132 321 0

Komentarze

Transkrypt

132 321 0
1. Ile dzielników ma liczba 13:
a) 2
b) 6
c) 12
d) 24
c) 25
d) 100
c) 0
d) nieskończenie wiele
c) 13
d) 26
c) 2
d) 3
c) 600 001
d) 432 800
c) D
d) L
c) rozwarty
d) wklęsły
2. Wielokrotnością liczby 25 nie jest:
a) 1
b) 0
3. Ile wielokrotności ma liczba 13:
a) 1
b) 2
4. Dzielnikiem liczby 26 nie jest:
a) 2
b) 6
5. Najmniejsza liczba pierwsza to:
a) 0
b) 1
6. Która z poniższych liczb nie pasuje do pozostałych:
a) 400
b) 1900
7. Która z podanych liczb nie jest podzielna przez 50:
a) M
b) XXV
8. Miara, którego kąta jest wielokrotnością liczby 10?
a) pełny
b) ostry
9. W miejsce kratki wpisz taką cyfrę, aby utworzona liczba była podzielna przez 3:
132
□
10. W miejsce kratki wpisz taką cyfrę, aby utworzona liczba była podzielna przez 10:
□
321 0
11. Uzupełnij luki:
a) Liczba jest podzielna przez …………………………, jeśli jej ostatnia cyfra to 5 lub 0.
b) Liczba jest podzielna przez 25, jeśli ………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Liczba jest podzielna przez ……………………….., jeśli suma cyfr dzieli się przez 3.
d) Liczba jest podzielna przez 100, jeśli ………………………………………………………………………………………………………………………………
e) Liczba ……………………………… – to liczba, która ma tylko dwa dzielniki 1 i samą siebie.
12. Mama kupiła w kwiaciarni bukiet kwiatów, składający się z róż, lilii i gerber. Lilii było tyle, ile liczb pierwszych
podzielnych przez 7, gerber tyle, ile dzielników ma liczba 11, a róż tyle, ile liczb pierwszych większych od 19, ale
mniejszych od 47. Ile kwiatków poszczególnych gatunków było w bukiecie?
Odp: ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbyły się 776 roku p. n. e., w 753 roku p. n. e. założono Rzym, a w roku
79 p. n. e. nastąpił wybuch wulkanu Wezuwiusz. Która z dat jest liczbą podzielną przez 3?
Odp: ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Przygotowując uroczystość szkolną, rozmieszczono krzesła w 15 rzędach po 14 krzeseł. Ile krzeseł
przygotowano na uroczystość?
Odp: ………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podobne dokumenty