OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW Stowarzyszenie na

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW Stowarzyszenie na
OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór
beneficjentów do projektu pn.: „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację
zajęć rehabilitacyjnych”.
Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu
powiatu gryfińskiego oraz ich rodzice.
Liczba miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia organizowane w ramach projektu:
 hipoterapia
 zajęcia w wodzie
 zajęcia rehabilitacyjne
Zajęcia będą odbywały się na w okolicach miasta Gryfina. Realizator projektu nie zapewnia
pokrycia kosztów transportu.
Zgłoszenia do projektu prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST
74-105 Nowe Czarnowo 66
Termin składania zgłoszeń 06.06.2016-13.06.2016.