OŚWIADCZENIE Oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa mojej

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa mojej
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa mojej córki/mojego syna ……………………………………………………
uczennicy/ucznia klasy …..……. z zajęć wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym ………….……… .
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły.
Data ………………………………..
………………………..……….…….……………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Podobne dokumenty