Przedsiębiorcy zadowoleni z XIII Eko-wystawy

Komentarze

Transkrypt

Przedsiębiorcy zadowoleni z XIII Eko-wystawy
GŁOS
Gminy
AMANDÓW | CYPRZANÓW | GRÓDCZANKI | KORNICE | KROWIARKI | LEKARTÓW | MAKÓW | PAWŁÓW | PIETROWICE WIELKIE | SAMBOROWICE | ŻERDZINY
czerwiec 2013
NR 2 (102)
ISSN 1509-1112
Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie
ttt ttt
Przedsiębiorcy
zadowoleni
z XIII Eko-wystawy
Pietrowice Wlk.: ttt
Czytaj dalej str. 3-4
– Jestem mile zaskoczony frekwencją
na targach. Same targi oceniam bardzo
pozytywnie. Świetny klimat, rewelacyjni
ludzie, impreza godna polecenia. My na
pewno w przyszłym roku znowu będziemy
się tutaj wystawiać – mówił nam Krzysztof Świerc, współwłaściciel firmy Stiller.
W branży budowlanej nie brakowało opi-
Wielkanocna Procesja Konna
– fotorelacja na str. 2
nii, że pietrowickie targi przewyższają rybnickie. Co sądzą o imprezie inni wystawcy
a także gość specjalny, premier i były szef
Europarlamentu, prof. Jerzy Buzek.
W tym wydaniu poradnik:
„ABC nowego systemu gospodarki odpadami”
Wielkanocna Procesja Konna – 1 kwietnia 2013 r.
2
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
Dokończenie ze str. 1
– Byłem tu poprzednio cztery lata
pod rząd. Po trzech latach nieobecności w związku z przewodniczeniem Europarlamentowi, dziś widzę jak wiele
się zmieniło. Jak bardzo poszliście do
przodu – prof. Jerzy Buzek pochwalił
gminę Pietrowice Wielkie a wójta Andrzeja Wawrzynka tytułował z rozpędu
burmistrzem. Premier zwiedził stoiska,
pozwolił się fotografować z wystawcami, zjadł grochówkę i karczek od Janety oraz rozmawiał z ludźmi. Na koniec
obiecał, że będzie wracał co roku i pro-
Fot. Prezes WFOŚiGW G.Lenartowicz wręcza nagrodę specjalną Martynowi Grabowskiemu
Fot. Zwiedzający nie zawiedli
mował osiągnięcia
Pietrowic Wielkich. Razem z premierem stoiska
zwiedzali radna
sejmiku Ewa Lewandowska, starosta Adam Hajduk, wójt Andrzej
Wawrzynek, przewodniczący Rady
Powiatu Adam
Wajda i przewod- Fot. Konferencja nt. „Nowoczesne technologie utylizacji odpadów”
niczący Rady Gminy Henryk Joachim
– Pogoda co prawda nie jest najlepsza,
Marcinek. Jerzy Buzek, specjalista in- ale źle nie jest. Przychodzą klienci zażynierii chemicznej z tytułem profeso- interesowani danym produktem, tacy,
ra zwyczajnego nauk technicznych, na którzy wiedzą czego chcą – mówił nam
wielu stoiskach wypytywał o szczegóły Stefan Mańka, właściciel firmy EKOdotyczące technologii czy produktów. PAL. Nowe rozwiązania w zakresie meZaczął od stoiska firmy Kessel, która bli kuchannych prezentowała na Ekodostarcza dla gminy Pietrowice Wiel- wystawie firma Kuchnie Klima. – Zainkie małe oczyszczalnie ścieków.
Pogoda na tegorocznych targach
co prawda nie
dopisała, jednak
zainteresowanie
imprezą było spore, co potwierdzają wystawcy. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu targów, tym Fot. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody
bardziej, że otrzymaliśmy statuetkę teresowanie naszymi produktami jest
za najlepszą ekspozycję – mówił nam naprawdę spore. Klientom prezentujeAdam Szczęch, właściciel firmy BASS- my nowe systemy w kuchni, np. system
BUD. – Dziś jest o wiele większa fre- dotykowego otwierania mebli – wyjakwencja niż wczoraj. Jest więcej osób śniła Justyna Klima, właścicielka firszczegółowo zainteresowanych naszą my. Na zainteresowanie nie narzekali
ofertą – wyjaśnił Piotr Jureczka, han- również przedstawiciele firmy PROSAT,
dlowiec w firmie SGS Service.
Z przebiegu wystawy zadowoleni
są także przedstawiciele firmy Kotły SAS. – Przychodzą do nas
konkretni klienci,
którzy chcą mieć
nasze kotły. Bardzo nas to cieszy
– powiedział pan
Fot. Prowadzące gości mażoretki z Pawłowa
Mariusz.
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
3
która inwestuje w Raciborzu. Niedawno przejęła market budowlany przy ul.
Rudzkiej (dawna Mrówka).
W trakcie wystawy piękną bramę zaprezentowała raciborska firma AKRONIS, która w ofercie ma m.in. płoty,
świeczniki i balustrady. Firma budowlana Duda-Bud specjalizująca się w ciesielstwie przyznała, że pogoda jest kiepska, jednak dzięki temu na wystawę
przychodzą tylko ludzie zainteresowani
konkretnymi produktami, tacy, którzy
szukają danego produktu. Stoisko firmy
Euroklas również cieszyło się dużym
wzięciem. – To, czy eko-wystawa przyniesie wymierne efekty ocenimy z czasem. Póki co ludzie przychodzą, pytają,
zabierają ulotki, zobaczymy co z tego
wyniknie – mówiła nam pani Marzena,
sprzedawca w Euroklas.
Firma KBO Kotłobud, która pierwszy raz wzięła udział w eko-wystawie
jest zadowolona z jej przebiegu. Branża kamieniarska była reprezentowana
przez firmę Podstawka z Baborowa. Jak
przyznał właściciel firmy, pan Krzysztof
Podstawka, to, że pogoda nie dopisała
sprawia, że nie ma tzw. wycieczek, są za
to ludzie zainteresowani konkretnym
produktem. Przedstawiciele firmy Instalbud powiedzieli nam, że targi same
w sobie są świetnym produktem, dzięki
któremu przedsiębiorcy z danego regionu mogą zaprezentować swoją ofertę.
W trakcie drugiego dnia Eko-Wystawy w Pietrowicach Wielkich wręczo-
Fot. Na XIII Eko Wystawie pojawili się wszyscy czołowi producenci kotłów w Polsce
no wyróżnienia za najlepsze produkty
gooszczędne okna wysokiej klasy
i najciekawsze ekspozycje. Prezes WFO- • Zakład Handlowo-Usługowy HASAN
ŚiGW w Katowicach – Gabriela LenarAntoni Hassenbeck Nysa – lampa diotowicz – wręczyła nagrodę specjalną.
dowa uliczna StLED.
Specjalne wyróżnienie przyznawane
Sprawdź kto otrzymał wyróżnienie.
przez prezes WFOŚiGW Gabrielę LeKategoria najciekawsza ekspozycja: nartowicz otrzymali państwo Grabow• BASSBUD Adam Szczęch Czyżowi- scy – właściciele pasieki św. Ambrożego
ce
w Pawłowie.
• KESSEL Sp. z o.o. Kobierzyce
Sisi
• MAK-RO BIS Kietrz
Kategoria najlepszy produkt:
• METAL-FACH Jacek Kucharewicz
Sokółka – kocioł SD DUO BIO
• EKO-OKNA Sp. z o.o. Kornice – ener-
Redakcja informuje,
że termin dostarczania materiaów
do następnego numeru
upływa dnia 2 września 2013 r.
Adres redakcji:
47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5
tel. 32 419 80 75
Redaktor naczelny – Gabriela Seidel
Wydawca:
Rada Gminy Pietrowice Wielkie
Druk Agora
e-mail: [email protected]
internet: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php
Za treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
Materiałów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie
zwracają.
Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod kątem stylistyki.
W związku w powyższym artykuły zachowują oryginalną pisownię autorów.
Fot. Gwiazda wieczoru – Eleni
4
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
ogłoszenie
Systemy fotowoltaiczne dla mieszkańców
Gminy Pietrowice Wielkie
We wtorek 25.06.2013 na godz.17.00 zapraszamy do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich, ul. 1 Maja 8b – 1 piętro, wszystkich zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych – przeznaczonych do uzyskiwania energii
elektrycznej z energii słonecznej.
Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów
międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł
energii odnawialnej. Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na
wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.
Program spotkania obejmuje:
•
•
•
•
•
prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii
przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff (FIT)
gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła
energii przez ustalony okres czasu,
przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez
kredyty Banku Ochrony Środowiska,
naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na
idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki
zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.
Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie, który poprzez wspartą dotacjami inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość
uzyskiwania dodatkowych dochodów.
reklama
SKUP SAMOCHODÓW
I MOTOcykli
GOTÓWKA
OD RĘKI
CHCESZ SZYBKO,
BEZPIECZNIE
I BEZ ZBĘDNYCH
FORMALNOŚCI
SPRZEDAĆ SAMOCHÓD?
ZADZWOŃ 792 123 424
„W sercu już zawsze”
Joachim Bernard Dyrszlag, OFM
Niejedno serce się przestraszyło,
Gdy zrozumiało raz o poranku,
Że drugie serduszko bić zaczęło,
Cicho i słabo lecz bez ustanku.
›
Serce pod sercem przyjąć z radością,
Przez trzy kwartały życie mu dawać,
Odtąd je zacząć kochać miłością,
W matczynym kochaniu nie ustawać.
›
Potem je wziąć w mamine ramiona,
Pierwszych lat kilka pieścić serdecznie –
Być swoim dzieckiem uszczęśliwioną;
Jemu przy mamie jest najbezpieczniej.
›
Kiedy dorosły, na własnych nogach,
Opuści człowiek matki ramiona,
Z Bogiem w świat pójdzie, czy też bez Boga
– Wciąż będzie go w sercu nosić ona.
›
A kiedy jej serce bić przestanie,
Miłość zamieni serca rolami
Więc stary człowiek sam nie zostanie –
On w swym sercu będzie nosić mamę.
Na Dzień Matki, 13.5.2013
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
5
Drzwi do
WIARY
Zanim 16 kwietnia 2013 r. z rąk ks.
bpa Pawła Stobrawy oraz dyrektora
Wydziału Katechetycznego ks. Marcina Wilczka nagrody odebrali laureaci
Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej „Żak” oraz „Gimnazjalista”, konieczne były nie lada przygotowania.
Wykazując się wiedzą biblijno-religijną,
młodzież musiała przebrnąć przez dwa
etapy na poziomach szkolnym oraz rejonowym, pokonując około 1400 rywali
startujących w „Żaku”, oraz około 1000
w „Gimnazjaliście”.
Uczestnicy reprezentowali szkoły z terenu całej Diecezji Opolskiej.
W skład diecezjalnej czołówki weszli
reprezentanci
aż trzech placówek oświatowych
z gminy Pietrowice Wielkie. Nagrody zostały wręczone w auli Wydziału Teologiczne- Fot. Magdalena Zając, Marcel Strzeduła, bp Paweł Stobrawa
go Uniwersytetu Opolskiego podczas z ZS w Pietrowicach Wielkich.
uroczystej gali. Przy akompaniamenPodziękowania odebrali także opiecie zespołu muzycznego laury zdoby- kunowie nagrodzonych uczniów, a byli
li: w kategorii „Żak” Magdalena Zając nimi:
reprezentująca ZSP w Pawłowie, Julia
Damian Tunk, Monika Łyczko oraz
Różycka reprezentująca ZSP w Kro- ks. Wojciech Kępkowski. Laureatom
wiarkach. W kategorii „Gimnazjalista” gratulujemy życząc dalszych sukcesów.
Damian Tunk
nagrodę otrzymał Marcel Strzeduła
Dzień Dziecka
– święto całej rodziny
W dniu 2.06.2013r. jak co roku, tradycyjnie już w pierwszą niedzielę czerwca
odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka
w hali i na placu Centrum w Pietrowi-
cach Wielkich. Organizatorami festynu była Rada Sołecka oraz Przedszkole
w Pietrowicach Wielkich. Spotkanie to
było świętem całej rodziny, ponieważ
Fot. Festyn był okazją do świętowania Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca
6
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
dzieci uczciły jednocześnie Święto Mamy i Taty poprzez wiersze, piosenki, inscenizacje oraz barwne i wesołe tańce.
Dla wszystkich był zapewniony bufet
z kawą, kołaczami, napojami, watą cu- nie mogła dojechać, zabawa i tak była
krową, lodami, gorącą kiełbaską oraz wesoła. Dużą popularnością cieszyło się
gorącymi langoszami. Jeśli ktoś nie zna również stoisko z malowaniem twarzy
tej ostatniej potrawy zapraszamy na fe- i stelażami do rysowania.
Dużą atrakcją byli również zaproszestyn w przyszłym roku. Panie kucharki
z Przedszkola w Pietrowicach Wielkich ni goście: przedstawiciele sztuk walki
są znawczyniami w ich wypieku.
AIKIDO z prowadzącym Panem JacWielką radością była niespodzianka, kiem Ostrowskim, którzy dali wspaniaktórą nam zrobiła tak ostatnio kapry- ły popis swoich umiejętności na pokaśna pogoda. W tym dniu pięknie świeci- zie na dużej scenie. Przybyli również
ło słońce i umożliwiło to zabawy sporto- ze swoimi imponującymi motorami kiewe na placu Centrum: skoki na trampo- rowcy tych wspaniałych maszyn, którzy
linie, gra w hokeja lądowego, gry i zaba- pięknie prezentowali się w swoich strowy przez przeszkody, gry zręcznościowe. jach i wspólne z nimi zdjęcie prezentoPomimo braku dmuchanej zjeżdżalni, wało się bardzo dostojnie. Poza tym
która ze względu na zmienną pogodę przybyli również przedstawiciele OSP
z prezentacją wspaniale wyposażonych
wozów strażackich i od razu wszystkim
zrobiło się bezpieczniej.
Uwieńczeniem popołudnia był występ Pani Beaty Piwowarczyk, który
wprowadził biesiadny nastrój i wspólny śpiew zgromadzonych gości.
Za wszystkimi atrakcjami stoją ludzie,
którzy poświęcili swój czas, aby było miło i rodzinnie. Dlatego tutaj gorące podziękowania dla Rady Sołeckiej w Pietrowicach Wielkich oraz dla wszystkich
ludzi o szerokim sercu, którzy wsparli
organizację tego festynu.
E. Kubita
Racibórz: 21 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich
w Raciborzu odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego EKOMAT dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu raciborskiego. Konkurs objęty jest patronatem Starosty Powiatowego Adama Hajduka.
Organizatorami konkursu były panie: Bogusława Niedzielska – nauczyciel matematyki i Małgorzata Jakubowska – nauczyciel przyrody.
IX Powiatowy Konkurs
Matematyczno-Przyrodniczy
EKOMAT
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
realizacja elementów polityki środowiskowej w ramach wdrażania norm
ISO 14001, w tym: propagowanie treści ekologicznych, zainteresowanie
środowiskiem przyrodniczym miasta
Raciborza i okolic uczniów uzdolnionych matematycznie, uświadamianie
o zagrożeniach środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania.
W konkursie wzięło udział 15 dwuosobowych drużyn. Uczniowie praco-
wali wspólnie. Rozwiązywali test złożony z 30 zadań z matematyki i przyrody. Zestaw pytań przygotowały panie:
Marzena Bugiel (nauczyciel matematyki z Gimnazjum nr 1 w Raciborzu
i konsultant RODNiIP „WOM” Rybnik) oraz Maria Stachowicz – Polak
(RODNiIP „WOM” Rybnik).
Oczekując na wyniki konkursu
uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną o Łężczoku,
którą przygotowała i zaprezentowała
pani Małgorzata Jakubowska. W ramach konkursu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Raciborzu propagowała zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w go-
Fot. W ostatniej ławce nad zwycięstwem pracują
Kamila Nosal i Michał Krutki
spodarstwach rolnych wśród uczniów
zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa na wsi. Przekazano wiedzę z zakresu bezpiecznej pracy i prawidłowych zachowań w gospodarstwie
rolnym oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali publikacje KRUS dotyczące
bezpiecznej pracy i zabawy na wsi oraz
upominki dodatkowe w ramach kampanii „Upadek to nie przypadek”.
Największą wiedzę matematycznoprzyrodniczą posiadał zespół ze Szkoły
Podstawowej w Pietrowicach Wielkich:
Kamila Nosal i Michał Krutki. Drugie
miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu:
Anna Wieczorek i Wojciech Woszczek.
Trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno– Gimnazjalnego w Nędzy:
Nicolas Wardenga i Tymoteusz Szopa.
Nagrody książkowe dla laureatów
oraz pamiątkowe upominki dla pozostałych uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe, natomiast
puchary oraz dyplomy Szkoła Podstawowa nr 18.
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
7
Pawłów: Nie sztuką jest kochać konie, sztuką jest sprawić by to konie pokochały Ciebie…– Takiej miłości i pasji do jazdy
w siodle nie można odmówić tegorocznym koniarzom, którzy 18 maja 2013 r. o godzinie 13.00 ruszyli na pierwszą konną
majówkę w Pawłowie. Osiemnastu jeźdźców oraz osiem bryczek odbyło ponad dwugodzinną przejażdżkę po ścieżkach
Gminy Pietrowice Wielkie. W hucznym korowodzie nie zabrakło również władz gminnych: wójta Andrzeja Wawrzynka oraz
sekretarza Adama Wajdy.
Majówka konna
Inicjatorami całej imprezy była grupa młodych, zaprzyjaźnionych koniarzy. To już nie pierwszy wspólny event
zorganizowany właśnie przez tych ludzi, między innymi Karinę Pendziałek z Gamowa, Martina Malcharczyk
z Pawłowa, Darka Franiczek z Żerdzin
oraz Daniela Pendziałek z Kornicy, którzy stali się nieoficjalnym komitetem
organizacyjnym.
Majówka rozpoczęła się oficjalnym
przywitaniem wszystkich gości przez
8
organizatorów na terenie gospodarstwa państwa
Malcharczyk
w Pawłowie.
Zgromadzili
się tam wszyscy zainteresowani jeźdźcy z Gminy Pietrowice Wielkie i okolic, aby wspólnie z tego miejsca rozpocząć konną procesję. Przed
samym wyjazdem goście zostali poczęstowani kromką swojskiego chleba ze
smalcem i ogórkiem kiszonym.
Jak mówili gospodarze imprezy: „Jest
to wydarzenie zorganizowane głównie
z myślą o hodowcach koni, ale drzwi dla
wszystkich są otwarte i serdecznie witamy wszystkich zainteresowanych”. Już
z tego miejsca zapraszamy wszystkich
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
miłośników koni i nie tylko na kolejną
majówkę, która odbędzie się w przyszłym roku.
Ponad dwugodzinna jazda nie objęła
nikogo znużeniem. Wszyscy koniarze
powrócili znowu na teren gospodarstwa
państwa Malcharczyk, gdzie wspólnie
z przyjaciółmi i znajomymi bawili się
do białego rana. Popołudniowe opady
deszczu zmusiły nas do tego, żeby całą imprezę przenieść do hali, co jednak
nikomu nie popsuło zabawy. Na wszystkich przybyłych gości czekał grillowany świniak, jak i wiele jeszcze innych
przekąsek.
Dziękujemy wszystkim sponsorom
za pomoc w organizacji wydarzenia, jak
i wszystkim przybyłym jeźdźcom i gościom. To dzięki Waszemu zaangażowaniu owa majówka mogła się zakończyć
takim sukcesem.
Program
English Teaching
w pietrowickim gimnazjum
Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji
uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród
dzieci i młodzieży z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców)
i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.
W ramach programu ET w naszym gimnazjum realizujemy
projekt „Nie samym podręcznikiem uczeń żyje” od października 2012r. do grudnia 2013r. Otrzymaliśmy 11 200 złotych na
działania związane z poprawą znajomości języka angielskiego
przez młodzież w naszej szkole.
Samborowice: Mając na uwadze potrzebę ochrony naszego środowiska naturalnego, gmina od wielu już lat organizuje
obchody Święta Ziemi, które powiązane są ze sprzątaniem
świata.
Warto uczyć
młodych szanować
przyrodę
Nasi uczniowie:
• biorą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego
(Better or Less we can All speak English – lepiej czy gorzej
wszyscy potrafimy mówić po angielsku)
• nagrywają film dokumentalny pt. „Moja wieś – mój świat”
będąc aktorami, scenarzystami i reżyserami. Jego projekcję przewidujemy na wrzesień/październik 2013 roku.
• tworzą komiks w języku angielskim pt. „Nasi przyjaciele”
który zostanie opublikowany, a pieniążki ze sprzedaży zoW tym dniu można zaobserwować w okolicach szkół i nie
staną przeznaczone na dodatkowe działania.
tylko, gromadki dzieci wraz z opiekunami, którzy sprzątają oto• byli w tym roku szkolnym 2 razy w Kolegium Nauczyciel- czenie, zbierając śmieci, wyrywając chwasty. Ochrona przyrody
skim w Opolu na warsztatach językowych z Amerykań- to ważne zadanie, które ciąży na nas dorosłych, a zwłaszcza
skim wykładowcą Jeffem Hamblen.
na rodzicach oraz nauczycielach, którzy w sposób bezpośredni
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy wpływają na to, jak w przyszłości młodzi będą okazywać szaPietrowice Wielkie do śledzenia naszych działań w „Głosie cunek środowisku naturalnemu.
Gminy”, na naszej stronie internetowej www.zespol.pietroW tym roku w ZSP w Samborowicach Święto Ziemi rozpoczęwicewielkie.pl
ło się od przedstawienia pt. „Segregujemy śmieci” w wykonaKoordynator projektu: Anna Przysiężniuk niu uczniów klasy trzeciej. Scenariusz nawiązywał do konieczWięcej informacji na temat programu English Te- ności segregowania oraz powtórnego wykorzystania surowców
aching: www.englishteaching.org.pl
wtórnych, a co za tym idzie większej dbałości o wspólne dobro,
jakim jest zdrowe środowisko przyrodnicze.
Kolejnym etapem było napisanie gminnego testu ekologicznego, sprawdzającego wiedzę naszych uczniów. Zwycięzcami
w kategorii klas I-III okazali się: Nicole Wycisk, Julia Kosel
oraz Dawid Knura, zaś w kategorii klas IV-VI – Patryk Trojański, Patryk Grzegorczyk oraz Sandra Krzyżok. Zwycięzcy
zostali uhonorowani na gminnych Eko – Targach nagrodami
oraz dyplomami.
Po sprawdzeniu wiedzy ekologicznej, uczniowie pod opieką
swoich nauczycieli sprzątali okolice szkoły, przystanek autobusowy, zaś największa grupa udała się do naszego zielonego
zakątka wsi, w którym wykonywano prace porządkowe.
W tym miejscu apelujemy do dorosłych oraz młodzieży korzystającej z tych urokliwych zakątków – szanujcie nasza pracę
i wspólne dobro!!!
Fot. Uczniowie podczas nagrywania filmu
I.G.
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
9
Cyprzanów: 10 marca w świetlicy wiejskiej w Cyprzanowie
miejscowe panie obchodziły swoje święto.
Dzień Kobiet
w Cyprzanowie
Pomysł organizacji „Dnia Kobiet” powstał 3 lata temu. Od
tamtej pory Rada Sołecka z panią sołtys Marią Palisa przygotowują imprezę dla miejscowych pań. Pomocą służą również strażacy z Cyprzanowa, którzy już przy wejściu do sali wręczali każdej
z 40-stu uczestniczek tulipana. Na stołach czekał poczęstunek,
a na kolację Seniorfitki przygotowały smaczną potrawkę z kurczaka. Największą atrakcją całej imprezy był występ iluzjonisty
„Mario”, który zaprosił wszystkich uczestników do świata magii
i dobrego humoru. Program był specjalnie przygotowany dla pań,
niektóre nawet brały czynny udział w pokazie. Po uśmiechach
było widać, że się bardzo podobało.
Drugą atrakcją był pokaz wyrobów, którymi zajmują się panie,
należące do klubu Seniorfitt. Na imprezie chętne panie mogły
również zaopatrzyć sie w piękne ozdoby takie jak korale i kolczyki. Atmosfera święta przypadła do gustu zarówno stałym
bywalcom, jak i tym, którzy przybyli po raz pierwszy. Do zobaczenia za rok.
Wiesław Hume
Czyste powietrze
wokół nas
Już po raz trzeci przedszkolaki z Samborowic wzięły udział
w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej. Głównym
celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie
radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Dzieci były
bardzo zaciekawione poruszanymi zagadnieniami, którymi dzieliły
się w domach rodzinnych. W ostatnim dniu zajęć wszystkie dzieci
wykonały rysunek Dinka, który jest maskotką programu. Koordynatorem przeprowadzającym zajęcia była Dorota Śliwińska.
D. Ś.
10
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
Pawłów: Turniej o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie zorganizowany został przez LKS Pawłów 29 grudnia
2012 roku w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie.
Świąteczny Turniej
Tenisa Stołowego
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
A – MŁODZICY
1.Robert Fojcik (Pawłów)
2.Tomasz Suchanek (Pawłów)
3.Patryk Kurka (Pawłów)
B – JUNIORZY
1.Robert Lazar (Pawłów)
2.Patryk Kampik (Modzurów)
3.Matthaus Chory (Cyprzanów)
C – DZIEWCZYNY
1.Karolina Pieruszka (Gamów)
2.Gabriela Posmyk (Pietrowice Wielkie)
3.Beata Ścianek (Maków)
D – SENIORZY
1.Michał Stós (Pawłów)
2.Roland Pientka (Żerdziny)
3.Aleksander Herud (Pawłów)
E – OLDBOJE
1.Wilhelm Chory (Cyprzanów)
2.Norbert Czorniczek (Krowiarki)
3.Piotr Marcinek (Żerdziny)
Zarząd LKS Pawłów składa podziękowania za pomoc
w zorganizowaniu turnieju: Wójtowi Gminy Pietrowice
Wielkie, Dyrekcji ZSP w Pawłowie oraz innym sponsorom,
dzięki którym zawodnicy otrzymali poczęstunek i wspaniałe nagrody. Zapraszamy na kolejne turnieje!
Fot. Zwycięzcy kategorii Oldboje i Seniorzy
Pietrowice Wlk.: Od godzin porannych przy zmiennej aurze na czterech boiskach Startu Pietrowice odbywały się finały powiatu raciborskiego Mistrzostw
Polski dziesięciolatków w popularnym turnieju U-10 ,,Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku.
TYMBARK
podwójnie dla
PAWŁOWA!
Podopieczni Wojciecha Zalewskiego
i Mateusza Skwiruta – piłkarki i piłkarze UKS Pawłów triumfowali podwójnie i to oni pojadą na finały Śląska do
Fot. Zwycięzcy turnieju chłopców – UKS Pawłów
Fot. Rady trenera
Dankowic k /Bielska 12 czerwca 2013
roku.
Impreza zorganizowana przez Wilibalda Pawlaska i Wojciecha Zalew-
skiego zgromadziła ponad 150 zawodników i zawodniczek z 14 drużyn powiatu
raciborskiego. Uczniowie pierwszych
trzech klas szkoły podstawowej rywalizowali na czterech wyjątkowo perfekcyjnie przygotowanych boiskach, gdzie
czterech sędziów Podokręgu Racibórz
sprawnie poprowadziło zawody młodych talentów piłki nożnej.
W kategorii dziewcząt drużyna UKS
Pawłów po zwycięstwach: 5-1 z Gamowem, 4-1 z Rudnikiem i 10-0 z Szonowicami zdobyła pierwsze miejsce i awans
do finału województwa śląskiego.
Dramatyczna walka toczyła się
w finałowych meczach w rywalizacji chłopców.
Drużyna UKS Pawłów po wygraniu
grupy A (kolejno 11-0 z Gamowem, 4-1
z SP8 Racibórz, 5-1 z Szonowicami i 6-0
z SP3 Racibórz ) pokonała w półfinale
3-0 Pietrowice.
Grupę B wygrali chłopcy z Borucina (kolejno 3-1 z Krzyżanowicami, 2-0
z Rudnikiem, 3-2 z Pietrowicami i 2-2
z Krowiarkami) pokonując w półfinale
również 3-0 ekipę z SP8 Racibórz.
Wielki finał miał nieprawdopodobną
dramaturgię. Kiedy wydawało się, że
Pawłów przy stanie 2-0 gładko dowiezie zwycięstwo do końca, nagle gracze
Borucina strzelili dwie bramki doprowadzając do dogrywki. W czasie dodatkowych 5 minut zawodnikom Jerzego
Halfara dwie kolejne bramki strzelił Jakub Przybyła, dając upragniony końcowy triumf w turnieju „Z podwórka na
stadion” o Puchar Tymbarku ekipie
z Pawłowa.
Również w meczu o trzecie miejsce
pojedynek zakończył się po dogrywce.
Fot. Zwycięzcy turnieju dziewcząt – UKS Pawłów
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
11
Pietrowice pokonały 3-2 SP8 Racibórz, się także czterech uczniów SP Samstając na najniższym stopniu podium borowice (Szymon Gromotka i Dawid
turnieju.
Knura, Nicole Wycisk oraz Kamila SoWspółorganizatorami imprezy byli: lich), a także Katarzyna Jaszek z CyPiotr Kielar– Inspektor ds sportu Sta- przanowa.
rostwa Powiatowego w Raciborzu oraz
W finale Śląska zagrają także PatryJanusz Gałązka – Przewodniczący Wy- cja Janocha i Wiktoria Stosiek z Krodziału Szkolenia Podokręgu Racibórz.
wiarek.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki
Zgodnie z regulaminem turnieju
poczęstunek, a najlepsze drużyny pu- ,,Z podwórka na stadion” zwycięzca
chary ufundowane przez Starostwo Po- zawodów gminnych/powiatowych ma
wiatowe w Raciborzu.
prawo zabrać na kolejne etapy wyróżBiuro zawodów prowadziły panie niających się zawodników innych druMagdalena Herud i Renata Muszal żyn, jako reprezentantów powiatu raz Pietrowic.
ciborskiego.
W 26-osobowej kadrze UKS PawFinał Śląska odbędzie się 18
łów oprócz uczniów Zespołu Szkolno czerwca 2013 w Dankowicach k/
-Przedszkolnego w Pawłowie znalazło Bielska.
Turniej dziewcząt:
1.UKS Pawłów
2.UKS Zryw Rudnik
3.UKS Gamów
4.SP Szonowice
Turniej chłopców:
1.UKS Pawłów
2.SP Borucin
3.SP Pietrowice Wielkie
4.SP 8 Racibórz
5.SP Szonowice
6.UKS Zryw Rudnik
7.SP Krzyżanowice
8.SP 3 Racibórz
9.SP Krowiarki
10. UKS Gamów
Pietrowice Wlk.: Gimnazjaliści już po raz czwarty rywalizowali w Powiatowym – Cieszymy się, że kolejny raz udało się
Konkursie Wiedzy o Anglii i Znajomości Słownictwa i Gramatyki Języka Angielskiego nam zgromadzić tylu uczestników! Mazorganizowanym przez nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.
my nadzieję że dzięki takim konkursom
IV Powiatowy
Konkurs Wiedzy
o Anglii w ZSZ
– Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Tegoroczni uczestnicy wykazali
się nie tylko wysokim poziomem znajo-
Fot. Uczestnicy konkursu
12
uda się rozbudzić zainteresowanie nie
tylko językiem angielskim, ale także kulturą, historią i geografią krajów anglojęzycznych – dodaje Małgorzata Warwas,
jedna z organizatorek.
– Okazuje się, że motywować do pracy
można nie tylko dobrą oceną. Zdrowa
rywalizacja też może pobudzać do twórczego myślenia! – dodaje Aleksandra
Wieczorek.
Laureatami konkursu zostali:
1.miejsce – Szymon Goś z Gimnazjum
w Pietrowicach Wielkich,opiekunka
– Anna Wajtryt – Piszczek
mości języka angielskiego, ale także na- 2.miejsce – Magdalena Siwoń z Gimnazjum Nr 1 w Raciborzu, opiekunka –
prawdę olbrzymią wiedzą na temat AnEwa Olszok
glii – mówi Aleksandra Wieczorek, jedna
z organizatorek konkursu.
3.miejsce – Agnieszka Hanslik z GimW tym roku w konkursie wzięło udział
nazjum Nr 1 w Raciborzu, opiekunka
ponad 20 uczniów z siedmiu gimnazjów.
– Katarzyna Apolony.
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
Pietrowice Wlk.: W upalny czwartek 16 maja na pietrowickim stadionie Startu rywalizowało 13 drużyn dziewcząt i chłopców w piłkarskim turnieju im. Marka
Wielgusa o awans do finału Śląska U-11, który zostanie rozegrany 24 maja w Dankowicach k/ Bielska.
TURNIEJ WIELGUSA
dla dziewcząt z Pawłowa
i chłopców z Ikara Racibórz
Fot. Drużyna dziewcząt UKS Pawłów II
Fot. Drużyna dziewcząt UKS Pawłów I
Dziewczęta UKS Pawłów powtórzyły
sukces młodszych koleżanek z turnieju
Tymbarku wygrywając wszystkie mecze,
natomiast w turnieju chłopców wygrał
Ikar Racibórz przed Kuźnią Raciborską
i UKS Pawłów.
Siedem zespołów chłopców rywalizowało systemem ,,każdy z każdym”
o miano najlepszej drużyny U-11 powiatu raciborskiego. Od pierwszych meczów zarysowała się przewaga punktowa trzech drużyn, które stoczyły walkę
między sobą o mistrzostwo. Najbardziej
równo grający okazał się zespół Ikara
Racibórz, który stracił punkty tylko
z UKS Pawłów, remisując 0-0. Pawłowianie w dramatycznym meczu przegrali z Kuźnią Raciborską 3-4 i musieli
zadowolić się trzecim miejscem. Kuźnia
zajęła drugie miejsce, strzelając najwięcej bramek w turnieju.
W turnieju dziewcząt faworytki
z pierwszej drużyny UKS Pawłów dominowały na boisku strzelając 40 bramek i tracąc tylko jedną (strzeloną przez
koleżanki z drugiej drużyny z Pawłowa).
Drugie miejsce zdobyły zawodniczki
z Szonowic, a trzecie były dziewczynki
z UKS Pawłów II.
Imprezę zorganizował Wojciech Zalewski (SZS Pietrowice) i Wilibald Pawlasek (Start Pietrowice Wielkie) przy
współpracy z Urzędem Gminy Pietrowice Wielkie. Całą imprezę koordynował
Zbigniew Oszek z Wydziału Szkolenia
Podokręgu Racibórz.
Poczęstunek i puchary dla najlepszych sfinansował Powiat Raciborski.
Obecny podczas imprezy Inspektor d.s
sportu Piotr Kielar wręczył także drobne upominki sędziom Podokręgu Racibórz za bezbłędne sędziowanie, a także
Magdzie Herud i Tomaszowi Pilar za
pracę przy stoliku sędziowskim.
Gwiazdą uroczystości podsumowującej imprezę była mieszkanka Gminy
Pietrowice Wielkie i zawodniczka Reprezentacji Polski U-17 Dżesika Jaszek.
W dwóch turniejach U-10 i U-11 dla
dzieciaków z powiatu raciborskiego organizowanych ostatnio w Pietrowicach
przewinęło się ponad 250 młodych piłkarzy z 27 drużyn dziewcząt i chłopców.
Oby kilku z nich zagrało w naszej repre-
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
13
zentacji, tak jak piłkarka Unii Racibórz
Dżesika Jaszek.
W 30-osobowej kadrze UKS Pawłów
oprócz uczniów Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pawłowie znalazły się dwie
uczennice SP Samborowice (Nicole Wycisk oraz Kamila Solich), Katarzyna Jaszek z Cyprzanowa, a także Patrycja Janocha i Wiktoria Stosiek z Krowiarek.
Finał Śląska odbył się w Dankowicach
k/Bielska – dziewczęta UKS Pawłów zajęły IV miejsce w województwie.
Wyniki najlepszej „trójki” turnieju
chłopców:
• IKAR RACIBÓRZ – z Szonowicami
5:0, z Pawłowem 0-0, z SP1 Racibórz
5:0, z Rudnikiem 5:0, z Pietrowicami
5:0, z Kuźnią 2:1
• KUŹNIA RACIBORSKA – z Szonowicami 9:1, z Pawłowem 4:3, z Ikarem
1:2, z SP1 Racibórz 2:0, z Rudnikiem
8:1, z Pietrowicami 3:1
• UKS PAWŁÓW – z Pietrowicami
7:0, z Szonowicami 3:0, z Rudnikiem
2:1, z Ikarem 0:0, z SP1 Racibórz 2:2,
z Kuźnią 3:4
Tabela chłopców:
1.IKAR Racibórz 16 pkt 22:1
2.Kuźnia Rac 15 pkt 27:8
3.Pawłów 11 pkt 17:7
4.SP1 Racibórz 7 pkt 12:15
5.Pietrowice 6 pkt 12:23
6.Szonowice 3 pkt 6:26
7.Rudnik 3 pkt 5:21
Pietrowice Wlk.: 16.04.2013 Szkoła w Pietrowicach Wielkich była organizatorem rejonowych zawodów w piłce ręcznej szkół gimnazjalnych – dziewcząt.
Piłkarki ręczne
z gimnazjum w półfinale
Do rywalizacji o pierwsze miejsce Mecz o 1 miejsce:
w rejonie stanęły cztery zespoły: G.Pie- • G.Lyski – G.Pietrowice Wielkie
13:17
trowice Wielkie, G.Czuchów, G.Lyski,
G.Kuźnia Raciborska.
Najlepsza okazała się ekipa z Pietro- Ostateczna kolejność:
wic prowadzona przez trenera Marka 1.G.Pietrowice Wielkie – awans do
półfinału wojewódzkiego
Kępa, która po pasjonującym meczu finałowym z dziewczętami z Lysek wygra- 2.G.Lyski
ła turniej i awansowała tym samym do 3.G.Czuchów
półfinału wojewódzkiego, który rozegra- 4.G.Kuźnia Raciborska
ny zostanie w Wilkowicach Górnych. SęSkład zwycięskiej drużyny
dzią zawodów ponownie był M.Winkler. z Pietrowic Wielkich: Reichel PauWyniki:
lina, Krupa Sandra, Reichel Magda1.G.Czuchów – G.Lyski 10:16
lena, Duda Paulina, Wieczorek Julia,
2.G.Pietrowice Wielkie – G.Kuźnia Ra- Szmalec Paulina, Meissner Justyna,
ciborska 19:1
Kycia Paulina, Rutyna Jennifer, SteuMecz o 3 miejsce:
er Klaudia, Dobuch Paulina, Pośpiech
• G.Kużnia Raciborska – G.Czuchów Michaela – nauczyciel Marek Kępa.
21:7
M.K.
Wyniki najlepszej „trójki” turnieju
dziewcząt:
• UKS Pawłów I – z Gamowem 17:0,
z Pawłowem II 10-1, z Szonowicami 2:0,
z SP1 Racibórz 3:0, z Rudnikiem 8:0
• SZONOWICE – z Gamowem 7:0,
z Pawłowem I 0:2, z Pawłowem II 3:0,
z SP1 Racibórz 2:0, z Rudnikiem 1:0
• UKS Pawłów II – z Gamowem 3:1,
z Pawłowem I 1:10, z Szonowicami 0:3,
z SP1 Racibórz 1:1, z Rudnikiem 10:0
Tabela dziewcząt:
1.UKS Pawłów I 15 pkt 40:1
2.Szonowice 12 pkt 13:2
3.UKS Pawłów II 7 pkt 15:15
4.Rudnik 6 pkt 4:19
5.SP1 Racibórz 4 pkt 2:7
6.Gamów 0 pkt 1:31
14
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
#
Harmonogram wywozu
odpadów komunalnych w II półroczu 2013 r.
Pietrowice WLK. „1” (poniedziałek)
Pietrowice WLK. „2” – Gródczanki (wtorek)
VII
VIII
IX
X
XI
XII
VII
VIII
IX
X
XI
XII
8
5
2
14
15*piątek
9
9
6
3
1
12
10
22
19
16
28
25
23
23
20
17
15
26
24
XII
30
29
Pawłów – Żerdziny (środa)
Maków – Kornice (czwartek)
VII
VIII
IX
X
XI
XII
VII
VIII
IX
X
XI
10
7
4
2
13
11
11
8
5
3
14
24
21
18
16
27
27*piątek
25
22
19
17
28
30
28*sobota
31
Krowiarki – Amandów (piątek)
12
Cyprzanów – Lekartów – Samborowice (poniedziałek)
VII
VIII
IX
X
XI
XII
VII
VIII
IX
X
XI
XII
12
9
6
4
2*sobota
13
15
12
9
7
4
2
26
23
20
18
15
28*sobota
29
26
23
21
18
16
29
30
Termin wywozu surowców
segregowanych w workach
(worki: niebieski, zielony, biały, żółty) z Gminy Pietrowice Wielkie w III i IV kw. 2013 r.
Cyprzanów
Lekartów
Samborowice
Pietrowice
Gródczanki
Amandów
Krowiarki
Maków
Żerdziny
Pawłów
Kornice
Lipiec
1
2
3
4
Sierpień
1
2
5
6
Wrzesień
2
3
4
5
Październik
30 wrzesień
1
2
3
Listopad
4
5
6
7
Grudzień
2
3
4
5
Puste worki będą dostarczane w trakcie zbiórki
posegregowanych śmieci (plastik, szkło) według ilości
wystawionych worków z posegregowanymi odpadami
(1 pusty za 1 pełny).
Zasady zbiórki odpadów
segregowanych w workach
Worek brązowy:
Ścięta trawa, liście z drzew, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów, zielone części warzyw liściastych, zwiędłe
kwiaty cięte oraz kwiaty doniczkowe z ziemią, krzewy, pozostałości roślinne po zbiorach, trociny, wióry i inne ścinki
drewniane, odpady z kory, chwasty.
Worek powinien być szczelnie zawiązany, bez rozdarć i innych uszkodzeń. Worek brązowy wystawiamy w terminach wywozu odpadów komunalnych (śmieci)!
Worek niebieski
Do tego worka wrzucamy czyste gazety, książki, zeszyty,
katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowa oraz
opakowania wykonane z tych materiałów. Nie wrzucamy: papieru i tektury pokrytej folią metalową lub tworzyw
sztucznych (opakowań po napojach, środkach spożywczych),
kalki zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margary-
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
15
#
Odpady bio-trawa w workach w miesiącach od Lipca do Października 2013 r. w dniu wywozu odpadów komunalnych.
ny, artykułów wykonanych z połączenia
tworzyw z innymi materiałami.
Worek zielony
Do tego worka wrzucamy czyste
i wolne od zanieczyszczeń (nie potłuczone): opakowania szklane kolorowe,
butelki kolorowe, słoiki kolorowe i inne, odkręcamy nakrętki. Nie wrzucamy: luster, szkła zbrojonego, porcelany
i ceramiki, szkła okiennego, żarówek
i termometrów.
Worek biały
Do tego worka wrzucamy czyste
i wolne od zanieczyszczeń (nie potłuczone): opakowania szklane białe-prze-
źroczyste, butelki białe – przeźroczyste,
słoiki białe przeźroczyste i inne, odkręcamy nakrętki. Nie wrzucamy: luster,
szkła zbrojonego, porcelany i ceramiki,
szkła okiennego, żarówek i termometrów oraz opakowań szklanych kolorowych.
Worek żółty
Do tego worka wrzucamy czyste
i wolne od zanieczyszczeń (po uprzednim umyciu): opakowania z tworzyw
sztucznych, tj. butelki po napojach,
butelki po płynach do prania i mycia,
kartoniki wielowarstwowe po napojach
i innych, (najlepiej z odkręconymi na-
krętkami), opakowania po artykułach
spożywczych jak pudełka po margarynie, kubki po nabiale itp., folie budowlane i ogrodnicze, torby tzw. reklamówki,
zabawki i ozdoby z plastiku.
Nie wrzucamy: foliowe woreczki
po mleku, tworzyw piankowych, styropianowych, worków po nawozach
sztucznych oraz po środkach chemicznych, wyrobów z PCW jak płytki i wykładziny.
Zbiórka opakowań po nawozach
sztucznych cena za 1 kg – 3,00 zł
brutto.
Gospodarka odpadami
według nowych zasad
Dokładnie od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarki
odpadami w całym kraju, jak i w naszej
Gminie. Już w poprzednim wydaniu
„Głosu Gminy” omówiono najważniejsze aspekty tych zmian. Czas jednak
przypomnieć najważniejsze zmiany
i ich nową formę obowiązywania. Załączony został również dla mieszkańców
gminy do gazetki bezpłatny informator „ABC nowego systemu gospodarki
odpadami”, w którym przedstawione
są najważniejsze zmiany tzw. reformy
śmieciowej.
1.W postepowaniu przetargowym na
wykonywanie usługi wywozu śmieci
z terenu Gminy Pietrowice Wielkie
wzięły udział dwie firmy: „Naprzód”
Sp. z o.o. w Rydułtowach i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Raciborzu i to ten podmiot będzie wywoził śmieci od mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie.
2.Mieszkańcy zostaną wyposażeni bezpłatnie w kubły do wywozu śmieci
przez firmę, która wygrała przetarg
tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
16
z o.o. w Raciborzu. Szczegóły dotyczące miejsca i daty wydawania kubłów zostaną przekazane w formie
informacji na tablicach ogłoszeń, na
stronie www.pietrowicewielkie.pl i za
pośrednictwem księży.
3.Mieszkańcy zostaną również wyposażeni bezpłatnie w worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu,
według następującej kolorystyki:
• niebieski – z przeznaczeniem na papier,
• biały – z przeznaczeniem na szkło
bezbarwne,
• zielony – z przeznaczeniem na szkło
kolorowe,
• żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,
• brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone – biodegradowalne.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych poprzez segregowanie wytwarzanych odpadów komunalnych.
4.W każdą sobotę w godz. 9–14 na tere-
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
nie Zakładu Komunalnego w Pietrowicach Wielkich przy ul.Fabrycznej
będzie funkcjonował Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na którym będą również
przyjmowane odpady selektywne wymienione powyżej, przywiezione na
własny koszt przez mieszkańców.
5.Nowy harmonogram wywozu śmieci,
jak i surowców wtórnych znajduje
się na str. 15. Istotne jest, że każdy
mieszkaniec może wystawiać kubeł/
kubły z odpadami zmieszanymi co
dwa tygodnie bez względu na wysokość opłacanej opłaty.
6.Każdy mieszkaniec ma obowiązek wpłacania należności za śmieci,
zgodnie ze złożoną deklaracją w następujących terminach corocznie: za
I kwartał – do 15 marca, za II kwartał – do 15 czerwca, za III kwartał –
do 15 września, za IV kwartał – do
15 grudnia, na podstawie złożonej deklaracji, począwszy od 15 września
2013 r. Należności można uiszczać
u sołtysów, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.
Czytaj więcej na str. 30
Obowiązuje już nowy Regulamin
utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Pietrowice Wielkie
Przyjęty przez Radę Gminy Pietroblicznego zakazuje się wykonywania 1.stały i skuteczny dozór,
wice Wielkie dnia 29 kwietnia 2013 r.
napraw oraz mycia pojazdów.
2.zakaz wprowadzania zwierząt do
regulamin określa szczegółowe zasa- • Właściciele nieruchomości obowiązabudynków użyteczności publicznej,
dy utrzymania czystości i porządku
ni są do pozbywania się odpadów koz wyłączeniem obiektów przeznaczona terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
munalnych z terenu nieruchomości
nych dla zwierząt, takich jak leczniWprowadza wymagania w zakresie
zgodnie z harmonogramem w sposób
ce, wystawy itp., postanowienie to
utrzymania czystości i porządku na
gwarantujący zachowanie czystości
nie dotyczy osób niewidomych, koterenie nieruchomości na właścicieli
i porządku na nieruchomości.
rzystających z pomocy psów przenieruchomości m.in.:
wodników,
– Właściciele nieruchomości zapew- Najważniejszą zmianą są zasady 3.zakaz wprowadzania zwierząt na teniają utrzymanie czystości i porządku gospodarowania nieczystościami
reny placów gier i zabaw, piaskownic
na terenie nieruchomości poprzez:
ciekłymi:
dla dzieci oraz tereny objęte zaka1.utrzymanie stanu sanitarno – higie- 1.Właściciele nieruchomości obowiązem na podstawie odrębnych uchwał
nicznego nieruchomości, pomieszzani są do pozbywania się nieczyrady gminy;
stości ciekłych z terenu nierucho- 4.natychmiastowe usuwanie, przez
czeń oraz znajdujących się na niej
urządzeń zgodnie z obowiązującymi
mości w sposób systematyczny, nie
właścicieli, zanieczyszczeń pozostaprzepisami prawa,
dopuszczając do przepełnienia się
wionych przez zwierzęta domowe na
urządzeń do gromadzenia nieczy2.wyposażenie nieruchomości w dostaterenach przeznaczonych do użytku
teczną ilość pojemników służących
stości ciekłych, gwarantując zachopublicznego, postanowienie to nie
do zbierania odpadów komunalnych
wanie czystości i porządku na niedotyczy osób niewidomych, korzyoraz utrzymywanie tych urządzeń
ruchomości.
stających z pomocy psów przewodw odpowiednim stanie sanitarnym, 2.Właściciel nieruchomości zapewnia
ników
porządkowym i technicznym powykonanie obowiązków, o których
przez ich okresowe mycie i dezynmowa w ust.1, poprzez zawarcie
Powyższe zasady w części wynikafekcję.
umowy z przedsiębiorcą posiadają- ją z obowiązków ustawowych nakła– Właściciele nieruchomości obowiącym zezwolenie na prowadzenie tego danych przez ustawodawcę w postaci
zani są do prowadzenia selektywnerodzaju działalności. Właściciel zo- ustawy o czystości i porządku w gmigo zbierania odpadów komunalnych
bowiązany jest do przechowywania, nach, jak i porządkują gospodarkę odpoprzez segregowanie wytwarzanych
przez okres jednego roku, dowodów padami na terenie Gminy. Istotne jest
odpadów komunalnych określonych
potwierdzających wykonanie powyż- bowiem, by podnosząc aspekt ważny
w Regulaminie i pozbywanie się ich
szych usług.
dla wszystkich mieszkańców, tj. poz częstotliwością określoną w harmo- 3.Właściciele nieruchomości nie wypo- rządku w gminie, ten porządek był nie
nogramie.
sażonej w oczyszczalnię ścieków są tylko na terenie publicznym, ale rów• Na terenie nieruchomości dopuszzobowiązani do udokumentowania, nież na posesjach indywidualnych. Cacza się wykonywanie doraźnych naw postaci rachunków za wykonanie łość regulaminu określającego szczepraw oraz regulację pojazdów meusługi, wywozu ścieków bytowych gółowe zasady utrzymania czystości
chanicznych, związanych z bieżącą
ze zbiorników bezodpływowych do i porządku na terenie Gminy Pietrowieksploatacją, pod warunkiem, że
oczyszczalni, w ilości nie mniej- ce Wielkie dostępny jest na stronie innie są uciążliwe dla sąsiednich nieszej niż 80% zużytej wody do celów ternetowej Gminy Pietrowice Wielkie
tj. www.pietrowicewielkie.pl.
ruchomości oraz nie spowodują skamieszkaniowych.
żenia powierzchni ziemi i wód grun- Do obowiązków właścicieli
Adam Wajda
towych.
utrzymujących zwierzęta domowe
• Na terenach służących do użytku pu- należy:
Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
17
Pietrowice Wlk.: 08 maja w Bielsku Białej Wapienicy odbył się Wojewódzki
Półfinał w Piłce Ręcznej dziewcząt szkół podstawowych.
Złoto dla młodych piłkarek
ręcznych z Pietrowic Wielkich!
W zawodach brały udział cztery dru- młodsze szczypiornistki z piątej i czwarżyny, które wcześniej wywalczyły sobie tej klasy, które znakomicie radziły sobie
awans poprzez zwycięstwa w zawodach ze starszymi od siebie rywalkami i ostarejonowych. Do walki stanęły drużyny tecznie mecz zakończył się rezultatem
z Żor, Pietrowic Wielkich, Jastrzębia 13:2 dla Pietrowic.
Zdroju oraz Bielska Białej. Po losowaniu
Po dłuższej przerwie do walki o trzew grupie pierwszej znalazły się zespoły cie miejsce stanęły zespoły z Jastrzębia
z Żor i Jastrzębia Zdroju, a w grupie dru- Zdroju i Bielska Białej.
Mecz był wyrównany jedynie w pierwgiej z Bielska Białej i Pietrowic Wielkich.
W pierwszym meczu rywalizacja była szej połowie, w drugiej Jastrzębie wyraźbardzo wyrównana i po zakończeniu nie dominowało na boisku i ostatecznie
spotkania na tablicy wyników widniał to one cieszyły się z najniższego stopnia
rezultat 10:10. Drużyny po krótkiej prze- podium.
rwie przystąpiły do dogrywki, gdzie nieW finale zmierzyły się zespoły z Pietroznacznie lepsze okazały się zawodniczki wic Wielkich i Żor, gdzie dziewczęta z naz Żor wygrywając jedną bramką.
szej szkoły miały „stare porachunki” do
W drugim meczu gospodynie turnieju wyrównania z drużyną przeciwną, gdyż
czyli zespół z Bielska zostały wyraźnie w ubiegłym roku w finale „B” Śląskiej
rozbite przez drużynę z Pietrowic Wiel- Ligi Piłki Ręcznej pietrowiczanki uległy
kich. W pierwszej połowie nasze dziew- pięcioma bramkami drużynie z Żor i doczęta szybko uzyskały bezpieczną prze- skonale ten mecz zapamiętały. Rywaliwagę i drugą połowę mogły już zagrać zacja była, jak na finał przystało, bardzo
zacięta i prowadzenie zmieniało się z minuty na minutę. Pietrowickie zawodniczki zachowały jednak więcej zimnej krwi
i pomimo dwóch niewykorzystanych rzutów karnych ostatecznie wygrały mecz
15:14 i tym samym odpłaciły się za zeszłoroczną porażkę z nawiązką.
Radość była ogromna ponieważ jest
to pierwszy w historii awans dziewcząt
z pietrowickiej szkoły do Finału Wojewódzkiego. W ubiegłym roku nasze
dziewczęta zajęły II miejsce w półfinale
czyli już wtedy niedużo brakowało im,
aby awansować do finału. Tym razem
się udało!
Sukces ten jest tym bardziej cenny,
że nasze dziewczęta musiały walczyć
z uczennicami klas sportowych o profilu piłka ręczna (Żory i Jastrzębie Zdrój),
gdzie dziewczęta z wymienionych szkół
były z szóstych klas, a nasz zespół składał się z 6 uczennic z szóstej klasy, 2
uczennic z piątej klasy i aż 5 uczennic
z czwartej klasy.
Nasza znakomita gra też nie jest
dziełem przypadku, tylko kilku lat
ciężkiej pracy na dodatkowych treningach w UKS „START” Pietrowice Wielkie, gdzie wszystkie nasze zawodniczki
uczęszczają na treningi, a ich systematyczna praca została wspaniale wynagrodzona.
Wyniki:
• Gr.I – Żory – Jastrzębie Zdrój 13:12
• Gr.II – Bielsko Biała – Pietrowice
Wielkie 2:13
Mecz o I miejsce:
Pietrowice Wielkie – Żory 15:14
Klasyfikacja końcowa:
1.S.P Pietrowice Wielkie (awans do Finału Wojewódzkiego)
2.S.P Żory
3.S.P Jastrzębie Zdrój
4.S.P Bielsko Biała
Skład drużyny: kl.VI: Gotzmann Klara (kapitan), Posmyk Nikolina, Labud
Sabina, Sniehotta Dorota, Węglarz Aneta, Szramowska Paulina, kl. V: Chmielewska Nicole, Trojanska Wiktoria,
kl.IV: Steuer Marta, Przewosnik Dominika, Poznańska Sandra, Wilczek
Dominika, Rzytki Laura. Opiekun
i trener Kępa Marek, opiekun Jaskot
Mirosław.
M.K.
18
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
Pietrowice Wlk.: 22.04.2013 w Pietrowicach Wielkich zostały rozegrane finały
rejonowych zawodów w piłce ręcznej Szkół Podstawowych – dziewcząt.
wice Wielkie (10 :12)
Ostateczna kolejność:
1.S.P Pietrowice Wielkie
2.S.P Świerklany Dolne
3.S.P Czuchów
4.S.P Kuźnia Raciborska
Skład zwycięskiego zespołu
z Pietrowic Wielkich: Gotzmann
Klara, Posmyk Nikolina, Labud Sabina, Sniehotta Dorota, Chmielewska
Nicole, Trojanska Wiktoria, Steuer
Marta, Przewosnik Dominika, Poznańska Sandra, Wilczek Dominika,
Jokel Sandra, Rzytki Laura – nauczyciele Marek Kępa, Mirosław Jaskot
M.K.
Dziewczęta
awansowały
do półfinału
wojewódzkiego
Do rywalizacji stanęły 4 drużyny,
które wcześniej wygrały finały powiatowe i tym samym wywalczyły sobie
prawo do gry w finale rejonowym.
Sędzią zawodów był dobrze już znany z wcześniejszych zmagań powiatowych i rejonowych szkół gimnazjalnych M.Winkler.
W ślad za swoimi starszymi koleżankami z Gimnazjum, dziewczęta z Pietrowickiej „podstawówki” wygrały zawody rejonowe i tym samym zakwalifikowały się do półfinału wojewódzkiego,
który w tym roku odbędzie się w Bielsku Białej Wapiennicy.
To już trzeci raz z kolei młode szczypiornistki z Pietrowic Wielkich będą
brały udział w zawodach tej rangi.
W ubiegłym roku dziewczęta zajęły
drugie miejsce w tych zawodach. Zobaczymy, czy w tym roku uda im się
osiągnąć równie dobry wynik.
Wyniki:
• Gr.1 S.P Pietrowice Wielkie – S.P
Czuchów (22:3)
• Gr.2 S.P Świerklany Dolne – S.P
Kuźnia Raciborska (16:4)
Mecz o 3 miejsce
• S.P Czuchów – S.P Kuźnia Raciborska (11:10)
Mecz o 1 miejsce
• S.P Świerklany Dolne – S.P Pietro-
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
19
Pietrowice Wlk.: Dnia 22.03.2013 pietrowicka hala widowiskowo-sportowa była oblegana przez osiem zespołów piłki ręcznej na powiatowych zawodach szkół
gimnazjalnych – dziewcząt i chłopców.
Powiatowe Finały
Piłki Ręcznej
w stolicy szczypiorniaka
1.G.Pietrowice Wielkie 4 pkt. – awans do
finału rejonowego
2.G.Rudnik 2 pkt.
3.G.Kornowac 0 pkt.
Wyniki chłopcy:
1.G.Pietrowice Wielkie – G.Rudnik (4:4)
2.G.Nędza – G.Krzyżanowice (8:0)
3.G.Kornowac – G.Pietrowice Wielkie
(3:3)
4.G.Nędza – G.Rudnik (9:3)
5.G.Krzyżanowice – G.Kornowac (3:7)
6.G.Pietrowice Wielkie – G.Nędza (3:3)
7.G.Krzyżanowice – G.Rudnik (3:7)
8.G.Kornowac – G.Nędza (7:4)
9.G.Pietrowice Wielkie – G.Krzyżanowice (6:2)
10.
G.Kornowac – G.Rudnik (9:2)
Tabela końcowa:
1.G.Kornowac 7 pkt. – awans do finału
rejonowego
2.G.Nędza 5 pkt.
3.G.Pietrowice Wielkie 5 pkt.
4.G.Rudnik 3 pkt.
5.G.Krzyżanowice 0 pkt.
Skład zwycięskiej drużyny z Pietrowic
Wielkich: Reichel Paulina, Krupa Sandra,
Reichel Magdalena, Duda Paulina, Wieczorek Julia, Szmalec Paulina, Meissner
Justyna, Kycia Paulina, Rutyna JenniDo rywalizacji stanęły trzy drużyny tami wyprzedziło G.Nędza oraz G.Pietro- fer, Steuer Klaudia, Dobuch Paulina, Powice Wielkie.
dziewcząt oraz pięć zespołów chłopców:
śpiech Michaela, Ziemkiewicz Aleksandra
• Dziewczęta: G.Pietrowice Wielkie,
Zwycięskie zespoły walczyć będą w fina- – nauczyciel Marek Kępa.
G.Kornowac, G.Rudnik
łach rejonowych, które odbędą się w Kor• Chłopcy: G.Pietrowice Wielkie, G.Kor- nowacu dla chłopców i w Pietrowicach Skład drużyny chłopców z Pietrowic
nowac, G.Nędza, G.Krzyżanowice, Wielkich dla dziewcząt.
Wielkich:
G.Rudnik
Wyniki dziewczęta:
Kramarczyk Adam, Wilczek Michał,
Opiekę sędziowską sprawował M.Win- 1.G.Pietrowice Wielkie – G.Rudnik Kubik Szymon, Modła Dawid, Niewiera Robert, Herud Damian, Moc Adam,
(10:2)
kler-sędziujący na co dzień mecze Śląskiej
Ligi Piłki Ręcznej.
2.G.Kornowac – G.Pietrowice Wielkie Chory Dominik, Sładek Roman, Dokupil
(0:8)
W tym dniu cała szkoła żyła zawodaMichael, Krutki Patryk, Durdyń Marcin
mi i swym dopingiem starała się pomagać 3.G.Rudnik – G.Kornowac (5:2)
– nauczyciel Marek Kępa
M.K.
grającym zespołom.
Tabela końcowa:
Rywalizacja była bardzo zacięta. W zespołach dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyły gospodynie turnieju – szczypiornistki Gimnazjum z Pietrowic Wielkich,
które na 13 zawodniczek w swoim składzie miały tylko dwie dziewczyny z klasy III Gimnazjum, 7 z klasy II i 4 z klasy
I Gimnazjum.
Natomiast w rozgrywkach chłopców
rywalizacja była bardzo wyrównana i do
ostatniego meczu nie wiadomo było, kto
wywalczy pierwsze miejsce?!
Ostatecznie G.Kornowac dwoma punk-
20
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
Pawłów: Dokładnie 108 przedszkolaków i uczniów Szkółki Nivea UKS Pawłów
weźmie udział w finale krajowym Szkółek Piłkarskich Nivea, który odbędzie się
w dniach 19-21 czerwca w Warszawie. W zakończonym II etapie konkursu szkółka
z Gminy Pietrowice Wielkie zajęła V miejsce w Polsce!
Szkółka Piłkarska
z Pawłowa w finale
w Warszawie!
Szkółka, istniejąca od roku jako UKS
Pawłów, najpierw dostała się do finałowej setki (z około 2000 szkółek, które
wzięły udział w rywalizacji), a potem
awansowała do finału finałów.
Warto dodać, że zawodnicy z Pawłowa
wystartują w ośmiu kategoriach i będą
mieli osiem szans, by wygrać finał krajowy i pojechać na obóz wakacyjny do
Ajaxu Amsterdam, który odbędzie się
na początku lipca 2013 roku.
Organizatorzy podczas 7 miesięcy
współzawodnictwa oceniali:
• treningi, mecze, osiągane wyniki, promocje szkółki i organizowane imprezy
• aktywne i systematyczne prowadzenie bloga z informacjami o wydarzeniach, treningach, meczach i osiąganych wynikach
• aktywną działalność drużyn piłkarskich we wszystkich kategoriach wiekowych w tym szczególnie drużyn
żeńskich
• realizację programu Ajax On-line
Academy
• bieżące aktualizowanie systemu monitorowania zawodników
• informacje o zawodnikach, meczach,
recenzje na portalu trenerskim
• tworzenie zakończonych treningów
zgodnie z Ajax On-line Academy
• tworzenie własnych ćwiczeń, programów, projektów i treningów
W tym etapie sto szkółek było ocenianych dwukrotnie, za okres jesienny i zimowy. UKS Pawłów w pierwszym podsumowaniu zajął VIII miejsce. Wyniki
za drugi, znacznie dłuższy okres rywalizacji (od 15 listopada do 15 marca) dla
Pawłowa były fantastyczne. Za pracę
całej szkółki organizatorzy przyznali
pawłowianom II miejsce w Polsce, z prawie kompletną oceną 94 pkt na 100 pkt
możliwych! To dało ogólnie V miejsce
i awans do finału finałów wraz z dziewięcioma innymi szkółkami w Polsce.
Szczególny wkład w ten sukces oprócz
głównych aktorów, czyli uczniów Zespołu Szkolno –Przedszkolnego, mieli trenerzy Wojciech Zalewski, Magda Herud
i Mateusz Skwirut, a także Dorota Wilk,
Anna Żelazko i Łukasz Strzeduła.
Od 8 kwietnia rozpoczyna się trzeci
(oby nie ostatni etap) walki o Amsterdam. Osiem drużyn Szkółki Nivea UKS
Pawłów będzie nadal trenować i grać,
przygotowując się w ten sposób do finału krajowego w Warszawie.
UKS Pawłów wystawi w finale
ogólnopolskim 8 drużyn:
• U8 dziewczęta (przedszkole i klasa I)
– 11 zawodniczek
• U8 chłopców (przedszkole i klasa I) –
11 zawodników
• U10 dziewczęta (klasa II -III) – 13 zawodniczek
• U10 chłopców (klasa II-III) – 13 zawodników
• U13 dziewcząt (klasa IV-VI) – 15 zawodniczek
• U13 chłopców (klasa IV-VI) – 15 zawodników
• U14 dziewcząt (klasa I gimnazjum +
klasy IV-VI podstawowa) – 15 zawodniczek
• U14 chłopców (klasa I gimnazjum +
klasy IV-VI podstawowa ) – 15 zawodników.
Trener koordynator Wojciech Zalewski przewiduje, że z grupy liczącej 108
zawodników (plus 8 opiekunów) ponad 80 osób to będą uczniowie Zespołu
Szkolno -Przedszkolnego w Pawłowie.
Pojadą także absolwenci tej szkoły dziś
uczący się w Gimnazjum w Pietrowicach i Raciborzu oraz członkowie tej
szkółki z terenu całego powiatu raciborskiego.
Szkółka Nivea UKS Pawłów dziękuje dzieciakom, rodzicom, trenerom,
wszystkim pracownikom ZSP Pawłów
z dyrekcją tej szkoły Reginą Strzeduła, a także władzom Gminy Pietrowice
i życzliwym sympatykom naszego klubu i szkółki za pomoc, która pozwoliła
spełnić nasze marzenia i tworzyć nową
historię naszej szkoły, wioski i gminy.
Zapraszamy do obejrzenia filmu LIP
DUB Szkółki Nivea UKS Pawłów, który
nakręciliśmy 9 marca 2013 na potrzeby
konkursu szkółek Nivea: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QCS9Mw-I-_w
W.Zalewski
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
21
Wesoło było
w Samborowicach
Już po raz kolejny samborowickie kobiety obchodziły swoje święto. Na spotkanie 10 marca przybyło 39 osób. Przedział
wiekowy uczestniczek wahał się od dwu-
dziestu do 80 lat. Był słodki poczęstunek
przygotowany przez „anonimowych organizatorów” oraz gorące danie. Nie zabrakło także „kompotu na dobry humor". Popołudnie upłynęło w wesołej atmosferze,
wśród śpiewów i dowcipów (nie tylko o kobietach). W tej dziedzinie prym wiodły P.
Maria Otlik, Felicja Nieborowska, Klaudia Skupin i Basia Niewiera. Spotkanie
trwało do późnych godzin wieczornych.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
spotkamy się w równie wesołym gronie.
I.G.
Udany sezon
W zakończonych rozgrywkach śląskiej
ligi juniorek młodszych doskonale radziły
sobie dziewczyny pietrowickiego START-u, dla których był to najlepszy sezon.
W rozegranych meczach pokonały ekipy
Polho Czuchów, Pogoń Zabrze, START
Michałkowice i MUKS Skałka Świętochłowice. Jednak największy sukces to
pokonanie mistrzyń śląska z poprzedniego sezonu drużyny ROMI Jastrzębie
oraz KS Zgoda Ruda Śląska. Ogromnych
emocji dostarczyły mecze z ekipami aspirującymi do gry w finałach mistrzostw
Polski czyli zespołami Sośnicy Gliwice,
MTS-u Żory oraz MOSM-u Tychy. Mecze
te zakończyły się nieznacznymi porażkami, pokazały natomiast ogromny potencjał jaki tkwi w naszych dziewczynach.
Ostatecznie dobra gra naszych juniorek
dała drużynie 6 miejsce na Śląsku z dorobkiem 19 punktów.
Bardzo dobrze radziła sobie także drużyna młodziczek. Drużyna zajęła czwarte miejsce, dość pechowo tracąc miejsce
na podium poprzez bezpośredni gorszy
22
bilans bramkowy z MTS Żory. Na pocieszenie zostaje tytuł najlepszej drużyny
rundy rewanżowej. W pokonanym zaś
polu zostały drużyny MKS-u Skarbek
Tarnowskie Góry, Sośnicy Gliwice, Pogoni Zabrze oraz MTS-u Żory. Jako jedyny
zespół dziewczęta pokonały późniejszego zwycięzcę tych rozgrywek drużynę
MOSM Tychy.
Kilka lat pracy przynosi efekty. Wielkie brawa dla zawodniczek za cierpliwość,
wytrwałość i ciężką pracę, którą w ostatnim czasie wykonały. Z niecierpliwością
czekamy na kolejny sezon.
achim w.
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
Gościliśmy członkinie
Związku Śląskich
Kobiet Wiejskich
Tradycyjnie jak co roku, także i w tym,
Związek Śląskich Kobiet Wiejskich spotkał się 28.02.2013 r. na Walnym Zebraniu. Tym razem jednak członkinie Kół
Związku z Kornic, Samborowic i Gamowa nie pojechały do zaprzyjaźnionych
Kół woj. opolskiego, ale same zostały gospodyniami tegorocznego Walnego Zebrania. Na ich zaproszenie do sali OSP
w Pietrowicach Wielkich zjechało ponad
100 członkiń Związku na czele z przewodniczącą Marią Głombik, przy czym
cały Związek liczy 360 osób. Oprócz
Pań z kręgu związkowego w zebraniu
uczestniczyli również zaproszeni goście:
Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek, radni
poszczególnych sołectw, radni powiatowi: Adam Wajda i Leonard Malcharczyk,
poseł Henryk Siedlaczek oraz przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej.
Gości przywitano kawą i pysznym
ciastem, które upiekły panie z trzech
goszczących Kół, zaś w przerwie zaserwowano obiad, również przezeń przygotowany.
Na zebraniu omawiano budżet i sprawozdanie finansowe Związku za ubiegły
rok, wybierano nowy Zarząd i Komisję
Rewizyjną. Każde Koło Związku złożyło
sprawozdanie z działalności w ubiegłym
roku, był czas na planowanie wspólnych
wycieczek, warsztatów i kursów. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.
Róża Piskała
Przewodnicząca ZŚKW Koło Kornice
Pietrowice Wlk.: W sobotę 20 kwietnia w Tychach odbył się
wielki finał piłki ręcznej w kategorii dziewcząt młodszych.
Wicemistrzostwo Śląska
pietrowickich piłkarek
ręcznych!
Do finału tego sensacyjnie
zakwalifikowały się najmłodsze
szczypiornistki
Uczniowskiego
Klubu Sportowego START z Pietrowic Wielkich
pokonując w grupie eliminacyjnej wyżej notowane ekipy Sośnicy Gliwice oraz
Ruchu Chorzów. Dla znawców piłki ręcznej w Polsce tych klubów przedstawiać nie trzeba. W finale tych rozgrywek dziewczęta z Pietrowic zagrały przeciwko kolejnym klubom z bogatą
tradycją. Były to Zgoda Ruda Śląska oraz gospodynie zawodów
finałowych MOSM Tychy. Skazywane na pożarcie zawodniczki
z Pietrowic starały się udowodnić, że awans do tego finału nie
był przypadkiem. W meczu otwarcia zmierzyły się z drużyną
z Rudy Śląskiej. Od początku mecz był bardzo wyrównany.
Praktycznie przez całe spotkanie wynik oscylował w okolicach
remisu. Po heroicznej walce do ostatniej minuty Pietrowice pokonały Rudę Śląską 14-13. Wysiłek w tym meczu spowodował,
że w meczu z gospodyniami zabrakło już nieco sił. W ostatnim
meczu finału Tychy pokonały Rudę Śląską co oznaczało że
dziewczęta z Pietrowic mogły cieszyć się z tytułu wicemistrzyń
śląska. To ogromny sukces klubu w jego krótkiej historii. Drużynę dziewczynek prowadzi trener pan Marek Kępa.
Majowe drzewko
otwiera portfele
Z orłem na piersi trafili wielkim drągiem w małą dziurę.
Przystrojony przez Senior-Fitki drewniany pal stanął przed
remizą. Ustawiło go tam 12 mężczyzn w strojach reprezentacji narodowej. Słup postoi do września.
Po raz drugi za dwuletniej kadencji sołtyski Marii Palisy wieś integruje się na majowym festynie rodzinnym. Jego
otwarcie poprzedza „sadzenie” Majowego Drzewka. Ceremoniał odbywa się po nabożeństwie w miejscowym kościele,
a długi na kilkanaście metrów drewniany pal niosą mężczyźni – z plebani pod remizę. To miłośnicy gry w palanta, reprezentowali kraj w tzw. schlagballu stąd oficjalnego „sadzenia”
dokonują w koszulkach z orłem na piersi.
Tradycja z drzewkiem jest popularna w Niemczech. Maibaum – Majowe Drzewko ozdabiają w kolory Senior Fitki –
cyprzanowskie gospodynie. Ozdoby co roku muszą być nowe,
ale barwy zostają gminne, żółto–niebieskie. Stawianie drzewka budzi ciekawość miejscowych i przyciąga ich na festyn
pod remizą. Dochód z zabawy przeznaczany jest na potrzeby
sołectwa. Przed rokiem pieniędzy starczyło na nowy namiot
festynowy, teraz były zbierane na nowe zagospodarowanie
skweru przy cmentarzu. Parafianie wycięli tam stare lipy
i choinki, zamierzają nasadzić nowe.
(maw)
Droga do wicemistrzostwa śląska – wyniki:
1 turniej – Gliwice
• Sośnica Gliwice – UKS START Pietrowice 3:21 (1:9)
• UKS START Pietrowice – Ruch Chorzów 17:4 (8:3)
2 turniej – Pietrowice Wielkie
• UKS START Pietrowice – Sośnica Gliwice 29:1 (17:0)
• UKS START Pietrowice – Ruch Chorzów 19:16 (13:4)
3 turniej – Chorzów
• UKS START Pietrowice – Sośnica Gliwice 23:8 (13:4)
• UKS START Pietrowice – Ruch Chorzów 10:8 (8:4)
Turniej finałowy – Tychy
• UKS START Pietrowice – KS Zgoda Ruda Śląska 14:13
(9:9)
• UKS START Pietrowice – MOSM Tychy 5:23 (3:15)
achim w.
Fot. Zawodnicy drużyny Schlagballa „sadzą” drzewko przystrojone
przez Senior-Fitki
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
23
Pietrowice Wlk.: 27 marca 2013 r. w Większycach (woj.
opolskie) miała miejsce konferencja zamykająca projekt
„Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu
jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2
starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego
i śląskiego”.
certyfikatu zarządzania jakością
ISO 9001: 2009,
wieńczącego proces
certyfikacji polegający na audycie wewnętrznym wydziałów Urzędu Gminy.
Pracownicy Polskiego Centrum Certyfikacji przyglądali
się prawidłowości
wykonywania procedur związanych
z obsługą petentów i dokumentacji wszystkich wydziałów
Urzędu. Certyfikat dla Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie został złożony na ręce Wójta Gminy Andrzeja Wawrzynka.
W projekcie uczestniczyły następujące
jednostki samorządu terytorialnego: miasta Brzeg, Głuchołazy, Kędzierzyn – Koźle,
Pszów, Racibórz, Radlin, Rydułtowy, gminy
Kornowac, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie oraz powiat Brzeg i powiat Racibórz,
Urząd Gminy
z certyfikatem
Projekt był współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1.
„Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej ”.
Konferencja była okazją do wręczenia
Maraton piłkarski
ze Szkółką Nivea
UKS Pawłów
W styczniu na hali sportowej, nazywanej ostatnio Arena
Nivea Pawłów, rywalizowały dziewczęta z klas III-IV. Dość
niespodziewanie,ale zasłużenie wygrały piłkarki z Pietrowic,
które mimo porażki z gospodyniami 4-6 wygrały wszystkie
24
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
a głównym celem projektu było zapewnienie optymalnej jakości wykonywania
zadań publicznych jednostek samorządu
terytorialnego.
g.s.
Pawłów: Szkółka Piłkarska Nivea UKS Pawłów w okresie zimowym zorganizowała 10 halowych turniejów piłkarskich dla 300 dzieciaków z całego powiatu raciborskiego Trzy
imprezy miały rangę Nivea Cup i zakończyły się zawodami
chłopców U10 (klasy III-IV zwycięstwem gospodarzy z Pawłowa. We wcześniejszych zawodach triumfowały dziewczęta
z Pietrowic U10 (klasy III-IV ) i Rudnik w kategorii chłopców
U8 (klasa I-II).
pozostałe mecze. Drużyny z Rudnika i Pawłowa zanotowały
więcej potknięć i musiały zadowolić się niższym stopniem
podium.
W lutym zaprezentowali się chłopcy z najmłodszych klas
szkół podstawowych. Walkę o złote medale stoczyli chłopcy
Miejsce
Zespół
Punkty Zwycięstwa–remisy–porażki Bilans bramkowy
1.
UKS Pawłów I
21
7–0–0
25:5
2.
Start Pietrowice
15
5-0-2
16:16
3.
Pietrowice
15
5-0-2
20:7
4.
Krowiarki
10
3-1-3
14:10
5.
UKS Pawłów II
9
3-0-4
8:14
6.
Rudnik
4
1-1-5
5:16
7.
Szonowice
4
1-1-5
5:16
8.
Samborowice
4
1-1-5
8:18
z Rudnika i Krowiarek. Po pasjonującym meczu padł wynik remisowy 2-2,
który dawał chłopcom z Rudnika zwycięstwo w turnieju.
W marcu odbył się turniej chłopców
klas III-IV, który wygrali gospodarze
ze Szkółki Nivea UKS Pawłów. Zanotowali komplet zwycięstw i zdobyli 21
pkt. dających wreszcie gospodarzom
zdobycie ostatniego z pucharów Nivea
Cup 2013.
Imprezy pod nazwą NIVEA CUP
2013 zorganizował trener koordynator Szkółki Nivea UKS Pawłów Wojciech Zalewski we współpracy z trenerami Magdą Herud i Mateuszem Skwirutem.
Dzięki pomocy Gminy Pietrowice
Wielkie i Dyrekcji ZSP Pawłów nikt nie
wyjechał z turnieju z pustymi rękami
i pustym żołądkiem:
Najlepsi z najlepszych – NIVEA CUP
2013 chłopców U10:
Gromotka Szymon (Samborowice),
Stępiński Paweł (Szonowice), Nahlik
Rafał (Rudnik), Fojtzik Michał (UKS
Pawłów II), Szuba Szymon (Krowiarki), Wieczorek Klaudiusz (Pietrowice),
POGROMCY
ORTOGRAFII
Włoch Nikodem (Start Pietrowice), Fojcik Robert (UKS Pawłów I).
Klasyfikacja turnieju NIVEA CUP
U8 chłopców:
1.miejsce – Rudnik – 13 pkt.
2.miejsce – Krowiarki – 11 pkt.
3.miejsce – Start Pietrowice – 10 pkt.
4.miejsce – Nivea Pawłów – 6 pkt.
5.miejsce – Pawłów – 3 pkt.
6.miejsce – Pietrowice – 0 pkt.
Tabela końcowa turnieju dziewcząt
U10 NIVEA CUP 2013:
1.Pietrowice 12 pkt 15-7
2.Rudnik 10 pkt 5-2
3.Nivea Pawłów 10 pkt 18-10
4.Krowiarki 6 pkt 5-6
5.Pawłów 3 pkt 6-12
6.Start 1 pkt 2-14
NAJLEPSZE ZAWODNICZKI
Z POSZCZEGÓLNYCH DRUŻYN:
Rudnik – Jennifer Czapek, Pietrowice – Dominika Przewoźnik, Star t– Justyna Chory, Krowiarki– Natalia Czekała, Pawłów – Karolina Gawełek, Nivea – Ewa Zymla.
W.Zalewski
Fot. Na pierwszym planie Agnieszka Gilge
i Marcel Strzeduła na XX Powiatowym Konkursie
Mistrz Ortografii
15 marca odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów
gimnazjum. Najlepszymi znawcami reguł ortograficznych okazali się
Agnieszka Gilge z kl. III A (op. H.
Maślanka) oraz Marcel Strzeduła
z kl. II A ( op. Lucyna Flegel). Następnie reprezentowali oni naszą
szkołę w jubileuszowym XX Powiatowym Konkursie Mistrz Ortografii
organizowanym przez II LO w Raciborzu. Marcel zdobył tam III miejsce.
Z kolei 24 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich
odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV– VI szkół
podstawowych. Uczniowie z terenu naszej gminy zmierzyli się z humorystycznym tekstem o myszach,
w którym wykorzystano m.in. takie
trudne słowa jak: pręgierz, hańba,
zamierzchły, zrzedła, przeżuć. Zwycięzcą został Robert Marcol z SP
w Pietrowicach Wielkich (op. Janina Ślusarczyk), drugie miejsce zajęła
Magdalena Zając z ZSP w Pawłowie
(op. Danuta Hajdasz), a trzecie przypadło Aleksandrze Schmidt również
z ZSP w Pawłowie (op. Danuta Hajdasz). Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
25
Krowiarki: Klasa druga wraz z wychowawczynią, Moniką
Łyczko, po raz pierwszy aktywnie włączyła się w realizację
programu profilaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Krowiarkach. Dzieci wzięły udział w II edycji programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I-III pod hasłem „Nie
pal przy mnie, proszę”.
Nie pal!
Celem programu było:
Wśród 26 oddanych prac komisja konkursowa wytypowała
• uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia
do nagród 6 plakatów.
• kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne Laureaci z klas 1-3:
zdrowie
1.miejsce: Marta Czekała
• uświadomienie, ze palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdro- 2.miejsce: Dominik Wawrzynek
3.miejsce: Jakub Kocur
wia
• uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papieroLaureaci z klas 4-6:
sowego związane z biernym paleniem
• wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytu- 1.miejsce: Agata Marcinek
2.miejsce: Aleksandra Gawełek i Nicole Gabryel
acjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Biorąc udział w programie, dzieci dowiedziały się lub upo- 3.miejsce: Anna Kroker
rządkowały swoją wiedzę na temat: Co to jest zdrowie? Od
25 kwietnia nastąpiło uroczyste zakończenie i podsumoczego zależy nasze zdrowie? Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? wanie programu w formie apelu szkolnego, w którym wzięła
Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone? Nie pal przy mnie, udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście w osoproszę.
bach: pani Aleksandra Foryś – przedstawicielka SSE w RaPraca przebiegała w formie zajęć warsztatowych, gdzie za- ciborzu i główna koordynatorka programu oraz higienistka
stosowano metody aktywizujące: burza mózgów, ,,narysuj szkolna– pani Małgorzata Benesz.
Na początku apelu uczniowie klasy II przedstawili krótkie
i napisz” – diagnoza wiedzy, ćwiczenia oddechowe, wierszyk
– postać wiewiórki Wiki, krzyżówka, układanka o wiewiórce, sprawozdanie z realizacji programu oraz pokazali inscenizację
znaczki ,,Nie pal przy mnie proszę”, wizualizacja, drama.
pt. ”Zmartwienie Karolka”, następnie starsze koleżanki z klaW realizacji programu wzięła również udział higienistka sy V i VI zaprezentowały scenkę „Witaminki”, a higienistka
szkolna, pani Małgorzata Benesz, która wygłosiła prelekcję dla szkolna wygłosiła krótką pogadankę na temat zdrowego odrodziców na temat: „Wpływ biernego palenia na zdrowie dzie- żywiania się i zdrowego stylu życia. W dalszej części apelu
ci” oraz prelekcję dla dzieci na temat: „Zdrowy styl życia”.
nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastyczPodsumowaniem programu był konkurs plastyczny pod ty- nego i pozostałym uczestnikom. Na koniec wszyscy uczniowie
tułem ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Prace oceniało jury w skła- otrzymali jabłko. Sponsorem nagród była Gminna Komisja
dzie: pani Barbara Kapinos, pani Cecylia Jakubiec i pani Ma- Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
riola Burdzik.
Monika Łyczko
Telefony kontaktowe
do opiekunów boisk w gminie
Boisko wielofunkcyjne w Samborowicach
Tel.: 32 419 81 09, w godz. 8-15
Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie
Tel.: 32 419 80 05, w godz. 8-15
26
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
Boisko wielofunkcyjne w Krowiarkach
Tel.: 888 141 047
Boisko wielofunkcyjne w Żerdzinach
Tel.: 665 267 217
Kompleks boisk ORLIK 2012
Tet.: 784 427 037
Dary z Niemiec
dla mieszkańców
Gmina Pietrowice Wielkie otrzymała bezpłatnie, dzięki staraniom Pana
Jana Kiehl z Magdeburga, od Caritas
– Tragergesellschaft St. Mauritius
GmbH dary w postaci: łóżek specjalistycznych, wózków inwalidzkich, chodzików, kul ortopedycznych itp. Dary
te będą dzierżawione mieszkańcom na
niezbędny czas do użytkowania podczas okresu choroby lub niedomagań.
Dary te będą dystrybuowane przez
Ośrodek Zdrowia w Pietrowicach
Wielkich. Wszystkie zainteresowane
osoby mogą tam się zgłaszać.
Adam Wajda
Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie
Żerdziny: W sobotę 8 czerwca
2013r. w świetlicy w Żerdzinach odbyła się uroczystość Dnia Matki.
Dzień Matki w Żerdzinach
Początek tej imprezy jak co roku
rozpoczął się w Kaplicy św. Antoniego
mszą świętą. Po mszy wszystkie panie
i zaproszeni goście podążyli do wiejskiej świetlicy. Pogoda dopisała toteż
frekwencja była wyśmienita, bo pań było prawie sześćdziesiąt. Tam czekał na
nich zorganizowany przez Radę Sołecką gorący posiłek z niespodzianką. Po
obiedzie, kiedy podano kawę z ciastem,
przyszedł czas na niespodziankę. Wystąpił pan Waldemar z akordeonem. Zabawa rozpoczęła się na dobre. Wesołym
śpiewom nie było końca i rozśpiewane
panie bawiły się do późnego wieczora.
Andrzej M.
Dzień Dziecka
w Kornicach
W niedzielę 9 czerwca Pani Sołtys
E.Hermet wraz z Radą Sołecką przygotowała dla dzieci obchody Dnia Dziecka.
Zaplanowane uprzednio na 1 czerwca
spotkanie z dziećmi nie doszło do skutku z powodu deszczowej aury, ale dzieciom nie przeszkadzało to, że obchodziły swoje święto z małym opóźnieniem,
przeciwnie, cieszyło je to, że obchodzą
je ponownie.
Przybyłe dzieci zostały obdarowane
słodkim poczęstunkiem, którego kulminacyjnym punktem były przepysz-
ne ciepłe gofry z bitą śmietaną. Ale żeby na łasuchowaniu się nie skończyło,
pani sołtys zachęciła dzieci do udziału
w konkursach. Wszystkie dzieci ochoczo włączyły się do wspólnej zabawy.
Słoneczne niedzielne popołudnie
upłynęło naszym dzieciom przy muzyce, zabawach i słodkościach na stole,
jak na prawdziwy „kinderbal” przystało. Wszystkim dzieciom dziękujemy za
przybycie, a P. Sołtys za zorganizowanie
tego wyjątkowego dnia w roku.
g.s.
Terminarz imprez
Gminne Zawody Strażackie
Pietrowice Wielkie
29 czerwca 2013
130-lecie OSP Pietrowice Wielkie
Pietrowice Wielkie
30 czerwca 2013
Międzynarodowy Zjazd Schlagballa
Cyprzanów
29-30 czerwca 2013
Festyn rodzinny
Kornice
28 lipiec 2013
Dożynki wiejskie
Krowiarki Amandów
25 sierpnia 2013
Dożynki wiejskie
Cyprzanów
25 sierpnia 2013
Biesiada dożynkowa
Lekartów
31 sierpnia 2013
DOŻYNKI GMINNE
Żerdziny
01 września 2013
Dożynki wiejskie
Samborowice
08 września 2013
Dożynki wiejskie
Maków
08 września 2013
Dożynki wiejskie
Pawłów
15 września 2013
Dożynki wiejskie
Pietrowice Wielkie
22 września 2013
Hubertus
Krowiarki
28 września 2013
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
27
Nordic walking
na finiszu
W dniu 22 czerwca 2013 roku Gmina Pietrowice Wielkie zakończy realizację projektu pt. „Krok po kroku – nordic walking dla każdego”. Projekt współfinansowany był ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata
2007 – 2013. Partnerem projektu ze strony czeskiej była Gmi-
Fot. Trening w Pokrzywnej
Fot. Ustroń – wejście na Równicę
na Sudice. W ramach projektu zrealizowano 12 treningów
nordic walking oraz chody terenowe na terenie Pokrzywnej,
Ustronia oraz Rud Raciborskich. Wszyscy uczestnicy (stała
grupa ok. 35 osób) nauczyli się techniki chodzenia z kijami oraz brali udział
w towarzyszących zabawach integracyjnych i ćwiczeniach rekreacyjnych.
Polsko-czeska grupa bardzo się zżyła
oraz nawiązały się polsko-czeskie sąsiedzkie znajomości. Podsumowaniem
projektu będzie piknik nordic walking,
w którym oprócz uczestników projektu
udział wezmą władze obu gmin. Piknik rozpocznie się uroczystym przemarszem z Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich pod kościółek Św. Krzyża.
M.Siara
Pietrowice WLK.: 30 kwietnia w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich odbył
się konkurs pod tytułem „Be or not not to be”.
Gminny konkurs
języka angielskiego
Wzięło w nim udział 13 osób ze Szkół
Podstawowych z Krowiarek, Pietrowic
Wielkich i Pawłowa. Uczniowie rozwiązywali 90 zadań z zakresu gramatyki
i słowotwórstwa.
Wyniki konkursu:
1. miejsce – Aleksandra Schmidt z ZSP
w Pawłowie (op. Izabela Hula),
2.miejsce – Julia Różycka z ZSP w Krowiarkach (op. Alicja Sitek),
3.miejsce – Magdalena Zając z ZSP
w Pawłowie (op. Izabela Hula).
Organizatorki konkursu, nauczycielki języka angielskiego Anna Przysiężniuk i Anna Wajtryt –
Piszczek, bardzo wysoko oceniły
poziom przygotowania uczestników.
Fot. Uczestnicy konkursu
28
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
KRZYWE
reklama
Klub Integracji Społecznej w Raciborzu
Realizowany jest w okresie od 1
kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r.
przez Stowarzyszenie PERSONA na
rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego i Centrum Szkoleń i Rozwoju
Osobistego MERITUM. Projekt realizowany jest ramach Poddziałania 7.2.1 –
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Klub Integracji Społecznej
w Raciborzu powstał dla 80 mieszkańców powiatu raciborskiego, objętych
kontraktem socjalnym, pozostających
bez zatrudnienia, w wieku 45-64 lat,
zdolnych do podjęcia zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powodu długotrwałego bezrobocia, bezdomności,
uzależnienia, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń
psychicznych lub
niepełnosprawności.
Klub Integracji Społecznej jest
miejscem, gdzie
osoby bezrobotne
i poszukujące pra-
cy, mogą rozwijać swoje umiejętności
w poszukiwaniu pracy i uzyskaniu zatrudnienia. Bezrobotni i poszukujący
pracy mają możliwość korzystania tutaj ze środków technicznych, które są
pomocne w poszukiwaniu pracy oraz
pomocy merytorycznej w przygotowaniu życiorysu oraz podania o pracę, jak
również innych pism związanych z procesem rekrutacji.
Klub Integracji Społecznej
w Raciborzu proponuje
uczestnikom projektu wsparcie
w zakresie:
• grupowego poradnictwa psychospołecznego,
• grup samopomocowych,
• indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego,
• kursów zawodowych,
• możliwości zdobycia doświadczenia
zawodowego Laboratorium Przedsiębiorczości,
• kursów komputerowych.
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
29
Pawłów w A klasie!
Szampany wystrzeliły!
reklama
Fot. Skład LKS Pawłów: Eugeniusz Dudek, Robert Mizioch, Aleksander Herud,
Paweł Kocur, Mariusz Zygla, Przemysław Łukoszek, , Mateusz Nowak, Paweł Karczewski, Andrzej Wiglenda, Mateusz Pientka, Artur Schmidt, Mateusz Węglorz,
Adam Kiełtyka, Dawid Kocur, Patrick Gwóźdź, trener Marek Pikuła, masażysta
Piotr Kraiński, kierownik drużyny Brunon Zuber
Piłkarze LKS Pawłów w końcu doczekali się awansu do
A klasy. W sobotę 08.06. pokonując Strzelca Rzuchów aż 13:0,
zapewnili sobie miejsce premiujące ich klasę wyżej.
Aż 13 goli padło w meczu pierwszej z przedostatnią drużyną
raciborskiej B klasy. Wszystkie bramki zdobyli piłkarze z Pawłowa, którzy nie mieli litości dla ekipy z Rzuchowa. Tym wysokim
zwycięstwem podopieczni trenera Marka Pikuły przypieczętowali swój awans do A klasy, z kolei Strzelec z Rzuchowa w przyszłym sezonie zagra w rozgrywkach o mistrzostwo C klasy.
Marek Pikuła trener LKS Pawłów: W zasadzie to od trzech
sezonów walczyliśmy o ten awans i byliśmy ciągle w czołówce .
Pracuję od tych kilku lat ciągle z tą samą grupą, czasem dobierając jednego czy dwóch zawodników. Pracujemy ze sobą już
długo i w końcu ta nasza gra zaskoczyła, zaczęliśmy zwyciężać
i awansowaliśmy. Nie mieliśmy litości dla Rzuchowa. Chłopcy
powiedzieli w szatni, że chcemy w meczu z rzuchowem przypieczętować awans, a nie liczyliśmy ile będzie bramek, po prostu
tak wyszło. Przed nami są jeszcze dwa mecze, więc o tym co
będzie w A klasie będę myślał później. Chłopcy tym wysokim
zwycięstwem sprawili mi fantastyczny
prezent na urodziny, więc jestem przeszczęśliwy.
ogłoszenie
Oddział PZU SA w Raciborzu
poszukuje chętnych do pracy w charakterze
agentów ubezpieczeniowych
(praca stała lub dodatkowa)
Oferujemy atrakcyjny program wdrożeniowy.
Zainteresowani mogą przesłać swoje CV
na adres: [email protected],
dodatkowych informacji można uzyskać pod nr
Scalanie gruntów na terenie gminy
( 32 308 38 75
Aktualnie na terenie obrębu Maków i Kornice, w ramach
prac scaleniowych po dokonaniu klasyfikacji uzupełniającej
gruntów w/w obrębów w celu zaktualizowania stanu istniejącego i doprowadzenia do zgodności z częścią opisową i kartograficzną ewidencji gruntów, odbyły się spotkania uczestników scalania w celu ustalenia zasad szacunku gruntów.
Umożliwi to dokonanie prawidłowego wyszacowania wszystkich gruntów rolnych wchodzących w proces scalania.
Adam Wajda
Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie
Informacja dla przedsiębiorców
30
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
z terenu gminy
Czytaj więcej na str. 15-17
Gmina Pietrowice Wielkie nie objęła zbiórką odpadów komunalnych nieruchomości innych niż zamieszkałe. W związku
z powyższym przedsiębiorcy we własnym zakresie zobowiązani
są do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych z dowolnym przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, według stawki ustalonej indywidualnie z wywożącym.
Samborowice: 11 maja w Czeladzi odbył się finał wojewódzki XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Srebro przywieźli uczniowie
z Samborowic. To ogromny sukces miejscowej szkoły.
Uczniowie
z Samborowic
wicemistrzami
Śląska
Turniej był wieloetapowy i składał się
z takich konkurencji jak: test z zakresu
wiedzy o przepisach ruchu drogowego,
jazda rowerem po sprawnościowym torze przeszkód, jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego i praktyczne
udzielanie pierwszej pomocy. Podopieczni Jolanty Kozłowskiej i Jolanty Burdzy
w finale Śląska uplasowali się ostatecz-
nie na II miejscu. Należałoby nadmienić,
że obie panie swą przygodę z BRD rozpoczęły 14 lat temu, a ich podopieczni
już trzykrotnie stawali na podium finału
wojewódzkiego, zdobywając kolejno miejsca III i dwukrotnie II. Faktem jest, że
do sukcesu samborowicki team doszedł
przede wszystkim ciężką, mozolną pracą.
Uczniowie przejeździli kilkadziesiąt go-
dzin rowerem po torze sprawnościowym,
pokonując niemalże bezbłędnie takie
trudne przeszkody jak: slalom, „łezka”,
„żmijka”, ósemka. Rozwiązali kilkadziesiąt testów z zakresu przepisów ruchu
drogowego. Pracując z komputerem, odpowiedzieli na kilkaset pytań egzaminacyjnych, dotyczących prawa jazdy kategorii B, a także nauczyli się bezbłędnie
jeździć po miasteczku ruchu drogowego. Nie można również zapomnieć o godzinach ćwiczeń spędzonych na nauce
wykonywania resuscytacji krążeniowooddechowej dorosłego człowieka, której
mogli nauczyć się fachowo dzięki pomocy pani Zofii Jędorowicz, wykładowcy
w PWSZ w Raciborzu, przyjaciółce drużyny i zarazem mieszkance Samborowic.
Za okazaną pomoc uczniowie chylą głowy i serdecznie dziękują.
Wicemistrzami Śląska w Ogólnopolskim Turnieju BRD w roku 2013 zostali
uczniowie z samborowickiej podstawówki, w składzie: Patryk Grzegorczyk kl. VI,
Patryk Trojański kl. VI, Damian Herber
kl. V i Karol Rusnarczyk kl. VI (rezerwowy) oraz towarzyszące im nauczycielki
Jolanta Kozłowska i Jolanta Burdzy.
J. B
Fot. Wicemistrzowie Śląska w Turnieju BRD: Patryk Grzegorczyk, Patryk Trojański, Damian Herber, Karol Rusnarczyk, opiekunki: Jolanta Kozłowska, Jolanta Burdzy
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
31
I Komunia Św.
w parafiach naszej gminy
Maków » Adaś Sebastian, Pawlak Kamil, Pawlak Łukasz, Szmalec Lidia,
Zub Alicja, ksiądz Jan Kociok.
Cyprzanów » Gawlina Wiktoria – Żerdziny, Jaszek Katarzyna- Cyprzanów,
Kuczera Paweł – Lekartów, Kurzeja Oliwia- Cyprzanów, Kuziel Filip – Żerdziny, Mielnik Julia- Cyprzanów, Muszal Adam – Żerdziny, Niemietz Krzysztof- Cyprzanów, Sciborski Dominik – Cyprzanów, Stoschek Szymon- Cyprzanów, Sylwester Patrycja – Cyprzanów, Świętek Daniel – Cyprzanów, Trojańska
Agnieszka- Cyprzanów, Wittek Martyna – Cyprzanów, Zymla Ewa – Żerdziny,
ksiądz Ewald Cwienk.
Krowiarki » stoją w górnym rzędzie: Ks. Widok Norbert, Szuba Mateusz,
Janocha Patrycja, Stosiek Weronika, Szuba Szymon, Ks. Waldemar Książek,
Nowak Anna, w dolnym rzędzie: Adamczyk Kacper, Kasza Krzysztof, Stosiek
Wiktoria, Wawrzynek Dominik, Janocha Wiktoria, Piątek Michael, Weleda
Simon.
Pawłów » dziewczęta od lewej: Gawełek Karolina, Skowronek Agata, Wojtaszek Sandra, Kusz Monika, Koterba Bianka, chłopcy od lewej: Adamczyk
Grzegorz, Przybyła Jakub, Majnusz Dawid, Klimek Mateusz, ksiądz Zygmunt
Hupka.
32
głos gminy pie t r owice wie l k ie /
czerwiec 2 0 1 3
Pietrowice Wielkie » Grucel Angelika, Koper Emilia, Koperczak Michał,
Krawczyk Kinga, Kubik Sabina, Kyrcz Nataniel, Okrent Mateusz, Stachal Paweł, Wycik Kamila, Bernardt Patrick, Chmielewski Jakub, Ducka Dominika,
Dürschlag Rafael, Fergisz Katarzyna, Franczak Kamila, Gotzmann Sven, Hołda
Emilia, Jegliczka Rafał, Kordula Dawid, Koszela Piotr, Kreczmer Olivia, Pientka
Marek, Tyrała Szymon, Schneider Marta, Spyrka Karolina, Kretek Laura, księża:
Damian Rangosz, Wojciech Kępkowski.
Samborowice » Mateusz Błaszczok, Sandra Błaszczok, Szymon Gromotka,
Ewa Janik, Dawid Knura, Julia Kosel, Kamila Solich, Maria Syjud, Nicole Wycisk, ksiądz Zbigniew Gajewski.

Podobne dokumenty