Wyjazd na spektakl teatralny

Komentarze

Transkrypt

Wyjazd na spektakl teatralny
Gmina Moryń
Wyjazd na spektakl teatralny
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu organizuje wyjazd na spektakl teatralny (komedia) do Szczecina - Zamek Książąt
Pomorskich dnia 29 lutego 2016 roku, godz. spektaklu 20:30. Wyjazd z Morynia godz. 18:00. Cena biletu + przejazd
115zł.
Zapisy - sekretariat MOK do 10.01.2016 r.
Tel. kontaktowy: 91 4146123 w godz. 8:00 - 15:00.
1