Pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument
ISSN 1734-0462
NR 7 (101) LIPIEC 2013
INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA
(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)
Największa irańska inwestycja w Polsce!
Blisko 30 mln zł ma zostać zainwestowanych w hutę „Irena”, co oznacza, że będzie
to największa inwestycja irańska w Polsce. Tak w skrócie można podsumować informacje przekazane przez nowego właściciela huty, Irańczyka Hassana Riyazi, podczas spotkania z Prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą. Przypomnijmy, „Irena” już ponad dwa lata jest w stanie upadłości. Syndyk Grzegorz Floryszak za prawie 10 mln zł
sprzedał większość tej firmy w drodze przetargu przedsiębiorcy, który przez ostatnie lata
był głównym odbiorcą kryształów z huty. Irańczyk nie jest jeszcze pełnym właścicielem
przedsiębiorstwa, bowiem zgodnie z umową stanie się nim, gdy zapłaci ostatnią ratę
z kwoty, za którą kupił zakład. W rozmowie z prezydentem Hassan Riyazi wskazał, że
do końca roku mają zakończyć się prace renowacyjne w hucie. Rozpoczną się one już
w ciągu najbliższych dni. W pierwszej kolejności dotyczyć będą remontu dachu zakła-
du. Prezydent poinformowany został o dwuetapowych działaniach przyszłego właściciela. Pierwszy to uruchomienie produkcji wyrobów ze szkła sodowego. Przyszły właściciel „Ireny” oczekuje bowiem na zamówioną nowoczesną linię do produkcji szkła sodowego, która zostanie zamontowana w najbliższych miesiącach. Produkcja wyrobów ze
szkła sodowego ma ruszyć na początku przyszłego roku. Następnie rozpoczną się prace związane z realizacją drugiego etapu – montowaniem nowoczesnej wanny do produkcji szkła kryształowego i prowadzenia produkcji wyrobów z kryształów. W momencie rozpoczęcia produkcji szkła sodowego zatrudnionych zostanie ok. 130 pracowników.
Hassan Riyazi liczy na powrót do pracy tych pracowników, którzy już w zakładzie byli zatrudnieni.W przyszłości wraz z uruchomieniem kolejnych profili działalności ma wzrosnąć liczba pracowników. Jazz, Joplin, Jokes i... owacje na stojąco
Światowej sławy wirtuoz skrzypiec, legendarny Vadim Brodski wystąpił 13 lipca w Inowrocławiu. Zakład Przyrodoleczniczy, do
którego ze względu na niesprzyjającą aurę przeniesiono koncert,
dosłownie „pękał w szwach”. Ci, którym nie udało się wejść do budynku, słuchali występu z głośników ustawionych na zewnątrz zakładu. Koncert zatytułowano „Jazz, Joplin, Jokes”. Mistrz wystąpił z towarzyszeniem „Pro Arte Group”. Koncert prowadziła Maria Juraszek, Prezes Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte”. Publiczność nagrodziła występ owacjami na stojąco. Po koncercie Vadim Brodski wraz z Prezydentem Inowrocławia
Ryszardem Brejzą odsłonili na muszli koncertowej tablicę upamiętniającą wybitnego pianistę Witolda Małcużyńskiego (1914
-1977), który po zdobyciu III nagrody w III Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, dał pierwszy publiczny koncert właśnie w inowrocławskiej muszli. Warto dodać, iż
Vadim Brodski dzień przed swoim występem, zasadził pamiątkowy dąb w Parku Solankowym oraz odwiedził pijalnię wód. (bez)
Fot. Beata Zarzycka
2
nr 7(101)
Nieruchomości
Prezydent Inowrocławia ogłasza:
- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na
3 lata nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej przy ul. Słonecznej. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu jest w trakcie opracowania. Przetarg odbędzie się 31 lipca, o godz. 11.00, w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36,
I piętro, sala nr 107-108;
- drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kruczej. Łączna powierzchnia działek to 2,1755 ha. Teren jest niezabudowany i wchodzi w skład Strefy Zachodniej Inowrocławskiego Obszaru
Gospodarczego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod usługi
i przemysł. Oferty należy składać do 21 sierpnia, do godz.
15.00 w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące m.in. dodatkowych warunków przetargu, można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (tel. 52-35-55-212) oraz
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich (tel. 52-35-55-230, 52-35-55-235) UMI;
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Niepodległości. Powierzchnia to
0,0247 ha. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Na nieruchomości zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna: kanał
deszczowy f 100 mm, studnia rewizyjna i wpust deszczowy (w przypadku sprzedaży nieruchomości ustalona zostanie nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz PWiK),
gazociąg niskiego ciśnienia DN 100, elektroenergetyczna
sieć nn zasilająca pobliskie budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej, kanalizacja teletechniczna z kablami.
Przetarg odbędzie się 26 sierpnia, o godz. 10.20, w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36,
I piętro, sala nr 107-108;
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ikara. Powierzchnia to 0,0040
ha. Działka może stanowić jedynie uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Przetarg
odbędzie się 26 sierpnia, o godz. 10.35, w Urzędzie Miasta
Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, I piętro, sala
nr 107-108;
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stare Miasto. Powierzchnia to 0,0085
ha. Działka może stanowić jedynie uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obowiązuje m.in. zakaz
budowy. Przetarg odbędzie się 18 września, o godz. 10.00,
w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, I piętro, sala nr 107-108;
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stare Miasto. Powierzchnia to 0,0288
ha. Działka może stanowić jedynie uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obowiązuje m.in. zakaz
budowy. Przetarg odbędzie się 18 września, o godz. 10.15,
w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, I piętro, sala nr 107-108;
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej. Powierzchnia to 0,0063
ha. Działka może stanowić jedynie uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obowiązuje m.in. zakaz
budowy. Przetarg odbędzie się 18 września, o godz. 10.30,
w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, I piętro, sala nr 107-108.
UWAGA: Pełna treść ogłoszeń zamieszczona została na
stronie internetowej www.inowroclaw.pl.
NASZE MIASTO INOWROCŁAW
LIPIEC 2013
Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?
Poniżej prezentujemy opracowany przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich wykaz prac, które są w przygotowaniu, w trakcie realizacji bądź zostały zakończone.
Przygotowywane dokumentacje projektowe:
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej ulic: Stare
Miasto, Młyńska, Plebanka, Poprzeczna, Przypadek,
- budowa chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia
ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do
ul. Torowej,
- przebudowa ul. Jesionowej i al. 800-lecia Inowrocławia.
Mieszkańcy zainteresowani którąś z ww. inwestycji
mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
UMI, ul. Prezydenta Roosevelta 33, e-mail: [email protected]
inowroclaw.pl.
Procedury przetargowe
(trwające i w przygotowaniu):
-wykonanie nawierzchni tymczasowych ulic: Pogodnej
i Juliana Trzcińskiego,
- przebudowa ul. Romana Dmowskiego.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- przebudowa ul. Objazdowej,
- budowa i przebudowa części alejek parkowych, przebudowa nawierzchni placu zabaw i wykonanie plaży
w Parku Solankowym w ramach projektu „Uzdrowisko
Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – III etap”,
- uciepłownienie centrum miasta Inowrocławia (sieci cieplne ułożone będą na ulicach: Tadeusza Kościuszki i Kościelnej),
- wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż wiaduktu
przy ul. Poznańskiej,
- przebudowa ul. Skrytej,
- wykonanie oświetlenia dwóch mostków w Parku Solankowym.
Inwestycje zakończone:
- remont Teatru Letniego w ramach projektu „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)
– III etap”.
W prezencie dostali… boisko
Fot. Beata Zarzycka
Nie lada prezent otrzymali uczniowie Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, których szkoła
w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia. Do dyspozycji młodzieży oddano bowiem wielofunkcyjne boisko (na
zdjęciach powyżej) ze sztuczną nawierzchnią.
Dni Inowrocławia 2013
Fot. Beata Zarzycka
Koncert podczas którego wystąpili: Ania Rusowicz (na zdjęciu z prawej), zespół Brathanki i Oceana zorganizowany został na finał Dni Inowrocławia, w programie których były m.in. Jarmark Kujawski, V Ogólnopolski Festiwal Sportów Plażowych (na zdjęciu z lewej). Otwarcie wystawy „Inowrocławska Plastyka 2013”, konkursy, występy, turnieje.
LIPIEC 2013
nr 7 (101)
NASZE MIASTO INOWROCŁAW
3
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Poniżej publikujemy przygotowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej harmonogramy: odbioru odpadów niesegregowanych (pojemniki 110-litrowe, 240-litrowe i 1100-litrowe) i w workach. Przypominamy, że osobno wywożone są
odpady z kontenerów. Te ustawione są zwykle przy budynkach wielorodzinnych, gdzie częstotliwość wywozu (zarówno segregowanych jak i niesegregowanych śmieci) ustalana jest zazwyczaj indywidualnie z zarządcą budynku. Jeśli więc w poniższym terminarzu
znajduje się ulica, przy której są zlokalizowane budynki wielorodzinne, to należy harmonogram odnieść wyłącznie do małych pojemników (SM-110, MGB-240 i PA-1,1), a nie kontenerów.
Harmonogram (na sierpień 2013 r.) odbioru
odpadów niesegregowanych
(pojemniki 110-litrowe, 240-litrowe i 1100-litrowe):
1, 5, 8, 12, 17, 19, 22, 26 i 29 sierpnia – ulice: Henryka Fryderyka Hoyera.
1, 8, 17, 22 i 29 sierpnia – ulice: aleja Okrężna, Andrzeja,
Grodzka, Jana Kasprowicza, Karola Libelta, Ks. Bolesława
Jaśkowskiego, Kurowa, Mała Andrzeja, Podgórna, Poznańska, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowa, Stanisława Staszica.
1, 17 i 29 sierpnia – ulice: Andrzeja Rakoczego, Bagienna,
Bartka Nowaka, Daniela Rakowicza, Dedala, Henryka Czamana, Hm. Marcina Strachanowskiego, Ikara, Izydora Sobeckiego, Jana Karola Maćkowskiego, Józefa Dankowskiego, Kazimierza Burzyńskiego, Kruśliwiecka, Lotnicza, Mikorzyńska, Objazdowa, Piotra Bartoszcze, Powstańców Warszawy, Przy Stadionie, Radosna, Rodu Czaplów, Stanisława
Łuczaka, Stanisława Szenica, Szczęśliwa, Szybowcowa, Tadeusza Śliwaka.
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 i 30 sierpnia – ulice: Armii Krajowej,
Bolesława Krzywoustego, Jana Kilińskiego, Marulewska (do
nr. 34), Św. Mikołaja, Świętokrzyska, Władysława Jagiełły.
2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 i 30 sierpnia – ulice:
Mieszka I, Władysława Łokietka.
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 26, 30 sierpnia – ulice: Józefa Krzymińskiego, Królowej Jadwigi.
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 i 30 sierpnia – ulice: 6 Stycznia, aleja 800-lecia Inowrocławia, aleja Niepodległości, Emilii Plater,
Gen. Franciszka Kleeberga, Ignacego Paderewskiego, Iwana
Alejnika, Janusza Kusocińskiego, plac Klasztorny, Rzeźnicka,
Stanisława Wachowiaka, Szarych Szeregów, Wałowa, Wodna, Wojska Polskiego.
2, 9, 16, 23 i 30 sierpnia – ulice: Bursztynowa, Cegielna, Dubienka, Krótka, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Łucjana Grabskiego, Plebanka, Rybnicka, Rynek, Tadeusza Kościuszki, Zielona, Zygmunta Kurka.
2, 16 i 30 sierpnia – ulice: Adama Znanieckiego, Bolesława Brodnickiego, Czesława Janczarskiego, Dąbrówki, Długa,
Edwarda Ponińskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny, Jana Brzechwy, Jana Marcina Szancera, Janiny Porazińskiej, Jesionowa, Józefa Kościelskiego, Juliusza Trzcińskiego, Justyny Wichlińskiej, Kornela Makuszyńskiego, Ks. Władysława Demskiego, Leona Czarlińskiego, Marii Kownackiej, Miechowicka,
Płk. Witolda Roszkowskiego, Ppłk. Józefa Owczarskiego, Prezydenta Apolinarego Jankowskiego, Różana, Stanisława Sroczyńskiego, Stefana Knasta, Sylwestra Ranusa, Tomasza Graczykowskiego.
5, 12, 19 i 26 sierpnia – ulice: aleja Henryka Sienkiewicza,
Aleje Mikołaja Kopernika, Bpa Antoniego Laubitza, Dworcowa, Farna, Gen. Władysława Sikorskiego, Jacewska, Kasztelańska, Ks. Bogdana Gordona, Poprzeczna, Przypadek, Stare Miasto.
5 i 19 sierpnia – ulice: Adama Poszwińskiego, Batkowska,
Franciszka Becińskiego, Grochowa, Jagiellońska, Jakuba Jasińskiego, Ks. Dobromira Ziarniaka, Macieja Wierzbińskiego,
Marcelego Kujawy-Połczyńskiego, Niemojewskich, Papuszy,
Rąbińska, Składowa, Stanisława Waszaka, Stefana Czarnieckiego, Szkolna, Warsztatowa, Zielna, Żytnia.
6, 13, 20 i 27 sierpnia – ulice: aleja Powstańców, Kościelna,
Mała Rybnicka, Marii Konopnickiej, Młyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Studzienna, Szeroka, Władysława Hermana.
6, 13, 20 i 28 sierpnia – ulice: Karola Marcinkowskiego, Metalowców.
6 i 20 sierpnia – ulice: Bluszczowa, Jęczmienna, Lniana, Łubinowa, Rzepakowa, Słoneczna, Słonecznikowa.
7, 14, 21 i 28 sierpnia – ulice: Błonie, Glinki, Harcerstwa Polskiego, Ignacego Daszyńskiego, Magazynowa, NMP, Okrężek,
Orłowska, Rogowa, Szymborska, Św. Ducha, Toruńska.
7 i 21 sierpnia – ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza,
Andrzeja Dybalskiego, Bolesława Leśmiana, Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Dyngusowa, Elizy Orzeszkowej, Fiołkowa, Franciszka Posadzego, Jana Kochanowskiego, Józefa Chociszewskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Weyssenhoffa, Juliusza Słowackiego, Klemensa
Janickiego, Kolejowa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Kujawska, Leona Czaplickiego, Leona Kruczkowskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Reja, Modrakowa, Ogrodowa, Polna, Rolna, Ruciana, Rumiankowa, Skryta, Stanisława
Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Śniadeckich, Tadeusza
Boya-Żeleńskiego, Wiejska, Wielkopolska, Władysława Reymonta, Wspólna, Zenona Kosidowskiego.
8 i 22 sierpnia – ulice: Boczna, Makowa, Osiedle Bydgoskie,
Pakoska, Powstańca Kwiatkowskiego, Przy Stawku, Szklarska, Szosa Bydgoska.
9 i 23 sierpnia – ulice: Gdyńska, Mostowa, Nowa, Pogodna,
Stanisława Przybyszewskiego.
12 i 26 sierpnia – ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława
Śmiałego, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Górnicza, Gronowa,
Jagodowa, Józefa Ulatowskiego, Kazimierza Jagiellończyka,
Kazimierza Kujawskiego, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa, Malinowa, Mątewska, Morelowa, Orzechowa, Piękna, Pokojowa,
Solna, Spokojna, Topolowa, Transportowca, Wiktora Spornego, Wiśniowa, Zygmunta Wilkońskiego.
13 i 27 sierpnia – ulice: 3 Maja, Budowlana, Bukowa, Cicha, Deszczowa, Fabryczna, Gustawa Zielińskiego, Gwarków,
Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, Jaśminowa, Kątna, Konwaliowa, Lipowa, Marulewska (od nr. 34), Milenijna, Niezapominajki, Popowicka, Romana Dmowskiego, Staropoznańska,
Stefana Batorego, Średnia, Torowa, Tulipanowa, Wrzosowa,
Zamknięta, Zapadłe, Zofiówka.
14 i 28 sierpnia – ulice: Chemiczna, Dojazdowa, Działowa,
Kruszańska, Rzemieślnicza, Sodowa, Stolarska, Wapienna.
17 i 29 sierpnia – ulice: Kamienna i Nizinna.
Harmonogram (do końca 2013 r.)
odbioru odpadów w workach
5 sierpnia, 2 września, 7 października, 4 listopada
i 2 grudnia – ulice: Bolesława Krzywoustego, Brzoskwiniowa,
Brzozowa, Długa, Gronowa, Jagiellońska, Jagodowa, Ks. Dobromira Ziarniaka, Leona Czarlińskiego, Lipowa, Malinowa,
Morelowa, Orzechowa, Różana, Solna, Stefana Czarnieckiego, Stanisława Sroczyńskiego, Sylwestra Ranusa, Szymborska,
Tomasza Graczykowskiego, Wiśniowa, Władysława Jagiełły.
6 sierpnia, 3 września, 1 października, 5 listopada
i 3 grudnia – ulice: Bagienna, Chemiczna, Dyngusowa, Fran-
ciszka Posadzego, Fiołkowa, Gdyńska, Kamienna, Kolejowa, Kwiatowa, Makowa, Mątewska, Mikorzyńska, Mostowa, Modrakowa, Nizinna, Objazdowa, Piękna, Popowicka,
Polna, Pokojowa, Poznańska, Rolna, Ruciana, Rumiankowa,
Rzeczna, Skryta, Słoneczna, Sodowa, Staropoznańska, Wapienna.
7 sierpnia, 4 września, 2 października, 6 listopada
i 4 grudnia – ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Cegielna, Edwarda Ponińskiego, Jana III Sobieskiego, Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Juliusza Trzcińskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Kujawskiego,
Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Kątna, Konwaliowa, Milenijna, Marulewska, Niezapominajki, Stefana Batorego, Topolowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Wrzosowa.
1 sierpnia, 5 września, 3 października, 7 listopada
i 5 grudnia – ulice: Batkowska, Bursztynowa, Franciszka Becińskiego, Grochowa, Jakuba Jasińskiego, Józefa Ulatowskiego, Lniana, Łubinowa, Macieja Wierzbińskiego, Marcelego Kujawy-Połczyńskiego, Niemojewskich, Rąbińska, Rzepakowa, Słonecznikowa, Stanisława Waszaka, Warsztatowa,
Zapadłe, Zielna, Żytnia.
12 sierpnia, 9 września, 14 października, 18 listopada
i 9 grudnia – ulice: Błonie, Józefa Chociszewskiego, Dąbrówki, Długa, Działowa, Glinki, Jacewska, Marii Skłodowskiej-Curie, Osiedle Bydgoskie, Rogowa, Szosa Bydgoska, Śniadeckich,
Św. Ducha, Władysława Hermana, Zygmunta Kurka.
13 sierpnia, 10 września, 8 października, 12 listopada
i 10 grudnia – ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza,
aleja Niepodległości, Bolesława Prusa, Bolesława Leśmiana,
Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Jana Kochanowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego, Justyny Wichlińskiej, Klemensa Janickiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ks. Władysława Demskiego, Leona Czaplickiego, Leona Kruczkowskiego, Mikołaja Reja, Płk. Witolda Roszkowskiego, Ppłk. Józefa Owczarskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wspólna, Zenona Kosidowskiego.
8 sierpnia, 12 września, 10 października, 14 listopada
i 12 grudnia – ulice: Andrzeja Rakoczego, Bartka Nowaka,
Dedala, Henryka Czamana, Hm. Marcina Strachanowskiego, Ikara, Izydora Sobeckiego, Józefa Dankowskiego, Kazimierza Burzyńskiego, Piotra Bartoszcze, Powstańców Warszawy, Przy Stadionie, Radosna, Rodu Czaplów, Stanisława
Łuczaka, Stanisława Szenica, Szczęśliwa, Szybowcowa, Tadeusza Śliwaka.
14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada
i 11 grudnia – ulice: Andrzeja Dybalskiego, Czesława Janczarskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny, Jana Brzechwy, Jana
Marcina Szancera, Janiny Porazińskiej, Kolejowa, Kornela
Makuszyńskiego, Kujawska, Marii Kownackiej, Miechowicka, Nowa, Ogrodowa, Pogodna, Stanisława Przybyszewskiego, Stefana Knasta, Szymborska, Transportowca, Wiejska, Wielkopolska.
9 sierpnia, 13 września, 11 października, 8 listopada
i 13 grudnia – ulice: Lotnicza, Młyńska, Orłowska, Powstańca Kwiatkowskiego, Przypadek, Stare Miasto, Toruńska, Zamknięta.
4
nr 7(101)
NASZE MIASTO INOWROCŁAW
LIPIEC 2013
Kuracjuszy przybywa!
Stypendia dla studentów
W ubiegłym roku do naszego miasta przyjechało prawie 34 tys. kuracjuszy. To
niemal o 10 tys. więcej niż jeszcze przed kilku laty, kiedy to na leczeniu sanatoryjnym w Inowrocławiu gościliśmy ok. 20-25 tys. osób.
Dane za 2012 r. zostały przedstawione przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy w raporcie o sytuacji społeczno-gospodarczej naszego województwa. Z dokumentu tego dowiedzieliśmy się także, iż te prawie 34 tys. gości w ubiegłym roku, to niemal 30 proc. wszystkich kuracjuszy odwiedzających w tym czasie województwo kujawsko-pomorskie.
– Właściwie to nie powinna być żadna niespodzianka – komentuje przedstawione dane
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, który zaraz dodaje: – Wszyscy widzimy ile osób
odwiedza nasz park, korzysta z oferty chociażby gastronomicznej, czy kulturalnej. To
oczywiste korzyści dla miasta, w tym zysk ekonomiczny. Kuracjusze przebywający w naszym uzdrowisku uiszczają opłatę klimatyczną, która zasila budżet miasta i środki te pozwalają na utrzymanie w całości Parku Solankowego wraz z tężnią solankową. To niejako
prezent dla mieszkańców Inowrocławia od kuracjuszy. Każdy z nas, dobrze życzący miastu, przyjmuje z zadowoleniem i radością te informacje. A tak dobre dane świadczą o coraz lepszej promocji Inowrocławia i przeprowadzonej przez miasto modernizacji i rozbudowie funkcji uzdrowiskowej, licznych inwestycjach poczynionych także w inowrocławskich sanatoriach. To bardzo dobry trend. Inowrocław stał się miastem konkurencyjnym
pod względem uzdrowiskowym.
Przypomnijmy, od niedawna zarówno mieszkańcy naszego miasta jak i goście mogą korzystać z dwóch nowych obiektów – Inowrocławskiej Termy oraz Pijalni wód – palmiarni
„Inowrocławianki”. W Solankach odbywają się imprezy kulturalne, w tym wystawy i koncerty, a we wrześniu – festiwal światła. Miejscowe sanatoria systematycznie rozwijają swoją ofertę. Miasto dba o utrzymanie i modernizację parku i tężni.
Już po raz jedenasty Prezydent Inowrocławia przyzna stypendia młodym inowrocławianom, którzy rozpoczynają studia dzienne i wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami naukowymi w dotychczasowej edukacji, a jednocześnie znajdują się w nienajlepszej sytuacji materialnej.
Od 2003 r. z pomocy materialnej skorzystało 29 stypendystów Prezydenta Inowrocławia. Do tego grona ma szansę dołączyć kolejnych czworo studentów, którzy spełnią regulaminowe kryteria. Stypendium jest wypłacane przez 12 miesięcy, począwszy od października, a jego jednorazowa wysokość to 450 zł.
O przyznanie wsparcia mogą ubiegać się mieszkańcy Inowrocławia, którzy nie przekroczyli 25. roku życia, a średni miesięczny dochód na jednego członka ich rodziny nie
przekracza 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1280 zł brutto). Kandydatami na stypendystów powinni być absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali wpisani na listę studentów studiów stacjonarnych szkoły wyższej w Polsce i wyróżniają
się bardzo dobrymi wynikami w nauce.
Regulamin stypendialny oraz wzór wniosku zawiera Uchwała nr XLV/625/2010 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy
materialnej dla studentów, dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na miejskiej stronie internetowej (www.inowroclaw.pl).
Wnioski o stypendium można pobrać ponadto w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, gdzie również istnieje możliwość zapoznania się ze
szczegółowym regulaminem stypendialnym. Informacje na temat stypendiów dostępne są także na miejskiej stronie internetowej (www.inowroclaw.pl, w zakładce „Ważne dla mieszkańców/Stypendia Prezydenta Inowrocławia/Stypendia naukowe”). Termin
składania wniosków upływa 5 września br.
(JN)
Najzdolniejsi uczniowie gościli w ratuszu
Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych z inowrocławskich szkół gościli w ratuszu. Gratulacje uczniom i ich nauczycielom złożył Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i zastępca Wojciech Piniewski. Oto lista laureatów (w nawiasach podajemy nazwiska nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach): Weronika Kowalska – SP nr 2 (Anna Butryn), Patrycja Jelonek – SP nr 4 (Lucyna Rucińska, Maria Sommertag), Bartosz Wawrzyniak – SP nr 4 (Iwona Roszak), Kamila Stanek – SP nr 6 (Jolanta Kowalczyk), Jędrzej Szerszunowicz – SP nr 6 (Jolanta Kowalczyk), Michalina Madajewska – SP nr 11 (Katarzyna Matuszak), Dominika Sikora – Gimnazjum nr 2 (Joanna Bochat, Agnieszka Matyjasik), Wiktoria Krokowska – Gimnazjum nr 2 (Janina Greń), Dagmara Witkowska – Gimnazjum nr 2 (Janina Greń), Małgorzata Smoczyńska – Gimnazjum nr 2 (Janina Greń,
Aleksandra Pietrzak), Wiktoria Stroniawska – Gimnazjum nr 2 (Janina Greń), Karolina Górna – Gimnazjum nr 2 (Janina Greń), Agata Jakubowska – Gimnazjum nr 2 (Janina Greń), Miriam Komarowska – Gimnazjum nr 2 (Janina Greń, Agnieszka Undrul), Anna Grzybowska – Gimnazjum nr 2 (Janina Greń), Tomasz Konieczny – Gimnazjum nr 2 (Janina Greń), Karol
Bauer – Gimnazjum nr 2 (Agnieszka Undrul, Dariusz Adamus), Anna Piniewska – Gimnazjum nr 2 (Aleksandra Pietrzak), Daniel Zhaludok – Gimnazjum nr 2 (Katarzyna Mazurowska),
Damian Gemziak – Gimnazjum nr 2 (Dariusz Adamus), Patryk Łuczak – Gimnazjum nr 2 (Dariusz Adamus), Paulina Kaja Kozdój – Gimnazjum nr 3 (Renata Pius), Adrianna Chrubczyńska – Gimnazjum nr 3 (Renata Pius), Samanta Maziarz – Gimnazjum nr 3 (Renata Pius), Martyna Dzierżawska – Gimnazjum nr 3 (Jolanta Helak), Wojciech Stanisław Grochola – Gimnazjum nr 3 (Anita Kaczmarczyk, Izabela Mikołajczak, Paweł Mroziński), Martyna Joanna Graczyk – Gimnazjum nr 3 (Izabela Mikołajczak), Krzysztof Marcin Kędzierski – Gimnazjum
nr 3 (Magdalena Wiak), Paweł Pytel – Gimnazjum nr 3 (Renata Pius, Anna Marceniuk-Stoffels), Anna Chęsy – Gimnazjum nr 4 (Hanna Myga, Jadwiga Kranc-Małecka, Rafał Pierzchalski), Filip Patyk – Gimnazjum nr 4 (Marzena Lewandowska, Beata Świtalska), Aleksandra Halik – Gimnazjum nr 4 (Rafał Pierzchalski, Anna Blinkiewicz), Sabrina Pińska – Gimnazjum nr 4 (Anna Kruk, Katarzyna Jankowska), Paweł Czyż – Gimnazjum nr 4 (Anna Kruk, Hanna Myga), Klaudia Kubiak – Gimnazjum nr 4 (Jadwiga Kranc-Małecka), Martyna Damazyn – Gimnazjum nr 4 (Renata Sadowska), Julia Jóśkiewicz – Gimnazjum nr 4 (Jadwiga Kranc-Małecka), Mateusz Szydłowski – Gimnazjum nr 4 (Maria Kańkowska), Aleksandra Molenda – Gimnazjum nr 4 (Anna Kruk), Błażej Kuczma – Gimnazjum nr 4 (Hanna Myga), Oliwia Kościńska – Gimnazjum nr 4 (Beata Świtalska), Dawid Heinich – Gimnazjum nr 4 (Monika Pankowska), Maksymilian Sławinowski – Gimnazjum nr 4 (Jadwiga Kranc-Małecka), Angelika Śmigielska – Zespół Szkół Integracyjnych (Ewa Korpusińska-Prusak), Maciej Wiśniewski – Zespół Szkół Integracyjnych (Ewa Korpusińska-Prusak), Leszek Kopczyński – Katolicka Szkoła Podstawowa (Hanna Madajewska), Karolina Fita – Zespół Szkół Katolickich (Anna
Sosnowska), Jan Urbanek – Zespół Szkół Katolickich (Anna Sosnowska), Aleksandra Bandziak – Zespół Szkół Katolickich (Dorota Gulańczyk), Michał Stefański – Zespół Szkół Katolickich (Maria Owczarz-Komar), Klaudia Zboralska – I LO (Ewa Furman), Igor Chełstowski – Gimnazjum Dwujęzyczne (Michał Burzyński, Agnieszka Hulisz, Katarzyna Kwak, Katarzyna
Kwak), Weronika Zagozda – Gimnazjum Dwujęzyczne (Lilianna Stefańska), Dawid Wiktorowski – II LO (Waldemar Wąśniewski). Serdecznie gratulujemy!
LIPIEC 2013
NASZE MIASTO INOWROCŁAW
nr 7 (101)
5
Papusza Joanny i Krzysztofa Krauzów zdobyła specjalne wyróżnienie podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Jowita Budnik i Antoni Pawlicki, muzykę skomponował Jan Kanty Pawluśkiewicz, autorami zdjęć są Krzysztof Ptak i Wojciech Staroń. Papusza (po romsku – Laleczka), to przydane imię Bronisławy Wajs, wielkiej cygańskiej poetki, która ostatnie 6 lat swego życia (zm. 8 lutego 1987 r.) spędziła w Inowrocławiu. Tutaj doznała uspokojenia i dobrze się czuła…
Harfy i pieśni Papuszy
Była pierwszą uznaną i publikowaną twórczynią wywodzącą się z kręgu kultury romskiej, a Julian Tuwim mocnym głosem określił ją mianem fenomenu poetyckiego. W swych
wierszach i poematach odwoływała się – co zrozumiałe – do doświadczeń folkloru cygańskiego, ale wartość Pieśni Papuszy, Pieśni mówionych czy Lesie, ojcze mój sytuowała ją
w gronie czołowych polskich poetów XX wieku.
Bardzo chciała się uczyć
Papusza urodziła się w 1909 lub 1910 r. Miejsce urodzenia także było zmienne, raz był
nim Lublin, kiedy indziej Grodno lub też inne miasteczko na dalekich wschodnich kresach.
W rzeczywistości na świat przyszła w leśnym obozowisku i tylko metrykę czy inne dokumenty wyrabiano jej w urzędach państwowych w przypadkowych miejscach, gdzie akurat tabor cygański przystanął.
W swoim pamiętniku-życiorysie pisała po latach: Było mi źle, bo mając lat dwanaście
nie umiałam pisać i czytać. Bardzo chciałam się uczyć, ale rodzice nie dbali o mnie. Otóż to
dziecko skąd się mogło uczyć? Takie dziecko dobrze się chowało samo, prosiłam więc dzieci, co chodziły do szkoły, żeby mi pokazywały litery. I tak było. Potem coś ukradłam i nosiłam im, żeby mnie uczono. Blisko nas mieszkała Żydówka-sklepikarka, to łapałam kury
i jej dawałam, a ona uczyła mnie czytać. A potem czytałam już dużo gazety i różne książki. I to okazało się dramatem dla mnie, żem dobra dla ludzi i umiem czytać, bo Cyganie
ze mnie się śmiali, źle o mnie mówili i pluli na mnie. Gdybym nie nauczyła się czytać i pisać, byłabym szczęśliwsza…
„Zdrajczyni” romskich tajemnic
Niespotykane zachowanie tej Cyganki i aspiracje, jakie śmiało deklarowała, były źle odbierane przez społeczność romską, budziły niepokój i nieufność. Nic w tym jednak dziwnego, wszak w tym pokoleniu Cyganów polskich umiejętność czytania i pisania była nader rzadkim wyjątkiem. Tymczasem w 1949 r., gdzieś na szlaku taboru, którym rodzina
Papuszy przemieszczała się po Polsce, poetka poznała Jerzego Ficowskiego (1924-2006),
wtedy młodego i zbuntowanego poetę. Przywiózł go do taboru stroiciel harf z prośbą, by
ukryć przed władzą: – Dał w mordę ubekowi, jest na niego nakaz aresztowania, trzeba
go przechować.
Ficowski nauczył się romskiego języka, żył z Cyganami w taborze dwa lata. To on dostrzegł w jej układanych na gorąco zdaniach nuty poetyckie i namówił Papuszę do zapisywania wierszy, potem je przełożył na język polski i zawiózł Julianowi Tuwimowi, a ten doprowadził do publikacji w Nowej Kulturze. Ficowski po latach wspominał: Miałem to szczęście poznać Papuszę, uchodzę wręcz za jej odkrywcę, a Papusza miała nieszczęście poznać mnie. Bo to za moją sprawą, a wbrew intencjom, stała się jej wielka krzywda, spadły na nią gromy potępienia, a jej imię Cyganie uznali za synonim odstępstwa i zdrady.
Kamieniem obrazy stała się książka Ficowskiego Cyganie polscy, w której – obok rozdziałów dotyczących cygańskich tajemnic obyczajowych – znalazł się także szkic poświęcony poetce. Starszyzna romska uznała wtedy poetkę za zdrajczynię i obłożyła klątwą. Papusza doświadczyła wówczas ostracyzmu, a narastająca agresja i fizyczna przemoc doprowadziły ją do głębokiej depresji i zarzucenia twórczości. W akcie desperacji spaliła wszyst-
kie zapiski i karteczki z rękopiśmiennymi i niedrukowanymi jeszcze poezjami, strasznie odchorowała swoje wykluczenie i wpędzona w obłęd zamilkła.
Lata uspokojenia w Inowrocławiu
Długi czas przebywała w szpitalu psychiatrycznym w Lublińcu, potem mieszkała w Żaganiu i w Gorzowie Wlkp. Żyła w samotności i zapomnieniu, zaistniała publicznie jeszcze tylko na początku lat 70., kiedy
w Warszawie wystawiono romską
operę Pieśni Papuszy. Na krótko wróciła do układania poezji, odmawiała
jednak przyjmowania ministerialnych
stypendiów fundowanych artystom,
dopiero w 1978 r. zgodziła się odebrać nagrodę ministra kultury. Wiosną
1981 r. przeniosła się z Gorzowa Wlkp.
do Inowrocławia, gdzie przygarnęła ją
rodzina ze strony matki, i zamieszkała
w jednym z domów przy ulicy Stefana
Czarnieckiego. Tutaj doznała już uspokojenia i dobrze się czuła. Jeszcze sporo osób pamięta tę, wtedy już starszą
kobietę, często z uśmiechem na twarzy wyglądającą oknem lub wysiadującą na ławeczce przed domem… Zmarła 8 lutego 1987 r. i pochowana została
na miejscowym cmentarzu parafii św.
Józefa. W 2001 r. Rada Miejska Inowrocławia uhonorowała Bronisławę
Wajs nadając jednej z ulic imię poetki. Bronisława Wajs - Papusza (1909/1910-1987)
Pamięć na nowo rozbudzona
Papusza do dziś budzi emocje. Część środowiska Romów ma świadomość, że dzięki
niej powstało pewne świadectwo – ich kultury, poniewierki i świata, który odszedł, ale są
też i ci, w których nadal budzi odruch nienawiści i pogardy. Pozostały po Papuszy tomiki
poezji, romską operę Papusza cygański zespół pieśni i tańca Terno wykonywał od lat 80.
Pod koniec lat 90. nową wersję tego widowiska – Harfy Papuszy opracował i z sukcesem
wystawił w Krakowie Jan Kanty Pawluśkiewicz. Zaprezentowany teraz na festiwalu filmowym w Karlowych Warach film Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze Papusza przyjęto entuzjastycznie i wyróżniono nagrodą specjalną. Krytycy filmowi piszą, że to obraz
mądry, pełen poezji, wolności i wielkich emocji, na nowo budzący pamięć o wielkiej poetce i dramacie jej życia. We wrześniu będzie prezentowany na festiwalu filmów w Gdyni,
a w listopadzie wejdzie na ekrany kin.
PIOTR STRACHANOWSKI
Odeszli...
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (i w jego wcześniejszej formule prawnej zakładu
inowrocławskiego Wojewódzkiego PWiK w Bydgoszczy). Do czasu wyposażenia firmy
w latach 90. w nowoczesny sprzęt i pojazdy nowej generacji, z racji charakteru wykonywanych obowiązków zawodowych i częstego przemieszczania się wózkiem akumulatorowym po ulicach miasta, był charakterystycznym i rozpoznawalnym pracownikiem wodociągów. Miał zamiłowanie do porządku, dyscypliny i munduru. Trzej jego synowie są
zawodowymi żołnierzami. Posiadał odznaczenia państwowe i resortowe, m.in. Srebrny
Krzyż Zasługi. Pochowany został na cmentarzu parafii św. Mikołaja.
*Z opóźnieniem dotarła wiadomość o śmierci w dniu 19 lutego 2013 r. dra n. med.
płka rez. WP Zbigniewa GIEROWSKIEGO (l. 85), chirurga, autora publikacji naukowych.
W latach 1960-1993 zatrudnionego w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, od 1978 r. przewodniczącego Głównej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej oraz
zastępcy komendanta WIML-u. W latach 70. koordynował badania bioastronomiczne
w WIML-u (m.in. kierował medycznym programem lotu kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego) i pracował w Międzynarodowej Komisji ds. Badań Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. W latach 1980-1989 był członkiem Międzynarodowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej Międzynarodowej Federacji Lotniczej w Paryżu. Pochowany został na Starych Powązkach. Na początku kariery zawodowej, w latach 1954-1959, służył
jako starszy lekarz pułku lotniczego w Inowrocławiu, łącząc to z pracą w cywilnej służbie
zdrowia. W szpitalu był starszym asystentem i pod kierunkiem dra Ludwika Błażka zdobył wtedy I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii. Pracował też w Pogotowiu Ratunkowym, działał w zarządzie PCK i uczył w Zasadniczej Szkole Medycznej Asystentek Pielęgniarskich PCK przy ówczesnej ul. Małgorzaty Fornalskiej. Z sentymentem wspominał lata
pobytu w Inowrocławiu, które ukształtowały jego charakter jako lekarza i społecznika.
PIOTR STRACHANOWSKI
*25 czerwca 2013 r. zmarła Helena KUCZYŃSKA (l. 76), z d. Kanarek. Po 1989 r. przez
ponad 20 lat prowadziła piekarnię i ciastkarnię przy ul. Toruńskiej 8, w pomieszczeniach
przejętych po Kujawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Wcześniej piekarnia ta przez
dziesięciolecia była własnością znanego inowrocławskiego cukiernika Edwarda Łężyka, stąd też w nazwie nowego przedsiębiorstwa znalazło się odwołanie do pierwszego właściciela („Piekarnia–Ciastkarnia–Łężyk”). Zmarła była też działaczką Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu. Pochowana została na cmentarzu parafii Matki Boskiej.
*2 lipca 2013 r. zmarła Marianna LISEWSKA (l. 87), rodem z Brudzawy (dziś gmina Bobrowo koło Brodnicy), nauczycielka. Po 1945 r. pracowała m.in. jako instruktor
w Powiatowym Zarządzie „Samopomoc Chłopska” w Sępólnie. Później osiedliła się
w Inowrocławiu i od 1 września 1951 r. była zatrudniona jako instruktor i nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikach i w szkołach zawodowych o specjalności gastronomicznej i odzieżowej (obecny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej). Uzupełniała wykształcenie, w latach 1962-1964 uczyła się w Studium Nauczycielskim w Częstochowie. W szkole przy al. Henryka Sienkiewicza pracowała do czasu
przejścia na emeryturę 31 sierpnia 1980 r., a następnie – już na części etatu – do 1989 r.
Pochowana została w rodzinnej miejscowości Brudzawy na tamtejszym cmentarzu parafii św. Andrzeja.
*4 lipca 2013 r. zmarł Antoni PŁACHECKI (l. 79), rodem z Topólki (dziś gmina Czamanin koło Radziejowa), długoletni zasłużony pracownik inowrocławskich wodociągów.
Początkowo zatrudniony w rolnictwie, m.in. jako traktorzysta w gospodarstwie rolnym
w Marulewach. Od sierpnia 1961 r. do przejścia na emeryturę z końcem kwietnia 1999 r.
pracował na stanowisku montera konserwatora sieci kanalizacyjnej w Przedsiębiorstwie
6
nr 7(101)
Zdzisław Błaszak (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – radny pełni stały dyżur
telefoniczny: tel. kom. 607 571 562.
Grażyna Dziubich (Porozumienie Samorządowe) – radna pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 783 699 787.
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie Samorządowe) – radny pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 601 621 716.
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie
Samorządowe) – 6, 13, 20 i 27.08.2013 r.,
godz. 14.00-15.30, Biuro Rady Miejskiej,
ul. Prezydenta Roosevelta 36, pok. nr 110,
tel. 52-35-55-294 (w czasie trwania dyżuru);
Przewodniczący RMI pełni także stały dyżur
telefoniczny: tel. kom. 601 981 866.
Jarosław Mrówczyński (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 507 139 873.
Gustaw Nowicki (Prawo i Sprawiedliwość)
– radny pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 510 005 024.
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe) – radny pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 669 848 484.
Jerzy Stachowiak (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – radny pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 501 367 597.
Maciej Szota (Solidarna Polska) – radny
pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 508 350 368.
Magdalena Waloch (Platforma Obywatelska) – radna pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 606 878 894.
Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
przyjęto m.in. następujące uchwały:
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2013 rok (dochody zwiększone o 473 104 zł, wydatki zwiększone o 858
036 zł),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 20132027,
- uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za 2012 rok,
- uchwała w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu (dot. ulic: Bluszczowej, Orląt Lwowskich i Bł. Jerzego Popiełuszki),
- uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Inowrocławia na lata 2008-2012,
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy
ul. Dworcowej (darowizna na rzecz Powiatu Inowrocławskiego, jest to teren przylegający do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 i ma zostać przeznaczony na
cele edukacji publicznej),
- uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2013 roku (wśród najważniejszych
zagadnień należy wymienić m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku oraz budżet miasta na 2014 rok).
UWAGA: Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie
www.bip.inowroclaw.pl oraz w godzinach pracy Urzędu
Miasta Inowrocławia, w Biurze Rady Miejskiej, ul. Prezydenta Roosevelta 36, pok. nr 108.
NASZE MIASTO INOWROCŁAW
Pan Stanisław Jasiński (na
zdjęciu) skończył 29 czerwca
100 lat. Z tej okazji Prezydent
Inowrocławia wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyli dostojnemu Jubilatowi życzenia dalszych lat
w zdrowiu i w otoczeniu kochających bliskich. Do tych
serdeczności przyłącza się
także nasza redakcja.
ZŁOTE GODY
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali przez
Prezydenta Inowrocławia Jubilaci świętujący w czerwcu
w Urzędzie Stanu Cywilnego złote gody (50-lecie): Państwo Genowefa i Zdzisław Wiatrowscy oraz Jadwiga i Józef Kłosowie.
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Monika Jasica (Inowrocław) – Krzysztof Marciniak (Inowrocław); Agnieszka Gawarecka (Janikowo) – Grzegorz
Tomczak (Inowrocław); Monika Kryszewska (Inowrocław) – Marcin Mikłaszewski (Jaksiczki); Karolina Siedlecka (Inowrocław) – Sebastian Paluszak (Inowrocław); Daria
Sulińska (Janowice) – Rafał Nowak (Inowrocław); Katarzyna Jaster (Inowrocław) – Jacek Lewandowski (Inowrocław); Aleksandra Piasecka (Inowrocław) – Adam Drumiń-
LIPIEC 2013
ski (Brodnica); Kamila Jabłońska (Inowrocław) – Dawid
Kozłowski (Inowrocław); Aldona Dziatkowicz (Bydgoszcz)
– Artur Szturo (Inowrocław); Zofia Partacz (Inowrocław)
– Szczepan Jańczak (Inowrocław); Katarzyna Klinowiecka
(Inowrocław) – Dariusz Brzezinski (Inowrocław); Angelika
Mikołajczak (Inowrocław) – Łukasz Krajewski (Radłowo);
Karolina Giza (Świnoujście) – Szymon Gize (Inowrocław);
Paulina Foremska (Jelenia Góra) – Marcin Krzemiński (Inowrocław); Emilia Zwolinska (Inowrocław) – Maciej Matysek (Bydgoszcz); Magdalena Raduńska (Inowrocław) – Jarosław Tabaszewski (Inowrocław).
URODZENIA
Aleksander Borzęcki – s. Wiesławy i Adama; Natalia Kościelniak – c. Magdaleny i Macieja; Oliwier Krysztofiak
– s. Katarzyny i Damiana; Amelia Puczkarska – c. Ilony
i Marcina; Wiktor Daroszewski – s. Anny i Krzysztofa; Zuzanna Galas – c. Joanny i Radosława; Jakub Klejnowski
– s. Marty i Marcina; Wojciech Dolata – s. Moniki i Macieja; Natalia Radomska – c. Małgorzaty i Sławomira; Adam
Budny – s. Pauliny i Rafała; Julia Ciechanowska – c. Moniki
i Sławomira; Nadia Sobecka – c. Anety i Ireneusza; Aleksandra Rolirad – c. Marii i Mariusza; Kornelia Gliszczyńska
– c. Darii i Damiana; Szymon Żbkowski – s. Weroniki i Arkadiusza; Michalina Trzeciak – c. Katarzyny i Piotra; Gabriel
Lewandowski – s. Beaty i Michała; Maja Lewandowska
– c. Pauliny i Dariusza; Oliwier Mąka – s. Magdaleny i Łukasza; Adam Lewicki – s. Katarzyny i Pawła; Oliwia Janus
– c. Magdaleny i Mariusza; Konstancja Sperkowska
– c. Moniki i Piotra; Kacper Wieloszyński – s. Marzeny i Jarosława; Joachim Tochman – s. Anny i Henryka; Mateusz
Robak – s. Magdaleny i Jacka; Oliwier Rudzki – s. Eweliny
i Piotra; Barbara Borkowska – c. Darii i Sebastiana; Kornelia
Paluch – c. Pauliny i Tomasza; Lena Maciejewska – c. Marty i Kamila; Maria Kowalczyk – c. Natalii i Łukasza; Wojciech Królak – s. Sylwii i Przemysława; Oskar Pawłowski
– s. Pauliny i Adama; Igor Niedźwiecki – s. Doroty i Łukasza;
Adam Chełminiak – s. Tomasza i Lucyny; Karolina Kaszak
– c. Magdaleny i Łukasza; Oliwia Czerwińska – c. Anny
i Łukasza; Wiktoria Radzimska – c. Kamili i Macieja; Ewelina Wyrwa – c. Anny i Mariusza.
ZGONY
Czesława Niebojewska (84); Danuta Urbańska (52); Jan
Michałków (74); Ryszard Dombek (57); Maria Majewska
(62); Jan Wiśniewski (78); Wacław Dominiak (64); Janina Bereza (88); Stanisław Klapka (59); Helena Ziółkowska
(71); Władysława Kanarkiewicz (64); Barbara Janowska
(92); Eugeniusz Makowski (64); Leonarda Chodorowska
(87); Barbara Kowalska (67); Mieczysław Grzesiak (85);
Krystyna Michalik (83); Dariusz Skoniecki (47); Ryszard
Krokowski (59); Leszek Skulski (52); Anna Chodzińska
(65); Andrzej Kasprzak (57); Bożena Chałupczak-Gajewska (85); Alojzy Krajewski (84); Józefa Roszak (98); Władysława Majkowska (71); Zdzisław Grądzki (55); Genowefa Dulka (89); Jan Jaskólski (73); Wacław Wachowski (75);
Zdzisław Mordaszewski (70); Jadwiga Romel (82); Helena
Kuczyńska (76); Anna Burzyńska (71); Barbara Kasprzak
(62); Józef Jarzynowski (79); Edward Piętka (66).
Istnieją od wieku
Inowrocławski Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego świętował jubileusz
100-lecia istnienia.
Podczas uroczystości, która odbyła się 29 czerwca w Teatrze Miejskim, świętowano również 30-lecie Harcerskiego
Kręgu Seniora im. Zawiszy Czarnego. Moc jubileuszowych
życzeń kierowano na ręce Komendantki Hufca, podharcmistrz Anny Adamczyk oraz Komendanta Kręgu Seniora,
harcmistrza Włodzimierza Ducha. Wręczono wyróżnienia
i odznaczenia. Medale za zasługi dla kujawsko-pomorskiego harcerstwa otrzymali: Prezydent Inowrocławia Ryszard
Brejza, Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski, Wójt
Gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak, hm. Lidia Przekwas,
phm. Izabella Ratajczyk, hm. Mariusz Augustyn, phm. Karol Nackowski, phm. Marta Nowak, przewodnik Agnieszka Kąkolewska, przewodnik Anna Butryn, przewodnik Mo-
nika Ławińska, przewodnik Paula Kąkolewska, przewodnik Beata Wiśniewska. Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymał druh harcmistrz Jan Brzuszkiewicz, srebrne – harcmistrz Bernadeta Kołodziejska, harcmistrz Bogumiła Rotmańska, brązowe – phm. Anna Adamczyk, phm. Aleksandra Adrych, phm. Dorota Charysz. Z kolei srebrne honorowe odznaki przyjaciół harcerstwa przyznan: Karolowi Wysocie, dyrektorowi Gimnazjum nr 3 w Bachorcach, Markowi Głowackiemu, dyrektorowi SP w Pieraniu, Ryszardowi Klimaszewskiemu, dyrektorowi SP nr 11 w Inowrocławiu i Janowi Szczepańskiemu, wieloletniemu prezesowi zakładów sodowych. Na scenie wystąpili harcerze z 49 DSH
im. Andrzeja Małkowskiego z Bachorc. Nie zabrakło jubileuszowego tortu. Przed uroczystościami w teatrze na placu
Klasztornym odbył się apel, a następnie msza św. w kościele pw. Świętego Krzyża.
LIPIEC 2013
NASZE MIASTO INOWROCŁAW
UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
1 sierpnia – 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego: godz. 17.00, manifestacja
patriotyczna pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej (Skwer Sybiraków).
W rocznicowej uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, wojska, organizacji kombatanckich, poczty sztandarowe, delegacje instytucji i stowarzyszeń.
Obecna będzie kompania honorowa Garnizonu Inowrocław i orkiestra dęta Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino”. Manifestację rozpocznie dźwięk syren miejskich. Odczytany zostanie apel pamięci, pod obeliskiem zapłoną znicze i złożone będą wiązanki kwiatów. Prezydent Inowrocławia i Dowódca Garnizonu Inowrocław zapraszają mieszkańców do udziału w uroczystości.
SPORT
1 sierpnia – godz. 10.00, Turniej Gier Zespołowych – halowa piłka nożna (eliminacje i finał),
hala widowiskowo-sportowa (duża sala), al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
1-30 sierpnia – godz. 18.00-19.00, od poniedziałku do piątku, Bieg po Zdrowie, Stadion
Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
1, 6, 8 i 13 sierpnia – godz. 17.00-19.00, Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego (dla dzieci
i młodzieży), korty, ul. Daniela Rakowicza 93, wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy. Bliższe
informacje można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji (tel. 52-35-55-355).
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 i 30 sierpnia – godz. 10.00-14.00, Aktywne Wakacje – Hala dla
Ciebie, bezpłatne udostępnienie małej sali hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości
4, decyduje kolejność zgłoszeń. Bliższe informacje można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji (tel. 52-35-55-355).
3 sierpnia – godz. 10.00, Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej, plac imprez, ul. Macieja
Wierzbińskiego 9, wstęp bezpłatny.
3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia – godz. 11.00-12.30, ogólnopolska akcja BiegamBoLubię – bezpłatny trening biegowy z wykwalifikowanym trenerem lekkiej atletyki, Stadion Miejski im.
Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
7, 14, 21 i 28 sierpnia – godz. 10.00-18.00, Aktywne Wakacje – zagraj w koszykówkę, pływalnia „Delfin” (sala gimnastyczna), ul. Macieja Wierzbińskiego 11, wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy. Bliższe informacje można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji (tel. 52
-35-55-355).
7 i 8 sierpnia – godz. 10.00, Turniej Tenisa Stołowego, mała sala hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
10 sierpnia – godz. 9.00, II Inowrocławskie Mistrzostwa Streetballu, turniej rozgrywany
będzie w dwóch kategoriach wiekowych – do i powyżej 16. roku życia, o udziale decyduje
kolejność zgłoszeń; godz. 16.00, koncert, wystąpią: Jurek Kiler, Krissu, Turbowixa oraz VNM,
boisko Gimnazjum nr 2, ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, wstęp bezpłatny. Bliższe informacje
można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji (tel. 52-35-55-355).
22 sierpnia – godz. 10.00, zawody pływackie, formuła open, pływalnia „Delfin”, ul. Macieja Wierzbińskiego 11, wstęp bezpłatny.
23 sierpnia – godz. 10.00, Liga Streetballu 2013 – finał, boiska przy Inowrocławskiej Termie,
ul. Świętokrzyska 107, wstęp bezpłatny.
24 sierpnia – godz. 10.00, turniej par deblowych w tenisie ziemnym o puchar dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji, korty, ul. Przy Stawku 1, wstęp bezpłatny.
29 sierpnia – godz. 10.00, zawody wspinaczkowe, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
nr 7 (101)
7
KULTURA
Inowrocławska Gala Operowo-Operetkowa
2-4 sierpnia
2 sierpnia – godz. 18.00, spektakl muzyczny „Nie kochać w taką noc to grzech”, wystąpią:
Agnieszka Olszewska (sopran), Dariusz Pietrzykowski (tenor), Beniamin Koralewski (tenor),
Zbigniew Kulwicki (baryton), Adrian Wiśniewski, chór All camera pod dyrekcją Anny Janosz-Olszowy oraz Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Marka Czekały, reżyseria – Zbigniew Kulwicki, choreografia – Artur Majrowski, Teatr Letni, ul. Świętokrzyska
107, wstęp bezpłatny.
3 sierpnia – godz. 18.00, operetka „Zemsta nietoperza”, muzyka – Johann Strauss syn, libretto – Richard Genee, Karl Hafner, wystąpią: Adela – Marzanna Rudnicka (sopran), Rosalinda – Agnieszka Kurowska (sopran), Eisenstein – Zdzisław Kordyjalik (tenor), Falke – Witold Żołądkiewicz (baryton), Frosch – Jacek Woleński, Bydgoski Chór Festiwalowy (przygotowanie chóru – Orlin Bebenow) i Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Jacka Rogala, Teatr Letni, ul. Świętokrzyska 107, wstęp bezpłatny.
4 sierpnia – godz. 18.00, „Wielkie arie operowe i operetkowe”, wystąpią: Edyta Piasecka
(sopran), Witold Matulka (tenor), Tomasz Rak (baryton), Wojciech Kołaczyk (skrzypce)
i Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Marka Czekały, który także poprowadzi galę, Teatr Letni, ul. Świętokrzyska 107, wstęp bezpłatny.
11 sierpnia – 8 września
11 sierpnia – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne – koncert „Żart w muzyce”, wystąpią: Magdalena Polkowska (sopran), Marcin Naruszewicz (tenor) oraz Inowrocławska
Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Marka Czekały, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
15 sierpnia – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne – „Koncert Świąteczny”, wystąpią: Magdalena Polkowska (sopran), Marcin Naruszewicz (tenor) oraz Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Marka Czekały, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
18 sierpnia – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne – koncert „Wiedeńscy Mistrzowie”, wystąpią: Magdalena Polkowska (sopran), Marcin Naruszewicz (tenor) oraz Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Marka Czekały, muszla koncertowa, wstęp
bezpłatny.
24 sierpnia – Festiwal Bluesowy, wystąpią m.in. „Szulerzy”, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
25 sierpnia – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne – koncert „W wakacyjnym nastroju”, wystąpią: Magdalena Polkowska (sopran), Marcin Naruszewicz (tenor) oraz Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Marka Czekały, muszla koncertowa,
wstęp bezpłatny.
30 sierpnia – godz. 16.00, Targi Młodych Music Festival, Teatr Letni, ul. Świętokrzyska 107.
31 sierpnia – godz. 16.30, VI INO-ROCK FESTIVAL, wystąpią: Steve Hogarth/Richard Barbieri z zespołem, Roverside, Anglagard, Believe, Osada Vida, Teatr Letni, ul. Świętokrzyska 107,
bilety w cenie 109 zł do nabycia poprzez strony internetowe: www.rockserwis.pl, www.ticketpro.pl, www.eventim.pl oraz w Kujawskim Centrum Kultury i sklepie „Forte”.
1 września – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne – koncert „Muzyczne podróże” wystąpią: Magdalena Polkowska (sopran), Marcin Naruszewicz (tenor) oraz Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Marka Czekały, muszla koncertowa, wstęp
bezpłatny.
3 września – godz. 19.00, koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”, Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2, bilety w cenie 50 zł do nabycia w Kujawskim Centrum Kultury i sklepie „Forte”.
8 września – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne – koncert „Wielka Gala Finałowa”, wystąpią: Magdalena Polkowska (sopran), Marcin Naruszewicz (tenor) oraz Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Marka Czekały, muszla koncertowa, wstęp
bezpłatny.
Rejs, dinozaury i Silverado City
Blisko pięćdziesięcioro dzieci ze szkół podstawowych wzięło udział w integracyjnych zielonych wakacjach zorganizowanych od 1 do 12 lipca w klubie „Kopernik”, przy wsparciu Fundacji K-S-M „Jesteśmy z Wami” i Społecznego Komitetu Akcji Dobroczynnej „Dać Dzieciom Radość”. Dzieci m.in. odwiedziły Muzeum Legend w Toruniu, Park Flory i Fauny w Myślęcinku,
Park Dinozaurów w Solcu Kujawskim, popłynęły w rejs po Wiśle, pojechały do Silverado City w Bożejewiczkach. Specjalnie dla milusińskich zaplanowano m.in. dzień sportu, konkursy plastyczne i projekcje filmu.
8
nr 7(101)
NASZE MIASTO INOWROCŁAW
LIPIEC 2013
„Halka” ma 90 lat
- w związku z rozbudową w centrum miasta sieci centralnego
ogrzewania wprowadzono następujące ograniczenia: zamknięto ulice: Wodną, Rybnicką, Tadeusza Kościuszki, nie ma przejazdu od ul. Św. Mikołaja do ul. Wałowej, nieprzejezdne jest skrzyżowanie ulic: Tadeusza Kościuszki – Kościelna, nieprzejezdny jest odcinek ul. Tadeusza Kościuszki – Jana Kilińskiego, do skrzyżowania
z ul. Kościelną. Na bieżąco informacje o utrudnieniach publikowane są na stronie internetowej www.inowroclaw.pl,
- dużym zainteresowaniem cieszył się lipcowy dyżur Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku Krzysztofa Szerkusa. Przez trzy godziny dyżuru w sali sesyjnej Urzędu
Miasta Inowrocławia pełnomocnik wraz ze swoimi pracownikami
przyjął kilkanaście wniosków, uwag i skarg obywatelskich od inowrocławian i mieszkańców okolicznych gmin. Podczas rozmowy
z pełnomocnikiem Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza przedstawił podejmowane przez siebie od kilku lat starania na rzecz
nadania miastom prezydenckim, takim jak Inowrocław, uprawnień
powiatów grodzkich. Inowrocław z uwagi na brak statusu powiatu grodzkiego, a taki mają m.in. Bydgoszcz i Toruń, na co dzień boryka się z wieloma problemami miasta, które nie jest wyłączone
z powiatu ziemskiego. Do najważniejszych utrudnień w zarządzaniu miastem, które nie ma prawa powiatu grodzkiego należą
m.in. brak spójności w dziedzinie zarządzania drogami w zakresie
ich utrzymania i inwestycji, na różnych poziomach administrowania pozostaje pomoc społeczna i sprawy związane z architekturą,
prezydent miasta nie może prowadzić spójnej polityki oświatowej
i lepiej gospodarować mieniem oświatowym, gdyż szkoły ponadgimnazjalne nie są miejskie lecz powiatowe. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest utrudniony rozwój gospodarczy miasta. Sprawa ta w sposób szczególny zainteresowała Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich,
- trwają przygotowania do zjazdu z okazji 10-lecia funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia. Okolicznościowe
spotkanie radnych dziesięciu kadencji planowane jest na sobotę 31
sierpnia, a odbywać się będzie w łączności z tegorocznymi Targami
Młodych. Najlepszym sposobem uzyskania wstępnych informacji,
a jednocześnie potwierdzeniem udziału w zjeździe jest przesłanie
e-maila na adres: [email protected],
- przypominamy, że 15 września upływa termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości i rolnego oraz drugiej – podatku od środków transportu. Podatek od nieruchomości i rolny należy uiszczać na konto wskazane w decyzji wymiarowej lub gotówką bądź kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia
(ul. Prezydenta Roosevelta 36) lub gotówką w następujących punktach: kasy Ośrodka Sportu i Rekreacji (tj. kasa główna,
al. Niepodległości 4, recepcja Domu Turystycznego, ul. Daniela Rakowicza 93, kasa krytej pływalni „Wodny Park”, ul. Toruńska 46-48)
i kasa Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (ul. Królowej Jadwigi 3). Podatek od środków transportowych należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Inowrocławia Bank Handlowy
w Warszawie S.A. 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021 oraz
w wyżej wymienionych punktach kasowych. Niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej,
- Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia organizuje konkurs
Fabryka Talentów. Masz talent? Zaprezentuj go i zgarnij nagrodę
główną w wysokości 1000 zł – zachęcają młodzieżowi radni. Fabryka Talentów ma na celu propagowanie kreatywnego spędzania wolnego czasu. Impreza odbędzie się 6-7 września. Pierwszego dnia będą miały miejsce przesłuchania konkursowe zorganizowane m.in. w Teatrze Miejskim, natomiast na 7 września zaplanowano finał imprezy w Galerii Solnej. Zgłoszenia można przesyłać
do 15 sierpnia na adres: al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław
(z dopiskiem MRMI – Fabryka Talentów) lub drogą elektroniczną:
[email protected] Karty zgłoszenia i regulamin dostępne są w Kujawskim Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16. Udział
w konkursie mogą wziąć mieszkańcy powiatu inowrocławskiego,
którzy mają nie więcej niż 26 lat (w przypadku grup decyduje średnia wieku uczestników).
Fot. Beata Zarzycka
Towarzystwo Śpiewu „Halka” świętowało jubileusz 90-lecia istnienia. Niezwykle uroczystą oprawę
miał koncert, który z tej okazji odbył się w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej. Śpiewacy świętowali także podczas XXXVI Przeglądu Artystycznego Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Solankach.
Gościem specjalnym koncertu w sali koncertowej był pochodzący z niemieckiego miasta partnerskiego Bad
Oeynhausen, chór Quartettverein (na zdjęciu powyżej oba chóry). Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego występu chórów… Zanim jednak to nastąpiło chórzyści przeżywali chwile wzruszenia odbierając nagrody i wyróżnienia. Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał prezesowi towarzystwa Eugeniuszowi Kubskiemu Złoty Krzyz Zasługi, a dyrygentowi Waldemarowi Szafrańskiemu – Srebrny Krzyż Zasługi. „Halka” otrzymała medal
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Unitat Durat Palatinatus - Cuiaviano Pomeraniensis, który wręczyła radna sejmiku Elżbieta Piniewska. Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał: złotą odznakę z wieńcem laurowym – „Halce” oraz Eugeniuszowi Kubskiemu; złotą odznakę z laurem – Antoniemu
Gorzelańczykowi, Krystynie Milińskiej i Ewie Skrobackiej; złotą odznakę – .Magdalenie Bielińskiej, Donacie Kawczyńskiej, Markowi Pochylskiemu oraz dostali ją też goście z chóru Quartettverein: Gunter Witting, Gerhard Kruger i Reinhard Neumann; srebrną odznakę – Piotrowi Cichockiemu, Halinie Dymet, Elżbiecie Jasińskiej, Marianowi
Kierajowi, Edycie Mrówczyńskiej, Urszuli Osięglewskiej, Katarzynie Szafrańskiej i Barbarze Zygmańskiej; brązową
odznakę – Pawłowi Cholewie, Michałowi Gawrońskiemu, Bartłomiejowi Kopciowi, Annie Majewskiej, Zofii Semrau, Włodzimierzowi Ziętkowi, Kazimierze Żórawińskiej i Małgorzacie Deskiewicz.
Wspólnie z przyjaciółmi z Niemiec i śpiewakami z całego województwa, „Halka” świętowała także podczas przeglądu chórów. W asyście orkiestry Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” chórzyści przeszli
w barwnym korowodzie ulicami miasta. Pod pomnikiem Jana Pawła II złożyli kwiaty. W scenerii Parku Solankowego rozpoczęły się koncerty, które licznie przybyła publiczność nagrodziła gromkimi brawami. (bez)
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 55 343, e-mail:
[email protected], www.naszemiasto.inowroclaw.pl. Wydawca: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36,
88-100 Inowrocław. Redaguje zespół: Beata Zarzycka – redaktor naczelna, Monika Dąbrowska, Jacek Nijak, Jarosław Wojtasiński. Skład: Beata Zarzycka. Druk: Drukarnia POZKAL.

Podobne dokumenty

Pobierz dokument - Inowrocław

Pobierz dokument - Inowrocław sprzęt lub specjalny dekoder, antenę i wzmacniacz.

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument realizację inwestycji w ciągu trzech lat od dnia zawarcia umowy. Oferty należy składać do 27 lipca (do godz. 15.00) w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezyden...

Bardziej szczegółowo