grudniowy numer „Gazety Pieszyckiej” - Pieszyce

Komentarze

Transkrypt

grudniowy numer „Gazety Pieszyckiej” - Pieszyce
KATEGORIA ISTNIEJĄCE
Miejsca widokowe Gór Sowich
Zarząd Stowarzyszenia Turystycznego Gmin
Gór Sowich rozstrzygnął konkurs na „Najpiękniejsze istniejące i najciekawsze proponowane miejsca widokowe Gór Sowich”. Do konkursu zgłoszonych zostało blisko
100 prac autorstwa 20 fotografów.
ISSN 1425 - 0535
Wyniki
W kategorii miejsc istniejących, dobrze znanych turystom i mieszkańcom naszego terenu, zwyciężyła Anna Zimnocha ze Świdnicy,
która zaprezentowała widok rozpościerający się z balkonu wieży
widokowej na Wielkiej Sowie. Drugie miejsce zajął bielawianin
– Marcin Łubkowski, dzięki któremu możemy oglądać panoramę
gór i Kotliny Dzierżoniowskiej z okolicy Krzyża Milenijnego
w Bielawie. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła pieszyczanka
– Emilia Sikora, która uchwyciła krajobraz z wieży widokowej na
Górze Parkowej w Bielawie. Emilia Sikora jest także jednocześnie
zwyciężczynią kategorii miejsc proponowanych, które zdobyła dzięki
sfotografowaniu widoku z góry Czyżyk. Drugie miejsce w tej kate-
Fot. A. Zimnocha – Widok z wieży widokowej na Wielkiej Sowie
Rok XIII
Nr 12 (152)
grudzień 2007
Dziś piszemy o:
Premecie
- przedsiębiorstwie
Fair Play
- str. 4
KATEGORIA PROPONOWANE
Fot. M. Łubkowski - Panoramę z okolic Krzyża Milenijnego w Bielawie
Sylwestrze inaczej
- str. 5
str. 12-13
10 lat ks. Proboszcza Edwarda Dzika
w Pieszycach
Fot. E. Sikora - Widok z góry Czyżyk
Fot. E. Sikora - Krajobraz z wieży widokowej na Górze Parkowej w Bielawie
Fot. A. Buczkowski
– Krajobraz z okolic skał położonych w sąsiedztwie Polany Jugowskiej
gorii zajął Adam Buczakowski z Ludwikowic, który zaprezentował
widok z okolic skał położonych w sąsiedztwie Polany Jugowskiej
w odległości 1 kilometra od Przełęczy Jugowskiej, skąd podziwiać
możemy widok na Przełęcz Jugowską, stok Rymarza, schronisko Zygmuntówka, schronisko na Skałce, Kalenicę oraz jej południowy stok
i przede wszystkim wieś Jugów. Trzecie miejsce w kategorii miejsc
proponowanych przypadło mieszkańcowi Wrocławia – Maciejowi
Szczepaniakowi, który sfotografował widok na zachód z Drogi
Gwarków, skąd możemy podziwiać m.in. Góry Wałbrzyskie.
Planach likwidacji Szpitala
w Rościszowie
- str. 10-11
Listopadowej Sesji
Rady Miejskiej
- str. 14-15
Galeria i nagrody
Wszystkim laureatom gratulujemy zwycięstwa, a uczestnikom
dziękujemy za udział w konkursie. Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.gorysowie.org stworzona została internetowa
galeria wszystkich prac, które zostały nadesłane na konkurs.
Przypominamy, że artyzm zdjęcia miał mniejsze znaczenie, niż
miejsce, które ono przedstawia.
Wręczenie nagród finansowych (miejsca istniejące kolejno:
400, 200 i 100 zł, miejsca proponowane: 600, 400 i 300 zł) nastąpi
na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór
Sowich.
(red.)
Fot. – M. Szczepaniak - Widok z Drogi Gwarków
Najpiękniejszych
miejscach widokowych
Gór Sowich - str. 24
str. 17
Bicie rekordów - świetna zabawa
i samo zdrowie
OGŁOSZENIA
Nowa nawierzchnia
Konkurs dla czytelników „Gazety Pieszyckiej”
fot.: (red.)
Jaki pieszycki obiekt znajduje się na prezentowanej pocztówce?
Wśród osób, które do końca grudnia b.r. prześlą prawidłową odpowiedź rozlosowane zostaną
trzy najnowsze foldery promującego nasz region
pt. „Aglomeracja Gór Sowich”.
Odpowiedzi wraz z podaniem imienia i nazwiska prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres [email protected]
O wynikach konkursu poinformujemy w styczniowym wydaniu Gazety.
(red.)
Zakończył się remont ulicy Piskorzowskiej w Pieszycach.
27 listopada dokonano odbioru inwestycji.
Na ulicy Piskorzowskiej w Pieszycach wykonano blisko 600
metrów nowej nawierzchni. Prace kosztowały ponad 140 tyś. zł
27 listopada odbył się odbiór prac
i zostały sfinansowane po połowie przez powiat i gminę Pieszyce.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów w Ząbkowicach Śląskich sp. z o.o.
(red.)
Jaki pieszycki obiekt znajduje się na prezentowanej pocztówce?
Region Gór Sowich na starej pocztówce
Na stronie internetowej www.pieszyce.pl ukazała się kolejna
galeria starych pocztówek prezentujących region Gór Sowich.
Galeria liczy 22 widokówki przedstawiające m.in. Kamionki,
Lasocin, Rościszów, Podolin i Przełęcz Walimską, gdzie przed 1945
funkcjonował zajazd pod nazwą Sieben Kurfursten. Rodzynkiem
galerii jest bardzo rzadko spotykana pocztówka z Bratoszowa.
Zapraszamy na stronę www.pieszyce.pl, gdzie oprócz wspomnianej galerii znajdziecie wiele ciekawostek o naszej gminie. (red.)
„Rodzynek” pieszyckiej galerii – pocztówka z Bratoszowa
INFORMACJA
Burmistrz Pieszyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
do publicznej wiadomości został wywieszony wykaz:
1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców
2. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym
3. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
4. lokali użytkowych.
2
Urząd czynny w soboty
W związku z tym, że jeszcze nie wszyscy mieszkańcy gminy
złożyli wnioski o wymianę dowodów osobistych, a czasu jest
coraz mniej, Biuro ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Pieszycach w grudniu czynne
jest także w soboty.
Czas na złożenie wniosku upływa 31 grudnia 2007 roku.
Aby umożliwić jego wymianę tym, którzy czekają do ostatniej
chwili bądź nie mogą osobiście złożyć wniosku w dotychczasowych godzinach
urzędowania,
Biuro ds. Ewidencji Ludności
i Dowodów Osobistych i Urząd
Stanu Cywilnego czynne
były dodatkowo
w soboty: 1, 8,
15. Zapominalskich informujemy, że również w ostatnią
sobotę grudnia
(29 grudnia)
będzie można
złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego. Każdy, kto
chce złożyć wniosek w sobotę powinien przyjść do Urzędu
w godzinach od 8:00 do 14:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 836 63 17 lub osobiście w pokoju numer 23.
UWAGA! Biuro ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych we wtorki nie przyjmuje interesantów.
(red.)
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 jednolity tekst z późniejszymi
zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)
STAROSTA DZIERŻONIOWSKI
zawiadamia, że w dniach od 7 stycznia 2008 r. do 25 stycznia 2008 r.,
w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój nr 3, zostanie wyłożony projekt
operatu opisowo - kartograficznego dla miasta Pieszyce
Projekt operatu opisowo kartograficznego obejmuje:
• Rejestr budynków
• Rejestr lokali
• Kartoteki budynków
• Kartoteki lokali
• Mapę ewidencji gruntów i budynków
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym
terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić
do protokółu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie
z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie
postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków ujawnić
błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym
zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów
postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
WICESTAROSTA
Dariusz Kucharski
Wydawca: Urząd Miejski, 58-250 Pieszyce, ul. T. Kościuszki 2, tel. 836-54-87
www.pieszyce.pl; [email protected]
Skład i druk:
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24
tel./fax 074 836-90-38, [email protected]
Redakcja: „Gazeta Pieszycka”, 58-250 Pieszyce, ul. T. Kościuszki 2, tel. 836-72-47
Redaguje zespół
Fot.: zespół
ZGM
1. Zamienię mieszkanie w Rościszowie (39 m2, CO miejskie, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój)
na podobne w Pieszycach (bez C.O.). Wiadomość: Warchał Halina, Rościszów 12/7.
2. Zamienię mieszkanie o pow. 71 m2 w Pieszycach na mniejsze również w Pieszycach
(koniecznie dwa pokoje, kuchnia, łazienka). Wiadomość: tel. 8366-719.
3. Wydzierżawię na dowolną działalność lokal przy ul. Kopernika 38 w Pieszycach o pow. 41
m2 (po kapitalnym remoncie, własne CO gazowe, WC, telefon). Wiadomość: tel. 8325-082.
4. Zamienię na większe mieszkanie w Pieszycach na parterze o pow. 27 m2 (2 pokoje, kuchnia,
wszystkie instalacje). Wiadomość: tel. 8365-070.
5. Zamienię mieszkanie o pow. 30,00 m2 składające się z pokoju , kuchni, łazienki, wc na
większe (nawet z zadłużeniem). Wiadomość: Brzezińska Elżbieta, Pieszyce, ul. Kościuszki
18/2. tel. kontaktowy (074) 8365-289.
6. Zamienię mieszkanie o pow. 32 m2 w Pieszycach górnych na większe. Wiadomość: Turek
Mirosław, ul. Kopernika 138/7, Pieszyce.
7. Poszukuję do wynajęcia 2-pokojowego mieszkania z łazienką na terenie Pieszyc. Wiadomość: tel. 0888-023-993.
8. Kupię gospodarstwo wraz z zabudowaniami lub pole położone na terenie gminy Pieszyce
tel.504-755-740
9. Zamienię mieszkanie o powierzchni 31m 2 składające się z pokoju, kuchni, łazienki oraz
wc. przy ulicy Kopernika 50 na większe tj. 2 pokoje, kuchnię, łazienkę oraz wc. Wiadomość
ZGM Pieszyce telef. 8365-356 .
10. Zamienię mieszkanie o powierzchni 35,50 m2 na większe tj. składające się z dwóch
lub trzech pokoi i kuchni . Koniecznie na terenie Pieszyc . Wiadomość ZGM Pieszyce
telef. 8365-356 .
11. Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 54 m2 , na czwartym
piętrze , składające się z trzech pokoi , kuchni , łazienki, wc , położone w spokojnym miejscu
, z bardzo dużym balkonem ( wartość około 60 tys. zł ) na domek lub pół domku położonego
w Pieszycach , Rościszowie , Kamionkach lub okolicy .Wiadomość : Pieszyce ul. Ogrodowa
96/19 telef. 661-076-779 po godz.1900.
12. Sprzedam lokal użytkowy o powierzchni 60 m2 położony w Pieszycach przy ulicy Kopernika
51 z możliwością adaptacji na cele mieszkalne. Informacja telefoniczna 608-396-299 .
13. Kupię mieszkanie w Pieszycach składające się z dwóch pokoi, kuchni, wc, łazienki, c.o
o powierzchni od 40- 55 m2. Kontakt telefoniczny 607-098-841.
14. Zamienię na większe mieszkanie własnościowe w centrum Pieszyc, w starym budownictwie o pow. 34 m2 położone na II piętrze. Mieszkanie jest po remoncie i składa się z 2
pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Na zamianę może być mieszkanie do remontu. Telef.
kontaktowy: 667-259-415.
15. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 17,95 m2 (pokój z kuchnią) na większe w starym
budownictwie, o powierzchni powyżej 30 m2 . Telef. kontaktowy 663-223-156.
16. Zamienię mieszkanie komunalne o powierzchni 44,68 m2 (2 pokoje + kuchnia) przy
ul. Nadbrzeżnej 6, na mieszkanie o podobnej powierzchni wyposażone w łazienkę i wc lub
z możliwością wykonania łazienki i wc .Telefon kontaktowy - ZGM 074-8365-356.
17. Zamienię mieszkanie własnościowe 2 pokojowe w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej w Pieszycach o pow. 41,86 m2 na większe w starym budownictwie lub kupię większe
.Telef. kontaktowy 0748-365-091 lub 606-855-743.
18. Zamienię dwa mieszkania w Pieszycach przy ulicy Zamkowej 24 i Tkackiej 6 o powierzchni 29,07 m2 i 36,74 m2, każde składające się z pokoju, kuchni, przedpokoju i wc na jedno
większe składające się z trzech pokoi, kuchni, łazienki lub miejsca na łazienkę. Telefon
kontaktowy 074-8366-697 .
19. Zamienię mieszkanie własnościowe przy ulicy Zamkowej o powierzchni 75,48 m2
(położone na dwóch poziomach) na mniejsze składające się z trzech pokoi , kuchni, łazienki
, przedpokoju . Wiadomość ZGM Pieszyce 074-8365-356 .
20. Poszukuję pilnie mieszkania do wynajęcia składającego się minimum z jednego pokoju,
kuchni, łazienki - tylko na terenie Pieszyc . Telefon 668-328-112.
21. Zamienię mieszkanie w Rościszowie o pow. 65 m2 składające się z dwóch pokoi , kuchni
, łazienki i poddasza na mieszkanie dwupoziomowe lub dwie kawalerki wyposażone w wc
. Telefon 074-8369-912 .
22. Kupię mieszkanie w Pieszycach , w nowym budownictwie składające się z 2 pokoi, kuchni,
wc , łazienki o powierzchni 40 – 55 m2.Sprzedam działkę budowlaną w Pieszycach (własność)
o powierzchni 622 m2 obręb Pieszyce - stadion. Telefon: 882-684-002 lub 513-206-351 .
23.Kupię mieszkanie w Pieszycach (2 pokoje , kuchnia, łazienka, c.o) w starym lub nowym
budownictwie , na parterze lub I piętrze. Wiadomość telef.074-8340-852.
24. Sprzedam lub zamienię pół domu w Kamionkach o pow. 54 m2 (2 pokoje, kuchnia , +
pokój na poddaszu, własne c.o, nowe okna. Wiadomość telef. 074-8340-852.
25. Kupię dom do remontu położony w Pieszycach lub okolicy Pieszyc. Telefon kontaktowy
748-365-304.
26.Sprzedam mieszkanie własnościowe w starym budownictwie o pow. 39 m2 położone na
parterze, składające się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc. W mieszkaniu c.o węglowe. Telefon
693-454-110.
27. Kupię mieszkanie w Pieszycach lub okolicy o pow. 60-70 m2 . Położenie wysoki parter
lub piętro - może być do remontu. Telefon 693-454-110.
28. Kupię mieszkanie, pół domku lub domek w Pieszycach lub okolicy. Tel.: 512-299-403.
29. Zamienię mieszkanie w starym budownictwie o pow. 46 m2 składające się z dwóch pokoi,
kuchni, łazienki i wc, wyposażone w c.o, położone na podwyższonym parterze na większe - pow.
70-80 m2 (może być do remontu) w Pieszycach lub okolicy. Telefon 606-413-661.
30. Poszukuję mieszkania do wynajęcia od zaraz w Pieszycach, oraz garażu. Tel. 886-277-422.
31. Sprzedam mieszkanie własnościowe położone w Pieszycach przy ulicy Kopernika 28 na
parterze składające się z 2 pokoi , kuchni, łazienki , wc , c.o , o powierzchni 42 m2. Telefon
691-465-563 .
32. Sprzedam duży dom, działka o pow. 0,25 ha, powierzchnia mieszkalna 300 m. Dom
połączony z budynkiem gospodarczym o pow. 200 m , nadający się na działalność oraz garaż
70 m lub zamienię na mały domek z dopłatą. Telefon 504-746-057 po godzinie 1600.
33. Sprzedam mieszkanie własnościowe po remoncie kapitalnym , standard o pow. 42 m2
w budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 38a . Telef.: 00032-479-858-680.
34. Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum Pieszyc na parterze , w starym budownictwie .Mieszkanie o powierzchni 33 m2 składające się z pokoju , kuchni , łazienki z wc ,
przedpokoju , piwnicy , komórki ,oraz z instalacji c.o na większe minimum dwa pokoje (
stare lub nowe budownictwo nawet z zaległością ). Telefon 0661-346-546 .
35. Pilnie kupię mieszkanie 1lub 2 pokojowe z kuchnią , łazienką i c.o gazowym w Pieszycach lub Dzierżoniowie, albo domek do remontu w okolicy. Telef .: 0607-218-390.
36. Sprzedam kocioł c o miałowy 24 kW - trzyletni, automatycznie sterowany z nawiewem
i kocioł 300 l . Telefon 074-8365-431.
37. Zamienię mieszkanie własnościowe około 46 m2 ( z łazienką i co) przy ulicy 9-go Maja
na mniejsze o podobnym standardzie (do I piętra). Telef. 074-8366-927.
38. Poszukuję pilnie mieszkania do wynajęcia na terenie Pieszyc pokój z kuchnią i łazienką.
Wiadomość telef. 885-904-063.
W przypadku dezaktualizacji ogłoszenia prosimy o pilny kontakt z biurem ZGM.
Aktualność ogłoszenia prosimy potwierdzać co trzy miesiące.
Wszelkie informacje i ogłoszenia prosimy kierować do ZGM, ul. Mickiewicz 10,
tel. 8365-356 lub 8365-440.
23
1.300
1.400-1.600
1.200-1.300
min. �rednie
1
Pracownik administracyjny
1.200-1.400
Nadzorowanie, dbanie o ro�liny, produkty, materia�y
Prowadzenie i utrzymanie aut firmy
Czyszczenie biur, utrzymanie porz�dku w toaletach i
miejscach pracy
Przygotowanie produktów do pracy, prace ogólne
Od kwietnia 2008
Od stycznia 1 os. Od
Lutego 2 os.
Od kwietnia 2008
min. �rednie
podstawowe
Od 1 kwietnia 2008
3
Dozorca
1
Ochrony �rodowiska
1
3
Od 15 mara 2008
Od 10 lutego 2008
Licencja PSP
Do�wiadczenie
min. zawodowe
Do�wiadczenie
min. zawodowe
1
Boże Narodzenie to wyjątkowy okres.
Wigilijny stół w cieple i przy dźwięku
kolędy łączy i jednoczy całą rodzinę.
Podzielmy się naszym szczęściem także
z innymi, choćby poprzez obdarowanie
ich szczerym uśmiechem.
Z okazji Bożego Narodzenia
Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy
składam życzenia pomyślności, zdrowia
i radości, a nowy 2008 Rok niech
przyniesie Państwu wiele chwil szczęścia.
Burmistrz Miasta Pieszyce
Mirosław Obal
Jeszcze kilka dni i zalśni dokoła choinkowy blask,
Ziemia pełna śniegu, niebo pełne gwiazd
I Święta wypełnią radością Wasz dom,
Nowy Rok blasku doda Waszym dniom.
Spełnienia świątecznych marzeń, miłości
i spokoju z podziękowaniami za
całoroczną współpracę i życzliwość
życzy Dyrekcja, pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach
„Maleńki Jezu zostań tu,
pozostań w każdym z nas.
Niech w naszych sercach żyje Bóg
na zawsze, w każdy czas”.
Kierowca
Sprz�taczka
2.500-2.700
1.800-2.000
1
1
Ksi�gowa
Osoba do odpraw celnych i
zakupu towarów,
Stra�ak
Ksi�gowo��
Administracja
2
1
HR
Mechanik
Menad�er HR
wy�sze
�rednie, j�zyk angielski
Stycze� 2008
Luty 2008
Utrzymanie maszyn
Zarz�dzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja, kontrola
listy p�ac, Public Relations
Podatki, rozliczanie, rozliczanie kosztów i dochodu
Odprawa celna, zakup materia�ów do opakowa� i
napraw, zakup materia�ów
Zarz�dzanie bezpiecze�stwem pracy i ochron�
przeciwpo�arow�
Zarz�dzanie �rodowiskiem i odpadami
W zale�no�ci
2.800-3.500
Od stycznia 2008
min. �rednie
Uprawnienia do 20kV
min. �rednie
wy�sze
2
3
Operator urz�dze�
Od 01.01.2008
Stycze� 2008
1.800-2.000
Utrzymanie narz�dzi, obs�uga RTO, obs�uga
przemys�owego odbiornika pary i gor�cej wody oraz
odb. paliw gazowych
Utrzymanie maszyn
1
2
Kontroler ilo�ci
1
1
2
Asystent
Konserwacja
Kontrola jako�ci
i bezpiecze�stwa
Kontroler jako�ci produktów
wchodz�cych do fabryki
Osoba do dzia�u reklamacji
Kontroler produkcji
2
1
Pracownik ds. ogólnych
dotycz�cych produkcji
Inspektor
Elektryk
Od 15 grudnia 2007
Od stycznia 2008
2.800-3.100
1.500-1.700
2.600-2.800
2.500-2.700
Kontrola jako�ci produktów, przyjmowanie reklamacji,
Planowanie produkcji,
Kontrola jako�ci produktu
Kontrola ilo�ci ta�m PET
Kontrola ilo�ci materia�ów do opakowa�
Asystent managera, utrzymanie narz�dzi DIE,
Od 1 marca 2008
Od 1 marca 2008
Od 1 marca 2008
Od 5 lutego 2008
1.500
1.300
1.500
1 marca 2008
Od 10 lutego 2008
Od 1 kwietnia 2008
Od 15 marca 2008
Od 15 marca 2008
4
2
2
1
Operator maszyn
Pakowacz
Operator wózka wid�owego
4
Pracownik do tworzenia
mieszanek farb
�rednie
min. zawodowe
min. zawodowe
min. Zawodowe
Licencja na wózek
Wykszta�cenie min.
zawodowe
min. �rednie
pakiet MS Office
min. �rednie
pakietu MS Office
wy�sze
wy�sze, angielski MS
Office
min. �rednie
pakiet MS OFFICE
wy�sze techniczne:
maszynoznawstwo
zawodowe, licencja na
obs�ug� zbiorników
Od 10 lutego 2008
Obs�uga maszyn do tworzenia pow�ok
Operator maszyny do krojenia ta�m
Pakowanie towaru
Dostarczanie ta�m PET, produktów i �rodków
chemicznych do fabryki
Przygotowanie biura i artyku�ów potrzebnych do
wykonywania pracy, kontrola obecno�ci
Nadzorowanie produkcji,sporz�dzanie dziennych
raportów z kontroli jako�ci
Nadzorowanie materia�ów chemicznych i opakowa�
1.500-1.700
1.600-1.800
Tworzenie mieszanek do produkcji pow�ok
Od 10 lutego 2008
2.800-3.000
Asystent Managera, kontrola procesu, serwis techniczny
Od 15 stycznia 2008
wy�sze chemiczne
J�zyk angielski
�rednie
1
Asystent
Produkcja
Wynagrodzenie
(z� brutto)
Zakres obowi�zków
Czas rekrutacji
Warunki rekrutacji
Wykszta�cenie
Liczba
osób
Stanowisko
Program rekrutacji
OFERTY
PRACY
w SKC
OFERTY
PRACY
w SKC
Korea�ska firma
firma SKC
roku.
JestJest
cz��ci�
� mi�dzynarodowego
koncernu
SK, który
wzgl�dem
sprzeda�y
swoich produktów
zajmuje trzecie
miejsce
w Korei
Korea�ska
SKCpowsta�a
powsta�aww2006
2006
roku.
cz��ci�
mi�dzynarodowego
koncernu
SK, pod
który
pod wzgl�dem
sprzeda�y
swoich produktów
zajmuje
trzecie
miejsce w Kor
Po�udniowej.
W
fabryce,
która
powstaje
w
Dzier�oniowie
b�dzie
produkowa�
folie
na
ekrany
LCD,
arkusze
odbijaj�ce
�ce
�
i
rozpraszaj
�
�ce
�wiat�o.
Odbiorcami
produktów
b�d�
Po�udniowej. W fabryce, która powstaje w Dzier�oniowie b�dzie produkowa� folie na ekrany LCD, arkusze odbijaj�ce i rozpraszaj�ce �wiat�o. Odbiorcami produktów b�d�
mi�dzynarodowe firmy
i Sharp
. Zainteresowani
prac��prac�
mog�mog�
przesyprzesy�a�
�a� CV i listy
na adres:na
[email protected]
; [email protected]
firmytakie
takiejak
jakLPL,
LPL,Samsung
Samsung
i Sharp
mi�dzynarodowe
; [email protected]
. Zainteresowani
CV motywacyjne
i listy motywacyjne
adres: [email protected]
22
Drodzy Mieszkańcy!
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
– dni pokoju, miłości i radości
w człowieku, rodzinie, ojczyźnie.
Niech będą one błogosławionym czasem
dla wszystkich mieszkańców Pieszyc,
szczególnie uczniów, rodziców i przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr3.
Niech Nowonarodzony Jezus obdarza
wszystkich Swoją łaską, zanurza
w Bożej dobroci i udziela hojnego
błogosławieństwa.
Bardzo serdeczne życzenia świąteczne
składa
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
Dorota Długosz wraz z pracownikami.
Najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności i zdrowia
życzą Mirosław Bogucki - kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
oraz pracownicy
Zdziwiło się niebo,
że Bóg się stał Człowiekiem.
(św. Siostra Faustyna)
Drodzy Czytelnicy Naszej Gazety
i Mieszkańcy Pieszyc!
W Betlejemską noc Jezus przychodzi na
ziemię, by pouczyć nas o drodze wiodącej
do nieba. Mówi: „Uczcie się ode Mnie…”
Ale czyż możemy naśladować Go w Jego
wszechmocy, albo w Jego wszechwiedzy?
Nie możemy. Możemy jednak naśladować
Jego miłosierdzie. Miłosierdzie to ludzkie
oblicze Boga i Boskie Oblicze człowieka.
Czynione na ziemi już teraz przemienia
je w niebo.
Niech Boskie Dzieciątko błogosławi
nam w uobecnieniu Jego miłosierdzia na
ziemi w Nowym 2008 Roku, a św. Siostra
Faustyna, której 70-tą rocznicę urodzin dla
nieba będziemy obchodzić, wyprasza nam
jubileuszowe łaski.
Z darem modlitwy Księża:
Sławomir Białobrzeski, Krzysztof Herbut,
Robert Chudy i ks. Edward Dzik.
Boże Narodzenie 2007 r.
WESOŁYCH ŚWIĄT ORAZ
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO
2008 ROKU
Nim gwiazdka zabłyśnie,
Nim święta przeminą, Niech Was
błogosławi Panienka z Dzieciną.
Niech się Wasze życie w szczęśliwości
splata dziś, jutro, w Nowy Rok
i po wszystkie lata!
Świąt wypełnionych
radością i miłością, niosących spokój
i odpoczynek w gronie najbliższych.
Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia
i powodzenia
dla wszystkich Mieszkańców Gminy
Pieszyce żyjących w kraju i za granicą
w imieniu
Rady Miejskiej w Pieszycach
życzą:
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pieszycach - Ryszard Kondrat
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Pieszycach - Krzysztof Galiak
Niech magiczna noc Wigilijnego
Wieczoru
Przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego
Narodzenia
Żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością
i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia,
Spełnienia wszystkich marzeń
Życzą Dyrektor oraz pracownicy
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Pieszycach
Wraz z Betlejemskim Orędziem Pokoju,
zanosimy do Waszych domów
Dobrą Nowinę
o Narodzeniu Pana Naszego
oraz najcieplejsze życzenia
rodzinnie, pięknie, godnie
i spokojnie przeżytych
Świąt Bożego Narodzenia.
Kolejny zaś, Nowy Rok 2008,
niech będzie dla Was Rokiem Łaski,
darzącym upragnionymi dobrami.
Niech napełni Wasze życie
prawdziwie szczęśliwymi, pogodnymi
radosnymi chwilami i przeżyciami.
- wszystkim Rodzicom,
Współpracownikom, Sponsorom
oraz Sympatykom naszej Szkoły,
a także Czytelnikom Gazety Pieszyckiej
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Samorząd Szkolny
oraz uczniowie Zespołu Szkół
im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach
„Zieleń choinki, biel opłatka
niech nasze życie uszczęśliwia,
kolęda, którą nuci matka,
blask pierwszej gwiazdy, woń igliwia.
Te rzeczy – proste i prastare
(…) niech zaczarują nas swym czarem (…)”
M. Terbesz
Takich pięknych świątecznych chwil
oraz siły, nadziei i wiary, że nadchodzący
rok 2008 będzie pomyślny i w domu
i na niwie zawodowej.
Życzą
Rodzinom swoich uczniów, Przyjaciołom
Szkoły i mieszkańcom Pieszyc
Dyrektor i pracownicy
Szkoły Podstawowej Nr 2
3
Pieszycki Premet, obok naszej gminy,
zdobył tytuł Fair Play! Gala finałowa
X jubileuszowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła się 7 grudnia
2007 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie.
Spotkali się na niej Laureaci tegorocznej
edycji Konkursu. „Przedsiębiorstwo Fair Play”
to bliźniaczy konkurs „Gminy Fair Play”.
Ten skierowany jest jednak, jak sama nazwa
wskazuje, do firm i przedsiębiorstw.
W tym roku udział do Konkursu zgłosiło przedsiębiorstwo z Pieszyc – Premet S.A. Firma spełniła wymagania regulaminowe i decyzją
Kapituły Programu została nagrodzona tytułem i Certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2007.
Do X edycji programu zgłosiło się 776 przedsiębiorstw z całej Polski,
720 ukończyło ją z wynikiem pozytywnym otrzymując tym samym tytuł
i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2007.
(red.)
PREMET S.A., ul. Sienkiewicza 2, 58-250 Pieszyce
Osoba zarządzająca: Danuta Kośmider - Prezes Zarządu
Telefon: (074) 836-54-33, e-mail: [email protected]
Rok założenia firmy: 1945
Forma własności: Spółka akcyjna
Liczba zatrudnionych: 131
Procentowy udział eksportu w obrocie firmy: 49,60%
Fot.: Premet
Profil działalności:
Zakład specjalizuje się w wyrobach precyzyjnych dla przemysłu
maszynowego i motoryzacyjnego. Głównym atutem firmy jest zespół
wysoko wykwalifikowanych pracowników. Precyzja, wciąż podwyższana
jakość i przystępna cena to cechy wyrobów Premetu S.A. Produkty firmy
doczekały się licznych wyróżnień i medali na targach i wystawach.
Usługi firmy:
• igiełki łożyskowe,
• butle z gazem do zapalniczek i zapalaczy,
• czujniki zegarowe,
• odwijak taśmy polipropylenowej,
• obróbka skrawaniem,
• przetwórstwo tworzyw sztucznych,
• hartowanie,
• wykonawstwo narzędzi.
Kierunki eksportu - kraje: Rosja, Ukraina, Litwa, Słowacja, Hiszpania, Włochy, Austria.
Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie w konkursie Gepardy Biznesu w 2006 roku za dynamiczny
rozwój dla przemysłu motoryzacyjnego. Przypomnijmy, że miasto Pieszyce
już od trzech lat z powodzeniem uczestniczy w konkursie Gmina Fair Play.
W związku z otrzymaniem certyfikatu pragnę złożyć
Pani Prezes Danucie Kośmider i wszystkim pracownikom Premet S.A
serdeczne gratulacje.
Mirosław Obal - Burmistrz Miasta Pieszyce
4
Telefony alarmowe
W imieniu członków Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP proszę Państwa o wsparcie
naszego Związku w Pieszycach.
Członkowie naszego Związku starzeją
się i pozostaje ich coraz mniej. Pomimo
tego, my którzy pozostaliśmy, jesteśmy
odpowiedzialni za pamięć o prawdzie
czasów wojen i okupacji, chcemy dzisiaj aktywnie żyć i działać
na terenie gminy.
Póki sił wystarczy, chcemy pokazywać, edukować i oprowadzać dzieci oraz młodzież z Pieszyc po siedzibie naszego związku.
Aby godnie to czynić potrzebne są jednak środki finansowe na
bieżące utrzymanie naszej Izby Pamięci.
Wspiera nas wiele osób fizycznych i instytucji. Mamy świadomość, że każdy ma wiele problemów w codziennym życiu. Jednak
zwracamy się do Państwa z prośbą o chociaż symboliczną „złotówkę” na wsparcie naszego pieszyckiego koła Kombatantów.
Bank Spółdzielczy w Pieszycach
Związek Kombatantów RP i BWP
68 9527 0007 0000 0156 2000 0001
997
Stra� Po�arna
Pogotowie ratunkowe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
998
999
992
991
994
Bielawa
833 42 07
833 42 08
Pieszyce
8365-307
Adres
Nr telefonu
Ko�ciuszki 4a
Ko�ciuszki 13
Ko�ciuszki 3
Sportowa 2
Kopernika 25
Ro�ciszów 11
8365-121
8365-409
8365-610
8300-870
8365-362
8369-711
Piskorzów
Ko�ciuszki 18a
Ko�ciuszki 2
8369-059
8365-307
8365-464
F. Bieleckiego
pl. Zamkowy
Piskorzów 42a
Ogrodowa 48
8365-226
8365-406
8369-097
8365-395
S�u�ba zdrowia
Apteka "Pod Wielk� Sow�"
Apteka Rodzinna Alicji Ko�uch
Apteka w „Rynku”
Przychodnia „Astra”
SP ZOZ Miejska Przychodnia Publiczna
SZOZ Chorób P�uc i Gru�licy w Ro�ciszowie
Policja i Stra� Miejska
Ochotnicza Stra� Po�arna
Posterunek Policji w Pieszycach
Stra� Miejska
Parafia �w. Antoniego
Parafia �w. Jakuba
Parafia �w. Nepomucena
Zgromadzenie Sióstr Salezjanek
Wszystkim darczyńcom dziękujemy.
Prezes - Aleksander Łosik
Matematyka na sportowo
Już po raz piąty Zespół Szkół w Pieszycach zorganizował
Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne. 29 listopada w sali
gimnastycznej przy ZS do rywalizacji sportowo-matematycznej stanęły reprezentacje gimnazjalistów ze wszystkich gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego.
Były to:
- Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach,
- Gimnazjum w Piławie Górnej,
- Zespół Szkół – Gimnazjum w Niemczy,
- Zespół Szkół Społecznych w Bielawie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących-Gimnazjum w Bielawie
- Zespół Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie,
- Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Dzierżoniowie,
- Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach,
Poszczególne szkoły reprezentowały trzyosobowe delegacje
uczniów.
Jak się okazuje możliwości połączenia matematyki ze sportem
jest mnóstwo, a reprezentacje szkół powiatu dzierżoniowskiego
miały przed sobą właśnie tego typu zadania.
Mistrzostwa zakończyły się zwycięstwem Zespółu Gimnazjów nr 3 Dzierżoniowie, drugie miejsce przypadło Zespołowi
Szkół Społecznych w Bielawie. Na trzecim miejscu uplasowała
się reprezentacja Zespołu Szkół w Niemczy.
Organizacja Mistrzostw, które są jednym z elementów realizowanego przez szkołę projektu p.n. „Polubić Matematykę”,
przebiega z roku na rok na coraz wyższym poziomie. Możliwe
jest to dzięki środkom przyznanym Szkole przez Zarząd Starostwa
Powiatowego w ramach dofinansowania zajęć pozalekcyjnych
oraz dzięki wsparciu burmistrza miasta Pieszyce.
Pomysłodawcą imprezy jest nauczyciel matematyki Joanna
Witkowska. Współorganizatorami V. Mistrzostw były Małgorzata Dobrowolska i Barbara Kiesewetter.
(red.)
Policja
Dzier�oniów
832 22 01
831 22 04
832 53 80
831 27 00
831 31 95
832 44 41
832 37 01
Jednostka
Parafie i zakony
Szko�y i przedszkola
 WYTNIJ I ZACHOWAJ
Premet - przedsiębiorstwo Fair Play
Przydatne
numery
telefonów
Przydatne
numery telefonów
Drodzy mieszkańcy
gminy Pieszyce!
Przedszkole nr 1
Ogrodowa 79
Przedszkole nr 2
Bielawska 1
Przedszkole Sióstr Salezjanek
Ogrodowa 48
Szko�a Podstawowa nr 1
Ogrodowa 23
Szko�a Podstawowa nr 2
Kopernika 124
Szko�a Podstawowa nr 3
�widnicka 53
Zespó� Szkó� w Pieszycach (Gimnazjum)
Mickiewicza 1
Zespó� Szkó� w Pieszycach
Mickiewicza 1
Urz�d Miejski/jednostki organizacyjne
Biblioteka Miejska
Mickiewicza 10
Biuro Rady Miejskiej
Ko�ciuszki 2
O�rodek Pomocy Spo�ecznej
Ko�ciuszki 2
Urz�d Miejski
Ko�ciuszki 2
Urz�d Stanu Cywilnego
Ko�ciuszki 2
Zak�ad Gospodarki Mieszkaniowej
Mickiewicza 10
Zespó� Obs�ugi Szkó� i Przedszkoli
Bielawska 1
Banki
Bank Spó�dzielczy - Oddzia� w Pieszycach
Ko�ciuszki 3
PKO BP - Odzia� w Pieszycach
Ko�ciuszki 2
Batalionów Ch�opskich 7
Lecznica dla zwierz�t - Andrzej Bugaj
Dzier�oniów
Inne
Le�nictwo Pieszyce
Kopernika 147
Le�nictwo Piskorzów
Piskorzów 90
Od�nie�anie dróg
Bielawska 6
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Krasickiego 36, Dzier�oniów
Stacja Paliw P�ynnych
Piskorzowska 3
Taxi Pieszyce
Urz�d Pocztowy
Zak�ad Us�ug Komunalnych
Biuro numerów
Pieszyce
Kopernika 2
Bielawska 6
8365-294
8365-425
8365-395
8365-220
8365-288
8365-394
8366-920
8356-370
8365-341
8365-335
8367-225
8365-487
8365-424
8365-440
8365-238
8365-256
8365-392
8312-525
8365-275
8369-071
8365-350
8323-334
8365-113
8367-777
8365-455
8365-451
8365-350
118 913
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za ewentualne b��dy i zmiany numerów tel. Spis przygotowany na podst. ksi��ki tel. TP SA oraz Internetu.
21
Piłkarska czarna jesień
To chyba najgorszy sezon od wielu lat w wykonaniu MKS
Pogoń Pieszyce. Drużyna seniorów (A klasa) i juniorów (liga
okręgowa) zajęły ostatnie miejsca w swoich rozgrywkach.
Drużyna z Piskorzowa (B klasa) po dobrym początku sezonu
także opadła z sił i coraz bliżej jej do ostatniego miejsca w tabeli. Mimo niepowodzeń, nie traćmy nadziei…
Na szczęście najmłodsi reprezentacji pieszyckiej Pogoni
z konsekwencją od kilku sezonów plasuję się w czołówce i ratują
dobre imię Klubu. Trampkarze zajęli w tej rundzie I miejsce
z imponującą liczbą 50 strzelonych bramek (średnio ponad 6
bramek na mecz). Młodziki - najmłodsza drużyna, zajmuje dobre
IV miejsce i ulega w rywalizacji tylko drużynom z Dzierżoniowa
i Bielawy.
(red.)
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: klasa B seniorzy gr. 2
Lokata
Nazwa zespo�u
1.
KOLIBER Uciechów
2.
CZARNI Sieniawka
3.
DOBROCIN
4.
DELTA S�upice
5.
P�OMIE�
OMIE Makowice
OMIE�
6.
ORZE� Przerzeczyn Zdrój
7.
B��KITNI Bystrzyca Dolna
8.
BOXMET Piskorzów
9.
GILÓW
10.
BURKATÓW
11.
RAWA Bole�cin
12.
ZGODA Grodziszcze
Mecze
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: klasa Terenowa M�odzika
��odzika gr. 2
Lokata
Mecze
Nazwa zespo�u
1.
8
BIELAWIANKA Bielawa
2.
8
CHAMPION I Bielawa
3.
8
DZIEWI�TKA
�TKA I Dzier�oniów
�
4.
8
POGO� Pieszyce
5.
8
PI�AWIANKA Pi�awa Górna
6.
8
DZIEWI�TKA
�TKA II Dzier�oniów
�
7.
8
CHAMPION II Bielawa
8.
8
B��KITNI Owiesno
9.
BOXMET Piskorzów
8
Pkt.
29
26
21
18
18
16
15
14
10
9
8
7
Pkt.
19
18
18
15
14
9
9
4
0
Bramki
44-16
45-10
25-18
31-36
32-37
23-22
27-28
23-17
18-33
11-36
14-30
23-33
Bramki
44-2
43-3
30-10
29-12
19-10
6-23
13-28
7-42
5-66
8
8
8
CHAMPION II Bielawa
B��KITNI Owiesno
BOXMET Piskorzów
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: klasa Terenowa Trampkarza gr. 2
Lokata
Mecze
Nazwa zespo�u
1.
6
POGO� Pieszyce
2.
6
ZIELONI �agiewniki
3.
6
NIEMCZANKA Niemcza
4.
6
SPARTA Oleszna
6
5.
PI�AWIANKA Pi�awa Górna
6.
6
ORZE� Przerzeczyn Zdrój
7.
KOLIBER Uciechów
6
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: klasa Okr�gowa Juniorów
Lokata
Nazwa zespo�u
1.
VICTORIA �wiebodzice
2.
PIAST Nowa Ruda
3.
BIELAWIANKA Bielawa
4.
GÓRNIK III Wa�brzych
5.
ZAMEK Kamieniec Z�bkowicki
6.
KRYSZTA� Stronie �l�skie
7.
ZJEDNOCZENI �arów
8.
NYSA K�odzko
9.
POLONIA Bystrzyca K�odzka
10.
PI�AWIANKA Pi�awa Górna
11.
POGO� ZEM Duszniki Zdrój
12.
SPARTA Zi�bice
13.
GÓRNIK Boguszów-Gorce
14.
STAL �widnica
15.
K�OS Lutomia
16.
POGO� Pieszyce
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: klasa A – seniorzy GR. 2
Lokata
Nazwa zespo�u
1.
TARNOVIA Tarnów
2.
PIAST Ja�wina
3.
SKA�KI Stolec
4.
LKS Roztocznik
5.
VICTORIA Tuszyn
6.
ZIELONI �agiewniki
7.
SPARTA Ostroszowice
8.
LKS Mo�cisko
9.
Henrykowianka Henryków
10.
NIEMCZANKA Niemcza
11.
VICTORIA D�bowiec
12.
CUKROWNIK Pszenno
13.
�L��A Ciep�owody
14.
POLONIA Z�bkowice �l�skie
15.
B��KITNI Owiesno
16.
POGO� Pieszyce

Mecze
13
14
14
14
14
14
14
14
13
14
13
14
13
14
14
14
Mecze
14
14
14
13
14
14
13
14
14
13
13
14
13
14
13
14
9
4
0
13-28
7-42
5-66
Pkt.
15
15
13
7
5
5
0
Bramki
50-12
39-5
41-8
12-22
23-23
11-17
1-90
Pkt.
36
35
32
32
26
26
25
23
18
15
13
13
10
7
6
3
Bramki
54-10
70-10
44-24
54-10
45-26
33-16
41-26
49-29
41-53
27-42
29-41
26-41
18-34
20-52
20-98
13-72
Pkt.
29
29
24
23
23
23
21
19
17
17
16
16
14
11
10
8
Bramki
33-16
57-31
29-27
39-25
34-27
32-23
31-32
24-20
19-25
14-23
35-37
25-25
27-33
31-46
17-33
21-45
Drużyna trampkarzy otrzymała od Banku Spółdzielczego
w Dzierżoniowie 2000 zł na zakup sprzętu sportowego
fot.: użyczone
Zarząd MKS Pogoń
pragnie serdecznie podziękować Zarządowi Banku
Spółdzielczego z Dzierżoniowa za wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł.
Środki przeznaczone zostały
na zakup strojów sportowych
dla drużyny Trampkarzy. Do
podziękowań dołączają się
trener oraz zawodnicy.
20
Zarząd
MKS Pogoń Pieszyce
Trener i zawodnicy
Moda na Włochy
Moda na Włochy, czyli krótka historia włoskiej sztuki, literatury, muzyki i kulinaria to hasło wieczoru włoskiego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pieszycach.
Nazwa zobowiązuje, więc w piątek 23
listopada w godzinach
wieczornych, zaproszeni goście licznie
przybyli do Biblioteki.
– Tutaj mieli okazję
poznać między innymi
modę, muzykę i literaturę
włoską – opowiada dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej Lidia Zakrzewska-Strózik. – Bardzo fajnym pomysłem
była galeria jednego obrazu -kopii Madonny ze szczygłem - autorstwa
pana Andrzeja Króla oraz opowieści oryginalnej Włoszki, która przyjechała do Polski z miłości do swojego obecnego męża. Uczestnicy
spotkania mieli także okazję do poznania bogatej sztuki Włoch.
Honorowym gościem wieczoru była mieszkanka Pieszyc pani
Helena Strzelecka (córka rodowitej Włoszki emigrantki - Fernandy
Strzeleckiej), dzięki
której zaproszeni goście
wysłuchać mogli rodzinnych wspomnień i wrażeń po przyjeździe pani
Fernandy do Polski.
Wieczór włoski był
pierwszym z cyklu, który
w MBP w Pieszycach
będzie kontynuowany.
– Nie ma sztywnych ram
tematycznych, których będziemy się trzymać. Inspiracją do każdego
tematu jest książka, którą możemy poznać właśnie w taki żywy sposób
– podsumowuje dyrektor.
(red.)
Udział w Paraolimpiadzie Sportowej
pt. „I my też potrafimy”
13 listopada 2007 r. grupa integracyjna
„Pszczółki” wraz z paniami: B. Górską i E.
Oleszczuk uczestniczyły w II Paraolimpiadzie
Sportowej pt. „I my też potrafimy”, która odbyła się
w OSiR w Dzierżoniowie. Celem imprezy było zaspokojenie potrzeby
uznania i sukcesu we wspólnej zabawie oraz rozwijanie aktywności
ruchowej. Dzieci wykazały się duchem sportowym w konkurencjach
zwinnościowych takich jak: toczenie
piłki, bieg slalomem z przyborami,
czołganie się pod przeszkodami i wiele innych. W przerwie zawodnicy zostali obdarowani słodyczami
i napojami. Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe, praktyczne
prezenty oraz medale za dzielność. Udział w sportowych zmaganiach
będzie dla wszystkich uczestników miłym wspomnieniem.
Urząd pracuje krócej
Uprzejmie informujemy, że w dniach
24 i 31 grudnia Urząd
Miejski w Pieszycach czynny będzie
do godziny 13:00.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.
(red.)
SYLWESTER INACZEJ
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Pieszyc do podziwiania
fajerkowego pokazu sztucznych ogni, który specjalnie dla Państwa
odbędzie się z okazji SYLWESTRA 2007. 31 grudnia o północy
na placu pomiędzy kościołem pw. św. Antoniego a budynkami
spółdzielczymi każdy będzie mógł oglądać ten niecodzienny pokaz.
Zapraszamy. W tym roku nie organizujemy spotkania przed Urzędem
Miejskim.
(red.)
Fot.: E. Pałyga
7.
8.
9.
Mikołajki
5 grudnia 2007 r.
odwiedził naszych przedszkolaków Św. Mikołaj.
Dzieci wyczekiwały go
z wielkim zniecierpliwieniem. Żywo zareagowały na dźwięk dzwonka
dobiegającego zza drzwi.
Wieści z Przedszkola nr 2
Andrzejkowe wróżby
30 listopada w naszym przedszkolu odbyły się Andrzejki.
Brały w nich udział wszystkie grupy przedszkolne: „Biedronki”,
„Pszczółki” i „Krasnale”. Dzieci zgromadzone w Sali gimnastycznej
chętnie uczestniczyły w przygotowanych przez panie wróżbach.
Były to m.in.: „Kim będę z zawodu”, „Koło fortuny”, „Andrzejkowe
farby dmuchanie”.
Śmiechu, radości i zadowolenia na twarzach dzieci było dużo.
Urozmaiceniem zabawy były konkurencje sportowe oraz zabawy
taneczne. Dzieci zostały obdarowane słodkim upominkiem.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wszystkim przedszkolakom, ich
rodzicom, w Nowym Roku 2008
pomyślności, dużo radości i spełnienia
wszystkich marzeń, życzą:
Dyrekcja, Nauczyciele
i Pracownicy Przedszkola.
Już było wiadomo,
że tak długo wyczekiwany Gość jest
tuż, tuż.
Mikołaj był
w każdej grupie
przedszkolnej, spytał
panie, czy dzieci
były grzeczne, a gdy
usłyszał twierdzącą
odpowiedź, obdarował przedszkolaków
paczkami. Dzieci z wypiekami na twarzy podziękowały Mikołajowi,
zaśpiewały Mu piosenkę i obiecały, że będą jeszcze grzeczniejsze.
Uwieńczeniem wizyty były zdjęcia dzieci z Mikołajem.
Patrycja Piergies
5
W tym wyjątkowym czasie
Bożego Narodzenia wspaniałych,
pełnych radości przeżyć przy
Wigilijnym stole, szczęścia w życiu
osobistym, sukcesów w pracy
zawodowej, zdrowia, oraz powszechnej
życzliwości i wsparcia
– Rodzicom naszych przedszkolaków,
pracownikom Szkół i Przedszkoli
w Pieszycach, pracownikom Urzędu
Miasta i Rady Miasta, pracownikom
ZOSiP-u oraz wszystkim czytelnikom
życzą: Pani Dyrektor, Nauczycielki
oraz Pracownicy PP Nr 1 w Pieszycach
od człowieka. Należy wspomnieć iż nasze
przedszkolaki już kolejny rok przed zimą
odwiedzają to schronisko.
WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
Zwyczaj obchodzenia „Andrzejek”
należy już do kalendarza imprez w naszym
przedszkolu. Lanie wosku przez dziurkę
od klucza (pod kontrolą nauczycielki),
„wędrujące buty”, „kto stoi przed tobą”,
„serduszko”(imiona chłopców i dziewczynek wypisane w serduszku), „kim zostanę”
(obrazki), oraz pląsy, tańce przy muzyce to
forma zabaw andrzejkowych (w zależności
od grupy wiekowej). Znakiem rozpoznawczym tego dnia była rymowanka: „CZARY
MARY - DIKI, DIKI, CZARY MARY - DU
AJLOWJU”.
NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
AKTORZY Z WROCŁAWIA
W PRZEDSZKOLU
Wśród 6-latków są dzieci, które pierwszy raz zaczęły uczęszczać do przedszkola.
One także dostąpiły zaszczytu pasowania na
przedszkolaka. Przygotowały część artystyczną pod kierunkiem P. Z. Żurawek dla
zaproszonych rodziców i gości a mianowicie: dyrektor ZOSiP-u P. J. Wąsik, dyrektor
SP 1 P. M. Skrzypczak, Burmistrza Miasta
P. M. Obala, członka Komisji Oświaty
P. R. Winiarskiego. Na tej uroczystości,
ślubowanie złożyły nie tylko dzieci, ale też
ich rodzice. Obiecali że, będą je wspierać,
wspomagać, bawić się z nimi i kochać je.
Pasowane dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy, książeczki i słodkie „co nieco”
ufundowane przez Radę Rodziców, ciekawe
gry dydaktyczne od gości. Rodzice znaleźli
też czas, aby porozmawiać przy popołudniowej kawie i cieście. W imieniu P. Dyrektor
i P. Z. Żurawek dziękujemy niezawodnym
rodzicom za zaangażowanie i pyszne ciasta
domowe.
Zwiastunem tego iż Mikołaj tuż, tuż było
przedstawienie dla dzieci pt. „O Bałwanku
i Śnieżynce”. Oj! Niegrzeczna była „dziewczynka – Śnieżynka”. Tak okłamywała Bałwanka, wyśmiewała się z niego, że Bałwanek
długo szukał Mikołaja. Dobry Mikołaj dał jej
szansę tylko musiała wszystkich przeprosić.
Problem niewłaściwych zachowań przypominał dzieciom o słowach: PROSZĘ,, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ, a jeśli dzieci będą
o nich pamiętały i je używały to: „Mikołaj
wybaczy złe psoty”.
Grzesiu Stal (6 - lat) został laureatem XI
Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Bielawie. Jako laureat wystąpił na scenie Teatru
w Bielawie. Grzesiowi towarzyszyli jego
„fani” - rodzice, brat, rodzina oraz opiekun
P. Z. Żurawek. „Wokalista” otrzymał dyplom
za „urokliwe zachowanie się na scenie”,
upominki i statuetkę dla przedszkola. Gratulujemy! Brawo Grzesiu!
PRZEDSZKOLAKI
W „AZYLIU”
Dzieci przez dłuższy czas gromadziły
suchą karmę, makaron, kocyki (z których
wyrosły), aby następnie dostarczyć to wszystko
i wspomóc schronisko dla psów „Azyl”
w Dzierżoniowie. Taka forma pomocy uczy
dzieci odpowiedzialności za los istot zależnych
6
MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
W tym roku odwiedził dzieci Mikołaj ze
Śnieżynkami. Wszystkie „maluszki” i „średniaki” z niecierpliwością oczekiwały przyjścia tego
Jegomościa. Był trochę inny - miał inne ubranie
bo był to Biskup Mikołaj. Śnieżynki pomagały
wręczać paczki, a na koniec odbyła się sesja zdjęciowa z Mikołajem. Paczki były kolorowe i „słodziutkie” - ufundowane przez Radę Rodziców.
Dziękujemy P. B. Szczypka i uczniom Zespołu
Szkół w Pieszycach za „doprowaNR 1 dzenie” Mikołaja do „milusińskich”
z naszego przedszkola.
„JESTEM STARSZAKIEM
- PRZEDSZKOLAKIEM”
„ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE”
- 2007 W BIELAWIE
Karolina Niedojad, Krystian Fluśniak, Mateusz
Lichoń, Dominik Morawski i Dawid Zając.
Dzieci otrzymały 4 dyplomy za I miejsce, 4
dyplomy za II miejsce i 6 dyplomów za III miejsce. A że były to zawody sportowe pod znakiem
Św. Mikołaja każdy zawodnik otrzymał paczkę
ze słodyczami od Jegomościa.
PRZEDSZKOLAKI
W FABRYCE BOMBEK
Grupa „starszaków” i „średniaków”
wraz 2 opiekunami wyjechała na wycieczkę
do znanej już w naszym rejonie Wytwórni
Bombek i Ozdób Choinkowych w Ząbkowicach Śl. Produkcja bombek trwa przez cały
rok, a wytwory z tej wytwórni zdobią choinki
na całym świecie. Należy dodać iż te bombki
są ręcznie malowane i ozdabiane. Dzieci
obejrzały cykl produkcji. Najwięcej emocji
wzbudziła jednak „Czarodziejska sala” - ekspozycja ciągle wzbogacana.
Na bombkach są elementy ze świata
bajek, roślin, zwierząt, krainy Św. Mikołaja.
Ogromna gama barw, kolorów, kształtów.
Doskonałe wrażenia estetyczne. Z wycieczki
dzieci przywiozły bombki ze swoim lub bliskich imieniem oraz z ręcznie malowanym
zimowym obrazkiem.
BICIE REKORDÓW
- PIESZYCE 2007
06.12.2007 odbyła się impreza Mikołajkowo - Sportowa „Bicie rekordów” w grupie
przedszkolaków rywalizowały ze sobą drużyny
wytypowane z PP Nr 1 i PP Nr 2. Drużyny
miały do pokonania 4 konkurencje z podziałem
na chłopców i dziewczynki. Nasze przedszkole
reprezentowali: Julia Ptak, Sandra Rybarczyk,
„ZIELONA NOC”
W PRZEDSZKOLU
„Zielona noc” to taka, gdy dzieci nocują
w przedszkolu. Znalazło się wielu „śmiałków”, którzy zdecydowali się na spanie na
leżaku (bez mamy, taty, bez swojego łóżka)
ze swoją przytulanką. Starszaki podczas zielonej nocy oczekiwały na przybycie Mikołaja.
Opłacało się! Mikołaj, gdy pierwsza gwiazdka
zaświeciła - pojawił się w przedszkolu. Każdy
„zuch” dostał paczkę ze słodyczami. Zabawa
była przednia. Były wróżby, opowieści przy
suto zastawionym stole biesiadnym (kolacja!), pidżamowe przedstawienie. Byty też
opowiastki „z dreszczykiem” przy świecach.
W późnych godzinach wieczornych toaleta,
a na dobranoc bajka, którą powiadała ich
wychowawczyni P. Z. Żurawek. Dzieci spały
ile chciały, niektórych „śpiochów” trzeba było
budzić na śniadanie, Na pytanie: „Jak było?”
odpowiedziały chórem: „Super!”.
INNE WYDARZENIA
Wszystkie obecne przedszkolaki w Mikołajkowy Dzień wysłuchały bajki „O krasnalu,
o Wiolince i Basiku” opowiadanej przez
„ciocię Małgosię”. Tym razem tematem przewodnim były melodie niemieckie. Zostały też
złożone życzenia świąteczne ze strony muzyków Filharmonii w Wałbrzychu. Dzieci pożegnały się po niemiecku –Aufwiedersehen.
Zainteresowanych informujemy iż
w naszym przedszkolu realizowany jest
projekt zdrowotny pod hasłem „Wszystkie
dzieci myją zęby”, „Starszaki” przez określony czas gromadziły „grosiki”, gdyż brały
udział w Ogólnopolskiej Akcji „Góra grosza”
prowadzonej przez Fundację „Mój dom” na
rzecz dzieci z Domów Dziecka. Po podliczeniu
dzieci zgromadziły ponad 100 zł. Po zrobieniu
protokołu, pieniążki zostały odebrane przez
kuriera i przekazane na rzecz Fundacji. Dziękujemy rodzicom, dziadkom i bliskim, którzy
wspierali 6-latków w tej akcji.
Opracowała M. Rudnicka
Drogi Panie Marku,
L.dz. Or. 071-32/2007 r.
Pieszyce, 29 listopada 2007 r.
Szanowny Pan Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach
Szanowna Rado,
Działając na podstawie § 8 statutu Gminy Pieszyce oraz § 3 ust. 1 pkt. 3
Złącznika Nr 4 do statutu Gminy Pieszyce składam wniosek o nadanie tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Panu Adamowi Lizakowskiemu.
Pan Adam Lizakowski to pieszyczanin z serca i twórczości. Do czasu emigracji z Polski żył, mieszkał i pracował w naszym mieście, które stało się także
głównym tematem Jego twórczości. Poprzez swoje utwory szerzył i szerzy „pieszyckość” na całym świecie. Dlatego – Szanowna Rado – zwracam się z prośbą
o docenienie wysiłku i bezcennej pracy na rzecz Pieszyc, jaka „wyszła spod pióra”
Pana Adama Lizakowskiego.
Poeta urodził się 24 grudnia
1956 roku w Dzierżoniowie. Do
czasu emigracji z Polski żył, mieszkał i pracował w Pieszycach Od
1981 roku przebywa w Stanach
Zjednoczonych. W 1980 roku debiutował kilkoma wierszami w warszawskim Tygodniku Kulturalnym. Jego wiersze
były publikowane w wielu pismach literackich w kraju i na emigracji. Jest redaktorem pisma poetyckiego pt. „Dwa Końce Języka” wydawanego w Chicago oraz
tłumaczem poezji amerykańskiej m.in: Walta Whitmana, Langstona Hughesa, Carla
Sandburga, Lao Tes, średniowiecznego perskiego poety Rumiego, czy młodego
poety polskiego pochodzenia Adriana Wiślickiego, urodzonego w Chicago. Jest
także współzałożycielem grup poetyckich „Krak” i „Niezapłacony Rent” oraz
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Tak o Jego poezji pisał sam Czesław Miłosz:
- Drogi Panie Adamie! Otrzymałem Pańskie wiersze i przeczytałem je zaraz, co
u mnie nie jest częste, bo dostaję mnóstwo skryptów i po zaglądnięciu odkładam...
A więc jednak opłaca się pisać prawdę, i to właśnie Pan robi, wbrew przyjętym
opiniom że „poezja” to co innego niż pisanie prawdy. Nawet z tak okropnej rzeczywistości jak polskie Chicago można więc coś zrobić.
Utwory literackie Pana Adama Lizakowskiego stały się inspiracją dla innych
młodych mieszkańców Pieszyc. W maju 2004 roku ukazała się debiutancka płyta
zespołu SKĄT i NOND zatytułowana „Jes`t”. Do utworów grupa zapożyczyła
m.in. słowa autorstwa Pana Adama Lizakowskiego. W 2005 roku ukazała się
kolejna płyta pt. „Śpiew kwiatów – poezja śpiewana Adama z Pieszyc”, która
w całości poświęcona jest utworom Pana Adama Lizakowskiego.
Za swoje dokonania literackie był wielokrotnie nagradzany. Jest laureatem
wielu nagród. Te, w których zajął pierwsze miejsce, to m.in.:
- Golden Poetry Award - Sacramento - 1987 r.
- Golden Poetry Award - Sacramento - 1990 r.
- Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Marka Hłaski w Wiedniu - 1990 r.
- Międzynarodowy Konkurs pn. Zachodnie losy Polaków im. gen. Stanisława
Maczka na pamiętnik emigranta z lat 1939-1989, 1996.
Najnowszym wydaniem autorstwa Pana Adama Lizakowskiego jest książka
„Dzieci Gór Sowich”. 11 maja 2007 r. w Chicago odbyło się spotkanie poetyckie,
na którym nasz pieszycki poeta rozpoczął promocję swojej ksiązki, powiększając
tym samym swój bogaty dorobek literacki, wśród którego należy wymienić:
Sztuki teatralne
• "Chicago miasto nadziei"
• "Człowiek, który myślał że jest
Powieści
koniem” - komedia
• "Do zobaczenia w San Francisco"
• "Czterech" - tragikomedia
Inne
Tomiki wierszy
• "Słownik Idiomów Amerykańskich”
• "Cannibalism Poetry"
Słuchowisko radiowe
• "Anteroon Poetry"
• Zapiski znad Zatoki San Fran• "Na kalifornijskim brzegu"
cisco. Radio WNDZ 750AM.
• "Legenda o poszukiwaniu
Chicago, 1996
ojczyzny"
Książki
• "Wiersze amerykańskie”
• Na kalifornijskim brzegu – tomik
• "Złodzieje czereśni”
• Legenda o poszukiwaniu ojczyzny
• "Współczesny prymitywizm”
– tomik
• "Nie zapłacony czynsz”
• „Dzieci Gór Sowich”
22.VIII.89
Piszę w sprawie młodego poety,
który nazywa się Adam Lizakowski
i mieszka w San Francisco. Wiersze
jego drukują od czasu do czasu pisma
anglojęzyczne i polskie emigracyjne np.
„Kultura”. Widzę w nim autentyczność
i nie-literackość, co rzadkość dzisiaj, tak
że postanowiłem mu pomóc, kierując się
ponadto następującymi założeniami:
1) Niechże ta liczna diaspora emigrantów po r. 1980 wyda choć jednego poetę,
który by był brutalnym głosem jej bólów.
2) Polskiej poezji dzisiejszej potrzeba odtrutki na literackość, jakiegoś mięsa
rzeczywistości, a to znajduję u Lizakowskiego.
Jeżeli może Pan wydrukować te wiersze - w jednej porcji albo w parę, w „Tygodniku”, byłoby dobrze. Te wiersze nie były drukowane – wyglądają tak, bo autor
przepisał je na komputerze. Było mi miło spotkać się w Newton, a też czytać Pana
wywiad ze Staszkiem*. Mam nadzieję, że się zobaczymy we wrześniu.
Dłoń Pana ściskam,
Czesław Miłosz
Wniosek o nadanie tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce
Adamowi Lizakowskiemu
Aby docenić twórczość Pana Adama Lizakowskiego i jej szczególny wpływ na
młodych i starszych Polaków na emigracji proszę Szanowną Radę o nadanie Panu
Adamowi Lizakowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce.
Z poważaniem
Mirosław Obal - Burmistrz Miasta Pieszyce
* Stanisław Barańczak
(Marek Skwarnicki, Mój Miłosz,
Kraków 2004)
Czekam na sprawozdanie z raju
(w 5 rocznicę śmierci poety Zbigniewa Herberta)
Z wielką niecierpliwością czekam na poety
sprawozdanie z raju.
Gdy poeta żył wierzyłem każdemu jego słowu
teraz czekam na spokojnie. W szczególności
interesuje mnie opis Boga, i to czy faktycznie
praca fizyczna nie męczy. Chciałbym też
poetę zapytać czy anielskie skrzydła rzeczywiście
mogą przypominać skrzypce.
Chciałbym dowiedzieć się, czy tam z drugiej
strony jest bardzo wytwornie, pięknie, że aż
dech zapiera w piersi ( czy jest tam powietrze
I kobiece piersi), czy trawa jest miękka jak wełna
baranów czy też ostra jak języki kłamców.
Czy sławni poeci muszą uważać co mówią,
piszą i robią pamiętać o rocznicach i historii,
czy na ustach składa się pocałunki, i jak długo
trzeba o nich pamiętać?
Panie Cogito, ja też szukam rady, to że tyle
komputerów, tyle książek, słowników, opasłych
encyklopedii, ale nie ma kto poradzić, czekam
na pańskie sprawozdanie z raju.
Adam Lizakowski
Pod koniec ubiegłego roku wydana została książka
Adama Lizakowskiego pt. „Dzieci Gór Sowich”.
Jest to drugi tomik z tzw. „trylogii poetyckiej sowiogórskiej” tego poety. Pierwszy pt. „Legenda o poszukiwaniu
ojczyzny” został wydany w roku 2001 przez Dzierżoniowski
Ośrodek Kultury. Trzeci tomik pt. „Pieszyckie łąki” ma się
ukazać na przełomie roku 2008/2009.
11 maja 2007 r. w Chicago odbyło się spotkanie poetyckie, na którym nasz pieszycki poeta Adam Lizakowski
rozpoczął
promocję
swojej ksiązki „Dzieci Gór
Sowich”.
Zdjęcie Adama Lizkowskiego
z Piotrem Adamczykiem zrobione w Chicago podczas spotkania z aktorem w Centrum
Polonijnym u Ojców Jezuitow
(28 listopada 2006 r.)
19
Rozmowy przyjaciół – Piotra Kaji, Bożeny i Leszka Korzeniowskich – jesienią 1997 r. zaowocowały myślą utworzenia
w Pieszycach chóru parafialnego.
Po uzyskaniu akceptacji proboszcza parafii św. Antoniego ks.
Mariana Obratańskiego, ogłoszono nabór do zespołu i ustalono
termin pierwszego spotkania. Ks. Marian Obratański nie doczekał
pierwszego występu chóru. Zmarł 28 października 1997 roku. Podczas
Pasterki w 1997 roku chór pod kierownictwem Piotra Kaji zaśpie-
15 maja 2005 r. – Kościół św. Idzika w Pradze z ks. Edwardem Dzikiem,
burmistrzem Mirosławem Obalem, konsulem – Anną Olszewską
wał po raz pierwszy dla parafian św. Antoniego. Od 1 grudnia 1997
roku, kiedy to chór Petri Silva spotkał się podczas próby z nowym
proboszczem – ks. Edwardem Dzikiem, ksiądz Proboszcz był i nadal
jest blisko zespołu.
W ciągu tych 10 lat istnienia chóru zmienił się nieco jego skład
osobowy, ale z pierwszego trzonu nadal śpiewa wiele osób.
Zespół występował nie tylko przed parafią św. Antoniego, ale
także przed innymi parafiami w kraju. Brał udział w Przeglądach
Chór „Petri Silva” założony został w 1997 roku.
Na zdjęciu z pierwszym dyrygentem – Piotrem Kają
Chórów podczas Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej,
Przeglądach Kolęd i Pastorałek w Będzinie, śpiewał dla parafian
Kościoła św. Idziego w Pradze (Czechy), uczestniczył w święcie
miasta partnerskiego Schortens w Niemczech, uświetniał wiele uroczystości miejskich w naszym mieście. Chór śpiewał podczas wesel
i pogrzebów. Umilał chwile mieszkańcom domu starców w Niemczy,
bawił naszych samotnych i chorych parafian, udzielał się też przy
wielu innych okazjach. Po odejściu z chóru w 1999 roku dyrygenta
Piotra Kaji, który przeprowadził się do Łomży, nowym dyrygentem
została Beata Chodasiewicz, która pieszycki chór prowadzi do dziś.
Obchody 10-lecia chóru rozpoczęła msza święta, która odprawiona
została 17 listopada. Później był czas na wspólną uroczystą kolację,
na której obecni byli także zaproszeni goście. Po podziękowaniu Bogu
i ludziom obchody zakończono wspólnym śpiewem i tańcami.
Marianna Konieczna-Marian
18
Wiadomości z „jedynki”
Bicie rekordów 2007
Po raz trzeci wszystkie pieszyckie przedszkola i szkoły podstawowe realizowały
Gminny projekt edukacyjny
„Bicie rekordów”.
Realizacji tego projektu przyświecało wyrabianie nawyku
aktywnego spędzania czasu wolnego, uczenie korzystania z ruchu dla
samego siebie, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za swój organizm
i dążenie do wyrabiania sprawności fizycznej zgodnej z potencjalnymi
możliwościami dziecka.
Każdy przedszkolak i każdy uczeń z klas I - III rozwijał i doskonalił
swoje umiejętności skoku na skakance, rzutu do celu, biegu slalomem, skoku
w dal z miejsca. Uczniowie klas IV - VI koncentrowali się na skoku w dal
z miejsca, biegu wahadłowym i po kopercie oraz rzucie piłką lekarską.
Przygotowania do finału trwały od początku listopada i stanowiły pierwszy
etap projektu. Drugim etapem było wyłonienie w przedszkolach i szkołach
najlepszych zawodników z poszczególnych roczników z podziałem na dziewczęta i chłopców. Kolejny etap to finał „Bicia rekordów”, który jak w latach
poprzednich, odbył się 6 grudnia przy
okazji Mikołaja. Dzięki gościnności Dyrektora Zespołu Szkół im. ks.
Jana Dzierżonia w Pieszycach Pani
Teresy Solińskiej, finaliści mogli
zmagać się na pięknej hali sportowej.
Tegoroczny finał został przygotowany i przeprowadzony przez
nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 1: panie Krystynę Balawejder,
Barbarę Urban, Ewę Kozłowską
i panów Zbigniewa Szyję, i Krzysztofa Bryłę. Doceniając starania
nauczycieli i osiągnięcia uczniów
na finał przybyli wszyscy dyrektorzy
szkół i przedszkoli oraz goście: Burmistrz Miasta Pieszyce Pan Mirosław Obal, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Pani Jadwiga
Wąsik, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jan Tylko.
„Biciu rekordów” oraz drugiemu projektowi sportowemu „Olimpiada Sportowa”, realizowanemu w Gminie Pieszyce z okazji Dnia
Dziecka, towarzyszy przesłanie Ogólnopolskiej Akcji „Zachowaj trzeźwy
umysł”. W związku z włączaniem się naszej gminy w tę akcję, propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, w uznaniu za
osiągnięcia na tej płaszczyźnie, podczas imprezy, Burmistrzowi Miasta
Panu Mirosławowi Obalowi wręczono specjalny certyfikat.
Urząd Miejski w Pieszycach wzorem lat ubiegłych był fundatorem
nagród dla uczestników. Każde dziecko otrzymało mikołajkową paczkę
ze słodyczami, a każdy rekordzista dyplom, potwierdzający pobicie przez
niego rekordu.
Dodatkową atrakcją podczas tej sportowej imprezy, był pokaz jazdy na
deskorolce bez odpychania się nogą (roller surfer) i tańce czirliderek.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pieszycach znajdziecie
galerię zdjęć i pełne wyniki bicia rekordów.
opr. SP 1, fot. UM Pieszyce
Ochotnicy mogli spróbować swoich sił
na prezentowanej desce roller surfer
Jednym z celów „Bicia rekordów”
jest dążenie do wyrabiania sprawności
fizycznej zgodnej z potencjalnymi
możliwościami dziecka
„Ojczyzna w poezji”
ANDRZEJKI
Pod takim hasłem dnia 19 listopada 2007 r. w naszej szkole odbył się
etap gminny Konkursu Recytatorskiego dla klas I – III . W konkursie
wzięło udział 39 uczestników, którzy reprezentowali pieszyckie szkoły.
Celem konkursu było rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania poezją
dziecięcą oraz kształtowanie umiejętności interpretowania i odbioru poezji.
Jury w składzie : Małgorzata Marynowicz, Wioletta Białecka , Helena
Początek oceniło naszych recytatorów w następujący sposób :
KATEGORIA KLAS I
I miejsce – Agatka Ogórek SP1 – opiekun Anna Staśkowiak
Wyróżnienia – Julia Przybyła SP1 i Karolina Wachowiak SP1
KATEGORIA KLAS II
I miejsce – Magdalena Prosuł SP1 – opiekun Ewa Kozłowska
Wyróżnienia – Sandra Feret SP3 i Barbara Puczek SP2
KATEGORIA KLAS III
I miejsce - Bernadetta Pawełoszek SP1- opiekun Elżbieta Jamuła
Wyróżnienia – Jagoda Różycka SP1 i Mateusz Miłaszewski SP1
Przypomnijmy, że jury oceniało: dobór utworu, interpretację, dykcję i ogólny
wyraz artystyczny. Nie były brane pod uwagę : stroje i ruch sceniczny.
„Czary mary, wosku lanie, co ma stać się, niech się stanie!”
W Andrzejki, jak co roku, próbujemy trochę dla żartu, a trochę na
serio uchylić rąbka zasłony spowijającej przyszłość. Przekonali się
o tym nasi uczniowie, którzy ten magiczny wieczór spędzili w szkole na
zabawie andrzejkowej. Dnia 28.10 bawiły się klasy 1-3 , a dzień później
klasy 4-6. Św. Andrzej tak zaczarował ten wieczór, że brakło nam czasu
na przeprowadzenie wróżb. Krótkie chwile odpoczynku można było
spędzić w klasach, w których czekał wyśmienity poczęstunek.
Całość przygotował Samorząd Uczniowski.
Kamila Adamczewska, Krzysztof Bryła
MIKOŁAJKI
Kto powiedział, że św. Mikołaj przychodzi tylko 6. grudnia?
W naszej szkole pojawił się już dzień wcześniej. Co go skłoniło
do tej decyzji? Może to, że nasi uczniowie są wyjątkowo grzeczni,
(choć widzieliśmy jak niektórym pogroził rózgą), a może fakt, że
do wszystkich dzieci chce zdążyć na czas?
Aby godnie przywitać naszego gościa wszystkie klasy przygotowały plakaty z jego wizerunkiem, a o godz. 10.15 głośno skandowały
jego imię. Następnie odbył się pokaz mody zimowej reprezentantów
wszystkich klas, w których to św. Mikołaj upatrzył swoich nowych
pomocników. Wybór nie był łatwy, dlatego pomogli mu: pani dyrektor
M. Skrzypczak, p. W. Badziak, przewodnicząca SU- A. Kucharska.
Ostatecznie wyróżniono pięć klas: 1b, 2a, 3c, 4b i 5b. Smutne pożegnanie z Mikołajem osłodziły nam drobne podarki.
Nad organizacją czuwał Samorząd Uczniowski.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Kamila Adamczewska, Krzysztof Bryła
Pożegnania nadszedł czas
Fot.: SP 1
10 lat chóru Petri Silva
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy
Dnia 27 listopada 2007 r. uczennice, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach miały zaszczyt reprezentować naszą gminę u konkursie
powiatowym. Wielki sukces odniosła tam Bernadetta Pawełoszek , która
zajęła III miejsce. Bernadetta ujęła jurorów naturalnością i doskonałym przygotowaniem warsztatowym, ogromnym plusem był także dobór utworu.
Oto fragment wiersza Bernadetty:
„ Na początku listu mego
Ubarwiając polską ziemię
Kolorowo, złociście.
pragnę byś wiedziała ,
że rodzina zdrowaSłychać szum wiatru,
choć tęskni za Tobą cała.
Czasem deszcz spadnie.
A w ojczyźnie – pięknie,
Tam za wodą też tak bywa,
z drzew spadają liście
ale w Polsce ładniej…..”
Gratulujemy!!!
„Pożegnanie jesieni”
Dnia 19.11.07. dzieci z kl. III c miały zaszczyt zaprezentować swoim
rodzicom i dziadkom program artystyczny pt. „ Pożegnanie jesieni”.
Wśród pięknej scenerii w „Dębowym lesie” wykonanej przez wychowawczynię, mali artyści zaśpiewali i zatańczyli. Jesienną solówkę zaprezentował
Tomasz Janczak. Z wdziękiem zaśpiewał dla gości i pani jesieni. Pani jesień
- Wiktoria Kowalewska zabrała wszystkich na spacer po lesie. Mali aktorzy
w pięknych, oryginalnych kostiumach przedstawili teatrzyk pt. „Śniadanie
u sroki”. Zobaczyć można było, jakie przysmaki jadły na śniadanie u sroki
leśne zwierzaki, jak przygotowywały się do zimy, kto próżnował, a kto nie. Na
zakończenie programu cała klasa zatańczyła twista do piosenki „Rudy rydz”.
Odbyły się też konkursy: dla dziadków - „W krainie baśni i bajek”, dla
rodziców i ich pociech - „Jesienne dary”. Dzieci na kiermaszu sprzedawały
bombki słodkiego listopadowymi motywami. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, a były to smakołyki upieczone przez babcie i mamy.
Gościom program bardzo się podobał. Podziwiali także prace plastyczne
w Mini Galerii.
Serdeczne podziękowania od wychowawczyni dla rodziców i dziadków,
którzy pomagali w przygotowaniu programu artystycznego i włączyli się
w organizację corocznego „Święta jeża”.
Grażyna Bykiewicz
Lidia Joanna Marzec pracowała w szkole 27 lat, a od września
tego roku odliczała kolejne dni do emerytury.
Autentycznie każdego ranka meldowała z zadowoleniem, ile jej
zostało do zasłużonego odpoczynku. Ale gdy nadeszła data pożegnania, okazało się, że łzom nie było końca. Ostatnie lekcje, ostatni
dyżur na korytarzu, laurki od uczniów… - to musiało wzruszyć. 30
listopada na szkolnym apelu, zorganizowanym z tej okazji, w imieniu
nauczycieli pani dyrektor podziękowała naszej koleżance za wieloletnią współpracę, do życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady
Rodziców i przewodnicząca Samorządu Szkolnego. No cóż… niby
emerytura taka upragniona, a wszystkim żal, gdy mija nieodwracalnie
jakiś etap w życiu. Na łamach gazety jeszcze raz dziękujemy Lidce
za uśmiech, poczucie humoru, współpracę i życzymy wspaniałych
podróży, realizowania marzeń i po prostu - odpoczynku.
Koleżanki i koledzy z pracy
Wiadomości sportowe
Na Hali Sportowej w Bielawie 30 listopada odbył się Miting
Lekkoatletyczny dzieci do lat 13.
Z naszej szkoły wzięło udział 12 uczniów (3 dziewczynki i 9
chłopców). Szczególnie chłopcy wyróżnili się we wszystkich konkurencjach, zajmując:
II msc. – bieg na 40 m przez płotki – Paweł Bączkowski,
III msc. - bieg na 40 m przez płotki – Mateusz Zabawa,
IV msc. - bieg na 40 m – Klaudia Potocka,
II msc. - bieg na 40 m – Michał Socha,
III msc. - bieg na 40 m – Michał Staśkowiak,
II msc. - bieg na 200 m – Michał Staśkowiak,
II msc. - bieg na 500 m – Adrian Niedzielski.
Zbigniew Szyja
c.d. na str. 8
7
Wiadomości z „jedynki”
c.d. ze str. 7
Po myśliwsku ze świętym Hubertem
Ważnym wydarzeniem w Kole Łowieckim „Selekcjoner” są
„Hubertowiny”. Do tradycji należy zbiorowe polowanie na cześć Św.
Huberta – patrona myśliwych i leśników, które odbywa się 3 listopada
każdego roku. Uroczyste polowanie kończy się zwykle myśliwską
biesiadą przy ognisku.
W ramach kalendarza społeczno-ekologicznego „12 świąt więcej”,
16 listopada 2007 r. leśniczy p. Krzysztof Tulej zorganizował uczniom
naszej szkoły „bezkrwawe łowy”, które odbyły się domku myśliwskim.
Wzięły w nich udział klasa IVa wraz z p. Elżbietą Molendą i p. Mirosławą
Sulikowską oraz klasa IIa z wychowawcą p. Ewą Kozłowską. Autobusem
pojechaliśmy do Rościszowa, skąd pieszo udaliśmy się na Podolin do domku
myśliwskiego Koła Łowieckiego „Selekcjoner”. Choć trwała przecież kalendarzowa jesień, nasze góry powitały nas przepiękną scenerią zimową.
Na miejscu czekali na nas p. leśniczy Krzysztof Tulej i myśliwy p. Paweł
Bolak. Po przywitaniu usiedliśmy w sali o pięknym myśliwskim wystroju
i zaczęliśmy słuchać... Myśliwi barwnie opowiadali o zwyczajach i idei
łowiectwa. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy trofea myśliwskie: skóry dzika,
borsuka, lisa, kuny, łasicy, kojota i jenota. Zobaczyliśmy czaszkę muflona,
zwierzęcia występującego tylko w naszych Górach Sowich. Dostojnie prezentowały się również wiszące na ścianach poraża jeleni i saren. Poznaliśmy
wiele ciekawostek na temat życia zwierząt leśnych. Rozwiano nasze mylne
wyobrażenie – myśliwego jako człowieka ze strzelbą polującego na zwierza,
a dowiedzieliśmy się, że myśliwi to wielcy przyjaciele lasu i jego mieszkańców. Wiemy już, że wszelkie odstrzały zwierzyny leśnej są dokładnie zaplanowane i przemyślane. W przyrodzie bowiem musi panować równowaga .
Danych gatunków zwierząt nie może być zbyt wiele, gdyż zagrażałyby innym
gatunkom lub niszczyły zasoby leśne.
Prosty przykład: jeśli w lesie jest mało wilków, populacja saren zwiększa się /sarny jako zwierzęta roślinożerne żywią się pędami młodziutkich
drzewek/ drzewka te są tak uszkodzone, że nie wyrosną z nich drzewa.
Wówczas muszą wkroczyć myśliwi . Eliminowane są również zwierzęta chore. Dowiedzieliśmy się, że wielką pasją pana myśliwego jest
obserwowanie rykowisk jeleni. W czasie godów tych zwierząt, które trwają
we wrześniu każdego roku rozlegają się niesamowite odgłosy wydawane
przez samców. Wabią nimi samice oraz walczą o swoją pozycję w stadzie.
Toczą walki między sobą mocując się porożem. Pan myśliwy od 10 lat
nasłuchuje i obserwuje te zaloty. A czego się nauczył usłyszeliśmy, gdy
naśladował odgłosy jeleni na specjalnej tubie. Było to niesamowite, mieliśmy wrażenie, że jesteśmy na prawdziwym rykowisku.
Zima to trudny czas dla zwierzyny leśnej. Myśliwi dokarmiają je.
Obok domku myśliwskiego na polu rośnie kukurydza i kapusta. Posadzono je z myślą o zwierzętach leśnych. Codziennymi gośćmi są tam
dziki i zające.
Na koniec przygotowano ognisko, w którym upiekliśmy kiełbaski. Na
świeżym powietrzu, wśród śniegu, którego dużo było dokoła, kiełbaski
i chlebek smakowały wyśmienicie. Umówiliśmy się już na kolejne spotkanie, które odbędzie się wiosną.
Uczniowie klas IVa i IIa wraz z nauczycielami składają serdeczne
podziękowania myśliwym p. Krzysztofowi Tulejowi i p. Pawłowi Bolakowi
za wspaniałą organizację spotkania, profesjonalne i ciekawe przekazanie
wiedzy oraz ciepłe przyjęcie nas wszystkich w domku myśliwskim.
Elżbieta Molenda i Ewa Kozłowska
8
Monitor „dwójki”
Mikołajki
„Służyć Panu w radości”
Jak co roku w Zespole Szkół organizowaliśmy Imprezę Mikołajkową.
Samorząd przebrany za Świętego Mikołaja i Śnieżynki ze słodkimi prezentami
odwiedzał uczniów i nauczycieli wszystkich klas.
Święty Mikołaj wraz ze swoją świtą udał się do Przedszkola Nr 1 w Pieszycach i odwiedził dzieci z grup maluchów i średniaków. Przedszkolakom
a wizyta sprawiła wiele radości. Później Mikołaj ze Śnieżynkami odwiedził
Urząd Miejski w Pieszycach. Mikołaj zaczął rozdawanie słodyczy oczywiście od Pana Burmistrza Mirosława Obala, następnie zaskoczył wszystkich
pracowników Urzędu Miejskiego i Banku PKO. Pozostałe słodycze zostały
rozdane przypadkowo spotkanym mieszkańcom Pieszyc.
O godz. 21.00 zmęczony Mikołaj dotarł do dzieci z grupy starszaków
z Przedszkola nr 1 w Pieszycach, które spędzały „zieloną noc” w przedszkolu
oczekując specjalnego gościa.
Warto też dodać, że wszyscy nauczyciele pieszyckich szkół i przedszkoli
zostali zaproszeni przez księdza proboszcza Edwarda Dzika na spotkanie
z ojcem misjonarzem, a później na plebani nauczyciele spotkali się ze Świętym Mikołajem, a ksiądz proboszcz pomagał Mikołajowi prezenty.
Dnia 7. grudnia spóźniony Mikołaj dotarł do Szkoły Podstawowej Nr 2
w Pieszycach, aby również tam spotkać się z oczekującymi uczniami i nauczycielami. Nie możemy się już doczekać spotkania z Mikołajem.
tekst i foto: Bernadetta Szczypka
To hasło salezjańskiego konkursu, przeprowadzonego 22 listopada
w Szkole Podstawowej nr 2.
W konkursie wzięło udział dwudziestu siedmiu uczniów klas IV - VI,
wszyscy ze szkół znajdujących się na terenie parafii św. Antoniego z Padwy
w Pieszycach. Test zawierał dwadzieścia jeden pytań z życia św. Dominika
Savio. Na pochwałę zasługuje najmłodszy w konkursie trzecioklasista
Łukasz Madej /SP2/,
który punktami dogonił starszych uczestników konkursu
i wraz z dwudziestoma innymi osobami
zakwalifikował się do
II etapu.
Najlepsi ze
Szkoły Podstawowej nr 1 to: Alicja
Makowska, Paweł
Bączkowski i Klaudia Trzciałkowska - kl. VI. Ze Szkoły Podstawowej nr 2: Karolina Sikorska - kl. IV, Katarzyna Puczek - kl. V oraz Joanna Pucicka - kl. IV.
W komisji zasiedli: P. Wioletta Szymaniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, S. Lucyna Matejkowska - Dyrektor Niepublicznego Przedszkola SS. Salezjanek, Ks. Rafał Chudy - katecheta ze SP1 i s. Longina
Majtka - katechetka ze SP2.
Inspiracją do zorganizowania konkursu była peregrynacja relikwii
młodego Świętego - z Turynu do Polski - w 150 rocznicę jego śmierci
oraz zapoznanie uczniów z postacią św. Dominika Savio. Mając zaledwie
piętnaście lat dojrzał On do wiecznego oglądania Oblicza Boga, przez
umiłowanie Jezusa w Eucharystii, zawierzenie Niepokalanej oraz radosne
wypełnianie zwyczajnych, codziennych obowiązków. Św. Dominik jest
patronem ministrantów i brzemiennych matek.
Serdeczne słowa podziękowania kierujemy w stronę naszych Gości: S.
Lucyny Matejkowskiej, Ks. Rafała Chudego oraz wszystkich uczestników
konkursu. Laureatów zapraszamy do II etapu, który przewidziany jest na luty.
Mikołaj z wizytą
X OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWNOŚCI
Zespół Szkół w Pieszycach już po raz piąty został wytypowany przez
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywności w Poznaniu do przeprowadzenia etapu okręgowego.
7.12.2007 r do Pieszyc przybyli uczniowie 4 szkół okręgu wrocławskiego,
którzy osiągnęli najlepsze rezultaty w etapach szkolnych. W etapie okręgowym uczestniczyły szkoły z Biedrzychowic, Żor, Legnicy, Nysy i oczywiście
z Pieszyc. Uczniowie naszej szkoły, którzy zakwalifikowali się do tego etapu
to: Arkadiusz Bernat z kl. IV TTŻ, Rafał Brzeziński z kl. IV TTŻ, Sylwia Ciapa
z kl. IV TTŻ, Paweł Paszkiewicz z kl. IV TTŻ, Katarzyna Englard z kl. III TTŻ.
Uczniowie ci byli przygotowywani do udziału w Olimpiadzie przez nauczycielki przedmiotów zawodowych i jednocześnie organizatorki olimpiady: p. K.
Złotnicką (technologia żywności) i p. B. Czerniejewską (analiza żywności).
Etap okręgowy przebiegał w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy musieli
rozwiązać test pisemny. Pięć osób z najwyższą ilością punktów z testu przeszło do części ustnej .Wśród tych szczęśliwców znalazło się dwóch uczniów
naszej szkoły. W etapie ustnym uczniowie losowali zestawy pytań z trzech
bloków tematycznych: przetwórczego, analitycznego i ekonomicznego.
Zawsze o nas pamięta i obdarowuje łakociami o drobnymi upominkami. Mimo deficytu śniegu dotarł do nas i w tym roku, zapewne,
jak śpiewali pierwszoklasiści, samochodem.
Z entuzjazmem powitali Mikołaja wszyscy uczniowie. Obdarowali
go wierszem, piosenką i szczerą radością. W zamian otrzymali prezenty
całkiem materialne. Były przy tym obietnice lepszej nauki, przykładania
się do obowiązków domowych. Dziękujemy Mikołaju i zapraszamy
ponownie 6 grudnia!
Organizatorem spotkania z naszym Gościem był Samorząd Uczniowski
oraz rodzice i wychowawcy.
Andrzejkowe harce
Z niewielkim wyprzedzeniem, bo już 28 XI, odbyła się szkolna
zabawa andrzejkowa dla uczniów klas I- VI.
Oprócz tańca największą uciechę stanowiły tradycyjne wróżby, salon
kosmetyczny dla eleganckich panien oraz gabinet strachów. Bogatą ofertę
dla łasuchów miał szkolny sklepik.
Można więc było „zaszaleć”! No i słusznie - adwent za pasem!
Inne wydarzenia
27 października uczniowie SP nr 2 wzięli udział w zawodach
sportowych zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Dzierżoniowie.
W atmosferze zdrowej rywalizacji dzieci miały świetną zabawę, a na
koniec imprezy każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Naszą szkołę
reprezentowali: Janusz Ptak, Grzegorz Ptak, Joanna Pucicka, Angelika Nowak,
Katarzyna Puczek, Łukasz Madej, Krzysztof Perdek i Karolina Sikorka.
Dodatkowo we wrześniu koło TPD działające w Szkole Podstawowej
nr 2 otrzymało materiały i pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są
przez dzieci do pracy i zabawy.
Uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą notę, po zsumowaniu punktów
z odpowiedzi ustnej oraz z testu zostali laureatami etapu okręgowego. Komitet
Centralny wybierze spośród tych uczniów finalistów do etapu centralnego.
A oto jak wyglądał werdykt Komisji Okręgowej: miejsce I - URSZULA
KIMLA z Nysy, miejsce II - RAFAŁ BRZEZIŃSKI z Pieszyc, miejsce III
- RAFAŁ KRÓLIKOWSKI z Nysy, miejsce IV - ARKADIUSZ BERNAT
z Pieszyc, miejsce V - PIOTR BASZAK z Biedrzychowic. Uczeń naszej
szkoły - Rafał Brzeziński weźmie udział w Etapie Centralnym w Poznaniu.
Pragniemy wyrazić serdeczne wyrazy podziękowania dla sponsorów,
którzy pomogli zorganizować etap okręgowy olimpiady na bardzo wysokim
poziomie ,udzielając dofinansowania. Są to następujące firmy:
- REGIS SP.Z O.O. z Krakowa (szczególne podziękowania dla pana
Norberta Czerwińskiego-przedstawiciela tej firmy na Dolnym Śląsku)
- MASARNIA „BOJANICE” - PAŃSTWO ŻMUDZCCY
- INTERMARCHE „DRUM” z Bielawy
- ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO-JERZY GAWRYCKI
z Bielawy
- HURTOWNIA SPOŻYWCZA „KAMA”
Ewa Krzywda
Pieszyce, 20 grudnia 2007 r.
Burmistrz Miasta Pieszyce ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
przez organizacje pozarządowe w 2008 r.
l. Nazwa zadania
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na
obszarze gminy Pieszyce.
II. Cele zadania
• Zagwarantowania warunków do jak największego udziału dzieci, młodzieży
i dorosłych w czynnym uprawianiu kultury fizycznej,
• Uaktywnienia środowiska sportowego do działań na rzecz dzieci i młodzieży
żyjącej w trudnych warunkach, zagrożonej patologiami, ubóstwem, pochodzącej
z rodzin dotkniętych bezrobociem,
• Utrzymania bazy sportowej będącej własnością gminy,
• Zagospodarowania czasu wolnego i propagowanie zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców gminy Pieszyce,
• Organizowania imprez o charakterze gminnym.
III. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania.
• w 2006 roku - 83 000 zł
• w 2007 roku - 86 000 zł
• plan w 2008 roku - 86 000 zł. Jednakże ostateczna wysokość kwoty na wsparcie
zadań będzie uzależniona od przyjętej przez Radę Miejską w Pieszycach uchwały
budżetowej na 2008 r.
IV. Zasady przyznawania dotacji
• Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z póź. zm.).
• Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
• Złożenie oferty na wsparcie zadania nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
• W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość
środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie
możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do
posiadanych środków. W przypadku zmiany wysokości przyznanej dotacji w stosunku do wnioskowanej w ofercie, dopuszcza się możliwość dokonania korekty
kosztorysu w stosunku do kwoty przyznanej dotacji i harmonogramu realizacji
zadania przedstawionego w ofercie.
• Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa
pomiędzy gminą Pieszyce a oferentami.
V. Termin realizacji zadania
W roku 2008 z zastrzeżeniem, że szczegółowe warunki i terminy zostaną określone
w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursów.
VI. Termin składania ofert
• Uczestnicy konkursu składają oferty do dnia 20 stycznia 2008 r. na formularzach
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).
• Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć:
o należy dołączyć statut organizacji (do wglądu)
o sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności,
o aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
/W razie kopii wymaganych załączników powinny być one potwierdzone za
zgodność z oryginałem/
• Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub takie, które wpłynęły po terminie, nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada
wnioskodawca.
• Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieszycach, ul.
Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w zamkniętych kopertach z napisem: ”Konkurs
ofert zadań publicznych – Sport 2008”
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert
• Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 stycznia 2008 r.
• Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową, biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
- zgodność oferty z zadaniem konkursu,
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
- wycena oferty (w tym wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie pozafinansowe oferenta),
- dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta (zwłaszcza dotychczasowe
efekty współpracy z gminą Pieszyce),
- szeroki zasięg oddziaływania społecznego - liczba odbiorców projektu oraz obszar
gminy objęty oddziaływaniem,
• Przy ocenie ofert jako dodatkowe kryterium stosuje się oddziaływanie danego
zadania na dzieci i młodzież.
• Środki przeznaczone na wsparcie zadania publicznego zostaną rozdysponowane
pomiędzy oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta Pieszyce, po zatwierdzeniu wyników konkursu.
VIII. Formularz
Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pieszycach, ul. Kościuszki 2
oraz ze trony internetowej www.pieszyce.pl z działu dla organizacji pozarządowych.
Wszelkich informacji dotyczących warunków konkursu udziela Paweł Brzozowski.
(UM pok. nr 32, tel.: 8367-247, [email protected]).
17
JABŁKO ZAMIAST PAPIEROSA
- SIATKÓWKA ZAMIAST TELEWIZJI
Fot.: ZS Pieszyce
Fot.: ZS Pieszyce
5 grudnia 2007r. minął rok działalności Szkolnego Wolontariatu Zespołu Szkół w Pieszycach. Głównym założeniem wolontariatu jest aktywizowanie młodzieży
w celu działań na
rzecz środowiska
lokalnego.
Proponowany
program jest elementem edukacji
społecznej uczniów
i ich integracji ze
środowiskami defaworyzowanymi.
Przygotowuje on Wolontariusze wraz z opiekunem
młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich
zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie
ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność,
odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.
Pod czujną opieką i mądrym kierownictwem szkolnego pedagoga, pani Katarzyny Lewandowskiej, wolontariat skupił w swoich
szeregach dużą grupę chętnych uczniów z gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej.
W ubiegłym roku młodzi wolontariusze przygotowali dla członków naszej społeczności lokalnej dwie duże imprezy. Pierwsza z nich
odbyła się w styczniu. Dla przedszkolaków i pierwszoklasistów szkół
podstawowych z Pieszyc uczniowie zorganizowali zabawę karnawałową., w czasie której nasi milusińscy brali udział w wielu zabawach
i konkursach z nagrodami. Dla każdego dziecka przygotowana została
również paczka od św. Mikołaja ze słodką zawartością oraz maskotkami
- zabawkami.
Druga impreza odbyła się w kwietniu. Tym razem nasz szkolny
wolontariat nie zapomniał o osobach starszych i samotnych z terenu
Pieszyc, zapraszając ich na zorganizowany w naszej szkole poczęstunek
wielkanocny. Ponadto jeszcze przed świętami wielkanocnymi wolontariusze odwiedzali osoby starsze, chore i samotne w domach, składali
im życzenia świąteczne i przy okazji obdarowywali upieczonymi przez
siebie barankami.
Trzeba zaznaczyć, że mimo ogromnych chęci wolontariuszy do
niesienia pomocy, imprezy te nie mogłyby się odbyć bez wsparcia osób
życzliwych. Najczęściej sympatykami
i sponsorami wolontariatu są: Burmistrz
Miasta Pieszyce, pan
Mirosław Obal, właściciele okolicznych
sklepów oraz sponsorzy indywidualni,
wspierający akcje
finansowo lub rzeOstatnim dużym przedsięwzięciem wolontariatu była
czowo.
akcja porządkowania grobów i sprzątania cmentaNajaktywniejrza przy kościele św. Antoniego w Pieszycach
szymi wolontariuszami ubiegłego roku okazali się uczniowie: Weronika Diesner, Ewelina
Górniak, Przemysław Bakalarz, Józef Kosik, Anna Osiak, Dominika
Baczarska, Dorota Kołtun, Rafał Zabdyr, Mateusz Kolasa, Marcin
Garbacz.
Ostatnim dużym przedsięwzięciem wolontariatu była akcja porządkowania grobów i sprzątania cmentarza przy kościele św. Antoniego
w Pieszycach. Uczniowie sprzątali alejki, zaniedbane groby oraz pomagali starszym osobom przy porządkach. I tu także wolontariusze mogli
liczyć na pomoc. Udzielili jej pracownicy Urzędu Miejskiego, oraz Zakład
Usług Komunalnych w Pieszycach, oferując potrzebne do pracy worki
oraz jednorazowe rękawiczki.
Sądząc po bardzo licznej grupie nowych wolontariuszy można przypuszczać, że wolontariat Zespołu Szkół w Pieszycach będzie istnieć tak
długo jak długo będzie potrzeba niesienia pomocy innym.
Katarzyna Lewandowska, Ewa Krzywda
16
Dźwięki muzyki tanecznej zgromadziły uczniów klas I – VI na
zabawie andrzejkowej
29 listopada o godz. 16.00. Tańczyli młodsi i starsi: uczniowie,
rodzice i nauczyciele. Oddech w zabawie można było zaczerpnąć w przerwach na konkursy,
które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. Taniec
z balonem, wyścigi
rzędów, to tylko niektóre konkurencje,
w których uczniowie
sprawdzali swoje
siły. Wszyscy nagradzani byli ogromnymi brawami oraz
słodkościami.
Jak każe andrzejkowa tradycja, były
również wróżby przygotowane na tą
okazję przez klasę IV i VI. Szczególną
popularnością cieszyła się zabawa z sercami zapisanymi imionami
dziewcząt i chłopców.
Przemiłą niespodzianką był słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców, którzy, jak zwykle nie zawiedli i stawili się gotowi
do pomocy.
W dniu 23 listopada 2007 już po raz szósty gościliśmy
w naszej szkole drużyny wszystkich szkół średnich powiatu
dzierżoniowskiego na Turnieju Piłki Siatkowej, któremu przyświecało hasło: „Jabłko zamiast papierosa”.
I jak co roku, drużyny w składach mieszanych (chłopcy, dziewczęta i nauczyciel) walczyli o puchar ufundowany przez dyrektora
naszej szkoły. Po zaciętych meczach - prawdziwym maratonie,
jako że cały turniej trwał ponad 4 godz. - w meczu finałowym
spotkały się dwie szkoły z Dzierżoniowa: Niepubliczne Liceum i II
LO. Puchar przeszedł w ręce zwycięskich zawodników z Liceum
Niepublicznego, drugie miejsce zajęła reprezentacja II LO z Dzierżoniowa, brąz przypadł drużynie Liceum z Bielawy. Zwycięzcom
gratulujemy a wszystkim drużynom dziękujemy za uczestnictwo
i sportową postawę. Podziękowania należą się również sędziom,
którymi byli wuefiści ZS oraz samej organizatorce akcji, pani
Małgorzacie Dobrowolskiej.
Małgorzata Dobrowolska, Ewa Krzywda
Andrzejki w Zespole Szkół w Pieszycach
Dnia 29 listopada 2007r. w Zespole Szkół odbyła się „Dyskoteka Andrzejkowa” dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Imprezę organizował Samorząd Uczniowski, którego
opiekunem jest pani Bernadetta Szczypka.
Nad całością organizacji czuwali również nauczyciele wychowawcy. Uczniowie nie tylko mogli potańczyć przy ulubionych
rytmach, ale również także kupić coś do picia. Dzięki temu Samorządowi Uczniowskiemu udało się zebrać pieniądze na przeprowadzenie akcji „cukierkowej wróżby andrzejkowej”.
Następnego dnia, tj. 30 listopada 2007r. członkowie Samorządu
Uczniowskiego przebrani za kolorowe cukierki i z wiklinowymi
koszami pełnymi cukierków z wróżbami odwiedzali wszystkie
klasy. Uczniowie dostawali oryginalne wróżby, które stały się
powodem radości i żartów. Dzień Świętego Andrzeja w tym roku
był wyjątkowo zabawny i pełen wrażeń.
Bernadetta Szczypka
UCZEŃ W RUCHU DROGOWYM
Dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. J. Dzierżonia w Pieszycach
dziękuje za sfinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU zakupu
pomocy dydaktycznej „Uczeń w ruchu drogowym” w kwocie 2000
zł. Pomoc wykorzystana będzie na lekcjach z „Techniki i wychowania komunikacyjnego”, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów jako uczestników ruchu drogowego.
Wszyscy podopieczni zostali
obsypani nietypowymi prezentami już 4
grudnia, kiedy to
spod szkoły autokar rozwiózł ich
w zaplanowane
miejsca.
W godzinach
wieczornych
zarówno grupę młodszą jak i starszą odwiedził Mikołaj, oczywiście
nie z pustymi rękami tylko z wielkim workiem słodkich upominków.
W pozostałych godzinach dwudniowej wycieczki uczniowie byli
pod czujną opieką swoich wychowawców oraz przewodników: p. J.
Mozolewskiego i p. T. Śnieżka.
Wycieczkowicze nie mieli problemów z zaśnięciem, po tak mile spędzonym dniu.
Poranek 5 grudnia też był bardzo sympatyczny, gdyż od samego
świtu dzieci częstowały się słodyczami z mikołajkowych paczek.
Jednak to co przyjemne, szybko się kończy, również sprezentowane
wycieczki dobiegły końca. Autokar porozwoził wszystkich uczniów
i opiekunów do domów.
Mikołajowi należą się słowa podziękowania za tak obfite
podarunki.
E. Boczkowska
Wiadomości z „trójki”
SPOTKANIA NA SZLAKU
Fot.: Bernadetta Szczypka
Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ
- wolontariat ZS ma już rok
CZAS RADOŚCI I ZABAWY
Pod takim hasłem od września do grudnia realizowany jest w pieszyckiej „trójce” program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży. Głównym celem realizowanego zadania jest budzenie
świadomości o kulturowych korzeniach Polaka poprzez organizowanie wolnego czasu wolnego w miejscach przybliżających polską
tradycję, historię, umiłowanie ojczystej przyrody. Dzięki niemu
uczniowie wzbogacają swoją wiedzę w zakresie historii i ekologii,
wyrabiają pozytywne nawyki i postawy w zakresie zdrowego stylu
życia, rozbudzają pozytywne nastawienie do drugiego człowieka oraz
otaczającego środowiska naturalnego.
W ramach realizowanego programu uczniowie z SP3 kolejne
spotkania na szlaku odbyli w następujących miejscach: Jaworzyna
Śląska, Książ, Góry Sowie, Starczewo.
Kwota otrzymanej dotacji wynosiła 9944zł i stanowiła dofinansowanie do wszystkich wyjazdów. Uczniowie, bardzo chętnie
uczestniczyli w wycieczkach, które wnosiły wiele nowych treści do
zasobów ich wiedzy i doświadczeń. Z pewnością niecierpliwie będą
czekały na następne.
B. Pyrkosz
HOJNY MIKOŁAJ
W tym roku Święty Mikołaj szczodrobliwie obdarował uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Pieszycach. Wychowankom klas I-III sprezentował
wycieczkę do Starczewa, a IV-VI do schroniska „Orzeł” w Rzeczce.
KONKURSY, KONKURSY!
* 15 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pieszycach, odbył się szkolny konkurs recytatorski pod hasłem ,,Ojczyzna
w poezji”. Pomimo bardzo trudnej tematyki, konkurs wzbudził
wielkie zainteresowanie wśród
uczniów klas I - III. Wzięło
w nim udział 31 osób. Prezentowały wysoki poziom
zrozumienia tematu oraz recytacji, dlatego jury miało bardzo
trudne zadanie z wyłonieniem
laureatów konkursu.
Do gminnego etapu zakwalifikowali się :
Klasa I: Justyna Zielińska,
Wiktoria Szpindor, Jagoda
Bałaga.
Klasa II: Marta Wypych,
Kamila Sagan, Sandra Szczygieł.
Klasa III: Tomasz Pyć,
Aleksandra Jabłońska, Katarzyna Figas.
* Uczniowie z klas IV – VI wzięli udział w powiatowym konkursie plastycznym na plakat o tematyce „Jabłko zamiast papierosa”
organizowanym przez Zespół Szkół Nr2 w Dzierżoniowie. Etap
szkolny wygrały trzy prace i wszystkie zostały zauważone w powiatowym finale. Uczennica klasy V Małgorzata Kudła zajęła II miejsce,
jej klasowa koleżanka – Katarzyna Chmielowska – III miejsce,
a Maciej Żychaluk z klasy IV za swoją pracę uzyskał wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy!
* Uczniowie wzięli udział w mikołajkowych zawodach sportowych „Bicie rekordów”, które odbyły się 6 grudnia. Zmagania
sportowe nie były łatwe, potrzebne były dogrywki, aby wyłonić zwycięzców. Cieszymy się, że wielu uczniów z SP3 odebrało dyplomy
za zajęcie medalowych miejsc.
B. Pyrkosz
9
Spotkanie w SZOZ w Rościszowie
Jaka będzie przyszłość?
To najlepszy moment na przekształcenie - przekonywali załogę
SZOZ-u Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniu 30 listopada. Dopiero po
pierwszym czytaniu uchwały o likwidacji placówki na sesji Sejmiku
Dolnośląskiego w dniu 29 listopada zdecydowali się wyjaśnić, jakie
zamiary mają wobec jednostki, którą chcą zlikwidować.
Decyzja o likwidacji ZOZ-u wywołała sporo emocji w powiecie. Nikt
- ani powiat, ani gmina Pieszyce, na terenie której leży szpital, ani nawet
załoga nie wiedzieli bowiem, czy pod słowem likwidacja, którego użyto
w uchwale, kryje się jakakolwiek przyszłość. W uzasadnieniu nie było
mowy o kontynuowaniu usług medycznych w formie niepublicznego
ZOZ-u. a tylko o „przeniesieniu” jej świadczeń do spółki Juwiko z siedzibą w Sokołowsku.
Zasady przekształcenia
W spotkaniu obok dyrekcji i załogi zagrożonej jednostki oraz
burmistrza Pieszyc Mirosława Obala wzięli udział m.in. dyrektor
Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Jarosław
Maroszek, dyrektor Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia Maria
Jolanta Borzyszka i prezes spółki Juwiko Jerzy Więcek. Próbowali oni
wyjaśnić powody i skutki tego kroku. - Spółka Juwiko będzie organem
założycielskim dla organu opieki zdrowotnej, który będzie działał w tym
samym miejscu jako niepubliczny ZOZ, przejmie wszystkich pracowników i będzie prowadził taką samą działalność w identycznym zakresie
- mówił Jarosław Maroszek. Po co to wszystko? Rościszów. tak jak inne
jednostki mające być włączone do Juwiko, wymagają sporych nakładów
finansowych, zwłaszcza że do 2012 r. placówki trzeba przystosować
od nowych wymogów unijnych. Formuła spółki zapewnia natomiast
możliwość wykorzystania efektu synergii i większą zdolność kredytową
oraz wykonywania usług komercyjnych. Ma też zahamować proces
zadłużania się połączonych w spółce placówek służby zdrowia i stworzyć
im możliwość samodzielnej egzystencji na rynku, oczywiście z zachowaniem kontraktowania z NFZ. co doprowadzi do stabilizacji sytuacji
ekonomicznej tych jednostek. Spółka Juwiko była powołana wprawdzie
do innych celów, (zajmowała się - cóż za ironia losu - odpadami), ale
gdy wykupiło ją województwo, została użyta do restrukturyzacji szpitala w Sokołowsku. Rozważana jest zmiana nazwy spółki na Sanatoria
Dolnośląskie. Ale my nie jesteśmy sanatorium – protestowała załoga
rościszowskiego SZOZ-u.
Ekonomia kontra potrzeby
Jaka jest strategia postępowania wobec placówek, które mają zostać
przejęte? Racjonalizacja kosztów i zbycie zbędnego majątku, żeby pozyskać środki na niezbędne remonty, lepsze wykorzystanie pomieszczeń.
Ponadto komercjalizacja usług i dekapitalizowanie spółki ze środków
zewnętrznych, np. unijnych. W ciągu trzech lat planowane jest urentownienie placówek. W tym okresie ma być zachowany dotychczasowy profil
leczniczy, l lipca 2008 r., gdy zacznie działać Niepubliczny ZOZ, wszystkie
poradnie i oddziały będą funkcjonowały jak do tej pory. Jak długo? - Nie
wiem, bo nie wiadomo, jaka będzie polityka kontraktowania NFZ - odpowiada Jarosław Maroszek. - Chcielibyśmy z samorządem województwa
rozmawiać o przyszłości tego ZOZ-u - mówił podczas spotkania burmistrz
Pieszyc Mirosław Obal. Tak jak załoga szpitala miał wiele obaw co do
kontynuacji świadczonych dotąd usług medycznych i zatrudnienia pracowników. Pytał, co będzie z niezamożnymi, ciężko chorymi pacjentami?
Czy uda się połączyć interesy chorych, personelu medycznego i władz
województwa odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostki?
Julia Filus - Tygodnik Dzierżoniowski nr 49 [492]
Negatywnie o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie wypowiedzieli się m.in.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach, kierownictwo Przychodni
Miejskiej w Pieszycach oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Dolny Śląsk, Oddział w Dzierżoniowie.
Treść tych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Pieszycach www.pieszyce.pl.
10
Uchwała (projekt) Nr ……../………./07
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia …….…………. 2007 r.
w sprawie likwidacji
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
w Rościszowie
Na podstawie art.18 pkt 19 lit f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590 ze zmianami), § 10 ust. 2 lit. h Uchwały Nr XIX/342/2000 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zasad
gospodarowania mieniem wojewódzkim oraz art. 36 i art. 43 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Likwiduje się Specjalistyczny Zespól Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
w Rościszowie z siedzibą w Rościszowie, zwany dalej Zespołem.
2. Otwarcie likwidacji Zespołu ustala się na dzień 1 marca 2008 roku.
3. Zakończenie działalności medycznej Zespołu ustala się na dzień 30 czerwca 2008 r.
4. Zakończenie czynności likwidacyjnych postępowania likwidacyjnego Zespołu
ustala się na dzień 30 września 2008 roku.
§2
1. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego ograniczania ich dostępności, warunków udzielania i jakości określonych księgą
rejestrową Zespołu zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc – Juwiko sp.
z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.
W obronie
2. Zmiana statutu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa
w ust. 1, oraz zmiana wpisu w księdze rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej
prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego nr 02 – 00895 poprzez uwzględnienie zakresu świadczeń przejmowanych, a nieobjętych księgą, z likwidowanego Zespołu zostanie dokonana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30
czerwca 2008 roku.
§3
Pracownicy Zespołu z dniem 1 lipca 2008 roku stają się, w trybie art. 231
kodeksu pracy, pracownikami „Juwiko” sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.
§4
1. Zobowiązania Zespołu po zakończeniu czynności likwidacyjnych stają się
zobowiązaniami Województwa Dolnośląskiego.
2. Mienie Zespołu, w tym w szczególności należności, środki pieniężne w kasie
oraz na rachunkach bankowych, zapasy, po zakończeniu czynności likwidacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3, staje się mieniem „Juwiko” sp. z o.o. z siedzibą
w Sokołowsku poprzez jego wniesienie jako wkład do spółki przez Województwo Dolnośląskie.
3. Z dniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 pozbawia się Zespół prawa do nieruchomości wykorzystywanych dla jego działalności statutowej. Nieruchomości
Województwo Dolnośląskie z dniem, o którym mowa w § 1 ust. 2, wnosi jako
aport do „Juwiko” sp. z o.o.
4. „Juwiko” sp. z o.o. staję się podmiotem praw i obowiązków likwidowanego
Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 1.
§5
Z dniem, o którym mowa w § 1:
1) ust. 3 uchwały, traci moc Statut Zespołu,
2) ust. 4 uchwały, odwołuje się Radę Społeczną Zespołu.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Uchwała Nr XIII/84/2007
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Specjalistycznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie
Na podstawie: art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje:
§1
Opiniuje się negatywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ryszard Kondrat - Przewodniczący Rady Miejskiej
Uchwała Nr XIII/79/2007
Rady Miejskiei w Pieszycach z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz.
1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 184 ust. l, art. 168 ust.
l pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 24 póz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pieszycach
uchwala, co następuje:
§1
Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę
160.264 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadaj�cych
osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z
ich poborem
Wp�ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
cywilnoprawnych,
podatków
podatku ododczynno�ci
Dochody
osób prawnych,
od osób fizycznych
op�at
lokalnych
od osób
prawnych i innych
ii od
innych
jednostek
nieposiadaj�cych
jednostek
organizacyjnych
osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z
Rekompensaty
ich
poborem utraconych dochodów w podatkach
i op�atachz lokalnych
Wp�ywy
podatku rolnego, podatku le�nego,
Gospodarka
komunalna
i ochrona �rodowiska
podatku ododczynno�ci
cywilnoprawnych,
podatków
Dochody
osób prawnych,
od osób fizycznych
iiGospodarka
op�at
lokalnych
od osób
prawnych
�ciekowa
inieposiadaj�cych
ochrona
wódi innych
od innych jednostek
jednostekotrzymane
organizacyjnych
Dotacje
z funduszy
celowych
na z
osobowo�ci
prawnej
oraz wydatki
zwi�zane
Rekompensaty
utraconych
dochodów
w podatkach
finansowanie
dofinansowanie
kosztów
ich
poborem lub
irealizacji
op�atachzinwestycji
lokalnych
i zakupów
inwestycyjnych
Wp�ywy
podatku rolnego,
podatku
le�nego,
Gospodarka
komunalna
i ochrona
�rodowiska
jednostekodsektora
finansów
publicznych
podatku
czynno�ci
cywilnoprawnych,
podatków
od osób
prawnych
iGospodarka
op�at lokalnych
�ciekowa
i ochrona
wódi innych
Gospodarka
mieszkaniowa
jednostek
organizacyjnych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
Gospodarka
gruntami
i nieruchomo�ciami
Rekompensaty
utraconych
dochodów
w
podatkach
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów
irealizacji
op�atachinwestycji
lokalnych
i zakupów
inwestycyjnych
Podatek
od towarów
i us�ug (VAT)
Gospodarka
komunalna
�rodowiska
jednostek sektora
finansówi ochrona
publicznych
Pomoc spo�eczna
ochrona wód
Gospodarka �ciekowa
Us�ugiiopieku�cze
i specjalistyczne us�ugi
Gospodarka
Dotacje otrzymane
z funduszymieszkaniowa
celowych na
opieku�cze
Gospodarka
gruntami
i nieruchomo�ciami
finansowanie lubWynagrodzenia
dofinansowanie
kosztów
osobowe
pracowników
realizacji inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
Podatek
od towarów
i us�ug
(VAT) �rodowiska
Gospodarka
komunalna
i ochrona
jednostek sektora finansów publicznych
Pomoc
spo�eczna
Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
Us�ugi opieku�cze
i specjalistyczne
us�ugi
Wydatki
inwestycyjne
jednostek bud�etowych
Gospodarka
mieszkaniowa
opieku�cze ulic, placów i dróg
O�wietlenie
Gospodarka
gruntami i nieruchomo�ciami
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Zakup energii
Podatek
od towarów
i us�ug
(VAT) �rodowiska
Gospodarka
komunalna
i ochrona
Zakup
us�ug pozosta�ych
Pomoc spo�eczna
Gospodarka
�ciekowa i ochrona wód
Us�ugi
opieku�cze
i specjalistyczne
us�ugi
Bezpiecze�stwo
publiczne
i ochrona
przeciwpo�arowa
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
bud�etowych
opieku�cze ulic, placów i dróg
O�wietlenie
Wynagrodzenia
osobowe
Ochotnicze
stra�e
po�arnepracowników
Zakup energii
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
bud�etowych
Gospodarka
komunalna
i ochrona
�rodowiska
Zakup
us�ug
pozosta�ych
Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
Bezpiecze�stwo
publiczne
i ochrona
przeciwpo�arowa
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
bud�etowych
O�wietlenie ulic, placów i dróg
Ochotnicze
stra�e
po�arne
Zakup energii
Wydatki
inwestycyjne
jednostek bud�etowych
Zakup us�ug
pozosta�ych
13.764 z�
Dzia� 754
Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa
20.500 z�
Rozdzia� 75412
§6050
Ochotnicze stra�e po�arne
Wydatki inwestycyjne jednostek bud�etowych
20.500 z�
20.500 z�
Dzia� 756
Rozdzia� 75615
Dzia� 756
§2680
Rozdzia� 75615
Dzia� 900
Dzia� 756
Rozdzia� 90001
§6260
§2680
Rozdzia� 75615
Dzia� 900
Rozdzia� 90001
Dzia� 700
§6260
Rozdzia� 70005
§2680
13.764 z�
13.764 z�
13.764 z�
13.764 z�
146.500 z�
13.764 z�
146.500 z�
146.500 z�
13.764 z�
13.764 z�
146.500 z�
146.500 z�
13.764
146.500
z� z�
z�
13.76413.764
z�
§2
Zwiększyć
plan
wydatków
w
budżecie
gminy na 2007 rok 13.764
o kwotę
§ 4530
z�
Dzia� 900
146.500 z�
201.264
zł
Dzia� 852
20.500 z�
Rozdzia�
Rozdzia� 90001
85228
Dzia� 700
§6260
Rozdzia� 70005
§4010
§Dzia�
4530900
Dzia�
85290001
Rozdzia�
Rozdzia�
§605070085228
Dzia�
Rozdzia� 70005
90015
Rozdzia�
§4010
§4260
§Dzia�
4530
§4300900
Dzia�
85290001
Rozdzia�
Rozdzia�
Dzia� 75485228
§6050
Rozdzia� 90015
§4010
Rozdzia� 75412
§4260
§6050900
Dzia�
§4300
Rozdzia� 90001
Dzia� 754
§6050
Rozdzia� 90015
Rozdzia� 75412
§4260
§6050
§4300
146.500
z� z�
20.500
13.764
146.500
z� z�
13.764 z�
20.500 z�
13.764
z� z�
167.000
20.500 z�
146.500
z�
20.500 z�
146.500
z�
13.764 z�
20.500
z�
13.764 z�
20.500
15.000 z�
z�
13.764
z�
167.000
5.500 z�
20.500 z�
146.500
z�
20.500
20.500
z� z�
146.500
z�
20.500 z�
20.500
20.500
z� z�
15.000
z�
20.500
z� z�
167.000
5.500
146.500 z�
20.500
z� z�
146.500
20.500 z�
20.500
z� z�
15.000
20.5005.500
z� z�
§3
Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę
20.500 zł
§4
Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.940.070 zł, który
zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w wysokości 1.719.000 zł oraz
wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jest wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
w latach ubiegłych w wysokości 221.070 zł.
§5
Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości do 500.000 zł
b) finansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 1.719.000 zł
§6
Załącznik Nr l do Uchwały określa zaktualizowany wykaz „zadań
inwestycyjnych na 2007 rok.
§7
1. Przed dokonanymi zmianami budżet gminy wynosił:
a) po stronie dochodów
14.332.418,20 zł
b) po stronie wydatków
16.251.988,20 zł
2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:
a) po stronie dochodów
14.492.682,20 zł
b) po strome wydatków
16.432.752,20 zł
3. Załącznik Nr 2 do Uchwały określa przychody i rozchody budżetu
na 2007 r.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ryszard Kondrat - Przewodniczący Rady Miejskiej
UCHWAŁA Nr XIII/82/2007
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2008 i zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Pieszycach uchwala co następuje:
§1
Roczna stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 340 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 900 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton w zależności od liczb osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa
(w tonach)
nie mniej ni�
ca�kowita
mniej ni�
I
II
12
15
15
Stawka podatku
(w z�otych)
o� jezdna (osie jezdne) z
inne systemy zawieszenia osi
zawieszeniem pneumatycznym
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym za
równowa�ne
III
IV
DWIE OSIE
1.000
1.200
1.300
1.500
TRZY OSIE
12
25
1.400
1.600
Liczba osi i 25
dopuszczalna masa
ca�kowita
1.500 Stawka podatku
1.700
(w z�otych)
(w tonach)
I
II
III
IV
o� jezdna (osie jezdne) z
mniej ni�
nie mniej ni�
CZTERY
OSIE I WI�CEJ
inne systemy zawieszenia osi
zawieszeniem
pneumatycznym
12
31
1.900uznanym za
2.300
jezdnych
lub zawieszeniem
równowa�ne
31
2.150
2.400
I
II
III
IV
3)
od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
DWIE
OSIE
Liczba osi i dopuszczalna masa ca�kowita zespo�u
ci�gnik
Stawkazespołu
podatku (wpojazdów
z�otych)
+ naczepa,
ci�gnik balastowymasie
12lub siod�owy
15
1.000
1.200
przyczepą
o
dopuszczalnej
całkowitej
od 3,5
zpojazdów
naczepą
+
przyczepa
(w
tonach)
15
1.300
1.500
tony i poniżej
nie mniej 12
ni� ton 800 zł
mniej ni�
o� jezdna (osie jezdne)
TRZY
OSIE
Stawka podatku
Liczba
dopuszczalna
masa
ca�kowita
z zawieszeniem
inne systemy
siodłowego
i balastowego 1.400
przystosowanego
do używania
łącznie
4)osiodi12
ciągnika
25
1.600
(w z�otych)
(w tonach)
pneumatycznym
lub
zawieszenia
osi
z naczepą
przyczepą omniej
dopuszczalnej
całkowitej
o�masie
jezdna
(osie
jezdne)uznanym
z zespołu pojazdów:
ni�
nie mniej
zawieszeniem
jezdnych
25lubni�
1.500
1.700
inne systemyIV
zawieszenia osi
zawieszeniemIII
pneumatycznym
za równowa�ne
a) równej
12 ton do 36 IIton włącznie
I
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za
I
II
IV
CZTERY
OSIE Irównowa�ne
WI�CEJIII
b) powyżej
36 ton
DWIE OSIE
12
31
1.900
2.300
I12od liczby osi, dopuszczalnej
II
III
IV
masy
całkowitej
pojazdu
i
rodzaju
zawieszenia
w zależności
31
1.000
1.100
31
2.150
2.400
DWIE OSIE
stawki podatku
wynoszą:
31
1.450
1.900
12
15
1.000
1.200
TRZY OSIE
Liczba osi i dopuszczalna masa ca�kowita zespo�u
15
1.300
1.500
Stawka podatku (w z�otych)
pojazdów ci�gnik
12 siod�owy + naczepa, ci�gnik
40balastowy
1.400
1.800
TRZY OSIE
40+ przyczepa (w tonach)
1.800
2.400
o�1.400
jezdna (osie jezdne)
nie 12
mniej ni�
25 mniej ni�
1.600
inne
systemy
z zawieszeniem
25
1.500
1.700
Liczba osi i dopuszczalna masa ca�kowita zespo�u
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
II silnikowy (w
III
IV
pojazdów Inaczepa / przyczepa + pojazd
podatku (w z�otych)
jezdnych
zawieszeniemStawka
uznanym
tonach)
CZTERY OSIE I WI�CEJ
za równowa�ne
nie 12
mniej ni�
ni�
o�1.900
jezdna (osie jezdne)
31 mniej
2.300
I
II
III
z zawieszeniem
inneIV
systemy
31
2.150
2.400
DWIE OSIE
pneumatycznym
zawieszenia
osi
lub zawieszeniem
jezdnych
12
31
1.000
1.100
Liczba osi31
i dopuszczalna masa ca�kowita zespo�u
uznanym
1.450
1.900
Stawka podatku (w z�otych)
pojazdów ci�gnik siod�owy + naczepa, ci�gnik balastowy
za równowa�ne
TRZY OSIE
I + przyczepa (w tonach)
II
III
IV
12 ni�
40 ni�
1.400
1.800
o� jezdna
(osie jezdne)
mniej
nie mniej
JEDNA O� z zawieszeniem
inne
systemy
40
1.800
2.400
12
25
200
350
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
posiadają
5) od przyczepy
i naczepy, które łącznie z pojazdem
450silnikowym
600 dopuszjezdnych
zawieszeniem
uznanym
Liczba osi25
i dopuszczalna masa ca�kowita zespo�u
za równowa�ne
DWIE
pojazdów
naczepa
/ przyczepa
(w12OSIE
czalną
masę
całkowitą
od+7pojazd
ton isilnikowy
poniżej
ton 300
złStawka podatku (w z�otych)
I
II
III
IV
tonach)
12
38
600
1.300
łącznie z o�
pojazdem
silnikowym
posiadają
dopusz6) nie
odmniej
przyczepy
i naczepy,mniej
które
ni�DWIE OSIE
jezdna (osie
jezdne)
38 ni�
1.100
1.700
inne1.100
systemy
czalną masę12całkowitą zespołu pojazdów
31 TRZY OSIEz zawieszeniem
1.000
pneumatycznym
zawieszenia osi
31 12 ton do 36 ton włącznie
1.450
1.900
a) równą
12
38
1.100
1.300
lub zawieszeniem
jezdnych
TRZY OSIE uznanym
38
1.300
1.500
b) powyżej
36 ton
12
40
1.400
1.800
za równowa�ne
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
40
1.800
2.400
I
II
III
IV
stawki podatku wynoszą:
JEDNA O�
Liczba osi
12i dopuszczalna masa ca�kowita
25 zespo�u
200
350
Stawka podatku (w z�otych)
pojazdów 25
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w
450
600
tonach)
o� jezdna (osie jezdne)
mniej ni�DWIE OSIE
nie mniej ni�
12
38
600
1.300
inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia
pneumatycznym
38
1.100
1.700 osi
jezdnych
TRZY OSIElub zawieszeniem
uznanym
12
38
1.100
1.300
za równowa�ne
38
1.300
1.500
I
II
III
IV
12
25
25
12
38
38
12
38
38
JEDNA O�
DWIE OSIE
TRZY OSIE
200
450
350
600
600
1.100
1.300
1.700
1.100
1.300
1.300
1.500
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 500 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200 zł
§2
Zwolnić od podatku od środków transportowych samochody ciężarowe wymienione
w art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
związane wyłącznie z działalnością rolniczą .
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce.
§4
Traci moc Uchwała Nr XXIX/183/2005 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29
listopada 2005 roku w sprawie określenia w wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2006 i zwolnień od tego podatku.
§5
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Ryszard Kondrat - Przewodniczący Rady Miejskiej
15
Listopadowa sesja
fot. (red.)
12 podjętych uchwał to efekt
ostatniej sesji pieszyckiej Rady
Miejskiej, która odbyła się 29
listopada.
Najważniejsze z nich dotyczyły
zmian budżetu gminy Pieszyce na
rok 2007, zaopiniowania projektu
Uchwały Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego w sprawie likwidacji
Specjalistycznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
(SZOZCPiG) w Rościszowie oraz
określenia opłat lokalnych.
w zakresie terytorialnym obejmującym Pieszyce. Uchwałą numer
XIII/77/2007 podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Pieszyce oraz Uchwałą XIII/78/2007
podjęto decyzję w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy
Dolnej w granicach naszego miasta.
Plan obejmuje obszar 2,2 km położony
Ostatnia sesja RM odbyła się 29 listopada
Sesja rozpoczęła się od przyjęcia
protokołu z obrad poprzedniej sesji
Rady Miejskiej oraz wysłuchania
informacji w sprawie przekształcenia
Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie
w spółkę prawa handlowego pn. ”Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Dzierżoniowie”. Uchwałą nr XIII/73/2007
radni podjęli decyzję o likwidacji
nazwy ulicy „Słoneczna” w Rościszowie. Po likwidacji dotychczasowej
nazwy, nieruchomości przypisane do
tej właśnie ulicy, zostaną oznaczone
kolejnymi numerami porządkowymi
Rościszowa. Podjęto także decyzje o likwidacji drogi wewnętrznej
(XIII/74/2007) oraz przekazania
powstałych w ten sposób terenów na
rzecz Skarbu Państwa. Pozytywnie
zaopiniowano przedstawiony przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
projekt „Studium Ochrony przed
powodzią zlewni rzeki Bystrzyca”
w północno-wschodniej części Pieszyc. Obniżona została także średnia
cena skupu żyta, przyjęta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
na 2008 rok (XIII/81/2007). Za okres
trzech pierwszych kwartałów 2007
roku obniżono tę kwotę z 58,29 zł za
kwintal na 35,00 złotych. Podjęto także
uchwałę nr XIII/84/2007 o negatywnym zaopiniowaniu Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Specjalistycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób
Płuc i Gruźlicy w Rościszowie.
W wolnych wnioskach burmistrz
Pieszyc Mirosław Obal złożył wniosek o nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Pieszyce Adamowi Lizakowskiemu.
Wszystkie uchwały Rady Miejskiej publikowane są w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.bip.pieszyce.pl.
(red.)
Uchwała Nr XIII/83/2007
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie: udzielenia dotacji w 2007 r. na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ ,§ 7 Uchwały Nr VIII/46/ 2007
r. Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Miejska
w Pieszycach uchwala co następuje:
§1
1. Z budżetu Gminy Pieszyce na 2007 r. udziela się dotacji, w kwocie 25.000 zł,
na sfinansowanie prac konserwatorskich dla niżej wymienionych podmiotów, które
spełniły kryteria ich otrzymania:
14
a) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego w Pieszycach na „konserwację
trzech tarcz zegara wraz z przekładniami wskazówkowymi” kwota dotacji 8.400,00 zł,
b) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Pieszycach na „konserwację i rekonstrukcję instrumentu organowego i konserwacja prospektu organowego”
kwota dotacji 8.300,00 zł ,
c) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Nepomucena w Piskorzowie na „remont
dachu w zakresie naprawy i uzupełnienia więźby dachowej i impregnacji elementów
drewnianych, wykonanie obróbek blacharskich itp” kwota dotacji 8.300,00. zł .
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ryszard Kondrat - Przewodniczący Rady Miejskiej
Uchwała Nr XIII/80/2007
Rada Miejska w Pieszycach z dnia 29 listopada 2007 roku
W sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości,
opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1541 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 6 ust 12i 13, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pieszycach uchwala co następuje:
§1
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,48 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– od 1 ha powierzchni – 3,74 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni – 0,11 zł
d) pod wyciągiem narciarskim od 1m2 powierzchni gruntu za wyjątkiem gruntu
pod budynkami – 0,32 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,40 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od
1m2 powierzchni użytkowej – 14,31 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni użytkowej – 8,86 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,84 zł
3. Od pozostałych budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej
a) garaży – 6,37 zł
b) domów letniskowych – 6,37 zł
c) komórek i zabudowań gospodarczych – 1,02 zł
d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,37 zł
e) pozostałych nie wyszczególnionych – 6,37 zł
4. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.
3 – 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
§2
OPŁATA TARGOWA
1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku w następującej wysokości:
a) 5,00 zł przy korzystaniu z powierzchni targowiska do 4,5 m2 włącznie
b) 10,00 zł przy korzystaniu z powierzchni targowiska od 4,5 m2 do 9 m2 włącznie
c) 15,00 zł przy korzystaniu z powierzchni targowiska od 9 m2 do 18 m2 włącznie
2. Za korzystanie z powierzchni targowiska przekraczającej 18 m2 opłata za każdy
dodatkowy m2 wynosi 2 zł, ale nie więcej niż 631,94 zł
3. Do poboru opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Miejskiego
i Straży Miejskiej. Z tego tytułu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.
§3
1. Ustala się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
zaległości podatkowych i odsetek w drodze inkasa i ustala się prowizję dla inkasentów
i sołtysów, w następującej wysokości:
a) w Rościszowie i Kamionkach w wysokości 10 %
b) na pozostałym terenie gminy w wysokości 5%
2. Ustala się, że inkasa w/w podatków będą dokonywać:
a) na terenie Pieszyc - Tadeusz Szymczak; Renata Łysoń
b) na terenie sołectw – sołtysi
§4
Określa się wzory formularzy do ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości zawierające:
1) informację w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik Nr 1 do uchwały
2) deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – załącznik
Nr 2 do uchwały
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce.
§6
Uchwałę należy podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§7
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/184/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie:
1) określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów,
opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2006 rok
§8
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Ryszard Kondrat - Przewodniczący Rady Miejskiej
L. Dz. BRM 0053/67/2007
Pieszyce, dnia 28 listopada 2007 r.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - Pan Marek Łapiński
Przewodniczący Komisji Zdrowia Pan Paweł Wróblewski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Andrzej Łoś
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
w sprawie likwidacji Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc
i Gruźlicy w Rościszowie, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Pieszycach, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz uzasadnieniem likwidacji
przedstawionym przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego wyraża zaniepokojenie sposobem i pochopnością proponowanej likwidacji, a uzasadnienie uznaje dalece niewystarczające, wręcz błędne w
ocenie niektórych odległych skutków przekształcenia Zespołu i pozostawiające
wiele pytań. Projekt uchwały Sejmiku zakłada likwidację Specjalistycznego ZOZ
i wniesienie jego majątku tzn. nieruchomości i sprzętu medycznego, wyposażenia,
środków pieniężnych w kasie i rachunkach bankowych oraz zapasów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako aport. Biorąc pod uwagę charakter nieruchomości,
jej lokalizację w specyficznym mikroklimacie na obrzeżach Parku Krajobrazowego
Gór Sowich, styl architektoniczny, wartość zabytkową oraz obszar przyległego parku,
a co za tym idzie wielką wartość obiektu, nie tylko finansową, ale również historyczną
wyrażamy obawę o słuszność tej decyzji.
W dalszej części uzasadnienia Departamentu Polityki Zdrowotnej zakłada się
utrzymanie przez Spółkę „Juwiko” dotychczasowego zakresu świadczonych usług
medycznych w oparciu o płatnika publicznego tj. NFZ w ramach kontraktów, jak
również w ramach usług świadczonych komercyjnie. I tutaj również rodzą się poważne
wątpliwości. Obecnie w Zespole funkcjonuje Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddział
Opieki Paliatywnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
Poradnia Onkologiczna i Laboratorium. Jedynie Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy osiąga
Szpitala
dobre wyniki ekonomiczne. Pozostałe, a zwłaszcza Laboratorium są obciążeniem
finansowym dla Zespołu. Pytanie - czy Spółka z o.o. działając na zasadach rynkowych,
prowadząc „de facto” działalność gospodarczą będzie zainteresowana utrzymaniem
nierentownych struktur? Oczywiście nie, a najbardziej kosztochłonne Laboratorium
może być zlikwidowane w pierwszej kolejności, chociaż jest to jedyne w regionie
wałbrzyskim laboratorium wykonujące posiewy prątków gruźlicy. Podobny scenariusz
można przewidzieć dla pozostałych Oddziałów i Poradni. Obecnie przyjmują one
chorych najuboższych, których nie stać na dopłaty do opieki medycznej. Trudno przewidzieć, że ten stan rzeczy zostanie utrzymany przez spółkę. O komercji dla tej ogromnej
grupy chorych nie można nawet myśleć. Jaki będzie ich los, gdy władze samorządowe
zaniechają działań związanych z zapewnieniem opieki medycznej tej grupie chorych?
Z drugiej strony przeprowadzona w ostatnich miesiącach restrukturyzacja Zespołu
spowodowała oddłużenie jednostki dzięki czemu nie przynosi ona strat.
Prognozy kontraktów z NFZ przewidują bilansowanie się Zespołu w najbliższym
czasie, a biorąc pod uwagę stale wzrastający poziom finansowania usług medycznych należy
przewidywać możliwość dalszego funkcjonowania Zespołu w obecnym kształcie.
Oczywiście likwidacja nierentownych struktur przyszłej spółki musi skutkować
zwolnieniami pracowników o często bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Powodem zwolnień mogą być zarówno działania restrukturyzacyjne jak i niekorzystne oferty pracy np. dojazdy do odległego Sokołowska. Sytuacja ta powiększy i tak
wysokie w Gminie Pieszyce bezrobocie, które obecnie wynosi ok. 20%.
Członkowie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej nie zgadzają się z tezą, iż konsolidacja zakładów w jednej spółce „samorządowej” umożliwia strategiczne i długookresowe ich zarządzanie. Nie sądzimy, że tylko podmioty powstałe w wyniku konsolidacji
są w stanie sfinansować niezbędne zadania inwestycyjne ze środków pochodzących
z zysku i kredytów. Obecnie istnieje wiele źródeł pozyskiwania środków również dla
publicznych placówek głównie w ramach programów Unii Europejskiej. Szpital Chorób
Płuc i Gruźlicy w Rościszowie ma ponad 50-letnią tradycję w diagnozowaniu i leczeniu
gruźlicy. Obiekt pochodzi jeszcze z okresu przedwojennego i już wtedy leczono w nim
choroby płuc. Wynika to ze specyficznego, bardzo dobrego mikroklimatu do leczenia
tego typu schorzeń.
W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zachorowań na gruźlicę, która
nawiasem mówiąc jest najczęstszą przyczyną zgonu chorych na AIDS. Wykrywalność
schorzeń jest jednak niska i zależy w dużym stopniu od lokalizacji ośrodków pulmonologicznych. Choroba szerzy się głównie w środowisku osób ubogich, starszych,
schorowanych o obniżonej odporności organizmu.
Biorąc pod uwagę analizy demograficzne powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego, dla których szpital w Rościszowie położony jest najbliżej,
należy przewidywać wzrost zachorowań na gruźlicę i choroby płuc w tych rejonach.
Pacjenci wywodzą się najczęściej ze środowisk o niskim statucie społecznym i dla nich
dojazd do oddziału lub poradni odległych staje się trudny, a wręcz niemożliwy, zarówno
z uwagi na koszty jak i fizyczną niedyspozycję. Dlatego Komisja Zdrowia uważa, że
nie należy podejmować zbyt pochopnych decyzji mogących w konsekwencji utrudnić
dostęp pacjentów z gruźlicą i chorobami płuc do leczenia specjalistycznego.
W uzasadnieniu likwidacji SZOZChPiG nie znajdujemy merytorycznego planu
opieki specjalistycznej nad chorymi na gruźlicę i schorzenia płuc z wykorzystaniem
istniejącej lub nowopowstałej bazy diagnostyczno-leczniczej w regionie. Obawiamy
się, iż centralizacja usług medycznych w tym zakresie spowoduje utrudnienie dostępu,
głównie dla chorych z tzw. prowincji. Proces diagnostyki i leczenia chorego wymaga
wielokrotnych wizyt i podróży. Dlatego tak istotne jest utrzymanie obecnej dyslokacji oddziałów pulmonologicznych. Prosimy o uwzględnienie naszego stanowiska
w powyższej sprawie.
Z poważaniem Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Pieszycach Małgorzata Fiks oraz członkowie:
Wiesław Cholewa, Regina Drążczyk, Danuta Kaczor, Urszula Kordiak
Szanowni Mieszkańcy,
Pracownicy i Pacjenci Szpitala Chorób Płuc i gruźlicy w Rościszowie
Pragnę przedstawić Państwu negatywne stanowisko Urzędu Miejskiego
w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o likwidacji
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie. W dniu 19.11.2007 otrzymaliśmy stosowny projekt uchwały Sejmiku.
Z analizy przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmów
wynika, że Urząd Marszałkowski nie posiada określonego planu utrzymania
w placówce obecnych świadczeń medycznych.
Prywatyzacja placówki polegająca na jej połączeniu ze spółką prawa handlowego w Sokołowsku doprowadzi do komercjalizacji obecnych usług medycznych. Dlatego istnieje realne zagrożenie ich likwidacji lub przeniesienia do
oddalonego Sokołowska.
Skutki takiej sytuacji dotkną przede wszystkim pacjentów z terenu gminy
Pieszyce oraz powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego
i kłodzkiego, dla których dostępność do tych świadczeń będzie w przyszłości
bardzo utrudniona.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że szpital jest zakładem pracy zatrudniającym obecnie około 80 pracowników. Jest to kadra o wysokich kwalifikacjach,
wyspecjalizowana i doświadczona w realizowaniu obecnych świadczeń , która
w dużej części może utracić pracę.
Takie stanowisko potwierdza także mój udział w wielu spotkaniach:
1. Spotkanie w Urzędzie Miejskim w dniu 23.11.2007 z dyrektorem Szpitala
w sprawie aktualnej sytuacji placówki.
2. Udział mojego przedstawiciela w posiedzeniu Komisji Zdrowia przy Radzie
Miejskiej w dniu 26.11.2007.
3. Sesja Rady Powiatu w dniu 27.11.2007 podczas której przeprowadzono
szeroką rzeczową debatę zakończoną negatywną opinią wraz z uzasadnieniem
w powyższej sprawie.
4. Spotkanie w Rościszowie w dniu 30.11.2007 z pracownikami Szpitala oraz
dyrektorem i pracownikami Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
5. Spotkanie Rady Społecznej przy Szpitalu w Rościszowie w dniu 3.12.2007.
Szanowni Państwo,
Dzisiaj najważniejsze jest, aby mówić jednym głosem i łączyć wspólne
wysiłki w obronie Szpitala.
Pieszyce przeżywały już wcześniej likwidację Szpitala Zakaźnego, gdzie
dokładnie widać, że likwidować jest łatwo, ale odbudować niezwykle trudno.
Dzisiaj przed takim problemem stoi właśnie Szpital w Rościszowie.
Mirosław Obal - Burmistrz Miasta Pieszyce
Rościszów 04.12.2007
Do Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk
Komisja zakładowa NSZZ Solidarność przy Specjalistycznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie w dniu 04.12.2007
roku Uchwałą nr 1/2007 przekształciła się w Komitet Protestacyjny.
W dniu dzisiejszym Komisja Zakładowa wszczyna spór zbiorowy z pracodawcą w celu utrzymania dotychczasowych miejsc pracy w Szpitalu.
Komitet Protestacyjny zwraca się do Zarządu Regionu Dolny Śląsk o zagwarantowanie środków z funduszu strajkowego na prowadzenie akcji protestacyjnej
w obronie naszego zakładu pracy.
Podpisy Komisji Zakładowej:
Przewodnicząca Bożena Janeczko;
Z-ca przewodniczącego Iwona Radziewicz;
Regina Drążczyk; Elżbieta Chojniak; Jadwiga Brzeźna-Majorek
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach w sprawie wypowiedzi Burmistrza Pieszyc wyemitowanej w wiadomościach TV
Sudeckiej.
Szanowni Państwo pragnę ustosunkować się do wypowiedzi Burmistrza
Pieszyc, która została wyemitowana w wiadomościach TV Sudeckiej w materiale
dotyczącym konieczności przekształcenia szpitala w Rościszowie.
Otóż nieprawdą jest, że nie została zorganizowana żadna debata w tej
sprawie. Do takiego spotkania doszło w poniedziałek 26 listopada w Urzędzie
Miejskim w Pieszycach podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, która w zaistniałej sprawie jest merytoryczną komisją stałą Rady Miejskiej.
W posiedzeniu komisji udział wzięli:
- dyrektor szpitala w Rościszowie Pan Robert Zacher oraz
- dyrektor do spraw medycznych Pani Maria Szymańska - Ząbek.
Z mojej inicjatywy na posiedzenie Komisji Zdrowia zostali zaproszeni wszyscy Radni Rady Miejskiej, ponieważ uważałem, że takie bezpośrednie spotkanie
z przedstawicielami szpitala pozwoli posiąść pełną wiedzę, wypracować odpowiednie stanowisko oraz podjąć właściwą decyzję podczas obrad sesji. Spotkanie
to trwało od godz. 14 do godz. 19.
W rozmowie telefonicznej poinformowałem Burmistrza Pieszyc o posiedzeniu
komisji z udziałem wszystkich Radnych, dlatego nie ukrywam swojego zdziwienia,
że osoba sprawująca tak ważną funkcję w mieście próbuje przedstawić Przewodniczącego Rady Miejskiej jako osobę stojącą z boku, nie dostrzegającą problemu.
Oświadczam Państwu, że los Pacjentów oraz Pracowników szpitala w Rościszowie nie jest obojętny Radzie Miejskiej w Pieszycach, a tym samym nie jest
obojętny jej Przewodniczącemu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach Ryszard Kondrat
11
Szanowny Ksiądz Kanonik
Edward Dzik
Proboszcz parafii p.w. Św. Antoniego
w Pieszycach
Dzisiaj w tych szczególnych dniach obecności Jezusa Miłosiernego i na wspólnej Eucharystii dziękujemy za dar Twojego
10-letniego pobytu n naszej parafii.
Kapłaństwo nie jest sprawą tylko prywatną, dlatego
Jubileusz Księdza Proboszcza jest sprawą całej rodziny
parafialnej.
Dziesięć lat temu posłany zostałeś do naszego miasta przez
Biskupa Wrocławskiego, Jego Eminencję Księdza Kardynała
Henryka Gulbinowicza.
Dziesięć lat posługi w gminie Pieszyce to dziesięć lat ciężkiej pracy i dziesięć lat troski Księdza Proboszcza o parafian
i nasz wspólny dom. Pełnym oddaniem, zarówno na płaszczyźnie pracy duszpasterskiej z odpowiedzialnością dbając
o stronę duchową parafian, jak i troszcząc się o remonty
naszych Kościołów w Pieszycach i Kamionkach zdobyłeś serca
mieszkańców.
Dzień dzisiejszy jest wspaniałą okazją do podziękowania za
wszelkie dobro jakie wnosisz Księże Proboszczu w nasze życie.
Z okazji Jubileuszu 10-lecia pracy duszpasterskiej w parafii
p.w. Św. Antoniego w Pieszycach pragnę złożyć Księdzu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, wielu łask
i opieki Bożej.
Dziękujemy Bogu za dziesięć lat posługi duszpasterskiej
Księdza Proboszcza wśród nas.
Z wyrazami szacunku
Mirosław Obal - Burmistrz Miasta Pieszyce
fot. UM Pieszyce
W niedzielę 9 grudnia ciepłe słowa w stronę proboszcza skierował
m.in. Prezes Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Antoniego w Pieszycach
– Krzysztof Kręt
10 LAT
To już 10 lat
W niedzielę 9 grudnia podczas Mszy świętej odbyła
się uroczystość obchodów 10-lecia objęcia Parafii św.
Antoniego w Pieszycach przez księdza Proboszcza
Edwarda Dzika.
Z tej okazji księdzu proboszczowi najlepsze życzenia
złożyli m.in. członkowie Akcji Katolickiej przy parafii p.w.
Św. Antoniego w Pieszycach wraz z prezesem Krzysztofem Krętem, dyrektor Zespołu Szkół w Pieszycach Teresa
Solińska, Danuta Sitnik - przedstawiciel Rady Powiatu,
w imieniu mieszkańców Pieszyc Burmistrz Mirosław Obal
oraz Urszula Kordiak i Mirosław Bogucki.
- Warto być Waszym proboszczem, choćby dla tej krótkiej
chwili – mówił podczas mszy ks. proboszcz. A jak szybko
minęło te 10 lat, obrazują prezentowane fotografie.
1999 r. - Pielgrzymka do Wadowic,
Krakowa i Łagiewnik
Lato 2002 - rozpoczęcie prac
remontowych
UM Pieszyce
Fot.: archiwum Parafii
(red.)
Fot.: archiwum Parafii
30 listopada 1997 - na mocy decyzji Jego Eminencji Ks. Henryka Gulbinowicza nowym proboszczem parafii Św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach
został ks. kanonik Edward Dzik. Uroczystego wprowadzenia dokonał
12
ks. dziekan Franciszek Foks
Szanowny Księże Proboszczu
Fot.: archiwum Parafii
Fot.: archiwum Parafii
Wpatrując się w Twoją posługę kapłańską pragniemy z całego
serca powiedzieć „Bóg Zapłać”. Nie sposób słowem wypowiedzieć uczuć wdzięczności za wszelkie zaangażowania za ofiarne
kształtowanie naszych sumień i postaw, za zbliżenie nas do Boga
i pogłębienie naszej wiary, za optymizm i dobre kapłaństwo, za
życie Chrystusowymi przykazaniami miłości. Za braterską pomoc
i życzliwość okazywaną stowarzyszeniom i grupom parafialnym,
ale i każdemu z nas.
Pracując 10 lat w naszej parafii zrobił Ksiądz Proboszcz dużo
dobrego na rzecz naszej świątyni, poczynając od remontu dachu,
wieży , elewacji, odnowienia ławek, kapitalnego remontu kościoła
w Kamionkach, nagłośnienia, uporządkowania cmentarzy, generalnego remontu plebani i wielu innych. Książe Proboszczu prowadzisz parafię wzorowo, służysz jej wiernie podejmując kolejne
wyzwania gospodarcze. Wiele czasu spędzasz w konfesjonałach,
szturmujesz niebo za młodymi, którzy ulegają demoralizacji, za
rodzinami rozbitymi i zagrożonymi. Pamiętasz też o ludziach
starych, samotnych i na emigracji. Organizując pielgrzymki
integrujesz parafian. Księże Proboszczu jesteś dobrym gospodarzem, pokazujesz, że może być porządek. Uświadamiasz nam,
że estetyka pomaga też w wierze, fascynujesz się przyrodą. Za
to wszystko bardzo Cię doceniamy.
Dziękujemy za wszelkie duszpasterskie odwiedziny, za trud
odkrywania przed nami daru Ewangelii. Dzięki za wszystko.
Dziękujemy za gospodarską troskę o nasze świątynie, pozostałe
obiekty parafialne oraz ich otoczenie. Dziękujemy za wszelkie
dobro i za niestrudzone budowanie jedności, za każde udzielone
błogosławieństwo i udzielony sakrament, za pomysłowość i zapał.
Dziękujemy także mamie Księdza za wychowanie syna, który
dzisiaj jako Proboszcz służy naszej parafii.
Życzymy, aby spełniły się Twoje pomysły i zamierzenia, aby
dalsze kapłaństwo było wypełnione miłością i ofiarą. Niech Jezus
Miłosierny udzieli Ci dzięki naszej modlitwie obfitych łask i darów,
a Maryja matka kapłanów wyprasza dobre zdrowie i przygarnia Cię
do swojego serca. W imieniu całej wspólnoty parafialnej, a szczególnie członków Akcji Katolickiej i jej sympatyków zapewniamy
Cię Księże Proboszczu, że doceniamy Twoją pracę duszpasterską
i charytatywną. I dlatego Księże Kanoniku - nasz Proboszczu
- mówimy: Tu jest Twoje miejsce. Tu jest Twój Dom!
Szczęść Boże!
Krzysztof Kręt
Prezes Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Antoniego
w Pieszycach
20 lipca 1999 r. Kolonia w Nidzicy zorganizowana dla ministrantów
i dzieci ze scholii.
2006 r. Wmurowanie kamienia węgielnego w mury budowanej
Przychodni Miejskiej
Edward Dzik
Ur. 11.08. 1950 r. we Wrocławiu jako najstarszy syn swoich
rodziców. Pochodzi z rodziny
robotniczej. Lata dzieciństwa
spędził w Radwanicach, tam
ukończył Szkołę Podstawową
i spotkał ks. Prałata Franciszka
Bieleckiego. Maturę zdawał
w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym we Wrocławiu przy ul.
Młodych Techników, gdzie wcześniej ukończył Zasadniczą Szkołę Ks. Edward Dzik 10 lat temu
Zawodową. Po odbyciu służby
wojskowej w latach 1970-1972 rozpoczął studia w Seminarium
Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 20
maja 1978 r., a pierwszą Jego placówką, przez 5 lat, była parafia
w Namysłowie. Tam ks. Edward spotkał ks. Aleksandra Matykę,
który wywarł wielki wpływ na Jego osobowość. Następnie
przeniósł się do Wrocławia. Drugim ważnym proboszczem
w życiu księdza Edwarda Dzika był ks. Czesław Majda. Był
z nim podczas wznoszenia świątyni p.w. św. Maksymiliana,
który to kościół poświęcił Ojciec Św. Jan Paweł II. Kościół ten
stał się pomnikiem Kongresu Eucharystycznego.
We Wrocławiu ks. Edward Dzik pracował też jako dyrektor Domu Księży Emerytów. Kolejnym oddanym Kościołowi Proboszczem, który stanął na drodze Jego duchowego
rozwoju, był ks. Ryszard Szkoła w Sanktuarium Królowej
Rodzin w Wambierzycach. W 1993 r. ks. Edward Dzik został
proboszczem w Wierzbnie koło Oławy w parafii Św. Mikołaja,
skąd w dniu 30 listopada przeniesiony został do Pieszyc - do
parafii św. Antoniego.
Fot.: archiwum Parafii
Drogi Księże Proboszczu,
15 marca 2005 roku, w dniu mojego przyjazdu do parafii świętego Jakuba w Pieszycach był pogrzeb – wspomina
ks. Sławomir Białobrzeski. - Ksiądz Edward poprowadził
go, żebym nie rozpoczynał swojej pracy w nowej Parafii od
pogrzebu. Ten gest pamiętam do dziś. Cały czas staramy
się współpracować: wspólna procesja Bożego Ciała, Droga
Krzyżowa ulicami miasta. Ustalamy terminy I Komunii Świętej, rekolekcji, spowiedzi, żeby się nie nakładały, bo mamy
świadomość, że Pieszyce to małe miasto. Ludzie mają rodziny
w obydwu parafiach. Obecnie Ksiądz Dzik pomaga przy
opracowaniu obchodów jubileuszu 750-lecia parafii Świętego
Jakuba Apostoła, który przypada w 2008 r. – podsumowuje ks.
Sławomir Białobrzeski.
Fot.: archiwum Parafii
Pieszyce, 9 grudnia 2007 roku
Droga Krzyżowa ulicami miasta
13

Podobne dokumenty

pobierz - umpieszyce.nazwa.pl

pobierz - umpieszyce.nazwa.pl gminy. Na dzień dzisiejszy (22.II) do naszej klasy „chodzi” 539 pieszyczan, ale liczba ta powiększa się z dnia na dzień. Przyłącz się do nas! Łukasz Bodziony/(red.)

Bardziej szczegółowo