Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowym Obywatelem Siedlec

Komentarze

Transkrypt

Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowym Obywatelem Siedlec
Flirt już gotowy
Szwajcarska firma Stadler wyprodukowała w swoim zakładzie
w Siedlcach dwa pierwsze pociągi dla kolei mazowieckich i
śląskich. czytaj str. 5
Miesięcznik
Nr 02/48
29 lutego 2008
Nakład 6 tys. egz.
ISSN 1232-4299
Medale
tancerzy
Siedleccy tancerze zdominowali Krajowe
Mistrzostwa Taneczne zdobywając 45 medali,
w tym 28 złotych.
czytaj str. 25
Kurier
b e z p ł a t n y
i n f o r m a t o r
m i e j s k i
www.siedlce.pl
Niech Bóg błogosławi moje miasto - Siedlce
Prezydent
Ryszard
Kaczorowski
Honorowym
Obywatelem
Siedlec
Kartki z dziejów Siedlec
Tym razem Grzegorz Welik opisuje „Strajk szkolny”, jaki
miał miejsce w Siedlcach 5 lutego 1905 r. Kartki z dziejów
zamieszczamy na ostatniej stronie.
www.siedlce.pl
emQurier
Młodzi dziennikarze uczniowie siedleckich
szkół ponadgimnazjalnych poruszają tym
razem tematy ważne dla młodzieży.
Kurier Siedlecki Luty 2008
1
Prezydent Ryszard Kaczorowski w Siedlcach
Fot. Dariusz Dybciak
2
Luty 2008
Kurier Siedlecki Styczeń
2008
www.siedlce.pl
Aktualności
R
Ryszard Kaczorowski
Honorowym Obywatelem
Miasta Siedlce
yszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku, w rodzinie
Wacława i Jadwigi z Sawickich. Miał siostrę Felicję
Katarzynę i brata Andrzeja.
Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej
nr 11. Druh Ryszard Kaczorowski w 1933 roku
złożył przyrzeczenie harcerskie. Harcerstwo
stało się jego pasją. Prowadził drużyny, uczestniczył w obozach letnich. W 1934 roku podjął
naukę w Szkole Handlowej. Miał też wiele okazji
do wzmacniania postawy patriotycznej. Przyszły
Prezydent Rzeczypospolitej w 1939 roku podjął
służbę w pogotowiu harcerskim, był współzałożycielem białostockiej organizacji Szarych Szeregów
i komendantem chorągwi. Aresztowany przez
NKWD w lipcu 1940 roku, został skazany na karę
śmierci, zamienioną na 10 lat łagrów. Wywieziony
na Kołymę odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski, następnie dotarł do armii generała Władysława Andersa. Jako łącznościowiec
brał udział w walce pod Monte Cassino.
Po demobilizacji Ryszard Kaczorowski pozostał w Londynie. Tam skończył studia i poświęcił się harcerstwu. Od 1955 roku piastował
godność Naczelnika Harcerzy, a od 1976 roku
Przewodniczącego
Związku
Harcerstwa
Polskiego poza granicami kraju. W 1988 roku
Ryszard Kaczorowski został ministrem do
spraw krajowych w rządzie Kazimierza Sabbata,
a 19 lipca 1989 roku objął urząd Prezydenta
II Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.
Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Siedlce. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie
podjęła 26 lutego, podczas uroczystej sesji w obecności samego dostojnego
gościa Rada Miasta Siedlce.
„To zaszczytne wyróżnienie przyjmuję z wdzięcznością, jako wyraz uznania dla
wszystkich Polaków, którzy po II wojny światowej pozostali poza krajem na znak protestu
przeciwko traktatom jałtańskim wikłającym
Polskę w zależność od ZSRR” – powiedział
odbierając tytuł prezydent Kaczorowski.
„Niech Bóg błogosławi moje miasto” – zakończył swoje wystąpienie Honorowy Obywatel
Siedlec.
Prezydent Miasta Siedlce Wojciech
Kudelski podkreślił, że obecność prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w naszym
mieście należy odbierać jako hołd wszystkim żołnierzom podziemia, którzy walczyli
i oddawali swoje życie za wolną Polskę.
Podczas całodniowej wizyty w Siedlcach,
która rozpoczęła się od zapalenia zniczy pod
pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II,
prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu
towarzyszyli
małżonka
–
Karolina
Kaczorowska, o. Eustachy Rakoczy, rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie,
senator Piotr Andrzejewski, dyrektor
Gabinetu Prezydenta Jan Tarczyński oraz
prezes Europejskiego Centrum Młodzieży
i Rozwoju Demokracji Lokalnej Gniewomir
Rokosz-Kuczyński. Inicjatorem wizyty
www.siedlce.pl
prezydenta Kaczorowskiego w Siedlcach był
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej gen. Paweł Nasiłowski.
W uroczystej Sesji Rady Miasta uczestniczyli również m.in. księża biskupi Zbigniew
Kiernikowski i Jan Mazur, poseł Krzysztof
Tchórzewski.
Po sesji prezydent Ryszard Kaczorowski,
w towarzystwie władz miasta Siedlce prezydenta miasta Wojciecha Kudelskiego,
przewodniczącego Rady Miasta Mariusza
Dobijańskiego i gen. Pawła Nasiłowskiego
złożył wiązanki kwiatów pod pomnikiem
5. i 6. Wileńskiej Brygady AK. Pod pomnikiem odebrał również wartę od siedleckich
harcerzy.
W sali I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Prusa odbyło się spotkanie
z młodzieżą, przedstawicielami duchowieństwa, biznesu i samorządowcami podczas
którego prezydent mówił o funkcjonowaniu
rządu na uchodźstwie.
Prezydent Ryszard Kaczorowski był również gościem Zakładu Karnego i Instytutu
im. Kofoeda. W programie wizyty znalazły
się również wizyta w Muzeum Diecezjalnym
i Katedrze Siedleckiej.
Po miesiącach intensywnej działalności,
22 grudnia 1990 roku, przekazał na Zamku
Królewskim w Warszawie insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie. Także po roku 1990,
Ryszard Kaczorowski brał i nadal bierze aktywny
udział w życiu publicznym Ojczyzny. Spotyka się
z Polakami w kraju i zagranicą. Jest obywatelem
honorowym 19 polskich miast, w tym od 26 lutego 2008 roku - Siedlec. Piastuje liczne funkcje
honorowe, cieszy się powszechnym szacunkiem
i uznaniem ogromnej rzeszy rodaków.
W 2007 roku Prezydent Ryszard Kaczorowski
objął Patronat Honorowy nad obchodami
Jubileuszu 460-lecia Nadania Praw Miejskich
Siedlcom.
Kurier Siedlecki Luty 2008
3
Aktualności
W SKRÓCIE
Nowe radiowozy dla siedleckiej policji
Boisko przy SP nr 4
Do końca sierpnia zostanie przebudowane boisko przy Szkole Podstawowej nr 4
w Siedlcach. 6 marca została podpisana
umowa na realizację zadania z firmą ZAWAR
z Warszawy. Wartość inwestycji opiewa
na sumę blisko 719,5 tys. złotych. W ramach
zadania wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26x44 m, do gry w piłkę
ręczną, koszykówkę i siatkówkę, skocznia
w dal oraz plac zajęć sprawnościowych. Boisko
zostanie ogrodzone i oświetlone.
Remont w PG nr 2
Przebudowa szatni i łazienek zostanie zrealizowana w Publicznym Gimnazjum nr 2
w Siedlcach. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, została firma WISBUD z Siedlec. Koszt zadania to niespełna
87 tys. złotych. Realizacja przewidziana jest
do końca maja.
Przebudowa ul. Kruszcowej
O trzy nowe radiowozy marki KIA wzbogaciła się Komenda Miejska Policji
w Siedlcach. Zakup samochodów został dofinansowany ze środków
siedleckich samorządów - Miasta i Gminy Siedlce. Miasto przeznaczyło
na ten cel ponad 60 tys. złotych.
Uroczystego przecięcia wstęgi podczas
oficjalnego przekazania radiowozów dokonali przed rozpoczęciem Sesji Rady Miasta
29 lutego Komendant Wojewódzki Policji
z/s w Radomiu insp. Igor Parfieniuk,
Komendant Miejski Policji nadkom. Marek
Fałdowski, wójt gminy Siedlce Mirosław
Bieniek, prezydent Siedlec Wojciech
Kudelski oraz przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Dobijański.
To kolejne zakupy samochodów dla policji
sfinansowane przez samorząd miasta Siedlce.
Pod koniec grudnia Komendzie Miejskiej
przekazana została nowoczesna skoda octavia o wartości 125 tys. złotych, która zasiliła
tabor sekcji ruchu drogowego. W budżecie
2008 roku przewidziane są jeszcze środki
na zakup dwóch motocykli, które wyposażone w wideorejestratory będą kontrolować ruch
na siedleckich ulicach.
Zupełnie nową imprezę o niepowtarzalnym charakterze przygotowują
Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta Siedlce. Będzie to I Siedlecki Jarmark
Św. Stanisława, który odbędzie się od 8 do 10 maja na Placu Gen. Wł. Sikorskiego
w Siedlcach.
I Siedlecki Jarmark Św. Stanisława to impreza o charakterze targowo-wystawienniczym, wychodząca
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnych twórców i rzemieślników, posiadających bogaty dorobek kulturowy, nie eksponowany dotychczas na ponadlokalnym poziomie. Będzie to nowatorski sposób
prezentacji ginących zawodów rzemieślniczych, szansa do szerokiej promocji regionalnych produktów
i tradycyjnych dla regionu potraw.
Szczegóły imprezy, w tym regulamin, karta zgłoszenia dla wystawców i oferty sponsorskie znajdą
Państwo na stronie www.mok.siedlce.pl/jarmark
Parking
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę
ul. Kruszcowej z odwodnieniem. W ramach
inwestycji zostaną ułożone rury odwadniające a następnie nawierzchnia z kostki betonowej. W ramach inwestycji przewidziano
także roboty elektryczne. Zadanie, którego
koszt wyniesie blisko 472 tys. złotych zostanie
zrealizowane do 30 czerwca.
4
Kurier Siedlecki Luty 2008
przy ul. Pułaskiego
Kierowcy przyjeżdżający do centrum Siedlec
mogą już korzystać z nowo przygotowanych
miejsc parkingowych, które znajdują się na
placu za budynkiem dawnego kina Sojusz przy
ul. Pułaskiego. Na parking wjeżdżać można
przez bramę budynku. Może on pomieścić około
60 samochodów osobowych.
www.siedlce.pl
FLIRT już gotowy
Szwajcarska Firma Stadler zaprezentowała 18 lutego pierwsze dwa
pojazdy szynowe FLIRT wyprodukowane w zakładzie w Siedlcach
dla kolei śląskich i mazowieckich. W najbliższych dniach pociągi przejdą
specjalistyczne testy.
W uroczystej prezentacji udział wzięli: ks. biskup
Henryk Tomasik, Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik, Członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr
Szprendałowicz, Zastępcy Prezydenta Siedlec
Marta Sosnowska i Jarosław Głowacki, parlamentarzystów ziemi siedleckiej reprezentował poseł Bogusław Kowalski. W prezentacji
wzięli udział także przedstawiciele Urzędów
Marszałkowskich obu województw oraz Kolei
Mazowieckich i PKP Przewozy Regionalne.
FLIRT zmontowany został w Siedlcach
dla województw mazowieckiego i śląskiego, będących pierwszymi odbiorcami pociągów firmy Stadler w Polsce. Po wygraniu przetargu na
dostawę pojazdów szynowych w ciągu zaledwie
19 miesięcy firma Stadler uruchomiła zakład
montażu w Siedlcach oraz zmontowała pierwsze
pociągi. - Jest nam niezmiernie miło zaprezentować
naszym Klientom pierwsze pojazdy FLIRT, które już
wkrótce będzie można zobaczyć na szynach w województwie mazowieckim i śląskim - powiedział Peter
Jenelten, wiceprezes, dyrektor ds. Marketingu
i Sprzedaży Stadler Rail AG. - W ciągu najbliższych
kliku dni dwa z nich przekażemy w celu przeprowadzenia wszystkich prób niezbędnych do otrzymania
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na terenie
Polski. Podobnie jak nasi Klienci z niecierpliwością
oczekujemy chwili, w której pierwszy pojazd FLIRT
zabierze polskich pasażerów - dodał Peter Jenelten.
Pociągi będą testowane na odcinkach pomiędzy
Siedlcami i Poznaniem, Poznaniem a Żmigrodem
oraz Siedlcami i Łodzią. Zakład montażu pojazdów
szynowych firmy Stadler w Siedlcach, w którego
modernizację Grupa Stadler Rail zainwestowała
około 4 miliony euro, zatrudnia 70 pracowników,
a jego moce produkcyjne pozwalają na montaż
jednego pojazdu szynowego miesięcznie. Moce
produkcyjne mogą jednak zostać zwiększone,
gdy tylko firma pozyska kolejne zlecenia.
- Udowodniliśmy, że firma Stadler dotrzymuje
słowa i jest w stanie sprostać nawet napiętym harmonogramom. Cieszymy się, że będziemy w stanie
zmontować cały tabor pojazdów FLIRT dla polskich klientów w Siedlcach. Nasz sukces był możliwy
do osiągnięcia tylko dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu naszej wykwalifikowanej i zmotywowanej załogi
oraz wspierających nas partnerów. Dlatego chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, że dzisiejsza prezentacja mogła się odbyć. - powiedział Jürg Gygax, dyrektor generalny
Oddziału Międzynarodowego Stadler Rail AG.
Dwa pierwsze pociągi wyprodukowane dla województwa mazowieckiego zostaną dostarczone odbiorcy do końca maja 2008 roku, natomiast pierwsze
pojazdy dla Śląska zostaną przekazane w połowie
czerwca. Kolejne pociągi będą przekazane sukcesywnie obu województwom do końca 2008 roku.
Każdy z zamówionych pojazdów posiada 212 miejsc
siedzących i 284 miejsca stojące.
W SKRÓCIE
Wystawa „Ocalić od zapomnienia”
W związku z nadaniem tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Siedlce Ostatniemu
Prezydentowi RP na Uchodźstwie – Ryszardowi
Kaczorowskiemu, do 12 marca w Sali Białej
Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać
wystawę zdjęć Szymona Kobusińskiego „Ocalić
od zapomnienia”. Absolwent Wyższej Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi upamiętnił na nich Polaków, którzy odegrali ważną
rolę w historii naszego kraju. Na fotografiach
figurują m.in. prezydent Ryszard Kaczorowski,
Irena Anders – wdowa po generale Władysławie
Andersie, gen. pil. Tadeusz Andersz – Dowódca
Dywizjonów Myśliwskich w latach 1939-45,
Marzenna Schejbal – prezes londyńskiego
Oddziału Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej,
płk. pil. Mieczysław Sawicki – wicekanclerz
kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari,
ppłk. pil. Ludwik Martel – uczestnik bitwy
o Anglię i wielu innych.
Objazdy przy budowie ronda
Przez ponad miesiąc wyłączone z ruchu będzie
skrzyżowanie ulic Czerwonego Krzyża, Jagiełły,
Broniewskiego i Prusa. W tym miejscu budowane jest nowe, dwupasmowe rondo. Wykonawcą
inwestycji jest konsorcjum przedsiębiorstw
„Regionalne Drogi Podlaskie” i „Kombudex”.
Wartość inwestycji opiewa na sumę blisko 3,2 mln
złotych. Częściowo zostanie ona dofinansowana
ze środków programu Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.
W związku z wyłączeniem z ruchu skrzyżowania przygotowano objazdy. Ruch tranzytowy
odbywa się ulicami Starowiejską, Piłsudskiego
www.siedlce.pl
i Sokołowską natomiast lokalnie przebudowywane skrzyżowanie omijać można m.in. ulicami
Rynkową lub Mireckiego.
Inwestycja spowodowała również zmiany
w organizacji ruchu autobusów linii nr 3 i 27. Linia
nr 3 kursuje ulicami Rynkową, 11 Listopada
i Jagiełły. Przystanek z ul. Jagiełły został przeniesiony na ul. 11 Listopada (w pobliżu Supersamu).
Autobusy linii nr 27 kursują ulicami Warszawską,
Piłsudskiego, Konarskiego, Poniatowskiego
i dalej dotychczasową trasą. W związku z tym
zlikwidowane zostały przystanki tej linii
na ul. Wojskowej, Rynkowej i Prusa.
Po 12 marca część wystawy zostanie umieszczona w sali obrad Rady Miasta Siedlce, gdzie
będzie ją można oglądać do końca miesiąca.
Premierowy pokaz wystawy miał miejsce
w 2005 roku w Ambasadzie RP w Londynie.
Honorowy patronat nad nią objęli prezydenci
Ryszard Kaczorowski i Lech Kaczyński.
Kurier Siedlecki Luty 2008
5
Rada Miasta
Dyżury radnych
Z obrad Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Dobijański
piątki (oprócz ostatniego w miesiącu) w godz. 12.00-15.00
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2,
pokój 133, tel. 643 07 07
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Adam Bobryk
wtorki w godz. 11.00 -12.00 w Urzędzie Miasta,
Skwer Niepodległości 2, pokój 133, tel. 643 07 07
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Stefan Somla
środy w godz. 15.00 -16.00 ul. Kolejowa 16,
tel. 633 97 59
Radny Sylwester Czyżyk
środy w godz. 15.00 -18.00 w siedzibie NSZZ
„Solidarność” ul. Świętojańska 4
lub kontakt telefoniczny – nr tel. 502 314 022
Radny Maciej Drabio
ostatnie piątki miesiąca w godz. 16.00 -17.00
w Biurze Poselskim Posłanki RP Stanisławy Prządki,
ul. 3 Maja 28 lub nr tel. 693 169 074
Radna Stefania Hęciak
pierwsze środy miesiąca w godz. 15.00 -17.00
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2,
pokój nr 55 (parter), tel. 643 07 07, środy w godz.
20.00-21.00, kontakt telefoniczny – nr tel. 632 97 26
Radny Bogumił Kacprzak
trzecie środy miesiąca w godz. 14.00 -16.00 w UM,
Skwer Niepodległości 2, pokój nr 55 (parter),
tel. 643 07 07 kontakt telefoniczny – nr tel. 504 072 582
Radny Stefan Kalicki
pierwsze środy miesiąca w godz. 18.00 -19.00
w UM, Skwer Niepodległości 2, pokój nr 55 (parter),
tel. 643 07 07, listownie na adres: ul. Kwiatowa 26,
08-110 Siedlce lub adres e-mail: [email protected],
kontakt telefoniczny – nr tel. 605 150 584, 644 47 98
Radny Piotr Karaś
ostatnie piątki miesiąca w godz. 9.00-10.00
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2,
pokój nr 55 (parter), tel. 643 07 07
lub adres e-mail: [email protected]
Radny Adam Końca
ostatnie piątki miesiąca w godz. 14.00 -15.00
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2,
pokój nr 55 (parter), tel. 643 07 07, tel. 602 757 024
Radny Marek Kordecki
trzecie czwartki miesiąca w godz. 13.00 -14.00
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2,
pokój nr 55 (parter), tel. 643 07 07 kontakt telefoniczny – nr tel. 608 586 566
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz
poniedziałki w godz. 17.30 - 18.30 w Szkole
Podstawowej nr 11, ul. Wiśniowa 5
(pokój nauczycieli wychowania fizycznego)
kontakt telefoniczny – nr tel. 601 916 128
Radny Jerzy Myszkowski
wtorki w godz. 16.00 -17.00 w UM, Skwer
Niepodległości 2, pokój nr 55 (parter),
tel. 643 07 07 lub kontakt telefoniczny
nr tel. 692 459 246
6
Kurier Siedlecki Luty 2008
SESJA – 8 LUTEGO
Na początku sesji przewodniczący Rady
Miasta Mariusz Dobijański i prezydent
Wojciech Kudelski złożyli gratulacje obecnym
na sali kickbokserom: Katarzynie Furmaniak
i Michałowi Głogowskiemu oraz ich trenerowi
Andrzejowi Garbaczewskiemu za zdobycie tytułów podczas Wielkiej Gali Kickboksingu, która odbyła się 27 stycznia w Siedlcach.
Rada Miasta przyjęła podczas obrad uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok
oraz sprawozdanie z obchodów jubileuszu
460-lecia nadania Siedlcom praw miejskich.
Radni przyjęli informację na temat pozyskanych i wykorzystanych w 2007 roku funduszy
zewnętrznych. Urząd Miasta uzyskał wsparcie
w wysokości blisko 13,3 mln złotych oraz prawie 17,6 tys. euro. Najważniejszymi źródłami finansowania zewnętrznego były środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu
(ponad 4 mln złotych na zadania inwestycyjne
na drogach) oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego (2,9 mln złotych
na inwestycje drogowe). Blisko 1,8 mln złotych
wyniosła wartość kredytu preferencyjnego
na termomodernizację kilku obiektów oświatowych i wychowawczych. 500 tys. złotych pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na modernizację hali sportowej przy ul. Prusa
oraz realizację boiska ze sztuczną nawierzchnią
przy ul. Konarskiego w Siedlcach.
SESJA – 29 LUTEGO
Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Rada Miasta Siedlce uchwaliła dokument opisujący aktualne problemy społeczne występujące w mieście oraz nakreślający zadania,
których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka oraz zapobieganie marginalizacji najsłabszych grup społecznych. Wyznaczone w Strategii kierunki działań
w znacznym stopniu pokrywają się też z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
co daje możliwość aplikowania o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki na zadania z PFRON
Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych
przez miasto Siedlce ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2008 roku. Zgodnie z przyjętym dokumentem
na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
zostanie przeznaczona kwota 400 tys. złotych,
środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej opiewają na sumę 464 446 zł, na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę 402 420 zł. Wysokość
funduszy określa specjalnym algorytmem dla
wszystkich samorządów powiatowych Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przewidziane na rok 2008 środki są o 5,5% wyższe
w porównaniu ze zwiększoną w sierpniu ub. roku
pulą na rok 2007.
Zasady utrzymania porządku
Radni uchwalili również zasady porządku domowego w budynkach i na terenie nieruchomości stanowiących zasób mieszkaniowy miasta
Siedlce. Tekst uchwały publikujemy na stronach
9 - 10. Uchwalono również zmianę regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zmiany przepisów mają na celu ułatwienie
mieszkańcom selektywnej zbiórki odpadów.
Nakładają również na właścicieli nieruchomości przylegającej do chodnika obowiązek natychmiastowego usuwania błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń po ich powstaniu.
Wspólna budowa ul. Daktylowej
Rada Miasta wyraziła zgodę współfinansowanie przez miasto budowy ul. Daktylowej
w Grabianowie. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy obydwoma samorządami, stanowiącym
załącznik do uchwały wysokość dofinansowania
inwestycji przez miasto nie może być wyższa niż
327 tys. złotych. Wartość całego przedsięwzięcia
szacuje się na poziomie 770 tys. złotych.
Radni zdecydowali o podwyższeniu wysokości
opłaty miesięcznej z tytułu uczęszczania dziecka
do żłobka. Po zmianie wynosi ona 130 złotych.
www.siedlce.pl
Rada Miasta
SIEDLCE NIE ZAPOMNĄ!!!
III rocznica śmierci Jana Pawła II
2 kwietnia, mija rocznica śmierci Sługi
Bożego Jana Pawła II. Już po raz trzeci
zatrzymamy się w zadumie, modlitwie i dziękczynieniu za Jego Wielki
Pontyfikat. Chociaż do tej bolesnej
rocznicy jest jeszcze miesiąc już dzisiaj przypominamy o tym dniu, który
przed trzema laty pogrążył w smutku i żałobie wszystkich Polaków.
Bądźmy tego dnia znowu razem.
Zewnętrznym znakiem naszej pamięci i solidarności niech będzie biała
kokardka i zapalony znicz w godzinie
śmierci Papieża – Polaka o godz.
21.37.
Szczegóły obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II znajdziecie Państwo
na afiszach i na stronie internetowej
www.siedlce.pl
30-lecie pracy
Andrzeja
Meżeryckiego
30-lecie pracy zawodowej obchodzi w tym roku
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
Andrzej Meżerycki. Z tej racji podczas sesji
Rady Miasta 29 lutego samorząd miasta złożył
gratulacje jubilatowi. W liście gratulacyjnym
przekazanym przez prezydenta Wojciecha
Kudelskiego i przewodniczącego Rady Miasta
Mariusza Dobijańskiego władze miasta
podziękowały dyrektorowi Meżeryckiemu
za podejmowanie cennych inicjatyw mających
na celu promowanie twórczości i różnorodnych
inicjatyw kulturalnych w naszym mieście.
„Pańskie bogate dokonania zawodowe, charakteryzuje zarówno praca na rzecz animowania działalności kulturalnej wielu pokoleń Siedlczan, jak
i promocja lokalnej twórczości w kraju i poza jego
granicami. Stanowią one powód do dumy i satysfakcji zarówno osobistej, jak i całego siedleckiego
środowiska kulturalnego. Budzą najwyższy
szacunek i uznanie w oczach twórców, organizatorów życia kulturalnego i widzów” - napisano
w dokumencie.
Kurier
Bezpłatny Informator Miejski
Wydawca: Urząd Miasta Siedlce, 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2,
Redaktor naczelny: Tomasz Marciniuk; tel. 025 643 07 54, e-mail: [email protected]
Dyżury radnych
Radny Tomasz Nawrocki
ostatnie czwartki miesiąca w godz. 16.00 -17.00
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2,
pokój nr 55 (parter), tel. 643 07 07
lub adres e-mail: [email protected],
[email protected]
Radny Henryk Niedziółka
wtorki w godz. 16.00-17.00 w Szkole
Podstawowej nr 12, ul. Unitów Podlaskich 16
(segment sportowy, pokój nr 20) lub kontakt
telefoniczny – tel. 606662684
lub adres e-mail: [email protected]
Radny Zbigniew Piwoński
poniedziałki poprzedzające posiedzenia sesji
w godz. 14.00 -17.00 w Biurze Poselskim Posłanki RP
Stanisławy Prządki, ul. 3 Maja 28
lub kontakt telefoniczny – nr tel. 502 225 047
Radny Lech Poduch
czwartki w godz. 17.00 -18.00 w Publicznym
Gimnazjum nr 4, ul. Pescantina 2, pokój 15
lub kontakt telefoniczny – nr tel. 668 430 551
Radna Wanda Potapko
drugie poniedziałki miesiąca w godz. 10.00 -12.00
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2,
pokój nr 55 (parter), tel. 643 07 07
Radna Alicja Serafin
ostatnie czwartki miesiąca w godz. 14.00 -15.00
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2,
pokój nr 55 (parter), tel. 643 07 07
Radna Anna Sochacka
pierwsze wtorki miesiąca w godz. 14.00 -16.00
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2,
pokój nr 55 (parter), tel. 643 07 07
lub adres e-mail: [email protected]
Radny Mirosław Symanowicz
pierwsze wtorki miesiąca w godz. 15.00 - 16.00
w UM, Skwer Niepodległości 2, pokój nr 55
(parter), tel. 643 07 07, pierwsze poniedziałki
miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w Publicznym
Gimnazjum nr 4, ul. Pescantina 2
lub adres e-mail: [email protected]
Dzielnica Nowe Siedlce
dyżury radnych w każdy piątek w godz. 16.00
-17.00 w siedzibie Filii nr 5 MBP,
przy ul. Okrzei 22
(w budynku Miejskiego Przedszkola nr 25)
12 marca
Włodzimierz Fiuk i Irena Rybeńska
19 marca
Jacek Ślepowroński i Małgorzata Wyrzykowska
26 marca
Wanda Żukowska i Ewa Kaślikowska – Olszyna
2 kwietnia
Danuta Borkowska i Marian Marciniuk
9 kwietnia
Alicja Figurska i Aleksandra Radzikowska
Redesign & Layout by Publish, wszelkie prawa zastrzeżone ©
www.siedlce.pl
Kurier Siedlecki Luty 2008
7
Informacje
Zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
Miasto Siedlce zawarło porozumienie
z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą
w Warszawie, mające na celu powstanie jednolitego systemu zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego na terenie
miasta Siedlce. Oto harmonogram i miejsca
zbiórki odpadów na najbliższy okres:
* parking przy ul. Chrobrego
- każda pierwsza sobota miesiąca
w godz. 9.00 - 15.00
* parking osiedle Młynarska
pomiędzy blokiem przy ul. Młynarskiej 19,
a pawilonami handlowymi przy
ul. Młynarskiej 9e - każda druga sobota
miesiąca w godz. 9.00 - 15.00
* parking przy Skwerze Niepodległości
przed budynkiem Urzędu Miasta - każda
trzecia sobota miesiąca w godz. 9.00 15.00
* parking przy kościele Bożego Ciała
ul. Monte Cassino - każda czwarta sobota
miesiąca w godz. 9.00 - 15.00 z wyjątkiem
świąt
Sprzęt można oddawać bezpłatnie.
Sukcesywnie będą wyznaczone terminy
i miejsca zbiórek w innych rejonach miasta.
Pomoc Potrzebującym
Polski Komitet Pomocy Społecznej wspólnie z Caritas Diecezji Siedleckiej organizuje
już po raz trzydziesty drugi przedświąteczną
akcję charytatywną „Pomoc Potrzebującym”.
Polegać ona będzie na zbiórce trwałych artykułów żywnościowych, konserw, słodyczy
oraz odzieży, obuwia, zabawek, sprzętu gospodarstwa domowego, środków czystości.
Zbiórka zaplanowana jest na sobotę, 15 marca w godz. 11.00 - 14.00.
Punkty czynne będą przy:
Przychodni Zdrowia ul. Mazurska 1
Sklepie „Chemia” ul. Sokołowska 90
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. 3 Maja 28
Pawilonie handlowym ul. Młynarska 15
Szkole Podstawowej nr 5 ul. Orlicz-Dreszera 3
Szkole Podstawowej nr 12,
ul. Unitów Podlaskich 16
Miejskim Przedszkolu nr 1 ul. Wiązowa 7
Przedszkolu Miejskim nr 21, ul. Żwirowa 20
oraz w magazynie PKPS w Siedlcach,
ul. Zbrojna 39
W wymienionych punktach w podanym czasie
będą stały oznakowane samochody osobowe
i osoby przyjmujące dary. Prosimy, aby ofiarowywane rzeczy były opakowane. Zebrane
dary zostaną przekazane za pośrednictwem
PKPS-u potrzebującym mieszkańcom Siedlec.
Prosimy o poparcie naszej akcji i pomoc bliźnim potrzebującym pomocy.
Zarząd Rejonowy PKPS w Siedlcach
8
Kurier Siedlecki Luty 2008
Trwają prace nad dokumentacją stadionu
Trwają prace nad dokumentacją techniczną nowoczesnego stadionu
piłkarskiego, który w najbliższych latach zostanie wybudowany na Błoniach
Siedleckich. Będzie to pierwszy etap budowy Regionalnego Ośrodka Sportu,
Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach.
Opracowanie obejmuje projekt pełnowymiarowego stadionu piłkarskiego z podgrzewaną murawą, sztucznym oświetleniem,
zadaszoną trybuną, pełnym zapleczem infrastrukturalnym (szatnie, sale odnowy, sale
konferencyjne, itp.) i widownią na ponad
8 tysięcy miejsc. Obok powstanie kompleks czterech boisk treningowych, dwóch
z naturalną nawierzchnią i dwóch sztucznych. Zostanie zaprojektowany również
parking na kilkaset miejsc postojowych
dla samochodów i kilkadziesiąt autokarów.
Dokumentacja zostanie opracowana najpóźniej do maja. Następnie zostanie ogłoszony
przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji. Obiekt, który powstanie na Błoniach
Siedleckich został zgłoszony przez miasto jako propozycja Centrum Pobytowego
dla jednej z reprezentacji uczestniczących
w finałach piłkarskich mistrzostw Europy
w 2012 roku.
Zmarł Józef Solnica
Honorowy Obywatel Miasta Siedlce
W
wieku 86 lat zmarł Honorowy Obywatel Miasta Siedlce Józef Solnica. Był on pracownikiem PKP
w Siedlcach. Wcześniej, do 1939 roku był uczniem Gimnazjum im. Hetmana Żółkiewskiego
w Siedlcach. Maturę ukończył na tajnych kompletach w Siedlcach. W 1939 roku w ucieczce przed
Niemcami dotarł aż za Równe na Podolu. W rodzinne strony powrócił w pierwszych dniach października 1939 roku. Już po kilku dniach wspólnie z braćmi i kolegami rozpoczęli zbieranie i gromadzenie
broni, amunicji, sprzętu i wyposażenia wojskowego.
Dla zabezpieczenia się przed łapankami ulicznymi dokonywanymi przez Niemców, rozpoczął
pracę w Społem” Spółdzielni Spożywców w Opolu, gdzie był kierownikiem sklepu. W tym właśnie
sklepie został zorganizowany punkt kontaktowy i rozdzielenia prasy konspiracyjnej. W końcu stycznia 1940 roku wstąpił do wojskowej organizacji i przyjął pseudonim „Żuk”. Współpracował i nawiązywał kontakty z innymi organizacjami. W 1943 roku ukończył tajną Szkołę Podchorążych na terenie
lll-go Ośrodka w Mokobodach l otrzymał stopień kapral podchorąży. Uczestniczył w wielu ważnych
akcjach zbrojnych w okolicach Siedlec, m.in. w akcji wykonania wyroku na Volksdeutschu Kokoszko
w Dąbrówce (maj 1943), rozbrojenia grupy sześciu Niemców i zamachu na Kreislandwitra Zampfa
w Siedlcach (sierpień 1943), akcji wysadzenia niemieckiego pociągu osobowego (luty 1944), akcji
na Spółdzielnę „Rolnik” w Siedlcach (kwiecień 1944), akcję na jednostkę niemiecką Sonder (czerwiec
1944), likwidacji i zniszczenia ewidencji ludności i wykazów nałożonych kontyngentów w gminach:
Żelków, Mokobody, Niwiski (wiosna 1945) i wielu innych.
Za całokształt działalności został odznaczony: srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznym - nadany przez MON, Krzyżem Armii Krajowej - nadany przez Rząd
z Londynu, Krzyżem Partyzanckim - nadany przez Radę Państwa, -czterokrotnie Medalem Wojska
Polskiego - nadany przez Rząd w Londynie, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ~
nadany przez Prezydenta, Medalem za zasługi dla obronności Kraju. W 1992 roku Minister Obrony
Narodowej awansował Józefa Solnicę do stopnia porucznika.
www.siedlce.pl
Załącznik do Uchwały Rady Miasta Siedlce
Nr XXVI/290/2008 z dnia 29 lutego 2008 r.
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) najemcach - należy przez to rozumieć wszystkich
najemców lokali mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Siedlce wraz
z osobami wspólnie z nimi zamieszkałymi,
2) wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę
Miasto Siedlce,
3) zarządcy - należy przez to rozumieć – osobę lub
firmę sprawującą zarząd mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce na zlecenie Miasta Siedlce,
4) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin
Porządku Domowego.
§ 2.
Przestrzeganie regulaminu obowiązuje w równym
stopniu wszystkich najemców lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta
Siedlce oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkałe
i czasowo przebywające a także najemców mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych o ile regulamin ten nie jest sprzeczny
z regulaminem wspólnoty mieszkaniowej.
§ 3.
Najemca lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób wspólnie z nim zamieszkałych
- domowników, jak i innych osób korzystających
z lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu. Najemca ponosi również odpowiedzialność za
przestrzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu i zobowiązany jest do zapoznania tych osób
z obowiązującym regulaminem.
§ 4.
Najemca zobowiązany jest powiadomić Zarządcę
o wszelkich istotnych zmianach dotyczących zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
a w szczególności o zmianach dotyczących stanu
technicznego i sanitarnego lokalu oraz w ilości
osób w nim zamieszkałych lub uprawnionych do
korzystania z lokalu.
§ 5.
Poza zasadami określonymi w tym regulaminie
w zakresie praw i obowiązków najemcy i wynajmującego, mają zastosowanie uregulowania zawarte
w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.) oraz w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, poz. 93 z późn. zm.).
Prawa i obowiązki najemców
§ 6.
Najemcy zobowiązani są do:
1. należytego konserwowania zajmowanego przez
siebie lokalu i pomieszczenia przynależnego do
lokalu, wykonywać naprawy lokalu oraz jego
urządzeń technicznych w zakresie ustalonym
obowiązującymi przepisami, do których należą:
a) konserwacji i naprawy podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz naprawa i wymiana
ściennych okładzin ceramicznych, szklanych
i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
www.siedlce.pl
b) dokonywania wszelkich napraw okien i drzwi
oraz mebli wbudowanych w lokalu, jak również wymiana tych mebli,
c) konserwacji, naprawy i wymiany trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych)
podgrzewaczy wody, wanien, brodzików mis
ustępowych, zlewów zlewozmywaków, umywalek z syfonami, zaworami czerpalnymi i bateriami oraz innymi urządzeniami sanitarnymi
w które wyposażony jest lokal,
d) usuwania uszkodzeń, bądź wymieniany zużytych elementów pieców węglowych i akumulacyjnych,
e) naprawy centralnego ogrzewania etażowego, a gdy nie zostało zainstalowane na koszt
wynajmującego – także jego wymiany, jeżeli
w lokalu znajduje się inne sprawnie działające
urządzenie ogrzewcze,
f) naprawy i wymiany osprzętu zbiorczej anteny
telewizyjnej w lokalu,
g) usuwania niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych lokalu do pionów zbiorczych,
h) odnawiania lokalu i utrzymywania przynależnych do niego pomieszczeń w należytej czystości i we właściwym stanie technicznym poprzez malowanie ścian i sufitów (tapetowanie)
co najmniej raz na 5 lat oraz naprawianie tynków, malowanie olejne drzwi i okien od strony
wewnętrznej, mebli wbudowanych, urządzeń
kuchennych i innych zabezpieczających je
przed korozją, malowanie balkonów i loggii
według istniejącej kolorystyki budynku - zmiana kolorystyki wymaga uzgodnień z zarządcą.
2. Najemca zobowiązany jest powiadomić zarządcę
o zamiarze opuszczenia lokalu na dłuższy okres
i pozostawić do dyspozycji zarządcy nowy adres
pobytu i nr telefonu kontaktowego.
3. Do napraw, o których mowa w ust. 1 nie zalicza
się napraw polegających na usuwaniu usterek
wynikłych z wykonawstwa budowlanego lub
wad urządzeń i materiałów budowlanych.
4. Naprawy i odnawianie lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków mogą być wykonywane po uzyskaniu, za pośrednictwem wynajmującego zezwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
5. Najemca lokalu poza naprawami wymienionymi
w ust.1 jest obowiązany także do niezwłocznego
naprawiania szkód powstałych z jego winy.
6. Najemca obowiązany jest odnowić lokal po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu oraz wykonania napraw ciążących na najemcy, zwrócić
wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy,
jeżeli najemca w okresie najmu dokonał za zgodą
wynajmującego wymiany niektórych elementów
tego wyposażenia – przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy wartości pomiędzy
stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz
w dniu jego opróżnienia.
7. Najemca jest obowiązany do oznakowania drzwi
wejściowych do lokalu numerem porządkowym
zgodnym z umową najmu.
8. Najemca lokalu winien stosować się do porządku
domowego i liczyć się z potrzebami sąsiadów i innych mieszkańców.
9. Bez zgody wynajmującego nie wolno najemcy
czynić zmian naruszających substancje lokalu lub
budynku.
10. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów ustawy o ochronie praw lokatora, sanitarnych, p.poż. jak również przepisów dotyczących korzystania a energii elektrycznej, instalacji
wod-kan i oszczędzania wody.
11. Najemca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego winy szkody w zajmowanych lokalu,
w pomieszczeniach budynku lub lokalach innych
najemców (np. zalanie mieszkania przez pozostawienie otwartego kranu), koszty napraw szkód
ponosi najemca, który tę szkodę spowodował.
12. Zabrania się najemcom montowania nad kuchniami wentylatorów mechanicznych.
13. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego
powiadamiania zarządcy o awariach, uszkodzeniach instalacji w lokalu lub budynku, jeżeli usunięcie tych awarii czy uszkodzeń nie należy do
jego obowiązków a w przypadku niezgłoszenia
zaistniałej, awarii do zarządcy lub właściwych
służb pogotowia – ponosi odpowiedzialność za
powstałe szkody.
14. Najemca obowiązany jest do udostępniania
lokalu w dniach o godzinach uprzednio z nim
uzgodnionych celem przeprowadzenia w lokalu
remontów, do których wykonania zobowiązany
jest wynajmujący.
15. Najemca obowiązany jest do udostępnienia
lokalu w godz. 7.00 do 20.00 wynajmującemu
(bądź zarządcy) w związku z wykonywaniem
przez niego czynności służbowych dotyczących
konserwacji i napraw tego lokalu - wynajmujący
lub zarządca może wykonywać te czynności tylko
w obecności najemcy lub osób dorosłych wspólnie z nim zamieszkałych.
16. Najemca obowiązany jest powiadomić wynajmującego o zamierzonym opróżnieniu lokalu co
najmniej na trzy dni naprzód celem spisania protokołu przejęcia lokalu.
17. Najemcy lokali użytkowych mają obowiązek
usuwania nieczystości według zasad odrębnie uregulowanych w umowie z odbiorcą tych
nieczystości i utrzymywania porządku także na
zewnątrz lokalu w najbliższym jego otoczeniu,
a w szczególności przed wejściem do lokali i na
jego zapleczu – na powierzchni ustalonej z wynajmującym, a w okresie zimowym likwidowania
śliskości i usuwania śniegu.
Obowiązki wynajmującego.
§ 7.
1. Dbałość o stan techniczny i sanitarno-porządkowy budynków i ich otoczenia, a w szczególności
pomieszczeń służących do wspólnego użytku
najemców (klatki schodowe, strychy, korytarze
piwniczne, pralnie, suszarnie itp.
Kurier Siedlecki Luty 2008
9
2. Otoczenie budynków znajdujących się na terenie
nieruchomości przez umieszczenie przy wejściach
do tych obiektów nr porządkowych z nazwą ulicy
i nazwa wynajmującego – zarządcy.
3. Wywieszanie w widocznym i dobrze oświetlonym miejscu tablic lub gablot zawierających:
regulamin porządku domowego, wykaz Nr telefonów zarządcy, straży pożarnej, policji, pogotowia technicznego elektrycznego, gazowego, c.o.,
c.w.u., wod-kan. itp.
4. Wykonywanie obowiązków wynikających z nakazów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Wyznaczanie miejsc gromadzenia nieczystości
stałych i płynnych.
6. Wyznaczanie miejsc gospodarczych i placów zabaw, piaskownic, trzepaków i utrzymywania ich
w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
7. Zapewnianie należytego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku najemców jak również miejsc przeznaczonych do
komunikacji na terenie nieruchomości.
8. Zapewnienie sprawnego działania instalacji i urządzeń technicznych, usuwania awarii i usterek.
9. Zapobieganie uszkodzeniom lub zniszczeniu instalacji budynku przed skutkami mrozu, wilgoci
i dostępem osób niepowołanych.
10. Pielęgnacja zieleńców, kwietników na terenie nieruchomości oraz opieki na placami gier i zabaw dla dzieci.
11. Egzekwowanie przestrzegania przez najemców
regulaminu porządku domowego.
12. Egzekwowanie od najemców utrzymywania lokali
w stanie niepogorszonym przez cały czas najmu.
13. Rozliczanie wartości elementów wyposażenia
technicznego lokalu po jego opróżnieniu i egzekwowanie od najemców obowiązków ciążących na nich
w zakresie drobnych napraw i odnowienia lokalu.
14. Ustala się normatywne okresy użytkowania
urządzeń techniczno sanitarnych wyposażonych
przez wynajmującego w lokalu:
L.P.
Nazwa urządzenia
Okres
użytkowania –
w latach
1.
Bateria wannowa z natryskiem
ręcznym
15
2.
Bateria zlewozmywakowa –
umywalkowa
15
3.
Umywalka fajansowa
15
4.
Miska ustępowa fajansowa
10
5.
Obudowa zlewozmywakowa
15
6.
Płuczka z tworzywa sztucznego
10
7.
Wanna z blachy stalowej emaliowanej (komplet)
15
8.
Kuchnia gazowa wolnostojąca 4
palnikowa z piekarnikiem
15
9.
Zlewozmywak stalowy nierdzewny
20
10.
Wykładziny PCV (bez warstw
izolacyjnych)
15
Przepisy porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości
i dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku najemców i przynależnych do lokali.
§ 8.
1. W piwnicach, korytarzach i na balkonach nie
można przechowywać motorowerów, motocykli
oraz materiałów łatwopalnych, żrących, cuchnących, agresywnych środków chemicznych, mate-
10
Kurier Siedlecki Luty 2008
riałów wybuchowych oraz gazu w butlach.
2. Piwnice, korytarze piwnic, pralnie i suszarnie
należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich, należy przestrzegać przepisów
przeciwpożarowych.
3. Zabrania się palenia tytoniu na klatkach schodowych, balkonach i innych pomieszczeniach
wspólnego użytkowania, co mogłoby narazić na
wdychanie dymu przez innych najemców.
4. Balkony powinny być utrzymywane w czystości a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane
na balkonach winny być umocowane w sposób
gwarantujący bezpieczeństwo przechodniów.
Podlewanie kwiatów winno się odbywać w taki
sposób aby woda nie przeciekała na niższe kondygnacje i na ulicę.
5. Zabrania się umieszczania przez najemców
w miejscach wspólnego użytkowania tj.: w bramach, klatkach schodowych, strychach, korytarzach piwnic, drogach pożarowych, podwórzach
itp. – żadnych przedmiotów, za wyjątkiem okresów krótkotrwałych spowodowanych prowadzonymi pracami remontowymi, nie utrudniającymi
przejścia innym użytkownikom.
6. Dopuszcza się suszenie, na balkonach, loggiach,
tarasach: bielizny i pościeli, itp. w sposób nie
szpecący budynku i nie powodujący przeciekania
wody na niższe kondygnacje.
7. Zabrania się używania suszarek wysięgnikowych
montowanych do elementów elewacji budynków.
8. Niedopuszczalne jest montowanie na dachu anten telewizyjnych i radiowych bez zgody zarządcy.
9. Niedopuszczalne jest umieszczanie niesegregowanych śmieci w ustawionych pojemnikach
oznaczonych i przeznaczonych na określony rodzaj śmieci, np.: szkło, papier, plastik metal.
10. Przedmioty o dużych rozmiarach tzw. „gabaryty” winny być usuwane z mieszkań tylko w terminach uzgodnionych z zarządcą nieruchomości.
Przepisy porządkowe
§ 9.
1. Najemcy, oprócz dbałości o nieruchomość zobowiązani są do wzajemnej pomocy i nie zakłócania spokoju innym mieszkańcom w okresie całej
doby.
2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200600 i w tych godzinach nie należy używać urządzeń mogących zakłócić spokój użytkowników
innych lokali lub w inny sposób powodować hałas mogący ten spokój zakłócić.
3. Zabrania się trzepania dywanów i chodników
z okien, balkonów i w klatkach schodowych.
Trzepanie dywanów i chodników może odbywać
się w miejscach do tego przeznaczonych w godzinach 800- 2000.
4. Zabrania się wyrzucania przez okna różnych
przedmiotów oraz nieczystości.
5. Zabrania się umieszczania na balkonach: zasłon,
drabinek, krat okiennych i podpór na pnącza
w sposób mogący ułatwić wejście do innych lokali, np. położonych na wyższych kondygnacjach,
6 Bez zgody zarządcy, nie wolno samowolnie montować gniazd elektrycznych w pomieszczeniach
piwnicznych i komórkach gospodarczych oraz
pobierać energii elektrycznej na własny użytek
z instalacji służącej do oświetlenia korytarzy piwnic, pralni, suszarni, wózkowni oraz klatek schodowych i strychów i z innych pomieszczeń służących wspólnemu użytkowaniu.
7. Nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami ciągów komunikacyjnych (korytarzy, schodów i klatek schodowych), a jeśliby fakt taki miał miejsce
z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, o fakcie tym należy powiadomić Zarządcę oraz zapewnić najmniej uciążliwą odpowiednią odległość celem swobodnego
przejścia Najemców tam zamieszkujących, a po
skończonym remoncie doprowadzić do stanu
pierwotnego. Nie zastosowanie się do powyższego spowodować może usunięcie przedmiotów
przez Zarządcę, na koszt osoby, która zastawiła
nimi ciąg komunikacyjny.
8. Na terenie nieruchomości zabrania się: trwałego
parkowania samochodów ciężarowych, dostawczych lub pojazdów specjalnych oraz ich mycia.
9. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani
są do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, miedzy innymi do niezwłocznego sprzątnięcia odchodów zwierząt, zarówno
w budynku, jak też na terenie nieruchomości.
Trzymane w lokalu mieszkalnym zwierzęta nie
mogą powodować zagrożenia życia, ani zdrowia
ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Psy winny
być wyprowadzane na smyczy i w kagańcach.
Zabrania się wykładania pokarmów dla ptaków
bezpośrednio na parapetach okiennych i na balkonach.
10. Ogranicza się prędkość poruszania się pojazdów na drogach wewnętrznych i ciągach pieszo
jezdnych do 20 km/godz. Zaleca się zachowanie
szczególnej ostrożności przy wjeździe na teren
nieruchomości. Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie nieruchomości obciążają właściciela pojazdu, który
spowodował szkodę.
11. Nieczystości stałe należy segregować i wyrzucać do pojemników do tego przeznaczonych.
12. Zabrania się wrzucania do pojemników przeznaczonych do gromadzenia nieczystości stałych
gruzu powstałego przy pracach remontowych,
który Najemcy zobowiązani są usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
13. Ponadto zabrania się:
1) zanieczyszczać i dewastować wspólne części
budynku ( drapać, pisać i malować na ścianach ) oraz na terenie nieruchomości niszczenia zieleni, urządzeń do zabaw dla dzieci,
2) bez zgody zarządcy wieszania na balkonach,
ścianach nieruchomości wspólnej tablic informacyjnych i reklamowych,
3) bez zgody zarządcy urządzania na terenie
nieruchomości ogródków działkowych i ich
ogradzania,
14. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez małoletnie dzieci odpowiadają
ich rodzice lub opiekunowie.
Przepisy końcowe
§ 10.
1. Zgodnie z art.11 ust.2 pkt.1 i art.13 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego ( Dz. U z 2005 r Nr 31, poz.266,
z późn. zm.) - jeżeli najemca wykracza w sposób
rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi
domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel
innego lokalu w tym budynku może wytoczyć
powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku
prawnego uprawniającego do używania lokalu
i nakazanie jego opróżnienia.
2. Stosownie do art. 685 Kodeksu cywilnego w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych
w pkt.1 – wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
www.siedlce.pl
I N F O R M A C J A
W związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.
z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ informuję,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce na okres
21 dni tj. od 5 do 26 marca 2008 roku wywieszony
zostanie wykaz następujących nieruchomości miejskich przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu nieograniczonego:
Część nieruchomości o powierzchni 6,00 m2
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr
3/5 obręb 54, położonej w Siedlcach na rogu ulic
Warszawskiej i Daszyńskiego.
PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski
I N F O R M A C J A
W związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.
z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ informuję,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce na
okres 21 dni tj. od dnia 3 marca 2008 r. do dnia
25 marca 2008 r. wywieszone zostaną wykazy:
- nieruchomości miejskich zajętych pod garażami, przeznaczonymi do wydzierżawienia na
rzecz dotychczasowych dzierżawców – dot.
części działek: Nr 36 obręb 41 przy ulicy
Browarnej (1 garaż) i dz. Nr 32/71 obręb 36
przy ulicy Rynkowej (2 garaże)
PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski
I N F O R M A C J A W związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn.
zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Siedlce na okres 21 dni, tj. od 29 lutego
do 20 marca 2008 r. wywieszony zostaje wykaz nieruchomości miejskich, przeznaczonych
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:
A. na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia 2008 r.
do 31 grudnia 2008 r.:
1. zajętą pod:
- rampami do budynków na działce nr 1/18;
- częścią budynku stojącego na działce 103/3;
- częścią pawilonu stającego na działce nr 79/1;
obręb 121 i 49, o łącznej powierzchni ok.400
m2, położoną przy ulicy Armii Krajowej.
2. zajętą pod:
- plac manewrowy nauki jazdy o powierzchni 569,80
m2 , położony na części działek o numerach 1/18
i 1/19 z obrębu 121, przy ulicy Armii Krajowej.
B. na okres 3 lat:
1. od 01. 03. 2008r. do 28. 02. 2011 r. w celu urządzenia drogi dojazdowej i parkingu, część
działki nr 17/5 o pow. ok. 0,1000 ha, obręb 5,
położonej przy ulicy Piaski Zamiejskie,
2. od 01. 04. 2008 r. do 31. 03. 2011r. w celu urządzenia drogi dojazdowej, działka nr 202/7
o pow. 0,0124 ha, obręb 104, położonej
u zbiegu ulic Smoczej i Korczaka.
PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski
www.siedlce.pl
Informacja
Prezydenta Miasta Siedlce
o wykonaniu budżetu miasta
za 2007 rok
Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu miasta Siedlce za 2007 rok, w tym
kwotę nadwyżki budżetu miasta Siedce:
Wyszczególnienie
Plan
(po zmianach)
Wykonanie
%
‘3:’2
1
2
3
4
94,11%
201 736 544
229 173
814,16
225 356
950,31
195 096 318,73
37 716 556
30 260 631,58
80,23%
Dochody budżetu miasta Siedlce
232 707 241
Wydatki budżetu miasta Siedlce
239 453 100
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
98,48%
96,71%
Nadwyżka (+) lub Deficyt (-)
-6 745 859
3 816 863,85 -56,58%
Przychody budżetu miasta Siedlce
15 192 632
4 410 336,40
29,03%
1 296 425
1 290 101,00
99,51%
spłaty pożyczek udzielonych przez miasto
kredyty bankowe
1 794 104
1 794 104,42
100,00%
wolne środki
12 102 103
1 326 130,98
10,96%
Rozchody budżetu miasta Siedlce
8 446 773
8 227 200,25
97,40%
spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto
6 150 348
6 047 200,25
98,32%
pożyczki do udzielenia przez miasto
2 296 425
2 180 000,00
94,93%
Jednocześnie informuję, iż półroczne informacje opisowe o przebiegu realizacji wykonania budżetu miasta Siedlce oraz roczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce dostępne są na stronie internetowej www.siedlce.bip-gov.pl oraz w pokoju nr 34 Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2.
Prezydent Miasta Siedlce
Wojciech Kudelski
Siedlce, dnia 29 lutego 2008 roku
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
ogłasza
przetarg nieograniczony /licytację/
na wynajem na czas określony tj. 3 lata nieruchomości
zabudowanej garażem murowanym wybudowanym na działce Nr 72/5, obręb 32,
położonej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 71.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu najmu jednego garażu wynosi 80 zł + VAT w wysokości 22%.
Czynsz uzyskany w przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opłaty za czynsz winny być wnoszone bez wezwania z góry za dany miesiąc na konto Urzędu Miasta. Od niezapłaconych w terminie opłat
liczone będą odsetki za zwłokę na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Projekt umowy najmu
znajduje się do wglądu w Referacie Mieszkaniowym Urzędu Miasta ul. Piłsudskiego 45, pokój nr 2.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta siedlce, ul. Piłsudskiego 45, parter pokój nr 2
w dniu 20 marca 2008r. o godzinie 1100.
Garaż można będzie oglądać w dniu 19.03.2008r. w godz. 1300 – 1315 oraz w innym terminie, po uzgodnieniu z przedstawicielem Urzędu Miasta (tel. 025 644-68-64).
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 zł na konto Urzędu
Miasta najpóźniej na godzinę przed przetargiem w Kasie Urzędu Miasta. Dowód wniesienia wadium
uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. W razie uchylenia się osoby wyłonionej w przetargu od podpisania umowy najmu wadium ulega przepadkowi.
Zastrzega się możliwość wycofania nieruchomości z przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego
Urzędu. Dodatkowych informacji udziela Michał Jadczuk pracownik Referatu Mieszkaniowego, pok. nr 2
(Piłsudskiego 45), tel. 025 644-68-64.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Marta Sosnowska
Zastępca Prezydenta
Kurier Siedlecki Luty 2008
11
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Siedlcach.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Siedlce uchwały Nr XIII/147/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru ograniczonego ulicami Warszawską
i Piłsudskiego na odcinku wiadukt – więzienie, ulicą Armii Krajowej, ulicą 3 Maja, ulicą Kilińskiego oraz północną granicą terenów kolejowych na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Warszawskiej.
- - - - - - - granice opracowania
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie
w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Siedlce, Skwer
Niepodległości 2, stanowisko nr 4
w Sali obsługi interesanta, w terminie do dnia 11 kwietnia 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Prezydent Miasta Siedlce
(-) Wojciech Kudelski
Prezydent Miasta Siedlce
działając na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2008 roku zadań z zakresu pomocy społecznej:
L.p.
RODZAJ ZLECONEGO ZADANIA
NAZWA PODMIOTU, KTÓRY OTRZYMAŁ DOTACJĘ
KWOTA
DOTACJI
Prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach
215.000,00 zł
posiłku osobom bezdomnym
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu za- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach
2.
1.000.000,00 zł
mieszkania osoby potrzebującej
3. Prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego i żywności
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach
50.000,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im.
110.000,00 zł
4. Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym
H.Ch. Kofoeda w Siedlcach
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im.
5.000,00 zł
5. Prowadzenie bezpłatnej łaźni
H.Ch. Kofoeda w Siedlcach
Świadczenie bezpłatnych usług pralniczych
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im.
5.000,00 zł
6.
H.Ch. Kofoeda w Siedlcach
7. Pozyskiwanie żywności dla potrzebujących
Bank Żywności w Siedlcach
17.000,00 zł
Caritas Diecezji Siedleckiej (Świetlica przy ul. Świrskiego 57)
34.753,00 zł
Caritas Diecezji Siedleckiej (Świetlica przy Parafii Św. Stanisława)
29.753,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im.
23.253,00 zł
H.Ch. Kofoeda w Siedlcach
Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowaw- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu
36.993,00 zł
8. czych wsparcia dziennego (ognisk wychowawczych, świetlic i klu- Stowarzyszenie Kultura – Oświata – Samorządność KOS w Siedlcach
31.858,00 zł
bów środowiskowych)
23.353,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
37.253,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Siedlcach
27.281,00 zł
Stowarzyszenie Klub Abstynentów„Styl Życia” w Siedlcach
25.503,00 zł
Stowarzyszenie Domu Dziecka Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny
w Siedlcach
Z każdym z Podmiotów, wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert, zawarte zostały umowy określające warunki realizacji zadania, w tym w szczególności
termin realizacji zadania, wysokość dotacji celowej i sposób jej przekazywania, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji. PREZYDENT MIASTA
/-/ Wojciech Kudelski
1.
12
Kurier Siedlecki Luty 2008
www.siedlce.pl
[email protected]
pismo młodzieży siedleckich szkół ponadgimnazjalnych
Z czym to się je?
Mateusz Bystrzycki
redaktor naczelny „emQriera”
Przed czy po?
D
o Euro 2008 zostało już mniej niż 100
dni. Dużo czy mało? Pewnie niewiele,
biorąc pod uwagę, że np. Donald Tusk i jego
ekipa są już po. Po rządowej studniówce.
Państwo także są już po: po studniówkach,
wiosennych porządkach, wewnętrznych
zmianach itp. Jest jednak coś, co łączy tych,
którzy odliczają dni do turnieju o prymat
na Starym Kontynencie, kolejnego konfliktu
premiera Tuska z prezydentem Kaczyńskim,
czy też dni pozostałe do wakacji. Wszyscy
jesteśmy przed Euro 2012. A, że dla naszego
miasta turniej to nieco ważniejszy niż czempionat na boiskach Szwajcarii i Austrii, nikogo przekonywać nie trzeba. Wszak Siedlce
mają szansę (czy realną?) na goszczenie jednej z ekip, uczestniczących w polsko – ukraińskiej imprezie.
Ponad 100 projektów centrów pobytowo - treningowych zostało zgłoszonych
w Polsce jako ewentualne miejsca zakwaterowania drużyn uczestniczących w finałach
piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku
- poinformował minister sportu i turystyki,
www.siedlce.pl
Mirosław Drzewiecki. - Odrzucimy te, które nie spełniają warunków wymaganych
przez Europejską Unię Piłkarską. Mam nadzieję, że będzie ponad 30 do przekazania
dla europejskiej federacji - przyznał. Polska
i Ukrainą muszą przygotować co najmniej
32 bazy (każdy kraj po 16) dla uczestników Euro 2012. Centra pobytowe muszą
spełniać szereg warunków, postawionych
przez UEFA. Dużą wagę przywiązuje się do
jakości hoteli, w których zamieszkają piłkarze. Obiekty muszą mieć w standardzie pięć
gwiazdek, choć możliwe jest także, aby niektóre były czterogwiazdkowe. W każdym
z proponowanych hoteli musi być co najmniej 50 standardowych pokoi dwuosobowych, pięć apartamentów i kolejnych pięć
o podwyższonym standardzie.
Jeśli władzom naszego miasta uda się
zrealizować w całości przygotowany już
plan i projekt budowy to całkiem możliwe,
że Adam Olkowicz i jego współtowarzysze
z PZPN wyrazi zgodę na to, aby to właśnie
nasze miasto gościło ważnych i możnych
piłki w owym czasie.
Nie śmiem typować jaka z drużyn
to będzie, bo przecież za 4 lata Cristiano
Ronaldo może być już nieskutecznym,
podstarzałym kopaczem na banicji poważnego futbolu, a liczyć się będzie np. Edgar
Manucharyan. Tak, tak, młodziutki piłkarz
Ajaxu Amsterdam reprezentant Armenii.
Na siedleckich Błoniach powstać ma stadion na 8000 miejsc, 4 boiska treningowe,
hala, komfortowy hotel i parking. „EURO
2012. Czekamy na Was w Siedlcach” głosi
dumne hasło promocyjne, a pan prezydent
Kudelski sugeruje, że Siedlce to miasto przyjazne młodzieży i sportowi. Oby. Chciałbym
pomóc w tym przedsięwzięciu i zaproponować, że skoro na niedawnych wielkich
derbach Śląska Orange Ekstraklasy zaśpiewała Doda, to może w Siedlcach zaśpiewałby Józef z Bażin? Ivan Mladek to przecież
wciąż młody człowiek…
„Katolik” już u siebie
Z podziemi
ku niebu
Katarzyna Rzewuska
O
d 4 lutego Katolickie Liceum
Ogólnokształcące mieści się przy
ulicy Biskupa I. Świrskiego 54. Moment
przeprowadzki był długo oczekiwany.
Warto przypomnieć, że jest to również
dziesiąty, jubileuszowy rok istnienia
szkoły. Budynek wzbogacił strukturę
architektoniczną miasta Siedlce, idealnie
komponując się z innymi obiektami znajdującymi się przy tej ulicy, m.in.: Katedrą,
Muzeum Diecezjalnym i Katolickim
Radiem Podlasie.
Czas przeprowadzki przyniósł wiele
emocji. Wzbudził też wiele pytań i niepewność. Jak będzie wyglądał nowy gmach naszej
szkoły?
dokończenie str. 16
Adres redakcji:
„emQrier”, IV LO im. hetmana Stanisława
Żółkiewskiego, Siedlce ul. Konarskiego 1;
e-mail redakcji: [email protected]
Zespół redakcyjny:
IV LO: Mateusz Bystrzycki - redaktor naczelny, Paulina Berczyńska, Maciej Zachoszcz,
Klaudyna Desperat
ZSP Nr 2: Agnieszka Zabielska, Aneta
Gmitrzak
I KLO: Katarzyna Rzewuska, Paulina
Bednarczyk, Krzysztof Karczewski
I LO: Jakub Karasek
Kurier Siedlecki Luty 2008
13
Opinie: dziennikarze„emQriera” oceniają, komentują, radzą…
Plus sześć dioptrii
Jakub Karasek
Siedlce w ostatnim czasie niewątpliwie rozwijają się szybko
w dobrym kierunku. Jednak czy możemy już mówić o metropolii?
Jeden z moich znajomych wspomniał
ostatnio, że Siedlce stały się już metropolią.
Byłem przekonany, że kolega żartuje, jednak po krótkim dialogu wywnioskowałem,
że jest w pełni świadomy tego, co mówi.
Postanowiłem dokładnie sprawę przemyśleć. Na ten moment w Siedlcach chyba nie
ma nic z prawdziwej metropolii. Nie mamy
ogromnych centrów handlowych, obiektów
kulturalnych czy sportowych, nie mamy
wielkich budynków. Trudno nas uznać
za potęgę w różnych dziedzinach życia.
Zdarzają się wyjątki, jednak one chyba tylko potwierdzają regułę. Wszystko to zdecydowanie przemawia przeciw teorii mojego
znajomego.
Z drugiej strony, ostatnie inwestycje
w Siedlcach mogą diametralnie odmienić
wizerunek naszego miasta. Według planów
i zapowiedzi w maju zostanie oddany do
użytku multipleks z 4 salami kinowymi
z prawdziwego zdarzenia, do tego w tym
samym budynku ma znaleźć się kompleks
artystyczny „fabryka trzciny”, a pojawiły się
także głosy, że znajdziemy tam sklep Empik.
Planowane i wykonywane są nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, powstają
nowe ronda, w planach jest budowa tzw.
„obwodnicy północnej”, która ma odciążyć
centrum miasta od nadmiaru samochodów.
Prężnie rozwija się Akademia Podlaska,
w której studiuje już kilkanaście tysięcy
młodych ludzi. Wreszcie na siedleckich
błoniach ma powstać Regionalny Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Inwestycja ambitna, ale
co najważniejsze, jej szczęśliwa realizacja
wydaje się być nieunikniona.
Z tej perspektywy wydaje się, że jeśli jeszcze nie teraz, to w ciągu kilku lat
można by mianować Siedlce metropolią.
W końcu będziemy mieli znacznie więcej
niż w chwili obecnej. A położenie geograficzne jest kolejnym atutem naszego miasta.
Chociaż, znając polskie standardy, dopóki
nie wybuduje się w Siedlcach restauracji
McDonald’s, metropolią nie będziemy.
Głupota w sieci
Paulina Berczyńska
P
rzejrzałam niedawno jeden z ostatnich numerów pewnej siedleckiej
gazety i znalazłam w niej informacje o uczennicy łosickiego liceum,
która została ze szkoły wyrzucona (nie na długo) po tym jak w sieci
ukazało się jej kilka złośliwych (i wulgarnych) komentarzy dotyczących
nauczycieli.
Dziewczyna chyba się przeliczyła, bo
wypowiedzi nie umknęły uwadze grona
pedagogicznego, a konsekwencje jakie były,
takie były. Można powiedzieć, że to była z jej
strony głupota, popis nadmiernej pewności
siebie czy po prostu przejaw dziwnego poczucia humoru. Bardziej jednak niż motywy
postępowania E.J. zastanawia mnie postawa
dziennikarki, która sprawę we wspomnianej
gazecie opisała. Otóż, w tekście tym znajdziemy podsumowanie (pozwolę sobie zacytować): „Bo któż z nas nigdy w życiu nie
zażartował z belfra? Kiedyś epitety na nauczycieli wypisywano w szkolnych toaletach
14
Kurier Siedlecki Luty 2008
(...). Dziś nikt już w toaletach nie maże,
nie pisze karteczek. Dziś młodzież daje
upust swych myśli i emocji w internecie”.
Pomijając fakt, że cały artykuł bohaterkę tej
„afery” przedstawia jako ofiarę nauczycieli,
którzy nie chcieli przyjąć przeprosin biednej
uczennicy, zostają wysnute wnioski pozwalające sądzić, że skoro mamy internet i szersze niż kiedyś forum do mówienia o swoich
poglądach to nie wina młodzieży, że zdarza
jej się zamieszczać na portalach typu „grono” niestosowne wypowiedzi. Nie przeczę,
że nie każdy nauczyciel budzi sympatię,
czasami negatywne określenia same rodzą
się w głowie, ale czy to powód, żeby dzielić
się nimi na publicznym forum? Po pierwsze,
wystarczy odrobina wyobraźni, by wiedzieć,
że nauczyciel też człowiek i z internetu korzysta, a po drugie nie zapominajmy, że istnieje jeszcze coś takiego jak kultura i pewne
wyczucie granic. Koleżanka z Łosic, moim
zdaniem, te granice przekroczyła i popisała
się przy tym ogromną naiwnością sądząc,
że internet daje anonimowość i wolne pole
do popisu. Nie zapominajmy, że życie toczy
się w „realu” i to tu uczmy się wyrażać swoje
myśli. Przed monitorem to żadna sztuka. www.siedlce.pl
pismo młodzieży siedleckich szkół ponadgimnazjalnych
Wywiad - Ryszard Kubiszyn, dyrektor od początku…
Mam tyle lat, ile ma młodzież!
Dyrektor liceum to stanowisko odpowiedzialne i wymagające. O tym,
jakie wyzwania czekają osobę sprawującą tę funkcję, jakie cechy posiadać
powinien dyrektor, co w tej pracy istotne i jak sprawić, by uczeń potrafił
zaufać z dyrektorem IV LO („Żółkiewskiego”) – Ryszardem Kubiszynem
rozmawia Paulina Berczyńska.
W siedleckich liceach obserwowaliśmy
ostatnio zmiany dyrekcji, Pan natomiast
piastuje swoje stanowisko już dosyć długo.
R.K.: Długo, bo od 1995 roku. Stanowisko
dyrektora jest stanowiskiem wybieralnym.
Wygrałem po prostu trzy kolejne konkursy
i dyrektorem będę do 2010 roku
Jak Pan sądzi, dlaczego właśnie Pan wygrywał te konkursy?
R.K.: W pierwszym konkursie było
nas trzech, więc rywalizacja była „ostra”.
Wygrałem w drugim podejściu, w tak zwanej
dogrywce. Natomiast w dwóch pozostałych
nie miałem konkurenta, byłem sam. Ważne
jest jakim stosunkiem głosów się wygrywa.
Nie jest też tak, że skoro nie ma konkurencji wygrywa się od razu. Trzeba przedstawić
swój plan działania, plan rozwoju szkoły, zarządzania nią – to ocenia komisja. Konkurs
może również zostać nierozstrzygnięty.
Jak Pan wspomina początki swojej pracy w „Żółkiewskim”?
R.K.: Z „Żółkiewskim” jestem związany
od początku, tzn. od reaktywowania szkoły w 1991 roku. Z tym, że najpierw miałem
tylko kilka godzin tygodniowo, dopiero
od 1992 byłem na etacie nauczyciela wychowania fizycznego, aż do 1995 kiedy
zostałem dyrektorem. Szkoła rodziła się
w bólach – mało oddziałów, nauczyciele dochodzący. Było to zderzenie osób dorosłych
z młodzieżą po ośmioletniej szkole podstawowej. Praca nie była łatwa – ze względu
na warunki lokalowe, zajęcia wychowania
fizycznego odbywały się i odbywają nadal
poza terenem szkoły, ale właściciele obiektów
sportowych zawsze patrzyli na naszą szkołę
przychylnie. Młodzież też raczej nie narzeka, warunki (oprócz uciążliwego dojścia) są
niezłe. Wiadomo, że chciałoby się mieć dużą
salę w szkole, ale cóż. Radzimy sobie. Tutaj
odbywały się przecież studniówki – z drżeniem serca obserwowaliśmy czy budynek
wytrzyma. Nasz budynek jest zabytkiem, tu
nic nie możemy zmienić bez zgody konserwatora zabytków. Może to dobrze. Nie zburzymy przecież budynku, który na trwałe
wpisał się w architekturę miasta. Remont
trzeba zaplanować tak, żeby zachować jego
charakter. Ja swoją wizję takiego remontu już
złożyłem, czekamy na decyzję w tej sprawie.
Jeżeli uda się to zrobić w ciągu 5 lat będzie
bardzo dobrze. Szkoła tego potrzebuje, zasługuje na to młodzież ucząca się tutaj, nauczyciele i wszyscy pracownicy. Nasza szkoła
jest jednym z trzech samodzielnych liceów,
www.siedlce.pl
najmniejszym spośród nich, bo liczącym zaledwie 426 uczniów. Wszyscy się tutaj znamy,
po kilku miesiącach nawet pierwszaki nie są
już anonimowe. Sądzę, że sami uczniowie też
czują się tu nieźle. Tej szkole trzeba pomóc
i z tego co ostatnio obserwuję, władze miasta
są temu przychylne. Szkoła to nie tylko nauka.
Tutaj dzieje się o wiele więcej. Ostatnio chociażby projekt „Szkoła równych szans” – koła
naukowe, zajęcia tematyczne, pozalekcyjne,
wyjazdy do teatrów. Dałoby się robić o wiele więcej, ale to zależy od dwóch stron – od
zaangażowania uczniów i chęci nauczycieli.
Wiadomo, jeżeli zgłosi się niewielu uczniów
to i chęci nauczyciela będą inne.
Wyprzedza Pan moje pytanie, bo właśnie o aktywność naszych uczniów chciałam zapytać.
R.K.: Szczerze mówiąc, ja oceniłbym ją
na poziomie średnim. Spora część młodzieży
dojeżdża, to może być utrudnieniem, ale nie
mówię, że mają oni nie uczestniczyć w oferowanych przez szkołę zajęciach. Ale z mojej wieloletniej perspektywy wygląda to tak,
że daje się zauważyć pewna rezygnacja.
Osoby, które w gimnazjach wygrywały konkursy przedmiotowe później nie chcą się
angażować, zadowalają się tym, co już mają.
A jeszcze inni próbują przejść przez szkołę,
może i przez życie, „odbijając się od ścian”.
A ja uważam, że czy to w szkole, czy to w życiu, trzeba mieć charakter. I trzeba umieć go
pokazać. Szkoła daje takie możliwości. A zainteresowanie jest małe. Cóż, z niewolnika nie
ma robotnika, nikogo nie można zmusić do
korzystania z tego, co w „Żółkiewskim” jest
na wyciągnięcie ręki. Uczeń musi mieć chęć,
ale i świadomość, że nie tylko coś wyniesie
z udziału w takich zajęciach, ale również da
coś od siebie. Wtedy to ma sens. Mija się
z celem sama obecność. Trzeba jeszcze woli.
Warto też pamiętać, że teoria nie da tego, co
praktyka. Trzeba tylko korzystać z nadarzających się okazji.
A czy praca z młodzieżą ma w sobie coś
szczególnego, wpływa jakoś na życie nauczyciela i jego podejście do świata?
R.K.: Ja czuję się na tyle lat, ile ma moja
młodzież (uśmiech). A mówiąc całkiem poważnie: na pewno. Przebywanie z młodymi
ludźmi podbudowuje człowieka. Zdarzyło
mi się być kiedyś w sanatorium, gdzie byli
sami emeryci. Po jakimś czasie sam czułem
się jak emeryt. Szkoła stawia natomiast ciągle
nowe wyzwania, rodzą się zaskakujące sytuacje i nie mogę myśleć jedynie kategoriami
mojego rocznika, tylko tak, jak myśli młodzież, bo tylko wtedy jestem w stanie przewidzieć efekty ich działania, tego co chcą zrobić. Będąc wśród młodzieży można poczuć
się lepiej. W końcu człowiek ma nie tyle lat,
na ile wygląda, ale tyle, na ile się czuje. Przez
40 lat pracowałem w różnych szkołach, zawsze
dawało mi to satysfakcję, bo jeżeli wybrało
się taki zawód nie wystarczy w szkole bywać
– trzeba tu być, żyć szkołą i jej rytmem. A bycie dyrektorem daje możliwość wpływania
na to wszystko i sprawiania, że wszyscy czują
się tu dobrze i mają równe warunki rozwoju.
Staram się być nie tylko strażnikiem porządku, nigdy nie odmówiłem pomocy komuś
kto przyszedł do mnie w mniej lub bardziej
ważnym problemem i oczekiwał wsparcia.
A to sprawia, że po latach absolwenci wracają
tu, żeby pochwalić się swoimi osiągnięciami,
porozmawiać. Tworzy się więź. Szkoda tylko,
że liceum jest trzyletnie. Młodzież ma mniej
czasu, żeby oswoić się z myślą o maturze,
żeby zżyć się ze sobą, szkołą.
Czy komuś, kto w przyszłości zajmie
Pana stanowisko, dałby Pan jakąś radę,
wskazówkę?
R.K.: Ja myślę, że korzystanie z rad poprzednika nie jest tak ważne jak realizowanie
własnych pomysłów i planów. Szkoła to ciągłe
zmiany, zarządzania – zwłaszcza ludźmi – nie
da się wsadzić w sztywne ramy. Trzeba być
otwartym, elastycznym. Moja jedyna rada
to taka, żeby być człowiekiem. Niezależnie
od okoliczności. Czasami można się zdenerwować, ale trzeba umieć nad sobą panować. Realizując swoje plany spełniamy się.
Nauczanie nie polega tylko na odtwarzaniu
tego, co już było. Trzeba umieć zainspirować
ucznia, zresztą nie tylko ucznia, i wskazać mu
różne drogi rozwoju. W równym stopniu dotyczy to dyrektora.
Kurier Siedlecki Luty 2008
15
„emQrier” relacjonuje: Szkoły o równych szansach
Rozwój szkół za pieniądze Unii
Paweł Steć*
28 stycznia w gmachu I LO im. B. Prusa w Siedlcach miała miejsce dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli
lokalnych władz i organizacji oświatowych, stanowiąca zwieńczenie unijnego projektu „Szkoła równych szans
- otwarty umysł - razem po wiedzę”. Temat? „Pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich przez samorząd
terytorialny i jednostki oświatowe”.
Eksperci i nauczciele
Na początek głos zabrał gospodarz uroczystości- dyrektor I LO, Andrzej Kopiec. W swym
wystąpieniu przywitał zaproszonych gości: prezydenta miasta Pana Wojciecha Kudelskiego, naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta
Pana Sławomira Kurpiewskiego, naczelnika
Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie
Miasta Panią Marzannę Czarny, dyrektora
Kuratorium Oświaty w Warszawie- Delegatura
w Siedlcach Pana Adama Skupa, konsultanta do
Spraw Edukacji Europejskiej z Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Panią Iwonę Moczydłowską, dyrektora Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach Panią
Urszulę Wyrzykowską-Dudek oraz Panią dyrektor Teresę Nasiłowską- koordynatora całego
programu. Wyrazy podziękowania za liczne
przybycie skierował także do zgromadzonej
młodzieży reprezentującej I LO im. B. Prusa, II
LO im. Św. Królowej Jadwigi, IV LO im. het. S.
Żółkiewskiego oraz I KLO im. Świętej Rodziny.
Plan Marshalla planem Kudelskiego
Po tym wystąpieniu głos zabrał prezydent
miasta Pan Wojciech Kudelski. W swym przemówieniu podkreślił historyczny kontekst szansy jaka stanęła przed Polską. Po przemianach
z początku lat ‘90 nasz naród zyskał możliwość
swobodnego rozwoju. Jednak kraj, który z przyczyn ustrojowych, nie mógł skorzystać z planu
Marshalla, ma przed sobą długą drogę by stać
się pełnoprawnym uczestnikiem, samodzielnym ekonomicznie i gospodarczo w strukturach
współczesnej Europy. Dlatego też tak ważne jest
umiejętne i efektywne wykorzystywanie szans
jakie otwierają się przed naszym miastem.
W kolejnym wystąpieniu głos zabrał naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta
Pan Sławomir Kurpiewski. Podkreślił on
progres w wykorzystaniu środków unijnych
przez nasze miasto. Jako dowód na to przytoczył fakt, iż w zeszłym roku Siedlce z funduszy unijnych uzyskały 74 mln euro na liczne
projekty i inwestycje. Zaznaczył także rosnące
zaangażowanie miasta w tematykę oświaty.
Dyskusja
Kwestię pozyskiwania środków zewnętrznych przez nasze miasto poruszyła
także Marzanna Czarny- naczelnik Wydziału
Programów Rozwojowych w Urzędzie Miasta,
która przybliżyła zebranym inwestycje
Z podziemi ku niebu
dokończenie ze str. 13
Oto wrażenia młodzieży z pierwszych dni
pobytu w naszej szkole:
-Ta szkoła jest miejscem bardzo dobrze
przystosowanym do potrzeb ucznia. Kiedy oglądam teraz amerykańskie filmy, nie robią już na
mnie wrażenia przedstawiana w nich nowoczesne szkoły, bo my mamy właśnie taką samą.
- Przeszklona część budynku oraz duże okna
wpuszczają wiele światła, co wpływa optymistycznie na nastrój i samopoczucie uczniów.
- Poprzednia siedziba szkoły znacznie bardziej mi się podobała, pomimo gorszych warunków. Specyficzny był klimat tworzony przez
uczniów i nauczycieli, którzy znajdowali się dokoła „basenu”, czyli wspólnego korytarza. Tego
bardzo mi brakuje.
16
Kurier Siedlecki Luty 2008
- Bardzo podoba mi się jej przestrzenność
i ogrom, każda sala lekcyjna posiada zaplecze.
Uwagę zwraca wyposażenie sal. W każdej
klasie znajdują się nowe, pojedyncze ławki,
nowe meble. Wygodna również jest duża szatnia wyposażona w indywidualne szafki dla
uczniów. Młodzież ogromnie sobie ceni świetlicę znajdującą się tuż obok sklepiku, gdzie
może spędzić przerwę, czy też wolny czas już
po zajęciach. Sądzimy, że tak dobre warunki
lokalowe pomogą nam jeszcze bardziej w budowaniu klimatu naszej szkoły w duchu Św.
Rodziny. Jednocześnie bardziej zmobilizuje
się młodzież do samodzielnej pracy, obowiązkowości, co zaowocuje w przyszłości głębią
duchową i dobrze zdanym egzaminem maturalnym.
i działania podjęte przez Siedlce, a współfinansowane ze środków UE.
Po wystąpieniach ekspertów, zgodnie z programem spotkania, nastąpiła właściwa część
dyskusji, w której szanse na zadanie pytań oraz
podzielenie się swymi wątpliwościami miała
zebrana młodzież. Poruszone tematy dotyczyły: pozycji Siedlec na tle innych miast w świetle
wykorzystania środków unijnych, przedsięwzięć i projektów miasta, procedur zakładania
firm dotowanych przez UE, możliwości organizowania wycieczek zagranicznych finansowanych w ramach programów unijnych.
Jednak największe zainteresowanie, jako
temat najbardziej interesujący młodzież
(a w szczególności uczniów IV LO), wzbudziło pytanie skierowane do Prezydenta
Miasta, dotyczące remontu budynku IV LO
im. het. S. Żółkiewskiego.
Wirtualnie
W ramach projektu w I LO miały miejsce
różnego rodzaju inicjatywy. Pieniądze z funduszy unijnych przeznaczone zostały m.in.
na: współfinansowanie letniego obozu językowego w Zakopanem, organizację licznych
zajęć pozalekcyjnych (kursy dziennikarstwa
i j. obcych), dofinansowanie wycieczek, poszerzenie płaszczyzny nauczania w I LO o arenę
wirtualną (za pomocą platformy Moodle).
Jako najwięksi beneficjenci UE (przynajmniej przez najbliższe kilka lat) mamy szansę,
a wręcz obowiązek sprawnego wykorzystania
tych środków- nie bójmy się o nie walczyć,
gdyż jedynie nasza praca i postawa zadecydują o miejscu Polski w zjednoczonej Europie.
*Autor był jednym z prowadzących dyskusję
www.siedlce.pl
pismo młodzieży siedleckich szkół ponadgimnazjalnych
Sport w „emQrierze”
Sukces pięciu wspaniałych
Wywiad z trenerem
długodystansowców
WLKS Siedlce Iganie Nowe,
Januszem Maciejewskim.
Jakub Karasek
Zawodnicy WLKS Siedlce Iganie Nowe przywieźli
pięć medali z ostatnich Halowych Mistrzostw Polski
Juniorów i Juniorów Młodszych w Spale. To jeden z
najlepszych występów siedlczan w ostatnich latach.
Mistrzami Polski zostali Łukasz
Mianowicz w biegu na 1500 m, z wynikiem 03:58:58 i Krzysztof Mroczek 600 m,
1:27:48. Srebrne medale wywalczyli Beata
Pustoła, bieg na 1500 m z czasem 04:44:21
oraz Piotr Wasiluk, który osiągnął 6,99
m w skoku w dal. Na najniższym stopniu
podium stanęła Wioletta Jakubiak – 1000
m z wynikiem 03:04:28. Oto jak medaliści
podsumowali swoje występy:
Jechał po zwycięstwo
Łukasz Mianowicz: Jechałem tam po
to, żeby zwyciężyć. Miałem zdecydowanie
najlepszy czas spośród startujących, bo 12
sekund przewagi nad drugim zawodnikiem.
Liczyłem na medal złoty i na szczęście się
udało. Bieg był dość szybki jak na Halowe
Mistrzostwa, żeby stanąć na podium trzeba było pobiec poniżej 4 minut. Biegło mi
się ciężko, ale wygrałem i to się liczy. Cieszy
ten dobry start, przede mną trudny sezon, bo chciałbym w tym roku wystąpić na
Mistrzostwach Świata Juniorów a udany początek może mi dodać pewności.
Wola walki
Krzysztof Mroczek: Zdobyłem ten medal dzięki woli walki, w głębi serca bardzo
tego chciałem. W finale liczyłem na końcówkę, ostatnią prostą. Kiedy przekraczałem linię
mety, czułem, że wreszcie mi się to udało po
długim i żmudnym czasie treningów. Trener
był bardzo zadowolony, chyba nie do końca
wierzył, że stać mnie na złoto, chociaż myślę,
że po cichu liczył na medal, a udało mi się
zdobyć pierwsze miejsce. Teraz czekają mnie
przełaje i liczę na dobry występ. Motywację
na pewno już mam.
Taktyka
Beata Pustoła: Bardzo się cieszę z tego
medalu. Myślę, że miałam trochę szczęścia,
bo nie biegała główna faworytka, Anka
Urbanik, a gdyby była, to inaczej mogłoby się to wszystko potoczyć. Ale pokonałam
www.siedlce.pl
dziewczynę, która startowała w zeszłym sezonie na Mistrzostwach Europy, byłam blisko złota i jestem bardzo zadowolona. Czas
może nie jest najlepszy, ale z tego wynikała
taktyka biegu. Mam nadzieję, że mnie to
podbuduje przed kolejnymi startami.
Granica 7 metrów
Piotr Wasiluk: W sumie spodziewałem
się, że będzie lepiej, bo byłem przygotowany na przeskoczenie granicy 7 metrów. Tego
dnia słabo mi się skakało, nie czułem się dobrze, ale na szczęście byłem dobrze przygotowany i udało się zdobyć medal oraz pobić rekord życiowy. Przed ostatnią kolejką skoków
byłem trzeci, ale osiągnąłem 6,99m. i wysunąłem się na czoło, jednak chwilę później
straciłem prowadzenie i ostatecznie byłem
drugi. Teraz szykuję się do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży, gdzie chcę osiągnąć
pierwszą klasę sportową, czyli skoczyć 7,25m.
i liczę na kolejny medal.
Udany debiut
Wioletta Jakubiak: To był mój pierwszy
start na imprezie rangi Mistrzostw Polski.
Byłam bardzo zadowolona, zaskoczona.
Zaliczyłam udany debiut na tak dużych zawodach. Mam nadzieję, że jest to pierwszy
z wielu medali Mistrzostw Polski w mojej
karierze. Pomimo wcześniejszych wahań, czy
przyjechać do Siedlec i rozpocząć trenowanie, teraz wiem, że było warto.
Zawodnicy WLKS-u pokazali się
w Spale z bardzo dobrej strony.Wartościowe
wyniki osiągnęli także Mateusz Kowalczyk,
który na 1000m. zajął 10 miejsce z czasem
02:38:89 oraz Beata Saczuk która 800 metrów pokonała w czasie 02:19:46, co dało
jej 5 lokatę. Miejmy nadzieję, że po tak
obiecującym początku dalsza część sezonu
będzie równie udana.
Jakub Karasek: Czy 5 medali na Halowych
Mistrzostwach Polski uznaje Pan za swój
sukces?
Janusz Maciejewski: Tak. Do tej pory mieliśmy
1-2 medale, tak jak w zeszłym sezonie, dwa
srebrne krążki, a w tym roku zdobyliśmy 2
złote 1 srebrny i 1 brązowy medal. Na sukcesy Beaty Pustoły i Łukasza Mianowicza
liczyłem i byłem ich niemal pewien, natomiast dużą niespodziankę sprawili mi
Krzysztof Mroczek i Wioletta Jakubiak.
J.K.: Wioletta Jakubiak to chyba najnowsze
odkrycie trenera?
J.M.: Wiola przyszła do nas z Jedlińska,
gdzie skończyła gimnazjum. Po zaledwie
4 miesiącach treningu od razu stanęła na
podium Mistrzostw Polski, więc uważam,
że jest to duży talent sportowy. Mam nadzieję, że i ona i Krzysztof Mroczek będą
osiągać sukcesy w kategorii juniorów
i w kolejnych sezonach.
J.K.: Czy czasy poszczególnych zawodników
satysfakcjonują Pana?
J.M.: Na przykład u Krzysia Mroczka eliminacje były znacznie mocniejsze (pobił rekord
życiowy z czasem 1:25:29 – przyp. red.) niż
finał, gdzie każdy czaił się na ostry finisz,
w którym Krzysiek okazał się najlepszy.
Wioletta miała pilnować brązowego medalu, bo nie była jeszcze przygotowana na
walkę z dwoma najlepszymi biegaczkami
w Polsce w jej kategorii. I to zrealizowała bardzo dobrze. Zarówno Krzysiek jak
i Wioletta nie osiągnęli oszałamiających rezultatów, ale to wynika z taktyki biegu.
J.K.: A Łukasz i Beata?
J.M.: Z Mianowicza jestem bardzo zadowolony,
podobnie jak z Beaty. Osiągnęli dobre rezultaty i uważam że oboje stać na to, żeby latem
reprezentować Polskę na Mistrzostwach
Świata Juniorów, które w tym roku odbędą
się w Bydgoszczy. Myślę, że te dwie osoby
powinny walczyć w tym sezonie o minima
na tę imprezę.
Kurier Siedlecki Luty 2008
17
Qltura w „emQrierze”
Musical siedleckich nastolatków
Agnieszka Zabielska
Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już
początek nowej rzeczywistości.
Helder Camara
Zapewne myśl zawarta w słowach
Heldera Camara przyświecała Michałowi
Matlengiewiczowi, kiedy zaczął przygotowania nad inscenizacją „Szoł Biznes”.
Zrealizowane marzenie twórcy zaprezentowane zostało publiczności 15 lutego w sali
„Podlasie”. Głównym pomysłodawcą, reżyserem i scenażystą przedstawienia jest siedlecki
licealista Michał Matlengiewicz. Jak twierdzi
pomysł inscenizacji zrodził się podczas jazdy
autobusem, a na pytanie, dlaczego taka forma,
odpowiada: „to wielkie wyzwanie, a ja lubię
wyzwania; musical to coś, czego jeszcze w naszym mieście nie było dlaczego, więc miałbym
się nie podjąć jego przygotowania”.
„Szoł Biznes” porusza problemy związane z pracą w biznesie. Ukazuje on pracę
jako totalne podporządkowanie się szefowi,
ciągły stres prowadzący do niekończących
się seansów u psychologów i psychoterapeutów, korupcję a wreszcie, nepotyzm, czyli to,
że mimo wielu naszych starań i pracy i tak
wygrywa ten, kto ma większe znajomości,
większe względy u decydentów.
Przygotowania do musicalu rozpoczęły
się w grudniu ubiegłego roku, a samozaparcie,
18
Kurier Siedlecki Luty 2008
samodyscyplina zespołu sprawiły, że mogliśmy zobaczyć inscenizację zaraz po
Walentynkach. W role bohaterów przedstawienia wcielili się zwykli nastolatkowie,
którzy, na co dzień chodzą do szkoły i piszą
sprawdziany, mają swoje obowiązki i problemy. Wieść o pomyśle oraz jego realizacji
rozchodziła się pocztą pantoflową, zagrać
mógł każdy, kto ma chęci i troszeczkę talentu.
Udział w inscenizacji wzięli przedstawiciele
większości szkół ponadgimnazjalnych oraz
uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Siedlcach.
Z dużą dozą sceptycyzmu wybrałam
się na premierę „Szoł Biznesu”. Przyznam,
że trochę wątpiłam w powodzenie tego
przedsięwzięcia. Wybrałam się wcześniej na
jedną próbę. Odniosłam wrażenie, że Michałreżyser nie jest w stanie zapanować nad organizacją inscenizacji. Tymczasem na premierze spotkała mnie miła niespodzianka. Moi
„zwykli” znajomi na scenie sprawiali wrażenie profesjonalistów. Do melodii znanych
m. in. z filmów i seriali zaprezentowali ciekawe układy taneczne.
Ze sceny kipiała wprost energia, entuzjazm, radość. Odniosłam wrażenie, że wykonawcy sami świetnie się bawili. Zapał
występujących udzielał się widowni, która
w takt znanych rytmów cichutko przytupywała. Prosty w zamierzeniu pomysł scenariusza ożył dzięki piosenkom z czołówek seriali
„Klan”, „Plebania”. Rewelacyjny był pomysł
z wykorzystaniem piosenki „Jabłuszko”, pamiętającej jeszcze czasy dziadków i rodziców
aktorów.
Przedstawione widowisko pod względem
gatunku raczej tylko przypominało prawdziwy musical. Zaprezentowane utwory nie były
przecież wykonywane na żywo. Należy jednak
docenić pomysł i zaangażowanie młodzieży biorącej udział w inscenizacji. Potencjał,
który drzemie w tych młodych ludziach jest
wprost zaskakujący. Wszystko robią zupełnie
bezinteresownie. Ewentualny dochód z kolejnych wystąpień pragną przeznaczyć na cele
charytatywne.
Po spektaklu wykonawcy, na czele z pomysłodawcą Michałem Matlengiewiczem,
z pytaniem w oczach krążyli po widowni i oczekiwali na pierwsze wrażenia. A te
były pozytywne. Widzowie byli zauroczeni
młodością, wdziękiem, zapałem aktorów.
Przedstawienie to pokazało przede wszystkim, to, że jeżeli się czegoś pragnie, można
tego dokonać.
Reżyserem i autorem scenariusza musicalu jest Michał Matlengiewicz.
Występują: Klaudyna Desperat, Michał
Dobrowolski, Łukasz Gorzkowski,
Lidia Kargol, Monika Kieliszek, Michał
Matlengiewicz, Aleksander Piwko,
Kamila Trojanowska, Małgorzata
Zawalska i inni.
www.siedlce.pl
Informacje
Park „Aleksandria”
w Siedlcach
Park „Aleksandria” w Siedlcach znajduje się w północno-wschodniej części miasta, bardzo blisko centrum. Zajmuje obszar
o powierzchni 15,45 ha, z czego 11,73 ha
jest własnością Miasta, 2,89 ha Akademii
Podlaskiej (Pałac Ogińskich z dziedzińcem
i częścią salonu ogrodowego), a 0,83 ha (pozostała część salonu ogrodowego) należy do
Szpitala Miejskiego. Granice parku stanowią: od północy ulica Bolesława Prusa, od
ulica Eugeniusza Wiszniewskiego oraz teren
Szpitala Miejskiego, od południa - granica
działek budowlanych położonych po północnej stronie ulicy Starowiejskiej (otoczenie kaplicy) i od zachodu ulica Stanisława
Konarskiego.
Wykorzystała wzory nowych rozwiązań napływające z Anglii i Francji oraz doświadczenia twórców ogrodu Izabeli Czartoryskiej
na warszawskich Powązkach i około 1768 r.
urządziła park sentymentalny według projektu Franciszka Salezego Sarnowskiego
- będący jednym z pierwszych w Polsce.
W związku z planowaną na lipiec 1783 r.
wizytą króla Stanisława Poniatowskiego
w parku utworzono wiele egzotycznych i romantycznych obiektów mających wywrzeć
odpowiednie wrażenie na monarsze. Król
Stanisław Poniatowski odwiedził Siedlce
Parki i ogrody oczami dzieci
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach
przygotowali materiał opisujący i dokumentujący siedlecki park miejski „Aleksandria”. Materiał
został przygotowany w ramach programu „Parki
i ogrody oczami dzieci” organizowanego przez
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródło” z Łodzi.
Jego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zmotywowanie ich do
aktywnego podjęcia działań na rzecz środowiska
lokalnego.
Rezultaty pracy uczniów SP nr 10 w Siedlcach
można oglądać pod adresem
http://mazowieckie.parki.org/siedlce1/
i park „Aleksandria” dwukrotnie. W pałacu
bywali także przedstawiciele znakomitych
rodów: Braniccy, Potoccy, bohaterowie narodowi - Tadeusz Kościuszko oraz poeci
epoki Oświecenia: Julian Ursyn Niemcewicz,
Franciszek Karpiński, Franciszek Kniaźnin.
Kompozycja Aleksandrii, ogrodu powstałego na planie zbliżonym do prostokąta, z rozbudowanym systemem wodnym
i różnorodność pawilonów, nadawała temu
miejscu niepowtarzalny urok. Sieć kanałów,
ze stawem od strony wschodniej zasilanym
przez rzeczkę Helenka, umożliwiała żeglugę.
Pływały tu łodzie spacerowe, a tym przejażdżkom i spacerom romantycznego piękna
dodawały liczne groble, mostki i wodospady.
Na stawie było dziesięć wysepek z pawilonami. Nad kanałami znajdowały się mostki, łączące alejki spacerowe wiodące do wszystkich
zakątków ogrodu. Na terenie całego ogrodu
było 30 pawilonów i domków, należących do
małej architektury ogrodowej. Były to domki
mieszkalne księżnej i osób zaprzyjaźnionych,
altany, łazienki, domek rybacki, gołębnik, meczet turecki, oranżeria, mleczarnia, ptaszarnia, stajenka, bróg siana, wiatrak, dąb z pokoikiem i inne. Do szczególnie malowniczych
należał wykonany według projektu Szymona
Bogumiła Zuga, usytuowany pośrodku
Historia
Zachowany zapis dziejów pochodzący z 1698 r. przekazuje pierwszą wzmiankę
o rozciągającym się po północnej i wschodniej stronie nowo powstałego dworu ogrodzie. Park początkowo zaprojektowany był
jako regularny park spacerowy, zwany ogrodem włoskim. Składał się z różnych elementów tworzących jedną całość kompozycyjną,
podporządkowaną dominancie budowli pałacowej. Rosły w nim drzewa i krzewy ozdobne
oraz owocowe. Obok rodzimych gatunków
występowały też i egzotyczne, jak: dzikie pomarańcze, morele, brzoskwinie itp.
Kiedy Siedlce przeszły na własność
Michała Czartoryskiego, a następnie jego
córki Aleksandry, nastąpiły lata najwspanialszego rozwoju miasta, a także parku. Wraz
z objęciem majątku, księżna Aleksandra
Ogińska postanowiła zmienić wygląd parku.
www.siedlce.pl
Kurier Siedlecki Luty 2008
19
za stawem domek wzniesiony na sztucznej
skale z wejściem do groty, zwieńczony złamaną kolumną.
Ogród ten cechuje zawiłość planu i różnorodność nastroju, wywołane ugrupowaniem drzewostanów w dziko rosnące laski,
gaje, klomby, układy krętych dróg i kanałów
z licznymi wyspami. Z czasem wcześniej
istniejący ogród włoski i ogród sentymentalny zaczęto traktować jako jedną całość
nazwaną od imienia księżnej - „Aleksandrią”.
W latach czterdziestych XIX wieku park wydzierżawiono osobom prywatnym, a w kilka
lat później przekazano miastu. W ramach
prac porządkowych w latach 1869-1909 park
otoczono żelaznym ogrodzeniem od strony
południowej i murowanym parkanem od
strony północnej.
W 1872 r. na skwerze przed pałacem na
miejscu dawnego prowizorycznego kompasu
postawiono kamienny postument pod nowy
kompas z armatką, która wystrzałem oznajmiała mieszkańcom godzinę dwunastą. Na przełomie XVIII i XIX wieku Aleksandria została
przekomponowana, a następnie przekształcona według projektu Waleriana Kronenberga.
Na terenie parku w 1893 r. wybudowano letni teatr, a w następnych latach cieplarnię, inspekty, domek ogrodnika, altanę - restaurację
z estradą. Powstały w 1900 r. Miejski Komitet
Krzewienia Trzeźwości Publicznej prowadził
w parku jadłodajnię, herbaciarnię oraz organizował liczne imprezy.
W południowo-wschodniej części parku
gubernator Wałżyn założył w latach 19041905 obszerny sad. Ze względów sanitarnych
w latach 1908-1909 władze miasta zasypały
jeden staw i wszystkie kanały, likwidując jednocześnie estetyczne mostki drewniane.
Od 12 sierpnia 1915 r. Siedlce były pod
okupacją niemiecką. Na skutek wydarzeń wojennych umieszczono w Pałacu Ogińskich
Wileńską Okręgową Dyrekcję Kolei Państwowej
ewakuowaną z Wilna. Nieco później 23 sierpnia
1921 r. rezydencję biskupa i kurię diecezjalną
przeniesiono z Janowa do Siedlec. Mieściły się
one w Pałacu Ogińskich. W parku urządzano
płatne zabawy, z których dochód przeznaczano
na cele dobroczynne oraz na utrzymanie i porządkowanie parku. W 1922 r. zasypano drugi
staw. Do czasów dzisiejszych zachował się tylko jeden staw z wyspą i śladami kanałów oraz
niewielki fragment ogrodu ze starodrzewiem.
W okresie międzywojennym północno-zachodnią część Aleksandrii rozparcelowano na działki
budowlane oraz rolniczo- ogrodnicze.
W czasie II wojny światowej nastąpiła
znaczna dewastacja parku. Zwyczajny codzienny gwar zamienił się w szepty, ucichły
radosne śmiechy, a niebo przesłoniły ciemne
chmury. 3 września 1939 r. spadły na miasto
20
Kurier Siedlecki Luty 2008
pierwsze hitlerowskie bomby. W nocy z 10 na
11 września wojska hitlerowskie zajęły Siedlce.
W parku niemieckie władze okupacyjne kazały rozebrać teatr i restaurację oraz estradę.
Obecny charakter parku zasadniczo odbiega od pierwowzorów, znacznie okrojony
obszarowo, zatracił dawny układ i stał się typowym parkiem miejskim. Poważną utratą części
substancji zabytkowej był mający miejsce kilka
lat temu pożar kawiarni parkowej, w wyniku
którego budynek ten uległ całkowitemu zniszczeniu. Z dawnego założenia pozostało wiele
drzew liczących około 200 lat, najdorodniejsze
uznane zostały za pomniki przyrody.
Park „Aleksandria” jest dziś miejscem,
gdzie chętnie spotykają się mieszkańcy Siedlec,
aby spędzić swój wolny czas. Największymi
atrakcjami są obecnie tereny wokół stawu,
oraz znajdujący się na terenie przylegającym
do parku amfiteatr miejski, gdzie odbywają
się imprezy kulturalno-rozrywkowe.
Przyroda
Drzewostan parku jest stary - wiek najstarszych drzew można oszacować na około 150200 lat. Drzewa te są bardzo duże. Średnice
pni wynoszą poza nielicznymi wyjątkami od
kilkudziesięciu cm do 1,5 m. Oprócz nich
rośnie w parku wiele drzew młodszych oraz
samosiew.
Skład gatunkowy ogranicza się do pięciu
głównych gatunków: wiąz szypułkowy, kasztanowiec zwyczajny, klon zwyczajny, jesion
wyniosły i lipa drobnolistna. W domieszce
występują takie gatunki jak: robinia biała,
olsza czarna, grab zwyczajny, wierzba biała,
jesion pensylwański, dąb szypułkowy, klon
jesionolistny, klon jawor, topola czarna, topola biała, świerk zwyczajny, klon srebrzysty
i jodła kalifornijska. Oprócz tego występuje
lipa szerokolistna, surmia wielkokwiatowa,
jarzębina, orzech, klon tatarski, głóg, morwa,
świerk kłujący, żywotnik zachodni, tawuła, jałowiec Sabina, porzeczka złota, jaśmin wonny,
lilak pospolity i inne.
W parku Aleksandria występuje kilka
pomników przyrody. Są nimi: sześć dębów
szypułkowych, topola biała, klon zwyczajny
oraz surmia wielkokwiatowa. Osiągnęły one
imponujące rozmiary (obwód i wysokość):
dęby - 310 cm/27 m; 380 cm/30 m; 318 cm/28
m; 310cm/31m; 302 cm/30 m; 318 cm/28 m,
klon zwyczajny - 297 cm/25 m, surmia wielkokwiatowa -175 cm/17 m i topola biała - 550
cm/30 m.
W naszym parku - Aleksandrii rosną dwa
charakterystyczne drzewa, jednym z nich jest
stary grab - jest to najstarsze drzewo w parku, zasadzone w alei grabowej, giętej w tunel.
Mimo swojego wieku nie został on uznany
za pomnik przyrody, ponieważ przez wolny
przyrost nie osiągnął żądanego obwodu.
Drugie z drzew 31 sierpnia 1995 roku
uchwałą Rady Miasta zostało orzeczone pomnikiem przyrody. Jest to topola biała, która mimo
tego, iż nie jest najstarszym z drzew, osiągnęła
zadziwiające wymiary. Jej obwód w pierśnicy
wynosi 550 cm, a wysokość 30 m i jest ona największym drzewem w naszym parku.
Ogólnie jednak drzewostan jest znacznie
zniszczony. Drzewa mają wypróchniałe pnie
i konary (często z otwartymi dziuplami).
Wiele drzew posiada ubytki pni. Znaczna
ilość wymaga oczyszczenia z suchych konarów. W ostatniej dekadzie zaobserwowano
postępujące przekształcanie dawnego łęgu
wiązowo-jesionowego w drzewostan grądu,
widoczne w regresji wiązów na rzecz rozprzestrzeniania się klonów i lip. Spowodowane
jest to prawdopodobnie obniżeniem się poziomu wód gruntowych.
W parku występuje kilkanaście gatunków drobnych ssaków. Są to miedzy innymi:
wiewiórki, kuny, jeże, nornice rude i ryjówki
aksamitne. Liczne stare, dziuplaste drzewa
oraz rozwieszone budki lęgowe są miejscem
gniazdowania: sikory bogatki, sikory modrej,
kawki, mazurka, pleszki, muchołówki żałobnej i szpaka. Lęgi w parkowej zieleni odbywa ponadto kilkadziesiąt innych gatunków
ptaków. Należą tu: kowalik, zięba, pełzacz
ogrodowy i leśny, zaganiacz, kapturka, słowik szary, kos, kwiczoł, sierpówka, rudzik,
muchołówka szara, a z większych gatunków:
łabędź niemy, gołąb grzywacz i puszczyk.
W parku występują również dzięcioły - duże,
średnie i dzięciołki. Stałym elementem ptasiego świata, wzbudzającym jednocześnie wiele
kontrowersji, jest bardzo liczna kolonia gawronów. W parku żyją również płazy: ropucha
szara i żaba trawna oraz ślimaki: winniczek
i zaroślowy.
Autorzy:
Szkoła Podstawowa nr 10
im. Aleksandry Ogińskiej,
ul. Mazurska 10, 08-110 Siedlce,
e-mail: [email protected]
Opiekun grupy: Barbara Lewicka
Autorzy opisu:
Grupa I - dziennikarsko-reporterska:
Natalia Kurkus, Monika Kozioł, Patrycja
Borkowska, Magdalena Izdebska, Ewelina
Kurkus
Grupa II - plastyczno-fotograficzno-projektowa:
Paulina Wąsak, Weronika Jastrzębska,
Krzysztof Maciak
Grupa III - komputerowo-internetowa:
Michał Kowalczyk, Filip Walczuk, Rafał
Grzegorczyk
Ponadto materiały przynosili inni uczniowie
zainteresowani tematem, którzy pracowali
indywidualnie.
www.siedlce.pl
Kultura
„Ocalić od zapomnienia”
Teatr ES: Piosenki Marka Grechuty
Ocalić od zapomnienia
Nadkomplet publiczności wysłuchał 28 lutego premierowego koncertu piosenek Marka
Grechuty „Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu aktorów i orkiestry siedleckiego Teatru
ES. Sala widowiskowa Centrum Kultury
i Sztuki była zapełniona do ostatniego miejsca. Dla dużej grupy publiczności, która nie
zdołała wejść na premierowy koncert zorganizowano dodatkowy występ.
Od śmierci Marka Grechuty minęło już
półtora roku, ale jego piosenki nadal mają
wierną publiczność. Nie są to jednak wcale
ludzie w średnim wieku, którzy wychowali się na jego muzyce, ale właśnie młodzież,
która architekta z Zamościa zna tylko z zarejestrowanych koncertów. Niełatwego zadania podjął się Waldemar Koperkiewicz realizując koncert Grechuty, ale bez Grechuty.
Obserwując reakcje publiczności podczas
premierowego koncertu, trzeba przyznać,
że mu się to udało. Wielka w tym zasługa
muzyków z kierowanej przez niego orkiestry
oraz młodych wokalistów Teatru ES.
Dla tych, którzy nie mogli wybrać się na
premierę dobra wiadomość. Już 13 marca
o godz. 19.30 w sali widowiskowej CKiS będzie można wysłuchać kolejnego koncertu.
Teatr ES
premiera 28 lutego 2008 r.
Utwory:
Ocalić od zapomnienia, Serce, Będziesz moją
panią, Twoja postać, Niepewność, Wiosna…,
Wesele, Gaj, Hop szklankę piwa, Śpij, bajki śnij, Jak
obłok, Korowód, Władza, Dni, których nie znamy,
Świecie nasz, Ptak śpiewa o poranku, Gdziekolwiek,
Kantata, Kraków
Wykonawcy:
Milena Madziar, Elżbieta Głowacka, Marcin
Sójka, Tomasz Salach, Damian Skwarek,
Maciej Podgórzak, Robert Protasewicz,
Ewelina Jastrzębska, Aleksandra Świderska,
Anna Śliwińska, Karolina Wakuła, Olga
Lipińska, Natalia Wielogórska, Agnieszka
Jarocka, Agnieszka Kościuszko, Monika
Brodzik, Katarzyna Kupińska, Lidia Kargol,
Marlena Lipińska, Anna Celińska, Aneta
Koziestańska, Klaudia Rudzka.
Orkiestra:
Waldemar Koperkiewicz, Marek Matwiejczyk,
Tomasz Gronowski, Robert Protasewicz,
Andrzej Maleńczuk, Krzysztof Chromiński
Opracowanie muzyczne, przygotowanie
wokalne:
Waldemar Koperkiewicz
Aranżacje:
Waldemar Koperkiewicz, Marek Matwiejczyk,
Krzysztof Chromiński
Światło i współpraca reżyserska:
Andrzej Meżerycki
Dźwięk:
Bartek Bujko
Realizacja światła:
Artur Celiński – Drozd
Współpraca: Radosław Kowalczyk i Adam
Żiółkowski
Scenografia:
Ireneusz Parzyszek
www.siedlce.pl
Kurier Siedlecki Luty 2008
21
Kultura
Chór Miasta Siedlce - ciekawe projekty
W najbliższych tygodniach Chór Miasta
Siedlce weźmie udział w kilku ciekawych
projektach artystycznych, które z pewnością
wzbogacą dorobek twórczy zespołu o ko-
lejne sukcesy. W pierwszy weekend marca
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyły się
trzydniowe warsztaty artystyczne zespołu,
w których wzięli udział nie tylko członkowie
zespołu, ale również specjaliści z zakresu emisji
głosu i interpretacji muzyki dawnej.
Najbliższe wydarzenia koncertowe to wykonanie w Warszawie Requiem - A. Mozarta
oraz mistyczny koncert pieśni chóralnych
w Siedlcach poświęcony pamięci Ojca
Świętego w 3. rocznicę śmierci Jana Pawła
II. Kolejnym ważnym elementem twórczym
zespołu są przygotowania i reprezentowanie
Polski i Siedlec na 3. Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Sakralnej w Bratysławie
„Musica Sacra Bratislavia”, do którego chór
zakwalifikował się już w styczniu. Festiwal odbędzie się w maju i bedzie połączony z tournee
koncertowym po Słowacji i Austrii.
Obecnie w chórze działają dwie sekcje:
młodzieżowa szkoła wokalistyki chóralnej,
i skład koncertowy chóru. Wszystkich zainteresowanych pracą w Chórze Miasta Siedlce
zapraszamy do udziału w zajęciach chóru.
Kontakt: p. Edyta Wójcik 025 644 68 00 w. 42
lub 0 504 641 409. Szczegółowe informacje:
www.chms.idt.pl.
NIE ZABIJAJ SIĘ - BĄDŹ WOLNY OD NAŁOGÓW
W poniedziałek, 18 lutego w siedleckim CKiS odbyła się premiera spektaklu edukacyjno
– profilaktycznego „BLACKOUT” realizowanego przez Komendę Główną Policji w ramach
programu PaT. W spektaklu wystąpiła młodzież z siedleckich szkół.
PaT to skrót od nazwy programu
„Profilaktyka a Teatr”, realizowanego
przez. Komendę Główną Policji. Celem
programu jest m.in. oddziaływanie na
zmniejszanie zjawiska narkomanii wśród
uczniów szkół ponadpodstawowych, inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej
do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki
narkotykowej, a także komunikowanie oraz
inicjowanie przez policję wspólnoty działań
22
Kurier Siedlecki Luty 2008
skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej. Autorem programu jest insp.
Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji.
Wśród licznych obserwatorów programu
znaleźli się dyrektorzy szkół, nauczyciele,
przedstawiciele samorządów oraz policjanci. Spektakl poprzedziła ankieta badawcza
oraz dyskusja.
Prezentowany w programie spektakl
„Blackout” przedstawia dwa światy, dwóch
braci i drogę prowadzącą do uzależnienia
się od narkotyków, a w konsekwencji śmierć
starszego brata. Autorzy przedstawienia
stawiają pytania i zarzuty wszystkim, którzy
nie zdołali zapobiec tragedii.
W rolę aktorów wcielili się uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 3, adepci
Teatru ES i członkowie Grupy Teatralnej
„Aluzja”.
www.siedlce.pl
Kultura
Orkiestra Garnizonowa -„W marszu”
O
rkiestra Garnizonowa Siedlce systematycznie koncertuje w Miejskim Ośrodku Kultury. W marcu
propozycją dla wszystkich miłośników tego zespołu będzie niewątpliwie koncert zatytułowany
„W marszu”. Będzie to wyjątkowa mieszanka tych bardziej i mniej popularnych utworów marszowych
– chyba najbardziej charakterystycznych i najbardziej kojarzących się z orkiestrami wojskowymi.
„W marszu” – koncert Orkiestry Garnizonowej Siedlce pod dyr. kpt. Mirosław Rytela,
16 marca (niedziela) godz. 19.00, Sala Podlasie.
KABARETOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie organizuje cykl spotkań kabaretowych pod nazwą
„Kabaretowe Mistrzostwa Świata”, który ma na
celu promocję młodych formacji kabaretowych.
Jeden z koncertów odbędzie się 28 marca
w Siedlcach. Wszystkie spotkania będą biletowane, a bilety upoważniają do głosowania. Podczas
każdego z koncertów wystąpią 3 formacje
kabaretowe, a publiczność wybierze zwycięzcę
danego spotkania. Zwycięzca otrzyma nagrodę
pieniężną i zostanie zaproszony do udziału w finale podczas Nocy Kabaretowej. Na finał, oprócz
7 zwycięskich kabaretów wyłonionych drogą
eliminacji, zostaną zaproszone gwiazdy sceny
kabaretowej. Dla zwycięzcy finału przewidziana
jest nagroda pieniężna oraz promocja kabaretu.
W Siedlcach 28 marca zobaczymy kabarety:
„Pomimochodem”, „Świerszczychrząszcz”
i „Weżrzesz”.
Jakie będzie
logo Siedlec?
Urząd Miasta Siedlce przystąpił do opracowania
Strategii Promocji Miasta na najbliższe lata.
Pierwszą inicjatywą z tym związaną, było ogłoszenie Konkursu na logo Miasta Siedlce.
Do 15 lutego można było zgłaszać swoje propozycje do konkursu. Konkurs spotkał się z bardzo dużym odzewem, zarówno mieszkańców
Siedlec, jak też plastyków praktycznie z całego
kraju. Nadesłano prawie 250 prac wykonanych przez 133 autorów. 21 lutego Komisja
Konkursowa wybrała pięć najlepszych projektów.
Zostały one zaprezentowane na oficjalnej stronie
internetowej Miasta Siedlce, a wszyscy mieszkańcy mogli nadsyłać swoje opinie o projektach,
które Komisja Konkursowa uwzględni przy podejmowaniu ostatecznego rozstrzygnięcia.
Warto przypomnieć, że na zwycięzcę konkursu
czeka nagroda pieniężna w wysokości 3 tysięcy
złotych.
Poniżej prezentujemy pięć najlepszych projektów.
Kabaretowe Mistrzostwa Świata - SALA
„PODLASIE”, ul. Sienkiewicza 63, 28 marca (piątek), godz. 19.00. Bilety w cenie 10 zł do nabycia
w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Pułaskiego 6
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00.
LIMBOS w Sali Białej Scena rockowa
W
iesław Miadziółko to postać bardzo znana w siedleckim świecie muzyki. Jego zapał twórczy, pomysłowość aranżacji i repertuaru
procentuje długoletnim istnieniem na rynku.
LIMBOS to czteroosobowy zespół, w którego
skład wchodzą: Piotr Franczuk – gitary, mandolina; Grzegorz Matwiejczyk – pianino, syntezator; Leszek Kowalik – śpiew, gitara basowa oraz
lider Wiesław Miadziółko – perkusja. Koncert,
który odbędzie się 30 marca to druga część cyklu
„Tematy muzyczne których słucha świat” pod hasłem „Tony pozytywnych emocji”. Poprowadzi go
urocza Iwona Kaczorek. W programie koncertu
znajdzie się praktycznie wszystko. Od rocka poprzez jazz i latino aż do klasyki. Więcej informacji
na stronach internetowych www.mok.siedlce.pl
oraz www.limbos.pl.
„Tematy muzyczne, których słucha świat”
– koncert grupy LIMBOS, Sala Biała 30 marca
godz. 18.00. Bilety w cenie 5 złotych do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Pułaskiego 6
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 16.00.
www.siedlce.pl
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 27 marca
na koncert zespołów„HAPPYSAD” i„STAN
MIŁOŚCI i ZAUFANIA”.
„Happysad” to obecnie jeden z ciekawszych młodych zespołów na polskiej scenie muzycznej łączący
rocka alternatywnego, odrobinę gitarowego popu,
punka i reggae, dopełniony charakterystycznymi
tekstami. Skład zespołu: Kuba Kawalec - Quka – vocal, gitara; Łukasz Cegliński – Pan Latawiec – gitara, vocal; Artur Telka - Artour – bas; Jarek Dubiński
– Dubin – perkusja.
„Stan Miłości i Zaufania” powstał w lipcu 2000 roku
w Warszawie, początkowo pod nazwą Cat Food.
Jego założycielami byli: śpiewający gitarzysta Karol
Strzemieczny i perkusista Jordan Babula, którzy
wcześniej współtworzyli hardcore’owy Wertep.
KONCERT ZESPOŁÓW HAPPYSAD I STAN MIŁOŚCI
I ZAUFANIA, SALA „PODLASIE”, ul. Sienkiewicza 63,
27 marca (czwartek), godz. 19.00.
Cena biletu – 20 zł w przedsprzedaży, 25 zł w dniu
koncertu . Bilety do nabycia w Miejskim Ośrodku
Kultury, ul. Pułaskiego 6, od pon. do pt. w godz.
8.00– 20.00.
Kurier Siedlecki Luty 2008
23
kino
repertuar Kina Studyjnego„Centrum”
7, 9, 10, 11 marca
godz. 17 00
27 SUKIENEK
USA, 107 min.
Reż. Anne Fletcher
Wyk.: Katherine
Heigl, Malin
Akerman, James
Marsden
Jane jest młoda, romantyczna i całkowicie
pozbawiona egoizmu.
Wielokrotnie była
druhną, ale nic nie
wskazuje na to, by ona
sama miała wyjść za
mąż. Kiedy jednak Tess,
młodsza siostra Jane,
zdobywa serce jej
szefa George’a – w którym Jane od dawna
potajemnie się kocha –
dziewczyna ma dość.
7, 9, 10 marca
godz. 1930
14 – 18 marca
godz. 17 00
14 – 15 marca
godz. 19 30
16 – 18 marca
godz. 19 30
28 marca – 1 kwietnia
godz. 1700
P.S. KOCHAM CIĘ
ROZMOWY NOCĄ
MAŁA WIELKA
MIŁOŚĆ
ELIZABETH:
ZŁOTY WIEK
WYSPA
DINOZAURA
USA. 126 min.
Reż. Richard
LaGravenese. Wyk.:
Hilary Swank, Gerard
Butler, Lisa Kudrow,
Gina Gershon
Polska, 95 min.
Reż. Maciej Żak
Wyk.: Magdalena
Różczka, Marcin
Dorociński
Polska, 107 min.
Reż. Łukasz
Karwowski
Wyk.: Agnieszka
Grochowska, Joshua
Leonard
Wlk. Bryt. - Francja,
114 min. Reż. Shekhar
Kapur. Wyk.: Cate
Blanchett, Geoffrey
Rush, Samantha
Morton, Clive Owen.
Niemcy, 85 min.
Reż: Reinhard Klooss,
Holger Tappe
Niektórzy czekają całe
życie na miłość. Holly
i Gerry mają to szczęście,
że kochają się już od
najwcześniejszych lat.
Wszyscy spodziewali się,
że ta para będzie zawsze
razem. Niestety wypadek i śmierć odebrała im
dalsze wspólne życie.
W dzień swoich
30 urodzin Holly znajduje list od Gerre’go.
Pisze on w nim że musi
ona zacząć żyć bez
niego. Na końcu listu
znajduje się dopisek.
“P.S. I love you...”
Matylda zarabia na życie
lepiąc anioły z ciasta.
Wie, że szukanie faceta
na całe życie to zadanie
na... całe życie. Buduje
więc wymyślną strategię
i daje ogłoszenie do
gazety. Bartek gotuje
w eleganckiej restauracji Po godzinach pisze
książkę kucharską i nie
bardzo może spotkać
„tę jedyną”. W końcu
przełamuje nieśmiałość
i wertuje rubrykę towarzyską. Obydwoje nie
przeczuwają jeszcze,
że są jedynie częścią
większego planu...
Jest to historia pewnej
miłości. Agnieszka
Grochowska gra młodą
polską dziewczynę,
która pracuje w Stanach.
Tam poznaje bogatego, robiącego karierę
Amerykanina, z którym
zaczyna ją coś łączyć.
Pochodzą z różnych
światów. Mają różne
wykształcenie, różne
podejście do życia,
różne przyzwyczajenia.
W filmie grają także
młodzi amerykańscy
aktorzy. Część zdjęć
powstała w Polsce, część
w Los Angeles.
Wspaniały obraz przedstawiający relację między Elżbietą I, królową
Anglii oraz Sir Walterem
Raleigh’em, podróżnikiem, który organizował
m.in. wyprawy
do Guayany w poszukiwaniu legendarnego
El Dorado.
Akcja filmu rozgrywa się
na małej wulkanicznej
wysepce leżącej na
samym środku oceanu.
To właśnie tu mieszka
i pracuje uroczy, ale
zwariowany Profesorek.
Został wygnany na
wyspę przez zarozumiałego króla Pomponiusza.
Pewnego dnia Profesor
postanawia założyć na
wyspie szkołę i przyjmuje do niej całą grupę
nietypowych uczniów.
28 marca – 1 kwietnia
godz. 1930
AMERICAN
GANGSTER
11 marca
godz. 1930
RED ROAD
ÓR
WIECZERA
KONES
Wlk. Bryt. - Dania,
113 min. Reż. Andrea
Arnold. Wyk.: Kate
Dickie, Tony Curran,
Martin Compston,
Nathalie Press.
Jackie pracuje przy jako
operatorka telewizji dozorowej. Pewnego dnia w jednym z monitorów
pojawia się mężczyzna, którego nie spodziewała się zobaczyć. Mężczyzna, którego nie chciała
już nigdy więcej oglądać. Teraz jednak nie ma
wyboru i musi się z nim spotkać.
24
Kurier Siedlecki Luty 2008
USA, 157 min.
Reż. Ridley Scott.
Wyk.:Denzel
Washington, Russell
Crowe
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO
ZMIAN W REPERTUARZE!!!
Kasa Kina czynna na godzinę przed pierwszym
seansem.
Kino Studyjne CENTRUM,
ul. Bpa I. Świrskiego 31,
tel. 025-644-38-09
Kino jest wyposażone w system DOLBY STEREO SR
Historia opowiada o Franku Lucasie - narkotykowym królu z Harlemu, który w latach 70-tych
przemycał heroinę z południowo-wschodniej
Azji w bagażach żołnierzy walczących
w Wietnamie. Detektyw Richie Roberts prowadzi
śledztwo w tej sprawie.
www.siedlce.pl
Kultura
„Kamyk na szańcu”
Siedleckie Muzeum Regionalne i Miejski Ośrodek Kultury zapraszają
14 marca na otwarcie wystawy Barbary Wachowicz „Kamyk na szańcu”.
Najpierw jednak odbędzie się uroczysty kominek w Sali Białej. Po nim
uczestnicy spotkania przejdą do Muzeum, gdzie zwiedzą wystawę.
Wystawa „Kamyk na szańcu” to opowieść o Druhu Aleksandrze Kamińskim,
autorze najsłynniejszej książki czasu
okupacji „Kamienie na szaniec” i Jego
Bohaterach - harcerzach Szarych Szeregów.
Zgromadzono na niej setki nieznanych
zdjęć oraz dziesiątki dokumentów wydobytych niejednokrotnie z ukrycia po
upływie półwiecza.
Wystawie towarzyszy promocja książki Barbary Wachowicz z cyklu „Wierna
rzeka harcerstwa. Autorka popularnie
zwana „Basią z Podlasia” jest związana
z naszym regionem, zwłaszcza okolicami
nadbużańskimi. W swojej twórczości wielokrotnie nawiązywała do swoich korzeni.
Wystawę „Kamyk na szańcu” będzie
można oglądać w Muzeum Regionalnym
do 4 maja.
Wielkanocna
Pisanka
Miejski Ośrodek Kultury, jak co roku
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą
i najbardziej oryginalną pisankę
wielkanocną. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym
formacie i rozmiarze, wymagane jest
jednak zachowanie formy przestrzennej. Termin przyjmowania prac mija
11 marca. Szczegóły i regulamin konkursu dostępny jest na stronie
www.mok.siedlce.pl.
Otwarcie wystawy pokonkursowej
i wręczenie nagród nastąpi 18 marca o godz. 12.00 w Sali Białej MOK
ul. Pułaskiego 6.
Miduch w Królestwie Grzmiącego Smoka
Podróżowanie jest jego pasją. Odwiedził do tej pory
55 krajów na różnych kontynentach. Zapis jego ostatniej podróży z września ubiegłego roku do Bhutanu
można oglądać do
28 marca w Galerii
FOKUS przy
ul. Sienkiewicza 63.
Mowa tu oczywiście o Krzysztofie
Miduchu, który już
wielokrotnie miał
okazję do prezentowania swoich
fotograficznych
dokonań.
Otwarta 29 lutego
wystawa „Bhutan – Królestwo Grzmiącego Smoka” to
okazja do zapoznania się z urokami tego niezwykłego
kraju położonego w Himalajach. Trzeba przyznać,
że Krzysztof Miduch jest wnikliwym obserwatorem
i fotografikiem o ciekawym spojrzeniu. Dlatego oglądając wystawę mimochodem przenosimy się na ten
czas do egzotycznego dla nas kraju.
www.siedlce.pl
Kurier Siedlecki Luty 2008
25
Krajowe Taneczne Mistrzostwa IDO w stylach JAZZ, MODERN i BALET
Niedoścignione Caro Dance
Przez dwa dni, 1 i 2 marca w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbywały się Krajowe Taneczne
Mistrzostwa IDO w stylach JAZZ, MODERN i BALET. Zawody były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw
Europy i Świata. Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentowały się zespoły z Siedlec. Tancerze Caro Dance
zdobyli 38 medali, w tym 23 złote, a zawodnicy LUZ-u 7 medali, w tym 5 złotych.
W Mistrzostwach wystartowali przedstawiciele
22 klubów z całego kraju. Wyjątkowo „niegościnni” byli gospodarze imprezy, tancerze siedleckiego
Caro Dance, którzy zdominowali zawody zdobywając łącznie 38 medali, w tym 23 złote, 12 srebrnych
i 3 brązowe. Podopieczni Iwony Orzełowskiej
jeszcze raz udowodnili, że nie mają sobie równych
w kraju. Oczywiście słowo „niegościnni” tyczy się
wyłącznie rywalizacji sportowej, bowiem od strony
organizacyjnej Mistrzostwa przebiegły bez zarzutu
i goszczące w Siedlcach zespoły wyjechały z naszego
miasta zadowolone, chociaż bez medali.
Oto wyniki tancerzy Caro Dance
Styl: Modern
Kategoria wiekowa: pow.15 lat
Solistki
1 Orzełowska Izabela
2 Kindziuk Eliza
Duety-Pary
1 Orzełowska Izabela, Poniatowski Brajan
2 Kindziuk Eliza, Mędrzycki Kuba
3 Piotrowicz Sebastian, Piotrowicz Kuba
6 Puzio Aleksandra, Tkaczyk Marek
Formacja
1 Caro Dance „Lista”
Mini formacja
1 Team Caro Dance
Soliści
1 Mędrzycki Kuba
2 Piotrowicz Sebastian
Styl: Jazz
Kategoria wiekowa: Do 11 lat
Solistki
1 Bartoń Karolina
6 Uchimiak Katarzyna
7 Budrecka Weronika
Kategoria wiekowa: 12-15 lat
Solistki
1 Patłaszyńska Adrianna
2 Biegańska Kinga
Kategoria wiekowa: pow.15 lat
Soliści
1 Poniatowski Brajan
2 Mędrzycki Kuba
3 Piotrowicz Sebastian
5 Kuchta Maciej
Kategoria wiekowa: pow.15 lat
Mini formacja
1 Team Caro
Kategoria wiekowa: pow.15 lat
Formacja
1 T Caro Dance TP
4 Caro Dance Bl
Kategoria wiekowa: Do 11 lat
Duety-Pary
2 Uchimiak Katarzyna, Borkowski Mateusz
Kategoria wiekowa: Do 11 lat
Mini formacja
2 Caro Dance Siedlce
Kategoria wiekowa: Do 11 lat
Formacja
2 Team Caro Dance
Kategoria wiekowa: 12-15 lat
Duety-Pary
1 Biegańska Kinga, Fornalik Szymon
Kategoria wiekowa: 12-15 lat
Soliści
2 Barabasz Bartek
Kategoria wiekowa: 12-15 lat
Formacja
1 Caro Dance
Kategoria wiekowa: pow. 15 lat
Duety-Pary
1 Orzełowska Izabela, Poniatowski Brajan
2 Kindziuk Eliza, Mędrzycki Jakub
3 Rasińska Katarzyna, Piotrowcz Sebastian
4 Szewczyk Agnieszka, Piotrowicz Jakub
Kategoria wiekowa: pow. 15 lat
Solistki
1 Orzełowska Izabela
2 Kindziuk Eliza
Styl: Modern
Kategoria wiekowa: Do 11 lat
Soliści
1 Borkowski Mateusz
Solistki
1 Bartoń Karolina
2 Mikołajczuk Karolina
Duety-Pary
1 Mikołajczuk Karolina, Budrecka Weronika
Kategoria wiekowa: 12-15
Duety-Pary
1 Biegańska Kinga, Barabasz Bartek
Formacja
1 Team Caro Dance
Solistki
1 Patłaszyńska Ada
4 Borkowska Aleksandra
Soliści
1 Fornalik Szymon
3 Murat Dawid
Styl: Balet
Kategoria wiekowa: Do 11 lat,
Duety-Pary
1 Żytka Anna, Jesiotr Magda
Formacja
1 Caro Dance
Siedem medali
LUZ-u
B
ardzo dobrze zaprezentowali się także tancerze FTN „LUZ”.
Podopieczni Joanny Woszczyńskiej powiększyli swój dotychczasowy mistrzowski dorobek o siedem medali, pięciokrotnie
zajmując pierwsze miejsca.
Pierwsze miejsca zdobyli: Formacja Jazz Dance dzieci, „You
can’t stop the beat”, Mini formacja Jazz Dance dzieci „Hairspay”,
Solo Jazz Dance chłopcy – Piotr Gozdek „Showman”, Solo Jazz
Dance juniorzy – Igor Leonik, Dominika Mańkowka, Piotr
Gozdek „New girl”. Drugie miejsce zdobył Duet Jazz Dance juniorów Żaneta Płudowska i Igor Leonik, a trzecie miejsce przypadło Formacji Jazz Dance juniorów. Ponadto soliści Dominika
Mańkowska i Bartosz Woszczyński zajęli czwarte miejsca,
a Formacja Jazz Dance seniorów była piąta.
26
Kurier Siedlecki Luty 2008
www.siedlce.pl
Krajowe Taneczne Mistrzostwa IDO w stylach JAZZ, MODERN i BALET
www.siedlce.pl
Kurier Siedlecki Luty 2008
27
Kartki z dziejów Siedlec
Strajk szkolny (5 luty 1905 r.)
Początek 1905 r. przyniósł na terenie zaboru rosyjskiego wybuch rewolucji, zwanej też przez niektórych
historyków kolejnym powstaniem narodowym. Dowodem na nie tylko socjalny, ale także narodowy charakter
wydarzeń lat 1905 – 1907 są m. in. wystąpienia młodzieży szkolnej.
Decyzja o strajku szkolnym zapadła 3 lutego
1905 r., a dwa dni później do strajku przystąpiły
trzy siedleckie szkoły średnie: Gimnazjum Męskie,
Gimnazjum Żeńskie oraz Szkoła Handlowa.
Pierwszy dzień strajku przebiegał wszędzie podobnie. Młodzież zbierała się w większych salach.
Tu odczytywano dyrekcji postulaty. Następnie młodzież opuszczała mury szkolne, drąc ostentacyjnie
podręczniki.
Siedleckim strajkiem szkolnym kierowało tajne
koło młodzieży narodowej. Jego członkowie przedstawili następujące żądania:
„My, młodzież, kształcąca się w Siedleckiem
gimnazjum męskiem, zważywszy:
a) że w polskiem mieście i polskim kraju szkoły rosyjskie, jaką jest nasza, urągają naszym uczuciom
narodowym,
b) że obecny stan wychowania nie odpowiada zupełnie najniższym wymaganiom pedagogiki,
żądamy:
aby szkoła nasza została przekształcona
na następujących zasadach:
Uczniowski komitet strajkowy z 1905 r.
I. Szkoła zostanie polska, to jest językiem administraOd lewej siedzą: Antoni Zawadzki, Czesław Tabor, Henryk Mondschein, Sławomir Kaliszek. Stoją od lewej:
cyjnym i wykładowym ma być język polski.
Stefan Mierzejewski, Stanisław Sikorski, Jan Frankowski, Kazimierz Stein, Franciszek NIewiarowski.
II. Nauczycielami i urzędnikami w szkole mają być
jedynie obywatele Polacy.
III. Do szkoły winne być przyjmowane dzieci wszystkich obywateli kraju bez różnicy wyznania i pochodzenia,
Akcja ta nie pozbawiona była częstokroć momentów komicznych, bo zaIV. Język i Historja Polski ma być głównym przedmiotem nauczania,
cni, a narodowo chwiejni rodzice przełamywali kordon nasz, przemycając swe
V. Ma być zniesiony system policyjny w szkole i wszelkie instytucje z nim związane,
latorośle do szkoły. Ten terror z naszej strony spotkał się w końcu z przeciwVI. Żaden uczeń nie może być wydalony za względów politycznych ani dla przedziałaniem policji, która paru kolegów zaaresztowała (Zawadzkiego, Sztejna),
konań jego rodziców, ani też dla jego zapatrywań osobistych,
toteż występowaliśmy więcej skrycie, mszcząc się na „opornych” łamistrajkach
VII. Ma być ustawowo zabezpieczona kontrola społeczeństwa nad szkołą i udział
wyprawami, mającemi na celu wybicie szyb, obicie i tym podobne kwiatki ówjego w decydowaniu spraw wychowawczych.
czesnego bolszewizmu.
Aż do czasu zadośćuczynienia tym naszym życzeniom, lub do chwili zmiany
Ta atmosfera bojowa ogromnie podniecająco działała na charakter działalnaszych postanowień, powstrzymamy się od korzystania ze szkoły.”
ności komitetu naszego, będąc zresztą podsycaną przykładem innych miast,
z któremi nawiązywaliśmy kontakt drogą zjazdów.”
W skład utworzonego Komitetu Strajkowego weszli Antoni Zawadzki,
Reakcja władz, zaskoczonych wystąpieniem uczniów nastąpiła bardzo
Czesław Tabor, Henryk Mondschein, Sławomir Kaliszek, Stefan Mierzejewski, szybko i była typowa dla carskiej administracji. 5 lutego 1905 roku relegowano
Stanisław Sikorski, Jan Frankowski, Kazimierz Sztejn, Franciszek Niewiarowski z Gimnazjum Męskiego 182 uczniów, a z Gimnazjum Żeńskiego 50 uczennic.
oraz dziewczęta z gimnazjum męskiego i uczniowie szkoły handlowej. Tych strajkujących uczniów, którzy nie byli mieszkańcami Siedlec, wydalono
Zadaniami Komitetu było utrzymanie stałej więzi ze strajkującymi szkołami z miasta. Zajęcia w szkole zostały zawieszone.
w Królestwie, podtrzymywanie bojkotu i informowanie społeczeństwa o ceNauka gimnazjalna w Siedlcach ruszyła w pełni dopiero we wrześniu
lach strajku.
1906 roku. Otwarto wtedy prywatną Szkołę Podlaską Tadeusza Radlińskiego.
Jak wspomina uczestnik strajku Jan Frankowski: „Pierwszym bodajże ak- Wykładano w niej po polsku, ale absolwentom nie przysługiwały żadne prawa
tem komitetu uczniowskiego było zorganizowanie posterunków strażniczych, podobne do tych, jakie mieli kończący szkoły rządowe. Mimo tych ograniczeń
które obsadziły ulice, wiodące do gimnazjum męskiego i żeńskiego, nie dopusz- do gimnazjum Radlińskiego zapisało się ponad 500 osób.
czając doń siłą perswazji początkowo, w końcu i pięści, zrazu nielicznych rodziców, prowadzących swych malców do szkoły.
Grzegorz Welik
28
Kurier Siedlecki Luty 2008
www.siedlce.pl

Podobne dokumenty