Dziesiąty numer dwutygodnika

Komentarze

Transkrypt

Dziesiąty numer dwutygodnika
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR
6 IM . MACIEJA RATAJA W EŁKU
SMACZNY
DWUTYGODNIK
2015, NR 10
OBCHODY DNI ZIEMI
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
W piątek, 24 kwietnia,
miała miejsce uroczystość pożegnania absolwentów, podsumowująca ich czteroletnią naukę
w naszej szkole. Technikum nr 4 pożegnało 76ciu uczniów, którzy już
za 10 dni przystąpią do
egzaminu maturalnego.
Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem a ich rodzice
otrzymali od dyrektora
szkoły Artura Bońkowskiego listy gratulacyjne.
Wielu uczniów nagrodzono książkami i dyplomami
za sukcesy w konkursach,
zawodach
sportowych
i pracę na rzecz szkoły.
Była też wyjątkowa nagroda dla ucznia z najwyższą średnią. Wręczyła
ja dla Marioli Kotlengi,
z kl. IV kucharz, pani Mariola Raczyńska, naczelnik
Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego
w Ełku. Podczas czteroletniego toku nauki Mariola uzyskała średnią
5.25. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dorosłym
życiu!!!
Uroczystość była wyjątkowa. Prowadziła ją pani
Justyna
Radaszewska,
Kasia i Kuba z kl. I tżb.
Podczas
uroczystości
mieliśmy okazję wysłuchać mini koncertu ze-
30 KWIETNIA 2015 R .
W TYM NUMERZE :
społu Marzycielki, któremu akompaniował niestrudzony
pan Jan Olejnik, pan Paweł
Swędrowski oraz
Faustyna,
która grała
na gitarze.
Były też podziękowania
i
życzenia,
które w imieniu klas IV
złożyli najlepsi uczniowie
naszej szkoły Mariola
Kotlenga i Maciek Filimonow.
D ZIE Ń
Ciężko się żegnać, ale
przed naszymi uczniami
i kolegami wiele nowych
wyzwań, szans i możliwości, wolność i niezależność, nowe znajomości.
Idźcie zawsze do przodu
i koniecznie z uśmiechem
na twarzy. Bądźcie dobrą
wizytówką naszej szkoły.
Powodzenia na egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym.
mgr Urszula Mikłosz,
fot. U. Mikłosz
OTWARTY
2
SZKOŁY
3
W ARSZTATY
PIERWSZOKLASIST Ó W
ŚWIATOWY
DZIEŃ ZIEMI
4
AKCJA
SADZENIA
DRZEWEK
5
WYSTĘP
SYGNALISTÓW
6
KONKURS
EKOLOGICZNY
7
SPRZĄTANIE LASU
9
OZE
10
BIEG DLA ZIEMI
11
MAJOWY PIKNIK
12
WYWIAD
14
ZE STRZELCEM
—
SEBASTIANEM
WRÓBLEWSKIM
DOMOTEKA
15
SMACZNY DWUTYGODNIK
S TR . 2
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Klasa 2tżb i 1tża przygotowały pod
nadzorem mgr Elżbiety Steckiewicz
ślimaczki krucho-drożdżowe, 2zc
z 1tżb oraz 1 zk pod opieką mgr Moniki Świtaj i mgr Urszuli Walas — sushi,
mgr inż. Małgorzata Włodarczyk i mgr
Iwona Pierzchała wraz z uczestnikami
zajęć Cooking Time — pizzę.
W sobotę, 25 kwietnia 2015
roku, pomiędzy godziną 9 a 13,
był dniem otwartym szkoły dla
gimnazjalistów, ich rodziców
i innych gości. Przygotowaliśmy na ten dzień szczegółową
informację o kierunkach kształcenia, pokazy osiągnięć, filmów z życia szkoły. Prezentowane były też filmy charakteryzujące poszczególne zawody.
W pracowni restauracyjnej
oglądaliśmy popisy umiejętności kelnerskich i barmańskich,
a w recepcji hotelowej uczniowie kierunku
hotelarstwo
zaprezentowali
fachową obsługę gościa
hotelowego.
Przybyłych gości muzyką i śpiewem przywitał zespół Marzycielki pod kierunkiem
dr Jana Olejnika, przy
udziale mgr Pawła
Swędrowskiego.
Przygotowane potrawy zostały zaserwowane przez klasę kelnerów dla,
m. in. odwiedzających naszą szkołę
gimnazjalistów, pracowników szkoły
oraz gości ze starostwa. Pani mgr Karolina Jaszkowska przeprowadzała
w pracowni sensorycznej testy na dal-
tonizm smakowy. Nie licząc różnych
pokazów z programu nauczania lekcji
modułowych odbyły się również lekcje
z zajęć ogólnokształcących, np. o fermentacji alkoholowej prowadzone
przez panią mgr Bożenę Pieniążek.
Uważam, że dni otwarte, jak co roku,
przyciągną wielu pierwszoklasistów na
rok szkolny 2015/16.
oprac. Maciej Folejewski, klasa I tżb,
fot. A. Szlejter
2015,
NR
10
S TR . 3
CIASTECZKA W DZIECIĘCYM WYKONANIU
wszystkie surowce, których użyliśmy do otrzymania ciasteczek
i wszystkie drobne sprzęty, które
miały służyć ich pracy.
Zajęcia prowadzone przez Emilię
Pietrulińską i Marlenę Bobińską
z klasy 3 cukiernik cieszyły się dużym uznaniem, a pracowitość naszych gości w powierzone zadanie
była godna naśladowania. Dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności oraz wiedzę z produkcji ciasta
kruchego.
Wielką radość sprawiło im formowanie ciasteczek i ich dekorowanie.
W dniu 17 kwietnia br. odbyły się zajęcia praktyczne, w których uczestniczyła klasa I "d" ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
w Ełku. Zorganizowaliśmy dla nich
zajęcia, na których przekazaliśmy
swoje umiejętności dotyczące procesu technologicznego ciasteczek.
Dzieci ubrane w profesjonalne stroje
robocze z wielkim zapałem i radością
najpierw
stanęły
w kolejce,
g d z i e
w szystk ie
umyły ręce, a potem zajęły
miejsca do
pracy. Rozpoznały
Pomimo
ciężkiej pracy, kilogramów mąki
na twarzy
i
fartuchach, wytrwałości
w oczekiwaniu na wypiek ciasteczek,
nie
powstrzymali
się
przed skonsumowaniem prawdziwych arcydzieł, w których główną
rolę odegrał lukier, czekolada i posypki, a dopiero później ciasteczko.
opracowanie: Emila Pietrulińska
i Marlena Bobińska z klasy III Zc/k
prowadzenie zajęć: Emila Pietrulińska
i Marlena Bobińska
z klasy III Zc/k
pod opieką mgr inż. M. Włodarczyk
fot. Ewa Łosiewicz kl. III Zc/k
SMACZNY DWUTYGODNIK
S TR . 4
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
cje i młodzież.
Korzenie
Dnia
Ziemi wiążą się
z
obserwacją
przesilenia letniego, co wiąże się
z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która
ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.
Dzień Ziemi podejmowany był
w różnych krajach, lecz stał się
naprawdę global-
ny w 1990 roku, mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ
w 1992 roku w Rio de Janeiro.
Również i nasza szkoła, od kilku lat,
tradycyjnie uczestniczy w tej akcji.
W dniu 16 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy I ZC,
Celem zajęć było uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw zagrażających ziemi ze strony człowieka, przekazanie informacji o ogólnoświatowym Dniu Ziemi i jego znaczeniu dla
Ziemi i ludzi, wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw
proekologicznych. Uczniowie mogli
zaobserwować, jak sami ludzie wpływają negatywnie na
swoje otoczenie, wyrzucając butelki, papierki, wiaderka czy
inne dziwne przedmioty. Na przyszłość…
Szanujmy Swój Dom –
ZIEMIĘ.
oprac. mgr Justyna
Radaszewska,
fot. J. Radaszawska
Dzień Ziemi (ang. Earth Day),
znany też jako Światowy Dzień
Ziemi - to nazwa akcji prowadzonej corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia
Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy
jest ekosystem planety ludzi.
Na obchody składa się zwykle
wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytu-
2015,
NR
9
S TR . 5
Obchody Dni Ziemi —
KWIATKI, BRATKI I STOKROTKI ….
Przez dwa dni trwała akcja sadzenia
nowych drzewek i krzewów wokół
naszej szkoły. Otoczenie naszej szkoły
jest coraz ładniejsze. Jest to możliwe
dzięki dotacji, jaką otrzymaliśmy ze
Starostwa Powiatowego. Dzięki naszej akcji mieliśmy możliwość włączenia się w działania ekologiczne na
Warmii i Mazurach pod nazwą
„Tydzień dla Ziemi”. Głównym ich
organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Celem naszym było zadbanie
o różnorodność gatunków zwierząt
oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu. Zakupiliśmy 60
różnych krzewów i drzewek, m.in.
wierzbę Iwę i Haruko, głóg, kalinę
koralową, jaśminowiec pachnący,
porzeczkę krwistą, mahonię, lilak
Meyera, dziurawiec, różne odmiany hortensji, krzewuszki i tawułki.
Otrzymaliśmy również dar od zaprzyjaźnionego leśniczego p. Andrzeja Piela z Leśnictwa Przykopka.
Pan leśniczy podarował nam sadzonki sosny zwyczajnej, świerku i polskiej
lipy. „I bez lipy…” –
jest na co teraz popatrzeć.
Ogromną frajdę przy
sadzeniu
drzewek
mieli uczniowie z klasy
III
Zck,
\III Tak i młodzież
z internatu. Niektórzy
uczniowie mieli nawet ochotę ponazywać drzewka swoimi
imionami.
Całkiem
niezły pomysł, codziennie mijalibyśmy
„Karolinę”, „Gąskę”, „Łukasza”,
„Paulinę”, „Izę”, „Radka” albo
„Kubę”.
Nad całością czuwały panie U. Mikłosz,
G.
Abratkiewicz
i A. Tracichleb-Salik. Zapraszamy
do galerii na naszej szkolnej stronie internetowej.
mgr Urszula Mikłosz,
fot. U. Mikłosz
SMACZNY DWUTYGODNIK
S TR . 6
Obchody Dni Ziemi — WYSTĘP SYGNALISTÓW
„Obecnie w Polsce po zawirowaniach wojennych i prawie 50
latach PRL-u gdzie prawie zapomniano o tej wspaniałej tradycji
[…] sygnalistyka myśliwska powraca tak jak powróciły do polskiej kniei […] żubry.”
Lesław Domogała
współczesnych polowaniach gra się poniżej 30. sygnałów. Faktyczną popularnością cieszy się zaledwie kilkanaście.
Wielu z nich wysłuchaliśmy. Poznaliśmy też m.in. "Hejnał Lasów Państwowych" i "Hejnał Leśników Polskich".
oprac. mgr Alicja Tracichleb – Salik
fot. A. Tracichleb – Salik
W OPINII UCZNIÓW:
Angelika: „Na początku nie interesowało mnie przemówienie, lecz gdy
leśniczy oznajmił, że mają specjalne
sygnały, które mogą być wykorzystywane podczas polowań zainspirowałam się. Szkoda tylko, że pan leśniczy
cicho mówił przez co nie wszystko
słyszałam i szybko się skończyło. Uważam, że był to fajny pomysł z występem leśniczych, bo ta wiedza może się
przydać”.
Adrian: „Występ był nawet ok. Straciłem zajęcia wychowania fizycznego,
co sprawiło, że nie podobało mi się to
wszystko. Chciałbym, żebym ponownie mógł zobaczyć Sygnalistów, ale na
innej lekcji”.
Patryk: „Pokaz sygnalistów był całkiem ciekawy. Lubię tematy związane
z polowaniem, więc jak najbardziej
chciałbym wszystkim ze szkoły uświadomić co oznaczają sygnały np. na
zbiórkę, czy nawet gdy zwierzyna została postrzelona”.
zebrała Alicja Budzińska, klasa I tżb
W wtorek, 21.04.2015r. w Zespole Szkół nr 6 w Ełku miała
miejsce niecodzienna lekcja
historii. Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich
Nadleśnictwa Ełk zapoznał nas
z piękną tradycją sygnalistyki
łowieckiej, która odradza się
w Polsce po kilkuset latach niebytu.
Współczesna sygnalistyka łowiecka swój początek bierze
w wieku XIX. Wywodzi się z Niemiec, jak większa część polskiej
obyczajowości myśliwskiej. Do
dziś zachowało się w tradycji
polowania, wraz z zapisem nutowym, około 60. sygnałów myśliwskich. Spora ich część zatraciła już rację bytu na łowach. Na
2015,
NR
10
S TR . 7
Obchody Dni Ziemi — KONKURS DRZEWO, DRZEWA… LAS
W naszej szkole, 21.04.2015 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
„Drzewo, drzewa, las… różnorodność
gatunków’’. Na konkurs zostało zgłoszone ponad 40 prac wykonanych
techniką dowolną. Jak zakładał regulamin konkursu prace mogły być
w formie fotografii, pracy plastycznej,
pracy literackiej lub prezentacji multimedialnej.
Przez I etap konkursu przeszło 20 prac.
Ich wyboru dokonały organizatorki
konkursu tzn. p. Renata Harasimik oraz
p. Alicja Tracichleb-Salik. 21 kwietnia
doszło do obrad jury w którym zasiedli: p. Róża Cimochowska z CEE w Ełku,
przedstawiciele Nadleśnictwa Ełk
w składzie: p. Wioleta Brytan,
p. Krystian Brytan, p. Piotr Mierzejewski, p. Adam Klepacki, p. Andrzej Wasilewski, p. Marcin Pach oraz p. Janina
Dargacz z naszej szkolnej biblioteki.
A oto wyniki obrad naszego jury:
w kategorii FOTOGRAFIA: I miejsce ex
aequo: Aleksandra Kozikowska I TŻa,
Natalia Ziemkiewicz I TŻa, miejsce:
Katarzyna Sikorska I TŻb, II miejsce:
Jakub Bieniek I ZK,
w kategorii PRACA PLASTYCZNA
INDYWIDUALNE: I miejsce: Aleksandra Wierzbicka I TH, I miejsce: Joanna Frylich I TŻa, II miejsce: Mariola
Dąbrowska I ZC
ZESPOŁOWE: I miejsce: Daria Kmicińska I ZK i Julita Kmicińska I ZK
II miejsce: Klaudia Kawałko I TŻa
Paulina Mrówka I TŻa
w kategorii PRACA LITERACKA
I miejsce: Klaudia Stefanowska I TH
-w kategorii PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: I miejsce: Jakub Gutowski I ZK
Nagrody dla zwycięzców zostały
ufundowane przez: Nadleśnictwo
Ełk w Mrozach Wielkich oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Nagrody zostaną wręczone podczas
zakończenia roku szkolnego.
W dniu rozstrzygnięcia konkursu
naszą szkołę odwiedziła grupa Sygnalistów z Nadleśnictwa Ełk, którzy
byli jurorami w konkursie. Występ
był krótki ale myślę, że ciekawy.
oprac. Klaudia Stefanowska,
klasa Ith
fot. Alicja Tracichleb-Salik
Dziękujemy za pomoc
w realizacji działań ekologicznych:
• Panu
w-ce dyrektorowi
Sylwestrowi Chylińskiemu
• Pani Janinie Dargacz,
• Pani
Alicji Kaczyńskiej
• Pani
Karolinie Kędzierskiej
– Głódź
• - Pani Dorocie Kozłowskiej
• Pani Urszuli Mikłosz
• Pani Elżbiecie Steckiewicz-
Pani Ewie Strzeleckiej
Koordynatorki działań
ekologicznych:
Renata Harasimik
Alicja Tracichleb-Salik
SMACZNY DWUTYGODNIK
S TR . 8
Obchody Dni Ziemi — ZWYCIĘSKA PRACA
LITERACKA — ESEJ DRZEWO, DRZEWA, LAS –
RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA
Powszechnie mówi się, że bez lasów
świat by nie istniał i że lasy są niezbędne, ale dlaczego właściwie się
tak uważa? Chcę przedstawić swoje
stanowisko w tej sprawie i podać
kilka przykładów potwierdzających
fakt, że lasy są potrzebne człowiekowi.
Dom na wynos
Moim zdaniem, pierwszą i chyba najbardziej oczywistą rzeczą jest to, że
w lasach wycinane są drzewa, które
przerabiane są na opał bądź na materiał budulcowy. Wiele domów prywatnych jak i hoteli, pensjonatów czy moteli wykonanych jest z drewna. Może
być to cały budynek wykonany z tego
budulca lub też, wnętrze budynku.
Wnętrze, w którym jest coś
z drewna (podłoga, sufit, meble) ma
swój niepowtarzalny, bardzo przyjemny klimat i przede wszystkim, takie
meble, bądź podłoga mają piękny zapach lasu, który czuje się od razu po
wejściu do takiego pomieszczenia.
Zielony sklep dla każdego
Oczywiście nie tylko drewno pozyskuje się z lasów. Nie można pominąć
wspaniałych darów, które daje nam
las. Wielką pasją Polaków już od wieków jest grzybobranie. Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu ukazał wspaniały obraz dawniejszych zbiorów
grzybów. Borowik jadalny, czubajka
kania, koźlarz babka, pieprznik jadalny
(kurka), maślaki i podgrzybki to tylko
te najbardziej popularne grzyby polskich lasów. Co roku zbieramy ich tysiące ton a część nawet eksportujemy.
Grzybobranie to także wspaniały sposób spędzania wolnego czasu z rodziną.
Innym ulubionym przez Polaków owocem runa leśnego są jagody borówek,
szczególnie zaś borówki czernicy. Cho-
ciaż zawiera niewiele witamin, stała
się, dzięki masowemu występowaniu
i temu, że jest po prostu smaczna, ulubionym owocem pochodzącym z lasu.
Skoro piszę o darach lasu to nie mogę
pominąć ważnej rzeczy – ziół leśnych.
Popularną teraz metodą leczenia jest
leczenie niekonwencjonalne, które
właśnie opiera się na rozmaitych ziołach. Mówiąc "zioła", nie myślę oczywiście jedynie o części zielonej rośliny,
ale również o ich korzeniach, zdrewniałych łodygach czy korze. Lista roślin
służących człowiekowi do rozmaitych
kuracji jest długa, warto jednak wymienić choćby kilka z nich: dziurawiec
zwyczajny, dziki czarny bez, jałowiec
pospolity, borówki, berberys zwyczajny, kruszynę pospolitą czy miodunki.
Oczywiście nie zostały rozpoznane
jeszcze właściwości lecznicze wszystkich roślin z lasu, a co dopiero roślin
stref tropikalnych, a o takich także nie
można zapominać, np. z amazońskiej
dżungli. Wielu badaczy właśnie tam
poszukuje leków na wciąż nieuleczalne
choroby, np. nowotwory.
Najczystsza fabryka na świecie
Myślę, że las można porównać do fabryki i to do takiej dość dobrze prosperującej. Las daje drewno, owoce i inne
produkty, których używa człowiek.
Jednak ta ‘’fabryka’’ jest wyjątkowa,
ponieważ jest najczystsza i najbardziej
przyjazna środowisku. Oczyszcza nam
powietrze z dwutlenku węgla a w zamian daje życiodajny tlen i chroni nas
przed szkodliwym wpływem przemysłu
na człowieka. Las rosnący na stokach
gór może zatrzymać ogromną ilość
wody. Także leśne górskie gleby i ściółka chłoną wodę niczym gąbka i w czasie dużych opadów czy topnienia śniegów zatrzymują wiele wody, oddając ją
potem stopniowo. Dzięki temu nie
wszędzie w górach czy na pogórzu
trzeba budować kosztowne tamy lub
zbiorniki retencyjne, chroniące tereny
zamieszkane przed powodziami.
Las-lekarz dla duszy
Chyba każdy przyzna mi rację, że las spełnia
także funkcje rekreacyjną i turystyczną.
Wszyscy lubimy spacery, czy po prostu odpoczynek w lesie. Cisza, świeże powietrze
i piękno zielonych drzew łagodzą nerwy
skołatane coraz szybszym tempem życia,
pozwalają po prostu wypocząć. Na szczęście
dla naszego zdrowia aktywny wypoczynek
na świeżym powietrzu staje się coraz modniejszy i powszechniejszy, co bardzo popieram i polecam. Bieganie po leśnych dróżkach naprawdę daje nową energię i siłę do
zmierzenia się z codziennymi problemami.
Sosny, brzozy i dęby wpisują się w Polski
krajobraz tak samo, jak stojące szeregiem
pośród pól i wiejskich dróg wierzby, brzozy
czy dęby. Każdy uczeń musiał omawiać
w szkole twórczość Jana Kochanowskiego
i jego fraszki. Poeta ten mieszkał w Czarnolasie i tworzył w swym ogrodzie właśnie pod
lipą. Na lipę to na pewno znana wszystkim
fraszka: „Gościu siądź pod mym liściem,
a odpocznij sobie! Nie dojdzie cię tu słońce,
przyrzekam ja tobie…”.
Z pełną świadomością mogę powiedzieć że
drzewo, drzewa, las dają życie. Ludzie, którzy niszczą lasy nie wiedzą, ile złego czynią
tak naprawdę samym sobie. Młodzież i ludzie dorośli, którzy chodzą do lasu na ogniska i rozpalają je w niedozwolonych miejscach, przez co dochodzi do ogromnych
pożarów, powinni być surowo karani. Zwierzętom mieszkającym tam pożary zabierają
dom. Las to sklep w którym jest wszystko
potrzebne człowiekowi, za co nie trzeba
płacić, jest fabryką dostarczającą człowiekowi potrzebne materiały, jest lekarzem, który
leczy nie tylko ciało, ale także duszę.
Klaudia Stefanowska
Klasa I TH,
fot. A. Tracichleb-Salik
2015,
NR
10
S TR . 9
Obchody Dni Ziemi — ZOSTANĄ PO NAS…
GÓRY ŚMIECI?!
oponami, kanistrami, workami wypełnionymi różnościami”. A dla niektórych ten las stał się
szaletem i, o dziwo…
miejscem schadzek.
Z rozmów z młodzieżą po Akcji wynika,
że młodzi ludzie
przekonali się jak
destrukcyjne jest dla
lasu (i jego mieszkańców) traktowaW czwartek, 16.04.2015r., wychowankowie Internatu Zespołu Szkół nr 6 im.
Macieja Rataja w Ełku uczestniczyli
w Wiosennym Sprzątaniu Warmii i Mazur. W tym roku sprzątali teren Leśnictwa Buczki. Zebrali, wraz z pracownikami Leśnictwa, przyczepę śmieci.
Późnym rankiem dwudziestu młodych
ludzi, pod opieką wych. Alicji Tracichleb – Salik i wych. Alicji Kaczyńskiej,
wyruszyło z internatu, by wziąć udział
w Akcji. Byli pełni zapału i młodzieńczej
żywiołowości.
Las – piękny, wyciszający, wszędzie
budząca się do życia przyroda.
A w nim, wśród wiosennych kwiatów,
znaleźliśmy… trzy monitory, drzwi od
lodówki, elementy mebli, gruz budowlany, butelki po płynach wszelkich, itd.
Im dalej w las tym bardziej młodzieńcza chęć do działania słabła zamieniając się w złość na ludzką głupotę i brak
wyobraźni. Młodzież skapitulowała
w lesie znajdującym się przy ogródkach
działkowych niedaleko pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej. Został on zamieniony w wysypisko śmieci z prawdziwego zdarzenia (!). Ludzie potraktowali łono natury: grillowymi tackami,
połamanymi doniczkami, wiadrami,
jest wydobywanie z niego
„odpadów cywilizacji”. Przyznali,
że zgłaszając swój udział w Akcji
spodziewali się
przyjemnego
sprzątania na łonie natury. A spotkali się z raniącymi krzewami,
rozbitym szkłem, wystającymi
drutami, „robalami” i cyt.
„obrzydzającymi i odrażającymi
widokami”, których twórcą jest
oczywiście człowiek. Tegoroczne
sprzątanie zapadnie im w pamięci na długo.
DZIĘKUJEMY:
- Nadleśnictwu Ełk za koordynowanie Akcji. Zapewnienie nam
worków oraz zadbanie o nasze
bezpieczeństwo
(rękawiczki
ochronne, spray przeciw komarom i kleszczom).
nie go jak wysypiska. Wychowankowie na „własnej skórze” odczuli jak
trudne, wyczerpujące i niebezpieczne
- Leśniczemu Leśnictwa Buczki
p. Grzegorzowi Gilejsza oraz
wszystkim pracownikom Leśnictwa Buczki za wspólny udział
w sprzątaniu, wyrozumiałość dla
młodzieńczej
żywiołowości
i „kruchości ducha” oraz zapewnienie nam ogniska, przy którym
odpoczęliśmy.
- Centrum Edukacji Ekologicznej
w Ełku za zadbanie o nasz transport do/z miejsca sprzątania
oraz regenerację sił po Akcji
(kiełbaski i pieczywo).
- MZK Sp z o. o. w Ełku za udzielenie zgody na darmowy przejazdy autobusami do miejsca sprzątania i do internatu.
oprac. mgr Alicja Tracichleb-Salik,
fot. A. Tracichleb-Salik
SMACZNY DWUTYGODNIK
S TR . 10
Obchody Dni Ziemi —
CZYM SĄ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENEGII?
Elektrownie wiatrowe mogą tylko tyle
mocy, aby zasilić małe domowe oraz
tyle, aby sprzedać prąd do sieci elektroenergetycznej.
Według definicji są to źródła energii niewyczerpalne (np. energia
słoneczna, wiatru), których zasoby odnawiają się w krótkim czasie
oraz których używanie nie wiąże
się z dużym deficytem. Są one
przeciwieństwem
nieodnawialnych źródeł, czyli tych, których
wykorzystanie wiąże się z szybkim
zużyciem niż naturalne możliwości odtworzenia (np. węgiel kamienny, ropa naftowa).
OZE (odnawialne źródła energii) są
zdecydowanie bardziej przyjazne
środowisku, nie powodują tak dużo szkód w środowisku naturalnym. Eksploatacja źródeł konwencjonalnych jest główną przyczyną
niepokojących zmian klimatu i nie
zapominajmy także, że te zasoby
zostaną niedługo wyczerpane.
W skład odnawialnych źródeł
energii wchodzą:
*biomasa, biogaz i biopaliwo
*energia wody - dostarcza Ziemi
ok 20% elektryczności
*energia geotermalna, czyli energia wnętrzna Ziemi
*energia wiatru
*energia Słońca
*energia prądów morskich, pływów i falowania
Trochę o energii słonecznej
Energię słoneczną otrzymuje się dzięki
kolektorom
słonecznym.
Z powodzeniem moze być produkowana w gospodarstwach domowych do
ogrzewania wody lub wspomagania
centralnego ogrzewania. Energia jest
ogólnodostępna i po instalacji kolektora
nie ponosi się już żadnych opłat czy rachunków. Poza tym dosyć szybko dosyć
szybko w porównaniu do innych źródeł
energii odnawialnej następuje zwrot
kosztów inwestycji instalacji solarnej
Trochę o energii wiatru
Coraz częściej słyszy się o energii
wiatru. Ludziom niekoniecznie podoba sie pomysł stawiania wysokich, głośnych potworów blisko
domów. Jednak dlaczego powinniśmy się do nich przekonać? Główną
zaletą jest brak żadnych zanieczyszczeń wydalanych do środowiska.
Wiatr jest także ogólnodostępny.
Żyjemy pod presją
Wbrew pozorom węgiel czy ropa naftowa nie będą wiecznymi źródłami energii. Według ekspertów złoża węgla zostaną wyeksplatowane za prawie 220
lat, o wiele krócej, bo ponad 60 lat będziemy korzystać z gazu ziemnego. I co
chyba najgorsze ropa naftowa wystarczy nam na jakieś 30-40 lat. Statystyki
są szokujące. Już teraz naukowcy szukają alternatywy dla aut napędzanych
dzięki ropie naftowej, ale musimy się
spieszyć.
oprac. Katarzyna Solińska, klasa 2tża
2015,
NR
10
S TR . 11
Obchody Dni Ziemi —
BIEG DLA ZDROWIA... I ZIEMI!
w Olsztynie. Udział w tym ma
również Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. W ramach tej
akcji 8 kwietnia odbył się ,,Bieg
dla Ziemi". Pod okiem Sylwestra
Chylińskiego,
wicedyrektora
szkoły, 16 osób z klasy 3TAK
i 3TŻc przebiegło trasę wokół
parku i kompleksu budynków
naszej szkoły. Bieganie sprawiło,
że miło spędziliśmy czas, a jednocześnie pamiętaliśmy, jak ważna
jest świadomość ekologiczna, by
chronić naszą planetę.
Nasza szkoła bierze udział w akcji ,,Tydzień dla Ziemi" organizowanej
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
oprac. i fot. Katarzyna Solińska,
klasa 2tża
Obchody Dni Ziemi —
PRZYRODA BEZ ZUŻYTYCH BATERII
Wśród uczniów szkoły w kwietniu
zostały rozprowadzone ulotki do-
tyczące
szkodliwości zużytych baterii w środowisku
zachęcające
do
zbiórki
elektroodpadów.
Z w r ó ci l i śmy się też
poprzez
uczniów
z prośbą
o przekazanie ulotek informacyjnych do
mieszkańców ich rodzinnych
miejscowości na temat akcji oraz
zasad prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami.
Młodzież za zgodą właścicieli
sklepów w swoich miejscowościach pozostawi tam ulotki
informacyjne oraz poprosi
o możliwość wystawienia pudełka na zużyte baterie przynoszone przez mieszkańców,
a następnie zebrane baterie
dostarczy do szkoły.
Akcja wciąż trwa!
Mamy już karton zużytych
baterii, które zostaną przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach.
oprac. mgr Renata Harasimik,
fot. mgr A. Szlejter
2015,
NR
9
S TR . 12
ZAPISZ SIĘ DO STRZELCA
Czy grupa jest dobrze zintegrowana?
Grupa musi być dobrze zintegrowana, ponieważ oddział jest jednym
członem. Na tyle ile stać odział to
zależy od najsłabszego. Musimy tworzyć zgraną ekipę, która nie zostawia
kolegów z tyłu. Wszystkie zadania
musimy wykonywać wspólnie ze
względu na ich trudność.
MAJOWY
PIKNIK
Jaką bronią się posługujecie?
Z Sebastianem Wróblewskim rozmawia o Jednostce Strzeleckiej 1007
w Ełku rozmawia Katarzyna Solińska
Dlaczego zapisałeś się do tej jednostki? Co Ci się w niej podoba?
Zapisałem się dlatego, że militaria i
wojsko jest moim hobby od dawna.
Chcę poznać trochę obycia wojskowego, taktyk wojskowych, musztry.
Czym się głównie zajmujecie?
Jeżeli jesteśmy w terenie to zajmujemy
się typową taktyką zieloną, czyli tym
wszystkim, co związane jest z lasem,
przebywaniem w lesie. Uczymy się tego, co żołnierze w jednostkach wojskowych. Co dwa tygodnie odbywają się
zajęcia w sztabie, wtedy mamy zajęcia
z musztry wojskowej, zajęcia z walki
wręcz, samoobrony, jak i różne wykłady na temat broni, taktyk (zielonej,
czarnej, niebieskiej i czerwonej). Ciekawą rzeczą było rozładowanie AK47 na
czas i rywalizacja w tym. Ciekawym
doświadczeniem były zajęcia z BLS,
czyli zaawansowanej pierwszej pomocy
i ALS, czyli jeszcze bardziej zaawansowanej wersji pomocy.
Posługujemy się bronią DEKO. Jest to
broń odwzorowana na prawdziwej, z
której nie można strzelać. Służy do
KĄCIK KULINARNY
ćwiczeń, to głownie broń AK47,
O D PLACKA
AKMS. Mamy też broń odlaną w całoZIEMNIACZANEGO DO
ści z gumy odporną na wszelkie uderzenia, złamania, upadki. Najczęściej
stosowana przez początkujących.
Nadchodzi maj i miejmy nadzieję, że
Jak wygląda wasz ubiór i sprzęt?
nasza pogoda w końcu się unormuje. Jak przystało na ten miesiąc oczekujemy, że będzie ciepło i słonecznie. W końcu to miesiąc pierwszego
grillowania i pikników.
Jeśli wstępuje się do jednostki, to
otrzymuje się strój na własny stan.
Najczęściej są to, tzw. bawełniaki,
czyli mundury polowe lub mundury
wyjściowe typu ripstop. Odnośnie
Co należy spakować?
sprzętu taktycznego (szpeju) dostajemy go w miarę możliwości finansowych jednostki.
Oczywiście bez jedzenia nie może
Jaka płeć przeważa na zajęciach?
Zdecydowanie przeważają chłopacy,
ale w swojej strukturze mamy też
płeć piękną. Zachęcam dziewczyny
do zapisania się do jednostki.
Czy masz jeszcze inne pasje?
Moją największą pasją jest ASG (Air
Soft Gun). Jest to z jednej strony forma zabawy replikami broni na tzw.
plastikowe kulki. Ten ,,sport" daje mi
odskocznię od rzeczywistości i pozwala na poznanie wielu ciekawych
osób.
DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ
być mowy o pikniku. Co w związku z
tym ze sobą zabrać? Należy pamiętać o tym, że to co spakujemy do
koszyka musi być odporne na
wstrząsy podczas transportu na
miejsce biesiady i wysoką temperaturę, zatem rurki z kremem odpadają. Najlepsze będą kanapki, ciasteczka, owoce i warzywa, ale dobrze
sprawdzą się również przekąski z
ciasta francuskiego, sałatki, tartaletki
lub muffinki słone i słodkie i sałatki.
oprac. mgr inż.
Małgorzata Włodarczyk
SMACZNY DWUTYGODNIK
S TR . 13
MAJOWY PIKNIK
CIASTECZKA PIEGUSKI
Wykonanie: Izabela Kieda z klasy III Zc/k,
fot. M. Włodarczyk
100g masła
150g cukru pudru
25g jaja
200g mąki pszennej
1/2 łyżeczki sody
75g gorzkiej czekolady w kostkę
60g posiekanych orzechów
WYKONANIE: masło posiekaj z mąką,
sodą i cukrem do otrzymania cząstek
tłuszczu wielkości groszku, dodaj jajo,
pokrojoną w kostkę czekoladę i posiekane orzechy, połącz wszystkie składniki, formuj kulki wielkości orzecha włoskiego, piecz w temp. 200°C przez 1520 minut .
200 g wiórków kokosowych
50 g masła
3/4 szklanki cukru
3 łyżki mleka
2 białka
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
WYKONANIE: masło rozpuść w rondelku, dodać cukier, mieszać do rozpuszczenia i zagęszczenia masy, dodać mleko oraz kokos , dokładnie
wymieszać, chwilę ogrzewać, z białek
ubić pianę, pod koniec dodać 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej i wymieszać, przestudzoną masę kokosową
dodać do ubitej piany, wymieszać
delikatnie łyżką, na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia ułożyć porcje
kokosowej masy, wstawić do nagrzanego do 180° C piekarnika i piec około 15-20 minut na złoty kolor
SAKIEWKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO
Wykonanie: Monika Mitros z klasy III
Zc/k, fot. M. Włodarczyk
KOKOSANKI
Wykonanie: Tomasz Majewski z klasy
III Zc/k, fot. M. Włodarczyk
450g ciasto francuskie
1 papryka
100g szynki
100g żółtego sera
1 jajo
WYKONANIE: paprykę, szynkę i ser
pokroić w kostkę, z ciasta francuskiego wykroić 12 kwadratów foremkę
posmarować tłuszczem i umieścić
w nich ciasto, każdą przekąskę wypełnić papryką, szynką i serem, rogi
ciasta zagiąć do środka, posmarować
wierzch jajem, piec w piekarniku
w 220°C przez około 15 minut
ROGALIKI
KRUCHO – DROŻDŻOWE
Z MARMOLADĄ
Wykonanie: Łukasz Kalinowski
z klasy III Zc/k, fot. M. Włodarczyk
50og mąki pszennej
30g jaja
250g margaryny
120g śmietany 18%
40g cukru kryształu
30g cukru pudru
50g drożdży
150g marmolady
WYKONANIE: margarynę posiekaj
z mąką do otrzymania cząstek
tłuszczu wielkości groszku, drożdże rozetrzyj z cukrem pudrem i
śmietaną, do posiekanej margaryny z mąką dodaj rozmieszane
drożdże i zarób ciasto do uzyskania jednolitej konsystencji, następnie ciasto podziel na kęsy o
wadze 100g, każdy kęs rozwałkuj
nadając mu kształt koła, rozwałkowany kęs ciasta podziel za pomocą radełka na 8 równych części, aby uzyskać trójkąty, marmoladę rozetrzyj na każdy trójkąt
dozuj marmoladę z worka cukierniczego lub rozsmaruj ją nożem,, a następnie uformuj rogaliki, uformowane rogaliki posmaruj rozmieszanym jajem i posyp
cukrem kryształem, układaj je na
blasze, w odległości ok. 2 cm od
siebie i wypiekaj w temp. 200°C
przez około 15 minut
SMACZNY DWUTYGODNIK
S TR . 14
DURIAN
nie można łączyć duriana z alkoholem i kawą,
ponieważ wpływa
szkodliwie na zdrowie
człowieka
KĄCIK KULINARNY
OD
PLACKA ZIEMNIACZANEGO
można poddawać go smażeniu, gotowaniu,
suszeniu lub
mrożeniu
100g durianu
dostarcza
ok. 90 kcal.
ma działanie
odmładzające
jest
afrodyzjakiem
podnosi odporność organizmu
DO OBIADU WYKWINTNEGO
nazywany
owoców
jest
najlepiej
smakuje
jednak
na surowo
królem
wyglądem przypomina
nasz polski kasztan, ale
jest wielki na 40cm
i waży 4 kg
durian
nadaje się
na przetwory, napoje
i desery
jest popularny w Indonezji i Azji, a niedostępny w Europie
po zjedzeniu
duriana jego
zapach pozostaje wyczuwalny jeszcze
przez
wiele godzin
na zewnątrz ma zieloną, kolczastą skórkę,
a wewnątrz kremowy
miąższ podzielony na
trzy części
zawiera
witaminy
z grupy B (B1, B2, B5, B6,
kwas foliowy oraz PP),
witaminę A i C
posiada wiele składników mineralnych: wapń, żelazo, błonnik,
magnez, mangan, fosfor, potas,
sód i cynk
durian nie ma jednoznacznego
smaku - łączy w sobie smak
smażonego sera, cebuli, migdałów, lodów bananowy i budyniu waniliowego co w połączeniu z zapachem siarkowodoru daje mieszankę, która nie
dla każdego konsumenta jest
do zaakceptowania, tzw. nie
każdy ma odwagę go spróbować
ze względu na intensywny zapach, który można
wyczuć z kilku metru,
durian na zakaz wstępu
do wielu miejsc publicznych, tj. komunikacja
miejska, samolot, hotele,
sklepy
2015,
NR
S TR . 15
10
MOJA PÓŁKA
KUCHENKA GAZOWA
Kuchenka gazowa – rodzaj kuchenki
wykorzystującej gaz ziemny lub mieszaninę propan-butan (LPG). Najczęstsza
konfiguracja tego typu kuchenki wyposażana jest w 4 palniki do gotowania
i piekarnik. Obecnie coraz częściej w
kuchenkach gazowych stosuje się piekarniki elektryczne oraz elektryczne
zapalniki. W miejscach, gdzie nie ma
dostępu do sieci gazowej używa się kuchenki gazowe zasilane gazem LPG
(mieszanina propanu i butanu) z butli.
Stosowane są modele przenośne kuchenek gazowych zasilane z butli gazowej
napełnionej mieszaniną propan-butan,
podobnie jak stacjonarne kuchenki
w miejscach, gdzie nie ma dostępu do
sieci gazowej. Wyposażone najczęściej
w jeden lub dwa palniki.
oprac. Katarzyna Tokarzewska,
klasa I tżb
Z KSIĄŻKAMI
Czy łodyga brokułu nadaje się do
jedzenia? Do czego wykorzystać
natkę marchewki? Jak zrobić bezmięsny pasztet na świąteczny stół?
Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziecie w długo wyczekiwanej książce Marty Dymek – autorki
„Jadłonomii”, najpopularniejszego
bloga w polskim Internecie poświęconego kuchni roślinnej.
Autorka skomponowała ponad 100
przepisów na wegańskie śniadania,
obiady i kolacje z bulw, korzeni i liści.
Tu burak zmienia się w ciasto czekoladowe, pietruszka występuje w parze z gruszką, a z garści kapusty powstają chrupiące chipsy. Pozycja
obowiązkowa dla wszystkich jaroszy
i tych, którzy do tej pory nie wyobrażali sobie bezmięsnego obiadu.
KREATYWNE INSPIRACJE
25-go kwietnia 2015 r. w naszej
szkole odbył się dzień otwarty. Ciekawym pomysłem było promowanie naszej szkoły z wykorzystaniem
umiejętności uczniów. Gimnazjaliści, mogli zobaczyć, na czym polegają kierunki kształcenia w naszej
szkole oraz spróbować przyrządzonych smakołyków. Tego typu reklama szkoły, według mnie, była bardzo zachęcająca.
Zauważyłam, że również na gazetkach marketów są zamieszczane
przepisy, które reklamują produkty
z danego sklepu, np.. Lidl, Biedronka, Tesco, itp. Postanowiłam więc
poszukać gdzie jeszcze możemy napotkać receptury potraw. Okazało
się, że na opakowaniach produktów
też są zawarte przepisy (np. margaryna, cukier, mąka, ryż, itp.). Z reguły
wyglądają na proste, ponieważ mają
skalę trudności, czas wykonania,
ilość porcji oraz informację, za jaką
kwotą możemy zrobić potrawę. Zapracowani zastanawiają się po prostu, co zrobić do jedzenia i nie mają
koncepcji. Większość ludzi w dzisiejszych czasach jest zabieganych i nie
mają zbyt dużo czasu, więc tego typu rozwiązania są jak najbardziej
strzałem w dziesiątkę.
POLECAM!
oprac. Alicja Budzińska, klasa I tżb
R EDAKCJA
„ SMACZNEGO
JAKUB
KOSSAKOWSKI
KLASA 1 TŻB
ALICJA
BUDZIŃSKA
KLASA 1 TŻB
EWELINA
OSTAPOWICZ
KLASA 1 TŻB
KATARZYNA
TOKARZEWSKA
KLASA 1 TŻB
NICOL
KURZYNOWSKA
KLASA 1 TŻB
KATARZYNA
SIKORSKA
KLASA 1 TŻB
MAGDALENA
BOJARZYŃSKA
KLASA 3 TŻC
ALEKSANDRA
BALCEREK
KLASA 3 TŻC
DWUTYGODNIKA ”
PIOTR
KORZENIEWSKI
KLASA 2 TŻC
KAMILA
UŁANOWICZ
KLASA 2 TŻC
EMILIA
PERKOWSKA
KLASA 3 TŻC
JAKUB
BIENIEK
KLASA 1 z/ku
KLAUDIA
STEFANOWSKA
KLASA 1 TH
ROZWIĄŻ KRZYZÓWKĘ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KAMILA
JAGŁOWSKA
KLASA 1 TH
MACIEJ
FOLEJEWSKI
KLASA 1 TŻB
KATARZYNA
SOLIŃSKA, KLASA 2 TŻA
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Odmiana ryżu o długich i smukłych ziarnach.
Substancja żelująca z wodorostów.
Włoski deser przygotowany z żółtek, cukru i słodkiego likieru.
Technika kulinarna polegająca na podlaniu bulionem pozostałości po smażeniu na patelni.
Rodzaj chińskich pierożków.
Mieszanina oleju, ziół, przypraw i octu, w której
można moczyć mięso lub warzywa w celu nadaniu
kruchości lub smaku.
Zimny sos z bazylii, czosnku, orzeszków piniowych, oliwy z oliwek i soli.
Włoski biały chlebek z mąki i drożdży.
Kasza z pszenicy.
Zupa ze świeżej lub kiszonej kapusty.
Umieszczenie w chudym mięsie słupków słoniny w
celu nadania odpowiedniej soczystości w czasie
smażenia lub pieczenia.
Norweski przysmak w postaci niesolonego, suszonego na wolnym powietrzu dorsza.
HASŁO: _________________________________
PAULINA
CIECIUCH
KLASA 3 TŻC
PATRYCJA
JAGŁOWSKA
KLASA 2 TŻC
ANNA
SZLEJTER
OPIEKUN
GAZETKI
KONKURS:
Zbierajcie kolejne wydania
gazetki z logo naszej szkoły.
Osoba która uzbiera ich
NAJWIĘCEJ
zostanie nagrodzona
na zakończeniu roku szkolnego
2014/2015r.

Podobne dokumenty

smaczny dwutygodnik

smaczny dwutygodnik "walentynkowe serce" przetrwało niejeden dzień, możemy zabawić się w ogrodnika i rosnącą w doniczce roślinę pnącą (świetnie do tego nada się każdy r o d zaj b l u s zc zu) uł o żyć (posługując się ...

Bardziej szczegółowo