Podgląd - infosokolka.pl

Komentarze

Transkrypt

Podgląd - infosokolka.pl
NOC MUZEÓW s.3
www.infosokolka.pl
w klimacie PRL
ISSN 2450-999X
www.infosokolka.pl
AD REM. Jubileusz
s.9
t
a
l
5
WSCHODNIE
MISTRZOSTWA
OFF-ROAD s.11
4/16
POWIAT SOKÓLSKI
bezpłatny tygodnik
20 maja 2016 r.
BURMISTRZ
KULIKOWSKA s.5
DO PROKURATURY!
Bomba ekologiczna
rozbrojona?!
s.5
Sokółka
s.12
WICEMISTRZ POLSKI
Juniorów Młodszych
w taekwon-do! s.10
BAZA EDUKACYJNA
s.6-7
Wybierz
właściwy
kierunek
www.infosokolka.pl
Program
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
pn. „Aktywny
Samorząd”
13 maja odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatu
Sokólskiego podczas którego Starosta Sokólski Piotr
ŚP.
Rećko oraz Członkowie Zarządu podjęli
uchwałę w sprawie
upoważnienia Wojciecha Obiały – dyrektora
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w
Sokółce oraz Pani Alicji Rysiejko – Członka
Zarządu do zawarcia
umowy na realizację
pilotażowego
programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny
Samorząd” oraz zacią-
Wojciech
DREWNIAK
1922-2016
Zasłużony dla Polski i
Sokólszczyzny, bohater
walki i pracy, symbol
żołnierza niepodległości.
Pan Wojciech
Drewniak walczył w
kampanii
wrześniowej i trafił do niewoli
sowieckiej. Po zwolnieniu z niej, był przewodnikiem zaangażowanym w przerzuty
ochotników do Wojska
Polskiego we Francji.
W 1940 r. został aresztowany i był więziony
przez gestapo. Później
przebywał w obozach:
Auschwitz i Gross–Ro-
sen do czasu wyzwolenia w 1945 r.
Po wojnie dalej służył ojczyźnie
i zaangażował się w
ewakuację z Polski
osób zagrożonych represjami komunistycznymi. W 1946 roku został aresztowany przez
Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego i wolność
odzyskał dopiero w
1952 roku.
Rozpoczął
pracę w Zakładach
Drzewnych w Warsza-
gania zobowiązań wynikających z realizacji
ww. programu.
Na realizację programu w roku 2016
Powiat
Sokólski
otrzymał ze środków PFRON kwotę
93.634,00 zł, stanowiącą pierwszą transzę środków finansowych. Do 31.05.2016
roku zostaną rozdysponowane środki z tytułu
wypłat na II Moduł
programu czyli pomoc
w uzyskaniu wykształ-
wie jako robotnik. W
takim charakterze pracował również w Płocku, Wołominie, Augustowie, Mieroszowie.
Studiował
zaocznie
technologię drewna w
Akademii Rolniczej w
Poznaniu. Uzyskał tytuł inżyniera. Następnie pracował w Biurze
Studiów i Projektów
Zjednoczenia Stolarki
Budowlanej w Warszawie.
Pan Wojciech
Drewniak pełnił przez
wiele lat funkcję dyrektora Zakładów Stolarki
Budowlanej w Sokółce, do emerytury w
1981 roku. Był aktywnym działaczem społecznym,
członkiem
Zarządu
Głównego
Towarzystwa Opieki
cenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej,
kolegium lub w szkole
wyższej, za semestr letni 2015/2016, do wysokości 27.804,00 zł.
Pozostałe
środki
PFRON zostaną przeznaczone na realizację
Modułu I – likwidację
barier utrudniających
aktywizację społeczną
i zawodową oraz ww.
Moduł II za semestr zimowy 2016/2017.
nad Oświęcimiem oraz
wiceprzewodniczącym
zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów
Wojennych w Białymstoku i Prezesem jego
Oddziału w Sokółce.
Zaangażował się również w działalność
Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych.
Za swoje zasługi otrzymał od
Prezydenta RP Krzyż
Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski, a w
2012 roku stał się Honorowym Obywatelem
Sokółki.
(Red.)
BABKA
LANCETOWATA
Rośnie na suchych łąkach, pastwiskach,
przy drogach, na trawnikach. W ludowej
medycynie zyskała opinię silnego środka na
zranienia. Lecznicze są liście, które zbierać
można w okresie kwitnienia rośliny - od
maja do września. Babka ma zastosowanie
w leczeniu wielu dolegliwości:
- działa przeciwzapalnie na śluzówkę jamy
ustnej, gardła i przewodu pokarmowego,
- wzmaga krzepliwość krwi i uszczelnia
naczynia krwionośne,
- przyspiesza gojenie ran i podrażnień skóry,
- łagodzi kaszel, działa wykrztuśnie,
- pomaga w leczeniu schorzeń: górnych
dróg oddechowych, wrzodów żołądka
i dwunastnicy, umiarkowanej biegunki,
- odwary z liści wykorzystuje się do przemywania oczu w zapaleniu spojówek
i powiek.
Okłady z liści babki lancetowatej na rany,
czyraki, wysypki, oparzenia, stłuczenia,
miejsca po ukąszeniach owadów.
Świeże liście całe lub roztarte rozłóż na gazie i przyłóż do chorego miejsca na skórze
na 6-8 h.
Odwar z liści babki lancetowatej na nieżyt jelit, biegunkę, infekcje dróg oddechowych, do przemywania podrażnionej
skóry i płukania włosów w celu zwalczenia łupieżu.
Łyżkę suchych liści zalej szklanką wrzątku,
doprowadź do wrzenia i gotuj pod przykryciem 5 min. Odstaw do naciągnięcia na 15
min., przecedź. Pij 2 razy dziennie po pół
szklanki. (Red.)
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Wielkiego Sokółczanina
Cykliczne spotkanie: PRZYSTANEK HISTORIA
WOJCIECHA DREWNIAKA
Jak w każdy drugi wtorek miesiąca, 10 maja w kawiarni „Lira” miał miejsce kolejny „Przystanek Historia”. Tematem przewodnim było „Polskie
uchodźstwo niepodległościowe na Zachodzie po II wojnie światowej”.
Odbyła się również promocja książki „Poczet prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1939-1990”.
wieloletniego Dyrektora Zakładów Stolarki Budowlanej w Sokółce
oraz wieloletniego Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku
Inwalidów Wojennych oraz Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
Wyrazy współczucia i najszczersze słowa otuchy
Żonie oraz całej Rodzinie zmarłego
składają
Starosta Sokólski Piotr Rećko
z Zarządem i pracownikami Starostwa Powiatowego w Sokółce
oraz mieszkańcami Powiatu Sokólskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Franciszek Budrowski
wraz z Radą Powiatu.
2
ZDROWY
KĄCIK
info Sokółka nr 4/2016
tekst: (Red.), zdjęcie:Klub Oracza
www.infosokolka.pl
POTOMKOWIE DĄBROWSKICH
ŻYDÓW SZUKAJĄ SWOICH KORZENI
Rodzina Shumanów z Chicago 11 maja 2016
r. przyjechała do Dąbrowy
Białostockiej, aby poznać
losy zmarłych przodków.
Odwiedzili miejsca związane z historią dąbrowskich
Żydów, czyli miejsca gdzie
stała kiedyś Synagoga, Łaźnia Rytualna. Widzieli starą
nekropolię, zawitali również do Zespołu Szkół im.
gen. Nikodema Sulika.
„Nazywam się Michael
Shuman, jestem prawnukiem Lily Szlachty-Gritz.
Moja rodzina żyła kiedyś
w Dąbrowie Białostockiej.
Przyjechaliśmy tutaj, by
uczcić pamięć naszej rodziny. Wczoraj byliśmy w Treblince, by oddać cześć naszym przodkom. Śledziliśmy
losy naszej rodziny, aż do
tego miasta - Dąbrowy Białostockiej. Jesteśmy bardzo
szczęśliwi i poruszeni. Myśleliśmy, że nasza wyciecz-
ka skończy się na odwiedzeniu cmentarza, ale zostaliśmy
oprowadzeni po mieście przez
panią Dorotę Budzińską. Nie
mogliśmy się poczuć bardziej
uhonorowani. To naprawdę
wzruszające, szczególnie dla
mnie, jestem nauczycielem
historii. To wszystko zbierzemy ze sobą: historię mojej
rodziny i fakt przebywania w
tym miejscu. Nie możemy w
pełni opisać naszych uczuć i
czym jest dla nas ten dzień.
Rozpoczęliśmy naszą podróż
w poszukiwaniu korzeni. W
Treblince zaczęliśmy ją od
„śmierci”, a zakończyliśmy
ją w tym miejscu „życiem”.
To czyni to przeżycie czymś
niezwykłym. To wspaniałe.”
– opowiadał nam Michael
Shuman.
Projekt pod nazwą
„Odczytywanie popiołów –
śladami dąbrowskich Żydów”
jest realizowany w ramach
VIII Edycji Ogólnopolskie-
go Projektu
„Przywróćmy Pamięć”,
którego organizatorem jest Fundacja
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. „W ramach programu
nagraliśmy relacje świadków,
najstarszych
osób
z Dąbrowy Białostockiej i okolic. Na
podstawie
nagrań
powstał
godzinny
film pt. „Nieobecna
rodzina” w reżyserii
Tomasza Wiśniewskiego, którego premiera odbędzie się
24 maja w Dąbrowie
Białostockiej. Wkrótce powstanie także
publikacja, przygotowywana jest również
konferencja naukowa
dotycząca
historii
miasta.” – powiedziała nam Dorota
Budzińska. (Red.)
Nocne Krynek bajanie. 14 maja
Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pro Bona
Krynki. We współpracy z GOK-iem
przygotowano: spacer po ulicy Bema,
„Zapomniane smaki
Krynek”,
wystawę etnograficzną ze
zbiorów
społecznych pod nazwą „Ze
strychu, z kufra, z
szuflady”. Podczas
spaceru dzięki Cecylii
Bach-Szczawińskiej uczestnicy
zapoznali się z historią ulicy Bema
oraz z istniejącymi
tam przed wojną instytucjami. Na drodze
można było spotkać
postaci z przeszłości:
mieszczkę kryńską,
hrabinę, sklepikarza
żydowskiego. Po trudach spaceru w remizie OSP czekała na
piechurów degustacja
zapomnianego smaku
Krynek. Był nim kugel – żydowska potrawa na słodko. Kolejny punkt programu
stanowiła
wystawa
etnograficzna w sali
GOK-u. Zgromadzo-
ne zbiory w postaci:
wyrobów
tkackich,
przedmiotów codziennego użytku, narzędzi,
sprzętów domowych i
dokumentów zostały
podzielone tematycznie. Lucyna Jurkiewicz opowiedziała o
ich przeznaczeniu i
sposobie ich wykonywania. Zwiedzający
zadawali dużo pytań,
wywiązały się rozmowy i uruchomiły
wspomnienia.
Tekst na podst. Pro Bona,
zdjęcia: Pro Bona
Muzeum Ziemi Sokólskiej
NOC MUZEÓW
w klimacie PRL
14 maja w Muzeum Ziemi Sokólskiej w ramach ogólnopolskiej „Nocy Muzeów” działo się naprawdę wiele.
Otwarta została wystawa pt. „Sokółka powojenna w fotografii Zenona Witkowskiego”.W
klimaty kuchni PRL-u i warsztatów „zrób
to sam” wprowadziła wystawa eksponatów i
wspomnienia z tamtych lat w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy pl. Kościuszki 26.
W Bibliotece Publicznej w Sokółce można było
zapoznać się z grami i zabawami z czasów PRL-u, a przed kinem „Sokół” - podziwiać pojazdy
z epoki. Uwieńczeniem obchodów „Nocy Muzeów” był seans grozy w kinie
„Sokół” - film pt. „Babadook”. Dodatkowo każdy miał
szansę zwiedzić Powiatową
Komendę Policji, Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej i uczestniczyć w „Spotkaniu z przeszłością pod budynkiem
dawnej milicji”. Pomimo
mało sprzyjającej aury chętnych nie zabrakło.
tekst: Red., zdjęcie: MZS
info Sokółka nr 4/2016
3
portret
www.infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Wojciech Zajkowski
trener klubu szachowego
LUKS Orient Sokółka
O sobie:
Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Jako dyplomowany nauczyciel wychowania
fizycznego 14 lat pracowałem
w Gimnazjum nr 1 w Sokółce. Czerwiec 2015 był sentymentalnym pożegnaniem ze
szkołą. Obecnie jestem właścicielem Bartnika Sokólskiego i pracuję w nim. Pochłania
to zdecydowaną większość
mego czasu (pszczółki i miodek). Niczego bym nie zmieniał - jestem zadowolony ze
swojego życia.
roku. W szachy nauczył mnie grać mój
tata, ja nauczyłem gry
swoje dzieci, które z
powodzeniem kontynuowały grę w naszym klubie LUKS
Orient Sokółka. Teraz tą pasją dzielę się z najmłodszymi. Byłem przez 13 lat trenerem piłki siatkowej chłopców
w Gimnazjum nr 1, przez
8 miesięcy - trenerem piłki
nożnej w Akademii Sportu
Falcon. Teraz przyszedł czas
na szachy.
Sukcesy:
Moim największym osiągnięciem sportowym było
zdobycie Mistrzostwa Makroregionu Mazursko-Mazowieckiego w kolarstwie
szosowym ze startu wspólnego w kategorii junior
Praca trenera:
(miałem wtedy 17 lat). TreSport to całe moje życie, od
nowałem kolarstwo, przez
dziecka. Trenerem dzieci, któ6 lat. Wiem, co to jest ciężre stawiają pierwsze kroki w
ka, systematyczna praca.
szachach, zostałem w 2014
16 maja Straż Graniczna obchodziła swoje
święto. Starosta Sokólski Piotr Rećko
dziękował funkcjonariuszom za
zaangażowanie na
rzecz bezpieczeństwa naszych granic i
życzył niewyczerpanej
energii w kolejnych przedsięwzięciach zawodowych i
osobistych. W tym roku Straż
Graniczna obchodzi również
25-lecie powołania. Oficjalna
uroczystość z tej okazji odbyła się 18 maja w Białymstoku. Obchody rozpoczęły
liturgia w Katedrze Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja i
msza w Archikatedrze Białostockiej w intencji funkcjonariuszy i pracowników
Podlaskiego Oddziału Straży
Granicznej. W Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył
się uroczysty apel, na którym
wręczono awanse, medale i
wyróżnienia. Wśród zaproszonych gości był Sekretarz
4
Do największych osiągnięć
klubu należą: II miejsce w
MP, III miejsce w ME w
szachach szybkich, Medale
Mistrzostw Województwa
Podlaskiego i Mistrzostw
Międzywojewódzkich.
Główny cel:
Przekazywanie pasji szachowej najmłodszym, propagowanie sportu umysłowego
w środowisku lokalnym,
uczestniczenie w szkoleniach
instruktorskich i sędziowskich. Organizowanie: szkolenia szachowego, turniejów,
wyjazdów na turnieje.
Marzenie:
Zdobycie Medali Mistrzostw
Polski w szachach klasycznych, powołanie do kadry
narodowej naszych zawodników we współpracy z
trenerem Cz. Spisakiem dwukrotnym jako trener Drużynowym Mistrzem Polski w
kategorii junior.
Jak motywuję:
Zachęcam poprzez: przekazywanie pasji do szachów,
organizowanie konkursów,
turniejów szachowych (cotygodniowe - wtorkowe w
Polskim Domu Rodzinnym
Serce) oraz większych, nowoczesne szkolenie internetowe e-learning, półkolonie
szachowe,
organizowanie
wraz z rodzicami wspólnych
wyjazdów na turnieje, połączonych z wizytą w jakimś
ciekawym miejscu, Szacho-
KONCERT
CHARYTATYWNY
Dwojga
funkcjonariuszy
POSG na pewno zabrakło
na oficjalnych obchodach
w/w rocznicy. Mowa tu o
KAROLU ŻUKU Z KRAŚNIAN I AGNIESZCE
GAJOWNICZEK Z BIAŁEGOSTOKU. Od feralnego 8 lutego, kiedy będąc
na służbie ulegli wypadkowi
komunikacyjnemu, w którym
doznali uszkodzeń kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego.
są hospitalizowani. Obecnie
przebywają w Mazowieckim
Ośrodku Rehabilitacyjnym
STOCER w Konstancinie-Jeziornej. Po trzech operacjach
Karola i dwóch Agnieszki,
ich stan zdrowia powoli ulega poprawie. Poruszają się na
wózkach inwalidzkich, mają
niewładne nogi. Leczenie
rehabilitacyjne jest przewidziane do września b.r. Dopiero po tym czasie będą mogli wrócić do swoich rodzin.
Dalsza rehabilitacja, a także
zakup niezbędnego sprzętu
oraz wyposażenia medycznego i ortopedycznego wymaga nakładów finansowych.
info Sokółka nr 4/2016
Tekst i zdjęcie: WZ
Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość
możecie być spokojni.
Paul Morphy
ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ
Stanu w MSWiA
Jarosław Zieliński, przedstawiciele władz
rządowych
i
samorządowych
Wo j e w ó d z t w a
Podlaskiego, duchowieństwo, służby mundurowe, przedstawiciele urzędów,
firm, instytucji na co dzień
współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej. Najwyższe wyróżnienie - Laur Komendanta,
przyznawane za szczególne
zasługi na rzecz POSG otrzymał Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Edward Ozorowski.
we "Andrzejki", Kulig, Kraina Krasnoludków, Paintball
itp.
Szachy jest to królewska gra,
która rozwija umysł, logiczne myślenie w każdym wieku. Fantastyczne jest to, że
przy szachownicy 5-6-letni
maluch rywalizuje z osobą
o kilkadziesiąt lat starszą,
nawet po dziewięćdziesiątce
i może ją pokonać. Osobom
starszym jest polecana, aby
zachować jasność umysłu.
Gra jest piękniejsza, im się ją
dłużej poznaje.
Podstawowe potrzeby na
najbliższe miesiące to kwoty rzędu kilkunastu tysięcy
złotych. Apelujemy do Ludzi
Wielkich Serc o wsparcie.
Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz Karola i
Agnieszki 21 maja. Jest także
możliwość wpłaty na ich konta. Z serca dziękujemy.
Wpłata na rzecz Karola:
19 1940 1076 6436 0546
0000 0000
Tytułem DAROWIZNA
Karol Żuk, Kraśniany 27B
16-100 Sokółka
Wpłata na rzecz Agnieszki:
83 1160 2202 0000 0002
6391 1672
Tytułem DAROWIZNA
Agnieszka Gajowniczek
ul. Dubois 3/1
15-349 Białystok
na rzecz
KAROLA ŻUKA
AGNIESZKI GAJOWNICZEK
21 MAJA
Bomba ekologiczna rozbrojona?!
Składowisko odpadów w Karczach obejmuje ponad 17ha. Oprócz
najstarszej części, tzw. starego wysypiska wyłączonego z bieżącej eksploatacji, przeznaczonego do rekultywacji,
znajduje się kwatera I przeznaczona
do magazynowania odpadów. Kwatera
ta wyznaczona decyzją starosty sokólskiego w poprzedniej kadencji winna
służyć ok. 15 lat. Ponieważ składowisko nie działa zgodnie z prawem, tj.
brak na nim segregacji i przetwarzania odpadów, a także zwozi się odpady z pogwałceniem wszelkich norm
ilościowych, może być ono zapełnione znacznie szybciej. Dlatego spółka
śmieciowa Landfill Pure Home Sp. z
o.o. obecnie przystąpiła do budowy II
kwatery.
Starosta sokólski Piotr Rećko,
od początku kadencji aktywnie działał
na rzecz zamknięcia Karcz. Decyzją
z dn. 02.03.2015r. cofnął w całości,
bez odszkodowania, pozwolenie starosty sokólskiego z dn. 26.06.2009,
mocą którego spółce śmieciowej ZZO
Euro Sokółka, poprzedniczce Landfill
Pure Home, udzielono pozwolenia na
działalność. Zobowiązał także
EURO Sokółkę, jako
posiadacza
magazynowanych
o d p a d ó w,
do ich usunięcia do dn.
30.11.2015r.
Wiadomo, że papier jest cierpliwy, wytrzyma wszystko, ale z wyegzekwowaniem tej decyzji będą problemy. Usunięcie odpadów
bowiem sporo kosztuje.
Dlatego należało iść za ciosem.
Starosta Rećko złożył do Podlaskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska wniosek o objęcie starego wysypiska programem likwidacji
bomby ekologicznej. Program polega
na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów stwarzających poważne zagrożenie dla środowiska, życia i zdrowia
ludzi w obrębie miejscowości Karcze.
Podczas piątkowej sesji Rady
Miejskiej w Sokółce,
starosta sokólski odczytał opinię Podlaskiego WIOŚ. Oto
jej treść:
Podlaski
WIOŚ pozytywnie
opiniuje, że wniosek jest zgodny ze
stanem faktycznym i
rzeczywistym.
Zalegające znaczne ilości odpadów magazynowanych na nieutwardzonym terenie stwarzają realne
zagrożenie dla środowiska i mogą
przyczynić się do dalszego pogorszenia jakości wód podziemnych w obrębie składowiska odpadów w Karczach. Wobec braku skutecznych
metod wyegzekwowania zobowiązania wynikającego z decyzji starosty z
dn. 02.03.2015r. niezbędne jest wykorzystanie dostępnych sposobów likwidacji zagrożenia jakie niesie ze sobą
dalsze zaleganie zmagazynowanych
odpadów na terenie składowiska w
Karczach.
Mając na uwadze powyższe,
Burmistrz Kulikowska
do prokuratury!
Zdesperowana
Rada Miejska na wniosek
radnego Marka Awdzieja,
przewodniczącego komisji specjalnej d/s Karcz,
skierowała
burmistrz
Ewę Kulikowską do prokuratury na podstawie
art. 231 kk, zagrożonego
karą pozbawienia wolności do lat 3.
Desperacja Rady
wynikła z bezczynności
Kulikowskiej w sprawie
wysypiska w Karczach.
Radni mają dosyć ponagleń, próśb, motywowania
pani burmistrz. Zarzuty w
stosunku do burmistrz dotyczą m.in. braku nadzoru
nad wypełnianiem umów
dzierżawy. Kulikowska nie
reaguje na postępujące ska-
żenie wód gruntowych oraz
postępujące
nieodwracalne
skutki w środowisku naturalnym. Tymczasem w zastraszającym tempie pogarsza się
jakość wód gruntowych, co
skutkuje zagrożeniem dla ujęć
wody pitnej dla Gminy Sokółka. Pani burmistrz nie wykonała też uchwały intencyjnej
RM w sprawie wypowiedzenia
umów dzierżawy spółce śmieciowej.
Rada Miejska zarzuca Kulikowskiej działania na
szkodę gminy. Burmistrz nie
egzekwuje milionowych należności finansowych w stosunku
do gminy. Ewa Kulikowska
rozpowszechnia nieprawdziwe
informacje o rzekomych wielomilionowych karach, które
gmina ma płacić na rzecz spółek śmieciowych. Te informacje
nie mają pokrycia w rzeczywistości. Spółka śmieciowa
robi wielomilionowy biznes
w naszej gminie i obecnie buduje nam kolejne pola składowe na terenie dzierżawionych
17ha.
Kulikowska swoją
bezczynnością doprowadziła
do tego, że w prawie całej Sokółce unosi się śmieciowy fetor, który uniemożliwia normalne życie mieszkańcom.
Wszyscy wiemy, że Kulikowska mieszka w Białymstoku,
do którego sokólski fetor na
razie nie dotarł.
Przypadek
sokólski skierowania przez Radę
Miejską burmistrza do prokuratury jest pierwszym w
historii polskiego samorządu.
Podlaski WIOŚ pozytywnie opiniuje
wniosek starosty sokólskiego w sprawie objęcia programem likwidacji
tzw. bomby ekologicznej w/w przedsięwzięcie.
Mając w ręku powyższe pismo WIOŚ, starosta MOŻE SIĘ
UBIEGAĆ O ŚRODKI od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
na tzw. wykonanie zastępcze. Polega
ono na wywiezieniu odpadów i obciążenie kosztami tej operacji spółki
śmieciowej. Jest to krok milowy w
sprawie Karcz – mówił Piotr Rećko.
Sukcesu pogratulowała staroście burmistrz Ewa Kulikowska, dziękując
nazbyt wylewnie. Trudno się oprzeć
wrażeniu, że ta wdzięczność pachnie
hipokryzją. „Hipokryzja jest hołdem,
który występek składa cnocie”, jak
powiedział klasyk. Pani burmistrz nie
może się bowiem pochwalić sukcesami na polu Karcz, a wręcz jest oskarżana przez radnych o zaniechania.
„Mam nadzieję, że wkrótce pogratulujemy pani wypowiedzenia spółce
umowy dzierżawy gruntu” - ripostował Piotr Rećko.
tekst: hm, zdjęcie: RB
Głosy mieszkańców na sesji RM w sprawie Karcz.
„Zapach jest co wieczór praktycznie, czuć nawet przy
zamkniętych oknach, przedostaje się i jest uciążliwy.
Jest problem wyjść z dzieckiem, które to wdycha, sami
źle funkcjonujemy, no dokucza niemiłosiernie.”
„Zamknięte to teraz jest, ale czy będzie zlikwidowane,
czy śmieci zostaną gdzieś wywiezione, tak żeby nie dokuczało mieszkańcom. Każdy udaje że coś robi, a tak naprawdę w tej kwestii nic się nie dzieje. Nam nie chodzi o
to, by miedzy sobą były jakieś przepychanki miedzy władzami, tylko żeby problem został zlikwidowany.”
„To jest hałda, że głowa mała! Gdzie to pójdzie? Do
góry nie pójdzie! Ja rowerem tam jeżdżę często. To
jest… ojej! Ile tego… A z tej strony taki smród idzie.
Przecież to żywnościowe i mięso i wszystko to gnije, tak
jakby padlina. Zdechłe konie, krowy - smród taki.”
„Już w zeszłym roku latem, odór był tak silny, zwłaszcza wieczorem w parne dni, że nie można było otworzyć
okien w mieszkaniu. Jest to bardzo uciążliwe i zapewne
nie służy zdrowiu.”
Antoni Cydzik
GODZ. OK.19.00
Kościół Miłosierdzia Bożego
pl. bł. ks. M. Sopoćki, Białystok
info Sokółka nr 4/2016
5
www.infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Wybierz
właściwy
kierunek
Młodzież ZS w Sokółce
WYKAZ SZKÓŁ
DLA MŁODZIEŻY
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:
Zespół Szkół
Zawodowych
im. Elizy Orzeszkowej
w Sokółce
Osiedle Zielone 1A,
tel. (85) 711 25 08
www.zszsokolka.pl
Technikum Nr 1
w Sokółce, 4-letnie
Zawód Technik: mechanik /
usług fryzjerskich
/ informatyk / budownictwa
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 1, 3-letnia
Oddział wielozawodowy
Szkoła daje możliwość zdobycia
atrakcyjnego zawodu i ułatwia start
w dorosłe życie. Panuje w niej miła
atmosfera, a nauczyciele mają wyrozumiały stosunek do uczniów. Posiada dobrze wyposażone pracownie
informatyczne, mechaniczne i fryzjerskie. ZSZ w Sokółce współpracuje z lokalnymi pracodawcami, a
w szczególności z firmą Metal-Fach,
co podnosi szanse naszych absolwentów na znalezienie pracy. Mocną
stroną szkoły jest sport, ale też wolontariat i działalność artystyczna.
Zapraszamy do nauki w sokólskiej
"zawodówce"!
Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11,
tel. (85) 711 25 29
www.liceumsokolka.pl
Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
w Sokółce, 3-letnie
przedmioty w zakresie rozszerzonym: jęz. polski / historia / wos /
matematyka / fizyka / jęz. ang. / informatyka / biologia / chemia / geografia / jęz. ros /
ZS w Sokółce to: najwyższa w powiecie zdawalność egzaminu maturalnego, sukcesy w ogólnopolskich
olimpiadach i konkursach, zajęcia
uzupełniające z biochemii, pomocy
przedmedycznej, edukacji humanistycznej, mundurowej, grafiki komputerowej i tworzenie stron www,
możliwość zdobycia certyfikatów:
z informatyki np. ECDL, wolontariatu onkologicznego; wspieranie
aktywności edukacyjnej, społeczno-obywatelskiej, kulturalnej i sportowej uczniów, otwarcie na inicjatywy
uczniowskie, ciekawe projekty realizowane we
współpracy ze środowiskiem
Młodzież ZSR w Sokółce
lokalny np. „Czytanie w bramie” czy
„Kawiarenki wielu kultur” - pielęgnowanie idei wielokulturowości,
wycieczki, biwaki, zajęcia terenowe,
strzelnica;
Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr. Henryka
Dobrzańskiego-Hubala
w Sokółce
ul. Polna 1, tel. (85) 711 20 44
www.zsrsokolka.pl
Technikum Nr 2 w Sokółce,
4-letnie
Zawód Technik: żywienia i usług gastronomicznych / ekonomista / hotelarstwa / rolnik
Szkoła zapewnia bezpieczeństwo
oraz miłą i partnerską atmosferę.
Kształcimy w zawodach dających
szansę zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i za granicą. Osiągamy wysoką zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Rozwijamy
talenty i zainteresowania uczniów:
artystyczne, dziennikarskie, sportowe oraz kształtujemy postawy
prospołeczne. Organizujemy kursy,
wycieczki i wyjazdy dydaktyczne i
krajoznawcze, w tym praktyki zagra-
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Zespołu Szkół w Suchowoli
niczne. Umożliwiamy zdobycie tytułu
technika rolnika, prawa jazdy kat. T w
formie szkolnej a dla osób dorosłych
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
go, sekcję ratowniczą PCK, zajęcia
w ramach Młodzieżowej Orkiestry
Dętej oraz liczne koła zainteresowań. Uczniowie nasi zajmują czołowe miejsca w zawodach lekkoatletycznych na szczeblu wojewódzkim,
a nawet krajowym, a także konkursach przedmiotowych. Młodzieżowa
Orkiestra Dęta jest jedną z najlepszych w kraju, o czym świadczą czołowe miejsca zajmowane w licznych
przeglądach. Osobom spoza Suchowoli oferujemy możliwość zamieszkania w internacie. Aplikujemy o
środki z UE w ramach programu
Kapitał Ludzki, co pozwoli na zorganizowanie dodatkowych zajęć i
wyjazdów naukowych na uczelnie.
Zespół Szkół w Suchowoli
ul. Augustowska 2
tel. (85) 712 40 10
www.losuchowola.edu.pl
Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Suchowoli, 3-letnie
matematyka / jęz. ang. / geografia /
biologia
Technikum w Suchowoli,
4-letnie
Zawód Technik: rolnik / handlowiec
W skład ZS w Suchowoli wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące im. Ks.
J. Popiełuszki oraz Technikum, kształcące w 2
specjalnościach: Technik Rolnik i Technik Handlowiec. Atutem liceum są
liczne rozszerzenia: 4 finansowane przez Starostwo Powiatowe w
Sokółce i dodatkowo 3 - przez Gminę
w Suchowoli. Naszym uczniom organizujemy liczne zajęcia dodatkowe: sekcję lekkiej
atletyki i tenisa stołowe-
kucharz
z
r
a
l
e
t
ho
Zespół Szkół im. gen.
Nikodema Sulika
w Dąbrowie
Białostockiej
ul. 1000-lecia P.P. 24
tel. (85) 712 11 24
www.liceum-dabrowa.pl
Liceum Ogólnokształcące
w Dąbrowie Białostockiej,
3-letnie
jęz. polski / jęz. ang. / jęz. ros. / historia / matematyka / fizyka / biologia / chemia / WOS / geografia
Odział sportowy: jęz. polski / matematyka / historia
maturę na najwyższym w powiecie poziomie (95% w 2015
r.). Uczniowie szkoły
zawodowej ucząc się
zawodu u pracodawców egzamin zawodowy również kończą
wysokim wskaźnikiem
zdawalności.
Nasza szkoła to także miejsce realizacji
zdolności: językowych poprzez Wolontariat Europejski EVS oraz sportowych w ramach Podlaskiej Stolicy
Piłki Ręcznej i Taekwon-do.
pomoc i wsparcie psychologa oraz
pedagoga szkolnego, bogata baza
dydaktyczna wspierająca wszechstronny rozwój dziecka, atmosfera
życzliwości, akceptacji, tolerancji.
WYKAZ SZKÓŁ
DLA DOROSŁYCH
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM,
8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
– FORMA ZAOCZNA
Zespół Szkół w Sokółce
SZKOŁY SPECJALNE DLA MŁODZIEŻY
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:
ul. Mickiewicza 11,
tel. (85) 711 25 29
www.liceumsokolka.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Sokółce
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
w Sokółce, 3-letnie
Osiedle Zielone 1 A
tel. (85) 711 26 78
www.soswsokolka.pl
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca
do Pracy w Sokółce, 3-letnia
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna Nr 3
w Sokółce
Zawód: Kucharz
Atuty SOSW to: wysoko wykwalifikowana kadra, dobre wyposażenie
szkoły i baza lokalowa, szeroki wachlarz zajęć rewalidacyjnych, kół
zainteresowań, możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez
udział w licznych przedsięwzięciach, uroczystościach, konkursach,
zawodach; możliwość zdobycia zawodu i umiejętności potrzebnych w
życiu, praca w małych grupach, indywidualizacja procesu nauczania,
możliwość mieszkania w internacie,
geografia / WOS / jęz. ang. /
jęz. ros. / historia
Zespół Szkół im. gen. Nikodema
Sulika w Dąbrowie Białostockiej
ul. 1000-lecia P.P. 24,
tel. (85) 712 11 24
www.liceum-dabrowa.pl
Młodzież ZSZ w Sokółce
6
Młodzież ZSR w Sokółce
info Sokółka nr 4/2016
Olimpiada Myśli
Jana Pawła II
22.04 w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Ciechanowcu
odbył się etap wojewódzki
VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II
pod hasłem „Głoście wartość rodziny”. LO w Sokółce
reprezentowali: M. Kułak i I.
Sobolewska oraz Piotr Ryszkiewicz, który w ostatecznie
zajął VI miejsce.
Tekst na podst. Piotr Ryszkiewicz
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
– forma zaoczna
Zespół Szkół Rolniczych im. mjr.
Henryka Dobrzańskiego-Hubala
w Sokółce
ul. Polna 1, tel. (85) 711 20 44
www.zsrsokolka.pl
Oddział wielozawodowy
ta
liceumsokolka.pl
przedmioty w zakresie
rozszerzonym: matematyka /
geografia
Zawodowa w Dąbrowie
Białostockiej 3-letnia
omis
PAWEŁ JACEWICZ uczeń klasy
politechniczno-informatycznej
znalazł się w gronie 10 finalistów XIII Ogólnopolskiego
Konkursu Interdyscyplinarnego im. ks. prof. Józefa Tischnera "MIKROPROFESOR".
Łącznie można było zdobyć
400 punktów, Paweł uzyskał
309 i uplasował się na 4. miejscu. Finał odbędzie się 3 czerwca w Oświęcimiu.
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Dąbrowie
Białostockiej, 3-letnie
informatyk Zasadnicza Szkoła
ekon
KRÓTKO.
ZS w Dąbrowie Białostockiej to
szkoła dająca wybór swoim wychowankom. Uczniowie liceum
dokonują samodzielnie wyboru
przedmiotów rozszerzonych i zdają Młodzież ZS im. w Dąbrowie Białostockiej
info Sokółka nr 4/2016
Prowadzenie
produkcji rolniczej (R3)
Zawód:
Rolnik – 1 rok
Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej
(R16)
Zawód:
Technik Rolnik – 1 rok
Michał Kułakowski
City Run 5k
Białystok ukończony
Super impreza, atmosfera!
Zakochałem się w bieganiu!
Ewelina Kułakowka
Zrobione, jest wynik poniżej
2h. Zmęczona i szczęśliwa!
7
www.infosokolka.pl
Stypendia sportowo-artystyczne Starosty Sokólskiego
URSZULA GŁÓDŹ
III kl. LO im. M. Kopernika w
Sokółce, średnia- 4,89;
II miejsce w Lidze Siatkówki
Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego, XVI miejsce indywidualnie w Licealiadzie Województwa
Podlaskiego w Indywidualnych
Biegach Przełajowych.
GABRIELA HOŁUBOWICZ
I kl. LO im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, XXV miejsce
indywidualnie w Licealiadzie
Województwa Podlaskiego w
Indywidualnych Biegach Przełajowych, 38. miejsce w biegu
na 100 m w półfinałach Licealiady Województwa Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej, IV miejsce w biegu 4x100
m w półfinałach Licealiady
Województwa Podlaskiego w
Lidze Lekkoatletycznej.
DOMINIKA STELMASZEK
II kl. LO im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, 33. miejsce
indywidualnie w Licealiadzie
Województwa Podlaskiego w
Indywidualnych Biegach Przełajowych.
ANNA BERNATOWICZ
III kl. ZS w Suchowoli, średnia
5,11; IV miejsce w biegu
w XXVI Memoriale im. A.
Wojny, I miejsce dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w
Suchowoli w Woj. Przeglądzie
Orkiestr Ochotniczych Straży
Pożarnych Woj. Podlaskiego;
KATARZYNA SZCZESIUL
III kl. LO im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, Nagroda
Specjalna w XIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
poezji Leonardy Szubzdy
„Między milczeniem a krzykiem”, III miejsce na Festiwalu
Kolęd i Pastrorałek, udział w
Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni 2015”.
DAWID ADAM TOCHWIN
III kl. LO im. M. Kopernika
w Sokółce. IV miejsce (zespół
Dąb Dąbrowa Białostocka) w IV
Lidze 2015/2016, II miejsce w
Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Futsalu Chłopców,
V miejsce w II Lidze Futsalu
2015/2016, III miejsce w klasyfikacji generalnej fazy zasadniczej
MF Powiatowej Piłki Nożnej (II
Liga).
WOJCIECH KUL
III kl. LO im. M. Kopernika
w Sokółce, tytuł najlepszego
zawodnika w Mistrzostwach
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Futsalu Chłopców.
MICHAŁ MATEUSZ
SUJETA
III kl. LO im. M. Kopernika
w Sokółce, udział w IX edycji
konkursu „Opowiedz...” w
ramach programu „Działaj
Lokalnie”, III miejsce w
konkursie fotograficzno-ekologicznym pn. „Spacer
z obiektywem”, I miejsce w
konkursie „Błyskotliwi” organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
MARTA MAŃCZUK
III kl. ZS w Suchowoli, IX miejsce w biegu w XXVI Memoriale
im. A. Wojny, I Rzut Ligi LA
Szkół Ponadgimnazjalnych, VI
miejsce drużynowo w Licealiadzie Województwa Podlaskiego
w Indywidualnych Biegach
Przełajowych, VII miejsce
indywidualnie w Licealiadzie
Województwa Podlaskiego
w Indywidualnych Biegach
Przełajowych;
MAGDALENA ŁAZAR
III kl. ZS w Suchowoli, średnia
4,9; I miejsce dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
w Suchowoli w Woj. Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych
Straży Pożarnych Woj. Podlaskiego, II miejsce w konkursie
literacko-plastycznym pt.
„Zofia Kossak w służbie Bogu,
Kościołowi i Polsce.”
odsłona 4.
RÓŻA ASANOWICZ
I kl. LO im. M. Kopernika
w Sokółce. II miejsce w XXI
Powiatowych Biegach Przełajowych z okazji 95. rocznicy
Bitwy Niemeńskiej, II miejsce
w X Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska
Kobiet w Boksie, I miejsce w
VIII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Bokserskim
w Białymstoku.
KAROLINA KRAWIEL
III kl. LO im. M. Kopernika w Sokółce, II miejsce w
Lidze Siatkówki Dziewcząt
Szkół Ponadgimnazjalnych
Woj. Podlaskiego, 33. miejsce
indywidualnie w Licealiadzie
Woj. Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
6. miejsce indywidualnie
w Półfinałach Licealiady
Województwa Podlaskiego
w Lidze Lekkoatletycznej.
ANNA TURKO
II kl. LO im. Mikołaja
Kopernika w Sokółce, II
miejsce w II Lidze Siatkówki
Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa
Podlaskiego;
AD REM. Jubileusz
13 maja 2016 r. w dąbrowskim kinie „Lotos" odbył
się Koncert Jubileuszowy
z okazji 5-lecia działalności zespołu wokalnego „Ad
Rem". Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Sokólski Piotr Rećko
oraz Wicestarosta Jerzy
Białomyzy.
Członkinie
grupy pod kierownictwem
muzycznym
Jarosława
Woźniewskiego poprowadziły widownię sentymentalną ścieżką wspomnień,
przypominając wydarzenia
sprzed pięciu lat, liczne
koncerty i występy, a także ujawniając w humorystyczny sposób smaczki i
perturbacje towarzyszące
próbom i prezentacjom.
W przerwach między poszczególnymi
blokami
tematycznymi
gościnnie
zaprezentowały się na scenie dwa zespoły: zespół
fletów z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Dąbrowie Białostockiej oraz
zespół perkusyjny „Beat It"
działający od niedawna przy
parafii różanostockiej. Dzieci
i młodzież z obu grup otrzymały słodkie prezenty od Jubilatów.
Bardzo wzruszające chwile
miały miejsce,
gdy
zaproszeni goście
składali
życzenia zespołowi. Gratulacjom nie było
końca, a „Ad
Rem" został
bogato obdarowany kwiatami i pełnymi
www.infosokolka.pl
koszami.
Uroczystość rozpoczęła i zakończyła się piosenką: „Trzynastego", która idealnie pasowała i do daty jubileuszu, i do
nastrojów. Bo „trzynastego
wszystko zdarzyć się może,
trzynastego, świat w różo-
JAKUB SZUBZDA
II kl. ZS w Suchowoli, VI miejsce indywidualnie w Licealiadzie Województwa Podlaskiego
w Indywidualnych Biegach
Przełajowych, I miejsce dla
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Suchowoli w Wojewódzkim
Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego;
(Red.)
Wicestarosta
Jerzy Białomyzy
"CZYTAM – WYGRYWAM"
w janowskiej bibliotece
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
ALEKSANDRA
SUCHWAŁKO
III kl. ZS w Suchowoli, średnia
4,78, I miejsce w XXVI Memoriale im. Al. Wojny, I Rzut Ligi
LA Szkół Ponadgimnazjalnych,
II miejsce w kategorii recytacji
w XXIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej, wyróżnienie w IX Konkursie Poezji Patriotycznej „Polska
to my” o zasięgu wojewódzkim
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych;
wym kolorze...". Szczególnie trzynastego w piątek.
Tekst na podst. i zdęcia:
Maciej Sulik Dyrektor
MGOK w Dąbrowie Białostockiej.
Wiosna w oczach dziecka w SOS-W
W maju uczniowie SOS-W-u w
Sokółce uczestniczyli w podsumowaniu Konkursu Plastycznego ph. „Wiosna w oczach
dziecka”
zorganizowanego
przez Filię Biblioteczną Nr 1
Biblioteki Publicznej w Sokółce. Komisja konkursowa miała
trudne zadanie bo prace uczniów
SOS-W-u były bardzo ciekawe.
Laureatami zostali: Paweł,
uczeń kl. VI i Kamil z kl. III,
którzy za pomocą pasteli przedstawili swoje wizje wiosny. Prace uczniowie wykonali pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety
Szomko.
tekst na podst.: E.Szomko
SOSW,zdjęcia: SOSW
info Sokółka nr 4/2016
12.05.W trosce o uczestników ruchu drogowego sokólscy policjanci cyklicznie prowadzą działania pn.
„Pieszy”. Ich celem jest
ograniczenie liczby zdarzeń
drogowych z udziałem pieszych.
12.05. W wyniku szybkiej,
wspólnej akcji funkcjonariuszy Policji z Dąbrowy
Białostockiej, SG z Nowego Dworu oraz druhów z
OSP odnaleziono 87-latka,
który oddalił się w nieznanym kierunku. Zmęczonego i odwodnionego mężczyznę odnaleziono przy
nasypie kolejowym.
Policjanci apelują, aby w
przypadku zaginięcia osoby starszej / z problemami
zdrowotnymi / niepełnosprawnej / dziecka, jak najszybciej powiadomić o tym
służby ratunkowe, żeby
zwiększyć
prawdopodobieństwo odnalezienie zaginionych.
14.05. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Sokółce gościli dzieci z
rodzicami w ramach NOCY
MUZEÓW 2016 realizowanej przez Muzeum Ziemi Sokólskiej.
17.05. Na terenie całego
Powiatu Sokólskiego policjanci drogówki prowadzili
działania „Trzeźwa gmina”,
sprawdzili trzeźwość 360
kierowców. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.
/sokolka.policja.gov.pl/
998
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie
przeprowadziła akcję ph. „Czytam – Wygrywam” , a także gościła uczniów klas I–III ze SP
w Białousach. W ramach akcji każdy, kto wypożyczył książkę brał udział w losowaniu niespodzianki. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i zachęciła do odwiedzania biblioteki.
Dużą frajdę zrobiło wszystkim spotkanie z młodymi czytelnikami ze SP w Białousach. Uczniowie
zwiedzili bibliotekę, a także zapoznali się z księgozbiorem. Dzieci wykazały się zdolnościami plastycznymi i zrobiły zakładki do książek.
Biblioteka Janów
8
Z kronik: 997
info Sokółka nr 4/2016
14.05. Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Sokółce umożliwiła wstęp do swoich budynków w ramach NOCY
MUZEÓW 2016 organizowanej przez Muzeum Ziemi Sokólskiej. W spotkaniu
uczestniczyła ok. 20-osobowa grupa zwiedzających,
zapoznano ją z pracą straży, sprzętem używanym w
działaniach ratowniczo–gaśniczych oraz profilaktyką
w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego.
/sokolka.straz.bialystok.pl/
9
www.infosokolka.pl
Mamy WICEMISTRZA POLSKI
Juniorów Młodszych w taekwon-do!
13-15 maja w Nowej Rudzie odbyły się XXIII Mistrzostwa
Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF. Na matach rywalizowało ponad 200 wyłonionych
w eliminacjach zawodników z 54
klubów całej Polski. Dąbrowę Białostocką i Lipsk reprezentowali:
Patrycja Lipska, Maciej Budnik
(Dąbrowa), Piotr Protasiewicz i Paweł Chomiczewski (Lipsk).
Po emocjonujących walkach w kategorii do 52 kg tytuł
Wicemistrza Polski zdobył Maciej
Budnik, uczeń gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej. Przegrał mi-
nimalnie i dopiero w finale z tegorocznym uczestnikiem Mistrzostw
Europy Juniorów.
Pozostali nasi zawodnicy
również zaprezentowali wysokie
umiejętności i wolę walki. Patrycja
Lipska zajęła ostatecznie 8. miejsce w kategorii do 50 kg. Na takim
samym miejscu sklasyfikowany
został w kategorii powyżej 70 kg
Piotr Protasiewicz. 9. miejsce w kategorii do 58 kg przypadło Pawłowi
Chomiczewskiemu.
ZAPLANUJ Z NAMI
PIŁKARSKI WEEKEND
21-22 maja
Mecze w lidze drużyn piłkarskich
z naszego powiatu.
21 maja 2016 /Sobota/
vs
Tekst i zdjęcia: Tomasz Leszkowicz,
trener PST 'Ko-Dang' Lipsk/PCSW
Dąbrowa Biał.
UKS Sudovia Szudziałowo KS Sparta Augustów
SZUDZIAŁOWO GODZ. 16.00
vs
www.infosokolka.pl
13-14 maja
WSCHODNIE MISTRZOSTWA OFF-ROAD
Sokółka
To impreza nastawiona na
integrację i dobrą zabawę.
Na 2016 r. zaplanowane są
dwie edycje: I odbyła się
13-14 maja w Sokółce, II –
przewidziana jest w terminie 29-30 lipca w Ełku.
„Na Wschodnie Mistrzostwa Off-Road zjechało
sporo załóg z Polski, ogólnie było ich 28. Na noc
przewidziane były 4 odcinki specjalne. Ja z synem
Karolem wystartowaliśmy
jako pierwsza załoga, jako
jedyni wszystkie OS-y zaliczyliśmy. Zakończyłem noc
praktycznie bez awarii, u
mego syna walczyliśmy z
awarią do 3.00 rano, ale
udało się naprawić samochód. Natomiast w dzień
mieliśmy dość głęboką
przeprawę
wodną
w Kundzinie, było
dość niebezpiecznie z możliwością utopienia
samochodu,
poza tym Karol w swoim
samochodzie
zalał komputer.
Ta sytuacja odjęła mu 2 h, ale mimo
wszystko ruszył dalej.
Skończyliśmy w czasie, w
komplecie zaliczyliśmy OS-y.
Trasy zaplanowane na noc,
jak i na dzień były ciężkie.
Jako jedyna załoga zrobiliśmy praktycznie wszystkie
tzw. PKP-y kompletne. Już
wtedy mieliśmy pewne
I miejsce bez jechania czasówki.
Podsumowując,
zająłem
I miejsce, syn
Karol
drugim
samochodem
z a j ą ł
II mimo
awarii. Załoga z Sokółki
– Rafał Borowski
w Klasie Elektrycznej
zajęła III miejsce. Duże
uznanie dla nich, bo to młodzi chłopcy, którzy dopiero
zaczęli jeździć. W Klasie
Turystycznej Łukasz Hościłowicz zajął również III
miejsce. Sokółka robi się
dość mocna w tych rajdach.
Opinie zawodników ogólnie są pochlebne, na pewno
będą tu wracać i w coraz
większym gronie będziemy
się spotykać na rajdach.
Teraz planujemy udział w
rajdach w Wyszkowie, a
w czerwcu odbędzie się II
runda Poland Trophy 4x4
w Sokółce. To trochę inna
formuła rywalizacji, ale
na podobnych terenach.”
- podsumował Ignacy Lenkiewicz.
(Red.)
KS UM Krynki
KS Jasion Jasionówka
KRYNKI GODZ. 16.00
Szczypiorniak
kończy remisem
14 maja w hali sportowej Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej został rozegrany mecz
II Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn
pomiędzy drużyną KS Szczy-
22 maja 2016 /Niedziela/
piorniak Dąbrowa Białostocka
a SPR "Pabiks" Pabianice. Był
to tzw. „mecz o pietruszkę”,
ponieważ ostatnia kolejka ligi
ułożyła się w taki sposób, że
wynik meczu praktycznie nic
nie zmieniał w tabeli dla obu Mecz zakończył się wynikiem: 27:27, co
drużyn, aczkolwiek zespoły sprawiło, że zespoły z Dąbrowy, jak i z
grały o honor swoich klubów. Pabianic zeszły z boiska z uśmiechem na
twarzach, zamykając tym samym sezon
rozgrywek piłki ręcznej.
vs
KS Kora Korycin
KS Narew Choroszcz
KORYCIN GODZ. 16.00
vs
Tekst i zdjęcia: WZ
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Dąbrowie Białostockiej zaprasza na
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH
DRUŻYN O PUCHAR BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z okazji XXI Dni Dąbrowy
Białostockiej. 28 maja o godz. 10.00
na stadionie miejskim. Zgłoszenia:
tel. 85 712 11 09, [email protected], w
siedzibie MGOK-u oraz na fanpage’u
MGOK-u na FB do 24 maja. Przewidziane nagrody!
Bieg główny wystartuje o godz.
11:30, ilość miejsc w nim jest
ograniczona, zapisy 8.00-10.30
i na www.competit.pl/zgloszenie/2927. Bieg towarzyszący w
kategorii gimnazjum wystartu-
10
KS Pogranicze Kuźnica
KS Skra Wizna
KUŹNICA GODZ. 16.00
A – KLASA II GRUPA
vs
KS "Sokół 1946 Sokółka"
KS Grab Janówka
SOKÓŁKA GODZ. 16.00
je o godz. 11:00, a w kategorii
szkół podstawowych - o godz.
11:30. Od godz. 11:05 imprezie
towarzyszył będzie marsz nordic walking pod hasłem „Krokiem po Zdrowie”. Zaplanowa-
info Sokółka nr 4/2016
no występy taneczne i wokalne
od godz. 12:30 oraz koncert o
godz. 13:30. Informacje:
www.goksitsuchowola.pl
oraz www.suchowola.pl
Rio pod znakiem zapytania DĄB DĄBROWA NA REMISIE
Na początku maja Paweł Wierzbicki - zawodnik UKS
Boxing
Sokółka
uczestniczył
w
zgrupowaniu Kadry Narodowej Seniorów w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, na którym miał
się przygotowywać
do Turnieju Kwalifikacyjnego Igrzysk
Olimpijskich Rio
2016. Parę tygodni wcześniej na
Gali Boksu w Sępólnie Krajeńskim,
gdzie nasz Mistrz Polski Seniorów
odniósł 7. zwycięstwo, nabawił
się kontuzji lewej nogi. Niestety,
podczas intensywnych treningów
w Cetniewie Wierzba znalazł się
w szpitalu. Dzięki reakcji swojego
trenera Tomasza Potapczyka szybko trafił do specjalistów w Warszawie. Tam stwierdzono uszkodzenie
mięśnia podeszwowego lewej łyd-
ki oraz powiększenie kaletki ścięgna
Achillesa. Aktualnie Paweł przebywa w domu, jest w trakcie
rehabilitacji i uczęszcza
na treningi wzmacniające
górne partie mięśni.
Z powodu niefortunnych
wydarzeń Wierzba nie
weźmie udziału w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w czeskiej Usti
nad Łabą pod koniec maja.
Również pod znakiem zapytania staje wyjazd na
Turniej Kwalifikacyjny Igrzysk Olimpijskich Rio 2016 na początku czerwca do stolicy Azerbejdżanu – Baku.
Pomimo przeciwności nasz
zawodnik nadal czuje się w pełni sił
i chce zawalczyć o olimpijskie złoto.
Teraz wszystko zależy od szybkiej
rehabilitacji i władz Polskiego Związku Bokserskiego. Trzymamy kciuki i
życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
„Myślę, że remis jest zasłużony. Pierwsza połowa jak pod nasze dyktando. Stworzyliśmy sobie trzy bardzo dobre sytuacje, niestety bez punktu.
Drugą połowę rozpoczęliśmy od bramki. Przy wyniku 1:0 mecz był otwarty,
przeciwnik strzelił bramkę i
zaatakował trochę mocniej.
Następny ciężki mecz rozegramy w niedzielę 22 maja
z Ruchem Wysokie Mazowieckie” - podsumował
mecz Robert Speichler trener drużyny Dąb Dąbrowa
Białostocka.
(Red.)
Lekkoatletyka w Korycinie
9 i 16 maja na stadionie lekkoatletycznym w Zespole Szkół w Korycinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego
SZS w indywidualnej lekkoatletyce. Zawody były jednocześnie eliminacjami do
półfinałów wojewódzkich, które odbędą
Tekst i zdjęcie: WZ
się w Suwałkach. Awans uzyskiwało 7
pierwszych zawodników
Wydawca: Stowarzyszenie "Towarzystwo Ziemia Sokólska"
i zawodniczek w każdej
Adres redakcji:
konkurencji. W zawodach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 -100 Sokółka
brały udział szkoły z [email protected]
wiatu sokólskiego. Łączwww.infosokolka.pl
nie wystartowało 400 zaRedaktor naczelna: Aneta Tumiel
wodników i zawodniczek.
Nakład: 10 000 egzemplarzy, ISSN 2450-999X
info Sokółka nr 4/2016
(Red.)
11
www.infosokolka.pl
pierwsze w Sokółce
Program Rodzina 500+ ruszył 1 kwietnia - i to nie Prima Aprilis... To 500 zł miesięcznie przeznaczone na drugie i kolejne dziecko.
Rodziny, które mają niskie dochody
mogą otrzymać wsparcie także dla
pierwszego lub jedynego dziecka
przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Wniosek 500 Plus o
zasiłek mogą składać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie
opiekujące się dzieckiem.
Zapytaliśmy sokólskich rodziców o ich doświadczenia związane z tym programem.
Kasia lat 29 Wraz z mężem dowiedzieliśmy się o programie 500+ od
znajomych. Później telewizja, internet i tak nasza wiedza się poszerzała.
Złożyliśmy wnioski na dwójkę dzieci
w MOPS-ie w Sokółce i czekamy na
wypłatę świadczenia. Okres oczekiwania trwa miesiąc. Planujemy kupić
dzieciom piętrowe łóżko używane, a
za kolejne świadczenia to, co na bieżąco będzie potrzebne.
Ewa lat 23 Już dostałam świadczenie na mego synka. Wraz z mężem
jesteśmy szczęśliwi, że możemy mieć
dodatkowe pieniądze, które pozwolą
nam na zakup podstawowych rzeczy
dla naszego dziecka. Będą to głównie
pieluszki, środki higieniczne, jedzon-
ko oraz ubranka. Cieszymy się, że mogliśmy
skorzystać z tego świadczenia.
Kinga lat 25 O programie 500+ dowiedziałam
się z telewizji, następnie
szczegółowych informacji szukałam w internecie. Między innymi był
to informator w postaci
filmiku, który dokładnie przedstawiał
krok po kroku procedurę pozyskana
świadczenia. Następnie udałam się
do MOPS-u. Tam Panie pomogły w
złożeniu wniosku oraz wypełnieniu
dokumentów. Aktualnie czekam na
wypłatę świadczenia. Jestem bardzo
zadowolona z tego programu, ponieważ dodatkowe pieniążki przydadzą
nam się, szczególnie na zakup pieluch, ubranek oraz mleka sztucznego
dla dzieci.
Agnieszka lat 33 Jestem samotną
matką z dwójką dzieci. Moje dochody
były tak niskie, że zakwalifikowałam
się do programu. Jest to dla mnie
naprawdę duża pomoc, ponieważ
jestem osobą bezrobotną. Pieniądze
przeznaczę na ubranka oraz jedzenie.
Z czasem będę przeznaczać na to, co
jest najbardziej potrzebne – chociażby na wyprawkę dzieci do przedszkola i szkoły, co mnie czeka już za 2 lata,
o ile program będzie nadal trwać.
gdzie warto być
Marek lat 40 Jako ojciec trójki dzieci
też mam to świadczenie. Na początku maja odebrałem pieniądze. Żona
wyjechała za granicę i zostawiła nas
samych. Te pieniądze to dla mnie jedyny ratunek, chociaż wspiera mnie
mocno moja rodzina. Pieniądze wydaję na ciuchy oraz jedzenie. Często
też chodzimy z dzieciakami na basen,
do kina albo na lody. Pojedziemy nie
raz też do Białegostoku do galerii lub
McDonalda. Niewątpliwie żyje nam
się teraz lepiej. Nie wchodzę już w
długi, ponieważ mam pieniądze i staram się nimi dobrze gospodarować.
Jak widać Program Rodzina 500+ został pozytywnie przyjęty
przez sokólskich rodziców i okazał
się dużym wsparciem. Dodatkowe
świadczenie pozwala na ustabilizowanie sytuacji materialnej, co wpływa na spokojną codzienność i niezależność.
ES
20 maja - IV Wojewódzki
Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Zespole Szkół w
Sokółce
21 maja - Spotkanie uczestników Dyskusyjnego Klubu
Książki w Bibliotece Publicznej
w Sokółce
21 maja - Mecz Szudovia Szudziałowo vs Sparta Augustów
21–22 maja - Regaty żeglarskie
- Zalew Sokólski
21 maja - Turniej koszykówki
Straży Granicznej w hali sportowej Zespołu Szkół
21 maja - Smykolandia - warsztaty dla dzieci z tworzenia biżuterii na dzień matki
22 maja – XX Cross trzeźwości
w Suchowoli
22 maja - Mecz Sokół Sokółka
vs. Grapianówka
22 maja – Mecz Pogranicze
Kuźnica vs. Skra Wizna
22 maja – Piknik rodzinny w
Sidrze
25 maja - „Literacki bukiet”
– Dzień Matki w bibliotece –
konkurs recytatorski dla osób
niepełnosprawnych Biblioteka
Publiczna w Sokółce
25 maja – Akcja Bumerang
w Zespole Szkół w Dąbrowie
Białostockiej
25 maja – 25-lecie powołania
Straży Granicznej – Kuźnica –
Lądowisko
26 maja - Koncert z okazji Dnia
Matki w Kawiarni „Lira”
26 maja - Dzień Mamy – „Śpiewamy z Mamami„ Przedszkole
nr 5 w Sokółce
26 maja - Dzień Matki- występy
zespołów dziecięcych skierowane do matek i babć w Gminnym
Ośrodek Kultury i Sportu w
Kuźnicy
"COŚ" na urodzinach
DKF-u
Radny Hołownia znowu przegrał
22 maja
Radny Jarosław Hołownia
przegrał kolejną sprawę z
Powiatem Sokólskim
W dniu 13 maja br. w
Warszawie odbyło się
posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze
skargi kasacyjnej Jarosława Sylwestra Hołowni
od wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w
Białymstoku z dnia 13 paź-
O godz. 18.00 w Kinie "Sokół" rozpocznie się feta z okazji 31.
urodzin Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Fantom". Podczas
urodzinowego wieczoru Teatr Amatorski "Coś" działający przy
SOK-u pod kierunkiem Michała Gieniusza, przedstawi współczesną wersję dramatu Williama Szekspira „Romeo i Julia”. Będzie także pokaz filmowy, czarno-białe dzieło hiszpańskiego reżysera P. Bergera pt. „Blancanieves” . Pokazowi będzie towarzyszyła muzyka wykonywana na żywo przez artystkę Miss God. Wszystkich gości urodzinowej imprezy zachęcamy do przyjścia
w ciekawym nakryciu głowy!
Fot. Michał Sujeta
12
6. przegrana, mały jubileusz...
info Sokółka nr 4/2016
dziernika 2015 r. w sprawie
ze skargi Jarosława Sylwestra Hołowni na uchwałę
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r. nr
III/16/2015 w przedmiocie
odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu. Naczelny Sąd Administracyjny w
Warszawie oddalił skargę
kasacyjną radnego Jarosława
Hołowni reprezentowanego
przez adwokata.
Czekamy na listy
[email protected]

Podobne dokumenty

Podgląd - infosokolka.pl

Podgląd - infosokolka.pl pokazała miejsce i stare fotografie bożnicy chasydzkiej Bejt Tefila Chajej Adam, gdzie była jesziwa (szkoła talmudyczna). Zwieńczeniem wyprawy była synagoga Kakuaski Beth Midrasz, przy której przew...

Bardziej szczegółowo