Spotkanie z delegacją Ministerstwa Pracy Meksyku w Urzędzie

Komentarze

Transkrypt

Spotkanie z delegacją Ministerstwa Pracy Meksyku w Urzędzie
Spotkanie z delegacją Ministerstwa Pracy Meksyku w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
Prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań dotyczących prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny
pracy, doskonalenia zawodowego oraz systemu funkcjonowania organizacji pracowniczych były głównym
tematem zorganizowanego 8.09.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego spotkania z
delegacją Misji ds. Pracy z Ministerstwa Pracy Stanu Nuevo León w Meksyku pod przewodnictwem ministra
Fernando Turnera Davila . W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, organizacji
pracodawców, związków zawodowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualną sytuację na wielkopolskim
rynku pracy przedstawiła Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wielkopolskiego Urzędu Pracy. Działalność
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu, a także sytuację pracodawców na wielkopolskim rynku pracy
przedstawił Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej. Z kolei Jarosław Lange,
przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz Bolesław Stanikowski, przewodniczący
Rady Województwa Wielkopolskiego OPZZ przedstawili sytuację pracowników na wielkopolskim rynku pracy.
Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Tomasz Gajdziński, zastępca okręgowego inspektora pracy ds.
prawno-organizacyjnych, który przedstawił aktualny stan praworządności w Wielkopolsce oraz omówił zasady
działalności nadzorczo-kontrolnej i prewencyjnej prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Meksykańscy
goście przedstawili stosowane w Meksyku rozwiązania dotyczące rynku pracy i stosowania prawa pracy.