noWWWa ESKA.PL

Komentarze

Transkrypt

noWWWa ESKA.PL
noWWWa ESKA.PL
noWWWe możliwości
sponsoringowe
Formy standardoWWWe
Billboard i jego odmiany
750x100 i 750x200
b-31, b-32
Navibox (rectangle)
300x250
b-33
Pozostałe formy
standardoWWWe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Banner 468x60
Billboard 750x100
Expand banner/billboard
Double billboard 750x200
Scroll banner/billboard
Brandmark + billboard
Scroller 800x30
Toplayer + billboard
Interstitial
Formy niestandardoWWWe
Strona programowa ze
sponsoringiem
Strona programowa ze sponsoringiem
Mini serwis sponsorowany zawiera się w prostokącie o
maksymalnej szerokości 676 pikseli.
W prostokącie możemy zawrzeć tekst , obrazek, mechanizm
flashowy, wideo, formaty w dowolnych konfiguracjach,
mechanizmy zgłaszania się uczestników.
a-1 do a-9
Strona konkursowa
Strona konkursowa
Mini serwis sponsorowany zawiera się w prostokącie o
maksymalnej szerokości 676 pikseli.
W prostokącie możemy zawrzeć tekst , obrazek, mechanizm
flashowy, wideo, formaty w dowolnych konfiguracjach,
mechanizmy zgłaszania się uczestników.
a-10
Ekspozycja nagrody, nazwy i
logotypu w sekcji Konkursy
PROMOCJA KONKURSU: EKSPOZYCJA NAGRODY, NAZWY I LOGOTYPU – na 1
miejscu
Zajawka graficzna o maksymalnych wymiarach 100x100 pikseli (część produktowa) +
logotyp Klienta o maksymalnych wymiarach 160x100 pikseli. Zajawka jest emitowana
w sekcji Konkursy.
W belce oprócz zajawki graficznej i logotypu zamieszczamy także krótkie informacje
na temat konkursu i nagród (po ok. 50 znaków w każdej linii).
Całkowita powierzchnia belki promującej konkurs to 976x112 pikseli.
Linkowanie do konkursu organizowanego na Eska.pl
b-18
IMPRESKI: Ekspozycja wydarzenia
EKSPOZYCJA WYDARZENIA W SEKCJI IMPRESKI
Mini serwis sponsorowany (lub artykuł) zawiera się w
prostokącie o maksymalnej szerokości 670 pikseli.
W prostokącie możemy zawrzeć tekst , obrazek, mechanizm
flashowy, video, formaty w dowolnych konfiguracjach.
b-19
IMPRESKI: wyróżnienie
wydarzenia
WYRÓŻNIENIE WYDARZENIA W SEKCJI IMPRESKI
Zajawka graficzna o maksymalnych wymiarach 100x100 pikseli
(część produktowa) + logotyp Klienta o maksymalnych wymiarach
160x100 pikseli.
Zajawka graficzna jest emitowana w sekcji impreska na jednej z
pierwszych 5 pozycji. Belka zawiera oprócz zajawki graficznej i
logotypu również część opisową o maksymalnej liczbie 270 znaków.
Całkowita powierzchnia belki promującej konkurs to 670x167 pikseli.
b-20
Mini serwis sponsorowany
Mini serwis sponsorowany – dla akcji zewnętrznych
Zajawka graficzna o maksymalnym wymiarze 676x200
pikseli emitowana na stałe na stronie głównej Eska.pl
Zajawka graficzna może być jednym obrazem (JPG, GIF)
lub tekstem z maksymalnie trzema zdjęciami.
Linkowanie do akcji sponsorskiej poza serwisem eska.pl
b-3
ESKA EXTRA – zajawka
sponsorowana
ZAJAWKA SPONSOROWANA - ESKA EXTRA
Mini serwis sponsorowany (lub artykuł) zawiera się w
prostokącie 676/200 pikseli. W prostokącie możemy
zawrzeć tekst , obrazek, mechanizm flashowy, wideo,
formaty w dowolnych konfiguracjach. Zakładki
wyświetlane w rotacji co 15s. Linki prowadzą do
serwisu eska.pl
Wstawiona między sekcjami wazzzup i video
b-2
Promobox
PROMOBOX – PROMOCJA AKCJI SPONSORSKICH
Promobox jest kreacją o wymiarze 300x250 pikseli i jest
emitowany na całym serwisie Eska.pl (poza stronami klubu
Eska)
Promoboxy emitowane są rotacyjnie (maksymalnie pięć
kreacji , zmieniają się co 15 sekund).
Linkowanie do akcji sponsorskiej na Eska.pl
b-6
Rotujący rectangle – nagroda
konkursowa
ROTUJĄCY RECTANGLE – NAGRODA KONKURSOWA
Rotujący rectangle o wymiarze 300x250 pikseli emitowany
nieadserwerowo na stronie głównej Eska.pl
Linkowanie do konkursu na Eska.pl (promujemy produkty,
które są do wygrania w konkursie organizowanym na
Eska.pl)
b-7
Domyślny dekor
DEKOR
Dekor jest nieklikanym obrazkiem statycznym o
maksymalnym rozmiarze 240x286 pikseli
(grafika nie może ingerować w takie miejsca jak logotyp i
menu)
b-1
Hot news
HOT NEWS
Hot News emitowane są na całym serwisie Eska.pl (poza
stronami klubu Eska)
Jeden Hot News: maksymalnie 5-6 wyrazów.
Linkowanie do akcji sponsorskiej na Eska.pl
b-4
Pozycja w menu – SPRAWDŹ TO
Pozycja w menu – SPRAWDŹ TO
emitowane na całym serwisie Eska.pl (poza stronami klubu
Eska)
Linkowanie do strony sponsorskiej
b-5
Branding- Toplista
BOX STATYCZNY SEKCJI TOPLISTA (BRANDING)
Box statyczny o wymiarze 120x40 pikseli emitowany na
stałe na stronie głównej Eska.pl oraz w sekcji Toplisty
Linkowanie do strony wewnętrznej i zewnętrznej
b-8
Branding - IMPRESKI
BOX STATYCZNY SEKCJI IMPRESKI (BRANDING)
Box statyczny o wymiarze 120x20 pikseli emitowany na
stałe na stronie głównej Eska.pl oraz w sekcji Co jest grane
Linkowanie do strony wewnętrznej i zewnętrznej
b-9
Branding - video
BOX STATYCZNY – BRANDING VIDEO
Box statyczny o wymiarze 200x20 pikseli emitowany na
stałe na stronie głównej Eska.pl oraz w sekcji Klipy.
Linkowanie do strony wewnętrznej i zewnętrznej
b-10
Branding ESKA TOP / MUZYKA
BOX STATYCZNY SEKCJI ESKA TOP/ MUZYKA
(BRANDING)
Box statyczny o wymiarze 120x40 pikseli emitowany na
stałe na stronie głównej Eska.pl oraz w sekcji ESKA TOP
Linkowanie do strony wewnętrznej i zewnętrznej
b-1 1
ZAJAWKA GRAFICZNA STOPKA
Zajawka graficzna stopka
Box statyczny o wymiarze 300x40 pikseli emitowany
na stałe na stronie głównej Eska.pl oraz na
podstronach
Linkowanie do strony zewnętrznej i wewnętrznej
b-13
Branding kanału Fabryki Muzy
BOX STATYCZNY W JEDNYM Z KANAŁÓW RADIOWYCH
SEKCJI FABRYKA MUZY
Box statyczny o wymiarze 520x110 pikseli emitowany na
podstronie wybranego kanału radiowego Fabryki Muzy.
Linkowanie do strony wewnętrznej i zewnętrznej
b-14
Wideo: Klip sponsorowany
KLIP SPONSOROWANY W SEKCJI VIDEO
Klip sponsorowany jest materiałem wideo Klienta
zajawiony obrazkiem statycznym o wymiarze 45x45 pikseli z
krótką informacją tekstową (tytuł+opis).
Zajawka klipu sponsorowanego jest widoczna na samej
górze listy zajawek klipów - po prawej stronie od video
playera w sekcji Wideo
b-16
Podcasty: dźwięk sponsorowany
DŹWIĘK SPONSOROWANY W SEKCJI PODCASTY
Dźwięk sponsorowany jest materiałem mp3 o dowolnej
długości zajawiony krótką informacją tekstową (tytuł+opis).
Zajawka dźwięku sponsorowanego jest widoczna na
samej górze listy zajawek podcastów dźwiękowych - po
prawej stronie profilu podcastowego w sekcji Podcasty.
b-17
Player podcastowy: dźwięki
sponsorowane + player
ZAJAWKA SPONSOROWANEGO PLAYERA PODCASTOWEGO
+ PLAYER
Zajawka sponsorowanego playera podcastowego o wymiarach
330x355 pikseli zawierająca dźwięk w formacie mp3 oraz opis o
maksymalnej długości do 400 znaków. Wywołanie dźwięku na
żądanie (po akcji Internauty).
Kliknięcie w zajawkę powoduje przekierowanie do
sponsorowanego playera podcastowego.
W playerze podcastowym Klient może zamieścić kilka dźwięków.
b-26
Galerie: Galeria sponsorowana
GALERIA SPONSOROWANA
Zdjęcie o rozmiarze 100x100 pikseli skalowane do wysokości
400x300 pikseli z częścią opisową o maksymalnej części do
300 znaków - emitowane na samej górze sekcji Galerie.
b-27
MUZYKA POLECANA Ekspozycja płyty, gwiazdy, hitu
Muzyka polecana - ekspozycja strona główna + zakładka
na podstronie muzyka
Grafika + tekst z informacją o płycie, utworze etc
b-21
Płyty: Polecane
TRÓJKĄT REKLAMOWY W PODSEKCJI PŁYTY:
POLECAMY
Nieklikalny trójkąt reklamowy (równoramienny prostokątny
o przyprostokątnych 80x80 pikseli) emitowany jest w prawym
górnym rogu w podsekcji Płyty: Polecamy
b-23
Hity: Polecane
TRÓJKĄT REKLAMOWY W PODSEKCJI HITY:
POLECAMY
Nieklikalny trójkąt reklamowy (równoramienny prostokątny
o przyprostokątnych 80x80 pikseli) emitowany jest w prawym
górnym rogu w podsekcji Hity: Polecamy
b-24
Gwiazdy: Polecane
TRÓJKĄT REKLAMOWY W PODSEKCJI GWIAZDY:
POLECAMY
Nieklikalny trójkąt reklamowy (równoramienny prostokątny
o przyprostokątnych 80x80 pikseli) emitowany jest w prawym
górnym rogu listy w podsekcji Gwiazdy: Polecamy
b-25
Wyszukiwarka słowo kluczowe
Wyszukiwarka – słowo kluczowe
Dowolna fraza ustawiona w wyszukiwarce – wszystkie strony
eska.pl.
b-28
Link Sponsorowany
LINK SPONSOROWANY W WYSZUKIWARCE
Link Sponsorowany wyświetla się na samej górze strony w
wynikach wyszukiwania po wpisaniu przez internautę
dowolnego słowa w wyszukiwarkę.
Struktura linku sponsorowanego: tytuł (do 60 znaków), opis
(do 220 znaków)
b-29
Player dedykowany
PLAYER DEDYKOWANY
Możliwość stworzenia dla Klienta specjalnego
playera dedykowanego dla Klienta zajawianego
na stronie głównej Eska.pl oraz na podstronach
sekcji Posłuchaj.
W playerze dedykowanym zostania
zaimplementowany stream z rodzajem muzyki
wskazanym przez Klienta.
b-30
Reklama 8s w playerach
Reklama dźwiękowa w playerach
Możliwość włączenia 8s. reklamy dźwiękowej.
b-31
Mailing / Newsletter
MAILING
Baza: zarejestrowani w Klubie ESKA i
newsletterze
Formy reklamowe wykorzystywane w
newsletterze Radia ESKA:
- billboard 750/100,
- zajawka reddakcyjna,
- box sponsorowany
Newsletter specjalny: cały poświęcony akcji
specjalnej lub reklamie
c-1, c-2, c-3, c-4, c-5
Dziękujemy!

Podobne dokumenty