Ściągnij cały artykuł…

Komentarze

Transkrypt

Ściągnij cały artykuł…
DODATEK SPECJALNY
DODATEK SPECJALNY: Transport chłodniczy
Widać światełko w tunelu
Urlich Schöpker, członek zarządu Schmitz
Schmitz Cargobull
Cargobull AG, o rozwoju cen oraz rynku naczep i przyczep, a także
pojazdów chłodniczych
KFZ-Anzeiger: Jak rozwijają się rynki naczep
i przyczep?
Urlich Schöpker: Ogólnie patrząc odbijamy
się od dna. Jednak chciałbym dokonać podziału na typy pojazdów: w obszarze chłodniczym załamanie było wyraźnie mniejsze niż
w pojazdach skrzyniowych, kontenerowych
czy w pojazdach służących do przewozu materiałów sypkich. Jeśli chodzi o chłodnie to
ponad 60-letnie doświadczenie i know-how
w produktach Premium Ferroplast okazały
się znakiem jakości i instrumentem wiążącym z klientem. Powoli wszystko idzie do
przodu w obszarze naczep skrzyniowych,
w wywrotkach także. Ten trend w firmie
Schmitz Cargobull rejestrujemy na wszystkich rynkach europejskich.
KFZ-Anzeiger: Jak dalece kryzys zmienił rynki?
Urlich Schöpker: Po pierwsze zmieniły się
cykle inwestycyjne. Naczepy i przyczepy są
teraz trzymane dłużej, istnieje raczej zapotrzebowanie na pojazdy używane, bądź z leasingu. Jednak popyt w transporcie wzrasta
i liczba dobrych pojazdów używanych wyraźnie spadnie. To oznacza znowu rosnący
popyt na nowe pojazdy.
ponad 10 lat temu ruszyliśmy w Europę. Do
tego należy rozległe finansowanie, silny Full
Serwis, 24 h zaopatrzenie w części zamienne,
wykwalifikowany partner serwisowy z certy-
„Spora liczba usług wychodzi
teraz i nam, i klientom na
dobre”.
Urlich Schöpker, członek zarządu Schmitz
Cargobull AG
Po drugie okazuje się, że właśnie teraz
wzrasta popyt na usługi związane z naczepami i przyczepami. A poprzedni oferenci nie
są w stanie wszystkiego zaoferować. My już
fikatem oraz integracja własnego, samowystarczalnego handlu pojazdami używanymi.
Poza tym ukierunkowany na klienta rozwój
własnej telematyki naczep i przyczep, która
dzięki nowym cechom przynosi wyraźnie
więcej korzyści. Spora liczba usług wychodzi teraz i nam, i klientom na dobre. Jeśli teraz ktoś dopiero z tym zaczyna lub nie jest w
stanie oferować tych usług w całej Europie,
będzie musiał poświęcić na to więcej pieniędzy lub nie wskóra nic.
KFZ-Anzeiger: Dzięki sporej nadpodaży w
ubiegłym roku stale dyskutuje się o cenach pojazdów. Jak pan widzi tę spiralę cenową?
12
TApl2 .indd 12
2010-06-02 19:17:46
Y
Urlich Schöpker: Z pewnością dyskusję
podgrzały powstałe zdolności produkcyjne
z fazy boomu. Jednak przemysłowi producenci zaczęli bardzo szybko dopasowywać
swoją podaż do popytu. To dopasowanie w
Schmitz Cargobull wprowadzane było poprzez konsekwentne zarządzanie kosztami
w dziale personalnym, technice produkcyjnej i oczywiście w zakupie. Do tego dochodzi terminowe wprowadzenie rodzaju zabudowy modułowej oraz pomysłowy system
konstrukcji, który umożliwił rozwiązania
ukierunkowane na klienta indywidualnego
oraz jest bardzo efektywny w kosztach.
KFZ-Anzeiger: Ostatnio węgiel zdrożał o 90
procent, stal o 75 procent, cena oleju także
rośnie. W jaki sposób odbija się to na waszych produktach?
Urlich Schöpker: Dziś koszt samochodu zawiera ponad 80 procent kosztów materiału.
Stal i inne metale w 7 t naczepie kurtynowej
to ok. 5,3 t. Drewno to ok. 0,7 t, a materiały
sztuczne ok. 1,0 t. Kto do tej pory ignorował
rosnące ceny na rynkach surowców, prędzej
czy później nie będzie w stanie inwestować
w wysokiej jakości technikę produkcyjną,
nowe rozwiązania w naczepach i przyczepach, a tym samym w korzyści dla klienta.
Nasi klienci oczekują dziś pojazdów, które
będą jeździć przez 24 godz. na dobę, które
długo będą trzymać swoją wartość i obniżą koszty w zakładzie. Decydujący jest dziś
Klienci oczekują dziś pojazdów, które
będą jeździć przez 24 godz. na dobę
silny partner, który oferuje przewoźnikom
solidny pakiet, zapewniający transparencję
kosztów i efektywność w transporcie.
KFZ-Anzeiger: Pomimo to na rynkach panuje
silna walka cenowa. Wielu dużych producentów ogłosiło już upadłość. Jesteście w stanie
dać taką cenę, żeby pokryć koszty?
Urlich Schöpker: Znamy dobrze nasze koszty i jeśli przy obecnym wzroście cen surowców czy dostawy nasze koszty nie pasują do
wykupu, mówimy o tym, jak to ma zwyczaj
między dobrymi partnerami biznesowymi.
Otwarcie i fair komunikujemy naszym klientom konieczność podwyższenia ceny.
KFZ-Anzeiger: Już ogłosiliście podwyżkę
cen. Jakie ryzyko widzi Pan dla przedsiębiorstw transportowych, jeśli nie będą
chciały zapłacić takich cen?
Urlich Schöpker: Z reguły naszymi
klientami są przedsiębiorstwa, które bazują na silnych partnerach. I tylko silni
partnerzy, także dla klientów naszych
klientów, są gwarancją jakości pojazdów, ich dyspozycyjności i pewnych
usług serwisowych. Kto, jako przewoźnik jasno objaśnia swoim klientom te
większe wartości w rosnących cenach,
ma lepsze szanse utrzymać się w ciężkiej
konkurencji.
Lambert
J
ako 100-procentowa córka Lambert SAS,
Lamberet Deutschland GmbH z Ulm dba o
obszary dystrybucyjne Niemiec, Austrii i Europy Wsch. Lamberet Deutschland wspierana
jest przy tym przez gęstą sieć dystrybucyjną z
30 przedsiębiorstwami partnerskimi budowy
karoserii i pojazdów w Niemczech i Austrii. Od
2005 r. istnieje obok głównej siedziby w Ulm
także siedziba w Erfurt. W Ulm i Erfurt Lamberet zatrudnia około 30 współpracowników.
Do portfolio należy sprzedaż pojazdów
nowych oraz warsztat naprawczy, a także
sprzedaż odpowiednich części zamiennych.
Poprzez córkę Lamberet Frigo-Rent można
również wynająć pojazdy chłodnicze.
13
TApl2 .indd 13
2010-06-02 19:18:04
DODATEK SPECJALNY
DODATEK SPECJALNY: Transport chłodniczy
Tym się wozi „zimno”
na Starym Kontynencie
Wybór pojazdu do
Chłodnie: najważniejsi producenci w Europie
transportu chłodniczego jest kłopotliwy, bowiem oferta
producentów jest niezwykle szeroka. Dziś prezentujemy miniprzewodnik po europejskim rynku pojazdów chłodniczych.
Naczepa Cool Liner Duoplex Steel z pakietem aerodynamicznym
cyjnych. Wykończenie wnętrz, lakierowanie,
instalacja sprzętu chłodniczego i pomostu
ładunkowego należą do zakresu usług.
Chéreau. Kompletny program przez
wszystkie klasy tonażu. Panele własnej
produkcji z tworzywa sztucznego, około
500 wariantów zabudów. Udział własnych
podwozi 85 proc., najnowsza produkcja
to podwozie na 3 osiach skrętnych z systemem sterowania Tridec TD. Nowe rozwiązania w skrzyniach: izolowane drzwi
zwijane z mechanicznym lub elektropneumatycznym sterowaniem, do tego nowa
rama tylna ze stali szlachetnej.
Ackermann Oschersleben. Na bazie konstrukcji panelowej Ackermann Fahrzeugbau
(Wolfhagen) firma oferuje bardzo zróżnicowany program, zarówno pod względem
ukształtowania warstwy wierzchniej (GFK,
aluminium i stal), jak i grubości ścianki i
wymiarów. Do tego kombinacja z wytwarzanych u siebie ram i podwozi (dopasowanych
do klienta serii produkcyjnych). Zakres: dystrybucja żywności, ale także wszystkie szczególne przypadki transportu chłodniczego.
Beilharz. Zabudowy skrzyniowe na poziomie FNA i FRC. Lekkie wersje z warstwą
wierzchnią z aluminium, większe modele z
tworzywa sztucznego. Wersja z drzwiami
bocznymi, wielokomorowa oraz modele z
trybem grzanie/chłodzenie dla transportu
roślin.
Bizien. W obrębie belgijsko-francuskiej grupy Turbo’s Hoet odpowiedzialny za chłodnie. Skrzynie własnej produkcji z tworzywa
sztucznego, drzwi frontowe i tylne ze stali
szlachetnej. Głównie naczepy trójosiowe, ale
także wersje dla dystrybucji z podwoziem, z
osią kierującą.
Bockels. W kooperacji z Chéreau i Klégé zabudowy chłodnicze dla pojazdów dystrybu-
Ekeri. Zabudowy i pojazdy z tworzywa
sztucznego na poziomie FNA i FRC. Zakres:
ciężkie jednostki i ciągniki do 60 t oraz długości EMS (25,25 m). Specjalność: wyposażenia boczne na życzenie, także obustronne.
Własne rozwiązania w bezpieczeństwie ładunku, technika piętrowa, wyposażenie w
osłonę przeciwnajazdową i zamek centralny
z monitoringiem za pomocą GPS.
Kiesling. Dwa warianty skrzyni, wszystkie z FRC i HACCP: dostarczane skrzynie
z tworzywa sztucznego w stanie surowym,
które są kompletowane i montowane w
fabryce. Pokrycie wierzchnie skrzyni ze
stali, własne wykonanie z opatentowanym
uchwytem warstwy wierzchniej, obecnie
dla wyższych ciężarów użytkowych. Zakres
masy: 2,8 t transportery do 26 t zabudów
ciężarówek i 18 t naczep. Rama pomocnicza pokryta KTL z zaplanowanym przez
siebie układem wierconych otworów do
14
TApl2 .indd 14
2010-06-02 19:18:29
Y
szybkiego montażu. Wszystkie zabudowy,
jak i szyny blokujące, dwa poziomy, większa liczba komór, ściany działowe: system
ścian działowych „Cool Swing/Cool Slide”
z elastycznych mat, zaplanowane dla różnego rodzaju zastosowań. Nowe rozwiązania:
ściana działowa do zastosowania także jako
ślepy pułap lub własne pośrednie zabezpieczenie dla kontenerów rolkowych. Od 2009
także wykończenie wnętrza furgonu z paneli izolowanych.
Kögel. Seria produkcyjna „Cool Maxx”. Trójosiowe podwozia, skrzynie FRC z tworzywa
sztucznego lub z pokryciem ze stali. Wersja
FNA z panelami od Ackermann-Wolfhagen.
Masa własna od 6500 kg. Wersja 14,9 m
„Big-Maxx-Cool” w FRC. Drzwi portalowe
ze stali szlachetnej.
Kress. Głównie małe skrzynie FRC dla przyczep dla samochodów osobowych i transporterów. Zabudowy dla ciężkich pojazdów
użytkowych Solo. Dla zastosowań dystrybucyjnych zwyczajowe warianty zabudowy.
Krone. Cztery wyposażenia podstawowe:
standardowe, dwa poziomy, multitemperatura, hakówka. Panele w wersji z tworzywa sztucznego, produkowane w Krone
A/s w Hvam, typoszereg Duoplex-GFX.
Te same wyposażenia dla serii produkcyjnych z pokryciem ze stali szlachetnej
(Duoplex-Steel), produkowane w fabryce
Brüggen, Lübtheen. Tam również produkcja podwozi dla wszystkich modeli. Nowe
rozwiązania: boczne drzwi z wzmocnionym podwoziem, systemem chłodzenia
azotem ECO-FRIDGE z holenderskim
certyfikatem Piek dla transportu bez spalin i hałasu. CITY LINER skrzynia GKF z
osią skrętną i system sterowania. Pojazdy
dwu- i trzyosiowe z systemem sterowania
dla transportu dystrybucyjnego. Od 2009
nowa skrzynia izolowana poniżej lub z poziomem FNA poprzez kombinację różnych
modułów bocznych, ściany czołowej i tyłu.
Nowy Cool Carrier.
Lambert. Skrzynia z tworzywa sztucznego
według własnego opatentowanego wykonania, o pojemności od 1 do 100 metrów sześciennych. W 2007 wyprodukowano około
8200 chłodni. Lekkie skrzynie dla przyczep
Kompletne rozwiązanie z Francji: CHEREAU
samochodów osobowych, zabudowy dla
pojazdów dystrybucyjnych we wszystkich
wariantach. Od 2006 nowa seria naczep
chłodniczych SR 02. Podwozie ześrubowane z 4 segmentów, stąd bardzo elastyczne
w produkcji, nowe drzwi tylne portalowe z
zawiasą czołową. Także skrzynie zamienne
FRC o wymiarach EN 284.
Meyer. Od klasy transporterów do 40 t zestawów z naczepą Tandem, wszystkie warianty
pojazdów z licencją FNA lub FRC. Głównie
pojazdy dystrybucyjne, dlatego szerokie
spektrum wszystkich możliwych zabudów
jak pomosty ładunkowe, zwijane drzwi, systemy regałowe, podział na komory, systemy
ścian działowych.
Mirofret. Skrzynie FRC z tworzywa sztucznego jako zabudowy oraz z podwoziem własnej produkcji jako przyczepy i naczepy, do
tego system wymienny EN 284. Specjalność
- izolowana plandeka firanka z jednej strony
lub po obu stronach, sprawdzona wartością
k 0,57. Wyposażenie wnętrza zwyczajowe z
dwoma poziomami, multitemperaturą, hakówką. Drzwi portalowe z aluminium.
Novotruck. Szeroka paleta produktów od
naczep dla samochodów osobowych poprzez
zabudowy skrzyniowe dla transporterów do
zabudów z multitemperaturą i naczep FRC z
powszechnym wyposażeniem wnętrza. Produkcja następuje poprzez partnerów kooperacyjnych.
Orten. Skrzynie chłodnicze z obcej produkcji
z własną specyfikacją, głównie wersje z tworzywa sztucznego. Małe wersje dla przyczep
skrzyniowych dla samochodów osobowych,
przygotowane do transportu napoi. Zabudowy dystrybucyjne FRC, w tym wiele wyposażeń specjalnych. Zabudowy wymienne,
hydraulicznie obniżane do podłogi.
Polarus-Gruppe. Związek średniej klasy
producentów chłodni. Skrzynie z tworzywa
sztucznego w wybranej wersji, bardzo specjalistyczne wyposażenie wnętrza, do tego
boksy transportowe z izolowanymi ścianami
dla transportu dystrybucyjnego. Rohr. Skrzynie chłodnicze FNA i FRC, głównie dla transportu dystrybucyjnego, między
innymi 40 t zestawy z przyczepą tandem z
chłodzeniem podłogi. Boksy do wyboru z
pokryciem ze stali lub tworzywa sztucznego.
Podwozia własnej produkcji często z rozwiązaniami na życzenie klienta. Wyposażenie
wnętrza bardzo szczegółowo dopasowane
do zakresu obowiązków. Liczne modele z
chłodzeniem azotowym.
15
TApl2 .indd 15
2010-06-02 19:18:50
DODATEK SPECJALNY
DODATEK SPECJALNY: Transport chłodniczy
Saxas. Zabudowy FNA i FRC dla wagonów silnikowych i przyczep (bez naczep).
Małe klasy wagowe 3,5 t, wszystkie rozmiary
pośrednie do 18 t przyczep i 26 t wagonów
silnikowych, do tego zabudowy wymienne.
Wszystkie boksy z paneli z tworzywa sztucznego, możliwość rozbudowy oraz multitemperatura, ściany działowe, hakówka, pojedyncze drzwi boczne. Krótki czas montażu
ramy pomocniczej.
Schmitz Cargobull. Jedyny producent
w Europie z pięciocyfrową liczbą sztuk.
Dwie opatentowane konstrukcje paneli z
pokryciem ze stali. Program skrzyń rozpoczyna się z zabudowami dla ciężarówek
o 11,99 t masy własnej i sięga do 42 t naczep (wersja skandynawska z przechodni-
Jedyny producent z własnym systemem
telematycznym.
Schwarzmüller. FNA i FRC skrzynie jako
zabudowy, naczepy i przyczepy. Panele z
tworzywa sztucznego, kooperacja z SORIberica. Podwozia i ramy pomocnicze własnej produkcji.
SOR Iberica. Początkowo zabudowy FRC
dla transportu dystrybucyjnego, w międzyczasie kompletny program od boksów
dla transporterów do naczep 37 t i skrzyni
wymiennych EN 284, także większa liczba
komór. Własna produkcja paneli z tworzywa
sztucznego, podwozia z kooperacji z Lecitrailer i marki Lecsor.
Trójosiowe podwozia, skrzynie FRC z tworzywa sztucznego lub z pokryciem ze stali.
STS. Skrzynie z tworzywa sztucznego dla
pojazdów dystrybucyjnych do ciężkich
skrzyń dla naczep i przyczep tandemowych z
maszyną chłodniczą pod podłogą. Specjalne
warianty dla obsługi lotniczej.
Talson. Wcześniej jedyny producent z klasyczną techniką US-Monocoque samonośnych skrzyni na platformie z ramy stalowej
oraz z ramą wózkiem jezdnym. Skrzynie
FRC i FNA w technice paneli GFK, w tym
głównie Megatrailer, m.in. „Giga” 100 m³
naczepa FNA z prowadnicą rolkową („Taldrive”) dla frachtu powietrznego.
TBV. Głównie małe i średniej wielkości pojazdy, panele z pokryciem z GKF, aluminium,
stalowym. Bardzo elastyczne jeśli chodzi
o ściany działowe i podział komór, własne
rozwiązania ochrony zimna za pomocą toru
rolkowego („Thermoster”). Naczepy od City
do wersji trójosiowych, multitemperatura,
podwójny poziom i hakówka. Wnętrze furgonów ze ścian izolowanych lub zabudowy z
izolowanych boksów.
Van Eck. Głównie program w ciężkiej klasie,
ale także naczepa BE-City. Panele z tworzywa sztucznego od Unitrans Zweigwerk Foetz
w Luxemburgu. Liczne specjalne warianty
jak składane ściany, Mega z wyposażeniem
do frachtu lotniczego, przyczepa Tandem,
naczepa dystrybucyjna ze sterowaniem hydraulicznym w wersji Low-Deck („RoRo”),
do tego podwójny poziom z niezależnym
zawieszeniem kół.
mi drzwiami bocznymi). Rama pomocnicza i podwozie cynkowane i bolcowane.
Standardowa naczepa S.KO 24 (nacisk
na osie) 80/60 (wzmocniony panelami
dach i ściany) ma swój udział w rynku,
wynoszący 80 proc w Niemczech i 28
proc w Europie. Wyposażenie w zwyczajowych wariantach (podwójny poziom,
multitemperatura, większa liczba komór,
hakówka), skrzynie dla dystrybucji w
różnych wyposażeniach, między innymi
agregat chłodniczy podłogi, oś skrętna,
wózek skrętny, pojedyncze drzwi boczne.
Spier. Najnowsza seria produkcyjna od
Spier: FNA i FRC zabudowy skrzyniowe
dla ciężarówek i przyczep. Technika paneli
oferuje pokrycia metalowe, tylne drzwi portalowe ze stali szlachetnej i różne warianty
wyposażenia wnętrza. Od Spier znana jest
wysoko rozwinięta technika przerabiania/
wyrobu dla zabudów skrzyniowych.
Steinbrügge. Poza naczepami praktycznie
Pochodząca z Beneluxu firma
wszystkie warianty skrzyni na poziomie FNA
Faymonville na Baumie zaprezeni FRC. Głównietowała
w obszarze
dystrybucyjnym,
dwa ciekawe
produkty
ale także przyczepy do transportu kwiatów.
Védécar. Skrzynie chłodnicze z tworzywa sztucznego we wszystkich klasach wagowych. Ciężkie jednostki ze specjalnym
wyposażeniem na życzenie klienta. Także
FRC-Megatrailer.
Wires. Obok programu naczep FRC Wires
montuje także zabudowy i kompletne przyczepy z boksów z tworzywa sztucznego,
mających swoją produkcję we Włoszech.
Do tego dochodzi ważny w sektorze dystrybucyjnym program wyposażenia specjalnego ze ścianami działowymi, większą
liczbą komór, pomostami ładunkowymi,
techniką przeładunku.
ZA KFZ
16
TApl2 .indd 16
2010-06-02 19:19:13
Y
Od Ferroplastu do LSP
Cargobull
Schmitz
Schmitz Cargobull może
pochwalić się 60-letnim doświadczeniem
w budowie pojazdów chłodniczych. W tym
czasie na drogi wyjechało ponad 100 tys.
naczep chłodniczych.
I
stotną podstawą sukcesu jest permanentny rozwój ukierunkowany na odbiorcę,
po to by zapewnić większą wydajność i
wytrzymałość. Czołową innowacją w budowie pojazdów chłodniczych jest materiał Ferroplast. Początkowo używano różnorodnych
pokryć i pianek izolacyjnych, a w roku 1978
Schmitz Cargobull opatentował wyprodukowane przez siebie panele Ferroplast. To co
je odróżnia to izolacyjna warstwa dyfuzyjna
bazująca na ocynkowanych pokryciach z
blachy stalowej. Takie blachy już otrzymują
kolejne opatentowane pokrycie górnej powierzchni: odporne na zadrapania, wygodne
w utrzymaniu od strony wewnętrznej, solidne
i dokładnie wykończone na zewnątrz. Leżący
pomiędzy rdzeń izolacyjny jest poddawany
solidnym procesom jakościowym. Podobnie
jak w kosmonautyce, panele są sklejane ze
sobą, tak żeby można było wyprodukować
różne rodzaje długości ściany, w zależności
od życzenia nabywcy. Dzięki stabilności konstrukcji zabudowy chłodni można zamontować krótkie podwozie. To zwiększa masę
użytkową i podnosi wydajność transportu.
Kolejnym krokiem była redukcja wagi
pojazdów: dzisiaj pojazdy (7 t) ważą ok. 3 t
mniej niż na początku. Stale wprowadzane są również optymalizacje mające na celu
zwiększenie efektywności energii i wartości
chłodni. Od drzwi portalowych, pokryć,
ramp pomocniczych, programu Roll Stability
(RSP), do specjalnych rozwiązań na życzenie
klienta. Obecnie zastąpiono lampy żarowe
w chłodniach na zużywające mniej energii
lampy LED. Produkują one mniej ciepła przy
jednocześnie lepszym oświetleniu. Oszczędza to koszty użytkowania, które powstają
przez dodatkowy okres eksploatacji urządzeń
chłodniczych.
Oczywiście dziś do pojazdów transportowych należy sporo usług: telematyka od
Schmitz-Cargobull z obszernymi usługami
danych, umowy full serwis, 24-godz. zaopatrzenie w części zamienne, rozległa partnerska
sieć serwisowa, handel pojazdami używanymi, indywidualne finansowanie. Ten koncept
One Stop Shopping pomaga przewoźnikom
w transparencji kosztów i oferuje im i ich
klientom bezpieczeństwo w całej Europie.
GER
Od 1950 roku Schmitz Cargobull wprowadził na ulice ponad 100000 pojazdów chłodniczych.
17
TApl2 .indd 17
2010-06-02 19:19:33
DODATEK SPECJALNY
DODATEK SPECJALNY: Transport chłodniczy
Nowość Krone Cool Carrier
Nowy Cool Carrier
KRONE
W pełni wyposażone furgony do
wszechstronnych zastosowań. KRONE
produkuje zabudowy do zestawów drogowych.
W
uzupełnieniu do istniejącego
programu furgonów, w swoim
nowym programie Cool Carrier, firma Fahrzeugwerk Bernard Krone
GmbH poszerza swój program produktów
o segment zabudów do zestawów drogowych. Zabudowy dostępne są zarówno w
znanej wersji Duoplex GFK, jak i w wersji
Duoplex Steel. W odniesieniu do grubości
panelu, klient może wybrać między wersją kwiatową ze ściankami o grubości 45
mm a zabudową chłodniczą ze ściankami
o grubości do 60 mm. Również gdy chodzi o długość zabudowy, firma Krone jest
bardzo elastyczna. Firma oferuje zabudowy o różnych długościach od 6100 mm do
10600 mm skokowo co 10 cm.
- Pragniemy w segmencie zabudów odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku i spełnić
różne wymagania klientów – mówi szef sprzedaży furgonów Ingo Geerdes. Odzwierciedla
Zarówno zabudowę ciężarówki, jak i przyczepę
można wyposażyć w windy załadowcze
się to w szerokim programie wyposażenia.
Dostępne są zabudowy w wariantach Multi
Temp i z podwójną podłogą.
18
TApl2 .indd 18
2010-06-02 19:24:15
Y
W kwestii zabezpieczenia ładunku firma Krone wyposażyła swoje zabudowy w
technikę na najwyższym poziomie, umożliwiającą przebogatą gamę zastosowań.
Należy tutaj zwrócić uwagę na jedyne w
swoim rodzaju na świecie rozwiązanie firmy Krone dotyczące zabezpieczania ładunku: Przez zastosowanie listw mocujących w
dolnym obszarze ściany bocznej i podzielonych listw między szynami pięter, w zabudowach mamy znacznie większą możliwość
bezpiecznego zamocowania ładunku.
Oprócz dostępnych na rynku drążków
blokujących, zabudowy można wyposażyć
również w Vario Lock System, który został
zaprojektowany specjalnie do transportu
kwiatów. Praktyczny system zabezpieczania ładunku Vario Lock jest łatwy w użyciu i zapewnia szybki i bezproblemowy
załadunek i rozładunek pojazdu. Oto sposób działania: Na każdej z czterech szyn
aluminiowych z otworami biegnącymi
wzdłuż podłogi i dachu można włożyć pionowe drążki blokujące, co umożliwia między innymi bezpieczny i stabilny transport
kontenerów kwiatowych.
Ścianki boczne są łatwe w czyszczeniu
i naprawie, a podłoga grubości 125 mm
jest zespawana z aluminiową osłoną boczną, tworząc szczelną wannę. Dodatkowe
wzmocnienia z tyłu pozwalają na wyższy
nacisk osi wózków widłowych, co potwierdza test zgodny z CSC/EN 283.
Wewnętrzne lampy diodowe są wbudowane wraz z okablowaniem w panelu
dachowym i dzięki temu znakomicie chronione przed uszkodzeniami.
Zarówno zabudowę ciężarówki, jak
i przyczepę można wyposażyć w windy
załadowcze. W połączeniu z rozsuwanym
dyszlem przyczepy zapewnia to możliwość
przeładunku. To z kolei umożliwia załadunek pojazdów na rampie również bez
odczepiania przyczepy. W celu uniemoż-
Vario Lock System został
zaprojektowany specjalnie do
transportu kwiatów
liwienia uszkodzenia pojazdu i przyczepy
w trakcie prac na rampie, z tyłu ciężarówki
i przyczepy zamontowano solidne odboje.
Dodatkowo można zainstalować opcjonalne kamery wsteczne. W celu umożliwienia
użytkowania elektrycznych urządzeń zaopatrzono zabudowy w gniazda elektryczne.
GER
˛ .
Zachowaj zimna˛ krew, gdy robi sie˛ goraco
˛ skutecznosc
Przekonujaca
´ ´ chłodzenia: seria Cool Liner Duoplex.
POZKRONE S.A. - Generalny Importer Pojazdów Krone • Tel +48 (0)61 814 72 11 • [email protected]
-TQPGA2QNGPA6TWEM#WVQ-QOKUAZA&7A%QQN.KPGTKPFF
TApl2 .indd 19
www.pozkrone.pl
19
2010-06-02 19:25:14

Podobne dokumenty