Regulamin gry w „Bingo matematyczne”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin gry w „Bingo matematyczne”
Regulamin gry w „Bingo matematyczne”
1. Cele konkursu:
 Doskonalenie umiejętności pamięciowego liczenia
2. Konkurs odbędzie się dnia 14 marca o godz.11.45-12.30
sala nr 3
3. W konkursie biorą udział indywidualnie uczniowie klas I-III bez podziału
na kategorie wiekowe
4. Konkurs polega na:
 Uzupełnieniu otrzymanej planszy podanym zestawem liczb
w sposób losowy
 Nauczyciel prowadzący grę losowo wybiera jedno z działań,
i zawiesza jego treść na tablicy. Uczniowie rozwiązują zadanie,
po rozwiązaniu sprawdzają czy na swojej planszy mają liczbę,
która jest wynikiem wylosowanego działania, jeżeli tak to ją
zaznaczają
 Grę wygrywa uczeń, który jako pierwszy zakreśli na planszy cały
wiersz, całą kolumnę, lub wszystkie liczby stojące po przekątnej.
Uczeń sygnalizuje swoją wygraną mówiąc głośno BINGO.
 Wygraną ucznia potwierdza nauczyciel
poprawności zakreślenia liczb na planszy.
po
sprawdzeniu