Pobierz zestawienie - PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz zestawienie - PDF
ARCHIWUM WYDARZEŃ 2013 – 2009R.
18.12.2013 r. Spotkanie
dla uczniów szkół gimnazjalnych: Obsługa Raspberry pi oraz Arduino
Spotkanie zorganizowano dla uczniów szkół gimnazjalnych. Dotyczyło ono obsługi kart Raspberry pi
oraz Arduino i ich możliwości różnorodnych zastosowań.
10.12.2013 r. Warsztaty
ROM-E „Metis” – Ozdoby świąteczne z papieru – edycja bożonarodzeniowa
Grudniowe warsztaty prowadzone przez konsultanta ROM-E „Metis” odbywały się w formie zajęć
plastycznych. Kursanci poznawali techniki tworzenia bożonarodzeniowych dekoracji: aniołków,
szopek, gwiazdek itp. Proste formy mogą być wykorzystywane w pracy z dziećmi.
28.11.2013 r. Warsztaty
Rom-E „Metis” – Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Tematem warsztatów było wzmacnianie poczucia własnej wartości, jak wpływa to na na codzienne
funkcjonowanie dziecka, jego naukę, relacje z rówieśnikami i rodziną.
27.11.2013 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie - Biologia w szkole i poza nią
– seminarium
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna zorganizowała w Bibliotece Pedagogicznej seminarium
„Biologia
w szkole i poza nią”, na którym wręczono nagrody laureatom konkursu z cyklu: „Wielcy ludzie nauki,
ich osiągnięcia i wkład w postęp wiedzy – Biolog, ale jaki”, a młode talenty biologiczne zaprezentowały
się szerszej publiczności. Prelekcje wygłosili min. dr Elżbieta Kotrys-Puchalska pracownik naukowy
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mgr Barbara Świątek nauczyciel biologii w IV
Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu, doradca metodyczny w Bytomiu
współpracownik RODN i WOM w Katowicach oraz mgr Olga Polak nauczyciel biologii w Gimnazjum nr
6
21.11.2013 r. XIX
Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych - etap rejonowy w roku
szkolnym 2013/2014.
Biblioteka Pedagogiczna miała przyjemność gościć uczestników XIX. Konkursu Wiedzy Biblijnej dla
szkół podstawowych. W walce o dostaniu się do finału na etapie diecezjalnym brało udział 16 uczniów
z 7 szkół.
W skład jury weszli jaworzniccy nauczyciele: Pani Agnieszka Maj (SP6), Pani Aneta Wilczyńska
(SP7), oraz doradca metodyczny religii Pani Janina Lazur. Nagrody i dyplomy dla uczniów i
nauczycieli prowadzących wręczył ksiądz dziekan Eugeniusz Cebulski.
Zwycięzcy:
Dekanat Matki Bożej Nieustającej Pomocy
I miejsce- Paweł Zambrzycki (SP8)
II miejsce- Magdalena Dziad (SP6)
III miejsce- Judyta Michalik (SP8)
Dekanat świętego Wojciecha i Katarzyny
I miejsce- Julia Sapała (SP14)
II miejsce- Agnieszka Skóra (SP22)
III miejsce- Maja Benisz (SP7)
12.11.2013 r. „Z
historii Jaworzna – przeszłość i teraźniejszość dzielnic naszego miasta” –
prezentacje multimedialne uczniów Gimnazjum nr 1.
Po raz kolejny w Bibliotece Pedagogicznej uczniowie klas III Gimnazjum nr 1 w Jaworznie,
prezentowali końcowy wynik swoich poszukiwań w ramach projektu gimnazjalnego „Z historii
Jaworzna – przeszłość
i teraźniejszość dzielnic naszego miasta”. Na widowni zasiedli słuchacze Uniwersytetu III Wieku,
którzy nie tylko z zainteresowaniem oglądali wystąpienia gimnazjalistów, ale również dzielili się swoimi
wspomnieniami
i wiedzą o Jaworznie.
08.11.2013 r. „Narkotyki
– nie igraj z nałogiem – interwencja profilaktyczna” – spotkanie
warsztatowe dla nauczycieli
Kolejne spotkanie w cyklu dotyczącym narkotyków dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów.
07.11.2013 r. Warsztaty
ROM-E „Metis” – Ewaluacja wewnętrzna w szkole.
Pierwszy listopadowy warsztat dla nauczycieli prowadzony przez konsultanta ROM-E „Metis” dotyczył
ważnego elementu współczesnego kształcenia jakim jest ewaluacja wewnętrzna, tzw. autoewaluacja.
Ocena rezultatów pracy dydaktyczno-wychowawczej przez osoby zatrudnione w placówce pozwala
sprawdzić w jakim stopniu są spełniane wymagania nauczania oraz gdzie można naprawić błędy.
Dzięki niej można szybciej wprowadzić zmiany. Jest to jedna z podstawowych form ulepszania pracy
w organizacji uczącej się.
28.10.2013 r. „Dwa
oblicza Tuwima”, „Poezja Tuwima w bibliotece szkolnej” – spotkanie
z nauczycielami-bibliotekarzami jaworznickich szkół.
Celem spotkania było zapoznanie z życiem i twórczością Juliana Tuwima, przedstawienie propozycji
zastosowania wybranych form pracy z czytelnikiem, zachęcenie do popularyzacji czytelnictwa wśród
dzieci poprzez organizowanie konkursów, gier i zabaw na przykładzie twórczości Juliana Tuwima oraz
zapoznanie
z zabawową formą zajęć bibliotecznych. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych”.
17.10.2013 r. Warsztaty
ROM-E „Metis”: Jak oceniać, jak motywować do uczenia.
Obecnie nauczyciele mają trudne zadanie motywowania uczniów do uczenia się. Ocenianie sumujące
nie zdaje egzaminu. Nie tylko wychowanie, ale również sytuacja społeczno-polityczna wpływa na
motywację młodzieży do zdobywania wiedzy. Nauczyciel powinien znać pozytywne oraz negatywne
strony oceniania, by móc zapobiegać niechęci do szkoły. Prawidłowe ocenianie to również praca nad
własnym warsztatem nauczania. Dlatego ważne jest poznanie technik oceniania kształtującego. Jego
cel to pomoc uczniom w uczeniu się, to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i
uzyskiwanego przez niego zrozumienia materiału, by móc określić jak uczeń ma się dalej uczyć.
07.10.2013 r. „Biblioteka
Pedagogiczna elementem warsztatu pracy nauczyciela” - spotkanie
informacyjne dla nauczycieli stażystów.
W ramach wspomagania pedagogów w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej, zorganizowano
spotkanie informacyjne dla nauczycieli-stażystów jaworznickich szkół.
Przedstawiono ofertę warsztatu informacyjno-bibliograficznego jakim dysponuje Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka oraz możliwości współpracy ze środowiskiem oświatowym, m. in.: pomoc w
organizowaniu konkursów literackich, zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, wystaw.
04.10.2013 r.
„Narkotyki – nie igraj z nałogiem – interwencja profilaktyczna” – spotkanie
warsztatowe dla nauczycieli
W Bibliotece Pedagogicznej odbyło się pierwsze z cyklu spotkań dotyczących narkotyków. Wykłady są
przeznaczone dla wychowawców, pedagogów i nauczycieli, którzy mogą mieć potencjalny kontakt z
osobami uzależnionymi. Kursanci zapoznali się z procedurami interwencji i postępowania w przypadku
uczniów zażywających środki psychoaktywne. Konsultant uczulił zgromadzonych na sygnały
świadczące o obecności narkotyków, fazy używania substancji odurzających przez młodzież.
Szczególną uwagę zwrócił na dopalacze oraz składniki narkotyczne w ogólnodostępnych lekach.
03.10.2013
Warsztaty ROM-E „Metis” – „Jak uczyć ciekawie i nowocześnie”
W nowym roku szkolnym 2013/2014 Biblioteka Pedagogiczna kontynuuje współpracę z Regionalnym
Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis”. Na pierwszym warsztacie nauczyciele wysłuchali
o najnowszych tendencjach w dydaktyce, poznali potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów we
współczesnej szkole, a także metody oraz techniki nowoczesnego uczenia się i nauczania.
04.06.2013 r. – 11.06.2013
„Projekt gimnazjalny „Śladami historii Jaworzna - kiedyś i dziś”
W ramach rocznych projektów edukacyjnych odbyły się prezentacje uczniów klas drugich z
Gimnazjum nr 1. Uczniowie dzielili się wiedzą dotyczącą Miasta z kolegami, nauczycielami i rodzicami.
Opowiadali o dzielnicach, w których mieszkają, ciekawostkach z nimi związanych. Większa część
uczniów przygotowała wyświetlanie prezentacje, jednak niektórzy nakręcili filmy, przygotowali różne
formy teatralne.
08.06.2013 r. –
Rajd „Odjazdowy Bibliotekarz” dla bibliotekarzy, przyjaciół i sympatyków biblioteki,
książek i rowerów – II edycja.
Nic nie wskazywało na to, że aura pozwoli na zorganizowanie rajdu w ustalonym czasie, jednak
sobotni poranek zaskoczył słońcem i ciepłem. Ubrani w „odjazdowe” koszulki i pomarańczowe
czapeczki rajdowicze podążyli jednym ze szlaków rowerowych Jaworzna na spotkanie przygody. Na
osiemnastokilometrowej trasie mogli podziwiać m. in. pomnik przyrody „Sasanka”, nieczynny
kamieniołom „Sodowa Góra”, który jest miejscem budowy centrum edukacji geologiczno-ekologicznej
GEOsfera - miejsca do nauki, wypoczynku
i rozrywki, Bazę Nurkową „Koparki” oraz stadninę koni. Należąca do Orka Group baza nurkowa
znajduje się
w dolomitowym wyrobisku i jest niedostępna dla osób nie zajmujących się nurkowaniem. Dlatego
wizyta tam była wyjątkową atrakcją tegorocznego rajdu.
Dodatkową atrakcją było wykonanie plakatu obrazującego pokonywaną tego dnia trasę, konkurs na
wierszyk
o tematyce rowerowo-bibliotecznej, limeryk o Jaworznie, wymiana książek wśród uczestników oraz
piknik. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na portalu „Odjazdowy Bibliotekarz”.
23.04.2013 r. – 31.05.2013
„Magiczny Świat Wierszy Juliana Tuwima”
W związku z obchodami Roku Juliana Tuwima Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zorganizowała
projekt edukacyjny, w którym brało udział 13 jaworznickich przedszkoli: przedszkola miejskie nr 1, 3,
5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 25 oraz 3 przedszkola niepubliczne „Kolorowe Kredki”, „Pod Arkadami”,
„Wesołe Przedszkolaki”. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat wykonały plakaty ilustrujące wiersze napisane
przez Juliana Tuwima: „Murzynek Bambo”, „Ptasie radio”, „Lokomotywa”, „Dyzio marzyciel”, „O panu
Tralalińskim”, „Okulary”, „Kotek”, „Warzywa”, „Słoń Trąbalski”, „Abecadło”, „Idzie Grześ” i in. Na
wystawie zaprezentowano 29 prac wykonanych rożnymi technikami plastycznymi.
20.05.2013 r. –
Majówka z Julkiem T.
Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie na jedno majowe popołudnie stała się miejscem pełnym
zapachu bzu, konwalii, truskawek i twórczości Juliana Tuwima. W związku z ogłoszeniem przez Sejm
- Roku Tuwima nasza placówka przygotowała spotkanie poetyckie pt. „Majówka z Julkiem T.”, które
zgromadziło miłośników poezji w każdym wieku.
W imprezie, która miała charakter otwarty uczestniczyło przeszło 70 osób: przedszkolaki wraz z
rodzicami, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Jaworznie oraz nauczyciele i czytelnicy.
W magiczną krainę poezji wprowadziła nas wyjątkowa, artystyczna rodzina. Pan Dariusz Wiktorowicz aktor, reżyser, kompozytor, dyrektor artystyczny i naczelny Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie wraz z
małżonką panią Barbarą Wójcik-Wiktorowicz – aktorką, scenografem Teatru Sztuk w Jaworznie oraz
synem Maksem uraczyli zebranych gości prawdziwą wierszowaną wiązanką: „Cuda i dziwy”, „Stół”,
„Rzeczka”, „O panu Tralalińskim”, „W aeroplanie”.
Kolejną atrakcją był występ Teatralnej Grupy Wielozadaniowej z Teatru Sztuk w Jaworznie, która
wytańczyła wiersz „Lokomotywa” w reżyserii Dyrektora Teatru pani Ewy Sałużanki.
W dalszej kolejności wiersze Tuwima zaprezentowali najmłodsi: laureaci Konkursu Recytatorskiego
„Tuwim uczy i bawi” zorganizowanego przez Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkolaki”: Paweł
Błaszak (PM 1), Łucja Mamcarz (PM 9), Oliwier Cebula i Zofia Olejniczak (Niepubliczne Przedszkole
„Kolorowe Kredki”); laureaci Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 6: Gabriela Hupert (SP 22), Euzebiusz Włosek (SP 6), Joachim Grys (SP 15),
Rozalia Urbaniak (SP 22), Wioletta Kajdy (SP 19), Agnieszka Sobos (SP 5), Anna Tokarska (SP 7)
oraz uczniowie Gimnazjum nr 6: Oliwia Dudek, Marcin Głąb, Agata Warzecha.
Uczestnicy imprezy wysłuchali wspaniałych interpretacji takich utworów dla dzieci jak m.in. „Słoń
Trąbalski”, „Ptasie radio”, „Rycerz Krzykalski”, „O Grzesiu kłamczuchu”, „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”,
„Rozmowa”, „Okulary”, „Rzepka”, „Murzynek Bambo”.
W drugiej części spotkania dorośli widzowie mogli przeczytać swoje ulubione wiersze, podzielić się
refleksjami dotyczącymi poezji Juliana Tuwima i obejrzeć interpretacje muzyczno-wokalne oraz
kabaretowe twórczości poety w wykonaniu m.in. Kabaretu Dudek, Czesława Niemena, Ewy
Demarczyk, Ireny Kwiatkowskiej, Hanki Ordonówny, Grzegorza Turnaua, Kaliny Jędrusik, Marka
Grechuty.
Biblioteka Pedagogiczna serdecznie dziękuje Dyrekcji i Nauczycielom jaworznickich placówek
oświatowych za współpracę przy organizacji spotkania „Majówka z Julkiem T.” oraz Pracownikom i
Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie za wykonanie pięknych
okolicznościowych zakładek, będących podarunkiem dla każdego z uczestników, a zawierających na
rewersie zaledwie fragment z bogatej twórczości poetyckiej Juliana Tuwima.
15.05.2013 r. –
Finał IV Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania „Czytam z Energią o
Energii”
W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek obchodzonego pod hasłem „Biblioteka – przestrzenią dla
kreatywnych” w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbył się finał czwartej już
edycji Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania pt. „Czytam z Energią o Energii”.
Konkurs jest formą promocji czytelnictwa i edukacji ekologicznej, wzbogaconą o elementy pedagogiki
zabawy. Celem organizatora było umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy o szeroko rozumianej
energii, jej racjonalnego zużycia oraz ochrony otaczającego nas środowiska, a także - wyzwolenie
kreatywności w interpretacji tekstu poprzez wykorzystanie różnorodnych środków wyrazu takich jak:
ruch, taniec, techniki dramowe, pantomima, muzyka, elementy scenografii.
Konkurs miał charakter wieloetapowy. Na poziomie eliminacji wewnątrzszkolnych, zostali wyłonieni
najlepsi uczniowie z poszczególnych klas, a następnie - zwycięzcy etapu szkolnego w dwóch
kategoriach – klasy I-III oraz IV-VI. Reprezentanci poszczególnych szkół rywalizowali ze sobą w finale
konkursu, który odbył się 15 maja b.r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie.
W finale wzięło udział 39 uczniów (16 zespołów) z 8 szkół podstawowych z terenu Jaworzna: SP 3,
SP 5, SP 8, SP 9, SP 15, SP 16, SP 18, SP 20.
Zadaniem uczestników było przeczytanie wybranego fragment prozy lub poezji, zawierającej motyw
poświęcony energii oraz wizualizacja treści czytanego tekstu. Kreatywność występujących grup nie
miała granic. Można było podziwiać korowód uczniów przebranych za żarówki, prezentujących
różnokolorowe plansze ilustrujące, m.in. segregację odpadów.
Ocenie podlegała umiejętność pięknego czytania tj. dykcja, wyrazistość, płynność, intonacja oraz
ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
Jury w składzie: mgr Maria Grabowska - Dyrektor PBW (przewodnicząca jury), mgr Ewa Kowalcze
(nauczyciel SP nr 7), mgr Aleksandra Ryskalok (nauczyciel SP nr 5), mgr Marta Fidyk (nauczyciel
bibliotekarz PBW – Filia Jaworzno) przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie młodsi
i uczniowie starsi.
Nagrody otrzymali:
w kategorii klas I-III:
I Miejsce - Guja Wojciech - SP 8,
II Miejsce - Białoń Wiktoria - SP 20,
III Miejsce - Batko Agata - SP 9,
w kategorii klas IV-VI:
I Miejsce - Guzik Anna - SP 3,
II Miejsce - Łaźnia Kamila - SP 16,
III Miejsce - Pokorzyńska Emilia - SP 8,
Wyróżnienie - Zuber Sebastian - SP 3.
W czasie obrad jury dzieci uczestniczyły w przygotowanym przez bibliotekarzy placówki pokazie
edukacyjnych filmów animowanych o tematyce ekologicznej.
Wszyscy biorący udział w finale konkursu uczniowie otrzymali od organizatora dyplomy oraz zestawy
upominków przekazane Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie nieodpłatnie przez firmy: Energa,
Tauron, Viessmann, Foster Wheeler, SKOK Jaworzno.
Dodatkową atrakcją dla dzieci była obecność podczas konkursu lokalnej telewizji kablowej Telewizja
dlaCiebie.tv, która wyemitowała relację z imprezy na stronie Jaworznickiego Portalu
Społecznościowego (www.jaw.pl).
Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich szkolnym
opiekunom za udział w konkursie.
14.05.2013 r. –
Warsztaty ROM-E Metis - Praca ze zdolnym dzieckiem
Na ostatnich w tym roku szkolnym warsztatach kursanci zapoznani zostali z cechami osobowości oraz
potrzebami i możliwościami ucznia zdolnego. Przedstawiono sposoby diagnozowania zdolności u
dzieci,
a także możliwości i formy pracy z twórczym i zdolnym uczniem na różnych etapach kształcenia.
16.04.2013 r. – Warsztaty
ROM-E Metis: Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
Tematem warsztatów były zaburzenia lękowe, które w bardzo negatywny sposób wpływają na
codzienne funkcjonowanie dziecka, jego naukę, relacje z rówieśnikami i rodziną. Omówiono
najczęściej występujące dolegliwości psychosomatyczne oraz zmiany w zachowaniu towarzyszące
lękom, przyczyny zaburzeń oraz możliwości przeciwdziałania lękom i różnego rodzaju fobiom.
12.03.2013 r. – Seminarium:
„Szkolnictwo zawodowe – zmiany i perspektywy rozwoju”
Dnia 12 marca 2013 roku w lokalu Biblioteki Pedagogicznej odbyło się seminarium dotyczące
szkolnictwa zawodowego. Organizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Jaworznie. Zaproszono prelegentów z Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w
Katowicach, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Wyższej Szkoły Technicznej w
Katowicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Poruszano problemy rynku pracy,
doskonalenia zawodowego, funduszy europejskich w rozwoju uczelni wyższych.
12.03.2013 r. – Warsztaty
ROM-E Metis: „Humor w szkole – zastosowanie humoru i coachingu
prowokatywnego w szkole.
Czym jest coaching prowokatywny i jak ważny jest humor w wychowaniu i edukacji dowiedzieli się
kursanci na kolejnych warsztatach prowadzonych przez konsultanta ROM-E Metis, zorganizowanych
w Bibliotece Pedagogicznej.
22.02.2013 r. – Wystawa
Prac Plastycznych "Nasze drzewo Jaworek w przyszłości"
Od 21 stycznia do 22 lutego b.r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie można było oglądać
wystawę zatytułowaną „Nasze drzewo Jaworek w przyszłości”. Tematem przewodnim ekspozycji jest
jawor, drzewo wpisane w herb naszego miasta.
Na wystawie zaprezentowano prace plastyczne dzieci: rysunki, wyklejanki, wycinanki oraz prace
przestrzenne wykonane przy użyciu różnorodnych materiałów: kolorowego kartonu, bibuły, plasteliny,
liści, drutu, zapałek. Autorami wszystkich prac są dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 26 w Jaworznie,
które uczestniczyły
w zorganizowanej przez Bibliotekę w październiku 2012 r. akcji pt. „55 jaworów na 55.lecie Biblioteki
Pedagogicznej w Jaworznie”.
05.02.2013 r. – Warsztaty
ROM-E Metis Zaburzenia odżywiania
Kursanci zostali zapoznani z czynnikami mającymi znaczący wpływ na powstanie zaburzeń
odżywiania wśród młodzieży i dzieci. Najbardziej niebezpiecznymi zaburzeniami są anoreksja i
bulimia. Oba mają podłoże psychiczno-emocjonalne. Jedna z głównych przyczyn, jest głód
autentycznej bliskości, kontaktu emocjonalnego, wolny od poczucia winy, pretensji, bez projekcji.
Poprawa możliwa jest jedynie po odbudowaniu zaufania do ludzi, wiary w siebie, pozbawieniu się
lęków i rozbieżności między realnymi możliwościami a oczekiwaniami otoczenia.
08.01.2013 r. – Warsztaty
ROM-E Metis : Adolescencja - problematyka okresu dojrzewania.
Pierwsze w nowym roku warsztaty prowadzone przez konsultanta ROM-E Metis dotyczyły okresu
rozwojowego nastolatków, który charakteryzuje się specyficznymi przeobrażeniami w wyglądzie ciała
oraz psychice. Poruszano zagadnienia dotyczące autorytetów, wpływu środowiska i mediów na rozwój
oraz specyficzne problemy wychowawcze.
13.11.2012 r. – Warsztaty
ROM-E Metis - Rytm, muzyka i taniec w przedszkolu.
Warsztaty skierowane były do osób prowadzących zajęcia z najmłodszymi. Kursanci poznawali
praktyczne zastosowanie zabaw w nauczaniu.
09.11.2012 r. – Spotkanie
z Katarzyną Kobylarczyk autorką książki "W tym sęk"
Dnia 9 listopada 2012 r, Biblioteka Pedagogiczna miała zaszczyt gościć Panią Katarzynę Kobylarczyk
– reportażystkę „Dziennika Polskiego”, „Polityki” i „Tygodnika Powszechnego”. Tematem spotkania był
cykl reportaży historycznych „W tym sęk” – opowiadający o niezwykłych losach miejsc i przedmiotów
wydany
z okazji XIV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Przedstawione zostały trzy historie
ludzi związanych z Małopolską. Każdy z uczestników spotkania otrzymał publikację autorki z
dedykacją.
06.11.2012 r. – Warsztaty
ROM-E Metis - Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – edycja
bożonarodzeniowa
Kolejne warsztaty ROM-E Metis dotyczyły najnowszych tendencji w projektowaniu świątecznych
dekoracji. Były wspaniałą twórczą inspiracją.
26.10.2012 r. – Spotkanie
z bibliotekarzami jaworznickich szkół w ramach Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych
W dniu 26 października 2012 w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zorganizowano spotkanie dla nauczycieli-bibliotekarzy szkół jaworznickich połączone z warsztatem
dotyczącym ewidencji materiałów bibliotecznych/ Warsztat przeprowadziła mgr Krystyna Baca.
23.10.2012 r. – Warsztaty
ROME-Metis – Zastosowanie papieroplastyki w pracy z dzieckiem
Kolejną edycję warsztatów prowadzonych przez konsultantów ROM-E Metis rozpoczęto od spotkania
dotyczącego praktycznego zastosowania papieroplastyki - techniki wykonywania przedmiotów
dekoracyjnych i użytkowych z papieru lub masy papierowej.
06.09.2012 r. – Spotkanie
metodyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla doradców
zawodowych
Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie w siedzibie Biblioteki
Pedagogicznej odbyło się spotkanie doradców zawodowych oraz koordynatorów orientacji zawodowej
„Zmiany w doradztwie edukacyjno-zawodowym, tworzenie planów działań wspierających”. Podczas
szkolenia postawiono szczególny nacisk na aktywizację zawodową uczniów niepełnosprawnych, ich
plany oraz aspiracje życiowe.
06.06.2012 r. – Indywidualne
programy edukacyjno-terapeutyczne
Na ostatnich w tym roku szkolnym warsztatach ROM-E Metis, nauczyciele jaworznickich szkół zostali
zaznajomieni z tworzeniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dopasowanych
do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Omówiono funkcje edukacyjne i terapeutyczne
programów oraz na jakich zasadach powinny zostać one zbudowane, by współgrać nie tylko z
potrzebami, ale również
z predyspozycjami wychowanka.
22.05.2012 r. – Warsztaty
ROME-Metis – Dziecko w sieci
Zagrożenia jakie niesie Internet to wciąż powszechny problem, z którym muszą zmagać się rodzice
i nauczyciele. Edukowanie do bezpieczeństwa w sieci powinno być podstawowym składnikiem
wychowania. Kursanci zapoznani zostali ze sposobami w jaki sposób kontrolować treści odbierane
przez dzieci, korzystające z Internetu.
21.05.2012 r. – Wykład
“O szcześciu w sędziwym wieku” w ramach Europejskiego Roku
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Biblioteka Pedagogiczna w Jaworzniepostanowiła przyłączyć się do jego
obchodów organizując w dniu 21 maja b.r. spotkanie promujące aktywną jesień życia wśród
mieszkańców naszego miasta.
Nasze zaproszenie do biblioteki przyjęli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaworznie oraz
emerytowani nauczyciele ( łącznie 25 osób). Spotkanie poprowadziła pani Dominika Kajdas-Ciupek –
psycholog, pracująca w Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „Self” w Jaworznie.
W wykładzie zatytułowanym „O szczęsciu w sędziwym wieku” pani psycholog omówiła psychologiczne
konsekwencje upływu czasu, podjęła próbę charakterystyki ludzi szczęśliwych, a także przedstawiła
czynniki osobowościowe oraz okoliczności zewnętrzne kształtujące subiektywne poczucie szczęścia u
seniorów. Zwróciła również uwagę na problem marginalizacji społecznej osób starszych, a także na
potrzebę ich aktywizacji poprzez różnego rodzaju działania o charakterze kulturalno-oświatowym i
społecznym. Wbrew stereotypom osoby powyżej 60. roku życia nadal mają bowiem wiele do
zaoferowania, a warunkiem udanej starości jest długotrwała realizacja wszelkich form aktywności. Na
aktywne starzenie składa się wiele elementów: starzenie się w dobrym zdrowiu, aktywny udział w
życiu społecznym czy też spełnienie w życiu zawodowym. W efekcie aktywne starzenie się to nie tylko
wyższa jakość i radość życia seniorów, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa.
Przedstawione zagadnienia stały się punktem wyjścia do dyskusji uczestników spotkania na temat
blasków i cieni życia osób starszych, na podstawie własnych doświadczeń życiowych oraz aktywności
seniorów w działającym już od 4 lat jaworznickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
19.05.2012 r. – Wycieczka
do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie
Finałowe spotkanie nauczycieli-uczestników kursu z edukacji regionalnej ,zrealizowanego w Bibliotece
Pedagogicznej we współpracy z ROM-E Metis miało niecodzienny charakter. Nieliczna grupa
nauczycieli pojechała na wycieczkę do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie,
położonego u podnóża góry zamkowej z ruinami średniowiecznego Zamku Lipowiec, dawnej siedziby
biskupów krakowskich. Wyjazd wpisał się w XIV edycję Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych,
cyklicznych wydarzeń, ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski.
Nadwiślański Park Etnograficzny obejmuje swym zasięgiem tereny zamieszkałe prze Krakowiaków
Zachodnich, a więc obszar leżący po obu stronach Wisły na zachód od Krakowa aż po Przemszę. Na
obszarze skansenu, zajmującego ponad 5 ha zgromadzono 25 zabytkowych obiektów budownictwa
drewnianego, wzbogaconych małą architekturą (kapliczki, studnie ,pasieki). Najbardziej okazałym
obiektem
w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym jest zrekonstruowany, drewniany dwór z Drogini, który oprócz
stałej ekspozycji wnętrz typowego dworu polskiego, pełni także funkcję konferencyjną i koncertową.
W ramach bogatego i urozmaiconego programu uczestnicy wycieczki wysłuchali fascynującego
wykładu gościa specjalnego prof. dra Jana Święcha "O idei muzealnictwa skansenowego we
współczesnym świecie"
i poznali najcenniejsze obiekty zgromadzone w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym. Uczestniczyli
też
w pokazie palenia i parzenia kawy, wzbogaconym gawędą Zofii Drohomireckiej "Jak to z kawą w
Polszcze dawniej bywało". W ramach warsztatów gancarskich "Nie święci garnki lepią" pod okiem i
przy fachowej pomocy garncarza Piotra Skórkiewicza można było wykonać gliniane naczynia, tocząc
je na garncarskim kole. W trakcie pobytu w skansenie zwiedzili również ciekawe wystawy: "Damą być"
- prezentacja strojów komunijnych na fotografiach z I poł. XX w” oraz wystawę przygotowaną
specjalnie na Dni Dziedzictwa -"Wspomnień czar. Powróćmy do lat 60." przedstawiającą wyposażenie
domu wiejskiego z lat 60 XX w. Wszyscy uczestnicy tej niezwykłej wycieczki otrzymali w punktach
informacyjnych MIKu bezpłatne wydawnictwa Małopolskiej Izby Turystyki, promujące zabytki i
przyrodę Małopolski, a przed wszystkim wydawnictwo okolicznościowe- książkę Katarzyny
Kobylarczyk "W tym sęk!" - która jest fascynującą opowieścią o niezwykłych losach prezentowanych
miejsc i przedmiotów i cenną pamiątką naszej etnograficznej przygody.
15.05.2012 r. – III
Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania „Czytam z energią o energii”
W dniu 15.05.2012 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach - Filia
w Jaworznie, na zakończenie Tygodnia Bibliotek odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Pięknego
Czytania „Czytam z energią o energii”. Była to już III edycja konkursu adresowanego do uczniów szkół
podstawowych. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie czytelnictwa oraz wiedzy ekologicznej
wśród dzieci. Konkurs, którego autorem i inicjatorem jest dr Halina Rechul to wzorcowy projekt
promocji czytelnictwa uczniów, realizowany we współpracy biblioteki pedagogicznej z bibliotekami
szkolnymi.
Konkurs ma charakter wieloetapowy. Pierwszy etap to eliminacje wewnątrzklasowe i
wewnątrzszkolne, których celem jest wyłonienie reprezentantów poszczególnych szkół. Drugi etap to
spotkanie finałowe odbywające się w Bibliotece Pedagogicznej w obecności jury, powołanego przez
organizatora. Finaliści prezentowali umiejętności czytania i interpretacji wybranych tekstów o tematyce
ekologicznej w towarzystwie kolegów, którzy ilustrowali treść utworów, stosując różne środki wyrazu
scenicznego (ruch, techniki dramowe, pantomima, elementy scenografii, muzyka itp.). Udział w
konkursie umożliwił uczniom nie tylko zdobycie wiedzy o szeroko rozumianej energii, ale również
wyzwolił kreatywność w interpretacji tekstu.
Do finału tegorocznej edycji Konkursu Pięknego Czytania zgłoszono 40 uczniów, reprezentujących 7
szkół podstawowych. Jury w składzie: mgr Maria Grabowska, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach (przewodniczący jury) oraz mgr Krzysztof Kobiałka (Zastępca Dyrektora
PBW
w Katowicach), mgr Ewa Kowalcze (nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi),
mgr Aleksandra Ryskalok (nauczyciel-bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 5), mgr Beata Wrona
(nauczyciel polonista Gimnazjum nr 5) przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III
oraz klasy IV-VI.
Uczniowie występujący w finale otrzymali atrakcyjne nagrody (książki o tematyce ekologicznej, gry i
zabawy edukacyjne, gadżety) ufundowane przez firmy będące partnerami projektu: Tauron
Dystrybutor S.A oraz Viessmann.
Dzięki inicjatywie nauczyciela informatyki pana mgra Tomasza Marca, dodatkową atrakcją finałowego
spotkania była wizyta uczniów klasy sportowej z Gimnazjum nr 1, którzy zaprezentowali swoje
umiejętności oraz zaprosili mistrzów pięknego czytania do wspólnej zabawy – układania puzzli z logo
Euro 2012. Było to wspaniałe podsumowanie Tygodnia Bibliotek, przebiegającego w tym roku pod
hasłem „Biblioteka ciągle
w grze”.
12.05.2012 r. – Odjazdowi
bibliotekarze
Nauczyciele-bibliotekarze z jaworznickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej świętowali
tegoroczny Dzień Bibliotekarza niekonwencjonalnie….- na rowerach, przyłączając się w ten sposób do
ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Taką nazwę nosi ogólnopolski rajd rowerowy
bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, organizowany od dwóch lat, w różnych
miejscowościach na terenie Polski podczas Tygodnia Bibliotek. Celem akcji jest integracja środowiska
bibliotekarskiego, kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza, promowanie bibliotek i
czytelnictwa, propagowanie roweru jako ekologicznego środka lokomocji.Bibliotekarze Biblioteki
Pedagogicznej w Jaworznie postanowili podjąć wyzwanie
i wystartować w rajdzie. W związku z otwartym charakterem akcji zaprosiliśmy wszystkich
bibliotekarzy, przyjaciół i sympatyków biblioteki, książek i rowerów, w każdym wieku, do udziału w
naszej eskapadzie.
Trasa wycieczki, liczącej ok.12 km, przebiegała ścieżkami rowerowymi (szlak żółty, niebieski,
czarny).Wyruszyliśmy w sobotę 12 maja o godz. 10.00 spod Krytej Pływalni na Osiedlu Stałym. Pełni
entuzjazmu i energii zmierzyliśmy się z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i przejechaliśmy
zaplanowaną trasę. Obejrzeliśmy prawie wszystkie, przewidziane programem obiekty (basen,
Elektrownię Jaworzno III, stadion sportowy przy ul. Moniuszki, cmentarz żydowski przy al.
Piłsudskiego, pomnik ofiar terroru komunistycznego w lesie przy Osiedlu Podłęże) i poznaliśmy urocze
zakątki przyrody ( Zalew Łęg, Zalewisko Podłęże, aleję drzew pomnikowych). Fatalna pogoda
uniemożliwiła nam realizację dodatkowych imprez, które miały towarzyszyć rajdowi: bezpłatną
wymianę książek, licytację fantów w kolorze pomarańczowym - to kolor akcji, konkurs na limeryki o
tematyce książkowo-rowerowej. Z powodu wzmagającego się deszczu dokonaliśmy modyfikacji
wycieczki i skróciliśmy trasę, rezygnując z jej ostatniego fragmentu - przejazdu przez miasteczko
rowerowe do amfiteatru w Parku im. Lotników na Osiedlu Stałym. Zaimprowizowany finał rozegrał się
pod dachem domu organizatora – rozgrzewając się gorącą herbatą dzieliliśmy się wrażeniami i
zaplanowaliśmy spotkanie za rok. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali bony/zniżki na zakup książek
ufundowane przez księgarnię internetową Gandalf w ramach kampanii „Wspieraj swoją bibliotekę”.
Dzięki naszej inicjatywie Jaworzno wpisało się na mapę odjazdową Polski (jako 39 miejscowość).
Wspólna wycieczka rowerowa bibliotekarzy i czytelników, wykorzystująca zasoby ścieżek rowerowych
okazała się niestandardową, niezwykle atrakcyjną formą propagowania czytelnictwa i zdrowego stylu
spędzania wolnego czasu. Czytelnicy zapoznali się bliżej z bibliotekarzami w zupełnie innych,
pozabibliotecznych okolicznościach, a zwolennicy rowerów wymienili się doświadczeniem i
znajomością tras rowerowych na terenie naszego miasta. To było ciekawe, wesołe, sympatyczne i
niezwykle energetyczne spotkanie.
07.05.2012 r. – Spotkanie
w ramach kursu Edukacja Regionalna – Metoda projektu w edukacji
regionalnej.
Na kolejnym spotkaniu w ramach Edukacji Regionalnej kursanci poznawali możliwość wykorzystania
metody projektu w nauczaniu. Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów
zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Zadania
warsztatowe przygotowanie przez konsultanta ROM-E Metis pozwoliły słuchaczom na dogłębniejsze
zapoznanie się
z projektem jako narzędziem nauczania.
24.04.2012 r. – „Asyż
– miasto pokoju” – pokaz slajdów Pana Krystiana Szczęsnego
Europejski Dzień Solidarności Pokoleń przypadający na dzień 29 kwietnia jest społeczną inicjatywą
Komisji Europejskiej. Jego celem jest promowanie porozumienia między młodszymi i starszymi
pokoleniami. Działania w ramach Dnia Solidarności Europejskiej podejmują przede wszystkim
organizacje pozarządowe. Celem wydarzeń organizowanych w tym dniu jest wskazanie nowych form
współdziałania przedstawicieli rożnych pokoleń o charakterze kulturalnym, oświatowym, społecznym.
Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie przyłączyła się do tej pożytecznej inicjatywy organizując
spotkanie międzypokoleniowe z udziałem seniorów i młodzieży szkolnej. Nasze zaproszenie przyjęli
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie klas I i II I LO im. T. Kościuszki w Jaworznie oraz
podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie – osoby niepełnosprawne fizycznie.
Wzięli oni udział w wykładzie ilustrowanym pokazem slajdów pt. „Asyż – miasto pokoju” wygłoszonym
przez bibliotekarza PBW w Katowicach oraz Biblioteki Śląskiej pana Krystiana Szczęsnego. Wykład
poświęcony był głównie postaci Franciszka z Asyżu (właśc. Giovanni Bernardone), nazywanego
Biedaczyną z Asyżu– świętego Kościoła katolickiego, założyciela zakonu franciszkanów,
średniowiecznego mistyka i misjonarza uważanego za prekursora ekologii. Autor zaprezentował
kolekcję slajdów z podróży do Asyżu – rodzinnego miasta świętego Franciszka. m.in. zdjęcia Bazyliki
św. Franciszka z Asyżu – zabytku wpisanego w 2000 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO oraz grobu św. Franciszka we wnętrzu Bazyliki. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z
bogatą ikonografią przedstawiającą postać świętego m.in. na XIII-XIV wiecznych freskach Cimabue,
Simone Martiniego oraz Giotta. Dopełnieniem wykładu i prezentacji było wysłuchanie fragmentów
nagrań pieśni, których autorstwo przypisywane jest św. Franciszkowi.
Spotkanie z Krystianem Szczęsnym dostarczyło uczestnikom niezapomnianych wrażeń estetycznych
i religijnych. Dla uczniów stanowiło ciekawą formę edukacji z zakresu wiedzy o kulturze, a dla
starszych słuchaczy – fascynującą podróż do miejsca chrześcijańskiego kultu, pełnego arcydzieł
architektury
i malarstwa włoskiego średniowiecza.
Rok 2012 został ogłoszony jako Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Osoby powyżej 60 roku życia nadal mają wiele do zaoferowania. Na aktywne
starzenie składa się wiele elementów: starzenie się w dobrym zdrowiu, aktywny udział w życiu
społecznym czy też spełnienie w życiu zawodowym. W efekcie aktywne starzenie się to nie tylko
wyższa jakość i radość życia seniorów, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa.
10.04.2012 r.
- Warsztaty ROM-E Metis: Dziecko agresywne.
Kolejne warsztaty prowadzone przez konsultantów Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego
Metis
w Katowicach dotyczyły postępowania z dziećmi agresywnymi. Coraz częściej nauczyciele spotykają
się
z przejawami agresji wśród małych dzieci. Niepokojące jest, że zjawisko to nasila się z roku na rok, a
dorośli nie zawsze wiedzą jak sobie z tym radzić. Brak poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, sukcesu,
aktywności, brak bliskich kontaktów z członkami rodziny i rówieśnikami mogą wywoływać agresję.
Bardzo duży wpływ na powstawanie frustracji mają niewłaściwe postawy wychowawcze rodziny i
szkoły. Wzorcem zachowań agresywnych mogą być rodzice, inne osoby dorosłe, rówieśnicy,
bohaterowie książek, filmów, gier komputerowych. Wśród działań zwalczających agresję niezbędne są
te, które pomogą nam zrozumieć przyczyny takich zachowań.
02.04.2012 r.
- Wystawa prac plastycznych dzieci autystycznych
2 kwietnia został uznany przez państwa członkowskie ONZ Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.
Dzień ten obchodzony jest od 2008 r. i ma za zadanie uwrażliwić społeczeństwo na temat tej
tajemniczej choroby
i szeroko rozumiany problem niepełnosprawności.
W 2012 r. PBW – Filia w Jaworznie włączyła się w obchody 5. Światowego Dnia Autyzmu organizując
w czytelni biblioteki wystawę prac plastycznych wykonanych przez osoby autystyczne z jaworznickich
szkół
i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Na wystawie zaprezentowano prace plastyczne dzieci: rysunki, wyklejanki, wycinanki, kolaże
wykonane
z wykorzystaniem różnorodnych materiałów: kolorowego kartonu, bibuły, tkaniny, plasteliny, łupin
orzechów,
a nawet makaronu i chrupek zbożowych. Ich autorami są uczniowie klas początkowych ze Szkoły
Podstawowej nr 23 przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II oraz Szkoły
Podstawowej
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie. Na szczególną uwagę ze względu na oryginalną treść
oraz formę zasługują prace 23-letniego wychowanka Środowiskowego Domu Samopomocy w
Jaworznie – komiksy
o tematyce fantasy.
W dniu 17.04.2012 r. autorzy zaprezentowanych prac wraz z ich nauczycielami oraz szkolnymi
kolegami,
a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy z opiekunami odwiedzili naszą placówkę.
Goście obejrzeli wspólnie wystawę, którą zainteresowani czytelnicy mogli zwiedzać w okresie 02 – 27
kwietnia b.r. Każdy z uczestników spotkania na znak solidarności z ideą Światowego Dnia Autyzmu
otrzymał od bibliotekarzy Filii plakietkę z logo akcji.
Autorzy wystawionych prac otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy oraz zestawy
upominków,
a ich opiekunowie – podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie tej niecodziennej wystawy.
Uzupełnieniem wystawy prac dzieci i młodzieży autystycznej jest wystawka książek na temat
zaburzenia rozwojowego jakim jest autyzm, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w
Jaworznie.
29.03.2012 r.
- II. Jaworznickie Seminarium Energetyczne
W dniu 29.03.2012 r. w naszej placówce odbyło się otwarte spotkanie poświęcone tematyce
energetycznej, zorganizowane przez krakowski Instytut Aurea Libertas. II Jaworznickie Seminarium
Energetyczne miało tym razem na celu przybliżenie mieszkańcom naszego miasta problematyki
związanej z możliwością wykorzystania energii słonecznej do celów użytkowych.
Podczas spotkania jaworznianie wysłuchali prelekcji pt. „Możliwości wykorzystania fotowoltaiki w
Polsce. Czy w Jaworznie może powstać elektrownia słoneczna?”, którą wygłosił dr inż. Janusz Teneta
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prelegent przedstawił wiele innowacyjnych projektów
wykorzystania energii słonecznej, stosowanych w warunkach miejskich np. lampy uliczne oświetlane
energią słoneczną, przystanki autobusowe, czy też budynki administracji publicznej ogrzewane przez
systemy solarne.
Druga część wykładu dotyczyła możliwości stosowania na szeroką skalę systemów fotowoltaicznych
jako alternatywnego źródła energii w stosunku do energii konwencjonalnej.
Podczas seminarium prelekcję wygłosił również jaworznianin pan Marian Błaszkiewicz –
pomysłodawca
i inicjator budowy systemu fotowoltaicznego w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Jaworznie.
W swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił cały proces powstania jednej z największych instalacji
solarnych w Polsce, dzięki której Parafia jest samowystarczalna pod względem energetycznym.
II Jaworznickie Seminarium Energetyczne odbyło się pod patronatem medialnym lokalnych
tygodników:
„Co Tydzień”, „Tydzień w Jaworznie” oraz Jaworznickiego Portalu Społecznościowego.
26.03.2012 r.
- Spotkanie w ramach kursu Edukacja Regionalna – Projekt edukacyjny - wycieczka
Kursanci zostali zapoznani z zasadami tworzenia projektu edukacyjnego wycieczek, których celem
jest rozwijanie wiedzy o historii regionu i jego specyfiki, uświadomienie powiązań i wzajemnych
wpływów między sąsiadującymi regionami, pielęgnowanie tradycji rodzinnych i regionalnych. Ważną
rolę odgrywa tu atrakcyjność tras oraz współpraca z uczestnikami wycieczki w ramach przygotowania
wycieczki. Omówiono poszczególne elementy projektu jak: założenia organizacyjne, cele projektu,
metody i formy pracy oraz harmonogram działań.
13.03.2012 r. - Warsztaty
ROM-E Metis: Zaburzenia depresyjne
Warsztaty organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką we współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” stają się coraz bardziej popularne w środowisku
nauczycieli jaworznickich szkół. Kolejne spotkanie dotyczyło zaburzeń depresyjnych u uczniów.
Niestety powszechność występowania tych zjawisk jest coraz bardziej niebezpieczna dla młodszych
osób. Patologia dziecięca różni się od patologii dorosłych. Okresy nawet lekkiej depresji u dziecka
mogą zapowiadać poważniejszą depresję w późniejszych latach, dlatego należy jak najszybciej
rozpoznawać depresję oraz przeciwdziałać jej zgubnym skutkom.
5.03.2012 r. - Spotkanie
w ramach kursu Edukacja Regionalna - Kultura Materialna Regionu
Kursanci uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez Panią Iwonę Brandys – pracownika
naukowego Muzeum Miasta Jaworzna, która w bardzo atrakcyjny i przystępny sposób opowiedziała o
różnorodności zabytków, dzieł sztuki nie tylko sakralnej oraz sztuki ludowej jakie można spotkać na
terenie regionu. Przykładem mogą być bezcenne rzeźby znajdujące się w Parafii Św Wojciecha:
Matka Boska z XIV wieku, Obraz Matki Boskiej Wspomożycielki w kościele pod wezwaniem św.
Wojciecha i Katarzyny z 1666 roku, rzeźby w zbiorach Muzeum: Chrystusa Niefrasobliwego, Świętego
Jana Nepomucena. Zapoznano zebranych
z bogato zdobionymi strojami krakowskimi z terenu Jaworzna omawiając detale i stosowane materiały.
Muzeum posiada bogatą ofertę edukacyjną, min. najmłodsi mogą uczestniczyć w warsztatach Mali
Kustosze na których zapoznają się z materialną spuścizną przodków.
1.03.2012 r. -
Konferencja „Szkolnictwo wyższe. Rynek pracy”
Kolejne spotkanie organizowane dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w
Jaworznie, przeznaczone dla doradców zawodowych oraz koordynatorów orientacji zawodowej
dotyczyło szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Swoje oferty kształcenia dla absolwentów gimnazjów
przedstawili prelegenci I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcącego
im C. Miłosza, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie
im. Jana Pawła II oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Jana III Sobieskiego.
20.02.2012 r. -
Edukacja Regionalna w Bibliotece Pedagogicznej – Wykorzystanie techniki
WebQuest.
Na kolejnym spotkaniu w ramach Edukacji Regionalnej kursanci poznawali możliwość wykorzystania
techniki WebQuest w nauczaniu. Metoda WebQuest jest nakierowana na wyszukiwanie informacji,
których pozyskiwanie w dużym stopniu lub w całości odbywa się przy pomocy internetu. Uczniowie
mają okazję do samodzielnej selekcji zbieranych materiałów, ich porządkowanie oraz
zaprezentowanie zdobytej wiedzy.
16.02.2012 r.
- Warsztaty ROM-E Metis „Rytm, muzyka, taniec w przedszkolu
Kolejne warsztaty prowadzone przez konsultanta ROM-E Metis skierowane były do osób
prowadzących zajęcia z najmłodszymi, które przy muzyce poznawały praktyczne zastosowanie zabaw
w nauczaniu. Grano na instrumentach (również wykonanych samodzielnie), używano rekwizytów,
jakie mogą się przydać (balony, sznurki, kapsle), tańczono do odpowiednio dobranych utworów.
16.02.2012 r.
- Konferencja „Szkolnictwo wyższe. Rynek pracy”
Dzięki uprzejmości Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie w siedzibie Biblioteki
Pedagogicznej odbyła się Konferencja „Szkolnictwo Wyższe. Rynek Pracy”, skierowana do doradców
zawodowych oraz koordynatorów orientacji zawodowej. Wśród prelegentów znaleźli się
przedstawiciele uczelni wyższych, min. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach oraz przedstawiciele Urzędu Pracy w Jaworznie.
13.02.2012 r.
- Spotkanie w ramach kursu Edukacja Regionalna.
Dzięki współpracy Biblioteki Pedagogicznej z Muzeum Miasta Jaworzna, uczestnicy kursu brali udział
w wykładzie prowadzonym przez Pana Bartłomieja Cieszyńskiego dotyczącym przyrody. Teren
Jaworzna pomimo działalności przemysłowej bogaty jest w skarby przyrodnicze. Jest to również
bardzo ważne zagadnienie w nauczaniu o „Małej Ojczyźnie”. Jaworzno posiada kilkanaście
chronionych pomników przyrody, tereny występowania rzadkich roślin, miejsca, które powinny być
objęte rezerwatem oraz obszary już chronione jak, np.: Dobra-Wilkoszyn”.
17.01.2012 r.
- Warsztaty ROM-E Metis: Uczeń nieśmiały
Dnia 17 stycznia 2012 w lokalu Biblioteki Pedagogicznej, odbyły się warsztaty prowadzone przez
konsultanta ROM-E Metis. Dotyczyły one ucznia nieśmiałego i wycofanego. Połączony z prezentacją
multimedialną wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli jaworznickich
szkół. Kursanci zostali zapoznani z charakterystyką dziecka nieśmiałego oraz wycofanego w grupie
rówieśniczej. Dowiedzieli się jak postępować z takim uczniem, jak reagować na przejawy braku
akceptacji przez innych oraz jak mu pomóc odnaleźć się w klasie.
09.01.2012 r.
- Edukacja Regionalna w Bibliotece Pedagogicznej
Dnia 9 stycznia 2012 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filia w Jaworznie odbyło się trzecie
spotkanie uczestników Kursu „Edukacja Regionalna”. Tym razem tematem spotkania były metody
w nauczaniu edukacji regionalnej.
Comiesięczne spotkania odbywają się nie tylko w placówce Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie.
Dzięki nawiązanej współpracy dnia 5 grudnia 2011 kursanci gościli w budynku Muzeum Miasta
Jaworzna. Wysłuchano wykładu pracowników Muzeum oraz obejrzano wystawy eksponatów z terenu
Miasta dotyczących min. historii zakładów przemysłowych, rolnictwa oraz kultury.
Kurs „Edukacja Regionalna” rozpoczęty 7 listopada 2011 r. wykładem dotyczącym miejsca edukacji
regionalnej w nauczaniu, cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli z terenu miasta. Jaworzno
posiada bogatą historię i kulturę oraz odpowiednią atmosferę dla tego typu inicjatyw.
- Spotkanie z bibliotekarzami jaworznickich szkół w ramach Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych
18.10.2011 r.
W dniu 18 października 2011 w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zorganizowano spotkanie dla nauczycieli-bibliotekarzy szkół jaworznickich połączone z warsztatami
dotyczącymi wypalenia zawodowego. Kierownik Fili mgr Marta Fidyk przedstawiła ofertę kursu ROME
"Metis" dotyczącego edukacji regionalnej, co spotkało się z żywym zainteresowaniem zebranych.
Warsztat dotyczący wypalenia zawodowego przeprowadziła mgr Joanna Wypart, która zapoznała
zebranych
z trzema istotnymi symptomami, nazywanymi przez badaczy tego problemu stopniami, jak również
z objawami i sygnałami, które wspólnie tworzą syndrom wypalenia zawodowego (min: wyczerpanie
fizyczne, bezsenność, migrenowe bóle głowy, poczucie winy, utrata entuzjazmu).W zawodzie
nauczyciela nadrzędnym celem jest działanie na rzecz dobra drugiej osoby lub grupy osób za
pośrednictwem bliskich kontaktów interpersonalnych nacechowanych empatią i troską. W zawodzie
nauczyciela bibliotekarza jest to kontakt
z klientem, czytelnikiem, bardzo różnorodnym. Również ma to związek z sytuacją na rynku pracy,
wymaganiami władz nadrzędnych. Sytuacja taka bez wątpienia wpływa na wszechobecność stresu w
szkole, stresu, który jest tym silniejszy im słabiej oczekiwania i wymagania równoważone są
możliwościami
i warunkami. Stresu, który przeżywają na równi nauczyciele, nauczyciele-wychowawcy i dyrektorzy.
Zebrani bibliotekarze prócz wymiany doświadczeń, podzielili się również nowościami i informacjami
dotyczącymi lokalnego środowiska bibliotekarskiego.
22.09.2011 r.
- Współpraca edukacyjna z ROM-E „Metis” w Katowicach
Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2011/2012 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia
w Jaworznie rozpoczęła kolejny etap współpracy z konsultantami ROM-E „Metis” w zakresie
warsztatów dla nauczycieli. Dnia 22 września 2011 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie z
dyrektorami jaworznickich szkół
i przedszkoli i przedstawicielami ROM-E „Metis” Panią Dyrektor Grażyną Cybulą, koordynatorem
spotkań Panią Grażyną Rybą oraz Dyrektorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
Panią Marią Grabowską.
Zebranym przedstawiono ofertę darmowych warsztatów, które z każdym miesiącem cieszą coraz
większym zainteresowaniem wśród nauczycieli, doceniających, że mogą na własnym terenie brać
udział w spotkaniach poszerzających ich umiejętności zawodowe z zakresu wychowania, profilaktyki,
współpracy z uczniem
i rodzicem.
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2011/2012 odbyły się następujące spotkania:
Rodzic roszczeniowy – ABC konstruktywnego kontaktu (29 września 2011 r.)
Dyscyplina w klasie (20 października 2011 r.)
Konflikty rówieśnicze (24 listopada 2011 r.)
Dopalacze i inne środki psychoaktywne. Jak podejmować interwencję wychowawczo-profilaktyczną?
(15 grudnia 2011 r.)
Warsztaty przyczyniły się do większej aktywizacji nauczycieli, którzy wyrazili zainteresowanie
kolejnymi spotkaniami. Biorąc pod uwagę tak duże zainteresowanie tego typu szkoleniami, będą one
kontynuowane
w 2012 r.
30-31.05.2011 r.
- Obchody Roku Odkrywania Talentów
Z okazji Roku Odkrywania Talentów w dniach 30-31 maja 2011 r. Biblioteka
Pedagogiczna gościła uzdolnionych uczniów z jaworznickich szkół. Celem organizatora spotkania
było zaprezentowanie na szerszym pozaszkolnym forum pasji i osiągnięć dzieci i młodzieży
utalentowanej artystycznie, uczniów
o nieprzeciętnych zdolnościach, a także laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Nasze zaproszenie przyjęło 31 uczniów ze szkół podstawowych: nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Jaworznie, nr 5, nr 8, nr 9, nr 18, nr 20 oraz 21 uczniów z: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 4,
Gimnazjum
nr 10, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych PKE S.A. - Elektrownia Jaworzno III
w Jaworznie.
30 maja 2011 roku uczniowie szkół podstawowych zaprezentowali swoje uzdolnienia w takich
dziedzinach jak: śpiew, taniec, recytacja, poezja, gra na różnych instrumentach, matematyka,
informatyka, gimnastyka artystyczna i akrobatyczna, sport i sztuki walki. Uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz dali popis gry na skrzypcach, trąbce, saksofonie i
instrumentach klawiszowych.
31 maja 2011 roku młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna miała możliwość przedstawienia swoich
talentów muzycznych, plastycznych, fotograficznych oraz matematycznych.
Na podstawie dostarczonych przez opiekunów materiałów potwierdzających i
dokumentujących osiągnięcia uczniów (filmy video, nagrania, zdjęcia, dyplomy) bibliotekarze
przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące poszczególnych uczestników. Ponadto uczniowie
uzdolnieni artystycznie przekazali na ręce organizatorów autorskie prace plastyczne: akwarele,
rysunki, szkice, fotografie, rzeźby i ozdobne kartki, które zostały zaprezentowane w czytelni biblioteki.
11.05.2011 r.
- Finał Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania „Czytam z Energią o Energii”
W dniu 11.05.2011 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie w ramach Tygodnia Bibliotek
obchodzonego pod hasłem: „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”, odbył się finał
Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania pt. „Czytam z Energią o Energii”. To już druga edycja
tego konkursu adresowanego do uczniów szkół podstawowych.
Konkurs jest formą promocji czytelnictwa i edukacji ekologicznej, wzbogaconą o elementy pedagogiki
zabawy. Celem organizatora było umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy o szeroko rozumianej
energii,
a także - wyzwolenie kreatywności w interpretacji tekstu poprzez wykorzystanie różnorodnych
środków wyrazu takich jak: ruch, taniec, techniki dramowe, pantomima, muzyka, elementy scenografii.
Konkurs miał charakter wieloetapowy. Na poziomie eliminacji wewnątrzszkolnych zostali wyłonieni
najlepsi uczniowie z poszczególnych klas, a następnie - zwycięzcy etapu szkolnego. Reprezentanci
poszczególnych szkół rywalizowali ze sobą w finale konkursu, który odbył się 11 maja b.r. w Bibliotece
Pedagogicznej
w Jaworznie.
W finale wzięło udział 21 uczniów z 5 szkół podstawowych z terenu Jaworzna : SP nr 5, SP nr 7, SP
nr 8, SP nr 16 i SP nr 20.
Finaliści czytali wybrany fragment prozy lub poezji, zawierającej motyw poświęcony energii,
jednocześnie dokonując wizualizacji treści czytanego tekstu samodzielnie, bądź z pomocą
towarzyszących im kolegów. Ocenie podlegała umiejętność pięknego czytania tj. dykcja, wyrazistość,
płynność, intonacja oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
Jury konkursu w składzie: dr Halina Rechul – bibliotekarz MBP w Jaworznie (autor konkursu przewodnicząca jury), mgr Ewa Kowalcze – nauczyciel SP nr 7, mgr Beata Wrona – nauczyciel
Gimnazjum nr 5 i mgr Marta Fidyk – kierownik Biblioteki Pedagogicznej przyznało nagrody i
wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie młodsi i uczniowie starsi.
Nagrody otrzymali :
- w kategorii klas I-III:
I miejsce Antonina Dubiel (SP nr 20)
II miejsce Piotr Wyrobiec (SP nr 20)
III miejsce Wiktoria Kubik (SP nr 8)
- w kategorii klas IV-VI:
I miejsce Adrian Bebel (SP nr 16)
II miejsce Kinga Palka (SP nr 5)
III miejsce Weronika Szybkowska (SP nr 8)
Zwycięzcy konkursu pięknego czytania otrzymali zestawy upominków od firmy Enion S.A. Grupa
Tauron, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A..
Organizator wręczył uczestnikom dyplomy i pamiątkowe zakładki do książek z sentencjami o
czytaniu.
Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich szkolnym
opiekunom za udział w konkursie..
01.04.2011 r.
- Wystawa decoupage
Od 1 kwietnia w lokalu Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie można oglądać niecodzienną wystawę
prac wykonanych techniką decoupage.
Jest to technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną
powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik,
ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika serwetkowa).
Na wystawie zaprezentowano różnorodne przedmioty codziennego użytku , m..in. pudełka i szkatułki,
wazony, świece i świeczniki, lampki nocne, filiżanki i kubki, butelki, półmiski, tace, a nawet pojemniki
na przyprawy
i wydmuszki.
Wszystkie prace zostały wykonane podczas warsztatów plastycznych, które odbyły się w I Liceum
Ogólnokształcącym w Jaworznie w ramach projektu edukacyjnego zatytułowanego „Nie starzeje się
ten,
kto nie ma na to czasu”.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki
[I LO w Jaworznie] przy współudziale Urzędu Miejskiego w Jaworznie, a prowadziła je Pani Ewa
Szpak – polonistka z I LO. Projekt skierowany był do wszystkich zainteresowanych techniką
decoupage mieszkańców Jaworzna, bez ograniczeń wiekowych czy zawodowych.
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy biblioteki do 15 kwietnia bieżącego
roku.
Serdecznie zapraszamy !
09.03.2011 r.
- Warsztaty dla nauczycieli "EURODESK"
W dniu 9.03.2011 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbyły się bezpłatne warsztaty dla
nauczycieli bibliotekarzy z jaworznickich szkół zatytułowane „ EURODESK – informacja i projekty
unijne w edukacji. Warsztat informatyczny nauczyciela bibliotekarza”.
Spotkanie zorganizował Ośrodek Informacji Młodzieżowej Pałacu Młodzieży w Katowicach we
współpracy
z Regionalnym Punktem Eurodesku w Katowicach, Gimnazjum nr 1 w Jaworznie, Pedagogiczną
Biblioteką Wojewódzką im. J. Lompy - Filią w Jaworznie oraz Referatem Informatyki Urzędu Miasta w
Jaworznie.
Pierwszą część warsztatów poprowadzili Konsultanci Regionalni Eurodesku w Katowicach : Monika
Zając oraz Tomasz Marzec. Eurodesk to europejska sieć informacyjna dla młodzieży i osób
pracujących
z młodzieżą – pedagogów, pracowników instytucji i organizacji młodzieżowych.
Prowadzący omówili m.in. formy działalności Ośrodka Informacji Młodzieżowej i Regionalnego Punktu
Eurodesku w Katowicach oraz zapoznali nauczycieli bibliotekarzy z założeniami europejskich
programów edukacyjnych dla młodzieży („Erasmus”, „Comenius”, „Młodzież w działaniu”), a także –
z zasadami pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na projekty szkolne.Wykładowi towarzyszyła
prezentacja filmów reklamujących poszczególne programy oraz realizowane w ich ramach
akcje unijne.
Druga część spotkania dotyczyła warsztatu informatycznego nauczyciela bibliotekarza. Informatycy
z Urzędu Miasta w Jaworznie: Maciej Bąk i Mariusz Derela omówili dotychczasowe wykorzystanie
otwartego oprogramowania edukacyjnego programu LINUX w jaworznickich szkołach oraz dalsze
możliwości jego zastosowania w szkolnych pracowniach komputerowych i bibliotekach.
Projekt realizowany przez jaworznicki urząd miejski od 2001 r. zakłada wprowadzenie systemu we
wszystkich placówkach oświatowych na terenie Jaworzna do 2012 r.
Warsztaty zakończyło wystąpienie pana Tomasza Marca – nauczyciela informatyki Gimnazjum nr 1
w Jaworznie, który przedstawił możliwości zastosowania w bibliotekach szkolnych bezpłatnego
profesjonalnego programu bibliotecznego KOHA.
Szkolenie w jaworznickiej Bibliotece Pedagogicznej zostało sfinansowane ze środków Unii
Europejskiej przy pomocy programu Eurodesk.
02.12.2010 r.
- Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
Pluszowy miś to zabawka, która towarzyszy dzieciom od przeszło 100 lat. W 2002 r. z okazji jego
setnych urodzin ustanowiono Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony co roku 25.
listopada.
Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie postanowiła w tym roku przyłączyć się do obchodów tego
sympatycznego święta przygotowując imprezę czytelniczą dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jej
uczestnikami byli uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie.
Czytelnia biblioteki specjalnie na ten dzień zamieniła się w Krainę Misiów „Misiolandię”. Aby móc
wejść do tej krainy każdy uczeń otrzymał papierowy „bilet wstępu” z wizerunkiem misia. Wszyscy
uczestnicy zabawy przynieśli ze sobą do biblioteki swoje ulubione pluszowe misie.
Dzieci przywitała przygotowana przez bibliotekarzy filii wystawa prezentująca maskotki, książki i inne
wydawnictwa, których bohaterami są misie. Wybrano szczególnie te pozycje, których adresatami są
dzieci
z młodszych klas. Prowadzący imprezę bibliotekarze zapoznali gości biblioteki z historią powstania
pluszowego misia, a następnie opowiadali o najpopularniejszych misiach – bohaterach książek i
filmów rysunkowych: Kubusiu Puchatku, Misiu Uszatku, Colargolu i Paddingtonie. Uczniowie
uczestniczący
w spotkaniu poznali okoliczności powstania i cechy charakterystyczne misiów oraz nazwiska twórców
postaci. Wysłuchali także wierszy i rymowanek o misiach oraz ciekawostek z nimi związanych, po
czym odgadywali zagadki literackie : „O jakim misiu mowa?”
Kolejnym punktem programu było obejrzenie przez dzieci prezentacji multimedialnej przedstawiającej
pluszowego misia – Charlie’ego, bohatera internetowego bloga, po czym każdy z uczniów miał za
zadanie narysować portret swojego ulubionego misia – maskotki bądź postaci literackiej.
Dodatkową atrakcją spotkania w bibliotece była możliwość obejrzenia przez dzieci na dużym ekranie w sali kinowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - filmowej wersji bajki o Misiu Uszatku.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy urodzin Pluszowego Misia otrzymali od organizatora
imprezy pamiątkowe zakładki do książek oraz słodki poczęstunek – „misiowe ciasteczka”.
03.11.2010 r.
- Prezentacja slajdów Krystiana Szczęsnego z podróży na Kresy
W dniu 3 listopada 2010 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy – Filii w Jaworznie
z kolejną prezentacją gościł Pan Krystian Szczęsny – pracownik Wydziału InstruktażowoMetodycznego Edukacji Regionalnej PBW w Katowicach oraz Biblioteki Śląskiej.
Pokaz przeźroczy zatytułowany „Lwów, Chocim, Kamieniec Podolski na zdjęciach Krystiana
Szczęsnego
i akwarelach Zbigniewa Szczepanka” obejrzeli jaworzniccy seniorzy: słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, a
także uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie.
Na archiwalnych i współczesnych fotografiach można było zobaczyć Kresy Wschodnie dawnej
Rzeczypospolitej - miejsca bliskie sercu wielu Polaków m.in. Cmentarz Łyczakowski , Kopiec Unii
Lubelskiej czy pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie.
18.10.2010 r.
- Warsztaty dla jaworznickich bibliotekarzy szkolnych
W związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej bibliotece odbyło
się
w październiku spotkanie z bibliotekarzami szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Jaworzna.
Spotkanie miało charakter szkoleniowy. Poprowadziła je Barbara Kucharska – bibliotekarz PBW – Filii
w Jaworznie.
Na zajęciach omówiono formy pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza - w ramach zajęć z
edukacji czytelniczej i medialnej, podczas doraźnych zastępstw, a także - we współpracy ze szkolnym
aktywem bibliotecznym. Prowadząca przedstawiła różnorodne formy pracy z lekturą, propozycje gier
i zabaw czytelniczych, a także gry i ćwiczenia kształtujące umiejętność komunikowania się, służące
integracji grupy, czy też - rozwijające myślenie twórcze.
Jaworzniccy bibliotekarze szkolni podczas warsztatów mieli również możliwość zapoznania się z
warsztatem informacyjnym Biblioteki Pedagogicznej : kartoteką zagadnieniową
z zakresu metodyki pracy biblioteki szkolnej oraz edukacji czytelniczej i medialnej.
Spotkanie zakończyła dyskusja i wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli bibliotekarzy.
10.05.2010 r.
- "Czytam z energią o energii”
W związku z obchodami Tygodnia Bibliotek 2010 Biblioteka Pedagogiczna – Filia w Jaworznie
wspólnie
z Akademią Energii Możliwości zorganizowała konkurs promujący czytelnictwo wśród dzieci pn.
„Czytam
z energią o energii”. Jego pomysłodawcą i koordynatorem jest dr Halina Rechul .
Jednym z głównych zadań, jakie postawili sobie organizatorzy konkursu jest popularyzacja
czytelnictwa oraz wiedzy wśród dzieci. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Narodowego
Programu Kultury pn. Promocja Czytelnictwa i Rozwój Sektora Książki na lata 2004-2013.
Adresowane jest do uczniów szkół podstawowych. Inicjatywa ta łączy w sobie dwa ważne cele:
zbliżenie młodego czytelnika do książki oraz umożliwienie mu zdobycia wiedzy o szeroko rozumianej
energii. Jest zatem formą promocji czytelnictwa i edukacji energetycznej wzbogaconą o elementy
pedagogiki zabawy.
Konkurs przeprowadzony został w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w
Jaworznie. Jury Konkursu przewodniczyła Prof. UŚ dr hab. Barbara Gutkowska – literaturoznawca, w
skład Jury weszli ponadto: Ilona Janus – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7, Marta Fidyk – kierownik
PBW – Filii w Jaworznie,
dr Halina Rechul – przedstawiciel Akademii Energii Możliwości oraz Zbigniew Mika – naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.
Przyznano następujące nagrody:
I miejsce – Kacper Matusik z klasy III a
II miejsce – Julia Kiermasz z klasy III d
III miejsce – Daria Lizok z klasy VI e
Jury przyznało również wyróżnienia dla:
Zofii Drożdż z klasy I d – za pomysłowość ujęciu rozwoju cywilizacji uzależnionej od źródeł energii
Tomasza Czubilińskiego z klasy II f – za świetną dykcję, poczucie humoru i scenografię
Aleksandry Sroki z klasy II a – za formę artystyczną i nawiązanie do tradycji regionalnej.
Konkurs został zorganizowany ze środków zewnętrznych. W jego organizację zaangażowały się
podmioty związane z energetyką i ekologią: Polski Klub Ekologiczny, Krajowa Agencja Poszanowania
Energii S.A., Enion S.A. i Elektrownia Jaworzno III S.A.
07.05.2010 r.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Dzień Europejski w mojej szkole”
W związku z 6. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Biblioteka Pedagogiczna w
Jaworznie zorganizowała międzyszkolny konkurs plastyczny na plakat pod hasłem : „Dzień
Europejski w mojej szkole”. Przedsięwzięcie wpisuje się w ogólnopolską akcję „Tydzień Bibliotek”
obchodzoną w roku 2010 pod hasłem „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”. Ze względu na tematykę
konkurs został objęły honorowym patronatem przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w
Katowicach.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z
terenu Jaworzna. Cele i zadania jakie postawili sobie organizatorzy konkursu to: motywowanie
uczniów do podejmowania aktywności twórczej, propagowanie edukacji europejskiej oraz projektów
realizowanych przez Szkolne Kluby Europejskie, a także promocja szkoły w lokalnym środowisku.
Przedmiotem konkursu były prace plastyczne wykonane dowolną techniką, promujące w formie
plakatu obchody Dnia Europejskiego w danej szkole. Do Biblioteki wpłynęło ogółem 35 prac
uczniów z sześciu szkół podstawowych: SP nr 1, 5, 8, 15, 18 i 19 , dwóch gimnazjów: Gimnazjum nr 1
i nr 3 oraz Koła Plastycznego działającego przy MCKiS w Jaworznie .Komisja powołana przez
Organizatora nagrodziła autorów najciekawszych prac w następujących kategoriach:
W kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE :
I nagroda :Katarzyna Zimny – SP nr 5 ( kl.VI)
II nagroda:
Zofia Góral – MCKiS (SP nr 5 , kl. IV)
Weronika Machnik – MCKiS (SP nr 15, kl.VI)
Weronika Rechul – MCKiS (SP nr 8,kl. II)
Wyróżnienia:
Anna Pazdur –SP nr 18 ( kl. IV)
Magdalena Jelonek – SP nr 18 (kl. IV)
Zuzia Pietrzyk – lat 6 (MCKiS)
W kategorii GIMNAZJA:
I nagroda :
Natalia Barańska – Gimnazjum nr 1 (kl.III)
Natalia Reszka – Gimnazjum nr 1 (kl. I)
II nagroda:
Katarzyna Zgud – MCKiS (Gimnazjum nr 3, kl.II)
Oliwia Dudek – Gimnazjum nr 1
III nagroda:
Paulina Sapała – Gimnazjum nr 1 (kl.III)
Klaudia Wójcik – Gimnazjum nr 1 (kl. III)
w kategorii SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE nagrody nie przyznano.
Uroczystość wręczenia nagród, na którą zaproszono wszystkich uczestników konkursu wraz z ich
szkolnymi opiekunami, odbyła się 17 maja 2010 r. w lokalu Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora –
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach, natomiast pozostali
uczestnicy - zestawy upominków : gadżety i publikacje o Unii Europejskiej przekazane przez
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
w Katowicach.Wszystkie nadesłane na konkurs prace są prezentowane na wystawie w
czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie.
26.04.2010 r.
„Rozmowy o książkach”
26 kwietnia 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Rozmowy o książkach”. Celem tych
spotkań jest dzielenie się refleksją na temat przeczytanych książek, wiedzą i doświadczeniami, ideą
zaś – propagowanie czytelnictwa.Spotkanie zatytułowane „Jestem ojcem – będę dziadkiem”
poprowadziła psycholog Pani Magdalena Dziedziak-Wawro. Rozmawiano o zadaniach, radościach i
problemach, jakie niesie ze sobą bycie ojcem, a potem dziadkiem. W odniesieniu do przykładów
zaczerpniętych z literatury m.in. z poradnika znanego psychologa dziecięcego Doroty Zawadzkiej,
mówiono o tym jak mądrze kochać swoje dzieci takimi, jakie one są, a także – jak naprawiać błędy
wychowawcze i jak budować zdrowe więzi międzypokoleniowe.
W spotkaniu uczestniczyli głównie słuchacze Uniwersytetu III Wieku.
12.04.2010 r.
"O ubóstwie energetycznym”
12 kwietnia 2010 r. – odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu edukacyjno-informacyjnego pod
nazwą „Dla szaraków energetycznych, czyli pozycja odbiorcy na rynku energii” skierowane do
słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz ich
podopiecznych.
Spotkanie poprowadzili pracownicy Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
w Katowicach: Damian Trzeciak i Piotr Furdzik, którzy przedstawili problem tzw. Ubóstwa
energetycznego. Temat ten doskonale wpisuje się w założenia Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Celem spotkania było propagowanie szeroko pojętej problematyki związanej z ochroną odbiorców
wrażliwych społecznie. Szczególny nacisk położono na formy i możliwości pomocy odbiorcom
wrażliwym w kontekście zmian zachodzących na rynku energii, do których należą zmiany cen energii
elektrycznej i cieplnej, generujące ubóstwo energetyczne. Na spotkaniu zaprezentowano formy
współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej z przedsiębiorstwami energetycznymi i organami
administracji publicznej. Omówiono także prace Zespołu do Spraw Koordynacji Prac nad
Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych w URE.
Druga część spotkania została poświęcona oszczędzaniu paliw i energii. W części tej pokazano m.in.
w jaki sposób wybrać najwłaściwszy sposób ogrzewania mieszkania oraz omówiono szereg sposobów
racjonalnego gospodarowania paliwami i energią.
9.04.2010 r.
- "Pozytywna energia w życiu człowieka”
W ramach działalności Akademii Energii Możliwości, 9 kwietnia 2010 r. w lokalu Biblioteki
Pedagogicznej
w Jaworznie odbyło się spotkanie z psychologiem panią Magdaleną Dziedziak - Wawro pt.
„Pozytywna energia w życiu człowieka”.
Tematem wykładu było zagadnienie pozytywnej energii, czyli umiejętność pozytywnego nastawienia
do życia, myślenia, które pomaga pokonywać przeszkody i dążyć do sukcesu, poczucia szczęścia i
zadowolenia. Pani psycholog starała się przekonać zgromadzonych w bibliotece słuchaczy, że
umiejętność pozytywnego patrzenia na siebie i na świat jest sposobem na poprawienie jakości
naszego życia.
Zdaniem Magdaleny Dziedziak-Wawro szczęście człowieka nie zależy od tego, kim jest, ani od tego,
co posiada, ale od tego, co myśli.
Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej uświadomiło wielu jego uczestnikom, że tak naprawdę to my
sami jesteśmy twórcami własnego szczęścia, a nasza pozytywna energia inspiruje
i pokazuje kierunek, w którym powinniśmy podążać.
22.03.2010 r.
Inauguracja „Akademii Energii Możliwości”
Powołanie Akademii to efekt inicjatywy społecznej. Celem programu jest wspieranie lokalnych
inicjatyw
i pobudzanie aktywności mieszkańców. W ramach Akademii realizowane są projekty skierowane do
różnych grup odbiorców (uczniowie, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, rodzice).
Akademia Energii Możliwości rozpoczęła swoją działalność projektem edukacyjno-informacyjnym pod
nazwą „Dla szaraków energetycznych, czyli pozycja odbiorcy na rynku energii”. Partnerem
merytorycznym projektu jest Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w
Katowicach, natomiast Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie – jest partnerem organizacyjnym.
22 marca 2010 r. w ramach projektu odbyły się warsztaty pt. „O efektywności energetycznej prawie
wszystko” skierowane do wszystkich mieszkańców Jaworzna w tym m.in. słuchaczy Uniwersytetu III
Wieku oraz wychowanków Centrum Integracji Społecznej. Poprowadzili je pracownicy URE : Jolanta
Skrago i Piotr Furdzik. Tematyka spotkania wpisuje się w europejski nurt działań na rzecz promowania
efektywności energetycznej, bowiem z pojęciem efektywności energetycznej ściśle wiąże się pojęcie
oszczędzania energii elektrycznej, ciepła oraz paliw gazowych.
Celem warsztatów było propagowanie wiedzy w zakresie efektywności energetycznej oraz
oszczędnego gospodarowania paliwami gazowymi i energią elektryczną. Omawiając poszczególne
kierunki oszczędzania zwrócono uwagę m.in. na zmianę przyzwyczajeń, odpowiedni dobór źródeł
energii oraz ofert jej sprzedawców, a także na aspekty sprawności energetycznej urządzeń
stosowanych w gospodarstwie domowym. Podczas spotkania przeprowadzono eksperymenty i
doświadczenia prezentujące wpływ różnych typów urządzeń na oszczędność zużywanej energii.
Wśród możliwych do podjęcia działań oszczędnościowych wskazano zarówno takie, które wymagają
poniesienia nakładów finansowych, jak i takie, które można wdrożyć od razu, bez udziału
dodatkowych środków.
Warsztatom towarzyszyła - przygotowana przez pracowników Biblioteki - wystawa czasopism i broszur
z zakresu energetyki.
Spotkanie zarejestrowała lokalna telewizja „CTV Jaworzno”.
18.12.2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu o Wojciechu Korfantym
W dniu 18 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród w międzyszkolnym konkursie historycznoliterackim pt. „Wojciech Korfanty – śląski działacz niepodległościowy” zorganizowanym Przez PBW
im. Józefa Lompy w Katowicach – Filię w Jaworznie.
Nagrodę książkową za najciekawszą pracę pisemną o Wojciechu Korfantym, zatytułowaną „Polityka
w Kościele”, napisaną pod kierunkiem nauczyciela polonisty mgr Beaty Wrony , otrzymała Katarzyna
Osowska - uczennica kl.III e Gimnazjum nr 5 w Jaworznie.
"Słowacki jako kolorysta” – wykład dr Agnieszki Bal z
Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie
07.12.2009 r.
W związku z obchodami Roku Juliusza Słowackiego w dniu 7 grudnia 2009 r. w Bibliotece
Pedagogicznej
w Jaworznie odbył się wykład dr Agnieszki Bal z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
poświęcony twórczości wybitnego poety.
Pomysłodawczynią spotkania jest kierownik filii Marta Fidyk przy współpracy z metodykiem języka
polskiego Panią Barbarą Chuderską. Wykład zatytułowany „Słowacki jako kolorysta”- z
towarzyszącą mu prezentacją multimedialną - skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz nauczycieli polonistów.
Celem zajęć dydaktycznych poświęconych kolorystyce w języku artystycznym było pogłębienie wiedzy
uczniów na temat stylistyki dramatów romantycznych poprzez analizę tekstu. Autorka wykładu
omówiła takie zagadnienia jak: oświetlenie w dramatach Słowackiego ( dramaty „słoneczne”,
„księżycowe”
i „gwiaździste”); kolory charakterystyczne dla wybranych dramatów Słowackiego („Maria Stuart”,
„Balladyna”, „Kordian”, „Lilla Weneda”, „Fantazy”) ,jak i kolorystykę w tekstach innych autorów
romantycznych (Mickiewicz, Krasiński, Goszczyński, Zaleski).
W spotkaniu z panią dr Agnieszką Bal uczestniczyło przeszło 70 osób: głównie uczniów z
jaworznickich szkół oraz studentów filologii polskiej i nauczycieli. Jak podkreślali uczestnicy zajęć
wykład dotyczący Słowackiego jako kolorysty pozwolił dostrzec nieznane im dotąd aspekty
twórczości poety, a także zachęcił do czytania i bardziej wnikliwego interpretowania literatury pięknej.
Imprezie towarzyszyła - poświęcona Juliuszowi Słowackiemu - wystawa książek pochodzących ze
zbiorów filii, prezentowana przez cały rok 2009 w sali konferencyjnej biblioteki.
Obchody Roku Mieczysława Karłowicza w PBW im. J. Lompy w Katowicach
– Filii w Jaworznie
02.12.2009 r.
Rok 2009 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Mieczysława Karłowicza.
W związku z setną rocznicą śmierci artysty Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie postanowiła
przybliżyć swoim czytelnikom postać tego wybitnego kompozytora i taternika.
W dniu 2 grudnia w lokalu biblioteki odbyła się prelekcja pt. „ Tatrzańskie szlaki Mieczysława
Karłowicza”, ilustrowana pokazem slajdów, autorstwa Krystiana Szczęsnego – pracownika Wydziału
Instruktażowo-Metodycznego Edukacji Regionalnej PBW im. J. Lompy w Katowicach.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie III klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie. Autor
wykładu podzielił się z młodzieżą swoją wiedzą na temat życia i dorobku artystycznego M.
Karłowicza, kładąc szczególny nacisk na motywy górskie, które nierozerwalnie łączą się z postacią i
twórczością kompozytora.
Przez cały grudzień w lokalu Biblioteki można było oglądać publikacje i dokumenty dotyczące
Mieczysława Karłowicza wyeksponowane w gablocie wystawowej w wypożyczalni m. in. biografie,
pisma taternickie oraz fotografie stanowiące fragment zbiorów kolekcjonerskich Krystiana
Szczęsnego.
16.10.2009 r.
Wykład Marii Leś-Runickiej pt. „Tajne nauczanie w powiecie chrzanowskim”
Tego dnia w naszej filii miało miejsce niecodzienne spotkanie z historią. Jego sprawcą była pani Maria
Leś-Runicka – historyk , badaczka dziejów Jaworzna oraz autorka licznych publikacji : książek i
artykułów
w prasie lokalnej na temat historii oświaty w Jaworznie. W związku z 70- rocznicą powstania Tajnej
Organizacji Nauczycielskiej, tematem wykładu naszego gościa było tajne nauczanie w powiecie
chrzanowskim w latach 1939-1945.
Wśród zaproszonych na wykład gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli jaworznickiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego, w tym w szczególności – nauczycieli Sekcji Emerytów i
Rencistów. Oprócz nich
w spotkaniu uczestniczyli zainteresowani tematem czytelnicy naszej biblioteki oraz nauczyciele
z Chrzanowa, wśród nich m.in. autor pracy magisterskiej na temat tajnego nauczania w powiecie
chrzanowskim w czasie II wojny światowej.
Ilość pytań publiczności kierowanych do autorki wykładu pokazała , że choć od omawianych
wydarzeń minęło przeszło 70 lat, pamięć o uczestnikach i organizatorach tajnego nauczania jest
wciąż żywa. Zgromadzeni
w bibliotece goście mieli okazję przekonać się , że dzięki takim osobom jak pani Maria Leś-Runicka ,
wiele faktów z dziejów rodzinnego miasta i regionu udało się ocalić od zapomnienia.
Wykładowi towarzyszyła, przygotowana przez bibliotekarzy filii, wystawa książek i materiałów
źródłowych dotyczących omawianych zagadnień.
29.09.2009 r.
Dzień Głośnego Czytania
W dniu 29 września Biblioteka Pedagogiczna w Jaworznie zorganizowała w swojej siedzibie imprezę
czytelniczą dla uczniów jaworznickich szkół, przyłączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji pod
hasłem „Dzień Głośnego Czytania” , ogłoszonej po raz pierwszy w 2001 r. przez Polską Izbę Książki
.
Nasze zaproszenie do biblioteki przyjęły klasa I i II ze Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami
integracyjnymi oraz klasa III Gimnazjum nr 5 w Jaworznie.
Tematem spotkania z najmłodszymi była lektura książki Francesci Simon pt. „Koszmarna Księga
Koszmarnego Karolka”. W pięknie udekorowanej pluszowymi maskotkami i książkami dla dzieci sali,
bibliotekarze filii czytali - z podziałem na role - jedno z opowiadań o Karolku, po czym uczestnicy
zajęć wzięli udział w konkursie z nagrodami. Dzieci z wielkim entuzjazmem odpowiadały
na szczegółowe pytania dotyczące przeczytanego fragmentu książki. Wszyscy uczniowie
uczestniczący w zabawie otrzymali od organizatorów kolorowe zakładki do książek
zawierające wskazówki jak należy zachować się w bibliotece,
a zwycięzcy konkursu - dodatkowo pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie spotkania dzieci czekała
jeszcze jedna niespodzianka - słodki poczęstunek od sponsora wyrobów cukierniczych.
Młodzieży gimnazjalnej zaproponowaliśmy inną formę zajęć. Uczniowie słuchali fragmentów książki
czytanych przez zaproszonego do udziału w imprezie nauczyciela bibliotekarza z ZSP nr 4 – panią
Anitę Złocką, a następnie - powieści Anny Onichimowskiej , zarejestrowanej w wersji czytanej na
płycie CD. Kontakt z żywym słowem stał się dla uczestniczącej w spotkaniu młodzieży okazją do
refleksji na temat czytania, próbą odpowiedzi na pytanie dlaczego sięgamy po książkę lub też jej
unikamy, a także, co decyduje o naszych - takich a nie innych - wyborach czytelniczych.
Gimnazjaliści , korzystając z pobytu w Bibliotece Pedagogicznej, mieli dodatkowo możliwość
zapoznania się z organizacją placówki, jej księgozbiorem oraz warsztatem informacyjnym. Była to dla
nich okazja poznania biblioteki specjalistycznej, której czytelnikami staną się - już jako studenci za kilka lat, a dla naszej instytucji – forma promocji w lokalnym środowisku oświatowym.

Podobne dokumenty