PIXEL 99_99RT_PL hasło - Sukces Technology Group

Komentarze

Transkrypt

PIXEL 99_99RT_PL hasło - Sukces Technology Group
PIXEL_99RT
www.sukcesgroup.pl
W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii PIXEL prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Nadajniki serii PIXEL są kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami marki YOODA.
1. Dane techniczne
1. Sterowanie:
możliwość sterowania 1 napędem
bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale,
posiada 99 kanałów oraz
możliwość utworzenia 99 grup urządzeń
2. Zasięg:
do 200 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach
3. Bateria:
2 x AAA
4. Zasilanie:
3V
5. Wymiary:
160 x 44 x 15 mm
6. Moc sygnału:
10 mW
7. Temperatura pracy:
od 0°C do + 50°C
8. Stopień ochrony:
IP 30
Od góry:
1. Pilot z wyświetlaczem PIXEL 99, 99-kanałowy, czarny (PIXEL_99RT_B)
2. Pilot z wyświetlaczem PIXEL 99, 99-kanałowy, biały (PIXEL_99RT)
Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym
urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez
inne urządzenia itp.
2. Opis urządzenia
wyświetlacz TFT
joystick
przycisk GÓRA
przycisk KANAŁ +
przycisk STOP
przycisk KANAŁ -
bateria
przycisk DÓŁ
Nadajnik 99-kanałowy
(przód)
1
Nadajnik 99-kanałowy
(tył)
1. Podświetlenie ekranu następuje po podniesieniu pilota, dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu lub po naciśnięciu
dowolnego przycisku na pilocie.
2. Krótkie naciśnięcie joysticka zmienia ekran ROLETA na ekran GRUPA i odwrotnie.
Gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis ROLETA, przyciskami GÓRA, STOP i DÓŁ sterujemy roletą z wybranego kanału.
Gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis GRUPA, przyciskami GÓRA, STOP i DÓŁ sterujemy wybraną grupą rolet.
3. Przyciskami KANAŁ+ oraz KANAŁ- zmieniamy numer rolety lub grupy rolet. Dłuższe przytrzymanie jednego
z przycisków, powoduje szybkie zmienianie kanału.
4. Dłuższe przytrzymanie joysticka (powyżej 2 sekund), włącza lub wyłącza tryb automatyczny AUTO. W trybie
automatycznym możliwe jest podnoszenie lub opuszczanie dowolnej grupy rolet o wybranej porze i w wybranych dniach
tygodnia.
5. W górnej części wyświetlacza znajduję się aktualny czas, data oraz stan baterii. Po przygaśnięciu wyświetlana jest
godzina najbliższego wschodu lub zachodu słońca.
6. Przyciskiem programowania P2 jest jednoczesne naciśnięcie przycisków KANAŁ+ oraz KANAŁ-.
7. Żywotność baterii wynosi ok. 1 roku, przy wykonaniu średnio czterech poleceń dziennie.
8. Baterie należy wymienić w momencie, gdy wyświetlacz nie podświetla się, ewentualnie wtedy gdy odbiornik przestanie
reagować w chwili naciskania klawiszy.
9. Przy wymianie baterii, należy zwrócić uwagę na jej prawidłową polaryzację.
10. Gdy na wyświetlaczu ustawiony jest kanał "00", włączony jest kanał grupowy umożliwiający jednoczesne sterowanie
wszystkimi roletami lub grupami rolet, które zaprogramowane są na poszczególnych kanałach. Na tym kanale nie
wykonujemy żadnych procedur programowania. Kanał grupowy tworzony jest automatycznie.
Baterie mogą zawierać składniki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poważną degradację środowiska.
Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.
3. Menu
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
MENU
MENU
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Po wybraniu symbolu wyjścia
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka powoduje
zamknięcie MENU.
3. Menu
3.1 Rolety obiektu
W MENU -> ROLETY OBIEKTU można zablokować numery kanałów, które są nieużywane.
MENU
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
Wybranie pozycji odbywa się
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran przez naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
konfiguracyjny MENU.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
ROLETY OBIEKTU
ROLETY OBIEKTU
ROLETY OBIEKTU
ROLETA 04
DODAJ WSZYSTKIE
ROLETY
ROLETA 04
01 02 03 04 05
01 02 03 04 05
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
06 07 08 09 10 11 12
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
13 14 15 16 17 18 19
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
20 21 22 23 24 25 26
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33
27 28 29 30 31 32 33
27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40
34 35 36 37 38 39 40
34 35 36 37 38 39 40
Nawigacja odbywa się przy użyciu
przycisków GÓRA, DÓŁ, KANAŁ+, KANAŁlub przy użyciu joysticka.
Zaznaczamy i odznaczamy
używane kanały poprzez naciśnięcie
przycisku STOP lub joysticka.
Wybranie symbolu białego kwadratu
zaznacza wszystkie kanały,
natomiast wybranie symbolu
przekreślonego kwadratu
odznacza wszystkie kanały.
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka, spowoduje
powrót do ekranu MENU.
2
3. Menu
3.2 Nazwy rolet
W MENU -> NAZWY ROLET można zdefiniować własną nazwę urządzenia. Użytkownik ma do dyspozycji dwie linie po 14 znaków.
Podczas edycji nazwy, w przypadku wybrania znaku
usunięty zostanie obecnie edytowany znak w nazwie grupy, natomiast
znak
pełni funkcję spacji.
NAZWY ROLET
MENU
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
NAZWY ROLET
12
ROLETA_12___
_______________
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
NAZWY ROLET
12
PILOT_12___
_______________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Ą B C ĆD E Ę F GH
A Ą B C ĆD E Ę F GH
I J K L Ł MN Ń O Ó P
I J K L Ł MN Ń O Ó P
Q R S Ś T UWV X Y Z
Q R S Ś T UWV X Y Z
Ź Ż . + - : ! < | > _
Ź Ż . + - : ! < | > _
Przyciskami GÓRA, DÓŁ, KANAŁ+, KANAŁlub za pomocą joysticka wybieramy znak,
który chcemy zmienić (na wyświetlaczu
oznaczony jako migający). Zatwierdzenie
wybranego znaku w nazwie odbywa się
poprzez naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka.
Przyciskami GÓRA, DÓŁ, KANAŁ+, KANAŁlub za pomocą joysticka wybieramy znak,
na który chcemy go podmienić.
Zatwierdzenie wybranego znaku odbywa się
poprzez naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka, co powoduje automatycznie
przejście do edycji kolejnego znaku w nazwie.
12
ROLETA_12___
_______________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Ą B C ĆD E Ę F GH
I J K L Ł MN Ń O Ó P
Q R S Ś T UWV X Y Z
Ź Ż . + - : ! < | > _
Przy użyciu przycisków
KANAŁ+/KANAŁlub za pomocą joysticka
wybieramy kanał urządzenia
i zatwierdzamy go, naciskając
przycisk STOP lub joystick.
NAZWY ROLET
12
PILOT_12___
_______________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Ą B C ĆD E Ę F GH
I J K L Ł MN Ń O Ó P
Q R S Ś T UWV X Y Z
Ź Ż . + - : ! < | > _
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka spowoduje
powrót do ekranu MENU.
3. Menu
3.3 Grupy obiektu
W MENU -> GRUPY OBIEKTU istnieje możliwość łączenia rolet obiektu w grupy rolet. Stworzenie takiej GRUPY OBIEKTU daje możliwość
sterowania większą liczbą urządzeń jednocześnie. Nadajnik daje możliwość utworzenia 99 grup urządzeń. Każda grupa może
zawierać dowolnie wybrane urządzenia (rolety muszą być aktywne w menu ROLETY OBIEKTU).
Nie wszystkie grupy będą widoczne na jednym ekranie wyświetlacza, dlatego aby wyświetlić wszystkie 99 grup, należy użyć
przycisków nawigacji.
Wybranie co najmniej jednej rolety poprzez naciśnięcie przycisku STOP lub joysticka, spowoduje utworzenie Grupy Obiektu.
GRUPY OBIEKTU
MENU
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP
lub wciśnięciem joysticka
zatwierdzamy wybór.
3
01
GRUPA_01
WSZYSTKIE ROLETY
OBIEKTU
6
7
1
8
2 3 4 5
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
Przyciskami KANAŁ+/KANAŁlub joystickiem wybieramy grupę
do której chcemy dodać urządzenia.
Wybór zatwierdzamy przyciskiem STOP
lub wciśnięciem joysticka.
GRUPY OBIEKTU
GRUPY OBIEKTU
GRUPY OBIEKTU
01
01
01
GRUPA_01
GRUPA_01
WSZYSTKIE ROLETY
OBIEKTU
6
7
1
8
2 3 4 5
9 10 11 12
GRUPA_01
ROLETA 01
6
7
1
8
2 3 4 5
9 10 11 12
ROLETA 01
6
7
1
8
2 3 4 5
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
13 14 15 16 17 18 19
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
20 21 22 23 24 25 26
20 21 22 23 24 25 26
Wybranie symbolu białego kwadratu
daje możliwość utworzenia grupy
składającej się ze wszystkich 99 kanałów,
zaś wybranie symbolu przekreślonego
kwadratu odznacza wszystkie kanały.
Nawigacja odbywa się przy użyciu
przycisków GÓRA, DÓŁ, KANAŁ+, KANAŁlub przy użyciu joysticka. Zaznaczamy
i odznaczamy urządzenia w grupie
poprzez naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka.
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka spowoduje
powrót do ekranu MENU.
3. Menu
3.4 Nazwy grup
W MENU -> NAZWY GRUPY można zdefiniować własną nazwę każdej grupy rolet obiektu. Użytkownik ma do dyspozycji dwie linie
po 14 znaków .
Podczas edycji nazwy, w przypadku wybrania znaku
usunięty zostanie obecnie edytowany znak w nazwie grupy, natomiast
znak pełni funkcję spacji.
MENU
NAZWY GRUP
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
NAZWY GRUP
01
GRUPA_01___
_______________
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP
lub wciśnięciem joysticka
zatwierdzamy wybór.
NAZWY GRUP
01
GRUPA_01___
_______________
01
GRUPA_01___
_______________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Ą B C ĆD E Ę F GH
I J K L Ł MN Ń O Ó P
Q R S Ś T UWV X Y Z
Ź Ż . + - : ! < | > _
Przy użyciu przycisków KANAŁ+/KANAŁlub za pomocą joysticka wybieramy kanał
urządzenia i zatwierdzamy go,
naciskając przycisk STOP lub joystick.
NAZWY GRUP
01
GRUPA_01___
_______________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Ą B C ĆD E Ę F GH
A Ą B C ĆD E Ę F GH
A Ą B C ĆD E Ę F GH
I J K L Ł MN Ń O Ó P
I J K L Ł MN Ń O Ó P
I J K L Ł MN Ń O Ó P
Q R S Ś T UWV X Y Z
Q R S Ś T UWV X Y Z
Q R S Ś T UWV X Y Z
Ź Ż . + - : ! < | > _
Ź Ż . + - : ! < | > _
Ź Ż . + - : ! < | > _
Przyciskami GÓRA, DÓŁ, KANAŁ+, KANAŁlub za pomocą joysticka wybieramy znak,
na który chcemy go podmienić. Zatwierdzenie
wybranego znaku odbywa się poprzez
naciśnięcie przycisku STOP lub joysticka,
co powoduje automatycznie przejście
do edycji kolejnego znaku w nazwie.
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka spowoduje powrót
do ekranu MENU.
Przyciskami GÓRA, DÓŁ, KANAŁ+, KANAŁlub za pomocą joysticka wybieramy znak,
który chcemy zmienić (na wyświetlaczu
oznaczony jako migający). Zatwierdzenie
wybranego znaku w nazwie odbywa się
poprzez naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka.
3. Menu
3.5 Mój pilot
Współrzędne geograficzne
W MENU -> MÓJ PILOT -> WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE użytkownik ma możliwość zmiany współrzędnych geograficznych
(format DM) obiektu na terenie Polski, na podstawie których nadajnik określa wschód i zachód słońca. Zakres wprowadzonych
współrzędnych obejmuje tylko obszar Polski.
4
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
MENU
MÓJ PILOT
WSPÓŁRZĘDNE
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
JASNOŚĆ EKRANU: 10
CZUŁOŚĆ RUCHU: 10
DŹWIĘK:
ON
WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE
SZEROKOŚĆ:
STOPNIE:
MINUTY:
N
53
0
SZEROKOŚĆ:
STOPNIE:
MINUTY:
N
53
0
DŁUGOŚĆ:
STOPNIE:
MINUTY:
E
18
35
DŁUGOŚĆ:
STOPNIE:
MINUTY:
E
18
35
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
USTAWIENIA
FABRYCZNE
Przyciskami GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka
wybieramy współrzędne geograficzne.
Przyciskiem STOP
lub wciśnięciem joysticka
zatwierdzamy wybór.
WSPÓŁRZĘDNE
Przyciskami GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka
wybieramy wartość, którą chcemy zmienić.
Przyciskami KANAŁ+/KANAŁlub joystickiem
zmieniamy wartość.
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku
STOP lub joysticka,
spowoduje powrót
do poprzedniego ekranu.
Jasność ekranu
W MENU -> MÓJ PILOT -> JASNOŚĆ EKRANU można ustawić w skali od 0 do 10 jasność ekranu wyświetlacza, gdzie 0 to
najmniejsza, a 10 największa jasność ekranu.
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
MENU
MÓJ PILOT
MÓJ PILOT
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
JASNOŚĆ EKRANU: 10
CZUŁOŚĆ RUCHU: 10
DŹWIĘK:
ON
WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE
JASNOŚĆ EKRANU: 10
CZUŁOŚĆ RUCHU: 10
DŹWIĘK:
ON
WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
JASNOŚĆ
EKRANU
USTAWIENIA
FABRYCZNE
Przyciskami GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka
wybieramy jasność ekranu.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
Przyciskami KANAŁ+/KANAŁlub przy użyciu joysticka
zmieniamy wartość jasności ekranu.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
USTAWIENIA
FABRYCZNE
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka, spowoduje
powrót do ekranu MENU.
Czułość ruchu
W MENU -> MÓJ PILOT -> CZUŁOŚĆ RUCHU można ustawić w skali od 0 do 10 czułość sensora ruchu wykrywającego ruch
nadajnika (podświetlenie ekranu będzie wówczas aktywne). Wartość 0 skali oznacza wyłączenie sensora, zaś wartość 10 oznacza
dużą jego czułość.
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
MENU
MÓJ PILOT
MÓJ PILOT
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
JASNOŚĆ EKRANU: 10
CZUŁOŚĆ RUCHU: 10
DŹWIĘK:
ON
WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE
JASNOŚĆ EKRANU: 10
CZUŁOŚĆ RUCHU: 10
DŹWIĘK:
ON
WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
CZUŁOŚĆ
RUCHU
USTAWIENIA
FABRYCZNE
Przyciskami GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka
wybieramy czułość ruchu.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
Przyciskami KANAŁ+/KANAŁlub przy użyciu joysticka
zmieniamy wartość czułości ruchu.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
USTAWIENIA
FABRYCZNE
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka, spowoduje
powrót do ekranu MENU.
Dźwięk
W MENU -> MÓJ PILOT -> DŹWIĘK można włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) sygnał dźwiękowy towarzyszący naciskaniu
przycisków i joysticka.
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
MENU
MÓJ PILOT
MÓJ PILOT
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
JASNOŚĆ EKRANU: 10
CZUŁOŚĆ RUCHU: 10
DŹWIĘK:
ON
WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE
JASNOŚĆ EKRANU: 10
CZUŁOŚĆ RUCHU: 10
DŹWIĘK:
ON
WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE
USTAWIENIA
FABRYCZNE
USTAWIENIA
FABRYCZNE
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
5
Przyciskami GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka
wybieramy dźwięk.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka włączamy/wyłączamy dźwięk.
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka, spowoduje
powrót do ekranu MENU.
Ustawienia fabryczne
W MENU -> MÓJ PILOT USTAWIENIA FABRYCZNE istnieje możliwość powrotu do ustawień fabrycznych nadajnika.
UWAGA:
Aktywacja opcji przywrócenia fabrycznych ustawień pilota spowoduje utratę wszystkich danych, a więc też możliwości
ręcznego lub automatycznego sterowania już zaprogramowanymi, pogrupowanymi i nazwanymi urządzeniami.
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
MENU
MÓJ PILOT
USTAW. FABR.
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
JASNOŚĆ EKRANU: 10
CZUŁOŚĆ RUCHU: 10
DŹWIĘK:
ON
WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE
CZY CHCESZ USUNĄĆ:
USTAWIENIA
FABRYCZNE
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
NAZWY ROLET I GRUP
ROLETYIGRUPYOBIEKTU
HARMONOGRAM AUTO
WSPÓŁRZĘDNE
TAK
Przyciskami GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka
wybieramy ustawienia fabryczne.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
NIE
Przyciskami KANAŁ+/KANAŁlub przy użyciu joysticka
wybieramy opcję TAK lub NIE.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
3. Menu
3.6 Ustawienie aktualnej daty i godziny
W MENU -> DATA I CZAS istnieje możliwość ustawienia aktualnej daty (rok, miesiąc, dzień) oraz czasu (format 24h). Na
podstawie tych ustawień, nadajnik oblicza czasy wschodów i zachodów słońca oraz pozwala na sterowanie urządzeniami
w trybie automatyki czasowej (tryb AUTO).
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
MENU
DATA I CZAS
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
ROK:
MIESIĄC:
DZIEŃ:
CZAS:
2017
02
02
22:00
ROK:
MIESIĄC:
DZIEŃ:
CZAS:
2017
02
02
22:00
WSCHÓD
ZACHÓD
6:33
20:11
WSCHÓD
ZACHÓD
6:33
20:11
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
DATA I CZAS
Przciskami GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka
wybieramy rok, miesiąc, dzień lub czas.
Przyciskami KANAŁ+/KANAŁ- lub joystickiem
zmieniamy wartość wybranej opcji.
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka, spowoduje
powrót do ekranu MENU.
3. Menu
3.7 Tryb automatyki czasowej
W MENU -> AUTO użytkownik ma możliwość zdefiniowania 28 automatycznych zdarzeń. Pojedynczym zdarzeniem jest AKCJA
oznaczona symbolem podnoszenia
i opuszczania
. W przypadku wyłączenia zdarzenia wybieramy opcję „AKCJA: BRAK”.
MENU
AUTO
DATA I CZAS
ROLETY OBIEKTU
NAZWY ROLET
GRUPY OBIEKTU
NAZWY GRUP
MÓJ PILOT
Jednoczesne wciśnięcie joysticka
oraz przycisku STOP włącza ekran
konfiguracyjny MENU.
AUTO
AUTO
01
AKCJA:
BRAK
AKCJA:
P W Ś C PT S N
1:00 GODZ.PO
WYBRANE
GRUPY:
01 02 92 93 99
Wybranie pozycji odbywa się przez
naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka.
Przyciskiem STOP lub wciśnięciem
joysticka zatwierdzamy wybór.
Przciskami GÓRA/DÓŁ
lub przy użyciu joysticka
wybieramy opcję AKCJA.
6
Przyciskami KANAŁ+/KANAŁlub joystickiem możemy zmienić
wartość wybranej opcji
na podnoszenie lub opuszczanie.
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
01
01
01
AKCJA:
AKCJA:
P W Ś C PT S N
1:00 GODZ.PO
WYBRANE
GRUPY:
01 02 92 93 99
P W Ś C PT S N
1:00 GODZ.PO
GRUPA 02
P W Ś C PT S N
1:00 GODZ.PO
WYBRANE
GRUPY:
01 02 92 93 99
Wybieramy jedną z dostępnych
opcji powtarzania AKCJI.
Przyciskiem STOP lub joystickiem
edytujemy godzinę AKCJI.
Przyciskiem STOP lub joystickiem
zatwierdzamy wybrane grupy urządzeń
wchodzące w skład ZDARZENIA.
P W Ś C PT S N
1:00 GODZ.PO
WYBRANE
GRUPY:
01 02 92 93 99
Powtarzanie AKCJI może odbywać się poprzez
wybranie odpowiedniego dnia tygodnia
i zatwierdzenie ustawienia poprzez
naciśnięcie przycisku STOP lub joysticka.
Nieaktywne dni tygodnia, w działaniu trybu
automatyki czasowej, będą na wyświetlaczu
oznaczone szarym kolorem,
natomiast aktywne dni kolorem białym.
01
AKCJA:
AKCJA:
01 02 92 93 99
Po wybraniu symbolu wyjścia,
naciśnięcie przycisku STOP
lub joysticka, spowoduje
powrót do ekranu MENU.
Ustawienia AKCJI może odbywać się poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji powtarzania:
O GODZINIE
7:00
Dokładnie o zadeklarowanej godzinie
01:20 GODZ. PRZED
Ustalenie czasu (HH:MM) przed wschodem słońca
01:30 GODZ. PO
Ustalenie czasu (HH:MM) po wschodzie słońca
ALE NIE PRZED 6:20
O wschodzie słońca, ale nie wcześniej niż (HH:MM)
01:20 GODZ. PRZED
(HH:MM) przed zachodem słońca
01:30 GODZ. PO
(HH:MM) po zachodzie słońca
ALE NIE PO 20:00
O zachodzie słońca, ale nie później niż o (HH:MM)
UWAGA:
Zdefiniowanie więcej niż 5 GRUP OBIEKTU spowoduje, że grupy te nie będą widoczne w najniższej linii ekranu. Nawigacja
przy użyciu przycisków KANAŁ+/KANAŁ- lub przy użyciu joysticka, pozwoli na wyświetlenie wszystkich zdefiniowanych
GRUP OBIEKTU.
UWAGA:
Dłuższe naciśnięcie joysticka na ekranie ROLETA lub GRUPA włącza lub wyłącza tryb AUTO.
4. Programowanie pierwszego nadajnika do napędów typu R
1. Programowanie nadajnika zależne jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu należy kierować się instrukcją obsługi
urządzenia, którym nadajnik ma sterować.
2. Dłuższa niż 5 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu
programowania bez wprowadzonych zmian.
3. Dodawanie nadajnika tą metodą spowoduje wykasowanie pamięci odbiornika.
lub
Włączamy zasilanie lub
naciskamy mikrowyłącznik
(przez 2 sek.) gdy
zasilanie jest włączone.
Napęd wyda dźwięk.
Roleta wykona
krótkie ruchy góra/dół.
Wcisnąć
jednocześnie przycisk
KANAŁ+ i KANAŁna pilocie.
Napęd wyda dźwięk.
7
Wciskamy
jednocześnie przycisk
KANAŁ+ i KANAŁna pilocie.
Napęd wyda dźwięk.
Wciskamy raz
przycisk GÓRA.
Roleta wykona
krótkie ruchy
góra/dół
i wyda kilka
krótkich sygnałów
dźwiękowych.

Podobne dokumenty