Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i

Komentarze

Transkrypt

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i
Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na
Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego
Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020
Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem
wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,
przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!
W trakcie bezpłatnej porady indywidualnej można:

uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego
Europejski Fundusz Społeczny w obszarze aktywizacji zawodowej i aktywnej integracji, w tym
Działanie 6.1,
6.2
oraz
Poddziałanie
7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014+,

dowiedzieć się, jak można skorzystać ze wsparcia unijnego,

poznać dotychczasowe efekty oraz dobre praktyki EFS,

otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,

uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe,
dokumenty i wytyczne programowe).
W szczególności zapraszamy osoby powyżej 29. roku życia, dla których dedykowane jest wsparcie
w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i, oraz osoby szukające wsparcia w zakresie włączenia
społecznego w ramach Priorytetu Inwestycyjny 9i.
Sobota, 25 lutego 2017 r., w godzinach od 10:30 do 12:30
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Kontaktowy WRPO 2014+ WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Podobne dokumenty