Załącznik Nr 3 protokół z wyrządzenia szkody EDO)

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 3 protokół z wyrządzenia szkody EDO)
Załącznik Nr 3
Nowe Czarnowo, dn. …………………
PROTOKÓŁ
z wyrządzenia szkody
Sprzedający:
………………………………………
Data zdarzenia:
………………………………………
Miejsce zdarzenia:
………………………………………
Opis zdarzenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj i rozmiar szkody:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ze strony Sprzedającego:
Ze strony Oddziału
1/1

Podobne dokumenty