SZEKLA-Ratownictwo1.7 MB

Komentarze

Transkrypt

SZEKLA-Ratownictwo1.7 MB
Ratownictwo
I.
Sygnalizacja i łączność
A.
Sygnały wzywania pomocy
B.
Sygnałowe środki wzywania pomocy i zasady łączności
1.
2.
3.
II.
Środki pirotechniczne
Radiopława, transponder
Łączność
Ratownictwo
A.
Ogólne zasady bezpieczeństwa żeglowania
1.
2.
3.
B.
Środki bezpieczeństwa
1.
2.
3.
C.
Śródlądzie
Morze
Człowiek za burtą, wywrócenie jachtu żaglowego.
1.
2.
3.
E.
Środki asekuracyjne
Środki ratunkowe
Środki zabezpieczające
Żeglowanie w trudnych warunkach
1.
2.
D.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Załoga i jej obowiązki
O CZYM POWINIEN PAMIĘTAĆ PROWADZĄCY JACHT?
Człowiek za burtą
Wywrócenie jachtu żaglowego
Zagrożenia w wodzie
Pomoc przed medyczna
1.
Podstawy udzielania pomocy
a)
Resuscytacja krążeniowo oddechowa
b)
Pozycja boczna ustalona
c)
Krwotoki
d)
Złamania
e)
Oparzenia
f)
Udar cieplny
g)
Ugryzienie kleszcza
F.
Apteczka jachtowa
G.
Pożar na jachcie
1
Ratownictwo
I.
Sygnalizacja i łączność
A.
Sygnały wzywania pomocy
a)
MOPR 601 100 100
b)
Nieprzerwany dźwięk dawany za pomocą dowolnego
sygnalizacyjnego urządzenia mgłowego
c)
Rakiety lub pociski wyrzucające czerwone gwiazdy
d)
Sygnał sos ••• ‒‒‒•••
e)
„mayday”
f)
Sygnał wzywania pomocy NC
g)
Sygnał składający się czerwonej flagi i czarnej kuli
h)
Rakieta spadochronowa lub pochodnia ręczna(płomień czerwony)
i)
Czerwony sygnał dymny
j)
Powolne podnoszenie i opuszczanie rąk
k)
Radiotelefoniczny sygnał alarmowy
l)
Radiopława epirb
m)
DSC
Rakiety należy strzelać lekko pod wiatr. Strzelać dwie rakiety w krótkim odstępie czasu, jedna
zwraca uwagę druga pozwala określić pozycje. Użycie rakiet powinno mieć uzasadnienie.
2
Ratownictwo
B.
Sygnałowe środki wzywania pomocy i zasady łączności
1.
Środki pirotechniczne
a)
Stosowane do wzywania pomocy, powinny być:
(1)
Odporne na wilgoć
(2)
Bezpieczne podczas przechowywania i używania
(3)
Niezawodne w okresie ważności
b)
Powinny być przechowywane w specjalnej szafce w kabinie
nawigacyjnej i gotowe do użycia. Najczęściej stosowane:
(1)
Rakiety gwiezdnie
(2)
Rakieta spadochronowa
(3)
Morska pochodnia ręczna
(4)
Pławka dymna lub świetlno dymna
(5)
Petarda morska
Przed użyciem należy się zapoznać z instrukcją obsługi !
2.
Radiopława, transponder
a)
Radiopława - alarmuje i wysyła
sygnał do centrum koordynacyjnego
które wysyła ekipę –poszukiwawczo
ratunkową SAR (Search and Rescue)
(1) Statek, samolot, nadajnik osobisty
- wysyła sygnał wzywania pomocy,
automatycznie podawany jest pozycja
statku
(2) Drogą satelitarną sygnał
przesyłany jest dalej za pomocą satelity
(3) Lokalny terminal odbioru sygnału
(4) Centrum koordynacyjne
(5) Centrum Ratunkowe
3
Ratownictwo
b)
Transponder radarowy - w
przypadku
wypadnięcia
za
burę
włączony wysyła sygnał który widoczny
jest na radarze innych statków w postaci
kropek - x], czym bliżej kropki zaczynają
przypominać linie - y], aż do momentu
kiedy linie zajmują cały ekran radaru - z].
To jak ze zgubionym telefonem
komórkowym, dzwonimy nasłuchujemy i
czym bliżej jesteśmy tym lepiej go słychać.
3.
Łączność – aby prowadzić jachty po wodach morskich należy posiadać
przynajmniej świadectwo radiooperatora bliskiego zasięgu.
a)
Łączność niebezpieczeństwa (Mayday mayday mayday)
– komunikat, który ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi sygnałami (cisza w
eterze i prowadzenie nasłuchu)
– komunikaty powinny być wypowiadane powoli wyraźnie i dobitnie
– komunikaty nadajemy na kanale 16, używane są również automatyczne sygnały
alarmowe typu DSC wysyłane po naciśnięciu czerwonego przycisku na
radiostacji(nieuzasadnione wzywanie pomocy jest karane).
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
Tu jacht Topielec mój MMSI to 1234569292 (mmsi podajemy, jeżeli mamy, możemy także podać znak
rozpoznawczy naszej radiostacji)
(około minuty przerwy - po to, aby osoba, która potencjalnie nas usłyszała mogła przygotować cokolwiek do pisania,
by zapisać dalszy komunikat)
Mayday tu jacht Topielec
Moja pozycja to 50 43' 15 N 001 19 E (lub) jestem milę na południe od główek Krynicy Morskiej
Mam pożar w komorze silnika. Jacht tonie, utrzymamy się na powierzchni około 1 godziny. Potrzebuję
natychmiastowej pomocy.
5 osób na pokładzie, dwie zostały poparzone.
Nasza tratwa nie zadziałała.
Odbiór.
b)
Łączność bezpieczeństwa
– nadawana na kanale 16 następnie przechodzi się na kanały robocze – są to
sygnały ponaglenia, ostrzegania
– dotyczy ostrzeżeń nawigacyjnych
– prognoz pogodowych
– korespondencja SAR
4
Ratownictwo
(1)
Łączność ponaglenia (Pan-Pan Pan-Pan Pan-Pan) – druga
w kolejności
- otrzymanie porady lekarskiej
- wezwanie transportu medycznego
- wezwanie asysty lub pomocy na morzu
- przekazanie zdarzenia wypadnięcia człowieka
- komunikat zaginiętej jednostce
PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
Wszystkie statki, wszystkie statki, wszystkie statki
Tu jacht Pechowiec mój MMSI to 1234569292 (mmsi podajemy, jeżeli mamy, możemy także podać znak
rozpoznawczy naszej radiostacji)
Moja pozycja to 50 43' 15 N 001 19 E (lub) jestem milę na południe od główek Krynicy Morskiej
Mam uszkodzony silnik manewrowy potrzebuję asysty przy wejściu do portu
Trzy osoby na pokładzie
Odbiór.
(2)
Łączność ostrzegania (Securite Securite Securite) – trzecia
w kolejności. Ostrzega przed:
- silne wiatry
- zalodzenia na szlakach wodnych
- złego oznakowania radionawigacyjnego
- przeszkód na torach wodnych
- złego działania systemów radionawigacyjnych
SECURITE, SECURITE, SECURITE
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONSTHIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5
Lima 1 2, 278054321
Navigation warning 0845 UTC
Position 450 36’ North 0130 32’ East
Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged
Danger to navigation
OUT
W przypadku wezwania służb ratunkowych kapitan musi oddać dowodzenie koordynatorowi
akcji ratunkowej.
Niesienie pomocy ludziom na morzu jest bezpłatne i przysługuje każdemu. Ratownicy nie mają
obowiązku ratowania mienia, tego typu działania są odpłatne.
W przypadku trudnych warunków lub uszkodzenia sprzętu możemy ubiegać się o asystę statku,
który włączy się do akcji ratunkowej. Wtedy jest zobowiązany towarzyszyć nam tak długo jak to
konieczne i ubezpieczać nas. W tym wypadku kapitan jachtu pozostaje na komendzie.
Sztrandowanie – jest to wpłynięcie na plaże. W przypadku jachtów morskich traktowane jest
jako wypadek – jacht traci kartę bezpieczeństwa. Dla jachtu śródlądowego jest to zwyczajowy
sposób na cumowanie np.: na plażach.
5
Ratownictwo
II.
Ratownictwo
A.
Ogólne zasady bezpieczeństwa żeglowania
1.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa
1) ostrożnie poruszać się na jachcie,
2) przy pracy i poruszaniu się po pokładzie jachtu stosować się do zasady
"Jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie",
3) bez potrzeby nie stawać na pokładzie jachtu,
4) poruszać się po pokładzie po burcie nawietrznej,
5) powtarzać otrzymane komendy żeglarskie,
6) nakładać pasy ratunkowe osobom nie umiejącym pływać; w
szczególności odnosi się to do dzieci,
7) stale prowadzić obserwację akwenu i warunków atmosferycznych,
8) ostrożnie manewrować, wybierając tam gdzie Jest to możliwe
rozwiązania prostsze i skuteczniejsze,
9) podczas manewrowania zawsze mieć uprzednio obmyślony manewr
zapasowy.
10) prowadzić jacht w sposób opanowany i spokojny, bez brawury,
dostosowując powierzchnię ożaglowania do siły wiatru,
11) przechowywać środki ratunkowe w miejscach ogólnie dostępnych,
tak aby możliwe było ich natychmiastowe użycie,
12) niezwłocznie usuwać zauważoną usterkę lub powstałą awarię,
13) stale utrzymywać porządek zarówno pod pokładem, jak i na nim,
14) używać obuwia na gumowej podeszwie z głębokimi rowkami,
15) zabezpieczać luźne przedmioty wewnątrz jachtu,
16) przewidując pływanie nocne lub ciężkie warunki pogodowe rozpiąć
na pokładzie tzw. lajflinę i zobowiązać pozostałych członków załogi do jej
używania.
17) używać w nocy oraz w ciężkich warunkach pogodowych pasów
bezpieczeństwa,
18) przed rozpoczęciem rejsu zapoznać członków załogi ze środkami
ratunkowymi i przećwiczyć ich używanie.
2.
Załoga i jej obowiązki
-
Przyjmować jak najniższą pozycję
Obsługiwać ostrożnie windy kotwiczna, kabestany,
Nie owijać lin na rękach
Pracować na linach zawsze przez knagi
Nie skakać z liną w ręku; najpierw lina, później desant
Do ochrony jachtu nie używamy kończyn, tylko odbijacze
6
Ratownictwo
3.
-
Zawsze meldować o usterkach
Informować kapitana o problemach zdrowotnych
Pracując w nocy na morzu zawsze się przypinamy niezależnie od
warunków
OCZYM POWINIEN PAMIĘTAĆ PROWADZĄCY JACHT:
OSZCZĘDZAĆ SIŁY ZAŁOGI I KONDYCJE
KONTROLOWAĆ POGODE, SPR. PROGNOZY
W TRUDNYCH WARUNKACH UNIKKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW W MIARE MOŻLIWOŚCI
PORUSZAĆ SIĘ W SPOSÓB NAJMNIEJ UCIAŻLIWY DLA ZAŁOGI
SPRAWDZIĆ KAŻDY ELEMENT PRZED WYPŁYNIĘCIEM, KONTROLOWAĆ STAN
TECHNICZNY JACHTU, I WYPOSAŻENIA
ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE DOSTOSOWAĆ JACHT DO NADCHODZĄCYCH
WARUNKÓW, ZMIAN POGODY
ZAPOZNAĆ ZAŁOGĘ ZE ŚRODKAMI RATUNKOWYMI, GDZIE SĄ I JAK SIĘ ICH UŻYWA
7
Ratownictwo
B.
Środki bezpieczeństwa – ich zadaniem jest zwiększenie
bezpieczeństwa złogi należy używać ich zgodnie z zaleceniami i w tedy
kiedy wymaga tego sytuacja. Środki są trwale opisane:
– nazwa jachtu
– numer rejestracyjny jachtu
– port macierzysty jachtu
1.
2.
Środki asekuracyjne
a)
Stosujemy:
- w dzień do 4 w skali B
- w nocy niezależnie od warunków cały czas
b)
Zaliczamy :
(1)
Pas (szelki) bezpieczeństwa – za ich pomocą przypinamy
się do stałych elementów jachtu
(2)
Linka asekuracyjna – w przypadku gdy nie mamy szelek za
pomocą węzła ratowniczego wiążemy coś w rodzaju szelek
(3)
Kamizelka asekuracyjna – kamizelka której zadaniem jest
podtrzymywanie osoby która potrafi pływać, wykorzystywana np.
na regatach.
Środki ratunkowe indywidualne i zbiorowe
(1)
Pas ratunkowy – jego zadaniem jest utrzymanie osoby
nieprzytomnej na powierzchni wody do przybycia pomocy.
Posiada kołnierz zabezpieczający przed podtopieniem oraz ma
zdolność odwrócenia poszkodowanego twarzą do góry, posiada:
- gwizdek
- sygnał świetlny
- proszek barwiący wodę
(2)
Koło ratunkowe – zbiorowy środek ratunkowy
przeznaczony maksymalnie dla dwóch osób. Zakładanie koła:
(3)
Tratwa ratunkowa – zbiorowy środek ratunkowy której
zadaniem jest odizolowanie rozbitków od warunków
atmosferycznych
(a)
-
Wyposażeniu tratwy znajdziemy:
Zapas wody
Nóż
Pirotechnika
Zestaw do łowienia ryb
Apteczka
Lusterko
Kompas
8
Ratownictwo
(b)
Otwieranie tratwy ratunkowej
A - Tratwa położona na łożu przymocowana za pomocą zwalniaka hydrostatycznego
B – Jacht tonie zwalniak puszcza
C – Tratwa wypływa
C1 – Tratwa przywiązana jest do pokładu za pomocą falenia, lina się rozwija…
D – Lina się rozwinęła, szarpnięcie otwiera tratwę
D1 - faleń pod wpływem oporu jaki stawia tratwa faleń się urywa
W przypadku jachtu balastowego istnieje moliwość otwarcia tratwy ręcznie. Należy:
- Wrzucić tratwę do wody,
- Ciągnąć faleń do oporu, aż tratwa rozwinie się,
- Wejść do tratwy,
Odciąć linę
3.
Środki zabezpieczające
(1)
Lina bezpieczeństwa – lina rozpięta między koszem
dziobowym a rufowym umożliwiająca przypięcie się do niej.
(2)
Tyka bezpieczeństwa – tyka z chorągiewką na szczycie
lub światłem, ma 2,5 – 3,5 m długości, w przypadku gdy wypada
człowiek rzucamy ja do wody aby łatwiej było odnaleźć rozbitka.
Łatwiej wypatrzeć tyczkę niż człowieka.
C.
Żeglowanie w trudnych warunkach
1.
Śródlądzie – należy pamiętać, aby cały czas prowadzić obserwacje
warunków atmosferycznych i dostosować się do nich. Pamiętamy również,
aby unikać niebezpiecznych sytuacji, a czasami warto poczekać w porcie.
-
-
Dostosowujemy powierzchnie żagli do siły wiatru
Jeśli widzimy zbliżające się ciemne chmury warto zwinąć żagle i uciec do
najbliższego portu.
Jeśli mamy możliwość chronimy się za brzegiem zawietrznym
Gdy widzimy, że możemy nie zdążyć schronić się przed nadchodzącym
załamaniem pogody zwijamy żagle, zamykamy forluk i zejściówkę, a
wszyscy wychodzą na pokład i zakładają kamizelki ratunkowe
Podnosimy lekko miecz
9
Ratownictwo
-
Ustawiamy się rufą do wiatru i fali i pozwalamy jachtowi dryfować w
najbliższe trzciny
NIE PRZEBYWAMY W KAMIZELKACH POD POKŁADEM!
NIE WALCZYMY Z ŻYWIOŁEM, BESPIECZEŃSTWO ZAŁOGI JEST NAJWAŻNIEJSZE!
2.
Morze – dostosowujemy żagle do panujących warunków
a)
5-6B refujemy się
b)
7-8 zakładamy żagle sztormowe, pilnujemy aby nie odwrócić
się bokiem do fali, płynąc na wiatr jacht stoi praktycznie w miejscu
(utrzymuje pozycje).
c)
Powyżej 8 B kontynuowanie żeglugi na wiatr staje się
niemożliwe, wyróżniamy techniki sztormowania zależne od rodzaju
jachtu, warunków czy akwenu:
- Stawanie w dryf na żaglach
- Sztormowanie z wiatrem
- Sztormowanie pod gołymi masztami
- Sztormowanie na silniku
D.
Człowiek za burtą, wywrócenie jachtu żaglowego.
1.
Człowiek za burtą – należy możliwie jak najszybciej i jak
najbezpieczniej podjąć człowieka.
a)
Na żaglach pamiętamy aby:
(1)
Ogłaszamy ”alarm człowiek za burtą”
(2)
Podajemy środki ratunkowe
(3)
Wyznaczamy „Oko”
(4)
Wyznaczamy bosakowego
(5)
Wyciągamy człowieka udzielamy pierwszej pomocy
b)
Na silniku
(1)
Ogłaszamy ”alarm człowiek za burtą”
(2)
Podajemy środki ratunkowe
(3)
Wyznaczamy „Oko”
(4)
Wyznaczamy bosakowego
(5)
Wyciągamy człowieka udzielamy pierwszej pomocy
10
Ratownictwo
c)
Podbieranie człowieka – pamiętamy, aby:
- podczas wyciągania człowieka mieć minimalną prędkością przy zachowaniu manewrowości
- zbyt duża prędkość spowoduje, że osoba podbierająca człowieka(człowiek w wodzie jest 2x
cięższy) zostanie pociągnięta i wpadnie do wody
- zbyt mała prędkość spowoduje utratę manewrowości i jacht stanie się bezwładny i zdany na
łaskę fal
- najważniejszy jest człowiek, więc na naszych jachtach nie ma znaczenia, z której go
podejmiemy; na jachcie typu omega, lekkim o niskiej burcie, podbieramy od strony nawietrznej.
- podbieramy człowieka z miejsca, gdzie jest wygodnie i bezpiecznie,
- podajemy my tępą stronę bosaka, uważamy aby samemu nie wypaść, nie wychylamy się i
stoimy jak najniżej na nogach.
Płynąc na silniku pamiętamy:
- staramy się podejść do człowieka tak, aby zasłonić go od wiatru i wyciągać go od strony gdzie
nie ma silnika tak, aby silnik mu nie zagrażał i aby mógł wejść po drabince – silnik luz.
2.
Wywrócenie jachtu żaglowego - pamiętamy, aby zawsze w trudnych
warunkach być odpowiednio zabezpieczonym mieć na sobie kamizelki
ratunkowe lub być przypiętym w przypadku jachtu morskiego
a)
Postępowanie
- sprawdzenie liczby załogi
- sprawdzenie czy nikomu nic się nie stało
- w przypadku jachtu mieczowego typu omega można włożyć pod maszt koło ratunkowe aby
jacht nie zrobił „grzyba”
- jachty mieczowo-balastowe są ciężkie i wszystkie toną (są dobalastowywane i pozbawione
komór wypornościowych na rzecz bakist)
- wzywamy pomocy
b)
Zachowanie w wodzie
- nie odpływamy od jachtu, w przypadku jachtu mieczowego który utrzymuje się na wodzie
trzymamy się kadłuba
- trzymamy się razem w pozycji klincz, pojedyncza osoba utrzymuje pozycje Help
- ograniczamy ilość ruchów
11
Ratownictwo
Jacht morski tonie długo, jest wystarczająco dużo czasu, aby się przygotować do opuszczenia
jachtu. Należy:
-
Ciepło się ubrać
Wyjść na pokład
Założyć środki ratunkowe
3.
Zagrożenia w wodzie
a)
Hipotermia – stan organizmu w którym dochodzi do spadku
temperatury poniżej 36 stopni, spowodowane wychłodzeniem
organizmu.
b)
Stopnie i objawy
c)
Działanie
NIE PODAJEMY ALKOCHOLU
12
Ratownictwo
E.
Pomoc przed medyczna
1.
Podstawy udzielania
pomocy – należy pamiętać,
aby przed
udzielaniem pomocy upewnić się czy nic nam nie zagraża, usunąć źródło
zagrożenia lub przenieś poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Jeżeli
poszkodowany oddycha i jest bezpieczny, a nie wiemy co się stało - nie ruszamy
go, w przypadku urazu kręgosłupa możemy spowodować pogłębienie
uszkodzenia.
a)
Resuscytacja krążeniowo oddechowa- NIE MAMY OBOWIĄZKU
WYKONYWANIA SZTUCZNEGO ODDYCHANIA, WYSTARCZĄ UCIŚNIĘCIA
13
Ratownictwo
b)
Pozycja boczna ustalona
10 kroków aby ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
1. zdjąć okulary poszkodowanego,
2. upewnić się, że obie nogi są ułożone prosto,
3. ręka, która jest po Twojej stronie ułóż pod kątem prostym do ciała
poszkodowanego. Następnie zegnij w łokciu tak, by była skierowana
do góry (rys. 1),
4. drugą rękę połóż w poprzek klatki piersiowej i podłóż stroną
wierzchnią pod policzek poszkodowanego znajdujący się bliżej
Ciebie (rys. 1),
5. drugą ręką należy złapać za nogę, która jest dalej od Ciebie, tuż
powyżej kolana i podnieś ją do góry, nie odrywając stopy od podłoża
(rys. 2),
6. trzymając cały czas jedną z dłoni przyciśniętą do policzka drugą ręką
pociągnij za nogę poszkodowanego tak, by ten obrócił się na bok w
Twoją stronę (rys. 3),
7. ułóż nogę, za którą chwytałeś tak, by staw biodrowy i kolanowy były
zgięte pod kątem prostym (rys. 5),
8. odegnij głowę poszkodowanego do tyłu, by udrożnić drogi
oddechowe
9. ułóż dłoń poszkodowanego pod policzkiem(rys. 4)
10. regularnie sprawdzaj oddech
14
Ratownictwo
c)
Krwotoki
Wyróżniamy:
(1)
Włośniczkowe – powierzchowne
uszkodzenia, wystarczy oczyścić ranę wodą utlenioną
i zabezpieczyć plastrem z gazą
(2)
Żylne i tętnicze- powodują duża utratę krwi
należy założyć opatrunek uciskowy w przypadku gdy
krew się przesącza należy dokładać gazę tak długo aż
krew przestanie się przesączać oznacza to że krwotok
został zatrzymany. NIE ODRYWAMY OPATRUNKU.
Kładziemy poszkodowanego a zranioną kończynę
podnosimy tak aby była powyżej serca. W przypadku
ciała obcego w ranie nie usuwamy go. Stabilizujemy
przedmiot zapobiegamy przesunięciom.
1.
2.
3.
4.
5.
d)
Złamania
Ogólne zasady dotyczące wszystkich złamań:
Po pierwsze należy wezwać karetkę pogotowia medycznego.
Nie wolno zmieniać ułożenia złamanej kończyny.
Nie wolno zmieniać położenia poszkodowanego, jeśli podejrzewa się uraz kręgosłupa.
Należy ułożyć kończynę powyżej poziomu serca, żeby zatrzymać rozwój opuchlizny.
Można obłożyć złamane miejsce lodem w celu zmniejszenia obrzęku.
(1)
Pierwsza pomoc w przypadku złamania kończyny górnej
Najlepiej unieruchomić ją, stosując chustę trójkątną lub podwieszając ją na opatrunku
Dessaulta, czyli przymocowując ją do klatki piersiowej. W przypadku złamania kości
przedramienia należy usztywnić uszkodzone miejsce oraz obydwa stawy sąsiadujące. Do
usztywnienia można użyć deseczki lub zwiniętej kilkakrotnie gazety.
(2)
Pierwsza pomoc w przypadku złamania kończyny dolnej
W przypadku złamania nogi najlepiej unieruchomić ją poprzez przywiązanie jej do nogi
zdrowej. Wiązanie należy zastosować w trzech miejscach: w okolicy bioder, w okolicy kolan oraz
na stopach. Stopy bandażuje się w kostkach oraz w okolicy palców stosując tzw. ósemkę.
e)
Oparzenia – powstają w wyniku uszkodzenia tkanki pod wpływem
wysokiej temperatury, np.: polanie gorącą wodą, oddziaływaniem promieni
słonecznych, prądu kwas.
Postępowanie przy oparzeniach.
Oparzenia w obrębie "okolic wrażliwych" twarzy, szyi, krocza rak, stóp lub w okolicach
zgięciowych stawów wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej
1.
Upewnij się że nic ci nie zagraża.
2.
Jeśli ubranie się pali lub tli - ugaś je.
Do tego celu NIE używaj gaśnicy.
3.
Wezwij pogotowie jeśli oparzenie jest rozlegle.
4.
Zdejmij ubranie. Jeżeli ubranie jest wtopione w ciało to nie
zrywaj go tylko wytnij ubranie wokół rany.
15
Ratownictwo
5.
Jeżeli oparzona jest ręka ściągnij biżuterie - zanim
narastający obrzęk uniemożliwi to.
6.
Ochładzaj oparzona część ciała czysta chłodna woda od 10
do 20 minut.
7.
Po ochłodzeniu poczekaj, aż oparzona skóra wyschnie,
następnie osłon opatrunkiem oparzeniowym np AQUA GEL, Hydro
Gel, mokry opatrunek.
f)
Udar cieplny
Udar słoneczny, zwany też udarem cieplnym lub porażeniem cieplnym, wynika z
przegrzania organizmu. Jest niebezpieczny dla zdrowia, szczególnie osób starszych i
dzieci.
Objawy udaru słonecznego
W lżejszych przypadkach udaru słonecznego skóra na twarzy staje się czerwona, w cięższych szybko blednie. U chorego występuje obfite pocenie się, niekiedy ma dreszcze, nudności i jest
ogólnie osłabiony. Jego chód staje się chwiejny, zaczyna mówić niewyraźnie i bełkotliwie,
dokuczają mu pojawiające się przed oczami mroczki, może dojść do omdlenia a nawet utraty
przytomności.
16
Ratownictwo
Co zrobić z ofiarą udaru cieplnego?
» Chorego jak najszybciej odprowadź lub przenieś w chłodne, zaciemnione miejsce.
» Poluzuj lub zdejmij mu ciasne ubranie
» Gdy twarz chorego jest blada, głowę ułóż niżej od tułowia, natomiast gdy jest czerwona - lepiej
połóż go w pozycji półleżącej.
» Głowę i klatkę piersiową przykryj chłodnymi okładami (z wody lub lodu).
» Co 10 minut mierz temperaturę ciała - gdy obniży się do 38 stopni - schładzanie ciała możesz
przerwać.
» Gdy chory jest przytomny, podaj mu duże ilości chłodnych płynów w małych porcjach,
najlepiej lekko osolonej wody.
» W sytuacji, gdy stan chorego nie wraca szybko do normy, wezwij lekarza.
Ugryzienie kleszcza












Usuwanie kleszcza krok po kroku
wysterylizuj spiczastą pęsetę do usuwania kleszczy
chwyć kleszcza jak najbliżej powierzchni swojej skóry
delikatnie, ale stanowczo pociągnij kleszcza pionowo do góry
po wyjęciu kleszcza, umieść go na kartce papieru i sprawdź, czy został usunięty w całości
odkaź obszar ukąszenia spirytusem i załóż gazik
po usunięciu kleszcza dokładnie umyj ręce w wodzie z antybakteryjnym mydłem
Czego nie robić podczas usuwania kleszcza?
nigdy nie łap kleszcza za jego obrzęknięty brzuch, ponieważ istnieje ryzyko, że wyciśniesz do
swojego organizmu zainfekowany płyn
nigdy nie przekręcaj kleszcza, ponieważ jego głowa pozostanie w twoim ciele
nie staraj się dusić kleszcza wazeliną, masłem, lakierem do paznokci, benzyną lub alkoholem. W
ten sposób tylko sprowokujesz wymioty kleszcza i zwiększysz ryzyko wystąpienia infekcji
nigdy nie usuwaj kleszcza gołymi rękami, kleszczykami do paznokci itp. - wówczas odrywasz
tylko odwłok, a w skórze pozostaje główka i tułów kleszcza, co może mieć niebezpieczne
konsekwencje zdrowotne
Leczenie po usunięciu kleszcza
Po usunięciu kleszcza powinniśmy przez miesiąc obserwować ukąszoną część skóry. Po tym
czasie może bowiem dojść do wystąpienia:
tzw. rumienia wędrującego (pełzającego), który zazwyczaj pojawia się po 3-30 dniach od
ukąszeniu przez kleszcza. Rumień pełzający zwykle jest pierwszym objawem jednej z chorób
odkleszczowych - boreliozy. Początkowo rumień występuje pod postacią czerwonej plamki,
która szybko powiększa się. Należy jednak wiedzieć, że w ponad połowie przypadków
zachorowań odczyn skórny się nie pojawia
gorączki i objawów grypopodobnych (silnego bólu głowy, bólu mięśni i stawów, kaszlu), które
mogą być objawem anaplazmozy (HGA) - rzadziej odkleszczowego zapalenia mózgu
Po wystąpieniu tych objawów, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/ukaszenie-przez-kleszcza-pierwszapomoc-jak-prawidlowo-usunac-kleszcza_41425.html
17
Ratownictwo
F.
Apteczka jachtowa – obecnie nie można podawać leków ze względu na
możliwe komplikacje związane np. z uczuleniem na jakiś związek chemiczny.
1.
Zawartość apteczki jachtowej
Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm - 2 szt.
Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm - 2 szt.
Plaster z opatrunkiem 1m. X 6 cm - 1 szt.
Plaster bez opatrunku 5 m. x 5 cm - 1 szt.
Kompres jałowy 5 x 5 cm. a 3 szt. - 6 szt.
Kompres jałowy 9 x 9 cm. a 3 szt. - 3 szt.
Gaza opatr. jałowa 0.5 m - 1 szt.
Gaza opatr. jałowa 1.0 m - 1 szt.
Opaska dziana 4 m. x 5 cm - 4 szt.
Opaska dziana 4 m. x 10 cm - 3 szt.
Opaska podtrzymująca 4 m. x 10 cm - 4 szt.
Chusta trójkątna - 1 szt.
Koc ratunkowy mały (folia NRC) - 2 szt.
Nożyczki z kulką inox pro 140 mm - 1 szt.
Penseta inox - 1 szt.
Rękawiczki latex rozm. XL a 5 par - 1 szt.
Szyna splint długa - 1 szt.
Gazik nasączony izopropylem - 5 szt.
G.
Pożar na jachcie
Najczęstszymi przyczynami pożarów jest nieuwaga, nieumiejętne obchodzenie się z instalacja
gazową, paliwową lub palenie na jachcie.
Środki przeciwpożarowe na jachcie
-
Na jachtach najczęściej występują gaśnice proszkowe
Koc gaśniczy
Rękawice żaroodporne
Toporek
Wiadro z linką
Postępowanie w przypadku pożaru
-
-
Alarm
Gasimy, jeśli to możliwe usuwamy źródło oraz butle gazową i zbiornik paliwa
Pozbywamy się żagli
Jeżeli jest taka możliwość obieramy kurs, który zapobiegnie rozpowszechnianiu się
płomienia na dziobie – kurs pełny pożar na śródokręciu – kurs półwiatr, pożar na rufie –
kurs ostry
W praktyce i przy dużym płomieniu ciężko jest go opanować na jachcie laminatowym. W
takiej sytuacji jak najszybciej ewakuujemy załogę .
18
Ratownictwo
Pamiętamy, aby nie polewać woda palącego się tłuszczu – wybuchnie!
Wyłączając kuchenkę gazową:
-
Zakręcamy zawór na butli
Czekamy aż wypali się gaz w instalacji
Zakręcamy kuchenkę
Wlewając paliwo pamiętamy, że opary są łatwo palne – nie palimy papierosów.
19

Podobne dokumenty