medycznego 2014 - Defibrylatory,kardiomonitory.Aparatura

Komentarze

Transkrypt

medycznego 2014 - Defibrylatory,kardiomonitory.Aparatura
Wydanie specjalne czasopisma Medinfo
LIDERZY RYNKU
MEDYCZNEGO 2014
STYCZEŃ 2014
NR 1/2014
ISSN 1773-0521
SALMED 2014 l Najnowsze technologie i medycyna
Pierwsze targi SALMED zorganizowano w latach 70. ubiegłego
wieku. W tym roku obchodzona jest jubileuszowa, dwudziesta piąta edycja, która odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich miesiąc wcześniej niż dotychczas – w dniach od 10 do
12 lutego, skupiając na sobie uwagę polskiej branży medycznej.
Na stronie internetowej www.zlotymedal.mtp.pl oraz w trakcie
targów SALMED w specjalnych punktach będzie można głosować
na laureatów Złotego Medalu w konkursie „Złoty Medal – wybór
konsumenta 2014”, a miesiąc po wydarzeniu targowym wyłoniony
zostanie zwycięzca tego plebiscytu.
Transfuzja wiedzy
Targi SALMED, jako najbardziej oczekiwane wydarzenie targowe
w branży medycznej w Polsce postrzegane są jako katalizator pozytywnych zmian. Co dwa lata tereny Międzynarodowych Targów
Poznańskich są platformą wymiany wiedzy i doświadczeń przede
wszystkim profesjonalistów m.in.: menedżerów służby zdrowia, kadry zarządzającej placówkami medycznymi, lekarzy, diagnostów
laboratoryjnych, rehabilitantów, ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych.
W tegorocznej edycji targów obecnych będzie blisko 300 firm
uczestniczących z 22 państw, które zaprezentują liczne nowości
(co najmniej 70). Bezapelacyjnym atutem targów SALMED jest możliwość porównania tych samych produktów różnych firm w jednym
miejscu i czasie.
Prestiż i uznanie – nagrody targów SALMED
Pierwszego dnia targów, podczas uroczystej Gali Nowoczesnej
Medycyny, wręczone zostaną najcenniejsze trofea Międzynarodowych Targach Poznańskich – Złote Medale.
W tym roku jury konkursowe wyłoniło siedmiu laureatów Złotego
Medalu. Za godne nagród uznane zostały: stół operacyjny ALVO
Serenada –C, elektrokardiograf AsCARD Grey 7 z funkcją eksportu
EDM (PDF, XML) oraz komunikacją z HIS w standardzie HL7, a także
rehabilitacyjno-wysiłkowa bieżnia B612 z wbudowanym modułem
EKG i inklinometrem. Ponadto, złoto przypadło dla łóżeczka dziecięcego SPARROW, Hitachi Aloka Noblus oraz modelowi Aloka F37
wersja 3.0. Uwagę jury zwrócił również zestaw kołowy do łóżek
szpitalnych LINEA E-LOCK.
Uzupełnieniem ekspozycji targowej jest część teoretyczna przygotowane we współpracy z ekspertami branży. W sumie odbędzie
się kilkadziesiąt odrębnych
wydarzeń, które podzielono na bloki tematyczne:
SALMED Zarządzanie, SALMED Medycyna Ratunkowa,
SAL­­MED IT, SAL­MED Pielęgniarstwo, SAL­MED Laboratorium, SAL­MED Rehabilitacja, SAL­MED Turystyka
Medyczna. Na szczególną
uwagę zasługuje kongres
Ho­spital Build & Infrastru­
cture PO­LAND 2014 – w Pol­
sce premierowa – odsłona
prestiżowego wydarzenia
znanego i cenionego na
całym świecie.
Wygodny dojazd
Od 10 do 12 lutego 2014 r. wszystkie drogi prowadzić będą do Poznania. Do wyboru jest wygodna autostrada, pociąg czy samolot,
a tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich leżą w centrum
miasta, dlatego dojazd jest szybki i sprawny.
Liderzy Rynku Medycznego
spis treści
S
zpitale narzekają na zmniejszającą się ilość środków finansowych, na niższe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia
i na kończące się dotacje unijne. Jednak mimo to ciągle inwestują i dokonują zakupów nowego sprzętu. Rynek medyczny to rynek
ze stabilnymi perspektywami i, jak mówi w wywiadzie dyrektor zarządzający Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED Witold
Włodarczyk, podmioty działające w branży wyrobów medycznych bardzo rzadko ponoszą spektakularne porażki. Widać to po treści tego katalogu, w którym prezentuje się wiele firm, oferujących wyroby przeznaczone dla placówek medycznych. Są wśród nich te oferujące kompleksową obsługę branży od projektu, przez wyposażenie, wdrożenie
do szkoleń i serwisu, są takie, które dostarczają rozwiązań w ramach
nowych technologii IT, będących przyszłością nie tylko branży medycznej, i takie, które oferują nowoczesne rozwiązania zakupowe.
Warto je wszystkie poznać. Zapraszamy!
Magdalena Okoniewska
6
Raport
Kompleksowe wyposażenie szpitali
16 | Tajemnice dobrego projektu
Kompleksowa obsługa inwestycji branży medycznej – od projektu, poprzez peł­
ne wyposażenie, wdrożenie, szkolenia i serwis. Dokładne analizy i oszacowanie
realnych potrzeb, najbardziej efektywne rozwiązania ekonomiczne w powiąza­
niu z najnowocześniejszymi technologiami liderów branży medycznej.
To jest właśnie KONKRET.
Systemy informatyczne
18 | Technologie Comarch dla branży medycznej
Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) staje się codziennym elementem
pracy w każdego rodzaju placówce medycznej.
Sprzęt specjalistyczny dla szpitali
20 | Bycie liderem zobowiązuje!
Chirurgia
22 | Nowe produkty, najwyższa jakość, niezawodna technologia
10
13
32
Perspektywy rynku medycznego
Zakupy dla szpitali / ubezpieczenia
4 | Stabilne perspektywy dla rynku sprzętu medycznego
24 | TKPSZW® to pewne i sprawdzone oszczędności w zakupach szpitali
Z Witoldem Włodarczykiem, dyrektorem generalnym Ogólnopolskiej Izby Wyro­
bów Medycznych POLMED rozmawiamy na temat rynku wyrobów medycznych
w Polsce oraz perspektyw jego rozwoju.
Nie ma już odwrotu od zakupów grupowych. To sprawdzony na świecie sposób
na tanie zakupy szpitali.
6 | Coraz trudniej o środki na inwestycje
W związku z końcem okresu rozliczeniowego Unii Europejskiej nakłady inwesty­
cje jednostek leczniczych na infrastrukturę i wyposażenie mogą być ogranicza­
ne. Jeżeli szpitale planują remonty lub zakupy wyposażenia, muszą się liczyć
z tym, że trzeba będzie związane z nim wydatki pokryć z własnych środków,
a tych nie będzie w roku 2014 więcej niż w ubiegłym.
8 | Skończyły się środki unijne, co dalej?
W ciągu ostatnich kilku lat szpitale otrzymały dotacje z różnych źródeł na do­
finansowanie inwestycji. Były to między innymi dotacje ze środków unijnych
przeznaczone na modernizacje placówek i zakupy wyposażenia i sprzętu me­
dycznego. W tym roku już nie będzie tak bogato.
10 | Rok 2014 będzie trudny dla szpitali
Dla placówek medycznych brak jest optymistycznych perspektyw na przyszłość
z powodu niskiej dynamiki budżetu NFZ na rok 2014 i pogarszającej się płyn­
ności bieżącej. Pozytywne mogą być natomiast dla szpitali zmiany w ustawie
o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych, które
preferują właśnie publiczne placówki.
13 | Projekt Polska Medical promuje producentów sprzętu medycznego
Ministerstwo Gospodarki realizuje Branżowy Program Promocji Branży Produkcji
Sprzętu Medycznego i Aparatury Pomiarowej. Głównym celem programu jest
promocja silnych marek, które będą rozpoznawane na świecie.
14 | Szpital Praski inwestuje w budynek i wyposażenie
Wywiad z Haliną Depcik, prezesem zarządu Szpitala Praskiego p.w. Przemienie­
nia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, na temat inwestycji w placówce i źródłach
ich finansowania.
15 | Innowacja w onkologii – aparatura do elektrohipertermii głębokiej
Instytut Onkologii i Hipertermii o swoich unikalnych usługach medycznych.
Aparatura medyczna
26 | Viridian: podstawą rozwoju jest zaufanie klientów
Placówki medyczne
28 | Radioterapia na najwyższym światowym poziomie
Rozmowa z Barbarą Werchowiecką-Rusinek, prezesem RTCP, spółki należącej
do grupy Amethyst Medical Center.
Informatyzacja usług medycznych
32 | CSIOZ realizuje Elektroniczną Platformę
Organizacje ochrony zdrowia
33 | Polska i Europejska Federacja Szpitali
Wizytówki firm
34 | Dane teleadresowe i opisy
Wydawca:
BROG Marketing Sp. z o.o. S.K.
Al. Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa
tel. 22 594 45 50, fax 22 594 45 51
[email protected]
www.brogmarketing.pl
Opracowanie graficzne i skład DTP:
Krystian Grzenkowicz, KG Projekt, [email protected], tel. 535 075 243
Zespół redakcyjny:
Magdalena Okoniewska, redaktor prowadząca
tel. 22 594 45 50
Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą
Wydawcy.
Dział reklamy:
Jarosław Kucharski, szef zespołu rynku medycznego
[email protected]
tel. 22 594 45 72, tel. kom. 664 463 072
Prenumerata: roczna 160 zł + VAT; dwuletnia 280 zł + VAT
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
Druk: TAURUS
© 2013 Co­py­ri­ght by BROG Marketing Sp. z o.o.
All ri­ghts re­se­rved.
2014 styczeń
3
Raport Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
n Podmioty działające w branży wyrobów medycznych rzadko ponoszą porażki
Stabilne perspektywy dla
rynku sprzętu medycznego
Z Witoldem Włodarczykiem, dyrektorem generalnym Ogólnopolskiej Izby
Wyrobów Medycznych POLMED rozmawiamy na temat rynku wyrobów
medycznych w Polsce oraz perspektyw jego rozwoju.
Rozmawia: Magdalena Okoniewska
wygląda obecnie rynek
|Jak
sprzętu medycznego w Polsce? Czy notowany jest wzrost jego wartości?
W chwili obecnej trudno określić wielkość rynku wyrobów medycznych w Polsce. Funkcjonujące
szacunki opierają się na odmiennych
metodologiach. Jeśli weźmiemy pod
uwagę wolumen sprzedaży wszystkich produktów posiadających status
wyrobu medycznego, to z pewnością
możemy stwierdzić, iż jego wartość
z roku na rok się zwiększa. Należy
także pamiętać, iż część produktów
obecnych na tym rynku jest współfinansowana bezpośrednie z funduszy
NFZ (takie jak na przykład wyroby
medyczne na zlecenie). W roku 2014
środki planowane na dofinansowania
ze strony Funduszu jedynie dla wyrobów medycznych na zlecenie wyniosą ponad 800 mln zł.
zmniejszenie środków, któ|Czy
re szpitale przeznaczają na inFot. Shutterstock
westycje, pochodzących z funduszy
4
styczeń 2014
unijnych nie wpłynie na zmniejszenie wartości rynku wyrobów medycznych?
Nie można zgodzić się z tego typu stwierdzeniem. Zdajemy sobie
sprawę, iż wiele procesów inwestycyjnych w systemie ochrony zdro­wia współfinasowanych ze środków
UE w chwili obecnej jest finalizowanych. Udział wyrobów medycznych
w wielu przypadkach przekracza
w nich nawet 50 procent wartości inwestycji. Sprzęt ten jednak wymagać
będzie systematycznych przeglądów,
wymiany części zamiennych i zużywalnych. Tym samym ograniczenie
finansowania zakupu aparatury medycznej ze środków UE nie powinno
Istotne znaczenia mają także ograniczone możliwości finansowe samych
jednostek. Od blisko dwóch lat większość z nich dysponuje bowiem stałą
wartością kontraktu z NFZ.
rodzaj sprzętu medycz|Jaki
nego szpitali obecnie kupują przede wszystkim? Czy jest to
drobny sprzęt czy inwestycje
w ciężką diagnostykę? Podobno
jest w Polsce za dużo PET-ów? Czy
to prawda? Podobno prawie każdy szpital chce mieć tomograf i rezonans. Czy tak rzeczywiście jest?
Trudno wskazać jednoznacznie
jaki rodzaj wyrobów medycznych kupują obecnie szpitale. Zależy to bo-
Na polskim rynku blisko 500 000
produktów posiadających status
wyrobu medycznego.
w istotny sposób wpłynąć na całość
rynku choć w wielu dziedzinach będzie bardzo odczuwalne.
wiem od zapotrzebowania i posiadanej bazy sprzętowej. Istotnym czynnikiem jest także profil świadczonych
usług medycznych. Szpital ortopedyczny będzie zainteresowany innym
sprzętem niż szpital dziecięcy. Każda z jednostek leczniczych stara się
bowiem osiągnąć optymalny poziom
wyposażenia, niezbędny do zakontraktowania procedur medycznych
i świadczenia usług na najwyższym
poziomie. Z pewnością nie można
powiedzieć, iż jest za dużo urządzeń
medycznych w placówkach ochrony
zdrowia. Porównując poziom „usprzę­
towienia” w stosunku do innych krajów UE nadal w wielu jednostkach
istnieją poważne braki. Natomiast nie
zawsze idealna jest alokacja sprzętu w relacji do ilości mieszkańców
na danym obszarze. Problemem jest
również brak koordynacji zakupów
pomiędzy szpitalami funkcjonującymi w tym samym mieście czy powiecie. Z tych powodów możemy mówić
o zjawisku występowania zbyt dużej
ilości określonego sprzętu w danej
jednostce administracyjnej.
odroczone płatności za
|Czy
dostawy sprzętu to poważny
problem szpitali?
W tym zakresie obowiązuje ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o termi­
nach zapłaty w transakcjach handlowych. Co do zasady termin zapłaty
dla jednostek leczniczych powinien
się zamknąć w przedziale od 30 do
60 dni.
wyglądają perspektywy
|Jak
rozwoju rynku sprzętu medycznego na najbliższy rok? Czy
spodziewany jest wzrost sprzedaży czy spadek?
Perspektywy dla rynku są stabilne. Nie spodziewamy się spadku obrotów na rynku wyrobów medycznych. Musimy pamiętać, iż w chwili obecnej dostępnych jest na rynku
blisko 500 000 produktów posiadających status wyrobu medycznego.
Wiele z nich jest wykorzystywane
podczas świadczenia usług medycznych w sposób ciągły (na przykład
wyroby jednorazowe używane podczas wykonywania poszczególnych
procedur medycznych). Pomimo
istotnej poprawy nadal wiele jednostek wyposażonych jest w aparaturę
medyczną, która w najbliższym czasie powinna zostać wymieniona. Rynek będzie się rozwijał również z powodu starzenia się polskiego społe-
Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
wygląda sytuacja firm do|Jak
starczających sprzęt? Czy się
rozwijają? Jakie są ich największe
problemy?
Trudno generalizować – sytuacja wygląda podobnie do tej w innych sektorach: jedne firmy upadają,
inne wchodzą na rynek. Wiele zale-
producenci? Czy drobni wytwórcy? Czy rynek jest zdominowany
przez duże międzynarodowe korporacje czy też jest rozdrobniony?
Czy następują konsolidacje i wykupywanie mniejszych firm przez
większe?
Zależy to z pewnością od segmentu rynku, w wielu dziedzinach
polskie firmy mają bowiem poważną
pozycję na rynku europejskim, jak na
przykład producenci mebli medycznych. W wyrobach wysoko zaawansowanych dominują koncerny międzynarodowe, często posiadające zakłady produkcyjne także na terenie
Polski. W produktach mniej zaawansowanych technologicznie funkcjonują podmioty z polskim kapitałem.
Nie oznacza to oczywiście, iż nie ma-
Fot. Shutterstock
czeństwa oraz coraz większej świadomości osób niepełnosprawnych
w zakresie możliwości zaopatrzenia
w wyroby medyczne w celu poprawy
komfortu życia. Oczywiście na koniec najwięcej zależeć będzie od wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia, wysokości składki zdrowotnej oraz innych czynników makroekonomicznych, a także decyzji
politycznych.
Raport
Dystrybucja, szczególnie w tzw. ciężkim
sprzęcie medycznych, zdominowana jest
przez duże międzynarodowe koncerny.
ży od przyjętej strategii i modelu zarządzania. Generalnie jednak należy stwierdzić, że podmioty działające w branży wyrobów medycznych
bardzo rzadko ponoszą spektakularne porażki.
|
Ile firm zrzesza Izba? Czy są to
duże firmy? Czy liczba członków
Izby się zwiększa czy zmniejsza?
Izba POLMED zrzesza obecnie
około 100 podmiotów. Przeważają
duże oraz średnie firmy. Ilość członków systematycznie rośnie – w ciągu
ostatnich 4 lat wzrosła o 20 procent.
firmy głównie się rozwi|Jakie
jają? Czy dystrybutorzy sprzęFot. Shutterstock
tu dużych producentów czy sami
my firm krajowych zaawansowanych
technologicznie. Istnieje bowiem
w Polsce wiele firm, które dużą część
swoich wyrobów lokują na rynkach
światowych.
Należy jednak zauważyć, że na
naszym rynku wyrobów medycznych
istnieje zdecydowana przewaga eksportu nad importem. Z reguły albo
coś się da wyprodukować taniej (Daleki Wschód) albo lepiej (USA, Japonia, Niemcy). Tak jak powiedziałem wcześniej – są oczywiście odstępstwa od tej reguły. Taka sytua­
cja powoduje jednak, że dystrybucja
– szczególnie w tzw. ciężkim sprzęcie medycznych – zdominowana jest
przez dystrybutorów dużych międzynarodowych koncernów. R
Izba POLMED, największa organizacja zrzeszająca
producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych
w Polsce
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED jest dobro­
wolną organizacją samorządową, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ochrony zdrowia,
między innymi w zakresie produkcji, dystrybucji, serwisu, importu, eksportu
wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych, jak
również systemów informatycznych i oprogramowania oraz usług finansowych.
OIGWM POLMED jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją
skupiającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych w Polsce.
Reprezentowany przez Izbę przemysł wyrobów medycznych jest jednym
z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych sektorów go­
spodarki na świecie.
Izba POLMED jednoczy firmy działające w branży medycznej w staraniach zmie­
rzających do stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska biznesowe­
go. Działania Izby koncentrują się obecnie w dużej mierze na promowaniu zasad
etycznej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku medycznego.
W tym celu Izba wprowadziła projekt MedKompas POLAND, który ma przyczy­
nić się do wprowadzenia transparentnych i etycznych zasad współpracy po­
między podmiotami funkcjonującymi w polskim systemie ochrony zdrowia.
Realizację celu ma wspiera między innymi organizacja cyklu 60 bezpłatnych
warsztatów szkoleniowych z zakresu compliance, organizowanych we współpra­
cy z Naczelną Izbą Lekarską na terenie całego kraju.
Do głównych celów Izby należy również promowanie innowacyjnych rozwią­
zań w medycynie. POLMED konsekwentnie zwraca uwagę na brak efektywnej
polityki państwa wspierającej innowacyjne technologie medyczne. Postuluje
utworzenie w Ministerstwie Zdrowia komórki dedykowanej innowacyjnym tech­
nologiom w ochronie zdrowia.
2014 styczeń
5
Raport Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
n Zobowiązania szpitali publicznych mają wartość około 10 mld złotych
Coraz trudniej o środki na inwestycje
W związku z końcem okresu rozliczeniowego Unii Europejskiej nakłady inwestycje jednostek leczniczych
na infrastrukturę i wyposażenie mogą być ograniczane. Jeżeli szpitale planują remonty lub zakupy
wyposażenia, muszą się liczyć z tym, że trzeba będzie związane z nim wydatki pokryć z własnych środków,
a tych nie będzie w roku 2014 więcej niż w ubiegłym.
G
znacznej części publicznych szpitali. Według danych Ministerstwa
Zdrowia wartość zobowiązań ogółem szpitali publicznych (z uwzględnieniem instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
będących szpitalami) według stanu
na dzień 30 września 2013 roku wyniosła 10 498,5 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne miały wartość
2 517,2 mln zł.
Zobowiązania i egzekucje
Liczba SP ZOZ-ów, w którym miały
miejsce egzekucje komornicze, od
pięciu lat pozostaje na podobnym poziomie, podobnie jak kwota wierzytelności przekazanych organom egzekucyjnym.
Większość zobowiązań SP ZOZ-ów stanowią zobowiązania wobec
firm dostarczających sprzęt i usługi do placówek medycznych. Zaległe
płatności to problem dla dostawców,
którzy potrzebują środków na bieżącą działalność Duże korporacje działające na rynku medycznym, na przykład potężne firmy farmaceutyczne
czy dostawcy sprzętu medycznego,
które mają znacznie większą skalę
działalności od drobnych dostawców,
mogą poczekać dłużej na płatność ze
strony szpitala. Trudniej jest mniejszym firmom, na przykład dostarczającym usługi cateringowe czy usługi
pralnicze. Im, ze względu na niewielką skalę działalności, trudniej jest
poradzić sobie z opóźnieniem czy
Fot. Shutterstock
łównym źródłem finansowania szpitali są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, które są w tym roku aneksowane. Oznacza to, że placówki nie mają
możliwości negocjowania podwyżek
ich wartości. Gdy pojawi się konieczność zakupu nowego sprzętu, będzie
problem. Środków własnych brakuje, dotacje unijne się skończyły, a nie
każdy organ prowadzący jest tak bogaty, jak samorząd Miasta Warszawy,
który jest w stanie wyłożyć kilkadziesiąt milionów złotych na modernizację
zabytkowego budynku Szpitala Praskiego (o tym można przeczytać w dalszej części Raportu).
Do tego dochodzą problemy ze
spłatą zobowiązań, które dotyczą
brakiem płatności ze strony szpitala.
W wielu przypadkach rozwiązaniem
dla takich podmiotów jest cesja wierzytelności szpitala i jej spłata przez
firmę finansową. Rozwiązanie to jest
stosowane przy pomocy działających
na rynku firm, wyspecjalizowanych
w takich usługach, skierowanych do
placówek medycznych.
Jednak obowiązująca od lipca
2011 roku ustawa o działalności leczniczej utrudniła ten proces, ponieważ
nałożyła na placówki medyczne konieczność uzyskania zgody podmiotu tworzącego na czynność mającą
na celu zmianę wierzytelności szpitala. Znacznie wydłużył się w związku
z tym czas decyzji dotyczącej cesji.
Zgoda musi być między innymi konsultowana z radą społeczną szpitala.
Taka sytuacja jest znowu korzystana
dla dużych firm, które mogą dłużej
poczekać na płatności, więc częściej
występują o taką zgodę. Dla mniejszych firm ważne jest jak najszybsze
uregulowanie należności i jest im
w tej sytuacji trudniej.
Nieprzestrzeganie terminu
zapłaty
Do zmniejszenia opóźnień w zapłacie
należności przez dłużników miała się
przyczynić nowa Ustawa o terminach
zapłaty w transakcja handlowych. Jej
zapisy zobowiązują strony transakcji
do stosowania krótszych terminów
rozliczeń.Ustawa weszła w życie 28
kwietnia 2013 roku. Jej głównym celem jest zwalczanie problemu tzw.
zatorów płatniczych.
Z ustawy wynika, że w transakcjach między przedsiębiorcami
a podmiotami publicznymi, w których podmiot publiczny jest dłużnikiem, termin zapłaty za dostarczone
towary lub wykonane usługi nie będzie mógł przekroczyć 30 dni. Można go wydłużyć do 60 dni. W ustawie
6
styczeń 2014
Liderzy Rynku Medycznego
wprowadzono również maksymalny,
30-dniowy termin na tzw. procedurę
badania towaru lub usługi, w ramach
której potwierdzana ma być ich zgodność z umową.
– Ta ustawa dotyczy również szpitali. 60-dniowy termin jako zasada
przewidziany został dla podmiotów
publicznych będącymi podmiotami
leczniczymi, głównie dla szpitali. Jednak sytuacja jest taka, że ustawa niestety nie jest przestrzegana i nadal
w postępowaniach przetargowych możemy spotkać 90- lub 120-dniowe,
a nawet dłuższe terminy płatności
– mówi Witold Włodarczyk, dyrektor
generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed. – Termin zapłaty może wprawdzie zostać wydłużony, ale tylko po
spełnieniu określonych warunków,
w przypadku gdy będzie to obiektywnie uzasadnione szczególnym charakterem lub elementami umowy. Wskazanie w umowie terminu dłuższego
powinno być traktowane jako opóźnienie w zapłacie należności, wierzycielowi przysługiwać mogą wtedy odsetki za opóźnienie w wysokości tzw.
odsetek podatkowych.
Regulacja wprowadza także tzw.
stałą rekompensatę o równowartości
40 euro, która ma pokryć wydatki ponoszone przez wierzyciela przy próbach odzyskania należności. Uprawnienie do naliczenia tej kwoty jest możliwe od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach, bez odrębnego wezwania do jej
zapłaty. Gdy koszty odzyskania należności przekraczają kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel może uzyskać na
drodze sądowej zwrot wszelkich wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności.
Ustawa utrzymuje również rozwiązania przewidziane już w przepi-
sach obecnie obowiązujących – możliwość naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek podatkowych za brak zapłaty w terminie
oraz odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia faktury dłużnikowi, gdy strony ustaliły
w umowie termin zapłaty dłuższy niż
30 dni.
– Postępowanie sądowe jest ostatecznością. Niekiedy jednak z uwagi
na ilość zobowiązań firmy dostawcze
decydują się na ten krok, szczególnie
w przypadku jeśli zadłużenie przekracza 180 dni – mówi dyrektor Włodarczyk. R
Ministerstwo Zdrowia
Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których
w 2008 roku miały miejsce egzekucje komornicze, wyniosła 146. Kwota wie­
rzytelności przekazanych organom egzekucyjnym od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 roku wyniosła 200,2 mln zł.
W roku 2009 egzekucje komornicze miały miejsce w 139 samodzielnych pu­
blicznych zakładach opieki zdrowotnej. Kwota przekazanych organom egzeku­
cyjnym wierzytelności 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wyniosła 189,9 mln zł.
Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których
w 2010 roku miały miejsce egzekucje komornicze, to 123. Kwota przekazanych
organom egzekucyjnym wierzytelności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2010 roku wyniosła 198,7 mln zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku kwota przekazanych organom
egzekucyjnym wierzytelności wyniosła 252,2 mln zł i dotyczyła 131 samodziel­
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych będą­
cych podmiotami leczniczymi.
Egzekucje komornicze w SP ZOZ-ach
Liczba SP ZOZ-ów, w których miały
miejsce egzekucje komornicze
Kwota wierzytelności przekazanych
organom egzekucyjnym
2008
146
200,2 mln zł
2009
139
189,9 mln zł
2010
123
198,7 mln zł
2011
131
252,2 mln zł
2012
140
265,6 mln zł
2013*
149
202,2 mln zł
W roku 2012 kwota ta miała wartość 265,6 mln zł i dotyczyła 140 samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych będących
podmiotami leczniczymi.
Natomiast w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2013 roku kwota przekaza­
nych organom egzekucyjnym wierzytelności wyniosła 202,2 mln zł i dotyczyła
149 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów ba­
dawczych będących podmiotami leczniczymi.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Rok
*od 1 stycznia do 30 listopada 2013
Raport
Fot. Shutterstock
perspektywy rynku medycznego
Wartość zobowiązań ogółem szpitali publicznych (z uwzględnieniem instytu­
tów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia będących szpitalami)
według stanu na dzień 30 września 2013 roku wyniosła 10 498,5 mln zł, w tym
zobowiązania wymagalne na kwotę 2 517,2 mln zł.
Według informacji Ministerstwa Zdrowia aktualnie nie planuje się zmiany art. 54
ustawy o działalności leczniczej.
2014 styczeń
7
Raport Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
n W ostatnich latach szpitale sporo inwestowały, w tym roku może być gorzej
Skończyły się środki unijne, co dalej?
W ciągu ostatnich kilku lat szpitale otrzymały dotacje z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji.
Były to między innymi dotacje ze środków unijnych przeznaczone na modernizacje placówek i zakupy
wyposażenia i sprzętu medycznego. W tym roku już nie będzie tak bogato.
doskopii. Szpital realizował także
z funduszy na lata 2007–2013 projekty dotyczące współpracy z partnerami
rosyjskimi i litewskimi, dotyczące poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców.
6 razy miał przyznane środki na
inwestycje szpital wojewódzki w Łom­
ży, 5 razy wojewódzki szpital specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. 5 dotacji
otrzymało także Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej
w Gdańsku, podobnie jak Szpital im.
Ojca Pio w Przemyślu oraz szpital wojewódzki w Kielcach.
Województwo lubelskie było
tym, gdzie opublikowano w 2013 roku, największą ilość informacji na temat planowanych inwestycji dotyczących „sprzętu medycznego”. W całym okresie ukazało się, niemal 70
wiadomości.
Najliczniejsze plany inwestycyjne
w roku 2013 realizował Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze
– 8. W ramach inwestycji zaplano-
Źródło: PressInfo
Liczba dotacji unijnych dla poszczególnych
województw w roku 2013
Fot. Shutterstock
wano utworzenie oddziału chirurgii
szczękowej i ginekologii onkologicznej razem z wyposażeniem oddziałów w sprzęt. Do większych projek-
8
styczeń 2014
tów można tu jeszcze zaliczyć zakup
aparatu KTG na potrzeby izby przyjęć czy zakup sprzętu medycznego
dla oddziału radioterapii.
Szpitale, które otrzymały najwięcej dotacji w roku 2013
Beneficjent dotacji (nazwa)
Liczba
otrzymanych
dotacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku
11
Szpital Wojewódzki Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
6
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
5
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
5
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Szpital Akademii
Medycznej W Gdańsku
5
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio W Przemyślu
5
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
5
Źródło: PressInfo
W
roku 2013 najwięcej dotacji unijnych na zakup
sprzętu medycznego
otrzymały placówki z województw:
śląskiego – 54, lubelskiego – 50, oraz
mazowieckiego – 47. Poniżej 10 dofinansowań przyznano ubiegającym się
o nie firmom z województw lubuskiego – 5, opolskiego – 3 oraz warmińsko-mazurskiego – 2.
Pod względem liczby dotacji w roku 2013 dla jednej placówki przodował SPZOZ Wojewódzki Szpital Ze­
spo­lony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, który 11 razy otrzymał
środki na doposażenie w sprzęt medyczny. Zakupy dotyczyły takich
sprzętów jak tomografy, aparaty cyfrowe RTG i USG czy łóżka do transportowania chorych. Szpital wykonał
dzięki dotacjom ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego termomodernizację placówki, zmodernizował oddział
kardiologii, blok operacyjny, oddział
położniczy, wyposażył pracownię en-
Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
Raport
Nazwa inwestora
Liczba zaplanowanych
inwestycji
Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze
8
Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie
7
Urząd Miasta Łódź
6
Źródło: PressInfo
Fot. Shutterstock
Szpitale o największej liczbie inwestycji
zaplanowanych na rok 2013
Liczba informacji o dotacjach unijnych, które ukazały
się w roku 2013 w poszczególnych województwach
Źródło: PressInfo
rynku dominuje nastrój wyczekiwania na nową transzę funduszy unijnych. Pozwolą one zwiększyć zakupy dokonywane przez placówki opieki zdrowotne. Biorąc to pod uwagę
można przewidzieć wzrastającą ponownie dynamikę rynku w kolejnych
latach: np. 3 procent w 2014 roku,
czyli do wartości 4,13 mld zł – informuje Monika Stefańczyk, autorka raportu PMR „Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013–2016”. R
Fot. Shutterstock
Łącznie w całej Polsce w 2013 roku zmonitorowano 311 informacji na
temat planowanych inwestycji medycznych – dotyczących sprzętu medycznego. Jedną z największych bez wątpienia
jest budowa nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu (Kraków).
Koszt inwestycji wyniesie 1,2 mld
zł.800 mln zł z tej kwoty pokryje rząd,
a kolejne 60 mln euro, czyli ponad 250
mln złotych dołoży zarząd Województwa Małopolskiego. Pomoc w tej kwestii zaoferował także były prezydent
Krakowa Andrzej Gołaś. Sam uniwersytet dołoży pieniądze pochodzące
m.in. ze zbiórki publicznej oraz komercyjnego zagospodarowania terenów
w rejonie ul. Kopernika oraz działek
Collegium Medicum w Prokocimiu.
Lecznica powstanie obok Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Na 16 hektarowym terenie znajdzie się 900 łóżek
dla dorosłych, 92 stanowiska intensywnej terapii i 24 sale operacyjne.
Szpitale czekają na kolejne
dofinansowanie
Przerwa w finansowaniu inwestycji
medycznych ze środków unijnych,
spowodowana kończeniem się Regionalnych Programów Operacyjnych
oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz osłabienie koniunktury gospodarczej, negatywnie wpłynęły na sytuację w branży sprzętu medycznego w 2013 roku.
Dodatkowym czynnikiem ograniczającym skalę realizowanych inwestycji było wzrastające zadłużenie
SP ZOZ-ów.
Z badań przeprowadzonych na
potrzeby raportu PMR wynika, że na
2014 styczeń
9
Raport Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
n Szansą dla publicznych placówek mogą być zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych
Rok 2014 będzie trudny dla szpitali
Dla placówek medycznych brak jest optymistycznych perspektyw na przyszłość z powodu niskiej dynamiki
budżetu NFZ na rok 2014 i pogarszającej się płynności bieżącej. Pozytywne mogą być natomiast dla szpitali
zmiany w ustawie o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych, które preferują
właśnie publiczne placówki.
Mniejsze straty z powodu zmian
księgowych
W roku 2008 odsetek szpitali odnotowujących zysk nett wynosił 68 procent,
w roku 2009 było to 57 procent, w roku
2010 – 46 procent, a w roku 2011 – już
tylko 39 procent. W roku 2012 szpitale
odnotowujące zysk netto stanowiły 59
procent placówek. Jednocześnie od roku 2008 do 2011 zwiększała się liczba
szpitali, które zanotowały stratę. W roku 2008 stanowiły one 32 procent, w roku 2009 – 43 procent, w roku 2010 – 54
procent, a w roku 2011 – aż 61 procent.
Udział ten zmniejszył się w roku 2012
do 41 procent.
Z badań przeprowadzonych przez
spółkę Magellan wynika, że odsetek
szpitali przynoszących straty na działalności podstawowej w roku 2012 zmniejszył się tylko o 3 procent w stosunku
do roku poprzedniego i wyniósł 73 procent. W roku 2008 odsetek ten wynosił
51 procent, w roku 2009 – 52 procent,
w roku 2010 – 72 procent, w roku 2011
– aż 76 procent.
Różnice między wynikami z działalności podstawowej a wynikami netto to efekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z roku 2012, która
spowodowała obowiązek przeksięgowania części funduszu założycielskiego na RMP (rozliczenia międzyokresowe przychodów). Od 2012 roku
amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji ma neutralny charakter
na wynik netto.
Według szacunków zmiany dotyczące amortyzacji podniosły średnią rentowność w 2012 roku o około
2,3–2,5 procenta. W rezultacie około 70–80 szpitali nie wykazało ujemnego wyniku finansowego po amortyzacji, a ich podmioty tworzące nie
Fot. Shutterstock
D
o 2011 roku coraz więcej szpitali publicznych odnotowywało stratę netto. W roku 2012
nastąpiło przełamanie tego trendu, na
co wpływ miała zmiana rachunkowa
oraz zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozwoliło
to wielu samorządom uniknąć przekształceń placówek. Jednak średnia
rentowność netto w roku 2012 była
nadal ujemna.
Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na
Zobowiązania ogółem – stan i dynamika
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Lp. Województwa
2004
2005
2005/2004
2006
2006/2005
2007
2007/2006
2008
2008/2007
2009
2009/2008
2010
2010/2009
2011
1
Dolnośląskie
1 421,5
1 488,7
104,7%
1 416,9
95,2%
1 160,9
81,9%
1 023,5
88,2%
904,2
88,3%
831,1
91,9%
765,9
2
Kujawsko-Pomorskie
427,7
464,0
108,5%
517,9
111,6%
444,9
85,9%
454,4
102,1%
428,3
94,3%
503,1
117,5%
602,5
3
Lubelskie
532,1
531,7
99,9%
562,4
105,8%
510,5
90,8%
636,6
124,7%
699,1
109,8%
766,2
109,6%
803,8
4
Lubuskie
535,8
599,0
111,8%
649,9
108,5%
571,2
87,9%
491,9
86,1%
458,8
93,3%
387,7
84,5%
385,9
5
Łódzkie
877,4
978,8
111,6%
1 001,8
102,3%
918,7
91,7%
1 029,2
112,0%
770,1
74,8%
674,3
87,6%
747,5
6
Małopolskie
606,6
673,3
111,0%
669,5
99,4%
643,1
96,1%
676,8
105,2%
666,7
98,5%
692,7
103,9%
704,4
7
Mazowieckie
1 037,4
1 217,0
117,3%
1 204,2
98,9%
1 292,1
107,3%
1 484,5
114,9%
1 505,6
101,4%
1 637,6
108,8%
1 598,8
8
Opolskie
169,2
165,8
98,0%
120,6
72,7%
107,0
88,7%
129,8
121,3%
116,9
90,1%
114,1
97,6%
120,7
9
Podkarpackie
301,3
340,7
113,1%
340,2
99,9%
318,4
93,6%
361,0
113,4%
374,3
103,7%
432,3
115,5%
479,2
364,7
10
Podlaskie
269,3
279,5
103,8%
256,5
91,8%
238,0
92,8%
258,0
108,4%
292,4
113,3%
331,2
113,3%
11
Pomorskie
688,2
836,7
121,6%
955,2
114,2%
860,8
90,1%
827,2
96,1%
709,5
85,8%
668,1
94,2%
668,9
12
Śląskie
947,0
993,7
104,9%
1 056,1
106,3%
997,7
94,5%
1 064,0
106,6%
1 087,0
102,2%
1 200,2
110,4%
1 303,5
13
Świętokrzyskie
366,8
374,9
102,2%
337,4
90,0%
308,0
91,3%
288,0
93,5%
286,0
99,3%
327,4
114,5%
344,1
14
Warmińsko-Mazurskie
226,0
220,6
97,6%
194,6
88,2%
178,4
91,7%
182,2
102,1%
187,7
103,0%
182,0
97,0%
171,5
15
Wielkopolskie
333,6
376,4
112,8%
391,1
103,9%
371,8
95,1%
447,4
120,3%
514,3
115,0%
562,9
109,4%
618,5
16
Zachodnio­
pomorskie
302,8
318,1
105,1%
323,6
101,7%
284,9
88,0%
236,9
83,2%
244,1
103,0%
264,5
108,4%
297,0
179,2
17
MON
201,3
180,1
89,5%
167,0
92,7%
130,2
78,0%
142,5
109,4%
152,6
107,1%
177,0
116,0%
18
MSW
206,0
234,5
113,8%
219,4
93,6%
226,7
103,3%
245,7
108,4%
230,3
93,7%
210,8
91,5%
227,4
9 450,1
10 273,6
108,7%
10 384,2
101,1%
9 563,3
92,1%
9 979,7
104,4%
9 627,6
96,5%
9 963,1
103,5%
10 383,6
10
RAZEM
styczeń 2014
Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
W związku ze zmianami w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso­
wanych ze środków publicznych, bardzo szybko przybywać będzie oddziałów
w największych szpitalach, kosztem mniejszych szpitali powiatowych, miejskich
i będących w rękach prywatnych.
Kontynuowany będzie proces tworzenia instytucjonalnie powiązanych sieci
szpitali. Dotyczyć to będzie zarówno sieci takich jak Grupa Nowy Szpital czy też
EMC, ale i także tych „branżowych”, takich jak Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca,
Carint, Fresenius Nephrocare Polska, BBraun Avitum, Euromedic, Diaverum,
Avitum, Centrum Dializa;
Należy oczekiwać, że coraz trudniejsza sytuacja finansowa szpitali publicznych
wymusi na samorządach terytorialnych decyzje o łączeniu prowadzonych
podmiotów (głównie samorząd województwa) oraz tworzenia instytucjonalne
powiązanych, subregionanych sieci szpitali (głównie konsolidacja zasobów pod­
miotów powiatowych, miejskich i gminnych);
Zahamowane zostaną natomiast przekształcenia placówek. Od 1999 roku
152 szpitale, w tym 151 samorządowych i 1 resorowy. 138 przekształcono
w spółkę z.o.o., 11 w spółkę akcyjną, 1 w spółkę cywilną, 1 w spółkę jawną oraz
1 prowadzony jest przez osobę fizyczną w ramach działalności gospodarczej.
musiały się zastanawiać nad kwestią
przekształceń placówek w spółki prawa handlowego.
Więcej pieniędzy z NFZ
Drugą przyczyną poprawy sytuacji
finansowej szpitali w roku 2012 był
wzrost budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Istnieje wyraźna zależność pomiędzy dynamiką budżetu NFZ na leczenie szpitalne, a dynamiką przychodów ze sprzedaży szpitali. Efektem jest poprawa średniej
rentowności placówek. Jednak przy-
szłość nie rysuje się tak różowo, ponieważ NFZ nie planuje znaczącego
zwiększenia budżetu. Oznacza to powrót do lat wcześniejszych, kiedy to
dynamika kosztów była wyższa niż
dynamika przychodów i w rezultacie
pogorszenie rentowności szpitali.
Pewne trendy w sytuacji finansowej szpitali są stałe, na przykład ten dotyczący obniżania się wskaźnika płynności bieżącej (będącego ilorazem aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych). Za optymalny uznaje się
poziom tego wskaźnika wynoszący od
województwa (mln zł)
Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach
2003 – III kw. 2013
Wyszczególnienie
kwartałów
Wartość zobowiązań
ogółem (w mln zł)
Dynamika zobowiązań
ogółem w % (kwartał
poprzedni = 100)
III 2003
7 501,6
–
IV 2003
7 327,7
97,7
I 2004
7 791,6
106,3
II 2004
8 624,5
110,7
III 2004
8 749,0
101,4
IV 2004
9 450,1
108,0
I 2005
9 348,4
98,9
II 2005
9 646,2
103,2
III 2005
9 908,2
102,7
IV 2005
10 273,6
103,7
I 2006
10 164,6
98,9
II 2006
10 093,4
99,3
III 2006
10 195,7
101,0
IV 2006
10 384,2
101,8
I 2007
10 233,6
98,5
II 2007
10 139,6
99,1
III 2007
9 808,8
96,7
IV 2007
9 563,3
97,5
I 2008
9 527,0
99,6
II 2008
9 627,9
101,1
III 2008
9 653,3
100,3
IV 2008
9 979,7
103,4
I 2009
9 828,7
98,5
II 2009
9 646,3
98,1
III 2009
9 550,3
99,0
IV 2009
9 627,6
100,8
I 2010
9 849,3
102,3
II 2010
9 931,8
100,8
2011/2010
2012
2012/2011
I kw.
2013
II kw.
2013
III kw. 2013
III kw. 2013
/ 2012
III kw. 2013
/ II kw.2013
92,2%
712,2
93,0%
697,8
696,9
679,3
95,4%
97,5%
119,8%
752,5
124,9%
800,4
834,2
836,0
111,1%
100,2%
104,9%
848,1
105,5%
865,3
878,5
898,7
106,0%
102,3%
99,5%
359,2
93,1%
356,5
340,9
95,4
26,6%
28,0%
III 2010
9 774,8
98,4
IV 2010
9 963,1
101,9
I 2011
9 917,0
99,5
II 2011
10 057,2
101,4
III 2011
9 961,6
99,0
110,9%
641,3
85,8%
624,3
625,3
607,7
94,8%
97,2%
101,7%
762,4
108,2%
731,5
806,7
746,5
97,9%
92,5%
97,6%
1 740,7
108,9%
1 790,5
1 720,2
1 580,0
90,8%
91,8%
105,8%
133,6
110,7%
125,9
125,2
128,8
96,4%
102,9%
110,8%
499,6
104,3%
518,4
539,6
545,5
109,2%
101,1%
110,1%
360,7
98,9%
374,7
379,1
385,2
106,8%
101,6%
100,1%
640,1
95,7%
632,6
640,6
571,1
89,2%
89,2%
IV 2011
10 383,6
104,2
108,6%
1 291,1
99,0%
1 285,8
1 301,5
1 274,0
98,7%
97,9%
105,1%
369,9
107,5%
384,8
373,9
390,9
105,7%
104,5%
I 2012
10 570,5
101,8
94,2%
201,3
117,4%
176,8
180,1
170,6
84,7%
94,7%
II 2012
10 535,4
99,7
109,9%
625,2
101,1%
612,5
662,5
633,6
101,3%
95,6%
III 2012
10 705,5
101,6
112,3%
299,3
100,8%
295,9
310,6
322,7
107,8%
103,9%
IV 2012
10 661,4
99,6
101,2%
177,4
99,0%
180,9
182,6
188,0
106,0%
103,0%
I 2013
10 745,1
100,8
107,9%
246,6
108,4%
290,5
291,3
290,2
117,7%
99,6%
II 2013
10 889,8
101,3
104,2%
10 661,4
102,7%
10 745,1
10 889,8
10 344,3
97,0%
95,0%
III 2013
10 344,3
95,0
2014 styczeń
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Marek Wójcik, Związek Powiatów Polskich
Raport
11
Raport Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
12
Wyszczególnienie
kwartałów
Wartość zobowiązań
wymagalnych (w mln zł)
Dynamika zobowiązań
wymagalnych w % (kwartał
poprzedni = 100)
III 2003
4 589,4
–
IV 2003
4 543,7
99,0
I 2004
4 896,8
107,8
II 2004
5 555,1
113,4
III 2004
5 684,5
102,3
IV 2004
5 872,3
103,3
I 2005
5 917,2
100,8
II 2005
6 239,6
105,4
III 2005
6 086,7
97,5
IV 2005
4 933,6
81,1
I 2006
4 571,6
92,7
II 2006
4 344,7
95,0
III 2006
4 115,0
94,7
IV 2006
3 723,8
90,5
I 2007
3 728,6
100,1
II 2007
3 621,0
97,1
III 2007
3 370,7
93,1
IV 2007
2 666,2
79,1
I 2008
2 683,5
100,6
II 2008
2 636,8
98,3
III 2008
2 559,7
97,1
IV 2008
2 357,9
92,1
I 2009
2 414,2
102,4
II 2009
2 311,3
95,7
III 2009
2 373,6
102,7
IV 2009
2 241,8
94,4
I 2010
2 415,6
107,8
II 2010
2 511,5
104,0
III 2010
2 392,9
95,3
IV 2010
2 138,8
89,4
I 2011
2 345,5
109,7
II 2011
2 369,8
101,0
III 2011
2 396,3
101,1
IV 2011
2 316,5
96,7
I 2012
2 473,1
106,8
II 2012
2 595,2
104,9
III 2012
2 722,5
104,9
IV 2012
2 474,0
90,9
I 2013
2 591,4
104,7
II 2013
2 530,4
97,6
III 2013
2 356,2
93,1
styczeń 2014
Fot. Shutterstock
Dynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach
2003 – III kw. 2013
1,2–2.0. Tymczasem od roku 2008 notowany jest jego systematyczny spadek,
od wartości 1,1 w roku 2008 do 1,01
w roku 2012. Ten niekorzystny trend
może także sygnalizować problemy finansowe szpitali w przyszłości.
Najmniejszą dynamikę wzrostu
wartości kontraktów NFZ na lecznictwo szpitale w ostatnich latach odnotowało województwo mazowieckie
(średnio o 2 procent rocznie). W roku
2012 dynamika w tym województwie
była najniższa, w roku 2013 nawet
ujemna. W lepszej sytuacji znajduje
się województwo śląskie, które odnotowywało wzrost wartości kontraktu
na leczenie szpital średnio od 2,7 procent rocznie. Wysoki wzrost dotyczy
natomiast województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego (średni
o 6 procent rocznie). Z danych wynika, że nie zawsze jednak duża dynamika przyrostu wartości kontraktu
przekłada się na wyniki szpitali, czego przykładem może być województwo podkarpackie.
Szpitale MSW najbardziej
rentowne
Biorąc pod uwagę rodzaje organów
założycielskich szpitali można stwierdzić, że najwyższym średnim wskaźnikiem rentowności netto w roku 2012
charakteryzowały się jednostki podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (1,7 procent). Było to
o wiele więcej niż w roku 2008, kiedy wskaźnik ten wyniósł minus 2,0
procent. Wśród szpitali należących
do samorządów najwyższym średnim
wskaźnikiem rentowności charakteryzują się szpitale wojewódzkie, a następnie powiatowe. Natomiast najniższy wskaźnik został zanotowany w jednostkach utworzonych przez gminy.
Z uwagi na brak perspektyw poprawy
sytuacji na przyszłość większa liczba
samorządów może być zmuszona do
podejmowania decyzji o przekształ-
ceniach, co może być trudne w roku
przedwyborczym.
Oprócz wysokości budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonego na finansowanie świadczeń medycznych znaczenie ma również podział
tych środków. Zmiana ustawy o świadczeniach medycznych finansowanych ze
środków publicznych wprowadziła pojęcia ciągłości i kompleksowości świadczeń, które będą brane pod uwagę przy
rozstrzyganiu konkursów na kontrakty
z NFZ. Preferowane będą placówki zapewaniające kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, które będą w stanie zapewnić świadczenia
obejmujące wszystkie etapy i elementy procesu realizacji opieki zdrowotnej
w danym zakresie. Największą szansę
na kontrakty będą więc miały duże placówki szpitalne, prowadzące poradnie
przyszpitalne oferujące oprócz leczenia szpitalnego także usługi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji itd.
Zapisy znowelizowanej ustawy preferować będą w konkursach organizowanych przez NFZ duże podmioty szpitalne (przede wszystkim będące w rękach publicznych), eliminując jedocześnie mniejsze szpitale ogólne, które nie
będą w stanie utrzymać kontraktów na
już istniejące oddziały specjalistyczne.
W dobrej sytuacji mogą być także poradnie w podmiotach prowadzących
kilkanaście czy kilkadziesiąt placówek, posiadających sporą infrastrukturę i specjalistyczną aparaturę diagnostyczną. Ograniczeniu natomiast ulegnie liczba podmiotów prowadzonych
przez osoby wykonujące zawody medyczne i posiadających kontrakt z NFZ;
Według prognoz Marka Wójcika ze
Związku Powiatów Polskich efektem
tego będzie częstszy proces rozbudowy potencjału istniejących już świadczeniodawców, niż tworzenie nowych
podmiotów. R
Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
Raport
Projekt Polska Medical promuje
producentów sprzętu medycznego
Ministerstwo Gospodarki realizuje Branżowy Program Promocji Branży Produkcji Sprzętu Medycznego
i Aparatury Pomiarowej. Głównym celem programu jest promocja silnych marek, które będą rozpoznawane
na świecie.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Łącznie program oferuje 24 wydarzenia promocyjne.Wielkość pomocy za udział w branżowym programie promocji wynosi do 75 procent poniesionych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom, którzy wezmą
udział w minimum 50 procent zaplanowanych wydarzeń promocyjnych,
czyli w minimum 12 wydarzeniach
łącznie.
Do kosztów kwalifikacyjnych należy wynajem powierzchni wystawienniczej, projekt i zabudowa stoiska, transport uczestników na miejsce wydarzenia, transport materiałów i eksponatów, zakwaterowanie,
udział w szkoleniach, usługi tłumacza, ubezpieczenie stoiska, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych a także opłata rejestracyjna
i reklama w mediach targowych.
Firma, która jest zainteresowana
skorzystaniem z tej propozycji, musi wysłać zgłoszenie udziału oraz pokryć całe koszty uczestnictwa w danym wydarzeniu. Dopiero po złożeniu wniosku o refundację i rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo odzyskuje koszty.
W dniach 9–13 grudnia 2013 roku reprezentacja polskich firm wzięła udział w największych w Rosji targach poświęconych branży sprzętu
medycznego i aparatury pomiarowej.
Produkty polskich producentów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony odwiedzających, których liczba przekroczyła 22 tysiące.
Prócz spotkań z potencjalnymi kontrahentami, polscy uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wielu konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach targów.
W marcu 2014 roku odbędą się
targi w Monaco, a maju w Londynie
i Kopenhadze, natomiast w październiku 2014 roku – w Miami w USA.
Na udział w tych przedsięwzięciach
można otrzymać dofinansowanie
w ramach projektu. R
Fot. Shutterstock
P
olska Medical ma za zadanie
dostarczanie niezbędnych informacji o produktach branży,
dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej i zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę
wizerunku polskiej gospodarki wśród
partnerów międzynarodowych oraz
dostępu do informacji o Polsce i możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych
Organizatorami projektu są Ministerstwa Gospodarki oraz konsorcjum firm, którego liderem jest AGERON Polska. Partnerem projektu jest
World Expo International Sp. z o.o.
W ramach projektu przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie dotyczące udziału w targach zagranicznych (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, Niemcy, Rosja oraz
USA), krajowych (Salmed w Poznaniu), w wyjazdowych misjach gospodarczych (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, Niemcy, Rosja oraz USA) oraz szkoleniach pracowników.
Działania ogólne o charakterze
promującym branżę jako całość to
między innymi organizacja akcji promocyjnych podczas imprez targowych, opracowanie hasła promocyjnego, realizacja filmu promocyjnego, wizyty studyjne dla dziennikarzy oraz kontrahentów zagranicznych
oraz publikacje w zagranicznej prasie
branżowej.
Na lata 2012–2015 zaplanowano
• 15 imprez targowych (m.in. Arab
Health w Dubaju, Hospitalar w Sao
Paulo, Medica w Düsseldorfie, Zdravookhranenyie w Moskwie, Fime
w Miami, Salmed w Poznaniu),
• 3 szkolenia (Polska),
• 5 misji zagranicznych (ZEA, Brazylia, Niemcy, Rosja, USA),
• produkcję materiałów promocyjnych.
2014 styczeń
13
Raport Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
n Pieniądze na inwestycje z samorządu miejskiego i dotacji unijnych
Szpital Praski inwestuje
w budynek i wyposażenie
Wywiad z Haliną Depcik, prezesem zarządu Szpitala Praskiego
p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, na temat inwestycji
w placówce i źródłach ich finansowania.
Rozmawia: Magdalena Okoniewska
Praski rozpoczął wła|Szpital
śnie dużą inwestycję, zwią-
Fot. K. Kidawa
zaną z modernizacją budynku
głównego. Jakie prace zostaną
wykonane w jej ramach?
Podjęte prace przywrócą budynko­
wi jego dawny blask, a jednocześnie
uczynią go wygodniejszym i przyjemniejszym dla pacjentów. Cała modernizacja przebiegać będzie pod nadzorem
konserwatora zabytków. Pamiętajmy,
że ten obiekt liczy ponad 200 lat.
Ze względu na zły stan techniczny oraz brak walorów estetycznych,
usunięte zostaną: dwukondygnacyjna
nadbudówka wraz z pochylnią, którą widać od strony ogrodu, sklepik
ogrodowy oraz pochylnia przy klatce schodowej budynku Jednocześnie,
wyremontujemy lub przebudujemy
wszystkie klatki schodowe, sale chorych, pochylnie i instalacje technicz-
ne, a dotychczasowe elementy wykończeniowe, takie jak choćby wykładzina czy tynk, zastąpimy nowoczesnymi zamiennikami, które lepiej spełniają obowiązujące wymogi
przeciwpożarowe i sanitarne. Oznacza to, że budynek nie tylko stanie się
estetyczny i komfortowy, ale będzie
też bardziej bezpieczny.
więc budynek, ale i pa|Zyska
cjenci.
Pacjenci zyskają najbardziej. Właśnie dla nich to robimy. Kiedy prace
się zakończą, pojawi się zupełnie nowa jakość warunków pobytu w tym
budynku. Sale będą dwuosobowe,
a każda uzyska dostęp do własnej łazienki. To nieporównywalny z dotychczasowym standard, zwłaszcza, że
w budynku są obecnie dostępne jedynie dwa węzły sanitarne.
oddziały mieszczą się
|Jakie
obecnie w budynku głównym
i czy na czas remontu zostaną zamknięte?
Oddziały nie zostaną zamknięte na czas remontu. Modernizacja
przebiegała będzie w trzech etapach
i jest tak zaplanowana aby pacjenci
w jak najmniejszym stopniu odczuli
niedogodności związane z toczącymi się pracami.
Do tej pory w budynku mieściły
się oddziały: I i III wewnętrzny wraz
z pododdziałami toksykologii, nefrologii i detoxem, oddział urologiczny
oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także laboratorium toksykologiczne i serologiczne wraz z bankiem
krwi. Tymczasowo część oddziałów
przeniesiono do innych budynków
oraz zwiększono stopień wykorzystania łóżek w tej części budynku, któ-
ra będzie modernizowana w dalszej
kolejności.
w inwestycji zaplanowano
|Czy
część wyposażeniową?
Zaplanowano przyłącza gazów medycznych, systemów przywoławczych,
wszystkich instalacji sanitarnych. Jeśli
chodzi o inne elementy wyposażenia,
takie jak łóżka, czy sprzęt to będzie to
w głównej mierze zależeć od funduszy
miejskich. Na razie miasto zdecydowało o przekazaniu trzech transz środków na inwestycję budowlaną. Pierwsze prace nad projektem rozpoczęliśmy
już w 2010 roku.
będzie koszt całej inwe|Jaki
stycji?
Koszty wykonania dokumentacji
projektowej wyniosły 846,212 tys.
złotych, prace budowlane to wydatek
rzędu 41,72 mln złotych, natomiast
przewidywane koszty zakupu i instalacji nowego wyposażenia to około
20 mln złotych.
|Ania?jakie jest źródło finansowaInwestycja jest finansowana przez
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
realizując inwestycje
|Czy
w szpitalu, korzystacie Państwo jeszcze z innych środków poza tych z budżetu miasta?
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich na program dotyczący termomodernizacji budynków publicznych. Natomiast środki na zakup i instalację wyposażenia planujemy pozyskać z Funduszu Spójności na lata
2014–20.
14
styczeń 2014
Liderzy Rynku Medycznego
perspektywy rynku medycznego
budynku głów|Modernizacja
nego to część projektu realizowanego już od 2010 roku...
Inwestycje o takiej skali muszą
być realizowane wedle przemyślanej strategii i stosownie do przekazywanych przez Urząd Miasta środków.
Należało ukończyć budowę nowego
budynku, a potem uzyskać finansowanie i rozpocząć prace nad modernizacją. I ten czas właśnie nadszedł. Umowę z Firmą Budimex S.A. podpisaliśmy 6 grudnia 2013 roku, a w styczniu wykonawca rozpoczął modernizację. Jak nam obiecano, prace potrwają
2 lata. Zatem najpóźniej w 2016 roku do dyspozycji pacjentów zostanie
oddany spełniający najnowocześniejsze standardy, a jednocześnie pięknie
odrestaurowany zabytkowy budynek
główny Szpitala Praskiego.
oddziały mają mieścić
|Jakie
się w wyremontowanej części?
Na parterze zaplanowano oddział
urologiczny, laboratoria serologii i to­
ksykologii, endoskopię oraz aptekę
szpitalną, na pierwszym piętrze oddział ginekologiczno-położniczy wraz
z neonatologią, drugie i trzecie piętro
zamierzamy przeznaczyć dla oddziałów internistycznych wraz z pododdziałami toksykologii i nefrologii,
a czwarte piętro dla oddziałów orto­pedii
rekonstrukcyjnej i chirurgii urazowej.
|
Inwestycja została podzielona
na etapy?
Zgadza się. Ponieważ przebudowie
podlega budynek o powierzchni całkowitej 13 258 m2, a chcemy pacjentom
zagwarantować nieprzerwany dostęp
do leczenia we wszystkich dotychczasowych zakresach, musieliśmy podzielić prace modernizacyjne na kilka faz.
Pierwszy etap działań, obejmu­
jący jedno skrzydło budynku na
wszystkich kondygnacjach, powinien
zostać zrealizowany do końca 2014
roku. W ramach tej fazy prac chcemy także wyremontować piwnice
pod całym budynkiem. Jest to ważne,
bo pozwoli zachować ciąg komunikacyjny z oddziałów nadal działających w modernizowanym budynku do
zakładów diagnostycznych czy Centralnego Bloku Operacyjnego mieszczącego się w budynku A-2. Pacjenci
Raport
Szpital Praski: najstarszy szpital w Warszawie
Szpital Praski jest najstarszym szpitalem warszawskim. Działa od ponad 200 lat.
Charakterystyczny wygląd budynku to wysokie, kończące się ostrymi łukami
wnęki okienne szpitalnej fasady nawiązujące do neogotyckiego wyglądu pobli­
skiej Katedry św. Floriana.
Szpital prowadzi: 13 oddziałów z sześcioma pododdziałami, 9 po­radni specja­
listycznych, Stację Dializ, Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, Zakład Radiologii,
3 laboratoria: Toksykologiczne, Analityczne, Immunologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi i Zakład Anatomopatologii. Kontrakt szpitala z Narodowym
Funduszem Zdrowia na rok 2013 wynosił prawie 66 mln zł. Placówka oferuje
także usługi komercyjne. W roku 2013 szpital został przekształcony w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.
będą mieli zapewniony stały dostęp do
diagnostyki oraz swobodę przemieszczania się pomiędzy oddziałami.
zacji zasilania energetycznego szpitala. Koszt tej dokumentacji projektowej to blisko 30 tysięcy złotych.
inwestycje były realizoA co jeszcze, oprócz moderni|Jakie
wane w szpitalu w roku 2013? |zacji budynku głównego, bęWykonana została adaptacja budynku po zlikwidowanej pralni i kotłowni na potrzeby Przychodni Przyszpitalnej. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 3,056 mln
złotych, natomiast wyposażeniowych
– 1,056 mln złotych. Przygotowana
została też dokumentacja projektowa
II i III etapu przebudowy i moderni-
dzie realizowane w roku 2014?
Poza rozpoczętą właśnie modernizacją budynku głównego zakłada się kolejne etapy (II i III) przebudowy i modernizacji układu zasilania energetycznego szpitala. Przewidywany koszt tych
prac wynosi 760 tys. złotych. Jak wspomniano wcześniej, projekty są finansowane przez Urząd m. st. Warszawy. R
Innowacja w onkologii – aparatura
do elektrohipertermii głębokiej
E
lektrohipertermia częstotli­
wości radiowej polega na
podnoszeniu temperatury
w obrębie guza/nowotworu prowadząc do apoptozy komórek rakowych bez uszkadzania tkanki zdrowej. W ten sposób stanowi ona doskonałe uzupełnienie chemio- i radioterapii.
Elektrohipertermia intensyfikuje i uzupełnia klasyczne terapie onkologiczne i biologiczne. Dzięki dokładnie zaplanowanemu wspólnemu leczeniu z zastosowaniem cytostatyków lub naświetleń, tkanki guza stają się wrażliwsze na te terapie.
Hipertermia wzmacnia przy tym
ogólną odporność immunologiczną osłabionego organizmu. Można
tę terapię stosować przy wszystkich
guzach zaawansowanych, a także
przy wznowach i przerzutach.
Elektrohipertermia fal radiowych
jest także terapią paliatywną. U pacjentów, którzy otrzymali już swoją
maksymalną dawkę terapii konwencjonalnych zastosowanie hipertermii
miejscowej daje bardzo wymierne rezultaty w zwykłym leczeniu bólu oraz
w zdecydowanej większości przypadków przedłuża życie pacjenta.
Na przykładzie dynamicznego
rozwoju hipertermii w Niemczech,
gdzie stosuje ją już kilkaset placówek
medycznych, perspektywy rozwoju
tej terapii w Polsce są bardzo obiecujące. Aktualnie systemy Celsius TCS
są stosowane z powodzeniem m.in.
w Centrum Onkologicznym Instytutu
Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie oraz w Klinice Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Zachęcamy do zainteresowania się tą innowacyjną i obiecującą metodą. R
2014 styczeń
15
Raport Liderzy Rynku Medycznego
kompleksowe wyposażenie szpitali
KONKRET
Tajemnice dobrego projektu
Kompleksowa obsługa inwestycji branży medycznej – od projektu, poprzez pełne wyposażenie, wdrożenie,
szkolenia i serwis. Dokładne analizy i oszacowanie realnych potrzeb, najbardziej efektywne rozwiązania
ekonomiczne w powiązaniu z najnowocześniejszymi technologiami liderów branży medycznej.
To jest właśnie KONKRET.
P
otrzebujesz profesjonalnej analizy na długo przed procesem inwestycyjnym? Szykujesz się do
kompleksowej przebudowy szpitala
bądź oddziału lub gabinetu, by być
przygotowanym na nowe przepisy
i kierunki rozwoju rynku? Chcesz zbudować stabilny i efektywny biznesplan
stopniowej modernizacji placówki, którą zarządzasz i bezkolizyjnie wdrażać potrzebne nowości? Pracujesz nad
optymalizacją czasu pracy personelu
i efektywnością wykonywanych usług?
Trafiłeś pod dobry adres. KONKRET
dysponuje największą w Polsce siecią
doradców i konsultantów branży medycznej. Czekamy na Twoje pytania.
Analiza to podstawa
Fot. konkret
Firma KONKRET, poprzez wieloletnie i ścisłe relacje z partnerami branżowymi na całym świecie, ma dostęp
16
styczeń 2014
do najnowocześniejszych technologii
i przełomowych dla branży medycznej systemów wyposażenia placówek medycznych. Doświadczeniem
naszych ekspertów dzielimy się już
na etapie projektowania, tak by maksymalnie wykorzystać potencjał placówki oraz zminimalizować koszty
inwestycyjne. Zanim zatem przystępujemy do budowania oferty i wykonania projektu, pod różnym kątem
i bardzo szczegółowo analizowane są
potrzeby medyczne danej placówki
i to właśnie one – realne potrzeby
– są kluczem do profesjonalnego planu inwestycyjnego. Na tym jednak
nie koniec. Zwracamy szczególną
uwagę, by w projekcie zostały spełnione wszystkie normy bezpieczeństwa a wnętrze obiektu zostało dostosowane do obowiązujących procedur
i światowych standardów medycz-
KONKRET – przedstawiciel najnowocześniejszych technologii, światowych lide­
rów, sprawdzony partner do kompleksowego wyposażenia placówek medycz­
nych. Reprezentujemy takie firmy, jak np.:
LINET, BERCHTOLD, BORCAD, SAVION, KARISMEDICA.
nych. Doświadczenie uczy bowiem,
że profesjonalna placówka medyczna o ponadprzeciętnym standardzie
obsługi pacjenta i wysokiej kulturze
pracy jest jednocześnie bardzo efektywna, rozwijając się w błyskawicznym tempie i przez to stając się liderem w swojej branży i regionie. Dlatego też, unikalne projekty autorstwa
doradców KONKRET nigdy nie blokują rozwoju placówki a wręcz przeciwnie – pozwalają danej placówce
otworzyć się na nowe perspektywy,
w pełni wykorzystując potencjał zespołu, zaplecza medycznego i potrzeb
danego regionu. Stąd też w analizie
potrzeb istotną rolę odgrywają
wszystkie sugestie i dane, które zbieramy zarówno od menadżerów służby zdrowia, jak i lekarzy i pozostałego personelu medycznego. Wychodzimy z założenia – i takie podejście
doceniają nasi klienci – że wyposażenie placówki medycznej powinno odpowiadać na konkretne potrzeby zespołu, zapewniając mu wysoki komfort pracy a jednocześnie wykorzystywać cały jego potencjał.
Doświadczenie owocuje
Znajomość problemów służby zdrowia na różnych płaszczyznach, pozwala nam właściwie ocenić wpływ
naszych projektów i oferowanych rozwiązań na komfort pracy personelu
medycznego, jakość obsługi pacjenta
oraz na ostateczną efektywność działania całego obiektu. Potrafimy jasno
określić w jakim stopniu i o jaką wartość procentową zwiększy się efektywność czasu pracy i konkretnych
usług, nawet w tak zdawałoby się prostych czynnościach, jak sprzątanie sali aż po długoterminową obsługę chorego czy skomplikowane wielogodzinne operacje. Jak już wspomnieliśmy,
każdy element projektu podporządkowany jest bezpieczeństwu i zachowaniu procedur medycznych. W praktyce oznacza to np. optymalizację wielkości pomieszczeń i korytarzy, wymagane przepisami rozwiązania instalacyjne, poziom aseptyki, ochronę
przeciwpożarową i bhp, kontrolę urządzeń technicznych lub ich paneli sterujących bez konieczności wchodzenia techników do stref aseptycznych,
Liderzy Rynku Medycznego
kompleksowe wyposażenie szpitali
Fot. konkret
kresu produkcji, dystrybucji i serwisu,
sprzętu i mebli medycznych oraz ISO
13485 z zakresu produkcji, dystrybucji
i serwisu wyrobów medycznych, poświadczone przez jednostkę notyfikującą, obrazują wysoki profesjonalizm na
każdym etapie komunikacji z naszymi
Raport
tów branży medycznej, mamy dostęp do
najnowocześniejszych rozwiązań w danym zakresie. Każdy z naszych partnerów posiada bowiem kilkudziesięcioletnie doświadczenia w swojej – czasem
bardzo wąskiej – specjalizacji, a dzięki
konsultacjom z użytkownikami na ca-
Naszą ambicją jest tworzenie
nowoczesnych obiektów medycznych.
Najwyższe światowe standardy i wysoki
poziom zadowolenia klientów KONKRET
potwierdzają liczne rekomendacje.
Bezkolizyjna i prorozwojowa
modernizacja
Przyjmując zadanie modernizacji
placówki, zakładamy, że każde z wyposażanych przez Konkret sal i pomieszczeń może w przyszłości zmienić swoje przeznaczenie. Rekomendujemy zatem taki sposób wyposażenia instalacyjnego, aby w przyszłości
nie było problemów z dostosowaniem
tych pomieszczeń do zmieniających
się potrzeb technologicznych. Elastyczność nie jest cechą jedynie instalacji czy pojedynczych urządzeń. Charakteryzują się nią także instalowane
przez naszych fachowców systemy zabudowy, które poprzez swoją modułowość pozwalają na szybkie i bezkolizyjne modyfikacje oraz nowoczesną aranżację i rozbudowę całego
systemu obsługi pacjenta. W praktyce, dzięki takim rozwiązaniom, jakakolwiek naprawa, modyfikacja może zostać wykonana z minimalnym
i niemal niezauważalnym wpływem
na pracę w szpitalu, tym bardziej,
że oferujemy rozwiązania przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higieny, gwarantujące wysoką jakość, wytrzymałość i odporność
mechaniczną powierzchni.
Kompleksowość – od analizy do
wdrożenia
Naszą specjalizacją i unikalną na polskim rynku umiejętnością, docenianą zarówno przez dyrektorów szpitali, lekarzy, personel medyczny, jak i organizatorów prestiżowych imprez wystawienniczych i międzynarodowych konferencji
branży medycznej jest kompleksowość.
Oznacza ona, że potrafimy odpowiedzieć
nawet na najbardziej indywidualne zapotrzebowania klientów w sposób kompletny. Dostarczamy rozwiązania na bloki
operacyjne, sale chorych, sale porodowe
oraz gabinety lekarskie. W naszej ofercie
znajdują się zarówno rozwiązania unikalne, o najwyższych światowych standardach, tzw. kamienie milowe technologii medycznej oraz rozwiązania bardzo
korzystne ekonomicznie, rekomendowane dla projektów o ograniczonych środkach finansowych. Niezależnie od skali projektu, nasi doradcy i analitycy przygotowują rozwiązania, które odpowiedzą
na jak najwięcej potrzeb danej placówki
w określonym limicie finansowym. Co
ważne, każde z naszych rozwiązań cechuje kompatybilność z zastanym i planowanym wyposażeniem, niezależnie od
tego, czy mówimy o małych salach chorych czy o rozbudowanych, wielozadaniowych blokach operacyjnych. W tym
miejscu warto jeszcze raz podkreślić, że
każdy element wyposażenia, które implementuje KONKRET spełnia wymogi techniczne, ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa oraz inne wymagania określone w obowiązujących przepisach UE. Certyfikaty ISO 9001 z za-
Międzynarodowa baza wiedzy
Dzięki zaufaniu, jakim darzą nas światowi liderzy poszczególnych segmen-
łym świecie baza wiedzy ekspertów firmy KONKRET zyskała miano unikalnej. Każdy z naszych dostawców współpracuje z profesjonalnym personelem
medycznym w najbardziej prestiżowych
ośrodkach medycznych na świecie, aby
mieć pewność, że design i funkcjonalność produktów spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej opieki zdrowotnej. Dzięki takiemu podejściu, tworzą
innowacyjne produkty i rozwiązania
uznawane jako wzór i kierunek rozwoju
całej branży medycznej. KONKRET
– wejdź z nami na wyższy poziom. R
[email protected]
www.konkret.net.pl
KONKRET Bridge Team
Brydż sportowy uczy logicznego, wie­
lowątkowego i perspektywicznego
myślenia, samodyscypliny i zaufania do
partnerów. Promuje zatem cechy i zacho­
wania, które przyświecają także firmie KONKRET. Dlatego też zdecydowaliśmy się
wspierać Polską Reprezentację Brydża Sportowego. Jesteśmy dumni, że mogli­
śmy towarzyszyć w jej sukcesach, z których warto wymienić:
• ZŁOTO podczas Mistrzostw Europy w 2013,
• BRĄZ podczas Mistrzostw Świata w 2013,
• SREBRO podczas Olimpiady SPORTACCORD World Mind Games 2013.
Fot. konkret
itd. Takie podejście pozwala z jednej
strony na maksymalnie efektywne
wykorzystanie infrastruktury i przestrzeni danej placówki a z drugiej – na
harmonijny rozwój oraz komfortową
obsługę serwisową.
klientami. Standardy pracy, które przyjęliśmy obowiązują nas od momentu
pierwszego kontaktu, poprzez konsultację i realizację projektów, aż do opieki posprzedażowej. Deklarujemy chęć
dialogu partnerskiego na każdym etapie współpracy – począwszy od gromadzenia informacji, konsultacji, projektowania poprzez profesjonalną terminową realizację, a skończywszy na
natychmiastowej reakcji posprzedażowej w kompetentnym serwisie.
. Mistrzostwa Świata 2013
2014 styczeń
17
Raport Liderzy Rynku Medycznego
systemy informatyczne
IT w ochronie zdrowia
Technologie Comarch dla branży
medycznej
Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) staje się codziennym elementem pracy w każdego
rodzaju placówce medycznej. Cyfrowo zapisana informacja jest niematerialnym dobrem zmniejszającym
niepewność. Dzięki interoperacyjności systemów, możliwości wymiany danych oraz ich wysokiej
dostępności, realizowany jest nadrzędny cel – bezpieczeństwo pacjentów. Jednak technologie IT to nie
tylko oprogramowanie umożliwiające zarządzanie dokumentacją medyczną. To także aparatura i systemy
do realizacji opieki zdalnej oraz rozwiązania służące teleradiologii. Te nowoczesne trendy zyskują coraz
szerszą grupę odbiorców i zwolenników w branży medycznej.
C
Fot. Comarch
omarch stawia na e-Zdrowie,
od kilku lat prowadzi badania
i rozszerza swoją ofertę dedykowaną medycynie. W portfolio Spółki znajdują się systemy IT do zarządzania placówkami medycznymi, systemy klasy Business Intelligence, systemy do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, rozwiązania
dla radiologii oraz opieki zdalnej,
a także przetwarzanie danych medycznych w chmurze. Tylko w 2013
roku firma pozyskała zaufanie kilkunastu szpitali z całej Polski, które zdecydowały się na kompleksową informatyzację właśnie w oparciu o rozwiązania Comarch. Spółka dostarczy
i wdroży też zintegrowany system informatyczny dla projektu „Podlaski
System Informacyjny e-Zdrowie”.
Elektroniczna dokumentacja
medyczna – ergonomia
i intuicyjność rozwiązań
Popyt na oprogramowanie IT w branży ochrony zdrowia rośnie i większość
placówek medycznych wprowadziła
już lub właśnie wprowadza EDM. Biorąc pod uwagę, iż informatyzacja takiej
placówki to nie tylko eliminacja papierowej dokumentacji, ale także przejrzysta konsolidacja danych w centralnym systemie, odbiorcy poszukują kompleksowych systemów informaSiedziba główna Comarch SA w Krakowie
18
styczeń 2014
tycznych. Oferta Comarch dla branży
medycznej kładzie kluczowy nacisk na
ergonomię, intuicyjność i skuteczną integrację oprogramowania, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych
standardów bezpieczeństwa danych
medycznych. W połączeniu z rozwiązaniami klasy Comarch ERP, systemy
umożliwiają zarządzanie częścią administracyjną placówki medycznej, stanowiąc narzędzie kontroli w rękach menadżera. Rozwijane w Comarch technologie dla placówek medycznych są
pozytywnie przyjmowane na rynku
i odpowiadają na realne potrzeby nowoczesnych podmiotów. Dla przykładu
system Comarch OptiMED dla szpitali,
wdrożony został już w kilkudziesięciu
szpitalach w Polsce. Dzięki modułowej
architekturze może zostać dostosowany do każdej struktury organizacyjnej
szpitala, niezależnie od posiadanych
oddziałów czy profilu działalności.
Dla pozostałych podmiotów medycznych Spółka oferuje oprogramowanie
do kompleksowego zarządzania przychodnią – Comarch OptiMED24, Comarch MedNote – intuicyjną aplikację
dla lekarzy dostępną przez przeglądarkę internetową oraz Comarch EDM
– centralne archiwum, które umożliwia
placówce medycznej bezpieczne zarządzanie całą dokumentacją medyczną
pacjenta z jednego miejsca.
– Dzięki naszemu doświadczeniu
kompleksowo wspieramy proces informatyzacji w placówce medycznej
oferując wsparcie na każdym etapie
wdrożenia. Know-how jest wartością
dodaną współpracy z Comarch – komentuje Rafał Dunal, szef Business
Unit e-Zdrowie w Comarch.
Zdalna opieka – nowy kanał
usług medycznych
Zwiększenie dostępu do specjalistycznych konsultacji i uzyskanie pomocy medycznej bez konieczności
wizyty w gabinecie lekarskim, a co
za tym idzie obniżenie kosztów stacjonarnej opieki medycznej, może
być kluczem do odciążenia systemów
opieki zdrowotnej. Rozwiązania telemedyczne stają się coraz bardziej
rozpowszechnione, jednak dostępne praktyki są fragmentaryczne. Tylko kompleksowe, dostarczane przez
jednego dostawcę, rozwiązania mają
szanse na pełną adaptację rynkową.
Tego typu rozwiązaniem jest Platforma Comarch e-Care, która umożliwia świadczenie uzupełniającej opieki
zdalnej dla pacjentów przebywających
poza placówką medyczną. Gwarantuje dwustronną komunikację pomiędzy
placówką a pacjentem (transfer danych,
analiza, telekonsultacje, żądanie kontaktu ze strony pacjenta). W skład Platformy wchodzi urządzenie dla pacjentów mobilnych Comarch PMA (ang.
Personal Medical Assistant), które zostało oficjalnie certyfikowane przez
TÜV Rheinland jako wyrób medyczny
klasy II. PMA to rejestrator holterow-
Liderzy Rynku Medycznego
systemy informatyczne
ski z funkcją telemedyczną z możliwością przesyłu danych. Dzięki wymiennemu modułowi bateryjnemu urządzenie działa praktycznie nieprzerwanie,
a wbudowany GPS umożliwia geolokalizację pacjenta, nawet w momencie,
gdy ten straci przytomność w wyniku
incydentu kardiologicznego. Rdzeniem
systemu jest oprogramowanie Comarch
e-Care Centrum, które zbiera przesyłane dane oraz zarządza realizacją usługi zdalnej opieki medycznej. Obecnie
trwają też końcowe prace nad domową stacją medyczną Comarch HMA
(ang. Home Medical Assistant), która
po synchronizacji z sensorami monitorującymi czynności życiowe w środowisku domowym pacjenta (np. rejestrator EKG, sfigmomanometr, pikflometr,
pulsoksymetr, spirometr, waga, termometr, glukometr) przesyła zgromadzone dane do placówki medycznej. Na
tej podstawie personel medyczny może natychmiast w odpowiedni sposób
zareagować, np. przeprowadzić zdalną konsultację z lekarzem, zaprosić pacjenta na wizytę do gabinetu, a w sytuacjach zagrażających życiu, wezwać
specjalistyczną pomoc medyczną na
miejsce zdarzenia.
– Zastosowanie systemu gwarantuje korzyści, które pozostają niedostępne dla tradycyjnych rozwiązań. Przede
wszystkim zyskują pacjenci: bezpieczeństwo i komfort pozostawania
w stałym kontakcie ze swoim kardiologiem oraz szybszy powrót do zdrowia
w przyjaznym środowisku domowym
– komentuje Karol Ziółkowski, Business Development Manager Comarch
e-Zdrowie. – Rozwiązaniem zainteresowane są przede wszystkim placówki,
które planują rozszerzenie swojej oferty o świadczenie zdalnej opieki medy­
cznej – dodaje.
Dane obrazowe na odległość
Przełomowy rozwój technologii medycznych, jaki nastąpił w ostatnich latach, spowodował znaczny wzrost dostępności i popularyzację badań obrazowych w diagnostyce medycznej.
W dobie stale rosnącej liczby dokumentów medycznych i postępującej cyfryzacji coraz istotniejsza staje się kwestia zapewnienia wydajnego oraz bez-
piecznego procesu zarządzania obiegiem informacji oraz optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w postaci
dostępnych specjalistów. Stąd zainteresowaniem rynku cieszą się rozwiązania do udostępniania i opisywania danych obrazowych poza miejscem ich
wytwarzania – systemy takie jak Comarch Teleradiologia oraz Comarch TeleRIS. Pozwalają one placówkom medycznym rozwiązać problemy związane z dostępem do wykwalifikowanej kadry medycznej poprzez zdalne konsultacje w dowolnym miejscu na świecie.
Rozwiązania dostępne są w chmurze, co
znacznie zwiększa korzyści względem
tradycyjnych modeli, oferując przede
wszystkim niskie koszty początkowe
(brak inwestycji w infrastrukturę serwerową) oraz bezpieczeństwo danych
(przechowywanie w nowoczesnym Comarch Data Center).
Nowoczesne stacje archiwizacyjne i opisowe charakteryzują się niezawodnością, możliwością integracji
z DICOM, skalowalnością, szybkością działania i łatwym dostępem do
danych z wielu miejsc jednocześnie.
Raport
– Comarch, we współpracy z lekarzami z własnego centrum medycznego, wprowadził nowoczesne rozwiązania ułatwiające pracę lekarzom i personelowi technicznemu. Na szczególną
uwagę zasługuje wykorzystanie najnowszych technologii webowych, takich jak HTML5 czy Web­GL w prze­
glądarce diagnostycznej Comarch Web
DICOM Viewer, która jest częścią systemu Comarch Teleradiologia. System
Comarch Teleradiologia uzyskał status wyrobu medycznego klasy IIa, a jego jakość została potwierdzona certyfikatem CE TÜV Rheinland – mówi
Michał Dudkowski, konsultant ds. rozwiązań biznesowych Comarch.
Comarch obecnie mocno inwestuje w obszar e-Zdrowia. Jako integrator i twórca systemów informatycznych Spółka od 20 lat działa na
rynkach bankowości, telekomunika­
cji, usług, systemów do zarządzania
klasy ERP czy administracji publicznej. Zdobyte doświadczenia implementuje w branży medycznej, oferując kompleksowe narzędzia i stale
udoskonalając swoją ofertę. R
R E K L A M A
c
c
c
2014 styczeń
19
Raport Liderzy Rynku Medycznego
sprzęt specjalistyczny dla szpitali
INMED
Bycie liderem zobowiązuje!
Firma INMED-Karczewscy to obecnie lider wśród firm instalujących gazy medyczne i produkujących
jednostki zaopatrzenia medycznego. Od 1995 roku firma wykonuje instalacje gazów medycznych
w placówkach służby zdrowia. Jesteśmy cenieni na rynku usług i wyrobów medycznych za profesjonalizm
i indywidualne podejście do każdego projektu.
I
Fot. INMED
NMED-Karczewscy oferuje kompleksową obsługę w projektowaniu
i wykonywaniu instalacji gazów
medycznych oraz wyposażaniu
placó­wek medycznych w specjalistyczny sprzęt. Opieka specjalistów
od początku projektu do ostatecznych
testów to cało­ściowe rozwiązanie,
które spełnia oczekiwania wszystkich klientów.
W poprzednim roku, tj. 2013, podobnie jak w 2012 firma otrzymała
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany przez wywiadownię
gospodarczą Bisnode D&B Polska
Sp. z o.o. Certyfikat jest prestiżowym
wyróżnieniem, który jest potwierdzeniem, że firma jest zaufanym partnerem biznesowym. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej ocenie stabilności,
o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej.
. MERYlight – wyroby o wyjątkowo lekkiej
konstrukcji, zajmują niewiele miejsca
20
styczeń 2014
W roku 2013 firma INMED-Kar­czewscy otrzymała również tytuł
GAZELA BIZNESU za rok 2012 co
oznacza, że jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której obroty zwiększają się każdego roku.
Nowoczesne produkty
W 2013 roku firma dokonała zmiany nazw kilku wyrobów oraz wprowadziła do produkcji, nowe wyroby
i rozwiązania, dzięki którym została
mocno poszerzona rodzina jednostek
zaopatrzenia medycznego. Znana
i bardzo popularna linia paneli nadłóżkowych MERY, została wzbogacona o kilka nowych modeli i obecnie, każdy typ posiada nazwę dwuczłonową, składającą się z nazwy zasadniczej „MERY” oraz przyrostka
opisującego typ panela.
MERYclassic – klasyczne modele paneli nadłóżkowych MERY,
produkowane od wielu lat, w chwili obecnej w różnorodnych konfiguracjach, o odmiennych profilach nośnych ze zróżnicowanymi kątami nachylenia, wyposażonych w szyny
medyczne, również z pokrywami gazowymi, których kolor może zmieniać użytkownik samodzielnie poprzez regulację barwną na panelu sterowania diodami RGB.
MERYcare – jednostki zaopatrzenia medycznego bogato wyposażone i przeznaczone do stosowania na oddziałach intensywnego nadzoru.
MERYlight – wyroby o wyjątkowo lekkiej konstrukcji, zbudowane
z bardzo wąskich profili aluminiowych, zajmujące niewiele miejsca
na ścianie i dające poczucie lekkości
wyrobu.
MERYfun – wyrób przeznaczony dla oddziałów dziecięcych, kolorowe rozwiązania graficzne czy też
wykonanie płyty frontowej w technologii 3D przy użyciu materiału DuPont™ Corian® – wszystko po to, aby
umilić pobyt w szpitalu najmłodszym
pacjentom.
MERYwall – jednostka zaopatrzenia medycznego, która na nowo
definiuje pojęcie wyposażenia przyłóżkowego w sali pacjenta. Eleganckie płaskie drewniane panele z dyskretnym oświetleniem nocnym am­
bient ­light opartym na technologii
LED, wraz z nowoczesną lampą wykonaną ze szczotkowanego aluminium anodowanego, zapewniają najwyższe doznania estetyczne.
MERYart – innowacyjne rozwiązanie polegające na naniesieniu
dowolnej grafiki zaproponowanej
przez zamawiającego na płycie frontowej jednostki zaopatrzenia medycznego. Grafika naniesiona na płytę
wykonaną z higienicznego materiału
DuPont™ Corian®.
Priorytetem rozwiązań oferowanych w produktach INMED-Karczewscy jest bezpieczeństwo i komfort pacjenta oraz personelu medycznego. Wdrożone i utrzymywane od
wielu lat procedury systemów zarządzania jakością umożliwiają realizacje tego nadrzędnego celu.
Zapraszamy do obejrzenia naszych nowych wyrobów na targach
sprzętu i wyposażenia medycznego
SALMED 2014 w pawilonie: 6A na
stanowisku nr 73.
Innowacje
Od dwóch lat współpracujemy z Polskim Centrum Promocji Miedzi, cze-
go efektem jest szeroka gama produktów w wersjach wykonanych ze
stopów miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczonych znakiem „CU+”.
W naszej ofercie znajdują się punkty poboru gazów medycznych, wtyki
do punktów poboru gazów medycznych, tablice poboru gazów medycznych, wysięgniki kroplówek i wiele innych wyrobów, z którymi można zapoznać się na naszej stronie internetowej. Witryna w zakładce CU+
oprócz opisu wyrobów zawiera informacje dotyczące pozytywnego zwalczania przeciwdrobnoustrojów na powierzchniach dotykowych wyrobów
wykonanych z odpowiednich stopów
miedzi. Na ostatnich targach medycznych MEDICA 2013, które odbyły się w Dusseldorfie można było zapoznać się z naszymi wyrobami na stanowisku ICA (International
CopperAssociation).
Mobilność i wygoda
Nasza nowa witryna internetowa,
która jest platformą oferującą przegląd naszych wyrobów, zbudowana została z myślą o nowoczesnych
urządzeniach mobilnych takich jak
tablety i smartfony. Wykonanie responsywnej strony internetowej pozwala naszym klientom w każdym
miejscu i czasie mieć wygodny dostęp do naszej oferty. Ponadto uruchomiliśmy na stronie konfigurator
paneli nadłóżkowych, który umożliwia zainteresowanym samodzielną
konfigurację on-line panela nadłóżkowego wraz z wyborem kolorystyki
i wyposażenia. Konfigurator dostępny jest jako zakładka na naszej stronie lub pod osobnym adresem:
www.konfigurator.inmed.pl. R
?????????????????????????????????????????
Liderzy Rynku Medycznego
Raport
2014 styczeń
21
Raport Liderzy Rynku Medycznego
chirurgia
Medela
Nowe produkty, najwyższa jakość,
niezawodna technologia
Firma Medela Polska Sp. z o.o. jest filią na rynku polskim szwajcarskiego koncernu MEDELA AG oraz
wyłącznym przedstawicielem niemieckiego producenta instrumentów diagnostycznych Riester GmbH.
Ponad 50-letnie doświadczenie obu producentów w wytwarzaniu sprzętu medycznego, połączone
z wieloletnimi badaniami prowadzonymi we współpracy z lekarzami i pacjentami, badaniem ich potrzeb
i nieustannym poszukiwaniem nowych lepszych rozwiązań, zaowocowały kolejną generacją skutecznych
i niezawodnych produktów.
F
irma Medela obecna na rynku
polskim od lat dwudziestu, słynie z produkcji ssaków elektrycznych, lamp do fototerapii oraz akcesoriów wspomagających karmienie piersią. Ssaki elektryczne Medela znane są
w setkach polskich szpitali i cieszą się
doskonałą opinią. Przede wszystkim ze
względu na wysoką niezawodność, bardzo wysokie parametry ssania, przystosowanie do pracy ciągłej, ciche działanie, a także walory estetyczne i higieniczne. Szeroka gama akcesoriów jedno
i wielorazowych pozwala na skonfigurowanie urządzeń do zaspokojenia potrzeb na wszystkich oddziałach szpitalnych poczynając od bardzo wymagających i obciążonych bloków operacyjnych, OIT-ów, SOR-ów, a kończąc na
salach pacjentów, czy gabinetach prywatnych. Ze względu na unikalną wręcz
trwałość tych urządzeń, są one jednocześnie najtańszym w użytkowaniu rozwiązaniem na rynku. Koszt zakupu ssaka jest często jedynym kosztem jaki ponosi klient przez lata użytkowania. Na
największe modele ssaków operacyjnych udzielamy 5-letniej gwarancji.
Fo t .
Med
ela
. Cardiophon 2.0
22
styczeń 2014
Wszystkich dotychczasowych i potencjalnych klientów możemy z przyjemnością poinformować, że w drugiej
połowie 2013 roku wprowadziliśmy
nową generację ssaków operacyjnych:
ssak Basic oraz Dominant Flex. Zastosowana w nich technologia Clean­Touch
wprowadza nowe standardy higieny
dla tego typu sprzętu. Ssaki te zostały zauważone przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, która biorąc pod
uwagę wspomniane zalety naszych
urządzeń, zakupiła w ramach 21 Finału „Dla ratowania życia dzieci i godnej
opieki medycznej seniorów” najnowsze
modele ssaków Medela na oddziały geriatryczne w całej Polsce.
Kolejnym przykładem doskonałe­
go, nowego produktu, który zmienił
standardy opieki medycznej jest cyfrowy zestaw do drenażu opłucnej Thopaz
– innowacyjne rozwiązanie dla torakochirurgii. System ten pozwala nie tylko na większą mobilność pacjenta, poprawiając komfort pobytu, ale również
dostarcza obiektywnych danych o terapii lekarzowi, pozwalając na lepszą
kontrolę procesu, podnosząc bezpieczeństwo i skracając okres jego hospitalizacji, a co za tym idzie zmniejszając
koszty leczenia pacjenta.
Riester GmBH jest niemieckim
producentem medycznych instrumentów diagnostycznych i jest obecny na
naszym rynku ponad 20 lat, a w Niem­
czech już ponad 60. Najczęściej jest
kojarzony z ciśnieniomierzami – bardzo dokładnymi, prostymi w obsłudze modelami aneroidowymi. Otoskopy, oftalmoskopy, laryngoskopy,
Fot. Medela
. Ssak operacyjny Dominant Flex
stetoskopy i lampy naczołowe firmy
Riester są również bardzo znane w pol­
skich szpitalach, klinikach i gabinetach prywatnych. Produkty te dostępne są w wielu wersjach o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym. Pozwala to lekarzowi i personelowi pielęgniarskiemu dobrać sprzęt
odpowiedni do wykonywanych badań i zabiegów w korzystnej cenie.
Dzięki połączeniu firmy Riester
z o­g romnym konsorcjum Halma, pojawiły się nowe możliwości produkcji zaawansowanych technologicznie oto-oftalmoskopów, endoskopów
i lup operacyjnych. W tym roku producent wypuszcza na rynek najnowszą generację stetoskopów, którą będziemy mieli przyjemność zaprezentować Państwu już w lutym 2014 na
Międzynarodowych Targach Poznańskich SALMED. R
?????????????????????????????????????????
Liderzy Rynku Medycznego
2014 styczeń
Raport
23
Raport Liderzy Rynku Medycznego
Supra Holding
zakupy dla szpitali / ubezpieczenia
6835$+2/',1*
KPSZW® to pewne i sprawdzone
oszczędności w zakupach szpitali
6835$+2/',1*
6835$
+2/',1*
Nie ma już odwrotu od zakupów grupowych.
To sprawdzony na świecie sposób na tanie
zakupy szpitali.
Maciej Piorunek, wiceprezes zarządu
Supra Holding S.A., wieloletni
menedżer polskich szpitali
R E K L A M A
24
styczeń 2014
Janusz Atłachowicz, członek zarządu
Supra Holding S.A., wieloletni
menedżer polskich szpitali
Liderzy Rynku Medycznego
zakupy dla szpitali / ubezpieczenia
Raport
Supra Brokers
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na konieczność równoważenia (kosztów z przychodami) budżetów szpitali, m. in. przez
oszczędności w zakupach, powołaliśmy do życia w 2012 roku Supra Holding S.A. i zostaliśmy pierwszym,
komercyjnym Operatorem Grup Zakupowych w Polsce. Przyświecał
nam jeden cel, by każdy wydatek
szpitala był przemyślany, a każda
złotówka rozsądnie wydana. Z myślą
o tym opracowaliśmy w pełni profesjonalny i niezwykle skuteczny w działaniu Krajowy Program
Szpitalnych Zakupów Wspólnych
(KPSZW®). Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy nasze międzynarodowe
kontakty, a także wnikliwie obserwacje takich rozwiązań stosowanych
w szpitalach z terenu Unii Europejskiej i USA. W krajach zachodnich
ponad 70% wartości zakupów dokonywanych jest właśnie w tej formie.
Obecnie jest to jeden z najszybciej
rozwijających się segmentów handlu
na świecie zyskujący miliony uczestników i generujący miliardowe obroty
oraz bardzo wysokie oszczędności.
Krajowy Program Szpitalnych
Zakupów Wspólnych® okazał się sukcesem. Oszczędności, które już wygenerowaliśmy dla poszczególnych
Szpitali przekraczają nawet 40%.
Program umożliwia zaoszczędzenie
dziesiątków milionów złotych.
Obecnie mamy już ponad 60 ucze­
stników programu. Ze względu na
znaczne oszczędności, które już udało
nam się uzyskać, kolejne szpitale składają deklarację przystąpienia do nasze-
go Programu. Planujemy, iż w drugiej
połowie roku liczba szpitali, dla których będziemy prowadzić postępowania na zakupy grupowe podwoi się.
Mamy niezwykle transparentne
zasady uczestnictwa w KPSZP®.
Przystąpienie szpitala do Programu nie wymaga uiszczenia żadnych
składek członkowskich. Same członkowstwo jest również bezpłatne.
W ramach naszych usług świadczymy także nieodpłatne doradztwo
i wsparcie prawne.
Katalog możliwych przedmiotów
zamówień jest bardzo szeroki, zależny od zapotrzebowania i woli stron,
członków Grupy Zakupowej. Do tej
pory w ramach programu zrealizowaliśmy zakupy, począwszy od leków, sprzętu jednorazowego użytku, antybiotyków, gazów medycz-
nych a na energii elektrycznej kończąc. Nie jest to katalog zamknięty.
Stale poszerzamy naszą ofertę, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych klientów.
Poprzeczkę postawiliśmy sobie
wysoko. Jakość wykonanych przez
nas zadań jest wyznacznikiem tego,
czy otrzymamy wynagrodzenie.
Zapraszamy wszystkich do naszego projektu. Doświadczenia światowe wskazują, że nie ma już odwrotu od takiego sposobu prowadzenia
zakupów przez szpitale.
Więcej informacji o KPSZW®
możecie Państwo znaleźć na naszej
stronie internetowej www.kpszw.pl.
Z wyrazami szacunku,
Maciej Piorunek i Janusz Atłachowicz
członkowie zarządu Supra Holding S.A.
R E K L A M A
2014 styczeń
25
Raport Liderzy Rynku Medycznego
Fot. Viridian
aparatura medyczna
Viridian
Viridian: podstawą rozwoju
jest zaufanie klientów
Viridian Polska specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji systemów
monitorowania pacjentów między innymi dla potrzeb oddziałów: kardiochirurgii,
chirurgii, kardiologii, intensywnego nadzoru anestezjologicznego, oddziałów
ratownictwa medycznego oraz sal operacyjnych i pooperacyjnych. Spółka
działa od 1998 roku i miała już przyjemność wyposażyć w urządzenia i akcesoria
medyczne dziesiątki klinik i setki oddziałów szpitali w całej Polsce.
także normy środowiskowe w zakre­sie
produkcji i użytkowania.
Viridian oferuje także medyczny
sprzęt jednorazowy oraz akcesoria medyczne niezbędne do prawidłowego
działania dostarczonych urządzeń. Zapewniamy kompatybilność akcesoriów
do wszystkich urządzeń Philipsa, takich
jak: defibrylatory, kardiomonitory, aparaty EKG, aparaty do znieczuleń.
Poprzez dostarczanie urządzeń,
akcesoriów i materiałów zużywalnych
najwyższej światowej jakości, nieza­
wodności i trwałości, zgodnych z obo­
wiązu­jącymi wymaganiami technicznymi, srodowiskowymi i prawnymi,
Viridian dba o bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Pomaga usprawniać
procesy opieki i leczenia pacjentów
poprzez dostarczanie obsłudze medycznej urządzeń poprawiających organizację i jakość pracy oraz zwiększających jej wydajność.
Tomasz Woźnicki, prezes zarządu Viridian Polska
Podstawą rozwoju naszego przedsiębiorstwa jest zdobywanie zaufania naszych
stałych i nowych klientów poprzez doskonalenie systemu zarządzania jakością,
zgodnego z ISO 9001:2008. Prace dotyczące spełniania wymagań i doskonalenia
systemu zarządzania jakością stanowią priorytety dla naszej spółki.
Naszym celem jest uzyskanie stuprocentowego poziomu zadowolenia klientów
w zakresie adekwatności doboru sprzętu, terminowości dostaw, jakości wykony­
wanych instalacji, poprawności i skuteczności szkoleń z obsługi dostarczanego
sprzętu oraz szybkości i jakości wykonywanych usług serwisowych. Mamy także
ambicje osiągać dwucyfrowy procentowy wzrost obrotów w kolejnych latach
działalności.
Niepodważalną wartością naszej spółki są jej pracownicy. Dbamy o ich rozwój
poprzez ciągłe szkolenia (w kraju i za granicą) oraz naukę od najlepszych.
Dzięki pracy i zaangażowaniu zespołu możemy szczycić się wieloma nagrodami
i wyróżnieniami, a są to między innymi : wielokrotne wyróżnienie przez Philips
Polska za osiągnięte wyniki sprzedaży, Perły Medycyny, Solidna Firma, Rzetelna
Firma itd.
Usługi serwisowe
Wysoka jakość działalności spółki Viridian polega na spełnieniu wymagań
klientów pod kątem doboru asortymentu, poprawnej realizacji instalacji, adekwatności i skuteczności przeprowadzonych szkoleń z zakresu obsługi do­
starczanego sprzętu oraz szybkości,
i skuteczności usług serwisowych. Jesteśmy wysoko cenieni za profesjonalną
obsługę posprzedażową, w tym prowadzenie bieżących szkoleń aplikacyjnych.
Pracownicy spółki posiadają niezbędne
doświadczenie i umiejętności potwierdzone przez producentów certyfikatami kompetencji. Viridian dysponuje najwyższej jakości sprzętem pomiarowym,
spełniającym normy PN_EN 60601_1
i PN_EN_62353. Prowadzi działalność
serwisową na terenie całego kraju. R
. Nagroda Philipsa z monitorem Philips MX 700
. Klub kardiochirurgów – stoisko firmowe
Fot. Viridian
Fot. Viridian
Jednym z celów firmy jest bycie szeroko rozpoznawalnym i pozytywnie
postrzeganym partnerem handlowym
Philips Healthcare, Advantech i MDo­loris. Dzięki współpracy z takimi
partneremi Viridian oferuje sprzęt
najwyższej jakości, spełniający
wszystkie wymagane normy obowiązujące na rynku. Dostarczana przez
spółkę aparatura medyczna wyżej
wymienionych firm (m.in. kardiomonitory stacjonarno-transportowe, defibrylatory, aparaty EKG, zintegrowane systemy monitorowania, monitory
medyczne, monitory pomiaru poziomu bólu) stanowią najskuteczniejsze
narzędzie pracy lekarzy-specjalistów
gwarantując jednocześnie – poprzez
system aktualizacji w miarę ro­zwoju
produktu – bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają
Fot. Viridian
Aparatura medyczna i akcesoria
. Tomasz Woźnicki, prezes Viridian Polska
. Szpital AHP w Bielsku-Białej
26
styczeń 2014
Autoryzowany Dystrybutor firm:
)Aparatura medyczna firmy Philips, Advantech oraz MDoloris Medical Systems
)Akcesoria i medyczny sprzęt jednorazowy do aparatury firm: Philips,
Hewlett-Packard, Agilent Technologies
)Projektowanie i realizacja systemów monitorowania pacjentów na potrzeby:
• kardiochirurgii • chirurgii • neurochirurgii • kardiologii • neurologii
• intensywnego nadzoru anestezjologicznego • i innych
Viridian Polska Sp z o.o., ul. Bielawska 6 lok. 9, 02-511 Warszawa
tel. (+48 22) 844 13 33, tel. (+48 22) 844 30 30, fax (+48 22) 844 29 62
e-mail: [email protected], [email protected]
www.viridian.com.pl
Raport Liderzy Rynku Medycznego
placówki medyczne
Amethyst Medical Center
Radioterapia na najwyższym
światowym poziomie
Rozmowa z Barbarą Werchowiecką-Rusinek, prezesem RTCP, spółki należącej
do grupy Amethyst Medical Center.
|
|
Krakowskie Centrum Radioterapii jest integralnie związane
ze Szpitalem Specjalistycznym im.
L. Rydygiera. Tak ścisła współpraca niepublicznego ośrodka z publiczną placówką nie jest standardowym rozwiązaniem.
Jestem przekonana, że nasza krakowska inwestycja udowodni, że przyszłość nowoczesnych terapii wymaga
rozsądnej współpracy między publicznymi i niepublicznymi partnerami.
Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera
w Krakowie to olbrzymia placówka,
w której rocznie leczy się 28 tys. pacjentów. Ponad 5 tys. z nich to osoby
z chorobami nowotworowymi. Krakowski Szpital ma doskonale rozwinięte oddziały chirurgii onkologicznej i chemioterapii. Aby stać się pełnoprofilowym ośrodkiem onkologicznym
brakowało mu tylko radioterapii. Teraz
wspólnie będziemy leczyć pacjentów
z chorobami nowotworowymi, aby
w jednym miejscu zapewnić im kompleksową opiekę.
jest zapotrzebowanie
|Jakie
w Polsce na ośrodki podobne do
tego uruchomionego w Krakowie?
Społeczeństwo Europy się starzeje, a wraz z tym procesem rośnie zapadalność na choroby nowotworowe.
Wg Krajowego Rejestru Nowotworów
w Polsce tylko w 2025 roku choroba
nowotworowa zostanie prawdopodobnie wykryta u 180 tys. osób. Aż 600
tys. chorych będzie się wtedy zmagało z rozmaitymi schorzeniami nowotworowymi (dzisiaj to 450 tys.). Aby
pacjenci mogli liczyć na szybką interwencję medyczną i szansę na wyzdrowienie, sieć nowoczesnych, pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych
musi szybko się rozwinąć. Obecnie radioterapia realizowana jest w Polsce
w 32 ośrodkach onkologicznych. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) przyjmują jako normę instalację jednego akceleratora na 250 000
mieszkańców. Zgodnie z tym wskaźnikiem powinno działać u nas 120–150
Amethyst Radiotherapy to mię­
dzynarodowa sieć ośrodków
medycznych, specjalizujących się
w najnowszych terapiach onkolo­
gicznych, szczególnie radioterapii.
Wszyscy pacjenci sieci mogą liczyć
na korzystanie z wysokospecjali­
stycznych procedur radioterapii
skracających czas napromieniania
i ograniczających powikłania tera­
pii. Chorzy leczeni są za pomocą
najnowocześniejszego sprzętu
i wysokospecjalistycznych proce­
dur radioterapeutycznych, m.in.
technik stereotaktycznych, IMRT
(Intensity Modulated Radiotherapy),
technik dynamicznych typu VMAT.
Mają też dostęp do międzynarodo­
wych konsultacji medycznych.
W Polsce pierwsze centrum sieci
Amethyst ruszyło w grudniu ub.r.
w Krakowie. Koszt inwestycji wyniósł
84 mln złotych. Centrum rocznie
może przyjąć 2000 pacjentów. Pl­a­
nowane jest uruchomienie kolejnych
centrów radioterapii w Przemyślu
i Płocku.
aparatów tego typu. Obecnie jest zainstalowanych 112 akceleratorów, które
zabezpieczają ¾ potrzeb. R
Fot. Amethyst Medical Center
Fot. Amethyst Medical Center
11 grudnia 2013 roku nastąpi­
ło otwarcie Centrum Radiote­
rapii Amethyst w Krakowie. To
pierwszy ośrodek waszej sieci
w Polsce. Czym się on wyróżnia?
Jakością, nowoczesnością i technologicznym poziomem. Obiekt jest
wyposażony w nowy, światowej klasy
sprzęt – trzy akceleratory Elekta Synergy oraz tomografy komputerowe
Phillips i Siemens umożliwiające stosowanie najnowocześniejszych technik radioterapii (IMRT, VMAT). Proces planowania leczenia został całkowicie skomputeryzowany. Multimedialna sala konferencyjna umożliwia
omawianie każdego przypadku oraz
prowadzenie wideokonferencji z partnerami sieci Amethyst na świecie.
Przy wejściach do gabinetów lekarskich zainstalowaliśmy elektroniczny
system informacyjny, pacjenci otrzymują spersonalizowane karty magnetyczne, które umożliwiają im dostęp
do odpowiednich stref centrum. Pomyśleliśmy również o zapewnieniu
chorym jak najlepszych warunków,
zmniejszających stres towarzyszący
konsultacjom i sesjom napromieniania oraz zapewniających spokój i odpoczynek.
28
styczeń 2014
3M Steri-Vac
™
™
System sterylizacji niskotemperaturowej
tlenkiem etylenu
Æ
Bezpieczeństwo technologii
Æ
Wszechstronna efektywność
Æ
Opłacalność stosowania
Sterylizacja tlenkiem etylenu umożliwia bezpieczne sterylizowanie narzędzi
wrażliwych na wysoką temperaturę.
Technologia Steri Vac zapewnia największą wszechstronność zastosowania
wśród metod niskotemperaturowych – nie ma ograniczeń dotyczących
długości sterylizowanych narzędzi, ich średnicy wewnętrznej czy ilości
narzędzi ze światłem wewnętrznym w jednym cyklu.
System sterylizacji Steri Vac to najkorzystniejszy ekonomicznie system
do sterylizacji termolabilnych narzędzi, co szczególnie widoczne jest
w niskich kosztach eksploatacyjnych tej metody.
Konferencje medyczne i kongresy
naukowe na najwyższym poziomie
Czterogwiazdkowy DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw oddaje do dyspozycji swoich Gości ponad
5000 m² powierzchni konferencyjnej oraz prawie 700 miejsc noclegowych. Malowniczo położony w spokojnej i najbardziej
zalesionej dzielnicy Warszawy oferuje najwyższą jakość usług, gwarantowaną przez jedną z największych sieci hotelowych
na świecie.
Symbolem wyjątkowej gościnności DoubleTree by Hilton jest ciepłe czekoladowe ciasteczko, którym witamy naszych Gości
za każdym razem, kiedy nas odwiedzą. Zapraszamy!
W SKRÓCIE
POKOJE GOŚCINNE
W OKOLICY
• Jedno z największych hotelowych
centrów konferencyjnych w Europie
• 359 pokoi oferujących prawie 700
miejsc w elastycznej konfiguracji
• Sala plenarna dla nawet 2000 osób
• Prywatny check-in na życzenie
• Restauracja dla 500 osób z tarasem
i widokiem na park
• Pokoje o podwyższonym standardzie
z dostępem do komfortowego
ExecutiveLounge
Ścieżki rowerowe . . . . . . . . . . . . . . . 1 km
Cantrum Handlowe Promenada . . 8 km
Mazowiecki Park Krajobrazowy . . 8 km
Stadion Narodowy . . . . . . . . . . . . . 9 km
Łazienki Królewskie . . . . . . . . . . . . 1 1 km
Centrum Nauki Kopernik . . . . . . . . 12 km
ZOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 km
Stare Miasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 km
Pałac i Park Wilanów . . . . . . . . . . . 14 km
• Bezpłatny dostęp do
bezprzewodowego i przewodowego
i internetu na terenie całego hotelu
• Bezpłatny parking dla 300 samochodów
KONFERENCJE & TARGI
oferta GASTRONOMICZNa
LOKALIZACJA
• Sala Balowa o powierzchni prawie
2000 m² i 6 m wysokości
• Możliwość organizacji bankietu w Sali
Balowej dla nawet 1200 osób
• Malowniczo położony w spokojnej
i zielonej dzielnicy Warszawy
• Do 2000 osób w ustawieniu
teatralnym lub do 800 osób podczas
dwóch sesji sesji odbywających się
w tym samym czasie
• Niezależna kuchnia dedykowana
wyłącznie bankietom na Sali Balowej
• Historyczny park ze starodrzewem,
malowniczym stawem oraz ścieżką
do joggingu i zajęć ruchowych na
świeżym powietrzu
• Opcja wydzielenia foyer oraz Sali
Balowej z funkcją kontroli dostępu
• 20 sąsiadujących ze sobą sal
konferencyjnych o powierzchni
od 55 m² do 296 m² z panoramicznymi
oknami i widokiem na park
• 680 m² powierzchni wystawienniczej
z bezpośrednim wyjściem do parku
• Dogodne przestrzenie na sesje
plakatowe lub subrecepcje
bezpośrednio przy salach
konferencyjnych
• Restauracja dla 500 osób
z tarasem i bezpośrednim
wyjściem do parku
• Możliwość wydzielenia prywatnej
części restauracji dla 150 gości
z niezależnym wejściem
• Możliwość organizacji przerw
kawowych i lunchy w obrębie części
wystawienniczej, tarasu oraz parku
• Usytuowany jedynie 11 km od ścisłego
centrum miasta
• Lotnisko Chopina oraz lotnisko
w Modlinie oddalone tylko o 30 minut
jazdy samochodem
• Parking dla autokarów i możliwość
podjazdu pod zadaszone wejście
• Klub Zazen, Lobby Bar oraz Alchemy
Lounge Bar dedykowany specjalnie
części konferencyjnej
• Możliwość głośnych montaży nocnych
w Sali Balowej
• Możliwość wprowadzenia dużych
rekwizytów lub samochodów do Sali
Balowej, foyer oraz lobby
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTRE WARSAW
[email protected] | DoubleTree.com
ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa T +48 22 278 00 28 | M +48 534 708 466 | Fax +48 278 00 01
doubletreewarsaw.com I Facebook.com/Doubletree I Twitter.com/doubletree
Raport Liderzy Rynku Medycznego
informatyzacja usług medycznych
n Trwa informatyzacja rynku usług medycznych
CSIOZ realizuje Elektroniczną
Platformę
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia realizuje projekt „Elektroniczna Platforma
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Projekt
jest największym oraz bazowym projektem dla całego Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia,
realizowanego przez CSIOZ. Jest kluczowym elementem obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia.
Źródło: CSIOZ
W
czące jego realizacji zostały zawarte,
w tym dwie ostatnie w lipcu 2013 roku
dotyczące szyny usług i systemu administracji – integrator (część I) oraz dostawa infrastruktury techniczno-systemowej dla części II–IV (część V).
W lipcu 2013 rozpoczęto także
procedurę odbiorową pierwszych produktów Projektu P1 zarówno w zakresie oprogramowania jak i infrastruktury techniczno-systemowej. Przez
najbliższe miesiące produkty poszczególnych części projektu będą odbierane jako niezależne podsystemy i w kolejnych krokach sukcesywnie integrowane w całość, a następnie wdrażane
na środowisko produkcyjne.
W czerwcu 2013 udostępniono do
konsultacji materiał w postaci zbioru reguł będących istotnym wkładem w proces interoperacyjności oraz zasad tworzenia Elektronicznej Dokumentacji MeFot. Shutterstock
edług informacji Minister­
stwa Zdrowia w połowie
2014 roku nastąpi urucho­
mienie obsługi między innymi e-Re­
cept, e-Skierowań, e-Zleceń i udostępnienie Internetowego Konta Pacjenta,
natomiast w IV kwartale 2014 roku zostaną uruchomione aplikacje w zakresie
sprawozdawczości i monitorowania.
Projekt P1 został podzielony na
pięć części. Wszystkie umowy doty-
32
styczeń 2014
dycznej. Reguły, które są doprecyzowaniem standardu HL7 CDA (ClinicalDocument Architecture) Release 2, zostały
opracowane dla dokumentów, które bę­dą przetwarzane na Platformie P1, tzn.
e-Recepta, e-Skierowanie i e-Zlecenie.
Celem opracowania reguł było zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej
tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie na Platformie
P1 oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami.
W listopadzie 2013 roku odbyło się
pierwsze z serii otwarte spotkanie dotyczące projektu Platformy. Celem
spotkania było przekazanie informacji
i dyskusja nt. największego w Europie
projektu informatycznego w obszarze
służby zdrowia. Uczestnicy zostali zapoznani z kwestiami dotyczącymi procesu wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Przedstawiciele
CSIOZ dokonali prezentacji produktów
Projektu P1 m.in. Internetowego Konta
Pacjenta, e-Recepty, e-Zwolnienia oraz
udzielali odpowiedzi na pytania.
W trakcie spotkania przedstawione
zostały informacje na temat roli i głównych korzyści produktów Projektu P1:
• Internetowego Konta Pacjenta,
• Elektronicznej recepty,
• Elektronicznego skierowania,
• Elektronicznego zlecenia na zaopatrzenie,
• Elektronicznego zwolnienia,
• Portalu Publikacyjnego.
Szczegółowe informacje dla poszczególnych grup odbiorców systemu
oraz producentów oprogramowania będą systematycznie publikowane na stronach Ministerstwa Zdrowia i Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia: www.csioz.gov.pl. R
Liderzy Rynku Medycznego
organizacje ochrony zdrowia
Raport
Polska i Europejska
Federacja Szpitali
prof. Jarosław J. Fedorowski,
prezes Polskiej Federacji Szpitali,
gubernator i członek Prezydium
Europejskiej Federacji Szpitali HOPE
10.10.2011 z inicjatywy prof. Jarosława
J. Fedorowskiego, przedstawiciele
14 szpitali z całej Polski we współpracy
z kancelarią prawną MillerCanfield
z Warszawy powołali do życia pierwszą ogólnopolską organizację pracodawców sektora szpitalnego zrzeszającą szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, profilu specjalizacyjnego, wielkości, lokalizacji, czy in-
nych wyróżników. Powstała wtedy, już
definicji, najbardziej reprezentatywna organizacja szpitali w kraju. W listopadzie 2011, PFSz została przyjęta
do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, do tamtej pory Polska jako jedyny
kraj UE nie miała reprezentacji. HOPE
jest organizacją z tradycjami sięgającymi czasów EWG, reprezentuje obecnie około 80% łożek szpitalnych w UE.
HOPE jest oficjalnym partnerem społecznym KE oraz PE.
Fakty na dzień 31.12.2013:
• Członkowie: 91; członkowie zwyczajni (szpitale): 72; członkowie
wspierający: 19;
• Łóżka szpitalne: ok. 22 tys.;
• Przychody szpitali członkowskich:
nieco ponad 3,5 mld PLN;
• Zatrudnienie: ponad 50 tys. osób;
• Stanowiska i rekomendacje krajowe: 22; europejskie: 7;
• Konferencje krajowe – udział, patronaty i/lub organizacja: 18, międzynarodowe: 8;
• Reprezentacja w Europejskiej Fe­
deracji Szpitali HOPE: prezydium
1 osoba, rada gubernatorów – 1 osoba,
rada koordynatorów krajowych programu wymiany menedżerów – 1 osoba,
rada oficerów łącznikowych – 1 osoba;
• Cytowania, publikacje w mediach
ogólnych i branżowych: kilkaset;
• Odsłony na stronie internetowej
PFSz: ok. 90 dziennie; profil na portalu Facebook;
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowego rynku ochrony zdrowia: STOMOZ, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Szpitali Akredytowanych, Stowarzyszenie Menedżerów Pielegniarstwa, Naczelna Izba Lekarska, Federacja Pacjentów Polskich, Pracodawcy RP;
• Najważniejsze projekty i inicjatywy:
Porozumienie na rzecz reformy ubezpieczeń związanych z działalnością leczniczą (PUZLE), Innowacyjny klaster medyczny, Zakupy grupowe szpitali, Effective Hospital Management, Badania kliniczne w szpitalach, Polska edycja Programu Wymiany Menedżerów HOPE,
Krajowy Punkt Kontaktowy Dyrektywy Transgranicznej UE;
• Aktualna pozycja na rynku organizacji szpitanych w Polsce: największa
i najbardziej reprezentatywna organizacja pracodawców sektora szpitalnego. R
R E K L A M A
GEZE – KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SZPITALI
Bezpieczeństwo i estetyka bez kompromisów
Niezależnie czy chodzi o modernizację już istniejącego obiektu służby
zdrowia czy budowę nowego, gama produktów GEZE zapewni funkcjonalność
i bezpieczeństwo każdej placówce, a fachowe doradztwo specjalistów
GEZE ułatwi pracę architektom, projektantom, inwestorom oraz
wykonawcom.
Systemy GEZE sprawią, że szpital będzie przyjazny zarówno pacjentom,
jak i personelowi medycznemu, odpowiadając jednocześnie najnowszym
obowiązującym przepisom prawnym. Oferujemy kompleksowe rozwiązania
z zakresu techniki drzwiowej, okiennej oraz systemów zabezpieczeń.
Technika drzwiowa GEZE
Wejście główne, wejście na izbę przyjęć, oddział ratunkowy, wejścia na sale
operacyjne, do pokoi pacjentów, pomieszczeń przeznaczonych jedynie dla
personelu medycznego, do laboratoriów, toalet, kuchni – każde z nich spełnia
inne funkcje i wymaga zastosowania innych rozwiązań.
GEZE – pokonujemy bariery architektoniczne
Technika drzwiowa w szpitalach musi być bezpieczna i niezawodna,
a często też niezauważalna: spełniając swoje funkcje nie może stwarzać
utrudnień osobom chorym, starszym, personelowi medycznemu.
GEZE – komfort i bezpieczeństwo użytkowania
Szybkie otwarcie drzwi jest niezwykle ważne zwłaszcza w nagłych sytuacjach,
gdy każda minuta ma znaczenie dla życia i zdrowia pacjenta.
GEZE Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 21 03-236 Warszawa tel. 224 404 440 fax 224 404 400 www.geze.pl, [email protected]
2014 styczeń
33
Raport Liderzy Rynku Medycznego
3M Poland Sp. z o.o.
Centrala i Biuro Obsługi Klientów
al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 00
3M jest firmą reprezentującą wiele różnych dziedzin techniki, prowadzącą działalność produkcyjno-handlową w skali
całego świata w kilku sektorach produktowych. Jednym z działów 3M jest Ochrona Zdrowia, działalność z dziedziny
opieki zdrowotnej wykorzystuje różne technologie i globalną siłę 3M w celu ochrony zdrowia i zapewnienia ludziom
komfortu. Celem 3M jest współdziałanie na rzecz redukcji ilości zakażeń szpitalnych. Poprzez oferowanie szerokiej
gamy najwyższej jakości produktów oraz edukację dotyczącą profilaktyki i prewencji zakażeń pragniemy stać się
partnerem dla środowiska medycznego w dążeniu do poprawy jakości życia.
RTCP sp. z o.o.
ul. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
tel: 690 627 118
e-mail: [email protected]
WWW: centrum-radioterapii.pl
Amethyst Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w najnowszych terapiach
onkologicznych, szczególnie radioterapii. Koncepcja sieci zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków
medycznych i techników z najnowocześniejszym sprzętem i technologiami medycznymi. Amethyst wdraża najnowsze
osiągnięcia nauki przy zastotosowaniu najwyższych standardów jakości. Wszyscy pacjenci sieci mogą liczyć
na korzystanie z technik radioterapii skracających czas naświetleń i ograniczających skutki uboczne.
Centrum Dializa Sp. z o.o.
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna
+48 32 447 17 07
e-mail: [email protected]
WWW: www.szpitalpszczyna.pl
Centrum Dializa Sp. z o.o. powstała w 2000 roku w Sosnowcu, w celu świadczenia usług z zakresu hemodializoterapii.
Obecnie firma posiada 44 stacje dializ oraz Szpital w Łasku i Pszczynie. Centrum Dializa na terenie całego kraju
zarządza 44 stacjami dializ i poradniami nefrologicznymi, z których korzysta blisko 1500 pacjentów. Większość
obiektów jest zlokalizowana w małych i średnich miastach, by przybliżyć pacjentom dostęp do tych ratujących życie
usług medycznych. Wszystkie stacje zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, obsługiwany przez
wykwalifikowany personel.
Comarch SA
al. Jana Pawła II 41d, 31-864 Kraków
tel. 12 684 80 00
fax 12 684 81 00
WWW: www.comarch.pl
Comarch – integrator i producent innowacyjnych systemów informatycznych. Od 20 lat zdobywa doświadczenia na
rynkach: opieki zdrowotnej, bankowości, handlu, telekomunikacji, ubezpieczeń, ERP i administracji publicznej. Oferta
Comarch dla branży medycznej kładzie kluczowy nacisk na ergonomię, intuicyjność i skuteczną integrację istniejących
systemów klasy e-Health, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.
Ekosystem rozwiązań Comarch dla medycyny to: systemy IT do zarządzania i tworzenia elektronicznej dokumentacji
medycznej, dane medyczne w chmurze, systemy dla radiologii, systemy i urządzenia do opieki zdalnej.
DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre
Warsaw
ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa
tel. 22 278 00 28
e-mail: [email protected]
Powstający w warszawskiej dzielnicy Wawer hotel DoubleTree by Hilton będzie obiektem czterogwiazdkowym,
położonym kilkanaście minut drogi od centrum miasta. Naszym Klientom zaoferujemy ponad 5000 metrów
kwadratowych powierzchni konferencyjnej, w tym Salę Balową o powierzchni 2000 metrów kwadratowych, nie
licząc foyer, która będzie w stanie pomieścić do dwóch tysięcy osób. Ponadto w obiekcie będzie do dyspozycji 21 sal
konferencyjnych ze światłem dziennym. Do dyspozycji Gości będzie restauracja z pełnym menu, 2 bary, klub rozrywki
i 358 pokoi hotelowych. DoubleTree by Hilton to będzie wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Jeden
z wielu elementów, które będą nas wyróżniać, to specjalne Ciastko z Czekoladą, wypiekane według sekretnej
receptury Hiltona, które każdy Gość otrzyma, meldując się w hotelu.
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
tel.: 224 404 440
fax: 224 404 400
e-mail: [email protected]
WWW: www.geze.pl
GEZE GmbH jest jednym z uznanych na całym świecie producentów systemów okuć do drzwi, okien i technologii
bezpieczeństwa. GEZE oferuje szeroką gamę takich wyrobów, jak drzwi automatyczne, technika drzwiowa, okucia do
szkła, urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła (RWA), systemy bezpieczeństwa, technika okienna, urządzenia do
przewietrzania. Firma GEZE posiada w swoim asortymencie wiele rozwiązań dedykowany dla obiektów medycznych.
Oferujemy kompleksowe usługi i fachowe doradztwo na każdym etapiebudowania lub modernizacji obiektu. Zespół
pracowników GEZE gwarantuje optymalny dobórproduktów dla każdego obiektu oraz fachowe doradztwo techniczne.
Nasza pomoc zaczyna się w momencie planowania i trwa po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytku.
Koordynujemy prace na wszystkich etapach, oszczędzając w ten sposób Państwa czas i pieniądze.
Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępice
tel. 71 398 02 10
fax 71 396 57 12
e-mail: [email protected]
WWW: www.inmed.pl
Wiodący producent systemów rurociągowych dla gazów medycznych oraz producent i dystrybutor wyrobów
medycznych do gazów medycznych. Kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu instalacji
gazów medycznych zapewnia najwyższą jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Firma
oferuje szerokie spektrum usług montażowych i wyposażania obiektów służby zdrowia. INMED-Karczewscy jest
laureatem Gazel Biznesu 2012 oraz nagrodzona została Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej.
Instytut Onkologii i Hipertermii Sp. z o.o.
Autoryzowany dystrybutor systemów „Celsius TCS”
na terenie Polski
ul. Belgradzka 5, 02-793 Warszawa
tel. 22 644 50 55
e-mail: [email protected]
WWW: www.hipertermia.pl
KONKRET SJ
ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno
tel. 56 692 02 20
fax 56 692 02 10
e-mail: [email protected]
www: www.konkret.net.pl
34
styczeń 2014
wizytówki firm
Instytut Onkologii i Hipertermii Sp. z o.o. jest jedynym dystrybutorem systemów marki Celsius TCS do hipertermii
lokalnej w Polsce. Stosujemy tę terapię w naszej własnej przychodni onkologicznej na warszawskim Ursynowie
od roku 2007 i byliśmy jej prekursorami w naszym kraju, w związku z czym mamy największe doświadczenie
w tej dziedzinie. W niedalekiej przyszłości będziemy również oferować hipertermię całego ciała, czyli tzw.
„wholebodehyperthermia”.
KONKRET jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze inwestycji branży medycznej – od projektu, poprzez
pełne wyposażenie, wdrożenie, szkolenia, a skończywszy na natychmiastowej reakcji posprzedażowej. Jakość
oferowanych usług jest podparta kilkunastoletnim doświadczeniem kadry oraz certyfikowanym systemem jakości ISO
9001 oraz ISO 13485 dla wyrobów medycznych. KONKRET – służymy życiu.
Liderzy Rynku Medycznego
wizytówki firm
6835$+2/',1*
6835$+2/',1*
6835$
+2/',1*
Raport
Medela Polska Sp. z o.o.
ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa
tel. 22 865 12 50
tel./fax 22 864 38 65
e-mail: [email protected]medela.pl
WWW: www.medela.pl
Firma Medela Polska Sp. z o.o. reprezentuje na terytorium Polski szwajcarski koncern Medela AG. Założona w 1961
roku firma Medela, sprzedaje dzisiaj swoje produkty w ponad 100 krajach świata. W naszej ofercie znajduje się cała
gama akcesoriów wspomagających karmienie piersią, zarówno do użytku szpitalnego jak i domowego. Kładziemy
duży nacisk na jakość naszych produktów i na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jesteśmy również wyłącznym
przedstawicielem niemieckiego producenta instrumentów diagnostycznych RIESTER.
MEDFinance S.A.
Al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź
tel. 42 272 31 00
fax 42 637 08 00
e-mail: [email protected]
WWW: www.medfinance.pl
Spółka MEDFinance S.A. oferuje pełną gamę usług finansowych dla szpitali, działających jako samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Projekty, które finansujemy: kompleksowe
projekty inwestycyjne realizowane przez szpitale, modernizacja, budowa oraz rozbudowa infrastruktury szpitalnej,
wymiana i zakup sprzętu medycznego, kompleksowy zakup ambulansów.
MEDIM
ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno
e-mail: [email protected]
WWW: www.medim.pl
Firma MEDIM została założona w 1990 r., jako jedna z pierwszych polskich prywatnych firm zaopatrujących
służbę zdrowia w sprzęt medyczny. Aktualnie firma należy do ścisłej czołówki największych dystrybutorów sprzętu
medycznego w Polsce. Misją firmy jest propagowanie i udostępnianie nowoczesnych, innowacyjnych i skutecznych
rozwiązań medycznych. MEDIM zatrudnia 80 pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę i kilkunastoletnie
doświadczenie w zakresie technologii medycznych i jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce takich producentów,
jak: Karl Storz Endoskope, Intuitive Surgical, robot Da Vinci, Leica, Dr Schumacher, Lautenshlager, Smeg, Medisafe.
Stworzyliśmy Akademię Zabiegów Małoinwazyjnych „EndoEkspert”, w ramach której wraz z uznanymi autorytetami
medycznymi szkolimy lekarzy w zakresie najnowocześniejszych, małoinwazyjnych technik operacyjnych.
NETTLE S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
tel. 71 76 98 412 lub 180
fax 71 733 68 99
e-mail: [email protected]
WWW: www.nettle.pl
Spółka Nettle funkcjonuje na rynku ochrony zdrowia od 2006 roku. Otwieraliśmy działalność z usługą kompleksowej
obsługi należności w firmach farmaceutycznych, a w połowie 2011 roku rozpoczęliśmy finansowanie należności
szpitalnych. Pod nadzorem firmy jest średnio miesięcznie 4500 sald odbiorców, w tym 653 szpitale. Do tej pory nasz
zespół zrealizował projekty na rynku szpitalnym na kwotę ponad miliarda złotych. Oferta dla szpitali: finansowanie
inwestycji ( raty, leasing), pożyczki, wykup wierzytelności szpitala – cesja, finansowanie wierzytelności, Oferta dla
dostawców: zarządzanie należnościami( outsourcing procesu), finansowanie transakcji handlowych, finasowanie
pakietów należności niewymagalnych i wymagalnych, finasowanie inwestycji.
OK Medical Systems Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
tel. 61 848 36 80, fax 61 848 36 81
WWW: www.okmed.pl
OK Medical Systems to ekspert w diagnostyce obrazowej. Jesteśmy poznańskim przedsiębiorstwem od ponad 20 lat
aktywnym na ogólnopolskim rynku sprzętu medycznego, dystrybutorem wielu uznanych marek, w tym Samsung
i Samsung Medison.Realizujemy Program Ośrodków referencyjnych RTG. Współpracujemy z placówkami
medycznymi, którym dostarczamy aparaturę medyczną (USG 3d i 4d, rentgen cyfrowy, mammografy, densytometry,
tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, aparaty USG), a także systemy PACS i RIS.
Polska Federacja Szpitali „PFSz”
ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa
tel. 22 447 4300
e-mail: [email protected]
WWW: www.federacjaszpitali.pl
Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce.
PFSz została założona w 2011 roku i uzyskała pełne członkostwo w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE obejmującej ok. 80%
łóżek szpitalnych w UE. PFSz zrzesza szpitale o różnorodnym modelu własnościowym i organizacyjnym z całej Polski.PFSz
aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących ochrony zdrowia, organizuje konferencje i szkolenia dla kadry
zarządzającej szpitali, działa także w obszarach innowacyjności, ubezpieczeń, zakupów grupowych oraz badań naukowych.PFSz
współpracuje z innymi organizacjami interesariuszy rynku ochrony zdrowia.
Supra Brokers Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. 71 777 04 00
fax 71 777 04 55
e-mail: [email protected]
WWW: www.suprabrokers.pl
Supra Brokers jest liderem w zakresie ubezpieczeniowych usług brokerskich. Obsługuje ok. 700 klien­tów,
w tym ponad 200 szpitali. Przeprowadziła ponad 1000 przetargów. Ubezpieczyła ponad 100 000 pracowników
w ramach programów grupowego ubezpieczenia na życie. Chroni majątek o wartości po­nad 20 mld zł. Współpracuje
z wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce. Na polskim rynku ubezpieczeniowym obecna od kilkunastu
lat. Działa w oparciu o standardy zgodne z ISO 9001:2008. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.
Prowadzi szkolenia z zakresu ubezpieczeń.
Supra Holding S.A.
ul. Powstańców Śląskich 121/209, 53-329 Wrocław
tel. 71 772 66 40
fax 71 772 66 42
e-mail: [email protected]
WWW: www.supraholding.pl
Supra Holding S.A. jest pierwszym komercyjnym Operatorem Grup Zakupowych dla szpitali. Proponujemy szpitalom
udział w Krajowym Programie Szpitalnych Zakupów Wspólnych (KPSZW). Gwarantuje on jego uczestnikom
silniejszą pozycję w negocjacjach handlowych z dostawcami i usługodawcami, co prowadzi do obniżenia kosztów
zakupów leków, materiałów i wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, czy kosztów utylizacji odpadów
medycznych. Dzięki łączeniu szpitali w większe grupy jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty procesu zakupowego,
oszczędzając konkretne pieniądze. Wszystko to wpływa na obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala.
Viridian Polska Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6 lok. 9, 02-511 Warszawa
tel. 22 844 30 30
fax 22 844 29 62
e-mail: [email protected]
WWW: www.viridian.com.pl
Viridian Polska specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji systemów monitorowania pacjentów między innymi
dla potrzeb oddziałów: kardiochirurgii, chirurgii, kardiologii, intensywnego nadzoru anestezjologicznego, oddziałów
ratownictwa medycznego oraz sal operacyjnych i pooperacyjnych. Spółka działa od 1998 roku i miała już przyjemność
wyposażyć w urządzenia i akcesoria medyczne dziesiątki klinik i setki oddziałów szpitali w całej Polsce.
2014 styczeń
35
Raport Liderzy Rynku Medycznego
?????????????????????????????????????????
͙
͑
36
styczeń 2014

Podobne dokumenty