Ke stažení

Komentarze

Transkrypt

Ke stažení
VÝROBCI A DODAVATELÉ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V JIŽNÍM POLSKU
SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ
Firma
Ursa Polska Sp. z o.o.
PIONEX Piotr Gabryś
Sewera Polska Chemia
Rudniki SA
Semex Sp.j.
Patentus SA
Ekopol SA
Konsorcjum Stali SA
Domex Sp. z o.o.
Florex SA
Budmax-Metal Sp. z o.o.
Stal-Hut-Produkt Sp. z o.o.
Dagma Sp. z o.o.
HADEX Sp.z.o.o.
WOD BUD Sp.
Cerg Sp. z o.o.
MDM SA
Budo-Zbyt Sp. z o.o.
Outokumpu Sp. z o.o.
Nomi S.A.
Sídlo
Dąbrowa Górnicza
Bielsko-Biała
Katowice
Rudniki
Częstochowa
Pszczyna
Piekary Śląskie
Zawiercie
Częstochowa
Świętochłowice
Piekary Śląskie
Katowice
Katowice
Jastrzębie-Zdrój
Mazańcowice
Gliwice
Cieszyn
Rybnik
Dąbrowa Górnicza
Siemianowice Śląskie
CB SA
Szoa Sp. z o.o
Izobud Sp. z o.o.
Lhoist SA
Domex Sp. z o.o.
Lukas Sp. z o.o.
Monier Sp. z o.o.
Center Plast Sp. z o.o.
Profi Materiały Budowlane
BMK PAWLISZYN Sp.z o.o.
Agrobud Sp. z o.o.
Herbeć
Cermag
BudMat
Famel Sp. z o.o.
Solidaris Sp. z o.o.
Cerpol-Kozłowice Sp. z o.o.
Eltete-Polska Sp. z o.o.
Śląskie Kruszywa Naturalne
Centrum Techniczne Krab
Chrząstowice
Opole
Łąki Kozielskie
Tarnów Opolski
Opole
Ligota Turawska
Opole
Jemielnica
Brzeg
Pokój
Łubniany
Reńska Wieś
Opole
Stradunia
Kluczbork
Bierawa
Kozłowice
Kolonowskie
Krapkowice
Nysa
Domat Sp. z o.o.
Betard
Cermag Sp. z o.o.
Żelimet Sp. j.
MBS Sp. z o.o.
Polcolorit SA
Mercus Sp. z o.o.
Agrobud Sp.j.
Kema Sp.j.
Centrostal Wrocław SA
Sir-BUD
TOYA SA
Dyka Sp. z o.o.
Składy Vox sp. z o.o.
Bel-Pol Sp. z o.o.
Tuplex Sp. z o.o.
MSM Materiały Budowlane
Pebek
Ekodachstal
Rembud
Budrol S.J.
Wrocław
Mirków
Wrocław
Twardogóra
Wrocław
Piechowice
Polkowice
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wałbrzych
Wrocław
Jelcz-laskowice
Kobylnica
Świdnica
Wrocław
Wrocław
Świdnica
Żagań
Jelenia Góra
Kąty Wrocławskie
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www
ursa.pl
pionex.com.pl
sewera.pl
zchrudniki.com.pl
semex.pl
patentus.pl
eg.com.pl
konsorcjumstali.com.p
domex.pl
florex-sa.pl
budmax-metal.com.pl
stalhutprodukt.com.pl
dagma.pl
hadex.com.pl
wodbud.bls.pl
crh-klinkier.pl
mdmsa.com
budowlanipl.pl
outokumpu.com.pl
nomi.pl
OPOLSKÉ VOJVODSTVÍ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]fibrzeg.pl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
cb.com.pl
szoa.pl
izobit.com.pl
lhoist.pl
domex.opole.pl
lukas-bch.com.pl
monier.pl
centerplast.pl
profit.net.pl
bmkpawliszyn.com.pl
agrobud.biz
herbec.pl
cermag.com.pl
budmat.oferteo.pl
famel.ik.pl
solidaris.pl
cerpol.com.pl
eltete.pl
skn.pl
ctkrab.eu
DOLNOSLEZSKÉ VOJVODSTVÍ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
domat.com.pl
betard.pl
cermag.com.pl
zelimet.pl
mbs.wroc.pl
polcolorit.com.pl
mercus.com.pl
agrobud.com
kema.com.pl
centrostal.eu
sirbud.pl
yato.pl
dyka.pl
drzwiipodlogi.vox.pl
bel-pol.pl
tuplex.pl
gaja-msm.pl
pebek.pl
ekodachstal.pl
rembud.net.pl
budrol.pl
Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze
Loretánské nám. 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, tel: +420 271 732 342, fax: +420 272 735 442,
e-mail: [email protected], www.praha.trade.gov.pl
Praha 2014
OBOROVÁ SDRUŽENÍ V POLSKÉM STAVEBNICTVÍ
Český import z Polska některých stavebních výrobků v I. pololetí 2014
Kód
zboží
Název zboží
Stat. hodnota
EUR (tis.)
Index růstu
(%)
POLSKIE OKNA I DRZWI
ZWIĄZEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW
I DYSTRYBUTORÓW
(POLSKÁ OKNA A DVEŘE
SDRUŽENÍ VÝROBCŮ, DODAVATELŮ A DISTRIBUTORŮ)
ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa
tel./fax +48 22 743 87 02
tel. +48 22 811 20 64
http://www.okna.org.pl
[email protected]
POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO –
HANDLOWA BUDOWNICTWA
(POLSKA PRŮMYSLOVÁ A OBCHODNÍ KOMORA
VE STAVEBNICTVÍ)
Podle analýzy měsíčních trendů změn cen stavebních materiálů, které připravila polská skupina velkoobchodů stavebních
materiálů Polské stavební sklady (Polskie Składy Budowlane,
PSB), nedošlo v červnu 2014 oproti předchozímu měsíci k výrazným změnám kromě zdražení materiálů ve skupině barev,
laků a tapet (o více než 7,0 %). K nárůstu cen došlo také v případě suché výstavby (o 1,7 %), instalace, vytápěcí techniky,
kanalizace, odvodnění a větrání (o 1,2 %), kovových výrobků
(o 1,0 %), hydroizolace (o 0,9 %), dřeva a materiálů imitujících
dřevo (o 0,6 %), nářadí a stavebních zařízení (0,2 %).
Naproti tomu pokles cen stavebních materiálů byl zaznamenán u keramických obkladů (o 3,1 %), silikátů (o 2,4 %)
a okapů (o 1,0 %). K mírnému poklesu (o 0,3-0,5 %) došlo
v případě cen termoizolačních materiálů a stavební chemie
a také cementu a vápna. Na stejné úrovni jako před rokem
se udržely ceny vybavení koupelen a kuchyní, dlažebních
kostek, vrat a oplocení.
Prodej stavebních materiálů ve velkoobchodech a skladech PSB v červnu byl z hlediska příjmů o 1 % nižší než
v červnu 2013 a o 12 % nižší než v květnu 2014. Přesto příjmy PSB za celou první polovinu roku byly o 20 % vyšší než
ve stejném období předchozího roku.
V českém importu z Polska převládají stavební výrobky
z plastů, které představují 62,5 % importu. Od roku 2011 však
převládá klesající tendence – objem importu v roce 2013 představoval pouze 53 % objemu importu z roku 2008 a největší
meziroční pokles byl zaznamenán v roce 2013 a činil 25,8 %.
Stabilnější trh prezentují dřevěné stavební výrobky, které nyní
tvoří cca 33 % českého importu výplní otvorů z Polska. Objem
importu v roce 2013 byl o 5,2 % nižší než v předchozím roce,
ale výrazně vyšší než v letech 2010 a 2011.
Na poměrně nízké úrovní se udržuje český import hliníkových oken a dveří (4,5 % importu). Podobně jako v případě
stavebních výrobků z plastů objem importu od roku 2011
klesá a v roce 2013 představoval pouze 53 % objemu importu těchto výrobků z roku 2008.
Podle výše uvedené tabulky objem českého importu výplní
otvorů v roce 2014 nadále klesá. Pokles zaznamenává také
import výrobků z cementu, betonu, umělého kamene
a sádry. Naproti tomu roste import hotových keramických
výrobků, např. umyvadel, bidetů, van, střešních krytin apod.
Warszawa 00-641, ul. Mokotowska 4/6
tel. +48 22 875-86-63
fax +48 22 825-35-47
http://www.izba.budowlany.pl
[email protected]
POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA
(POLSKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ VE STAVEBNICTVÍ)
Warszawa 00-515, ul. Żurawia 32/34
tel. +48 22 628-60-23
fax +48 22 628-60-24
http://www.pzpb.internetdsl.pl
[email protected]
POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
KRAJOWA RADA
(POLSKÁ KOMORA INŽENÝRŮ VE STAVEBNICTVÍ –
NÁRODNÍ RADA)
Warszawa 00-048, ul. Mazowiecka 6/8
tel. +48 22 828-31-89
fax +48 22 827-07-51
http://www.piib.org.pl
[email protected]
STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
DOMÓW I MIESZKAŃ
(SDRUŽENÍ STAVITELŮ DOMŮ A BYTŮ)
ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków
tel/fax: +48 126 301 757
http://www.sbdim.pl
[email protected]
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
(POLSKÉ SDRUŽENÍ INŽENÝRŮ
A STAVEBNÍCH TECHNIKŮ)
Kraków 31-113, ul. Straszewskiego 28
tel. +48 12 422-3083
fax +48 12 422-3083
http://www.pzitb.org.pl
[email protected]
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V POLSKU
projekt: Grzegorz Stiasny, foto: Juliusz Sokolowski
Polské agentury pro výzkum trhu uvádějí, že rok 2014 bude
pro stavební průmysl zlomový a na konci zaznamená jednociferní růst.
V roce 2013 stavebně-montážní výroba v Polsku klesla
o 12 % v porovnání s předchozím rokem. Podle hodnocení
analytiků se jednalo o poslední rok vyznačující se poklesy ve
stavebnictví a rok 2014 by měl přinést výrazné zlepšení.
Prvním pozitivním signálem pro stavební průmysl je zlepšující se situace na trhu cementu, kterou obvykle doprovází
zvýšení aktivit na staveništích. V letech 2012 a 2013 se výroba cementu výrazně snížila (o 16 % a 7,5 %), klesal i prodej stavebně montážní výroby. Po I. kvartále roku 2014 výroba této základní složky stavebnictví vzrostla o polovinu
oproti předchozímu roku a její spotřeba zaznamenala až
100% růst. Analytici očekávají, že tyto ukazatele v průběhu
celého roku budou mírnější, avšak výrazně kladné.
Podle expertů stále konkrétnější podoby nabývají budoucí
investice do infrastruktury. V oblasti železničního stavitelství nastává období dokončování projektů financovaných z předchozího rozpočtu a nové silniční projekty jsou ve fázi výběrového
řízení a očekávají na rozhodnutí. Unijní rozpočet brzy podpoří
také výstavbu veřejných budov a hydrotechnické práce.
Stavební analytici poukazují na stále aktivnější chování developerů. Snadnější přístup k finančním prostředkům nastal
v období zavádění velice populárního programu podpory nákupu prvního bytu (Bydlení pro mladé) a vzniku veřejného
Fondu bytů na pronájem.
Výstavba bytů v Polsku na konci června 2014 se nachází
v lepší situaci než v I. polovině roku 2013. Podle údajů polského
Hlavního statistického úřadu v období leden – červen 2014 bylo
předáno 66 327 bytů, tj. o 2,4 % méně než ve stejném období
předchozího roku. Zároveň však bylo vydáno 76 480 povolení
na výstavbu bytů, tj. o 12,8 % více než v roce 2013. Počet bytů,
jejichž výstavba byla zahájena vzrostl o 22,5 %.
Byty určené k prodeji vykazovaly od začátku roku pouze
růstovou tendenci. Developeři předali v I. polovině roku
25 567 bytů, tj. téměř o 2 % více než ve stejném období
minulého roku. Počet získaných stavebních povolení činil 37 668, tj. růst o 37,6 % v porovnání s rokem 2013.
Vzrostl také počet zahájených výstaveb (o 51,3 %), který
činil 31 804 bytů.
Po I. polovině roku 2014 Hlavní statistický úřad zaznamenal
v 11 vojvodstvích růst vydaných stavebních povolení, z toho
největší v Pomořanském – o 55,4 %, Lubušském – o 46,3 %,
Kujavsko-pomořském – o 36,7 % a Mazovském – o 30,4 %.
V ostatních pěti vojvodstvích byl zaznamenán pokles, z toho
nejvíce ve vojvodstvích Malopolském – o 32,3 %, Svatokřížském – o 27,8 % a Podleském – o 21,3 %.
K největší dynamice bytů, jejichž výstavba byla zahájena,
došlo ve vojvodstvích Velkopolském – o 76,0 %, Mazovském
– o 40,5 % a Dolnoslezském – o 39,3 %. Naproti tomu počet zahájených výstaveb klesl ve vojvodství Západopomořanském – o 15,9 %, Svatokřížském – o 12,9 % a Malopolském – o 1,7 %, kdežto ve Slezském vojvodství nebyly
zaznamenány žádné změny.
AB BECHCICKI
http://www.bechcicki.pl/
AW WESOŁEK
http://www.mbwesolek.pl/
BIMS PLUS
http://bimsplus.pl/
BRICOMARCHE
http://www.bricomarche.pl/
CASTORAMA
http://www.castorama.pl/
GRUPA ABG
http://www.grupaabg.com.pl/
GRUPA HANDLO-BUDOWA
http://ghb.pl/
GRUPA PHMB
http://www.phmb.com.pl/
GRUPA PSB – SIEĆ HURTOWNI
http://www.grupapsb.com.pl/
GRUPA PSB – SIEĆ SKLEPÓW MRÓWKA
http://mrowka.com.pl/
JULA
http://www.jula.pl/
LEROY MERLIN
http://www.leroymerlin.pl/
MERKURY MARKET
http://www.merkurymarket.pl/
NOMI
http://www.nomi.pl/
OBI
http://www.obi.pl/
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ HURTOWNI BUDOWLANYCH
http://pb-bi-solutions.pl/
ONNINEN
http://www.onninen.com/poland/
PRAKTIKER
http://www.praktiker.pl/
RCMB MAJSTER
http://www.majsterpl.pl/
SAINT GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA
http://www.sgdb.pl/
SIEĆ BUDOWLANA.PL
http://www.siecbudowlana.pl/
SIG
http://www.sigplc.com/Poland/
SKŁADY BUDOWLANE VOX
http://www.drzwiipodlogi.vox.pl/
3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA
http://www.3wdb.pl/

Podobne dokumenty

Ke stažení

Ke stažení tel. +48 22 828 30 44, fax: +48 22 827 77 50 www.psbd.com.pl STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA DOMÓW I MIESZKAŃ (SDRUŽENÍ STAVITELŮ DOMŮ A BYTŮ) ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków tel./fax: +48 126 301 757 ww...

Bardziej szczegółowo