Krótko o Python`ie 1 ”Witaj Świecie” w świecie Python`a

Komentarze

Transkrypt

Krótko o Python`ie 1 ”Witaj Świecie” w świecie Python`a
Laboratorium ”Robotyki mobilnej” 1 1
Piotr Kowalski
Paweł Musialik
17 kwietnia 2011
Krótko o Python’ie
Python jest jezykiem:
1. interpretowanym,
2. dynamicznym,
3. ogólnego przeznaczenia / między platformowym,
4. wspiera kilka paradygmatów programownia: jest imperatywny, zorientowany obiektowo
oraz w mniejszym stopniu funkcyjny, oraz
5. modnym.
1
”Witaj Świecie” w świecie Python’a
Inaczej niż zwykle podczas nauki nowego języka programowania, nie zaczniemy od wydrukowania na ekranie pojedynczego ”Hello World!”. Byłoby to za proste.
Zadanie
1. Wczytaj kolejno swoje nazwisko oraz imię przypisując je do zmiennych,
2. wyświetl napis ”Witaj <imie> <nazwisko>".
Przykład działania programu
Podaj swoje nazwisko: Kowalski
Podaj swoje imie: Piotr
Witaj Piotr Kowalski
Referencje
1. wejście/wyjście w języku Python http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/
Input_and_output
2. zmienne w języku Python oraz napisy http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/
Variables_and_Strings
1
Na podstawie kursów MIT OCW http://ocw.mit.edu
1
2
Liczby pierwsze
Często spotykanym zadaniem obliczeniowym jest wygnerowanie potencjalnej odpowiedzi
oraz sprawdzenie jej pod względem poprawności. Zastosuj tą technikę.
Zadanie Napisz program znajdujący n-tą (np. 1000-czną) liczbę pierwszą. Do tego celu
możesz wykorzystać poniższe wskazówki:
1. zainicjuj zmienne,
2. wygneruj wszystkie nieparzyste liczby całkowite > 1 – będą to potencjalne liczby pierwsze,
3. dla każdej wygenerowanej liczby sprawdź czy liczba dzieli się przez liczbę większą od
1 bez reszty – do tego celu możesz wykorzystać dzielenie modulo a%b.
4. jeśli liczba kandydująca jest liczbą pierwszą wydrukuj jakąś informację na ekranie i
zmodyfikuj odpowiednie zmienne (stan),
5. zakończ obliczenia po osiągnięciu odpowiedniego warunku wykonania pętli.
Referencje
1. 1000 pierwszych liczb pierwszych http://primes.utm.edu/lists/small/1000.txt.
2. Lista http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Lists.
3. Pętle i warunki:
• http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Decision_Control"
• http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Conditional_Statements
• http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Loops
3
Wszechobecny ciąg liczb Fibonacci’ego
Przypomnienie – ciąg fibonacciego to ciąg zdefiniowany następująca dla n ∈ N:
fib(n) =



0
1


fib(n)
gdy n = 0
gdy n = 1
w p.p.
Zadanie Napisz procedury obliczające n-ty wyraz ciągu Fibonacciego:
1. rekurencyjnie – ładny zapis, formalny, zgodny z definicją, bardzo wolny,
2. iteracyjny – szybki
3. przetestuj je.
2
(1)
Referencje
1. Funkcje i procedury http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Functions.
4
Wczytywanie liczb z ekranu
Często zdarza się, że program, który napisaliśmy musi działać pomimo błędów użytkownika. Np. czasami musimy zadbać aby wartość podana przez użytkownika programu była
typu całkowitego. Jak to zrobić skoro nie ma typów?
Zadanie Napisz procedurę sprawdzającą czy podana przez użytkownika wartość jest typu
całkowitego. Jeżeli tak to zwraca True jeżeli nie to False.
Referencje
1. Wyjątki i ich przechwytywanie: http://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/
Exceptions.
3

Podobne dokumenty