viverso 2016 - Polski Związek Tańca Freestyle

Komentarze

Transkrypt

viverso 2016 - Polski Związek Tańca Freestyle
OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
VIVERSO 2016
Organizatorzy:
❏ Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości
i Edukacji Artystycznej VIVERSO
❏ Teatr Ziemi Rybnickiej
Termin:
Współorganizatorzy:
❏
❏
❏
Studio Tańca VIVERO Rybnik
Studio Tańca VERSO Kielce
Polski Związek Tańca Freestyle
06.02.2016 /sobota/
Miejsce turnieju:
Scena Teatru Ziemi Rybnickiej,
Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Rybnik Piotr Kuczera
Patronat Medialny:
❏
❏
❏
❏
Portal rybnik.com.pl
Radio 90
Tygodnik Regionalny NOWINY
Gazeta Rybnicka
Cel imprezy:
❏ Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i młodzieży
❏ Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca
❏ Integracja środowiska artystycznego
❏ Wyłonienie najlepszych spośród zawodników i zespołów zgłoszonych do konkursu
❏
Promocja Polskiego Związku Tańca Freestyle
Uczestnicy: zawodnicy Klubów zrzeszonych w Polskim Związku Tańca Freestyle
Komisja sędziowska:
❏
❏
W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi pięciu licencjonowanych sędziów PZTF.
Debiuty ocenia 3 sędziów PZTF.
Nagrody:
❏
❏
❏
❏
solo i duety debiuty – dyplomy
solo (klasy) i duety (poziomy) – dyplomy i medale dla finalistów.
małe grupy II, I liga, Ekstraliga – puchar i dyplom – dla wszystkich zespołów.
Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich klubów.
Kategorie wiekowe:
Solo / duety
Dzieci:
małe grupy
7 lat i młodsi
8 - 9 lat
10 - 11 lat
(2009 i młodsi)
(2008 – 2007)
(2006 – 2005)
Juniorzy:
12 - 13 lat
14 - 15 lat
(2004 – 2003)
(2002 – 2001)
Dorośli:
16 lat i starsi
(2000 i starsi)
-
Dzieci:
11 lat i młodsi
(2005 i młodsi)
Juniorzy:
12 – 15 lat
(2004 – 2001)
Dorośli:
16 lat i starsi
(2000 i starsi)
Dorośli 2
31 lat i starsi
(1985 i starsi)
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika
organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych (w kategorii dzieci i
juniorów), jeżeli do startu zgłoszone jest 4 lub mniej podmiotów w kategorii.
Dyscypliny taneczne:
❏
❏
❏
❏
Jazz Dance
Modern
Disco Dance
Hip-Hop
Konkurencje taneczne:
❏
❏
❏
Solo - w poszczególnych dyscyplinach klasy: debiuty, E,D,C,B,A,S – wyłącznie dla tancerzy
PZTF
Duety - w poszczególnych dyscyplinach poziomy: debiuty, D+E, B+C, S+A– wyłącznie dla
tancerzy PZTF
Małe grupy:
- II liga: zespoły początkujące, zespoły szkolne, bez podziału na dyscypliny taneczne.
- I liga: zespoły średnio zaawansowane; uczestnicy ogólnopolskich festiwali i turniejów.
Podział na Zespoły Street i Zespoły Art.
- Ekstraliga: zespoły zaawansowane (uczestnicy MŚ, ME, PE, KM IDO, finaliści dużych
festiwali). Podział na dyscypliny i kategorie – zgodnie z przepisami IDO.
Uwaga! w zespołach mogą rywalizować tancerze niezrzeszeni,
Czas oraz inne informacje dotyczące prezentacji:
❏
❏
❏
❏
❏
Disco Dance, Hip Hop
Solo i duety: 1,00 min. (muzyka organizatora)
Jazz Dance, Modern
solo i duety - 1,00 min. (muzyka obowiązująca w sezonie 2015/2016)
solo (kl. A, S)i duety (na poziomie S+A) - w eliminacjach short program 1,00 min, w finale
prezentacje do muzyki własnej 1:45-2:15 min.
Zespoły II liga i I liga
3 – 7 osób; czas prezentacji do 3:00 min.; muzyka własna; o przynależności do danej
kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. Możliwe jest tańczenie
jednej albo dwóch prezentacji przez ten sam zespół (oznacza to również, że
jeden tancerz może występować w dwóch zespołach danego klubu).
Zespoły Ekstra liga
3 – 7 osób; czas prezentacji do 2:30 – 3:00 min.; muzyka własna; o przynależności do
danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. Jedna prezentacja.
Warunki uczestnictwa w turnieju:
❏
❏
❏
❏
Dokonanie zgłoszenia on-line – www.pztf.pl, w nieprzekraczalnym terminie do
25.01.2016r.
Wpłata
opłaty
startowej
ii
przesłanie
potwierdzenia
przelewu
na
adres
e-mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2016r.
Potwierdzenie
uczestnictwa
w
dniu
zawodów
w
Biurze
Organizacyjnym
Rejestracji dokonuje przedstawiciel klubu. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie.
Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener / przedstawiciel klubu. W przypadku
uzasadnionego protestu nieprawidłowo zgłoszeni uczestnicy zostają zdyskwalifikowani
w danej kategorii i dyscyplinie tanecznej. W tym wypadku wszelkie opłaty (w tym startowe)
nie podlegają zwrotowi.
Startowe wynosi:
- 40 zł od osoby - w przypadku tańczenia wyłącznie w zespołach II liga i I liga (mała Grupa).
- 20 zł od osoby - za każdy następne start w zespole II i I lidze (mała Grupa).
-
60 zł od osoby - w przypadku tańczenia w Ekstra lidze za pierwszą konkurencję.
30 zł od osoby - za każdy następne start w zespole.
Ceny promocyjne dla członków uczestników PZTF:
- 30 zł od osoby - za pierwszą kategorię (solo, duety)
- 10 zł od osoby - za każdy następny start.
-
20 zł od osoby - debiuty za pierwszy start.
10 zł od osoby - za każdy następny start.
-
10 zł od osoby - w przypadku tańczenia wyłącznie w II i I lidze (mała Grupa) za każdy start,
-
30 zł odo osoby - w przypadku tańczenia w zespołach Eksta ligi (mała Grupa).
10 zł od osoby - za każdy następny start.
Dla członków PFT (należy mieć ze sobą dokument potwierdzający przynależność):
- 20 zł od osoby - w przypadku tańczenia wyłącznie w II i I liga (mała Grupa)
-
40 zł od osoby - w przypadku tańczenia w Ekstra lidze za pierwszą konkurencję.
20 zł od osoby - za każdy następny start.
Opłatę startową należy przesłać na konto:
Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO
ul. Św. Leonarda 15/7, 25-311 Kielce
konto: 24 8493 0004 0000 0063 1611 0001
z dopiskiem: [nazwa klubu] VIVERSO 2016 z opisem opłacanych startów. (np. 4xS; 2xD; 3xmG)
UWAGA! 25.01.2016r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej. Po tym terminie
organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku przyjęcia zgłoszenia po
terminie – odpłatność za udział wzrasta dwukrotnie.
Ramowy Plan Zawodów:
07:30 - Otwarcie budynku
08:00 - Rejestracja klubów
09:00 - Rozpoczęcie turnieju
14:30 - Przerwa obiadowa
22:00 - Zakończenie turnieju
Szczegółowy program turnieju zostanie umieszczony po zamknięciu list startowych na stronach
internetowych: www.taniecfreestyle.pl , www.dance.pl , viverso.com.pl , studiotancavivero.pl
oraz studioverso.pl
Informacje dodatkowe:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom organizacyjnym,
przepisom BHP i PPOŻ oraz przepisom szczegółowym zawodów.
Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi
w placówkach oświatowych.
Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy.
Na scenie obowiązuje obuwie sportowe, które nie niszczy podłogi (można tańczyć boso).
Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w Mistrzostwach na każdym etapie. W takim
przypadku, jak również w przypadku nie zakwalifikowania się do dalszych rund, opłata
startowa nie podlega zwrotowi.
Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej 30
min. po ogłoszeniu wyników.
Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej, Kierownika Organizacyjnego, po wpłaceniu kaucji w wys. 200 zł. W przypadku
nieuznania protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
Zawody zostały zatwierdzone przez Zarząd PZTF i zostaną rozegrane zgodnie z
Regulaminem.
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Sędziego
Głównego oraz Organizatorów.
❏
❏
Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
Dokonanie zgłoszenia i udział w VIVERSO 2016 równoznaczne jest z wyrażeniem na
zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną
wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach
przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
❏
Akredytacja foto/video - 40 zł
Zapraszamy do Rybnika
Dorota Krzysztofik
Izabela Barska-Kaczmarczyk
Verso Kielce
Vivero Rybnik