Harmonogram konferencji w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram konferencji w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
Harmonogram konferencji w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego
Rynku Pracy w związku z „Planem realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce”
5 grudnia 2014 r., sala konferencyjna Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Poznaniu, ul. Bułgarska 55, godz. 11.00
1100 – 1115
Rozpoczęcie spotkania
Powitanie uczestników
1115 – 1145
Młodzi na wielkopolskim rynku pracy – Pani Anna Górna-Kubacka,
Kierownik Wydziału Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy WUP
w Poznaniu
1145 – 1200
Gwarancje dla Młodzieży. Założenia ramowe – Pan Bartosz Majchrzak,
Kierownik Oddziału ds. Programów Aktywizacyjnych w Wydziale Polityki
Rynku Pracy WUP w Poznaniu
1200 – 1215
15
30
12 – 12
Przerwa
Wsparcie dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 – Pani Agnieszka Chodnicka-Olszak, przedstawiciel
Wydziału Komunikacji Medialnej i Rozwoju Zasobów Ludzkich WUP
w Poznaniu
1230 – 1300
Dyskusja

Podobne dokumenty