projekt graficzny

Komentarze

Transkrypt

projekt graficzny
PROJEKT GRAFICZNY
ZAPYTANIE WSTĘPNE
43-300 Bielsko-Biała
Plac Świętego Mikołaja 5
tel./fax:+48 33 816 54 48
www.contract.pl
RODZAJ: ..............................................................................................................................................
PRZEZNACZENIE: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
DANE TECHNICZNE: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
TERMIN WYKONANIA: ........................................................................................................................
UWAGI: ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ODPOWIEDŹ NALEŻY PRZESŁAĆ DO:
NAZWA: .............................................................................................................................................................................
ADRES: ...............................................................................................................................................................................
OSOBA – KONTAKT:................................................................... STANOWISKO: ...............................................................
TELEFON/ FAX: ................................................................... E- MAIL:.................................................................................
Aktualizacja 14.03.2013
Agnieszka Luke
dyrektor ds. organizacji biura
mobile: +48 663 14 14 73
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty