Zadanie _rozw_przyk_1

Komentarze

Transkrypt

Zadanie _rozw_przyk_1
Zadanie przykładowe 1
Zakład dziewiarski wyspecjalizował się w produkcji dwóch wyrobów wełnianych: W1 i W2 .
Wąskim gardłem procesu produkcji są maszyny typu r1 i r2. W tabeli podano normy pracy
maszyn przy produkcji wyrobów W1 i W2. oraz ich zdolności produkcyjne.
1. Ustalić plan produkcji zapewniający maksymalny łączny przychód z jej sprzedaży
(cena zbytu W1- 50 zł, cena zbytu W2- 75 zł), z tym iż uwarunkowania rynkowe dyktują, aby
ilość produktu W1 była 2,5 razy większa od ilości produktu W2.
Zbiór Rozwiązań Dopuszczalnych są to punkty na wykresie oznaczonym czerwoną linią do
punktu (5,2) włącznie. Punktem skrajnym (najbardziej wysuniętym) zbioru to (5,2). Czarną
grubą linią zaznaczony jest wykres funkcji celu dający maksymalny zysk przy takim ZRD
X*= (5,2)
f(X* )= 400

Podobne dokumenty