Technologia informacyjna - PB Wydział Elektryczny

Komentarze

Transkrypt

Technologia informacyjna - PB Wydział Elektryczny
Technologia informacyjna
Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny
semestr I, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012
Pracownia nr 4 (28.10.2011)
28.10.2011)
dr inż. Jarosław Forenc
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
2/14
Równania w Microsoft Word 2007
Sposoby wstawienia równania (wzoru matematycznego):
wstawienie lub wpisanie symbole (Wstawianie
Symbole)
wstawienie równania (Alt + =)
użycie Microsoft Equation 3.0 (Wstawianie
Obiekt)
Wstawione lub wpisane symbole traktowane są jak zwykły tekst
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
Równania w Microsoft Word 2007
Symbol
Więcej symboli
dr inż. Jarosław Forenc
3/14
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
Równania w Microsoft Word 2007
Wstawianie
Równanie
Word umożliwia wstawienie
równania z listy często
używanych lub wstępnie
sformatowanych równań
Do listy często używanych
równań można dodawać
własne równania
dr inż. Jarosław Forenc
4/14
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
5/14
Równania w Microsoft Word 2007
Dodanie równania do listy często używanych równań:
tworzymy równanie:
zaznaczamy równanie i w menu podręcznym wybieramy pierwszą
pozycję: Zapisz jako nowe równanie…
wprowadzamy informacje opisujące równanie
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
Równania w Microsoft Word 2007
Nowe równanie pojawia się
na liście często używanych
równań
dr inż. Jarosław Forenc
6/14
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
7/14
Równania w Microsoft Word 2007
Nowe równanie wstawiamy wybierając Wstawianie
lub wprowadzając skrót klawiszowy Alt + =
W równaniu możemy wstawiać Symbole
oraz używać predefiniowanych struktur
Równanie
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
Równania w Microsoft Word 2007
Struktury zawierają, zaznaczone
linią kropkowaną pola, w które
wpisujemy jej elementy
Możemy także wstawić strukturę
z predefiniowaną zawartością pól
http://www.elektr.polsl.pl/elektryka/jakpisac.pdf
dr inż. Jarosław Forenc
8/14
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
9/14
Równania w Microsoft Word 2007
Struktury
Indeks
Struktury
Pierwiastek
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
10/14
Równania w Microsoft Word 2007
W grupie Narzędzia znajdują się trzy opcje:
Profesjonalny - umożliwia przekonwertowanie zaznaczenia na postać
2-wymiarową w celu profesjonalnego wyświetlenia
Liniowy - umożliwia przekonwertowanie zaznaczenia na postać
1-wymiarową w celu ułatwienia edycji
Normalny tekst - umożliwia użycie tekstu niematematycznego
w obszarze wyrażeń matematycznych
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
Microsoft Equation 3.0
Wstawianie
Obiekt
Microsoft Equation 3.0
dr inż. Jarosław Forenc
11/14
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
12/14
Microsoft Equation 3.0
Elementy równania wybieramy z paska narzędzi Równanie
oraz menu głównego
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
Microsoft Equation 3.0
Rozmiar
dr inż. Jarosław Forenc
13/14
Technologia informacyjna, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 4
Microsoft Equation 3.0
Styl
dr inż. Jarosław Forenc
14/14