Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i

Komentarze

Transkrypt

Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
Oferta: OR.2110.1.2015 z dnia 24 lutego 2015r.
INFORMACJA
Informuję ,że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Marcin Wiśniewski zam. Kępno.
UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:
Pan Marcin Wiśniewski spełnił wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu
o naborze. Podczas testu kwalifikacyjnego wykazał się wiedzą merytoryczną z zakresu
ogólnych zasad funkcjonowania samorządu powiatowego, podstaw postępowania
administracyjnego oraz podstaw prawnych z zakresu zadań realizowanych na w/w
stanowisku pracy.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się jako osoba komunikatywna, gotowa do
podjęcia nowych wyzwań w pracy. Potwierdził oczekiwane od kandydata predyspozycje i
cechy osobowościowe.
Kępno, dnia 17 marca 2015r.
Starosta Kępiński
/-/ Witold Jankowski

Podobne dokumenty