blizzard pdf

Komentarze

Transkrypt

blizzard pdf
blizzard.
Oznaczenie serii
konstrukcyjnej
Wydajność (zielony
groszek twej +15 °C,
twyj -18 °C)
b 12/50
b 12/75
b 15/100
b 15/125
b 15/150
5000 kg/h
7500 kg/h
10000 kg/h
12500 kg/h
15000 kg/h
Wysokość wlotu
2800 mm
Wysokość wylotu
1800 mm
Liczba modułów –
Strefa zamrażania
wstępnego
2
3
3
4
4
Liczba modułów –
Główna strefa
zamrażania
4
6
7
8
10
2 x 0,37 kW
2 x 0,37 kW
2 x 0,55 kW
2 x 0,55 kW
2 x 0,75 kW
Moc napędu
mroźnia fluidyzacyjna.
mroźnia magazynowa.
taśma.
Materiał taśmy
stal nierdzewna 1.4301 lub plastik (POM/PA)
Szerokość użytkowa
1250 mm
1500 mm
Powierzchnia taśmy
w strefie zamrażania
wstępnego
3,3 m²
5,0 m²
6,0 m²
8,0 m²
8,0 m²
Powierzchnia taśmy
Główna strefa
zamrażania
6,7 m²
10,0 m²
14,0 m²
16,0 m²
20,0 m²
3 x 1900 m²
3 x 2300 m²
3 x 2800 m²
3 x 3300 m²
Odtajanie sekwencyjne
zespół chłodnicy powietrza.
Powierzchnia płytek
2 x 2000 m²
Materiał rury / płytki
miedź / aluminium lub stal nierdzewna / aluminium
Czynnik
odszraniający
powietrze / gorący gaz / elektrycznie
Temperatura powietrza
Wentylatory
-30°C
6 x 18 kW
9 x 18 kW
10 x 22 kW
12 x 22 kW
14 x 22 kW
ok. 920 kW
ok. 1230 kW
ok. 1520 kW
ok. 1810 kW
dane dotyczące chłodnictwa.
Moc
ok. 620 kW
Czynniki chłodnicze
R717 amoniak, R507, R404, inne czynniki chłodnicze na zamówienie
Temperatura odparowania
-38°C
Zapotrzebowanie na
moc
ok. 130 kW
ok. 190 kW
ok. 250 kW
ok. 290 kW
ok. 335 kW
Moc przyłączeniowa
ok. 170 kW
ok. 235 kW
ok. 310 kW
ok. 365 kW
ok. 420 kW
Napięcie zasilania
230/440 V, 3 fazy, 50 Hz
Możliwe są też układy będące odbiciami.
heinen freezing gmbh & co. kg · achternstraße 1-17 · 26316 varel / germany
tel. +49 44 51 122-0 · fax +49 44 51 122 - 122 · www.heinen.biz
member of
www.akahl.de
B01 - 2013 - PL
wartości przyłączeniowe.
PL
pasteurizing.
fermenting.
cooling.
freezing.
blizzard.
system.
pasteryzator spiralny.
garownia spiralna.
mroźnia spiralna. chłodnia spiralna.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Odtajanie po zmianie produkcyjnej
mroźnia fluidyzacyjna.
sprostać najwyższym wymaganiom. nasze mroźnie fluidyzacyjne.
uniwersalna.
nowoczesna.
wszechstronna.
Różna liczba modułów w strefie za-
Panele ścienne i wierzchnie izolowa-
Lekkie lub ciężkie, miękkie lub twarde –
mrażania wstępnego i strefie głównej
nej obudowy są pokryte wewnątrz
każdy produkt jest inny. Liczne warianty
oraz dwie systemowe szerokości
stalą nierdzewną, zaś podłoga jest
taśm ze stali nierdzewnej lub tworzywa
pozwalają na dokładne dopasowanie
wykonana w postaci spawanej wanny
sztucznego o różnym prowadzeniu
do produktu i wydajności. Regulowane
ze stali nierdzewnej z wykonanymi od-
powietrza, a także sterowane często-
częstotliwościowo napędy systemu
pływami. Dostęp odbywa się poprzez
tliwościowo, silnikowe napędy taśm i
przenośników i wentylatorów zapew-
troje drzwiczek w obudowie izolacyjnej
zmienne sterowanie strumienia obję-
niają niezbędną elastyczność przy
ze stali nierdzewnej z łącznikami sty-
tości powietrza, zapewniają doskonałe
przetwarzaniu różnych produktów w
kowymi w drzwiczkach i elektrycznym
dopasowanie do rożnych produktów.
jednym systemie.
podgrzewaniem ramy.
praktyczna.
funkcjonalna.
wydajna.
Zmontowane fabrycznie moduły umoż-
System blizzard oferuje najnowocze-
liwiają szybki montaż i wbudowanie w
blizzard.
modułowa.
niezawodna.
dopasowana na miarę.
Po zakończeniu zmiany produkcyjnej
Prosty system czyszczenia taśmy
Przystosowana do przemysłowej pracy
System blizzard można wyposażyć
śniejszą technikę sterowania PLC, roz-
instalację można odtajać ręcznie,
z zespołem pompy do zwiększania
wielozmianowej konstrukcja, optymal-
opcjonalnie np. w izolowaną obudowę
linię produkcyjną i o niemal dowolnej
budowane możliwości zdalnej obsługi i
gorącym gazem lub elektrycznymi
ciśnienia i wytwarzania piany można
na dostępność w celu czyszczenia,
zewnętrzną ze stali nierdzewnej lub
konfiguracji. Postawiony na podłodze
komunikacji, wprowadzania i zapisywa-
elementami grzejnymi. System zdmu-
stopniowo rozbudowywać do roz-
obsługi technicznej i konserwacji,
w pełni spawaną obudowę izolacyj-
hali, na fundamencie lub ramie nośnej
nia wszystkich parametrów produktu i
chiwania szronu pozwala na prze-
szerzonego systemu czyszczenia
zastosowanie wysokogatunkowych
ną, w nadzór kamerami, przedłużony
system freezelite to doskonałe rozwią-
instalacji produkcyjnej w recepturach, a
dłużenie czasu pracy bez odtajania.
lub w pełni zintegrowanego systemu
podzespołów oraz zmniejszona liczba
wlot umożliwiający ciągłe czyszczenie
zanie dla linii o dużej i bardzo dużej
także rozbudowaną wizualizację (obra-
Przy odtajaniu sekwencyjnym proces
czyszczenia, który oprócz taśmy i
części ruchomych gwarantują najwyż-
taśmy lub w taśmowy filtr śniegu i
wydajności.
zy 3D instalacji, wyznaczanie trendów
odtajania zachodzi ciągle; pozwala
układu transportowego czyści również
szy stopień niezawodności.
drobnych zanieczyszczeń – odpowied-
temperaturowych itd.) za pomocą
to na przedłużenie czasu pracy do
całe wnętrze.
barwnego ekranu dotykowego.
144 godzin bez przerwy.
nio do potrzeb użytkownika.

Podobne dokumenty