34 - Nuty Religijne

Komentarze

Transkrypt

34 - Nuty Religijne
Boże, z Twoich rąk żyjemy
t.: i m: Ch. Śl.


3 4            









          
że, z Two ich
1.Bo
2.Wszys tko Cię, mój
3.Co
rzą dzisz zie
4.Na
Cię ka żde
5
Z Cie bie plen ność
Że naj mil sza
Tyś nam dał
u
Two ja szczo dra
rąk
Bo
mią
ludz
mie
Ci
ro
rę
ży je my,
że chwa li.
i nie bem,
kie o
ko
wa
się
dzaj
ka
ro la,
zda ła
zło ty.
da je
Choć
A
O
Po
My
Pra
My
Lu
na szy mi
le śmy i
pa tru jesz
glą da w nie
zbie ra
cu ją
Ci da
dziom hoj
my
cej
li
ne
5. Nie dlatego owoc mamy, Iże rolę uprawiamy.
Ty, co dajesz pomnożenie, Wyżywiasz wszelkie stworzenie.
6. Cośmy rękami wysiali, I na wozach sprowadzali,
Za to Ci dziś dziękujemy. Część i chwałę oddajemy.
www.nuty.religijne.org

   
pra cu
to po
dzie ci
bo wy
je my.
zna li,
chle bem,
so ko.
   
z Twe go po la.
rę ki chwa ła.
trud i po ty.
u ro dza je.

Podobne dokumenty