Gigantyczne turmaliny z Madagaskaru

Komentarze

Transkrypt

Gigantyczne turmaliny z Madagaskaru
PAŁACMINERAŁÓW
54. MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA MINERAŁÓW I BIŻUTERII • 1-2 marca 2014
Gigant yczne
turmaliny
z Madagask aru
s.3
W YSTAWA SP ECJAL NA
SREBRO - ORGANICZNIE
s.4
W YSTAWA SP ECJAL NA
P OD Z I EMNE
SKARBY NATURY
s.9
SP I S W YSTAW CÓW
s.10
P LAN GI EŁDY
Centralna część doliny Sahatany. Fot. J. Gajowniczek
WPROWADZENIE
Dolina Sahatany na Madagaskarze jest
jednym z najbardziej znanych i najważniejszych tzw. pól pegmatytowych. To
także źródło kamieni szlachetnych i innych minerałów, głównie turmalinów.
Duże trafienia czerwonych i wielobarwnych turmalinów były stamtąd opisywane już na początku XX wieku. Po
dziesięcioleciach prac wydobywczych,
w czasie których usunięto większość
łatwo dostępnych części pegmatytów,
dla współczesnych górników zostały
już tylko obszary trudne do eksploatacji.
Z tego właśnie powodu odkrycie dużej kieszeni, bogatej w wielokolorowe i dobrze wykształcone kryształy liddicoatytów w 2012 roku było tak
niespodziewane i wywołało „turmalinową gorączkę”. Okazy z tego trafienia
są bez wątpienia jednymi z najlepszych
pochodzących z Madagaskaru, a niektóre z nich można prawdopodobnie
uznać za najlepsze na świecie!
LOKALIZACJA I BUDOWA
GEOLOGICZNA
Madagaskar jest bardzo bogaty w pegmatyty i inne złoża kamieni szlachetnych w wyniku swojej skomplikowa-
nej historii geologicznej. Centralna i
wschodnia część wyspy są zbudowane
z prekambryjskich skał magmowych i
metamorficznych. W niektórych rejonach utwory te były intensywnie intrudowane przez magmę w czasie orogenezy panafrykańskiej. Konsekwencją
tego długotrwałego i wielostopniowego procesu jest duża ilość obszarów, na
których występują pegmatyty o zróżnicowanym składzie chemicznym.
Jednym z najbardziej znanych
i szeroko opisanych, a do tego nadal
produktywnych obszarów występowania pegmatytów jest właśnie Dolina Sahatany - usytuowana u podnóża
Unikalne zdjęcie górników trzymających kryształ
liddicoatytu zaraz po wydobyciu z pegmatytu
Estatoby. Fot. G. Rakotonirina
góry Ibity (2292 m n.p.m.), położona w
centralnej części wyspy, przez lata była
formowana przez rzekę Sahatany. Znajduje się ona około 30 km na południe
od miasta Antsirabe - ważnego ośrodka
handlu minerałami. Dojazd do doliny z
Antsirabe prowadzi główną drogą RN7,
dalej lokalną trasą do wioski Ibity, skąd
godzina marszu dzieli podróżnego od
miejsca docelowego. Dolina Sahatany
jest uznawana za jedną z łatwiej dostępnych lokalizacji na Madagaskarze do większości innych miejsc trudno dojechać nawet samochodem z napędem
na cztery koła. Dlatego też jest ona jednym z najbardziej popularnych kierunków wśród malgaskich i zagranicznych
handlarzy oraz kolekcjonerów minerałów.
Geologicznie dolina znajduje
się we wschodniej części jednostki tektonicznej Itremo, zbudowanej ze skał
metamorficznych – łupków, kwarcytów,
gnejsów i marmurów. Wielorakość typów skał o różnej odporności na erozję
skutkuje zróżnicowanym krajobrazem
– najbardziej odporne kwarcyty budują
góry, takie jak Ibity i Kiboy, a marmury
i łupki tworzą łagodne wzgórza i dna
doliny. Dodatkowo geologia tego rejonu jest skomplikowana przez obecność
(kontynuacja artykułu na str. 6)
pałacMinerałów • marzec-2014
2
Na plakatach można zobaczyć,
że to giełda „Minerałów”, jednakże nie stanowią one dziś większości
asortymentu. Bo czy kamień pięknie
oprawiony przez artystę przestaje być
minerałem? Czy pięknie wyeksponowany na tle swojego właściciela czy
właścicielki, nie jest bardziej użyteczny niż zazdrośnie schowany na dnie
zakurzonej szuflady?
Dokładamy wszelkich starań,
by prezentowane na targach wyroby
jubilerskie były wyjątkowe i najwyższej jakości. Specjalnie wydzieliliśmy
Strefę Młodego Projektanta do której
zapraszamy rzemieślników, którzy z
pasją tworzą autorską biżuterię. Od tej
edycji Giełdy, na Wystawie Specjalnej
Biżuterii, prezentujemy nowe trendy
w biżuterii. Obowiązkowym punktem
zwiedzania imprezy są odwiedziny
Wystawy Specjalnej „Podziemne Skarby Natury” i sali z minerałami w której
panuje kolekcjonerska aura. Ponieważ
pasje rozwijają się od dziecka, staramy się nie zapominać o najmłodszych,
dlatego Geolandia jest od lat integralną częścią naszych imprez.
ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO
ZWIEDZANIA.
Zespół Organizacyjny
Międzynarodowych Giełd Minerałów
i Biżuterii.
fot. I. Tamborska
Każdy z nas ma w sobie ukrytą pasję kolekcjonerską. Wewnętrzna potrzeba gromadzenia pięknych
przedmiotów była od zarania dziejów
obecna we wszystkich kulturach i cywilizacjach. Każdy z nas jest w stanie
wymienić różne kolekcjonerskie pasje
– znaczki, monety, motyle czy kamienie właśnie. Wszystkie te kolekcjonerskie pasje mają jednak pewne cechy wspólne - każdy kolekcjoner ceni
przede wszystkim przedmioty rzadkie,
o których można opowiedzieć wyjątkową historię. Nie muszą one być wyjątkowo piękne – głównym atutem jest
ich niepowtarzalność i unikatowość.
Niektórzy mówią, że takie przedmioty
poprzez wpisaną w siebie historię doczekały się duszy. A każdy człowiek ma
w sobie potrzebę obcowania z obiektem, którego unikatowość i historia
buduje wokół siebie aurę.
Tej głębokiej potrzebie obcowania z przedmiotem, który ową
aurę posiada nie sprzyja współczesny
świat, zasypujący nas artykułami produkowanymi masowo po najniższych
kosztach, które szybko przemijają,
zastępowane przez swój nowy odpowiednik. Wybór czasów supermarketu
tylko pozornie jest szeroki - jego dno
jest płytkie, tak jak wartość oferowanych przezeń produktów.
Jeżeli więc poszukują Państwo
czegoś oryginalnego to… dobrze Państwo trafili. Giełdy Minerałów i Biżute-
rii wyrosły z pasji i potrzeby dzielenia
się nią z innymi, i zmieniały się przez
kolejne lata. 30 lat temu handlowano
przede wszystkim surowymi minerałami i skamieniałościami zdobytymi
w czasie eskapad w góry. Wystawcy
sprzedawali je z prozaicznego powodu
- by zdobyć środki na kolejną wyprawę
lub zakup wymarzonego kamienia.
fot. T. Niedopytalski
SZANOWNI PAŃSTWO!
fot. T. Tarnowski
54.międzynarodowa
giełda minerałów
i biżuterii 1-2 marca
fo t. I. Ta m
b o rs ka
pałacminerałów • marzec-2014
WYSTAWA
SALA TIERESZKOWA
STOISKO HANDLOWE
SALA TROJKA SP 1
Wystawa
Specjalna
Biżuterii
Srebro-organ icz n ie - Iwona Tamb or ska
Mgr inż. Iwona Tamborska, właścicielka marki
“Rękami Stworzone” jest przyrodniczką i kulturoznawczynią z wykształcenia, a z zawodu i pasji- jubilerką.
Zasłynęła z tworzenia srebrnej biżuterii z owadów, nagrodzona znakiem jakości Poland/Handmade, wygrała
w konkursie” Viewer’s Choice Award” magazynu Metal
Clay Today, zapraszana na międzynarodowe targi mody
alternatywnej w Londynie i Helsinkach, certyfikowana instruktorka jubilerskiej techniki glinek metali.
Jej prace są twórcze, pomysłowe, pełne skrajności, surowe choć dokładne, czasami kobiece i naturalne, a
czasami męskie lecz z prymitywnym urokiem. Ale łączy
je jedno: nie są po prostu biżuterią. Zawsze mają sens powstania.​
“Przedmioty, którymi się otaczam, mają zwykle
dodatkowe znaczenie niż ich podstawowa rola. Staram
się również tak tworzyć swoje prace. Dlatego przemycam w nich ukryte idee, sens ich istnienia i noszenia, np.
równania fizyki kwantowej na biżuterii męskiej, wiersze
słynnych poetów na pierścieniach, zaklęcia arabskie, magiczne runy islandzkie, odwołuję się do podań różnych
kultur lub stosuję organiczne materiały (owady, rośliny).
Uważam, że biżuteria powinna być fascynująca, odzwierciedlać charakter osoby, która ją nosi. Być nie tylko ozdobą, ale esencją.”
Wystawa “Srebro - organicznie” gromadzi biżuterię wykonaną przez Iwonę Tamborską w duchu inspiracji naturą, jej urokiem dostrzeżonym od skali mikro
- owadów, do ogólnej stylistyki Art Nouveau, tak bardzo
bliskiej pięknu przyrody. Obejrzeć będzie można z bliska
tak rzadkie cuda sztuki jubilerskiej, jak prawdziwe ogromne motyle utrwalone z ogromną precyzją w srebrze, tropikalne chrząszcze i osy przekształcone w czarodziejskie
klejnoty oraz całą fantazję artystki, którą ona zaklęła w
biżuterię, tworząc ten niesamowity srebrno-organiczny
świat emanujący własną duszą.
3
pałacMinerałów • marzec-2014
Strefa Młodego Projektanta
WYSTAWA
Wystawa Specjalna
Minerałów
Strefa Młodego Projektanta jest specjalnie wydzieloną
przestrzenią podczas Międzynarodowych Giełd Minerałów i Biżuterii - MGMB. W założeniu jest przeznaczona
tylko dla Młodych Projektantów Biżuterii. Miarą młodości
nie jest jednak wiek, a pomysł na biżuterię. Musi być inny
niż wszystkie. Osoby które wystawiają się w tej strefie,
są wyselekcjonowane z setek zgłoszeń i prezentują zupełnie nowe spojrzenie na tworzenie biżuterii. Spojrzenie to jest na tyle nowatorskie, że twórcom często trudno się przebić ze swoimi projektami do szerszego grona
odbiorców. Nasz projekt umożliwia im to. Podczas MGMB
mają oni okazję zaprezentować swoje dzieła tysiącom
klientów indywidualnych, ale nie tylko. Dużo ważniejsze
dla początkujących twórców jest poznanie branży, wy-
SALA TROJKA
miana idei, kontakty handlowe, akceptacja środowiska
jubilerskiego, promocja oraz inspiracje do dalszego procesu tworzenia. Środowisko to reprezentują na Giełdzie
wszystkie największe i najbardziej się liczące pracownie
jubilerskie z całej Europy - łącznie kilkuset wystawców.
Z perspektywy klienta MGMB Strefa Młodego Projektanta jest idealnym miejscem na znalezienie niebanalnej
biżuterii, często produkowanej w pojedynczych egzemplarzach. Jest miejscem w którym można spotkać zwariowanych twórców z oryginalnymi pomysłami, podyskutować o produkcji biżuterii, zapytać o szczegóły procesu
twórczego, materiały i inspiracje. Zapraszamy do Strefy
Młodego Projektanta - sprawdź, co w modowej trawie
piszczy.
SALA SIENKIEWICZ
SALA GOETHE
SALA MARMUROWA
wania. Ten świat nie tylko wzbudza pożądanie, ale również zaskakuje. Cechą charakterystyczną przeważającej większości minerałów jest występowanie w postaci
kryształów, których wzrost określają surowe reguły budowy. Różnorodne powiązania atomów decydują o twardości kamieni - jednej z ich najistotniejszych cech, która
również dyktuję ich cenę.
Obserwacje własności fizycznych minerału magnetytu doprowadziły do poznania magnetyzmu, a badania odmiany kalcytu, zwanej spatem islandzkim, stworzyły podstawy do odkrycia polaryzacji światła. Z tego
czarownego kręgu pochodzi również wiele materiałów
wykorzystywanych przez współczesną technikę.
4
WYSTAWY KOLEKCJONERSKIE - w mineralogicznej aurze sali Goethego
prezentowane są wystawy przygotowane przez kolekcjonerów, wśród
nich można zobaczyć różnorodne grupy skamieniałości i minerały świata.
Szczególną atrakcją są wystawy: kwarców z Jaroszowa, przekroje amonitów
z keloweju okolic Krzeszowic, minerały Maroka i minerały żył kruszcowych.
GEOLANDIA - to miejsce stworzone z
myślą o dzieciach. Pod profesjonalną
opieką pedagogiczną najmłodsi mogą
uczyć się rysować minerały, poszukiwać cennych „skarbów” w piaskownicach czy tworzyć modele skamieniałości. Rodzice w tym czasie mogą
spokojnie zwiedzać Giełdę.
5
fot. I. Tamborska
Według starej perskiej legendy kamienie szlachetne to dzieło szatana, który spostrzegłszy zamiłowanie biblijnej Ewy do pięknych kwiatów rosnących w
ogrodach raju ich wspaniałe barwy nadał tworom ziemi
– kamieniom, aby w sercach ich mieszkańców wzniecić
chciwość i pokusy.
Wystawa Specjalna Minerałów zatytułowana
„Podziemne Skarby Natury” prezentuje najpiękniejsze i
najbardziej wartościowe okazy minerałów z całego świata, pochodzące z prywatnych zbiorów polskich kolekcjonerów.
Zobaczą Państwo między innymi kamienie szlachetne, takie jak diamenty, rubiny, szafiry, szmaragdy,
akwamaryny, turmaliny, topazy i granaty w swojej urzekającej pięknem formie krystalicznej oraz wiele innych
minerałów mających zastosowanie w jubilerstwie.
Prezentowane na wystawie minerały wyróżniają
się unikatową formą, kolorystyką i rzadkością występo-
fot. G. Bijak
P odziemne Skarby Natury
fot. G. Bijak
a
. Wrz
fot. J
k
fot. J. Wrzak
SALA MIKOŁAJSKA
fot. G. Sobieszek
pałacminerałów • marzec-2014
KONKURS - po raz kolejny, każdy zwiedzający może wziąć udział w losowaniu nagrody. Tym razem jest to wysokiej klasy wyrób jubilerski autorstwa
Iwony Tamborskiej. Kupony, dodawane do biletów w kasach, należy wypełnić i wrzucić do urny znajdującej
się pod gablotką konkursową. Wyniki
losowania umieszczone zostaną na
www.facebook.com/gielda.mineralow
pałacminerałów • marzec-2014
pałacMinerałów • marzec-2014
(ciąg dalszy ze str. 1)
granitoidów i gnejsów, prawdopodobnie budujących stary rdzeń krystaliczny leżący pod zmetamorfizowaną sekwencją osadową, oraz przez intruzje
gabroidowe i granitoidowe. Pegmatyty
zawierające drogocenne minerały powstały najpewniej w tym samym cyklu
magmowym co intruzje granitoidowe,
datowane na około 530 mln lat (neoproterozoik).
Pole pegmatytowe Doliny Sahatany rozciąga się na ponad 150 km2
i zawiera ponad 100 dużych pegmatytów żyłowych występujących głównie
w marmurach. Większość pegmatytów
w Dolinie Sahatany to pegmatyty typu
pierwiastków ziem rzadkich (grupa LCT
– lit-cez-tantal), z dominacją takich minerałów jak lepidolit, elbait i danburyt.
Pegmatyty mają bardzo zróżnicowany
upad, od położonych horyzontalnie do
prawie wertykalnych. Znacznie różnią
się również rozmiarami osiągając od
kilku do kilkuset metrów długości.
Niektóre z pegmatytów są
bardzo bogate w kamienie szlachetne,
przez co były i są intensywnie eksploatowane. Najsłynniejsze z występujących w nich drogocennych minerałów
to oczywiście turmaliny, wykształcone czasem w formie wielobarwnych,
przejrzystych, błyszczących i ładnie zakończonych kryształów. Część z nich to
niezwykle rzadkie w skali świata liddicoatyty, czyli turmaliny bogate w wapń.
Innymi kamieniami wydobywanymi w
dolinie są beryle różowe, niebieskie i
wielobarwne oraz danburyty i kunzyty. W trakcie intensywnego wydobycia udaje znaleźć się też inne, czasem
bardzo rzadkie i interesujące minerały
takie jak manandonit, bityit, rodizyt,
londonit czy behieryt.
Najważniejszy obszar występowania dobrej klasy okazów i kamieDiego Suarez
ni jubilerskich znajduje się w centralnej części Doliny Sahatany, w pobliżu
wioski Ankadilava pod górą Ilapa. Występujące tu pegmatyty Estatoby i
Tsarafara są częścią dużego systemu
pegmatytowego, rozciągającego się na
obszarze ponad kilometra. Liczne tutaj
gaskiej firmy Ruby-Red Madagascar
S.R.L. z siedzibą w Antananarywie. Firma w tej chwili eksploatuje kamienie
w dwóch rejonach - pierwszy położony
jest w północnej części Tsarafara, drugi
to Ampatsikahitra, leżący po południowej stronie góry Ilapa. Firma zezwala
Górnicy odpoczywający po pracy w pegmatycie Estatoby, Dolina Sahatany.
Fot. J. Gajowniczek
kopalnie są podzielone na dwie strefy:
Tamponilapa, co znaczy „szczyt góry
Ilapa”, i Antanetinilapa czyli „uprawne
pola Ilapa”. Na drugą grupę wyrobisk
składa się Tsarafara „piękna Fara” (Fara
była kobietą nadzorującą wydobycie i
handel minerałami w latach 70-tych.),
i Estatoby tłumaczona jako „pole na
wschodzie”.
Większość pegmatytów w centralnej części doliny, zawierających
kamienie szlachetne, należy do mal-
Antsirabe
też lokalnej ludności na własną działalność wydobywczą, jednak działalność
górników i handlarzy spoza obszaru
jest tutaj surowo zabroniona.
Większość prac poszukiwawczych w Dolinie Sahatany prowadzonych jest w silnie zwietrzałych pegmatytach, które są stosunkowo łatwe
do eksploatacji. W związku z dużym
stopniem dezintegracji skały większość minerałów jest pozyskiwana jako
izolowane kryształy. Okazy składające
Anosivola
N
Antafofo
Vainanikarena
Mahajanga
Tsarafara
Antananarivo
Tomasina
Ankadilava
Ibity Manandona
Antsirabe
Morondava
Ambatovarina
Tamponilapa
Ambositra
Toliara
hatany river
Sa
Fianarantsoa
Ampatsikahitra
2254 m
r
Fort Dauphin
Vietnam
Sahanivotry
Ibity Mt.
na
nando
Ma
Estatoby
Estatoby
r
ive
20 km
200 m
S
yr
an
at
ah
r
ive
Mapa Madagaskaru z usytuowaniem Doliny Sahatany i lokalizacją pegmatytów (białe pola) wraz z pegmatytem Estatoby (czerwone pole).
6
Kilka wielokolorowych kryształów liddicoatytu sfotografowanych w samochodzie zaraz po zebraniu ich w kopalni. Fot. F. Pezzotta
się z kryształów więcej niż jednego minerału znajdowane są tutaj sporadycznie. Wskutek prymitywnych metod
wydobycia, a także przez skoncentrowanie uwagi górników na kamieniach
szlachetnych, większość okazów jest
uszkodzona bądź niekompletna.
Wydobycie prowadzi się głównie kopiąc niewielkie szyby eksploatacyjne, w których pracuje nieraz cała
rodzina albo stała grupa górników. Czasem głębokość szybików dochodzi nawet do 30 m, a mimo tego nie posiadają
one żadnej wentylacji! Obszary gdzie
eksploatacja jest bardzo intensywna są
zwykle pokryte hałdami białego kaolinu. Do oświetlenia wyrobisk używa się
świec i prymitywnych lamp naftowych,
a narzędzia to zazwyczaj proste młotki
i tzw. mesle.
ODKRYCIE W ESTATOBY
Estatoby jest jednym z silnie zwietrzałych pegmatytów, zwłaszcza w części
położonej blisko powierzchni. Jeszcze
przed 2012 rokiem Estatoby było znany jedynie jako powierzchniowe złoże
eluwialno-koluwialne, powstałe przez
erozję wychodni pegmatytów wystę-
pujących na zboczu wzgórza, oraz erozję części pegmatytu występującego in
situ. Wydobywano tu niewielką ilość
barwnych turmalinów i bladoróżowych
kunzytów o jakości jubilerskiej. W trakcie eksploatacji natknięto się również
na skaolinizowany pegmatyt, jednak
poza tym nie dokonano żadnych spektakularnych odkryć.
W czerwcu 2012 grupa siedmiu górników kierowana przez znanego i doświadczonego Piero zaczęła
kopać tutaj niewielki szyb. Ich planem
było podążać śladem kolorowych turmalinów układających się w zapadającą pod dużym kątem strefę. W drugim
tygodniu czerwca, na głębokości około
8 m, żyła zaprowadziła górników do
gruboziarnistej, skaolinizowanej soczewy pegmatytowej bogatej w skupienia
clevelandytu i różowo-fioletowego lepidolitu. Przekopując się przez soczewę górnicy natknęli się na dużą kieszeń
wypełnioną białymi iłami, w których
zaczęli znajdować liczne kryształy wielobarwnego turmalinu - liddicoatytu.
Pierwszego dnia pozyskali ponad 30
kg kryształów, w tym jeden mierzący 26 cm i ważący 4,6 kg! Kryształ był
7
wyjątkowo dobrze wykształcony, wielobarwny, miał błyszczące ściany. Jest
to jeden z najlepszych wielobarwnych
liddicoatytów kiedykolwiek znalezionych na Madagaskarze! Rozmiar zarówno tego jak i kilku innych kryształów z
tego trafienia był zupełnie nietypowy
dla tego rejonu.
Odkryta kieszeń rozciągała się
w różnych kierunkach i wkrótce okazało się, że szyb jest zbyt wąski, a jego
ściany zaczynają się zapadać. Następnego dnia górnicy porzucili oryginalny
szyb i zaczęli kopać nieopodal drugi,
dużo większy. Niestety nie udało im się
utrzymać odkrycia w tajemnicy. Kilka
dni później byli już otoczeni przez innych górników, którzy usłyszeli o znalezisku i postanowili dokopać się do
pegmatytu z innej strony na własną
rękę.
W ciągu tygodnia wytężonej
pracy Piero i jego zespół wydobyli z
kieszeni wiele kryształów, ale ponieważ strefa rozciągała się horyzontalnie
na wiele metrów, dotarły do niej także dwie inne grupy. Ostatecznie trzy
grupy górników pokłóciły się o część
nowo znalezionych kryształów. Pomi-
pałacminerałów • marzec-2014
mo sporów udało się wydobyć jeszcze
szereg turmalinów, w tym ważący 5,2
kg kryształ o bardzo dobrej jakości i
bardzo wyraźnych barwach. W sumie
z kieszeni wydobyto 70 kg kryształów,
z czego pojedyncze z nich ważyły od
kilkuset gramów do aż 7 kg. Niestety,
jedynie niewielka część była jakości
kolekcjonerskiej - wiele z okazów było
zbyt ciemnych, uszkodzonych lub niekompletnych. Prócz tego z kieszeni
pozyskano około 300 kg pokruszonych
turmalinów, które posłużyły jako surowiec jubilerski.
W ciągu dwóch tygodni ponad
200 górników przybyło aby pracować
w Estatoby, na obszarze mniejszym niż
1000 m2. Kolejnych 300 osób przyjechało chcąc spróbować wykorzystać
okazję by się wzbogacić na nowym lokalnym eldorado. Mała spokojna wioska złożona z kilku budynków zmieniła się w ruchliwe miasteczko, a wokół
wyrobisk powstało sporo prymitywnych sklepików i baraków. Pomimo
tłumu kupców większość wydobycia
nadal była kontrolowana przez lokalnych handlarzy, którzy od razu weszli
we współpracę z górnikami. W ciągu
następnych dwóch miesięcy wydobyto około 1,5 tony turmalinów o przeznaczeniu jubilerskim, z czego bardzo
niewielka ilość (ledwie do kilkuset gramów) pochodziła z mniejszych kieszeni położonych w pobliżu tej oryginalnej. Do września 2012 liczba górników
spadła do 50 i stopniowo zmniejszała
się dalej do maja 2013, kiedy to w
Estatoby pracowało już tylko około 30
osób.
Najprawdopodobniej dalsze
wydobycie będzie utrudnione przez
obecność wód gruntowych, przez które
prymitywne metody wydobycia stają
się nieefektywne. Dodatkowo brak wychodni i mała ilość klarownych profili
w wyrobiskach sprawiają, że trudno
jest odtworzyć przebieg strefy bogatej
w turmaliny i planować dalsze kierunki wydobycia. Przyszły potencjał tego
miejsca pozostaje zatem nieznany.
MINERALOGIA
Mineralogia pegmatytu Estatoby jest
stosunkowo prosta. Minerały znalezione w postaci dobrze wykształconych
kryształów są takie same jak te, z których składa się cały pegmatyt. Obecne
są to: mlecznobiały i jasnożółty kwarc
(cytryn), mikroklin (mniej lub bardziej
skorodowany do formy gąbczastych
agregatów), odmiana albitu – cleve-
landyt, lepidolit tworzący duże blaszki,
turmalin w kolorze od ciemno zielono-brązowego u postawy do wielokolorowego, oraz silnie skorodowane duże
kryształy danburytu. Rzadko pojawiały
się również małe, ośmiościenne kryształy minerału z grupy pirochloru, występujące w skale lub jako inkluzje w
dolnych częściach kryształów turmalinu.
Same turmaliny z Estatoby
mają imponujące rozmiary, formę i zabarwienie. Mniejsze kryształy są zwykle przeświecające, ale największe z
nich ze względu na swój rozmiar ukazują całą swoją urodę dopiero przy silnym
podświetleniu.
Po przeanalizowaniu wydobytych okazów stało się jasne, że trafiono
na przynajmniej dwie duże kieszenie.
Wskazuje na to obecność dwóch typów
morfologii i zabarwienia kryształów.
Pierwszy typ, występujący jeszcze w
pierwszym odkryciu Piero, charakteryzuje się dużą płaską powierzchnią na
zakończeniu kryształu, zmodyfikowaną
na bokach przez małe ściany piramidy
trygonalnej i intensywnie czerwonym
obszarem o ograniczonej grubości przy
zakończeniu kryształu. Drugi typ charakteryzuje się dominacją piramidy na
zakończeniach, z małą trójkątną płaską
ścianą na wierzchołku i dużo grubszą
czerwoną strefą. Kryształy drugiego
typu są mniej wydłużone. W największych kompletnych kryształach można
wyróżnić trzy główne strefy kolorystyczne, a każda z nich zajmuje około
1/3 długości kryształu.
Patrząc na dolny obszar z boku,
jest on ciemno czerwonawo-brązowy
i charakteryzuje się strefą wzrostu
w poprzek głównej osi krystalizacji i
w kierunku ścian na zakończeniach
kryształów. Ta część jest najlepsza do
wycinania plastrów, które mają duże i
intensywnie czerwone centrum z ciemniejszym trójkątem, otoczone kolorową
grubą warstwą stref w kolorach zielonym, żółtym, różowym i czerwonym.
Środkowa część kryształów
jest zazwyczaj homogeniczna, ukazująca barwę od żywo zielonej do żółto-zielonej, a strefa wzrostu jest rozwinięta zwykle zgodnie z główną osią
krystalizacji.
Najwyższy sektor charakteryzuje się strefą wzrostu zgodną z
główną osią krystalizacji. Na kilku centymetrach kryształu można tu zaobserwować dziesiątki kolorowych warstewek, z odcieniami zieleni, żółci, różu i
8
pałacMinerałów • marzec-2014
czerwieni, występujących w sektorze,
w którym dominuje czasem intensywna czerwień.
W mniejszych kryształach znalezionych w pobliskich kieszeniach
również obserwuje się zróżnicowaną
morfologię i strefowość zabarwienia.
Wszystkie kryształy z trafienia w Estatoby mają dobry połysk, czystość z silnym prążkowaniem ścian bocznych i
czasem trójkątnymi figurami wzrostu
na zakończeniach kryształów.
Analiza kilku fragmentów znalezionych turmalinów (mikrosonda
elektronowa EDS Joel w laboratorium
Muzeum Historii Naturalnej w Mediolanie) potwierdziła znaczną zawartość Ca
i F, ale tylko niewielką ilość Na, wskazując na dominację fluor-liddicoatytu.
Charakterystyka kryształów ze znaleziska w Estatoby sprawia, że są one najlepszymi liddicoatytami znalezionymi
do tej pory na Madagaskarze, a za razem prawdopodobnie na całym świecie.
Pomimo zmniejszenia się napięcia związanego z odkryciem kieszeni, prace górnicze w Dolinie Sahatany i
pegmatycie Estatoby trwają. Nie wiadomo jednak czy kiedykolwiek trafi
się porównywalna kieszeń, ale istnieje
spora szansa na podobne choć znacznie mniejsze znaleziska w przyszłości.
54. MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA MINERAŁÓW I BIŻUTERII
SPIS WYSTAWCÓW
s a la m i ko ł a j s k a : s tr . 9
s a la g o e th e : s tr . 1 4
sala sienkiewicz: str. 15-16
sala ł ącz n i k: st r. 18
sala marmurowa: str. 12-14
s a la ko r zc za k : s tr . 1 5
s a la tr o j k a : s tr . 1 6 - 1 7
sala t i eresz kowa: st r. 18
S al a: M i ko łaj sk a
w ystaw c a
Aso r ty m en t
A1
“Dul c edo” K atar zyna Sobieszc zyk
w w w.dul c edo.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
a2
“L unam in - tw or zone noc am i” Agnieszk a Now ic k a-L esień
w w w.l unam in.pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
a3
“A&G Św iat Biżuter ii”
w w w.sw iatbizu.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
a 3a
“L aber in”
M ateusz Ziółkow sk i
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
“Pr ac ow nia L ador ”
Dor ota L atos
w w w.pr ac ow nial ador .pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
“Gal er ia R zec zy Pięk nyc h JAR ”
Tom asz Stank iew ic z
w w w.jar .pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
a5
“AK R A” Ar tystyc zna Pr ac ow nia W yr obów
z Bur sztynu i Sr ebr a
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
a6
“M edusaAr t.pl” Sr ebr ne f or m y ar tystyc zne
w w w.m edusaar t.pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
Żukow sk i W itol d
w y r oby z minerałów
a7
„Ar tston” Ryszar d M ar tow ic z
w w w.ar tston.pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
a9
„F os - Pr ac ow nia M etal opl astyk i”
Jer zy Al eksandr ow ic z
w w w.ol issim ar t.c om
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
a 10
W yr oby z pol sk iej sol i z ziem i K łodawa
Al eksander Sync er z
w y r oby z minerałów
a 11
Pr zetw ór stw o i Obr ót K am ieniam i i M etal am i Szl ac hetnym i Andr zej R zew usk i
w w w.szl if ier nia-r zew usk i.pl
w y r oby z minerałów
a 12
„Stenia” Skow r on Stefania
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
a 13
„Pr ac ow nia TAK TU” M ar ta K ępsk a
w w w.tak tu.c om
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
a 14
„M etal-Ar t.” W itol d Dejnar ow ic z
w w w.m etal-ar t.c om .pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
a 15
„W itr ażk a” Patryc ja Bar an
w w w.w itr azk a.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
a 16
Giem za Stanisław
miner ały i sk amien iałości
a 17
W yr ób biżuter ii sr ebr nej Paw eł M ądry
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
a 18
„AR T-BEA” Bożena Kobiel a, w w w.kobiel a.sgl .pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
a 19
„C zar na Per ła” Bar bar a War ś, Bożena Kul m a
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
a 20
„Am ber pol” Jar osław Sołtys
w w w.estone.pl
miner ały i sk amien iałości
a 21
Dębek Ar k adiusz
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
a 22
Nguyen-Tien Beata
w y r oby z minerałów
a4
a 4a
a 6a
Autorzy artykułu:
Federico Pezzotta
Museo di Storia Naturale,
Mediolan, Włochy
[email protected]
Tomasz Praszkier
Spirifer Minerals, Warszawa, Polska
[email protected]
Duży zrost kryształów liddicoatytu, oświetlony
od tyłu pokazuje zmienność kolorystyczną, 13
cm długości. Kol. Watzl Minerals. Fot. A. Watzl Sr.
9
SALA KORCZAK
STOISKO K8
1 -2 . 0 3 . 2 0 1 4 PK IN
Pl. D e f ilad 1 , War szawa
Plan 5 4 . Mi ę dzy naro do w e j
Gie ł dy Mi n e rał ó w i B iżut e ri i
pałacminerałów • marzec-2014
S a l a : M a r m u r owa
pałacMinerałów • marzec-2014
wystawca
Asortyment
w ystaw c a
Aso r ty m en t
„ P r zy by ło B iżute r ia”
J a dwiga i K r zyszto f P r zy by ł o
www.sr e b r o. n e t. pl
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
„F l or de M ina”, w w w.f l or dem ina.pl
p ół p r oduk ty do wyroby b iżu t erii
„R iv endel l” K rystian Duda
w w w.r iv endel l .w r oc.pl
w w w.bizuter iar iv endel l .r iv endel l .w r oc.pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b1
„ A te lie r 4 ” M a r ta R o m a no w i cz
www. ate lie r 4 . pl
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
b2
„ M iJ o - f o ssils” M ic h a ł B ud z i a s z e k
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
m6
„F hu Spinez” Ar tur Pr zyjem sk i
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b3
„Świat P e r e ł” Ur szula Py ra
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
m7
PW „K r zem ień” Wac ław W r oc zyńsk i
w y r oby z minerałów
b4
„ A lte r sto lle n ” Pawe ł Żo ch o w s ki
www. a lte r sto lle n .c o m
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
m8
„Eur oam ber ” Sylw ester Szyłów
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
m9
„Pr ac ow nia Złotnic za War szawa”
Benedyk t W iśniew sk i
w w w.pr ac ow niazl otnic za.str eem o.pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b5
„O pa l” Szlif ie r nia K a m ie n i J u b i l e rs ki ch
i M ine r a łó w J ac e k Szc ze rb a I mp o rt - E x p o rt
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
b5
R ze c zo znawc a F. J. F r oa r t S.C. w w w. f roa rt. p l
p o zo s tał e
m 10
„Pol-Sot” Piotr Sota
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b6
„ ISA A R T ” Iza b e la R o b ac zew s ka
www. isa a r t. pl
b i żu t e ri a i w y ro by z b u rs zt y n u
m 11
Pr ac ow nia Gem m ol ogic zna Jac ek Ożdżeńsk i
w w w.jac ek -ozdzensk i.pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b7
”A ntido tum ” P r ac o wn ia A r t ys t ycz n a
We r o nik a J ur zy k
www. fac e b o o k .c o m / a n tid o t u mb l o g
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
„Dr uc iar nia ar tystyc zna”
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
„K am yk ” K atar zyna M atusik , w w w.k am yk .waw.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
b7
Ga le r ia A r tik a Ilo na Ko ło d z i e j, w w w. a rt- i ka . p l
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
m 13a
Kozyr a M ar zena i K r zysztof, w w w.kozyr a.biz
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
b8
„ K a m o r ” J e r zy J a szc zyszy n
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
m 13b
„M iner -Pol S.C.”
Biżuter ia i m iner ały L ucyna i W iesław Tr zask a
miner ały i sk amien iałości
b9
„ F. P. H.U. T ur m a lin ” Wa lde ma r S z y ma ń s ki
p ó ł p ro d u kt y d o wy ro b u b i żu t e ri i
m 14
K l eina M iec zysław, am ber [email protected] p.pl
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
b 11
„ Ne ptune a S.C. ” A ndr ze j J arz ę b o w s ki i W s p ó l n i cy
www. n e ptun e a . pl
wy ro by z m i n e rał ó w
m 15
W yr ób biżuter ii sr ebr nej i bur sztynow ej
Andr zej Sękow sk i
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
b 12
„Se le s M e dia” Le sze k Sę ko w s ki
www. k a m ie n io lo m y. pl
p ó ł p ro d u kt y d o wy ro by b i żu t e ri i
m 16
„M am ako” M ar iusz W ojew oda
w w w.m am ako.pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
m1
„Ga le r ia Ta j e m n ic e K le j n o t ó w ” E wa S i e mo ń s ka
www.swk ata r zy na-m uze u m. p l
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
m 17
R om an Bożena, w w w.bozenar om an.pl
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
m2
„ Ne o r e s” K r zyszto f J ę dr z e j cz a k, w w w. n e o re s. p l
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
m 18
„PHU eM K a” K r zysztof Koc h
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
m3
„ A r le k in ” P io tr T o m a sze w s ki , w w w.o pa l e . p l
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
m 19
„F PUH Ignac iak Adam ”
w w w ignac iakc om .pl
p ół p r oduk ty do wyroby b iżu t erii
m3a
„ M e ta lo pla sty k a” Sta n isł aw Mo l s ki
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
m 19a
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
m4a
„ F lo r de M in a” , www. f lo rd e mi n a . p l
p ó ł p ro d u kt y d o wy ro by b i żu t e ri i
W ytwar zanie w yr obow z bur sztynu
Bogdan Saw ic k i
m 4b
„ Novo na” J oa nna J e sio n k iew i cz
www. n ovo na . pl
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
m 19b
„Ar tol a Biżuter ia Pozytyw na”
Ol ga C hobot
w w w.fac ebook .c om / ar tol apozytyw na
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
m 20
„ B a n d N” C ie ślińsk i No r b e rt
www. m ine r a ly-h ur t. pl
wy ro by z m i n e rał ó w
m 26
W yr ób biżuter ii ze sr ebr a z k am ieniam i
Eugenia Napier kow sk a
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
m 21
„ M e n te e t M a lle o”
www. m e nte e tm a lle o. pl
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
m 27
Gór zyńsk i Józef
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
b 13
„ F. P. H.U. T ur m a lin ” Wa lde ma r S z y ma ń s ki
p ó ł p ro d u kt y d o wy ro by b i żu t e ri i
m 28
„W ol ar t” K r zysztof W ol sk i
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b 14
„ B iżute r ia M in e r a ły ” M a r ta Mi ł ko w s ka
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
m 29
„M etal Pr ojek t” Biżuter ia autor sk a M ar iusz Szul bińsk i
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b 15
A r t-M ac h a M a r iusz M ac h a , w w w.s kl e pa f ry ka n s ki . p l
p o zo s tał e
m 30
F.H. K r zysztof Niesiel sk i
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
b 16
„ No wa k S.C. ” , www. k a m ie n i e .o z d o b n e . e u
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
b23
„bizuter ia2 4.pl”
Tadeusz Pr okopiuk
w w w.bizuter ia2 4.pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b 17
F. P. H. E kspo r t-Im po r t Se r g i u s z Ko ch
www. k a m ie n ie ko c h. pl
wy ro by z m i n e rał ó w
b24
„Pr ac ow nia Ar tystyc zna Bal ic cy Anna Bal ic k a”
w w w.bal ic cy-ar t.pl
w y r oby z minerałów
b 18
„ Fave o” Wo j c ie c h M a zur
www. fave o.c o m . pl
www. fac e b o o k .c o m / Faveo.S h o p
b i żu t e ri a i w y ro by z b u rs zt y n u
b25
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b 19
„ J a spe r ” M ic h a ł R ze wusk i , w w w. j a s p e r.s kl e p. p l
p ó ł p ro d u kt y d o wy ro by b i żu t e ri i
„Tur kus” Biżuter ia i m iner ały
w w w.tur kusowa.eu
w w w.fac ebook .c om / pages/ Ania-R utyna-Biżuter ia-autor sk a/
b 20
Gie m za A r e k
wy ro by z m i n e rał ó w
b25
„Pr ac ow nia Złotnic za Dal ia”
Jer zy Pytel , w w w.dal ia-sr ebr o.pl
p ół p r oduk ty do wyroby b iżu t erii
b 21
„Gr e gsto ne ”
www.gr e gsto n e . pl
p ó ł p ro d u kt y d o wy ro by b i żu t e ri i
b26
„K am yk ” Sylw ester Pęk al sk i
w y r oby z minerałów
b 22
„Wy r ó b Pa m iąte k K a m ie nie P ó ł s z l ach e t n e ”
J a nusz H a n c ze l
www.wy r o b pa m iate k . pl
www. h a n c ze l. pl
wy ro by z m i n e rał ó w
b27
„B&G” Bogum iła i M ar ian K el ar
w w w.bur sztynowagal er ia.pl
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
b28
„Kogata M ur ano Gl ass” Ew el ina W er nic k a
w w w.m ur anogl ass.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
b29
Pr zybyl sk i K r zysztof
miner ały i sk amien iałości
b1
S al a: m ar m u r o wa
m5
m 5a
12
m 11a
m 12
13
pałacminerałów • marzec-2014
S a l a : M a r m u r iwa
pałacMinerałów • marzec-2014
wystawca
Asortyment
w ystaw c a
Aso r ty m en t
„ A lc he m ia K a m ie nia”
Ża ne ta Ko sty r a
www. a lc h e m ia k a m ie nia . p l
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
k1
“R ene S.C.” R . Piegdoń, M . Piegdoń, w w w.r ene-gal er ia.pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
k2
Pr zestr zel sk i K r zysztof
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
b 30
„ I. M . A Sto ne s” M a r iusz P r o ch a l
www. im a sto ne s. pl
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
k3
Zaw ier uc k i Janusz
p oz ostał e
b 32
M ic ha ło wsk i Zb ignie w
A r tysta pla sty k
www. m ic h a lo wscy.c o m . p l
www. fac e b o o k .c o m / M ic h a l o w s ki J e w e l l e ry
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
k4
W ytwar zanie i spr zedaż biżuter ii L ewandow sk a
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
k5a
“El enpol” bur sztyn i l en dekor acyjny
Żółtkow scy El ena i Jan
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
b 33
„Sa lo n J ub ile r sk i” P io tr S e rwach
www. j ub ile r -se r wac h . pl
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
k5b
“Donat” M ałgor zata Koc hańsk a
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
k6
“Topaz” Gr zegor z C ięszc zyk
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
b 34
P r ac o wnia Ge o lo gic zn a S p i ri f e r w w w.s p i ri f e r.o rg
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
k7
“M .K . C apar ”, w w w.c apar .c om .pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
m22
„ K a n di” K r zyszto f Lac h o w s ki
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
k8
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
m23
F ir m a H a n dlo wa A da m Żu b r
p ó ł p ro d u kt y d o wy ro by b i żu t e ri i
“Aztek a Gal er ia Sztuk i M eksyk ańsk iej”
w w w.e-m eksyk .eu
m24
„Vir go” A n n a T r o j n a r
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
k9
“Gal er ia Ol śnienia GO” Justyna C hodkow sk a
w w w.gal er iaol snienia.bl ogspot.c om
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
m25
P r ac o wnia B iżute r ii „ B a d o”
M a r e k B a do ń
p ó ł p ro d u kt y d o wy ro by b i żu t e ri i
k10
“Aak ansha ltd” L ondon
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
k11
“M ultistone” Janusz Gr adow sk i,
w w w.m ultistone.c om .pl
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
k12
Szupienko Tom asz, w w w.pow er am ber .pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
k13
“Onyx S.C.” Adr ian Jakubc zak , w w w.onyx .w r oc l aw.pl
p ół p r oduk ty do wyroby b iżu t erii
k14
“Unik k e Design” Ol ga Guzik , w w w.unik k edesign.c om
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
k15
“Pol sk i Bur sztyn” M ałgor zata Stawaniak
w w w.pol sk ibur sztyn.net.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
k16
Gir ul sk i R ober t, Bur sztyn bałtyc k i, ink l uzje
w bur sztynie, bur sztyn z Bor neo, kopal ,
agaty z M ar ok a, sk am ieniałośc i
miner ały i sk amien iałości
k17
“V ega M iner al” K atar zyna Jar zyńsk a
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
k18
“K am eo” M agdal ena F ijałkow sk a
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
w ystaw c a
Aso r ty m en t
s1
M ac iejew sk i K azim ier z – kol ekc joner
p oz ostał e
“Gal er ia Q-f er ” Beata W ójc ik
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
b 30
S a l a : go et h e
Sal a: ko r c zak
wystawca
Asortyment
g1
Ko r ze k wa A ndr ze j ko le kcj o n e r mi n e ra ł ó w
i sk a m ie n ia ło śc i
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
g3
Ko pe ć A ndr ze j ko le kc j o n e r mi n e ra ł ó w i s ka mi e n i a ł o ś ci
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
g4
“Ge o k lim at” K a r o lin a Wo l s z cz a k
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
g5
“ K a m y k ” M e n duc k i P io tr w w w. ka my k. p l
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
g6
M in e r a ły i Sk a m ie nia ło śc i A n d rz e j B o b ro w s ki
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
g7
“O r e -M ine r a ls” J oa nna Ko ł o d z i e j cz y k
www.o r e -m ine r a ls. pl ww w. face b o o k.co m/O re Mi n e ra l s
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
g8
“O r e -M ine r a ls” J oa nna Ko ł o d z i e j cz y k
www.o r e -m ine r a ls. pl ww w. face b o o k.co m/O re Mi n e ra l s
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
g9a
No wo sie le c k a B o gusława
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s2
g9b
M in e r a ły, m e te o ry ty i sk a mi e n i a ł o ś ci P i o t r D u cki
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s 3a
“Daf ne” K atar zyna Pyk a, w w w.c rystal stone.pl
biż uter ia i w y r oby z m etali szlachet n ych i m in erałów
g11a
Nie do py ta lsk i Ta de usz - ko l e kcj o n e r
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s 3b
“PiB Sr ebr o” Pul nik Sew eryn, w w w.sr ebr opib.pl
biż uter ia i w y r oby z m etali szlachet n ych i m in erałów
g11b
M in e r a ły z Do ln e go Ślą ska W o j ci e ch W i ę cko w s ki
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s4
C ol oseum - Zegary Słonec zne
w y r oby z miner ałów
g12
GM R M ir o sław R usino wic z
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s5
“Appo Sp. z o.o.” Al ic ja M azur
biż uter ia i w y r oby z m etali szlachet n ych i m in erałów
g13
B r o ko wsk i Ko nr a d, ko le kcj o n e r mi n e ra ł ó w
i sk a m ie n ia ło śc i
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s6
“Silv er joy” K atar zyna K ałużny, w w w.silv er joy.pl
biż uter ia i w y r oby z m etali szlachet n ych i m in erałów
g14
B o gda ń sk i J ac e k , ko le kc j o n e r mi n e ra ł ó w
i sk a m ie n ia ło śc i
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s7
“EPIR sp. z o.o.”, w w w.epir .dawanda.c om
biż uter ia i w y r oby z m etali szlachet n ych i m in erałów
s8
p oz ostał e
B o gac z Wito ld, ko le kc j o n e r mi n e ra ł ó w i s ka mi e n i a ł o ś ci
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
“W zory Natury” M ikołaj Tym oszuk
w w w.w zorynatury.pl
“A lte r sto lle n ” Pawe ł Żo ch o w s ki
www. a lte r sto lle n .c o m
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s9
Jac a-K am eo, w w w.am ber jac ak am eo.c om
biż uter ia i w y r oby z b u rszt yn u
s 10
biż uter ia i w y r oby z m etali szlachet n ych i m in erałów
g16
“Szlif ie r nia K a m ie n i J ub ile rs ki ch A rt i s” J a n T o łys z
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
Szadkow sk a K atar zyna,
w w w.k atar zynaszadkow sk a.pl
g17
“Gr a n it” www.gr a nit-pub l i s h i n g.cz
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s 11
“C hm iew el l ery” Sław om ir C hm iel ew sk i
w w w.c hm iew el l ery.pl
w y r oby z miner ałów
g18
He nry k R uty n a
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s 12
“Net Spor t” M ic hał R adec k i, Agata R adec k a
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
g19
“ F H Ło dziń scy s.c. A n n a i Ma re k Ł o d z i ń s cy ”
www. lo dzinscy.c o m
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s 13
“F.H.U. K am yk ” K ar ol ina Toc zysk a, w w w.k ar okor al e.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
g20
Site k A r tur
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
s 14
“Tipik a” Gr ażyna Antoń, w w w.tipik a.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
s 15
“K am il-Pr oduc c iones” M ałgor zata K enig
biż uter ia i w y r oby z m etali szlachet n ych i m in erałów
s 16
“Ol k r aw ”, w w w.fac ebook .c om / ol k r aw.bizuter ia
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
g15
g15a
14
S al a: si enk i ew i c z
15
pałacminerałów • marzec-2014
S a l a : s i e n k i e wicz
pałacMinerałów • marzec-2014
wystawca
Asortyment
s 17
„ B e na A r t Studio” B o że na B i e l e cka
www. b e n a a r tstudio. pl
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
s 18
F igur k i z ko lo r o we go szk ł a , b i ż u t e ri a
sta r o sło wia ńsk a , J a r o sl aw Ma ku cki
www. f igur k i-j a r m a r k . e u
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
w ystaw c a
Aso r ty m en t
„ASTIL BE BN” Gr zegor z Kubic k i, w w wastil be.r sl .pl
w y r oby z minerałów
r5
„Kor al i” Konr ad Gr udec k i, tatiank [email protected] zta.onet.pl
w y r oby z minerałów
r6
„M etal opl astyk a” Zbigniew M ol sk i
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
Nikulszy n a Ir in a
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
r7
M il ew sk a Al eksandr a
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
r8
„K rys Ar t” R zem iosło Ar tystyc zne K rystyna
Buc ew ic z-Jar zem sk a
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
wystawca
Asortyment
r9
„Inspir ac je” Bar bar a Dobr ow ol sk a, w w w.baszk a.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
sp1
„ R ę k a m i Stwo r zo ne by Iw o n a Ta mb o rs ka”
www. r e k a m istwo r zo ne .co m
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
r10
„Silv er stone” M onik a Dr agank iew c z
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
sp2
P r ac o wnia Szk ła A r tystycz n e g o „V e ri co n e ”
M ic ha ł R a sm us, www.ve r i co n e . p l
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
r11
„Sc r adeus” Agnieszk a Tom c zykow sk a
w w w.fac ebook .c om / Sc r adeus
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
sp3
C a łus Sy lwia , www.sy lw i aca l u s.co m
b i żu t e ri a i w y ro by z b u rs zt y n u
r12
K l im ow ic z Elv yr a
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
sp4
„ M a r ia e la B iżute r ia A r tys t ycz n a”
E lżb ie ta Ry m ko wsk a-T ur ko n i a k
www. fac e b o o k .c o m / m a r i a e l a . b i z u t e ri a a rt ys t ycz n a
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
r13a
„Św iat Biżuter ii A&G”, w w w.sw iatbizu.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
r13b
„Sam ber ” P.P.H” Sław om ir W ęgłow sk i
w w w.am ber -m ania.pl
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
sp5
„ Fa n e page ” Lo sk a A r t.
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
r14
Biżuter ia Dor ota Jank iew ic z
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
sp6
„ A te lie r twó r c ze go Dzia ł a n i a” J e n a P o l a k
www. fac e b o o k .c o m / byj en a p o l a k
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
r15
„Pr ac ow nia Pl astyc zna” Ur szul a Wasil ew sk a
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
sp7
„ LL” B iżute r ia A gata Gr ześ ki e w i cz
www. xle m o n love ly x. b lo g s p o t.co m
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
r16
„Ar t M ar go Dygas” M ałgor zata Dygas - Konopac k a
w y r oby z minerałów
r17
„El k a_do” El żbieta Dom ińc zak
w w w.zac zar owanekol c zyk i.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
sp8
P r ac o wnia b iżute r ii J ulia T u s z i Ł u ka s z B a ra n o w s ki
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
sp9
r18
„Bar bel l a” Bar bar a Szostek -Jer k e, w w w.bar bel l a.pl
r ękodz ieł o ar tyst yczn e
„Vivio la nd” M o nik a Go dle w s ka
www.vivio la n d. pl www.v i v i o l a n d.s kl e p 2. p l
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
r29
„F ir m a Handl owa Biz. Sr ebr . Bur szt” M ar c el i Szajnóg
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
s p 10
„T uttiA r t” Ga le r ia A r tys t ycz n a B a rb a ra Krys t o s i k
www.tuttia r t. pl
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
r30
„Ab M iner al s & M ac hines” Bar bar a Bezkor owajna
biż uter ia i w y r o by z m etali szlachet n ych i m in erałów
r31
„Kor al i” Konr ad Gr udec k i, tatiank [email protected] zta.onet.pl
w y r oby z minerałów
s p 11
„ F. H.U T r e s” Iwo na Zię b a
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
r32
„Silti” Sylw ia Jankow sk a, w w w.sil dan.pl
biż uter ia i w y r o by z b u rszt yn u
s p 12
„ B e ll - A r t. ” E we lina J a si ń s ka , w w w. b e l l-a rt. p l
www. b e lla r t-b izute r ia . b l o g s p o t.co m/
www. fac e b o o k .c o m / B e llA rt B i z u t e ri a A u t o rs ka
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
s p 13
„ In 2 Yo u” K a r o lina P e r c h acz , w w w. i n 2yo u.co m. p l
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
s p 14
„ J o c c o s De sign ” , www. j o c co s.co m
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
s p 15
„ Zu De sign ” Zuza n n a Ży liń s ka , w w w. z u d e s i n g. e u
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
s p 16
„ A D Studio” K ata r zy n a Gers z b e rg, w w w. face b o o k.co m/
K ata r zy naGe r szb e r gB izu t e ri a A rt ys t ycz n a
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
s p 17
Wo źn ia k M a j a , www.ga le ri acy n a mo n o wa .waw. p l
www. a b o ut. m e / m a j awo z n i a k
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
s p 18
„ R o j o Ve r de ” , www. r o j o -v e rd e .o t wa rt e 24 . p l
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
s p 19
„ 7 M a lin ” B iżute r ia A r tys t ycz n a , w w w. 7 ma l i n . p l
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
s p 20
„ La dy C r e atr ix j e we lle ry ”
K a m ila M ie lc za r e k -J a j sz cz y k
www. la dyc r e atr ix. b lo gs p o t.co m
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
s p 21
„Ga le r ia Lago s” A gnie szk a F i l a r
www.ga le r ia lago s. pl/ sk l e p
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
s p 22
„ A m j u” M ic h a ł Sie r a dzk i
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
s p 23
„Sk a dia A r t. ” K a r o lina B o j a ko w s ka- Ra d wa n
www.sk a dia . pl www.sk a d i a-a rt. p l
www. fac e b o o k . pl/ Sk a diaA rt
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
r1
„ K a r -M in ” Sta nisława K a r g e r
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
r2
„ M ur a ni” B iżute r ia a r tys t ycz n a
B a r b a r a Le wa ndo wsk a , w w w. mu ra n i . p l
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
r3
M atko wsk a A dr ia nna
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
„ Dr o b in y C za su” M agda le n a Ku ż d o w i cz
www. Dr o b inyC za su. pl
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
s 18a
S a l a : tr o jk a
r4a
16
Sal a: tr o j k a
r4b
SALA MARMUROWA
STOISKO B12
17
pałacminerałów • marzec-2014
S a l a : Ł ączn ik
wystawca
Asortyment
l1
„ K a m ie nie N atur a ln e Szaf i ry S z ma rag dy Ru b i n y ”
M ic ha ł Sza ła psk i
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
l2
„Silve r P o int” Wo j c ie c h C z kw i n i a n c
www.sr e b n y pun k . pl
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
l3
K a zn o wsk a K ata r zy n a , w w w. kata rz y n a . e u
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
l4
„ A m b lue ”
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
l5
„ B e r k wiat” Ta de usz K wiat ko w s ki , w w w. b e rkw i at.co m
b i żu t e ri a i w y ro by z b u rs zt y n u
l6
„ M ir ga sto n e ” Gr ze go r z M i rga , w w w. mi rga s t o n e . p l
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
l7
„C a pr ii” Pa ulin a Kulm a , w w w.s kl e p co co t i e r. p l
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
l9
„ Do ntif ” B o że na Do n
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
l 10a
„ F HU K a r o lina” Wio le tta B i l
www. fac e b o o k .c o m / b izus t y l
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
l 10b
P r ac o wnia A r tystyc zna J o l a n ta J ę d rz e j cz y k
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
l 11
„ A r m e nia n Ge o lo gic a l So ci e t y ” A rta k B o j i kya n
S al a : ti e r e s z ko wa
marzec
KWIECIEŃ
Asortyment
t1
„ P r ac o wnia A r tystyc zno - J u b i l e rs ka E g re ta”
K a r o lin a T o łysz, www. e g re ta . p l
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
t2
Sur a uc ie ne J a dwiga
b i żu t e ri a i w y ro by z b u rs zt y n u
„ B o sto” B o gda n Sto pa , ww w. b o g da n s t o pa . n e t ga l e ri a . p l
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
t3
” ” Lib r a” ” , www. lib r a-k warc. p l
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
t4
„ A m a r ie s C o lle c tio n ” A n n a Ma ri a Mi g da ł
a m a r ie 1 @ wp. pl
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
t5
„Go sia le n i ko r a le ” M a łg o rz ata Ł u n i e w s ka
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
t6
„Se k r e t ślim a k a” M a r ta Z a l e s z cz y k
www.se k r e tslim a k a .c o m
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
t7
„ F. H.U. P. C o ś Ła dn e go” M a ri a Ż acz e k
www.c o sla dn e go. pl
b i żu t e ri a i w y ro by z m e tal i s zl ac he t n yc h i miner ał ów
t8
F igińsk He nry k , ko le kc j o n e r mi n e ra ł ó w i s ka mi e n i a ł o ś ci
m i n e rały i s kam i e n i ał o ś c i
t9
K r e m lia kova Ludm ila M o s kva
wy ro by z m i n e rał ó w
Fatyga M a r iusz, www. fat yga a rt. p l
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
t10a
„ A sa ia r t” J oa n n a M o r a sz cz y k
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
t11
„Silve r Studio” A nna J a n a s z e k
www.silve r studio.waw. p l
wy ro by z m i n e rał ó w
t12
T r ia da - Silve r ” Sta n isław W i ę cko w i cz
www.tr ia da-sr e b r o. pl
b i żu t e ri a i w y ro by z b u rs zt y n u
t13
A ntusze wic z J a dwiga
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
t14
„Ve n us Ga le r ia” Gr ze go r z W y d ro, w w w.ga l e ri a .s kl e p. p l
b i żu t e ri a i w y ro by z b u rs zt y n u
t15
„ A n-a r tist” A ne ta Nie do ś p i a ł , w w w. a n a rt i s t. p l
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
t16
B iżute r ia „ A nto nuwk a & kv i at o s ta n ”
rę ko d zi e ł o art ys t yc zn e
t10
2014
8 - 9 mar c a, k r akó w, g ieł da b iż u ter ii i min er ał ó w, u l . r ako w ic k a 27
wystawca
t2a
M.G.M.B
5 - 6 k w ietn ia, war s z awa, g ieł da b iż u ter ii i min er ał ó w, hal a o s ir , u l . n o wowiejska 37b
październik
4 - 5 paź d z ier n ik a, war s z awa, g ieł da b iż u ter ii i min er ał ó w, h al a o s ir , u l . n owowiejska 37b
listopad
8 - 9 l is to pada, k r akó w, g ieł da b iż u ter ii i min er ał ó w, u l . r ako w ic ka 27
grudzień
6 - 7 g r u d n ia, war s z awa, ś w iątec z n a g ieł da b iż u ter ii i min er ał ó w, h a la osir,
u l . n o w o w iej s k a 3 7 b
2015
marzec
7 - 8 mar c a, war s z awa, paŁ ac min er aŁ ó w, P K IN , P l . D ef il ad 1
międzynarodowe gieŁdy mineraŁów i biżuterii
w w w . m i n e r a ly. w a w . p l
M.G.M.B
MIEDZYNARODOWE
GIEŁDY
MINERAŁÓW
I BIZUTERII
18
facebook.com/gielda.mineralow
W Y S T A W C Y : G I E L D A @ M I N E R A LY. W A W . P L

Podobne dokumenty