TECHNIC 1204AS 1. Wprowadzenie Model

Komentarze

Transkrypt

TECHNIC 1204AS 1. Wprowadzenie Model
TECHNIC 1204AS
1. Wprowadzenie
Model 1204AS jest wysokiej klasy prostownikiem bardzo bezpiecznym o wygodnym kształcie.
Gdy akumulator jest naładowany prostownik przestaje go ładować.
Prostownik wyłącza się automatycznie na 1-2 minuty, gdy nastąpi zwarcie zacisków.
Prąd wyjściowy jest bardzo stabilny dzięki czemu nie niszczy ładowanego akumulatora.
Wyposażony w diody informujące o stanie naładowania.
2. Parametry techniczne:
Do ładowania 12V akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
Pojemność ładowanych akumulatorów: 12-60Ah,
Wejście: AC230V 50Hz
Wyjście: 12V DC 2,8A
MAX: 4 Amper (R.M.S.)
3. Instrukcja obsługi:
(1). Aby naładować akumulator należy postawić go wraz z prostownikiem na stabilnej powierzchni
z dala od źródeł ognia i iskier w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
(2). Ustawić napięcie na prostowniku (w prostownikach dwu-napięciowych) zgodne z napięciem
znamionowym akumulatora.
(3). Podłączyć prostownik do akumulatora (czerwony zacisk z biegunem dodatnim, czarny zacisk
z biegunem ujemnym.)
(4). Podłączyć prostownik do prądu
(5). Kontrolować stan naładowania
Po naładowaniu odłączyć prostownik z prądu następnie zaciski od akumulatora.
Ważne uwagi !
(1). Uwaga przed przystąpieniem do ładowania małych i bardzo dużych akumulatorów należy
sprawdzić czy ich pojemności mieszczą się w zakresie podanym na prostowniku.
(2). Postępuj zgodnie z instrukcją zachowując kolejność wykonywania działań.
(3). Jeżeli jest taka możliwość należy umożliwić oparom kwasu na wydostawanie się z cel.
(4). Jeżeli jest taka możliwość sprawdzić stan elektrolitu w akumulatorze.
(5). Zawsze łącz prostownik z akumulatorem, gdy nie jest podłączony do sieci.
(6). Pamiętaj, aby nie pomylić zacisków (czerwony (+), czarny (-) )
(7). Prostownik zasilany z sieci AC 230V 50Hz
(8). Podczas ładowania przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ, ponieważ gaz wydostający się
z akumulatora podczas ładowania ma żrące i wybuchowe właściwości.
(9). Ładować w wentylowanych pomieszczeniach.
(10). Chronić przed wysoką wilgocią, deszczem, śniegiem.
(11). Nie należy odłączać ani podłączać zacisków do akumulatora, gdy prostownik jest włączony do
sieci.
(12). Nie ładować pod maską samochodową.
(13). Wymiany i serwis tylko na oryginalne części.
(14). Aby uniknąć uszkodzenia elektroniki zawsze czytaj instrukcję ładowania akumulatora dla
indywidualnych pojazdów, maszyn itp.
(15). Naprawy i serwis mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych techników.