OFERTA NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W ZASOBACH

Komentarze

Transkrypt

OFERTA NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W ZASOBACH
OFERTA NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W ZASOBACH RSM
Imię i nazwisko oferenta……………………………………………………………………………………………..……………………..
lub nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres oferenta
Miejscowość………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Ulica……………………………………………………………………………………………………….nr…………………………………………
Niniejsza oferta dotyczy najmu lokalu:
Adres lokalu………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Powierzchnia………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oferowana stawka czynszu……………………………………………zł/m2 + obowiązujący VAT
Rodzaj prowadzonej działalności w lokalu……………………………………………….…………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Najmu Lokali Użytkowych .
…………………………………….
Data
…………………………………………….
podpis

Podobne dokumenty