Imię i nazwisko Miejsce Pracy e-mail Andrzejewska

Komentarze

Transkrypt

Imię i nazwisko Miejsce Pracy e-mail Andrzejewska
LISTA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO - STYCZEŃ 2017
Miejsce Pracy
e-mail
Zakład Antropologii Fizycznej, AWF Wrocław, al. I.J.
[email protected]
Andrzejewska-Jankowiak Justyna
Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław;
Klinika Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i
Estetycznej UM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153
[email protected]
Antoszewski Bogusław
Łódź;
Apanasewicz Anna
[email protected]
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, Zakład Epidemiologii,
[email protected]
Aranowska Anita
Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Pracownia Antropologii IP CZD (wolontariat) al. Dzieci
[email protected]
Arasimowicz Elżbieta
Polskich 20 Warszawa;
Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet, ul.
[email protected]
Asienkiewicz Ryszard
Wyspiańskiego 58,65-178 Zielona Góra;
emerytowany dyrektor Zakładu Antropologii Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Pilczycka 103/4, [email protected]
Bergman Paweł
150 Wrocław;
Bisiecka Agata
[email protected]
Katedra Antropologii, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16
[email protected]
Borowska-Strugińska Beata
(Pawilon A), 90-237 Łódź;
Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we
[email protected]
Borysławski Krzysztof
Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław
Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytet
[email protected]
Brożyna Maciej
Rzeszowski, ul. Towarnickiego 3, 35-959Rzeszów;
Imię i nazwisko
Brzeźny Anna
Buchwald Wiesław
Budnik Alicja
Burdukiewicz Anna
Chabros Elżbieta
Charzewska Jadwiga
Poradnia Genetyczna, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
Kraków-Prokocim, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków;
Zakład Antropologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń;
Instytut Antropologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska
89, 61-614 Poznań;
Zakład Antropologii Fizycznej Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, Al. I.J. Paderewskiego 35, P2, 51-612 Wrocław;
Instytut Żywności i Żywienia, ul Powsińska 61/63, 02903 Warszawa;
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie ul.
Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa oraz Akademia
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie;
Chorążewska Sandra
Chrzanowska Maria
Chrzanowski Marcin
Chudecka Monika
Cienkosz-Stepańczak Beata
Cieślik Joachim
Cieślik Krystyna
Cymek Lidia
Cynarski Wojciech J.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] lub
[email protected]
[email protected]
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, ul. Św.
Tomasza 28/8, 31-027 Kraków;
ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
Zakład Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii
WKFi PZ US, Al. Piastów 40b/6 pokój 215, Szczecin;
Zakład Antropologii Instytut Zoologii Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gronostajowa 9 30-387 Kraków;
Ciesielska Joanna
Cieślicka Mirosława
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy; ul. Sportowa 2, 85-091
Bydgoszcz;
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut
Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614
Poznań;
Katedra Anatomii, Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej
Jadwigi 27/39,61-871 Poznań
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademia
Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 22b, 76-200
Słupsk;
Uniwersytet Rzeszowskiul. Towarnickiego 3, 35-959
Rzeszów;
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Czaja Robert
Czapla Zbigniew
Uniwersytet Rzeszowski, ul. K. Hoffmanowej 25 35959Rzeszów;
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut
Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614
Poznań;
Czaplińska Marlena
Czarnota Bartłomiej
Czarny Wojciech
Czerniak Urszula
Danel Dariusz
Dąbrowski Paweł
Dąbrowski Robert
Demuth Anna
Dencikowska Alfreda
Domino Grzegorz
Drozd Monika
Drozd Sławomir
Durda Magdalena
Dutkiewicz Robert
Eksterowicz Jerzy
Gawlikowska-Sroka Aleksandra
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu, Katedra Antropologii i
Biometrii, ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań;
Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii we
Wrocławiu, ul. Kuźnicza 35, 50-951 Wrocław;
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet
Medyczny we Wrocławiu im. Piastów Śląskich, ul. T.
Chałubińskiego 6a,50-368 Wrocław;
Muzeum Miejskie w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego
58a/27, 67-100 Nowa Sól;
Katedra Antropologiii Biometrii, Akademia Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul.
Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań;
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Solarza 4/28, 35-125
Rzeszów;
Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet
Rzeszowski, ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski, ul. K. Hoffmanowej 25 35959Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski, ul. K. Hoffmanowej 25 35959Rzeszów;
Godek Łukasz
Gołąb Leon Stanisław
Gotowski Rafał
Graja Katarzyna
Greń Katarzyna
Gronkiewicz Stanisław
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zakład Anatomiii Antropologii, Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku, ul.Kazimierza
Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut
Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614
Poznań;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul.Leszczyńska 110A , 25-326 Kielce;
Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul
Sportowa 2 85-091 Bydgoszcz,
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, al. Powst. Wlkp.
72, 70-111 Szczecin;
Gładykowska-Rzeczycka Judyta
Głąb Henryk
[email protected]
[email protected]
Uniwersytet Rzeszowski, ul. K. Hoffmanowej 25 35959Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Hoffmanowej 25, 35-959
Rzeszów;
Drupka Beata
Duda-Biernacka Barbara
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zakład Antropologii, Instytut Zoologii UJ, ul.
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków;
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Towarnickiego 3; 35-959
Rzeszów;
Instytut Kultury Fizycznej Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie; os.
Kolorowe 6/ 14, 31-938 Kraków;
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut
Geografii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, ul. Mińska 15, Bydgoszcz;
Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław
Uniwersytet Rzeszowski Wydziała Wychowania
Fizycznego, ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów;
Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii we
Wrocławiu, ul. Kuźnicza 35, 50-951 Wrocław;
[email protected] lub [email protected]
[email protected]
[email protected] lub
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Grzybiak Marek
Gwizdała Marta
Haduch Elżbieta
Hanć Tomasz
Henneberg Maciej
Herbert Jarosław
kierownik Zakładu Anatomii Klinicznej Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, ul. Dębinki 1, 80-211
Gdańsk
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut
Antropologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, ul.Umultowska 89, 61-614 Poznań
Zakład Antropologii, Uniwersytet Jagielloński, ul.
Gronostajowa 7, 30-387 Kraków;
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut
Antropologii, Wydział Biologii UAM, ul. Umultowska
89, 61-614 Poznań;
The University of Adelaide, Australia, School of Medical
Sciences,Adelaide SA 5005, Australia;
Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet
Rzeszowski, ul. Towarnickiego 3c, 35-959 Rzeszów;
Janiszewska Renata
Jerszyńska Blandyna
Jeżyk Damian
Juzyszyn Dariusz
Kaczmarek Maria
[email protected]l
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hulanicka Barbara
Ignasiak Zofia
[email protected]
Katedra Biostruktury, Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35,
bud. P-2;
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K.
Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu i
Kultury Fizycznej, ul. Bolesława Chrobrego 27, 26-600
Radom
Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut
Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Umultowska 89, 61-614 Poznań;
Zakład Anatomii i Antropologii AWFiS w Gdańsku;
Russell Bedford Poland Akademia Sp z
o.o.
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut
Antropologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, ul.Umultowska 89, 61-614 Poznań;
Kalinowska Katarzyna
Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej Katedry
Kempińska-Podhorodecka Agnieszka Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin;
Kiejda Katarzyna
Zakład Sportów Indywidualnych, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul Sportowa 2 85Klimczyk Mariusz
091 Bydgoszcz
Koczorski Tomasz
Kolańska Oliwia
Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we
Kołodziej Halina
Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław
Zakład Antropologii. Instytut Zoologii, Uniwersytet
Kołodziej Małgorzata
Jagielloński,ul Gronostajowa 9, 30 – 387 Kraków;
Katedra Biologii Człowieka Wydział Nauk
Biologicznych Uniwersytet Wrocławski, ul. Kuźnicza 35,
Kornafel Danuta
50-138 Wrocław;
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut
Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A.
Kosińska Magdalena
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614
Poznań;
Zakład Anatomii Klinicznej Gdański Uniwersytet
Kosiński Adam
Medyczny ul. Dębinki 1, Gdańsk
Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul
Kostnecka Alicja
Sportowa 2 85-091 Bydgoszcz,
Zakład Antropologii, Akademia Wychowania
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, al. Jana
Kowal Małgorzata
Pawła II 78, 31-571 Kraków;
Kowalczyk Dominika
Pracownia Antropologiczna, Instytut Archeologii UMCS
Kozak-Zychman Wanda
w Lublinie;
Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk we
Kozieł Sławomir
Wrocławiu, ul. Kuźnicza 35, 50-951 Wrocław;
Kriesel Guido
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Król Katarzyna
Kryst Łukasz
Krzykała Magdalena
Krzyżaniak Alicja
Krzyżanowska Monika
Kuder Tadeusz
Kurlej Wiesław
Kwiatkowska Barbara
Lenik Justyna
Lenik Paweł
Lewandowski Andrzej
Lewandowski Zdzisław
Lipowicz Anna
Lisowska-Gaczorek Aleksandra
Lorkiewicz Wiesław
Łastowski Krzysztof
Łopuszańska Monika
Maciałczyk-Paprocka Katarzyna
Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w
Krakowie, al. Jana Pawła II 78; 31-571 Kraków;
Katedra Antropologii i Biometrii, Akademia
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w
Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań;
Zakład Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiegow
Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań;
Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu
Wrocławskiegoul. Kuźnicza 3550-138Wrocław
Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców, Instytut
Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce;
Zakład Anatomii Stomatologicznej, ul. Chałubińskiego
6a, 51-638 Wrocław;
Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław
Wydział Wychowania Fizycznego UR Rzeszów,
Towarnickiego 3, Rzeszów;
Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytet
Rzeszowski, ul. Towarnickiego 3, 35-010 Rzeszów;
Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, Collegium
Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul.
Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz,
Katedra Podstaw Fizjoterapii Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana
Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław;
Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław
Zakład Antropologii Instytut Zoologii Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków;
Katedra Antropologii, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16
(Pawilon A), 90-237 Łódź;
Zakład Logikii Kognitywistyki, Instytut Psychologii,
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szmarzewskiego 89 A, 60568 Poznań;
Polska Akademia Nauk, Zakład Antropologii we
Wrocławiu, ul. Kuźnicza 35, 50-951 Wrocław;
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu; ul. Marcelińska 25
60-802 Poznań
Mańkowska – Pliszka Hanna
Marchewka Justyna
Matusik Stanisław
Mądrzyk Katarzyna
Michalak Edyta
Michnik Kinga
Mnich Barbara
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] lub
[email protected]
[email protected]
zdzisł[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Maciejski Tomasz
Majcher Anna
[email protected]
Klinika Pediatrii i Endokrynologii Warszawski
UniwersytetMedyczny , Samodzielny Publiczny
Dziecięcy Szpital Kliniczny, 00-576 Warszawa, ul.
Marszałkowska 24;
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM,
Katedra Dietetyki i Oceny Żywności UPH Siedlce, ul.
Prusa 14, 08-110 Siedlce;
Doktoranckie: 1.Zakład Antropologii UJ, 2. Katedra i
Zakład Anatomii UJ CM;
Katedra Polityki Turystycznej, AWF Kraków, al. Jana
Pawła II 78, 31-571 Kraków;
Zakład Antropologii Instytut Zoologii Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków;
Zakład Fizjologii Akademia Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań;
Uniwersytet Szczeciński Katedra Antropologii;
Zakład Antropologii,Instytut Zoologii Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków;
[email protected]
[email protected]
[email protected]
stanisł[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Myszka Anna
Nadolska-Ćwikła Irena
Nieczuja-Dwojacka Joanna
Niespodziński Bartomiej
Nowacka-Dobosz Sylwia
Nowaczewska Wioletta
Nowak Marta
Nowak Oskar
Nowakowski Dariusz
Nowosad-Sergeant Ewa
Osiński Wiesław
Palczewska Iwona
Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut
Antropologii, Wydział Biologii, UAM, ul. Umultowska
89, 61-614 Poznań;
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie
Wlkp.,ul. Kołłątaja 2 „B” m. 3, 66-400 Gorzów Wlkp.;
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, Wydział Biologii i Nauko Środowisku;
Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul
Sportowa 2 85-091 Bydgoszcz,
Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa, ul.
Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 45 skr. Poczt. 55;
Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu
Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35, 50 –138 Wrocław;
Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców i
Antropologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy,
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601
Rzeszów;
Instytut Antropologii UAM Poznań, ul. Umultowska 89,
61-614 Poznań;
Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław
Uniwersytet Rzeszowski, ul. K. Hoffmanowej 25 35959Rzeszów;
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61871 Poznań;
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., 00-236
Warszawa, ul. Świętojerska 5/7;
Akademia PedagogikiSpecjalnej ul. Sarmacka 7F/15, 02972 Warszawa;
Pietraszewska Jadwiga
Polak Klementyna
Półtorak Witold
Przychodni Agnieszka
Zakład Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy,
Instytut Nauk Biomedycznych, Wydział Wychowania
Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie; al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków;
Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu;
Uniwersytet Rzeszowski, ul. K. Hoffmanowej 25, 35-959
Rzeszów;
Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet
Rzeszowski, ul. Batorego 21, 37-200 Przeworsk;
Zakład Auksologii, Instytut Edukacji Szkolnej,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.
Krakowska 11, 25-029 Kielce;
Purschel Angelika
Rogóż Joanna
Rosset Iwona
Rożnowski Franciszek
Rożnowski Jarosław
Sawicki Konstanty
Seredyński Antoni
Serwińska Jagoda
Siniarska-Wolańska Anna
Sitek Aneta
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] lub
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pasek Aleksandra
Pasiut Urszula
[email protected]
[email protected]
Paluchowska Monika
Palus Danuta
[email protected]
[email protected] lub
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zakład Archeologii Protohistorycznej, Instytut
Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Moniuszki 10,
35-015 Rzeszów;
Katedra Antropologii Instytut Ekologii i Ochrony
Środowiska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki, ul. Banach 12/16, 90-237 Łódź;
ul. Drewniana 8/87, 76-200 Słupsk
NZOZ „Twój Lekarz”, ul. Łunawska 186-200 Chełmno;
Katedra Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet
Szczeniński;
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Malinowa 1 „B”, 35-103
Rzeszów;
Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, Collegium
Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul.
Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; ul.
Jagielska 23C, 02-886 Warszawa;
Katedra Antropologii, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16;
[email protected]
[email protected]
[email protected]
email:[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sławińska-Ochla Teresa
Katedra Biostruktury, Zakład Antropokinetyki,
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al.
I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław;
[email protected]
Smok Filipina
Sobiecki Jan
Socha Małgorzata
Spring Barbara
Stachoń Aleksandra
Zakład Antropologii, Instytut Nauk Biomedycznych,
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, ul St.
Wysockiej 2B/16, 31-580 Kraków;
Zakład Biologii Człowieka, Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51612 Wrocław;
Zakład Antropologii AWF w Krakowie, al. Jana Pawła II
78, 31-571 Kraków;
Zakład Antropologii AWF Wrocław, al. I.J.
Paderewskiego 35, bud. P2, 51-612 Wrocław;
Stańczyk Diana
Stos Katarzyna
Strzelczyk Ryszard
Suliga Edyta
Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania
Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań;
Szczepanowska Ewa
Szczurowski Jacek
Szwed Anita
Szwed Anna
Szymańczyk Justyna
Śliż Maciej
Teul Iwona
Tomaszewska Agnieszka
Tomczyk Jacek
Katedra Rekreacji, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet
Szczeciński, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin;
Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław
Waszak Małgorzata
Wdowiak Lilianna
Wieliński Dariusz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zakład Antropologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków;
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut
Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614
Poznań;
Poradnia Genetyczna, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
Kraków-Prokocim, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków;
Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu
Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław;
Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytet
Rzeszowski, ul. Hoffmanowej 25, 35-310 Rzeszów;
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, PUM,
Szczecin, al. Powst. Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5, 51-631 Wrocław
Zakład Antropologii Biologicznej, Instytut Ekologii i
Bioetyki,Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego,ul.
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa;
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected];
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Trzaska Agnieszka
Umławska Wioleta
[email protected]
[email protected]
Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i
Sportu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, ul. Sportowa 2, Bydgoszcz
Szlaga Agnieszka
Szostek Krzysztof
[email protected]
[email protected]
Zakład Anatomii, Katedra Fizjoterapii, AWF Kraków, al.
Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków;
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, Al. IX Wieków Kielc 19,25-317
Kielce;
Szafraniec Dominika
Szark-Eckardt Mirosława
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stupnicki Romuald
Suder Agnieszka
[email protected]
Katedra Biologii Człowieka, Uniwersytet Wrocławski,
ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław;
Katedra Anatomii, Akademia Wychowania
Fizycznegoim. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,61871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39
Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej, Pomorski
Uniwersytet Medyczny, ul. Żołnierska 48. 71-210
Szczecin;
Katedra Antropologiii Biometrii, Akademia Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul.
Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań;
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Wolański Napoleon
Woronkowicz Mariola Agnieszka
Wójtowicz Ewa
Wronka Iwona
Zadarko-Domaradzka Maria
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w
Białymstoku ul. Jagielska 23 C, 02-886 Warszawa;
Zakład Antropologii, Instytut Nauk Biomedycznych,
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława
Czecha w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, 31-571
Kraków;
Katedra Nauk Przyrodniczych, Zakład Anatomii i
Antropologii, Akademia Wychowania Fizycznego i
Sportu, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk;
Zakład Antropologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 31-387 Kraków;
Zakład Biologii Człowieka i Edukacji Zdrowotnej,
Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet
Rzeszowski, ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów;
Ziółkowska-Łajp Ewa Maria
Żarów Ryszard
Żądzińska Elżbieta
Żukowska Hanna
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zdanowicz Magdalena
Ziomkiewicz-Wichary Anna
[email protected]
Zakład Antropologii Polska Akademia Nauk/
Department of Anthropology, Yale University, 10
Sachem Street, 06511 New Haven, CT USA;
Katedra Antropologiii Biometrii, Akademia Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul.
Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań;
Zakład Antropologii, Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, 31-571
Kraków;
Katedra Antropologii, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16
(Pawilon A), 90-237 Łódź;
Instytut Kultury Fizycznej,Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Sportowa 2, Bydgoszcz;
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]