Odwodnienie grawitacyjne

Komentarze

Transkrypt

Odwodnienie grawitacyjne
PROFESJONALNE PRODUKTY DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY
Odwodnienie grawitacyjne
Konwencjonalny system odwadniania dachów płaskich
1
www.sita-bauelemente.pl
Jesteśmy Z Wami ponad 30 lat.
Witamy w Sita.
Firma Sita to niezawodny i doświadczony Partner w dziedzinie akcesoriów do
wentylacji i odwodnień dachów płaskich.
Nazwa Sita to Jakość, która poparta jest wieloma milionami sztuk wyprodukowanych
produktów zgodnie z najwyższymi wymogami technicznymi i użytkowymi.
Oferta firmy Sita obejmuje szeroką gamę wysokojakściowych produktów dla każdego
rodzaju odwodnienia na dachach płaskich, balkonach i tarasach.
Jesteśmy jednym z liderów w produkcji systemów odprowadzania wody i wentylacji
w Europie. Wierzymy, że bardzo dobra klasa produktów produkowanych dla Państwa
przyniesie użytkownikom wspaniały efekt końcowy. Każdy produkt opuszczający
naszą fabrykę przechodzi szczegółową kontrolę działu technicznego.
Nasze działania są skierowane na jeden cel - dostarczyć produkt funkcjonalny
i estetyczny, a zarazem zapewniający prawidłowy poziom wykonywanych przez
Państwa robót.
DOBRYCH POWODÓW DLA SITA
Specjalizacja: My tworzymy odwodnienia
Ekspert:
Kompetencja, innowacyjność - od 1976
Partner:
Jesteśmy partnerami na budowie
Jakość:
Sprawdzona i certyfikowana
Serwis:
Szybkość, Bezpieczeństwo, Punktualność 2
Spis treści
Strona 2
O firmie
Przegląd produktów
Odwodnienie grawitacyjne Sita Obliczenia projektów i Doradztwo techniczne
Tabela doboru produktu
Strona 4
Strona 7
Strona 8
Strona 9
SitaStandard
Karta produktu
Przykłady zabudowy
Przegląd modeli serii Standard
SitaStandard
Strona 10
Strona 10
Strona 11
Strona 15
SitaTrendy
Karta produktu
Przykłady zabudowy
Przegląd modeli serii Trendy
SitaTrendy
Strona 20
Strona 20
Strona 21
Strona 23
SitaMulti
Karta produktu
Przykłady zabudowy
Przegląd modeli serii Multi
SitaMulti
Strona 34
Strona 34
Strona 35
Strona 37
Strona 47
Tabela dostępnych kołnierzy przyłączeniowych
3
System odwadniający i wentylacyjny:
Optymalne rozwiązanie dla każdego rodzaju dachu.
A
Grawitacyjny system odprowadzający wode o swobodnym zwierciadle
Sita Standard z elementem nadbudowy Sita Standard
B1 System podciśnieniowego odwadniania dachów
Sita DSS Profi (rysunek pokazuje wykonanie jako Sita Firesafe)
z elementem nadbudowy Sita DSS Profi i elementem
spietrzającym Sita do odwadniania awaryjnego, rurami
i kształtkami polietylenowymi.
B2 Sita DSS Alu z płyta podstawowa Sita DSS Alu,
z rurami i kształtkami SML.
D4
C3
B3 Sita DSS Multi z elementem nadbudowy
Sita DSS Multi, z rurami i kształtkami SML.
C1
B3
C1 Sita TURBO
B2
B1
C2
C2 SitaAttika rury
C3 SitaRondo
C4 SitaSpy
D1 Odwodnienie i drenaż balkonów i tarasów
Sita Compact z elementem nadbudowy
Sita Compact i nasadka balkonowa Sita Compact.
D2 Odwodnienie liniowe Sita Drain (z kratka szczelinowa)
D3 SitaDrain® Terra
D4 Skrzynka Sita do dachów zielonych
E
Modernizacja
Sita Sani 90 Spezial
Wentylacja
F1 Wywietrznik systemowy Sita
F2 Wywietrznik systemowy
Sita, przepust rurowy
G
4
Ochrona przeciwpożarowa
Sita Firesafe z Sita DSS Profi
G
System grawitacyjnego i podciśnieniowego odwadniania dachów płaskich,
odwodnienie awaryjne poprzez attykę czy poprzez elementy spiętrzające,
efektywna wentylacja dachów płaskich czy niezewodny drenaż?
Sita oferuje Państwu bezpieczne, zgdone z normami produkty i rozwiązania
systemowe do realizacji wszystkich zadań.
F2
F1
C4
E
A
D2
D3
D1
5
Bezpieczeństwo w każdym przypadku!
Również w trakcie nawałnicy.
Woda opadowa jest największym wrogiem dachu płaskiego. Zwłaszcza dachy
płaskie w przypadku nawałnic mogą osiągnąć w bardzo krótkim czasie granicę
bezpiecznego obciążenia. Ważne jest aby na etapie projektowania i wykonywania dachu płaskiego dokonać właściwego wyboru systemu odwadniającego
zapewniającego bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Należy pamiętać iż
dach płaski wymaga zaprojektowania profesjonalnego i spełniającego wymagania norm systemu odwadniającego.
Pamiętajmy, iż duży opad wody deszczowej, który może pojawić się w krótkim
czasie na dachu, powinien równie szybko z niego zostać usunięty za pomocą
systemu odwadniającego.
Sita proponuje dopasowane rozwiązania z wydajnymi wpustami dla średnich
i dużych powierzchni wraz z dodatkowymi elementami odwodnienia
awaryjnego.
DOBRYCH POWODÓW DLA
ODWODNIEŃ SITA
Asortyment:
Doradztwo:
Montaż: Bezpieczeństwo:
Handel:
6
Na każdy dach prawidłowe rozwiązanie
Osobiste i telefoniczne, zawsze blisko
Szybko i prosto
Jakość i obliczenia to Twoja pewność
Dostępność w lokalnej sieci sprzedaży
Rozwiązania Sita:
Odwodnienie grawitacyjne
Grawitacyjny system odprowadzający wodę o swobodnym zwierciadle
stanowi tradycyjny sposób odwadniania dachów płaskich, co reguluje norma
PN EN 12056 część 3 i DIN 1986 część 100.
W tym przypadku odwodnienie dachu płaskiego realizowane jest poprzez
wpusty dachowe i rurową instalację odprowadzającą ułożoną w spadku.
W trakcie eksploatacji rury są częściowo wypełnione wodą. Nie może zostać
przekroczony maksymalny stopień wypełnienia kolektorów i przykanalików
h/d=0,7, dla przewodów opadowych f=0,33.
System odprowadzający wodę o swobodnym zwierciadle charakteryzuje
się odprowadzeniem wody deszczowej w układzie grawitacyjnym. W tym
systemie pochylenie dna rury służy do transportu wody. Wydajność odpływu
instalacji do odprowadzania wody o swobodnym zwierciadle zależy od nachylenia rur i konstrukcji wpustów dachowych.
Kształt leja wlotowego wpustów i jego średnica ma istotne znaczenie w systemie odbioru wody opadowej, powodując wzrost wydajności odpływu.
Cechy grawitacyjnego
systemu odwodnienia dachu:
Instalacja ułożona w spadku
Częściowo wypełniony układ rur
Rozszerzona sieć przykanalików
Duża wydajność odpływu z wpustów dachowych poprzez elementy
odpływowe w kształcie lejów
Wykształcone spadki
Rozmieszczenie układu odwodnienia awaryjnego
7
Pewność i bezpieczeństwo?
TAK ! Specjalnie dla Państwa wykonamy obliczenia w celu
doboru prawidłowego odwodnienia.
Planowanie i obliczenia
Po otrzymaniu od Państwa niezbędnych danych dotyczących powierzchni wymagającej odwodnienia nasza firma
wykona dla Państwa bezpłatne obliczenia, które pozwolą na dobór najodpowiedniejszego systemu odwodnienia
grawitacyjnego z naszej oferty.
Z myślą o dopasowaniu idealnego rozwiązania na Państwa potrzeby SITA stworzyła program komputerowy,
który precyzyjnie wykona wszystkie obliczenia uwzględniając obowiązujące na terenie Unii Europejskiej oraz
Polski rozporządzenia oraz normy : PN EN 12056-3, DN-92/3-01707 i DIN 1986-100.
Przykładowe obliczenia odwodnień grawitacyjnych
Wielkość przykładowego dachu wynosi: 30 m x 50 m = 1.500 m2
Wartości przyjęte do wykonania obliczeń :
Opad główny* r(5,5) wg DIN 1986-100 oraz PN-92/B-01707
Statystyczny deszcz stuletni* r(5,100) nach DIN 1986-100
Współczynnik spływu wg Din 1986-100
Maksymalna wysokość lustra wody (dane deklarowane przez projektanta)
Wysokość lustra wody dla odwodnienia głównego (deklarowane przez projektanta)
Wysokość lustra wody dla odwodnienia awaryjnego (deklarowane przez projektanta)
r(5/5)
r(5/100)
C
hmax
h1
h2
= 302 l/(s x ha)
= 526 l/(s x ha)
= 1,0
= 75 mm
= 35 mm
= 40 mm
*Wartości opadów wg programu Kostra DWD 2000
Obliczenia przykładowe odwodnienia dachu
o pow.1500m2
Obliczenia przykładowe odwodnienia awaryjnego
dachu o pow.1500m2
Q = r(5,5) x C x A
Q=302l/(sxha)x1,0x1.500m2/10000
Q=45,3l/s
Odwodnienie główne powinno zapewnić odbiór wody w ilości
45,3 l/s ( litry na sekundę )
Qnot = [r(5,100) – r(5,5) x C] x A
Qnot=(526–302x1,0)x1500/10000
Qnot=33,6l/s
Odwodnienie awaryjne powinno zapewnić odbiór wody w
ilości 33,6 l/s ( litry na sekundę )
Doradztwo + Informacje
Na wszystkie Państwa pytania nasz doradca techniczny chętnie udzieli
wyczerpującej odpowiedzi telefonicznie lub poprzez e-mail.
Tel:
kom: 603 240 102
8
Fax:
E-Mail:
Www:
[email protected]
www.sita-bauelemente.pl
Odwodnienie grawitacyjne
Konwencjonalny system odwodnienia dachów płaskich
Tabela doboru produktów: Znajdź rozwiązanie
Dowolny
mankiet
stały
Kołnierz
zaciskowy
Odwodnienie
wewnętrzne
Odwodnienie
poprzez attykę*
Niepalna
konstrukcja
Średnica
do DN 200
SitaStandard
SitaTrendy
SitaTrendy kołnierz
zaciskowy
SitaMulti
SitaTurbo*
* Rozwiązania odwodnień poprzez attykę znajdą Państwo w katalogu Odwodnienie przez Attykę
Podstawy Prawne i Normy
Podczas planowania i wykonywania dokumentacji odwodnień powierzchni płaskich należy brać
pod uwagę poniższe dokumenty:
DIN EN 12056
DIN 18195
DDH-Zalecenia
Systemu kanalizacji grawitacyjnej
wewnątrz budynku
Hydroizolacja budynków mieszkalnych
Praca na dachach z hydroizolacją
DIN EN 752
DIN 18234
FLL-Wytyczne
Ochrona przeciwpożarowa
Wytyczne dla dachów zielonych
LAR-Wytyczne
FLL-Zalecenia
Wytyczne dla systemów rurowych wg. przepisów przeciwpożarowych
Wytyczne dla dachów uzytkowych
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
DIN 1986
Systemy odwodnień budynków
DIN 18531
Uszczelnienia dachów
ZVSHK Technika
Sanitarna
Budowa systemu orurowania
9
SitaStandard
Najwyższa wydajność odpływu
Do średnicy nominalnej DN 200
Masywna budowa
Stały kołnierz przyłączeniowy
Dopasowane do wszystkich grubości materiałów izolacyjnych
Zastosowanie - Do odwodnienia zasadniczego i awaryjnego wg DIN EN 12056-3 i DIN 1986-100, oraz do ochrony
przeciwpożarowej dachów użytkowych i nieużytkowych wg DIN 18234
Materiał - Poliuretan
Kolor - Żółty
Powierzchnia - Gładka
Właściwości 10
Ocieplany
Znakomita odporność na:
• warunki atmosferyczne
• wysokie temperatury
• wstrząsy i uderzenia
Niskoszumowa konstrukcja
Klasa odporności ogniowej B2
Wysoka wydajność
Wbudowany element grzewczy
Wykonanie wg PL EN 12053
Przyjazna dla środowska produkcja i recyklizacja
SitaStandard
Odwodnienie grawitacyjne
Zabudowa A:Wpust
SitaStandard z elementem nadbudowy i koszykiem żwirowym w dachu niewentylowanym
(dach ciepły / tradycyjny).
2
3
4
5
6
7
8
SitaStandard
1
Zabudowa B:
1
2
1
Podkonstrukcja
2
Paroizolacja
3
Termoizolacja
4
Hydroizolacja
5
SitaStandard wpust dachowy prosty
6
Koszyk żwirowy
7
SitaStandard element nadbudowy
8
Blacha wzmacniająca
Wpust SitaStandard z koszykiem żwirowym w dachu wentylowanym (dach zimny).
3
4
5
1
Podkonstrukcja
2
Hydroizolacja
3
SitaStandard wpust dachowy skośny
4
Koszyk żwirowy
5
Termoizolacja
11
SitaStandard
Odwodnienie grawitacyjne
Zabudowa C:
Wpust SitaStandard z elementem nadbudowy oraz elementem spiętrzającym do odwodnienia
awaryjnego dachu niewentylowanego (dach ciepły / tradycyjny).
1
2
3
4
5
7
6
8
1
Podkonstrukcja
2
Paroizolacja
3
Termoizolacja
4
Hydroizolacja
5
6
7
8
SitaStandard wpust dachowy prosty
Sita element spiętrzający
SitaStandard element nadbudowy
Blacha wzmacniająca
Zabudowa D:
Wpust SitaStandard z elementem nadbudowy i kratką tarasową w dachu niewentylowanym
(dach ciepły / tradycyjny).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Podkonstrukcja
2
Paroizolacja
3
Termoizolacja
4
Hydroizolacje
5
12
Warstwa drenażowa - żwir
6
Płyty tarasowe
7
Sita kratka tarasowa
8
SitaStandard element nadbudowy
9
SitaStandard wpust dachowy prosty
SitaStandard
Odwodnienie grawitacyjne
Zabudowa E:
Odwodnienie awaryjne zgodne z wymogami przeciwpożarowymi wg DIN 18234, Sita FireSafe®
zabudowa w dachu niewentylowanym (dach ciepły / tradycyjny).
2
3
4
5
6
7
8
a
b
c
d
SitaStandard
1
1
Blacha trapezowa
2
Paroizolacja 3
4
niepalne wypełnienie 5 Niepalne wypełnienie
b
6 SitaFiresafe®
c
opaska ognioodporna
z wpustem
d
rura przyłaczeniowa
składa się z:
7
Sita element spiętrzający
a
obudowy niepalnej z blachy
8
SitaStandard element
wraz z wkładką
wzmacniającą
Niepalna termoizolacja
Hydroizolacja
Zabudowa F:Odwodnienie
nadbudowy
grawitacyjne zgodne z wymogami przeciwpożarowymi wg DIN 18234,
SitaFiresafe®, z wpustem SitaStandard oraz elementem nadbudowy w dachu niewentylowanym
(dach ciepły / tradycyjny).
1
1
2
3
2
3
4
5
Blacha trapezowa
6
7
8
a
b
c
d
4
Hydroizolacja
b niepalne wypełnienie
5
Niepalne wypełnienia
c
opaska ognioodporna
6
SitaFiresafe® z wpustem
d
rura przyłączeniowa
SitaStandard składa się z:
Koszyk żwirowy
obudowy niepalnej z blachy
8
SitaStandard
element
Paroizolacja
Niepalna termoizolacja
a
wraz z wkładką wzmacniającą
7
nadbudowy
13
SitaStandard
Odwodnienie grawitacyjne
Zabudowa G:Odwodnienie
awaryjne w dachu niewentylowanym. SitaStandard wpust prosty z elementem
nadbudowy i elementem spiętrzającym.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Podkonstrukcja
2
Paroizolacja
3
Termoizolacja
4
Hydrooizolacja
5
Sita element spiętrzający
6
SitaStandard element nadbudowy
7
SitaStandard wpust dachowy prosty
8
Rura z wolnym wyrzutem
9
Izolacja termiczna
Zabudowa H:
SitaStandard wpust prosty z elementem nadbudowy i skrzynią dachową w dachu niewentylowanym.
1
14
2
3
4
5
6
7
9
8
10
3
Termoizolacja
4
Hydroizolacja
5
Opaska żwirowa
6
Skrzynia dachowa niska
7
SitaStandard element nadbudowy
8
SitaStandard wpust dachowy prosty
1
Podkonstrukcja
9
Rura przyłączeniowa
2
Paroizolacja
10
Warstwa zielona
SitaStandard
Odwodnienie grawitacyjne
DN 70
75 mm
495
Ø 189
DN 100
110 mm
258
DN 125
125 mm
DN/OD
Ø 250
Ø 340
DN 150
160 mm
Rysunek Techniczny
DN 200
200 mm
ogrzewany
SitaStandard prosty
Średnica, Wymiar, Otwór roboczy i Numer Katalogowy
Średnica
a
Otwór roboczy
(mm)
Nr katalogowy
DN
DN/OD*
(mm)
70
75
65
100
110
68
125
125
69
150
160
77
10 08 xx
10 09 xx
200
200
101
10 10 xx
10 11 xx
ø 250
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
z grzałką
bez grzałki
10 02 xx
10 03 xx
10 04 xx
10 05 xx
10 06 xx
10 07 xx
xx = numer / typ mankietu patrz str. 47.
Wydajność wg DIN EN 1253 w l/s
Wysokość lustra wody (mm)
DN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0,7
1,7
2,7
3,8
4,8
6,0
7,1
8,3
9,4
10,8
12,2
13,5
14,8
100
0,7
1,8
2,8
3,8
4,8
6,1
7,4
8,5
9,6
11,0
12,3
13,6
14,8
125
0,7
1,8
2,9
4,1
5,2
6,4
7,6
8,7
9,7
11,0
12,3
14,1
15,8
150
0,6
1,6
2,6
3,6
4,6
5,9
7,2
8,2
9,2
11,0
12,8
14,0
15,1
200
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,8
7,1
8,1
9,2
10,6
12,0
13,3
14,5
Materiał: Poliuretan
Opis produktu
SitaStandard wpust prosty, z Poliuretanu ocieplany, wykonany zgodnie z GET i DIN
SitaStandard wpust prosty ogrzewany, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany
EN 1253, w średnicach DN70, DN100, DN125, DN150 i DN200. Do bezpośredniego
zgodnie z GET i DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN100, DN125, DN150
połączenia typu kielichowego z orurowaniem. Z zamontowanym dużym stałym mankie-
i DN200. Do bezpośredniego połączenia typu kielichowego z orurowaniem.
tem przyłączeniowym (495mm x 495mm) dopasowanym do membrany dachowej (wg
Z zamontowanym dużym stałym mankietem przyłączeniowym (495mm x 495mm)
tabeli kołnierzy str. 47), uszczelką wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz przyłączeniowy
dopasowanym do membrany dachowej (wg tabeli kołnierzy str. 47), uszczelką
i umożliwiająca montaż koszyka żwirowego. Element dostarczany gotowy do montażu.
wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz przyłączeniowy i umożliwiająca montaż koszyka
żwirowego. Wpust posiada zamontowany wewnątrz korpusu samoregulujący element
grzewczy (230V) z kablem przyłączeniowym o długości 2m. (Nie wymaga transformatora). Moc elementu grzewczego 10W. Element dostarczany gotowy do montażu.
15
SitaStandard
a
SitaStandard
Odwodnienie grawitacyjne
DN 70
75 mm
495
Ø 323
Ø 245
Ø 189
DN 100
110 mm
a
DN 125
125 mm
DN/OD
b
oogrzewany
SitaStandard skośny
Rysunek Techniczny
Średnica, Wymiar, Otwór roboczy i Numer katalogowy
Średnica
a
b
Otwór roboczy
(mm)
DN
DN/OD*
(mm)
(mm)
70
75
122
224
100
110
145
222
125 **
125
148
298
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
Nr katalogowy
250 x 350
250 x 430
**Z redukcją DN 100 na DN 125
bez grzałki
z grzałką
10 14 xx
10 15 xx
10 16 xx
10 17 xx
10 18 xx
10 19 xx
xx = numer / typ mankietu patrz str. 47.
Wydajność wg DIN EN 1253 w l/s
Wysokość lustra wody (mm)
DN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0,7
1,8
2,8
3,8
4,7
5,8
6,9
7,9
8,9
10,2
11,5
-
-
100
0,5
1,5
2,4
3,4
4,3
5,3
6,3
7,5
8,6
9,8
11,0
-
-
125
0,8
1,9
2,9
4,1
5,3
6,3
7,3
8,4
9,4
10,8
12,1
13,2
14,3
Materiał: Poliuretan
Opis produktu
SitaStandard wpust skośny, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie z GET i
SitaStandard wpust skośny, ogrzewany, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgod-
DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN100 i DN125. Do bezpośredniego połączenia
nie z GET i DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN100 i DN125. Do bezpośredniego
typu kielichowego z orurowaniem. Z zamontowanym dużym stałym mankietem
połączenia typu kielichowego z orurowaniem. Z zamontowanym dużym stałym mankie-
przyłączeniowym (495mm x 495mm) dopasowanym do membrany dachowej (wg
tem przyłączeniowym (495mm x 495mm) dopasowanym do membrany dachowej (wg
tabeli kołnierzy str. 47), uszczelką wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz przyłączeniowy
tabeli kołnierzy str. 47), uszczelką wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz przyłączeniowy
i umożliwiająca montaż koszyka żwirowego. Element dostarczany gotowy do montażu.
i umożliwiająca montaż koszyka żwirowego. Wpust posiada zamontowany wewnątrz
korpusu samoregulujący element grzewczy (230V) z kablem przyłączeniowym o długości
2m. (Nie wymaga transformatora). Moc elementu grzewczego 10W. Element dostarczany gotowy do montażu
16
SitaStandard
Odwodnienie grawitacyjne
600
ø 340
DN 70
75 mm
DN 100
110 mm
515
DN/OD
ø 275
ø 298
SitaFiresafe® z SitaStandard
DN 125
125 mm
DN 150
160 mm
SitaStandard
281
Rysunek Techniczny
Średnica, Otwór roboczy i Numer katalogowy
Średnica
Otwór roboczy
DN
DN/OD*
70
75
100
110
125
125
150
160
Nr katalogowy
(mm)
F10 02 90
ø 300
F10 04 90
F10 06 90
F10 08 90
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
Materiał: Blacha ocynkowana
Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu Ochrona Przeciwpożarowa
Opis produktu
SitaFiresafe® z SitaStandard, w średnicach DN70, DN100, DN125 i DN150 do zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia od dołu w małych i średnich
przepustach wg DIN 18234, część 3 i 4. Z kołnierzem klejowym wg GET i normy DIN EN 1253. Do odwodnienia grawitacyjnego. Blacha wzmacniająca i obudowa z taśmowo
ocynkowanej stali. Rura przyłączeniowa dolna z Polipropylenu wraz z opaską ognioochronną. Element dostarczany gotowy do montażu.
17
SitaStandard
Odwodnienie grawitacyjne
50–120
mm
495
ø 189
80–160
mm
120–220
mm
Y
60–520
mm
ø 170
ø 212
ø 340
SitaStandard element nadbudowy
Rysunek Techniczny
Wysokość przejść przez izolację i Numer katalogowy
Y
Wysokość przejść przez izolację
Nr katalogowy
(mm)
od–do (mm)
150
50–120
10 24 xx
206
80–160
10 25 xx
254
120–220
10 26 xx
555
60–520
10 50 xx
xx = numer / typ mankietu patrz str. 47.
Materiał: Poliuretan
Opis produktu
SitaStandard element nadbudowy, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie z DIN EN 1253, do przejść przez termoizolację w zakresach 50-120mm, 80-160mm, 120200mm lub 60-520mm. Z zamontowanym dużym stałym mankietem przyłączeniowym (495mm x 495mm) dopasowanym do membrany dachowej (wg tabeli kołnierzy str. 47) oraz
uszczelką wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz przyłączeniowy i umożliwiającą montaż koszyka żwirowego. W komplecie znajduje się dolna uszczelka wielowargowa uszczelniająca
i mocująca element w misie wpustu wraz ze środkiem poślizgowym. Element dostarczany gotowy do montażu.
18
SitaStandard
Odwodnienie grawitacyjne
Ø 375
223
115
Nóżki do regulacji
wysokości
25—105 m m
Sita element spiętrzajacy
SitaStandard
Ø 167
Rysunek Techniczny
Regulacja wysokości spiętrzenia i Numer katalogowy
Wysokość
Nr katalogowy
od–do (mm)
25–105
10 90 01
Wydajność wg DIN EN 1253 w l/s
SitaStandard z Sita element spiętrzający
Rodzaj
Wysokość lustra wody (mm)
DN
wpustu
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
3°-skośny
1,2
2,3
3,3
4,8
6,2
7,8
9,4
11,3
13,1
14,2
prosty
1,2
2,2
3,1
4,6
6,0
7,6
9,2
11,1
13,0
13,9
15,3
15,4
15,5
14,8
14,9
14,9
3°-skośny
1,2
2,3
3,4
4,9
6,3
8,1
9,8
11,8
13,8
16,5
19,1
22,9
26,7
prosty
1,6
2,8
4,0
5,5
7,0
8,8
10,5
12,3
14,1
16,7
19,3
22,8
26,2
125
prosty
1,2
2,3
3,4
4,9
6,3
7,9
9,5
11,6
13,6
16,1
18,6
21,9
25,2
150
prosty
1,4
2,4
3,4
4,9
6,3
8,0
9,6
11,6
13,6
16,2
18,7
22,3
25,8
100
Materiał: Poliamid
Opis produktu
SitaStandard element spiętrzający, z Poliamidu, do wpustów dachowych i elementów nadbudowy serii Standard, do odwodnienia awaryjnego, z uszczelką wielowargową
uszczelniającą element w misie wpustu lub otworze elementu nadbudowy. Element spiętrzający posiada trzy regulowane ocynkowane nóżki na gumowych podkładkach które
umożliwiają bezstopniową regulację wysokości spiętrzenia wody na dachu w zakresie 25-105mm. Przykrywa górna elementu spiętrzającego przykręcana do korpusu (zdejmowana).
Element dostarczany gotowy do montażu.
19
SitaTrendy | SitaTrendy Kołnierz zaciskowy
Zwarta konstrukcja
Wydajność odpływu znacznie poza DIN
Doskonały stosunek między ceną a własnościami
użytkowymi wyrobu
Z dowolnym stałym kołnierzem przyłączeniowym
Możliwość łączenia elementów serii SitaTrendy i SitaTrendy
kołnierz zaciskowy
Zastosowanie - Do odwodnienia zasadniczego i awaryjnego wg DIN EN 12056-3 i DIN 1986-100, oraz do ochrony
przeciwpożarowej dachów użytkowych i nieużytkowych wg DIN 18234
Materiał - Poliuretan
Kolor - Żółty
Powierzchnia - Gładka
Właściwości 20
Ocieplany
Znakomita odporność na:
• warunki atmosferyczne
• wysokie temperatury
• wstrząsy i uderzenia
Niskoszumowa konstrukcja
Klasa odporności ogniowej B2
Wysoka wydajność
Wbudowany element grzewczy
Wykonanie wg PL EN 12053
Przyjazna dla środowska produkcja i recyklizacja
SitaTrendy | SitaTrendy kołnierz zaciskowy
Zabudowa A:Wpust
Odwodnienie grawitacyjne
SitaTrendy z elementem nadbudowy oraz elementem spiętrzającym do odwodnienia
awaryjnego dachu niewentylowanego (dach ciepły / tradycyjny).
2
3
4
5
6
7
1
Podkonstrukcja
2
Paroizolacja
3
Termoizolacja
4
Hydroizolacja
5
Sita element spiętrzający
SitaTrendy
1
6 SitaTrendy kołnierz zaciskowy
element nadbudowy
7
SitaTrendy wpust dachowy skośny
Zabudowa B:
Wpust SitaTrendy z kratką tarasową na dachu / tarasie drewnianym.
1
2
3
4
5
6
1
Podkonstrukcja
2
Hydroizolacja
3
Warstwa ochronna
4
Sita kratka tarasowa
5
SitaTrendy wpust dachowy prosty
6
Okładzina na legarach
21
SitaTrendy | SitaTrendy kołnierz zaciskowy
Odwodnienie grawitacyjne
Zabudowa C:
Wpust SitaTrendy kołnierz zaciskowy z elementem nadbudowy w dachu niewentylowanym
(dach ciepły / tradycyjny).
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Podkonstrukcja
2
Paroizolacja
3
Termoizolacja
4
Hydroizolacja
5
Blacha wzmacniająca
6
Sita Koszyk żwirowy
SitaTrendy element nadbudowy
7
8 SitaTrendy kołnierz zaciskowy wpust prosty
Zabudowa D:
Skrzynia do dachu zielonego Sita z wpustem SitaTrendy i elementem spiętrzającym w dachu zielonym.
1
2
3
4
5
6
7
1
Podkonstrukcja
2 Hydroizolacja
5 Sita element spiętrzający
22
3
Opaska żwirowa
4 Sita skrzynia dachowa
6 SitaTrendy wpust prosty
wysoka
7
Warstwa zielona
SitaTrendy
Odwodnienie grawitacyjne
DN 70
75 mm
495
Ø 146
DN 90
90 mm
DN 100
110 mm
b
a
DN/OD
Ø 250
Ø 320
DN 125
125 mm
ogrzewany
Rysunek Techniczny
SitaTrendy prosty
Średnica, Wymiar, Otwór roboczy i Numer Katalogowy
a
b
Otwór roboczy
(mm)
DN
DN/OD*
(mm)
(mm)
70
75
63
210
90
90
56
125
100
110
75
210
125
125
79
210
Nr katalogowy
ø 250
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
bez grzałki
z grzałką
15 02 xx
15 03 xx
15 01 xx
SitaTherm
15 04 xx
15 05 xx
15 06 xx
15 07 xx
SitaTrendy
Średnica
xx = numer / typ mankietu patrz str. 47.
Wydajność wg DIN EN 1253 w l/s
Wysokość lustra wody (mm)
DN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0,6
1,4
2,2
3,1
3,9
4,7
5,5
6,6
7,6
8,6
9,5
10,4
11,3
90
0,4
1,3
2,1
3,3
4,5
5,5
6,5
7,3
8,0
8,6
9,2
-
-
100
0,6
1,5
2,3
3,3
4,3
5,2
6,1
7,3
8,5
9,4
10,3
11,0
11,7
125
0,7
1,6
2,4
3,3
4,2
5,1
5,9
7,3
8,7
10,1
11,4
12,7
14,0
Materiał: Poliuretan
Opis produktu
SitaTrendy wpust pionowy, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie z GET
SitaTrendy wpust pionowy ogrzewany, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany
i DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN90, DN100 i DN125. Do bezpośredniego
zgodnie z GET i DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN90, DN100 i DN125.
połączenia typu kielichowego z orurowaniem. Z zamontowanym dużym, stałym
Do bezpośredniego połączenia typu kielichowego z orurowaniem. Z zamontowa-
mankietem przyłączeniowym (495mm x 495mm) dopasowanym do membrany
nym dużym, stałym mankietem przyłączeniowym (495mm x 495mm) dopasowa-
dachowej (wg tabeli kołnierzy str. 47), uszczelką wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz
nym do membrany dachowej (wg tabeli kołnierzy str. 47), uszczelką wewnętrzną
przyłączeniowy i umożliwiającą montaż koszyka żwirowego. Element dostarczany
zabezpieczającą kołnierz przyłączeniowy i umożliwiającą montaż koszyka żwirowego.
gotowy do montażu.
Wpust posiada zamontowany wewnątrz korpusu samoregulujący element grzewczy
(230V) z kablem przyłączeniowym o długości 2m. (Nie wymaga transformatora). Moc
elementu grzewczego 10W. Element dostarczany gotowy do montażu.
23
SitaTrendy
Odwodnienie grawitacyjne
DN 70
75 mm
495
Ø 320
Ø 250
Ø 146
DN 100
110 mm
DN 125
125 mm
a
DN/OD
b
ogrzewany
Rysunek Techniczny
SitaTrendy skośny
Średnica, Wymiar, Otwór roboczy i Numer katalogowy
Średnica
a
b
Otwór roboczy
(mm)
DN
DN/OD*
(mm)
(mm)
70
75
117
165
100
110
153
162
125 **
125
161
241
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
Nr katalogowy
ø 250 x 350
ø 250 x 420
**Z redukcją DN100 na DN125
bez grzałki
z grzałką
15 14 xx
15 15 xx
15 16 xx
15 17 xx
15 18 xx
15 19 xx
xx = numer / typ mankietu patrz str. 47.
Wydajność wg DIN EN 1253 w l/s
Wysokość lustra wody (mm)
DN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0,5
1,1
1,6
2,6
3,5
4,5
5,4
6,5
7,5
8,5
9,5
10,8
12,1
100
0,5
1,2
1,8
2,7
3,6
4,6
5,6
6,7
7,8
9,0
10,2
11,9
13,5
125
0,6
1,5
2,4
3,1
3,8
4,8
5,7
6,8
7,9
9,5
11,0
12,4
13,8
Materiał: Poliuretan
Opis produktu
SitaTrendy wpust skośny, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie z GET i
SitaTrendy wpust skośny, ogrzewany, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie
DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN100 i DN125. Do bezpośredniego połączenia
z GET i DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN100 i DN125. Do bezpośredniego
typu kielichowego z orurowaniem. Z zamontowanym dużym, stałym mankietem
połączenia typu kielichowego z orurowaniem. Z zamontowanym dużym, stałym
przyłączeniowym (495mm x 495mm) dopasowanym do membrany dachowej (wg
mankietem przyłączeniowym (495mm x 495mm) dopasowanym do membrany
tabeli kołnierzy str. 47), uszczelką wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz przyłączeniowy
dachowej (wg tabeli kołnierzy str. 47), uszczelką wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz
i umożliwiającą montaż koszyka żwirowego. Element dostarczany gotowy do montażu.
przyłączeniowy i umożliwiającą montaż koszyka żwirowego. Wpust posiada zamontowany wewnątrz korpusu samoregulujący element grzewczy (230V) z kablem
przyłączeniowym o długości 2m. (Nie wymaga transformatora). Moc elementu grzewczego 10W. Element dostarczany gotowy do montażu.
24
SitaTrendy
Odwodnienie grawitacyjne
600
Ø 320
DN 70
75 mm
DN 100
110 mm
281
464
DN 125
125 mm
DN/OD
Ø 275
Ø 298
SitaFiresafe® z SitaTrendy
Rysunek Techniczny
Średnica, Otwór roboczy i Numer katalogowy
DN
DN/OD*
70
75
100
110
125
125
Otwór roboczy
Nr katalogowy
SitaTrendy
Średnica
(mm)
F15 02 90
ø 300
F15 04 90
F15 06 90
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
Materiał: Blacha ocynkowana
Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu Ochrona Przeciwpożarowa
Opis produktu
SitaFiresafe® z SitaTrendy, w średnicach DN70, DN100 i DN125 do zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia od dołu w małych i średnich przepustach wg
DIN 18234, część 3 i 4. Z kołnierzem klejowym wg GET i normy DIN EN 1253. Do odwodnienia grawitacyjnego. Blacha wzmacniająca i obudowa z taśmowo ocynkowanej stali.
Rura przyłączeniowa dolna z Polipropylenu wraz z opaską ognioochronną. Element dostarczany gotowy do montażu.
25
SitaTrendy
Odwodnienie grawitacyjne
60–110
mm
495
Ø 146
60–150
mm
120–220
mm
Y
Ø 132
Ø 320
SitaTrendy element nadbudowy
60–320
mm
Rysunek Techniczny
Wysokość przejść przez izolację i Numer katalogowy
Y
Wysokość przejść przez izolację
Nr katalogowy
(mm)
od–do (mm)
142
60–110
15 24 xx
183
60–150
15 25 xx
251
120–220
15 26 xx
355
60–320
15 27 xx
xx = numer / typ mankietu patrz str. 47.
Materiał: Poliuretan
Opis produktu
SitaTrendy Element nadbudowy, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie z DIN EN 1253, do przejść przez termoizolację w zakresach 60-110mm, 50-150mm, 120220mm i 60-320mm. Z zamontowanym dużym stałym mankietem przyłączeniowym (495mm x 495mm) dopasowanym do membrany dachowej (wg tabeli kołnierzy str. 47) oraz
uszczelką wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz przyłączeniowy i umożliwiającą montaż koszyka żwirowego. W komplecie znajduje się dolna uszczelka wielowargowa mocująca
element w misie wpustu wraz ze środkiem poślizgowym. Element dostarczany gotowy do montażu.
26
SitaTrendy kołnierz zaciskowy
Odwodnienie grawitacyjne
DN 70
75 mm
Ø 320
Ø 146
DN 90
90 mm
b
DN 100
110 mm
a
DN 125
125 mm
DN/OD
Ø 250
ogrzewany
SitaTrendy kołnierz zaciskowy prosty
Rysunek Techniczny
Średnica, Wymiar, Otwór roboczy i Numer Katalogowy
a
b
Otwór roboczy
(mm)
DN
DN/OD*
(mm)
(mm)
70
75
63
210
90
90
56
125
100
110
75
210
125
125
79
210
Nr katalogowy
ø 250
bez grzałki
z grzałką
15 02 99
15 03 99
15 01 99
SitaTherm
15 04 99
15 05 99
15 06 99
15 07 99
SitaTrendy
Średnica
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
Wydajność wg DIN EN 1253 w l/s
Wysokość lustra wody (mm)
DN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0,6
1,4
2,2
3,1
3,9
4,7
5,5
6,6
7,6
8,6
9,5
10,4
11,3
90
0,4
1,3
2,1
3,3
4,5
5,5
6,5
7,3
8,0
8,6
9,2
-
-
100
0,6
1,5
2,3
3,3
4,3
5,2
6,1
7,3
8,5
9,4
10,3
11,0
11,7
125
0,7
1,6
2,4
3,3
4,2
5,1
5,9
7,3
8,7
10,1
11,4
12,7
14,0
Materiał: Poliuretan
Opis produktu
SitaTrendy wpust prosty, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie z GET i
SitaTrendy wpust prosty ogrzewany
DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN90, DN100 i DN125. Do bezpośredniego
zgodnie z GET i DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN90, DN100 i DN125. Do
, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany
połączenia typu kielichowego z orurowaniem. Z kołnierzem zaciskowym do montażu
bezpośredniego połączenia typu kielichowego z orurowaniem. Z kołnierzem zacis-
membrany dachowej w sposób mechaniczny. Kołnierz górny wykonany z aluminium.
kowym do montażu membrany dachowej w sposób mechaniczny. Kołnierz górny
W zestawie znajdują się dwie uszczelki, śruby do montażu kołnierza aluminiowego oraz
wykonany z aluminium. W zestawie znajdują się dwie uszczelki, śruby do montażu
koszyk żwirowy. Element dostarczany gotowy do montażu.
kołnierza aluminiowego oraz koszyk żwirowy. Wpust posiada zamontowany wewnątrz
korpusu samoregulujący element grzewczy (230V) z kablem przyłączeniowym o długości
2m (Nie wymaga transformatora). Moc elementu grzewczego 10W. Element dostarczany gotowy do montażu.
27
SitaTrendy kołnierz zaciskowy
Odwodnienie grawitacyjne
DN 70
75 mm
Ø 320
Ø 250
Ø 146
DN 100
110 mm
a
DN 125
125 mm
DN/OD
b
ogrzewany
SitaTrendy Kołnierz zaciskowy skośny
Rysunek Techniczny
Średnica, Wymiar, Otwór roboczy i Numer Katalogowy
Średnica
a
b
Otwór roboczy
(mm)
DN
DN/OD*
(mm)
(mm)
70
75
117
165
100
110
153
162
125 **
125
161
241
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
Nr katalogowy
250 x 320
250 x 420
bez grzałki
z grzałką
15 14 99
15 15 99
15 16 99
15 17 99
15 18 99
15 19 99
**Z redukcją DN100 na DN125
Wydajność wg DIN EN 1253 in l/s
Wysokość lustra wody (mm)
DN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0,5
1,1
1,6
2,6
3,5
4,5
5,4
6,5
7,5
8,5
9,5
10,8
12,1
100
0,5
1,2
1,8
2,7
3,6
4,6
5,6
6,7
7,8
9,0
10,2
11,9
13,5
125
0,6
1,5
2,4
3,1
3,8
4,8
5,7
6,8
7,9
9,5
11,0
12,4
13,8
Materiał: Poliuretan
Opis produktu
SitaTrendy wpust skośny, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie z GET i DIN
SitaTrendy wpust skośny, ogrzewany, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie
EN 1253, w średnicach DN70, DN100 i DN125. Do bezpośredniego połączenia typu
z GET i DIN EN 1253, w średnicach DN70, DN100 i DN125. Do bezpośredniego
kielichowego z orurowaniem. Z kołnierzem zaciskowym do montażu membrany dacho-
połączenia typu kielichowego z orurowaniem. Z kołnierzem zaciskowym do montażu
wej w sposób mechaniczny. Kołnierz górny wykonany z aluminium. W zestawie znajdują
membrany dachowej w sposób mechaniczny. Kołnierz górny wykonany z aluminium.
się dwie uszczelki, śruby do montażu kołnierza aluminiowego oraz koszyk żwirowy.
W zestawie znajdują się dwie uszczelki, śruby do montażu kołnierza aluminiowego
Element dostarczany gotowy do montażu.
oraz koszyk żwirowy. Wpust posiada zamontowany wewnątrz korpusu samoregulujący
element grzewczy (230V) z kablem przyłączeniowym o długości 2m (Nie wymaga transformatora). Moc elementu grzewczego 10W. Element dostarczany gotowy do montażu.
28
SitaTrendy Kołnierz zaciskowy
Odwodnienie grawitacyjne
60–110
mm
Ø 320
Ø 146
60–150
mm
Y
120–220
mm
60–320
mm
Ø 132
SitaTrendy kołnierz zaciskowy
element nadbudowy
Rysunek Techniczny
Wysokość przejść przez izolację i Numer katalogowy
Wysokość przejść przez izolację
Nr katalogowy
(mm)
od–do (mm)
142
60–110
15 24 99
183
60–150
15 25 99
251
120–220
15 26 99
355
60–320
15 27 99
SitaTrendy
Y
Materiał: Poliuretan
Opis produktu
SitaTrendy element nadbudowy, z Poliuretanu, ocieplany, wykonany zgodnie z GET i DIN EN 1253, do odwodnienia grawitacyjnego, do przejść przez izolację w zakresach
wysokości 60-110mm, 60-150mm, 120-220mm i 60-230mm. Z kołnierzem zaciskowym do montażu membrany dachowej w sposób mechaniczny. Kołnierz górny wykonany z aluminium. W zestawie znajdują się śruby do montażu kołnierza aluminiowego, dwie uszczelki oraz uszczelka dolna wielowargowa. mocująca element w misie wpustu wraz ze środkiem
poślizgowym. Element dostarczany gotowy do montażu.
29
SitaTrendy | SitaTrendy Kołnierz zaciskowy
Odwodnienie grawitacyjne
ø 375
223
115
Nóżki do regulacji
wysokości
25–105 m m
130
Sita element spiętrzający
Rysunek Techniczny
Regulacja wysokości spiętrzenia i Numer katalogowy
Wysokość
Nr katalogowy
od–do (mm)
25–105
15 90 01
Wydajność wg DIN EN 1253 in l/s
SitaTrendy | SitaTrendy Kołnierz zaciskowy z Sita element spiętrzający
rodzaj
Wysokość lustra wody (mm)
DN
wpustu
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
3°-skośny
1,2
2,2
3,1
4,6
6,0
7,5
8,9
10,5
12,0
12,6
13,1
13,6
14,0
prosty
1,2
2,1
2,9
4,4
5,8
7,3
8,8
10,5
12,1
12,4
12,6
13,1
13,5
90
prosty
1,2
2,3
3,3
4,9
6,4
7,9
9,4
11,2
13,0
14,8
16,6
18,8
20,9
100
3°-skośny
1,2
2,3
3,3
4,7
6,0
7,5
9,0
10,5
11,9
14,5
17,0
19,9
22,8
prosty
1,2
2,3
3,3
4,7
6,1
7,8
9,4
11,4
13,3
15,2
17,0
19,6
22,2
prosty
1,2
2,2
3,2
4,6
6,0
7,5
9,0
10,7
12,4
14,3
16,2
18,5
20,8
125
Materiał: Poliamid
Opis produktu
SitaTrendy element spiętrzający, z Poliamidu, do wpustów dachowych i elementów nadbudowy serii Trendy (z kołnierzem stałym jak i kołnierzem zaciskowym) , do odwodnienia awaryjnego z uszczelką wielowargową uszczelniającą element w misie wpustu lub otworze elementu nadbudowy. Element spiętrzający posiada trzy regulowane ocynkowane
nóżki na gumowych podkładkach które umożliwiają bezstopniową regulację wysokości spiętrzenia wody na dachu w zakresie 25-105mm. Przykrywa górna elementu spiętrzającego
przykręcana do korpusu (zdejmowana). Element dostarczany gotowy do montażu.
30
Akcesoria SitaStandard i SitaTrendy | SitaTrendy Kołnierz zaciskowy
SitaTherm opaska grzewcza
Rysunek Techniczny
Zasilanie i Numer katalogowy
SitaTherm opaska grzewcza, do ogrzewania wpustów i rur, samoregulujący
element grzewczy PTC o mocy 10W przy temperaturze -20oC i zasilaniu 230V.
Nie wymaga stosowania transformatora. Element dostarczany gotowy do montażu.
Zasilanie
Nr katalogowy
230 V (ca. 10 Watt)
10 90 35
SitaTrendy
Opis produktu
15
322
A
C
D
B
Sita koszyk żwirowy
Rysunek Techniczny
Model i Numer katalogowy
Do modelu
A
B
C
D
mm
mm
mm
mm
Nr katalogowy
SitaStandard
128
214
74
19
E10 90 11
SitaTrendy Kołnierz zaciskowy
98
160
71
22
E15 90 15
31
Akcesoria SitaStandard i SitaTrendy | SitaTrendy Kołnierz zaciskowy
156
8,50
99,50
ø 116
Do podłączenia
rur 68–76 mm
ø 240
Sita kratka tarasowa
Opis produktu
Do podłączenia
rur 46–54 mm
Rysunek Techniczny
Model i Numer katalogowy
Sita kratka tarasowa, z aluminium, do wpustów SitaStandard i SitaStandard
element nadbudowy. Składa się z pierścienia dolnego, środkowego o regulacji
Do Modelu
Nr katalogowy
w zakresie 34-100mm oraz przekręcanej kratki górnej z wyżłobieniami dostosowanymi
SitaStandard/SitaTrendy
15 90 60
do połączenia pionowego rur w średnicach DN50 i DN70. Element dostarczany gotowy
do montażu.
1,25
600
Ø 250
600
Sita blacha wzmacniajaca
Opis produktu
Sita blacha wzmacniająca, wykonana zgodnie z DIN18807 z taśmowo ocynkowanej stali. Grubość 1,25mm, do wzmocnienia małych przejść dachowych w dachach
z pokryciem z blachy trapezowej. Element dostarczany gotowy do montażu.
Rysunek Techniczny
Model i Numer katalogowy
Do Modelu
Nr katalogowy
SitaStandard/SitaTrendy
10 90 00
SitaTrendy Kołnierz zaciskowy
32
Akcesoria SitaStandard i SitaTrendy | SitaTrendy Kołnierz zaciskowy
1000
500
DN
SitaAttika rury
DN
Rysunek Techniczny
Pozostałe akcesoria znajdą Państwo w katalogu Odwodnienie przez Attykę.
Średnica, Wymiar, Waga i Numer katalogowy
Długość
Grubość
Waga
Nr katalogowy
DN
DN/OD*
(mm)
(mm)
(kg)
50
50
500
1,0
0,6
70 00 50 05
50
50
1.000
1,0
1,2
70 00 50 10
70
75
500
1,0
1,0
70 00 75 05
70
75
1.000
1,0
1,8
70 00 75 10
100
110
500
1,0
1,4
70 00 11 05
100
110
1.000
1,0
2,7
70 00 11 10
125
125
500
1,0
1,7
70 00 12 05
125
125
1.000
1,0
3,2
70 00 12 10
150
160
500
1,0
2,5
70 00 16 05
150
160
1.000
1,0
5,0
70 00 16 10
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
SitaTrendy
Średnica
**Inne długości na zapytanie
Materiał: Stal szlachetna, Numer materiału 1.4301
33
SitaMulti
Niepalny
Z kołnierzem zaciskowym
Wysoka wydajność wg DIN 18195
Średnica do DN150
Montaż jednoczęściowy z SitaMulti DN80
Zastosowanie - Do odwodnienia zasadniczego i awaryjnego wg DIN EN 12056-3 i DIN 1986-100, oraz do ochrony
przeciwpożarowej dachów użytkowych i nieużytkowych wg DIN 18234
Materiał - Żeliwo EN-GJL 200 wg DIN EN 1561
Kolor - Szary
Powierzchnia - Gładka
Właściwości 34
Uniwersalny do każdej membrany dachowej
Znakomita odporność na:
• warunki atmosferyczne
• wysokie temperatury
• wstrząsy i uderzenia
Niskoszumowa konstrukcja
Klasa odporności ogniowej A1
Wysoka wydajność
Wykonanie wg PL EN 12053
Przyjazna dla środowska produkcja i recyklizacja
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
Zabudowa A:Wpust żeliwny SitaMulti z korpusem izolacyjnym i skrzynią do dachu zielonego w dachu odwróconym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Podkonstrukcja
4
Termoizolacja
2
Warstwa spadkowa
5
Warstwa ochronna
3
Hydroizolacja
6
­­ Sita skrzynia dachowa
7
SitaMulti wpust dachowy
8
Opaska żwirowa
9
SitaMulti korpus izolacyjny Typ A
10
SitaMulti perścień regulujący
do korpusu Typ A
Warstwa zielona
SitaMulti
11
Zabudowa B:
1
2
3
Wpust żeliwny SitaMulti z elementem nadbudowy w dachu niewentylowanym (dach ciepły / tradycyjny).
4
5
6
7
8
9
1
Podkonstrukcja
2
Paroizolacja
3
Termoizolacja
4
Hydroizolacja
5
Sita blacha wzmacniająca
6
Sita koszyk żwirowy
7
SitaMulti element nadbudowy
8
SitaMulti wpust dachowy
9
Rury żeliwne
35
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
Zabudowa C:
Wpust żeliwny SitaMulti z płytą główną, elementem spiętrzającym do odwodnienia awaryjnego w dachu
niewentylowanym (dach ciepły / tradycyjny).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Hydroizolacja
6
Sita element nadbudowy
7
SitaMulti wpust dachowy
8
SitaMulti płyta główna
1
Podkonstrukcja
9
Sita blacha wzmacniająca
2
Paroizolacja
10
Rury żeliwne
3
Termoizolacja
4
SitaMulti korpus izolacyjny
Typ B
Zabudowa D:
Wpust żeliwny SitaMulti, z elementem nadbudowy, kratą nasadową i korpusem izolacyjnym na dachu /
tarasie z okładziną z płyt tarasowych.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
Sita krata nasadowa
z elementem nadbudowy
1
Podkonstrukcja
8
SitaMulti element nadbudowy
2
Paroizolacja
9
SitaMulti wpust dachowy
3
Termoizolacja
SitaMulti pierścień
10
Rury żeliwne
regulacyjny Typ A
11
Warstwa ochronna
SitaMulti korpus izolacyjny
12
Płyty tarasowe
4
5
Hydroizolacja
6
Typ A
36
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
DN 80
83 mm
Ø 360
Ø 189
Ø 128
DN 100
110 mm
DN 125
135 mm
400
a
DN 150
160 mm
DN/OD
Ø 160
Ø 220
SitaMulti prosty
Rysunek Techniczny
Średnica, Wymiar, Otwór roboczy i Numer Katalogowy
Średnica
a
Otwór roboczy
(mm)
DN
DN/OD*
(mm)
80
83
277
100
110
280
125
135
286
150
160
343
Nr katalogowy
40 03 99
40 04 99
ø 250
40 06 99
40 08 99
SitaMulti
*DN/OD = Średnica zewnętrzna (mm)
Wydajność wg DIN EN 1253 in l/s
Wysokość lustra wody (mm)
DN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
80
0,5
1,4
2,2
3,3
4,4
5,6
6,7
8,0
9,3
10,7
12,0
13,4
14,7
100
0,8
1,8
2,7
4,1
5,4
6,6
7,7
8,9
10,1
11,3
12,5
13,9
15,2
125
0,5
1,4
2,2
3,3
4,4
5,6
6,8
7,9
9,0
10,4
11,8
13,2
14,5
150
0,5
1,1
1,7
2,8
3,9
5,1
6,2
7,5
8,7
10,2
11,6
13,1
14,6
Materiał: Żeliwo
Opis produktu
SitaMulti wpust prosty, z żeliwa EN-GJL-200, wykonany zgodnie z GET i DIN EN 1253, w średnicach DN80, DN100, DN125 i DN150. Do bezpośredniego połączenia
z rurami SML z żeliwa do odwodnienia grawitacyjnego. Z otworami do montażu w podkonstrukcji. Z kołnierzem zaciskowym do montażu membrany dachowej w sposób
mechaniczny wg DIN 18195. Kołnierz mocowany na dwóch uszczelkach za pomocą sześciu gwintowanych śrub m12 ze stali szlachetnej, nakrętek z mosiądzu wraz z kapturkami
ochronnymi. W komplecie koszyk żwirowy. Element dostarczany gotowy do montażu.
37
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
97
Ø 160
Ø 203
Ø 220
Ø 350
SitaMulti płyta główna
Rysunek Techniczny
Wysokość przejść przez izolację i Numer katalogowy
DN
Wysokość przejść przez izolację
Nr katalogowy
od–do (mm)
80
80–260
42 26 99
100
80–260
40 26 99
Materiał: Żeliwo
Opis produktu
SitaMulti płyta główna, z Żeliwa EN-GJL-200, do SitaMulti DN80 i DN100. Do przejść przez izolację w zakresie 80-260mm. Z otworami do montażu w podkonstrukcji. Z
kołnierzem zaciskowym do montażu membrany dachowej w sposób mechaniczny wg DIN 18195. Kołnierz mocowany na dwóch uszczelkach za pomocą sześciu gwintowanych
śrub m12 ze stali szlachetnej, nakrętek z mosiądzu wraz z kapturkami ochronnymi. W komplecie dolna uszczelka wielowargowa. Element dostarczany gotowy do montażu.
38
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
350
4 00
119
189
110
220
SitaMulti element nadbudowy
Rysunek Techniczny
Wysokośc przejść przez izolację i Numer katalogowy
Wysokość przejść przez izolację
Nr katalogowy
od–do (mm)
80–300
40 27 99
SitaMulti
Materiał: Żeliwo
Opis produktu
SitaMulti element nadbudowy, z żeliwa EN-GJL-200, wykonany zgodnie z GET i DIN EN 1253. Do przejść przez izolację w zakresie 80-300mm. Z otworami do montażu
w podkonstrukcji. Z kołnierzem zaciskowym do montażu membrany dachowej w sposób mechaniczny wg DIN 18195. Kołnierz mocowany na dwóch uszczelkach za pomocą
sześciu gwintowanych śrub m12 ze stali szlachetnej, nakrętek z mosiądzu wraz z kapturkami ochronnymi. W komplecie dolna uszczelka wielowargowa. Element dostarczany gotowy
do montażu.
39
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
200
Ø 178
30
100
40
80
Ø 184
SitaMulti krata nasadowa
Opis produktu
Rysunek Techniczny
Wysokość i Numer katalogowy
SitaMulti krata nasadowa, z żeliwa EN-GJS-500-7 wykonana wg GET i DIN EN
1253. Składa się z pierścienia dolnego, górnego z wyżłobieniami do regulacji wysokości
Wysokość
w zakresie 90-130mm oraz przykręcanej kraty górnej. Element dostarczany gotowy
od–do (mm)
do montażu.
Nr katalogowy
90–130
11 90 60
Materiał: Żeliwo
SitaMulti element nadbudowy kraty
Opis produktu
SitaMulti element nadbudowy kraty, z żeliwa EN-GJS-500-7, do dodatkowego
podwyższania wysokości kraty nasadowej SitaMulti. Element dostarczany gotowy do
Rysunek Techniczny
Wysokość i Numer katalogowy
Ilość
Materiał: Żeliwo
40
Wysokosć
Nr katalogowy
od–do (mm)
montażu.
1
140–220
2
200–310
E11 90 66
E11 90 66
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
Ø 375
223
115
Nóżki do regulacji
wysokości
35—105 mm
Ø 167
Sita elemnt spiętrzający
Rysunek Techniczny
Regulacja wysokości spiętrzenia i Numer katalogowy
Wysokość
Nr katalogowy
od–do (mm)
*35–105
10 90 01
Wydajność wg DIN EN 1253 in l/s
SitaMulti
SitaMulti z Sita element spiętrzający
Wysokość lustra wody (mm)
DN
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
80
0,5
1,6
2,6
4,0
5,4
7,1
8,7
10,6
12,5
14,7
16,8
17,6
18,4
100
0,9
2,2
3,4
4,9
6,4
8,1
9,8
12,1
14,3
16,9
19,4
23,3
27,2
125
1,0
2,3
3,5
5,0
6,4
8,3
10,2
12,4
14,5
17,1
19,7
25,9
32,1
150
0,6
1,9
3,2
4,6
5,9
7,7
9,5
11,6
13,7
16,5
19,3
26,4
33,4
Materiał: Poliamid
Opis produktu
Sita element spiętrzający, z Poliamidu, do wpustów dachowych i elementów nadbudowy serii SitaMulti (z kołnierzem stałym jak i kołnierzem zaciskowym) , do odwodnienia
awaryjnego z uszczelką wielowargową uszczelniającą element w misie wpustu lub otworze elementu nadbudowy. Element spiętrzający posiada trzy regulowane ocynkowane nóżki
na gumowych podkładkach które umożliwiają bezstopniową regulację wysokości spiętrzenia wody na dachu w zakresie 25-105mm. Przykrywa górna elementu spiętrzającego
przykręcana do korpusu (zdejmowana). Element dostarczany gotowy do montażu.
41
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
Rysunek Techniczny
SitaMulti korpus izolacyjny Typ A
Wysokość i Numer katalogowy
Wysokość (mm)
Nr katalogowy
120
E40 90 03
Materiał: Szkło piankowe
Opis produktu
SitaMulti korpus izolacyjny Typ A, ze szkła piankowego WLG 040. Do izolacji wpustów SitaMulti w podkonstrukcji betonowej. Wysokość 120mm.
Element dostarczany gotowy do montażu.
42
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
SitaMulti pierścień
regulujący Typ A
Rysunek Techniczny
Wysokość i Numer katalogowy
Wysokość (mm)
Nr katalogowy
40
E40 90 04
60
E40 90 05
SitaMulti
Materiał: Szkło piankowe
Opis produktu
SitaMulti pierścień regulujący Typ A, ze szkła piankowego WLG 040. Wysokość 40 i 60mm. Do izolacji termicznej wpustów SitaMulti w betonowej podkonstrukcji przy
wysokościach poniżej 120mm. Element dostarczany gotowy do montażu.
43
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
SitaMulti korpus izolacyjny Typ B
Rysunek Techniczny
Wysokość i Numer katalogowy
Wysokość (mm)
Nr katalogowy
120
E40 90 06
Materiał: Szkło piankowe
Opis produktu
SitaMulti korpus izolacyjny Typ B, ze szkła piankowego WLG 040. Do izolacji termicznej elementów nadbudowy podkonstrukcji jak i wpustów SitaMulti , SitaMulti DN100.
W połączeniu z płytą główną SitaMulti. Element dostarczany gotowy do montażu.
44
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
1,25
600
Ø 250
600
Sita blacha wzmacniająca
Opis produktu
Sita blacha wzmacniająca, wykonana zgodnie z DIN18807 z taśmowo ocynkowanej stali. Grubość 1,25mm, do wzmocnienia małych przejść dachowych w dachach
Model i Numer katalogowy
Do modelu
Nr katalogowy
SitaMulti
10 90 00
322
SitaTherm opaska grzewcza
Opis produktu
SitaTherm opaska grzewcza, do ogrzewania wpustów i rur, samoregulujący
element grzewczy PTC o mocy 10W przy temperaturze -20oC i zasilaniu 230V.
Nie wymaga stosowania transformatora. Element dostarczany gotowy do montażu.
15
SitaMulti
z pokryciem z blachy trapezowej. Element dostarczany gotowy do montażu.
Rysunek Techniczny
Rysunek Techniczny
Zasilanie i Numer katalogowy
Zasilanie
Nr katalogowy
230 V (ca. 10 Watt)
10 90 35
45
SitaMulti
Odwodnienie grawitacyjne
35
200
185
192
SitaMulti kołpak budowlany
Opis produktu
Rysunek Techniczny
Model i Numer katalogowy
SitaMulti kołpak budowlany, do zabezpieczenia misy wpustu SitaMulti podczas
prac budowlanych.
Sita skrzynia dachowa
Opis produktu
Sita skrzynia dachowa niska, do dachu zielonego, z Poliuretanu, ze zdejmowaną
kratą górną z ogniowo ocynkowanej stali, oczka 9x32mm. Z czterema bezstopniowo
46
Do modelu
Nr katalogowy
SitaMulti
E40 90 10
Rysunek Techniczny
Wysokość, Wymiar i Numer katalogowy
Wysokość
Wymiar (mm)
Nr katalogowy
400 x 400
23 00 40
(mm)
regulowanymi nóżkami do regulacji wysokości w zakresie 100-130 mm. Klasa obciżąenia
L15. Element dostarczany gotowy do montażu.
100–130
EP/S
Vedafin F
piaskowy
kremowy
VEDAG GmbH
47
Druk: 05.2012
Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße1
D-33378Rheda-Wiedenbrück
Fon +49-2522-8340-0
Fax +49-2522-8340-100
[email protected]
www.sita-bauelemente.de
Przedstawiciel Sita GmbH w Polsce
Doradztwo Techniczne
PiotrStryjak,tel.603240102
[email protected]
[email protected]elemente.pl
www.sita-bauelemente.pl
www.wpustydachowe.pl
WIĘCEJPRODUKTÓWSITAZNAJDĄPAŃSTWOWNASZYCHKATALOGACH
Odwodnienie
grawitacyjne
Mitglied im Fachverband
Odwodnienie
poprzez
attykę
Odwodnienie
awaryjne
Systemy
podciśnieniowego
odwadniania
dachów
Modernizacja
Ochrona
przeciwożarowa
Drenaż
Wentylacja
dachów
płaskich

Podobne dokumenty