W numerze: Ponadto

Komentarze

Transkrypt

W numerze: Ponadto
bezpłatny informator gminny / miesięcznik
Wydanie Nr 1 - 7 grudnia 2015
ISSN 1543-4502
Wydanie nr 11/12 XII 2015
nakład 5 tys.
www.gazeta-rawicka.rawicz.pl
ISSN 1425-9001
nakład: 5 000 egz.
www.rawicz.pl/gazeta
Dąbrówka Dębno Polskie Folwark Izbice Kąty Konarzewo Łaszczyn Łąkta Masłowo Rawicz Sarnowa Sarnówka Sierakowo Sikorzyn Słupia Kapitulna Stwolno Szymanowo Ugoda Wydawy Załęcze Zielona Wieś Żołędnica Żylice
W numerze:
Palomar rozpoczyna
realizację
odwiertu w Dębnie Polskim
Czekając na inwestora...
Planty 4x4
Zmotoryzowani Mikołaje
opanowali miasto
Jubileusz chóru
Arion
Rawicki hetman
kontra niemiecki
hrabia
Ponadto:
Kalendarz wydarzeń
Autobusowy rozkład
jazdy
Sport
Edukacja
Komunikaty
2
11/12 XII 2015
?
PRZYDATNE KONTAKTY
Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe
Policja
Straż pożarna
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Komenda Powiatowa Policji (Rawicz)
Rewir dzielnicowych (Rawicz)
KP Państwowej Straży Pożarnej (Rawicz)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji (centrala)
Schronisko dla zwierząt (Henrykowo)
Komunikacja autobusowa (Linia nr 2)
Urząd Pocztowy (Rawicz) nr 1
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Muzeum Ziemi Rawickiej
Dom Kultury
Rawicka Biblioteka Publiczna
112
999
997
998
992
991
65 546 62 00
65 546 62 40
65 322 43 00
65 546 10 59
65 529 93 67
65 547 11 84
65 545 44 46
65 545 44 02
65 545 40 37
65 546 39 53
65 546 26 36
65 545 35 75
65 546 10 16
65 545 20 04
URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Telefon: (65) 546 54 00
Fax: (65) 546 41 67
E-mail: [email protected]
Serwis internetowy: www.rawicz.pl
Godziny pracy urzędu:
w poniedziałki 8.00 - 16.00; wt.-pt. 7.00 - 15.00
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie wniosków
i skarg: w poniedziałki od godz. 10.00 do 16.00
oraz w pozostałych dniach po uzgodnieniu terminu.
Telefon: (65) 546 41 64
E-mail: [email protected]
[email protected]
PYTANIE DO BURMISTRZA
J
eden z etapów projektu Planty 4x4, który burmistrz zapowiadał w swojej kampanii wyborczej jest już gotowy. Mieszkańcy już mogą spacerować
w blasku nowych lamp, które zamontowano przy plantowych alejkach. Jakie są kolejne
plany?
Jeden z etapów projektu
Planty 4x4 rzeczywiście
jest już zakończony.
Nowe oświetlenie nawiązuje stylistyką do
klasycznych czteroramiennych lamp gazowych, które komponują
się z otoczeniem plant.
Do tej pory plantowe
aleje oświetlało 97 lamp. Teraz jest ich 157, z czego 24 w parku przy Domu Kultury. Mimo że jest
ich więcej, to są tańsze w eksploatacji. Do tej pory
gmina płaciła 14 tys. zł, a teraz będzie to ok. 9 tys.
Ponadto zostały zainstalowane projektory, które oświetlają Pomnik Żołnierza, dwie fontanny
i pomnik św. Jana Pawła II.
Jak zapowiadałem, to nie koniec prac
na plantach. Oświetlenie to pierwszy etap.
W 2016 roku zamontujemy urządzenia do
ćwiczeń, natomiast w latach 2017 i 2018 będziemy kłaść nową nawierzchnię i poprawiać
estetykę plantowych alejek. Mieszkańcy będą
dumni z naszej wizytówki, jaką są planty. Projekt
Planty 4x4, tak jak zapowiadałem, zakłada gruntowną, czteroletnią rewitalizację rawickich plant.
Grzegorz Kubik
Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawie
wniosków i skarg: w poniedziałki od godz. 10.00 do 16.00.
Telefon: (65) 546 41 64
E-mail: [email protected]
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz przyjmuje
Mieszkańców podczas dyżuru, który pełni w każdy piątek
od godz. 14.00 do 15.00 w sali 104 Urzędu Miejskiego
Gminy Rawicz.
Telefon: 65 546 54 07; 65 546 54 08 (biuro rady)
E-mail: [email protected] , [email protected]
Życzenia
Szanownej Jubilatce, Pani Genowefie Szyszce
z okazji 95. urodzin
składamy życzenia zdrowia, radości życia
oraz samych pogodnych dni na kolejne lata.
Jednocześnie dziękujemy za gościnę i miłe podjęcie
gminnej delegacji we własnym domu.
Szanownemu Jubilatowi, Panu Adolfowi Perkowskiemu
(ur. w listopadzie 1925 r.),
jednemu z gminnych weteranów zasłużonych
w czynnej walce z okupantem niemieckim,
składamy życzenia z okazji urodzin - zdrowia,
pogody ducha oraz radości i satysfakcji z przeżytych lat.
Burmistrz Gminy Rawicz
Zachęcamy Czytelników do składania życzeń związanych ze szczególnymi uroczystościami poprzez łamy „Gazety Rawickiej”.
Dane jubilatów można zgłaszać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rawiczu.
Podziękowania
W grudniu zmieniła się siedziba redakcji „Gazety Rawickiej”, której
wydawcą jest Urząd Miejski Gminy Rawicz. Przyjęto również inną koncepcję
gminnego informatora, który teraz ma trafiać do szerszego grona mieszkańców, a poza tym jest bezpłatny. Nad tworzeniem pisma pracuje obecnie nowy
zespół redakcyjny, który powiadomił o możliwości współpracy m.in. wszystkie gminne instytucje czy przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Przez wiele lat redaktorem naczelnym „Gazety Rawickiej” był Hen-
WYDAWCA:
Urząd Miejski Gminy Rawicz
ADRES:
63-900 Rawicz, ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 21
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Magdalena Kaczmarek (red. naczelna),
Patryk Łagódka,
Michał Turski.
[email protected], tel. 65 546 76 71
Wydanie online: www.rawicz.pl
ryk Pawłowski. Na łamach pisma, za którego kształt przez tak długi czas odpowiadał, serdecznie dziękuję redaktorowi za dotychczasową pracę, życząc
przede wszystkim zdrowia oraz pomyślności w realizacji kolejnych planów.
Czytelnicy zapewne nie raz zetkną się z efektami twórczości literackiej czy fotograficznej rawickiego artysty na stronach gminnej gazety, która
dostrzegać będzie te i inne aspekty działalności mieszkańców.
Grzegorz Kubik
Nakład: 5000 egz.
Numer zamknięto: 8.12.2015
Druk: Drukarnia AGORA S.A.,
64-920 Piła, ul. Krzywa 35
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu
i adiustacji nadesłanych tekstów
oraz zmiany ich tytułów
Zapraszamy do współpracy.
11/12 XII 2015
3
[email protected]
Po kontroli
W październiku zakończyła się kontrola w miejskich instytucjach. Pod lupę kontrolerów zostały wzięte Dom Kultury, Muzeum Ziemi Rawickiej i Biblioteka Publiczna. Badano rok
2014 i pierwszy kwartał roku 2015. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w Domu Kultury.
Co z zagospodarowaniem
parku przy DK?
W 2015 r. kilkukrotnie nie
udało się wyłonić wykonawcy na park
przy Domu Kultury. Firmy, które startowały, oferowały kwoty wyższe niż zostały przewidziane na ten cel. Burmistrz
postanowił, że konieczne jest przeprojektowanie, by do przetargu mogło stanąć więcej firm.
Obecnie trwają prace nad nowym projektem. Zgodnie z zapowiedziami nowe
oblicze parku ma być gotowe wiosną
przyszłego roku.
- Mam nadzieję, że mieszkańcy będą
pozytywnie zaskoczeni, szczególnie ci
najmłodsi, bo dla nich ma to być naprawdę atrakcyjne miejsce. Z mojej
strony chciałbym przeprosić za zaistniałą sytuację i poprosić o cierpliwość.
Nowe oblicze parku będzie gotowe na
wiosnę i liczę na to, że latem park będzie
najatrakcyjniejszym miejscem zabaw
w Rawiczu – mówi burmistrz Grzegorz
Kubik.
md
Kontrola gospodarki finansowej instytucji kultury Rawicza wykazała, że
błędy popełniane są w każdej jednostce. Najwięcej zaniedbań było w Domu Kultury, a audytorzy wskazali m.in. na błędne wyliczenia składek pracowników, zawyżanie stawki za kilometry czy nieterminowe rozliczanie delegacji. Błędy były różnorodne, np. 23 maja 2014 r. Dom Kultury opłacił fakturę wystawioną na Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rawiczu za koszulki sportowe na kwotę ponad 8,5 tys. zł. Jednak
OSiR fakturę opłacił… 8 dni wcześniej. Pieniądze zostały zwrócone dopiero rok póź-
niej na skutek ustaleń kontroli. Występowały również błędy w wysokościach przelewów. Kontrola pokazała, że szczególnie w Domu Kultury panował finansowy chaos.
Audyt rozpoczęli pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Poziom nieprawidłowości sprawił, że burmistrz postanowił zaprosić do kontroli niezależnych ekspertów z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.
md
Czekając na inwestora...
Minął rok kadencji nowego burmistrza. Zapowiadane nowe miejsca praca to temat licznych dyskusji. Spróbujmy ustalić, co udało się
zrobić do tej pory w kwestii pozyskania inwestorów, podsumowując konkretne działania.
Gmina Rawicz z pewnością
zwiększyła swoją aktywność w kwestii
działań gospodarczych. Burmistrz powołał
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy, jednocześnie zintensyfikował prace
nad Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego oraz
rozpoczął prace nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego na
tereny inwestycyjne w naszej gminie. Warto dodać, że studium zostanie wyłożone
jeszcze w tym miesiącu. Ponadto Rawicz
przystąpił do Stowarzyszenia Gmin i Po-
!
wiatów Wielkopolski, a wyróżnieniem dla
burmistrza było zaproszenie do udziału
w pracach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski tegoż stowarzyszenia.
Sporo działań dotyczy kontaktów
z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, wielkopolskim Centrum
Obsługi Inwestora, Wałbrzyską Specjalną
Strefą Ekonomiczną czy najważniejszymi
deweloperami obiektów przemysłowych
w Polsce. – Pozyskanie nowego inwestora to proces czasochłonny. Prowadzimy
obecnie kilka projektów, które - jeśli uda
nam się sfinalizować - zaowocują nowymi
możliwościami dla gminy. By firmy chciały zainwestować właśnie u nas, musimy
nieco jeszcze poprawić tzw. klimat do inwestowania i pracować nad uzbrojeniem
terenów przeznaczonych pod przemysł
– wyjaśnia burmistrz Grzegorz Kubik. Być
może już przyszły rok okaże się dla gminy
i burmistrza przełomowym.
W ciągu ostatniego roku gmina wysłała aż 63 oferty inwestycyjne do
przedsiębiorców i ambasad, z tego 20 sta-
nowiło odpowiedzi na zapytania samych
zainteresowanych. Nie bez znaczenia jest
podtrzymywanie kontaktów biznesowych
zarówno z lokalnymi inwestorami, jak
i instytucjami zajmującymi się pozyskiwaniem nowego inwestora czy okołobiznesowymi.
To działania, których rezultatów nie zobaczymy od ręki, ale mają przełożenie na
coraz silniejszy sygnał wysyłany z Rawicza jako miejsca dobrego do inwestowania
i życia.
md
KOMUNIKATY
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
MIESZKAŃCOM
GMINY RAWICZ W OKRESIE ZIMOWYM
Okres zimowy jest najtrudniejszym okresem do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. W związku z powyższym zwracamy się do
Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na
sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych,
starszych i potrzebujących.
Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania zagrożonych zamarznięciem
osób. Zwróćmy uwagę na potrzebę udzielenia schronienia, zorganizowania odzieży czy ciepłego posiłku.
Poniżej podajemy adresy placówek, do których można
kierować zgłoszenia:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, tel. 65 545 40 37,
- Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 23, tel. alarmowy: 997 lub 112.
Obie instytucje na bieżąco współpracują ze
sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów. Państwa pomoc i zgłoszenie mogą uratować
komuś życie.
MGOPS
UWAŻAJMY PODCZAS DOGRZEWANIA
Trwa
sezon
grzewczy,
któremu towarzyszy wzrost zagrożenia pożarowego w naszych domach i mieszkaniach. W najmniej
oczekiwanym momencie może też
pojawić się śmiertelnie niebezpieczny czad. Zadbajmy zatem
o bezpieczeństwo własne i najbliższych. Oto kilka dobrych rad: nie składujmy opału ani innych materiałów
palnych w pobliżu pieca lub kotła centralnego ogrzewania, używajmy tylko sprawnych urządzeń, pamiętajmy
o okresowej kontroli stanu technicznego oraz czyszczeniu przewodów kominowych (również wentylacyjnych),
często wietrzmy pomieszczenia, nie
zakrywajmy kratek wentylacyjnych.
Pomyślmy również o zainstalowaniu
w domu (mieszkaniu) czujników tlenku
węgla (czadu) i dymu.
Od 1 października nas terenie
miasta i gminy Rawicz odnotowaliśmy
już 6 zdarzeń związanych z dogrzewaniem lokali. W jednym przypadku (kamienica na ul. Wojska Polskiego), podczas którego stwierdzono podwyższone
stężenie czadu, ewakuowano 6 osób.
Natomiast w Masłowie na skutek pożaru podtruta gazami pożarowymi została
54-letnia mieszkanka.
Rzecznik KP PSP
Krzysztof Skrzypczak
4
11/12 XII 2015
[email protected]
PALOMAR ROZPOCZYNA REALIZACJĘ ODWIERTU
W DĘBNIE POLSKIM
Międzynarodowa spółka Palomar Natural Resources rozpoczęła realizację kolejnego odwiertu gazu ziemnego na terenie gminy Rawicz, tym razem
w Dębnie Polskim. Celem prac jest potwierdzenie potencjału produkcyjnego
złoża Rawicz w kontekście uruchomienia komercyjnej produkcji gazu.
W połowie listopada na lokalizacji wiertni
w Dębnie Polskim odbyła się
ceremonia święcenia odwiertu.
Sakrament odprawił ksiądz proboszcz Mateusz Drob z Parafii
św. Andrzeja Boboli Rawiczu.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych
władz, wśród nich burmistrz
Grzegorz Kubik.
- Myślę, że w interesie nas
wszystkich są pozytywne wyniki potwierdzające potencjał
rawickich złóż gazu. Liczę na to,
że już w 2016 roku rozpocznie
się wydobycie. Jako gmina jesteśmy otwarci na współpracę
oraz pomoc w zakresie budowy
gazociągów i urządzeń wydobywczych – komentuje Grze-
gorz Kubik, Burmistrz Gminy
Rawicz. - Spółka Palomar, jak
każda inna firma zainteresowana inwestowaniem w Rawiczu,
może liczyć na dobrą współpracę z gminą – dodaje.
ża. Widocznym elementem testów będzie tzw. świeczka, będąca rezultatem próbnego spalania
surowca. Palomar wysoko ocenia potencjał polskich złóż gazu
i liczy na sukces naszej gminy.
Lokalizacja odwiertu
Rawicz-15 w Dębnie Polskim została wyznaczona na podstawie
analizy struktur geologicznych
gminy Rawicz, z uwzględnieniem odpowiedniej odległości
od najbliższych zabudowań oraz
obszarów Natura 2000. Planowana głębokość wiercenia
wynosi ok. 1600 metrów, czas
realizacji prac to około 40 dni.
Po zakończeniu prac wiertniczych przeprowadzone zostaną
10-dniowe testy złożowe, które
pozwolą określić parametry zło-
W marcu bieżącego
roku Palomar poinformował
o pozytywnych wynikach testów przepływu gazu z odwiertu Rawicz-12 w Szymanowie.
Średni dzienny przepływ surowca kształtował się na poziomie
130 tys. m3.
Palomar Natural Resources
Fot. Palomar Natural Resources
LOKALNE PODATKI
28 października radni Rady Miejskiej Gminy Rawicz określili wysokość stawek podatku od
nieruchomości na rok 2016 (uchwała nr XIII/108/15).
W porównaniu z obecnym rokiem stawki te nie wzrosną. W przypadku zaś stawki właściwiej dla budynków mieszkalnych nastąpi obniżka stawki o 2 grosze za każdy m² powierzchni użytkowej - z 0,63
zł/ m² do 0,61 zł/m2 (tj. -3,2%).
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 przedstawiać się będą zatem następująco:
od gruntów
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków: 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,03 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego: 0,26 zł od
1 m2 powierzchni.
od budynków lub ich części
- mieszkalnych: 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 18,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 9,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:
4,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego: 6,82 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej.
od budowli
- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Burmistrz Gminy Rawicz planuje, że
podstawa dla obliczenia podatku
rolnego, tj. średnia cena skupu żyta
w roku podatkowym 2016 na terenie gminy Rawicz wyniesie 53,75
zł za 1 dt (decytonę, tj. 1 kwintal)
- zgodnie z komunikatem Prezesa
GUS z dnia 19 października 2015
r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres 11 kwartałów, będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Monitor Polski z 20 października 2015
r., poz. 1025). Spadnie ona zatem w
stosunku do roku obecnego, gdyż
zgodnie z komunikatem Prezesa
GUS z dnia 23 października 2014
r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres 11 kwartałów - będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2015 wyniosła ona 61,37 za 1 dt (spadek
o 12 %).
Dodać należy, iż zgodnie z art. 6 ust.
1 ustawy o podatku rolnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) podatek
rolny za rok podatkowy wynosi:
1/ od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równo-
wartość pieniężną 2,5 q żyta,
2/ od pozostałych gruntów rolnych
(niestanowiących gospodarstwa) –
równowartość pieniężną 5 q żyta.
Podstawa dla obliczenia podatku
leśnego wyniesie zaś w 2016 roku
191,77 zł za 1 m3 drewna - zgodnie
z komunikatem prezesa GUS z dnia
20 października 2015 r. w sprawie
średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2015 r. (Monitor Polski z 2015 r. poz.
1028).
Dodać należy, iż podatek leśny
od 1 ha za rok podatkowy wynosi
równowartość pieniężną 0,220 m3
drewna, obliczaną według średniej
ceny sprzedaży drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy.
Burmistrz Gminy Rawicz nie przewiduje również podwyżek stawek podatku od środków transportowych
na rok podatkowy 2016.
bk
11/12 XII 2015
INWESTYCJE W LICZBACH
Odbudowa drzewostanu
Gmina Rawicz wraz z Zakładem Usług Komunalnych zrealizowała zadanie, które polegało na zakupie i nasadzeniu 47 sztuk drzew (lipa
holenderska, lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, klon zwyczajny)
i 9 sztuk krzewów (magnolia i różanecznik) na Plantach Jana Pawła II w ulicach Wały Kościuszki, Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wlkp., Wały
Poniatowskiego oraz w parku przy Domu Kultury w Rawiczu. Nasadzenia
zostały wykonane przez ZUK w październiku. Inwestycja otrzymała dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w wysokości 15.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł
16.626,00 zł.
5
[email protected]
Nagroda dla Muzeum
25 listopada w Sali Konferencyjnej budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji konkursu „Działania proekologiczne
i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Jednym z laureatów zostało Muzeum Ziemi Rawickiej.
Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
celem pobudzenia, wyszukiwania i promowania inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej
i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie
konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski, przyczyniając się do
wyzwalania inicjatyw i aktywizacji działań społecznych, jako czynnika wspomagającego realizację zadań społeczno-gospodarczych i kulturalnych określonych przez samorządy.
Złożony przez muzeum wniosek pod nazwą „Etno Dizajn” został wysoko oceniony. Nagroda w wysokości 2.000 zł zostanie wykorzystana na opracowanie okolicznościowego katalogu,
który będzie prezentował prace wykonane w ramach projektu.
Źródło: MZR
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności oraz oceną dokumentacji projektowej przez eksperta dla rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Rawiczu i jest w trakcie realizacji. Wykonawcą projektu jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z Piły. Termin
zakończenia inwestycji wyznaczono na 31 grudnia br. Zadanie otrzyma dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 275.000,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 338.250,00 zł.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Zadanie polega na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) na lata 2014-2020 dla Gminy Rawicz. Będzie to dokument strategiczny zawierający inwentaryzację i bazę danych inwentaryzacyjnych
emisji CO2, inwentaryzację zużycia energii i ilości emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie PGN obejmuje także przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko oraz szkolenia dla pracowników gminy. Wniosek o dofinansowanie został złożony 11 maja br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w ramach ogłoszonego konkursu. 28 października nastąpiło podpisanie
umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 14.520,00 zł. Wykonawcą PGN jest firma Atrium Grupa Doradcza Sp. jawna z Poznania. Całkowita wartość zadania wynosi 29.889,00 zł.
O plantach raz jeszcze
Zadanie polega na demontażu starego oświetlenia na Plantach
Jana Pawła II i budowie nowej instalacji oświetlenia w zakresie: montażu szafek oświetleniowych, budowy linii kablowej oświetlenia parkowego,
montażu parkowych słupów oświetleniowych z oprawami ze źródłem LED
oraz montażu opraw iluminacyjnych podświetlenia pomników i fontann ze
źródłem LED. W ramach inwestycji zostały wykonane 153 oprawy LED, 27
projektorów LED i 157 słupów aluminiowych. Na to przedsięwzięcie Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.019.000,00 zł z możliwością do 25% umorzenia. Całkowity koszt zadania wyniesie 1.299.193,32
zł brutto.
Doskonalenie umiejętności ratowniczych
Ewakuacja pacjentów
Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w Sarnowie i w Słupi Kapitulnej, wspólnie z personelem Zakładu OpiekuńczoLeczniczego w Rawiczu, przeprowadzili ewakuację pacjentów z II piętra budynku przy ul. Grota-Roweckiego.
Był to jeden z elementów ćwiczeń zorganizowanych w ramach doskonalenia umiejętności ratowniczych. Przed budynkiem ustawiony został specjalny namiot pneumatyczny,
w którym ułożono poszkodowanych i udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy, polegającej głównie na wsparciu psychicznym i tlenoterapii. / ks
!
KOMUNIKATY
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI GAZOWEJ !
ROLNIKU, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !
Jeśli chcesz, aby w twojej miejscowości została wybudowana sieć gazowa, zgłoś tę potrzebę swojemu sołtysowi. Jeśli zapotrzebowanie będzie duże, Polska Spółka Gazowa
zdecyduje się na budowę. Dotychczas mało osób zgłosiło taki zamiar.
Sołtysi zobowiązani są zbierać deklaracje w formie pisemnej w kwestii zamiaru
przyłączenia się do sieci gazowej. Zebrane
w ten sposób informacje zostaną przekazane Polskiej Spółce Gazowej, która oceni,
czy złożone zapotrzebowanie na przyłącza
pozwolą na budowę sieci w danej miejscowości. Złożone przez mieszkańców
deklaracje nie zobowiązują ich do przyłączenia się do sieci.
Na rynku paliw funkcjonują firmy, które nie odprowadzają podatku VAT. Problem
w tym, że mało kto wie, która firma go płaci, a która nie. Dlatego, podczas tankowania
poza stacją paliw, należy zapytać, czy dana firma opłaca podatek. Najlepiej kupować
od znanych i zaufanych na rynku firm. Uwagę powinny zwrócić niskie ceny za litr.
Jeśli okaże się, że ktoś kupuje od firmy, która oszukuje na podatku VAT, to konsekwencje prawne będą dotyczyć zarówno sprzedającego, jak i kupującego!
W przypadku wątpliwości dotyczących tejże sprawy pytania można skierować do
Urzędu Skarbowego w Rawiczu.
6
11/12 XII 2015
[email protected]
Fot. S.M.
ZMOTORYZOWANI
MIKOŁAJE
Fot. S.M.
Fot. M.K
OPANOWALI MIASTO
Niezwykle pozytywnie odpowiedzieli członkowie grupy motocyklowej RAWMOTO na zaproszenie członków Rady Osiedla Stare Miasto, włączając się w organizację dwóch dni ze św. Mikołajem.
5
grudnia na rawickim rynku zaparkowało kilkadziesiąt okazałych maszyn.
Ich właściciele byli idealnie przygotowani
na spotkanie z mieszkańcami, szczególnie
tymi najmłodszymi. Rozdano wiele paczek, upominków, słodyczy, a wszystko koordynowała powołana przez Radę Osiedla
Stare Miasto mikołajkowa delegacja, która
pozostawiła część podarunków również na
kolejny dzień, na zapowiadany spacer po
mieście.
Parada motocykli przejechała
przez miasto, przypominając o zbliżających się świętach. Organizatorzy nie zapomnieli o odwiedzeniu tych, którzy świąt
być może nie spędzą w domu - pacjentach
rawickiego szpitala.
Oby tegoroczne święta były tak
radosne, jak atmosfera wspomnianego wydarzenia.
mk
Fot. S.M.
„Dziękujemy wszystkim, szczególnie grupie RAWMOTO,
którzy zaangażowali się w organizację mikołajkowego
święta. Dzięki Wam zobaczyliśmy setki uśmiechów
i utwierdziliśmy się w przekonaniu, że było warto! Szczególnie wzruszyła nas wizyta w szpitalu. Pomimo rozdanych pacjentom upominków wszyscy mieliśmy wrażenie,
że odwiedzone osoby dały nam więcej niż my im”
- organizatorzy z Os. Stare Miasto
11/12 XII 2015
[email protected]
7
u
n
o
i
r
A
JUBILEUSZ CHÓRZYSTÓW 80 lat
Żyjemy w świecie, który nierzadko próbuje nas wyprzedzić. Nieraz nie znajdujemy w nim czasu nawet na chwilę oddechu i spokoju. Okazuje się jednak, że niektórym
z nas udaje się znaleźć wolną chwilę nawet na spełnianie własnych pasji i są to chórzyści
rawickiego chóru Arion, który 27 listopada świętował 80-lecie działalności.
Motto uroczystości stanowiły słowa Marii Konopnickiej: „Gdzie słyszysz śpiew,
tam idź - tam dobre serca mają, bo ludzie źli, ach, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają…”.
Osiemdziesiąt lat minęło jak jeden dzień. Osiem dekad działalności chóru, społecznego zaangażowania i poświęcenia dla kultury. Osiemdziesiąt lat wspólnej pracy
wszystkich dotychczasowych członków zespołu, wysiłku, występów, wzlotów i upadków,
radości i smutków. Setki koncertów. Jeszcze więcej prób i spotkań. Byli wszędzie tam,
gdzie zachodziła społeczna potrzeba: uroczystości kościelne i państwowe, święta, jubileusze. To już osiemdziesiąt lat, jak chór Arion swoimi koncertami promuje miasto
i uczestniczy w życiu kulturalnym Rawicza.
Powód do świętowania niezwykły, to i uroczystość musiała mieć odpowiednią
oprawę. Rozpoczęła się wieczorną mszą w Kościele św. Andrzeja Boboli w intencji byłych i obecnych członków chóru, ich rodzin, gości i sponsorów, którą sprawowali wspólnie proboszczowie obu rawickich parafii - ks. dziekan Mateusz Drob oraz ks. kanonik
Wojciech Prostak. Obecny był również ksiądz senior, prałat Józef Podemski.
W homilii ks. Droba usłyszeliśmy: - 80 lat rawickiego chóru Arion, który dzisiaj świętuje
swój piękny jubileusz, to dzieło, które ciągle trwa. Ważne jest w naszym życiu wsłuchi-
Zarząd chóru Arion
Fot. M. Bardziński
wać się w ten śpiew, który ma kształtować nasze serce, aby było ono dobre. Życzymy
Jubilatom bożego błogosławieństwa w dalszej pracy artystycznej i by nadal śpiewając,
przemawiali prawdą, radością i dobrocią. Mszę św. uświetniły występy chórów działających przy rawickich parafiach.
Po mszy jubilaci i zaproszeni goście przeszli do Sali Witrażowej Domu Kultury,
którą wypełnili przyjaciele, krewni i znajomi oraz osoby, którym chór pragnął wyrazić
wdzięczność za pomoc i współpracę. Tam rozpoczęły się oficjalne obchody uroczystości
prowadzonej przez Dariusza Taraszkiewicza, dyrektora Domu Kultury. Chór zaśpiewał
Gaude Mater Polonia.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminnych i powiatowych,
duchowieństwa, organizacji społecznych, zaprzyjaźnionych chórów oraz instytucji
współpracujących z chórem. Obecny był również Maciej Osiński, syn założyciela chóru.
Piękny jubileusz, pełen wzruszeń i sentymentów, podziękowań, gratulacji
i życzeń, które składali starosta Adam Sperzyński, burmistrz Grzegorz Kubik, przewodniczący RMGR Marek Przybylski, dyrektorzy Domu Kultury Dariusz Taraszkiewicz
i Muzeum Ziemi Rawickiej Jacek Jarczewski, przedstawiciele zaprzyjaźnionych chórów
i piszący te słowa - Marian Purczyński.
Ciepło o współpracy z chórem mówił prezes leszczyńskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - Tadeusz Paprocki, który przekazał Krystynie Chrobot, prezes
chóru Arion, Złotą Odznakę z laurem (najwyższe odznaczenie w amatorskim ruchu
śpiewaczym). Potem kolejno
złotą, srebrną i brązowe odznaki odebrały zasłużone chórzystki. - Śpiewanie w chórze,
to przyjemność wymagająca
wielu poświęceń i dyscypliny
– przyznaje jedna z odznaczonych chórzystek. - Regularne
uczęszczanie na próby to podstawa naszego działania - zdradza inna chórzystka.
Tego dnia nie mogło
zabraknąć popisowego wykonania kilku pieśni z bogatego
repertuaru chóru. Koncert
podbił serca obecnych na uroczystości gości, w szczególności
zaś ostatnia pieśń o Rawiczu.
Mówiąc o pięknej historii chóru, nie można pominąć niełatwych jego początków,
o czym przypomniała prezes
Burmistrz składa podziękowanie Krystynie Chrobot, prezes chóru.
Krystyna Chrobot w swoim
Fot. M. Bardziński
wystąpieniu okolicznościowym,
zamykającym część oficjalną uroczystości: - Wszystko zaczęło się 30 maja 1935 r.,
kiedy to w obecności 49 gości w salce pana Seiferta w Rynku w Rawiczu zapadła
decyzja o powstaniu chóru męskiego, ochrzczonego przez zebranych Arionem. Rok
1939 nadrywa złotą nić pracy chóru... Zawitało sześć koszmarnych lat okupacji hitlerowskiej, śpiew polski został okuty, usta polskie, które tak ochoczo śpiewały, pluły krwią pod ciężkimi uderzeniami zaborcy. Pomimo tak długo trwającej okupacji,
duch śpiewaczy wśród Polaków patriotów w Rawiczu nie zamarł i już 20 listopada
1945 r. w salce pana Michała Balcerzaka odbyło się zebranie, na którym powołano
nowy zarząd z dotychczasowym prezesem w osobie mec. Zygmunta Pollaka i nowym
dyrygentem - Zbigniewem Osińskim. Lata powojenne przepojone były gorliwą pracą chóru, ale były też w historii chóru czasy, kiedy borykał się z różnymi przeciwnościami losu...
Podziękowała też władzom miasta, dyrekcji Domu Kultury za wieloletnią współpracę
i możliwość odbywania prób w ich siedzibie, a także kierownictwu rawickich firm za
przychylność, pomoc oraz wieloletnią współpracę. Słowa podziękowania skierowała do członków zarządu, którzy niezmiennie swoim zaangażowaniem i poświęceniem
przyczyniają się do podnoszenia poziomu artystycznego chóru. Są to: Ryszard Krenz wiceprezes chóru, Adam Toporski - sekretarz, Stanisław Płóciennik - skarbnik, Marianna
i Stanisław Szydłowscy, Zenon Szwarc - członkowie zarządu oraz Adam Krenc - długoletni dyrygent chóru.
Lampką szampana wzniesiono toast i odśpiewano Sto lat. A już na koniec, kiedy zabrzmiała muzyka, do tańca ruszyli jubilaci i zaproszeni goście. Uroczystościom
rocznicowym towarzyszyła wystawa fotografii, kronik i pamiątek prezentujących dorobek chóru.
Uroczystość obchodów jubileuszowych Arionu była wzruszającą i sentymentalną podróżą w przeszłość - wspomnienia, historia działalności chóru, ale i marzenia
oraz ambicje na przyszłość. Nie zabrakło niczego, ani nikogo, oprócz tych, co już odeszli
do domu Pana, tych, co zostali powołani do chóru niebiańskiego.
Ze wzruszeniem wspominał pierwsze lata swojego śpiewania Stanisław Płóciennik, który członkiem chóru jest od 1960 r.: - Kocham chóralistykę od dziecka, jest
to moja pasja, nie mogę nazwać tego zawodem. Widzę w tym chórze ogromny potencjał
i chciałbym jak najlepiej go wykorzystać. W naszym chórze uwielbiam emocje i entuzjazm, które potrafimy sobie nawzajem przekazywać i najlepiej widać to właśnie na
scenie. Śpiewanie to taka odskocznia od codzienności. Ryszard Krenz, wiceprezes chóru, dodał: Śpiewanie w chórze daje radość dzielenia się muzyką z innymi chórzystami,
ale przede wszystkim z publicznością, która żywo reaguje na to, co widzi i słyszy. My,
śpiewacy, umiłowaliśmy to, co polskie i piękne. A jubileusz 80-lecia działalności naszego
chóru jest tego potwierdzeniem.
Marian Purczyński
Fot. M. Bardziński
8
NAGRODA DLA DYREKTOR RBP
11/12 XII 2015
[email protected]
WYDARZENIA
NIECODZIENNA
WIZYTA
W URZĘDZIE MIEJSKIM
7 grudnia Urząd Miejski odwiedziła delegacja
z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie - ppłk Zbigniew Pruski i kpt Tomasz Szajerka.
W obecności burmistrza Grzegorza Kubika i naczelnik
WSO Beaty Aszkiełowicz wojskowi złożyli na ręce Michała Goliny srebrny medal „za zasługi dla obronności kraju” przyznany jego mamie, Pani Czesławie Turek,
przez Ministra Obrony Narodowej. To zaszczytne odznaczenie stanowi wyraz wysokiego uznania dla rodziców,
którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych żołnierzy.
W przypadku uhonorowanej Rawiczanki było ich czterech.
Redakcja „GR” przyłącza się do życzeń, których
Pani Czesława nie mogła, niestety, odebrać osobiście. / mk
24 listopada w Pałacu Działyńskich
w Poznaniu uhonorowano wielkopolskich
bibliotekarzy za wybitne osiągnięcia w pracy
zawodowej oraz dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa.
W gronie laureatów wyłonionych przez Kapitułę Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego
znalazła się Mirosława Potkowska - dyrektor
Rawickiej Biblioteki Publicznej. Gratulujemy.
ANDRZEJKI I MIKOŁAJKI
W ŁASZCZYNIE
W imieniu matki medal odebrał
Michał Golina.
SPOTKANIE W GRONIE BYŁYCH PRACOWNIKÓW
25 listopada świetlica wiejska
w Łaszczynie wypełniła się świętującymi andrzejki i mikołajki mieszkańcami. O przeprowadzenie kreatywnych, tematycznych zabaw
z dziećmi zadbały animatorki ze Spółdzielni
Socjalnej Strefa Czasu. Organizatorzy - sołtys, rada sołecka oraz Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i Co” - dziękują wszystkim za wspólnie spędzony czas i zabawę.
TEATR DLA WSZYSTKICH
W listopadzie scenę Domu Kultury opanowali znani aktorzy. Spektakle
przypadły do gustu nie tylko wytrawnym
znawcom teatru. W ramach Rawickiej Jesieni Teatralnej nasze miasto odwiedzili
Krystyna Sienkiewicz, Izabela Noszczyk,
Anna Seniuk, Małgorzata Lewińska, Piotr
Cyrwus i Szymon Kośmider.
Organizatorzy nie zapomnieli
również o dostarczeniu teatralnych wrażeń
najmłodszym mieszkańcom, którzy mieli
okazję obejrzeć przedstawienie „CO TO”
w wykonaniu Studia Teatralnego „Blum”.
W ramach nowego artystycznego przedsięwzięcia 6 grudnia Kino „Promień” odwiedził św. Mikołaj.
Wszystkich, których ominęły
wspomniane spektakle Dom Kultury zaprasza na ostatnią odsłonę Rawickiej Jesieni Teatralnej. 13 grudnia na scenie
pojawią się Viola Arlak i Tadeusz
Chudecki w spektaklu Przyszedł mężczyzna do kobiety (szczegóły w kalendarzu wydarzeń na ostatniej stronie).
mk
12 listopada zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu zorganizował spotkanie z byłymi pracownikami. Idea tego typu spotkań jest nieprzerwanie podtrzymywana. Emeryci i renciści chętnie biorą udział w dyskusjach, wyrażając zainteresowanie planami zakładu na przyszłość, a przede wszystkim korzystają z okazji do wspomnień.
„Każdy może…, jeżeli tylko chce…”
RODZINNY UNIHOKEJ W MASŁOWIE
Uroczystym otwarciem i wspólną rozgrzewką rozpoczęło się 25 listopada
spotkanie uczestników rodzinnego turnieju
unihokeja w Masłowie. Celem rozgrywek
wpisanych w realizowany pod nazwą „Wiaruchna w ruchu - się ruszamy” program jest
m.in. rodzinna integracja, stąd udział drużyn
złożonych zarówno z dzieci, jak i dorosłych.
Sportowa rywalizacja wzbudziła wiele pozytywnych emocji. Ze zwycięstwa cieszyli się
„Lodowi Niszczyciele”. Nagrody i dyplomy
trafiły jednak do wszystkich zgłoszonych
drużyn. Organizatorem tej aktywnej formy
spędzenia wolnego czasu był Radosław Sobieraj - nauczyciel wychowania fizycznego.
mk
11/12 XII 2015
9
[email protected]
EDUKACJA
Gimnazjum nr 1
Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały
Czerwony Kapturek na andrzejki
Przerwa z książką
W Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza co dwa tygodnie
dzwonek na długą przerwę zaprasza do biblioteki na kolejną odsłonę
„Przerwy z książką”.
W ramach edukacyjnego cyklu nauczyciele zachęcają młodzież
do czytania, zapoznając uczniów z fragmentami książek o różnorodnej
tematyce. Po kilku edycjach, wbrew chwilowemu zwątpieniu inicjatorów
akcji (nauczycieli humanistów), okazało się, że ta forma rekomendacji
lektur trafia w gusta szkolnej młodzieży.
Zachęcanie do czytania wydaje się dziś niezwykle istotne, stąd
ciekawy pomysł na rozbudzanie czytelniczych potrzeb, kształtowanie
nawyku czytania, a tym samym promowanie bogatych zbiorów szkolnej
biblioteki. / mk
W poszukiwaniu przyszłego zawodu
Znane bajki wciąż zachwycają. Tym bardziej wtedy, gdy w rolę aktorów wcielają się widziani
na co dzień w innej funkcji pracownicy przedszkola oraz rodzice. Tak było w Przedszkolu nr 3 z okazji
andrzejek, gdzie wystawiono Czerwonego Kapturka. / mk
Gimnazjum w Sierakowie
Zdrowa woda dla gimnazjalistów
Uczniowie klasy trzeciej
gimnazjum stoją przed ważną dla
siebie decyzją wyboru drogi zawodowej. W opinii uczniów bezpośredni kontakt z prezentacją
miejsca pracy jest okazją do przemyślenia możliwych wstępnych
decyzji.
W ramach programu
Gimnazjum nr 1 „Otwarta firma - pracownik - przedsiębiorca
- przedsiębiorstwo” trzecioklasiści odwiedzili Zakład Lakierniczy
Czesława Sierakowskiego w celu
zapoznania się funkcjonowaniem
firmy. Właściciel zapoznał zwiedzających ze specyfiką oraz warunkami pracy lakiernika, dbając
o miłą atmosferę spotkania.
Możliwość bezpośredniego kon-
taktu z praktykami biznesu oraz
poznanie nowoczesnych technologii, parku maszynowego
i realizowane przez firmę kontrakty o charakterze międzynarodowym wywarły na gimnazjalistach bardzo duże wrażenie.
Zaskoczeniem dla młodzieży była
konfrontacja wyobrażeń związanych z zawodem lakiernika
a nowoczesnością zwiedzanego
obiektu.
Aby uatrakcyjnić spacer
po zakładzie, pracownicy firmy
zaangażowali młodzież do udziału
w konkursie. Uczniowie nie ukrywali wdzięczności za poświęcony
czas oraz życzliwe i otwarte podejście lokalnego przedsiębiorcy do
młodych ludzi.
mk
Teatr od kuchni
Od listopada uczniowie Gimnazjum w Sierakowie mają dostęp do tzw. poidełka. Urządzenie
zostało przekazane placówce nieodpłatnie przez rawicki Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Przedsięwzięciu towarzyszyło rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej konkursu na najlepsze hasło promujące
picie wody. Wygrała Kamila Matysiak z klasy IIG. Wybrane hasło („Wodę pijesz – długo żyjesz!”) widnieje na zamontowanej nad poidełkiem tablicy.
Wydarzenie wpisuje się w szeroki wachlarz działań edukacyjnych organizowanych w sierakowskim gimnazjum zaplanowanych w związku z przynależnością szkoły do wojewódzkiej sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Wartości związane ze zdrowym odżywianiem i właściwym stylem życia akcentowane są w szkole m. in. poprzez organizację warsztatów, konkursów czy też happeningów tematycznych we współpracy z licznymi instytucjami odpowiedzialnymi za niniejszą tematykę. / mk
Nieszablonowe lekcje, szczególnie te wiążące się z wycieczką,
są odbierane przez uczniów niezwykle pozytywnie i zostają w pamięci na dłuższy czas. 20 listopada
trzy klasy z Gimnazjum nr 1 odbyły lekcję teatralną we wrocławskim
Teatrze Muzycznym Capitol. Jej
tematyka poświęcona była tworzeniu spektaklu.
Od tej pory zagadnienia adaptacji, powstawania scenariusza,
próby stolikowej nie są dla gimnazjalistów tajemnicą. Motywem
przewodnim spotkań z uczniami
na Dużej Scenie byli Trzej muszkieterowie, czyli najnowszy musical Capitolu, a prowadzili je Kon-
rad Imiela - aktor i dyrektor teatru
oraz Marek Kocot – autor scenariusza przedstawienia. Uczniowie
nie tylko słuchali wykładu, ale
zostali też zaproszeni do zabawy
teatralnej – castingu na odtwórców ról Atosa, Portosa, Aramisa
i D’Artagnana.
Po udanym spotkaniu ze
sztuką teatru uczestnicy wycieczki
wybrali się na wrocławski rynek,
gdzie rozpoczynał się jarmark bożonarodzeniowy. Jeszcze rzut oka
na wystawę prezentującą polskie
wzornictwo z lat 60. i 70. XX wieku
w Galerii Dominikańskiej, posiłek
i powrót do Rawicza. ab
SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA NA MEDAL
Powstałe Centrum Wolontariatu w Rawiczu nawiązało współpracę ze szkołami, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Rawicz. Obecnie podpisano 12 porozumień z placówkami oświatowymi funkcjonującymi w naszej gminie.
W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych utworzone zostały Szkolne Kluby Wolontariusza.
10 listopada Lokalne Centrum Wolontariatu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu ogłosiło konkurs na najbardziej aktywny i efektywny
Szkolny Klub Wolontariusza w ramach konkursu pn. „Szkolny Klub Wolontariusza Na
Medal”. LCW zachęca Szkolne Kluby Wolontariusza do inicjowania różnych akcji i
uczestnictwa w tych organizowanych przez LCW. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
20 czerwca 2016 r. Zdjęcia i opisy akcji wolontariackich organizowanych przez Szkolny
Klub Wolontariusza w roku szkolnym 2015/2016 należy dostarczyć w wersji papierowej
i elektronicznej do siedziby LCW znajdującej się w MGOPS w Rawiczu, ul. Genera-
ła Grota Roweckiego 4a (sekretariat) oraz na adres e-mail [email protected] do dnia
31.05.2016 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie www.cw.ops.rawicz.
pl. Można również skorzystać z konsultacji z pracownikami MGOPS - Natalią Purgacz
i Agnieszką Duszak (pokój 201, tel. 65 546 64 95, e-mail: [email protected]).
5 grudnia wolontariusze na całym świecie obchodzili swoje święto. Korzystając z okazji, wszystkim rawickim wolontariuszom, dziękując jednocześnie za bezinteresowną pomoc, składamy życzenia spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych
celów oraz poczucia wewnętrznej satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
MGOPS
10
11/12 XII 2015
[email protected]
RAWICKI HETMAN KONTRA NIEMIECKI HRABIA
Najpierw Czechy, potem Austria, a ostatecznie Niemcy. Rawicz wraz z okolicami przez całe wieki stanowił nadgraniczny obszar Rzeczypospolitej. O ile zmieniało się państwo sąsiadujące z Polską, o tyle nie zmieniał się
ród władający terenami tuż za miedzą. Była to – poczynając od 1641 r. – osiadła w Żmigrodzie rodzina von Hatzfeldt.
Z sąsiadami, tak już bywa, relacje są często dalekie od ideału. Boleśnie przekonali się o tym właściciel Rawicza, Jan Kazimierz Sapieha oraz Żmigrodu, Heinrich von Hatzfeldt podczas sporu o ziemię z okolic Dębna Polskiego.
J
an Kazimierz Sapieha był magnatem pełną parą.
Właściciel Rawicza pochodził z jednego z najznamienitszych i najbogatszych rodów w historii Rzeczypospolitej. Jego ojcem chrzestnym był nie byle kto, bo
sam król Jan III Sobieski. Sapieha piastował także jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w Rzeczypospolitej – urząd hetmana wielkiego litewskiego. Jego
rywal był natomiast przedstawicielem wpływowego
rodu niemieckiego oraz wiernym poddanym cesarzy
z dynastii Habsburgów. To Hatzfeldtowie rozdawali karty w polityce śląskiej, a ich pozycja równa była
pozycji książąt (sami zresztą otrzymali tytuł książęcy
w niespełna
kilkadziesiąt
lat po opisywanych
wypadkach).
Co
stanowiło przedmiot sporu?
Zdawać
by
się mogło, że
nic szczególnego – cóż
bowiem znaczy kilka pól
i
kawałek
lasu między
dzisiejszym
Dębnem Polskim i Przywsiem, kiedy jest się osiemnastowiecznym milionerem? Niemniej jednak, to
właśnie te tereny doprowadziły do konfliktu, który
niemal zakończył się sporem o charakterze międzynarodowym. Wszystko dlatego, że obszar ten nie stanowił wyłącznie granicy posiadłości dwóch magnatów,
ale także granicę państwową między Rzeczypospolitą
a mocarstwem, jakim wówczas była Austria. Jan Kazimierz Sapieha, właściciel Rawicza w latach 1705-1730.
Konflikt rozpoczął Heinrich von Hatzfeldt,
który – stosując metodę faktów dokonanych – zajął
tereny, które uważał za swoje. Jan Kazimierz Sapieha nie pozostał mu dłużny. Hetman powołał swojego
pełnomocnika, niejakiego Danckwardta. Ten zaś zajął trzy wioski należące do Hatzfeldta. Dla hrabiego
ze Żmigrodu tego było za wiele. Dumny arystokrata
oskarżył Sapiehę o naruszenie granicy państwowej.
W efekcie tego w nocy z 12 na 13 sierpnia 1719 r.
do Rawicza weszły wojska cesarskie w sile kilkuset
żołnierzy, na dziesięć dni zajmując i grabiąc miasto.
Głośna sprawa trafiła przed oblicza najwyższych trybunałów. Sądy te rozstrzygnęły ją na korzyść hrabiego
Hatzfeldta. W czasie obrad doszło jednak do zdarzenia, które na stałe weszło do miejscowych legend. Jak
podaje Józef Miedziński, właściciel Żmigrodu został
poproszony o złożenie przysięgi, iż ziemia, na której
stoi jest jego własnością. Hrabia ani przez moment
się nie zająknąwszy, przysiągł. Jak dalej opisuje Miedziński, po skończonym akcie hr. Hatzfeldt, wiel-
ce zadowolony z przebiegu decydującego terminu,
wracając do swego zamku na Stramburku przez las,
z którego zawsze był tak dumny [a który był przedmiotem sporu], zawołał nagle: „Boże, co mi się stało,
ja nie widzę już mego drogiego lasu!”. I rzeczywiście
- hrabia Heinrich stracił wzrok. Przyczyn choroby nie mogli ustalić najznamienitsi medycy; udało
się to jednak miejscowym. Okazało się bowiem, że
przed oblicze trybunału Hatzfeldt zabrał garść ziemi
ze swoich włości. Tuż przed złożeniem przyrzeczenia, ukradkiem sypnął ją sobie pod nogi. Tym samym
bez przeszkód mógł przysiąc na wszystkie świętości,
że stąpa po własnej ziemi. Okoliczni jednak wiedzieli, że hrabia posunął się do ohydnego podstępu, a za
swoje krzywoprzysięstwo został ukarany. Całą sprawę Jan Kazimierz Sapieha miał podsumować słowami: „Lepiej ziemię stracić, aniżeli duszę zaprzedać”.
Spór na linii hrabia Heinrich – hetman
Sapieha dobiegł końca. Nie zakończyło się jednak
sąsiedztwo z rodem Hatzfeldtów, który panował
w okolicy jeszcze przez ponad 200 lat, aż do 1945
r. Choć Heinrich von Hatzfeldt okazał się czarnym charakterem tej historii, to jego potomkowie
udowodnili, że można być dobrym sąsiadem. Największy na to dowód dali Hatzfeldtowie w czasie II
wojny światowej, kiedy to wbrew rozkazom władz
hitlerowskich wspomagali okoliczną polską ludność.
Tomasz Musielak
Fot. Jan Kazimierz Sapieha, właściciel Rawicza
w latach 1705-1730. Źródło: domena publiczna.
Galeria na Piętrze
ŚLADY
Do sierakowskiej Galerii na Piętrze trafiły prace malarskie poznaniaka, Ludomira Gałdowskiego. Otwarcie wystawy odbyło się 24 listopada.
Tematyką ekspozycji zatytułowanej
Ślady - jak sama nazwa wskazuje - są rożnego
rodzaju odciski pojazdów, maszyn, butów, pozostawione na drogach, budowach. Zaprezentowanych jest 6 obrazów, z czego trzy o dużych
rozmiarach. Obserwując je, wcześniej czy później, dochodzimy do wniosku, że pozostają po
nas tylko „ślady”. Ciekawe jest to, że pomimo
braku na nich człowieka, który je pozostawił,
braku pojazdów, po których one pozostały,
pejzaż ten nie jest martwy, wręcz przeciwnie niezwykle ożywiony. Kropeczkami, plamkami,
kreseczkami, liniami cały tętni, drga, pulsuje. Prace, choć malowane wiernie i dokładnie,
nie pozostają do końca realistycznymi, dużo
w nich abstrakcji i tajemnicy.
Ludomir Gałdowski urodził się w
1948 roku w Poznaniu. Tam mieszka i pracuje.
Edukację artystyczną rozpoczął dość późno: w
latach 2003-2008 studiował na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. W 2009 roku odebrał dyplom z
wyróżnieniem w dwóch zakresach: pedagogiki
sztuki i pedagogiki rysunku, a także aneks artystyczny (do wspomnianego dyplomu) z zakresu
rzeźby. Artysta jest finalistą XXIX Edycji Konkursu im. Marii Dokowicz. Uprawia: malarstwo, grafikę i rzeźbę. Oprócz licznych wystaw
indywidualnych, prace Gałdowskiego systematycznie uzupełniają wystawy zbiorowe (m. in. w
poznańskim Starym Browarze).
wa
Promocja czytelnictwa
KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ
Gmina Rawicz otrzymała dotację w wysokości 14 450,00 zł z budżetu
państwa na dofinansowanie zakupu książek, które nie są podręcznikami, do
8 bibliotek szkolnych. Rządowy program „Książki naszych marzeń” zakłada
rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży i poprzedza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który będzie wdrażany od przyszłego roku przez kolejne 4 lata.
Według programu Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznane
środki zależne są od liczby uczniów. Zgodnie z tym kryterium gminne szkoły
otrzymały odpowiednio:
- 1000 zł Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej (dla szkół liczących do 70
uczniów);
- 1300 zł Szkoła Podstawowa w Masłowie, Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi
(dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów);
- 2170 zł Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoła Podstawowa nr 6 (dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów).
Dostosowując się do założeń programu, biblioteki szkolne mają za-
kupić książki, które nie są podręcznikami, a rzeczywiście interesują młodego
czytelnika i zachęcą go do sięgnięcia po lekturę, a tym samym pogłębią w nich
nawyk czytania i rozbudzą ciekawość poznawczą. Ponadto biblioteki szkolne
mają podjąć współpracę z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby nie tylko uzupełniać gromadzone zbiory książkowe, ale także wspólnie organizować
wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa.
Mimo, że program wymaga od organów prowadzących szkoły wkładu
własnego stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania (odrębnie
dla każdej ze szkół), niewątpliwie jest to dobry krok prowadzący do wzrostu
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Środki przyznane z budżetu państwa
należy wykorzystać do 31 grudnia 2015 roku.
ak
11/12 XII 2015
11
[email protected]
SPORT
Tabela II ligi mężczyzn po X kolejkach - gr. D - sezon 2015/2016.
SENIORZY NA TRZECIM MIEJSCU W TABELI
5 grudnia koszykarze Rawii, pokonując zespół z Otmuchowa, odnotowali siódme zwycięstwo w
lidze. Zespół od początku kontrolował przebieg spotkania, co pozwoliło na większe niż zwykle rotowanie
składem. Mimo wprowadzanych zmian Rawia utrzymywała kilkupunktowe prowadzenie. Już w pierwszej
kwarcie na boisku pojawił się młody Mateusz Popiel.
Na wyróżnienie zasługuje dobra gra Szymona Maciołka (10 pkt w 1. kwarcie, 24 w całym meczu). Pojawiły
się słabsze momenty w grze gospodarzy, jednak zniwelowała je m.in. świetnie kreowana gra przez Adriana
Lipowczyka. W 4. minucie ostatniej kwarty przewaga
Rawii sięgnęła 29 „oczek”.
Na ostatnie 5 minut spotkania na parkiecie
pojawili się wszyscy młodzi wychowankowie rawickiego zespołu. Po 10. kolejkach z 7 zwycięstwami i 3
porażkami drużyna plasuje się na 3 miejscu w tabeli.
rj
RKKS RAWIA RAWICZ – MKS OTMUCHÓW 82:57
(Lipowczyk 1, Dryjański 13, Rabe 6, Samuła 5, Stankiewicz 13,
Maciołek 24, Staśkowiak 11, Nowicki 9)
OSTATNI MECZ LIGOWY
14 listopada Rawiczanie rozegrali ostatni
mecz ligowy w tym roku. Treningi prowadzone przez
Jerzego Radojewskiego potrwają do 18 grudnia, a
wznowione zostaną 10 stycznia.
W okresie przygotowawczym Rawia Rawag
Rawicz zmierzy się z liderem III ligi z grupy kujawsko
-pomorsko-wielkopolskiej - Jarotą Jarocin. Spotkanie
rozegrane zostanie w sobotę, 16 stycznia w Jarocinie.
Kolejnymi sparingpartnerami będą Kania Gostyń (23
stycznia), Astra Krotoszyn (30 stycznia), Piast Żmigród (6 lutego), Grom Wolsztyn (13 lutego), Korona
Piaski (27 lutego) oraz Chrobry Głogów (12 marca).
Na początku grudnia zarząd klubu podpisał
kolejną umowę sponsorską z firmą RAWAG.
mk
Sport szkolny
GIMNAZJALNA HALÓWKA PO RAZ DWUNASTY
Już po raz dwunasty w historii Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w
Sierakowie zorganizowano Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Dyrektora. - Impreza ta w swoim
założeniu ma niezmiennie upowszechniać sport wśród młodzieży
gimnazjalnej z jego najistotniejszymi wartościami wychowawczymi,
jak również integrować społeczność szkolną i otaczające ją środowisko lokalne - wyjaśnia dyrektor
Piotr Mosiek. Do zawodów zgłosiło się 102 uczniów gimnazjum,
którzy reprezentowali 11 drużyn.
Impreza, podobnie jak w
poprzednich edycjach, cieszyła się
niebywałym zainteresowaniem ze
strony obecnych i byłych uczniów,
działaczy sportowych, miłośników
futbolu i mediów. Wydarzenie
stało się niewątpliwie symbolem
przywiązania gimnazjum do wychowawczej roli sportu.
Finał rozegrano 4 grudnia. Puchar Dyrektora Gimnazjum
w Sierakowie trafił do drużyny,
która przybrała nazwę Piącha Wikingi (Jakub Pusset, Filip Kusztelak, Mateusz Ziółkowski, Kamil
Machowiak, Kacper Górny, Marcel
Szargan, Piotr Fiebig, Jan Polowczyk i Hubert Krzysztofiak). Meda-
le, dyplomy i upominki wręczono
w obecności władz gminy, przedstawicieli sponsorów, mediów
i licznie zgromadzonej publiczności.
Na miano najlepszego
strzelca rozgrywek zasłużył Jan
Polowczyk (12 goli), najlepszym
bramkarzem wybrano Filipa
Kusztelaka, a najlepszym zawodnikiem Kamila Machowiaka.
Turniejowym zmaganiom
towarzyszyło podsumowanie ogłoszonych wcześniej konkursów. Najlepiej kibicującą klasą została IIIa,
a Marcina Kozłowskiego, Wiktorię Klimę i Kacpra Szpajdę nagrodzono za zwycięstwo w szkolnym konkursie pod nazwą „Lech
Poznań – duma Wielkopolski”. Nie
zabrakło akcentów muzycznych:
w przerwach uroczystość uświetniły występy zespołów tanecznych
- Crazy Ladies ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz G-9 z Gimnazjum
w Sierakowie.
Fundatorami
nagród
dla zawodników biorących udział
w turnieju były firmy: RAWAG,
BETA, ECONEX, PIZZA CLUB,
klub piłkarski Rawia Rawicz oraz
dwutygodnik „Ziemia Rawicka”.
DWA MEDALE I ŻYCIOWE REKORDY
Tabela IV ligi wielkopolskiej (gr. płd) po XVI kolejkach - sezon 2015/2016.
pm
Zawodnicy UPKS Wodnik Rawicz wzięli udział
w Grand Prix Polski w Pływaniu zorganizowanym
na Termach Maltańskich. Klub reprezentowało 5
zawodników. Czołowy zawodnik Wodnika, Michał
Chudy, zdobył (jako junior) dwukrotnie miejsca
medalowe: na dystansie100 m stylem zmiennym (II
miejsce) i na 100 m stylem motylkowym (III miejsce). Pozostali zawodnicy ustanowili wiele rekordów
życiowych: Bartosz Gil - 4, Marcin Jankowiak - 2,
Hubert Stasiak - 6, Hubert Szynalski - 5.
- Jestem bardzo zadowolony ze startów naszych zawodników. Wysokie miejsca Michała oraz 17 nowych rekordów życiowych młodszych pływaków
wskazuje na dobre przygotowanie do ważnych zawodów pływackich, jakimi są przyszłe Mistrzostwa
Polski! - podsumowuje trener Maciej Waleron.
Warto dodać, że zawodnicy startowali z najlepszymi zawodnikami w kraju, a poznańskie Grand Prix
było miejscem zdobycia kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Izraelu. / mk
Szkoła Podstawowa nr 4
ZŁOTA SZTAFETA
10 listopada na Termach Maltańskich w Poznaniu
odbył się XVII Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Pływaniu. Na starcie stanęło 45 zespołów
z całej Wielkopolski, które wcześniej uzyskały awans na
szczeblu powiatowym. Powiat Rawicki reprezentowały dwie
szkoły podstawowe - SP nr 4 i SP nr 6.
Uczniowie startowali na dystansie 10x25 m stylem dowolnym
– 5 dziewcząt i 5 chłopców.
Po zaciętej rywalizacji sztafeta „Czwórki” wywalczyła złoty medal, zdobywając tytuł Mistrza Wielkopolski
i ustalając jednocześnie nowy rekord szkoły na tym dystansie.
Zwycięską drużynę reprezentowali: Maria Adamczak, Vanessa Żyto, Małgorzata Żyto, Zuzanna Górczak, Olga
Waleron, Martyna Derengowska, Kacper Bidowaniec, Bruno Maruwka, Franciszek Dziewięcki, Alan Fetera, Krzysztof
Ostrowski oraz Kacper Nowacki.
sp4
12
11/12 XII 2015
11 grudnia (piątek)
9.00 Teatr DUET Święta tuż, tuż...
Rawicka Biblioteka Publiczna / oddział dla dzieci (Staszica 4)
16.00 Seans Sawa. Mały wielki bohater (do 16.12.)
18.00Seans Kochajmy się od święta (do 17.12.)
19:00 Wystawa malarstwa Arkadiusza Cypriana
DK - Sala Piecowa
20.00 Seans 3D W samym sercu morza (do 17.12.)
Kino „Promień”
12 grudnia (sobota)
9.00 Rawicki Jarmark Bożonarodzeniowy
Deptak/Rynek
9.00 Finał Szlachetnej Paczki Rawicz (odbieranie paczek) - także 13.12.
Gimnazjum w Sierakowie
11.00 Mikołajkowy turniej w strzelaniu z broni
pneumatycznej
Strzelnica sportowa Sierakowo
12.00 Mecz RKKS Rawia Rawicz (kadet) - KS Polonia 1912 Leszno
Hala sportowa Gimnazjum w Sierakowie
13 grudnia (niedziela)
10.00 Gwiazdka 2015 Rodzinne Zawody Pływackie
Kryta Pływalnia OSiR
15.00 Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Rady Osiedla Westerplatte
Hala sportowa Gimnazjum w Sierakowie
17.00Spektakl Przyszedł mężczyzna do kobiety
(Viola Arlak i Tadeusz Chudecki)
Sala widowiskowa DK
[email protected]
16 grudnia (środa)
18.00 Upiory i tenory z cyklu Opowieści Teatru
Muzycznego
Kawiarnia Artystyczna „W Starym Kinie”
18 grudnia (piątek)
15.30, 18.00, 20.30
Seans Gwiezdne wojny.
Przebudzenie mocy (do 23.12 oraz 27-30.12)
Kino „Promień”
16.00 Turniej Towarzyski Siatkówki Międzyzakładowej
Hala sportowa I LO
19 grudnia (sobota)
17:30 RKKS Rawia Rawag Rawicz - KK Oleśnica
Hala sportowa Gimnazjum w Sierakowie
20 grudnia (niedziela)
14:00 Przegląd „Śpiewamy kolędy i pastorałki”
Sala widowiskowa DK
21 grudnia (poniedziałek)
12.00 Jasełka dla mieszkańców
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi
27 grudnia (niedziela)
15.00 Koncert kolęd Julia Sawicka Project
Kościoł Parafii św. A. Boboli
31 grudnia (czwartek)
23.00 Spotkanie sylwestrowe
Rynek
17 stycznia (niedziela) 2016
17.00 Koncert disco polo - After Party
DK - Sala Widowiskowa
Szczegóły: www.dk.rawicz.pl
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rozkład jazdy autobusów - Linia nr 2
R a w ic z - W y d a w y
R a w ic z P K P
R a w ic z R o w e c k ie g o (S z p ita l)
R a w ic z R o w e c k ie g o (J e d n o s tk a )
R a w ic z H a lle r a
R a w ic z P iłs u d s k ie g o (P o c z ta )
R a w ic z K o ś c iu s z k i
R a w ic z P o n ia to w s k ie g o
R a w ic z R y n e k
R a w ic z W e s te r p la tte
R a w ic z R o ln ic z a
R a w ic z K a m iń s k ie g o
Szym anow o
S ik o r z y n
S tw o ln o
Z ie lo n a W ie ś
W ydaw y
k u rs 1
6 .1 5
6 .1 6
6 .1 7
6 .1 8
6 .2 0
6 .2 1
6 .2 2
6 .2 3
6 .2 8
6 .2 9
6 .3 3
6 .3 5
6 .3 9
6 .4 3
6 .4 6
6 .5 0
k u rs 2
7 .5 0
7 .5 1
7 .5 2
7 .5 3
7 .5 5
7 .5 6
7 .5 7
7 .5 8
8 .0 3
8 .0 4
8 .0 8
8 .1 0
8 .1 4
8 .1 8
8 .2 1
8 .2 5
k u rs 3
1 1 .1 5
1 1 .1 6
1 1 .1 7
1 1 .1 8
1 1 .2 1
1 1 .2 3
1 1 .2 4
1 1 .2 6
1 1 .3 4
1 1 .3 5
1 1 .4 0
1 1 .4 2
1 1 .4 7
1 1 .5 0
1 1 .5 5
1 2 .0 0
k u rs 4
1 3 .4 5
1 3 .4 7
1 3 .4 8
1 3 .4 9
1 3 .5 5
1 3 .5 7
1 3 .5 8
1 4 .0 0
1 4 .1 0
1 4 .1 1
1 4 .1 4
1 4 .1 6
1 4 .2 1
1 4 .2 4
1 4 .2 7
1 4 .3 0
k u rs 5
1 5 .1 5
1 5 .1 7
1 5 .1 8
1 5 .1 9
1 5 .2 5
1 5 .2 7
1 5 .2 8
1 5 .3 0
1 5 .4 0
1 5 .4 1
1 5 .4 4
1 5 .4 6
1 5 .5 1
1 5 .5 4
1 5 .5 7
1 6 .0 0
k u rs 6
1 6 .5 0
1 6 .5 1
1 6 .5 2
1 6 .5 3
1 6 .5 6
1 6 .5 8
1 6 .5 9
1 7 .0 1
1 7 .0 8
1 7 .0 9
1 7 .1 3
1 7 .1 6
1 7 .2 0
1 7 .2 3
1 7 .2 6
1 7 .3 0
W y d a w y - R a w ic z
W ydaw y
Z ie lo n a W ie ś
S tw o ln o
Zaw ady
Ugoda
S ik o r z y n
Szym anow o
R a w ic z K a m iń s k ie g o
R a w ic z R o ln ic z a
R a w ic z W e s t e r p la t t e
R a w ic z R y n e k
R a w ic z P o n ia t o w s k ie g o
R a w ic z K o ś c iu s z k i
R a w ic z P iłs u d s k ie g o ( P o c z t a )
R a w ic z H a lle r a
R a w ic z R o w e c k ie g o ( J e d n o s t k a )
R a w ic z R o w e c k ie g o ( S z p it a l)
R a w ic z P K P
k u rs 1
6 .5 0
6 .5 5
7 .0 0
7 .0 5
7 .0 8
7 .1 5
7 .2 0
7 .2 5
7 .3 2
7 .3 3
7 .3 8
7 .4 0
7 .4 1
7 .4 2
7 .4 4
7 .4 5
7 .4 6
7 .4 7
k u rs 2
8 .2 6
8 .3 0
8 .3 4
8 .3 8
8 .4 0
8 .4 7
8 .5 1
8 .5 4
8 .5 8
8 .5 9
9 .0 4
9 .0 6
9 .0 7
9 .0 9
9 .1 2
9 .1 3
9 .1 4
9 .1 5
k u rs 3
1 2 .0 0
1 2 .0 3
1 2 .0 6
1 2 .0 9
1 2 .1 0
1 2 .1 5
1 2 .2 0
1 2 .2 2
1 2 .2 6
1 2 .2 7
1 2 .3 1
1 2 .3 2
1 2 .3 3
1 2 .3 4
1 2 .3 5
1 2 .3 6
1 2 .3 7
1 2 .3 8
k u rs 4
1 4 .3 0
1 4 .3 3
1 4 .3 6
1 4 .3 9
1 4 .4 2
1 4 .4 7
1 4 .5 2
1 4 .5 5
1 4 .5 9
1 5 .0 0
1 5 .0 3
1 5 .0 5
1 5 .0 6
1 5 .0 7
1 5 .0 8
1 5 .1 0
1 5 .1 1
1 5 .1 3
k u rs 5
1 6 .0 0
1 6 .0 3
1 6 .0 6
1 6 .0 9
1 6 .1 2
1 6 .1 7
1 6 .2 2
1 6 .2 5
1 6 .2 9
1 6 .3 0
1 6 .3 5
1 6 .3 7
1 6 .3 8
1 6 .4 0
1 6 .4 3
1 6 .4 4
1 6 .4 5
1 6 .4 6
k u rs 6
1 7 .3 0
1 7 .3 3
1 7 .3 6
1 7 .3 9
1 7 .4 2
1 7 .4 5
1 7 .4 9
1 7 .5 1
1 7 .5 5
1 7 .5 6
1 8 .0 0
1 8 .0 1
1 8 .0 2
1 8 .0 3
1 8 .0 4
1 8 .0 7
1 8 .0 9
1 8 .1 0
Autobus kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
kurs 1 oraz kurs 4 - kursuje w dni nauki szkolnej

Podobne dokumenty