Kalendarz imprez kulturalnych

Komentarze

Transkrypt

Kalendarz imprez kulturalnych
Kalendarz
imprez
kulturalnych
województwa podkarpackiego
na rok 2016
Opracowanie redakcyjne
Cecylia Soja
Małgorzata Grabias
Na okładce:
Zamek w Baranowie Sandomierskim (XVI w.), wspaniała renesansowa
rezydencja zwana również Małym Wawelem, siedziba rodu
Leszczyńskich; prezentujemy kolumnowe arkady wsparte na cokołach
zdobionych maszkaronami wraz z reprezentacyjną klatką schodową,
dziełami Santi Gucciego
fot. arch. Zamku w Baranowie Sandomierskim
ISSN 1730-0797
Wydawca
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
Kalendarz dostępny na stronach:
www.kultura.wrotapodkarpackie.pl
www.wdk.podkarpackie.pl
Zrealizowano ze środków Województwa Podkarpackiego
Pracownia poligraficzna „Duet”
ul. Dębicka 140, 35-213 Rzeszów
tel. 17 863 55 44, [email protected]
SpiS treści
Wykaz znaków ............................................................................. 4
Uwagi wstępne ............................................................................ 5
Kalendarz imprez ......................................................................... 7
Imprezy cykliczne .................................................................... 129
Jubileusze, rocznice ................................................................ 135
Dni miejscowości ..................................................................... 139
Muzea, galerie ......................................................................... 141
Wykaz organizatorów imprez .................................................. 173
KIK
3
Wykaz znakóW
T
– impreza teatralna
M
– impreza muzyczna
P
– impreza plastyczna
L
– impreza literacka
F
– impreza folklorystyczna
Fot
– impreza fotograficzna
Film
– impreza filmowa
Tan
– impreza taneczna
I
In
– impreza interdyscyplinarna
– impreza inna
– impreza międzynarodowa
– impreza ogólnopolska, międzywojewódzka
– impreza regionalna, wojewódzka
– impreza powiatowa, lokalna
KIK
4
Uwagi wStępne
„Kalendarz imprez kulturalnych województwa podkarpackiego na rok 2016” przygotowano na podstawie informacji przekazanych przez organizatorów działalności kulturalnej.
„Kalendarz” zestawiono chronologicznie. Zamieszczono
w nim imprezy o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim,
regionalnym, wojewódzkim i powiatowym oraz, w wyborze, o charakterze lokalnym. W przypadku eliminacji do imprez odnotowano
jedynie wojewódzkie. Oddzielnie zamieszczono terminarz obchodów dni miejscowości, wyodrębniono imprezy cykliczne i rocznicowe, sporządzono wykaz placówek i galerii z informacją o zbiorach
i stałych ekspozycjach oraz planowanych wystawach czasowych.
Przedstawiono wykaz organizatorów imprez, a w kolorowej wkładce niektóre wydarzenia, jak również muzea i galerie wojewódzkich
instytucji kultury.
Na te i wiele innych wydarzeń kulturalnych, o których mowa
w „Kalendarzu”, serdecznie Państwa zapraszamy.
KIK
5
Styczeń
M
I
F
M
XI LUBACZOWSKI KONCERT NOWOROCZNY
Lubaczów, 4 stycznia
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
FESTIWAL ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
– VII Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów
Kolędniczych
Łęki Dukielskie, 6 stycznia
– Międzynarodowy Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych – finał
Dukla, 7 stycznia
– Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje Boże
Narodzenie”
Jedlicze, 8 stycznia
– Konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka
Krościenko wyżne, 9 stycznia
– Koncert kolęd „Hej kolęda, kolęda”
głowienka, 11 stycznia
Starostwo Powiatowe
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 57 13
e-mail: [email protected]
www.powiat.krosno.pl
PRZEGLĄD WIDOWISK KOLĘDNICZYCH 2016
Kolbuszowa, 6 stycznia
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Miejski Dom Kultury
ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 15 63, e-mail: [email protected]
www.kultura.kolbuszowa.pl
VIII WIECZÓR KOLĘD „CHWALMY BOŻE DZIECIĘ”
Frysztak, 6 stycznia
Gminny Ośrodek Kultury
Twierdza 1, 38-130 Frysztak
tel. 17 277 70 44, e-mail: [email protected]
www.gokfrysztak.pl
KIK
7
Styczeń
Film
M
M
I
F
KIK
8
15. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
T-MOBILE NOWE HORYZONTY TOURNÉE
rzeszów, 8–14 stycznia
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XVI EUROREGIONALNY KONCERT KOLĘD
„SOLI DEO GLORIA”
Krosno, 9 stycznia
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
XXI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „NA NUTĘ
KANTYCZEK” – KONCERT GALOWY
Jasło, 9 stycznia
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
XX GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW SZKOLNYCH
„PÓJDŹMY DO BETLEJEM”
pruchnik, 10 stycznia
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
ul. ks. Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik
tel. 16 628 80 65
e-mail: [email protected]
www.ckpruchnik.pl
LASOWIACKIE KOLĘDOWANIE – PRZEGLĄD
giedlarowa, gm. Leżajsk, 10 stycznia
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 51 17
e-mail: [email protected]
www.gok.lezajsk.pl
Styczeń
M
L
L/P
P
L
X NOWOROCZNE SPOTKANIE ZESPOŁÓW
ŚPIEWACZYCH KGW „IDZIE KOLĘDA ...”
rogóżno, gm. Łańcut, 10 stycznia
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Wysoka 49, 37-112 Kosina
tel. 17 247 33 42, e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
V KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY
„PRZECIĄGI LITERACKIE”
Mielec, 11 stycznia – 28 kwietnia
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73, e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
XII KONKURS POETYCKI „JA I ŚWIAT”
rzeszów, 11 stycznia (ogłoszenie) – 10 czerwca
(finał)
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW PT. „ILUSTRACJA DO UTWORU
MARII KONOPNICKIEJ”
Żarnowiec, gm. Jedlicze, 11 stycznia – 20 czerwca
Muzeum Marii Konopnickiej
Żarnowiec, 38-460 Jedlicze
tel. 13 435 20 13, e-mail: [email protected]
www.muzeumzarnowiec.pl
3. OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
IM. MARII KONOPNICKIEJ NA WIERSZ I PROZĘ
DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH
Żarnowiec, gm. Jedlicze, 11 stycznia – 20 czerwca
Muzeum Marii Konopnickiej
Żarnowiec, 38-460 Jedlicze
tel. 13 435 20 13, e-mail: [email protected]
www.muzeumzarnowiec.pl
KIK
9
Styczeń
M
I
M/T
T
M
M
KIK
10
VI POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
Dębica, 13–15 stycznia
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Dom Kultury „Śnieżka”
ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica
tel. 14 670 31 67, e-mail: [email protected]
www.sniezka.mokdebica.pl
IX GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
Dukla, 14 stycznia
Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla
tel. 13 433 00 25, e-mail: [email protected]
www.ok.dukla.pl
XVIII GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK
I OBRZĘDÓW BOŻONARODZENIOWYCH
iwonicz, 14 stycznia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Leśna 2c, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 508 140 541, e-mail: [email protected]
XIX SPOTKANIA TEATRALNE „JASEŁKA 2016”
Jarosław, 14–15 stycznia
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94, e-mail: [email protected]
www.mok.jar-pl
NOWOROCZNE IMPRESJE MUZYCZNE
Strzyżów, 16 stycznia
Dom Kultury „Sokół”
ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 12 58, e-mail: [email protected]
www.dksokol.eu
XXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD
I PASTORAŁEK
Jarosław, 16–17 stycznia
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94, e-mail: [email protected]
www.mok.jar-pl
Styczeń
M
M
F
F
In
XXIII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
„ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ JEZUSOWI DZIŚ”
nisko, 16–17 stycznia
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa
ul. Mickiewicza 3, 37-400 Nisko
tel. 15 841 20 14
e-mail: [email protected]
www.swjozef.cal24.pl
XIV FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
„BIESZCZADZKIE KOLĘDOWANIE”
wołkowyja, gm. Solina, 17 stycznia
Parafia rzymskokatolicka w Wołkowyi
Biuro org.: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Solinie zs. w Polańczyku
ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk
tel. 13 469 24 95, e-mail: [email protected]
www.esolina.pl
PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH
Sieniawa, 17 stycznia
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”
ul. Kościuszki 4, 37-530 Sieniawa
tel. 16 648 81 14, e-mail: [email protected]
XVII REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP
ŚPIEWACZYCH „KOLĘDY I PASTORAŁKI”
pawłosiów, 17 stycznia
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Biuro org.: Gminny Ośrodek Kultury
Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
tel. 16 622 03 67, e-mail: [email protected]
WRĘCZENIE ODZNAK „ZASŁUŻONY DLA MIASTA
RZESZOWA” – 13. edycja
rzeszów, 17 stycznia
Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
tel. 17 875 47 60
e-mail: [email protected]
www.erzeszow.pl
KIK
11
Styczeń
L
F
Fot
M
P
KIK
12
LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH
– V KONKURS LITERACKI
Mielec, 18 stycznia – 11 maja
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
tel. 17 585 52 51
e-mail: [email protected]
www.biblioteki.mielec.pl
XV MIĘDZYGMINNE PREZENTACJE ZESPOŁÓW
KOLĘDNICZYCH I WIDOWISK JASEŁKOWYCH
„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...”
Sokołów Młp., 19 stycznia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53, e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
8. OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE FOTOGRAFII
„KROSNO – MIASTO I LUDZIE” – POZDROWIENIA
Z KROSNA
Krosno, 21 stycznia – 29 lutego
Muzeum Rzemiosła
ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
tel. 13 432 41 88, e-mail: [email protected]
www.muzeumrzemiosla.pl
XIV KONKURS „ŚPIEWAJMY KOLĘDY
I PASTORAŁKI”
tarnobrzeg, 22 stycznia – eliminacje
30 stycznia – finał
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10, e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
XIV POWIATOWY KONKURS GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ
Skołyszyn, 22 stycznia – 8 marca
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
38-242 Skołyszyn 283
tel. 13 449 10 17, e-mail: [email protected]
www.gokicz.skolyszyn.pl
Styczeń
Film
F
I
M
M
M
11. PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH
Ustrzyki Dolne, 22–24 stycznia
Ustrzycki Dom Kultury, GOPR Grupa Bieszczadzka
ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 13 22, e-mail: [email protected]
www.ustrzyckidomkultury.pl
XVI BIESIADA ROGOWSKA
rogi, gm. Miejsce piastowe, 23 stycznia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dukielska 2 B, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 30 74, e-mail: [email protected]
www.gokmp.net
XXI PRZEGLĄD „GODNIE ŚWIĘTA”
przeworsk, 23 stycznia
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 11, e-mail: [email protected]
www.mok.przeworsk.um.gov.pl
XI MIĘDZYGMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
nawsie gm. wielopole Skrzyńskie, 24 stycznia
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
39-110 Wielopole Skrzyńskie 202
tel. 17 778 84 50, e-mail: [email protected]
www.gokiw.wielopole-skrz.pl
IX MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD,
PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
„KRZESZOWSKIE KOLĘDOWANIE 2016”
Krzeszów, 24 stycznia
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 9, 37-418 Krzeszów
tel. 15 879 83 03, e-mail: [email protected]
www.krzeszowgok.pl
XVI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
czudec, 24 stycznia
Ośrodek Kultury
Rynek 14, 38-120 Czudec
tel. 17 277 24 44, e-mail: [email protected]
www.ok-czudec.pl
KIK
13
Styczeń
L
M
M
M
In
KIK
14
XXII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA POETÓW
„WRZECIONO 2016”
nowa Sarzyna, 28 stycznia
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”
ul. Azalii Pontyjskiej 9, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 602 842 778
e-mail: [email protected]
V PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY
WOJ. PODKARPACKIEGO
Brzozów, 28 stycznia
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kazimierzowska 2, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 01 75
e-mail: [email protected]
www.sds.brzozow.pl
XIV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ, KOLĘD
I PASTORAŁEK
Skołyszyn, 28 stycznia
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
38-242 Skołyszyn 283
tel. 13 449 10 17
e-mail: [email protected]
www.gokicz.skolyszyn.pl
XXV KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
POGRANICZA
Krosno, 29 stycznia
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
ANIMATOR I SPONSOR KULTURY
– 13. EDYCJA
Łańcut, 30 stycznia
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94, e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
Styczeń
M
T
T
I
I
XI PRZEGLĄD KOLĘDOWY „PÓJDŹMY WSZYSCY
DO STAJENKI”
tyczyn, 31 stycznia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn
tel. 17 229 32 39, e-mail: [email protected]
www.mgoktyczyn.pl
XXVI WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TEATRÓW
JASEŁKOWYCH
głogów Młp., 31 stycznia
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10
e-mail: [email protected], www.mgdk.pl
XIV REJONOWY PRZEGLĄD JASEŁEK
I INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH
tarnobrzeg, styczeń
Rejonowy Duszpasterz Dzieci i Młodzieży
w Tarnobrzegu
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
XXIII WOJEWÓDZKI KONKURS DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ „POZNAJEMY
OJCOWIZNĘ”
przeworsk, styczeń
Starostwo Powiatowe
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 70 09 w. 118
e-mail: [email protected]
WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ - 16 EDYCJA
grochowe, gm. tuszów narodowy
styczeń – 10 czerwca
Wiejski Dom Kultury i Rekreacji
Grochowe 87, 39-332 Tuszów Narodowy
tel. 17 581 77 17, e-mail: [email protected]
www.wdkirgrochowe.pl
KIK
15
Styczeń
T
M
P
P
I
KIK
16
„ZAMKOWE TEATRALIA”
przemyśl, styczeń – marzec
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”
Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 50 61
e-mail: [email protected]
www.kultura.przemysl.pl
„KULTURA WIEKÓW DAWNYCH” – 4. EDYCJA
Krosno, 1–6 lutego
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
XIII WOJEWÓDZKIE BIENNALE RZEŹBY
NIEPROFESJONALNEJ IM. ANTONIEGO RZĄSY
rzeszów 2–20 lutego, zakopane maj/czerwiec
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
WYSTAWA ILUSTRACJI I RYSUNKÓW
KS. WACŁAWA PISZCZKA CM DO BIBLIOFILSKIEJ
EDYCJI DZIEŁ HENRYKA SIENKIEWICZA
Tarnobrzeg, 2 lutego – 15 marca
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 46 58
e-mail: [email protected]
www.mbp.tarnobrzeg.pl
„MOJA MIEJSCOWOŚć I REGION SĄ PIĘKNE”
– 13. EDYCJA
nienadówka, gm. Sokołów Młp.,
4 lutego – 14 kwietnia
Zespół Szkół nr 2
36-052 Nienadówka 788
tel. 17 772 53 41, e-mail: [email protected]
www.zsnienadowka2.1k.pl
Luty
M
T
M
M
M
XI WIECZÓR Z OPERETKĄ, MUSICALEM I…
HUMOREM
Mielec, 4 lutego
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73
e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
22. RZESZOWSKIE SPOTKANIA KARNAWAŁOWE
rzeszów, 6–8 lutego
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów
tel. 17 853 20 01, 17 853 27 48
e-mail: [email protected]
www.teatr-rzeszow.pl
XI MIĘDZYNARODOWE FORUM PIANISTYCZNE
„BIESZCZADY BEZ GRANIC”
Sanok, 7–12 lutego
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok
tel. 13 464 03 44
e-mail: [email protected]
www.interpiano.pl
V MISTRZOWSKA SZKOŁA PEDAGOGIKI
FORTEPIANOWEJ
Sanok, 7–12 lutego
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok
tel. 13 464 03 44
e-mail: [email protected]
www.interpiano.pl
V MIĘDZYNARODOWE DNI MUZYKI
FORTEPIANOWEJ IM. M. TURZAŃSKIEJ
Jarosław, 8–12 lutego
Centrum Kultury i Promocji
Rynek 5, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 89 89
e-mail: [email protected]
www.ckip.jaroslaw.pl
KIK
17
Luty
I
M
L
In
Fot
KIK
18
XI SEMINARIUM NAUKOWE „NATURA – KULTURA”
Bolestraszyce, gm. Żurawica, 8–14 lutego
Arboretum i Zakład Fizjografii
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce
tel. 16 671 64 25, e-mail: [email protected]
www.bolestraszyce.com
VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY
„MŁODY WIRTUOZ”
Sanok, 8–9 lutego
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok
tel. 13 464 03 44
e-mail: [email protected]
www.interpiano.pl
XXVI PODKARPACKI KONKURS POEZJI
RELIGIJNEJ
Sędziszów Młp., 9 lutego – 9 grudnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
ul. 3 Maja 36, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 221 60 44
e-mail: [email protected]
www.mgoks.pl
X GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
„Z KART HISTORII ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ”
Sędziszów Młp., 12 lutego
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 36, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 221 60 44
e-mail: [email protected]
www.mgoks.pl
VI ŁAŃCUCKIE KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE
Łańcut, 12 lutego
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94
e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
Luty
Tan
Fot
In
L
M/Tan
P
XI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TAŃCA SPORTOWEGO
„ZAPASY TANECZNE”
nisko, 12 lutego
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”
ul. Kościuszki 9, 37-400 Nisko
tel. 15 841 21 44, e-mail: [email protected]
www.nck.nisko.pl
RYSZARD HOROWITZ – WYSTAWA FOTOGRAFII
Krosno, 12 lutego – 11 marca
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 61 87, e-mail: [email protected]
www.bwakrosno.pl
„W KRAINIE WILKA” LUTOWISKA 2016
– 12. EDYCJA
Lutowiska, 12–14 lutego
Klub Sportowy Psich Zaprzęgów Nome
ul. Mazowiecka 96a, 35-324 Rzeszów
tel. 696 089 112, e-mail: [email protected], www.nome.itl.pl
WALENTYNKI Z KOŁEM LIRYCZNYM „WENA”
Łańcut, 13 lutego
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94, e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
XI WALENTYNKI Z TAŃCEM I PIOSENKĄ
Lubaczów, 13 lutego
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35, e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
ZNANE POSTACIE W ŚNIEŻNEJ OPRAWIE
– 9. EDYCJA
głobikowa, gm. Dębica, 13 lutego
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
39-206 Pustków-Osiedle 26a
tel. 14 681 10 06, e-mail: [email protected], www.ckib.pl
KIK
19
Luty
I
T
L
Film
M
KIK
20
IV KONCERT LAUREATÓW PODKARPACKIEGO
KONKURSU POEZJI RELIGIJNEJ
Sędziszów Młp., 14 lutego
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 36, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 221 60 44, e-mail: [email protected]
www.mgoks.pl
XIII SPOTKANIA TEATRÓW WIEJSKICH
– PRZEGLĄD
wierzawice, gm. Leżajsk, 14 lutego
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
zs. w Giedlarowej
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 41 50, e-mail: [email protected]
www.gok.lezajsk.pl
XVI KONKURS POETYCKI Z CYKLU „MOJA MAŁA
OJCZYZNA“
Stalowa wola, 15 lutego – 13 maja
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 10 63, e-mail: [email protected]
www.biblioteka.stalowawola.pl
IX GRAND OFF – NAJLEPSZE NIEZALEŻNE
KRÓTKIE FILMY ŚWIATA (POKAZ
NAGRODZONYCH FILMÓW)
rzeszów, 16 lutego
Fundacja Cinema Art w Warszawie
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
VI FESTIWAL PIOSENKI AKTORSKIEJ, FILMOWEJ
I MUSICALOWEJ „PIOSENKA W MELONIKU”
rzeszów, 16 lutego
Rzeszowski Dom Kultury
ul. Staromiejska 43a, 35-321 Rzeszów
tel. 17 748 39 50
e-mail: [email protected]
www.rdk.rzeszow.pl
Luty
T
P
M
Fot
P
XXXVII KONFRONTACJE ZESPOŁÓW
TEATRALNYCH MAŁYCH FORM – BIESIADA
TEATRALNA
Horyniec-zdrój, 18–21 lutego
Centrum Kulturalne w Przemyślu i Gminny Ośrodek
Kultury w Horyńcu-Zdroju
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
50. JUBILEUSZOWA WYSTAWA KOBIECEJ GRUPY
PLASTYCZNEJ „DROGA”
rzeszów, 22 lutego – 6 marca
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
V MEETING PERKUSYJNY
Błażowa, 24–25 lutego
Publiczna Szkoła Muzyczna I st.
pl. ks. Kowala 3, 36-030 Błażowa
tel. 17 229 70 63
www.szkolamuzyczna.blazowa.net
IX MIĘDZYNARODOWY SALON FOTOGRAFII
„TYLKO JEDNO ZDJĘCIE”
Jarosław, luty – październik, wystawa
pokonkursowa – 26 listopada –23 grudnia
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94
e-mail: [email protected]
www.mok-jar.pl
KONKURS I WYSTAWA PLASTYKI OBRZĘDOWEJ
I WIELKANOCNEJ
Baranów Sandomierski, 1 marca – 14 kwietnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 80 54
e-mail: [email protected]
www.kulturalia.pl
KIK
21
Marzec
L
L
M
M
P
KIK
22
„ZE WZGÓRZ GWOŹNICY” – WYSTAWA Z OKAZJI
115. ROCZNICY URODZIN JULIANA PRZYBOSIA
rzeszów, 1–31 marca
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
tel. 17 866 94 19
e-mail: [email protected]
www.wimbp.rzeszow.pl
DOBRA KSIĄŻKA POD PEGAZEM
– IV WIOSENNE SPOTKANIA W BIBLIOTECE
rzeszów, 2–31 marca
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
tel. 17 866 94 21
e-mail: [email protected]
www.wimbp.rzeszow.pl
GWIAZDY JAZZU W SANOCKIM DOMU KULTURY
– 6. EDYCJA
Sanok, 2–6 marca
Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, 38-500 Sanok
tel. 13 463 10 42
e-mail: [email protected]
www.sdksanok.pl
XVI WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„NA SZKLE MALOWANE”
głogów Młp., 4 marca – 6 kwietnia
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10
e-mail: [email protected]
www.mgdk.pl
XIX WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
„NITKĄ MALOWANE”
nisko, 6–31 marca
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”
ul. Kościuszki 9, 37-400 Nisko
tel. 15 841 21 44, e-mail: [email protected]
www.nck.nisko.pl
Marzec
I
In
T
P
P
VIII PODKARPACKI BOLLYDAY
rzeszów, 6 marca
Rzeszowski Dom Kultury – filia „Słocina”
ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów
tel. 17 857 13 17
e-mail: [email protected]
www.slocina.rdk.rzeszow.pl
WYJĄTKOWA KOBIETA GMINY MIELEC
chorzelów gm. Mielec, 6 marca
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec
zs. w Chorzelowie
39-331 Chorzelów 307
tel. 15 584 14 83
e-mail: [email protected]
www.sokis.gmina.mielec.pl
XXVIII KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
– EDYCJA WIOSENNA
Krosno, 8–15 marca
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
XX WYSTAWA WIELKANOCNA
Sanok, 9–16 marca
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
tel. 13 465 65 55
e-mail: [email protected]
www.gok.gminasanok.pl
XII SPOTKANIE TWÓRCÓW LUDOWYCH
„OCALIć OD ZAPOMNIENIA”
gniewczyna Łańcucka, gm. tryńcza, 10 marca
Trynieckie Centrum Kultury
37-204 Tryńcza 127
tel. 16 624 11 24
e-mail: [email protected]
KIK
23
Marzec
M
T
M
M
F
KIK
24
„ŚPIEWAM BO LUBIĘ”– XVIII PRZEGLĄD
WOKALNY
Dębica, 10–11 marca
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Dom Kultury „Śnieżka”
ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica
tel. 14 670 31 67
e-mail: [email protected]
www.sniezka.mokdebica.pl
XIV KONKURS RECYTATORSKI „DZIECIĘCE
INTERPRETACJE”
tarnobrzeg, 12 marca
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
10. PODKARPACKI PRZEGLĄD CHÓRÓW
– PIEŚNI PASYJNE
radymno, 12–13 marca
Centrum Kulturalne w Przemyślu i Miejski Ośrodek
Kultury w Radymnie
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
KONCERT „WCZORAJ A DZIŚ” MUZYKI POLSKIEJ
Brzozów, 13 marca
Brzozowski Dom Kultury
ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 19 38
e-mail: [email protected]
„PRZY WIELKANOCNYM STOLE” – 9. EDYCJA
cmolas, 13 marca
Samorządowy Ośrodek Kultury
36-105 Cmolas 212 a
tel. 17 283 72 95
e-mail: [email protected]
www.sok.cmolas.org
Marzec
F
F
T
T
F
XVIII SEJMIK FOLKLORYSTYCZNY ZWIĄZANY
Z OBCHODAMI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
reczpol, gm. Krzywcza, 13 marca
Urząd Gminy
37-755 Krzywcza 36
tel. 16 671 14 86
e-mail: [email protected]
www.ugkrzywcza.webfabryka.pl
IX TARGI RĘKODZIEŁA LUDOWEGO
I ARTYSTYCZNEGO
nowa Sarzyna, 13 marca
Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 17 241 15 07
e-mail: [email protected]
www.kultura.nowasarzyna.eu
XIII KONKURS TEATRÓW OBCOJĘZYCZNYCH
„NA SCENĘ”
tarnobrzeg, 15 marca
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
IV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „HUMOR
W POEZJI DZIECIĘCEJ”
grochowe, gm. tuszów narodowy, 17 marca
Wiejski Dom Kultury i Rekreacji
Grochowe 87, 39-332 Tuszów Narodowy
tel. 17 581 77 17
e-mail: [email protected]
www.wdkirgrochowe.pl
KIERMASZ PALM I WIELKANOCNYCH OZDÓB
ropczyce, 17–18 marca
Centrum Kultury
ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce
tel. 17 221 82 28
e-mail: [email protected]
www.ropczyce.info.pl
KIK
25
Marzec
L
L
M
F
M
P
KIK
26
KONKURS POLSKIEJ POEZJI SYBIRACKIEJ
Jedlicze, 17 marca
Starostwo Powiatowe
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 57 13, e-mail: [email protected]
www.powiat.krosno.pl
II STROFY I KADRY Z ZIEMI ŁAŃCUCKIEJ
Łańcut, 17 marca
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Moniuszki 2, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 46, e-mail: [email protected]
www.mbp-lancut.pl
26. FESTIWAL PIOSENKI „ŚPIEWAJ RAZEM
Z NAMI” – FINAŁ
przemyśl, 18–19 marca
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
XVII KARpACKA WIELKANOC
Żeglce, gm. chorkówka, 19 marca
Gminny Ośrodek Kultury
38-458 Chorkówka 175
tel. 13 431 41 20, e-mail: [email protected]
www.gok.chorkowka.pl
X WIOSENNE SPOTKANIA JAZZOWE
Strzyżów, 19 marca
Dom Kultury „Sokół”
ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
tel. 17 27 61 258, e-mail: [email protected]
www.dksokol.eu
10. KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY
„WIELKANOCNE TRADYCJE” – PODSUMOWANIE
przemyśl, 20 marca
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
Marzec
F
T
F
T
P
„KWIETNA NIEDZIELA” – 17. JARMARK
RĘKODZIEŁA LUDOWEGO
przemyśl, 20 marca
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ – 13. EDYCJA
Harasiuki, 20–27 marca
Gminny Ośrodek Kultury
37-413 Harasiuki 112 A
tel. 15 879 13 31, e-mail: [email protected]
NIEDZIELA PALMOWA W SKANSENIE – 4. EDYCJA
Sanok, 20 marca
Powiat Sanocki, Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku i Gmina Sanok
Biuro org.: Powiat Sanocki
Rynek 1, 38-500 Sanok
tel. 13 465 29 24
e-mail: [email protected]
www.powiat-sanok.pl
NIEDZIELA Z TEATREM
Skopanie, gm. Baranów Sandomierski, 20 marca
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 80 54
e-mail: [email protected]
www.kulturalia.pl
XXIX POWIATOWY KONKURS „NAJŁADNIEJSZA
PISANKA WIELKANOCNA”
Błażowa, 20 marca
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Armii Krajowej 17a, 36-030 Błażowa
tel. 17 229 70 44, e-mail: [email protected]
KIK
27
Marzec
P
L
L
P
P
KIK
28
X POWIATOWY KONKURS NA PISANKĘ LUDOWĄ
I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ ZWIĄZANYMI
Z OKRESEM WIELKANOCNYM
Dębica, 20 marca
Starostwo Powiatowe – Wydział Kultury, Turystyki,
Sportu i Promocji
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
tel. 14 680 31 22, e-mail: [email protected]
www.powiatdebicki.pl
CZASOPISMA XIX-WIECZNE ZE ZBIORÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SANDOMIERZU – WYSTAWA
tarnobrzeg, 21 marca – 29 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 46 58, e-mail: [email protected]
www.mbp.tarnobrzeg.pl
VI KONKURS LITERACKI
„NA SKRZYDŁACH IKARA”
Mielec, 21 marca - 26 sierpnia
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
tel. 17 585 52 51, e-mail: [email protected]
www.biblioteki.mielec.pl
NA BAŚNIOWEJ SCENIE PANA ANDERSENA
– XXI OGÓLNOMIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
rzeszów, 21 marca – 11 czerwca
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – Oddział
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Słowackiego 11, 35-060 Rzeszów
tel. 17 866 94 56, e-mail: [email protected]
www.wimbp.rzeszow.pl
V pOWIATOWY KONKURS pLASTYCZNY
„STROIK WIELKANOCNY”
Sokołów Młp., 21 marca
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53, e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
Marzec
Fot/P
M
P
F
T
„SAMOLOT W OBIEKTYWIE I PALECIE BARW”
– VI KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY
Mielec, 21 marca – 26 sierpnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu
Biuro org.: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej –
Klub Środowisk Twórczych
ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec
tel. 17 586 22 71
e-mail: [email protected]
www.tmzm.mielec.pl
28. KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
„LOVE ME TENDER”
Jasło, 22 marca
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Jana Pawła II 8a, 38-200 Jasło
tel. 13 446 59 25
e-mail: [email protected]
www.mdkjaslo.pl
PODKARPACKI KONKURS NA TRADYCYJNĄ
PISANKĘ WIELKANOCNĄ
rzeszów, 22 marca – 2 kwietnia
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XIX KURYŁOWSKIE ZWYCZAJE
– OBRZĘDY WIELKANOCNE
Kuryłówka, Dąbrowica, Kolonia polska, Brzyska
wola, gm. Kuryłówka, 27–28 marca
Gminny Ośrodek Kultury
37-303 Kuryłówka 527
tel. 17 243 80 49, e-mail: [email protected]
VI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
KAROLA WOJTYŁY – JPII „MYŚLI CZŁOWIEKA”
Dzikowiec, 30 marca
Samorządowe Centrum Kultury
ul. ks. Sudoła 11, 36-12 Dzikowiec
tel. 17 227 37 25, e-mail: [email protected]
www.sckdzikowiec.com.pl
KIK
29
Marzec
T
Film
P
P
L
KIK
30
„BABSKI WIECZÓR” – IX SPOTKANIE ZE SZTUKĄ
czarna, marzec
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
37-125 Czarna 260c
tel. 17 226 23 23
e-mail: [email protected]
www.gok-czarna.pl
II FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI O!PLA
Łańcut, marzec – maj
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Moniuszki 2, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 46 w. 20
e-mail: [email protected]
www.mbp-lancut.pl
IX KONKURS PLASTYCZNY „MALUJEMY
PASTELAMI”
X KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT MOICH
DOZNAŃ”
tarnobrzeg, marzec – 10 kwietnia,
wystawa pokonkursowa 15 kwietnia – 11 maja
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
VIII KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOCNY DOM”
Lubaczów, marzec
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
XIX KONKURS POETYCKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„JA I MÓJ ŚWIAT”
Brzozów, marzec – maj
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sienkiewicza 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 18 09
e-mail: [email protected]
Marzec
M
P
F
F
P
OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH
INSTRUMENTALISTÓW IM. STEFANII WOYTOWICZ
Jasło, marzec
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
„PLASTYKON” – IX KONKURS DZIECIĘCEJ
I MŁODZIEŻOWEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
Mielec, marzec – 10 czerwca
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 583 23 73
e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
IV POWIATOWY KONKURS „MOJA PALMA”
chwałowice, gm. radomyśl nad Sanem, marzec
Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem
zs. w Chwałowicach
Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem
tel. 15 845 36 07, e-mail: [email protected]
www.gckradomysl.pl
V POWIATOWY KONKURS „PISANKA WIELKANOCNA”
chwałowice, gm. radomyśl nad Sanem, marzec
Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem
zs. w Chwałowicach
Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem
tel. 15 845 36 07, e-mail: [email protected]
www.gckradomysl.pl
XVII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY
Łańcut, marzec – czerwiec (termin nadsyłania prac
– 27 maja; rozstrzygnięcie – czerwiec)
Muzeum-Zamek
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 20 08 w. 129
e-mail: [email protected]
www.zamek-lancut.pl
KIK
31
Marzec
I
L
Tan
P
T
KIK
32
17. WOJEWÓDZKI KONKURS „SACRUM
W LITERATURZE I SZTUCE” – FINAŁ
Jarosław, marzec
Centrum Kulturalne w Przemyślu i Prywatne
Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
ul. Głęboka 1, 37-500 Jarosław
tel. 16 623 06 50, e-mail: [email protected]
www.niepokalanki.jaroslaw.pl
WIOSENNA BIESIADA POETYCKA
Krosno, 1 kwietnia
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW TAŃCA
LUDOWEGO „GARNIEC”
Łańcut, 1 kwietnia
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94, e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
V KONKURS PLASTYCZNY „TARNOBRZESKI
FOKUS”
tarnobrzeg, 4–29 kwietnia;
wystawa pokonkursowa: 17 maja – 12 czerwca
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10, e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
XIX PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH „PAJACE” W RAMACH
FESTIWALU TEATRALNEGO DĘBICA 2016
Dębica, 4 kwietnia
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Dom Kultury „Śnieżka”
ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica
tel. 14 670 31 67, e-mail: [email protected]
www.sniezka.mokdebica.pl
Kwiecień
T
L
Tan
M
I
IX POWIATOWY PRZEGLĄD AMATORSKICH
ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH
FESTIWALU TEATRALNEGO DĘBICA 2016
Dębica, 5 kwietnia
Starostwo Powiatowe – Wydział Kultury, Turystyki,
Sportu i Promocji
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
tel. 14 680 31 22
e-mail: [email protected]
www.powiatdebicki.pl
VI PODKARPACKI KONKURS POEZJI
WSPÓŁCZESNEJ
rzeszów, 6 kwietnia
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
II TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
„UŚMIECHNIJ SIĘ I TAŃCZ”
Sieniawa, gm. rymanów, 7 kwietnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów
tel. 13 435 50 67, e-mail: [email protected]
www.info.rymanow.pl
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOLKLORYSTYCZNY
„OSKAR KOLBERG - ŻYCIE I DZIAŁALNOŚć,
INSPIRACJE FOLKLORYSTYCZNE W MUZYCE
ARTYSTYCZNEJ”
Stalowa wola, 8 kwietnia
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
ul. Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 11 31, e-mail: [email protected]
www.psmstaowawola.pl
WIOSENNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
Horyniec-zdrój, 8 kwietnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel. 16 631 31 05, e-mail: [email protected]
www.horyniec.naszgok.pl
KIK
33
Kwiecień
M
Tan
M
F
Fot
KIK
34
21. KONKURS PIOSENKI „WYGRAJ SUKCES”
tarnobrzeg, 9 kwietnia (eliminacje);
9–11 kwietnia (finał)
Studio „Pro Media” w Tarnobrzegu
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
VIII PODKARPACKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH
„ZŁOTY GRYF”
Dębica, 9–10 kwietnia
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica
tel. 14 681 42 01, e-mail: [email protected]
www.mokdebica.pl
XVII KONCERT PIEŚNI WIELKANOCNEJ
Kosina, gm. Łańcut, 10 kwietnia
Stowarzyszenie Chór Fraza w Kosinie
Biuro org.: Ośrodek Kultury
37-112 Kosina 966
tel. 17 224 61 29, e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
XXVI PODKARPACKA (XIII OGÓLNOPOLSKA)
PARADA STRAŻY GROBOWYCH „TURKI 2016”
nowa Sarzyna, 10 kwietnia
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 17 241 15 07, e-mail: [email protected]
www.kultura.nowasarzyna.eu
XIII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„PIĘKNO PODKARPACIA”
Harasiuki, 11 kwietnia – 4 września
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Gminny Ośrodek Kultury
37-413 Harasiuki 112a
tel. 15 879 13 31, e-mail: [email protected]
Kwiecień
M
T
T
T
Tan
XVI MUZYCZNE PREZENTACJE UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO
„SZKOLNE HITY”
Jasło, 12 kwietnia
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Jana Pawła II 8a, 38-200 Jasło
tel. 13 446 59 25
e-mail: [email protected]
www.mdkjaslo.pl
61. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
– ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE
przemyśl, 15 kwietnia
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
XXI DZIECIĘCY KONKURS RECYTATORSKI
POWIATU LUBACZOWSKIEGO
Lubaczów, 21 kwietnia
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
X KONKURS POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ
iwonicz, 21 kwietnia
Starostwo Powiatowe
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 57 13
e-mail: [email protected]
www.powiat.krosno.pl
XV KROŚNIEŃSKIE DNI TAŃCA
Krosno, 21–28 kwietnia
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
KIK
35
Kwiecień
M
I
I
T
T
KIK
36
XIX MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA
AKORDEONOWE „SANOK 2016”
Sanok, 21-24 kwietnia
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku
i Sanockie Towarzystwo Muzyczne
ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok
tel. 13 464 53 15, e-mail: [email protected]
www.psmsanok.pl
XVI WOJEWÓDZKI KONKURS PODKARPACKA
TĘCZA PH. „INNOWACYJNE PODKARPACIE”
Dynów, 21 kwietnia
Zespół Szkół Zawodowych
ul. Polna 3, 36-065 Dynów
tel. 16 652 10 45, e-mail: [email protected]
www.zsz1dynow.republika.pl
V FESTIWAL KULTURY DZIECIĘCEJ
„STRZYŻOWSKIE MICHAŁKI”
Strzyżów, 22 kwietnia
Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
tel. 17 27 61 258, e-mail: [email protected]
www.dksokol.eu
XV GIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI
POWIATU LUBACZOWSKIEGO
Lubaczów, 22 kwietnia
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35, e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
„NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”– 4. POWIATOWY
KONKURS RECYTATORSKI IM. WISŁAWY
SZYMBORSKIEJ
Dębica, 22 kwietnia
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Dom Kultury „Śnieżka”
ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica
tel. 14 670 31 67, e-mail: [email protected]
www.sniezka.mokdebica.pl
Kwiecień
L
Tan
P
M
Tan
LITERACKI FLASH MOB
Stalowa wola, 23 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 10 63
e-mail: [email protected]
www.biblioteka.stalowawola.pl
XVI MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
Łańcut, 23 kwietnia
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94
e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
„PTAKI CUDAKI”
rzeszów, 23 kwietnia
Rzeszowski Dom Kultury – filia „Wilkowyja”
ul. Olbrachta 120, 35-614 Rzeszów
tel. 17 748 39 48
e-mail: [email protected]
www.wilkowyja.rdk.rzeszow.pl
VIII MIĘDZYNARODOWY I XXV OGÓLNOPOLSKI
KONKURS GRY NA HARMONIJKACH USTNYCH
„HAKAM”
Kamień, 23–24 kwietnia
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Centrum Kultury
36-053 Kamień 301
tel. 17 855 60 53, e-mail: [email protected]
www.ck.gminakamien.pl
VIII PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW
TANECZNYCH „TANECZNE FIGLE”
ropczyce, 23 kwietnia
Centrum Kultury
ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce
tel. 17 221 82 28
e-mail: [email protected]
www.ropczyce.info.pl
KIK
37
Kwiecień
Tan
F
M
Tan
F
KIK
38
II TURNIEJ TANECZNYCH TALENTÓW
Mielec, 23 kwietnia
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73
e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
XXVIII WOJEWÓDZKI KONKURS „LUDOWE
OBRZĘDY I ZWYCZAJE”
Sędziszów Młp., 23–24 kwietnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XVI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
tarnobrzeg, 24 kwietnia (eliminacje), 7 maja (finał)
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
30. MIĘDZYWOJEWÓDZKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH
ZESPOŁÓW TAŃCA LUDOWEGO „TANECZNY KRĄG”
przeworsk, 24 kwietnia
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
2. ODPUST NA ŚW. MARKA
Kolbuszowa, 24 kwietnia
Muzeum Kultury Ludowej
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96
e-mail: [email protected]
www.muzeum.kolbuszowa.pl
Kwiecień
In
P
M
In
M
IX WYSTAWA MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH
Siedliska, gm. Lubenia, 24 kwietnia
Stowarzyszenie Pasjonatów Motoryzacji Dawnej
w Lubeni
Biuro org.: Gminny Ośrodek Kultury
36-042 Lubenia 131
tel. 17 871 00 23, e-mail: [email protected]
www.lubenia.pl
XVI POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI
PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
„ZIEMIA – NASZ DOM”
Sokołów Młp., 25 kwietnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53, e-mail: [email protected]
www.mgosir-sokolow.pl
VIII FESTIWAL MUZYKI ELEKTRONICZNEJ I FORM
WOKALNYCH
Sokołów Młp., 27 kwietnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53, e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE
NA GÓRZE ŚMIERCI
paszczyna, gm. Dębica, 27 kwietnia
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
Biuro org.: Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania
39-206 Pustków-Osiedle 26a
tel. 887 628 900
e-mail: [email protected]
www.ecpip.pl
XXIV GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ
I MŁODZIEŻOWEJ
Skołyszyn, 28 kwietnia
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
38-242 Skołyszyn 283
tel. 13 449 10 17, e-mail: [email protected]
www.gokicz.skolyszyn.pl
KIK
39
Kwiecień
M
T
T
T
M
KIK
40
XXV KONKURS PIOSENKI „O ZŁOTY KLUCZ
DO SŁAWY”
Jarosław, 28 kwietnia
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 27-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94
e-mail: [email protected]
www.mok-jar.pl
KWIETNIOWE HARCE TEATRALNE – POWIATOWY
PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH
giedlarowa, gm. Leżajsk, 28 kwietnia
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 51 17
e-mail: [email protected]
www.gok.lezajsk.pl
LXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
– ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE
rzeszów, 28 kwietnia
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XXVI OGÓLNOPOLSKI MAŁY KONKURS
RECYTATORSKI – DZIECIĘCY FESTIWAL SŁOWA
Dębica, 28 kwietnia
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Dom Kultury „Śnieżka”
ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica
tel. 14 670 31 67
e-mail: [email protected]
www.sniezka.mokdebica.pl
X POWIATOWY KONKURS POLSKIEJ PIEŚNI
RELIGIJNEJ
Korczyna, 28 kwietnia
Starostwo Powiatowe
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 57 15, e-mail: [email protected]
www.powiat.krosno.pl
Kwiecień
M
Tan
In
M
P
I
VIII PRZEGLĄD PIOSENKI KRESOWEJ
Jarosław, 28 kwietnia
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 27-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94, e-mail: [email protected]
www.mok-jar.pl
4. MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ZESPOŁÓW
TANECZNYCH „DANCE”
Mielec, 29 kwietnia
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73, e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
BALONY NAD KROSNEM
Krosno – lotnisko, 30 kwietnia – 3 maja
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
VIII BIESIADA NA LUBATOWSKĄ NUTĘ
Lubatowa, gm. iwonicz-zdrój, 30 kwietnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Leśna 2c, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 508 140 541, e-mail: [email protected]
39. BIESZCZADZKIE ZADUMANIA – WYSTAWA
PRAC ARTYSTÓW BIESZCZADZKICH
Lesko, 30 kwietnia – 15 października
Bieszczadzki Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko
tel. 13 469 66 49, e-mail: [email protected]
www.bdk.lesko.pl
SOLIŃSKA NOC KABARETOWA
polańczyk, gm. Solina, 30 kwietnia
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie
zs. w Polańczyku
ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk
tel. 13 469 24 95, e-mail: [email protected]
www.esolina.pl
KIK
41
Kwiecień
P
P
Tan
Tan
In
KIK
42
V WOJEWÓDZKA WYSTAWA ZBIOROWA CERAMIKI
ARTYSTYCZNEJ
rzeszów, 30 kwietnia – 15 maja
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XVI GMINNY KONKURS PLASTYKI DZIECI
I MŁODZIEŻY „ŚWIAT W KOLORACH TĘCZY”
Haczów, kwiecień – listopad
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
tel. 13 439 10 57
e-mail: [email protected]
www.gokiw.haczow.pl
JASIELSKA SCENA TAŃCA
Jasło, kwiecień
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
30. MIĘDZYWOJEWÓDZKI PRZEGLĄD
DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW TAŃCA LUDOWEGO
„TANECZNY KRĄG”
przeworsk, kwiecień
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 11
e-mail: [email protected]
www.mok.przeworsk.gov.pl
XXVI TURNIEJ WIEDZY O HISTORII REGIONU
Kolbuszowa, kwiecień
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 02 20
e-mail: [email protected]
www.biblioteka.kolbuszowa.pl
Kwiecień
I
I
M
Tan
I
13. WIOSENNE ZMAGANIA ARTYSTYCZNE 2016
trzebuska, gm. Sokołów Młp., kwiecień – maj
Zespół Szkół
Trzebuska 196, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 51
e-mail: [email protected]
WARSZTATY BIBLIOTERApEUTYCZNE
Łańcut, kwiecień
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Moniuszki 2, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 46
e-mail: [email protected]
www.mbp-lancut.pl
KONCERT pApIESKI
Strzyżów, 1 maja
Dom Kultury „Sokół”
ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
tel. 17 27 61 258
e-mail: [email protected]
www.dksokol.eu
5. MISTRZOSTWA PODKARPACIA MAŻORETEK
POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
pustków-Osiedle, gm. Dębica, 1 maja
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w PustkowieOsiedlu
Biuro org.: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta – Gmina
Dębica
39-206 Pustków-Osiedle 26a
tel. 693 126 713, 14 681 10 06
e-mail: [email protected]
www.orkiestrapustkow.hpu.pl
NAROLSKA MAJÓWKA
narol, 1–3 maja
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 27, 37-610 Narol
tel. 662 118 799
e-mail: [email protected]
www.gok.narol.pl
KIK
43
Maj
M
F
M
I
P
KIK
44
SPOTKANIA ORKIESTROWE NA FALACH NILU
Kolbuszowa, 1 maja
Miejski Dom Kultury
ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 15 63, e-mail: [email protected]
www.kultura.kolbuszowa.pl
XXIV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA SKRZYPKÓW
LUDOWYCH „MAJ-DANÓWKA 2016”
Majdan Łętowski, gm. nowa Sarzyna, 2 maja
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”
ul. Azalii Pontyjskiej 9, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 602 842 778
e-mail: [email protected]
„FLIS” STANISŁAWA MONIUSZKI
– 16. OPERA DĘBICKA
Dębica (DK „Mors”), 3 maja
Starostwo Powiatowe w Dębicy – Wydział Kultury,
Turystyki, Sportu i Promocji
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze
ul. Kraszewskiego 37, 39-200 Dębica
tel. 14 681 32 89, e-mail: [email protected]
www.mokdebica.pl, www.powiatdebicki.pl
ŚWIĘTO PANIAGI – 13. EDYCJA
rzeszów, 3 maja
Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
Biuro org.: Estrada Rzeszowska
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
tel. 17 853 80 04
e-mail: [email protected]
www.estrada.rzeszow.pl
VI WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
NIEPROFESJONALNEJ „PATRZĄC I WIDZĄC”
głogów Młp., 4 maja – 25 czerwca
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10, e-mail: [email protected]
www.mgdk.pl
Maj
M
F
L
Tan
M
38. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KAPEL FOLKLORU
MIEJSKIEGO
przemyśl, 6–8 maja
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
XVII OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE KAPEL
I ZESPOŁÓW LUDOWYCH
Dębica, 7 maja
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica
tel. 14 681 42 01, e-mail: [email protected]
www.mokdebica.pl
V BAJKOWY TURNIEJ BIBLIOTEK – TYDZIEŃ
BIBLIOTEK 2016
rzeszów, 8–15 maja
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – filie nr 10
i 16
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
tel. 17 866 94 21
e-mail: [email protected]
www.wimbp.rzeszow.pl
GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS O PUCHAR
BURMISTRZA TYCZYNA
tyczyn, 8 maja
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn
tel. 17 221 93 63, e-mail: [email protected]
www.mgoktyczyn.pl
KONCERT DIXIELANDOWY
Brzozów (rynek), 8 maja
Brzozowski Dom Kultury
ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 19 38
e-mail: [email protected]
www.bdk.net.pl
KIK
45
Maj
In
T
T
T
In
KIK
46
ŚWIĘTO KWITNĄCYCH SADÓW
albigowa, gm. Łańcut, 8 maja
Centrum Kultury Gminy Łańcut, KGW w Albigowej
Ośrodek Kultury
37-122 Albigowa 478
tel. 17 226 71 27
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
XII KONKURS MÓWIENIA WIERSZY
„ŻACZEK PRZEDSZKOLACZEK NA SCENIE”
Krosno, 9–10 maja
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
MASKARADA – VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
TEATRÓW OŻYWIONEJ FORMY
rzeszów, 11–15 maja
Teatr Maska
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. 17 862 57 17, e-mail: [email protected]
www.teatrmaska .pl
XXIV PRZEGLĄD SZKOLNYCH FORM
TEATRALNYCH „JAROSŁAWSKI KACPEREK”
Jarosław, 11–12 maja
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94
e-mail: [email protected]
www.mok-jar.pl
NOC ZWIEDZANIA RYNKU
Jarosław (rynek), 13-14 maja
Centrum Kultury i Promocji
Rynek 5, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 89 89
e-mail: [email protected]
www.ckip.jaroslaw.pl
Maj
I
I
I
I
I
I
F
X EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
Stalowa wola, 14 maja
Muzeum Regionalne
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56
e-mail: [email protected]
www.muzeum.stalowawola.pl
V NOC BIBLIOTEK
Łańcut, 14 maja
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Moniuszki 2, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 46, e-mail: [email protected]
www.mbp-lancut.pl
IX NOC MUZEÓW
Jarosław, 14 maja
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Rynek 4, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 54 37, e-mail: [email protected]
www.muzeum-jaroslaw.pl
NOC MUZEÓW 2016
Jasło, 14 maja
Muzeum Regionalne
ul. Kadyiego 11, 38-200 Jasło
tel. 13 446 23 59, e-mail: [email protected]
www.muzeum.jaslo.pl
6. NOC MUZEÓW
Kolbuszowa, 14 maja
Muzeum Kultury Ludowej
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96, e-mail: [email protected]
www.muzeum.kolbuszowa.pl
NOC MUZEÓW
KIERMASZ SZTUKi
Krosno, 14 maja
Muzeum Podkarpackie
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno
tel. 13 432 13 76, e-mail: [email protected]
www.muzeum.krosno.pl
KIK
47
Maj
I
I
I
I
I
KIK
48
NOC MUZEÓW
Mielec, 14/15 maja
SCK Muzeum Regionalne
ul. Legionów 73, 39-300 Mielec
tel. 17 586 42 32, e-mail: [email protected]
www.muzeum-mielec.pl
NOC MUZEÓW
pilzno, 14 maja
Dom Kultury w Pilźnie
Biuro org.: Muzeum Regionalne
ul. Petrycego 8, 39-220 Pilzno
tel. 14 672 11 90
www.muzeumpilzno.pl
NOC MUZEÓW
przemyśl, 14 maja
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej z oddziałami:
Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Muzeum Historii Miasta
Przemyśla
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00
e-mail: [email protected]
www.muzeum.przemysl.pl
III NOC MUZEÓW
Strzyżów, 14 maja
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
ul. Łukasiewicza 10, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 42 38, 889 839 031
e-mail: [email protected]
www.muzeum-strzyzow.pl
8. NOC WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
rzeszów, 14 maja
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
tel. 17 866 94 19, e-mail: [email protected]
www.wimbp.rzeszow.pl
Maj
P
„WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”
– XIV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
przeworsk, 14 maja – 3 lipca
Muzeum – Zespół Pałacowo-Parkowy
ul. Park 2, 37-200 Przeworsk
tel. 793 555 611
e-mail: [email protected]
www.muzeum.przeworsk.pl
I
DNI KWITNĄCEJ AZALII
wola zarczycka, gm. nowa Sarzyna, 15 maja
Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 17 241 15 07
e-mail: [email protected]
www.kultura.nowasarzyna.eu
Fot
EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
Mielec, 15/16 maja
„Jadernówka” – Oddział Fotograficzny Muzeum
Regionalnego SCK
ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec
tel. 17 586 22 71
e-mail: [email protected]
www.muzeum-mielec.pl
M
V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „DIALOG
KULTUR”
rymanów-zdrój, 15 maja
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów
tel. 13 435 50 67, e-mail: [email protected]
www.info.rymanow.pl
F
PODKARPACKI FESTIWAL ZESPOŁÓW
FOLKOWYCH – ULANÓW 2016
Ulanów, 15 maja
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Gminne Centrum Kultury
ul. Buli 8, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 30 14, e-mail: [email protected]
www.gckulanow.pl
KIK
49
Maj
F
I
F
In
P
KIK
50
REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH
I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH – ELIMINACJE DO
50. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KAPEL
I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH W KAZIMIERZU
NAD WISŁĄ
Kańczuga, 15 maja
Centrum Kulturalne w Przemyślu i Ośrodek Kultury
Miasta i Gminy w Kańczudze
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
XIII SMAKI I AROMATY Z GALICYJSKIEJ CHATY
Sonina, gm. Łańcut, 15 maja
Powiatowa Rada KGW w Łańcucie
Biuro org.: Ośrodek Kultury
Sonina 266, 37-122 Łańcut
tel. 17 224 18 61, 17 224 18 29
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
„STARYCH POTRAW SMAK I UROK” – XXI
WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE KAPEL LUDOWYCH
Błażowa, 15 maja
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Armii Krajowej 17 a, 36-030 Błażowa
tel. 17 229 70 44, e-mail: [email protected]
XI EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
paszczyna, gm. Dębica, 16 maja
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
Biuro org.: Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania
39-206 Pustków-Osiedle 26a
tel. 887 628 900, e-mail: [email protected]
www.ecpip.pl
IV MULTIGLASS FESTIWAL
Krosno, 16 maja
Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.
ul. Blich 2, 38-400 Krosno
tel. 13 436 35 68, e-mail: [email protected]
www.miastoszkla.pl
Maj
M
Fot
M
F
Fot
VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS IM. JANINY
GARŚCI STALOWA WOLA 2016
Stalowa wola, 16–20 maja
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
ul. Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 11 31
e-mail: [email protected]
www.psmstalowawola.pl
XIV PODKARPACKIE KONFRONTACJE
FOTOGRAFICZNE
rzeszów, 17–31 maja
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XXI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI
Miejsce piastowe, 18–22 maja
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dukielska 2 b, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 30 74
e-mail: [email protected]
www.gokmp.net
XV REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
FOLKLORYSTYCZNYCH, POTRAW I SZTUKI
LUDOWEJ POGRANICZA
wielkie Oczy, 18 maja
Powiatowe Centrum Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 11 26
e-mail: [email protected]
GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „GMINA
TRYŃCZA WCZORAJ I DZIŚ”
tryńcza, 19 maja
Trynieckie Centrum Kultury
37-204 Tryńcza 127
tel. 16 624 11 24
e-mail: [email protected]
KIK
51
Maj
In
P
In
M
L
KIK
52
II KONGRES STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
rzeszów (Ur), 19 maja
Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Rzeszowie
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. 782 682 544
e-mail: [email protected]
ŁEMKOWIE – WYSTAWA MALARSTWA
Krosno, 20 maja – 10 czerwca
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 61 87
e-mail: [email protected]
www.bwakrosno.pl
POWIATOWY DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
Dukla, 20 maja
Starostwo Powiatowe
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 57 13
e-mail: [email protected]
www.powiat.krosno.pl
XII REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI
„MALIN KOSZYK”
pruchnik, 20 maja
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
ul. ks. Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik
tel. 16 628 80 65
e-mail: [email protected]
www.ckpruchnik.pl
III RZESZOWSKA NOC POEZJI
rzeszów, 20 maja
Rzeszowski Dom Kultury – filia „Załęże”
ul. ks. Stączka 12, 35-322 Rzeszów
tel. 509 541 735
e-mail: [email protected]
www.zaleze.rdk.rzeszow.pl
Maj
I
I
M
I
I
X EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
rzeszów, 21 maja
Muzeum Okręgowe z oddziałami: Muzeum
Etnograficznym i Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
ul. 3 Maja 19, 35-002 Rzeszów
tel. 17 853 52 78
e-mail: [email protected]
www.muzeum.rzeszow.pl
XXVI ŁEMKOWSKI KERMESZ
Olchowiec, gm. Dukla, 21–22 maja
Zjednoczenie Łemków. Zarząd Główny w Gorlicach
Biuro org.: Koło Terenowe Zjednoczenia Łemków
Olchowiec 10, 38-450 Dukla
tel. 885 922 882, e-mail: [email protected]
www.lemkounion.republika.pl
55. MUZYCZNY FESTIWAL W ŁAŃCUCIE
Łańcut, 21–29 maja
Filharmonia Podkarpacka
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
tel. 17 862 84 08
e-mail: [email protected]
www.festiwallancut.pl
4. NOC MUZEÓW
Żarnowiec, gm. Jedlicze, 21 maja
Muzeum Marii Konopnickiej
Żarnowiec, 38-460 Jedlicze
tel. 13 435 20 13
e-mail: [email protected]
www.muzeumzarnowiec.pl
XIV PODKARPACKI FESTIWAL SENIORÓW
„SENIORZY – WCIĄŻ MŁODZI TWÓRCZO”
Boguchwała, 21–22 maja
Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2, 36-050 Boguchwała
tel. 17 230 65 72
e-mail: [email protected]
www.mck-boguchwala.pl
KIK
53
Maj
Tan
M
M
F
M
KIK
54
XI WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD „TANECZNY
MAJSTERSZTYK”
głogów Młp., 21–22 maja
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10, e-mail: [email protected]
www.mgdk.pl
XVIII KONKURS WOKALNY „O ZŁOTĄ NUTKĘ”
Z CYKLU SZUKAMY TALENTÓW – FINAŁ
ropczyce, 22 maja
Centrum Kultury
ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce
tel. 17 221 82 28, e-mail: [email protected]
www.ropczyce.info.pl
„KRÓLOWEJ TEJ ZIEMI” – KONCERT PIEŚNI
MARYJNEJ – 3. EDYCJA
Łańcut, 22 maja
Miejski Dom Kultury – filia Podzwierzyniec
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94
e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
XIX OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE
TRADYCYJNYCH POTRAW WIEJSKICH
giedlarowa, gm. Leżajsk, 22 maja
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
zs. w Giedlarowej
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 51 17, e-mail: [email protected]
www.gok.lezajsk.pl
„POGÓRZAŃSKA NUTA” – XXV WOJEWÓDZKI
PRZEGLĄD KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH
Dynów, 22 maja
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Miejski Ośrodek Kultury
ul. ks. Ożoga 10, 36-065 Dynów
tel. 16 652 18 06, e-mail: [email protected]
www.mok.dynow.pl
Maj
M
M
T
T
I
VIII PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ „CZEŚć MARYI”
cierpisz, gm. Łańcut, 22 maja
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Wysoka 49, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 65 37
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
12. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI
„RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL 2016”
rzeszów, 24–28 maja
Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
Biuro org.: Teatr Maska
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. 17 862 57 17
e-mail: [email protected]
www.carpathia.rzeszow.pl
VIII pOWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „ALFABET PRZYRODY”
Jasło, 24 maja
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Jana Pawła II 8a, 38-200 Jasło
tel. 13 446 59 25
e-mail: [email protected]
www.mdkjaslo.pl
39. PRZEGLĄD TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH
„TROPEM JASIA I MAŁGOSI”
Bircza, 24 maja
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rynek 8/1, 37-740 Bircza
tel. 16 672 50 78, e-mail: [email protected]
www.bircza.pl
XXXVII PRZEDSZKOLADA
Łańcut, 25 maja – 5 czerwca
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94, e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
KIK
55
Maj
T
F
T
P
F
KIK
56
XXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SŁOWA
Lubaczów, 26–29 maja
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]ów.pl
www.mdklubaczow.pl
NOCE KULTURY GALICYJSKIEJ VII EDYCJA
Sanok, 26–28 maja
Powiat Sanocki
Rynek 1, 38-500 Sanok
tel. 13 465 29 24, e-mail: [email protected]
www.powiat-sanok.pl
IX OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE TEATRÓW
POSZUKUJĄCYCH O NAGRODĘ IM. TADEUSZA
KANTORA
wielopole Skrzyńskie, 27–29 maja
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
39-110 Wielopole Skrzyńskie 202
tel. 17 778 84 50, e-mail: [email protected]
www.gokiw.wielopole-skrz.pl
VI PLENER MALARSKI „ZIEMIA SOKOŁOWSKA
W MALARSTWIE I RYSUNKU”
turza, gm. Sokołów Młp., 28 maja – 17 czerwca
(plener i wystawa)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53, e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
32. PRZEGLĄD PIEŚNI I MUZYKI LUDOWEJ
„KROPA“
Korczyna, 28–29 maja
Stowarzyszenie „Regionalizm” w Korczynie
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 18a, 38-420 Korczyna
tel. 13 435 43 84, e-mail: [email protected]
www.gok.korczyna.pl
Maj
I
F
F
M
M
XIV WIELOKULTUROWY FESTIWAL „GALICJA”
przemyśl, Krasiczyn, tyrawa wołoska, Dubiecko,
28 maja – 19 czerwca
Fundacja Dziedzictwo
ul. Mokotowska 26/99, 00-561 Warszawa
tel. 22 621 86 52
e-mail: [email protected]
www.festiwalgalicja.com
III FESTIWAL ŻYWEJ MUZYKI NA STRUN
DWANAŚCIE I TRZY SMYKI
Kolbuszowa, 29 maja
Miejski Dom Kultury
ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 15 63
e-mail: [email protected]
www.kultura.kolbuszowa.pl
XLII JARMARK FOLKLORYSTYCZNY
Sanok, 29 maja
Muzeum Budownictwa Ludowego
ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok
tel. 13 463 09 04, 13 463 09 34
e-mail: [email protected]
www.skansen.mblsanok.pl
KONCERT PIEŚNI MARYJNEJ
Biedaczów-gwizdów, gm. Leżajsk, 29 maja
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 51 17
e-mail: [email protected]
www.gok.lezajsk.pl
5. PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH
Markowa, 29 maja
Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa 1491
tel. 17 226 53 46
e-mail: [email protected]
www.ckgm.pl
KIK
57
Maj
M
F
M
T
Tan
KIK
58
4. KONKURS WOKALNY „TYLKO POLSKA PIOSENKA”
Dębica, 30 maja
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Dom Kultury „Śnieżka”
ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica
tel. 14 670 31 67
e-mail: [email protected]
www.sniezka.mokdebica.pl
BIENNALE SZTUKI LUDOWEJ I NIEPROFESJONALNEJ
Jasło, maj
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ
Łukawiec, gm. wielkie Oczy, maj
Powiatowe Centrum Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 11 26
e-mail: [email protected]
FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH „KLAUNADA”
LEŻAJSK 2016
Leżajsk, maj-czerwiec
Urząd Miejski w Leżajsku
Miejskie Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk
tel. 17 785 11 34, e-mail: [email protected]
www.kultura.lezajsk.pl
VII INTERPRETACJE TANECZNE „POWIEW” –
FINAŁ
tarnobrzeg, maj
Tarnobrzeski Dom Kultury
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
„Fram”
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
Maj
M
M
L
I
In
II KONKURS PIOSENKI MARYJNEJ
I PATRIOTYCZNEJ
polańczyk, gm. Solina, maj
Parafia rzymskokatolicka w Polańczyku
Biuro org.: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Solinie zs. w Polańczyku
ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk
tel. 13 469 24 95
e-mail: [email protected]
www.esolina.pl
XIX KONKURS PIOSENKI „I TY MOŻESZ
ZAŚPIEWAć”
przeworsk, maj
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 11
e-mail: [email protected]
www.mok.przeworsk.um.gov.pl
VIII KONKURS POETYCKO–LITERACKI
rakszawa, maj
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226 12 89, e-mail: [email protected]
www.gokic.rakszawa.pl
MAJOWA NOC Z JDK
Jasło, maj
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
HISTORYCZNA „BRZOZÓW 2016”
Brzozów, maj
Muzeum Regionalne
Rynek 10, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 18 56
e-mail: [email protected]
www.cit.muzeum.brzozow.pl
KIK
59
Maj
F
In
T
In
M
KIK
60
II POWIATOWY KONKURS „WESOŁE SZCZYGIEŁKI”
– KONKURS TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO,
ESTRADOWEGO, LUDOWEGO
chwałowice, gm. radomyśl nad Sanem, maj
Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem
zs. w Chwałowicach
Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem
tel. 15 845 36 07e-mail: [email protected]
www.gckradomysl.pl
13. PODKARPACKIE FORUM LOKALNEJ PRASY
SAMORZĄDOWEJ
trzciana, gm. świlcza, maj
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów
Terytorialnych w Rzeszowie, Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Świlczy zs. w Trzcianie
Biuro org.: Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XII REGIONALNY KONKURS RECYTATORSKI
„O SKRZYDŁO ORLE”
rzeszów, maj
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57 w. 43, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
X WARSZTATY ARCHEOLOGII DOŚWIADCZALNEJ
W OSADZIE RAKSZAWA
rakszawa, maj – wrzesień
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226 12 89, e-mail: [email protected]
www.gokic.rakszawa.pl
II FESTIWAL MUZYCZNY „REGGAE NAD
WISŁOKIEM”
rzeszów, 3 czerwca
Rzeszowski Dom Kultury
ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów
tel. 17 748 39 50, e-mail: [email protected]
www.rdk.rzeszow.pl
czerwiec
I
M
L
Tan
L
V FESTIWAL PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
– RZESZÓW 2016
rzeszów, 3–4 czerwca
Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
Biuro org.: Estrada Rzeszowska
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
tel. 17 853 80 04
e-mail: [email protected]
www.estrada.rzeszow.pl
XVIII KROŚNIEŃSKI KONKURS PIOSENKI
DZIECIĘCEJ
Krosno, 3 czerwca
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
PIERWSZE KROKI W KRAINIE BAJKI
– XIV IMPREZA CZYTELNICZA
rzeszów, 3–4 czerwca
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 6
ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów
tel. 17 866 94 68
e-mail: [email protected]
www.wimbp.rzeszow.pl
39. KONFRONTACJE DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH
„TAŃCOWAŁY DWA MICHAŁY”
przemyśl, 4 czerwca
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
IV NOCNE SPOTKANIA DLA DZIECI
rzeszów, 4 czerwca
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
tel. 17 866 94 19, e-mail: [email protected]
www.wimbp.rzeszow.pl
KIK
61
czerwiec
I
Tan
I
F
KIK
62
OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK
Stalowa wola, 4 czerwca
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 10 63
e-mail: [email protected]
www.biblioteka.stalowawola.pl
XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA
TOWARZYSKIEGO O PUCHAR STAROSTY
RZESZOWSKIEGO ORAZ GRAND PRIX POLSKI
rzeszów, 4–5 czerwca
Towarzystwo Miłośników Tańca Klub Tańca
Towarzyskiego „Dżet – Rzeszów – Boguchwała”
w Boguchwale
ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała
tel. 17 871 11 29
e-mail: [email protected]
www.dzet.eu
XXVII „WIKLINA 2016 RUDNIK NAD SANEM”
rudnik nad Sanem, 4–5 czerwca
Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Biuro org.: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 17, 37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 876 10 02
e-mail: [email protected]
www.mokrudnik.pl
XV POWIATOWY PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH
I ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
wadowice Dolne, 5 czerwca
Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy
Wadowice Górne
Wadowice Dolne 69, 39-308 Wadowice Górne
tel. 697 361 786
e-mail: [email protected]
www.kultura.wadowicegorne.pl
czerwiec
F
F
M
M
M
20. PREZENTACJE TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
LASOWIAKóW I RZESZOWIAKóW
Kolbuszowa, 5 czerwca
Muzeum Kultury Ludowej
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96
e-mail: [email protected]
www.muzeum.kolbuszowa.pl
10. REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TAŃCA
LUDOWEGO „GACOK”
gać, 5 czerwca
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Gminny Ośrodek Kultury
37-207 Gać 275
tel. 16 641 14 29
e-mail: [email protected]
SPOTKANIE KAPEL I ZESPOŁÓW BIESIADNYCH
„GNIEWCZYŃSKA BIESIADA”
gniewczyna Łańcucka, gm. tryńcza, 5 czerwca
Trynieckie Centrum Kultury
37-204 Tryńcza
tel. 16 642 11 24
e-mail: [email protected]
II PODKARPACKI KONKURS „PIOSENKA
O RZESZOWIE”
rzeszów, 6 czerwca
Rzeszowski Dom Kultury
ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów
tel. 17 748 39 50
e-mail: [email protected]
www.rdk.rzeszow.pl
XXII FESTIWAL ŚPIEWAJĄCYCH
PRZEDSZKOLAKÓW
grochowe, gm. tuszów narodowy, 9 czerwca
Wiejski Dom Kultury i Rekreacji
Grochowe 87, 39-332 Tuszów Narodowy
tel. 17 581 77 17
e-mail: [email protected]
www.wdkirgrochowe.pl
KIK
63
czerwiec
T
M
In
P
M
KIK
64
18. KONFRONTACJE ZESPOŁÓW TEATRALNYCH
MAŁYCH FORM „ANTRAKT”
przemyśl, 9–10 czerwca
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
XX POWIATOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
DZIECIĘCEJ „SKRZACIK”
iwonicz-zdrój, 9 czerwca
Gminny Ośrodek Kultuy
ul. Leśna 2 c, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 508 140 541
e-mail: [email protected]
VII KONKURS SZKOLNY „TRADYCYJNE STRACHY”
Bolestraszyce, gm. Żurawica, 10 czerwca
Arboretum i Zakład Fizjografii
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce
tel. 16 671 64 25
e-mail: [email protected]
www.bolestraszyce.com
XVIII MIĘDZYWOJEWÓDZKA WYSTAWA
AKWARELI IM. MARIANA STROŃSKIEGO
„ŚCIANA WSCHODNIA”
rzeszów, 10–25 czerwca
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
VIII FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH
chmielów, gm. nowa Dęba, 11 czerwca
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 24 10
e-mail: [email protected]
www.kultura.nowadeba.pl
czerwiec
Tan
I
F
F
M
KONCERT MISTRZOWIE TAŃCA „SOUL DANCE”
Dębica, 11–14 czerwca
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Szkoła Tańca i Ruchu Soul Dance
Nagawczyna 437, 39-200 Dębica
tel. 512 083 389, e-mail: [email protected]
www.souldance.com.pl
OD TROI PO BAŁTYK
trzcinica, gm. Jasło, 11–12 czerwca
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja
Biuro org.: Muzeum Podkarpackie
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno
tel. 13 432 13 76
e-mail: [email protected]
www.muzeum.krosno.pl
X FESTIWAL PODKARPACKICH SMAKÓW
górno, gm. Sokołów Młp., 12 czerwca
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53, e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
FESTYN POD PLATANEM – XVIII REGIONALNY
PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH – PIEŚNI
ŻARTOBLIWE, PIEŚNI PASTUSZE I PIEŚNI
DO ŚWIĘTYCH PATRONÓW
zarzecze, 12 czerwca
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Centrum Kultury
37-205 Zarzecze
tel. 16 640 15 14, e-mail: [email protected]
www.gminazarzecze.pl
XVII MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW
KOŚCIELNYCH I CERKIEWNYCH
Dukla, 12 czerwca
Starostwo Powiatowe w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 57 13
e-mail: [email protected]
www.powiat.krosno.pl
KIK
65
czerwiec
M
In
T
P
Film
KIK
66
XVII PODKARPACKA PARADA ORKIESTR DĘTYCH
tyczyn, 12 czerwca
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn
tel. 17 221 93 63
e-mail: [email protected]
www.mgoktyczyn.pl
XVI POWIATOWY DZIEŃ JEDNOŚCI
Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI POWIATU
RZESZOWSKIEGO
trzciana, gm. świlcza, 12 czerwca
Powiat Rzeszowski, Związek Stowarzyszeń Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego
36-054 Mrowla 52
tel. 17 857 86 95
e-mail: [email protected]
www.zwiazekstowarzyszen.pl
XIV KONFRONTACJE TEATRÓW UCZNIOWSKICH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU
JASIELSKIEGO
Jasło, 14 czerwca
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Jana Pawła II 8a, 38-200 Jasło
tel. 13 446 59 25, e-mail: [email protected]
www.mdkjaslo.pl
XIII PLENER MALARSKI – KRZESZÓW 2016
Krzeszów, 15–26 czerwca
wystawa poplenerowa 26 czerwca – 26 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 9, 37-418 Krzeszów
tel. 15 879 83 03, e-mail: [email protected]
www.krzeszowgok.pl
10. FESTIWAL FILMÓW KINA NIEZALEŻNEGO
„CK OFF”
przemyśl, 17–18 czerwca
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
czerwiec
M
M
I
F
M
XXX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
„ISKIERKA”
Leżajsk, 17 czerwca
Miejskie Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk
tel. 17 785 11 34
e-mail: [email protected]
www.kultura.lezajsk.pl
XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI
RELIGIJNEJ „CANTATE DEO”
rzeszów, 17–19 czerwca
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Rzeszów
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 609 772 134
e-mail: [email protected]
VII MILITARIADA
nowa Dęba, 18–19 czerwca
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 24 10, e-mail: [email protected]
www.kultura.nowadeba.pl
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNEJ
TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ „DZIECKO
W FOLKLORZE”
Baranów Sandomierski, 18 czerwca
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 80 54
e-mail: [email protected]
www.kulturalia.pl
XI FESTIWAL KAPEL PODWÓRKOWYCH
wysoka, gm. Łańcut, 19 czerwca
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Ośrodek Kultury w Wysokiej
Wysoka 81, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 41 55
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
KIK
67
czerwiec
I
F
In
F
I
KIK
68
IV KUPALNOCKA NA LUDOWĄ NUTĘ
narol, 19 czerwca
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 27, 37-610 Narol
tel. 662 118 799
e-mail: [email protected]
www.gok.narol.pl
IX PODKARPACKI JARMARK LUDOWY
„ROZTAŃCZONY CHORZELÓW”
chorzelów, gm. Mielec, 19 czerwca
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec
zs. w Chorzelowie
39-331 Chorzelów 307
tel. 16 584 14 83
e-mail: [email protected]
www.sokis.gmina.mielec.pl
VII POKAZ I ZAWODY ZABYTKOWYCH SIKAWEK
KONNYCH
Odrzechowa, gm. zarszyn, 19 czerwca
Urząd Gminy Zarszyn
ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
tel. 13 467 10 38
e-mail: [email protected]
www.zarszyn.pl
VI REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH
pawłosiów, 19 czerwca
Gminny Ośrodek Kultury
Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
tel. 16 622 03 67
e-mail: [email protected]
SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM 2016
TARGI RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
Dukla, 19 czerwca
Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla
tel. 13 433 00 25
e-mail: [email protected]
www.ok.dukla.pl
czerwiec
Tan
I
M
I
In
X TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Jarosław - MOSir, 19 czerwca
Szkoła Tańca „Takt”
ul. Piłsudskiego 16/4, 37-500 Jarosław
tel: 16 621 89 29
www.taktjar.prv.pl
VI WSCHÓD KULTURY – EUROPEJSKI STADION
KULTURY
rzeszów, 23–26 czerwca
Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
Biuro org.: Estrada Rzeszowska
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
tel. 17 853 80 04
e-mail: [email protected]
www.estrada.rzeszow.pl
XXV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
Leżajsk, 24 czerwca – 8 sierpnia
Urząd Miejski w Leżajsku
Biuro org.: Miejskie Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk
tel. 17 785 11 34
e-mail: [email protected]
www.kultura.lezajsk.pl
XIV MIĘDZYNARODOWY JARMARK KOWALSKI
ropczyce, 24–26 czerwca
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Centrum Kultury
ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce
tel. 17 221 82 28, e-mail: [email protected]
www.ropczyce.info.pl
VI FESTIWAL OGRODOWY W BOLESTRASZYCACH
Bolestraszyce, gm. Żurawica, 25 czerwca
Arboretum i Zakład Fizjografii
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce
tel. 16 671 64 25
e-mail: [email protected]
www.bolestraszyce.com
KIK
69
czerwiec
F
M
Tan
I
I
KIK
70
XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORYSTYCZNY „DZIECI GÓR I DOLIN”
niebocko, gm. Dydnia, 25–26 czerwca
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji
i Wypoczynku
36-204 Dydnia 84
tel. 13 430 30 36
e-mail: [email protected]
„NA SCHODACH” – KONCERT MŁODZIEŻOWYCH
ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
Łańcut, 25 czerwca
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94
e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA
„INTERMEDIUM”
Krosno, 25 czerwca
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
„SOBÓTKA, CZYLI CO ROBIć W NOC KUPAŁY”
– III WIDOWISKO PLENEROWE
głogów Młp., 25 czerwca
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10
e-mail: [email protected]
www.mgdk.pl
VI FESTIWAL PIEROGA
iwonicz-zdrój, 26 czerwca
Gminny Ośrodek Kultuy
ul. Leśna 2 c, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 508 140 541
e-mail: [email protected]
czerwiec
F
I
M
L
In
IX PODKARPACKIE MIODOBRANIE
Kołaczyce, 26 czerwca
Urząd Miejski w Kołaczycach
Biuro org.: Gminny Ośrodek Kultury
38-214 Bieździedza 100a
tel. 13 446 27 28
e-mail: [email protected]
www.gokkolaczyce.pl
XIII WIELOKULTUROWA SOBÓTKA NAD
WISŁOKIEM
Krosno, 26 czerwca
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
V BIESIADA PIOSENKI PARTYZANCKIEJ
„W SZAŁASIE NAD TANWIĄ”
Huta różanecka, czerwiec
Powiatowe Centrum Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 11 26
e-mail: [email protected]
10. BIESZCZADZKIE LATO Z KSIĄŻKĄ
Lesko, czerwiec
Bieszczadzki Dom Kultury i Wydawnictwo BOSZ
ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko
tel. 13 469 66 49, e-mail: [email protected]
www.bdk.lesko.pl
DOROCZNE NAGRODY W DZIEDZINIE
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ,
UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
rzeszów, czerwiec
Zarząd Województwa Podkarpackiego
Biuro org.: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego UMWP
ul. Lisa Kuli 13, 35-025 Rzeszów
tel. 17 747 59 20
e-mail: [email protected]
www.wrotapodkarpackie.pl
KIK
71
czerwiec
F
Fot
I
M
P
KIK
72
III DZIKOWSKI FESTIWAL NALEWEK
tarnobrzeg, czerwiec
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 32 32
e-mail: [email protected]
www.mhmt.pl
XVI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”
nisko, czerwiec – lipiec, październik – listopad
Powiat Niżański
pl. Wolności 2, 37-400 Nisko
tel. 15 841 26 07
e-mail: [email protected]
www.powiat-nisko.pl
PRZEGLĄD SZTUKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„SZKATUŁA 2016”
nisko, czerwiec
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”
ul. Kościuszki 9, 37-400 Nisko
tel. 15 841 21 44
e-mail: [email protected]
www.nck.nisko.pl
SMYCZKI NA WOJCIECHU
Krosno, Kościół pw. św. wojciecha
czerwiec – wrzesień
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
10. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PLASTYKI „JA
I ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJĘ – MOJE PODKARPACIE”
przemyśl, czerwiec
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
Lipiec
M
M
F
In
F
XXIX FESTIWAL „COUNTRY W BIESZCZADACH”
Lesko, 1–2 lipca
Bieszczadzki Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko
tel. 13 469 66 49
e-mail: [email protected]
www.bdk.lesko.pl
MUZYKA ORGANOWA W JAROSŁAWSKIM
OpACTWIE
Jarosław, 2 lipca – 13 sierpnia
Parafia Katedralna w Rzeszowie
al. gen. Sikorskiego 21, 35-326 Rzeszów
tel. 17 857 37 80, e-mail: [email protected]
XX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL BUKOWSKIE
PREZENTACJE FOLKLORU MŁODYCH
Bukowsko, 2–4 lipca
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
38-505 Bukowsko 290
tel. 13 467 40 15
e-mail: [email protected]
XV POWOJENNE TARGI KOŃSKIE
– LUTOWISKA 2016
Lutowiska, 2 lipca
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Gminny Ośrodek Kultury
38-713 Lutowiska 74a
tel. 501 799 092
e-mail: [email protected]
www.lutowiska.pl
13. ŚWIĘTO MIODU
Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne, 2–3 lipca
Sołectwo Krościenko
Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 13 22
e-mail: [email protected]
www.ustrzyckidomkultury.pl
KIK
73
Lipiec
F
In
F
F
I
KIK
74
XXI WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH
ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
tyczyn, 2–3 lipca
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn
tel. 17 221 93 63, e-mail: [email protected]
www.mgoktyczyn.pl
XIX MANEWRY SZWEJKOWSKIE W TWIERDZY
PRZEMYŚL
przemyśl, 2–3 lipca
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka
Szwejka
ul. Sanocka 19, 37-700 Przemyśl
tel. 600 851 644, e-mail: [email protected]
www.szwejk-przemysl.pl
XX OGÓLNOPOLSKIE DNI FLISACTWA
– ULANÓW 2016
Ulanów, 2–3 lipca
Urząd Miasta i Gminy w Ulanowie
Biuro org.: Gminne Centrum Kultury
ul. Buli 8, 37-410 Ulanów
tel 15 876 30 14, email: [email protected]
www.gckulanow.pl
„RADOSZYCKIE ŹRÓDEŁKO” – XVII SPOTKANIE
PRZY GRANICY
radoszyce, gm. Komańcza, 2 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
38-543 Komańcza 166
tel. 13 467 70 76, e-mail: [email protected]
www.komancza.pl
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI. POKAZ GINĄCYCH
ZAWODÓW – 10. EDYCJA
Markowa (zagroda-Muzeum), 3 lipca
Towarzystwo Przyjaciół Markowej,
Biuro org.: Skansen Zagroda – Muzeum w Markowej
37-120 Markowa 1500
tel. 603 386 102
e-mail: [email protected]
www.skansen-markowa.pl
Lipiec
M
M
M
I
M
P
XXV FESTIWAL „WIECZORY MUZYKI ORGANOWEJ
I KAMERALNEJ W KATEDRZE I KOŚCIOŁACH
RZESZOWA”
rzeszów, 3 lipca – 21 sierpnia
Parafia Katedralna w Rzeszowie
al. gen. Sikorskiego 21, 35-304 Rzeszów
tel. 17 857 37 80, e-mail: [email protected]
www.katedra.rzeszow.pl
JAZZ NAD NILEM 2016
Kolbuszowa, 3 lipca
Miejski Dom Kultury
ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 15 63, 17 749 99 94
e-mail: [email protected], www.kultura.kolbuszowa.pl
RYMANOWSKIE SPOTKANIA ORKIESTR DĘTYCH
rymanów-zdrój, 3 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów
tel. 13 435 50 67, e-mail: [email protected]
www.info.rymanow.pl
ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY
przychojec, gm. Leżajsk, 3 lipca
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 51 17, e-mail: [email protected]
www.gok.lezajsk.pl
11. BIESZCZADZKIE SPOTKANIA MUZYCZNE
„BIES CZAD BLUES”
przysłup, gm. cisna, 4 lipca – 6 sierpnia
Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic
38-608 Wetlina 74
tel. 505 318 588, e-mail: [email protected]
www.wetlina.org, www.biesczadblues.pl
XIV MIĘDZYNARODOWY PLENER ARTYSTYCZNY
„WIKLINA W ARBORETUM”
Bolestraszyce, gm. Żurawica, 4–17 lipca
Arboretum i Zakład Fizjografii
Bolestraszyce 130, 37-772 Wyszatyce
tel. 16 671 64 25, e-mail: [email protected]
www.bolestraszyce.com
KIK
75
Lipiec
M
I
I
L
M
KIK
76
XXVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY
– STALOWA WOLA – ROZWADÓW 2016
Stalowa wola – rozwadów
5 lipca – 30 sierpnia (wtorki)
Klasztor Braci Mniejszych
Biuro org.: Fundacja im. Mikołaja z Radomia
ul. Malczewskiego 10d, 26-100 Radom
tel. 601 306 483
e-mail: [email protected]
www.grudzien.pl
XVII JARMARK GALICYJSKI – SMAKI ROZTOCZA
narol, 7–10 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 27, 37-610 Narol
tel. 662 118 799
e-mail: [email protected]
KOŃ, JAKI JEST...
Kolbuszowa, 7 lipca
Muzeum Kultury Ludowej
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96
e-mail: [email protected]
www.muzeum.kolbuszowa.pl
POWIEW LATA II – WARSZTATY POETYCKOMUZYCZNE W OGRODZIE MOTYLA
Łańcut, 8, 15 i 22 lipca
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94
e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
II FESTIWAL IM. HANKI ORDONÓWNY
rymanów-zdrój, 9–10 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów
tel.13 435 50 67
e-mail: [email protected]
www.info.rymanow.pl
Lipiec
I
I
M
In
F
XI GRABOWIAŃSKIE ŚWIĘTO FAJKI
grabówka, gm. Dydnia, 10 lipca
Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi
Grabówka
Grabówka 66, 36-207 Grabownica
tel. 13 430 30 36
e-mail: [email protected]
XVI MALINOWE ŚWIĘTO
Sołonka, gm. Lubenia, 10 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
36-042 Lubenia 131
tel. 17 871 00 23
e-mail: [email protected]
www.lubenia.pl
MIĘDZYNARODOWE RYMANOWSKIE SPOTKANIA
ORKIESTR DĘTYCH
rymanów, 10 lipca
Starostwo Powiatowe
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 57 13
e-mail: [email protected]
www.powiat.krosno.pl
X MISTRZOSTWA PODKARPACIA W PŁUKANIU
ZŁOTA
gumniska, gm. Dębica, 10 lipca
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
39-206 Pustków-Osiedle
tel. 14 681 10 06, e-mail: [email protected]
www.ckib.pl
XXI OGÓLNOPOLSKI JARMARK GARNCARSKI
Medynia głogowska (zagroda garncarska),
gm. czarna, 10 lipca
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
37-125 Czarna 260c
tel. 17 226 23 23
e-mail: [email protected]
www.gok-czarna.pl
KIK
77
Lipiec
F
F
F
F
In
M
KIK
78
XI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I KAPEL
LUDOWYCH
chorkówka, 10 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
38-458 Chorkówka 175
tel. 13 431 41 20, 693 696 377
e-mail: [email protected]
www.gok.chorkowka.pl
XI SPOTKANIE Z FOLKLOREM I BIESIADĄ
Kolonia polska, gm. Kuryłówka, 10 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
37-303 Kuryłówka 527
tel. 17 243 80 49, email: [email protected]
VI ZJAZD KAPEL LUDOWYCH W DOLINIE SANU
Mrzygłód, gm. Sanok, 10 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
tel. 13 465 65 55, e-mail: [email protected]
www.gminasanok.pl
DNI KULTURY LASOWIACKIEJ
cygany, gm. nowa Dęba, 15–16 lipca
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 24 10, www.kultura.nowadeba.pl
PODKARPACKI DZIEŃ WĘDLINIARZA
radomyśl wielki, 16 lipca
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki
tel. 14 681 96 72
e-mail: [email protected]
www.kultura.radomyslwielki.pl
X RZEPEDZKI JARMARK MUZYCZNY
rzepedź, gm. Komańcza, 17 lipca
Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy
Biuro org.: Rzepedzki Ośrodek Kultury
Os. A 19 a, 38-542 Rzepedź
tel. 13 467 85 09
Lipiec
I
F
F
I
I
FESTIWAL SIARKI, OGNIA I BĘBNÓW
tarnobrzeg, 23–24 lipca
Prezydent Miasta Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 65 70
e-mail: [email protected]
www.tarnobrzeg.pl
13. KARPACKI JARMARK TURYSTYCZNY
Ustrzyki Dolne, 22–23 lipca
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Biuro org.: Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji
Rynek 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 471 11 30
e-mail: [email protected]
www.ustrzyki-dolne.pl
XVI PREZENTACJE ZESPOŁÓW
FOLKLORYSTYCZNYCH „MIEć JAK RZEKA SWOJE
ŹRÓDŁO”
nowa Dęba, 23 lipca
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 24 10
www.kultura.nowadeba.pl
VI BIESZCZADZKIE ŚWIĘTO JAGODY
– DWERNIK 2016
Dwernik, gm. Lutowiska, 24 lipca
Koło Gospodyń Wiejskich w Dwerniku
Dwernik, 38-713 Lutowiska
tel. 726 655 684
XVII FESTIWAL KWIATóW
albigowa, gm. Łańcut, 24 lipca
Gminna Rada KGW w Łańcucie i Centrum Kultury
Gminy Łańcut
Biuro org.: Ośrodek Kultury
37-122 Albigowa 478
tel. 17 226 71 27
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
KIK
79
Lipiec
F
P
M
M
F
KIK
80
18. KOSZYKALIA
Bandrów narodowy, gm. Ustrzyki Dolne, 24 lipca
Zespół Bieszczadzki Dom
Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 13 22
e-mail: [email protected]
www.ustrzyckidomkultury.pl
IX MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
„WIŚNIOWA PACHNĄCA MALARSTWEM”
wiśniowa, 24 lipca – 7 sierpnia
Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego
38-124 Wiśniowa 136
tel. 606 362 865
e-mail: [email protected]
X PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I GAWĘDY
„SPOTKANIA BIESIADNE”
tryńcza, 24 lipca
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, 505 849 714
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW BIG BANDOWYCH
rymanów-zdrój, 24 lipca
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów
tel. 13 435 50 67
e-mail: [email protected]
www.info.rymanow.pl
„ZACHOWAć DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”
– XII SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE
Łęki Dukielskie, gm. Dukla, 24 lipca
Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność”
38-456 Łęki Dukielskie 75
tel. 13 431 76 32
e-mail: [email protected]
www.stowlekidukielskie.dukla.org
Lipiec
P
M
P
F
JUBILEUSZOWA WYSTAWA Z OKAZJI 50-LECIA
DZIAŁALNOŚCI AMATORSKIEGO KLUBU
PLASTYCZNEGO IM. F. BRZĘKA
rzeszów, 25 lipca – 15 sierpnia
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XVI PRZEMYSKI FESTIWAL MUZYCZNY
„SALEZJAŃSKIE LATO”
przemyśl, 25 lipca – sierpień
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”
Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 50 61
e-mail: [email protected]
www.kultura.przemysl.pl
XIX MIĘDZYNARODOWY PLENER ARTYSTYCZNY
BOLESTRASZYCE – TARNOBRZEG
Bolestraszyce, 30 lipca – 6 sierpnia
tarnobrzeg, 6–13 sierpnia
Arboretum i Zakład Fizjografii
Bolestraszyce 130, 37-772 Wyszatyce
tel. 16 671 64 25
e-mail: [email protected]
www.bolestraszyce.com
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
NA LUDOWĄ NUTĘ – 15. EDYCJA
Jałowe, gm. Ustrzyki Dolne, 30 lipca
Zespół Zamłynianki
Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 13 22
e-mail: [email protected]
www.ustrzyckidomkultury.pl
KIK
81
Lipiec
M
F
I
P
P
KIK
82
ROZTOCZE ROCK & BLUES FESTIWAL
Lubaczów, 30 lipca
Urząd Miasta Lubaczów
Biuro org.: Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]ów.pl
www.mdklubaczow.pl
XXI TARGI RZEMIOSŁA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I LEŚNICTWA „AGROBIESZCZADY 2016”
Lesko, 30–31 lipca
Starostwo Powiatowe
Rynek 11, 38-600 Lesko
tel. 13 469 71 24
e-mail: [email protected]
www.powiat-leski.pl
XII FESTIWAL KULTUR I KRESOWEGO JADŁA
Basznia Dolna, gm. Lubaczów, 31 lipca – 7 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 14 61
e-mail: [email protected]
II MIĘDZYNARODOWY MALARSKI PLENER
ARTYSTYCZNY
tarnobrzeg, 31 lipca – 10 sierpnia
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 32 32
e-mail: [email protected]
www.mhmt.pl
VII PLENER MALARSKI „JEŻOWSKIE PEJZAŻE”
Jeżowe, 31 lipca –7 sierpnia
Gminne Centrum Kultury w Jeżowem
Publiczne Gimnazjum
37-430 Jeżowe 580a
tel. 15 879 43 27
e-mail: sekreta[email protected]
www.gimnazjumjezowe.pl
Lipiec
F
M
I
F
M
IX POTYCZKI KULINARNE KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH POWIATU LEŻAJSKIEGO
„GDZIE KUCHAREK SZEŚć”
nowa Sarzyna, 31 lipca
Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 17 241 15 07
e-mail: [email protected]
www.kultura.nowasarzyna.eu
SPOTKANIA MUZYCZNE
Horyniec-zdrój, 31 lipca
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel. 16 631 31 05
e-mail: [email protected]
www.horyniec.naszgok.pl
ŚWIET(L)NE MIASTO KROSNO – 9. EDYCJA
Krosno, 31 lipca
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
XVII ZAGÓRSKI ZJAZD KAPEL LUDOWYCH
zagórz, 31 lipca
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz
tel. 13 46 23 059
e-mail: [email protected]
www.mgokis.zagorz.pl
XXIV KONCERTY ORGANOWE
tarnobrzeg, lipiec–sierpień (czwartki)
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
KIK
83
Lipiec
M
I
P
P
P
P
KIK
84
XIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY
Mielec, lipiec–wrzesień
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73, e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
SOLIŃSKIE LATO 2016
gm. Solina, lipiec–sierpień
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie
zs. w Polańczyku
ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk
tel. 13 469 24 95, e-mail: [email protected]
www.esolina.pl
VII WARSZTATY BATIKU
rakszawa, lipiec
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226 12 89, e-mail: [email protected]
www.gokic.rakszawa.pl
V WARSZTATY FILCOWANIA WEŁNY
rakszawa, lipiec
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226 12 89, e-mail: [email protected]
www.gokic.rakszawa.pl
IX WARSZTATY TKACKIE
rakszawa, lipiec
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226 12 89, e-mail: [email protected]
www.gokic.rakszawa.pl
AKADEMIA WYOBRAŹNI – WARSZTATY
pLASTYCZNE
Łańcut, 1–5 sierpnia
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94, e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
Sierpień
In
I
F
M
P
I
ROCK WEEK – 2. MIĘDZYNARODOWY ZLOT
MOTOCYKLOWY
Ustrzyki Dolne, 5–7 sierpnia
Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 13 22, e-mail: [email protected]
www.ustrzyckidomkultury.pl
BIESZCZADZKI FESTIWAL SZTUK
czarna górna, 6 sierpnia
Gminny Dom Kultury w Czarnej i Stowarzyszenie
„Besida”
Czarna Górna 113, 38-710 Czarna
tel. 603 044 713, e-mail: [email protected]
www.czarna.pl
XVIII JARMARK DOMINIKAŃSKI
tarnobrzeg, 6–7 sierpnia
Prezydent Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 65 70, e-mail: [email protected]
www.tarnobrzeg.pl
KONCERT STRZYŻÓW – IN ROCK
Strzyżów, 6 sierpnia
Dom Kultury „Sokół”
ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 12 58, e-mail: [email protected]
www.dksokol.eu
VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
„PORTRET KROSNA”
Krosno 7–20 sierpnia
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 61 87, e-mail: [email protected]
www.bwakrosno.pl
VIII KIERMASZ BOJKOWSKI – ZATWARNICA 2016
zatwarnica, gm. Lutowiska, 7 sierpnia
Stowarzyszenie „Zatwarnica”
Zatwarnica 13, 38-713 Lutowiska
tel. 669 422 898
KIK
85
Sierpień
M
M
P
M
In
KIK
86
KONCERT KAPEL LUDOWYCH
Brzozów, 7 sierpnia
Brzozowski Dom Kultury
ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 19 38
e-mail: [email protected]
XXI SPOTKANIA PRZYGRANICZNE POLSKI
I SŁOWACJI
Komańcza, 7 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury
38-543 Komańcza 166
tel. 13 467 70 76
e-mail: [email protected]
www.komancza.pl
VI BAŚNIOWY PLENER – WARSZTATY ILUSTRACJI
DO BAJEK
tarnobrzeg, 8–11 sierpnia
wystawa poplenerowa 13 sierpnia–10 września
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
VII BIESZCZADZKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
„ROZSYPANIEC”
cisna, 12–14 sierpnia
Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad
„Moje Bieszczady”
ul. Huculska 4/45, 30-413 Kraków
e-mail: [email protected]
www.mojebieszczady.org
XVIII BIESZCZADZKI RAJD POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH KLASYCZNYCH I MILITARNYCH
zagórz, 13–14 sierpnia
Bieszczadzki Klub Pojazdów Zabytkowych „Weteran”
ul. Gubrynowicza 1, 38-540 Zagórz
tel. 13 462 27 10
Sierpień
In
M
F
F
P
F
X DZIEŃ ŻUBRA – LUTOWISKA 2016
Lutowiska, 13 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury
38-731 Lutowiska 74a
tel. 13 461 03 22, e-mail: [email protected]
www.lutowiska.pl
17. SPOTKANIA RODZINNE W PAŃSTWIE JAROCIN
Jarocin, 13–14 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
37-405 Jarocin 114
tel. 15 871 31 47, e-mail. [email protected]
www.kultura-jarocin.pl
XXV ŚWIĘTO KULTURY NAD OSŁAWĄ
Mokre, gm. zagórz, 13–14 sierpnia
Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Mokrem
38-542 Rzepedź
tel. 501 067 129, e-mail: [email protected]
XVI BIESIADA KARPACKA
chorkówka, 14 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury
38-458 Chorkówka 175
tel. 13 431 41 20, e-mail: [email protected]
www.gok.chorkowka.pl
7. FESTIWAL „KARPATY ZAKLĘTE W DREWNIE”
Sanok, 14 sierpnia
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok
tel. 13 463 09 04, 13 463 09 34
e-mail: [email protected]
www.skansen.mblsanok.pl
JARMARK SMAKÓW ZIEMI JAROSŁAWSKIEJ
Jarosław, 14 sierpnia
Centrum Kultury i Promocji
Rynek 5, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 89 89, e-mail: [email protected]
www.ckip.jaroslaw.pl
KIK
87
Sierpień
M
I
M
M
F
I
KIK
88
KALEJDOSKOP MUZYKI ŚWIATA
iwonicz-zdrój, 14 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Leśna 2c, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 508 140 541, e-mail; [email protected]
ŚWIĘTO PIEROGA
Horyniec-zdrój, 14 sierpnia
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel.16 631 31 05, e-mail: [email protected]
www.horyniec.naszgok.pl
XII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE KAPEL
PODWÓRKOWYCH
przeworsk, 14 sierpnia
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 11
e-mail: [email protected]
www.mok.przeworsk.um.gov.pl
XI WIECZóR OpERY I OpERETKI
rymanów-zdrój, 14 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów
tel. 13 435 50 67
e-mail: [email protected]
www.info.rymanow.pl
XI WYBÓR BABY I CHŁOPA REGIONU
Bażanówka, gm. zarszyn, 14 sierpnia
Urząd Gminy Zarszyn
ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
tel. 13 467 10 38, e-mail: [email protected]
www.zarszyn.pl
VI BIESZCZADZKIE ŚWIĘTO CHMIELU
chmiel, gm. Lutowiska, 15 sierpnia
Koło Gospodyń Wiejskich
Chmiel, 38-713 Lutowiska
tel. 605 761 127, www.lutowiska.pl
Sierpień
F
M
M
XIV REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH
„KONCERT NA DWA ŚWIERSZCZE I KAPELE”
rymanów-zdrój, 15 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów
tel. 13 435 50 67
e-mail: [email protected]
www.info.rymanow.pl
VII SIERPNIOWE SPOTKANIA MUZYCZNE
STALOWA WOLA 2016
Stalowa wola, 16–23 sierpnia
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
ul. Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 11 31
e-mail: [email protected]
www.psmstalowawola.pl
III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PERKUSYJNE
Błażowa, 17–19 sierpnia
Publiczna Szkoła Muzyczna I st.
pl. ks. Kowala 3, 36-030 Błażowa
tel. 17 229 70 63
www.szkolamuzyczna.blazowa.net
P
I
IV PLENER MALARSKI „SOKOŁÓW 2016”
Sokołów Młp., 18–20 sierpnia
wystawa poplenerowa – do 15 października
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53
e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
FESTIWAL ARCHEOLOGICZNY „DWA OBLICZA”
trzcinica, gm. Jasło, 19–21 sierpnia
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja
Biuro org.: Muzeum Podkarpackie
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno
tel. 13 432 13 76
e-mail: [email protected]
www.muzeum.krosno.pl
KIK
89
Sierpień
I
I
In
I
I
KIK
90
FESTIWAL KULTUR POGRANICZA „KARPACKIE
KLIMATY”
Krosno, 19–21 sierpnia
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
V FESTIWAL DOLINY SANU – MUCZNE 2016
Muczne, gm. Lutowiska, 20 sierpnia
Siedlisko Carpathia
Muczne, 38-713 Lutowiska
tel. 608 617 476
www.muczne.com.pl
www.dolinasanu.pl
XVII FESTYN INTEGRACYJNY DLA DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PEŁNOSPRAWNYCH
„WIELOPOLANDIA”
wielopole Skrzyńskie, 21 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
39-110 Wielopole Skrzyńskie 202
tel. 17 778 84 50
e-mail: [email protected]
www.gokiw.wielopole-skrz.pl
XIV JARMARK SZTUKI LUDOWEJ „PRUCHNICKIE
SOCHACZKI”
pruchnik, 21 sierpnia ?
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Centrum Kultury Sportu i Turystyki
ul. ks. Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik
tel. 16 628 80 65
e-mail: [email protected]
X KIERMASZ KARPACKICH SMAKÓW
Mrzygłód, gm. Sanok, 21 sierpnia
Gmina Sanok
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
tel. 13 465 65 80
e-mail: [email protected]
www.gminasanok.pl
Sierpień
M
F
I
Film
I
XXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI
DAWNEJ „PIEŚŃ NASZYCH KORZENI”
Jarosław, 21–27 sierpnia
Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu
Rynek 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 64 51
e-mail: [email protected]
www.festiwal.jaroslaw.pl
XVIII SPOTKANIE RODZIN MUZYKUJĄCYCH
„FOLKOWA NUTA”
Babice, gm. Krzywcza, 21 sierpnia
Gmina Krzywcza
37-755 Krzywcza 36
tel. 16 671 14 86 w. 25
e-mail: [email protected]
www.ugkrzywcza.webfabryka.pl
ŚWIĘTO LIPSKA „Z WIZYTĄ U SAMUELA LIPSKIEGO”
JAK BAWILI SIĘ LIPSZCZANIE W XVII W.
– PRÓBA REKONSTRUKCJI
Lipsko, 21 sierpnia
Sołectwo Lipsko
Biuro org.: Gminny Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 27, 37-610 Narol
tel. 662 118 799, e-mail: [email protected]
www.gok.narol.pl
„NAKRĘć SIĘ NA FILM” – 4. WAKACYJNE
WARSZTATY FILMOWE
Łańcut, 22–26 sierpnia
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94, e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
FESTIWAL NAROL ARTE IM. PANA WÓJTA
I pLEBANA
narol, 23–28 sierpnia
Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631 71 04, e-mail: [email protected]
www.narol.pl
KIK
91
Sierpień
P
I
In
M
In
KIK
92
9. MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ
TKANINY LNIANEJ „Z KROSNA DO KROSNA”
Krosno, 26 sierpnia – 30 września
Muzeum Rzemiosła
ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
tel. 13 432 41 88
e-mail: [email protected]
www.muzeumrzemiosla.pl
FESTIWAL KULTURY WYSZEHRADZKIEJ
Jasło, 27–28 sierpnia
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
XVIII RYKOWISKO GALICYJSKIE
zagórz, 27 sierpnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz
tel. 13 462 30 59
e-mail: [email protected]
www.mgokis.zagorz.pl
MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD ORKIESTR
DĘTYCH OSP
tryńcza, 28 sierpnia
Trynieckie Centrum Kultury
Biuro org.: Biuro terenowe ZW OSP
ul. Floriańska 1, 37-700 Przemyśl
PASJONADA – VIII PIKNIK HISTORYCZNY
rakszawa, 28 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226 12 89
e-mail: [email protected]
www.gokic.rakszawa.pl
wrzeSień
Film
M
L
I
I
WAKACYJNA AKADEMIA MŁODYCH
REpORTERóW
Stalowa wola, iii tydzień sierpnia (2-dniowe
warsztaty), 9 września – podsumowanie
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 10 63
e-mail: [email protected]
www.biblioteka.stalowawola.pl
12. FESTIWAL – ŻARNOWIEC 2016
Żarnowiec, gm. Jedlicze, 2–4 września
Muzeum Marii Konopnickiej
Żarnowiec, 38-460 Jedlicze
tel. 13 435 20 13
e-mail: [email protected]
www.muzeumzarnowiec.pl
VIII HARASYMIADA
Komańcza, 2 września
Biblioteka Publiczna w Komańczy
Gminny Ośrodek Kultury
38-543 Komańcza 166
tel. 13 467 70 76
e-mail: [email protected]
www.komancza.pl
XIII GRZYBY HARASIUKI 2016
Harasiuki, 3–4 września
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Gminny Ośrodek Kultury
37-413 Harasiuki 112a
tel. 15 879 13 31
e-mail: [email protected]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY
KRESOWEJ
Jarosław, 3–9 września
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.
ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław
tel. 509 947 980
e-mail: [email protected]
www.tml-jaroslaw.pl
KIK
93
wrzeSień
M
M
F
I
P
T
KIK
94
V PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ROCKOWYCH
I ALTERNATYWNYCH „MUZYKA ZE STRYCHUFF”
głogów Młp., 3 września
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10, e-mail: [email protected], www.mgdk.pl
FESTIWAL ARS MUSICA
iwonicz, 4–25 września
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Leśna 2c, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 508 140 541, e-mail: [email protected]
VI GŁOGOWSKI PRZEGLĄD KAPEL I ŚPIEWAKÓW
LUDOWYCH „WYKOPKI 2016”
głogów Młp., 4 września
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10, e-mail: [email protected]
www.mgdk.pl
ZIEMNIACZANE HARCE – 13. EDYCJA
Straszydle, gm. Lubenia, 4 września
Gminny Ośrodek Kultury
36-042 Lubenia 131
tel. 17 871 00 23, e-mail: [email protected]
www.lubenia.pl
24. SŁONNA REEDYCJA
Słonne, gm. Dubiecko, 4–18 września
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
Biuro org.: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
ul. Krasickiego 3, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651 14 51, e-mail: [email protected]
www.tpzd.dubiecko.com.pl
9. NOCNE TEATRALIA „STRACHY”
Krosno, 8–10 września
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
wrzeSień
M
T
I
I
M
VII FESTIWAL ZESPOŁÓW ALTERNATYWNYCH
„ROCKOWYJA”
rzeszów, 9 września
Rzeszowski Dom Kultury – filia „Wilkowyja”
ul. Olbrachta 120, 35-614 Rzeszów
tel. 17 748 39 48
e-mail: [email protected]
www.wilkowyja.rdk.rzeszow.pl
VI JAROSŁAWSKI PRZEGLĄD TEATRÓW
AMATORSKICH „NA DZIEDZIŃCU”
Jarosław, 9–11 września
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 44 34
e-mail: [email protected]
www.mok-jar.pl
24. EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
trzcinica, gm. Jasło, 10–11 września
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja
Biuro org.: Muzeum Podkarpackie
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno
tel. 13 432 13 76
e-mail: [email protected]
www.muzeum.krosno.pl
XX POWIDLAKI 2016
Krzeszów, 10–11 września
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 9, 37-418 Krzeszów
tel. 15 879 83 03
e-mail: [email protected]
www.krzeszowgok.pl
VII WARSZTATY MUZYKI GOSPEL
rzeszów, 10–11 września
Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Rzeszów
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 609 772 134
e-mail: [email protected]
KIK
95
wrzeSień
F
I
F
F
In
In
KIK
96
BARTNIK ZIEMI SANOCKIEJ – 7. EDYCJA
Sanok, 11 września
Powiat Sanocki
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
tel. 13 465 29 24
e-mail: [email protected]
www.powiat-sanok.pl
II FESTIWAL ZIEMNIAKA, CEBULI I NALEWKI
iwonicz-zdrój, 11 września
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Leśna 2c, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 508 140 541, e-mail: [email protected]
32. JARMARKI BRZEŹNICKIE
Brzeźnica, gm. Dębica, 11 września
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
39-206 Pustków-Osiedle 26a
tel. 14 681 10 06, e-mail: [email protected]
www.ckib.pl
III LATO Z PRZYTUPEM
rzeszów, 11 września
Rzeszowski Dom Kultury – filia „Staroniwa”
ul. Staroniwska 46, 35-101 Rzeszów
tel. 17 860 33 03
e-mail: [email protected]
www.staroniwa.rdk.rzeszow.pl
V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DERENIA
Bolestraszyce, gm. Żurawica, 11 września
Arboretum i Zakład Fizjografii
Bolestraszyce 130, 37-772 Wyszatyce
tel. 16 671 64 25, e-mail: [email protected]
www.bolestraszyce.com
II POWIATOWY FESTIWAL KUCHNI I TRADYCJI
MYŚLIWSKIEJ
narol, 11 września
Powiatowe Centrum Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 11 26, e-mail: [email protected]
wrzeSień
F
M
In
I
M
„POZNAJ TAJEMNICĘ SMAKU PADEWSKICH
ZIEMNIAKÓW” – 5. ŚWIĘTO ZIEMNIAKA
padew narodowa, 11 września
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 15, 39-340 Padew Narodowa
tel. 15 811 99 45
e-mail: [email protected]
www.gokpadew.pl
III SPOTKANIE Z FOLKLOREM
Lubaczów, 11 września
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
XIV WOJEWÓDZKI KONKURS KULINARNY
„NAJLEPSZY PRODUKT ZE ŚLIWKĄ”
Krzeszów, 11 września
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 9, 37-418 Krzeszów
tel. 15 879 83 03
e-mail: [email protected]
www.krzeszowgok.pl
DZIEŃ OTWARTY W MUZEUM
Krosno, 14 września
Muzeum Podkarpackie
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno
tel. 13 432 13 76
e-mail: [email protected]
www.muzeum.krosno.pl
XXVI FESTIWAL IM. ADAMA DIDURA
Sanok, 14-24 września
Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, 38-500 Sanok
tel. 13 463 10 42
e-mail: [email protected]
www.sdksanok.pl
KIK
97
wrzeSień
M
P
In
I
In
KIK
98
13. GALICJA BLUES FESTIVAL
Krosno, 14–17 września
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
SPOTKANIE Z GRAFIKĄ POGRANICZA
Krosno 15–17 września
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
5. MODLITEWNO-EDUKACYJNE SPOTKANIE
MŁODYCH
pustków-Osiedle, gm. Dębica, 16 września
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania
39-206 Pustków-Osiedle 26a
tel. 887 628 900, 14 681 10 06
e-mail: [email protected]
www.ecpip.pl
„POLSKA W RAPPERSWILU – RAPPERSWIL
W POLSCE” – WYSTAWA ZE ZBIORÓW ARCHIWUM
pAN W WARSZAWIE
Żarnowiec, gm. Jedlicze, 17 września – 13 listopada
Muzeum Marii Konopnickiej
Żarnowiec, 38-460 Jedlicze
tel. 13 435 20 13
e-mail: [email protected]
www.muzeumzarnowiec.pl
V REKONSTRUKCJA WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH
WRZESIEŃ 1939 – OBRONA MOSTU W TRYŃCZY
tryńcza, 17 września
Gminna Biblioteka Publiczna
37-204 Tryńcza
tel. 16 642 11 76
e-mail: [email protected]
wrzeSień
I
I
I
I
Fot
M
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Markowa, 17 września
Towarzystwo Przyjaciół Markowej
37-120 Markowa 1500
tel. 17 22 65 379
e-mail: [email protected]
www.skansen-markowa.pl
DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Horyniec-zdrój, 18 września
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel. 16 631 31 05, e-mail: [email protected]
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
Kolbuszowa, 18 września
Muzeum Kultury Ludowej
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96, e-mail: [email protected]
www.muzeum.kolbuszowa.pl
JARMARK KAPUŚCIANY
wierzawice, gm. Leżajsk, 18 września
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 51 17
e-mail: [email protected]
www.gok.lezajsk.pl
8. KONKURS FOTOGRAFICZNY „FOTOKLIMATY”
czudec, 19–30 września
Ośrodek Kultury
Rynek 14, 38-120 Czudec
tel. 17 277 24 44, e-mail: [email protected]
www.ok-czudec.pl
XXIII KROŚNIEŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA
Krosno, 19 września – 9 października
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
KIK
99
wrzeSień
I
P
In
I
I
KIK
100
„PRZEMYŚL – EDEN SZTUKI” – OD JUNIORA
DO SENIORA – 2. EDYCJA
przemyśl, 20–30 września
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”
Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 50 61, e-mail: [email protected]
www.kultura.przemysl.pl
„MALOWANA JESIEŃ” – 3. PLENER MALARSKI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Mielec, 22–23 września
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73, e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
PT. „DRZEWA PARKI I OGRODY – DZIEDZICTWO
KULTURY I NATURY MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ”
Bolestraszyce, gm. Żurawica, 22–25 września
Arboretum i Zakład Fizjografii
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce
tel. 16 671 64 25, e-mail: [email protected]
ww.bolestraszyce.com
DNI KARDYNAŁA ADAMA KOZŁOWIECKIEGO SJ
Huta Komorowska, gm. Majdan Królewski
23–25 września
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
Biuro org.: Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
Huta Komorowska 32a, 36-110 Majdan Królewski
tel. 15 811 12 64
e-mail: [email protected]
www.cardinalekozlowiecki.pl
IX PRZEWORSKA JESIEŃ ARTYSTYCZNA
MŁODYCH
przeworsk, 23 września – 20 grudnia
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 11, e-mail: [email protected]
www.mok.przeworsk.um.gov.pl
wrzeSień
P
P
I
F
T
PLENER MALARSKI I WYSTAWA POPLENEROWA
chorzelów, gm. Mielec, 24 września – 7 października
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec
39-331 Chorzelów 307
tel. 17 584 14 83
e-mail: [email protected]
www.sokis.gmina.mielec.pl
XV POWIATOWE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE
IM. LESZKA WALICKIEGO „GLINOLEPY 2016”
Sokołów Młp., 24 września – i etap,
9 grudnia – ii etap
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53
e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
JARMARK KULTURALNY „NA MICHAŁA”
giedlarowa, gm. Leżajsk, 25 września
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 51 17
e-mail: [email protected]
www.gok.lezajsk.pl
XIII LASOWIACKIE ZIMIOKI 2016
Kolbuszowa górna, 25 września
Miejski Dom Kultury
ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 15 63, 17 749 98 94
e-mail: [email protected]
www.kultura.kolbuszowa.pl
„GROTOWSKI. SYNOWIE MARNOTRAWNI.
ŹRÓDŁA 2016” – 6. EDYCJA
rzeszów, 26 września – 8 października
Teatr Maska
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. 17 862 57 17
e-mail: [email protected]
www.teatrmaska .pl
KIK
101
wrzeSień
P
P
Fot
In
I
KIK
102
„INSPIRACJE SĄ WŚRÓD NAS” – 4. PLENER
MALARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY –
PODSUMOWANIE
padew narodowa, 28 września
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 15, 39-340 Padew Narodowa
tel. 15 811 99 45, e-mail: [email protected]
www.gokpadew.pl
IV WYSTAWA KLUBU RĘKODZIEŁA
ARTYSTYCZNEGO WDK
rzeszów, 28 września – 12 października
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XIII POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„WSPOMNIENIA Z WAKACJI”
Sokołów Młp., 30 września
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53
e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
6. EUROPEJSKIE DNI DOBROSĄSIEDZTWA
Malhowice-niżankowce, gm. przemyśl, wrzesień
Urząd Miejski w Przemyślu
Starostwo Powiatowe
pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 50 54
e-mail: [email protected]
www.powiat.przemysl.pl
3. FESTIWAL KULTURY RZECZPOSPOLITEJ
przemyśl, wrzesień – październik
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
wrzeSień
M
M
M
L/P
P
I
XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SATYRBLUES
tarnobrzeg, wrzesień
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10, e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
„NA STRAŻY TRADYCJI” – KONCERT KAPEL
LUDOWYCH I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
nisko, wrzesień
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”
ul. Kościuszki 9, 37-400 Nisko
tel. 15 841 21 44, e-mail: [email protected]
www.nck.nisko.pl
II PODKARPACKA JESIEŃ JAZZOWA
rzeszów, wrzesień – listopad
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
PODKARPACKI KONKURS „LITERATURA I DZIECI”
rzeszów, wrzesień – grudzień
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57 w. 24, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
„W KRĘGU ROGATEGO SERCA”. STANISŁAW
SZUKALSKI I JEGO UCZNIOWIE – WYSTAWA
tarnobrzeg, wrzesień – listopad
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 32 32, e-mail: [email protected], www.mhmt.pl
DZIEŃ W BIBLIOTECE Z JANEM BRZECHWĄ
Łańcut, 1–30 października
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Moniuszki 2, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 46, e-mail: [email protected]
www.mbp-lancut.pl
KIK
103
paźDzierniK
I
I
I
T
I
KIK
104
XLI ŁAŃCUCKA JESIEŃ KULTURALNA
Łańcut, 1–31 października
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94
e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
4. BIESIADA NAD MORAWSKIM ŁĘGIEM
Morawsko, gm. Jarosław, 2 października
Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” z Morawska
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
WIERSZE, PROZA I PIOSENKI O POWSTANIU
WARSZAWSKIM – 3. EDYCJA
Jarosław, 3 października
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94
e-mail: [email protected]
www.mok-jar.pl
PREZENTACJE TEATRÓW I ZESPOŁÓW
OBRZĘDOWYCH „CZTERY PORY ROKU”
nowa Dęba, 6 października
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 24 10
www.kultura.nowadeba.pl
3. SPOTKANIE TWÓRCÓW I RĘKODZIELNIKÓW
LUDOWYCH
grodzisko Dolne, 6 października
Ośrodek Kultury
37-306 Grodzisko Dolne 332
tel. 17 243 61 41
e-mail: [email protected]
www.kulturagrodziskodolne.pl
paźDzierniK
P
M
P
I
P
XI WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „NASZ
WSPÓLNY ŚWIAT”
głogów Młp., 6–28 października
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10
e-mail: [email protected], www.mgdk.pl
5. MIĘDZYWOJEWÓDZKI PRZEGLĄD CHÓRÓW
– PIEŚNI MARYJNE
Lubaczów, 9 października
Parafia Konkatedralna w Lubaczowie
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
Biuro org.: Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
XXX OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA TWÓRCZOŚCI
PEDAGOGÓW PLASTYKI
rzeszów (Bwa), 13 października – 20 listopada
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
PODKARPACKI PRZEGLĄD TEATRALNOMUZYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ „MELPOMENA”
przemyśl, 13–14 października
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
MARIAN KONIECZNY – WYSTAWA RZEŹBY
Krosno, 14 października – 4 listopada
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 61 87, e-mail: [email protected]
www.bwakrosno.pl
KIK
105
paźDzierniK
Fot
Tan
P
F
L
KIK
106
XVII MIĘDZYNARODOWY NIEKONWENCJONALNY
KONKURS FOTOGRAFICZNY „FOTO ODLOT”
rzeszów, 15 –31 października
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XXXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
TRADYCYJNEGO TAŃCA LUDOWEGO
trzciana, gm. świlcza, 15 października
rzeszów, 16 października
Gminne Centrum Kultury w Świlczy zs. w Trzcianie
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
9. REGIONALNY PRZEGLĄD PLASTYKI
NIEPROFESJONALNEJ – PODSUMOWANIE
przemyśl, 16 października
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
IX RZESZOWSKI PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH
„DO KORZENI”
rzeszów, 16 października
Rzeszowski Dom Kultury
ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów
tel. 17 748 39 50, e-mail: [email protected]
www.rdk.rzeszow.pl
„WAWRZYNEK 2016” – DOROCZNY KONKURS
WIERSZY O JESIENI
Jarosław, 17–18 października
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94
e-mail: [email protected]
www.mok-jar.pl
paźDzierniK
T
T/Tan
I
M
T
„INNY” FESTIWAL TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH
– 12. EDYCJA
Krosno, 19–22 października
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
XV KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE
Skołyszyn, 19 października
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
38-242 Skołyszyn 283
tel. 13 449 10 17
e-mail: [email protected]łyszyn.pl
www.gokicz.skolyszyn.pl
VI KONKURS POEZJI I PIOSENKI „BARWY MOJEJ
OJCZYZNY”
Mielec, 19–20 października
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893
Biuro org.: Miejska Biblioteka Publiczna SCK – filia nr 4
ul. Mickiewicza 2, 39-300 Mielec
tel. 17 586 27 72
e-mail: [email protected]
www.biblioteki.mielec.pl
IV POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
Ulanów, 19 października
Gminne Centrum Kultury
ul. Buli 8, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 30 14
e-mail: [email protected]
www.gckulanow.pl
„MONO-DUO-DRAMY” – 5. WARSZTATY
TEATRALNE
Mielec, 20–21 października
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73
e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
KIK
107
paźDzierniK
L
T
M
P
P
KIK
108
TURNIEJ POETYCKI O LAUR IMPRESJI
Jarosław, 20 października
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94
e-mail: [email protected]
www.mok-jar.pl
V KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY
„MY SAMI”
rzeszów, 21 października
Rzeszowski Dom Kultury
ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów
tel. 17 748 39 50
e-mail: [email protected]
www.rdk.rzeszow.pl
V WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
głogów Młp., 21 października
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10
e-mail: [email protected]
www.mgdk.pl
VI PODKARPACKI KONKURS PLASTYCZNY
„POD KOLOROWYM PARASOLEM JESIENI”
rzeszów, 22 października
Rzeszowski Dom Kultury – filia „Zwięczyca”
ul. Beskidzka 6, 35-083 Rzeszów
tel. 509 262 569
e-mail: [email protected]
www.zwieczyca.rdk.rzeszow.pl
VI FESTIWAL pIOSENEK KATARZYNY SOBCZYK
„O ZŁOTĄ RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA”
tyczyn, 23 października
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn
tel. 17 221 93 63
e-mail: [email protected]
www.mgoktyczyn.pl
paźDzierniK
M
T
M
L
T
XIII PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH „GAUDE
MATER POLONIA”
czudec, 23 października
Ośrodek Kultury
Rynek 14, 38-120 Czudec
tel. 17 277 24 44
e-mail: [email protected]
www.ok-czudec.pl
V WARSZTATY TEATRALNE
Lubaczów, 24 października
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
„WOKALMANIA”– 4. POWIATOWY KONKURS
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
padew narodowa, 26 października
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 15, 39-340 Padew Narodowa
tel. 15 811 99 45
e-mail: [email protected]
www.gokpadew.pl
22. DOROCZNE SPOTKANIE POETÓW
przemyśl, 27 października
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
XVI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH GRUP
TEATRALNYCH „SCENAŻERIA”
Mielec, 27 października
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73
e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
KIK
109
paźDzierniK
L
M
M
M
T
T
KIK
110
JESIENNA BIESIADA POETYCKA
Krosno, 28 października
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
XV GMINNY KONCERT PIEŚNI I PIOSENKI
MARYJNEJ „W HOŁDZIE MARYI”
gniewczyna Łańcucka, gm. tryńcza
30 października
Trynieckie Centrum Kultury
37-204 Tryńcza 127
tel. 16 642 11 24, e-mail: [email protected]
IV ZADUSZKI JAZZOWE
Lubaczów, 30 października
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35, e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
XVIII DNI SZTUKI – DĘBICA 2016
Dębica, październik
Agencja Artystyczna „Aplauz”
ul. Radosna 20, 39-200 Dębica
tel. 604 967 755, e-mail: [email protected]
www.agencjaaplauz.pl
X DYNOWSKA JESIEŃ TEATRALNA
Dynów, październik – listopad
Miejski Ośrodek Kultury
ul. ks. Ożoga 10, 36-065 Dynów
tel. 16 652 18 06, e-mail: [email protected]
www.mok.dynow.pl
VIII JESIENNE SPOTKANIA Z TEATREM
Jasło, październik – listopad
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel.13 443 51 50, e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
paźDzierniK
Fot
P
P
L
M
II KONKURS FOTOGRAFICZNY „Z BIEGIEM
WISŁOKA”
Krosno, październik
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
KONKURS „POMNIKI I ZABYTKI POWIATU
STRZYŻOWSKIEGO”
gogołów, gm. Frysztak, październik – listopad
Gminny Ośrodek Kultury
Twierdza 1, 38-130 Frysztak
tel. 17 277 70 44
e-mail: [email protected]
www.gokfrysztak.pl
KONKURS PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY
POGRANICZA „KREDKI”
Krosno, październik – listopad
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
XXVI MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ
LITERACKA
Kolbuszowa, październik
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 02 20
e-mail: [email protected]
www.biblioteka.kolbuszowa.pl
XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. MICHAŁA
KLEOFASA OGIŃSKIEGO
iwonicz-zdrój, październik – listopad
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Leśna 2c, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 508 140 541
[email protected]
KIK
111
paźDzierniK
T
L
I
M
M
KIK
112
IX PRZEGLĄD SZTUKI ROZRYWKOWEJ
„O ZŁOTĄ BECZKĘ ŚMIECHU”
Lubaczów, październik
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
WOJEWÓDZKI KONKURS KRASOMÓWCZY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
przeworsk, październik
Starostwo Powiatowe
ul, Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 70 09
e-mail: [email protected]
ZADUSZKI Z JANEM PAWŁEM II
Dębica, 2 listopada
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Urząd Miejski
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
tel.14 683 81 00
e-mail: [email protected]
www.debica.pl
XII FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
I WOJSKOWEJ
Błażowa, 3 listopada
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Armii Krajowej 17 a, 36-030 Błażowa
tel. 17 229 70 44
e-mail: [email protected]
X KONKURS POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Miejsce piastowe, 3 listopada
Starostwo Powiatowe
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 57 13
e-mail: [email protected]
www.powiat.krosno.pl
LiStOpaD
T
M
M
I
P
XXVIII KROŚNIEŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
– EDYCJA JESIENNA
Krosno, 3–26 listopada
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
4. ZADUSZKI JAZZOWE
Dębica, 5 listopada
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Biuro org.: Dom Kultury „Śnieżka”
ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica
tel. 14 670 31 67
e-mail: [email protected]
www.sniezka.mokdebica.pl
18. ZADUSZKI JAZZOWE
Strzyżów, 5 listopada
Dom Kultury „Sokół”
ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 12 58
e-mail: [email protected]
www.dksokol.eu
16. ZADUSZKI SKANSENOWSKIE
Markowa (zagroda-Muzeum), 5 listopada
Towarzystwo Przyjaciół Markowej
Skansen Zagroda – Muzeum w Markowej
37-120 Markowa 1500
tel. 603 386 102
e-mail: [email protected]
www.skansen-markowa.pl
KONKURS OBRZĘDOWEJ PLASTYKI
BOŻONARODZENIOWEJ – WYSTAWA
Baranów Sandomierski, 7 listopada – 31 grudnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 80 54
e-mail: [email protected]anowsandomierski.pl
www.kulturalia.pl
KIK
113
LiStOpaD
I
M
M
Fot
M
KIK
114
„OSWAJANIE GŻEGŻÓŁKI” – DYKTANDO
I ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
Baranów Sandomierski, 11 listopada
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 80 54
e-mail: [email protected]
www.kulturalia.pl
X PATRIOTYCZNE SPOTKANIA CHÓRALNE
„Z PIEŚNIĄ KU WOLNOŚCI”
Dobrzechów, gm. Strzyżów, 11 listopada
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Biuro org.: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki
38-124 Wiśniowa 193
tel. 17 276 55 90
e-mail: [email protected]
www.zpdif.jimdo.com
IX SPOTKANIE Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ
Sołonka, gm. Lubenia, 11 listopada
Gminny Ośrodek Kultury
36-042 Lubenia 131
tel. 17 871 00 23
e-mail: [email protected]
www.lubenia.pl
8. KONKURS RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
„ŚCIEŻKAMI TRADYCJI”
czudec, 14–25 listopada
Ośrodek Kultury
Rynek 14, 38-120 Czudec
tel. 17 277 24 44
e-mail: [email protected]
www.ok-czudec.pl
FESTIWAL BLUES, JAZZ, ROCK
przemyśl, 15–25 listopada
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”
Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 50 61
e-mail: [email protected]
www.kultura.przemysl.pl
LiStOpaD
M
I
T
P
M
XVIII MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PIOSENKI
ŻOŁNIERSKIEJ I PARTYZANCKIEJ „PARTYZANCKA
DOLA”
Ulanów, 16 listopada
Gminne Centrum Kultury
ul. Buli 8, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 30 14, e-mail: [email protected]
www.gckulanow.pl
„MINI-ART” – XXIV PRZEGLĄD AMATORSKICH
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
Miejsce piastowe, 16 listopada
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dukielska 2b, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 30 74, e-mail: [email protected]
www.gokmp.net
4. PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY
„DOKĄD ZMIERZAM”
Dzikowiec, 16 listopada
Samorządowe Centrum Kultury
ul. ks. Sudoła 11, 36-122 Dzikowiec
tel. 17 227 37 25, e-mail: [email protected]
www.sckdzikowiec.com.pl
WARSZTATY HAFTU, FILCOWANIA I DECOUPAGE
DLA SENIORÓW
Łańcut (świetlica przedmieście), 16 listopada
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94, e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
XIII PODKARPACKI FESTIWAL PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „NA SKRZYDŁACH
MUZYKI”
rzeszów, 17–18 listopada
Rzeszowski Dom Kultury – filia „Pobitno”
ul. Konfederatów Barskich 43a, 35-321 Rzeszów
tel. 17 853 50 30
e-mail: [email protected]
www.pobitno.rdk.rzeszow.pl
KIK
115
LiStOpaD
Fot
Tan
T
M
I
I
KIK
116
„ATEST 70 PREZENTUJE” – WYSTAWA
FOTOGRAFII FOTO KLUBU ATEST 70
Jarosław, 18 listopada – 10 grudnia
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 32 94, e-mail: [email protected]
www.mok.jar.pl
10. FESTIWAL TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
Mielec, 18–20 listopada
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73, e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
JESIENNE SPOTKANIA Z TEATREM
giedlarowa, gm. Leżajsk, 18–20 listopada
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
37-300 Giedlarowa 285
tel. 17 242 51 17, e-mail: [email protected]
www.gok.lezajsk.pl
II GŁOGOWSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ ŚPIEWANĄ
głogów Młp., 19 listopada
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10, e-mail: [email protected]
www.mgdk.pl
19. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SATYRY
IM. IGNACEGO KRASICKIEGO „O ZŁOTA SZPILĘ”
przemyśl, 19 listopada
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
6. SENIORIADA
Lesko, 19 listopada
Bieszczadzki Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko
tel. 13 469 66 49, e-mail: [email protected]
www.bdk.lesko.pl
LiStOpaD
M
P
Tan
P
M
25. FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚPIEWAJ
RAZEM Z NAMI”
Horyniec-zdrój, 20 listopada
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel. 16 631 31 05, e-mail: [email protected]pl
www.horyniec.naszgok.pl
4. OGÓLNOPOLSKIE TRIENNALE POLSKIEGO
MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO – JESIENNE
KONFRONTACJE – RZESZÓW 2016
rzeszów, 21 listopada – 8 stycznia 2017
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów
tel. 17 85 33 667
e-mail: [email protected]
www.bwa.rzeszow.pl
15. PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
ZESPOŁÓW TANECZNYCH „PASIKONIK”
Mielec, 24–25 listopada
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec
tel. 17 586 23 73
e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
„RZECZYWISTOŚć I ILUZJA”
– XVI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ZBIOROWA
przemyśl, 25 listopada–14 grudnia
Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 38 81
e-mail: [email protected]
www.bwaprzemysl.pl
XIII KONCERT „W KRAINIE OPERY I OPERETKI”
Lubaczów, 26 listopada
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
KIK
117
LiStOpaD
F
Film
Tan
M
T
M
KIK
118
XIV BIESIADA U HUPKI
niwiska, 26 listopada
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
36-147 Niwiska 487
tel. 17 227 90 22, e-mail: [email protected]
IX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ
SZTUKI FILMOWEJ – PRZEWORSK 2016
przeworsk, 26 listopada
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 11, e-mail: [email protected]
www.mok.przeworsk.um.gov.pl
III WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
TANECZNYCH ABRAKADABRA
Leżajsk, 26 listopada
Miejskie Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk
tel. 17 785 11 34, e-mail: [email protected]
www.kultura.lezajsk.pl
20. PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
czudec, 27 listopada
Ośrodek Kultury
Rynek 14, 38-120 Czudec
tel. 17 277 24 44, e-mail: [email protected]
www.ok-czudec.pl
XIX WIECZÓR Z OBRZĘDEM
Harasiuki, 27 listopada
Gminny Ośrodek Kultury
37-413 Harasiuki 112a
tel. 15 879 13 31, e-mail: [email protected]
„ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW”
nowa Dęba, 28 listopada (eliminacje),
1 grudnia (finał)
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 24 10, e-mail: [email protected]
www.kultura.nowadeba.pl
LiStOpaD
T
T
M
T
L
Tan
XII PRZEGLĄD PROFILAKTYCZNYCH TEATRÓW
UCZNIOWSKICH „PRO SCENKI”
Jasło, 29 listopada
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Jana Pawła II 8a, 38-200 Jasło
tel. 13 446 59 25, e-mail: [email protected]
www.mdkjaslo.pl
XXXIX BARBÓRKOWA DRAMA TEATRALNA
tarnobrzeg, listopad – grudzień
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10, e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
JASMATY – 4. JASIELSKIE JAZZOWE KLIMATY
Jasło, listopad–grudzień
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel.13 443 51 50, e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
XXVII KONKURS RECYTATORSKI „RAKI 2016”
rakszawa, listopad
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226 12 89, e-mail: [email protected]
www.gokic.rakszawa.pl
LITERACKA NAGRODA NIKE
Jasło, listopad
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel.13 443 51 50, e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
XV OTWARTY TURNIEJ TAŃCA BREAK DANCE
„STYLOWE UDERZENIE”
tarnobrzeg, listopad
Tarnobrzeski Dom Kultury i Mariusz Dyszlewski
Biuro org.: Środowiskowy Dom Kultury
ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 513 773 780, e-mail: [email protected]
KIK
119
LiStOpaD
I
P
I
Tan
P
KIK
120
X PODKARPACKIE ŚWIĘTO NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„RAZEM PIĘKNIEJ”
rzeszów, listopad
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57 w. 24
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XI pOWIATOWY KONKURS
„STROIK BOŻONARODZENIOWY”
przemyśl, listopad – grudzień
Starostwo Powiatowe
pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 50 54
e-mail: [email protected]
www.powiat.przemysl.pl
IV POWIATOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW
SENIORSKICH „SI SENIOR”
nisko, listopad
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”
ul. Kościuszki 9, 37-400 Nisko
tel. 15 841 21 44, e-mail: [email protected]
www.nck.nisko.pl
IV POWIATOWY PRZEGLĄD TANECZNY
„KATARZYNKI”
przeworsk, listopad
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 11
e-mail: [email protected]
www.mok.przeworsk.um.gov.pl
X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY
Jasło, listopad
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
muzeum budownictwa ludowego w sanoku
GALICYJSKa graciarnia
GIEŁDA STAROCI
każda trzecia niedziela miesiąca
od kwietnia do października
zApRASzAmy
DO SAnOCkIEGO SkAnSEnu
ul. a. rybickiego 3 | sanok
park etnograficzny
www.mblsanok. pl
LiStOpaD
T
M
P
In
P/Fot
55. RZESZOWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
– FESTIWAL NOWEGO TEATRU
rzeszów, listopad
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów
tel. 17 853 20 01, 17 853 27 48
e-mail: [email protected]
www.teatr-rzeszow.pl
5. RZESZÓW JAZZ FESTIWAL
rzeszów, listopad
Stowarzyszenie Kulturalne Art Motive w Rzeszowie
Biuro org.: FF Music
ul. Cicha 4, 35-326 Rzeszów
tel. 506 484 362, e-mail: [email protected]
www.rzeszowjazzfestiwal.pl
TRADYCYJNE OBRZĘDY POLSKIE
– XVII KONKURS PLASTYCZNY „GWIAZDKA 2016”
tarnobrzeg, listopad – 10 grudnia; wystawa
pokonkursowa 20 grudnia – 15 stycznia 2017 r.
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10, e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
WRĘCZENIE NAGRODY IM. MICHAŁA MARCZAKA
– 3. EDYCJA
tarnobrzeg, listopad
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 32 32, e-mail: [email protected]
www.mhmt.pl
WYSTAWA pOKONKURSOWA XIX KONKURSU
PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO
„NASTROJE JESIENI”
przeworsk, listopad
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 11
e-mail: [email protected]
www.mok.przeworsk.um.gov.pl
KIK
121
grUDzień
T
Tan
M
I
M
KIK
122
XXI MIĘDZYGMINNY KONKURS POEZJI
RELIGIJNEJ
grochowe, gm. tuszów narodowy, 2 grudnia
Wiejski Dom Kultury i Rekreacji
Grochowe 87, 39-332 Tuszów Narodowy
tel. 17 581 77 17
e-mail: [email protected]
www.wdkirgrochowe.pl
III PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
ZESPOŁÓW TANECZNYCH „ROZTAŃCZONA
BARBÓRKA”
rymanów, 2 grudnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów
tel. 13 435 50 67
e-mail: [email protected]
www.info.rymanow.pl
XVII KONKURS KULTURY MUZYCZNEJ 2016
Sokołów Młp., 3 grudnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53
e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
XXVII PODKARPACKIE SPOTKANIA Z KOMIKSEM
rzeszów, 3–4 grudnia
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XXXV SPOTKANIA CYMBALISTÓW
rzeszów, 3–4 grudnia
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
grUDzień
M
T
M
In
T
M
XXI MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI
„MIKOŁAJ”
Kuryłówka, 4 grudnia
Gminny Ośrodek Kultury
37-303 Kuryłówka 527
tel. 17 243 80 49, e-mail: [email protected]
WESOŁE SCENARIUSZE
Krosno, 5–7 grudnia
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
XVIII KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
Miejsce piastowe, 7–18 grudnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dukielska 2b, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 43 53 074, e-mail: [email protected]
www.gokmp.net
XX WYSTAWA TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA
Sanok, 7 grudnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
tel. 13 465 65 55, e-mail: [email protected]
www.gok.gminasanok.pl
DZIECIĘCA BIESIADA TEATRALNA
Horyniec-zdrój, 8 grudnia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel. 16 631 31 05, e-mail: [email protected]
www.horyniec.naszgok.pl
16. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZOWY
„JAZZ BEZ…” – MIKOŁAJKI JAZZOWE
przemyśl, 8–11 grudnia
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
KIK
123
grUDzień
M
M
Tan
P
F
T
KIK
124
MIKOŁAJKOWE DEBIUTY
Brzozów, 8 grudnia
Brzozowski Dom Kultury
ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 19 38, e-mail: [email protected]
MIKOŁAJKOWY FESTIWAL PIOSENKI „DROGA DO
GWIAZD”
chorkówka, 8 grudnia
Gminny Ośrodek Kultury
38-458 Chorkówka 175
tel. 13 431 41 20 lub 693 696 377
e-mail: [email protected], www.gok.chorkowka.pl
XXIV MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA TANECZNE
Krosno, 9 grudnia
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„SZOPKA BETLEJEMSKA W OCZACH DZIECKA”
głogów Młp., 9 grudnia – 26 stycznia 2017
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Młp.
tel. 17 851 67 10, e-mail: [email protected], www.mgdk.pl
XVII POŚNIK
nowa Sarzyna, 10 grudnia
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”
ul. Azalii Pontyjskiej 9, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 602 482 778, e-mail: [email protected]
XIV REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH
tarnobrzeg, 10 grudnia
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 21 10
e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
grUDzień
F
F
Tan
T
L
WIGILIA LASOWIACKA
Baranów Sandomierski, 10 grudnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 80 54
e-mail: [email protected]
www.kulturalia.pl
VIII FESTIWAL MOWY LASOWIACKIEJ
cmolas, 11 grudnia
Samorządowy Ośrodek Kultury
36-105 Cmolas 212 a
tel. 17 283 72 95
e-mail: [email protected]
www.sok.cmolas.pl
III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA
TOWARZYSKIEGO
chorzelów, 11 grudnia
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec
zs. w Chorzelowie
39-331 Chorzelów 307
tel. 15 584 14 83
e-mail: [email protected]
www.sokis.gmina.mielec.pl
VIII KONKURS RECYTATORSKI „SENSOWNE
TWORY SŁOWNE”
Jasło, 13 grudnia
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Jana Pawła II 8a, 38-200 Jasło
tel. 13 446 59 25
e-mail: [email protected]
www.mdkjaslo.pl
XVII KROŚNIEŃSKI KONKURS LITERACKI
– ROZSTRZYGNIĘCIE
Krosno, 15 grudnia
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno
tel. 13 432 13 70
e-mail: [email protected]
www.kbp.krosno.pl
KIK
125
grUDzień
F
F
F
P
F
KIK
126
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY POŁĄCZONY
Z KONKURSEM SZOPEK I OZDÓB CHOINKOWYCH
W MANEŻU
Łańcut, 17 grudnia
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94, e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
„IDĄ, IDĄ ŚWIĘTA...”
grodzisko Dolne, 18 grudnia
Ośrodek Kultury
37-306 Grodzisko Dolne 332
tel. 17 243 61 41
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.kulturagrodziskodolne.pl
IV JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Sanok, 18 grudnia
Powiat Sanocki, Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku i Gmina Sanok
Biuro org.: Powiat Sanocki
Rynek 1, 38-500 Sanok
tel. 13 465 29 24
e-mail: [email protected]
www.powiat-sanok.pl
10. KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY
„BOŻONARODZENIOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE –
PODSUMOWANIE
przemyśl, 18 grudnia
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
16. LUDOWY JARMARK BOŻONARODZENIOWY
przemyśl, 18 grudnia
Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 20 09, e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
grUDzień
P
P
M
M
M
IX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI,
MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY”
Sokołów Młp., 19 grudnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 772 90 53
e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
WYSTAWA AMATORSKIEGO KLUBU PLASTYCZNEGO
IM. F. BRZĘKA „PODSUMOWANIA XIII”
rzeszów, 20–31 grudnia
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XIV FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
wólka niedźwiedzka, gm. Sokołów Młp., grudzień
Zespół Szkół
Wólka Niedźwiedzka 400, 36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 77 28 210
e-mail: [email protected]
GMINNY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ
– „MIKOŁAJKOWE DEBIUTY 2016”
Haczów, grudzień
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
tel. 13 439 10 57
e-mail [email protected]
www.gokiw.haczow.pl
XXII KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „NA NUTĘ
KANTYCZEK” – ELIMINACJE
Jasło, grudzień
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
KIK
127
grUDzień
P
L
L
M
KIK
128
X KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĄTECZNY DOM
– BOŻE NARODZENIE”
Lubaczów, grudzień
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 96 35
e-mail: [email protected]
www.mdklubaczow.pl
VIII pOWIATOWY KONKURS pOETYCKI
„O BOCIANIE PIÓRO” – PODSUMOWANIE
pilzno, grudzień
Liceum Ogólnokształcące
ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno
tel. 14 672 10 04
e-mail: [email protected]
www.petrycy.pl
XV PREZENTACJE SIENKIEWICZOWSKIE
Lubaczów, grudzień
Powiatowe Centrum Kultury
ul. kard. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 11 26
e-mail: [email protected]
III WOJEWÓDZKI FESTIWAL DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „I TY MASZ
TALENT”
Dębica, grudzień
Zespół Szkół Specjalnych
ul. Matejki 22, 39-200 Dębica
tel. 14 6777 85 98
e-mail: [email protected]
www.zssdebica.edu.pl
iMprezy cyKLiczne
F
I
M
In
F
CO NIEDZIELĘ W ZAGRODZIE – 10. EDYCJA
Kolbuszowa, niedziele: lipiec (3, 10, 17, 24, 31 lipca)
– sierpień (14, 21, 28 sierpnia)
Muzeum Kultury Ludowej
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96
e-mail: [email protected]
www.muzeum.kolbuszowa.pl
„CZTERY PORY ROKU”- KONCERTY
PREZENTUJĄCE DOROBEK ARTYSTYCZNY
OŚRODKÓW KULTURY Z PODKARPACIA
rzeszów, raz na kwartał
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
CZWARTKI JAZZOWE – KONTYNUACJA
rzeszów, raz na kwartał
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
CZWARTKOWE WIECZORY ZAMKOWE –
SPOTKANIA Z HISTORIĄ, SZTUKĄ I TRADYCJĄ
tarnobrzeg, 21 stycznia – 15 grudnia
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 32 32
e-mail: [email protected], www.mhmt.pl
„DEMBICKA GIEŁDA STAROCI” – JARMARK
TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ, RZEMIOSŁA
I RĘKODZIEŁA
Dębica, kwiecień – październik (w każdą drugą
sobotę miesiąca)
Urząd Miejski
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
tel. 14 683 81 00
e-mail: [email protected]
www.debica.pl
KIK
129
iMprezy cyKLiczne
Film
M
In
P
M
KIK
130
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „KLAPS”
rzeszów, każdy poniedziałek (bez wakacji)
4 stycznia – 19 grudnia
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
3. FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
I ORGANOWEJ „MARGARITAE BAROCI”
nowa Dęba, gmina, styczeń – czerwiec
(7 koncertów)
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 24 10
e-mail: [email protected]
www.kultura.nowadeba.pl
GIEŁDA STAROCI „GALICYJSKA GRACIARNIA”
Sanok, kwiecień – październik, raz na miesiąc
(17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca, 17 lipca,
21 sierpnia, 18 września, 16 października)
Muzeum Budownictwa Ludowego
ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok
tel. 13 463 09 04, 13 463 09 34
e-mail: [email protected]
www.mblsanok.pl
KIERMASZ RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
rzeszów, raz na kwartał
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
LETNIE NIEDZIELE W RYNKU
Krosno, lipiec – sierpień
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
iMprezy cyKLiczne
M
L
In
Film/Fot
L
ŁAŃCUCKIE WIECZORY MUZYKI
Łańcut, styczeń – grudzień
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94
e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
PODKARPACKA IZBA POETÓW
rzeszów, co dwa miesiące
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
XXV I XXVI RAJD ODKRYWCÓW „POZNAJEMY
PIĘKNO I HISTORIĘ ZIEMI BRZOZOWSKIEJ”
Brzozów, maj/czerwiec, wrzesień/październik
Muzeum Regionalne
Rynek 10, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 18 56
e-mail: [email protected]
www.cit.muzeum.brzozow.pl
RZESZOWSKIE SPOTKANIA Z PODRÓŻAMI
rzeszów, raz w miesiącu (bez wakacji)
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
SPOTKANIA LITERACKIE Z CYKLU „DEBIUTY“
rzeszów, raz na kwartał
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
KIK
131
iMprezy cyKLiczne
L/M
M
In
I
I
KIK
132
SPOTKANIA Z CYKLU „WIECZORY SŁOWA I MUZYKI”
rzeszów, raz na kwartał
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
SPOTKANIA Z CYKLU „WSPÓLNE ŚPIEWANIE”
rzeszów, raz na kwartał
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
SPOTKANIA Z HISTORIĄ
rzeszów, raz na kwartał
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
SPOTKANIA Z LITERATURĄ I MUZYKĄ Z CYKLU
„PREZENTACJE POEZJI I PROZY REGIONALNEJ”
Stalowa wola, cały rok (ostatni czwartek miesiąca)
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 10 63
e-mail: [email protected]
www.biblioteka.stalowawola.pl
STUDNIA KULTURALNA JDK 2016
Jasło, styczeń – grudzień
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
iMprezy cyKLiczne
P
I
L
I
ŚRODY ARTYSTYCZNE
Krosno, raz w miesiącu
wystawy: Malarstwo i rysunek Anny Warchał (do 7 I);
Prace pacjentów oddziału psychiatrycznego
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie
(13 I – 6 II); „Leśne Fotografie 2015” – wystawa prac
laureatów konkursu fotograficznego (9 II – 5 III);
Malarstwo Mirosława Hawrylca (9 III – 9 IV); Fotografia
Anny Zimki i Janiny Kiper „Różne oblicza piękna”
(13 IV – 7 V); Malarstwo Zofii Grzyb (11 V – 4 VI);
10-lecie grupy plastycznej „Pacykarnia” (8 VI – 9 VII);
Rysunek Marleny Makiel-Hędrzak (13 VII – 10 IX);
Grafika Patrycji Longawy i Karoliny Rudnickiej (14 IX
– 8 X); Rzeźba Józefa Bębna (12 X – 5 XI); Fotografia
Jana Majewskiego „Cmentarze I wojny światowej
w Beskidzie Niskim i na Pogórzu” (9 XI – 10 XII);
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno
tel. 13 432 13 70
e- mail: [email protected]
www.kbp.krosno.pl
WAKACYJNE CZWARTKI ARTYSTYCZNE
Jasło, lipiec – sierpień
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
tel. 13 443 51 50, e-mail: [email protected]
www.jdkjaslo.pl
XVI WARSZTATY LITERACKIE „WERS”
Stalowa wola, trzecie soboty miesiąca
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 10 63, e-mail: [email protected]l
www.biblioteka.stalowawola.pl
„WDK - MIEJSCE PRZYJAZNE
NIEPEŁNOSPRAWNYM”
rzeszów, raz na kwartał
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57, e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
KIK
133
iMprezy cyKLiczne
M
T
M
KIK
134
WIECZORY MUZYKI I POEZJI „ŹRÓDŁO BEŁKOTKA”
– 2. EDYCJA
iwonicz-zdrój, maj – sierpień
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Leśna 2c, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 508 140 541
e-mail: [email protected]
WOJEWÓDZKA SCENA AMATORSKICH FORM
TEATRALNYCH
rzeszów, raz na kwartał
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e- mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
ZAMKOWE WIECZORY MUZYCZNE
przemyśl, styczeń – grudzień
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”
Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 50 61
e-mail: [email protected]
www.kultura.przemysl.pl
JUBiLeUSze/rOcznice
M
F
Tan
I
I
F
65-LECIE ORKIESTRY DĘTEJ
nowa Dęba, 28 lutego
Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 24 10, www.kultura.nowadeba.pl
150-LECIE KGW ORAZ ZESPOŁÓW LUDOWYCH
Ustrzyki Dolne, 12 marca
Ustrzycki Dom Kultury, Zespół Bieszczadzki Dom
w Bandrowie Narodowym
ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 13 22, www.ustrzyckidomkultury.pl
JUBILEUSZ 15-LECIA ZESPOŁU TAŃCA
WSPÓŁCZESNEGO „STRECZ”
Krosno, kwiecień
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98, www.rckp.krosno.pl
70 LAT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁAŃCUCIE
Łańcut, 1–31 maja
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Moniuszki 2, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 46, www.mbp-lancut.pl
450 LAT WSI DZIKOWIEC
Dzikowiec, 3 lipca
Gmina Dzikowiec
Biuro org.: Samorządowe Centrum Kultury
ul. ks. Sudoła 11, 36-122 Dzikowiec
tel. 17 227 37 25, www.sckdzikowiec.com.pl
JUBILEUSZ 650-LECIA ŁĘK DUKIELSKICH
Łęki Dukielskie, gm. Dukla, 26–28 sierpnia
Koło Miłośników Historii Łęk Dukielskich
Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność”
38-456 Łęki Dukielskie 75
tel. 13 431 76 32, www.stowlekidukielskie.dukla.org
KIK
135
JUBiLeUSze/rOcznice
Tan
In
M
M
In
KIK
136
JUBILEUSZ 40-LECIA ZESPOŁU TAŃCA
ESTRADOWEGO „EKROL”
Łańcut, 17 września
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 22 94
e-mail: [email protected]
www.mdk-lancut.pl
UROCZYSTOŚć 77. ROCZNICY BITWY POD
NAROLEM
narol, 19 września
Gimnazjum
ul. Graniczna 11, 37-610 Narol
tel. 16 631 72 76
e-mail: [email protected]
www.gimnazjumnarol.cba.pl
90-LECIE ORKIESTRY DĘTEJ W HANDZLÓWCE
Handzlówka, gm. Łańcut, wrzesień
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Ośrodek Kultury
37-123 Handzlówka 68
tel. 17 247 29 91
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
JUBILEUSZ 70-LECIA MIEJSKIEJ GÓRNICZEJ
ORKIESTRY DĘTEJ
Krosno, wrzesień/październik
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected]
www.rckp.krosno.pl
OBCHODY ROCZNICY BITWY DUKIELSKIEJ
Dukla, 4 października
Starostwo Powiatowe
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 57 13
e-mail: [email protected]
www.powiat.krosno.pl
JUBiLeUSze/rOcznice
M
F
F
I
KONCERT Z OKAZJI 150. ROCZNICY URODZIN
I 60. ŚMIERCI ZOFII MICKIEWICZOWEJ
– CÓRKI MARII KONOPNICKIEJ
Żarnowiec, gm. Jedlicze, 8 października
Muzeum Marii Konopnickiej
Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze
tel. 13 435 20 13
e-mail: [email protected]
www.muzeumzarnowiec.pl
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE Z TRADYCJĄ
„STEFANOWA NUTA”,
10-LECIE MŁODZIEŻOWEJ KAPELI LUDOWEJ
„HOP SIUP”,
50-LECIE DOMU KULTURY W ALBIGOWEJ
albigowa, gm. Łańcut, 8–9 października
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Ośrodek Kultury
37-122 Albigowa 478
tel. 17 226 71 27
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
20-LECIE ZESPOŁU LUDOWEGO „SONINA”
Sonina, gm. Łańcut, 29 października
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Ośrodek Kultury w Kraczkowej
Sonina 266, 37-100 Łańcut
tel. 17 224 18 29
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
KONCERT Z OKAZJI JUBILEUSZU 40-LECIA
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
ropczyce, październik
Centrum Kultury
ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce
tel. 17 221 82 28
e-mail: [email protected]
www.ropczyce.info.pl
KIK
137
JUBiLeUSze/rOcznice
L
Tan
F
KIK
138
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Z OKAZJI 150. ROCZNICY URODZIN I 60. ŚMIERCI
ZOFII MICKIEWICZOWEJ – CÓRKI MARII
KONOPNICKIEJ
Żarnowiec, gm. Jedlicze, 12–13 listopada
Muzeum Marii Konopnickiej
Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze
tel. 13 435 20 13
e-mail: [email protected]
www.muzeumzarnowiec.pl
25-LECIE ZESPOŁU PIOSENKI I RUCHU „PYZA”
albigowa, gm. Łańcut, 19 listopada
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Ośrodek Kultury
37-122 Albigowa 478
tel. 17 226 71 27
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
25-LECIE ZESPOŁU OBRZĘDOWEGO „TKACZE”
wysoka, gm. Łańcut, listopad
Wysoka 81, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 41 55
e-mail: [email protected]
www.ck.gminalancut.pl
Dni MieJScOwOści
Baranów Sandomierski 2–3 lipca
Bircza 25–26 czerwca
Błażowa 17–19 czerwca
Brzostek (Dni Ziemi Brzosteckiej) 6–7 czerwca
Brzyska (Dni Liwocza) 23–24 lipca
Brzozów 23–26 czerwca
Cmolas 26 czerwca
Czudec (Dni Ziemi Czudeckiej) 18–19 czerwca
Dębica 4–5 czerwca
Dębno, gm. Leżajsk 26 czerwca
Dębowiec 28–29 sierpnia
Dukla 2–3 lipca
Dydnia (Dni Gminy Dydnia) 16–17 lipca
Dynów (Dni Pogórza Dynowskiego) 22–24 lipca
Frysztak (Dni Ziemi Frysztackiej) 1–3 lipca
Futoma, gm. Błażowa 9–10 lipca
Głogów Małopolski 11–12 czerwca
Grębów 9–10 lipca
Grodzisko Dolne 8–10 lipca
Horyniec-Zdrój 3 lipca
Hucisko, gm. Leżajsk 31 lipca
Iwonicz-Zdrój
 Imieniny Miasta 22 maja
 Dni Iwonicza-Zdroju 23–24 lipca
Jarosław 1–3 lipca
Jasło czerwiec
Jeżowe 23–24 lipca
Kolbuszowa 11–12 czerwca
Korczyna (Dzień Patrona Powiatu) 8 maja
Krosno (Dni Krosna – Miasta Szkła) 3–5 czerwca
Kuryłówka (Dni Gminy Kuryłówka) 11–12 czerwca
Lesko 20–22 maja
Lubaczów 17–18 czerwca
KIK
139
Dni MieJScOwOści
Lubenia (Dni Gminy Lubenia) 25–26 czerwca
Łańcut (Dzień Patrona Miasta i Powiatu Łańcuckiego)
24–25 września
Miejsce Piastowe (Obchody Dnia Patrona Gminy) 10 lipca
Mielec 26–28 sierpnia
Nisko 29–30 sierpnia
Nowa Sarzyna 17 lipca
Oleszyce 24 czerwca
Osiek Jasielski 30–31 lipca
Przemyśl
 Święto Zamku Kazimierzowskiego 18–19 czerwca
 Wincentiada – Dni Patrona Miasta Przemyśla św. Wincenta
27–28 sierpnia
Przeworsk 9–10 lipca
Radomyśl Wielki 16–17 lipca
Ropczyce (Dni Ziemi Ropczyckiej) 23–29 maja
Rymanów 6–7 sierpnia
Sędziszów Młp. 24–26 czerwca
Sieniawa 26 czerwca
Skołyszyn sierpień
Sokołów Małopolski 25–26 czerwca
Polańczyk (Dni Gminy Solina) 1–3 maja
Tarnobrzeg 3–5 czerwca
Tryńcza 2–3 lipca
Tyczyn 6–12 czerwca
Tyczyn (Święto Patrona Gminy Tyczyn) 25 listopada
Ustrzyki Dolne 1–3 maja
Wielopole Skrzyńskie sierpień
Zarzecze (Dzień Gminy Zarzecze) 16 lipca
Zarszyn (Dni Gminy Zarszyn) 17–18 lipca
KIK
140
Muzea, GaLerie
RZESZóW
MUZEUM OKRĘGOWE
ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
tel. 17 853 52 78
e-mail: [email protected]
www.muzeum.rzeszow.pl
czynne: wtorki-czwartki 9.00-15.30; piątki 10.00-17.30;
niedziele 10.00-16.00; soboty, poniedziałki - nieczynne
Wystawy stałe: Galeria Malarstwa Europejskiego; Galeria Malarstwa
Polskiego XVIII-XX w.; Galeria Rzemiosła Artystycznego; Apteczne
reminiscencje; Odkopana przeszłość. Pradzieje Polski południowowschodniej; Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914-1945
Wystawy czasowe: Diaspora. Z życia Żydów polskich (I-III); „Ślady
przeszłości” – fotografie Żydów rzeszowskich z przełomu XIX
i XX wieku (III-IV); Wojownik i księżniczka (1 IV-15 VI); Wystawa
numizmatyczna z Josa Andras Muzeum w Nyiregyhazie (Węgry)
(V-VI); Dzieje nauki i techniki (VI-X); „Kiedy Turek napoi konia w Wiśle”.
Żołnierze osmańscy na froncie wschodniogalicyjskim 1916-1917
(VIII-IX); Bardejów – światowe dziedzictwo UNESCO (X-XII);
Artystyczne credo. Nieznane dzieła z prywatnej kolekcji (8 XI-7 II 2017)
Imprezy: XXXII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna (III);
XI Europejska Noc Muzeów (21 V); Listopadowe spotkanie z historią (11 XI)
MUZEUM ETNOGRAFICZNE im. Franciszka Kotuli
Oddział Muzeum Okręgowego
ul. Rynek 6, 35-064 Rzeszów
tel. 17 862 02 17
e-mail: [email protected]
www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl
czynne: wtorki-czwartki 9.00-15.30; piątki 10.00-17.30;
niedziele 10.00-16.00; soboty, poniedziałki - nieczynne
Wystawa stała: Na co dzień i od święta (nieczynna do odwołania)
Wystawy czasowe: „Barwy i nastroje” – muzyka w malarstwie
polskim (do 15 V); „Nie wszystko złoto, co się świeci” (4 III-30 VI); „Jan
Kaznecki. Malarz czystego serca” (VI-X); Fascynacje Franciszka Kotuli
(7 X-31 XII)
Impreza: XI Europejska Noc Muzeów (21 V)
MUZEUM HISTORII MIASTA RZESZOWA
Oddział Muzeum Okręgowego
ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
tel. 17 875 41 99
e-mail: [email protected]
www.muzeum.rzeszow.pl
czynne: wtorki-czwartki 9.00-15.30; piątki 10.00-17.30;
niedziele 10.00-16.00; soboty, poniedziałki - nieczynne
Wystawa stała: Sześć wieków Rzeszowa (1354-1944)
Impreza: XI Europejska Noc Muzeów (21 V)
KIK
141
Muzea, GaLerie
MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. 17 748 36 51 (biuro)
17 852 57 15 (rezerwacja)
e-mail: [email protected]
www.muzeumdobranocek.com.pl
czynne: wtorki-piątki 9.00-16.00; soboty-niedziele 10.00-17.00;
w wakacje: wtorki-piątki 9.00-17.00; soboty-niedziele 10.00-18.00
Wystawa stała: Kolekcja oryginalnych lalek filmowych z dobranocek:
„Jacek i Agatka”, „Miś Uszatek”, „Przygody Misia Colargola”,
„Trzy Misie”, „Mały Pingwin Pik-Pok”, „Kolorowy Świat Pacyka”,
„Maurycy i Hawranek”; oryginalne celuloidy, szkice, tła filmowe
z animacji: „Reksio”, „Bolek i Lolek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”,
„Dziwny Świat Kota Filemona”; „Tajemnice Wiklinowej Zatoki”;
projekty, scenopisy obrazowe z filmów: „Miś Uszatek”, „Trzy Misie”,
„Maurycy i Hawranek”, „Wędrówki Pyzy”, „Przygody Skrzatów” i in.;
różnorodne pamiątki z życia codziennego tematycznie związane
z popularnymi filmami animowanymi dla dzieci.
Wystawy czasowe: „Miś” – wystawa misiów-zabawek ze zbiorów
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach i Muzeum Zabawek
w Karpaczu (do 30 I); „Dobranocka na wesoło” – wystawa
pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu plastycznego (do 7 II);
„Gadżety z PRL-u” (10 II-13 V); „W krainie wieczorynek” – wystawa
z okazji 7. urodzin Muzeum Dobranocek w Rzeszowie (20 III-17 VI);
Edik – twórczość Edwarda Sturlisa (14 V-2 IX); „Znajomi z telewizorka”
(24 VI-2 IX); „Dobranocki na deskach teatru…” – wystawa projektów
scenografii i kostiumów do sztuk teatralnych opartych na historiach
bajkowych i dobranockowych bohaterów (18 XI-13 I 2017)
Imprezy: 7. urodziny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie (20 III);
III Turniej z Reksiem (IV); Dobranockowe Igrzyska (14 VI);
Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 XI)
PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA „RZESZOWSKIE PIWNICE”
Rynek 26, 35-064 Rzeszów
tel. 17 875 47 74 (w godzinach otwarcia kasy: wtorki-piątki 10.0018.00, sobota-niedziela 11.00-17.00)
e-mail: [email protected]
www.trasa-podziemna.erzeszow.pl
czynna: sezon zimowy (od 1 października do 30 kwietnia):
wtorki-piątki 10.00-18.00
w weekendy i dni świąteczne 11.00-17.00;
sezon letni (od 1 maja do 30 września): wtorki-piątki 10.00-19.00,
w weekendy i dni świąteczne 11.00-18.00
Kasa i punkt informacji czynne w godzinach pracy Trasy oraz
w poniedziałki w godz. 9.00-17.00.
Unikatowy kompleks podziemnych piwnic i korytarzy pod kamienicami
i płytą Rynku o długości 396 m i głębokości 0,5–10 m powstałych
w XIV–XVIII w.
KIK
142
Muzea, GaLerie
MUZEUM DIECEZJALNE
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
tel. 17 853 56 53, 602 598 293
e-mail: [email protected]
www.diecezja.rzeszow.pl
czynne: czwartki-piątki 10.00-13.00, 16.00-18.00
w innych terminach – po wcześniejszym uzgodnieniu
Zabytki sztuki sakralnej: rzeźby gotyckie, rzeźby i obrazy barokowe,
naczynia oraz księgi liturgiczne
SZAJNA GALERIA
ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów
tel. 17 853 22 52 (Dział Sprzedaży i Marketingu Teatru
W. Siemaszkowej w Rzeszowie)
www.teatr-rzeszow.pl
zwiedzanie: indywidualne – wtorki-piątki po uprzednim kontakcie
z Działem Sprzedaży i Marketingu w godz. 10.00-16.00;
grupowe - po wcześniejszym uzgodnieniu jw. Galeria czynna także
na 30 minut przed każdym wieczornym spektaklem na Dużej Scenie
W Galerii, mającej siedzibę w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, prezentowane są 54 prace: monumentalne obrazy,
rysunki, collages, kompozycje przestrzenne oraz elementy scenografii
do najwybitniejszych spektakli teatralnych Szajny
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-020 Rzeszów
tel. 17 853 38 11 (centrala), 17 853 36 67 (sekretariat)
e-mail: [email protected], www.bwa.rzeszow.pl
czynne: wtorki-niedziele 10.00-17.00 (w czwartki do 20.00)
Wystawy czasowe:
Bartłomiej Nalepa (Rzeszów) – malarstwo, rysunek (21 I-14 II);
Włodzimierz Kotkowski – grafika (21 I-14 II); Agata CzeremuszkinChrut (Warszawa) – malarstwo (18 II-13 III); Urszula Ślusarczyk
(Puławy) – malarstwo (18 II-13 III); Narcyz Piórecki (Przemyśl)
– malarstwo, tkanina, fotografia (17 III-17 IV); Witold Kaliński
(Łódź) – grafika (17 III-17 IV); Grzegorz Wnęk z Grupą – malarstwo
(21 IV-15 V); Mariola Wawrzusiak (Kraków) – rzeźba (21 IV-15 V);
Jerzy Plucha (Zamość) – malarstwo (19 V-19 VI); Geno Małkowski
– malarstwo (23 VI-31 VII); Plenery Boguchwała 2015, Kolbuszowa
2015 (23 VI-31 VII); Renata, Krzysztof i Łukasz Pisarkowie –
malarstwo, rysunek, grafika, fotografia (4 VIII-4 IX); „Postawy” –
wystawa ZPAMiG Rzeszów (4 VIII-4 IX); Magdalena Nałęcz (Kraków)
– malarstwo (8 IX-9 X); Jan Tutaj (Kraków) – rzeźba (8 IX-9 X);
Eugeniusz i Paweł Delekta (Katowice) – grafika (13 X-20 XI);
30. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
(13 X–20 XI); 4. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego
„Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2016” (24 XI-8 I 2017); Wystawa
prac jurorów Triennale (24 XI-8 I 2017)
KIK
143
Muzea, GaLerie
GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA
ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
tel. 17 853 24 45
e-mail: [email protected]
www.fotogaleria.erzeszow.pl
czynna: poniedziałki-piątki 9.00-17.00
Wystawy:
Ryszard Piotrowski (ZPAF, Warszawa) – „Dialog nad zdjęciem”
(11 I-11 II); „Nie muszę wracać” - Arkadiusz Gola – fotografia (ZPAF,
Zabrze), Zbigniew Stryj – wiersze (14 III-13 IV); Wystawa autorska
Zbigniewa Tomaszczuka (ZPAF, Warszawa) wraz z warsztatami
w ramach Europejskiego Stadionu Kultury (20 VI-1 VIII); Włodzimierz
Puchalski. Klasycy polskiej fotografii (22 VIII-15 IX); Irena Gałuszka.
45 lat pracy twórczej (19 IX-20 X); 9. Międzynarodowe Biennale
Miniatury. Częstochowa 2016 (24 X-17 XI); BZ WBK Press Foto 2016
(22 XI-8 XII); Tomasz Kasprzyk (Jasło) – „Na chwałę Pana” (Klasztor
Sióstr Bernardynek, 12 XII-15 I 2017)
ANTONIóW
IZBA REGIONALNA
Antoniów, gm. Radomyśl nad Sanem
Gminny Dom Kultury w Radomyślu nad Sanem zs. w Chwałowicach
tel. 15 845 36 07, 602 663 936
e-mail: [email protected]
www.izbaregionalna.pl
czynna po uzgodnieniu telefonicznym z Gminnym Domem
Kultury
BARANÓW SANDOMIERSKI
ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY
ul. Zamkowa 22, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 80 39 (rezerwacje – w. 421)
e-mail: [email protected]
www.baranow.com.pl
czynne: kwiecień-wrzesień – poniedziałki-niedziele 9.00-18.00
październik – poniedziałki-niedziele 9.00-17.00
listopad-marzec – wtorki-niedziele 9.00-16.00
zwiedzanie tylko z przewodnikiem, co godzinę.
Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem
Muzeum wnętrz zamkowych, z secesyjną kaplicą i rycerską
zbrojownią
KIK
144
Muzea, GaLerie
BLIZNE, gm. Jasienica Rosielna
MUZEUM PARAFIALNE
36-221 Blizne
tel. 13 430 56 00
Kościół udostępniony do zwiedzania: kwiecień-październik –
poniedziałki-piątki 9.00-17.00, soboty 10.00-16.00,
niedziele 12.30-16.00; poza sezonem - tylko po wcześniejszym
uzgodnieniu (tel. na plebanię). Zakaz zwiedzania w czasie
nabożeństw.
Zespół kościelno-plebański (od 2003 roku wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO)
BŁAŻOWA
SPOŁECZNE MUZEUM ZIEMI BŁAŻOWSKIEJ
ul. Armii Krajowej, 36-030 Błażowa (Dom Parafialny)
zwiedzanie po uzgodnieniu z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Błażowskiej, tel. 607 863 177 lub z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
tel. 17 229 70 44
W muzeum znajduje się m.in. dawny sprzęt gospodarstwa domowego,
dokumenty, fotografie, stroje, elementy plastyki obrzędowej.
BOLESTRASZYCE, gm. Żurawica
ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH
Bolestraszyce 130, 37-700 Przemyśl, skr. poczt. 471
tel. 16 671 64 25, e-mail: [email protected]
www.bolestraszyce.com
czynne: V-X – poniedziałki-piątki 9.00-18.00,
soboty, niedziele i święta – 10.00-18.00
XI-IV – poniedziałki-piątki 8.00-14.00
Wystawy stałe: Kolekcja roślin; Muzeum Przyrodnicze z wystawami:
ornitologiczną, entomologiczną, dendrologiczną, owoców i nasion
z kolekcji roślin Arboretum, a także wystawami: „Drzewa, zabytkowe
ogrody i dwory” w fotografii prof. Jerzego Pióreckiego oraz
„Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej” z teki rysunków
Aleksandry Wachniewskiej; „Wiklina w Arboretum”; Sensualny Ogród
Uniwersalny; „Galeria przez dotyk”; „Topolowo- wiklinowe przytulisko”
– wiklinowy labirynt; „Cztery pory roku w Arboretum” – wystawa
multimedialna; Fort XIII b (fort pomocniczy artyleryjski Twierdzy
Przemyśl)
Wystawy czasowe:
Muzeum Przyrodnicze: „Świat gadów” - wystawa przygotowana
przez Muzeum Przyrodnicze z Krakowa (VI-IX)
Galeria u Piotra: „Interpretacje przestrzeni” – wystawa prac
pedagogów uczelni artystycznych (II-III); Małgorzata Matuszewska
– „Przestrzeń – mała forma graficzna” (IV); Jerzy Piórecki
– „Dziedzictwo Kresów” – wystawa fotograficzna (V); Piotr Szwiec
KIK
145
Muzea, GaLerie
– „Srebro – krzemień – drewno” (V); Krzysztof Wałaszek, Elżbieta
Janczak-Wałaszek – „My Naród” (VI); „Sztuka włókna w kręgu
Arboretum” - wystawa towarzysząca 15. Międzynarodowemu
Triennale Tkaniny, Łódź 2016 (VII); Marek Sak, Dorota Sak, Żivile
Jasutyte „2+1 - wystawa prac pedagogów z Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi i Wilnie (VII); Anna Burlikowska-Rochnowska – „Bliżej
nieba” (VIII); Janusz J. Cywicki – „Zgnieciony błękit” - instalacja (IX);
Krzysztof Dadak – „Album z koncertu” – wystawa emalii artystycznej
(IX); XIX Międzynarodowy Plener Artystyczny BolestraszyceTarnobrzeg 2016 – wystawa poplenerowa (X)
Galeria multimedialna: Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne wystawa multimedialna (V-X); 40 lat Arboretum Bolestraszyce
(V-X); Piotr Ciesielski - wystawa multimedialna (V-X); Inwentaryzacja
założeń ogrodowych na dawnych Kresach (V-X)
Arboretum: VI Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach (VI-X);
XIV Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum” –
wystawa poplenerowa (VII-X); Małopolska kolekcja historycznych
odmian, form i ras jabłoni – wystawa jabłek (IX-X); Jesienna wystawa
ozdobnych owoców i nasion (IX-X)
Imprezy: XI Seminarium Naukowe Natura–Kultura (8–14 II);
XIV Światowy Dzień Wody (16 III); Lektura w bolestraszyckim
ogrodzie (22 III); Konkurs przyrodniczy nt. Arboretum Bolestraszyce
(22 IV); 3. Majówka pod dereniem i jabłonią w Arboretum (1 V);
VII Konkurs szkolny „Tradycyjne strachy” (10 VI); Warsztaty „Zielone
stolarstwo” (11-12 VI); Noc Świętojańska – 4. edycja (18 VI);
VI Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach (25 VI); 14.
Warsztaty wokalne w Arboretum Bolestraszyce (30 VI-3 VII);
XIX Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina” (4-17 VII); „Natura
a sztuka” – warsztaty artystyczne w Arboretum (4-10 VII);
„Kolor a przestrzeń” – warsztaty dla studentów ASP (18-30 VII);
XIX Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce-Tarnobrzeg
2016 – Bolestraszyce (30 VII-16 VIII); Tarnobrzeg (6-13 VIII);
V Międzynarodowy Festiwal Derenia (11 IX); Międzynarodowa
konferencja naukowa „Drzewa, parki, ogrody – dziedzictwo kultury
i natury Małopolski Wschodniej (22-25 IX)
BóBRKA
MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Bóbrka, 38-458 Chorkówka
tel. 13 433 34 78, 13 433 34 89
e-mail: [email protected]
www.bobrka.pl
czynne: wtorki-niedziele -1 maja-30 września 9.00-17.00;
1 listopada-31 marca 7.00-15.00;
kwiecień i październik 8.00-16.00
Skansen na terenie jednej z najstarszych w świecie kopalni ropy
naftowej, założonej w 1854 roku przez Ignacego Łukasiewicza
KIK
146
Muzea, GaLerie
BRZOZóW
MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASTNACHTA
Rynek 10, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 18 56
e-mail: [email protected]
www.cit.muzeum.brzozow.pl
czynne: poniedziałki-piątki 8.00-15.00
w okresie od 1 kwietnia do 30 września także w soboty i niedziele
9.00-13.00
Wystawa stała: Z dziejów i kultury regionu brzozowskiego
Wystawy czasowe: Wystawa prac Jana Macieja Maciucha (I-II);
„Ilustracje bajkowe” Bogdana Kubala (II-III); Wystawa prac sakralnych
Grzegorza Tomkowicza i jego uczniów (III-IV); Wystawa przyrodnicza
(V-VI); Marcin Michańczyk – fotografia (VII); Wystawa fotografii
przyrodniczej (VIII); Wystawa lalek z Pilzna (IX); Marlena MakielHędrzak – rysunek i malarstwo (X); Malarstwo Jolanta TacakiewiczLipińska - malarstwo (XI); Wystawa szopek bożonarodzeniowych (XII)
Imprezy: X Międzynarodowa Konferencja Historyczna Brzozów
2016 (V); XX Dni Brzozowa (VI); XXXV i XXXVI Rajd Odkrywców
„Poznajemy piękno i historię ziemi brzozowskiej (V-VI oraz IX-X);
XVI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2016 (IX)
CIEKLIN, gm. Dębowiec
MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA
38-222 Cieklin
tel. 13 479 19 19
e-mail: [email protected]
www.muzeum-narciarstwa.pl
czynne: środy 9.00-14.00, soboty 9.00-11.00
Muzeum prezentuje jedną z największych w kraju kolekcji sprzętu
narciarskiego
DĘBICA
MUZEUM REGIONALNE
ul. Ratuszowa 4, 39-200 Dębica
tel. 14 683 74 28
e-mail: [email protected]
www.muzeumwdebicy.pl
czynne: wtorki-piątki 8.30-15.30, soboty 10.00-12.00, niedziele
14.00-16.00 (październik-kwiecień), 15.00-17.00 (maj-wrzesień)
Wystawy stałe: Pradzieje i wczesne średniowiecze Ziemi Dębickiej;
Dębica i jej mieszkańcy od 1358 do 1939 roku; Ziemia Dębicka
w latach 1939-1944; Dębicki salonik muzyczny; Śladami rodzin
Bergerów, Kantorów i Pendereckich; Historia Garnizonu Dębickiego;
Stare kino
KIK
147
Muzea, GaLerie
Wystawy czasowe: Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa
Steca (11 II-30 IX); Bajeczny świat tropików (14 V-15 IX); Narodziny
parlamentaryzmu demokratycznego na ziemi dębickiej (1 X-XII);
Pod patronatem św. Jadwigi Śląskiej (15 X-31 XII)
Imprezy: Noc Muzeów (14/15 V)
GALERIA SZTUKI – Miejski Ośrodek Kultury
ul. Akademicka 8, 39-200 Dębica
tel. 14 670 23 51
e-mail: [email protected], www.galeria.mokdebica.pl
czynna: poniedziałki-piątki 9.00-17.00, soboty 10.00-14.00,
niedziele 13.00-17.00
Wystawy czasowe: Jerzy Wojtowicz – „Między Wschodem
a Zachodem”. Malarstwo i ikony (8 I-7 II); Szopki Bożonarodzeniowe
– wystawa pokonkursowa (8 I-7 II)); Jubileusz XXX lat Galerii Sztuki
MOK – wystawa środowiskowa: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba
(12 II-13 III); Ryszard Kucab – Pamięć”. Malarstwo (12 II-13 III);
Suren Vardanyan – ilustracja książkowa (18 III-10 IV); Marcin Strzyż –
fotografia (18 III-10 IV); Marlena Makiel-Hędrzak - rysunek (15 IV-8 V);
Roman Romanyshyn (Ukraina)) – grafika, obiekty drewniane
(13 V-5 VI); Cezary Łutowicz – fotografia (10 VI-3 VII); Yoko Akino
(Japonia) – grafika. Grafic Studio Dublin -Susan Mannion, Joseph
Ryan, Marta Wakuła-Mac, Vaida Varnagiene, Aaron Smyth, Robert
Russell (8 VII-28 VIII); Maciej Cieślak „Kontakt”- fotografia (2 IX-2 X);
„Obiekty” – malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia (7-30 X);
Józef Jerzy Kierski – rzeźba (4-27 XI); Résumé – malarstwo, rysunek,
grafika, rzeźba (2-31 XII)
DUKLA
MUZEUM HISTORYCZNE – PAŁAC W DUKLI
ul. Trakt Węgierski 5, tel. 13 433 00 85
e-mail: [email protected] www.muzeumdukla.pl
czynne: wtorki-niedziele 10.00-15.00 (październik-kwiecień);
10.00-16.30 (maj oraz wrzesień); 10.00-17.30 (czerwiec-sierpień);
w poniedziałki Muzeum czynne po uzgodnieniu
Wystawy stałe: Historia Dukli i zespołu pałacowo-parkowego;
Wystawy militarne dotyczące walk prowadzonych w Karpatach
w okresie I i II wojny światowej; Skansen broni ciężkiej
Wystawy czasowe: Międzynarodowa pokonkursowa wystawa szopek
bożonarodzeniowych (I-II); „Dookoła świata”- wystawa fotografii Jana
Wojciecha Wrońskiego (VI-VIII); Malarstwo Magdaleny WyżykowskiejFigury i Jerzego Figury (IX-X); „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo
polskie XX wieku” (X-XII)
Imprezy: Spotkanie autorskie i promocja książki „Przez bezkresy
historii” Jana Spytka Tarnowskiego (III); Sympozjum i inne wydarzenia
związane z 1050-leciem Chrztu Polski współorganizowane z Parafią
rzymskokatolicką pw. św. Marii Magdaleny w Dukli, Urzędem Miejskim
i Ośrodkiem Kultury w Dukli (IV-V)
KIK
148
Muzea, GaLerie
GRABOWNICA STARZEŃSKA
PRYWATNY MAŁY SKANSEN
36-207 Grabownica Starzeńska 3
tel. 603 486 783
zwiedzanie: po uzgodnieniu telefonicznym z właścicielem
Tomaszem Kędrą
GROCHOWE, gm. Tuszów Narodowy
IZBA KULTURY REGIONALNEJ
Grochowe, 39-332 Tuszów Narodowy
Wiejski Dom Kultury i Rekreacji
tel. 17 581 77 17
e-mail: [email protected]
czynna: wtorki-piątki 12.00-20.00
Zbiory: dawne narzędzia pracy używane przez mieszkańców gminy
w przeszłości.
HACZÓW
SALA TRADYCJI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I WYpOCZYNKU
36-213 Haczów 95
tel. 13 439 10 57
e-mail: [email protected]
www.gokiw.haczow.pl
czynna: poniedziałki-piątki 8.00-15.00
Zbiory: etnograficzne związane z okolicami Haczowa
HUTA KOMOROWSKA, gm. Majdan Królewski
MUZEUM KARDYNAŁA ADAMA KOZŁOWIECKIEGO SJ
Huta Komorowska 32a, 36-110 Majdan Królewski
tel. 15 811 12 64, 788 563 492, 880 774 507
e-mail: [email protected]
www.cardinalekozlowiecki.pl
czynne: wtorki, czwartki i piątki 10.00-16.00,
soboty i niedziele 10.00-18.00
Wystawa stała: Życie i działalność ks. kard. Adama Kozłowieckiego SJ
Imprezy: Majówki w Muzeum (soboty w m-cu maju); Dni Kardynała
Kozłowieckiego (23-25 IX); Zaduszki Misyjne (23-24 IX)
KIK
149
Muzea, GaLerie
JABŁONKA, gm. Dydnia
GALERIA MALARSTWA „KOPANISKA”
Jabłonka 114, 36-204 Dydnia
tel. 516 237 867
e-mail: [email protected], www.galeriakopaniska.blog.onet.pl
zwiedzanie: po uzgodnieniu telefonicznym z właścicielką
Dorotą Wasylewicz-Krynicką
JAROSŁAW
MUZEUM – KAMIENICA ORSETTICH
Rynek 4, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 54 37
e-mail: [email protected], www.muzeum-jaroslaw.pl
czynne: wrzesień-czerwiec: wtorki-piątki 9.00-15.00,
niedziele 10.00-14.00
lipiec-sierpień: wtorki-piątki 9.00-17.00,
soboty i niedziele 10.00-16.00
Wystawy stałe: Historia Jarosławia; Wielka Izba; Wnętrza
mieszczańskie
Wystawy czasowe: Chrzest Polski: Wystawa rocznicowa (IV-VI);
K. Kieferling - Od fotografii analogowej do cyfrowej (VII-IX); H. Górecki
- Za Bramą Krakowską - Jarosławskie corso (X-XII)
Imprezy: 9. Noc Muzeów (14/15 V)
JASŁO
MUZEUM REGIONALNE
ul. Kadyiego 11, 38-200 Jasło
tel. 13 446 23 59
e-mail: [email protected]
www.muzeum.jaslo.pl
czynne: poniedziałki-piątki 8.00-14.30, (pierwsze poniedziałki
miesiąca: nieczynne), soboty-niedziele 10.00-14.00
w sezonie letnim (1 VI-31 VIII) środy 8.00-17.00
Wystawy stałe: Kultura i sztuka ludowa Pogórzan; Sztuka i rzemiosło
artystyczne od XIV-XX w.; Stylowe wnętrza mieszczańskie z XIX/XX w.
Wystawy czasowe: Zbiory jasielskich numizmatyków w roku
obchodów 1050. rocznicy powstania Państwa Polskiego (II-III);
Adam Rąpała – rzeźba (poł. III-pocz.V); Warszawa i Kraków oczami
Ignacego Pinkasa oraz Franciszka i Józefa Gazdów (poł. V-VI);
Czajniki z różnych stron świata z kolekcji Wilfrieda De Meyera (VII-VIII);
Wystawa z Muzeum w Trebiszowie (Słowacja) (IX-X); „Viribus Unitis”
(XI-XII)
Imprezy: 6. Noc Muzeów (14 V)
KIK
150
Muzea, GaLerie
KOLBUSZOWA
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96, 17 744 54 92
e-mail: [email protected]
www.muzeumkolbuszowa.pl
PARK ETNOGRAFICZNY
ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 10 71
czynny: 15 kwietnia-15 października: poniedziałki-piątki
9.00-17.00, soboty, niedziele i święta 10.00-19.00;
16 października-14 kwietnia: poniedziałki-niedziele 9.00-15.00
Skansen odtwarza historię i kulturowy dorobek Lasowiaków
i Rzeszowiaków.
Wystawy stałe: Jak powstaje skansen?; Zabawka ludowa Stanisława
Naroga; „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – z dziejów OSP
Wystawa czasowa: Pokój wystawienniczy „Traditional and Wild”
(do 2019 r.)
Imprezy: Odpust na św. Marka (26 IV); VI Noc Muzeów (14 V);
XX Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków
(5 VI); Co niedzielę w zagrodzie – 10. edycja (każda niedziela
VII i VIII); Koń, jaki jest… - 9. edycja (7 VIII); VI Europejskie Dni
Dziedzictwa (18 IX); Spotkanie podsumowująco–promocyjne
i otwarcie wystawy „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian” (15 XII)
KOMAŃCZA
IZBA PAMIĘCI KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu
38-543 Komańcza
tel. 13 467 70 56
e-mail: [email protected]
www.nazaretanki.przemyska.eu
czynna codziennie w godzinach od 8.00-12.00 i 13.00-16.00
Izba upamiętniająca pobyt w Komańczy kardynała Stefana
Wyszyńskiego, internowanego tu w latach 1955-57
IZBA PAMIĘCI KULTURY ŁEMKOWSKIEJ
w domu p. Darii Boiwki, 38-543 Komańcza 147, tel. 13 467 71 34
dostępne dla zwiedzających przez cały rok po telefonicznym
uzgodnieniu
Zbiory: stroje łemkowskie, krywulki, zdobnictwo Łemków z Komańczy
KIK
151
Muzea, GaLerie
KOpYTOWA, gm. Chorkówka
MUZEUM KULTURY SZLACHECKIEJ WE DWORZE
W KOPYTOWEJ
38-459 Kopytowa 1
tel. 788 837 412, 888 959 661
e-mail: [email protected], www.kopytowamuseum.eu
czynne: 15 kwietnia-30 października 10.00-17.00;
poza sezonem po telefonicznym uzgodnieniu
Zespół dworsko-parkowy zarządzany przez właścicieli Martę
i Andrzeja Kołderów
KRASICZYN
ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY
37-741 Krasiczyn 179
tel. 16 671 83 12, 16 671 83 21
e-mail: [email protected], www.krasiczyn.com.pl
zwiedzanie Zamku – wyłącznie z przewodnikiem
Zamek udostępniany do zwiedzania: 1 kwietnia-31 października
– codziennie – 9.00-16.00 (grupy proszone są o wcześniejszą
rezerwację); poza sezonem (1listopada-31 marca): wyłącznie
po wcześniejszej rezerwacji; ostatnie wejście o godz. 15.00
Park otwarty od rana do zmierzchu
KROSNO
MUZEUM PODKARPACKIE
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno
tel. 13 432 13 76, 13 432 43 01
e-mail: [email protected], www.muzeum.krosno.pl
czynne: maj-październik: wtorki-piątki 9.00-17.00,
soboty-niedziele 10.00-17.00;
listopad-kwiecień: wtorki-piątki 9.00-16.00,
soboty-niedziele 10.00-16.00
Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem
Wystawy stałe: Historia oświetlenia (z największą kolekcją lamp
naftowych w Europie); Pradzieje Podkarpacia - przeszłość ożywiona;
Z dziejów Krosna i regionu; Galeria twórców krośnieńskich XIX
i XX w.; Fortepian Pleyela z 1862 r.; Szkło podkarpackich hut
Wystawy czasowe: sale wystawowe - „Nauki dawne i niedawne
(do 31 I); Polskie Ślady: od dawnych Kresów po Syberię (10 II-31 III);
Historia krośnieńskiego sportu żużlowego (14 IV-15 VI); Broń i sztuka
Japonii (21 VI-28 VIII); Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik – z pracowni
architekta i rzeźbiarza (8 IX-27 XI); Światło Betlejemskie – szopki
świata (7 XII-31 I 2017); korytarz wystawienniczy – Legiony Polskie
w Karpatach Wschodnich (I); Pejzaże naftowe w twórczości Tadeusza
Rybkowskiego (II-IV); Wielki Album Krośnieński 2015 (V-VII); Symbole
naszej historii (VIII-X); Ikona karpacka (XI-I 2017)
KIK
152
Muzea, GaLerie
Imprezy: Noc Muzeów (14 V); Kiermasz sztuki (14 V); Dzień otwarty
w Muzeum (14 IX)
Konferencje: Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach (1617 XI); Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice
(część II, 21-22 IX)
MUZEUM RZEMIOSŁA
ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
tel. 13 432 41 88
e-mail: [email protected], www.muzeumrzemiosla.pl
Wystawa stała: Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej
Imprezy: Noc Muzeów (14 V)
Piwnica PodCieniami (wystawy czasowe, koncerty, spotkania,
wydarzenia muzealne)
oraz Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej (sprzedaż
wydawnictw, pamiątek i sztuki regionalnej)
Rynek 5, 38-400 Krosno
tel. 13 432 77 07
e-mail: [email protected], [email protected]
www.podcieniami.muzeumrzemiosla.pl
czynne: październik-kwiecień: poniedziałki-piątki 8.00-15.30,
soboty 10.00-14.00;
maj-wrzesień: poniedziałki-piątki 9.00-18.00, soboty i niedziele
10.00-16.00
Wystawy czasowe: 8. Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Krosno- miasto i ludzie”. Pozdrowienia z Krosna (21 I-29 II);
Wystawa z cyklu „Od ucznia do mistrza” - rzeźnictwo (17 III-5 VI);
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
– 24. edycja lokalna w Krośnie (23 V-5 VI); „Obrazy pamięci”
– wystawa ze zbiorów Żydowskiego Muzeum Galicja (9 VI-31 VII);
9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna
do Krosna” (BWA Krosno - ul. Kolejowa 1, 26 VIII-30 IX);
„Od kołyski po grób”. Życie obrzędowe krośnian na przestrzeni XIX
i XX w. (6 X-24 XII)
Imprezy: „Krośnieńskie spotkania z podróżnikami” – raz w miesiącu
(I–VI i IX–XII)
Wieża Farna
ul. Piłsudskiego 5, 38-400 Krosno
tel. 13 432 41 88
Wieża-dzwonnica udostępniana do zwiedzania:
październik-kwiecień: zwiedzanie po uzgodnieniu z Muzeum
Rzemiosła; maj-wrzesień wtorki-piątki 10.00-18.00;
soboty-niedziele 10.00-16.00
Wystawa stała: Zegarmistrzostwo
Wystawy czasowe: Wystawa prac Tomasza Prymona (1-31 VII);
Wystawa prac Agaty Kus (25 VIII-30 IX )
KIK
153
Muzea, GaLerie
CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA SP. Z O.O.
ul. Blich 2, 38-400 Krosno
tel. 13 436 35 68, 13 444 00 31 (rezerwacja)
e-mail: [email protected]
www.miastoszkla.pl
www.facebook.com/miastoszkla
czynne: IX-VI – poniedziałki-piątki 9.00-17.00,
soboty 11.00-19.00, niedziele 11.00-17.00
VII-VIII – poniedziałki-soboty 10.00-19.00,
niedziele 11.00-19.00
Wystawy stałe: Hutnictwo szkła i szklana twórczość
Wystawy czasowe: Historia szkłem zapisana. KHS - ludzie,
miejsca, zdarzenia (do 10 III); Przeszłości szepty niezwykłe
(15 III-15 V); Czesław Roszkowski – szkło (24 V-26 VII);
Witold Śliwiński (6 IX-9 XII); Malowane (16 XII-20 II 2017)
Impreza: IV MultiGlass Festival (16 V)
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel.13 432 61 87
e-mail: [email protected]
www.bwakrosno.pl
czynne: wtorki-piątki 10.00-17.00
Wystawy czasowe: Marian Konieczny – rzeźba (14 X-4 XI);
Ryszard Horowitz – fotografia (12 II-11 III);
Łemkowie – malarstwo (20 V-10 VI);
Imprezy: VIII Międzynarodowy Plener Malarski „Portet Krosna”
(7-20 VII)
KRZESZÓW GÓRNY, gm. Harasiuki
SKANSEN – ZAGRODA KOWALSKA
informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach
tel. 15 879 13 31, 15 879 32 00
czynny: poniedziałki-piątki 13.00-20.00,
soboty i niedziele 14.00-19.00
Skansen składa się z chaty wiejskiej, kuźni i stodoły z wyposażeniem
KRZYWE, gm. Dydnia
IZBA REGIONALNA – MINIMUZEUM ETNOGRAFICZNE
Krzywe, 36-204 Dydnia (w budynku Szkoły Podstawowej)
tel. 13 430 32 27
czynna: niedziele 14.00-16.00 lub po uzgodnieniu telefonicznym
ze społecznym opiekunem Bogusławą Krzywonos
KIK
154
Muzea, GaLerie
LEŻAJSK
MUZEUM PROWINCJI OJCÓW BERNARDYNÓW
pl. Mariacki 8, 37-300 Leżajsk
tel. 725 305 777 (kontakt w sprawie oprowadzania)
e-mail: [email protected]
www.bernardynilezajsk.pl/multimedia/muzeum
czynne codziennie 9.00-12.00 i 13.30-17.00,
w niedziele i dni świąteczne po wcześniejszym uzgodnieniu
z dyrektorem Muzeum o. Efremem Obruśnikiem OFM
Zbiory sztuki sakralnej
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ
ul. Mickiewicza 20a, 37-300 Leżajsk
tel. 17 240 22 35
e-mail: [email protected]
www.muzeum-lezajsk.pl
czynne: VI-VIII – poniedziałki (zwiedzanie indywidualne bez
przewodnika), środy-piątki 9.00-16.00; wtorki 9.00-18.00;
soboty-niedziele 10.00-16.00
IX-V – poniedziałki (zwiedzanie indywidualne bez przewodnika,
ekspozycja browarnictwa nieczynna), środy-piątki 9.00-16.00;
wtorki 9.00-18.00; niedziele 10.00-16.00; soboty - nieczynne
Wystawy stałe: Historyczna miasta i regionu; Etnograficznozabawkarska; Browarnicza
Wystawy czasowe: Świat toruńskiego piernika (20 IV-20 VI);
„Odnaleźć siebie” – wystawa prac plastycznych osób
z niepełnosprawnością z terenu pow. leżajskiego (4-18 V);
„Co tam, panie, w polityce” (20 VII-20 IX); „Oblicza Podkarpacia” –
wystawa fotograficzna (1 VIII-31 X)
Imprezy: 7. Europejska Noc Muzeów (14/15 V)
LUBACZóW
MUZEUM KRESÓW
ul. Słowackiego 4, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 18 02
e-mail: [email protected]
www.muzeumkresow.eu
czynne: wtorki-piątki 9.00-15.00,
soboty i niedziele 8.30-15.30
Wystawy stałe: Dzieje ziemi lubaczowskiej; Kultura wsi
lubaczowskiej; Dziedzictwo Kresów (malarstwo portretowe,
sztuka sakralna, rzeźba bruśnieńska, krzyże cerkiewne, drzeworyty
płazowskie, kowalstwo); Portret reprezentacyjny i epitafijny
KIK
155
Muzea, GaLerie
ŁAŃCUT
MUZEUM-ZAMEK
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 20 08 (-10)
e-mail: [email protected], www.zamek-lancut.pl
czynne: codziennie od 1 lutego do 30 listopada oprócz: Wielkiej
Soboty, Wielkiej Niedzieli 1 i 11 listopada. W trakcie Muzycznego
Festiwalu w Łańcucie, od 15 do 28 maja, ekspozycje w Zamku
nieczynne.
W poniedziałki wstęp wolny – zwiedzanie bez przewodników
i audio przewodników.
godziny otwarcia:
Zamek
luty-listopad: poniedziałki 12.00-16.00, wtorki-piątki 9.00-16.00
luty-maj, październik-listopad: soboty 9.00-16.00,
niedziele 9.00-17.00
czerwiec-wrzesień: soboty-niedziele 10.00-18.00
Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem.
Szczegółowe informacje na stronie www.zamek-lancut.pl
Ekspozycje główne: Zamek; Stajnie i Wozownia
Wystawy dodatkowe: Storczykarnia; Oranżeria; Sztuka Cerkiewna;
Historia Miasta i Regionu
Wystawy czasowe: Malarstwo Kazimierza Lipińskiego (III); „I stał
się kolor”. Harald Renbjøer, pionier fotografii barwnej z Norwegii (V);
Wystawa pokonkursowa XVII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci i Młodzieży (VI-IX); Portrety Księżnej Marszałkowej (X)
Konkurs: XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
(III - 27 V)
MUZEUM GORZELNICTWA
ul. Kolejowa 1, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 42 61
e-mail: [email protected]; www.muzeumgorzelnictwa.pl
Muzeum udostępniane dla grup zorganizowanych,
obowiązuje telefoniczna rezerwacja terminów
Jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa prezentuje stare techniki
produkcji rozmaitych alkoholi oraz ciekawe eksponaty nawet z XVIII w.
ŁĘKI DUKIELSKIE, gm. Dukla
KIK
156
MUZEUM WSI ŁĘKI DUKIELSKIE
38-456 Łęki Dukielskie 75 – budynek OSP, gm. Dukla
tel. 783 633 064, 883 051 745
e-mail: [email protected]
www.stowlekidukielskie.dukla.org
zwiedzanie po telefonicznym uzgodnieniu
Muzea, GaLerie
MARKOWA
MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY
ŚWIATOWEJ IM. RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ
Oddział Muzeum-Zamku w Łańcucie
37-120 Markowa 1487
tel. 17 224 10 15
www.muzeumulmow.pl (w budowie)
www.ulmamuseum.org (w budowie)
otwarcie Muzeum: 17 marca
Muzeum ratowania Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej
zlokalizowane w Markowej – miejscowości, gdzie za ukrywanie
Żydów została zamordowana 8-osobowa rodzina Ulmów, stając
się (informacja ze strony Yad Vashem) „symbolem polskiej ofiary
i męczeństwa podczas niemieckiej okupacji”
SKANSEN ZAGRODA – MUZEUM W MARKOWEJ
Towarzystwo Przyjaciół Markowej
37-120 Markowa 1500
tel. 603 386 102 (gospodarz Skansenu),
17 226 53 46 (Centrum Kultury Gminy Markowa)
e-mail: [email protected]
www.skansen-markowa.pl
czynna: IV-XI – wtorki-piątki 8.00-15.00, soboty 10.00-16.00,
niedziele 13.00-18.00
Wystawy stałe: Galeria pod strzechą; Samarytanie z Markowej;
Powstanie pierwszej w Polsce Spółdzielni Zdrowia
Imprezy: X Dzień Otwartych Drzwi – pokaz ginących zawodów
(3 VII); 3. Święto pieczonego ziemniaka (17 IX); XVI Zaduszki
skansenowskie (5 XI)
MEDYNIA GŁOGOWSKA, gm. Czarna
GALERIA RZEŹBY CERAMICZNEJ WŁADYSŁAWY PRUCNAL
37-126 Medynia Głogowska 135
zwiedzanie: po telefonicznym uzgodnieniu z GOK w Czarnej
tel.17 226 23 23
ZAGRODA GARNCARSKA
Medynia Głogowska GOK
37-125 Czarna
tel. 17 226 23 23
www.medynia.com.pl
czynna: V-3 X: wtorki-piątki 9.00-16.00;
soboty i niedziele 13.00-17.00;
w okresie zimowym – po wcześniejszym uzgodnieniu
Imprezy: Garncarskim szlakiem – rajd rowerowy (1 V);
XXI Ogólnopolski Jarmark Garncarski (10 VII)
KIK
157
Muzea, GaLerie
MIELEC
MUZEUM REGIONALNE – PAŁACYK OBORSKICH
ul. Legionów 73, 39-300 Mielec
tel. 17 586 42 32
e-mail: [email protected]
www.muzeum-mielec.pl
czynne: poniedziałki – środy, piątki 10.00-16.00
czwartki 10.00-18.00 (XII-III 9.00-17.00), soboty 12.00-16.00
Wystawy stałe: Z historii Mielca. Ludzie, wydarzenia, tożsamość
Imprezy: Europejska Noc Muzeów (15/16 V)
JADERNÓWKA – FILIA ze zbiorami fotograficznymi
ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec
tel. 17 586 22 71
czynna: poniedziałki-środy, piątki 10.00-16.00
czwartki 10.00-18.00 (w okresie zimowym 9.00-17.00),
soboty 12.00-16.00
Wystawy stałe: Zakład Fotograficzny Jadernych XIX/XX w.;
Wystawa aparatów fotograficznych XIX-XX w.
Wystawy czasowe: Edward Hartwig – wystawa fotografii (IX-X);
„Zapis socjologiczny” – wystawa fotografii Zofii Rydet (XI-XX)
Imprezy: Noc Muzeów (15/16 maja)
MYCZKÓW, gm. Solina
MUZEUM KULTURY BOJKÓW
Myczków, 38-610 Polańczyk
tel. 13 463 15 69
e-mail: [email protected]
www.myczkow-bojkowie.pl.tl
czynne: wtorki-soboty 10.30-15.30
Gromadzi i opracowuje dorobek kulturowy Bojków (Rusinów,
Ukraińców), Polaków i Żydów – dawnych mieszkańców gminy Solina.
NOWA DĘBA
MUZEUM BOMBKI CHOINKOWEJ
ul. Wojska Polskiego 18, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 51 88
e-mail: [email protected]
www.ozdobychoinkowe.pl
czynne: poniedziałki-piątki 8.00-20.00, soboty 8.00-15.00,
niedziele – po tel. uzgodnieniu
Jedyne tego typu muzeum na świecie, zorganizowane przez Janusza
Bilińskiego, właściciela Firmy Biliński produkującej ozdoby choinkowe
KIK
158
Muzea, GaLerie
ODRZYKOŃ, gm. Wojaszówka
MUZEUM WSI W ODRZYKONIU
ul. Jana Pawła II 34, 38-406 Odrzykoń
e-mail: [email protected], www.muzeumwsi.wojaszowka.pl
czynne po uzgodnieniu z GOKiR, tel. 13 431 17 58, 13 431 17 26 (GCI)
Wystawa stała: Z dziejów wsi Odrzykoń XIV-XX w. (eksponaty
związane z historią wsi Odrzykoń i zamku Kamieniec)
OLCHOWIEC, gm Dukla
MUZEUM ŁEMKOWSKIE
Olchowiec 23, 38-450 Dukla
tel. 693 098 955
czynne: od maja do listopada po telefonicznym zgłoszeniu
Prywatna własność p. Tadeusza Kiełbasińskiego: zagroda łemkowska
z początku XX w., ze zbiorami eksponatów kultury łemkowskiej
i huculskiej
pILZNO
MUZEUM LALEK
ul. Grodzka 24, 39-220 Pilzno
tel. 14 672 13 21, 14 672 24 36
e-mail: [email protected], www.muzeumlalek.pl
czynne: poniedziałki-piątki 8.00-16.00 (ostatnie wejście
2 godziny przed zamknięciem); sobota i niedziela - po rezerwacji
telefonicznej grupy powyżej 10 osób
Wystawy stałe: „Co potrzeba, żeby powstała lalka”; „Zabawki babci,
mamy i moje - wystawa lalek antycznych w scenerii z epoki;
„Jak pory roku po świecie wędrują, czyli rzecz o przemijaniu”;
Ożywieni bohaterowie bajki opowiadają swoją historię. Multimedia
w Muzeum Lalek; Pierwsza Światowa Wystawa Lalek – lalki
niemieckie
FILIA LIpINY 228 (przy trasie E4)
tel. 14 672 46 49
czynna codziennie 9.00-19.00
Wystawy plenerowe przedstawiające wieś w miniaturze: Lipce
Reymontowskie; Krasnoludkowo
MUZEUM REGIONALNE
ul. Petrycego 8, 39-220 Pilzno
tel. 14 672 11 90
e-mail: [email protected], www.muzeumpilzno.pl
czynne: wtorki-piątki 8.00-15.00;
niedziele (I niedziele m-ca) 10.00-14.00, soboty nieczynne
KIK
159
Muzea, GaLerie
Wystawy stałe: Pilzno i Ziemia Pilzneńska na przestrzeni wieków;
Pilzno w obrazach Stanisława Westwalewicza
Wystawy czasowe: Magia bursztynu – bursztyn w przyrodzie, sztuce,
rzemiośle artystycznym (III-IV); W świecie piramid i faraonów (V-VII);
Dzieje Kościoła w Pilźnie (VII-X)
Imprezy: Noc Muzeów (14 V)
PRUCHNIK
MUZEUM PARAFIALNE
ul. Kościelna 6, 37-560 Pruchnik
udostępniane po uprzednim uzgodnieniu z ks. proboszczem
tel. 16 628 80 38
Zbiory z pamiątkami związanymi z rodakiem ks. Bronisławem
Markiewiczem oraz dawne przedmioty codziennego użytku
PRZEMYŚL
MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.muzeum.przemysl.pl
czynne wrzesień-czerwiec: wtorki-soboty 9.00-16.00,
niedziele 12.00-16.00, poniedziałki - nieczynne;
lipiec-sierpień: wtorki-soboty 10.30-17.30,
niedziele 12.00-16.00, poniedziałki - nieczynne
Wystawy stałe: „Credo na dwa głosy”. Sztuka religijna ze zbiorów
MNZP; Twierdza Przemyśl; „Świat przeszły, dokonany”. Wystawa
judaików ze zbiorów MNZP; Tajemnice Placu Berka Joselewicza;
„Huculskie skarby”. Sztuka Huculszczyzny ze zbiorów Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej
Wystawy czasowe: „Cezariusz Kotowicz. Rysunki” (III-IV); „Czerwień
- gród miedzy Wschodem a Zachodem” (VII-VIII); „Rozstrzelane
miasto. Przemyśl w czasie II wojny światowej (III-IX); „Przemyślanie
ratują Żydów w czasie II wojny światowej”. Wystawa plenerowa (III-VI);
Szopki i stroje kolędnicze (XII)
Imprezy: Noc Muzeów (14 V); Sobotnie warsztaty muzealne (przez
cały rok); Ferie w muzeum (15-26 II); Wakacje w muzeum (VII)
MUZEUM HISTORII MIASTA PRZEMYŚLA – Kamienica
Brzykowskich
Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
ul. Rynek 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 65 01
e-mail: [email protected], www.muzeum.przemysl.pl
czynne: wrzesień-czerwiec: poniedziałki-piątki 8.00-14.30,
KIK
160
Muzea, GaLerie
niedziele 12.00-16.00, soboty nieczynne;
lipiec-sierpień: wtorki-soboty - 10.30-17. 30,
niedziele 12.00-16.00, poniedziałki - nieczynne.
Wystawy stałe: Wielka Izba; Atelier Hennera – zakład fotograficzny
z przełomu XIX i 1. poł. XX w.; Wnętrza mieszczańskie z XIX i I poł.
XX w.; Początki miasta Przemyśla – wystawa archeologiczna; Dzieje
miasta Przemyśla od Kazimierza Wielkiego do II wojny światowej;
Przemyśl w okresie II wojny światowej; Marian Stroński (1892-1977).
Życie i twórczość (od 16 V)
Wystawy czasowe: Piotr Michałowski. Rysunki (III-IV); Cykliczne
wystawy fotograficzne w Atelier Hennera (I-XII)
Imprezy: VII Noc Muzeów (14 V); Konkurs na najpiękniejszą ozdobę
choinkową (XII)
MUZEUM DZWONÓW I FAJEK – Wieża Zegarowa
Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
ul. Władycze 3, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 96 66
e-mail: [email protected]
www.muzeum.przemysl.pl, muzeum.przemysl.pl/wieza/
czynne: listopad-kwiecień – wtorki-soboty 9.00-16.00,
niedziele 11.00-15.00, poniedziałki - nieczynne;
maj-październik: wtorki i piątki 10.30-18.00, środy-czwartki
i soboty 9. 00-16.00, niedziele 11.00-15.00, poniedziałki nieczynne
Wystawy stałe: Ekspozycja ludwisarstwa i fajkarstwa; Fajka ze
zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej; Historia fajki
przemyskiej
Wystawy czasowe: Fajki ze zbiorów Marka Stanielewicza (VII-XII);
Dzwony z Twierdzy Przemyśl (V-XII)
Impreza: Noc Muzeów (14 V)
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE im. Józefa Sebastiana Pelczara
pl. Katedralny 2 i 3, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 27 92
e-mail: [email protected], www.galeria.przemyska.pl
czynne: wtorki-soboty 10.00-16.00; w poniedziałki, niedziele
i uroczystości kościelne muzeum jest nieczynne
Wystawy stałe: Sztuka sakralna w Archidiecezji Przemyskiej
obrządku rzymskokatolickiego; Kolekcja im. Jana Pawła II
MUZEUM TWIERDZY PRZEMYŚL
Stowarzyszenie 3. Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii
Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego
ul. Katedralna 6/4, 37-700 Przemyśl
tel. 796 700 088
e-mail: [email protected]
www.festung.org
poniedziałki–niedziele 10.00-15.00
KIK
161
Muzea, GaLerie
FORTY TWIERDZY PRZEMYŚL
Fort XV „Borek” w Siedliskach
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
tel. 16 678 83 97
www.festung.org
Fort Viii „Łętownia” w Kuńkowcach
tel. 604 665 756
www.fort8.cba.pl
zwiedzanie po uzgodnieniu telefonicznym
Fort Xii „werner” w Żurawicy
tel. 668 227 760
www.fortwerner.pl
czynny codziennie 9.00-18.00
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
ul. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 38 81
e-mail: [email protected], www.bwaprzemysl.pl
czynna: wtorki-piątki 10.00-18.00, soboty-niedziele 11.00-15.00,
poniedziałki 10.00-16.00
Wystawy czasowe: Janusz Karbowniczek – „Rozmowa”. Wystawa
jubileuszowa – 40 lat twórczości artystycznej (I-II); Artyści z naszego
podwórka... 17 - Jacek Szwic – fotografia (II-III); Międzynarodowe
Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2015 (MODEM
- Deri Muzeum, Debreczyn, Węgry - II-III); Artyści z naszego podwórka...
18 - Agata Baltyzar – malarstwo (III-IV); Sandra Kruisbrinck, Rosa
Tarruella, Antonia Vila, Roser Sales Noguerra – projekt grupowy
(IV-V); Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny
Czworokąt 2015 (Cris County Museum, Oradea, Rumunia – V-VI);
Alicja Kupiec (Lublin ) – ceramika (VI); Teraz MY! młoda grafika polska
- Dorota Szczepanowska (Warszawa) – grafika (VI); Spotkania ze sztuką
„Dzieci w galerii” - wystawa końcoworoczna (VI); Konkurs plastyczny
i wystawa pokonkursowa związana z otwarciem Muzeum w Markowej
(VI); Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny
Czworokąt 2015 (Miskolci Galeria, Miszkolc, Węgry - VII-VIII); Elita Grafiki
Polskiej - Jan Dobkowski (VII-VIII); 24. European Artists Symposium
– Słonna Reedycja 2016 (16 IX – 30 X) z wystawami towarzyszącymi:
Karola Teschler (Niemcy) – fotografia (Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku,
finisaż 10 IX), Ralf Klement (Niemcy) – rzeźba (GSW); Artyści z naszego
podwórka … 19 – Marek Majewski - fotografia (IX – X); Międzynarodowe
Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2015 (BWA
Kielce, X); Grafinale - Elita Grafiki Polskiej – Ewa Zawadzka (X – XI);
Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny
Czworokąt 2015 (Vychodoslovenska Galeria, Koszyce, Słowacja - XI);
Rzeczywistość i Iluzja - międzynarodowa wystawa zbiorowa (XI – XII);
Artefakty 16 - Podkarpacka Galeria Sztuki Współczesnej. Jacek Kawałek
- projekt kuratorski (XII)
Imprezy: Noc w Galerii (14 V); Rozmowy o sztuce (raz w m-cu, oprócz
wakacji)
KIK
162
Muzea, GaLerie
pRZEWORSK
MUZEUM – ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
Park 2, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 71 45
[email protected], www.muzeum.przeworsk.pl
czynne: V-IX – poniedziałki 11.00-15.00, wtorki-piątki 10.00-18.00,
soboty i niedziele 10.00-14.00
X-IV – poniedziałki 11.00-15.00, wtorki-piątki 10.00-15.30,
niedziele 10.00-14.00, soboty - nieczynne
Wystawy stałe: Historia miasta i regionu; Wnętrza pałacowe;
Powozownia; Historia pożarnictwa
Wystawy czasowe: „Kobieta w fotografii” – wystawa fotografii
Małgorzaty Borek i Jolanty Sagan-Thomas (6 III-25 IV); „Razem” –
przegląd plastyczny szkół podstawowych z Przeworska (1-31 V);
„Współcześni rycerze św. Floriana” – 14. edycja wojewódzkiego
konkursu plastycznego (14 V-3 VII); Nina Rozpotyńska – malarstwo
i grafika (1-30 VI); Historia przeworskiego sportu (3 VII-2 X);
„Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku” – poplenerowa wystawa
plastyczna (15 X-21 XI); „Trzej królowie przyjechali, o Betlejem się
pytali” – wystawa etnograficzna (4 XII-2 II 2017)
Imprezy: „Współcześni rycerze św. Floriana” – 14. Wojewódzki
Konkurs Plastyczny (14 V-3 VII)
PUSTKÓW, gm. Dębica
EUROPEJSKIE CENTRUM PAMIĘCI I POJEDNANIA IM. HELENY
Z REYÓW KSIĘŻNEJ JABŁONOWSKIEJ
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
Pustków Osiedle 26a, 39-206 Pustków
tel. 887 628 900
e-mail: [email protected], www.ecpip.pl
czynne: wtorki-piątki 8:00-16:30, soboty-niedziele 12:00-16:00
Wystawa stała: Historia obozów pracy przymusowej w Pustkowie
i poligonu Waffen SS Truppenübungsplatz Heidelager
Imprezy: Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci
(27 IV); XI Europejska Noc Muzeów (16 V); Rocznica ewakuacji
obozów pracy przymusowej w Pustkowie (24-27 VII); V Modlitewno–
edukacyjne spotkanie młodych na Górze Śmierci (16 IX)
RADRUŻ, gm. Horyniec-Zdrój
ZESPÓŁ CERKIEWNY – Filia Muzeum Kresów w Lubaczowie
tel. kom. 606 357 108, 693 699 420
www.cerkiew-radruz.horyniec.info
czynny codziennie 10.00-19.00
Cerkiew w Radrużu jest zabytkiem wpisanym na Listę Światowego
dziedzictwa UNESCO
KIK
163
Muzea, GaLerie
ROGI, gm. Miejsce Piastowe
ZAGRODA ETNOGRAFICZNA
Rogi, ul. ks. Domino 47, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 785 197 251
www.gokmp.net (w zakładce Informator)
czynna: poniedziałki-piątki 11.00-14.00, w innych terminach po
telefonicznym uzgodnieniu. Opiekun Zagrody: Janina Gołąbek
RUDNIK NAD SANEM
CENTRUM WIKLINIARSTWA
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 41, 37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 649 26 13
e-mail: [email protected]
www.mokrudnik.pl
czynne: V-IX: wtorki – piątki 10.00-18.00, niedziele 14.00-18.00;
X-IV: wtorki-piątki 14.00-18.00, niedziele 13.00-17.00;
soboty – wyłącznie dla grup zorganizowanych, po uprzednim
zgłoszeniu, min. 3 dni wcześniej
Wystawy stałe: Archeologiczna (zbiory ks. Franciszka Nicałka);
Etnograficzna (zbiory Wiktora Wójcika); Historyczna (historia miasta
i wikliniarstwo); Wiklina artystyczna; Wiklina użytkowa
Wystawy czasowe: „Przydrożne sacrum” – wystawa fotografii Mai
i Krzysztofa Celuchów (do 29 II); „Wiklinowe cztery pory roku” –
wystawa firmy Hejs z Rudnika nad Sanem (do 30 IV); „Tradycja
a nowoczesność. Nowe spojrzenie designerów na wiklinę” –
prezentacja designerskich mebli absolwentek ASP w Krakowie (do 30 VI)
Imprezy: XXVII Wiklina 2016 Rudnik nad Sanem (4–5 VI)
SANOK
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO
ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok
tel. 13 463 09 04, 13 463 09 34 (dyrekcja)
e-mail: [email protected]
www.skansen.mblsanok.pl
KIK
164
PARK ETNOGRAFICZNY
ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok
tel. 13 463 16 72, e-mail: [email protected]
czynny: kwiecień – 9.00-16.00, maj-wrzesień – 8.00-18.00,
październik – 8.00-16.00, listopad-marzec – 9.00-14.00
Park Etnograficzny w Sanoku prezentuje przykłady drewnianego
budownictwa wiejskiego (Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian),
małomiasteczkowego (Galicyjski Rynek), ekspozycję przemysłu
naftowego oraz architekturę rezydencjonalną (Dwór ze Święcan).
Muzea, GaLerie
Wystawy stałe i czasowe: Ikona karpacka; Bogdańscy – rodzina
z Jaślisk; Judaika i sztuka cerkiewna (udostępniane: maj-październik
– wtorki-niedziele 9.00-16.00)
Imprezy: 4. Niedziela Palmowa w Skansenie (20 III); Giełda Staroci
Galicyjska Graciarnia (17 IV, 15 V, 19 VI, 17 VII, 21 VIII, 18 IX, 16 X);
42. Jarmark Folklorystyczny (29 V); 7. Festiwal „Zaklęte w drewnie”
(14 VIII); 4. Jarmark bożonarodzeniowy (18 XII)
MUZEUM HISTORYCZNE
ul. Zamkowa 2, 38-500 Sanok
tel. 13 463 06 09
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.muzeum.sanok.pl
czynne: 21 października - 19 kwietnia: poniedziałki 8.0012.00, wtorki-środy 9.00-17.00, czwartki-niedziele 9.00-15.00;
20 kwietnia - 20 października: poniedziałki 8.00-12.00,
wtorki-niedziele 9.00-17.00
Ekspozycje stałe:
Sztuka cerkiewna XII-XX w.; Galeria Zdzisława Beksińskiego;
Sztuka sakralna XV-XIX w.; Portret XVII-XIX w.; Zbrojownia i schron
obserwacyjny; Ceramika pokucka; Galeria malarstwa XX wieku
im. Marii i Franciszka Prochasków; Historie w ziemi zapisane
BWA GALERIA SANOCKA
Rynek 14, 38-500 Sanok
tel. 13 463 60 30
e-mail: [email protected]
www.bwa.sanok.pl
czynna: wtorki – piątki 10.00-17.00, soboty 10.00-14.00
Wystawy: Skład doczepiony – Stacja Rynek główny (do 8 I); Bartek
Węgrzyn - follow the abstraction (15 I – 12 II ); Dorota Sankowska
(19 II – 23 III); Piotr Naliwajko (1 IV – 29 IV); Katarzyna AdamekChase (6 V – 28 V); Wystawa z okazji X-lecia BWA Galerii Sanockiej
(3 VI – 24 VI); Paweł Słota (1 VII – 19 VIII); Katarzyna Kowalska
(26 VIII – 23 IX); Sabina Twardowska (30 IX – 28 X ); Juliusz Kosin
(4 XI- 2 XII); Barbara Hubert (9 XII – 6 I 2017 r.)
Imprezy: Fajne Ferie w BWA – warsztaty filmu animowanego
i warsztaty teatralne (15-26 II); Spektakl dla dzieci „Tymoteusz
Rymcimcim” (24 II); Comedy Shorts (27 II); Future Shorts –
polskie krótkie metraże (III); Warsztaty filmowe oraz przegląd
filmów krótkometrażowych „Złote mrówkojady” (IV); Turniej Sztuki
Recytatorskiej „Poszukiwania” – eliminacje środowiskowe (III);
ABC Sztuki – warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci (V); Warsztaty
teatr Impro (X); Kino Młodego Widza - wspólnie ze Stowarzyszeniem
Filmowców Polskich w Warszawie (X); Festiwal „Watch Docs” (X);
Pokaz filmów dokumentalnych i spotkanie z reżyserem Małgorzatą
Szyszką (XI)
KIK
165
Muzea, GaLerie
SOŁONKA, gm. Lubenia
SZKOLNE MUZEUM REGIONALNE
przy Szkole Podstawowej w Lubeni
36-042 Lubenia 100
tel. 17 871 00 07
czynne: niedziele – 11.00-17.00 lub po wcześniejszym
uzgodnieniu (opiekun p. Aleksander Bielenda)
Muzeum Regionalne w Sołonce posiada ponad 3 tys. zabytków
geologicznych, archeologicznych, historycznych i etnograficznych.
Na ekspozycje muzealne składa się także jedyne w Europie Muzeum
strachów polnych
STALOWA WOLA
MUZEUM REGIONALNE
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, 15 842 00 42 - rezerwacje
e-mail: [email protected]
www.muzeum.stalowawola.pl
czynne: poniedziałki i piątki 8.00-15.00, wtorki-czwartki 8.00-18.00,
niedziele 14.00-18.00, soboty nieczynne
Wystawy stałe: Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem (od
II); Galeria przez dotyk (dziedziniec Muzeum); COP dla przyszłości
(ul. Hutnicza 17 – wystawa czasowo niedostępna);
Wystawy czasowe: „Zamieniam miasto” – wystawa w ramach 3. Dni
Dizajnu (do 31 I); „Kossakowie – co za sukces, co za popularność,
grad zaszczytów, honorów” (do II); Nauki dawne i niedawne –
interaktywna ekspozycja z Muzeum UJ (II-V); Tarnobrzeska kultura
łużycka – przełom epok brązu i żelaza nad dolnym Sanem i Łęgiem
– wystawa archeologiczna (II-VI); Adam Brincken – wystawa
retrospektywna (poł. VI-poł. VII); Dobry chleb (4 IX-30 X); Ściana
mówi – głosy niesłyszalnych (IX-X); Piotr Michałowski – obrazy,
akwarele, szkice (XI-XII)
Imprezy: 10. Europejska Noc Muzeum (14 V)
STARA WIEŚ, gm. Brzozów
MUZEUM TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO PROWINCJI POLSKI
POŁUDNIOWEJ
Stara Wieś 778, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 11 13, 13 430 90 93
www.muzeum.jezuici.pl
zwiedzanie: poniedziałki-soboty, po uzgodnieniu telefonicznym
z rektorem kolegium jezuitów (o. Jan Gruszka SI)
Zbiory: sztuka sakralna, zbiory misyjne
KIK
166
Muzea, GaLerie
MUZEUM MISYJNE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP
Stara Wieś 460, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 14 76
e-mail: [email protected]
zwiedzanie: po uzgodnieniu telefonicznym z przełożoną Domu
Generalnego
Zbiory: etnografia ludów Afryki i Azji
MUZEUM POŻARNICTWA
Oddział Muzeum Regionalnego w Brzozowie
Stara Wieś, 36-200 Brzozów
bliższe informacje: Muzeum Regionalnym w Brzozowie, tel. 13 434 18 56
czynne: V-IX wtorki 10.00-13.00
STRZYŻÓW
MUZEUM SAMORZĄDOWE ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ
IM. ZYGMUNTA LEŚNIAKA
ul. Łukasiewicza 10, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 42 38, 889 839 031
e-mail: [email protected]
www.muzeum.strzyzow.pl
www.facebook.com/MuzeumStrzyzow
czynne: wtorki-niedziele 10.00-14.00
Wystawy stałe: Klasa szkolna oraz izba pamięci z lat 50. XX wieku;
XIX-wieczne wnętrze mieszczańskie; Sala miejska; Ekspozycja
archeologiczna prezentująca pradzieje oraz okres średniowiecza
w regionie; Sala muzyczna; Mieszkańcy Strzyżowa i okolic; Wystawa
etnograficzna; Izba pamięci prof. Franciszka ChrapkiewiczaChaperville’a
Wystawy czasowe: Historia fotografii do XX w.; Tajemnice miasta
średniowiecznego... wyniki badań archeologicznych na rynku
w Strzyżowie (2014-2016)
Imprezy: Noc Muzeów (15 V)
SYNAGOGA
Filia Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej
ul. Przecławczyka 6, 38-100 Strzyżów
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów
zwiedzanie w godzinach pracy biblioteki:
poniedziałki-piątki 7.00-18.00, soboty 8.00-14.00
lipiec-sierpień: poniedziałki-piątki 7.00-16.00
Ekspozycja w XVIII-wiecznej synagodze poświęcona mieszkańcom
Strzyżowa pochodzenia żydowskiego
KIK
167
Muzea, GaLerie
TUNEL
Filia Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej
ul. Tunelowa, 38-100 Strzyżów
dostępny do zwiedzania:
maj-październik: soboty-niedziele 10.00-18.00
lipiec-sierpień: poniedziałki-piątki 10.00-18.00
w tygodniu - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
(889 839 031, 17 276 42 38)
poza sezonem obiekt dostępny po uzgodnieniu telefonicznym
Schron kolejowy dla pociągu sztabowego z czasów II wojny światowej
GALERIA MIEJSKA
Filia Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej
Rynek 15, 38-100 Strzyżów
czynna: wtorki-niedziele 10.00-18.00
Prezentacja obrazów ze zbiorów MSZS
TARNOBRZEG
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA TARNOBRZEGA
ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 32 32 (zamek), 15 823 72 03 (spichlerz)
e-mail: [email protected]
www.mhmt.pl
ZAMEK DZIKOWSKI W TARNOBRZEGU
ul. Sandomierska 27, tel. 15 823 32 32
czynne:
wtorki-piątki: V-15 X – 10.00-18.00, 16 X-IV – 10.00-16.00
soboty, niedziele: V-15 X – 12.00-18.00,16 X-IV – 13.00-18.00
poniedziałki - nieczynne
Zamek – dawna siedziba rodu Tarnowskich z odtworzonymi
komnatami parteru i piętra z obrazami z dawnej kolekcji dzikowskiej
hr. Tarnowskich oraz kolekcją miniatur, podziemia z ekspozycją
prezentującą dzieje zamku i wystawą archeologiczną
Wystawy czasowe: Historia górnictwa siarkowego (do III);
Tarnobrzeg w czasach Stanisława Jachowicza (IV-VI); Malarstwo
Pawła Taranczewskiego (VI-IX); „W kręgu Rogatego Serca”. Stanisław
Szukalski i jego uczniowie (IX)
Imprezy: II Dzikowski Festiwal Nalewek (VI); II Zamkowe Spotkania
z Literaturą (VII); II Międzynarodowy Plener Artystyczny (31 VII10 VIII); II Piknik Górniczy (IX); Uroczystość wręczenia Nagrody
im. Michała Marczaka (XI); XI Czwartkowe Wieczory Zamkowe –
spotkania z historią, sztuką i tradycją (raz w m-cu; 15 I – 15 XII)
KIK
168
Muzea, GaLerie
MUZEUM POLSKIEGO PRZEMYSŁU SIARKOWEGO
Spichlerz dworski z 1843 r.
ul. Pawłowskiego 14, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 72 03
czynne: wtorki-piątki 10.00-15.00,
soboty – po wcześniejszym uzgodnieniu,
niedziele, poniedziałki - nieczynne
Zmodernizowana wystawa przypominająca fenomen polskiego
górnictwa i przetwórstwa siarki w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym
TRZCINICA, gm. Jasło
SKANSEN ARCHEOLOGICZNY „KARPACKA TROJA”
Odział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
Trzcinica 646, 38-207 Przysieki
tel. 13 440 50 40
e-mail: [email protected]
www.karpackatroja.pl
czynny: listopad-luty - 9.00-15.30; marzec i październik 9.0017.00; kwiecień i wrzesień - 9.00-18.00; maj-sierpień 9.00-19.00
Imprezy: Od Troi po Bałtyk (11-12 VI); Festiwal Archeologiczny Dwa
Oblicza (19-21 VIII); Europejskie Dni Dziedzictwa (10-11 IX)
TRZEŚNIÓW
GALERIA HEŁMÓW PARADNYCH
36-212 Trześniów 103
tel. 13 439 40 99, 695 762 274
e-mail: [email protected]
www.helmy.haczow.pl
zwiedzanie: po uzgodnieniu z właścicielem Edwardem Mrozem
TUSZÓW NARODOWY
IZBA PAMIĘCI GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
(dom urodzin Generała)
Gminna Biblioteka Publiczna
39-332 Tuszów Narodowy 233
tel. 17 583 99 67
e-mail: [email protected]
www.bibliotekatuszow.pl
czynna: poniedziałki-piątki 11.00-19.00
oraz w pierwsze soboty miesiąca 9.00-13.00
Wystawa stała: Generał Sikorski – Naczelny Wódz Polskich Sił
Zbrojnych
KIK
169
Muzea, GaLerie
TYCZYN
CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Grunwaldzka 29, 36-020 Tyczyn
tel. 17 230 23 27
e-mail: [email protected], www.facebook.com/CDKiIT
czynne: poniedziałki 12:00-16:00, wtorki - środy i piątki 9:00-17:00,
czwartki 9.00-20.00, soboty 10.00-15.00,
niedziele – w zależności od organizowanych imprez
Muzeum oraz galeria w odrestaurowanym budynku
dawnego dworskiego spichlerza, z ekspozycjami historyczną
i etnograficzną powstałymi w oparciu o zbiory byłego Muzeum
Regionalnego w Tyczynie
ULUCZ, gm. Dydnia
CERKIEW – Filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Ulucz 16, 36-204 Dydnia
udostępniana codziennie (klucze u p. Doroty Demkowicz,
tel. 665 834 743)
bliższe inf.: MBL w Sanoku, tel. 13 463 09 34
e-mail: [email protected]
USTRZYKI DOLNE
MUZEUM PRZYRODNICZE BIESZCZADZKIEGO PARKU
NARODOWEGO
ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 10 91
e-mail: [email protected], www.bdpn.pl
czynne: wtorki-soboty 9.00-17.00; 15 listopada-15 kwietnia 8:0016:00; lipiec-sierpień - dodatkowo niedziele 9.00-14.00
Zbiory flory i fauny oraz dot. historii Bieszczadów i geologii Karpat
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
KIK
170
OŚRODEK DOKUMENTACJI I HISTORII REGIONU – MUZEUM
TADEUSZA KANTORA
Stara Plebania, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 242
tel. 17 778 84 50, 600 465 157
e-mail: [email protected], www.gokiw.wielopole-skrz.pl
czynny: maj-wrzesień: wtorki-piątki 10.00-16.00, w pozostałych
terminach po uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji, tel. 17 778 84 50. Zwiedzanie grup zorganizowanych
– po uprzednim uzgodnieniu terminu
Zbiory: Fotografie związane z dzieciństwem Tadeusza Kantora
i Wielopolem z początku XX w., plakaty z występów Teatru Cricot 2
Muzea, GaLerie
ZACZERNIE, gm. Trzebownisko
MUZEUM REGIONALNE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
ZACZERNIA
czynne: w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od 14.00-16.00,
a także w uzgodnieniu z p. Tadeuszem Dynią, tel. 17 859 66 52
Zbiory związane z kulturą i historią Zaczernia
ZARZECZE
MUZEUM DZIEDUSZYCKICH
Oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
37-205 Zarzecze 1
tel. 16 640 15 14 (Zarzecze), 16 621 54 37 (Jarosław)
e-mail: [email protected]
www. www.muzeum-jaroslaw.pl
www.dzieduszyccy.eu
czynne: 1 października - 30 kwietnia: poniedziałki-piątki 9.00-15.00,
w soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel.
507 174 213; 1 maja - 30 września: poniedziałki-piątki 9.00-15.00,
soboty–niedziele 13.00-17.00
Wystawy stałe: Oryginalny wystrój wnętrz z początku XIX w.,
m.in.: salon słonecznikowy, salonik myśliwski, sala genealogiczna;
Dzieje Rodu Dzieduszyckich; Galera - ścieżka edukacyjna
„Ostatni mieszkańcy pałacu w Zarzeczu”; Sala rotundowa;
Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu – wczoraj i dziś
ZYNDRANOWA, gm. Dukla
MUZEUM KULTURY ŁEMKOWSKIEJ
Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa
tel. 13 433 07 12
e-mail: [email protected], www.zyndranowa.org
czynne: Muzeum można zwiedzać codziennie z wyjątkiem
poniedziałków. Godziny zwiedzania prosimy uzgadniać
telefonicznie: 13 433 07 12 lub poprzez e-mail:
[email protected]
Zagroda łemkowska stanowiąca rodzaj miniskansenu
ŻARNOWIEC, gm. Jedlicze
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ
Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze
tel. 13 435 20 13, e-mail: [email protected]
www.muzeumzarnowiec.pl
czynne wtorki-piątki: V-IX 9.00-17.00, X-IV 9.00-16.00
soboty i niedziele: V-IX 9.00-17.00. X-IV 9.00-16.00
ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem
KIK
171
Muzea, GaLerie
Wystawy stałe: Dworek - Kolekcja darów jubileuszowych;
Ekspozycje pomieszczeń mieszkalnych z czasów życia poetki;
Pokój i pracownia Marii Dulębianki - przyjaciółki Konopnickiej
Lamus: „Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka, Europejka” –
ekspozycja biograficzno-literacka
Wystawy czasowe: Ladislav Demko (Koszyce/Słowacja) - malarstwo
(6 II-20 III); Grzegorz Gerba – grafika i malarstwo (26 III-22 V);
„Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – wystawa pokonkursowa
X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjów (28 V-10 VII); „Chwytając chwilę” –
wystawa twórczości artystycznej Barbary Nowakowskiej (17 VI-11 IX);
„Polska w Rapperswilu – Rapperswil w Polsce” – wystawa ze zbiorów
Archiwum PAN w Warszawie (17 IX-13 XI); Małgorzata Twardzik-Wilk
- malarstwo” (19 XI-31 XII)
Imprezy: IV Noc Muzeów (21 V); Koncert z okazji Nocy Muzeów
i 174. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej (21 V); XII Festiwal
– Żarnowiec (2-4 IX); Koncert z okazji 150. rocznicy urodzin
i 60. śmierci Zofii Mickiewiczowej − córki Marii Konopnickiej (8 X);
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin
i 60. śmierci Zofii Mickiewiczowej − córki Marii Konopnickiej (12-13 XI)
Konkursy: X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii
Konopnickiej” (11 I-20 VI); III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii
Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych (11 I-20 VI);
SZKOŁA LUDOWA
przy Gminnym Ośrodku Kultury
Żarnowiec 226, 38-460 Jedlicze
tel. 512 725 830, 512 725 832
e-mail: [email protected]
www.szkolaludowa.jedlicze.pl
czynna: wtorki-piątki 9.00-16.00
Na terenie XIX-wiecznej Szkoły Ludowej znajduje się sala lekcyjna,
w której można zobaczyć, jak ponad 100 lat temu wyglądały zajęcia
szkolne i jakimi posługiwano się pomocami dydaktycznymi.
KIK
172
OrganizatOrzy iMprez
Instytucje kultury samorządu wojewódzkiego
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 18, 64, 69, 75, 81, 96,
100, 145
Centrum Kulturalne w Przemyślu 11, 21, 24, 26, 27, 32, 35, 38, 45, 50,
55, 61, 63, 64, 65, 66, 72, 80, 90, 102, 104, 105, 106, 109, 116,
123, 126
Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie 53
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu 94, 117, 162
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 27, 57, 87, 126, 130, 164
- Cerkiew w Uluczu 170
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 38, 47, 63, 76, 99, 129, 151
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 9, 53, 93, 98, 137, 138, 171
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 48, 160
- Muzeum Historii Miasta Przemyśla 48, 160
- Muzeum Dzwonów i Fajek 48, 161
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 53, 141
- Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie 53, 141
- Muzeum Historii Miasta Rzeszowa 53, 141
Muzeum Podkarpackie w Krośnie 47, 65, 89, 95, 97, 152
- Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy 65, 89, 95,
169
Muzeum-Zamek w Łańcucie 31, 156
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 17, 121
- Szajna Galeria 143
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 22, 28, 45, 48, 61
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 7, 9, 16, 18, 20, 21, 29, 33, 34,
36, 37, 38, 40, 42, 49, 50, 51, 54, 56, 60, 62, 64, 67, 69, 73, 81, 93,
95, 102, 103, 105, 106, 120, 122, 127, 129, 130, 130, 131, 132,
133, 134
Instytucje kultury samorządu powiatowego i gminnego
BIBLIOTEKI
- Brzozów 30
- Kolbuszowa 42, 111
- Komańcza 93
- Krosno 125, 132
- Łańcut 26, 43, 47, 103, 135
- Mielec 12, 28, 29, 30, 107
- Stalowa Wola 20, 37, 62, 93, 132, 133
- Tarnobrzeg 16, 28, 45
- Tryńcza 98
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH / GALERIE
- Dębica 148
- Dydnia 150
- Krosno 19, 52, 85, 105, 154
- Medynia Głogowska 157
- Rzeszów 117, 143, 144
- Sanok 165
- Strzyżów 168
KIK
173
OrganizatOrzy iMprez
KIK
174
DOMY, CENTRA I OŚRODKI KULTURY
- Baranów Sandomierski 67, 113, 114, 125
- Bircza 55
- Błażowa 50, 112
- Boguchwała 53
- Brzozów 24, 45, 86, 124
- Chorkówka 26, 78, 87, 124
- Cmolas 24, 125
- Czarna (bieszczadzka) 85
- Czarna (łańcucka) 30, 77
- Czudec 13, 99, 109, 114, 118
- Dębica (gm.) 19, 39, 43, 50, 77, 96, 98
- Dębica (m.) 10, 24, 32, 34, 36, 40, 44, 45, 58, 65, 112, 113
- Dukla 10, 68
- Dydnia 70
- Dynów 54, 110
- Dzikowiec 29, 115
- Frysztak 7, 111
- Gać 63
- Głogów Młp. 15, 22, 44, 54, 70, 94, 105, 108, 116, 124
- Grodzisko Dolne 104, 126
- Haczów 42, 127
- Harasiuki 27, 93, 118
- Horyniec-Zdrój 21, 33, 83, 88, 99, 117, 123
- Iwonicz-Zdrój 10, 41, 64, 70, 88, 94, 96, 111, 134
- Jarocin 87
- Jarosław 10, 17, 21, 40, 41, 46, 87, 95, 104, 106, 108, 116
- Jasło 8, 29, 31, 35, 42, 55, 58, 59, 66, 92, 110, 119, 120, 125, 127,
132, 133
- Jeżowe 82
- Kamień 37
- Kańczuga 50
- Kolbuszowa 7, 44, 57, 75, 101
- Kołaczyce 71
- Komańcza 74, 77, 78, 86, 93
- Korczyna 56
- Krosno 8, 14, 16, 23, 32, 35, 41, 46, 61, 70, 71, 72, 83, 90, 94, 98,
99, 107, 110, 111, 113, 123, 124, 130, 133, 135, 136
- Krzeszów 13, 66, 95, 97
- Kuryłówka 29, 78, 123
- Lesko 41, 71, 73, 116
- Leżajsk (gm.) 8, 20, 40, 54, 57, 75, 99, 101, 116
- Leżajsk (m.) 58, 67, 69, 118
- Lubaczów 7, 19, 30, 35, 36, 51, 56, 58, 71, 82, 96, 97, 105, 109,
110, 112, 117, 128
- Lubenia 39, 77, 94, 114
- Lutowiska 73, 87
- Łańcut (gm.) 9, 34, 46, 50, 55, 67, 75, 79, 136, 137, 138
- Łańcut (m.) 14, 18, 19, 32, 37, 54, 55, 70, 76, 84, 91, 104, 115,
126, 131, 136
- Markowa 57
OrganizatOrzy iMprez
- Miejsce Piastowe 13, 51, 115, 123
- Mielec (gm.) 23, 68, 101, 125
- Mielec (m.) 9, 17, 31, 38, 41, 84, 100, 107, 109, 116, 117
- Narol 43, 68, 76, 91
- Nisko 19, 22, 72, 103, 120
- Niwiska 118
- Nowa Dęba 64, 67, 78, 79, 104, 118, 130, 135
- Nowa Sarzyna 25, 34, 49, 83
- Padew Narodowa 97, 102, 109
- Pawłosiów 11, 68
- Pruchnik 8, 52, 90
- Przemyśl 16, 81, 100, 114, 134
- Przeworsk 13, 38, 42, 59, 88, 100, 118, 120, 121
- Radomyśl nad Sanem 31, 60
- Radomyśl Wielki 78
- Radymno 24
- Rakszawa 59, 60, 84, 119
- Ropczyce 25, 37, 54, 69, 137
- Rudnik nad Sanem 62
- Rymanów 49, 75, 76, 80, 88, 89, 122
- Rzeszów 20, 23, 37, 52, 60, 63, 95, 96, 106, 108, 115
- Sanok (gm.) 23, 78, 123
- Sanok (m.) 22, 97
- Sędziszów Młp. 18, 20, 38
- Sieniawa 11, 33
- Skołyszyn 12, 14, 39, 107
- Sokołów Młp. 12, 28, 39, 56, 65, 89, 101, 102, 122, 127
- Solina 41, 59, 84
- Strzyżów 26, 36, 43, 85, 113
- Świlcza 60, 106
- Tarnobrzeg 12, 15, 24, 25, 30, 32, 34, 38, 58, 81, 83, 86, 103, 119,
121, 124
- Tryńcza 23, 51, 63, 80, 92, 110
- Tuszów Narodowy 15, 25, 63, 122
- Tyczyn 15, 45, 66, 74, 108
- Ulanów 49, 74, 107, 115
- Ustrzyki Dolne 13, 73, 79, 80, 81, 85, 135
- Wadowice Górne 62
- Wielopole Skrzyńskie 13, 56, 90
- Wiśniowa 114
- Zagórz 83, 92
- Zarzecze 65
MUZEA, IZBY i INNE (samorządowe i innych organizatorów)
- Archidiecezjalne w Przemyślu 161
- Bombki Choinkowej w Nowej Dębie 158
- Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej
w Tyczynie 170
- Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 50, 154
- Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem 164
- Diecezjalne w Rzeszowie 143
KIK
175
OrganizatOrzy iMprez
KIK
176
- Dobranocek w Rzeszowie 142
- Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie 39, 50, 98,
163
- Galeria Hełmów Paradnych w Trześniowie 169
- Gorzelnictwa w Łańcucie 156
- Historyczne – Pałac w Dukli 148
- Historyczne Miasta Tarnobrzega 72, 82, 103, 121, 129, 168
- Oddział Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego
w Tarnobrzegu 169
- Historyczne w Sanoku 165
Izby/Sale
- Kultury Regionalnej w Grochowem 149
- Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Tuszowie
Narodowym 169
- Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy 151
- Pamięci Kultury Łemkowskiej w Komańczy 151
- Regionalna w Antoniowie 144
- Regionalna w Krzywem 154
-Tradycji GOK w Haczowie 149
- Kamienica Orsettich w Jarosławiu 47, 150
- Oddział – Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu 171
- Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej 100,
149
- Kresów w Lubaczowie 155
- Filia – Zespół Cerkiewny w Radrużu 163
- Kultury Bojków w Myczkowie 158
- Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 171
- Kultury Szlacheckiej w Kopytowej 152
- Lalek w Pilźnie 159
- Filia Lipiny 159
- Łemkowskie w Olchowcu 159
- Misyjne Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi 167
- Narciarstwa w Cieklinie 147
- Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim 170
- Parafialne w Bliznem 145
- Parafialne w Pruchniku 160
- Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie 142
- Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny
Ulmów w Markowej 157
- Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku 155
- Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce 146
- Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych 170
- Regionalne Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia 171
- Regionalne w Brzozowie 59, 131, 147
- Oddział Pożarnictwa w Starej Wsi 167
- Regionalne w Dębicy 147
- Regionalne w Jaśle 47, 150
- Regionalne – Pałacyk Oborskich w Mielcu 48, 158
- „Jadernówka – Oddział Fotograficzny 49, 158
- Regionalne w Pilźnie 48, 159
OrganizatOrzy iMprez
- Regionalne w Stalowej Woli 47, 166
- Rzemiosła w Krośnie 12, 92, 153
- Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej 48, 167
- Filia Synagoga w Strzyżowie 167
- Filia Tunel w Strzyżowie 168
- Skansen – Zagroda Kowalska w Krzeszowie Górnym 154
- Skansen w Grabownicy Starzeńskiej 149
- Skansen Zagroda – Muzeum w Markowej 74, 113, 157
- Społeczne Ziemi Błażowskiej 145
- Szkolne Regionalne w Sołonce 166
- Szkoła Ludowa w Żarnowcu 172
- Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej
Wsi 166
- Twierdzy Przemyśl 161
- Wsi w Łękach Dukielskich 156
- Wsi w Odrzykoniu 159
- Zagroda Etnograficzna w Rogach 164
- Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej 157
- Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim 144
- Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie 152
- Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku 49, 163
- Ziemi Leżajskiej 155
TEATRY/ESTRADY
- „Maska” w Rzeszowie 46, 55, 101
- Estrada Rzeszowska 44, 61, 69
Stowarzyszenia i związki twórcze
Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze 44
GOPR Grupa Bieszczadzka w Ustrzykach Górnych 13
KGW
- Powiatowa Rada w Łańcucie 50
- Gminna Rada w Łańcucie 79
- w Chmielu 88
- w Dwerniku 79
Koło Miłośników Historii Łęk Dukielskich 135
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie 60
Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Rzeszowie 67, 95
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Rzeszowie 52
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka 74
Sanockie Towarzystwo Muzyczne 36
Stowarzyszenie
- „Besida” w Czarnej 85
- Chór Fraza w Kosinie 34
- Folklorystyczne „Majdaniarze” w Nowej Sarzynie 14, 44, 124
- Kulturalne „Art Motive” w Rzeszowie 121
- Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” w Łękach Dukielskich 80, 135
- Miłośników Bieszczad „Moje Bieszczady” w Krakowie 86
- „Muzyka Dawna” w Jarosławiu 91
KIK
177
OrganizatOrzy iMprez
- na rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka 77
- Nowe Horyzonty w Warszawie 8
- Orkiestra Dęta – Gmina Dębica 43
- Pasjonatów Motoryzacji Dawnej w Lubeni 39
- Przyjaciół Ziemi Horynieckiej 83
- „Razem w przyszłość” w Morawsku 104
- „Regionalizm” w Korczynie 56
- Rozwoju Wetliny i Okolic 75
- „Zatwarnica” w Zatwarnicy 85
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Fram” 58
Towarzystwo
- Gimnastyczne Sokół 1893 w Mielcu 107
- im. Z. Mycielskiego w Wiśniowej 80
- Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. w Jarosławiu 93
- Miłośników Tańca – Klub Tańca Towarzyskiego
„Dżet – Rzeszów – Boguchwała” w Boguchwale 62
- Ziemi Mieleckiej – Klub Środowisk Twórczych w Mielcu 29
- Przyjaciół Markowej 74, 99, 113
- Przyjaciół Ziemi Bukowskiej 73
- Przyjaciół Ziemi Dubieckiej 94
Zjednoczenie Łemków – Zarząd Główny w Gorlicach i Koło Terenowe
w Olchowcu 53
Związek
- Ochotniczych Straży Pożarnych – ZW w Przemyślu 92
- Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu
Rzeszowskiego 66
Związek Ukraińców w Polsce – Koło w Mokrem 87
Inni organizatorzy
KIK
178
Agencja Artystyczna „Aplauz” w Dębicy 110
Bieszczadzki Klub Pojazdów Zabytkowych „Weteran” w Zagórzu 86
FF Music w Rzeszowie 121
Fundacja
- Cinema Art w Warszawie 20
- Dziedzictwo w Warszawie 57
- im. Księdza Kardynała A. Kozłowieckiego SJ 100
- im. Mikołaja z Radomia 76
Gimnazjum w Narolu 136
Gmina
- Krzywcza 91
- Sanok 27, 90, 126
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie 76
Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 128
Państwowa Szkół Muzyczna I i II st.
- w Sanoku 36
- w Stalowej Woli 33, 51, 89
Parafia
- Katedralna w Rzeszowie 73, 74
- Konkatedralna w Lubaczowie 105
- rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Nisku 11
- rzymskokatolicka w Wołkowyi 11
OrganizatOrzy iMprez
Prezydent Miasta Tarnobrzega 79, 85
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku 17, 18
Powiat
- Niżański 72
- Rzeszowski 66
- Sanocki 27, 56, 96, 126
Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu 32
Publiczne Gimnazjum w Jeżowem 82
Rejonowy Duszpasterz Dzieci i Młodzieży w Tarnobrzegu 15
Siedlisko Carpathia w Mucznem 90
Sołectwo
- Krościenko 73
- Lipsko 91
Starostwo Powiatowe
- Dębica 28, 33, 44
- Krosno 7, 26, 35, 40, 52, 65, 77, 112, 136
- Lesko 82
- Przemyśl 102, 120
- Przeworsk 15, 112
- Strzyżów 114
Studio Pro-Media w Tarnobrzegu 34
Szkoła
- Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp. 18
- Publiczna Muzyczna I st. w Błażowej 21, 89
- Tańca „Takt” w Jarosławiu 69
- Tańca i Ruchu Soul Dance w Nagawczynie 65
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowie 14
Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Historii 52
Urząd Gminy
- Krzywcza 25
- Zarszyn 68, 88
Urząd Gminy i Miasta/Miasta i Gminy
- Narol 91
- Rudnik nad Sanem 62
- Ulanów 74
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 87
Urząd Miasta/Miejski
- Dębica 112, 129
- Leżajsk 58, 69
- Przemyśl 102
- Rzeszów 11, 44, 55, 61, 69
- Ustrzyki Dolne 79
Zarząd Województwa Podkarpackiego 71
Zespół Bieszczadzki Dom w Bandrowie Narodowym 135
Zespół Szkół
- Trzebuska 43
- Wólka Niedźwiedzka 127
Zespół Szkół
- nr 1 w Nienadówce 16
- Specjalnych w Dębicy 128
- Zawodowych w Dynowie 36
Zespół Zamłynianki z Jałowego 81
KIK
179

Podobne dokumenty