1.Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Komentarze

Transkrypt

1.Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Regionalne Centrum Edukacji w Nisku prowadzi w roku szkolnym 2010/2011 rekrutację
do następujących klas:
na podbudowie gimnazjum:
•
Technikum 4-letnie w zawodach:
-
technik informatyk (1 oddział)
technik elektronik (1 oddział)
technik elektryk (1 oddział)
technik mechatronik (1 oddział)
technik logistyk (1 oddział)
technik ekonomista (1 oddział)
•
Liceum Profilowane o profilu:
- ekonomiczno-administracyjnym (1 oddział)
•
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
-
elektryk (1 oddział)
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (1 oddział)
elektromechanik (1 oddział)
monter mechatronik (1 oddział)
mechanik
automatyki
przemysłowej
i
urządzeń
(1 oddział)
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej:
•
Technikum Uzupełniające, 3-letnie w zawodzie:
- technik elektryk (1 oddział)
precyzyjnych
Planowana jest realizacja następujących innowacji pedagogicznych: edukacji wojskowej
w klasie technik elektryk, edukacji policyjno-pożarniczej w klasie technik elektronik,
edukacji dziennikarskiej w klasie technik informatyk, a w klasie drugiej technikum
ratownictwo medyczne. Realizowane będą również międzyoddziałowe zajęcia sportowe
z piłki siatkowej.
W naszej ofercie edukacyjnej są również różnorodne zajęcia pozalekcyjne: kółko
biologiczne, chemiczne, elektroniczne, elektrotechniczne, historyczne, języka angielskiego,
języka
niemieckiego,
matematyczne,
plastyczne,
projektowania
graficznego
CAD/CAM/CAE, kółko przygotowujące do Konkursu Fizycznego „Lwiątko”, teatralne,
wiedzy o kulturze, wiedzy pożarniczej, kółko projektów fizycznych.
Uczniowie naszej szkoły działają w Szkolnym Klubie Radiołączności, Szkolnym Klubie
Geograficznym, Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości, Szkolnym Klubie Krwiodawstwa,
Szkolnym Kole LOP, Programie Edukacyjnym Newsweeka, Programie Feniks, redakcji
gazetki szkolnej „News”, zespole muzycznym, uczestniczą w zajęciach sportowych w ramach
szkolnej Ligi Piłki Nożnej, Siatkowej, Koszykowej i Ręcznej.
Dla maturzystów nauczyciele prowadzą zajęcia powtórkowe z następujących
przedmiotów maturalnych: język polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski,
historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, matematyka. Zajęcia
powtórkowe, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
prowadzone są także z przedmiotów zawodowych.
Dane adresowe Szkoły:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko
tel./fax: (15) 841 25 06
tel.: (0-15) 841 20 61
e-mail: [email protected]
www. zsenisko.edu.pl/