Rok V nr 3 (50) marzec 2011r

Komentarze

Transkrypt

Rok V nr 3 (50) marzec 2011r
Rok V nr 3(50) marzec 2011 r.
miesięcznik, pismo bezpłatne
Etiuda katyńska
– ppor. Robert Buchcik (17.08.1909 – 21.04.1940)
ISSN 1897–3566
Wójt Gminy Mieczysław Rączka
Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Olma
zapraszają
na uroczystości z okazji 1 rocznicy
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem,
w której zginęła Polska Delegacja
z Prezydentem RP Panem Lechem Kaczyńskim,
które odbędą się w dniu
10 kwietnia 2011 roku (niedziela)
Program:
Pułk Strzelców Podhalańskich /fot. ze zbiorów K.Neściora/
16.04.1938 r. w Bielsku, u inspektora szkolnego Oskara Szmidta spotkali się dwaj nauczyciele: Eugeniusz Pałka i Robert Buchcik. Podpisali
podobnie brzmiące prośby o przeniesienie służbowe: Eugeniusz Pałka
ze Szkoły Powszechnej im. dr Michała Grażyńskiego w Bystrej Śląskiej
do Szkoły Powszechnej nr 6 w Wielkich Hajdukach (dziś Chorzów Batory),
a Robert Buchcik odwrotnie. Życiowe losy Pałki to temat na odrębną, polską
opowieść. Pochodzący z Mazańcowic Buchcik od 8 lat uczył na Górnym Śląsku,
a w okolice Bielska wracał motywowany koniecznością pomocy starszym już
rodzicom, prowadzącym wraz z jego siostrami gospodarstwo rolne. W 1929 r.
ukończył z bardzo dobrymi wynikami Seminarium Nauczycielskie w Białej i został
skierowany do pracy w szkole w Wielkich Hajdukach.W 100-lecie Powstania
Listopadowego w 1930 r. złożył przysięgę wojskową w Batalionie Podchorążych
Rezerwy Piechoty w Krakowie, a w 1931 r. odbył praktykę wojskową w 4 Pułku
Strzelców Podhalańskich (4psp) w Cieszynie, do którego kilkakrotnie w latach
1932-1937 przybywał na letnie ćwiczenia, zostając w 1934 r. podporucznikiem
rezerwy. Już jako nastolatek, wzorem sławnego Eugene Sandowa ćwiczył kulturystykę, która wówczas była w Polsce dyscypliną raczkującą. Dodajmy do tego
opisu pedantyczną dbałość o schludny wygląd, dokładność, ale i wyrozumiałość,
dobroć. Do Bystrej Śląskiej przybył w rok po ukończeniu prestiżowego Instytutu
Pedagogicznego w Katowicach i obok kierownika szkoły Zygmunta Maciejczyka był tu w ostatnim przedwojennym roku szkolnym najlepiej wykształconym
nauczycielem. 24.08.1939 r. ppor. Robert Buchcik stawił się do koszar swej
macierzystej jednostki, w Cieszynie. Objął dowództwo 3 plutonu w 2 kompanii I
batalionu strzelców 4psp. Batalionem tym dowodził jeden z najlepszych oficerów
21 Dywizji Piechoty Górskiej, mjr Franciszek Perl. Rankiem 1 września blokowali
niemieckie oddziały próbujące przekroczyć Olzę. Na rozkaz wycofali się dopiero
popołudniu, wysadzając mosty na tej rzece. W odwrocie na główną linię obrony
zorganizowali w Ogrodzonej udaną zasadzkę na oddziały niemieckiej 45 Dywizji
Piechoty. Tam po ostrzelaniu przeciwnika pierwszy raz poszli do walki na bagnety.
Dokończenie na stronie 2.
w Kościele Parafialnym w Wilkowicach
oraz pod Krzyżem Smoleńskim,
ul. Wyzwolenia w Wilkowicach
09.30 – Msza Św. w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem (Kościół Parafialny pw. Świętego Michała Archanioła
w Wilkowicach, ul. Kościelna).
Po Mszy Świętej wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia
kwiatów pod Krzyżem koło Pomnika ku czci Bohaterów Odrodzenia
Ojczyzny w Wilkowicach. Zbiórka delegacji do 20 minut od zakończenia
mszy w Wilkowicach, pod Urzędem Gminy.
Wszystkie organizacje, stowarzyszenia, szkoły, koła oraz osp proszone są o przybycie wraz ze sztandarami.
Najlepszy polski skoczek,
Adam Małysz,
!
kończy swoją sportową karierę
Uhonoruj jego odejście na emeryturę !!!
Zapuść, doklej lub
domaluj wąsy !!!!!!!
i spotkaj się z nami
27 marca 2011 roku
(niedziela) o godz. 12.30
na skoczni narciarskiej
przy ul. Ochota w Bystrej
Zrobimy wspólne zdjęcie
i wyślemy Adasiowi !
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem Jarosławem
Kretem pt. „Ziemia Święta” w dniu 11 kwietnia 2011 roku o godzinie
19:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach.
Ciąg dalszy ze strony 1.
Etiuda katyńska
– ppor. Robert Buchcik (17.08.1909 – 21.04.1940)
Tablica pamiątkowa na kościele
pw. WNPM w Bystrej /fot. autora/
Robert Buchcik
/fot. ze zbiorów T.Buchcika/
5 września zwycięsko odpierają natarcia Niemców pod Mogilanami w okolicach
Krakowa. Następnego dnia brawurowym atakiem odbili Bochnię umożliwiając innym
jednostkom dywizji odwrót na linię Dunajca. Kolejno toczą ciężkie walki z czołgami
niemieckiej 2 Dywizji Pancernej pod Radłowem i Kolbuszową. Po przekroczeniu
Sanu i Tanwi ścierają się ponownie z niemiecką 45 DP. Przepędzają Niemców
atakiem pod Cewkowem, zmagają się w nierównych już bojach pod Oleszycami i
Dzikowem , prąc do Lwowa. Część 4 psp przebija się z okrążenia by wziąć udział w
I bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Walczą w lasach pod Łuszczaczem i Ulowem.
20 września pod Bełżcem kończy się amunicja. Dowódca pułku, ppłk Bronisław
Warzybok rozkazuje zniszczenie ciężkiej broni, ukrycie sztandaru jednostki. Ppor.
Buchcik w 240 osobowym oddziale dowodzonym przez por. Smrokowskiego podejmuje próbę przebicia się w kierunku Włodzimierza. Docierają do miejscowości
Uhnów, gdzie skutecznie odpierają niemieckie ataki. 25 września otaczani przez
wojska radzieckie dzielą się na mniejsze grupy i próbują przedzierać do Rumunii,
na Węgry lub na zachód, do domu. Smrokowskiemu się powiedzie. Zostanie w
Polskich Siłach Zbrojnych dowódcą 1 Samodzielnej Kompanii Komandosów. Mjr
Perl, ranny, ucieknie z niewoli niemieckiej by wraz z synem w grudniu 1939 r.
podążyć przez zieloną granicę do Wojska Polskiego we Francji, gdzie ponownie
odznaczy się w walce. Buchcik otoczony przez Rosjan zostaje wzięty do niewoli
i w listopadzie osadzony w obozie w Kozielsku. Spotyka tu znajomych oficerów,
m.in. nauczycieli z Bielska, Pszczyny i Chorzowa. W obozie zmagania z warunkami
bytowania i natrętną sowiecką rzeczywistością. Nadzieje na dobrą zmianę losu
wiosną. Początek kwietnia. Odjeżdżają pierwsze transporty w nieznane. Roberta
Buchcika rosyjski żołnierz wyczytał 20.04.1940 r. Pakowanie, rewizja, przejazd
ciężarówkami do stacji w Kozielsku. Pociąg, trzystu kilkudziesięciu jeńców stłoczonych w więziennych wagonach, wyrusza o godz.16. 21 kwietnia o 8 rano
staje na stacji w Smoleńsku. Niebawem ruszają do odległego o 20 km Gniezdowa.
Wyładunek do więźniarki, przejazd do ośrodka wypoczynkowego NKWD w Katyniu,
tam potwierdzenie tożsamości, ostatnia rewizja. Droga do dołu śmierci wymuszona
przez dwóch funkcjonariuszy i kata ze smoleńskiego NKWD. Miał 30 lat. Uczył
polskie dzieci. W końcu maja 1943 r. lekarz Jerzy Wodzinowski, członek Komisji
Technicznej PCK, badał w Lesie Katyńskim doczesne szczątki „podporucznika
piechoty Roberta Buchcika, syna Andrzeja, nauczyciela szkoły powszechnej z
Bystrej Śląskiej”. Z kieszeni munduru, w okładce jednego z dokumentów znaleziono
ułożoną na kartoniku i oklejoną celofanem czterolistną koniczynę, pochodzącą
najpewniej z beskidzkich łąk. Pochowano Go w VI Bratniej Mogile. Jeden wśród
ponad 4400 Polaków na tym cmentarzysku.
W 1948 r. mieszkańcy Bystrej umieścili Jego nazwisko na tablicy wmurowanej
w ścianę Kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, naprzeciw szkoły,
w której uczył. Dzisiaj poprawiamy na niej datę i przyczynę. Z szacunku dla
Prawdy i Osoby.
Bogdan Ścibut
e-mail:[email protected]
2
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach
W związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50 LECIA
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO zwraca się z prośbą do wszystkich
zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym
kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone
medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” o zgłaszanie chęci wzięcia
udziału w uroczystości w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia
25, I piętro-pokój 310 lub telefonicznie pod numerem 033/499-00-77 wew. 310.
Prosi się wszystkich zainteresowanych o składanie zgłoszeń
w terminie do dnia 31 maja 2011 r.
Głos Gminy Wilkowice
wójt informuje
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi:
1.Sfinalizował transakcję, potwierdzoną aktem notarialnym, sprzedaży
gruntów w wilkowickiej strefie przemysłowej firmie LENKO z Bielska-Białej.
2.Wziął udział w Walnych Zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
innych organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszej gminy.
Stowarzyszenia te podsumowały działalność za rok 2010 i jednocześnie
nakreśliły plany oraz stawiały sobie cele na rok bieżący. Na zebraniu w OSP
Meszna, pan Wójt podziękował za wieloletnią służbę, na stanowisku Prezesa
OSP Meszna, dh Stanisławie Siudzie. Jednocześnie życzył nowo wybranej pani
prezes dh Jadwidze Giertler, wielu sukcesów i satysfakcji z piastowania tego
odpowiedzialnego stanowiska.
3.Wziął udział w Konwencie Wójtów Powiatu Bielskiego, który ponownie poświęcony był problematyce prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie
powiatu bielskiego, w myśl nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
4.Ogłosił przetargi na:
STOWARZYSZENIA GMINY WILKOWICE
CZYLI POZYTYWNY PRZEJAW AKTYWNOŚCI MIESZKANCÓW
Co to za organizacje i czym się zajmują możesz Drogi
Mieszkańcu dowiedzieć się choćby wtedy, gdy wyje
syrena strażacka, gdy smakujesz regionalne specjały na
dniach naszych sołectw, gdy również masz okazję poczytać
opracowanie o historii swojej miejscowości albo też dostrzec
i zachwycić się zmieniającą rzeczywistością, w której żyjemy.
Jednak nawet te najbardziej charakterystyczne i spektakularne efekty działalności organizacji z terenu Gminy Wilkowice
nie są wstanie oddać pełnej i rzeczywistej roli, jaką odgrywają
ludzie tworzący te instytucje.
Ale zacznijmy od początku. W związku z odbywającymi w pierwszych miesiącach 2011 roku zebraniami sprawozdawczymi niekiedy połączonymi z wyborami
do organów statutowych Naszych stowarzyszeń, miałem okazję jako zaproszony
gość poznać dokładnie ich specyfikę, osiągnięcia oraz plan działania. Przysłuchując
się szczególnie sprawozdaniom Zarządów poszczególnych organizacji mogę z
całą stanowczością stwierdzić, że ich działalność jest bezdyskusyjną wizytówką
Naszej Gminy. Wypada choćby wspomnieć o wydarzeniach kulturalno-społecznych,
które w wielu przypadkach nie miałyby racji bytu, bądź wręcz wypadałyby „blado”.
Stoję na stanowisku, że należy jasno powiedzieć, że nie chodzi tylko o należytą
reprezentację i obecność, ale o zaangażowanie od tych najbardziej prozaicznych
kwestii do wzięcia na swe barki całej tzw. „czarnej roboty”.
Zadania poszczególnych organizacji różnią się od siebie i nie sposób ich tutaj
wszystkich zaprezentować. W tej kwestii odsyłam do poszczególnych statutów.
Jest jednak jedno kryterium, które pozwala jednakowo spojrzeć na te instytucje,
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Wilkowice!
Serdecznie dziękuję Państwu za poparcie, jakim obdarzyliście mnie
w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. Głosy, które otrzymałem pozwoliły mi zająć drugie miejsce na liście nr 2 w okręgu 1 (Buczkowice, Szczyrk,
Wilkowice). Ze względu na rezygnację z mandatu radnego Pana Mirosława
Szemli, w dniu 24 lutego br. zostałem zaprzysiężony i otrzymałem mandat
radnego powiatu bielskiego.
Od lat angażuję się w pracę społeczną w Gminie Wilkowice. Jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, Członkiem Rady Sołeckiej
w Bystrej oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”. Corocznie organizuję m. in. Dni Bystrej. Byłem inicjatorem
i pomysłodawcą utworzenia medalu „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa
Powiatu Bielskiego”. Pracuję w kapitule przyznającej ten medal. Udzielam się
również w Zarządzie Gminnym OSP w Wilkowicach oraz w komisjach przy
Zarządzie powiatowym i wojewódzkim. Stale współpracuję z klubami sportowymi oraz organizacjami działającymi na terenie Gminy Wilkowice. Posiadam również doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.
- Zakup kruszywa do utrzymania dróg gminnych w 2011 r.,
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice – zadanie nr A3” Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Meszna na terenie Gminy Wilkowice”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Wilkowice,
- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej
budowy obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna na działce PGR
598 z przeznaczeniem na funkcje społeczno- kulturalne,
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice – zadanie nr A3,
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10 - I i II etap,
- Świadczenie usług koparko-ładowarką kołową na terenie Gminy Wilkowice.
UG
mianowicie finansowanie. Otóż u ogromnej większości organizacji są to składki
członkowskie i darowizny. Ten mechanizm tym bardziej pozwala z dumą i podziwem
spojrzeć choćby na ubiegłoroczne osiągnięcia poszczególnych Stowarzyszeń. Jestem
przekonany, iż każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że pozyskana złotówka przez te
organizację zostaje w efekcie realizowanych przedsięwzięć pomnożona wielokrotnie,
choćby poprzez pracę własną i pełne zaangażowanie członków, tak aby najmniejsze
chociaż przedsięwzięcie, przy ograniczonym i niejednokrotnie nieoszacowanym
budżecie mogło zostać należycie i właściwie wykonane. Cieszy fakt coraz większej
aktywności Naszych organizacji w konkursach ogłaszanych przez Samorząd Gminy
Wilkowice na realizację zadań publicznych. Oceniam, że wydatkowanie tych środków
budżetowych przynosi dobre rezultaty i jest niewątpliwie dodatkowym bodźcem do
budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywną działalność mieszkańców
w ramach poszczególnych organizacji. Optymizmem napawa również fakt pozyskiwania funduszy przez Stowarzyszenia Gminy Wilkowice ze środków zewnętrznych,
polskich jak i europejskich. Mam w tym miejscu taką osobistą ambicję, aby tego typu
wydarzenia, które w dobitny sposób podnoszą prestiż organizacji dotyczyły z roku na
rok coraz liczniejszej rzeszy instytucji.
Wypada Nam podziękować raz jeszcze tym wszystkim, którzy w swoim życiu
znajdują czas dla innych, dla najbliższego otoczenia, a w końcu dla całej społeczności gminnej. Dziękujemy zarówno tym, którzy w organizacjach o przeszło 100
letniej działalności służą mieszkańcom, jak i tym którzy podjęli te starania niedawno.
Dziękujemy wreszcie, że pracując w ramach funkcjonujących organizacji dajecie
pewien wzór dla pozostałych mieszkańców, aby swoją aktywność zagospodarowywać z myślą o innych, z myślą o Naszej Gminie.
Z poważaniem
Bartosz Olma
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Jeżeli chcą Państwo skomentować artykuł, bądź podzielić się przemyśleniami
proszę o maile na adres: [email protected]
Wielokrotnie opracowywałem i pozyskiwałem środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego na różnego rodzaju kursy, które jak dotąd, podniosły kwalifikację ponad
70 Mieszkańców Gminy Wilkowice. Jako Radny Powiatu
bielskiego pragnę zająć się przede wszystkim sprawami
bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia kryzysowego
w razie klęsk żywiołowych, ale także każdą inną sprawą dotyczącą Mieszkańców naszej gminy, która będzie wymagała
interwencji w Radzie Powiatu bielskiego.
Szanowni Państwo, w związku z tak odpowiedzialną funkcją, jaką będę pełnić
przez najbliższe 4 lata, reprezentując Gminę Wilkowice wyrażam gotowość do
współpracy zarówno z organizacjami, jak i Mieszkańcami naszej gminy. Dołożę
wszelkich starań, aby Rada Powiatu bielskiego nie pozostała obojętna na Państwa
sprawy.
Wszystkie sugestie z Państwa strony proszę kierować na adres mailowy radny.
[email protected] lub telefonicznie pod numer 663 766 951.
Za wszelkie uwagi z góry dziękuję!
Z poważaniem
Grzegorz Gabor
Radny Powiatu Bielskiego
Głos Gminy Wilkowice
3
Informacja z działalności
Gminnej Spółki wodnej
Wilkowice
Dotyczy: zbiórki publicznej przeprowadzonej
przez Przedszkole Publiczne w Bystrej
Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr SK.KW-007/11, znak pisma SK.0717006/11 z dnia 10.02.2011r. dyrektor Przedszkola Publicznego w Bystrej podaje wyniki zbiórki publicznej
polegającej na sprzedaży losów podczas loterii fantowej, przeprowadzonej w trakcie zabawy karnawałowej
w dniu 12.02.2011r. w godzinach od 19.00 do 24.00, zorganizowanej w Domu Strażaka w Bystrej.
1. Dane dotyczące zebranych środków. W wyniku sprzedaży 63 losów pozyskano kwotę
w wysokości 630,00 zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.
2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie zbiórki
publicznej. W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 590,00 zł. którą w całości przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od rodziców w formie rzeczowej.
3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej. Całkowity dochód z loterii fantowej
przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.
Dorota Imielska
dyr. PP w Bystrej
4
Głos Gminy Wilkowice
Gminna Spółki Wodna Wilkowice działa na podstawie
Statutu zatwierdzonego przez Starostę i wpisanego
do Katastru Wodnego. Satut opracowany jest na podstawie ustawy „Prawo Wodne” opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 115 poz. 1129 z dnia 18.07.2001roku z
późniejszymi zmianami. Członkami Spółki są mieszkańcy
i osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy.
Podstawowym zadaniem Spółki Wodnej jest utrzymanie
i konserwacja istniejących urządzeń melioracyjnych tj. rowów
melioracyjnych i odwadniających, drenaży gruntów i użytków
rolnych, wylotów drenarskich. Należy podkreślić, że tylko
część rowów na terenie gminy jest objęta administracją
Spółki Wodnej. Rowy przydrożne, większe potoki jak np.
Mesznianka mają innych aministratorów lub nie mają ich
wcale. Spółka nie ma obowiązku utrzymywania takich
rowów. Podobnie wygląda sprawa drenażu. Spółka zajmuje sie konserwacją drenażu, który był wykonywanych w
ramach kompleksowej drenacji gruntów rolnych w latach
minionych. Nie wykonuje nowych drenaży, nie konserwuje
prywatnych kanałów odprowadzających deszczówkę itp.
Należy zaznaczyć że zarówno sieć drenarska ja i i rowy
melioracyjne nie są własnością Spółki. Są własnością właściciela gruntu i do jego obowiązków należy ich utrzymywanie
w należytym stanie. Jeżeli jednak właściciel gruntu jest
członkiem Spółki wówczas ten obowiązek przejmuje Spółka.
Spółka realizuje swoje zadania z pieniędzy pochodzących
z wpłat dokonanych w danym roku przez jej członków.
Wysokość składek określona jest na corocznym walnym
zebraniu. Każdy członek spółki ale również, co należy
wyraźnie zaznaczyć, osoby nie będące członkami spółki
wodnej a odnoszące korzyści z jej urządzeń lub przyczyniające sie do zanieczyszczenia wody są obowiązane do
opłacania składek na ich konserwację. Z tego wynika wprost
– ile nazbiera spółka, tyle może wydać na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracyjnych. A jak duże są potrzeby? Najlepiej
pokazała ubiegłoroczna powódź. Zamulone ciągi i wyloty drenarskie, wyrwy na potokach, naruszone ubezpieczenia brzegów.
Czy należy płaci? Tak, bo do kogo się zwraca poszkodowany
w razie wystąpienia awarii? Do spółki. Leży to w interesie
każdego, niezależnie czy mieszkającego wyżej czy niżej - bliżej
odbiornika. A wód które trzeba odprowadzić jest coraz więcej.
Przybywa połaci dachowych, wybrukowanych podwórek,
przydomowych oczyszczalni ścieków, utwardzonych dróg itd.
W każdym przypadku wody opadowe odprowadzane są do
jakiegoś odbiornika najczęściej rowu melioracyjnego albo bezpośrednio albo za pomocą sieci drenarskiej. Jeżeli urządzenia
te mają spełniać swoje zadanie ktoś musi je konserwować. Stan
urządzeń melioracyjnych jest różny, szczególnie tam gdzie są
podłączone do nich ścieki. Włączanie ścieków do rurociągów
drenarskich oraz do rowów jest nielegalne i jest jedną z najczęstszych przyczyn występowania awarii na sieci drenarskiej.
Opłaty nie są wysokie. A im więcej uda sie zebrać tym
skuteczniejsze będzie działanie urządzeń melioracyjnych.
Od wielu lat składka utrzymywana jest na tym samym poziomie i wynosi 24,00 zł do 0,5 hektara. W roku ubiegłym Spóła
wykonała ubezpieczenie faszyną fragmentów dwóch rowów
na terenie sołectw Meszna i Wilkowice. Wykonała kilkanaście
napraw sieci drenarskiej. Szczegółowe informacje odnośnie
działalności Spółki może uzyskać każdy członek Spółki w jej
siedzibie w Bielsku-Białej na ul. Sobieskiego 105( tel. 33 8125642).
Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. Całość środków
przeznaczana jest na cele Statutowe.
,,DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM?’’
W życiu człowieka na wszystko jest właściwa pora,
kiedy najlepiej coś się rozumie, najgłębiej przeżywa. Jeżeli
małego dziecka nie nauczy się obcować z książką, będąc
dorosłym człowiekiem rzadko po nią sięgnie. Nie powróci
do klasyki literatury dziecięcej, bo nie będzie miał na to
czasu, ani ochoty. Wczesne kontakty dziecka z książką są
bardzo ważnym składnikiem jego prawidłowego rozwoju
i źródłem wiedzy o otaczającym świecie. Słuchanie bajek
czytanych przez dorosłych bogaci słownictwo dzieci, mobilizuje je do zadawania pytań, rozmów na temat przeczytanego utworu. Dostarcza dzieciom wzorców pięknej mowy
, a często mobilizuje je do tworzenia własnych opowiadań,
bajek i wierszy, uczy poprawnej dykcji, dopinguje do ćwiczeń ortofonicznych. Dobrze rozwinięta mowa oznacza
lepsza, sprawność intelektualną, a to z kolei wpływa na
umiejętność kojarzenia, wnioskowania, analizowania, na
logiczne myślenie małego dziecka. Warto również zwrócić
uwagę na to , że mały człowiek, który często obcuje z
książką , częściej po nią sięgnie w przyszłości. Jest bardziej
zainteresowany słowem pisanym, dąży więc do poznawania liter, odczytywania wyrazów, zdań do pogłębiania
swojej wiedzy i zaspokajania ciekawości poznawczej.
Książka w przeciwieństwie do telewizji daje możliwości powrotu do tego, co je ciekawi, może pytać
i uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące pytania. Dzięki
wspólnym bajkowym seansom umacnia się więź między dzieckiem i rodzicem, co z pewnością zaowocuje
w przyszłości, kiedy to dziecko do najbliższych będzie
się zwracało o pomoc, poradę, a nie będzie jej szukać
wśród obcych.
Nasze Przedszkole dba o to, aby kontakt dzieci z literaturą
był coraz większy. Uczestniczymy w programie ,,KLUBU
CZYTAJACYCH PRZEDSZKOLI’’ w ramach kampanii
,,Cała Polska czyta dzieciom’’. Ponadto codziennie w
każdej grupie trwa co najmniej 20 minutowe czytanie
wybranej bajki lub wiersza wybitnych poetów, miedzy
innymi J. Tuwima, J. Brzechwy. Często odwiedzamy
Gminną Bibliotekę, bierzemy udział we wspólnym
czytaniu wybranych książek, konkursach i quizach dotyczących przeczytanych utworów dzieci w specjalnym
kolorowym kąciku czytelniczym mogą spokojnie oglądać
wybraną przez siebie książkę lub czasopismo dla dzieci.
Panie bibliotekarki ze spokojem i uśmiechem patrzą na
,,bałagan’’ pozostawiony w kąciku przez dzieci.
KONKURS PLASTYCZNY
„BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU”
ROZSTRZYGNIĘTY.
Końcem ubiegłego roku firma ALDA z Wilkowic
postanowiła zorganizować konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży, tematem którego będzie,
szeroko rozumiane, bezpieczeństwo na stoku.
Chcąc zainteresować pomysłem jak największą
liczbę młodych plastyków ALDA zwróciła się
do Wójta Gminy Wilkowice o współorganizację
konkursu.
W styczniu Alda wraz z Gminą Wilkowice ogłosiły
rozpoczęcie konkursu plastycznego. Informacje na
temat konkursu pojawiły się na stronach internetowych firmy ALDA oraz Gminy Wilkowice, na tablicach
informacyjnych oraz zostały przekazane do szkół
i przedszkoli z terenu gminy. Prace konkursowe
można było składać w siedzibie firmy ALDA od 15
stycznia do 28 lutego br.
Od lewej Wójt Gminy Mieczysław Rączka, laureaci konkursu,
Pan Stanisław Damek przedstawiciel sklepu.
Na konkurs wpłynęły 54 prace plastyczne, w tym
34 od dzieci z przedszkoli oraz 16 od uczniów szkół
podstawowych. Zgodnie z regulaminem konkursu
została powołana czteroosobowa komisja, w której
znaleźli się: przedstawicielka firmy ALDA Alicja
Zaczyk, przedstawiciel przedszkola z Wilkowic Alicja
Jakubiec, przedstawicielka szkoły podstawowej z
Wilkowic Barbara Włodarz oraz przedstawiciel Urzędu
Gminy Maciej Mrówka. Obrady komisji przebiegły
W naszych oczach głośne czytanie jest ważniejsze
niż było kiedykolwiek w przeszłości, ponieważ chroni
dziecko przed uzależnieniem od telewizora i komputera.
Jest alternatywą dla pseudowartości lansowanych przez
masową kulturę. Pamiętajmy, że nawyki umysłowe,
przekonania i system wartości powstają we wczesnym
dzieciństwie. Dlatego nie zapominajmy i nie usprawiedliwiajmy się brakiem czasu i książek: Czytajmy Swoim
Dzieciom, biblioteka jest niedaleko przedszkola .
Nauczycielki Przedszkola Publicznego
w Wilkowicach
Dorota Wyporkiewicz, Paulina Szymanek
bardzo spokojnie, a ich wynikiem było jednogłośne
przyznanie miejsc w poszczególnych kategoriach.
Laureatami konkursu z przedszkoli zostali:
I miejsce – Aleksandra Trela
II miejsce – Patrycja Stec
III miejsce – Maria Jakubiec
oraz ze szkół podstawowych:
I miejsce – Maria Ptaszek
II miejsce – Nina Kumorek
III miejsce – Rafał Grabowski
We wtorek 15 marca br. w siedzibie firmyALDAw Wilkowicach, przy ulicy Żywieckiej 158 odbyło się uroczyste wręczenie
nagród dla zwycięzców konkursu. Laureaci konkursu otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, które wręczone
zostały przez przedstawiciela firmy Pana Stanisława Damka
oraz przez Wójta Gminy Mieczysława Rączkę. Dla każdego
uczestnika konkursu przygotowano dyplom.
W okresie letnim organizatorzy planują organizację
kolejnej, drugiej edycji konkursu, którego tematem będzie bezpieczeństwo w sportach letnich. M.Mrówka
Chcesz ograniczyć wizyty w urzędzie?
Zdobądź podpis elektroniczny CC SEKAP za darmo!!!
Aby uzyskać podpis CC SEKAP należy zgłosić się
osobiście do Punktu Rejestracji (Urzędu Rejestracji)
mieszczącego się w Urzędzie Gminy w Wilkowicach
(Biuro Obsługi Klienta na parterze).
Należy zabrać ze sobą:
• dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
na którym widnieje numer PESEL czyli: dowód
osobisty, paszport lub prawo jazdy.
• nośnik, na którym zostanie zapisany podpis CC
SEKAP – pen drive
W Punkcie Rejestracji pracownik dokona weryfikacji tożsamości i przygotuje wniosek oraz umowę o
świadczenie usług certyfikacyjnych dla subskrybentów.
Po podpisaniu umowy zostanie wygenerowany
podpis CC SEKAP i zapisany na przyniesiony nośnik.
Kolejnym krokiem jest założenie skrzynki kontaktowej na stronie www.sekap.pl. Aby tego dokonać należy
kliknąć w zakładkę Logowanie. Skrzynka kontaktowa
działa na zasadzie podobnej do skrzynki e-mail i w
przyjazny sposób umożliwia korespondencję z urzę-
dem, sprawdzanie stanu załatwienia sprawy. Więcej
informacji o działaniu skrzynki znajdziemy w dziale
Pomocy. Pełna lista usług dostępnych w projekcie
znajduje się w Katalogu usług, a lista urzędów
objętych projektem znajduje się w zakładce Urzędy.
Więcej informacji można uzyskać w:
Urzędzie Gminy w Wilkowicach (Biuro Obsługi
Klienta – parter) oraz pod numerem tel. 33 499-0077 wew. 121 lub zadając pytanie drogą mailową na
adres: [email protected]
Dziękujemy za przekazanie szkole 1% od podatku! Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, Pan Andrzej Pobożny, serdecznie
dziękuje Wszystkim, którzy przekazali naszej placówce 1% od podatku w ubiegłym roku. Dzięki Państwa decyzji otrzymaliśmy kwotę 2 252,50 zł, z czego 500 zł
to pakiet gwarantowany. Na potrzeby uczniów pozostaje kwota 1752, 60 zł. Dziękując za procent zeszłoroczny Prosimy o przekaz tego typu w bieżącym roku.
Zespół Promujący Szkołę
Głos Gminy Wilkowice
5
Młodzi Egiptolodzy ze Szkoły Podstawowej w Bystrej
Uczniowie klas piątych wzięli udział w
warsztatach archeologicznych zorganiz o w a n y c h w Zamku
Sułkowskich w BielskuBiałej. Wszyscy chcieli
zostać badaczami kultury starożytnego Egiptu.
Oczywiście zajęcia te, w sposób ciekawy i praktyczny poszerzyły zdobytą
wcześniej wiedzę na lekcjach historii. Oglądaliśmy film poświęcony najnow-
szym, sensacyjnym odkryciom polskich naukowców w Dolnym Egipcie oraz
zapoznaliśmy się z dziejami cywilizacji egipskiej. Pod czujnym okiem państwa
Chorążych – archeologów, każdy z uczestników wylepił z gliny naczynie i figurki
egipskie. Nauczyliśmy się odczytywania hieroglifów. A nawet podjęliśmy
próby – udane! - wykonania własnych zapisów tym pismem i każdy piątoklasista potrafi już podpisać się używając prawdziwych hieroglifów! Wyjazd
na warsztaty uważamy za bardzo udany. Ciekawa tematyka, bardzo interesująco i atrakcyjnie przekazana wiedza, dodatkowo urozmaicona zajęciami
praktycznymi, które wydobyły talenty uczniów, sprawiły, że wróciliśmy bardzo
zadowoleni i z dumą prezentujemy efekty pracy.
ZESPÓŁ PROMUJĄCY SZKOŁĘ
Promocja książki
czesnych. Książka oparta jest na materiałach źródłowych Archiwum w Bielsku-Białej
i Cieszynie, kronikach Jana Halamy i ponad trzydziestu pozycji książkowych. Materiały
przedstawione w książce zostały skonsultowane przez historyka, członka TPB, Panią
Joannę Szkoda-Stworę oraz zadiustowane przez polonistkę, Panią Jadwigę Otrząsek,
również członka TPB. Materiały związane z historią Bystrej były też konsultowane
z dyrektorem Muzeum Techniki w Bielsku-Białej, historykiem, Panem Piotrem Kenigiem,
Jerzym Polakiem i autorem monografii Bielska-Białej, Panem Idzim Panic.
Byłoby dobrze, gdyby książka ta znalazła się w każdym domu w Bystrej. Starsi znajdą w
niej wiele śladów własnej przeszłości, a dla młodych oprócz sposobności do zaznajomienia
się z historią, przyczyni się do ugruntowania poczucia lokalnego patriotyzmu. Wierzę, że
przedmiotowa książka przyniesie Państwu wiele satysfakcji i przyjemności z dorobku
naszych przodków. Uroczystość została połączona z prezentacją sylwetki i twórczości Juliana Fałata z okazji 100-lecia pobytu malarza w Bystrej. Młodzież gimnazjum
zaprezentowała występ artystyczny, w którym przedstawiła prozę życia znanego artysty.
Na zakończenie uroczystości wybrane osoby zabrały głos, prezentując krótką recenzję
pozycji książkowej. Na tym spotkanie dobiegło końca. KZ
W grudniu 2010 roku odbyła się promocja książki autorstwa Jadwigi Kolarczyk
na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Wilkowice – Mieczysław Rączka,
Przewodniczący Rady Gminy – Bartosz Olma oraz radni Gminy Wilkowice.
Książka pt. „Kalendarium historyczne Bystrej” powstała w wyniku realizacji oferty TPB
na wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury, podjętego w ramach konkursu
ogłoszonego przez Wójta Gminy Wilkowice. Publikacja ukazała się jako podsumowanie
dwudziestopięcioletniej działalności TPB. Realizacja tego przedsięwzięcia nie była łatwa.
Powodem tego są wielkie niedostatki źródłowe, co związane jest z dotkliwymi zniszczeniami, jakie miasto Bielsko wielokrotnie dotykały. Jeszcze nawet na początku XIX
wieku Bielsko po raz kolejny niemal doszczętnie spłonęło, ogień strawił także archiwa.
Braki źródeł dotyczą nie tylko epok starych, bo zniszczenia przyniosła także II wojna
światowa. Mimo ogromnego wysiłku nie udało się zgromadzić wszystkich informacji
z kilkusetletniej przeszłości Bystrej. Trudności sprawiało także opisanie czasów współ-
Warsztaty językowe w Londynie na bis
W pierwszym tygodniu lutego uczniowie z Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej
(szesnastoosobowa grupa) po raz drugi uczestniczyli w warsztatach językowych
w Londynie. W ciągu tych kilku dni brytyjska metropolia dała się poznać właściwie
od podszewki. Panorama miasta oglądana z wysokości katedry św. Pawła i „Londyńskiego Oka” uwodziła połączeniem zmyślnych kształtów panoszącego się szkła
i monumentalnej bryły kamienia. Odpowiednie ułożenie stóp na południku zerowym
w Greenwich pozwalało dotknąć wschodniej i zachodniej półkuli równocześnie.
Zwiedzający mogli też bez trudu przemieszczać się w czasie: uczestniczyć w symulowanym trzęsieniu ziemi, zajrzeć w oczy dinozaurom (Muzeum Historii Naturalnej,
Muzeum Nauki), zadumać się nad losem mumii spoczywającej od wieków w egipskim
sarkofagu czy poczuć obecność okrutnego Henryka, którego duch pewnie ciągle
panoszy się między murami Tower. Zupełnie innych wrażeń dostarczało zwiedzanie
muzeum Madame Tussauds. Móc przez chwilę dotknąć i utrwalić na fotografii idealną
woskową rekonstrukcję znanej postaci czy idola to prawdziwa frajda. W programie
wycieczki, podobnie jak poprzednio, znalazł się również spacer po parku św. Jakuba z „Big Benem” w tle oraz oglądanie imponujących murów królewskiej siedziby.
Elżbieta II co prawda nie zaprosiła nas na herbatę (odpowiednie zawieszenie flagi
wskazywało na jej nieobecność), mogliśmy natomiast płynąć Tamizą, która jest
jej własnością oraz uczestniczyć przez kilkanaście minut w obradach brytyjskiego
parlamentu. Warunkiem wstępu do Westminster Abbey była oczywiście rutynowa
Zaśpiewali po angielsku po raz trzeci
Festiwal Piosenki Angielskiej, organizowany corocznie przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach, wpisał się już na stałe w gminny kalendarz imprez. W tym roku
odbył się on 17 lutego pod hasłem: „Fall In love”, czyli: „Zakochaj się”.
Do konkursu zgłosiło się 17 uczestników z czterech szkół naszej gminy: Szkoła
Podstawowa w Wilkowicach, Zespół Szkolno –Przedszkolny w Mesznej, a także
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bystrej. Uczniowie rywalizowali w trzech
kategoriach: soliści, duety oraz zespoły. Jury przyznało dwa pierwsze miejsca
w kategorii „soliści”: dla Estery Kowalcze z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Mesznej oraz dla Martyny Śliwy z Gimnazjum w Bystrej.
6
kontrola osobista i zrobione na
szybko, ale dodające całej sytuacji powagi, czarno-białe zdjęcie,
które zabraliśmy ze sobą na
pamiątkę. Pamiątki i zakupy (na
miarę kieszonkowych możliwości) też znalazły swoje miejsce
w programie. Luty to dogodna
pora by na Oxford Street czy
Piccadilly Circus kupić sobie za całkiem przyzwoitą kwotę na przykład markowe buty
lub koszulkę, nie mówiąc już o zachwycającej aromatem herbacie.
Relacjonowane warsztaty, oprócz atrakcji turystycznych, dają też sposobność
do interesujących obserwacji o charakterze antropologicznym. I nie chodzi
tutaj tylko o londyńską ulicę – konglomerat nacji, kolorów i stylów, wolne wstępy
do większości muzeów czy autobusy i metra, którym też zdarza się zepsuć, ale
przede wszystkim o życie prywatne. Najistotniejszym założeniem programowym
wycieczki jest bowiem kontakt z żywym językiem mieszkańców Londynu, dlatego
jej uczestnicy mieszkali u rodzin brytyjskich (czasem ich korzenie sięgały aż
Jamajki czy Pakistanu). To doskonała okazja, by sprawdzić swoje umiejętności
lingwistyczne w sytuacjach codziennych. A wrażenia? Na pewno niezapomniane.
Dowodem – wspomnienia, relacje na szkolnym korytarzu, fotografie na portalach
internetowych oraz decyzja o włączeniu warsztatów do programu edukacyjnego
szkoły na stałe.
Agnieszka Trzopek i Halina Magiera
W kategorii „zespoły” pierwsze miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej
w Wilkowicach w składzie: Emilia Januła, Klaudia Gorzela oraz Dominika Kliś.
Nagrodę zdobył duet reprezentowany przez Marię Bieniek oraz Michała Tórz
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej.
Dzięki sponsorom wspierającym nasz Festiwal (Szkoła Podstawowa w Wilkowicach,
Wydawnictwo Pearson Longman, Wydawnictwo Macmillan oraz sklep Euro z Bystrej)
wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Podziękowania należą się wszystkim
opiekunom i nauczycielom przygotowującym młodych piosenkarzy do występów. Organizatorkami konkursu były nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach - Anna
Węgrzyn i Beata Jędryka. Organizatorom oraz uczestnikom konkursu gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Zespół Promujący Szkołę
Głos Gminy Wilkowice
Szkoła Podstawowa w Wilkowicach „Szkołą Odkrywców Talentów”
Ministerstwo Edukacji Narodowej nazwało rok szkolny 2010/2011 Rokiem
Odkrywania Talentów. W związku z powyższym każda placówka w Polsce może
starać się o uzyskanie tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”. Szkoła zainteresowana projektem winna opisać formy pracy z uczniami zdolnymi i przedstawić ich
osiągnięcia na różnorodnych konkursach.
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach pomagają uczniom utalentowanym rozwijać swe zdolności praktycznie od pierwszej klasy. Uczniowie mogą
uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, artystycznych czy wolontariacie
w postaci WOŚP. Wielu z nich zostaje laureatami konkursów na poziomie: międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Uczniowie
biorący udział w konkursach poszerzają swoją wiedzę, uczą się samodzielnie
poszukiwać różnorodnych wiadomości w książkach, internecie czy czasopismach.
W związku z dużą ilością laureatów, głównie z j. polskiego, matematyki, przyrody,
KRONIKA POLICYJNA
• Między 4 a 5 lutego, w Wilkowicach przy ul. Swojskiej, miało miejsce włamanie
do zbiornika paliwa koparki, skąd skradziono 310 litrów oleju napędowego
o wartości ok. 1500 złotych. Sprawcy, mieszkańcy Bystrej, zostali zatrzymani
na gorącym uczynku popełnienia podobnego przestępstwa na terenie BielskaBiałej. Łącznie udowodniono im kilkanaście tego typu przestępstw.
• 5 lutego miało miejsce włamanie do budynku w budowie w Mesznej, skąd
skradziono 150 metrów przewodów elektrycznych, o wartości ok. 3000 zł. Tego
samego dnia miało miejsce włamanie do budynku przy ulicy Borowej, skąd
skradziono 6 metrów przewodu elektrycznego.
• Źle skończyła się podróż dwóch nieletnich, którzy nie posiadając uprawnień do
kierowania pojazdami oraz będąc w stanie nietrzeźwości, uciekali przed policyjnym
radiowozem samochodem marki Opel Vectra, po wcześniejszym niezatrzymaniu się
do kontroli. Ich ucieczka zakończyła się na barierce mostu nad rzeką Białą przy ul.
Zdrojowej w Bystrej. Pasażer pojazdu z ciężkimi obrażeniami kręgosłupa pozostaje
w dalszym ciągu na leczeniu, natomiast kierujący pojazdem podjął dalszą ucieczkę
przed policjantami, lecz wskakując do koryta rzeki złamał nogę i tylko dzięki pomocy
policjantów nie utopił się. Teraz kierowca samochodu będzie odpowiadał przed sądem ds. nieletnich z art. 177 §2 KK, art. 178 §1 KK, art. 160 §1 KK. Natomiast rodzic
nieletniego za niedopełnienie obowiązków spoczywających na właścicielu pojazdu
i udostępnieniu samochodu osobie nie posiadających uprawnień do kierowania
odpowie z art. 96 §1 pkt 2 kodeksu wykroczeń.
• 9 lutego, z terenu szpitala w Bystrej dokonano kradzieży łyżki do koparki
o wartości 2200 zł.
plastyki, muzyki, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach postanowili
zgłosić placówkę do projektu ministerialnego.
8 marca 2011 roku nasza placówka - jako pierwsza szkoła w powiecie bielskim
- została umieszczona na elektronicznej mapie Polski (dostępna na stronie MEN)
i tym samym otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Z sukcesu cieszymy się wszyscy. Pan Sławomir Kowalski, senator RP, w liście do
dyrektora szkoły, Pana Andrzeja Pobożny, pisze: „Serdecznie gratuluję Państwu otrzymania miana Szkoły Odkrywców Talentów. Tytuł ten wskazuje na wielkie zaangażowanie
każdego z Was w rozwój indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży, w olbrzymi
wkład pracy i czasu, jaki poświęcacie poznaniu nawet najskrytszych marzeń Waszych
wychowanków. Dzięki takiej postawie nasze dzieci mogą bez ograniczeń rozwijać swoje
własne talenty i pasje. Dziękuję Państwu za olbrzymi wkład pracy, za poświęcony czas,
za uśmiechy młodych ludzi”.
Zespół Promujący Szkołę
• W dniach z 11 na 12 lutego przy ul. Do boru n/n sprawcy włamali się do samochodu Citroen Jumper, skąd skradli radioodtwarzacz samochodowy, przedłużacz
elektryczny, skrzynkę narzędziową oraz inne drobne przedmioty o wartości 1448 zł.
• Dwaj nieletni mieszkańcy Bystrej i Wilkowic oraz ich kolega z Rybarzowic zostali
zatrzymani kierując samochodem marki VW Golf bez posiadania uprawnień do
kierowania pojazdami, czym narazili przechodzących w tej okolicy pieszych na
niebezpieczeństwo utraty życia, bądź zdrowia. Za co odpowiedzą z art. 160 §1
oraz 217 §1 KK przed sądem rodzinnym i nieletnich.
• 18 lutego w Bystrej przy ul. Krętej n/n sprawcy dokonali kradzieży 3 pojazdów
typu quad i skutera śnieżnego Arctic o łącznej wartości 80.000 zł
• 21 lutego n/n sprawca w Bystrej ul. Ochota dokonał kradzieży zawieszonej
na ramieniu torebki z zawartością dokumentów i pieniędzy (ok. 70 zł), na tzw.
„wyrwę”. Podobne zdarzenie odnotowano 5 marca na ul. Bocznej w Bystrej oraz
8 marca w Bystrej na ul. Klimczoka.
• 4 marca w Bystrej, na terenie gimnazjum n/n sprawcy dokonali kradzieży 4
monitorów komputerowych z sali komputerowej i zniknęli bez śladu. Wartość
monitorów wyceniono na 2000 złotych.
• 10 marca zatrzymano mężczyznę, bez stałego miejsca pobytu, który usiłował
dokonać kradzieży elementów metalowych wyposażenia budynku przeznaczonego do rozbiórki pod budowaną drogę ekspresową S69.
• Pomiędzy 5 a 12 marca nastąpiła kradzież z włamaniem do budynku gospodarczego przy ul. Zaułek w Wilkowicach, skąd skradziono maszynkę do
strzyżenia trawy, podkarszarkę, 2 przewody elektryczne i inne drobne narzędzia
powodując straty ok. 1000 zł.
• 16 marca dokonano zatrzymania mieszkańca Bielska-Białej, który w sklepie
Euro w Bystrej dokonał kradzieży 35 sztuk czekolad o łącznej wartości 300 zł,
sprawca odpowie z art. 278 §1 KK.
Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej na www.wilkowice.pl
Jeżeli bliskie są Państwu sprawy: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy społecznej – w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości,
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społecznościami, rozważcie Państwo naszą propozycję:
LKS „Klimczok – Bystra” prosi uprzejmie o przekazanie 1% z podatku od dochodu
Konto bankowe: BS Bystra 22 8133 0003 0000 0361 2000 0001 LKS „Klimczok – Bystra”, ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra, tel./fax 033/8 171 231
Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra” (rok założenia 1922) jest organizacją pożytku publicznego (0000213857 KRS)
NASZA SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM
dlaczego warto posłać 6- latka do naszej szkoły już teraz?
- program nauczania w klasie 1 przystosowany jest dla potrzeb i możliwości dzieci
sześcioletnich (odpowiada dawnemu programowi zerówki),
- klasy są małoliczne, co zapewnia lepszy kontakt nauczyciela z dzieckiem (w przyszłym
roku, kiedy do szkoły pójdą zarówno 7 jak i 6- latki, klasy będą bardziej liczne),
- zajęcia klas najmłodszych odbywają się na odrębnym piętrze budynku,
- specjalnie dla wygody rodziców staramy się o wydłużenie godzin pracy świetlicy szkolnej,
- wnętrza sal przystosowane są dla małego dziecka, posiadają doskonałe, nowoczesne wyposażenie,
- funkcjonują różnorakie koła zainteresowań dające możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań dziecka (m. in. koło turystyczne, zajęcia artystyczne,
umuzykalniające, przyrodnicze, filatelistyczne),
- zajęcia sportowe dla dzieci odbywają się w komfortowych warunkach na sali gimnastycznej a w miarę możliwości na świeżym powietrzu, w parku lub na boisku trawiastym,
- prowadzone są bezpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- w ramach projektu Radosna Szkoła powstała u nas sala zabaw, doskonała dla
rozwoju motoryki, koordynacji a przede wszystkim dla relaksu i dobrej zabawy
najmłodszych uczniów,
- prowadzone są zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze z wychowawcą (dla
dzieci z trudnościami w opanowywaniu wiadomości lub chcących uzupełnić
braki spowodowane chorobą),
- organizujemy wyjazdy na Zieloną Szkołę,
- kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo naszych uczniów, posiadamy całodobowy system monitoringu.
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Synów Pułku
43-360 Bystra, ul. Klimczoka 68, tel/ fax. 33 8171222, e-mail: [email protected]
Głos Gminy Wilkowice
7
OTWARCIE NOWEJ PRACOWNI TELEPATOLOGII
W dniu 3.03.2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni telepatologii. To
druga po Zakopanem tak nowocześnie wyposażona placówka w Polsce. Zakupiony
sprzęt pozwala na kompleksowe rozpoznawanie chorób klatki piersiowej szczególnie
chorób nowotworowych. Badanie wycinków tkankowych pobranych podczas operacji
staje się teraz dokładniejsze, szybsze i możliwe do oceny przez wielu specjalistów
z dziedziny patomorfologii jednocześnie dzięki przekazowi wysokiej jakości obrazu
za pomocą e- łączy. Pracownia telepatologii działa w strukturach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Została utworzona w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych- program zdrowotny. Poprawa standardów
leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenie i modernizacja klinik
i oddziałów torakochirurgii, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Dzięki tak
nowoczesnej pracowni pacjent otrzymuje usługi medyczne na najwyższym profesjonalnym poziomie, personel zyskuje nowoczesną wiedzę i doświadczenie, a szpital
ma ogromne możliwości e-konsultacji i szkoleń dzięki czemu znacznie podnosi się
jakość usług medycznych świadczonych w bystrzańskim szpitalu.
W obecności zaproszonych gości z Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektorów
współpracujących z nami szpitali, władz samorządowych, mediów i pracowników
szpitala Dyrektor SZCHPiG w Bystrej Urszula Kuc dokonała uroczystego otwarcia
nowej pracowni i przedstawiła drogę od projektu do otwarcia pracowni patomorfologii. Wykład wprowadzający „Miejsce telepatologii w dzisiejszej medycynie a
teraz również w SZCHPiG w Bystrej” wygłosił Pan dr n. med. Julian Pankowski ze
Szczecina pionier e-patologii w Polsce. Następnie goście przeszli do Laboratorium,
gdzie nowoczesną aparaturę pracowni zaprezentował Kierownik Laboratorium
mgr Robert Grzesica. Przedstawił w skrócie możliwości wyposażenia i przedstawił
gotowy obraz wycinka tkankowego gotowego do telekonsultacji, który wzbudził
duże zainteresowanie oglądających.
Po części oficjalnej na gości czekał poczęstunek przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Bystrej. W miłej atmosferze rozmawiano o poważnych
tematach medycznych i tych mniej poważnych osobistych. Dyrekcja SZCHPiG
w Bystrej dziękuje wszystkim gościom i pracownikom szpitala za udział w tej
wspaniałej uroczystości. S. Filapek
na podstawie www.szpitalbystra.pl
ANKIETA
W jakich szkoleniach, podnoszących kwalifikacje zawodowe, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, chciałbyś/chciałabyś wziąć udział na terenie Gminy Wilkowice?
Poniżej prezentujemy przykładową listę możliwych do przeprowadzenia szkoleń.
W przypadku zainteresowania innym tematem szkolenia prosimy o zaznaczenie
odpowiedzi inne i podanie nazwy interesującego Państwa szkolenia.
• KURS PRAWA JAZDY KAT. ................
• KURS NAUKI JĘZYKA OBCEGO (JAKI?) ......................................................
• OBSŁUGA KOMPUTERA, GRAFIKA KOMPUTEROWA
• PROFESJONALNY KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SPORT
Miesiąc marzec to kontynuacja przede wszystkim zawodów halowych. W rozgrywkach IV
ligi siatkarki GLKS wygrały pierwszy set, natomiast siatkarze pierwszy mecz. Mimo wielu porażek możemy stwierdzić , że nasze drużyny nawiązują równorzędną walkę z przeciwnikami
i po zdobyciu doświadczenia i ogrania ligowego powinny przyjść lepsze wyniki i zwycięstwa.
HARMONOGRAM ZAWODÓW SIATKARZY :
8
• KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI, MASZYN DROGOWYCH
(JAKICH?) .....................................................................................
• KURS MAGAZYNIERA, OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH
• KOSMETYKA, FRYZJERSTWO
• KURS PILOTA WYCIECZEK
• INNE (JAKIE?) ...................................................................................
Wypełnioną ankietę prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta, UG w
Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, na parterze lub przesłać mailem na adres:
[email protected]
Również nasi piłkarze uczestniczyli w turniejach halowych.
W dniu 12 marca br. w miejscowości Kňažia w Dolnym Kubinie na Słowacji odbył się
międzynarodowy turniej w piłkę nożną halową żaków i oldboji. Kňažia to mała miejscowość,
oddalona o kilka kilometrów od Dolnego Kubina, sąsiadująca z naszą partnerską Gminą
Bziny na Słowacji. W turnieju udział wzięło 7 młodzieżowych drużyn, w tym drużyna
młodzików GLKS Wilkowice. Po zażartej walce i przegraniu niestety ostatniego meczu,
który decydował o 1 miejscu, nasza drużyna ostatecznie uplasowała się na 4 miejscu.
Dodać również należy, że w turnieju udział wzięły 2 drużyny kobiece z Gminy Bziny. Być
może w najbliższym czasie zostanie zorganizowany międzynarodowy turniej w piłce
halowej kobiet w Gminie Wilkowice. Równie ciekawie przebiegał turniej starszych
panów, w którym do ostatniego meczu decydowała się kolejność na podium.
W trakcie pobytu na Słowacji młodzi zawodnicy mieli okazję skorzystać z atrakcji
Aqua Parku w Dolnym Kubinie.
Ponadto w dniu 19 marca na hali GOSiR w Wilkowicach już po raz dwunasty zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej powiatowy turniej halowy
piłki nożnej radnych i pracowników samorządowych. Na turniej zaproszeni zostali samorządowcy ze słowackiej gminy Bziny, która od wielu już lat jest partnerem gminy Wilkowice. W turnieju wzięło udział wielu nowych zawodników - radnych, którzy swój mandat
piastują od ubiegłorocznych wyborów. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, poziom tegorocznego turnieju był wyjątkowo wysoki, mecze rozstrzygane były najczęściej różnicą jednej bramki, a końcowa kolejność „ważyła” się do ostatniego meczu.
W turnieju zwyciężyła drużyna ze Słowacji (jako bramkarz grał starosta Bzin Jan Benus),
drugie miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator drużyna z Bestwiny, a następne: Porąbka,
Czechowice – Dziedzice, Wilkowice i Kozy. Królem strzelców został zdobywca czterech goli Ivan Koloredy z Bzin. Okazały puchar zwycięskiej drużynie wręczył Starosta
Bielski Andrzej Płonka w towarzystwie wójta Mieczysława Rączki i dyrektora Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach Marka Kubicy.
Na zakończenie sezonu halowego zapraszamy Państwa na Międzynarodowy
Turniej Piłkarski Dzieci „Beskidy Cup” dla rocznika 2003 i młodsi. Będzie to turniej
organizowany w ramach Akademii Orlika z udziałem między innymi drużyny Banika
Ostrawy, Wisły Kraków, Podbeskidzia i oczywiście naszych dzieci. Zapraszamy
wszystkich sympatyków, a szczególnie rodziny naszych małych zawodników.
Miesiąc kwiecień to już zawody na otwartym terenie. Poniżej prezentujemy
harmonogramy zawodów na boisku piłkarskim.
Głos Gminy Wilkowice
16 kwiecień 2011 r. - sobota Zapora Porąbka - Wilkowice
Młodzicy godz. 10.00, Juniorzy godz. 11.30
23 kwiecień 2011 r. – sobota Wilkowice - Trójwieś Istebna
Młodzicy godz. 10.00 , Juniorzy godz. 11.30
30 kwiecień 2011 r. – sobota Jeleśnianka Jeleśnia - Wilkowice
Młodzicy godz. 10.00, Juniorzy godz. 11.30
Klasa B seniorów sezon 2010/2011
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Klasy B seniorów w sezonie 2010/2011
- Wiosna 2011
26 marzec 2011 r. - sobota Wilkowice - pauzuje
2 kwiecień 2011 r. – sobota godz. 16:00 Mazańcowice - Wilkowice
10 kwiecień 2011 r. – niedziela godz. 11:00 Wilkowice - Zapora II Wapienica
17 kwiecień 2011 r. – niedziela godz. 16:00 Międzyrzecze - Wilkowice
25 kwiecień 2011 r. – poniedziałek godz. 11:00 Wilkowice - Radziechowy II
30 kwiecień 2011 r. – sobota godz. 16:00 Zamek Grodziec Śląski - Wilkowice
3 maj 2011 r. – wtorek godz. 11:00 Wilkowice - Iskra Rybarzowice
Zapraszamy również młodzież do korzystania z boisk sportowych w Bystrej
i Wilkowicach. Na „Orliku” czekają na młodzież animatorzy sportu, którzy nadzoru
i organizują zajęcia na boisku. Zwracamy się jednak do wszystkich korzystających
z obiektów sportowych o przestrzeganie regulaminów, które są umieszczone na
każdym obiekcie. Przypominamy również, że na obiektach sportowych obowiązuje
bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
Najbliższe mecze drużyn GLKS Wilkowice :
2 kwiecień 2011 r. – sobota Goleszów - Wilkowice,
Młodzicy godz. 10.00, Juniorzy godz. 11.30
9 kwiecień 2011 r. – sobota Wilkowice- Pogórze,
Młodzicy godz. 10.00 , Juniorzy godz. 11.30
Wójt Gminy Wilkowice ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:
Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej ul. Szczyrkowska 2
Przedszkola Publicznego w Bystrej ul. Przedszkolna 3
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009
roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)
oraz spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycie(Dz.
U. Nr 50 poz.400)
Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Wilkowice
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs
na stanowisko dyrektora ……………………………… w Bystrej ul………………,
w terminie do dnia 12 kwietnia 2011 r. lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Wilkowicach, 43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 25
Wszelkich informacji udziela dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Wilkowicach tel. 33 4990077 wew. 207.
Szczegóły na www.wilkowice.pl
Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
Od wtorku 15 marca br. rusza akcja informacyjna „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym”. Pod numerem telefonu 513 152 218 osoby niepełnosprawne mogą
uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych.
Do końca kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 15:00 eksperci ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili
bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym, na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.
Głos Gminy Wilkowice
9
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Bogusław Wałach
43-360 Bystra, ul. Przedszkolna 17
tel. całodobowy (033) 817 11 20, tel. kom. 601 525 266
- Autokarawan
- Duży wybór trumien
- Chłodnia
- Wieńce, palmy, wiązanki
- Orkiestra
- Kremacja
- Urny
- Załatwianie formalności ZUS
10
Głos Gminy Wilkowice
BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ
43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3, tel./fax: (33) 817-12-45, www.bsbystra.i-bs.pl, [email protected]
KREDYT WIOSENNY
na okres 11 miesięcy
 oprocentowanie tylko 10,5 %
 prowizja tylko 1,0 %
 dla osób posiadających w naszym banku
rachunek ROR – uproszczone procedury
Przykładowa kwota
kredytu /zł/
1.000
2.000
3.000
5.000
10.000
Miesięczna rata /zł/
96
192
288
479
958
oferta aktualna od 01 marca do 30 kwietnia bieżącego 2011 roku
Stopa rzeczywista dla okresu spłaty 11 miesięcy wynosi odpowiednio dla kredytów 1.000 zł - 14,03%, 2.000 zł –
13,59%, 3.000 zł – 13,44%, 5.000 zł – 13,33%, 10.000 zł – 13,24%.
Zapraszamy również do naszych placówek w Buczkowicach, Szczyrku i Wilkowicach
Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Sławomir Filapek
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 819 39 57
Głos Gminy Wilkowice
11
„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz
bardziej człowiekiem oto, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej
być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie
tylko z drugimi, ale i dla drugich.”
/Jan Paweł II/
GIMNAZJUM IM. JULIANA FAŁATA
ZAPRASZA
KOMUNIKAT O REKRUTACJI
GIMNAZJUM im. KRÓLOWEJ JADWIGI
w WILKOWICACH
43-365 Wilkowice, ul. Szkolna 8
NA ROK SZKOLNY 2011/2012
Począwszy od pierwszego marca 2011r. Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej prowadzi
nabór do klas pierwszych na nowy, nadchodzący
rok szkolny.
Ankiety rekrutacyjne, które można pobrać ze
strony internetowej lub w sekretariacie szkoły
należy złożyć do 30 kwietnia 2011r.
Nowością jest możliwość pobierania nauki w
klasie sportowej o profilu koszykówki. Będzie to
jedyna klasa w powiecie bielskim, która umożliwi
uczniom w wieku od trzynastu do szesnastu lat
profesjonalne trenowanie wymienionej dyscypliny sportowej.
Dane teleadresowe szkoły:
Gimnazjum im. Juliana Fałata
ul. Szczyrkowska 2
43-360 Bystra
Tel/fax: 338171336
e-mail: [email protected]
www.gimbystra.lap.pl
tel./fax (33) 8171379
e-mail [email protected]
OGŁASZA NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM!
Zapisu dziecka można dokonać w dniach od 15 marca do 30 kwietnia 2011r.
w sekretariacie szkoły (7.30 – 14.30), prosimy o dołączenie wypełnionych ankiet.
Szkoła liczy 150 uczniów, kształcących się w 7 oddziałach, w systemie jednozmianowym.
W naszej placówce oferujemy uczniom komfortowe warunki pracy:
1. Duże, jasne i odnowione sale lekcyjne.
2. Bardzo dobrze wyposażoną salę informatyczną (dostęp do Internetu).
3. Profesjonalną bibliotekę wraz z czytelnią, z dostępem do Internetu.
4. Zajęcia świetlicowe oraz możliwość korzystania z obiadów.
5. Opiekę medyczną (pielęgniarka szkolna) i pedagogiczną.
6. Zajęcia wychowania fizycznego w nowoczesnej hali sportowej.
7. Klasę sportową o specjalności – siatkówka.
8. Atrakcyjne, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne: Koła teatralne, Koło informatycznomatematyczne, Koło geograficzno-turystyczne, Naukę gry na gitarze i koło muzycznowokalne, Zajęcia rekreacyjno-sportowe, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie
przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.
Rodzicom zapewniamy rzetelną informację o postępach edukacyjnych i wychowawczych dziecka oraz ścisłą współpracę w podejmowaniu wszelkich decyzji
dotyczących szkoły. Zapewniamy także indywidualne podejście do każdego ucznia.
Rodziców uczniów z rocznika 1998 zameldowanych na terenie Wilkowic, a nie zainteresowanych naszą szkołą prosimy o kontakt i potwierdzenie miejsca dalszego kształcenia dziecka.
DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM: 23 MARCA 2011r. w godz. 8.15 –11.40
ZAPRASZAMY!
12
www.gimwilk.lap.pl
Głos Gminy Wilkowice

Podobne dokumenty

Rok V nr 11 (58) listopad 2011r

Rok V nr 11 (58) listopad 2011r identyfikować palaczy śmieci. Wchodzenie na prywatną posesję można oczywiście odczytywać jako atak wymierzony w demokrację. Ale ja mam prawo żyć, a palenie śmieci zabija, jest nielegalne i trudno i...

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 10 (57) październik 2011r

Rok V nr 10 (57) październik 2011r W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi: • wziął udział w zawodach powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w Rudzicy, dopingując zawodników reprezent...

Bardziej szczegółowo

Rok IV nr 4 (39) kwiecień 2010r

Rok IV nr 4 (39) kwiecień 2010r hodowanych na masową skalę. Takie hodowle wywierają olbrzymi negatywny wpływ na klimat. Można to jednak zmieniać promując ekologiczne efekty rolnictwa, produkty zwierzęce z wolnego chowu i gospodar...

Bardziej szczegółowo