KZ 1 Sanok - SITPNiG Oddział w Sanoku

Komentarze

Transkrypt

KZ 1 Sanok - SITPNiG Oddział w Sanoku
Plan Pracy
Koła Zakładowego Nr 1 w Sanoku
na 2012 r.
1. Konferencje i seminaria naukowo techniczne organizowane przez Oddział w Sanoku –
Dział Zarządzania Personelem i Szkoleń
2. Comber Babski i Karczma Piwna – listopad/grudzień
3. Opracowanie książki na temat historii i eksploatacji Podziemnych Magazynów Gazu
4. Spotkanie integracyjne Koła z Oddziałem Krosno – kwiecień
5. Spotkanie integracyjne Koła z Oddziałem Zielona Góra – luty
6. Spotkanie integracyjne Koła z Oddziałem Warszawa – maj
7. Spotkanie integracyjne Koła z Oddziałem Gorlice - luty
8. Spotkanie integracyjne Koła z Zarządem Oddziału w Sanoku – styczeń/luty
9. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła
10. Rajd rowerowy – czerwiec, wrzesień
11. Spływ kajakowy – integracyjne spotkanie wyjazdowe w dolinie Bugu z kołami Tarnów i
Przemyśl
12. Spotkanie integracyjne z Kołem Przemyśl – grzybobranie – wrzesień/październik
13. Spotkania integracyjne z pozostałymi Kołami oddziału
14. Wycieczka techniczna na kopalnie ropy naftowej, gazu ziemnego i PMG – lipiec/sierpień
15. Wycieczki zagraniczne: Austria (narty) - marzec
Sycylia – maj
Rumunia – czerwiec
Praga, Budapeszt – wrzesień
Przewodnicząca
Koła Zakładowego nr 1
Katarzyna Kopecka
_______________________________________________________________________________________________
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział Sanok
Koło Nr 1 Sanok
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12,
Przewodnicząca Koła Katarzyna Kopecka, tel. 013 46 52 286, tel. kom. 0 600 907 576