Jest bezpieczniej!

Komentarze

Transkrypt

Jest bezpieczniej!
Biuletyn Informacyjny Gminy Stoszowice - 3/2014
STOSZOWICE - SREBRNA GÓRA - BUDZÓW - GRODZISZCZE - RUDNICA - LUTOMIERZ - PRZEDBOROWA - JEMNA - ŻDANÓW - MIKOŁAJÓW - RÓŻANA
Jest bezpieczniej!
Nowy samochód ratowniczy dla OSP w Przedborowej - str. 4
Jak co roku mieszkańcy naszej gminy mogą
uczestniczyć w święcie dożynkowym. To wielowiekowa tradycja, pozwalająca na kultywowanie naszej kultury narodowej. W tym roku
na medal przy organizacji dożynek spisali się
mieszkańcy i włodarze Budzowa. Dziękujemy!
czytaj na stronie 3
Przedstawiamy ostatnio zakończone inwestycje
na terenie naszej gminy. Pozyskaliśmy dużo
środków zewnętrznych, które pozwoliły nam
zrealizować kolejne potrzebne zadania.
czytaj na stronie 5
Podczas tegorocznych dożynek dowiedzieliśmy
się również, kto wygrał konkurs na najpiękniejszą posesję prywatną. Doceniono również osoby, które dbają o nasze przestrzenie publiczne
w gminie.
czytaj na stronie 6
Europa
Zacznę wyjątkowo od spraw troszkę mniej
związanych z naszą gminą. Niedawno
dwójka polskich polityków została mianowana na bardzo wysokie stanowiska
w Unii Europejskiej. To moim zdaniem
wyjątkowy powód do dumy dla nas - Polaków. Gdy 10 lat temu wstępowaliśmy
do Unii nie wyobrażałem sobie, że stara
skostniała Europa tak szybko będzie nas
traktować jak naprawdę równorzędnych
partnerów. To olbrzymi sukces nie tylko
naszego rządu ale także każdego z nas.
To zasługa nas Polaków, że w trudnych
czasach w chwilach ekonomicznej niestabilności na świecie, potrafiliśmy ciężko
pracować i wypracowywać wzrost gospodarczy. Brawo Polsko, brawo Polacy!!!
Polska
Miałem okazję wziąć udział w forum ekonomicznym w Krynicy, gdzie zjechało się
wiele osobistości świata polityki i biznesu,
tam oczywiście też cieszono się z sukcesu Polski, ale także zastanawiano się co
zrobić aby ten sukces trwał, aby kraj dalej
się rozwijał. Co zrobić aby w roku 2024
spotkać się i stwierdzić: jest dobrze z gospodarką Polski, Europy, jest dobrze na
świecie. Miałem okazje posłuchać tam ciekawej prelekcji prof. Leszka Balcerowicza,
który wiele mówił o kapitalizmie o dobrych
stronach prywatyzacji, o barierach, które
tkwią w polskiej gospodarce. Jedna rzecz
jednak spodobała mi się wyjątkowo, z którą chciałbym się z Wami podzielić. Pan
profesor wspomniał trochę o terminologii
i o tym, że jest ona nie zawsze trafna np.
samorząd (z ang. local government czyli
lokalny rząd). Czy rzeczywiście samorząd
to taki rząd sam dla siebie? Warto się nad
tym zastanowić. Dla mnie zawsze było jasne, że tak nie jest, ale nie wszyscy tak myślą. Byłoby dobrze gdyby ludzie na różnych
szczeblach władzy, urzędnicy zrozumieli
w końcu, że nie ma w Polsce żadnego
samorządu, jest jedno Państwo, które
poprzez różne struktury realizuje cele dla
swoich mieszkańców. Tworzymy jeden
spójny system, który powinien współdziałać dla dobra obywateli. Takiej zmiany w
świadomości naszych obywateli na pewno potrzeba, potrzeba zmieniać myślenie ludzi, nie tylko „urzędników”, ale nas
wszystkich.
Może czegoś jednak zabrakło w wykładzie
Pana profesora, może nie tylko kapitalizm
i chęć zysku, chęć posiadania nowszego
samochodu, pcha gospodarkę do przodu,
napędza ją, powoduje rozwój.
Czy nie większą rolę gra dziś edukacja? To
jak zmienimy swoje myślenie może zmienić świat na lepszy. Rozwój to edukacja,
edukacja to rozwój. Od nas zależy czy zechcemy iść drogą łatwą, w bezmyślny sposób zwiększając konsumpcję, czy też znajdziemy inne wyjście? Może lepiej zmienić
Agnieszka Ciszewska
artystka - rzeźbiarka
Jak i kiedy rozpoczęła się Pani przygoda ze sztuką? Czy już od
dziecka przejawiała Pani zainteresowanie w tym kierunku?
Moja przygoda ze sztuką i światem artystycznym rozpoczęła się zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej, kiedy zdałam egzaminy do
Liceum Plastycznego w Kielcach. Wyjechałam z mojego rodzinnego
miasteczka, zamieszkałam w internacie tuż przy szkole i tam uczyłam
się na kierunku „snycerstwo artystyczne”, dziś rzadko spotykany zawód. Liceum Plastyczne dało mi podstawy do tego by dostać się do
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na Wydział Rzeźby i Działań
Przestrzennych.
Czy od dziecka przejawiam zainteresowania w kierunku sztuki?
Wydaje mi się, że jako dziecko musiałam mieć pewne predyspozycje
do tego, by znaleźć się w liceum profilowanym. Dużo rysowałam, lubiłam manualne zadania i plastyczne zajęcia, ale myślę, że podejście
moich rodziców, również miało znaczenie w realizacji mojej artystycznej edukacji. Mocno mobilizowali zarówno mnie, jak i mojego brata
w naszych pasjach. No i mój upór, a może ambicja. Dużo pracowałam nad
rozwojem swoich „zdolności”.
Jakie są Pani ulubione formy artystyczne? Dlaczego właśnie one?
Zdecydowanie uwielbiam rzeźbę. I tu znowu muszę wrócić do liceum, bo
snycerstwo to nic innego jak rzeźba w drewnie, no a później studia na Wydziale Rzeźby, gdzie nauczyłam się wielu technik wykonywania prac. Dziś zaj-
punkt widzenia, może trzeba szukać innej
drogi, może trzeba też postawić na rozwój
wewnętrzny. Nie sprzedam Wam recepty
na wszystko w tak krótkim artykule, bo też
jej nie mam, ale czuję, że powinno się ją
znaleźć, wypracować. Edukacja powinna
sprawić, że społeczeństwo będzie bardziej
świadome swojej roli, praw, ale i obowiązków, nie tylko w Państwie, ale i także w gospodarce. Bo dziś jak nigdy dotąd te dwa
byty są nierozerwalnie połączone. Wierzę,
że dopiero zmiana w edukacji obywateli,
bardziej świadome życie, może przewartościowanie niektórych celów, doprowadzi
do prawdziwego rozwoju dla dobra całego
społeczeństwa, ba, całej ludzkości.
Marek Janikowski
wójt Gminy Stoszowice
Co słychać w naszej Gminie
muję się ceramiką artystyczną, na tyle ile mogę przemycam rzeźbę w swoich
pracach ceramicznych. Bardzo tęsknię za realizacją rzeźby wielkoformatowej,
ale niestety to bardzo pracochłonne i trudne w ekspozycji działania.
Dlaczego lubię rzeźbę, bardziej niż np. malarstwo? Bo jestem rzeźbiarką
;-). Budowanie form przestrzennych, to trudna fizyczna praca, wymagająca
ciągłego myślenia. To poszukiwanie rozwiązań, zarówno technicznych jak
i odpowiedzi na nurtujące zagadnienia. Rzeźba, ceramika są częścią mnie...
cd. na str. 4
Dożynki gminne - Budzów 2014
Co słychać w naszej Gminie
Składam serdeczne podziękowania wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych w Budzowie. Szczególne
podziękowania kieruję do Sołtysa Pani Joanny
Chmiel, Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży mieszkańców wsi Budzów, którzy włożyli mnóstwo
pracy i wysiłku w przygotowania. Dziękuję przedstawicielom instytucji, którzy swoją obecnością
uświetnili ten wyjątkowy dla naszej społeczności
dzień. Gorące podziękowania za udzielone wsparcie finansowe, zainteresowanie, otwartość kieruję
w szczególności dla sponsorów, dzięki którym
zakupilismy nagrody w konkursie „Najładniejsze
posesje oraz najbardziej zadbane przestrzenie publiczne w Gminie Stoszowice w roku 2014”
1. Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Budzów
z siedzibą w Stoszowicach.
3. Spółdzielnia Producentów Agro-Waga Stoszowice
4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Stoszowice
5. Gospodarstwo Indywidualne Przedborowa
Państwo Anna i Marcin Granieczny
6. Firma „Carota” Sp. z o. o. Pan Andrzej
Szwaja,Przyłęk
7. Gospodarstwo Indywidualne Przedborowa
Państwo Alicja i Tadeusz Kubicz
8. Sklep Spożywczo - Przemysłowy Lutomierz
Państwo Dorota, Grzegorz i Jan Kaczmarek
9. „Ferduś” Transport Ciężarowy
Pan Ferdynand Dragulski
10. Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu
11. TOMY Skup i Sprzedaż Zboża Paweł Mamoń,
Tomasz Cisak, Lutomierz
12. Gospodarstwo Indywidualne Stoszowice
Katarzyna i Jerzy Głąbińscy
13. Gospodarstwo Indywidualne Żdanów Wanda
i Stanisław Czesak
14. Gospodarstwo Indywidualne Lutomierz
Damian Kruszelnicki
15. Gospodarstwo Indywidualne Stoszowice
Urszula i Jerzy Cwanek
Dziękuję również naszym wyjątkowym „Borowiankom” z Przedborowej oraz wszystkim uczestnikom
naszego Święta. Gratuluję laureatom konkursu na
„Najładniejsze posesje oraz najbardziej zadbane
przestrzenie publiczne w Gminie Stoszowice w
roku 2014”, „Najładniejszy wieniec Dożynkowy”,
„Najlepszy Trunek Dożynkowy”, ”TRAKTOR OFF
ROAD RACING – wyścigi traktorów”.
Szczególne gratulacje dla Pań z Sołectwa Stoszowice, które zdobyły I miejsce w gminnym konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz III
miejsce w konkursie powiatowym. Podziękowania
kieruję również dla Straży Granicznej, która zapewniła pokazy dla dzieci oraz Gazety Ząbkowickiej, która przygotowała loterie fantową z której
dochód przekazany był dla Sołectwa Budzów.
Podczas uroczystości wręczyliśmy dyplomy oraz
koszulki „SUPER SOŁTYS 2014”, w dowód uznania za wyjątkowe zasługi w pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Tytuł otrzymali:
- Sołtys wsi Różana Pan Mieczysław Zięba
- Sołtys wsi Rudnica Pan Tadeusz Kowalczyk
- Sołtys wsi Żdanów Pan Zbigniew Bocan
Marek Janikowski
Wójt Gminy Stoszowice
Laureaci Konkursów:
„Najładniejszy wieniec Dożynkowy”
I miejsce – Sołectwo Stoszowice
II miejsce – Sołectwo Grodziszcze
III miejsce – Sołectwo Lutomierz
„Najlepszy Trunek Dożynkowy”
I miejsce – Sołectwo Grodziszcze
II miejsce – Sołectwo Budzów
III miejsce – Sołectwo Żdanów
”TRAKTOR OFF ROAD RACING – wyścigi
traktorów”
I miejsce – Pan Stanisław Andruszko
II miejsce – Pan Dariusz Bulanda
III miejsce – Pan Łukasz Gustaw
Nagroda Specjalna dla Pana Sławomira
Kulaszki – sponsorem nagrody był Pan
Jerzy Zając – Sołtys wsi Lutomierz
Co słychać w naszej Gminie
cd. ze str. 2
po prostu.
W jakiej mierze Pani sztuka jest świadoma,
a w jakiej rodzi się z intuicji?
Kiedy tworzę sztukę, instalację, rzeźbę, zwykle
mówi ona o czymś, o czymś opowiada, zatem jest
świadoma. Natomiast w budowaniu samej formy
np. z gliny, drewna czy innego tworzywa, mówiąc
wprost, kiedy rzeźbię, myślę, że w dużej mierze
kieruje mną intuicja.
Wiemy, że nie pochodzi Pani z naszej Gminy,
co było bodźcem, aby osiedlić się w Srebrnej
Górze?
W czasie studiów, przyjechałam do Olbrachcic
w odwiedziny do koleżanki, ona zabrała mnie do
Srebrnej Góry, pokazała mi Fort Donjon i okolice.
Byłam zauroczona miejscem, pomyślałam sobie:
„Tu jest spory potencjał”. Niedługo potem skontaktowałyśmy się z byłym Prezesem FPK i we
współpracy z ASP w Poznaniu, Urzędem Gminy
Stoszowice, udało się stworzyć plener/festiwal artystyczny pod nazwą ”FORTart”. Tak zaczęła się
przygoda ze Srebrną Górą. Później przyjeżdżałam
do Srebrnej Góry częściej, coś mnie tu ciągnęło.
Kiedy moje studia dobiegały końca, wiedziałam,
że muszę podjąć jakąś decyzję, co dalej... Uznałam, że mój czas w Poznaniu się skończył, że coś
muszę zmienić, w miesiąc po obronie dyplomu,
spakowałam się i przyjechałam tutaj.
Jak powstała pracownia ceramiki i rzeźby? Ja-
kie zajęcia są tam organizowane? Czy to tylko
zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży?
Pracownia jest potrzebna do tworzenia, potrzebne
jest miejsce gdzie można pracować nad swoimi
realizacjami. Odkąd zaczęłam przygodę z rzeźbą, wiedziałam, że pracownia jest mi niezbędna,
że muszę mieć swój warsztat. Kiedy rzeźba stała
się dla mnie bardzo ważna, a przyszedł taki moment, wiedziałam, że muszę stworzyć dla siebie
takie miejsce. Przez jakiś czas Pracownia ceramiki
i rzeźby gościła w Twierdzy Srebrna Góra, od prawie roku mieści się w centrum miasteczka przy ul.
Zimowej 16. Dziś pracownia jest otwarta również
dla innych, organizuję warsztaty ceramiczne dla
grup zorganizowany w każdym wieku.
Fundacja GUFO to Pani pomysł? Skąd inicjatywa?
Fundacja GUFO to inicjatywa i pomysł mój i koleżanki, o której wspomniałam wcześniej - Ewy
Jaszek. Od dłuższego czasu, działamy razem
w zakresie organizacji działań kulturalnych, obie
czułyśmy potrzebę powołania Fundacji, bo wiemy,
że jako organizacja pozarządowa możemy więcej
zdziałać. Obecnie Fundacja GUFO realizuje projekt pod nazwą „Kooperatywa Kobiet”, w ramach
którego 15 kobiet z Powiatu Ząbkowickiego, ma
szansę uczestniczyć w szeregu warsztatów zarówno artystycznych, jak i ogólnorozwojowych.
Kiedyś zadałam sobie pytanie, po co mi jest ta
Nasi strażacy mają nowy samochód!
fundacja i tak na nie odpowiedziałam: „Natręctwo
tworzenia”, czyli silna potrzeba działania w zakresie sztuk plastycznych – tak określiłabym mój powód do powołania Fundacji GUFO. Edukacja, jaką
przeszłam, uformowała mnie tak, że nie potrafię
sobie wyobrazić świata bez sztuki, zarówno bez
sztuki własnej, jak i sztuki drugiej osoby... Pomimo ciągłego biegu codzienności, staram się znaleźć moment żeby móc poświęcić się dla mojego
„natręctwa tworzenia”, które daje mi możliwości
ciągłego rozwoju, a niekiedy pomaga mi rozwijać innych. Zadaniem Fundacji GUFO jest pomóc
w działaniach na rzecz wspierania inicjatyw artystycznych i kulturalnych, w propagowaniu sztuki
oraz promowaniu artystów i wszelkich działań na
rzecz kultury.
Jakie cele stawiacie sobie jako fundacja?
Jako fundacja chcemy działać w szeroko pojętej
kulturze. Chcemy animować i edukować w zakresie kultury i sztuki, chcemy chronić i promować
dziedzictwo kulturowe, chcemy wspierać inicjatywy artystyczne i kulturalne, chcemy upowszechniać i popularyzować wiedzę i działania z zakresu
kultury, kultury fizycznej i zdrowia, chcemy integrować społeczeństwo wokół wartości kulturalnych, chcemy aktywizować osoby wykluczone
społecznie.
Czy uda nam się spełnić nasze cele... czas pokaże.
Dziękuję za rozmowę.
Osiągnięcia naszych uczniów
W dniu 24.06.2014 r. w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Rady Gminy
Stoszowice dla uczniów, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w bieżącym roku szkolnym 2013/2014. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
W ramach otwartego konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim
w roku 2014” Gmina Stoszowice otrzymała od Samorządu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 42.000,00 zł. na zadanie pn. „Poprawa
bezpieczeństwa w Górach Sowich – zakup samochodu pożarniczego dla ochotniczej Straży
Pożarnej w Przedborowej”. Koszt realizacji całego zadania wynosił 320.000,00 zł.
Zakupiony średni samochód ratowniczo - gaśniczy wyprodukowany przez firmę STAR SAN
DUO – STAR 266 M - posiada 220 konny silnik Mana, sześciobiegową skrzynię biegów
z podziałem na biegi polowe i szosowe, dwuzakresową autopompę pożarniczą – wydajność
2000l/min, mechaniczną wyciągarkę o mocy 8 ton, pneumatyczny maszt oświetleniowy
z najaśnicami 2x500 W, zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i 100 l na środek pianotwórczy.
Podczas dożynek wiejskich w Przedborowej, zorganizowanych przez Sołtysa wsi Przedborowa Panią Annę Gołdyn, Radę Sołecką wsi Przedborowa oraz strażaków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przedborowej, dnia 13.09.2014 r. został wręczony samochód specjalny pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej. W uroczystości udział wzięli m.in.:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich st. bryg. mgr
inż. Marek Wydmuch, Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice Teresa Tęsna, Wójt Gminy
Stoszowice Marek Janikowowski, Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Stoszowice, Radni oraz mieszkańcy wsi Przedborowa. Na dożynkach miało miejsce również
przekazanie samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej Przedborowa dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach.
Uczniowie zakwalifikowani
do wypłaty stypendium:
1. Piotr Olinkiewicz
2. Cezary Maciuszek
3. Karol Strojny
4. Dariusz Smolak
5. Patrycja Fajt
6. Szymon Oleksy
7. Piotr Palac
8. Nikola Żukowska
9. Patryk Sikorski
10. Natalia Czyżewska
11. Weronika Chmielewska
12. Julia Maciuszek
13. Kamila Oleksy
14. Patrycja Antoszczuk
15. Sylwia Peterman
16. Jakub Ligudziński
17. Kinga Czyżewska]
18. Karolina Fajt
19. Marcela Piróg
20. Kacper Nowak
21. Dawid Klepacki
22. Michał Głowacki
23. Dominika Fedko
Uczniowie zakwalifikowani
do wycieczki:
1. Adrianna Zarycka
2. Michał Tubacki
3. Wiktoria Zieniewicz
4. Michał Wójciak
5. Mateusz Zarycki
6. Martyna Jopa
7. Paulina Swobodniak
8. Weronika Hajdamowicz
9. Wiktoria Suchańska
10. Oliwia Wijaszka
11. Dominika Szeluk
Co słychać w naszej Gminie
Inwestycje w gminie
budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na cmentarz w Stoszowicach. Następnie rozpoczną się prace przy
drodze prowadzącej z Budzowa na Kolonię Budzów przed
Bankiem Spółdzielczym.
Kwota inwestycji 226.767,64 zł. Koszt własny
160.567,64 zł. Kwota dotacji 66.200,00 zł
Gmina Stoszowice uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na
realizację zadania pn. „Budowa terenów rekreacji na
terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice
i Przedborowa”. W sierpniu zrealizowano budowę dwóch
placów zabaw oraz siłowni napowietrznych w Stoszowicach i Przedborowej.
Całkowity koszt zadania 436.927,33 zł. Kwota przyznana z pomocy Europejskiego Funduszu Rolnego
262.805,00 zł
Wybudowano również plac zabaw w Srebrnej Górze, który został dofinansowany w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów,
objętego PROW 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, zadania pn.
„Góry Sowie przyjazne dzieciom - budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze”.
Całkowity koszt zadania 102.822,39 zł. Kwota pomocy
ze środków Unii Europejskiej 25.000,00 zł.
W ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z budżetu Województwa Dolnośląskiego rozpoczęto prze-
Spotkanie na Twierdzy
Grupa pasjonatów i przyjaciół Twierdzy Srebra Góra spotkała się żeby porozmawiać o przyszłości naszego pomnika historii. Na spotkaniu poruszane były nie tylko bieżące
kwestie techniczne ale przede wszystkim kierunki w jakich
powinniśmy podążać w kolejnych 10 latach. Celem spotkania było wypracowanie swoistej mapy marzeń dla Twierdzy,
podczas spotkania padło wiele ciekawych propozycji, które
spisywaliśmy na brudno, w najbliższym czasie pracownicy
twierdzy ułożą z tych pomysłów mapę (plan), który będziemy konsekwentnie realizować przez następne 10 lat.
Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie
w nasze wspólne sprawy.
Marek Janikowski
Wójt Gminy Stoszowice
Od lewej: Tomasz Przerwa, Marek Janikowski, Wojciech Zimoch,
Monika Wielichowska, Maciej Małachowicz, Krzysztof Niebora.
Również, ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz
ze środków własnych regulowany jest potok Piwoda
w Przedborowej, który podczas ulewnych deszczy, jakie
miały miejsce w ostatnim czasie na terenie naszej gminy,
wylewał i powodował podtopienia mieszkańców dolnej
części wsi.
Kwota całkowita 39.800,00 zł Województwo udziela pomocy finansowej
w wysokości 60%.
jobrazowych oraz zaplecza kulturalnego Gór Sowich”.
Współfinansowane w ramach działania 413 „Wdrożenie
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.
Koszt całego zadania 28.713,99 zł. Kwota dotacji
20.420,00 zł.
W trakcie realizacji są również prace przy budynku Urzędu Gminy Stoszowice, remont elewacji, wymiana stolarki
okiennej oraz termomodernizacja.
Przewidywany koszt remontu 109.962,00 zł
Ruszyła realizacja zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Stoszowice
i w m. Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385”. Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we
Wrocławiu.
Całkowity koszt zadania 168.512,13 zł.
We wrześniu zaplanowany jest koniec remontu świetlicy wiejskiej
w Lutomierzu w ramach Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, zadania pn.”Modernizacja
świetlicy wiejskiej w miejscowości
Lutomierz - poprawa warunków kra-
Strefa MTB Sudety
Produkt turystyczny - Strefa MTB Sudety powstała
dzięki gminom Stoszowice, Dzierżoniów, Nowa Ruda,
Pieszyce, Walim, Mieroszów, Stowarzyszeniu Przyjaciół Głuszycy, Nadleśnictwom: Bardo, Świdnica, Jugów, Wałbrzych.
Strefa posiada 497 km oznakowanych tras rowerowych utworzonych na terenie 8 miejscowości. Jest
to największy i pierwszy tego typu obszar w Polsce
górskich tras rowerowych, jednolicie oznakowany.
Strefa MTB Sudety obejmuje swoim zasięgiem tereny
od Przełęczy Srebrnej do Mieroszowa. Stowarzyszenie planuje w kolejnych latach rozbudowę systemu
o trasy singeltrack, tworzenie infrastruktury dla rowerzystów, certyfikacje bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usługowej.
W dniu 14 września 2014 r. w Głuszycy miało miejsce
oficjalne otwarcie strefy MTB Sudety.
Wyniki konkursu na najładniejszą posesję w gminie Stoszowice
Poniżej przedstawiamy zdjęcia najpiękniejszych posesji w gminie Stoszowice.
Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy,
BUDZÓW
Bogumiła i Ryszard Kulaszka - I miejsce
BUDZÓW
Agnieszka i Adam Marcinek - wyróżnienie
GRODZISZCZE
Zofia i Piotr Chmielewscy - II miejsce
JEMNA
Bogumiła Nowak - II miejsce
LUTOMIERZ
Bielecka Jolanta - II miejsce
PRZEDBOROWA
Dorota Perka -Wadyl - I miejsce
PRZEDBOROWA
Maria i Henryk Kaczmarek - wyróżnienie
że chce im się dbać o własne otoczenie,
o naszą małą ojczyznę. Życzymy wytrwałości w dalszej pracy i następnych sukcesów
BUDZÓW
Zofia i Józef Hatlaś - II miejsce
MIKOŁAJÓW
Emilia Szplit-Tabisz i Ireneusz Tabisz - I miejsce
GRODZISZCZE
Irena i Andrzej Radwan - III miejsce
JEMNA
Ewa i Robert Sułyk - III miejsce
LUTOMIERZ
Agnieszka Damian Kruszelniccy - III miejsce
PRZEDBOROWA
Maria i Krzysztof Olszowy - II miejsce
RÓŻANA
Maciej Zięba - I miejsce
w kolejnych edycjach naszego konkursu.
BUDZÓW
Grażyna I Władysław Buła - III miejsce
GRODZISZCZE
Zygmunt Ziombra - I miejsce
JEMNA
Urszula Fajt - I miejsce
LUTOMIERZ
Donata Szlachta - I miejsce
LUTOMIERZ
Anna i Kazimierz Smoleń - wyróżnienie
PRZEDBOROWA
Anna Bołoz - III miejsce
RÓŻANA
Grzegorz Ordon - II miejsce
Ogłoszenia wójta
Wybory Samorządowe - już 16 listopada
W związku z zbliżającymi się Wyborami Samorządowymi informuję, że nastąpiła zmiana podziału okręgów wyborczych na okręgi jednomandatowe. Poniżej wykaz okręgów, ich numery i granice oraz liczba radnych w każdym okręgu wyborczym, ustalone przez Radę Gminy Stoszowice Uchwałą nr XX/110/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:
Granice okręgu wyborczego
Numer
okręgu
wyborczego
Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
wyborczym
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach mieści się
w Stoszowicach nr 97.
Przygotowany został również projekt uchwały Rady Gminy Stoszowice, zmieniający uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmiana
siedzib obwodowych komisji wyborczych polepszy sytuację wyborców niepełnosprawnych, którzy uzyskają właściwy dostęp do lokalizacji wyborczych. Uchwała
została przedstawiona na komisji w dniu 18.09.2014 r. i zostanie poddana pod
głosowanie na sesji Rady Gminy Stoszowice w dniu 24.09.2014 r.
1
Sołectwo Budzów: od nr domu 1 do nr domu 69 (numery parzyste i
nieparzyste)
1
2
Sołectwo Budzów: od nr domu 70 do nr domu 124 (numery parzyste)
Ul. H. Pobożnego: od nr domu 71 do nr domu 159 (numery nieparzyste)
1
3
Sołectwo Budzów: od nr domu 126 do nr 178g (numery parzyste), od
nr 161 do nr 221 (numery nieparzyste)
Kolonia Budzów, Sołectwo Mikołajów
1
4
Sołectwo Grodziszcze; Grodziszcze Kolonia
1
5
Sołectwo Rudnica
1
Nr
obwodu
głosowania
6
Sołectwo Jemna
1
1.
7
Sołectwo Przedborowa: od nr domu 1 do nr domu 60
Sołectwo Różana
1
Sołectwa: Budzów, Budzów
Kolonia, Mikołajów
Publiczne Gimnazjum, Budzów 108;
57-214 Budzów
2.
8
Sołectwo Przedborowa: od nr domu 61 do nr domu 142
1
Sołectwa: Grodziszcze, Grodziszcze Kolonia, Rudnica,
Jemna
Zespół Szkół Publicznych, Grodziszcze 4; 58-262 Ostroszowice
9
Sołectwo Srebrna Góra: ul. Górne Miasto, ul. Warowna, ul. Kręta, ul.
Ogrodowa, ul Krótka, ul. Letnia, ul. Polna, ul. Szkolna, ul. Słoneczna
1
3.
Sołectwa: Przedborowa,
Różana
Świetlica Wiejska, Przedborowa 30,
57-208 Przedborowa
10
Sołectwo Srebrna Góra: ul. Plac Wypoczynkowy, ul. Kolejowa, ul.
Jasna, ul. Kąpielowa, ul. Dworcowa, ul. Zakładowa
1
4.
11
Sołectwo Srebrna Góra: ul. Nowe Miasto, ul. Zimowa, ul. Widokowa,
ul. Alternatywy, ul. Wąska
Sołectwo Żdanów
1
Sołectwa: Srebrna Góra,
Żdanów
Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna, Plac Wypoczynkowy 4,
57-215 Srebrna Góra
5.
12
Sołectwo Stoszowice: od nr domu 1 do nr domu 29; od nr 114 do nr
159
1
Sołectwa: Stoszowice, Stoszowice Kolonia, Lutomierz,
Lutomierz Kolonia
Świetlica Wiejska, Stoszowice 43;
57-213 Stoszowice
13
Sołectwo Stoszowice: od nr domu 30 do nr 51a; od nr domu 83 do nr
domu 113
1
14
Sołectwo Stoszowice: od nr domu 52 do nr domu 82;
Stoszowice Kolonia
1
15
Sołectwo Lutomierz
Lutomierz Kolonia
1
Wykaz obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedziby
Granice obwodu głosowania
Zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia
udziału w Wyborach Samorządowych.
Marek Janikowski
Wójt Gminy Stoszowice
Z kart historii Gminy
Wiersze z dawnych lat...
Herbert Felkel – Honorowy Obywatel gminy Stoszowice - urodził się w Srebrnej Górze w 1932 r., jako syn
ostatniego demokratycznie wybranego i zasłużonego
niemieckiego burmistrza miasta – Roberta Felkela,
zwolnionego z urzędu przez nazistów z przyczyn politycznych. Zainteresowanie historią Srebrnej Góry
i okolicznych miejscowości (np. Żdanowa) trwała
u Herberta Felkela od 1994 r. i zaowocowało dotychczas
kilkunastoma publikacjami i artykułami jego autorstwa,
jak też wydaniem kilkunastu reprintów przedwojennych
opracowań oraz kilku prac innych badaczy. Herbert
Felkel zaangażowany był również w działania srebrnogórskiej grupy ziomkowskiej, która nawiązała po 1990
r. bliskie kontakty z polskimi mieszkańcami i władzami
gminy Stoszowice. Podczas licznych przyjazdów do
miejscowości zachęcał mieszkańców i decydentów do
podjęcia dalszych starań w dziele jej rozwoju. Wykazywał przy tym znaczną determinację w zakresie dbałości
o ochronę miejscowego dziedzictwa kulturowego (np.
twierdzy), w czym widział podstawowy czynnik przyciągający do Srebrnej Góry turystów i niwelujący dawne
urazy pomiędzy polską i niemiecką ludnością.
Niedawno otrzymaliśmy od Ursuli Felkel żony po zmarłym Herbercie Felkel, tomik wierszy zatytułowany „Jenny’s Verse”. Poniżej przetłumaczone wprowadzenie do
tomiku.
„Jenny Richter, lokalna poetka z Nagodzic położonych
niedaleko Srebrnej Góry na terenie Gór Sowich, przedstawia
się w pierwszym wierszu „Jenny
Richter”. Opisuje tam swoje życie, małżeństwo, cierpienia, wysiedlenie ze Śląska i późniejsze
życie w Barrien i Bremie.
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Makieta twierdzy wykonana
przez Wolfganga Bleyl
Podczas gdy „Berta Brückner”
pisała swoje wiersze już w latach dwudziestych, Jenny Richter odkryła swoją żyłkę poetycką
dopiero w nowej ojczyźnie (Barrien i Brema). Dotychczas tylko
kilka z jej wierszy zostało opublikowane w latach 1955-1968
w „Ząbkowickim liście lokalnym”. To czasopismo wydało pierwszy zbiór jej wierszy.
Aby zrozumieć niektóre jej wiersze należy zwrócić uwagę, że powstały w latach od 1946, czyli w chwili, gdy
panowała bieda i brakowało podstawowych elementów
potrzebnych do życia (żywność, ubrania, mieszkanie).
Wiele z jej wierszy nie są w oryginale podzielone na
strofy. Przy nieznajomości śląskiego dialektu mogą
powstać problemy z interpretacją. Aby zapobiec takiej
sytuacji, niektóre wiersze zostały podzielone na sekcje.
Gwara śląska niestety wymarła. Po wysiedleniach Ślązaków z ich ojczyzny, dialekt był coraz rzadziej używa-
ny. Słyszy się go tylko okazjonalnie, przy miejscowych
spotkaniach.
Wyrazy, których znaczenie nie wynika z kontekstu, są
wytłumaczone w załączniku.
Czytelnikowi życzę wiele radości z tym tomikiem.
Pani Organ, córce Jenny Richter i Ursuli Schnober
dziękuję za nieopublikowane rękopisy.
Pani Dorothei Rendigs jestem niezmiernie wdzięczny za pomoc w wyjaśnianiu zwrotów pochodzących
z gwary i ich korektę.”
Tłumaczenie: Anna Fedor
UWAGA KONKURS!
Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze tłumaczenie wiersza H. Felkel. „Die Augen Meines Kindes”. Gotowe tłumaczenia proszę składać
w pok. nr 17 tut. Urzędu, w kopercie z dopiskiem “Konkurs na najlepsze tłumaczenie wiersza “Die Augen Meines Kindes” do dnia 10 października
2014 r. do godz. 13.30. Więcej informacji na www.stoszowice.pl
Wyniki konkursu na najładniejszą posesję - cd.
RUDNICA
Bożena i Arkadiusz Nowak - I miejsce
RUDNICA
Halina i Adam Wójs - wyróżnienie
SREBRNA GÓRA
Zbigniew Wojtiuk - III miejsce
STOSZOWICE
Justyna i Przemysław Gancarz - III miejsce
RUDNICA
Iwona i Sylwiusz Zbiciak - II miejsce
SREBRNA GÓRA
Zofia Tkaczyk - I miejsce
STOSZOWICE
Małgorzata Pluta - I miejsce
STOSZOWICE
Stanisław Semczuk - wyróżnienie
RUDNICA
Bożena i Marian Majkrzak - III miejsce
SREBRNA GÓRA
Danuta Świerad - II miejsce
STOSZOWICE
Danuta Ptasińska - II miejsce
ŻDANÓW
Grażyna Różycka - I miejsce
Wyniki konkursu na najładniejsze
przestrzenie publiczne
ŻDANÓW
Halina i Zenon Bocan - II miejsce
STOSZOWICE
SREBRNA GÓRA
Mieczysław Zubryn, Andrzej Jungto, Anna Kumidaj
Wykonawcy: Irena i Marian Jeremicz, Bogusława i Zbigniew
Mazurkiewicz, Wacław Wiśniewski, Mirosław Ligudziński,
Ewa Filipowicz.
Sponsorzy: Irena Budzik, Teresa i Henryk Tęsny, Małgorzata Nosal, Brygida Giemza, Łucja Cisak, Małgorzata Kulka,
Barbara i Zbigniew Czachura, Bożena Ziomek.
RÓŻANA
Maksymilian Szarek, Janusz Parcheniak
RUDNICA
Zbigniew Czekaj
PRZEDBOROWA
Marek Plekan
JEMNA
Władysław Kiliman, Halina Alenkuć

Podobne dokumenty