„Wiedza (...) otwiera i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka

Komentarze

Transkrypt

„Wiedza (...) otwiera i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka
Gazetka SP w Kleosinie
Rok szkolny 2016/2017
PAŹDZIERNIK
„Wiedza (...) otwiera i sprzyja duchowemu
rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten
człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.
W tym numerze:
XI Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły
1
Mały Samorząd Uczniowski
VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Odblaskowe pierwszaki
Duży sukces lekkoatletów ze szkoły podstawowej
„Pola Nadziei”
Wybory Samorządu Uczniowskiego
2
Kolejny awans piłkarek nożnych
Wycieczka na Suwalszczyznę
Wizyta przedszkolaków w bibliotece
Dzień Samorządności
Ślubowanie klas pierwszych
Dzień Patrona
Zespół „Kukułeczki” w „Spodkach”
3
Jan Paweł II - Łowicz 14.06.1999
Kącik papieski
Dzień Edukacji Narodowej
Kalendarium
Kącik zoologiczny
ABC roślinności co miesiąc u nas gości
4
XI Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły
Dnia 27 października 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Kleosinie odbył się XI Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły. Wzięło w nim udział 24 recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjów z woj. podlaskiego. Konkurs objęty był honorowym patronatem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Po powitaniu przez
Dyrekcję Szkoły uczniów i nauczycieli przybyłych na konkurs, jego uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną o Patronie
szkoły. Pokazano w niej działania związane z Patronem Szkoły.
W skład jury weszły następujące osoby: pani Beata Miastkowska - instruktor teatralny w Młodzieżowym Domu
Kultury w Białymstoku, pani Agnieszka Stasiewicz - instruktor w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, pani
Adela Gibowicz - emerytowany nauczyciel – bibliotekarz.
Komisja oceniała recytatorów za: poprawność dykcji, interpretację oraz zaangażowanie. Najpierw wysłuchano
recytacji uczniów ze szkoły podstawowej. Następnie swoje interpretacje poezji Karola Wojtyły przedstawili gimnazjaliści.
Fundatorami nagród byli: Rada Rodziców w ZS w Kleosinie oraz p. Adam Zajkowski - właściciel firmy ADEX z siedzibą
w Łapach. Jury przyznało nagrody oddzielnie w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także liczne wyróżnienia.
Drogowe łamigłówki.
Krzyżówka z hasłem...
5
Oto wyniki konkursu:
I miejsce - Natalia Bieniek /Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży/
II miejsce - Julia Kochanowska /Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży/
III miejsce - Julia Roszkowska /Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie/
Wyróżnienia:
 Aleksandra Orzełek
SP w Zespole Szkół im. ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
 Kinga Chmielewska
SP im. Jana Pawła II w Żarnowie Drugim
 Martyna Malinowska SP im. Jana Pawła II w Żarnowie Drugim
 Weronika Kotara
SP im. Jana Pawła II w ZS w Przytułach
 Weronika Kręciewska SP im. Jana Pawła II w ZS w Przytułach
 Eliza Borowska
SP im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali płyty CD z nagraniem o Janie Pawle II, foldery i dyplomy,
nauczyciele zaś podziękowania za przygotowanie uczniów.
Mały Samorząd Uczniowski
Miejsce dziewcząt jest najlepszym wynikiem w historii naszej
szkoły na tym etapie rywalizacji. Oba zespoły awansowały do
Odbyły się wybory do Ma- finałów wojewódzkich, które odbędą się 22 października 2016
łego Samorządu Uczniowskie- roku w Augustowie.
go. Przewodniczącym został
Krzysztof Wawer z klasy II c, Składy sztafet:
a jego zastępcami: Jakub
L.P.
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
Podbielski z III b i Przemy1. Joanna Bagieńska
Mateusz Owierczuk
sław Zalewski z III c.
VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Uczniowie
naszej
szkoły wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.
Celem akcji jest propagowanie
zabawowej formy nauczania uczenia się matematyki. Miała
ona zachęcić do przypomnienia
sobie
tabliczki
mnożenia
w przyjemny, niecodzienny sposób.
Odblaskowe pierwszaki
Bezpieczeństwo dzieci na drodze to rzecz bardzo
ważna i wciąż aktualna. Dlatego 5 października 2016 roku
uczniowie klas pierwszych
wzięli udział w corocznej
akcji Bezpieczna droga do
szkoły - „Odblaskowe pierwszaki”
Naszą szkołę odwiedzili: st. sierż. Marzena Hałoń,
mł. asp. Barbara Kulikowska i asp. szt. Marek Michalczuk.
Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami o podstawowych
zasadach ruchu drogowego, zachowaniu bezpieczeństwa
w szkole i w domu, przypomnieli o numerach alarmowych.
Na zakończenie spotkania pierwszaki otrzymały
elementy odblaskowe. Aby utrwalić prawidłowe postawy
i nawyki przydatne w poruszaniu się po drogach uczniowie
mieli okazję wejść w rolę kierowcy czy pieszego w zabawie
edukacyjnej z użyciem autochodzika.
Pamiętajmy, że jedynie dziecko świadome zagrożeń,
będzie unikać nierozsądnych zachowań, a przez to skuteczniej
chronić się przed staniem się ofiarą nieszczęśliwego wypadku.
Duży sukces lekkoatletów ze szkoły podstawowej
2.
Aleksandra Domanowska Szymon Iwaniuk
3.
Aleksandra Fiedosiuk
Jakub Adamczuk
4.
Kamila Ramotowska
Marcin Mudź
5.
Aleksandra Wyszkowska Michael Rząca
6.
Wiktoria Hryniewicka
Paweł Rożuk
7.
Maja Szałańska
Szymon Perkowski
8.
Ewelina Gerwat
Karol Pryzmont
9.
Wiktoria Łukjaniuk
Stanisław Kryński
10. Emilia Piżewska
Nataniel Kaliszewski
11. Maria Sidorowicz /R/
Jakub Brzozowski /R/
12. Julia Znosko /R/
13. Maria Bilewicz /R/
14. Zuzanna Kalinowska /R/
15. Paulina Sobolewska /R/
Wszystkim zawodnikom gratulujemy oraz dziękujemy za zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej szkoły.
„Pola Nadziei”
Dnia 7 października
uczniowie ze Szkolnego Koła
Wolontariatu już po raz piąty
uczestniczyli w inauguracji
ogólnopolskiej kampanii „Pola
Nadziei” 2016/2017, która
odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Żonkile,
które otrzymali, będą posadzone na naszym szkolnym „Polu
Nadziei”, by przypominać ludziom o trudnym losie osób
chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących.
Wybory Samorządu Uczniowskiego
Po raz kolejny uczniowie klas
7 października
IV- VI mieli okazję wybrać swoich
2016 roku na trasach bieprzedstawicieli do Rady Samorządu
gowych w Supraślu odbyUczniowskiego. Wybory poprzedziła
ły się Półfinały Wojeciekawa kampania wyborcza, w którą
wódzkie w Sztafetowych
zaangażowali się uczniowie popierająBiegach
Przełajowych.
cy swoim kandydatom: Marcie
Rywalizacja
dziewcząt
Tomaszewskiej, Julii Odachowskiej,
i chłopców odbywała się
Zuzannie
Małachowskiej,
Marii
na dystansie 800 meBilewicz, Adamowi Porczyńskiemu
trów. W każdej kategorii
oraz Aleksandrze Karpienia.
startowało po 19 sztafet.
Przewodniczącą SU klas IV - VI w roku szkolnym
Ogromnym sukcesem zakończył się występ naszych 2016/2017 została Julia Odachowska, zastępcą Zuzanna
obu sztafet. Dziewczęta zajęły 1. miejsce, chłopcy 4. miejsce. Małachowska, a sekretarzem Marta Tomaszewska.
Str. 2
Kolejny awans piłkarek nożnych
11.10.2016 r. dziewczyny kolejny raz pokazały, co
potrafią. Po zaciętej walce
pokonały rywalki z Brańska
i Jaświł, co dało im awans
z pierwszego miejsca do Finałów Grupy Południowej.
Skład zespołu: Wiktoria Hryniewicka, Aleksandra
Dobreńczyk, Aleksandra Fiedosiuk, Marta Tomaszewska, Hanna
Marcinowicz, Kornelia Kazimiruk, Kamila Ramotowska, Maria
Sidorowicz, Ewelina Gerwat, Weronika Ciereszko, Maja
Szałańska.
Opiekunami zespołu są panie Marta Danilczuk i Anna
Kruczenko.
Wycieczka na Suwalszczyznę
W środę 12 października o godzinie 7.15 spotkaliśmy się
pod szkołą w Kleosinie. Przybyli mojej klasy i z pozostałych klas
VI wraz z wychowawcami. Wszyscy chcieliśmy pojechać na
wycieczkę na Suwalszczyznę. Przyjechały po nas aż dwa autokary, ponieważ nie zmieścilibyśmy się w jednym.
Gdy jechaliśmy autokarem, to widzieliśmy różne
ciekawe rzeczy: stawy, łąki
i lasy. Pierwszym przystankiem
naszej wycieczki był klasztor
Kamedułów na Wigrach. Jest
on położony na półwyspie na
jeziorze Wigry. Jest bardzo
stary, ma około 350 lat.
Znajduję się tam bardzo ładny
kościół z eremami (tam mieszkali kiedyś zakonnicy).
Następnie odwiedziliśmy Wigierski Park Narodowy
i jego muzeum. Widzieliśmy charakterystyczne zwierzęta i rośliny
dla tego terenu. Byliśmy nad dwoma sucharami (są to jeziora bez
ryb).
Wszystkie dzieciaki cieszyły się, bo obiad zaplanowany
mieliśmy w McDonaldzie. Każdy zamówił sobie to, co chciał.
Ostatnim
przystankiem
był
Muzeum Marii Konopnickiej. Znajduje się
ono w Suwałkach. Widzieliśmy miejsce
gdzie przyszła na świat. Przewodniczka
opowiedziała nam bardzo ciekawe rzeczy
z życia pisarki.
Droga powrotna do Kleosina
minęła miło i bardzo szybko. Wróciliśmy
zmęczeni po godzinie 18.00.
Wycieczka była bardzo udana. Najbardziej podobał mi
się klasztor, ale Narodowy Park Wigierski mnie zaciekawił. Dużo
przynajmniej się nauczyłem. Warto było jechać na Suwalszczyznę.
Stanisław Kryński, klasa VI a
Wizyta przedszkolaków w bibliotece
13.10.2016 r. klasa Ob
odwiedziła bibliotekę publiczną.
Dzieci dowiedziały się co należy
zrobić aby stać się czytelnikiem
biblioteki oraz jak należy się
w niej zachowywać. Spodobały
Str. 3
się im kolorowe i bogato ilustrowane książki. Na koniec spotkania
każdy z uczestników otrzymał do wypełnienia kartę biblioteczną
oraz zakładkę do książki.
Dzień Samorządności
13 października uczniowie klas IV-VI, w ramach Dnia
Samorządności mieli okazję sprawdzić się w roli nauczyciela. Samodzielnie przygotowali lekcje dla
swoich
młodszych
kolegów.
Uczniowie klas I-III z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, wykazując się dużą aktywnością.
Ślubowanie klas pierwszych
14 października, jak co
roku, uroczyście uczciliśmy
Święto Edukacji Narodowej.
W tym dniu odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Nasi uczniowie pomyślnie zdali pierwszy
egzamin dojrzałości i zostali
przyjęci do grona społeczności
szkolnej. Na uroczystość licznie
przybyli rodzice naszych pierwszoklasistów oraz zaproszeni
goście. Z uśmiechem na twarzy i bez tremy dzieci popisały się
swoimi umiejętnościami recytatorskimi i talentem muzycznym.
Dzień Patrona
21 października 2016
roku w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Kleosinie obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły.
Uczniowie klas 0 –VI szkoły
podstawowej oraz I – III gimnazjum obejrzeli filmy o św. Janie
Pawle II. Projekcje filmów
miały na celu przypomnienie
dzieciom i młodzieży, kim był nasz Patron i jakie przesłanie nam
zostawił. Następnie odbył się Konkurs Wiedzy o Patronie.
Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych.
W klasach 0 – III szkoły podstawowej wiedza o Janie Pawle II
była tak szczegółowa, że nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie.
W klasach IV – VI najlepiej wypadły klasy: VB – I miejsce, IVA
– II miejsce i VI B – III miejsce.
Kulminacją Dnia Patrona były: msza święta w kościele
pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie oraz nabożeństwo w Cerkwi św. Jerzego w Białymstoku, gdzie modlono się nie
tylko za wielkiego świętego Polaka jakim był nasz patron, ale i za
całą społeczność szkolną.
Zespół „Kukułeczki” w „Spodkach”
26.10.2016 zwiedziliśmy
Alkierz Zespołu Pieśni i Tańca
„Kurpie Zielone”. Uwagę przyciągały wielobarwne stroje ludowe
z różnych regionów Polski oraz
używane przez zespół rekwizyty.
Dzieci uczestniczyły także
w zabawach ludowych.
Kącik papieski
Spotkanie z kolegą Papieża
W Wadowicach Dzień Papieski jest świętem dwóch szkół, którym patronuje
Ojciec Święty Jan Paweł II – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Papieża
Jana Pawła II.
Szczególnym gościem Szkoły Podstawowej był Eugeniusz Mróz, kolega szkolny Karola Wojtyły. Już w świątyni było
widać, z jaką radością i wdzięcznością młodzi wadowiczanie przyjmują swego niezwykłego gościa, garnąc się do niego jak do
ojca. Pan Eugeniusz opowiadał im o swoim wielkim Koledze, o tym, jak go poznał, o nauce, sporcie i pasjach Karola Wojtyły.
Wszyscy słuchali z wielkim zainteresowaniem.
Do Wadowic pan Eugeniusz przybył wraz z rodzicami z Limanowej w 1935 r. (ojciec – urzędnik skarbowy został tu
przeniesiony do pracy. Zamieszkali w kamienicy czynszowej Bałamutha. Przez 2 lata byli sąsiadami Wojtyłów. Potem zmienili
mieszkanie, ale Eugeniusz wraz z Karolem chodził do tej samej klasy aż do matury w maju 1938 r.
– Jakże serdecznie wspominam dziś lata trzydzieste, kiedy to z Karolem Wojtyłą, moim
sąsiadem w domu, gdzie teraz znajduje się Muzeum Pamięci Jana Pawła II, chodziliśmy
do wadowickiego, neoklasycznego Gimnazjum im. Marcina Wadowity – mówił
Eugeniusz Mróz. – Był on wspaniałym, niezwykle zdyscyplinowanym uczniem, jak się
później okazało – gigantem ducha, serca i umysłu. Wyraźnie różnił się od pozostałych,
a jednak był jednym z nas, zwykłym naszym kolegą i przyjacielem. Cechowała go koleżeńskość, która się udzielała. Interesował się sportem, grał w piłkę nożną. Zachęcił go do
tego starszy o 14 lat brat Edmund, lekarz, który zmarł w 1932 r. Graliśmy na łąkach nad
Skawą, na skwerkach... Karol zyskał przydomek „Martyna” – od słynnego obrońcy
lwowskiej „Pogoni” – Martyny, bo grał w obronie, a potem przeszedł na bramkę. Bary
miał szerokie, więc pół bramki zasłaniał... Grał także w hokeja, uprawiał narciarstwo i inne sporty. Oprócz sportu fascynował się
teatrem. Odebrał też głębokie, staranne wychowanie religijne. Rano idąc do szkoły, zawsze wstępował do kościoła, był prezesem
ministrantów, Sodalicji Mariańskiej, w domu przy drzwiach była kropielniczka i zawsze wchodząc i wychodząc, wszyscy się
żegnali... – opowiadał zasłuchanym dzieciom i młodzieży pan Eugeniusz. Mówił także o tym, że po maturze z 40 kolegów
połowa odbywała służbę wojskową, część poszła na studia, część do pracy, a Karol – Lolek wyjechał do Krakowa. Ale choć stał
się wielki, zawsze o nich pamiętał i zawsze ich serdecznie przyjmował – i w Krakowie, i w Rzymie.
Dzień Edukacji Narodowej
14 października. Tego dnia obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, w szkole
popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Dzieci w szkołach lubią to święto.. bo wiadomo jak nie ma
lekcji, czy sprawdzianów to święto mają również uczniowie.
Poniżej przedstawiamy kilkanaście cytatów, które mogą stanowić pomysł na dedykację
czy życzenia dla wychowawców.
Nauczyciel… to przewodnik i lider,
sternik łodzi. Jednakże energia,
która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.
(T. Mackenzie)
Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a
nową bez przerwy zdobywa, ten
może być nauczycielem innych.
(Konfuncjusz)
Nauczyciel ma wpływ na wieczność.
Nie jest bowiem w stanie określić,
gdzie kończy się jego oddziaływanie.
(H. B. Adams)
Nauczyciel, który potrafi wzbudzić wyższe
uczucia dla jednego choćby dobrego
czynu, jednego dobrego wiersza – osiąga
więcej aniżeli ten, który zapełnia naszą
pamięć nieskończonymi rzędami przedmiotów naturalnych, sklasyfikowanych
pod względem nazwy i kształtu.
(Goethe)
Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,
kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł
do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia,
marzenia, poznawania, próbowania,
działania!
(B. Conklin)
Nauczyciel widzi więcej niż tylko
twarze dzieci – stara się zobaczyć ich
dusze.
(B. Cage)
Str. 4
Okapi leśne
KĄCIK ZOOLOGICZNY
Okapi leśne to gatunek ssaka z rodziny żyrafowatych zamieszkujący bardzo ograniczone terytorium dżungli Afryki Środkowo tropikalnej w Kongo. Preferują tereny na wysokości
500-1000 m n.p.m., ale wspinają się nawet powyżej górnej granicy lasu. Okapi leśne są najpospolitsze na obszarach Wamba i Epulu.
Zwierzęta te osiągają 2,1 m długości i 1,5 do 1,7 m wysokości w kłębie. Ogon ma
długość 30 do 40 cm. Masa ciała tych zwierząt osiąga około 250 kg. Kształt jest podobny do
żyrafy, z tym że okapi leśne ma znacznie krótszą szyję. Nogi wysokie, duże uszy, bardzo długi,
giętki język, który potrafi sięgać do swoich oczu. Okapi leśne mają rudopurpurowe lub prawie czarne grzbiety. Na górnej części
przednich kończyn, tylnych kończynach, na ogonie i pośladkach występują poziome, białe pręgi na ciemnym tle. Pęciny są czarne ,
a nad kopytami sierść wybarwiona jest na biało. Zwierzę pokrywa krótka, gładka sierść.
Okapi leśne prowadzą dzienny i samotniczy tryb życia. Posilają się wzdłuż ustalonych, utartych ścieżek w lesie. Żywią się
liśćmi drzew i pąkami, trawami, paprotnikami, owocami i grzybami. Wiele z tych gatunków roślin jest trująca dla ludzi. Zjadają
również węgiel drzewny z drzew spalonych przez pioruny.
Okapi leśne stosują kilka metod komunikowania się w terenie, wliczając w to substancje gruczołów zapachowych, które
posiadają na każdym kopycie lub też znaczenie moczem niskich krzewów w sposób szczególnie charakterystyczny, wręcz rytualny.
Okapi był znany od wieków starożytnym Egipcjanom. Został odnaleziony wyrzeźbiony wizerunek tego zwierzęcia. Niektórzy naukowcy uważają, że postać Seta przedstawia człowieka z głową okapi. Przez wiele lat Europejczycy przebywający w Afryce
słyszeli o zwierzęciu nazywanym afrykańskim jednorożcem.
Pierwsze okapi leśne w niewoli przyszło na świat w ogrodzie zoologicznym w Antwerpii w 1919. Od 1932 roku okapi leśne
jest pod ochroną.
KALENDARIUM - październik 2016
01.10. - Międzynarodowy Dzień Muzyki
- Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
- Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
- Międzynarodowy Dzień Lekarza
02.10. - Europejski Dzień Ptaków
- Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
- Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych
03.10. - Międzynarodowy Dzień Lokatora
04.10. - Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
05.10. - Światowy Dzień Nauczycieli (ONZ)
06.10. - Światowy Dzień Mieszkalnictwa
07.10. - Światowy Dzień Ludzkich Siedlisk
08.10. - Światowy Dzień Serca
- Dzień Sympatycznego Prawnika
- Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych
09.10. - Światowy Dzień Poczty
- Dzień Znaczka Pocztowego
10.10. - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
- Dzień Drzewa
12.10. - Dzień Bezpiecznego Komputera
13.10. - Dzień Ratownictwa Medycznego
- Dzień Dawcy Szpiku
14.10. - Święto Edukacji Narodowej
- Światowy Dzień Normalizacji
- Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
15.10. - Światowy Dzień Mycia Rąk
- Międzynarodowy Dzień Niewidomych
- Dzień Wolnego Oprogramowania
16.10. - Dzień Papieża Jana Pawła II
- Światowy Dzień Żywności
17.10. - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
18.10. - Dzień Poczty Polskiej
- Dzień Łącznościowca
19.10. - Dzień Ratownika
22.10. - Wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II
- Światowy Dzień Osób Jąkających się
- Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
24.10. - Światowy Dzień Informacji
- Dzień Walki z Otyłością
- Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
25.10. - Dzień Kundelka
27.10. - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój
28.10. - Światowy Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
29.10. - Dzień Bez Kupowania
31.10. - Światowy Dzień Oszczędności
- Halloween
ABC roślinności co miesiąc u nas gości!
S jak sekwoja wiecznie zielona
 sekwoja wiecznie zielona to najwyższe














obecnie żyjące drzewo z rodziny cyprysowatych, sadzone jako roślina ozdobna na
wybrzeżu północnej Kalifornii i południowo
zachodniej części Oregonu, zajmując wąski
pas o długości 724 km i szerokości od 8 do 56 km
rośnie na stożkach napływowych, równinach nadbrzeżnych oraz brzegach
wzdłuż większych strumieni
sekwoje są wrażliwe na sól morską i dlatego zwykle oddzielone od wybrzeża
pasami łąk
drzewa tego gatunku osiągają ogromne rozmiary i dożywają do około 2000 lat
najwyższy okaz, nazwany Hyperion, osiągnął 115,61 m wysokości i 4,84 m
średnicy pnia
drzewa rosną na wysokości do 915 m n.p.m., jednak większość stanowisk
spotyka się na wysokości od 100 do 700 m n.p.m.
sekwoje występują w warunkach klimatu śródziemnomorskiego, w którym zimy
są chłodne i wilgotne a lata suche, gdzie tworzą lasy jednogatunkowe lub
iglaste mieszane
preferują głębokie i wilgotne gleby; najczęściej są brunatne oraz czerwone
gliniaste, uwodnione
Korona drzewa jest luźna, wąska i stożkowata, początkowo gęsto i regularnie
ugałęziona, z wiekiem traci część gałęzi i staje się nieregularna
konary zwisają, lecz końce są skierowane w górę, szczególnie w środkowej
i wyższej części korony
pień w USA dorasta do 60–100 m, w Europie do 50 m, zaś średnica pnia to
przeważnie 3-4,6 m, sporadycznie 9 m
drewno czerwonobrązowe, o bogatej strukturze na powierzchni, włókniste
i o grubości do 35 cm jest odporne na gnicie
liście płaskie i bardzo miękkie o długości 15 - 25 mm i szerokości 2 - 3 mm, żyją
3 do 5 lat
barwa ich na wierzchu ciemnozielona, na spodzie jaśniejsza, z szarym
odcieniem, z dwoma białawymi paskami po obu stronach nerwu głównego
ma bardzo rozległy system korzeniowy, jednak główny system przebiega tuż
pod powierzchnią ziemi
Str.5
Drogowe łamigłówki
1. Przyporządkuj właściwe ilustracje do napisów.
Wymień, zachowując kolejność, zasady przechodzenia
przez jezdnię.
Krzyżówka z hasłem...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pytania do krzyżówki:
2. Czy znasz te znaki drogowe. Pokoloruj je.
Wychowanie komunikacyjne, IX. 2003
Spotkania z Janem Pawłem II
1. Kolor, na który przebarwiają się liście dębu.
2. Jego nicie lecą w słoneczne, jesienne dni.
3. Niedźwiedź jaki? ….. zapada w zimowy sen.
4. Strąca liście z drzew.
5. Jesienne, różnokolorowe kwiaty w ogródku.
6. Ssak z kolcami.
7. Ostatnie … słońca ogrzewają ziemię.
8. Krzewinka, która kwitnie na fioletowo we wrześniu w lesie.
9. Drugi miesiąc jesieni.
10. Chmury zakrywają je jesienią.
11. Mają liście jak rozłożona dłoń.
12. ….. stają się krótsze, noce dłuższe.
Spotkanie w 60. rocznicę matury:
Koledzy Jana Pawła II: od lewej Witold Karpiński, Eugeniusz
Mróz, Jan Wolczko, Jerzy Kluger, Szczepan Mogielnicki,
Teofil Bojek, Stanisław Jura, Józef Kwiatek
Koleżanki z gimnazjum żeńskiego: Maria Mosulska - Blarawska, Zofia Ulanowska - Sirko, Anna Ramaszkan - Kosowicz,
Halina Królikiewicz - Kwiatkowska, Krystyna Madeyska
- Wyrwicz, Danuta Pukla - Gruszczyńska
Zespół redakcyjny pod kierunkiem p. L. Trofimiuk.
Komputerowy skład gazetki pod kierunkiem p. R. Kalinowskiej.
Strona internetowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II: www.zskleosin.pl
Strona internetowa Urzędu Gminy: www.juchnowiec.gmina.pl
Str. 6

Podobne dokumenty