w Czeladzi - miasto Czeladź

Komentarze

Transkrypt

w Czeladzi - miasto Czeladź
Wydawca: Urząd Miasta Czeladź
ISSN 1234 – 4966
bezpłatny
Miesięcznik samorządowy
KWIECIEŃ 2016 nr 4/279
Sprzątanie miasta
„Wiosna z Seniorem”
XVII Festiwal Ave Maria
Majówka
w Czeladzi
Zwolnienie z podatku w zamian za remont elewacji
ROZWÓJ MIASTA
Miasto Czeladź na nowym portalu
www.czeladź.pl
kilku miesiącach przygotowań, 1 kwietnia ruszył nowy portal internetowy naszego miasta. Nowa strona jest nowocześniejsza
i zdecydowanie bardziej komunikatywna. Jest
też responsywna, co oznacza, że jej wygląd
Po
2
i układ jest automatycznie dostosowywany do
rozmiaru okna urządzeń takich jak tablety, czy
smartfony. Łatwiej też odnaleźć potrzebne informacje w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wraz ze zmianą wizerunku miejskiego por-
Kayah
Red Lips
Jelonek
Formacja Nieżywych Schabuff
Miuosh
Kabaret Młodych Panów… i inni
ECHO CZELADZI kwiecień 2016
talu, sukcesywnie zmieniane są też witryny
wszystkich miejskich jednostek i zakładów.
Zgodnie z wymogami unijnymi i obowiązującą ustawą, dostosowane są do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
ROZWÓJ
MIASTA
SPRAWY
KOMUNALNE
Chińczycy zainteresowani budową Parku
Naukowo-Technologicznego w Czeladzi
uż po raz drugi, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, Czeladź
odwiedziła delegacja chińskich
biznesmenów. W pięcioosobowym gronie znaleźli się: rektor
Instytutu Technologicznego
w Pekinie pan Ma, który przewodniczył delegacji oraz pan
Wang zarządzający wielkim,
wysoko notowanym na giełdzie chińskiej Parkiem Naukowo-Technologicznym w Hongkongu, w którym zatrudnienie
znajduje ponad 60 tysięcy pracowników i pan Cao – również
związany z Parkiem.
Gości z Chin w Urzędzie Miasta
przyjął burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec wraz z zastępcą
ds. komunalnych Elżbietą Dmitruk i zastępcą ds. społecznych
Beatą Zawiłą. Podczas rozmów
strona chińska wyraziła zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w Czeladzi, na których miałby powstać park technologiczny,
produkujący m.in. autobusy elektryczne. Firma zatrudniałaby kilkaset osób. Goście interesowali się
zasadami zakupu ziemi w Polsce,
możliwością utworzenia firmy joint venture oraz systemem podatkowym od firm i osób fizycznych,
zatrudnionych w firmie utworzonej przez chińskich biznesmenów.
Fot. W. Konopelska
J
Podczas rozmowy burmistrz
Zbigniew Szaleniec zwrócił
uwagę na fakt, że Polska –
a zwłaszcza wysoko uprzemysłowiony region śląski z Zagłębiem Dąbrowskim na czele
– jest zainteresowany wymianą
taboru autobusowego, więc zlokalizowanie tu produkcji nowoczesnych pojazdów o zaawansowanej technologii, byłoby
znakomitym przedsięwzięciem.
Burmistrz zwrócił również
uwagę na fakt, że z Zagłębia na
wschód prowadzi tzw. szeroki
Wybory uzupełniające do Rady
Miasta Czeladź w okręgu Nr 17
26 czerwca 2016 roku
Okręg Nr 17 w Czeladzi obejmuje ulice:
3 kwietnia, Francuską, Graniczną,
Kościuszki, Mickiewicza, Sikorskiego i Trznadla.
Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie
Komisji Nr 17 w Czeladzi przy ul. Żeromskiego 19
– Przedszkole nr 10 w Czeladzi,
w godzinach od 7. 00 do 21. 00.
Wszelkich informacji dotyczących spisu wyborców okręgu
Nr 17 udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta, pok. Nr 10 (parter), telefon 32 76 37932,
a sprawy organizacyjne prowadzone są przez
Wydział Prawno-Organizacyjny Urzędu Miasta,
pok. Nr 104 (1 piętro) telefon 32 76 37 949.
tor, który również może dobrze
przysłużyć się współpracy polsko-chińskiej. Ponadto wskazał
na atuty miasta, jakimi m.in. są
dogodna komunikacja z lotniskami w Pyrzowicach i Krakowie czy autostrady.
Jak podkreślił pan Wang, Chińczycy są również zainteresowani tym, by Polacy inwestowali
w Chinach, tam lokowali swoje
firmy i sprzedawali technologie.
Zauważył też, że współpraca Instytutu w Pekinie, konsorcjum
firm – Park Naukowo-Technolo-
giczny w Hongkongu i polskich
firm mogą przynieść pożądany
sukces, jakim będzie na przykład
rozwinięcie działalności chińskich
biznesmenów na terenie Czeladzi
i w innych miejscach Zagłębia. Powstanie Parku Naukowo-Technologicznego na terenach Czeladzi
wiązałoby się nie tylko z zatrudnieniem kilkuset osób, ale także
z zaangażowaniem firm chińskich
we współpracę z miastem i regionem w budowę towarzyszącej tym
inwestycjom infrastuktury.
WIESŁAWA KONOPELSKA
Dzień Flagi
obchodzony 2 maja, jest świętem biało-czerwonych
barw Polski – symbolu naszej narodowej tożsamości.
Dzień ten ma szczególny wydźwięk w kontekście
1050 Rocznicy Chrztu Polski.
Wywieszając flagi polskie uczcijmy godnie ten dzień.
Natomiast 3 maja zapraszam na
Obchody
Święta Konstytucji 3 Maja
godz. 10.00 Kościół św. Stanisława B.M.
Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, którą
celebrować będzie ks. kan. Jarosław Wolski.
godz. 11.30 plac Konstytucji 3 Maja
Uroczystość miejska połączona ze składaniem
kwiatów pod obeliskiem pamięci.
Szczególnie zapraszam młodzież – uczniów czeladzkich szkół.
Burmistrz Miasta Czeladź
ZBIGNIEW SZALENIEC
2016 kwiecień ECHO CZELADZI
3
ROZWÓJ MIASTA
Podziękowania dla rektora 8
Fot. A. Stachura-Piechocka
kwietnia br. gościem burmistrza Zbigniewa Szaleńca
był prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś – rektor Uniwersytetu
Śląskiego, a zarazem przewodniczący Konferencji Rektorów
Polskich, który kończy swoją
drugą i ostatnią kadencję na stanowisku rektora. Była to okazja
do złożenia ustępującemu rektorowi podziękowań za współpracę z czeladzkim Uniwersytetem Powszechnym – społeczną
uczelnią dla dzieci i seniorów,
którą wraz z Miastem Czeladź
utworzyło Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej. W pamięci słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pozostał zapewne wykład, jaki
rektor Wiesław Banyś wygłosił
podczas inauguracji roku aka-
Remonty kamienic na Starym Mieście
Wizualizacja CTBS
J
Opracowana kilka lat temu wizualizacja wyglądu kamienicy przy Katowickiej 4.
ak informowaliśmy w poprzednich wydaniach „Echa
Czeladzi”, wkrótce zmieni swój
wygląd kamienica przy Rynku
pod numerem 2, a także – jeszcze w tym roku – rozpocznie się
gruntowny remont kamienicy
pod numerem 22.
– Jeszcze w tej kadencji samorządu nasza starówka stanie się
autentyczną wizytówką Czeladzi
– informuje burmistrz Zbigniew
Szaleniec. Temu celowi służy
zwolnienie od podatku właścicieli kamienic, którzy zdecydują
się do końca 2017 roku na remont elewacji, a także remonty
kamienic będących własnością
Miasta.
Nowością jest pomysł na rewitalizację i funkcjonowanie
powstałej w 1911 roku, pięknej
kamienicy położonej przy ulicy
demickiego 2014/2015 w Kolegium Pracowników Służb Społecznych.
W trakcie spotkania burmistrz
Zbigniew Szaleniec omówił
z rektorem Banysiem możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim,
a czeladzkimi szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi oraz
prowadzenia przez uczelnię prac
naukowych na tematy, wspomagające działalność samorządową
naszego miasta.
Na zakończenie wizyty burmistrz gratulował prof. Wiesławowi Banysiowi sukcesów
osiągniętych, w trakcie dwóch
kadencji sprawowania funkcji
rektora tej największej śląskiej
uczelni, w której kształciło się
i nadal kształci również wielu
młodych czeladzian.
Katowickiej 4. W tym , zgodnie
z propozycją członka zarządu
Powiatu Będzińskiego Marka
Mrozowskiego, zostało zawarte porozumienie między Miastem Czeladź a Starostwem Powiatowym w Będzinie. Wynika
z niego, że właściciel kamienicy – Czeladzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego –
użyczy budynek starostwu na
okres 25 lat. Z kolei powiat pozyska środki unijne, wyremontuje budynek i przeznaczy go
na tzw. mieszkania chronione.
Są to mieszkania przeznaczone
dla ludzi chorych lub niepełnosprawnych, którzy potrzebują
wsparcia, ale są samodzielni.
Dzięki porozumieniu, nie wydając ani złotówki, Czeladź zyska na Starym Mieście kolejny
wyremontowany obiekt, który
na dodatek będzie służył celom społecznym, także naszym
mieszkańcom.
kwietniu rozpoczął się
drugi etap termomodernizacji budynków komunalnych.
Do końca października zostanie
docieplonych 10 domów mieszkalnych, zlokalizowanych przy
ulicach: 11 Listopada – numery
2-4-6, Armii Krajowej – numery
6-8, 9-11-13 i 19-21, Waryńskiego – numery 6-8, Tuwima – numery 2-4-6 oraz 41-43-45 i przy
Szkolnej 2. Jeżeli uda się usunąć
chwilowe problemy, to docieplone zostaną także domy przy ulicy
Szkolnej 1-3 i Reymonta 3a i 3b.
W
4
ECHO CZELADZI kwiecień 2016
Decyzję o rozpoczęciu prac termomodernizacyjnych ułatwiły
podjęte przez działające na tym
obszarze wspólnoty mieszkaniowe uzgodnienia, związane
ze współfinansowaniem tych
przedsięwzięć inwestycyjnych.
To kolejna, rekordowa w ostatnich latach ilość modernizowanych budynków, która w szybkim tempie zmieni komfort
życia mieszkańców, wygląd
osiedla Nowotki i wizerunek
miasta.
Fot. A. Stachura-Piechocka
Termomodernizacja budynków komunalnych
ROZWÓJ
MIASTA
SPRAWY
KOMUNALNE
W poprzednim numerze „Echa Czeladzi” (nr 3/2016) pojawiła się krótka wzmianka o uchwale, jaką 29
lutego 2016 roku podjęła Rada Miejska w Czeladzi w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków, w których wykonano remont elewacji położonych w obrębie Starego Miasta. W związku
z rosnącym zainteresowaniem przedmiotową uchwałą, przedstawiamy Państwu szczegóły, dotyczące
samej uchwały, procesu remontu elewacji jak i niezbędnych formalności potrzebnych do uzyskania
zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Remontujesz elewację?
Możesz uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości
Na
mocy Uchwały Rady Miejskiej
w Czeladzi nr XXII/302/2016 z dnia
29 lutego 2016 roku zwolnieniu od podatku
od nieruchomości podlegają wszystkie budynki, w których wykonano remont elewacji
bez względu na ich funkcję i sposób użytkowania. W praktyce oznacza to, że zwolnieniu będą podlegały zarówno budynki
mieszkalne, niemieszkalne jak i budynki
gospodarcze oraz garaże. Nie ma również
tutaj znaczenia to, w jaki sposób budynki
będą wykorzystywane, czy tylko dla celów
mieszkalnych, czy również będą spełniały
funkcję handlowo-usługowe, bądź biurowe.
Zwolnienie będzie przysługiwało podatnikowi w wysokości 100% poniesionych
kosztów kwalifikujących się do objęcia
zwolnieniem. Zwolnienie przysługiwać
będzie na okres nie dłuższy niż przez 5
kolejnych lat od momentu zakończenia
remontu elewacji, wykonanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Należy zaznaczyć, iż kwota zwolnienia nie
może przekroczyć kwoty poniesionych
kosztów remontu elewacji.
skania zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie innych Uchwał Rady
Miejskiej w Czeladzi. Dla przedsiębiorców
zaś, kosztami kwalifikującymi się do objęcia
zwolnieniem, będą koszty netto zakupionych
materiałów i usług budowlanych.
Objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości są budynki położone w obszarze miasta, wskazanym w załączniku nr 1 do uchwały (mapa). Obszar ten
wpisany jest do rejestru zabytków, nad
którym nadzór prowadzi Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Katowicach.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016
roku poz. 290) roboty budowlane w granicach, których mieści się pojęcie remontu elewacji, wykonywane na obszarze wpisanym
do rejestru zabytków – wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, a w następnej kolejności dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo
Staroście Powiatowemu. Natomiast, w przypadku gdy dodatkowo budynek, w którym
inwestor ma zamiar wykonać remont elewacji
wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia
na budowę.
Zgodnie z informacją otrzymaną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Katowicach do uzyskania pozwolenia na
remont elewacji niezbędne będzie:
1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na remont elewacji w siedzibie Urzędu
Ochrony Zabytków w Katowicach podpisany
przez wszystkich współwłaścicieli.
2. Wniesienie opłaty skarbowej w wysokości
82 zł, w przypadku gdy budynek, w którym
będzie realizowany remont elewacji posiada
funkcję użytkową inną niż funkcja miesz-
O zwolnienie ubiegać mogą się podatnicy, którzy rozpoczęli remont elewacji
nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia
2015 roku, a ukończą prace remontowe do
dnia 31 grudnia 2017 roku. Przy czym prawo do wspomnianej ulgi będzie przysługiwało po dniu 1 stycznia roku podatkowego,
następującego po roku, w którym wykonano remont elewacji.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia
zwolnieniem są koszty udokumentowane
fakturami bądź rachunkami poniesione na:
1. wykonanie projektu budowlanego, dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa,
2. malowanie, odnawianie lub uzupełnienie
tynków, okładzin i elementów architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
3. wykonanie remontu balkonów,
4. termomodernizację,
5. zakupy materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, o których mowa w punktach od 2 do 4.
Zaznaczyć należy, iż nie wlicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem nakładów sfinansowanych ze środków
publicznych, a także kosztów wymienionych
powyżej, które stały się podstawą do uzy2016 kwiecień ECHO CZELADZI
5
ROZWÓJ MIASTA
SPRAWY KOMUNALNE
kalna. Natomiast w przypadku, gdy budynek sklasyfikowany jest w ewidencji gruntów i budynków jako budynek mieszkalny,
osoba starająca się o pozwolenie zwolniona
jest z uiszczenia wyżej wymienionej opłaty
skarbowej.
3. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego
tytuł własności do nieruchomości, w której
ma być realizowany remont elewacji (np. akt
notarialny nabycia własności nieruchomości,
aktualna księga wieczysta nieruchomości).
4. Aktualne zdjęcie nieruchomości przed rozpoczęciem prac remontowych.
5. Projekt architektoniczny w przypadku wykonywania szczególnych prac architektonicznych na elewacji budynku, np. zmiana otworów okiennych i drzwiowych, usadowienie
dodatkowych elementów na elewacji), bądź
program prac, uwzględniający zakres prowadzonych robót oraz wybraną kolorystykę
– w przypadku braku zmian architektonicznych na elewacji.
Aby uzyskać ulgę w postaci zwolnienia od
podatku od nieruchomości należy do dnia 31
grudnia roku, w którym zakończono remont
elewacji przedłożyć Burmistrzowi Miasta
Czeladź następujące dokumenty:
1. oświadczenie podatnika o dacie zakończenia remontu elewacji i wysokości poniesionych kosztów na remont elewacji – wypełnione na druku, stanowiącym załącznik nr 2
do uchwały,
2. kopie decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie remontu elewacji (oryginał decyzji do
wglądu),
3. kopie zgłoszenia właściwemu organowi remontu elewacji (oryginał zgłoszenia do wglądu),
4. kopie rachunków i faktur, dokumentujących wysokość poniesionych wydatków na
przeprowadzenie remontu elewacji (oryginały faktur i rachunków do wglądu).
Ponadto, podstawą do uzyskania zwolnienia
jest złożenie przez podatnika informacji, bądź
korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, a w przypadku
osób prawnych złożenie deklaracji, bądź korekty deklaracji na podatek od nieruchomości.
Dodatkowym wymogiem do uzyskania ulgi
w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości, jest brak zaległości z tytułu podatków
i opłat lokalnych oraz brak innych zaległości
w stosunku do Miasta Czeladź (np. z tytułu
umowy dzierżawy) na dzień złożenia oświadczenia o zakończeniu remontu elewacji i w dniu
rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia.
W przypadku podatnika, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.
U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.) ulga
stanowi pomoc de minimis i udzielana jest
przy zachowaniu warunków rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr. 352
z 24 grudnia 2013 roku).
W uchwale przewidziano przypadki utraty
prawa do zwolnienia dla podatnika, który:
1. złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje w zakresie przesłanek, od których
uzależnione jest zwolnienie,
2. wykonał remont elewacji z pominięciem
procedur wynikających z przepisów prawa
budowlanego, a także zainstalował na budynku lub jego części nośnik informacji wizualnej bez uzyskania w tym zakresie wszelkich
pozwoleń przewidzianych prawem,
3. w okresie obowiązywania zwolnienia występuje u podatnika zwłoka w regulowaniu
podatków i opłat lokalnych za okres co najmniej 3 rat oraz co najmniej 3-miesięczna
zwłoka w regulowaniu innych należności
w stosunku do Miasta Czeladź.
Podatnik, który utraci prawo do korzystania ze
zwolnienia z przyczyn wymienionych powyżej, będzie zobowiązany do zapłaty podatku
wraz z odsetkami za zwłokę, za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia.
Wszelkich dodatkowych informacji, dotyczących uchwały udziela pracownik Referatu Finansowego Wydziału Finansowo
-Budżetowego UM pod numerem telefonu
32 763-79-63.
MARCIN WOŁCZYK
Wydział Finansowo-Budżetowy
Urzędu Miasta
Akcja bezpłatnego
czipowania psów
mina Czeladź rozpoczęła
akcję bezpłatnego czipowania psów. Właściciele czworonogów – mieszkańcy Czeladzi
– mogą zgłaszać się do jednego
z dwóch wytypowanych gabinetów i przychodni weterynaryjnych na terenie miasta.
W wybranych punktach zwie­
rzętom nieodpłatnie zostanie
wszczepiony pod skórę czip.
Jest to mikroprocesor wielkości ziarna ryżu, z zakodowanym unikalnym numerem identyfikacyjnym, który
pozwala na szybkie ustale-
G
6
ECHO CZELADZI kwiecień 2016
nie właściciela czworonoga.
Czip umieszcza się w okolicach
szyi zwierzęcia za pomocą specjalnej strzykawki. Jest to zabieg szybki – trwa około minuty
– i bezbolesny. Sam implant jest
całkowicie bezpieczny dla zdrowia zwierzęcia. Nie wywołuje
uczucia dyskomfortu, reakcji
alergicznych, szkodliwego działania na czworonoga, ani w żaden
sposób nie ogranicza normalnej
aktywności psa. Wszczepia się
go raz na całe życie. Miasto
przygotowało 500 mikroczipów.
Warto wyposażyć psa w ta-
BURMISTRZ MIASTA CZELADŹ
ogłasza
PRZETARG PISEMNY
NIEOGRANICZONY
na najem lokalu użytkowego położonego
w Czeladzi przy ul. 17 LIPCA 20
o powierzchni użytkowej lokalu 66,41 m2
Wywoławcza stawka miesięcznego
czynszu najmu wynosi:
11,00 zł./m2
(stawka nie zawiera podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 2191,53 zł.
Okres najmu lokalu – 3 lata.
Lokal przeznaczony jest na
prowadzenie działalności gospodarczej
branży handlowej, usługowej,
biurowej lub gastronomicznej.
Przetarg odbędzie się
w dniu 5 maja 2016r. o godzinie 1000
w Zakładzie Budynków Komunalnych
przy ul. Wojkowickiej 2 w Czeladzi.
Przetarg polega na składaniu pisemnych
ofert na najem lokalu w siedzibie
Zakładu Budynków Komunalnych
przy ul. Wojkowickiej 2 w Czeladzi
w terminie do dnia 04 maja 2016r.
włącznie (do godziny 1530)
na specjalnie przygotowanych
do tego celu formularzach.
Przed przystąpieniem do przetargu należy
zapoznać się z warunkami uczestnictwa
w przetargu oraz ze stanem
technicznym lokalu.
Wszelkich informacji
o przetargu udzielaZakład Budynków
Komunalnych w Czeladzi,
Dział Gospodarki Lokalami – pokój
nr 12, tel. (32) 265-11-32, wew. 31
ki czip, w trosce chodzi o jego
bezpieczeństwo. W przypadku
zagubienia się zwierzęcia daje
to szansę szybkiego odnalezienia. Czipowanie jest natomiast
konieczne do tego, by zwierzę
mogło dostać paszport i wyjechać za granicę. Dane dotyczące
czworonogów będą umieszczane
w międzynarodowej bazie SAFE
-ANIMAL, która jest największą
i najbardziej rozpowszechnioną
w Polsce bazą zaczipowanych
psów. Korzystają z niej największe miasta w Polsce, jak Warszawa, Poznań, Łódź, Świnoujście,
Białystok, Przemyśl oraz miasta w województwie śląskim,
m.in. Chorzów, Bytom czy Ruda Śląska. Baza należy do European Pet Network w Brukseli,
która sukcesywnie przesyła dane
do europejskiej ewidencji zaczi-
powanych zwierząt. Dzięki temu
można szybko ustalić właściciela
zagubionego zwierzęcia.
Akcja finansowana jest z budżetu miasta, właściciele psów,
którzy chcą zaczipować swojego pupila, nie ponoszą żadnych
kosztów. Rozpoczęcie w tym roku bezpłatnej akcji czipowania
psów jest jednym z założeń Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na 2016 r.
PUNKTY REALIZUJĄCE
BEZPŁATNE CZIPOWANIE
PSÓW:
1. Przychodnia Weterynaryjna
BAFIR, M. Zając, ul. Szpitalna
9A, 41-250 Czeladź
2. Przychodnia Weterynaryjna
EVAN, Ł. Gątkiewicz, ul. Zwycięstwa 36, 41-253 Czeladź
ROZWÓJ MIASTA
Wiosenne porządki
– nowa zamiatarka i kosze na śmieci
N
ic tak wiosną nie cieszy oka,
jak czyste, posprzątane po zimie miasto, estetyczne, kolorowe,
z kwitnącymi kwiatami i drzewami. Aby tak było, wraz z pierwszymi dniami wiosny ruszyły
wiosenne porządki. Do sprzątania
miasta potrzebnych jest wielu pracowników oraz często bardzo drogi sprzęt, a na wszystko trzeba wyłożyć sporo pieniędzy. Lecz krok
po kroku, konsekwentnie nasze
miasto doprowadzane jest do właściwego stanu. Na pewno czystsze
będą ulice, bo po raz pierwszy
na miejskich drogach pojawiła
się niedawno zakupiona zamiatarka. W przyszłym roku miasto
chce zakupić także zamiatarkę do
chodników. Wkrótce na naszych
ulicach pojawi się 200 nowych estetycznych koszy na śmieci. Po raz
pierwszy w Czeladzi, na razie tylko
w Parku Kościuszki, zamontowane
zostały pojemniki z torebkami do
sprzątania psich odchodów.
– W tym roku jesteśmy już przygotowani do wzorowego utrzymania zieleni w mieście – mówi
burmistrz Zbigniew Szaleniec.
Doprowadziliśmy do tego, że już
uporządkowane są bryniczne wały. Będziemy także likwidować
dzikie wysypiska, a w ich pobliżu ustawimy duże pojemniki na
śmieci, mając nadzieję, że zamiast
w krzaki na peryferiach miasta,
ludzie do nich wrzucą odpady.
Z kolei w kwietniu rozpoczęliśmy
obsadzanie wszystkich miejskich
placów gospodarczych, czyli
śmietników tujami.
O porządek w mieście dbają
wszystkie miejskie służby, a pracownicy Zakładu Budynków Komunalnych i CTBS zadbają także
o estetykę i porządek w miejskich
osiedlach. Mamy nadzieję, że
podobnie postąpią spółdzielnie
mieszkaniowe i wszystkie miejskie i inne instytucje.
Na nic jednak zdadzą się wysiłki władz miasta, służb miejskich
a także mieszkańców, których
miasto zaprasza do współpracy,
jeśli będą niszczone przez wandali wyremontowane zabudowania.
Wtedy publiczne pieniądze muszą być przeznaczane zamiast np.
na ukwiecenie gazonów – na likwidację „dzieł” pozostawionych
przez chuliganów.
Zasłużona emerytura
przybyli także dyrektorzy jednostek miejskich. Zabierając
głos Robert Szczupider dziękował wszystkim za wieloletnią
współpracę i przy­jazną atmosferę, a także życzył powodzenia
swojemu następcy.
Robert Szczupider jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową
rozpoczął w 1973 r., w Biurze
Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych BIPROMET.
Kolejnym etapem w jego karierze zawodowej było Biuro
Studiów i Projektów Urządzeń
Hutniczych HUTMASZPROJEKT, a następnie Hutnicze
Przedsiębiorstwo Budowlano
Montażowe BUDOHUT. 2 listopada 1996 r. rozpoczął pra-
rzejście Roberta Szczupidera, dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej,
z dniem 26 lutego na zasłużoną
emeryturę, było okazją do złożenia przez burmistrza miasta
Zbigniewa Szaleńca, podczas
sesji Rady Miejskiej, podziękowań za wieloletnią, dobrą
pracę na rzecz Miasta Czeladź.
Do tych serdecznych słów dołączyli także: zastępca burmistrza ds. komunalnych Elżbieta
Dmitruk i zastępca burmistrza
ds. społecznych Beata Zawiła oraz przewodnicząca Rady
Miejskiej Jolanta Moćko wraz
z zastępcami Zofią Bazańską
i Dominikiem Penarem. Z podziękowaniami i życzeniami
P
Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023
Trwają prace nad dokumentem
względu na to, że dobiegł końca okres realizacji poprzedniej Strategii
Rozwoju Miasta (2005-2015),
Miasto Czeladź pracuje nad
przygotowaniem nowej Strategii na lata 2016-2023. Działania w tym zakresie opierają się
na współpracy z podmiotami
życia społecznego i gospodarczego z terenu miasta. Myślą
przewodnią prac jest skupienie
się na sprawach kluczowych
dla naszego miasta oraz stworzeniu warunków dla realizacji
wspólnie wypracowanej strategii rozwoju.
W styczniu tego roku rozpoczęto, trwające dwa miesiące, badanie ankietowe wśród
mieszkańców, którego celem
Ze
cę na stanowisku inspektora
w Wydziale Przedsięwzięć
Gospodarczych i Inwestycji
w Urzędzie Miasta w Czeladzi.
Decyzją Zarządu Miasta z dnia
24 stycznia 1996 r. powołany
został z dniem 1 lutego 1996 r.
na stanowisko dyrektora Za-
była ocena głównych czynników kształtujących wizerunek i odbiór miasta. Z kolei
w kwietniu prowadzone były
warsztaty strategiczne, w trakcie których uczestnicy pracowali nad diagnozą stanu, określeniem kluczowych wyzwań,
przed którymi stoi miasto,
nakreśleniu wizji miasta oraz
głównych celów strategicznych w czterech obszarach:
Zarządzanie Miastem, Rozwój gospodarczy, Jakość życia
w mieście, Infrastruktura.
Nowa Strategia ma stać się nie
tyle dokumentem, co odważną wizją rozwoju, wyraźnie
definiującą, jakim miastem
Czeladź ma być w perspektywie lat 2016-2023.
kładu Inżynierii Komunalnej,
które piastował aż do likwidacji ZIK i przekształcenia
go w spółkę gminną. Od 1
września 2008 r. do 25 lutego
2016 r. był dyrektorem Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej.
2016 kwiecień ECHO CZELADZI
7
CZELADŹ DLA SENIORA
„Wiosna z Seniorem”
rojekt „Wiosna z Seniorem” przy współpracy Miasta Czeladź realizowany będzie przez
Klub Seniora „Wrzos” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejską Bibliotekę
Publiczną w Czeladzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi i radną Rady Miejskiej Patrycję Juszczyk. „Wiosna z Seniorem” to cykl zajęć dla seniorów, które odbywać
będą się w maju 2016 roku. Mają one na celu aktywizację osób starszych pod względem
fizycznym oraz polepszenie stanu kondycji psychicznej. Organizatorzy chcą zaktywizować naszych czeladzkich seniorów i sprawić, by ich dojrzały wiek był interesujący, pełen
wyzwań i radości. „Wiosna z Seniorem” została objęta patronatem honorowym burmistrza
Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca. Start projektu: czwartek, 5 maja 2016 roku, godz.
16.00 w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram wydarzeń.
P
HARMONOGRAM „Wiosny z Seniorem”
5 maja, godz. 16.00 – Uroczysta inauguracja „Wiosna z Seniorem” w tym:
* Wystawa pt. „ Wystawa z życia książki”
* Konkurs z nagrodami „Jak to książka?”
Miejsce: Filia nr 2 Miejska Biblioteka Publiczna Czeladź, ul. Nowopogońska 227E
10 maja, godz. 11.00
– Konkurs dla seniorów z nagrodami „Jaka
to melodia”
Miejsce: Czeladź ul. Zwycięstwa 6, MOPS Pracownia Orange.
10 maja, godz. 16.00 – Fitness dla seniora
– zajęcia z zumby i fitness dostosowany do
możliwości seniorów.
Miejsce: Park Prochownia- zbiórka przy wejściu.
12 maja, godz. 16.00 – „Angielski w pigułce” – zajęcia z j. angielskiego dla seniorów.
Miejsce: Czeladź ul. Zwycięstwa 6, MOPS –
Pracownia Orange.
17 maja, godz. 16.00 – Nordic Walking –
spacer z kijkami dla seniorów.
Miejsce: Park Prochownia – zbiórka przy
wejściu.
19 maja , godz. 16.00 – „Angielski w pigułce” – zajęcia z j. angielskiego dla seniorów.
Miejsce: Czeladź ul. Zwycięstwa 6, MOPS –
Pracownia Orange.
20 maja, godz. 15.00 – Grill Party – zakończenie projektu „Wiosna z Seniorem” w tym:
poczęstunek, grill z kiełbaskami, wspólne
śpiewanie przy muzyce, wybór Miss i Mistera, konkursy taneczne z nagrodami.
Miejsce: Czeladź ul. Zwycięstwa 6, MOPS –
Pracownia Orange.
INNA ZAJĘCIA DLA SENIORÓW:
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Miejsce: GSW „Elektrownia”, ul Dehnelów 45
Miejska Biblioteka Publiczna, 1 Maja 27, tel.
(32) 265 10 02
11 maja, godz. 17.00 – „Mity i przesądy
dotyczące zdrowia kontra najnowsze osiągnięcia nauki” – wykład fizjoterapeuty
Marcina Ważnego
25 maja, godz. 17.00 – „Postępowanie egzekucyjne – prawa i obowiązki stron postępowania” – wykład prawnika Konrada Dziuby
8
ECHO CZELADZI kwiecień 2016
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Czeladź, ul. 1 Maja 27, tel. (32) 265 10 02
1 maja-30 czerwca – Wystawa fotografii
Jerzego Żymirskiego, zorganizowana przez
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi.
8-15 maja – „Biblioteka inspiruje” – obchody XIII edycji Tygodnia Bibliotek
18 maja, godz. 17.00 – „Wieczór w Paradise” – promocja książki Magdaleny Majcher
p.t. „Jeden wieczór w Paradise”
19 maja, godz. 17.00 – „Ziołowe ABC” –
prozdrowotne spotkanie z czeladzkim zielarzem Adamem Opoką
MUZEUM SATURN
Czeladź, ul. Dehnelów 10, tel. 0 32 265 42 98
14 maja
od godz. 13.00 – Noc Muzeów – „Jego Ekscelencja Papier”
godz. 15. 30 – „Dzieje papieru i papiernictwa” wykład Jana Bałchana z Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.
Pierwsze wycieczki
9
kwietnia br. odbyła się pierwsza z planowanych wycieczek dla czeladzkich seniorów,
organizowanych przez Stowarzyszenie Czeladź jest Fajna, a finansowanych przez Miasto
Czeladź. Seniorzy z naszego miasta wyruszyli w kierunku Żywca, gdzie czekały na nich
atrakcje, zaplanowane przez organizatorów.
Po przyjeździe uczestnicy wraz z oczekującym na nich przewodnikiem zwiedzili Muzeum Miejskie w Żywcu, Konkatedrę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, żywiecki
rynek, ratusz, Muzeum Miejskie oraz Park
godz. 16.30 – zwiedzanie wystawy „Dzieje
papieru i papiernictwa”
godz. 17.00 – prezentacja sukien historycznych z papieru wykonanych w Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach
godz. 19.00 – występ: Czesław Jakubiec Comedy
17 maja, godz. 10.00 – Muzealna Akademia
Seniora – „Kod mistrzów, czyli historia
sztuki dla koneserów. Renesans”
18 maja, godz. 10.00 – Konkurs Piosenki
Francuskiej w języku polskim „FRANCEMUSIC” (wraz z Gimnazjum nr 3)
19 maja, godz. 18.00 – XVII Festiwal Ave
Maria – Koncert kameralny (solistka: Anna
Kutkowska-Kass)
MIEJSKI OŚRODEK SPORU
I REKREACJI
Hala MOSiR, ul. Sportowa 2 tel. 790 449 004
1 maja, godz. 11. 00 – Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe o paterę „Dziennika Zachodniego” i Śląskiego TKKF pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Czeladź.
Impreza dla: przedszkolaków, dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, osób w średnim
wieku oraz seniorów.
Dla seniorów odbędą się biegi w kategoriach:
kobiety 3000m, .mężczyźni 3000m i mężczyźni 5000m; w nordic walking 3000m.
Zapisy: 01.05.2016r. od godz. 9.00-10.45
3 maja, godz. 12.00 – Turniej Szachowy
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
7 maja, godz.10.00 – „Rodzinny Rajd Rowerowy” – przejazd rowerowy po ścieżkach
rowerowych.
Impreza dla: rodzin (dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, osób w średnim wieku oraz
seniorów).
Zbiórka: plac obok kościoła pod wezwaniem
św. Wojciecha, Czeladź ul. Składkowskiego,
godz.9.30.
z Domkiem Chińskim. Po obiedzie udali się
w kierunku Góry Żar. Zadowolenia z wyjazdu
oraz nowej inicjatywy dla seniorów nie kryli
uczestnicy: – Wycieczka była bardzo udana,
dobrze zorganizowana. Należy pochwalić
organizatora. Sądzę, że większość osób podzieli moją opinię i będzie zadowolona, mimo
brzydkiej pogody. Świetnie spisali się przewodnicy. Żywiec jest piękną miejscowością,
posiadającą piękne muzeum – powiedziała po
wycieczce pani Izabela. Kolejna wycieczka
odbędzie się w maju do Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
ŁUKASZ ZUB
CZELADŹ DLA SENIORA
anda Trybek w Czeladzi mieszka od
1955 roku. Tu przyjechała z Buska
Zdroju, gdzie urodziła się 1 maja 1944 roku.
Biega od wielu, wielu lat. Jak mówi, bieganiem zajęła się po śmierci męża, by zapełnić
pustkę w życiu. Swoją przygodę zaczęła od
długich dystansów na 10 km o „Paterę Dziennika Zachodniego i TKKF”, ale startowała
także w półmaratonach. Związała się z TKKF
MOSiR Czeladź. Jej trenerem został Wacław
Majcherczyk. Z czasem, ta drobna, zawsze
W
uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do
życia zawodniczka stała jedną z najwybitniejszych czeladzkich biegaczek, istnym tytanem
tras przełajowych w całej Polsce. Co bieg, to
czołowe miejsce, najdalej drugie, czasem trzecie. Wiosną, latem i jesienią – to przełaje, zimą
– narciarstwo biegowe, a po latach spędzonych
na trasach biegowych – nordic walking. Zawsze stawała na podium, zdobywając kolejne
medale i puchary.
Wanda Trybek jest znana w świecie biegaczy
przełajowych, ale także zdobyła laury (trzecie
miejsce) w biegu po schodach na wieżę, który odbywał się w Bielawie i w nocnym biegu
ekologicznym w Siemianowicach.
Podczas Mistrzostw Europy w Kolbuszowej
w 2015 roku, zajęła I miejsce i złoty medal
w kategorii 70+ w biegu przełajowych i brązowy medal czyli III miejsce w nordic walking. I tylko w tym samym, 2015 roku zwyciężyła jeszcze w kilka innych zawodach,
zajmując I miejsce w Pucharze Jurajskim,
w Maratonie na Raty na dystansie 42 km,
VI miejsce w Biegu o „Paterę Dz. Z.” i II
miejsce w kategorii powyżej 60 lat w Biegu
Przejałowym „Barbórka 2015” w Czeladzi.
- Jest to moje życie, moja pasja – mówi Wanda Trybek. Bieganie daje mi wiele satysfakcji
i radości. Dobiegnięcie do mety i zdobycie
zwycięstwa albo drugiego lub trzeciego miejsca to ogromna satysfakcja. Biegajcie! To sama radość i zdrowie. Zachęcam wszystkich
emerytów do nowego życia – na sportowo!
WIESŁAWA KONOPELSKA
Rzeźby Czesława Dźwigaja
na czeladzkim Starym Mieście
9 maja, godz. 20.30
kościół św. Stanisława B.M.
Chrześcijańskie dzieje
Polski w muzycznolaserowym widowisku
okazji obchodzonej w 2016 roku 1050
Rocznicy Chrztu Polski burmistrz Zbigniew Szaleniec oraz proboszcz parafii św.
Stanisława B.M., ks. Jarosław Wolski zapraszają na niezwykłe wydarzenie artystyczne
– spektakl muzyczno laserowy zatytułowany
„Chrześcijańskie dzieje Polski”.
Trwające 40 minut widowisko towarzyszyć
będzie uroczystościom odpustowym w najstarszej czeladzkiej świątyni, zaplanowanym
na poniedziałek 9 maja i rozpocznie się po
zapadnięciu zmroku, czyli ok. godz. 20.30.
Twórcy pokazu Irena i Mariusz Kmieciowie za
pomocą techniki laserowej pokazują rolę idei
chrześcijańskiej w dziejach Polski. Na tle muzyki polskiej, pełnej patriotycznych motywów,
przedstawiają najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju oraz przywołują postaci historyczne władców, świętych, wodzów, którzy
w różnych epokach kształtowali i wzmacniali
ducha narodowego. Spektakle laserowe zostały
stworzone z myślą o prezentacji w kościołach,
bowiem naturalna przestrzeń wnętrza świątyń
w połączeniu ze światłem laserów daje przepiękny efekt „żywych witraży”. Opowieść snuta muzyką i światłem robi wrażenie i trzeba ją
koniecznie zobaczyć. W Czeladzi dwukrotnie
będzie ku temu okazja, pierwszy raz w maju,
w kościele św. Stanisława B.M, a po raz drugi
we wrześniu, w kościele MBB na Piaskach.
Z
FESTIWAL
Ave Maria
T
Via Sancta
w hołdzie
Janowi
Pawłowi II
Ś
Fot. Galeria w Pałacu Vauxhall
Niepokonana
wiatowe
Dni
Młodzieży, które odbywać się
będą w Krakowie
w dniach 21-24 lipca 2016 r. zawitają również
do Czeladzi. Już od 18 maja będzie można oglądać posadowiony na Starym Mieście cykl dziewięciu, wykonanych w brązie pokaźnych rzeźb,
zatytułowany Via Sancta autorstwa Czesława
Dźwigaja. Począwszy od kościoła św. Stanisława B.M. ustawione będą kolejno: Beatificatus,
Polonia, Ecclesia, Mundus, Scriptio, Oecumenicus, Credo, Angelus Domini, Totus Tuus.
Czesław Dźwigaj jest profesorem zwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
kierownikiem Pracowni Rzeźby w Ceramice.
W swoim dorobku ma kilkadziesiąt pomników, a wśród nich ponad 70 wizerunków rzeźbiarskich Jana Pawła II, zrealizowanych w kraju i na świecie.
Wernisaż wystawy odbędzie się 18 maja po nabożeństwie „majowym” w kościele św. Stanisława B.M., które rozpoczyna się o godz. 17.30.
Wystawa powstała z inicjatywy Jana Powałki
– artysty plastyka, związanego z Galerią Sztuki
Współczesnej „Elektrownia”.
Prezentacja Via Sanctus w Czeladzi będzie
trwać do końca sierpnia br. (wk)
Cztery dni z Festiwalem Ave Maria
Czeladź 19-22 maja 2016
egoroczny Festiwal Ave Maria rozpocznie się 19 maja, o godz. 18.00 koncertem kameralnym Anny Kutkowskiej-Kass
(sopran koloraturowy) w Muzeum Saturn.
Drugi dzień przyniesie uwielbiany przez
festiwalową publiczność Turniej Tenorów
w kościele św. Stanisława B.M. z udziałem
znakomitych artystów: Adama Zdunikowskiego, Macieja Komandery, Aleksandra
Kruczka i Pawła Skałuby, a towarzyszyć
im będzie orkiestra symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira
Chrzanowskiego. Turniej dedykowany
będzie pamięci Bogusława Kaczyńskiego.
Początek koncertu o godz. 19.00.
Wydarzeniem tej edycji festiwalu będzie
plenerowy koncert Grzegorza Turnaua,
na który zapraszamy w sobotę 21 maja
o godz. 20.00, na rynek Starego Miasta.
Poprzedzi go (początek o godz. 19.00)
występ chóru Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego z Będzina,
który wykona fragmenty oratoriów Piotra Rubika, a dedykowany będzie wszystkim mamom z okazji zbliżającego się
ich święta. Jako że współorganizatorem
festiwalu od początku jego istnienia są
Śląska Izba Lekarska oraz Naczelna Izba
Lekarska, dlatego też w niedzielę 22 maja,
w kościele św. Stanisława B.M., o godz.
11.15, będzie można uczestniczyć w wyjątkowej mszy św. w intencji środowiska lekarskiego, z oprawą muzyczną i koncertem
przygotowanym przez chór „Cames” i chór
„Medicantus”. Ten ostatni, czwarty dzień
XVII Festiwalu Ave Maria zakończy koncert wokalno-instrumentalny „Cztery Damy” w galerii „Elektrownia” o godz. 18.00,
w wykonaniu znakomitych śpiewaczek: Ewy
Vesin, Eweliny Szybilskiej i Magdaleny
Idzik z akompaniamentem pianistki Mirelli Malorny-Konopki. Patronat honorowy
nad tym muzycznym wydarzeniem objął
Biskup Sosnowiecki dr Grzegorz Kaszak.
Festiwal organizuje Miasto Czeladź przy
współpracy z parafią św. Stanisława B.M.
oraz Śląską Izbą Lekarską i Naczelną Izbą
Lekarską. Wstęp na wszystkie koncerty jest
bezpłatny.
Melomani zainteresowani udziałem w Festiwalu mogą zapoznać się z programem koncertów, które znajdują się na afiszu zamieszczonym na ostatniej stronie tego wydania
„Echa Czeladzi”. (wk)
2016 kwiecień ECHO CZELADZI
9
Wilhelm Kidawa
Wojciecha Kidawa
Jan Kidawa
Na szklanych kliszach Wilhelma Kidawy
S
nosił nazwisko). Nie wiadomo
kiedy i dlaczego przybył do Czeladzi. Faktem jest, że tutaj osiadł
i ożenił się ze Stanisławą z domu
Jeleń. W 1912 roku małżonkowie wybudowali w okolicy
Rynku dom. Niezwykle nowoczesny jak na tamte czasy bu-
Portret czeladzkiego Żyda
dynek, przystosowany był do
wymogów przyszłego zakładu
fotograficznego: posiadał. przeszkloną ścianę i część dachu, co
umożliwiało w tamtych czasach
operowanie światłem dziennym.
Zakład Kidawy szybko stał się
popularny. Czeladzianie chętnie
pozowali do zdjęć portretowych
i uwieczniali ważne wydarzenia
rodzinne: śluby, chrzty, komunie, pogrzeby.
Obok studyjnych fotografii, wykonywanych na zamówienie, Kidawa często wychodził w plener
zapisując czujnym okiem obiektywu pejzaże czeladzkie, przypadkowych przechodniów na tle
charakterystycznych obiektów,
zgromadzone tłumy uczestników
i gapiów podczas uroczystości kościelnych, miejskich czy po prostu
rozrywkowych, uatrakcyjniających monotonię codzienności małej, nadgranicznej miejscowości.
Okazała spuścizna po Wilhelmie
Kidawie, na potrzeby wystawy, została udostępniona Muzeum Saturn
przez rodzinę fotografa: córkę Annę Zarębską i wnuka Grzegorza
Zarębskiego. Szczególne wyrazy
podziękowania należą się pani
Annie Zarębskiej, która dała „duszę” wystawie. Dzięki pani Annie
przywrócona została pamięć o osobach i wydarzeniach zatrzymanych
w kadrze kilkadziesiąt lat temu.
Atrakcję ekspozycji stanowi
specjalnie zaaranżowane w konwencji „retro” studio. Wystawie
Rodzina pani Anny Zarębskiej prawie w komplecie. Na ko
(od lewej): Jaś Besser, Artur Besser, Grzegorz Zarębski, M
Skop i Antek Skop, przed nimi Błażej Skop.
towarzyszy prezentacja zabytkowych aparatów fotograficznych,
użyczonych przez Wojciecha
Borkowskiego, właściciela studia
fotograficznego Foto Borkowscy
w Będzinie. Wystawę można oglądać do 8 maja br.
IWONA SZALENIEC
Zdjęcia: W. Konopelska
ześć lat temu ekspozycją
„Czeladzianie na co dzień i od
święta” Muzeum Saturn w Czeladzi zainaugurowało cykl wystaw
archiwalnych fotografii, prezentujących Czeladź i jej mieszkańców
sprzed 70., 80., 90., a nawet 100
lat. Wszystkie, łącznie z tegoroczną edycją, były efektem współpracy muzeum ze znanym czeladzkim artystą plastykiem Janem
Powałką, który z benedyktyńską
cierpliwością oczyszcza i usuwa
uszkodzenia mechaniczne, przywracając fotografiom ich pierwotną jakość. Aktualna, piąta ze
wspomnianego cyklu, wystawa,
nosząca tytuł „Z atelier fotograficznego Wilhelma Kidawy”, poświęcona jest grodowi nad Brynicą i jego społeczności z czasów
drugiej, trzeciej i czwartej dekady
XX wieku. Wspólnym mianownikiem prezentowanych zdjęć
jest osoba ich autora – Wilhelma
Kidawy, właściciela pierwszego
zakładu fotograficznego w Czeladzi, mieszczącego się w kamienicy przy Rynku. Wilhelm Kidawa
nie pochodził z Czeladzi, urodził
się w Lubszy k/Woźnik w rodzinie Jana i Wojciechy Kidawskich
(przez długie lata takie również
Burmistrz Zbigniew Szaleniec dziękuje pani Annie Zarębskiej za przekazane unikatowe już
dziś, szklane klisze Wilhelma Kidawy, dzięki którym mogła powstać wystawa.
10
ECHO CZELADZI kwiecień 2016
Niezwykłe zdjęcia pięknych kobiet sprzed wielu dziesiątek lat zafascynowały wiele pań,
które oglądały wystawę.
Majówka
w Czeladzi
30 kwietnia | sobota
„Kolorowy rynek” zaprasza
po raz pierwszy w tym sezonie.
Ogródki przy kawiarniach
„Lawendowy Dom” i „Cafe Desa”.
godz. 19.30
Uruchomienie kolorowych fontann
na Starym Mieście i koncert ELISE
w „Muzycznej studni”.
1 maja | niedziela
Święto Pracy, rocznica wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej i Festyny Rodzinne
godz. 9.00 | Pomnik przy Urzędzie Miasta
Uroczystość z okazji Święta Pracy
Organizator: SLD w Czeladzi
godz. 10.00-13.00 | Piaski – plac im. V. Viannay’a
Festyn Rodzinny
Animacje i konkursy z nagrodami
dla dzieci. Uruchomienie fontanny.
godz. 11.00 | Park Grabek
Ogólnopolski Bieg Przełajowy
„O Paterę Dziennika Zachodniego
i Śl. TKKF”.
godz. 15.00-18.00 | Park Kościuszki
Festyn Rodzinny
Animacje i konkursy z nagrodami
dla dzieci. Uruchomienie nowej
fontanny przed Urzędem Miasta.
2 maja | poniedziałek
Dzień Flagi
3 maja | wtorek
Święto Konstytucji 3 Maja
(Szczegółowy program na str. 3 „E.Cz”)
godz. 14.00 | Hala MOSiR
Turniej szachowy
godz. 14.00-18.00 | Stadion im. J. Pawełczyka
Majówka z CKS-em
olanach pani Anny siedzi jej prawnuczką Ala Skop. Stoją
Maria Zarębska-Besser, Z prawej strony stoją Jagienka
REPREZENTATYWNA MIKROSKALA?
Monte Cassino,
tożsamość lokalna
i socjologiczny obraz
współczesnych czeladzian
REPREZENTATYWNA
MIKROSKALA?
ROZWAŻANIA O TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ
MIESZKAŃCÓW CZELADZI Z RACJI
UDZIAŁU ICH PRZEDSTAWICIELI
W BITWIE O MONTE CASSINO
POD REDAKCJĄ
MAŁGORZATY KRAKOWIAK I ALEKSANDRY DĘBSKIEJ-KOSSAKOWSKIEJ
-3
2016
13.04.2016 09:18
Wkrótce promocja
oczekiwanej książki
onad rok wytężonej pracy,
kilkanaście osób zaangażowanych w proces mozolnego tworzenia tekstów, trzy
osoby koordynujące działania
i odpowiedzialne za scalenie
odrębnych artykułów w jedną,
spójną całość, wreszcie dwie
instytucje, które publikacji
nadały ostateczny kształt i ją
wydały – to niezbędne minimum informacji, odzwierciedlających ogrom zadań,
P
poprzedzających powstanie
najnowszego wydawnictwa,
poświęconego naszemu miastu.
„Reprezentatywna mikroskala?
Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi
z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino”
jest publikacją zainspirowaną
prowadzonymi przez Muzeum
Saturn od wielu lat badaniami
na temat uczestnictwa czeladzian w walkach o Monte Cas-
sino. Dwa lata temu z okazji 70.
rocznicy bitwy, czeladzki Saturn przygotował towarzyszący
wystawie folder, zawierający
biogramy 16 czeladzian, których losy zaprowadziły w maju
1944 roku do Włoch, pod słynne wzgórze klasztorne.
Pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Małgorzata Krakowiak i dr Aleksandra Dębska-Kossakowska
etos bitwy o Monte Cassino
oraz życiorysy jej 16. czeladzkich uczestników przyjęły jako
punkt wyjścia do opracowania
socjologicznego obrazu współczesnej Czeladzi i jej mieszkańców: problemu patriotyzmu, lokalnej tożsamości, aktywności
społecznej, życia literackiego
oraz działalności społecznej
stowarzyszeń i organizacji. Redaktorki monografii zaprosiły
do współpracy (wymieniamy
w kolejności alfabetycznej):
Beatę Gontarz, Adriana Ja-
worka, Wiesławę Konopelską, Pawła Matyszkiewicza,
Martę Rusek-Cabaj, Antoninę Szybowską, Kamillę
Termińską, Jana Walczaka,
Monikę Wiszniowską, Stefana Zabierowskiego oraz
Iwonę Szaleniec – dyrektor
Muzeum Saturn i autorkę biogramów czeladzkich montecassyńczyków.
Powstała praca nie jest jednak
tylko dziełem wspomnianych
osób. Jej narodziny poprzedziły
dziesiątki rozmów i wywiadów,
przeprowadzonych z wybranymi
mieszkańcami Czeladzi, którzy
tym samym stali się niepisanymi
współautorami książki.
Na kilka dni przed 72. rocznicą
bitwy, 11 maja o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum Saturn
przy ul. Dehnelów 10, odbędzie
się promocja oczekiwanego
wydawnictwa. Podczas spotkania z autorami będzie okazja do
zakupienia monografii. (ISz)
2016 kwiecień ECHO CZELADZI
11
Debiutancka powieść Magdaleny Majcher
agdalena Majcher jest czeladzianką (rocznik 1990).
Tutaj ukończyła Szkołę
Podstawową nr 5 i Gimnazjum nr 3. Pracuje jako copywriter, publikuje
opowiadania w ogólnopolskiej prasie kobiecej,
prowadzi blog literacki
„Przegląd czytelniczy”.
„Jeden wieczór w Paradise” to jej
powieściowy debiut. Jak informuje wydawca, „Jeden wieczór
w Paradise” to słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu do prawdy,
wzrusza i bawi do łez.”.
18 maja o godz. 17. 00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul.
1 maja 27 premiera
powieści i spotkanie
z autorką. Będzie możliwość zakupu książki.
Natomiast 9 czerwca
o godz. 17.00 w Filii nr
2 przy ul. Nowopogońskiej (Czeladź Piaski) odbędą się
warsztaty dla czytelników i osób
zainteresowanych poznawaniem
warsztatu pisarza i procesu wydawniczego. (wk)
Informator Kulturalny
maj 2016
godz. 16:30 – zwiedzanie wystawy „Dzieje papieru i papiernictwa”
godz. 17:00 – prezentacja sukien
historycznych z papieru wykonanych przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach
godz. 19:00 – występ Czesław
Jakubiec Comedy
17.05, godz. 10:00 – Muzealna
Akademia Seniora – „Kod mistrzów, czyli historia sztuki dla
koneserów. Renesans”
18.05., godz. 10:00 – Konkurs
Piosenki Francuskiej w języku
polskim „Francemusic” (wraz
z Gimnazjum nr 3)
19.05, godz. 18. 00 – XVII
Festiwal Ave Maria – koncert
kameralny, solistka: Anna Kutkowska-Kass).
M
Wędrowali ścieżkami pamięci
W
ramach programu „Ścieżka
Pamięci” do Polski, a także
i do Czeladzi, przyjechała 50. osobowa grupa przedstawicieli francuskiego miasta Auby: młodzież
gimnazjalna wraz z opiekunami,
członkowie Towarzystwa Polsko
-Francuskiego oraz przedstawi-
ciele władz miejskich z merem
Auby Freddy’m Kaczmarkiem.
Celem ich wizyty było poznanie
ważnych dla Polaków, a także dla
czeladzian miejsc pamięci. Przede
wszystkim odwiedzili były obóz
koncentracyjny Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu.
W programie wycieczki znalazło
się również zwiedzanie Krakowa,
Warszawy i oczywiście wizyta
w Czeladzi – mieście partnerskim
francuskiego Auby od 40 lat.
7 kwietnia, przebywająca tego
dnia w Czeladzi młodzież francuska przybyła do Muzeum Saturn, by pod pomnikiem pamięci
Dzieci Potulic złożyć wiązanki
kwiatów i hołd wszystkim czeladzianom, którzy zginęli pod-
czas II wojny światowej. Okolicznościowe przemówienia
wygłosili włodarze obu miast:
burmistrz Zbigniew Szaleniec
i mer Freddy Kaczmarek. Po
zakończeniu oficjalnej części
wizyty, młodzież wraz z osobami towarzyszącymi wzięła
udział w swoistej lekcji historii
na żywo – w Muzeum Saturn
uczniowie wysłuchali poruszających wspomnień uczestniczki
wydarzeń sprzed ponad 70. lat,
byłego „dziecka Potulic” – Barbary Kruczkowskiej.
Pobyt w Czeladzi młodzież
z Auby zakończyła spacerem
po mieście w towarzystwie
muzealnego przewodnika.
Francuzi zwiedzili również
tereny poprzemysłowe byłej
kopalni Saturn i znajdującą się
na tym terenie Galerię Sztuki
Współczesnej „Elektrownia”,
czeladzką starówkę i oczywiście „francuskie” Piaski z kościołem Matki Bożej Bolesnej.
IWONA SZALENIEC
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA”
1.05-31.05 – wystawa scenografii wypożyczona z Teatru Dzieci
Zagłębia w Będzinie oraz z Teatru „Ateneum” w Katowicach.
Wernisaż 05.05.2016 – czwartek,
godz.18.00.
1-31.05 – wystawa poplenerowa ceramiki studentów i profesorów ASP Kraków
13.05-22.05 – Festiwal Fotografii Industrialnej II edycja (we
współpracy z Parkiem Tradycji
w Siemianowicach Śląskich),
22.05 – Koncert XVII Festiwalu
Ave Maria „CZTERY DAMY”.
MUZEUM SATURN
14.05 – Noc Muzeów
– Jego Ekscelencja Papier.
godz. 13.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci. Ilość miejsc
ograniczona – obowiązują zapisy, tel. 32 265 42 98.
godz. 15:30 – „Dzieje papieru
i papiernictwa” – wykład Jana
Bałchana z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.
Ireneusz Gawroński (1948-2016)
25
marca odszedł Ireneusz Gawroński, radny Rady
Miejskiej w Czeladzi, zaangażowany w sprawy miasta i jego mieszkańców społecznik.
Urodził się w 1948 r. w Sosnowcu. Nieprzerwanie od 1998 r.
zasiadał w Radzie Miejskiej Czeladzi, przed transformacją
działał w Miejskiej Radzie Narodowej. Przez wiele lat pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i uczestniczył w pracach wielu innych komisji. Był zaangażowany
w propagowanie kultury, historii i tradycji. W 2011 r. otrzymał
Nagrodę Miasta Czeladź, m.in. za działalność na tym polu.
Zapamiętamy go jako człowieka, któremu dobro miasta
i jego mieszkańców było szczególnie bliskie.
12
ECHO CZELADZI kwiecień 2016
SDK „ODEON”
Niedzielne Teatrzyki dla Najmłodszych
8.05, godz. 16.00 – spektakl pt.
„Przygody drwala Bartłomieja”.
Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w biurze SDK „Odeon”, ilość miejsc ograniczona.
Spektakl finansowany jest przez
Miasto Czeladź.
Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Rodzinie i wszystkim Bliskim
Zmarłego
Ireneusza Gawrońskiego
składają
Burmistrz Miasta Czeladź
ZBIGNIEW SZALENIEC
oraz
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi
JOLANTA MOĆKO
EDUKACJA
Po raz trzeci zajęli miejsce na podium! Poruszajacy spektakl o samotności
J
uż po raz trzeci gimnazjaliści
z MZS wraz z innymi pasjonatami robotyki wzięli udział
w zmaganiach konkursowych
w ramach Festiwalu Robotów
w Chorzowie, który odbywał
się 16 marca br. w kompleksie
„Sztygarka”. W tym roku nasze gimnazjum reprezentowali
Marika Słabosz, Małgorzata
Sączewska, Dominik Blochel,
Daria Oczkiewicz, Hubert
Kulik i Michał Kućmierz.
Zaprogramowane przez nich
roboty, rywalizowały z innymi
w dwóch kategoriach: Linefollower i Daytona Lego. W obu
tych kategoriach nasi trzecioklasiści Hubert Kulik i Michał
Kućmierz, podobnie jak w latach poprzednich, znaleźli się
na podium, zdobywając tym
razem drugie miejsca.
Gimnazjalisto,
wybierz zawód
z przyszłością
ski” w Czeladzi, „Copernicus”
czy „Sheraton” w Krakowie.
Możliwość zatrudnienia także
w biurach podróży, na lotniskach, w obiektach kulturalnych, w restauracjach.
TECHNIK ORGANIZACJI
REKLAMY. To zawód łączący
wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną.
Absolwent może podjąć studia na kierunkach: marketing
i reklama, grafika komputerowa,
public relations, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna. Pracę
można znaleźć m.in. w agencjach reklamowych, działach
marketingu i reklamy, środkach
masowego przekazu, agencjach
scenariuszowych, studiach graficznych.
TECHNIK HANDLOWIEC.
To jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Absolwent znajdzie pracę
w działach handlu, zaopatrzenia, zbytu, reklamy, marketingu,
magazynie, w kasach. Może pracować jako przedstawiciel handlowy, a także jako pracownik
biurowy lub założyć i prowadzić
własną firmę.
Poza kierunkami w technikum oferujemy również naukę
w 3-letnim LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w klasach o profilu:
*WOJSKOWYM *BIZNESOWO * OGÓLNYM.
Serdecznie zapraszamy do logowania i wybierania kierunków
nauki w naszej szkole.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi proponuje szeroką gamę
zawodów, które poszukiwane
są na rynkach pracy zarówno
w kraju i zagranicą.
TECHNIK LOGISTYK/SPEDYTOR. Absolwent może podjąć pracę w działach logistyki
przedsiębiorstw przemysłowych,
handlowych, dystrybucyjnych,
usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach
samorządu terytorialnego.
NOWOŚĆ! W roku szkolnym 2016/17 rusza kierunek
z innowacją LOGISTYKA
W WOJSKU dla klas technikum o kierunku logistyk. Istnieje zapotrzebowanie kadrowe
w służbach mundurowych na
absolwentów technikum logistycznego.
TECHNIK HOTELARSTWA.
Praca w tym zawodzie to przede
wszystkim: obsługa gości hotelowych w recepcji, organizacja
imprez dodatkowych w hotelu
(np. konferencje), obsługa konsumenta w restauracji hotelowej,
praca w dziale marketingu, rozliczanie pobytu klienta, obsługa
gościa VIP. Współpracujemy
m.in. z hotelami: „Gołębiewski”
w Wiśle, „Belweder” w Ustroniu, hotelami w Katowicach:
„Angelo”, „Diament” i „Monopol”, „Szafran” i „Rycer-
MAŁGORZATA PAWLIK-PODGÓRSKA
8
kwietnia 2016 r. w Galerii Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” wystąpiła grupa teatralna z Miejskiego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 1
w Czeladzi. Uczennice przedstawiły sztukę zatytułowaną
„Jesteśmy samotni i tego nienawidzimy”. Utwór powstał
w ramach pracy koła teatralnego pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Agnieszki
Podsiedlik–Szałas.
Sztuka jest w pełni oryginalnym
pomysłem. Powstawała spontanicznie jako wynik odpowiedzi
na zjawiska współczesnego świata. Wykorzystane zostały teksty
literackie: „List do ludożerców”,
fragment „Alicji w krainie czarów”, „Dziady” cz. II, Dezyderata,
takźe piosenki zespołów „Dżem”
i „Queen”. Grupa teatralna zaprezentowała także dramę i pantomimę. Nie zabrakło fragmentów
wokalnych.
Przedstawienie zostało nagrodzone gorącymi owacjami. Występ uświetniła obecność władz
miasta: Zbigniewa Szaleńca
burmistrza miasta Czeladź,
Beaty Zawiły zastępcy burmistrza, Małgorzaty Ochęduszko
-Ludwik naczelnik Wydziału
Polityki Społecznej i Edukacji,
Ilony Grudzień kierownika
Wydziału Edukacji. Na premierze sztuki obecne byli: Małgorzata Świder dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół – Gimnazjum
nr 1 w Czeladzi, nauczyciele
uczący w tej placówce, uczniowie i rodzice.
AGNIESZKA PODSIEDLIK-SZAŁAS
EWELINA KORZEC
ELŻBIETA BAZAŃSKA-WOLSKA
2016 kwiecień ECHO CZELADZI
13
SPORT/ EDUKACJA
Zawody agility
dniach 19-20 marca 2016 r.
w hali MOSiR w Czeladzi
po raz drugi odbyły się międzynarodowe zawody agility Silesian
Open 2016. Wzięło w nich udział
170 zawodników z dwunastu krajów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz miasta
Czeladź Zbigniew Szaleniec. Agility jest sportem kynologicznym,
w którym pies, kierowany ruchem
i komendami przewodnika, pokonuje tor, złożony z około 20 przeszkód, których kolejność i układ są
za każdym razem inne i ustalane
są przez sędziego. W tym roku do
sędziowania zaproszono aż trzech
sędziów: Annę Sajkowską (Polska), Petra Dostala (Czechy) oraz
Stefanie Semkat (Niemcy). Podczas zawodów rozegrano zarówno
konkurencje drużynowe, jak i indywidualne w trzech kategoriach
wzrostowych: small, medium oraz
large. Zwycięzcą w kategorii small
została drużyna Women in Black
z Czech, w kategorii medium polska
drużyna Pyrfection Medium, a w
kategorii large czesko-austriacka
drużyna Say and Potatoes. W roz-
grywkach indywidualnych po najwyższe trofea sięgnęli Słoweniec
Sandi Okanovic z sheltie Miyą
w kategorii small, w medium polska
zawodniczka Agata Pruska z Rossą rasy Nova Scotia Duck Tolling
Retriever, a w large również Polka
Olga Kwiecień z owczarkiem pirenejskim Brego. Na zwycięzców
poszczególnych konkurencji czekały ufundowane przez sponsorów
nagrody i dyplomy, które wręczyli
burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew
Szaleniec oraz dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Henryk Michalski.
Ponieważ agility powinno być
przede wszystkim wspaniałą zabawą, organizatorzy przygotowali
też nagrody specjalne za konkurencje dodatkowe, takie jak najlepszy baner wspierający ulubioną drużynę czy najzabawniejsze
zdjęcie ze swoim pupilem.
Zawodnicy chwalili atmosferę
zawodów, wysoki poziom sportowych zmagań, a także, doskonale
położoną w pobliżu parku halę
MOSiR Czeladź ze wszelkimi
udogodnieniami.
Mistrzowie kręgli
Nie mniej emocjonalnie do zawodów podeszły panie. Mistrzynią
Czeladzi została Agnieszka Cichoń, II miejsce wywalczyła
Renata Hilarowicz, natomiast
III miejsce przypadło w udziale Ewie Fronczek. W kategorii
do 16 lat I miejsce zajął Wiktor
Bania, II miejsce Karolina Janda, a III miejsce Laura Biskup.
Puchary i dyplomy zwycięzcom
Mistrzostw Czeladzi w Kręglach
wręczył burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec, który
bacznie przyglądał się zmaganiom mieszkańców. Wszystkim
uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy na następną edycję zawodów.
W
12
marca w kręgielni Aquaparku
NEMO w Dąbrowie Górniczej czeladzki MOSiR już po raz
dwunasty zorganizował Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach o Puchar
Burmistrza Miasta Czeladź. Do zawodów stanęło 64 mieszkańców naszego miasta, którzy rywalizowali
w trzech kategoriach. Zwycięzców
wyłoniono po rozegraniu 2 rund.
Mistrzem Czeladzi w Kręglach 2016
roku został Jakub Mentel. Drugie
miejsce zdobył Szymon Smoliński, a brązowym medalem mógł
cieszyć się Artur Nowak. Rywalizacja panów była bardzo zacięta.
Gimnazjum nr 3
chce być
cyfrową szkołą
rupa sześciu nauczycielek
z Gimnazjum nr 3 w Czeladzi, wzięła udział w kursie
komputerowym, dotyczącym
prowadzenia zajęć z zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych w aspekcie kształcenia w XXI wieku.
W czasie tygodniowego pobytu
w Rzymie w ramach realizowanego projektu KA1 Mobilność
kadry edukacyjnej, współfinansowanego, w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+.
Wydawało nam się, że będzie
to tradycyjna forma szkolenia:
każda z nas przy komputerze
wykonuje zadania pod kierunkiem prowadzącego instruktora.
Nic z tego, komputery były, owszem, dwa dla instruktora, który powiedział – „Macie smartfony? Macie swoje tablety? Ja
nie muszę inwestować i organizować sali komputerowej dla
uczestników kursu – uczestnicy
przynoszą swój sprzęt – tak mo-
G
Burgdorf czeka
U
czniowie Gimnazjum nr 1
przygotowują się intensywnie do międzynarodowej wymiany z naszą szkołą partnerską
Gymnasium Burgdorf w Niemczech. Spotkanie uczniów odbędzie się w maju. Najpierw nasi
uczniowie pojadą do swoich
rówieśników, a po tygodniowej
przerwie przyjmą u siebie gości z Niemiec. W tegorocznej
wymianie uczestniczy po 13
uczniów i po 2 nauczycieli z każdej szkoły. Uczniowie już od
jesieni zeszłego roku korespondują ze sobą i stopniowo pozna-
14
ECHO CZELADZI kwiecień 2016
żecie też pracować z uczniami”.
W ramach kursu zwiedziłyśmy
prywatną szkołę techniczną dla
młodzieży i dorosłych, w której
uczniowie projektują między innymi drony.
Po powrocie do szkolnej rzeczywistości, staramy się wprowadzić wiele nowych poznanych
sposobów kształcenia. Jak się
okazało podczas pobytu w Rzymie, mamy do nadrobienia wiele
zaległości, dlatego też chcemy
przekształcić szkołę na miarę
XXI wieku – cyfrową. Uczniowie Gimnazjum nr 3 biorą udział
w programie edukacyjnym dla
szkół Mistrzowie Kodowania,
ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Uznaliśmy, że powinniśmy
skierować nasze działania na
rozbudowę bazy technologicznej szkoły. Przygotujemy szkolną infrastrukturę do pracy przy
zwiększonej ilości sprzętu informatycznego i pomocniczego.
Rozbudowa szkolnych sieci komputerowych będzie polegała na
doprowadzenie przyłączy internetowych w każdej sali lekcyjnej, co w znaczny sposób umożliwi
wzbogacenie warsztatu pracy
nauczycieli.
ją się. Wykorzystują w swoich
kontaktach komputery i telefony, a w szkole mają możliwość
spotkania swoich rówieśników
na skype. Najbliższe spotkanie,
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, odbędzie się pod
koniec kwietnia. Później czekają nas ostatnie przygotowania
i 10 maja ruszamy do Burgdorf.
Podczas tegorocznej wymiany
będziemy pracowali nad wspólną polsko-niemiecką gazetką,
prezentującą tematy interesujące
młodzież obydwu krajów. Nasze
obustronne spotkanie może się
odbyć dzięki dofinansowaniu
przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
SPORT
MZS wśród najbardziej usportowionych
Młodzi szachiści awansowali do finału
B
7
ardzo dobre wyniki
w tym roku szkolnym osiągają uczniowie klas sportowych
w Szkole Podstawowej nr 2
w Czeladzi. Na swoim koncie
mają już udział w pięciu finałach wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – w zawodach
o najwyższej randze na Śląsku.
Drużyna koszykarzy zajęła 4
miejsce, chłopcy w badmintona – 5 miejsce, dziewczęta
w szachach – 5 miejsce, dziewczęta w badmintonie – 6 miejsce,
dziewczęta w tenisie stołowym
11 miejsce. Różnorodność tych
dyscyplin wskazuje, że w szkole
nie ograniczamy się tylko do zawodów koszykówki i siatkówki,
ale kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój uczniów. Przy
osiągnięciach młodocianych sportowców trudno nie wspomnieć
o najmłodszych siatkarkach,
które nie rozegrały jeszcze swoich zawodów szkolnych, ale za to
w rozgrywkach klubowych są już
w półfinałach Mistrzostw Śląska.
Szkoła co roku bierze udział we
Współzawodnictwie Sportowym
Szkół o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty. Jesteśmy już pewni,
że w tym roku zakończymy rywalizację w pierwszej dziesiątce
najbardziej usportowionych szkół
województwa śląskiego.
Wszystkich chętnych uczniów
klas trzecich i szóstych zapraszamy na testy naboru do klas
sportowych, które powstaną od
września w Miejskim Zespole
Szkół w Czeladzi. Dziewczęta trenować będą siatkówkę,
a chłopcy koszykówkę. Więcej
informacji na stronie szkoły
mzs.czeladz.pl lub pod numerem
telefonu 32 265 85 69.
marca 2016 r. w Wojkowicach Kościelnych odbyły
się drużynowe zawody szachowe chłopców i dziewcząt szkół
gimnazjalnych. Dużym sukcesem okazał się występ uczniów
z Gimnazjum nr 3 z Czeladzi, którzy zajęli I miejsce
w ćwierćfinale gimnazjady wojewódzkiej. Bezkonkurencyjny
okazał się Kamil Pytlarz, który wygrał wszystkie sześć par-
tii. Drugi z zawodników Alan
Czapla zdobył cztery punkty,
przypieczętowując zwycięstwo
szkoły. Drużyna chłopców jako jedyna szkoła z powiatu
będzińskiego wraz ze szkołą
z Dąbrowy Górniczej (drugiej
szkoły w zawodach regionalnych) będzie uczestniczyć
w finale wojewódzkim, który
odbędzie się w Częstochowie.
TOMASZ SOŁTYSIK
EWA FRONCZEK
Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu
31
maja 2016 roku w Gimnazjum nr 3 im. Polskiej
Macierzy Szkolnej odbyły się 18
Mistrzostwa Czeladzi w Pływaniu. Zawody odbyły się w trzech
kategoriach wiekowych. W kategorii klasy I-III szkół podstawowych wśród dziewcząt I miejsce
zajęła Dominika Bienias vel
Dziewięcka, II – Amelia Jakubiec, III – Iga Danielkis –
uczennice Szkoły Podstawowej
Nr 7. Wśród chłopców I miejsce
zajął Filip Gwara SP1, II – Michał Zatoński z SP2, III – Maxymilian Flak z SP7. W kategorii klasy IV-VI dziewcząt
I miejsce zajęła Bianka Grela
SP3, II – Paulina Jakubiec
z SP7, III – Alicja Karczewska z SP1. Wśród chłopców
I miejsce zajął Jakub Urbański
z SP1, II – Dorian Sielańczyk
z SP7, III – Filip Kirof z SP7.
W ostatniej kategorii szkół gimnazjalnych wśród dziewcząt
I miejsce zdobyła Marta Solarz
z G3, II – Martyna Nowak z G1,
III – Julia Odrzywołek z G3.
W kategorii chłopców I miejsce
zdobył Jakub Chruściel z G3,
II – Dawid Janota – G1, III –
Maciej Pałuszny z G3.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem – wzięły w nich
udział 42 osoby.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, biorącym udział w zawodach, a zwycięzcom składamy
gratulacje. Dziękujemy także
nauczycielom z innych szkół,
którzy pomogli nam w organizacji zawodów.
Organizatorami zawodów byli
nauczyciele G3: Tomasz Sołtysik,
Paweł Wyciślik i Beata Szarf
oraz nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 7 – Renata Gawin.
2016 kwiecień ECHO CZELADZI
15
PRAWNIK RADZI
Mój ojciec cierpi na chorobę Alzhaimera ostatnio utracił zdolność samodzielnego
działania, martwię się i uważam, że nie powinien sam sprawować zarządu swoimi
sprawami osobowymi i majątkowymi. Co mogę zrobić?
R
ozwiązaniem powyższego
problemu jest wystąpienie
do sądu o ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite,
w zależności od stanu osoby,
która ma zostać ubezwłasnowolniona. Zgodnie z art. 16 § 1
kc osoba pełnoletnia może być
ubezwłasnowolniona częściowo
z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego
albo innego rodzaju zaburzeń
psychicznych, w szczególności
pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia
ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
Zgodnie z kolei z treścią art. 13
§ 1 kc osoba, która ukończyła lat
trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli
wskutek choroby psychicznej,
niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń
psychicznych, w szczególności
pijaństwa lub narkomanii, nie
jest w stanie kierować swym
postępowaniem. Ubezwłasno-
wolnienie osoby starszej jest
zatem możliwe w sytuacjach,
w których osoba taka ma zaawansowane problemy z pamięcią, traci kontakt z rzeczywistością i nie jest w stanie bez
opieki i nadzoru funkcjonować
w społeczeństwie, w tym załatwić podstawowych czynności
życia codziennego.
Aby wszcząć postępowanie
w przedmiocie ubezwłasnowolnienia, należy wystąpić z wnioskiem. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie
małżonek osoby, która ma zostać
ubezwłasnowolniona, jej krewni
w linii prostej (np. ojciec, matka,
dzieci, wnuki); jej rodzeństwo,
jej przedstawiciel ustawowy
oraz prokurator (niewymienione wyżej osoby mogą się do
niego zwrócić jeśli widzą uzasadnioną potrzebę orzeczenia
w stosunku do jakiejś osoby
ubezwłasnowolnienia).
Wniosek należy złożyć do sądu
okręgowego właściwego z uwagi
na miejsce zamieszkania osoby
nim objętej, a w przypadku jego
Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. WALDEMARA LUBNAUA
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i wszystkim Bliskim
składa
Burmistrz Miasta Czeladź
ZBIGNIEW SZALENIEC
Rodzinie i wszystkim Bliskim
wyrazy szczerego współczucia
po śmierci zbyt wcześnie zmarłego
KRZYSZTOFA ZAJCZYKA
druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi
składa
Burmistrz Miasta Czeladź
ZBIGNIEW SZALENIEC
Drogiemu Koledze
Marcinowi Mercie
najszczersze wyrazy
współczucia
z powodu śmierci
Taty
składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu
Miasta Czeladź
16
ECHO CZELADZI kwiecień 2016
Wszystkim, którzy
uczestniczyli w ceremonii
pogrzebowej i odprowadzili
na miejsce wiecznego
spoczynku
ś.p. IRENEUSZA
GAWROŃSKIEGO
serdeczne podziękowania
składa
żona z wnuczką i rodziną
braku sądu miejsca jej pobytu.
Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł. We wniosku należy opisać okoliczności,
w tym rodzaje zachowań osoby
objętej wnioskiem oraz złożyć
wszelkie dokumenty medyczne,
uzasadniające chorobę i zachowania osoby chorej. Ponadto
do wniosku należy dołączyć
dokumenty, potwierdzające
przynależność wnioskodawcy
do kręgu osób mogących wnioskować o ubezwłasnowolnienie
danej osoby. Ubezwłasnowolnienie następuje na podstawie
postanowienia sądu, po weryfikacji przez sąd poczytalności
danej osoby.
Co do skutków ubezwłasnowolnienia to przedstawiają się one
następująco, osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może
samodzielnie dokonywać czynności prawnych – a jeśli to uczyni, to czynność taka jest nieważna. Może jedynie samodzielnie
dokonać czynności w drobnych,
bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące
zakupy, korzystanie z drobnych
usług. Czynności te będą ważne, o ile nie będą powodować
rażącego pokrzywdzenia tej
osoby. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia
się opiekę. W imieniu osoby
ubezwłasnowolnionej całkowicie tylko opiekun może dokonać
czynności, które odniosą ważne
skutki prawne. Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może
samodzielnie dokonać czynności, związanych z umowami powszechnie zawieranymi w drobnych, bieżących sprawach życia
codziennego. Może swobodnie,
bez zgody przedstawiciela ustawowego, jakim jest kurator, zarządzać swoim zarobkiem, chyba, że z ważnych powodów sąd
opiekuńczy postanowi inaczej.
Większość jednak czynności
prawnych, dokonywanych przez
osobę ubezwłasnowolnioną częściowo, dla ich ważności wymaga zgody – zatwierdzenia – przez
kuratora.
RADCA PRAWNY
KATARZYNA SNOCH
SPRAWY SPOŁECZNE
Poznaj dzielnicowych Komisariatu Policji w Czeladzi
nicowi Komisariatu Policji w Czeladzi
st. sierż. ŁUKASZ DUŚ
tel. (32) 269 85 40
st. sierż. Łukasz DUŚ
asp. Grzegorz BRONICKI
st. asp. MARIUSZ PIÓREK
tel. (32) 269 85 38
tel. (32) 269 85 40
asp. GRZEGORZ BRONICKI
tel. (32) 269 85 41
tel. (32) 269 85 41
obsługuje dzielnicę nr 3 - Czeladź w skład której wchodzą ulice:
st. sierż. MAGDALENA KŁOS
tel. (32) 269 85 36
Park Grabek, Park Kościuszki, 1 Maja do ul. Staszica, 35-cio lecia, Cicha, Górnicza, Legionów, Miła, Pl. Konstytucji 3-go Maja,
st. asp. Mariusz PIÓREK
Siemianowicka, Składkowskiego, Słoneczna, Sportowa, Staszica od ul. 1 Maja w kierunku Siemianowic Śląskich, Węglowa,
Obsługuje dzielnicę nr 1
Obsługuje
nr 2
tel. (32) 269dzielnicę
85 38
Obsługuje dzielnicę nr 3
Obsługuje dzielnicę nr 4
asp. PIOTR OZGA
tel. (32) 269 85 41
mł. asp. MAREK FILIPOWICZ
tel. (32) 269 85 24
sierż. sztab.
st. asp.
obsługuje dzielnicę nr 1 - Czeladź w skład której wchodzą ulice:
Szyb Jana
1-go Maja od ul. Staszica,
ulice: 11-ego Listopada, 17-go Lip- od ul. Tuwimaulice:
ulice: Park Grabek, Park Koulice: Aleja Róż do ul. Borowej, Bratków,
tów, Ogrodowa, Przełajska, Rolnicza, Spółdzielcza, Szkolna, Szpitalna nr nieparzyste do ul. Tuwima obsługuje
dzielnicę nr 2 - Czeladź w skład której wchodzą ulice:
cała, Sobieskiego, Sadowa,
nr parzyste,
Waryńskiego, Wojkowicka,
Wspólna, Zielona
Bytomska,
Będzińska,
Ciasna,
Groca, Tuwima
Armii
Krajowej,
Asfaltowa,
ściuszki,
1
Maja
do
ul.
Staszica,
Borowa do ul. Buczka, Cmentarna, Cioł1-go Maja od ul. Staszica, Bytomska, Będzińska, Ciasna, Grodziecka do ul. Tuwima, Kacza, Katowicka od ul. Staszica,
dziecka
do ul.
KaBoczna, Boguckiego,
Chmielna,
35-lecia, Cicha, Górnicza, Legiokowskiego, Dojazd, Górna, Jaśminowa,
Kilińskiego,
Kombatantów do ul. Szpitalnej,
Kościelna, Miasta
Auby,Tuwima,
Nadrzeczna, Niwa,Kacza,
Pieńkowskiego,
Podwalna, Rynek,
Rynkowa, Staszica nr parzyste od Rynku do Siemianowic Śl. , Szpitalna nr 9, 24, 26, 28 do ul. Tuwima, Tuwima nr
towicka od ul. Staszica, Kilińskiego,
Czysta, Grodziecka od
ul. Tuwinów, Miła, Pl. Konstytucji 3-go
Katowicka od ul. N-skiej do ul. Staszica,
nieparzyste, Walna, Wesoła, Związku Orła Białego
Kombatantów do ul. Szpitalnej, Koma, Kombatantów, Ogrodowa,
Maja, Siemianowicka, SkładKamienna, Kosmonautów, Mieczyków,
ścielna, Miasta Auby, Nadrzeczna,
Przełajska, Rolnicza, Spółdzielcza,
kowskiego, Słoneczna, Sportowa,
Modrzejowska, Mysłowicka, Narutowicza,
Niwa, Pieńkowskiego, Podwalna,
Szkolna, Szpitalna nr nieparzyste
Staszica od ul. 1 Maja w kierunku
Nowopogońska od ul. Reymonta do ul. ŻytRynek, Rynkowa, Staszica nr pado ul. Tuwima od ul. Tuwima cała,
Siemianowic Śląskich, Węglowa,
niej cała, od ul. Żytniej do ul. Mysłowickiej
sierż. strona,
sztab. Jarosław
HALABOWSKI
rzyste od Rynku do Siemianowic Śl.
Sobieskiego, Sadowa, Tuwima nr
Szyb Jana.
lewa
Okrzei,
Poprzeczna, Reymon, Szpitalna nr 9, 24, 26, 28 do ul. Tuparzyste, Waryńskiego, Wojkowicta do
Reja, Słowiańska,
dzielnicę
nr 7 - Nowopogońskiej,
Czeladź w skład której wchodzą ulice:
wima, Tuwima nr nieparzyste, Walka, Wspólna, Zielona.
Spokojna,
od ul. 1Kopernika,
MajaKrasickiego,
do ul.Krótka,
Mo27 Stycznia, Brzozowa, Daleka, Graniczna
do ul. Kościuszki, Staszica
Jasna, Klonowa, Konopnickiej,
Ks.
Skorupki, Lipowa, Nowopogońska od ul. Reymonta strona lewa, Orzeszkowej, Oś. Dziekana, Piaskowa, Płocka, Promyka,
na, Wesoła, Związku Orła Białego.
drzejowskiej, Tulipanów, Wapienna, WąProsta, Batorego, Dojazd, Rzemieślnicza, Stawowa, Wyspiańskiego, Wiosenna, Zamiejska
ska, Wrzosowa, Żytnia, Żwirki i Wigury.
topada, 17-go Lipca, Armii Krajowej, Asfaltowa, Boczna, Boguckiego, Chmielna, Czysta, Grodziecka od ul. Tuwima,
Obsługuje dzielnicę nr 5
ulice: Astrów, Aleja Róż do ul. Borowej, Buczka, 21 Listopada, Chopina, Czarnomskiego, Dehnelów,
Katowicka od ul. Nowopogońskiej
do S-ca, Lotnicza, Łączna, Moniuszki, Nowa, Nowopogońska od
ul. Katowickiej do ul. Reymonta,
Niecała, Polna, Powstańców Śląskich, Powstania Styczniowego,
Reymonta od ul. Nowopogońskiej,
Skłodowskiej, Strzelecka, Ślepa,
Topolowa, Zacisze.
sierż. sztab. Jarosław HALABOWSKI
JAROSŁAW HALABOWSKI
dzielnicę nr 7 - Czeladź w skład której wchodzą ulice:
SZCZEPAN PODSIADŁO
st. asp. Szczepan PODSIADŁO
tel. (32) 269 85 38
27 Stycznia, Brzozowa, Daleka, Graniczna do ul. Kościuszki, Jasna, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Krótka, Ks.
Skorupki, Lipowa, Nowopogońska od ul. Reymonta strona lewa, Orzeszkowej, Oś. Dziekana, Piaskowa, Płocka, Promyka,
Obsługuje dzielnicę nr 6
Obsługuje dzielnicę nr 7
Prosta, Batorego, Dojazd, Rzemieślnicza, Stawowa, Wyspiańskiego, Wiosenna, Zamiejska
ulice: 3 Kwietnia, Bema, Betonowa,
Borowa od ul. Buczka, Broniewskiego,
Brynicka, Brzechwy, Francuska, Graniczna, Harcerska, Kościuszki, Krakowska, Krzywa, Lwowska, Mickiewicza,
Nowopogońska od ul. Żytniej prawa
strona nr parzyste, Okrzei, Piastowska,
Płocka, Poniatowskiego, Puławskiego,
Saturnowska, Sikorskiego, Stalowa,
Sułkowskiego, Szybikowa, Trznadla,
Warszawska, Wojciechowskiego, Wybickiego, Zwycięstwa, Żeromskiego.
ulice: 27 Stycznia, Brzozowa, Daleka, Graniczna do ul. Kościuszki,
Jasna, Klonowa, Konopnickiej,
Kopernika, Krasickiego, Krótka,
ks. Skorupki, Lipowa, Nowopogońska od ul. Reymonta strona
lewa, Orzeszkowej, Oś. Dziekana,
Piaskowa, Płocka, Promyka, Prosta, Batorego, Dojazd, Rzemieślnicza, Stawowa, Wyspiańskiego,
Wiosenna, Zamiejska.
Obsługuje dzielnicę nr 8
ulice: Handlowa, Będzińska, Batorego,
Wiejska, Spacerowa 1d, Buderus, Centrum Handlowe M – 1, Platforma, Stacja
Paliw BP Metro, Stacja Paliw SHELL,
Stacja Paliw STATOIL, Zajazd Oberża,
Nowopogoń ska od ul. Mysłowickiej do
ul. Wiejskiej nr nieparzyste, Norwida,
Kasztanowa, Gdańska, Robotnicza do
ul. Prostej, Staropogońska, 3 Szyb, Małobądzka, Pusta.
st. asp. Szczepan PODSIADŁO
Wsparcie dla osób bezrobotnych
owiatowy Urząd Pracy w Będzinie od 1 stycznia do 31 grudnia
2016 realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie będzińskim (II) współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem
projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych
do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie będzińskim.
Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem wynosi 334 osoby
do 29 roku życia, zarejestrowane w PUP Będzin, zakwalifikowane
do I lub II profilu pomocy (w tym co najmniej 5 osób niepełnosprawnych i 115 osób długotrwale bezrobotnych), należące do tzw. kategorii
NEET (tj. osoba, która nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym oraz w ostatnich 4 tygodniach
przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkolnych
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
P
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).
Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie
realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.
Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
Staże – dla 250 osób, w tym 30 objętych również refundacją kosztów
opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7
roku życia lub osobami zależnymi;
Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej,
w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 44 osoby;
Bony szkoleniowe – 40 osób;
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego
17A lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 203.
2016 kwiecień ECHO CZELADZI
17
Czy złożyłeś PIT za 2015 rok?
Czy wypełnienie rocznego zeznania podatkowego może być szybkie i proste? Tak! Ministerstwo
Finansów przygotowało dla Ciebie Twoje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) za
rok 2015, które wystarczy tylko pobrać, podpisać i wysłać. A to wszystko przez Internet, w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Jeśli uzyskałeś przychody z pracy, rent i emerytur
oraz z innych źródeł (np. zasiłki) to czeka na Ciebie
wypełniony PIT-37 za rok 2015, a jeśli uzyskałeś
przychody z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaż
akcji) to PIT-38.
PFR PIT-37 to propozycja zeznania rocznego dla osób
otrzymujących przychody wykazane w informacjach
od pracodawców: PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz organów
rentowych: PIT-40A/11A. Natomiast PFR PIT-38 to
propozycja zeznania rocznego dla osób, które uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych wykazane
w informacjach PIT-8C. Aby pobrać swoje wstępnie
zeznanie podatkowe, należy wejściu na stronę Portalu Podatkowego (link otwiera nowe okno w innym
serwisie) i:
* wybrać, czy chcesz pobrać Twój PIT-37 czy PIT-38,
w przypadku PIT-37 zdecyduj, czy rozliczasz się samodzielnie czy z małżonkiem,
* podaj dane – swoje lub także małżonka (PESEL lub
NIP, nazwisko, imię, datę urodzenia i kwotę przychodu uzyskaną w 2015 r.).
I masz już swoje zeznanie podatkowe!
Teraz tylko przekonaj się, że wszystkie dane się
zgadzają – wszystkie kwoty z prawidłowych informacji od płatników i organów rentowych znajdują
się w PFR i nie musisz już ich sam wpisywać. Możesz uzupełnić te dane, np. jeśli korzystasz z ulg
podatkowych lub chcesz przeznaczyć 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.
Jeśli rozliczasz się z małżonkiem, system automatycznie sumuje poszczególne kwoty, co pozwala na
uniknięcie wielu błędów przy wypełnianiu deklaracji, związanych z przepisywaniem informacji od
płatników.
Na koniec sprawdź, czy wszystko się zgadza i wyślij
swoje zeznanie PIT do urzędu skarbowego.
Wypełnienie zeznania nigdy nie było takie proste!
Skorzystaj z PFR już teraz:
/PFR PIT-37/ (link otwiera nowe okno w innym serwisie) i /PFR PIT-38/ (link otwiera nowe okno w innym
serwisie) za rok 2015.
Zjazd Absolwentów „Sztygarki”
okazji jubileuszu 200-lecia powstania Szkoły Górniczej oraz 127 lat istnienia dąbrowskiej
„Sztygarki” i otrzymania 100 lat temu praw miejskich
przez Dąbrowę Górniczą, dyrekcja szkoły i Kolo Absolwentów dąbrowskiej „Sztygarki” organizują XI
Zjazd Absolwentów w dniu 10 czerwca 2016 roku,
w auli szkoły.
Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł.
Kwotę tę należy wpłacić do 15 maja 2016 roku na
konto:
Dąbrowska Sztygarka – Rada Szkoły
36 1090 2008 0000 0001 2020 0488 z dopiskiem
Zjazd Absolwentów 2016, podając rok ukończenia
szkoły i nazwę wydziału.
Informacji w sprawie Zjazdu udziela sekretariat szkoły, nr tel. 32 262 25 04 oraz członkowie Koła Absolwentów: nr tel. 507 054 582; 510 622 272; 697 371 375.
Z
Przewodniczący
BOGUSŁAW BUGAJSKI
18
ECHO CZELADZI kwiecień 2016
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA 2016 ROK
Data
20.04.2016 (środa)
24.10.2016
(poniedziałek)
21.04.2016 (czwartek)
25.10.2016 (wtorek)
22.04.2016 (piątek)
26.10.2016 (środa)
Ulice
Boczna, Bytomska, Ciasna, Cicha, Kościelna,
Modrzejowska, Ogrodowa, Pieńkowskiego,
Podwalna, Rynek, Rynkowa, Sadowa, Sobieskiego,
Tulipanów, Walna, Związku Orła Białego
Aleja Róż, Astrów, Betonowa, Borowa, Bratków,
Buczka, Czeczotta, Okrzei, Polna, Reja, Szarych
Szeregów, Zacisze
1-go Maja, Dehnelów, Katowicka, Kasztanowa,
Piaskowa, Piastowska, Poniatowskiego, Wiśniowa,
Wojciechowskiego, Zwycięstwa, Słowackiego,
Zamiejska
25.04.2016
(poniedziałek)
27.10.2016 (czwarek)
27-Stycznia, Asnyka, Będzińska, Brzozowa,
Jasna, Klonowa, Kopernika, Krasickiego, Ks.
Skorupki, Lipowa, Matejki, Promyka, Robotnicza,
Sienkiewicza, Spacerowa, Zapolska
26.04.2016 (wtorek)
28.10.2016 (piątek)
Asfaltowa, Boguckiego, Kilińskiego Łączkowa,
Nadrzeczna, Niwa, Przełajska, Siemianowicka,
Słoneczna, Staszica, Wspólna, Zielona, Żabia
27.04.2016 (środa)
2.11.2016 (środa)
Ciołkowskiego, Dojazd, Kacza, Kamienna,
Kosmonautów, Narutowicza, Słowiańska,
Spokojna, Wąska, Żwirki i Wigury, Żytnia
28.04.2016 (czwartek)
3.11.2016 (czwartek)
Chopina, Cmentarna, Czarnomskiego, Górna,
Lotnicza, Łączna, Moniuszki, Niecała, Nowa,
Poprzeczna, Powstania Styczniowego, Reymonta,
Skałka, Strzelecka, Ślepa, Topolowa
29.04.2016 (piątek)
4.11.2016 (piątek)
18.04.2016
(poniedziałek)
7.11.2016
(poniedziałek)
19.04.2016 (wtorek)
8.11.2016 (wtorek)
Bema, Daleka, Francuska, Letnia, Małobądzka,
Norwida, Płocka, Prosta, Staropogońska,
Storczyków, Sułkowskiego, Wiejska, Wybickiego,
Wyspiańskiego
Broniewskiego, Brzechwy, Górnicza, Legionów,
Miła, Mysłowicka, Pułaskiego, Nowopogońska,
Prusa, Żeromskiego, Rzemieślnicza
3 Szyb, Chmielna, Grodziecka, Harcerska,
Jaśminowa, Madera, Mieczyków, Pusta, Rolnicza,
Szpitalna, Szybikowa, Wapienna, Wesoła,
Wrzosowa
UWAGA:
* Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione do godziny 6:00 w dniu ich harmonogramowego wywozu,
odpady wystawione po godzinie 6:00 mogą nie być odbierane.
* Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy ustawiać w miejscach widocznych z ulicy i tak, aby umożliwiały przejście
dla pieszych.
* Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: wersalki, tapczany, krzesła, stoły,
meble, pierzyny, materace,
dywany, gumolity, zabawki dużych rozmiarów, drzwi bez szyb, panele itp.
* Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy odpadów budowlano – remontowych np. gruz, okna z szybami, pokrycia dachowe i elewacyjne, lustra,
styropian, odpady niebezpieczne.
* PGK ALBA Sp. z o.o. nie będzie zabierać odpadów typu papa, eternit, oleje,
lakiery itp.
* Odpady niebezpieczne oraz odpady budowlano – remontowe można nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowanym przy ulicy Szyb Jana 1H w Czeladzi.
BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
KOREPETYCJE
• MAT.-FIZ.-CHEM.- tel. 513 381 813;
32 267 66 02.
• MATEMATYKA, fizyka, chemia, informatyka, elektronika, automatyka,
mechatronika. Profesjonalna pomoc
na wszystkich poziomach nauczania.
Posiadam 8-letnie doświadczenie.
Przygotuję do egzaminu gimnazjalnego, matury, egzaminu na studiach.
Dojazd do domu ucznia. Jeżeli szukasz
nauczyciela do paru przedmiotów to
dobrze znalazłeś. tel. 511-24-19-91.
• JĘZYK ANGIELSKI – każdy poziom,
również maturalny. Cała Czeladź, tel.
575-827-713.
• JĘZYK niemiecki – doświadczona
nauczycielka – germanistka udziela
korepetycji na wszystkich poziomach
nauczania. Przygotowanie do egzaminów. Tel. 510-254-300 lub 32 265 35
RÓŻNE
• GEODEZJA – Aquarius, Karol Siemieniec. Usługi w zakresie: mapy
do celów projektowych, tyczenie
budynków, rozgraniczenia nieruchomości, pomiary powykonawcze,
inwentaryzacja zieleni. Czeladź ul.
Bytomska 15, tel. 511 896 888 www.
aquarius-geodezja.pl
• FOTOGRAFIA artystyczna Victor
Grados – zdjęcia komunijne, ślubne
i inne uroczystości, firmowe spotkania, sesje fotograficzne w plenerze
i portretowe. Tel. 880664703.
• WYNAJEM apartamentów w Kołobrzegu. www.apartamenty-kolobrzeg.co; www.facebook.com/DMBS-Apartaments; tel. 516 716 444.
Powołaj się na „E.Cz” otrzymasz 10%
rabatu.
• KURS prawa jazdy kat. A, B, B+E, Czeladź ul. Katowicka105 (obok sklepu
żeglarskiego) szkolimy na: Toyotach
Yaris i Suzuki Gladius. Doświadczeni
instruktorzy. Jazdy przed egzaminem
i doszkalające dla osób posiadających
prawo jazdy. Tel. 602 766 552.
• KURSY: obsługa wózków widłowych,
operatorów suwnic, HDS-y. Tel. 602
766 552, Czeladź ul. Katowicka 105
(obok sklepu żeglarskiego).
• USŁUGI sprzątające: sprzątanie
piwnic, garaży, strychów, sadów,
hal+transport. Tel. 66 55 17 116.
• OFERUJĘ usługi kierownika budowy z zakresu robót ogólnobudowlanych i inst. sanitarnych. Przeglądy
techniczne budynków, także budynków zabytkowych. Tel. 602 186 495.
• KANCELARIA Adwokacka, adwokat Mariusz Dudała świadczy usługi
prawne w zakresie prawa cywilnego,
rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego i handlowego, karnego,
prawa spółek. Czeladź ul. Trzeci Szyb
12 A, tel. 695 838 666; www.lcg.com.pl;
e-mail: [email protected]
• DO WYNAJĘCIA lokal w centrum
Czeladzi – w dobrym punkcie. Tel.
662 322 843.
• SPRZEDAM dwa fotele pokojowe
obrotowe kolor bordowy, oparcia
ciemne, po 50 zł. Tel. 535 528 516.
• SPRZEDAM zestaw mebli pokojowych Kamil, jasny brąz, wysoki
połysk z nadstawkami, sześciosegmentowe, cena do uzgodnienia.
W segmencie 2 szafy dwudrzwiowe.
Stan bardzo dobry. Tel. 535528 516.
• CYKLINOWANIE, układanie parkietu. Kuśmierski – tel. 501 281 222.
• BAR do wynajęcia – tel. 692 763 543.
• KOMPLEKSOWE usługi ogrodnicze.
Tel. 517 773 038.
• REMONTY, wykończenia mieszkań,
domów. Malowanie, glazura, sufity
podwieszane, hydraulika, elektryka itp., solidnie, niedrogo. Tel.
534 719 418.
• SPRZEDAM mieszkanieM-4, 60 m.
kw. na Piaskach koło Netto, III piętro, wspólnota mieszkaniowa. Tel.
606 620 181.
• MIESZKANIE 2 pokoje itd., 37,2
m kw., drugie piętro, niski czynsz
= sprzedam w Czeladzi. Tel.
603 694 932; 785 977 992.
} Przyjmowane są do końca danego miesiąca } Za treść ogłoszeń Redakcja i Wydawca nie odpowiadają.
• CENTRUM Fizjoterapii Beata Kita,
Sosnowiec ul. Żeromskiego 8. Tel.
509 149 828. Informacje o leczeniu
schorzeń na www.centrum-fizjoterapii.com.pl
• SPRZEDAM 3 piętrową kamienicę
w Czeladzi, ul. Rynek (700 m. kw.),
cztery lokale użytkowe. Tel. 798 758
465; 601 470 706.
• NAWIEWNIKI powietrza montaż na
oknach już zamontowanych Czeladź
ul. Szpitalna 9 tel.: 501-478-135 lub 32
360-66-85.
• OKNA i drzwi – Czeladź ul. Szpitalna 9,
Konkurencyjne ceny, najlepsza jakość.
Do zamawianych okien parapety gratis. tel. 501-478-135 lub 32 360-66-85.
• DOCIEPLENIA budynków, kompleksowe wykończenia elewacji, materiały
i wykonawstwo tel. 32 360 66 85, 501478-135.
• ZDROWA żywność, Szpitalna 8, pod
„Biedronką”, tel. 505-43-14-11. Herbaty, miody, mąki, kasze, oleje, soki, syropy, zioła, przyprawy, prod. bezglut.
dla diabet.
• KANCELARIA radcy prawnego ul.
Grodziecka 9 przyjmuje interesantów
w poniedziałki i czwartki w godz. 16.0018.00. Tel. 322653968; 504717355. Pełne
zastępstwo procesowe w sądach.
• ZAKŁAD Betoniarski Adam Głuchowski w Czeladzi oferuje pustaki, płyty
dachowe, bloczki fundamentowe,
nadproża, słupki geodezyjne. Tel. 601
515 765.
• PRZYCHODNIA Weterynaryjna ul.
Zwycięstwa 36, Czeladź-Piaski. Tel.
265-91-95. Przypominamy o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.
• M.E.R.S.I.- bytomska 15 zaprasza
6.00-17.00. doładowania telefonów,
prasa, pamiątki, kosmetyki la Rive,
Biały jeleń - cała gama. porcelana
Klimt, kadzidełka. punkt nadawania
i odbierania paczek gls. tel. 518-639888 e-mail [email protected]
• SPRZEDAM samochód daewoo
nexia rok produkcji : 1998 przebieg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
72.300,00, stan idealny, tel. 660
043 222.
USŁUGI KOMPUTEROWE – jeśli Twój
komputer nie działa, masz problemy
z osprzętem, potrzebujesz wsparcia
w obsłudze programów chętnie pomogę, dojazd do klienta 508-644-008
PRZEDŁUŻANIE RZĘS metodą 1:1, 2:1,
inne, henna brwi i rzęs, drobne usługi
kosmetyczne, dojazd do klienta, niskie
ceny, 511-180-368.
FITNESS - Sztanga, Tabata, Zumba, Cellulit Attack, Deep Work, BPU,
pierwsze zajęcia gratis, szczegóły na
www.stacjafitness.pl lub tel. 511-180368.
ZAMIENIĘ mieszkanie na większe.
Mieszkanie z ZBK o pow. 32m (osiedle Nowotki), po remoncie, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ubikacja. Dam odstępne. Tel. 517450580
NAPRAWA komputerów z dojazdem
do klienta. Tel. 513-648-861.
FOTO-VIDEO - oferujemy szeroki zakres usług foto-video. Tel. 504 867 524
www.video-czeladz.pl
REHABILITACJA i masaże również
z dojazdem do domu Pacjenta tel.
501-637-210 www.fizjoterapeutabedzin.pl
OLEJ opałowy, napędowy z dowozem
do klienta. Serwis samochodów ciężarowych. Najlepsze ceny w regionie.
Mysłowice Dworcowa 23 tel. 575 775
903 / 32 2239397.
MECHANIKA samochodów ciężarowych i elektromechanika zatrudnię.
Pełny etat – umowa o pracę. Praca w Mysłowicach. Zgłoszenia: tel.
575775903, [email protected] lub
osobiście Mysłowice ul. Dworcowa 23.
UBEZPIECZENIA. Axa, Warta, Allianz,
TUZ oraz inne towarzystwa. U nas
ubezpieczysz prawie wszystko. Czeladź ul. Szpitalna 9 pokój nr 2 pierwsze
piętro. (Budynek Administracji Spółdzielni – Odeon) tel. 531-300-901, tel.
791-223-991.
ZAMIENIĘ mieszkanie komunalne
parter 45 m dwa pokoje kuchnia wc,
nowe okna, panele na podłodze,
mieszkanie ustawne, wejścia do pokoi z przedpokoju, piece kaflowe, centrum miasta (ul Waryńskiego) blisko
szkoła, przedszkola, sklepy, szpital,
dobre połączenia komunikacyjne,
spokojna okolica, na większe, również
w centrum miasta.
• POGOTOWIE Komputerowe DARKOL, komputer się zawiesza, Internet
przestał działać, wirusy prześladują
twój komputer, nie chodzi twoja ulubiona gra. Profesjonalna pomoc. tel.
511-24-19-91.
• OKNA Świata ROB RAF ul. Szpitalna
19a. tel.660-747-588. Oferujemy wymianę okien PCV, Drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych, Okna w 48h. Tanio
szybko i solidnie.
PRACA
• ZATRUDNIĘ kierowców w ruchu międzynarodowym C+E z doświadczeniem lub do wyszkolenia. Zatrudnienie - etat. Wynagrodzenie: podstawa
+ premia. Samochody nowe Volva
2016 w automacie. Tel. 604209420.
• AVON Konsultantka - kosmetyki tańsze od 15 do 40%! Super program dla
nowych konsultantek - kosmetyki gratis. Marzena 604 358 917.
• OPIEKUNKĘ do dziecka, dysponującą
samochodem, zatrudnię - odbieranie
dziecka 8 letniego ze szkoły, przywóz
do domu, odrobienie lekcji, przygotowanie obiadu. Tel. 693 337 931.
KRYSTYNA i TADEUSZ
KLUSZCZEWSCY
składają serdeczne
podziękowania
Panu
MICHAŁOWI
MALINOWSKIEMU
strażnikowi
Straży Miejskiej
za wyświadczoną
grzeczność i przysługę.
ECHO CZELADZI
Miesięcznik samorządowy
ukazuje się od 1991 r.
Nr 4/279 KWIECIEŃ 2016
wersja elektroniczna na:
www.czeladz.pl
ISSN 1234-4966
Wydawca:
Urząd Miasta Czeladź
41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45
tel. 32 76 37 900 (centrala)
Redaktor naczelna
Wiesława Konopelska
[email protected]
tel. 32 76 37 981
Opracowanie graficzne i skład:
Teresa Strojniak
Korekta:
Anna Tatarek
Foto na okładce:
Wiesława Konopelska
Portal www.czeladz.pl
[email protected]
tel. 32 76 37 914
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian i skracania dostarczonych materiałów
oraz nadesłanej korespondencji.
Za treść ogłoszeń redakcja
I WYDAWCA nie odpowiadają
Druk: Drukarnia MikoPol Radzionków
Nakład 6 000 egz.
2016 kwiecień ECHO CZELADZI
19
Patronat Honorowy: Biskup Sosnowiecki dr GRZEGORZ KASZAK
XVII FESTIWAL
Ave Maria
Czeladź
19-22 maja 2016
Dyrektor artystyczny: Sławomir Chrzanowski
Na koncerty zapraszają:
ZBIGNIEW SZALENIEC
ks. kan. JAROSŁAW WOLSKI
dr n.med. MACIEJ HAMANKIEWICZ
dr n.med. JACEK KOZAKIEWICZ
Burmistrz Miasta Czeladź
Proboszcz Parafii św. Stanisława B.M.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
19 maja (czwartek)
21 maja (sobota)
godz. 18.00 | Muzeum „Saturn” (ul. dehnelów 10)
godz. 20.00 | Rynek Starego Miasta
ANNA KUTKOWSKA-KASS
GRZEGORZ TURNAU
sopran koloraturowy
Koncert
Robert Morawski fortepian
22 maja (niedziela)
W programie m.in. pieśni i arie St. Moniuszki, W.A. Mozarta, J. Offenbacha, Ch. Gounoda, M. de Falli,
J. Straussa, Dell’Acqui, L. Bernsteina.
godz. 11.15 | Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika
20 maja (piątek)
godz. 19.00 | Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika
TURNIEJ TENORÓW
w intencji środowiska lekarskiego
oraz
KONCERT MUZYKI CHÓRALNEJ
im. Bogdana Paprockiego
Bogusław Kaczyński in memoriam
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej
soliści:
Maciej Komandera, Aleksander Kruczek, Paweł Skałuba, Adam Zdunikowski
Sławomir Chrzanowski dyrygent i kierownictwo muzyczne
wykonawcy:
Chór „Cames” Śląskiej Izby lekarskiej
Doroty Dziełak-Szczepan dyrygent
Chór „Medicanto” Opolskiej Izby Lekarskiej
Elżbieta Willim dyrygent
W programie m.in. m.in. arie F. Schuberta, J.Haydna, A. Stradelli, G. Bizeta, C. Francka, St. Moniuszki,
P. Czajkowskiego, G. Pucciniego, E. Curtisa, S. Cardillo, R. Leoncavallo, C. Bixio.
W programie m.in. utwory G.G. Gorczyckiego, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, A, Koszewskiego,
J. Schweitzera, Arvo Pört’a, H. M. Góreckiego, Zoltána Kodály’ego.
21 maja (sobota)
22 maja (niedziela)
godz. 19.00 | Rynek Starego Miasta
godz. 18.00 | Galeria „Elektrownia” (ul. dehnelów 45)
Koncert z okazji Dnia Matki
Koncert wokalno-instrumentalny
CZTERY DAMY
PIEŚNI DLA ŚWIATA, MIŁOŚCI
I POKOJU
solistki:
Ewelina Szybilska sopran
Magdalena Idzik mezzosopran
Ewa Vesin sopran
wykonawcy:
Chór Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Będzinie
soliści: Joanna Janus, Maria Cieśla, Patryk Zojdź, Karolina Kożuszek
Patryk Domański lektor
Kamil Hofman dyrygent
Parafia św. Stanisława B.M.
w Czeladzi
Naczelna
Izba Lekarska
Śląska
Izba Lekarska
Muzeum Saturn
w Czeladzi
Galeria sztuki Współczesnej
„Elektrownia”
Patronat
medialny:
WSPÓŁorGaniZatorZy:
MIASTO CZELADŹ
Mirella Malorny-Konopka fortepian
WSTĘP BEZPŁATNY
W programie: fragmenty Oratoriów Piotra Rubika
orGaniZator:
Uroczysta Msza św.
W programie najpiękniejsze arie operowe i operetkowe
m.in. G. Bizeta, G. Pucciniego, F. Lehara, E. Kalmana,
A. Harolda, J. Offenbacha.

Podobne dokumenty