Serwis inwestycyjny styczeń 2016

Komentarze

Transkrypt

Serwis inwestycyjny styczeń 2016
VALARTIS BANK
USŁUGI W ZAKRESIE INWESTYCJI
NIEMIECKI
ANGIELSKI
WŁOSKI
TURECKI
ROSYJSKI
CHIŃSKI
ARABSKI
CZESKI
POLSKI
www.valartisbank.com
Valartis Bank (Liechtenstein) AG
LIECHTENSTEIN
Valartis Bank (Liechtenstein) AG
Schaaner Strasse 27
FL-9487 Gamprin-Bendern
Księstwo Liechtenstein
Tel.
+423 265 56 56
Faks
+423 265 56 99
[email protected]
WIEDEŃ
Valartis Bank (Austria) AG
Rathausstrasse 20
A-1010 Wien (Wiedeń)
Austria
Tel.
+43 57789
Faks
+43 57789 200
[email protected]
ZURYCH
Valartis Advisory Services SA
St. Annagasse 18
CH-8001 Zurych
Szwajcaria
Tel.
+41 43 336 81 11
Faks
+41 43 336 81 00
GENEWA
Valartis Advisory Services SA
2–4 place du Molard
CH-1211 Genewa 3
Szwajcaria
Tel.
+41 22 716 10 00
Faks
+41 22 716 10 01
Valartis Group AG
Blegistrasse 11a
CH-6340 Baar ZG
Tel.
+41 41 760 70 20
Faks
+41 41 760 70 19
www.valartisgroup.ch
www.valartisbank.com
www.valartisbank.com
ABLASSER Sandra, Account Opening
ALLES Irina, International Sales
AYAZ Ercan, International Sales
BADER Peter, Institutional Clients
BÁNFI Dóra, International Sales
BAYER Eva-Maria, Internal Audit
BOUKAL Robert, Private Clients - Slovakia & Czech Republic
CIL Sena, Payment Transactions
DELAVIER Matthias, International Sales
DRESCHER Marc, Loans
DÜSEL Rahel, Institutional Clients
EMER Metin, International Sales
EMERING Carole, Payment Transactions
FEDERSPIEL Markus, Institutional Clients
FEIX Alexander, Private Clients - Slovakia & Czech Republic
FLEISCH Katharina, Institutional Clients
FOLTA Barbara, Institutional Clients
FORSTER Philipp, Trading
FRICK Joel Jan, Trading
FRITZ Mechtild, Payment Transactions
FRITZ Lisa-Marie, Account Opening
FUSSENEGGER Julia, Account Opening
GANAHL Barbara, Reception
GAO Yun, International Sales
GASSER Michele, Assistant to the Board
GÖTZE Martin, Institutional Clients
GRABHER Katharina, Marketing
GSTACH Günter, Loans
GULUA Beniamin, Institutional Clients
HAID Carmen, Institutional Clients
HAJDOVA Marketa, International Sales
HETZENECKER Fritz, Private Clients - Middle & Western Europe
HIDASI Beata, International Sales
HUBER Rolf, IT
INSAM Andreas, Managing Board
JAUG Sanja, Private Clients - Central Europe
KAUFMANN Nadja, Assistant to the Board
KAYAR Canan, International Sales
KLEINGÜNTHER Julia, Institutional Clients
KOCAHAN Azime, International Sales
KÖHLER Olaf, Custodian Investment Funds
KÜNG Christoph, Asset Management
LACKINGER Gerhard, Managing Board
LAIOS Nora, Institutional Clients
LOOSE Holger, International Sales
LUDESCHER Anzhelika, International Sales
LUDESCHER Thomas, Trading
LUO Fang, International Sales
MARCIELLO Pasquale, Asset Management
MARTE Julia, Accounting & Controlling
MARTIN Gabriele, Compliance, Legal & Tax
MEIER Paulina, Reception
MELAY Ivan, International Sales
MOSTEPAN Matylda, International Sales
MOXON Chester, IT
MUNGAN Ümmühan, International Sales
MUSTER Markus, IT
NÄF Christian, IT
OGORODNICIUK Aliona, Institutional Clients
OHNEBERG Claudia, Custodian Investment Funds
OUSCHAN Isabel, Institutional Clients
PAPIRTYTE Agne, Institutional Clients
PÖSCHL Markus, Compliance, Legal & Tax
RATZ Stefan, Institutional Clients
REICHART Norbert, Private Clients - Central Europe
RHOMBERG Manuela, Reception
RINDERER Alexander, Institutional Clients
ROSENBOOM Tatjana, International Sales
SPALT Tobias, Private Clients - Central Europe
STIER Stefan, Compliance, Legal & Tax
SVARTSEVICH Laura, International Sales
THALER Ramona, Payment Transactions
THÖNY Isabella, Compliance, Legal & Tax
THURNER Stefanie, Compliance, Legal & Tax
TSCHABRUN Lukas, Compliance, Legal & Tax
TURKIC Nermina, Private Clients - Central Europe
UNTERKIRCHER Markus, IT
USEINI Serif, Settlement
VEDUNOVA Julia, International Sales
VOLGGER Andreas, Settlement
VUSER Darko, Private Clients - Central Europe
WELTE Markus, IT
WERLE Bettina, Account Opening
WOHLWEND Marion, Institutional Clients
ZAJAC Peter, Institutional Clients
ZANINI Silvia, Private Clients - Middle & Western Europe
ZIMMERMANN Desiree, Compliance, Legal & Tax
www.valartisbank.li
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza publikacja oparta jest na ogólnie dostępnych źródłach, których nie mogliśmy zweryfikować, lecz które uważamy
za wiarygodne. Analizy i komentarze zostały nam częściowo udostępnione przez Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG. Biuro maklerskie przekazuje nasze niewiążące opinie na temat rynku i produktów na dzień ich sporządzenia, nie
zważając na nasz ewentualny udział w tychże produktach. Opinie te nie muszą być kompletne ani bezstronne.
Niniejsza publikacja nie zastępuje osobistego doradztwa. Ma ona wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty
kupna ani sprzedaży. W celu uzyskania aktualnych informacji na temat konkretnych możliwości inwestycyjnych oraz indywidualnych porad inwestycyjnych należy zwrócić się do doradcy inwestycyjnego.
1. PUNKT WIDZENIA
STYCZEŃ 2016
1.1. PRZEBUDZENIE
PRZEBUDZENIE FED
FED –
– STOPY
STOPY
1.1.
PROCENTOWE
PODWYŻSZONE!
PROCENTOWE PODWYŻSZONE!
Pierwszy krok
krok za
za nami
nami
Pierwszy
Przez
długi
czas
sytuacja przypominała
przypominała „czekanie
„czekanie na
na
Przez długi czas sytuacja
Godota”.
I
w
końcu
jednak
nadeszła
–
pierwsza
poGodota”. I w końcu jednak nadeszła – pierwsza podwyżka stóp
stóp procentowych
procentowych przez
przez System
System Rezerwy
Rezerwy FeFedwyżka
deralnej
od
prawie
dziewięciu
lat.
Federalny
Komitet
ds.
deralnej od prawie dziewięciu lat. Federalny Komitet ds.
Otwartego
Rynku
(FOMC)
Systemu
Rezerwy
Federalnej
Otwartego Rynku (FOMC) Systemu Rezerwy Federalnej
ogłosił w
w środę,
środę, że
że docelowy
docelowy poziom
poziom stóp
stóp procentowych
procentowych
ogłosił
dla
depozytów
jednodniowych
powinien
wahać się
się w
w
dla depozytów jednodniowych powinien wahać
przyszłości
między
0,25%
a
0,50%.
Jak
można
było
przyszłości między 0,25% a 0,50%. Jak można było
oczekiwać, jest
jest to
to pierwszy
pierwszy ostrożny
ostrożny krok
krok o
o 25
25 punktów
punktów
oczekiwać,
bazowych
w
górę.
Aby
zapewnić
możliwie
jak
bazowych w górę. Aby zapewnić możliwie jak
najbardziej
łagodne
przejście
z
nadzwyczajnej
i
wieloletnajbardziej łagodne przejście z nadzwyczajnej i wieloletniej fazy
fazy zerowych
zerowych stóp
stóp w
w cykl
cykl podwyżek,
podwyżek, Fed
Fed już
już
niej
wcześniej
dobrze
przygotował
ten
krok
i
uspokoił
rynki
wcześniej dobrze przygotował ten krok i uspokoił rynki
oświadczeniem o
o podwyżce
podwyżce stóp
stóp procentowych.
procentowych. W
W
oświadczeniem
gruncie
rzeczy
ogłoszenie
wyłącznie
stopniowych
gruncie rzeczy ogłoszenie wyłącznie stopniowych ii
zależnych od
od danych
danych kolejnych
kolejnych zmian
zmian stóp
stóp procenprocenzależnych
towych,
mogących
mieć
wpływ
na
zmiany
inflacji,
towych, mogących mieć wpływ na zmiany inflacji,
zapewniło
rozważną
reakcję
uczestników
rynku.
Pozapewniło rozważną reakcję uczestników rynku. Podczas
gdy
oprocentowanie
2-letnich
obligacji
skardczas gdy oprocentowanie 2-letnich obligacji skarbowych przełamało
przełamało pułap
pułap 1%
1% w
w pozycji
pozycji krótkiej,
krótkiej, oprooprobowych
centowanie
w
pozycji
długiej
nawet
nieco
spadło.
centowanie w pozycji długiej nawet nieco spadło.
Obecnie oprocentowanie
oprocentowanie 10-letnich
10-letnich obligacji
obligacji ameameObecnie
rykańskich
kształtuje
się
na
poziomie
2,26%,
przy
czym
rykańskich kształtuje się na poziomie 2,26%, przy czym
krótko przed
przed podwyżką
podwyżką jeszcze
jeszcze 4
4 punkty
punkty bazowe
bazowe wyżej.
wyżej.
krótko
Działania
Systemu
Rezerwy
Federalnej
nie
wywołały
Działania Systemu Rezerwy Federalnej nie wywołały
także paniki
paniki na
na rynkach
rynkach akcji.
akcji. Wręcz
Wręcz przeciwnie,
przeciwnie, indeks
indeks
także
S&P
500
w
dniu
ogłoszenia
podwyżki
wzrósł
o
prawie
S&P 500 w dniu ogłoszenia podwyżki wzrósł o prawie
1,5% przede
przede wszystkim
wszystkim w
w konsekwencji
konsekwencji opublikowania
opublikowania
1,5%
oświadczenia
Komitetu
ds.
Otwartego
Rynku.
oświadczenia Komitetu ds. Otwartego Rynku.
Kształt wykresu
wykresu „dot-plot”
„dot-plot” sygnalizuje
sygnalizuje „łagodną”
„łagodną”
Kształt
podwyżkę
stóp
procentowych
–
ale
w
dalszym
ciągu
podwyżkę stóp procentowych – ale w dalszym ciągu
istnieje
potencjał
do
rozczarowania
istnieje potencjał do rozczarowania
W projekcjach
projekcjach członków
członków FOMC
FOMC pojawiły
pojawiły się
się jedynie
jedynie
W
marginalne
zmiany.
Mimo
to
wykres
„dot-plot”
służył
jako
marginalne zmiany. Mimo to wykres „dot-plot” służył jako
instrument
sygnalizujący
rynkom,
że
krzywa
podstainstrument sygnalizujący rynkom, że krzywa podstawowej stopy
stopy procentowej
procentowej powinna
powinna mieć
mieć bardzo
bardzo płaski
płaski
wowej
kształt.
Podczas
gdy
nie
zmieniła
się
mediana
projekcji
kształt. Podczas gdy nie zmieniła się mediana projekcji
w odniesieniu
odniesieniu do
do średniej
średniej wartości
wartości docelowego
docelowego poziomu
poziomu
w
stóp
procentowych
w
2016
r.
(w
dalszym
ciągu
1,375%),
stóp procentowych w 2016 r. (w dalszym ciągu 1,375%),
spadły oczekiwania
oczekiwania co
co do
do odpowiedniego
odpowiedniego ich
ich poziomu
poziomu
spadły
docelowego
w
2017
r.
i
2018
r.,
odpowiednio
do
2,375%
docelowego w 2017 r. i 2018 r., odpowiednio do 2,375%
(spadek
o
25
punktów
bazowych)
i
3,25%
(spadek
o
(spadek o 25 punktów bazowych) i 3,25% (spadek o
12,5
punktów
bazowych).
Mimo
to
zauważamy,
że
ocze12,5 punktów bazowych). Mimo to zauważamy, że oczekiwania uczestników
uczestników rynku
rynku co
co do
do ścieżki
ścieżki podstawowej
podstawowej
kiwania
stopy
procentowej,
w
oparciu
o
notowania
kontraktów
stopy procentowej, w oparciu o notowania kontraktów
terminowych Fed
Fed Funds,
Funds, w
w dalszym
dalszym ciągu
ciągu wydają
wydają się
się za
za
terminowych
niskie.
Kształtują
się
one
zdecydowanie
poniżej
projekcji
niskie. Kształtują się one zdecydowanie poniżej projekcji
FOMC, które
które obecnie
obecnie uwzględniają
uwzględniają cztery
cztery kolejne
kolejne zmizmiFOMC,
any
stóp
procentowych
w
2016
r.,
a
także
poniżej
nasany stóp procentowych w 2016 r., a także poniżej naszych oczekiwań
oczekiwań trzech
trzech kolejnych
kolejnych zmian
zmian w
w nadchonadchozych
dzącym
roku.
Sytuacja
taka
skrywa,
na
przekór
całej
dzącym roku. Sytuacja taka skrywa, na przekór całej
ostrożności
Fed,
pewien
potencjał
do
rozczarowania
ostrożności Fed, pewien potencjał do rozczarowania
inwestorów, połączony
połączony zz rosnącym
rosnącym oprocentowaniem
oprocentowaniem
inwestorów,
(przykładowo,
przewidujemy,
że
oprocentowanie
2(przykładowo, przewidujemy, że oprocentowanie 2letnich
obligacji
będzie
równe
1,8%
pod
koniec
2016
r.
letnich obligacji będzie równe 1,8% pod koniec 2016 r.
(wzrost
o
80
punktów
bazowych).
(wzrost o 80 punktów bazowych).
Krzywa bieżących
bieżących stóp
stóp swap
swap euro
euro zz krzywą
krzywą kontrakkontrakKrzywa
tów
forward
tów forward
Brak zakłóceń
zakłóceń na
na rynkach
rynkach obligacji
obligacji –
– oprocentowaoprocentowaBrak
nie
10-letnich
obligacji
amerykańskich
lekko spadło
spadło
nie 10-letnich obligacji amerykańskich lekko
po
ogłoszeniu
podwyżki
po ogłoszeniu podwyżki
Wykres „dot-plot”
„dot-plot” Komitetu
Komitetu ds.
ds. Otwartego
Otwartego Rynku
Rynku
Wykres
sygnalizuje
„łagodną”
podwyżkę
stóp
procentowych
sygnalizuje „łagodną” podwyżkę stóp procentowych
INWESTYCJE BANKU
BANKU VALARTIS
VALARTIS || STYCZEŃ
STYCZEŃ 2016
2016 R.
R. || 1
1
INWESTYCJE
Zagraniczni inwestorzy wyprzedają amerykańskie
obligacje skarbowe
Nie podzielamy obaw, że w zapoczątkowanym ostatnio
cyklu podwyżek ponownie dojdzie do tak zwanej „zagadki” podobnie jak w ostatniej fazie rosnących stóp
procentowych w latach 2004-2006. Jako czynnik ryzyka
w odniesieniu do amerykańskich obligacji skarbowych
należy w tym kontekście wymienić w szczególności ich
wyprzedaż przez inwestorów zagranicznych. W bieżącym tygodniu opublikowano dane za październik, które
dodatkowo potwierdzają szacunki. Jeszcze nigdy w
historii inwestorzy spoza USA nie pozbyli się tak wielu
obligacji jak w ciągu poprzedniego miesiąca. Zgodnie z
dokładnymi danymi sprzedaż netto wyniosła 55,2 mld
dolarów amerykańskich. Jednocześnie rekordowo wysoki stan papierów spadł z 6.217 mld dolarów amerykańskich w styczniu do 6.046 mld dolarów amerykańskich
obecnie. Z drugiej strony potencjał do wzrostu oprocentowania jest, naszym zdaniem, ograniczony, biorąc pod
uwagę płaską krzywą podstawowej stopy procentowej w
przyszłości. Górną granicę stanowi przeciętna wartość
zmian stóp procentowych w konsekwencji podwyżek
stóp procentowych w latach 1994, 1999 i 2004. Wobec
powyższego przewidujemy, że pod koniec 2016 r. oprocentowanie 10-letnich obligacji amerykańskich będzie
równe 2,8% przy uwzględnieniu bieżącego poziomu
2,24%.
Zamykanie funduszy hedgingowych jako pożywka
dla proroków zwiastujących krach
Podsumowując, swoją decyzją i jej uzasadnieniem Fed
osiągnął wzorowy kompromis i może być zadowolony z
„dość łagodnego zacieśniania polityki pieniężnej”, biorąc
pod uwagę reakcje rynków. Tym samym zadowoleni są,
przynajmniej początkowo, ci, którzy tęsknili za normalizacją i wydaniem pozytywnego dla koniunktury sygnału
przez Fed. Z drugiej strony ekonomiści z FOMC oddali
też sprawiedliwość tym, którzy byli sceptycznie nastawieni do podwyżki stóp procentowych, wydając jednoznaczne ogłoszenie, że nie chodzi o „normalny” cykl
podwyżek stóp procentowych. W tygodniu, w którym w
zasadzie wszyscy wydawali się zadowoleni, nie stracili
nawet notoryczni prorocy przewidujący krach. Od końca
ubiegłego tygodnia mogą oni świętować zamrożenie
wypłat z dwóch amerykańskich funduszy hedgingowych
(i zamknięcie trzeciego funduszu). Obecną sytuację
można porównać do sytuacji przed wybuchem kryzysu
finansowego, kiedy Bear Stearns musiał ogłosić upadłość funduszu ustrukturyzowanego i funduszu ABS.
2 | STYCZEŃ 2016 R. | INWESTYCJE BANKU VALARTIS
Stopy Fed Funds, ścieżka zmian podstawowej stopy
procentowej w oparciu o rynek. Oczekujemy drugiej
podwyżki stóp procentowych w marcu 2016 r.
W październiku zagraniczni inwestorzy sprzedali tak
dużą liczbę amerykańskich obligacji skarbowych
(netto) jak nigdy wcześniej
Coraz mniej widoczne spłaszczanie się krzywej amerykańskich obligacji skarbowych powinno utrzymać
się na średnim poziomie w 2016 r. mimo podwyżki
stóp procentowych (na wykresie: w porównaniu do
lat 2004-2006)
Mając na uwadze zaburzenia na rynku związane z amerykańskimi funduszami hedingowymi o wysokich stopach
zwrotu, nie możemy wykluczyć zaistnienia reakcji łańcuchowej w kolejnych segmentach rynku, ale odważamy
się jednak zaprzeczyć. Sytuacja w 2015 r. przedstawia
się zasadniczo inaczej niż jeszcze osiem lat temu.
Obecnie chodzi o produkty „standardowe”, tj. fundusze,
które w pierwszej kolejności inwestowały w klasyczne
papiery wartościowe o bardzo wysokim ryzyku niewypłacalności. Wycena w takim przypadku nie jest także całkowicie prosta, w szczególności ze względu na bardzo
słabą płynność rynkową w tym segmencie. Papiery te
nie mają jednak charakteru „czarnej skrzynki” jak papiery, które przyczyniły się do zaistnienia ostatniego kryzysu finansowego (ustrukturyzowane produkty typu subprime), nie mają też charakteru ogromnej dźwigni za
pomocą niezliczonej liczby transakcji pochodnych.
Oprócz tego nie należy zapominać o kolejnych zmianach
w architekturze ogólnoświatowego systemu finansowego
w obszarze regulacji, mechanizmów realizacji, pomocy
udzielanej przez banki centralne w sytuacjach kryzysowych i wielu innych. Bez wątpienia takie negatywne
wydarzenia na nerwowym rynku będą także w nadchodzącym roku prowadzić do krótkookresowych, istotnie
podwyższonych wahań, w dalszym ciągu nie dostrzegamy przełamania zasadniczo umiarkowanie dodatnich
trendów.
W dalszym ciągu stabilny indeks klimatu gospodarczego w ifo w Niemczech
Powyższe obowiązuje także przy spojrzeniu na rozwój
koniunktury gospodarczej. Po tym, jak cała uwaga w tym
tygodniu skierowana była zasadniczo na Stany Zjednoczone i decyzję Systemu Rezerwy Federalnej, nie możemy z oczu całkowicie stracić tego, co dzieje się po tej
stronie Atlantyku. Przykładowo, tym razem zabrakło
większych niespodzianek przy publikacji wskaźników
koniunktury gospodarczej Markit dla strefy euro. Indeks
dla przemysłu przetwórczego lekko wzrósł w grudniu do
53,1 (z 52,8), podczas gdy jego odpowiednik dla sektora
usług nieco spadł (z 54,2 do 53,9). Oba wskaźniki pozostają tym samym bez zmian istotnie powyżej progu 50,
który wyznacza strefę ekspansji gospodarki. Należy
także wspomnieć o indeksie klimatu gospodarczego ifo,
który z grudniowym wynikiem 108,7 kształtował się nieco
poniżej poziomu z poprzedniego miesiąca (109), w dalszym ciągu wskazując jednak na trwałe tempo wzrostu
gospodarczego. Oprocentowanie obligacji federalnych
nieco spadło po lekkim rozczarowaniu, pozostając nie-
wiele poniżej progu 0,60%. Po przedwczorajszej decyzji
Systemu Rezerwy Federalnej obligacje podążyły lekko
spadającym trendem 10-letnich amerykańskich obligacji
skarbowych. Mimo coraz wyraźniejszego rozdźwięku
między działaniami ECB (przedłużenie programu wykupu papierów dłużnych QE, obniżenie stopy dla depozytów o 10 punktów bazowych) i Fed dostrzegamy tylko
ograniczone możliwości do zwiększania się różnicy w
oprocentowaniu papierów po obu stronach Atlantyku.
Niemcy. Indeks klimatu gospodarczego ifo lekko w
dół w grudniu, w dalszym ciągu wskazuje jednak na
stabilne tempo wzrostu gospodarczego
Różnica w oprocentowaniu po obu stronach Atlantyku mimo rozbieżności w stanowiskach banków
centralnych, prognozy na 2016 r. zakładają jedynie
niewielki potencjał do zwiększania się różnicy
Różnica w oprocentowaniu 10-letnich amerykańskich
obligacji skarbowych i niemieckich obligacji federalnych
o odpowiednim terminie wykupu powinna ustabilizować
się na poziomie 1,8% punktu w 2016 r. Obecnie wynosi
1,6% punktu. Działania Fed powinny doprowadzić do
wyższego poziomu na koniec 2016 r. także w przypadku
niemieckich obligacji federalnych.
INWESTYCJE BANKU VALARTIS | STYCZEŃ 2016 R. | 3
2. STRATEGIA
2.1. NIEMCY/STREFA EURO/USA. NISKIE
CENY ROPY NAFTOWEJ STANOWIĄ
O UMIARKOWANYM WZROŚCIE CEN
Dobiega końca rok 2015. Czas na bilans i spojrzenie do
przodu. Przynajmniej koniunktura na ostatnich metrach
roku wydaje się nie kuśtykać. Wyprzedzające wskaźniki
koniunktury pozwalają oczekiwać na koniec podobnych
stóp wzrostu jak w poprzednich kwartałach. Z tego
względu lekko obniżyliśmy naszą prognozę PKB dla
Niemiec w 2015 r. (z 1,6% do 1,5%, dostosowane do
roku kalendarzowego), a nieco podwyższyliśmy dla
strefy euro (z 1,3% do 1,4%).
Przy bliższym rozpatrzeniu są to oczywiście korekty
raczej kosmetyczne. Trochę większe korekty wprowadziliśmy w prognozach inflacji. Co prawda dane za bieżący
rok są prawie zagwarantowane i zapewniają Niemcom i
strefie euro zasadniczo stabilne ceny. W nadchodzącym
roku wzrost stopy inflacji może okazać się nieco skromniejszy niż dotychczas przewidywaliśmy. Wynika to z
niskich cen ropy naftowej. Wbrew naszym długo podtrzymywanym oczekiwaniom rosnących cen ropy naftowej cena czarnego złota spadła w ciągu roku. Co prawda uważamy, że ze względu na kurczącą się nadwyżkę
podaży ropy naftowej rynek wkrótce osiągnie nowy poziom równowagi, co może znaleźć odzwierciedlenie w
naszej prognozie ceny ropy naftowej Brent w wysokości
50 dolarów amerykańskich za baryłkę na koniec roku.
Ale to jest także nowa prognoza 10 dolarów amerykańskich poniżej naszej poprzedniej prognozy rynkowej.
Różnica jest znaczna. Co prawda nowa prognoza cen
ropy naftowej prowadzi także do wzrostu cen sprzedaży,
ale w średniej skali rocznej nowa wartość może kształtować się w Niemczech i strefie euro dwie dziesiąte
poniżej naszej poprzedniej prognozy. Odpowiednio
dostosowaliśmy też naszą prognozę inflacji w 2016 r. dla
strefy euro (1,1%) i Niemiec (1,3%).
W Stanach Zjednoczonych skutek ten także przebija,
procentowo nawet mocniej ze względu na obowiązujące
w tym kraju, niskie stawki podatkowe dla surowców
energetycznych. Nasza nowa prognoza jest nawet o
cztery dziesiąte niższa niż poprzednia. Zakładamy więc
obecnie inflację w USA na poziomie 1,7%. Jednocześnie
wzrost cen w oparciu o sytuację wyjściową na początku i
na końcu nadchodzącego roku przebiera szczególnie
wyraźnie na sile. Od końca przyszłego roku ceny ropy
4 | STYCZEŃ 2016 R. | INWESTYCJE BANKU VALARTIS
naftowej mogą doprowadzić do wzrostu inflacji w USA
znacznie ponad próg 2%.
EWU. Inflacja (HICP rok do roku), stopa bazowa i
cena ropy naftowej
Niemcy. Inflacja (wskaźnik CPI rok do roku), stopa
bazowa i cena ropy naftowej
Stany Zjednoczone. Wskaźnik cen konsumpcyjnych
rok do roku
2.2. HISZPANIA. KONIEC SYSTEMU
DWUPARTYJNEGO
W dniu 20 grudnia odbywają się wybory parlamentarne
w Hiszpanii. Zgodnie z bieżącymi sondażami konserwatywna, rządząca Partia Ludowa (Partido Popular (PP))
powinna uzyskać niewiele ponad 30% głosów i wygrać
wybory. Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza
(Partido Socialista Obrero Español (PSOE)) i Partia
Obywatelska (Ciudadanos) zdobędą prawdopodobnie
nieco ponad 20%, lewicowa partia Podemos nie osiągnie natomiast zbliżonego wyniku. Żadnej z partii nie
uda się zdobyć samodzielnej większości, a realistycznych wariantów utworzenia koalicji jest właściwie trzy:
konserwatywno-liberalna koalicja Partii Ludowej i Partii
Obywatelskiej, lewicowo-liberalna koalicja z partią Podemos lub koalicja Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii
Robotniczej i Partii Obywatelskiej. Liberalna Partia Obywatelska może zająć po wyborach najważniejszą pozycję w negocjacjach między koalicjantami, ponieważ to
ona decyduje o tym, czy konserwatyści czy socjaliści
zdobędą większość. Trzeci wariant zakłada stworzenie
wielkiej koalicji, ale w takiej sytuacji Hiszpania wkroczyłaby na niezbadany dotąd teren.
Jeżeli powstanie rząd lewicowy, nie dojdzie jednak,
inaczej niż w Lizbonie, do żadnych prób zmiany obecnego kierunku polityki oszczędności. Szef Partii Obywatelskiej, Albert Rivera, zamierza pozostać przy dotychczasowych reformach zmierzających do ograniczenia zadłużenia państwa, a nawet je rozszerzyć. Jeśli chodzi
także o koalicję z konserwatywną Partią Ludową, Albert
Rivera ma własne oczekiwania. W kampanii wyborczej
Partia Obywatelska zobowiązała się mianowicie do tego,
że w żadnym wypadku nie będzie pomagać niepopularnemu szefowi Partii Ludowej i obecnemu premierowi,
Marianowi Rajoyowi, w objęciu urzędu na kolejną kadencję. Rajoyowi zarzuca się, że był uwikłany w aferę
korupcyjną swojej partii lub przynajmniej o niej wiedział.
Rajoy musiałby odejść, tak aby otworzyć wolną drogę.
tystycznym działaniom Katalonii, ponieważ partia Ciudadanos 2006 została utworzona jako przeciwwaga dla
katalońskich ruchów nacjonalistycznych.
Zbliżające się wybory parlamentarne mogą nie mieć
istotnego wpływu na wzrost notowań obligacji hiszpańskich, przy wzroście gospodarczym i wsparciu EBC
ryzyka polityczne są do przewidzenia. Wyraźne widełki
spreadów mogą zachęcać do podejmowania nowych
inwestycji.
Wyniki sondażu dla czterech największych partii w
Hiszpanii (w %)
Hiszpania. Udział w PKB (kwartał do kwartału, w %)
Oprocentowanie hiszpańskich i włoskich obligacji
Skandal i polityka oszczędności doprowadziły do tego,
że Partia Ludowa poległa w sondażach. Dzięki obecnemu wzrostowi gospodarczemu, który jest udziałem Hiszpanii, Partia Ludowa mogła ponownie przekonać do
siebie wyborców. Także obietnice wyborcze mogły przekonać obywateli do PP. Trzy tygodnie przed wyborami
Rajoy ogłosił, że w Partia Ludowa planuje obniżyć podatki w ciągu następnej kadencji parlamentu. Partia
Obywatelska zyskała natomiast znacząco dzięki separa-
INWESTYCJE BANKU VALARTIS | STYCZEŃ 2016 R. | 5
2.3. BRAZYLIA. RECESJA POGŁEBIA SIĘ.
AGENCJA FITCH COFA RATING
INWESTYCYJNY
Gospodarka brazylijska pogrąża się w recesji. W 3.
kwartale PKB skurczył się o 1,7% (kwartał do kwartału),
kontynuując spadek z poprzedniego kwartału na poziomie 2,1%. Z przerwami recesja trwa już od 2 lat i nie
widać perspektyw na szybką poprawę. Indeks aktywności gospodarczej dla przemysłu przetwórczego odnotował co prawda lekki wzrost w listopadzie, ale z 44,5 pkt
w dalszym ciągu kształtuje się wyraźnie poniżej progu
ekspansji gospodarczej 50 pkt. Koniunkturę gospodarczą w Brazylii hamują, podobnie jak wcześniej, niskie
ceny surowców. Podczas gdy perspektywy dla innych
państw Ameryki Południowej, Meksyku, Chile, Kolumbii,
rozjaśniają się, niebo nad największą gospodarką Ameryki Łacińskiej zachmurza się od dawna w konsekwencji
najcięższego kryzysu politycznego. W międzyczasie
zaciął się dotychczas najważniejszy silnik napędowy
koniunktury, tj. konsumpcja prywatna. W 2016 r. gospodarce brazylijskiej prawdopodobnie nie uda się wyjść z
recesji z tego właśnie powodu.
Nie musi być jednak tak źle. Klasa polityczna Brazylii
przechodzi obecnie lekcję, w jaki sposób kraj o dużym
potencjale na osiągnięcie stałego wzrostu PKB można z
powodzeniem doprowadzić nie tylko do recesji, ale go w
niej na dłużej pogrążyć. O reformach mających na celu
zwiększenie konkurencyjności kraju, konsolidację finansów publicznych w celu zabezpieczenia ratingu inwestycyjnego i skuteczną walkę z inflacją nie ma w zasadzie
więcej mowy. Na pierwszym planie dominuje obecnie
otwarta walka o władzę, a dawanie upustu osobistym
animozjom jest dla niektórych polityków ważniejsze niż
praca na rzecz dobrobytu państwa. Prezydent Brazylii,
Dilma Rousseff, broni się z powodu skandalu wokół
koncernu naftowego Petrobras przed postępowaniem o
pozbawienie urzędu, do którego dopuścił, według niej
niesłusznie, pozostający z nią w konflikcie Przewodniczący Izby Deputowanych, Eduardo Cunha. W przypadku prezydent Brazylii istnieje podejrzenie korupcji, ale ze
względu na przysługujący z urzędu immunitet nie może
zostać oskarżona. W parlamencie posłowie wyróżniają
się bardziej bijatykami niż konstruktywnym zarządzaniem kryzysowym. Kryzys polityczny działa jak trucizna
na zaufanie inwestorów, doprowadziła nie tylko do gospodarczo-politycznej blokady, ale ujawniła także skalę
korupcji, olbrzymie wątpliwości co do przewidywalności i
pewności prawnej. W konsekwencji agencja Fitch cofnę-
6 | STYCZEŃ 2016 R. | INWESTYCJE BANKU VALARTIS
ła Brazylii rating inwestycyjny – i to nie „tylko” w odniesieniu do zobowiązań wyrażonych w walutach obcych,
lecz także zadłużenia państwa w walucie lokalnej.
PKB (w %, kwartał do kwartału)
Rezerwy dewizowe (w mld dolarów amerykańskich)
Oba ratingi brzmią obecnie „BB+”, prognozy pozostają
„ujemne”. Ogólna utrata ratingów inwestycyjnych przyznanych przez wszystkie agencje może istotnie pogorszyć warunki finansowania przedsiębiorstw brazylijskich,
ponieważ ich ratingi nie mogą być znacząco wyższe niż
rating samego państwa. Rezerwy dewizowe w wysokości 350 mld dolarów amerykańskich stanowią nadal co
prawda uspokajające zabezpieczenie, ale nie należy
zbyt mocno na nich polegać. Rząd powinien w końcu
uznać, że po wszystkich skandalach, które miały miejsce
w ostatnim czasie, stracił zaufanie wyborców. Opozycja i
rząd powinny opracować spójną koncepcję, w jaki sposób zwalczać korupcję i poprawić warunki ramowe dla
nowych inwestorów. Powinna ona być przedmiotem
głosowania wyborców. Stanowiłoby to najlepsze rozwiązanie, aby wyjść z kryzysu, ale jak dotąd najwyraźniej
nie chce zająć się tym żadna ze stron.
3. SUROWCE
3.1. CENY ROPY NAFTOWEJ SPADAJĄ
PO POSIEDZENIU OPEC
Gwałtowne spadki po posiedzeniu krajów OPEC w dniu
4 grudnia pokazują, że niektórzy uczestnicy rynku liczyli
co najmniej na niewielki sygnały o współpracy. Takich
sygnałów jednak brakuje, a członkom kartelu nie udało
się uzgodnić oficjalnej wielkości wydobycia, która dotychczas wynosiła 30 milionów baryłek dziennie (mbpd).
„Nie możemy podać żadnej wartości w tej chwili”, powiedział sekretarz generalny OPEC, Abdalla Salem ElBadri. Oczekiwany w przyszłym roku powrót Iranu na
rynki, a także ponowne przyjęcie Indonezji do grona
członków kartelu i tak utrudniły określenie konkretnej
wielkości wydobycia. Początkowo zarówno agencja
Bloomberg, jak i Reuters, podały informację o uzgodnieniu wyższej kwoty wydobycia 31,5 mbpd, nie została ona
jednak następnie potwierdzona w oficjalnym komunikacie prasowym. Osiągnięte porozumienie przewiduje, że
w czerwcu 2016 r. odbędzie się kolejne posiedzenie, a
wydarzenia będą nadal z uwagą obserwowane. Wszyscy duzi eksporterzy w ramach i poza OPEC (państwa
Zatoki Perskiej, Rosja, Irak i wkrótce Iran) liczą tymczasem na siły rynkowe. Ograniczone ze względu na niskie
ceny plany inwestycyjne powinny stopniowo prowadzić
do ograniczania wydobycia i przyczynić się do osiągnięcia równowagi na rynku.
Błędne oczekiwania w przededniu posiedzenia
Dużym zaskoczeniem dla nas bezpośrednio po posiedzeniu było podtrzymywanie oczekiwań jeszcze sprzed
posiedzenia przez niektórych uczestników rynku, którzy
chcieli przypisywać większe znaczenie wylansowanym
balonom testowym. I tak na przykład gotowość Saudyjczyków do współpracy z pozostałymi państwami wydobywającymi ropę naftową (żadna nowość) i pożądana
obniżka wielkości wydobycia do 29 mbpd. Takie bańki
mydlane rozpłynęły się w powietrzu, co zaskakująco
zwiększyło presję na cenę dla poziomów odniesienia dla
ropy naftowej. Na 168. posiedzeniu OPEC jeszcze jedno
stało się jasne. Saudyjczycy doprowadzą to do końca, a
presja na ewentualnie współpracujące kraje nie jest
wystarczająco duża.
Cena ropy naftowej Brent i cena ropy naftowej WTI
(w dolarach amerykańskich za baryłkę)
Produkcja ropy naftowej OPEC i wielkość wydobycia
(w mbpd)
Wydobycie ropy naftowej w Iraku i Iranie (w tys.
baryłek dziennie)
INWESTYCJE BANKU VALARTIS | STYCZEŃ 2016 R. | 7
Strategia stopniowo ujawnia swoje działanie
Strategia Saudyjczyków, aby wywrzeć presję na takich
producentów ropy naftowej, jak Stany Zjednoczone,
stopniowo ujawnia swoje działanie. Takie stanowisko
przyjęła także Międzynarodowa Agencja Energetyczna
(MAE) w bieżącym sprawozdaniu grudniowym. „Istnieją
dane potwierdzające, że strategia promowana przez
Saudyjczyków zaczyna działać”. Do tej pory straty amerykańskich przedsiębiorstw zajmujących się szczelinowaniem utrzymywały się jeszcze w pewnych granicach,
jak pokazały ponownie tygodniowe dane opublikowane
przez Urząd Informacji Energetycznej USA (EIA). Produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonym, ostatnio
9,17 mbpd, utrzymuje się na wysokim poziomie. Także
dane o stanach magazynowych nie przyniosły odprężenia. W poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w
skali całego kraju były wyższe o 4,8 mb i tym samym
osiągnęły przy 490,7 mb rekordowy stan z kwietnia tego
roku (490,9 mb). Mimo silnego wzrostu stanów magazynowych ujemny wpływ na ceny ropy naftowej Brent i WTI
był ograniczony.
Kiedy równowaga będzie w zasięgu?
Jeszcze trochę czas upłynie, zanim wyrówna się saldo
między globalną podażą a globalnym popytem. Zasadniczo zakładamy, że nadwyżka podaży na rynkach ropy
naftowej będzie utrzymywać się przez długi czas w ciągu
2016 r. przy ostrożnych prognozach popytu i optymistycznych oczekiwaniach co do podaży wśród krajów
spoza OPEC. Najważniejsze zmienne, które w dalszym
ciągu należy bacznie obserwować, to: podaż w krajach
poza OPEC, w tym USA, eksport ropy naftowej z Iranu
po prawdopodobnym zniesieniu sankcji, produkcja i
strategia OPEC, produkcja ropy naftowej w Libii i popyt
na świecie. Chociaż rynek także w 2016 r. może w dalszym ciągu determinować podaż, popyt stale skrywa w
sobie potencjał do zaskakiwania – także pozytywnie, jak
to miało miejsce w 2015 r.
Short coverage przed drzwiami? Prognozy obniżone!
Wobec niższych cen cykle gospodarcze po stronie podaży mogą oddziaływać z większą siłą. Jak tylko równowaga na rynku będzie w zasięgu, nowy producent USA
może jednak wyhamować potencjalne większe wzrosty
cen (które może wzmacniać także short coverage) –
projekty wydobycia oleju łupkowego mogą szybko zostać wprowadzone w życie, a wydobycie w Stanach
Zjednoczonych ponownie wzrosnąć. Potencjał do rozluźnienia cen ropy pozostaje z tego względu ograniczo-
8 | STYCZEŃ 2016 R. | INWESTYCJE BANKU VALARTIS
ny, a niskie ceny paliwa i oleju opałowego mogą jeszcze
przez pewien czas pozostać bez zmian. Wobec powyższego korygujemy nasze prognozy cen do 45 dolarów
amerykańskich w połowie 2016 r. i 50 dolarów amerykańskich za baryłkę na koniec 2016 r.
Zapasy i produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych
Nadwyżka podaży ropy naftowej nad popytem na
świecie (w mbpd)
Środki pieniężne zarządzane przez CFTC, pozycje
krótkie (w tys. kontraktów)
3.2. PLATYNA NAJTAŃSZA OD SIEDMIU
LAT
Także w poprzednich miesiącach cena platyny kontynuowała swój rajd w dół, którego początki sięgają 2011
r. W miesiącach letnich ceny metalu znajdowały się
przede wszystkim pod presją obaw o załamującą się w
szybkim tempie koniunkturę gospodarczą w Chinach.
Chińska Republika Ludowa ma nie tylko decydujący
wpływ na nastroje gospodarcze na rynkach światowych,
ale jest także zdecydowanie największym rynkiem zbytu
biżuterii wykonanej z platyny. Przypada na niego ok.
22% światowego popytu na platynę w wysokości ok. 250
ton rocznie. Notowania w dalszym ciąga obciąża skandal związany z manipulowaniem emisjami zanieczyszczeń samochodów z silnikiem diesla przez koncern
Volkswagen. Producenci samochodów generują ok. 42%
popytu na platynę, która jest wykorzystywana głównie do
produkcji katalizatorów zanieczyszczeń w silnikach diesla.
Platyna tańsza niż złoto
Utrzymujący się tren spadkowy skutkował spadkiem
ceny platyny poniżej ceny złota od początku 2015 r. i
ustaleniem się jej ceny transakcyjnej z 20% dyskontem
w stosunku do ceny złota. Takiej sytuacji nie było jeszcze od 25 lat. Dotychczas stosunek cen platyny i złota
był równy 1 i był postrzegany jako pewnego rodzaju
dolna wartość graniczna, za czym przemawia co najmniej historia silnego niedowartościowania platyny. W
latach 1999-2008 platyna była okresowo nawet dwa razy
droższa niż złoto.
Deprecjacja waluty zmniejsza presję na kopalnie
Z ekonomicznego punktu widzenia koszty wydobycia
platyny z pewnymi ograniczeniami mogą być także postrzegane jako pewnego rodzaju dolna wartość graniczna jej ceny. Przedsiębiorstwa zarządzające kopalniami
cierpią obecnie nie tylko z powodu spadających dochodów ze sprzedaży tego metalu szlachetnego, ale jednocześnie rosnących kosztów. W Afryce Południowej,
gdzie koncentruje się 70% światowego wydobycia platyny, związki zawodowe kopalń przeforsowały w ostatnich
latach istotne podwyżki wynagrodzeń, a państwowy
producent energii elektrycznej Eskom Holdings podnosił
ceny pracy przez kilka lat z rzędu każdorazowo o 25%.
Ceny platyny w dolarach amerykańskich i euro
za uncję jubilerską od stycznia 2014 r.
Stosunek platyny do złota od 2005 r.
Cena platyny w dolarach amerykańskich i radach południowoafrykańskich, indeks na dzień
01.01.2000 r. = 100
INWESTYCJE BANKU VALARTIS | STYCZEŃ 2016 R. | 9
Koncerny górnicze zyskały jednak znacząco na deprecjacji południowoafrykańskiego randa przede wszystkim
od 2011 r. Z punktu widzenia przedsiębiorstw wydobywczych cena platyny dzięki temu rosła mimo spadającego
kursu dolara amerykańskiego względem lokalnej waluty,
a właściwie tracił on wolniej i doprowadził w te sposób
do rozluźnienia.
Ograniczenie wydobycia prawdopodobnie w 2016 r.
Fakt, że kurs randa południowoafrykańskiego odgrywa
najważniejszą rolę, potwierdza także analiza danych
finansowych przedsiębiorstw. Ze względu na trwającą
deprecjację waluty przychody ze sprzedaży na wydobytą
uncję jubilerską platyny lidera rynkowego Anglo American Platinum od 2006 r. w zasadzie nigdy nie spadły
poniżej kosztów sprzedaży. Biorąc pod uwagę najnowsze opublikowane dane, próg straty w przypadku Anglo
może być równy ok. 850 dolarów amerykańskich na
uncję platyny, przy czym wartość ściśle uzależniona jest
do zmiany cen produktów ubocznych, jak pallad, rod i
nikiel. Ze względu na rozpaczliwą sytuację planowane
lub przymusowe ograniczanie wydobycia staje się coraz
bardziej prawdopodobne. Uczestnicy rynku kapitałowego
w każdym razie spisali inwestycje w przedsiębiorstwa
górnicze na straty. Kurs akcji grupy Anglo spadł od początku 2015 r. o 60%, a kurs spółki Impala o 71%. Spółka Lonmin odnotowała spadek cen akcji o 97%, które
pozostają na giełdzie już tylko jako „akcje groszowe”. W
świetle nietrwałych działań finansowych rządu w Pretorii
należy liczyć się jednak z dalszą deprecjacją randa,
która jest na rękę przedsiębiorstwom.
Część inwestorów w ETCs pożegnała się
Przede wszystkim we wrześniu i październiku część
inwestorów rezygnowała z inwestycji w ETCs dla platyny. Całkowite zapasy spadły o ponad 13 ton, tj. o ponad
15%. Wyprzedaż ta z pewnością przyczyniła się do
spadku cen. Obecnie nie widać jednak żadnej presji na
wyprzedaż ETCs. Wręcz przeciwnie, pozycja długa netto
money managers na amerykańskiej giełdzie terminowej
przy 5.800 kontraktach utrzymuje się w dalszym ciągu w
zakresie najniższego poziomu w skali kilku lat. Przeciętnie w latach 2014-2015 odnotowano 20.200 kontraktów
w długiej pozycji netto.
10 | STYCZEŃ 2016 R. | INWESTYCJE BANKU VALARTIS
Koszty sprzedaży i przychody ze sprzedaży
Anglo American Platinum na sprzedaną uncję
jubilerską platyny w randach południowoafrykańskich (ZAR) od początku 2006 r.
Stan papierów ETCs dla platyny w tonach (oś
lewa) i cena platyny w dolarach amerykańskich
(oś prawa) od początku 2013 r.
Wnioski
Platyna jest obecnie szczególnie tania. Taka ocena jest
uzasadniona zarówno w porównaniu do historycznych
zmian cen tego metalu szlachetnego, jak i w stosunku
do złota i sytuacji kosztowej przedsiębiorstw. Z drugiej
strony można zidentyfikować obecnie także ważkie
czynniki stanowiące o niższym popycie w przyszłości ze
względu na słabnący wzrost gospodarczy w Chinach i
straty wizerunkowe w przypadku silników diesla. Patrząc
całościowo, jesteśmy jednak zdania, że cena platyny
powinna odbić się od dna w najbliższych miesiącach.
Nie oczekujemy żadnego „twardego lądowania” gospodarki chińskich, a w przypadku silników diesla skandal
wokół Volkswagena i dyskusja o poziomie pyłu może
doprowadzić nawet w przyszłości do wzrostu popytu na
platynę. Abstrahując od tego, niskie ceny ropy naftowej
zwiększają popyt na samochody typu SUV z silnikiem
diesla i podobne pojazdy z dużą pojemnością skokową
silnika i odpowiednio wysokim zapotrzebowaniem na
platynę. Do wzrostu cen mogą się też prawdopodobnie
przyczynić zmiany po stronie podaży.
TRADITIONAL ASSET MANAGEMENT
INTEREST INCOME
STRATEGY
Asset
3.2. allocation
PLATYNA
100% bonds
LAT
AUD
1.90%
BRL 2.85%
GBP 2.85%
The fund is invested exclusively in fixed-interest
bearing instruments with a very broad diversification.
Money
Market
5.00%
GBP 11.88%
NAJTAŃSZA OD SIEDMIU
USD 2.85%
DKK 2.85%
SEK 3.32%
Bandwidths
Także wmarket
poprzednich
Money
0-20% miesiącach cena platyny kontynuowała80-100%
swój rajd w dół, którego początki sięgają 2011
Bonds
EUR 66.50%
r.
W
miesiącach
letnich ceny metalu znajdowały
się
Equities 0%
przede wszystkim pod presją obaw o załamującą się w
szybkim tempie koniunkturę gospodarczą
w Chinach.
Equ.
Emerging Money
INCOME
Market
Chińska Republika Ludowa ma
nie
tylko
decydujący
Equ. N. Markets 3.75%
STRATEGY
America 4.74%
wpływ na nastroje gospodarcze
na
rynkach
światowych,
9.03%
Equ. rest
Asset
Allocation
ale jest
także zdecydowanie
największym rynkiem zbytu
of Europe
3.21%
80%
bondswykonanej z platyny.
biżuterii
Przypada na niego ok.
Equ. Euro
Countries
20%
equities
22% światowego popytu 6.77%
na platynę w wysokości ok. 250
ton rocznie. Notowania w dalszym ciąga obciąża skanBandwidths
dal związany z manipulowaniem emisjami zanieczyszFC-Bonds
Money
market 0-20%z silnikiem
czeń samochodów
diesla przez koncern
21.75%
Bonds
60-80%
Volkswagen. Producenci samochodów generują ok. 42%
Equities 15-25%
EUR-Bonds głównie do
popytu na platynę, która jest wykorzystywana
50.75%
produkcji katalizatorów zanieczyszczeń
w silnikach dieEqu.
Emerging
sla.
BALANCED
Markets Money
STRATEGY
6.17%
Equ. Japan
3.33
Market
2.50%
Capital appreciation as of 30.11.2015
since 01.01.2015
since 30.11.2014
since 5 years p.a.
0.67%
1.27%
1.35%
Ceny
platyny
w dolarach amerykańskich i euro
Key
figures
since 01.01.2003
za uncję
od stycznia
2014 r.
Overall
return jubilerską32.05%
Sharpe ratio
0.23
Standarddeviation
2.62% Correlation
0.81
Source: Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG
Our primary objective is to preserve the
capital and generate a regular income.
Capital appreciation as of 30.11.2015
since 01.01.2015
since 30.11.2014
since 5 years p.a.
3.42%
3.80%
2.96%
Key figures since 01.01.2003
Overall return
Standarddeviation
52.22% Sharpe ratio
3.97% Correlation
0.43
0.81
Source: Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG
Stosunek platyny do złota od 2005 r.
The aim of this strategy is to generate a regular income
and achieve capital appreciation through price gains.
Platyna
tańsza niż złoto
Capital appreciation as of 30.11.2015
Asset
Allocation
Equ. N.
Utrzymujący
się tren spadkowy
skutkował spadkiem
America
since 01.01.2015
6.39%
60% bonds
18.05%
ceny
platyny poniżej ceny złota od początku 2015 r. i
since 30.11.2014
6.71%
40%
equities
EUR-Bonds since 5 years p.a.
4.63%
ustaleniem się jej ceny transakcyjnej z 20% dyskontem
35.00%
w
stosunku
do
ceny
złota.
Takiej
sytuacji
nie
było
jeszKey figures since 01.01.2003
Bandwidths
Equ. rest
of Europe
cze od 25
lat. Dotychczas
Overall return
72.04% Sharpe ratio
0.41
Money
market
0-20% 6.41% stosunek cen platyny i złota
był równy
1 i był postrzegany jako pewnego rodzaju
Bonds
40-60%
Standarddeviation
6.55% Correlation
0.88
Equ. Euro
Source: Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG
dolna wartość
czym przemawia co najEquities
30-50%graniczna, za
Countries
FC-Bonds
13.54%
15.00%platyny. W
mniej historia silnego niedowartościowania
Equ.
latach 1999-2008 platyna była okresowo
nawet
dwa razy
Money
Emerging
The focus of the ”growth“ strategy is on
GROWTH
Market
Markets
2.50%
droższa
niż
złoto.
8.77%
Cenaappreciation
platyny through
w dolarach
amerykańskich i racapital
price gains.
STRATEGY
Equ. Japan
4.73%
Asset Allocation
EUR-Bonds
Deprecjacja
waluty zmniejsza presję na kopalnie 21.00%
40%
bonds
Z ekonomicznego
punktu
widzenia koszty wydobycia
Equ. N.
60%
equities
America
platyny z pewnymi ograniczeniami
mogą być także po25.65%
strzegane jako pewnego rodzaju dolna wartość graniczFC-Bonds
Bandwidths
9.00%
na jej ceny.
Przedsiębiorstwa
zarządzające kopalniami
Money
market
0-20%
cierpią
obecnie
nie
tylko
z
powodu
spadających
dochoBonds 20-40%
Equ.ale
Euro jednodów ze sprzedaży
szlachetnego,
rest
Equities
50-70% tego metaluEqu.
Countries
of Europe
19.24
cześnie rosnących kosztów. 9.11%
W Afryce Południowej,
gdzie koncentruje się 70% światowego wydobycia platyCAPITAL GAIN
Equ.
Money w ostatnich
ny, związki zawodowe kopalń przeforsowały
Emerging
STRATEGY
Market
Markets
1.25%
latach istotne podwyżki wynagrodzeń,
a państwowy
12.85%
Asset
Allocation
producent
energii elektrycznej
Equ. Eskom Holdings podnosił
Japan
100%
Equ. Euro
cenyequities
pracy przez kilka lat z6.91%
rzędu każdorazowo o 25%.
Bandwidths
Money market 0-20%
Bonds 0%
Equities 80-100%
Countries
28.14%
Equ. N.
America
37.53
dach południowoafrykańskich, indeks na dzień
01.01.2000 r. = 100 8.88%
since 01.01.2015
Capital appreciation as of 30.11.2015
since 30.11.2014
since 5 years p.a.
9.11%
6.09%
Key figures since 01.01.2003
Overall return
Standarddeviation
89.50% Sharpe ratio
9.00% Correlation
0.39
0.91
Source: Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG
The aim of the ”capital gain“ investment strategy is to
achieve high capital appreciation over the
longer term through price gains.
Capital appreciation as of 30.11.2015
since 01.01.2015
since 30.11.2014
since 5 years p.a.
13.96%
14.01%
8.92%
Key figures since 01.01.2003
Equ. rest
of Europe
13.32%
Overall return
Standarddeviation
121.83% Sharpe ratio
14.58% Correlation
0.33
0.93
Source: Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG
INWESTYCJE BANKU VALARTIS | STYCZEŃ 2016 R. | 11
9
MARKET MONITOR
Indices at a górnicze
glace
Koncerny
zyskały jednak znacząco na depreClose
YTD
Ret. 1m Ret. 3m
cjacji
południowoafrykańskiego
randa
przede
wszystkim
EURO STOXX 50 PRICE EUR
3'267.52
3.85%
-6.81%
5.38%
od
2011
r.
Z
punktu
widzenia
przedsiębiorstw
wydobywMSCI Daily TR Net Europe EUR
191.41
8.22%
-5.28%
5.31%
DAX INDEX
10'743.01
-5.62%
11.21%
czych
cena platyny dzięki temu
rosła 9.56%
mimo spadającego
SWISS MARKET INDEX
8'818.09
-1.84%
-1.95%
3.58%
kursu
amerykańskiego
względem
S&P 500 dolara
INDEX
2'043.94
-0.73%lokalnej
-1.75% waluty,
6.45%
INDEX (TOKYO)
9.93%
9.65%
aTOPIX
właściwie
tracił on wolniej1'547.30
i doprowadził
w-2.09%
te sposób
NIKKEI 225
19'033.71
9.07%
-3.61%
9.46%
do
rozluźnienia.
MSCI Daily TR Net AC AP ex J. USD
351.78
-9.37%
0.30%
5.16%
MSCI Daily TR Net World USD
MSCI Daily TR Net EM Eastern Europe
as at 31/12/2015
3-month interest
Koszty sprzedaży
i przychody
ze rates
sprzedaży
Ret. 1y Ret. 2y Ret. 3y
Spot -6m
-12m Dez 14
Anglo
American
Platinum
na
sprzedaną
uncję
-4.58%
3.85%
5.10%
23.96%
CHF
-0.7560 -0.7890 -0.0630 -0.0630
jubilerską
platyny
w
randach
południowoafry-4.01%
8.22%
15.63%
38.55%
EUR
-0.1279 -0.0121
0.0586
0.0579
-1.85%
9.56%
12.47%
41.13%
USD
0.6127
kańskich
(ZAR)
od początku
2006
r. 0.2832 0.2556 0.2552
Ret. 6m
0.42%
-1.84%
7.50%
29.25%
GBP
0.5904
0.5785
0.5640
-0.93%
-0.73%
10.58%
43.31%
JPY
0.0829
0.0993
0.1121
0.1121
-5.10%
9.93%
18.81%
79.96%
AUD
1.9750
1.9540
2.4560
2.4580
-5.94%
9.07%
16.83%
83.10%
CNY
2.4400
2.6600
3.7500
3.7046
-12.33%
-9.37%
-6.81%
-3.64%
4'505.24
-0.87%
-1.76%
5.50%
-3.41%
-0.87%
4.02%
31.77%
279.67
-4.69%
-7.31%
-6.05%
-18.32%
-4.69%
-40.51%
-40.09%
Yield 10-year treasuries
Spot -6m
-12m
0.5621
Dez 14
Ograniczenie
wydobycia prawdopodobnie
w 2016 0.66%
r.
MSCI Daily TR EM USD
341.62
-14.92%
-2.23%
-17.36%
-14.92%
-16.78%
-18.94%
CHF
-0.0620
0.1290
0.3190
0.3190
STOXX Europe
Small 200
Price EUR
261.60
13.31%
-3.13%
6.98%
-1.67%
13.31%
16.38%
44.16%
EUR
0.6290
0.7640
0.5410
0.5400
Fakt,
że kurs
randa
południowoafrykańskiego
odgrywa
Rogers Int. Comm. Agriculture Index TI
824.00
-14.58%
-0.24%
-1.80%
-13.81%
-14.58%
-20.49%
-29.34%
USD
2.2712
2.3549
2.1730
2.1889
najważniejszą
rolę,
potwierdza
także
analiza
danych
Rogers Int. Comm Energy Index TR
290.07
-40.55%
-12.78%
-22.77%
-41.35%
-40.55%
-65.90%
-63.45%
GBP
1.9600
2.0240
1.7560
1.7900
Rogers Int. Comm Metals
Index TR
1'596.20
-18.55%
2.03%
-4.85%
-12.22%
-18.55%
-25.67%
-38.01%
JPY
0.2650
0.4650
0.3290
0.3290
finansowych
przedsiębiorstw.
Ze względu
na
trwającą
GOLD SPOT $/OZ
-10.41%
-0.34%
-4.84%
-9.49%
-10.41%
-11.70%
-36.66%
2.8800w 3.0100
2.7390 (oś
2.7570
Stan papierów
ETCs
dla AUD
platyny
tonach
deprecjację
waluty przychody1'061.10
ze
sprzedaży
na
wydobytą
WTI Crude Oil Future Dez15
37.04
-38.76%
-13.78%
-20.79%
-39.57%
-38.76%
-56.61%
-58.38%
CNY
2.8600
3.6200
3.6500
3.6500
lewa) i cena platyny w dolarach amerykańskich
uncję jubilerską platyny lidera rynkowego Anglo Ameri(oś prawa) od początku 2013 r.
can
Platinum od 2006 r. w zasadzie nigdy nie spadły
Currencies
as at 31/12/2015
Real GDP in % (1 year)
poniżej kosztów sprzedaży.
Biorąc
pod uwagę
Close
YTD
Ret. 1m najnowRet. 3m Ret. 6m Ret. 1y Ret. 2y Ret. 3y
Spot Q3 15 Q2 15 Q1 15
EUR-USD
2.81%
-2.82%
-2.56%
-10.22%
-20.96%
-17.67%
CH
0.60
0.60
1.20
1.10
sze
opublikowane dane, próg1.0862
straty -10.64%
w przypadku
Anglo
EUR-CAD
1.5034
6.51%
6.50%
1.03%
7.95%
6.92%
2.97%
14.81%
GER
1.70
1.70
1.60
1.10
może
być
równy
ok.
850
dolarów
amerykańskich
na
EUR-AUD
1.4915
0.40%
2.03%
-6.35%
3.14%
0.78%
-3.22%
17.51%
SPA
3.40
3.40
3.20
2.70
EUR-CHF
1.0882
-9.49%
0.11%
0.03%
4.45%
-9.54%
-11.34%
-9.90%
ITA
0.80
0.80
0.60
0.10
uncję
platyny, przy czym wartość
ściśle
uzależniona
jest
EUR-GBP
0.7370
-5.66%
5.02%
-0.24%
3.86%
-5.09%
-11.23%
-9.22%
EU
1.91
1.91
1.90
1.69
do
zmiany
cen
produktów
ubocznych,
jak
pallad,
rod
i
EUR-JPY
130.6400
-10.06%
0.45%
-2.50%
-4.32%
-9.81%
-9.74%
14.14%
USA
2.10
2.10
2.70
2.90
USD-CHF Ze względu na rozpaczliwą
1.0021
1.33%
-2.61%
2.96%
7.12%
0.78%
12.23%
9.47%
GBP
2.10
2.10
2.30
2.50
nikiel.
sytuację
planowane
AUD-CHF
0.7298
-9.81%
-1.87%
6.87%
1.22%
-10.18%
-8.32%
-23.30%
JAP
1.60
1.60
0.70
-1.10
lub
przymusowe
ograniczanie
wydobycia
staje
się
coraz
GBP-CHF
1.4722
-4.34%
-4.97%
0.00%
0.17%
-4.93%
-0.41%
-1.02%
AUS
2.50
2.50
1.90
2.10
JPY-CHF
0.8337
0.72%
-0.25%
2.69%
9.18%
0.35%
-1.69%
-21.00%
CN
6.90
6.90
7.00
7.00
bardziej
prawdopodobne. Uczestnicy
rynku
kapitałowego
w każdym razie spisali inwestycje w przedsiębiorstwa
Wnioski
DAX Index
SMI Index
SPX Index
Index spadłDAX
SMI
Index
SPXobecnie
Index
NKY
Index
Inflation
in %Taka
(End of)
górnicze
na straty.
Kurs akcji
grupy NKY
Anglo
odIndex
poPlatyna
jest
szczególnie
tania.
ocena jest
Spot Q3 15 Q2 15 Q1 15
30%
czątku
2015 r. o 60%, a kurs spółki Impala o 80%
71%. Spółuzasadniona zarówno w porównaniu
do
historycznych
CH
-1.40
-1.40
-1.00
-0.90
GER
0.00
0.30
0.30
ka20%Lonmin odnotowała spadek cen akcji o 97%,
które
zmian cen tego metalu szlachetnego,
jak i 0.00
w stosunku
40%
EU
-0.10
-0.10
0.10
-0.10
10%
pozostają
na giełdzie już tylko jako „akcje groszowe”. W
do złota i sytuacji kosztowej przedsiębiorstw.
Z
drugiej
USA
0.00
0.00
0.10
-0.10
0%
-0.10
-0.10
0.00
0.00
świetle nietrwałych działań finansowych rządu0%w Pretorii
strony można zidentyfikowaćGBPobecnie
także
ważkie
-10%
-0.10
-0.10
0.30
2.30
należy liczyć się jednak z dalszą deprecjacją randa,
czynniki stanowiące o niższymJAP
popycie
w
przyszłości
ze
AUS
1.50
1.50
1.50
1.30
-40%
-20%
która
jest na rękę przedsiębiorstwom.
względu na 03.07.2013
słabnący wzrost CN
gospodarczy
w Chinach
i1.40
1.60
1.60
1.40
03.01.2011
03.04.2012
02.01.2015
02.06.2015
02.11.2015
straty wizerunkowe w przypadku silników diesla. Patrząc
Część
inwestorów w ETCs pożegnała się EUR/USD
(Endplatyny
of)
całościowo, jesteśmy jednak Unemployment
zdania, że rate
cena
EUR/CHF
Spot Q3 15 Q2 15 Q1 15
1.3
1.5
Przede
wszystkim we wrześniu i październiku
część
powinna odbić się od dna wCHnajbliższych
miesiącach.
3.33
3.33
3.30
3.20
inwestorów
rezygnowała z inwestycji w ETCs1.4dla platy1.2
Nie oczekujemy żadnego „twardego
lądowania”
gospoGER
6.40
6.40
6.40
6.50
EU
9.80
9.20
9.42
9.59
ny.1.1Całkowite zapasy spadły o ponad 13 ton, 1.3
tj. o ponad
darki chińskich, a w przypadku
silników
diesla
skandal
USA
5.17
5.17
5.40
5.57
1.2 się do
15%. Wyprzedaż ta z pewnością przyczyniła
wokół Volkswagena i dyskusja
pyłu 5.57
może5.60
GBP o poziomie
5.57
5.40
1
1.1
JAP do 3.37
3.37popytu
3.33 na3.50
spadku cen. Obecnie nie widać jednak żadnej
presji na
doprowadzić nawet w przyszłości
wzrostu
AUS
6.27
6.23
6.03
6.23
0.9
1
wyprzedaż
ETCs.
Wręcz
przeciwnie,
pozycja
długa
netto
platynę.
Abstrahując
od
tego,
niskie
ceny
ropy
naftowej
CN
4.05
4.05
4.04
4.05
02.01.2012
02.01.2013
02.01.2014
02.01.2015
02.01.2012
02.01.2013
02.01.2014
02.01.2015
money managers na amerykańskiej giełdzie terminowej
zwiększają popyt na samochody typu SUV z silnikiem
przy 5.800 kontraktach utrzymuje się w dalszym ciągu w
diesla i podobne pojazdy z dużą pojemnością skokową
zakresie najniższego poziomu w skali kilku lat. Przeciętsilnika i odpowiednio wysokim zapotrzebowaniem na
nie w latach 2014-2015 odnotowano 20.200 kontraktów
platynę. Do wzrostu cen mogą się też prawdopodobnie
w długiej pozycji netto.
przyczynić zmiany po stronie podaży.
Disclaimer: This publication is for your information only and does not represent an offer, solicitation of an offer, public advertisement or recommendation to buy or sell any investment
or other specific product. Its content has been prepared by our staff and is based on sources of information we consider to be reliable. However, we cannot provide any undertaking or
guarantee as to it being correct, complete and up to date. The circumstances and principles to which the information contained in this publication relates may change at any time. Once
published, therefore, information shall not be understood as implying that no change has taken place since its publication or that it is still up to date. The information in this publication
does not constitute an aid for decision-making in relation to financial, legal, tax or other consulting matters, nor should any investment or other decisions be made on the basis of this
information alone. It is recommended that advice be obtained from a qualified expert. Investors should be aware that the value of investments could fall as well as rise. Positive performance in the past is therefore no guarantee of positive performance in the future. Moreover, investments in foreign currencies are subject to foreign exchange fluctuations. We disclaim
without qualification all liability for any loss or damage of any kind, whether direct, indirect or consequential, which may be incurred through the use of this publication. This publication is
not intended for persons subject to legislation that prohibits its distribution or makes its distribution contingent upon an approval. Any person coming into possession of this publication
shall therefore be obliged to find out about any restrictions that may apply and to comply with them. It is at the discretion of the persons entrusted with compiling this report, within the
context of internal guidelines, to buy, hold and sell the security mentioned herein.
10 | STYCZEŃ 2016 R. | INWESTYCJE BANKU VALARTIS
12
Valartis Bank (Liechtenstein) AG
LIECHTENSTEIN
Valartis Bank (Liechtenstein) AG
Schaaner Strasse 27
FL-9487 Gamprin-Bendern
Księstwo Liechtenstein
Tel.
+423 265 56 56
Faks
+423 265 56 99
[email protected]
WIEDEŃ
Valartis Bank (Austria) AG
Rathausstrasse 20
A-1010 Wien (Wiedeń)
Austria
Tel.
+43 57789
Faks
+43 57789 200
[email protected]
ZURYCH
Valartis Advisory Services SA
St. Annagasse 18
CH-8001 Zurych
Szwajcaria
Tel.
+41 43 336 81 11
Faks
+41 43 336 81 00
GENEWA
Valartis Advisory Services SA
2–4 place du Molard
CH-1211 Genewa 3
Szwajcaria
Tel.
+41 22 716 10 00
Faks
+41 22 716 10 01
Valartis Group AG
Blegistrasse 11a
CH-6340 Baar ZG
Tel.
+41 41 760 70 20
Faks
+41 41 760 70 19
www.valartisgroup.ch
www.valartisbank.com
www.valartisbank.com
ABLASSER Sandra, Account Opening
ALLES Irina, International Sales
AYAZ Ercan, International Sales
BADER Peter, Institutional Clients
BÁNFI Dóra, International Sales
BAYER Eva-Maria, Internal Audit
BOUKAL Robert, Private Clients - Slovakia & Czech Republic
CIL Sena, Payment Transactions
DELAVIER Matthias, International Sales
DRESCHER Marc, Loans
DÜSEL Rahel, Institutional Clients
EMER Metin, International Sales
EMERING Carole, Payment Transactions
FEDERSPIEL Markus, Institutional Clients
FEIX Alexander, Private Clients - Slovakia & Czech Republic
FLEISCH Katharina, Institutional Clients
FOLTA Barbara, Institutional Clients
FORSTER Philipp, Trading
FRICK Joel Jan, Trading
FRITZ Mechtild, Payment Transactions
FRITZ Lisa-Marie, Account Opening
FUSSENEGGER Julia, Account Opening
GANAHL Barbara, Reception
GAO Yun, International Sales
GASSER Michele, Assistant to the Board
GÖTZE Martin, Institutional Clients
GRABHER Katharina, Marketing
GSTACH Günter, Loans
GULUA Beniamin, Institutional Clients
HAID Carmen, Institutional Clients
HAJDOVA Marketa, International Sales
HETZENECKER Fritz, Private Clients - Middle & Western Europe
HIDASI Beata, International Sales
HUBER Rolf, IT
INSAM Andreas, Managing Board
JAUG Sanja, Private Clients - Central Europe
KAUFMANN Nadja, Assistant to the Board
KAYAR Canan, International Sales
KLEINGÜNTHER Julia, Institutional Clients
KOCAHAN Azime, International Sales
KÖHLER Olaf, Custodian Investment Funds
KÜNG Christoph, Asset Management
LACKINGER Gerhard, Managing Board
LAIOS Nora, Institutional Clients
LOOSE Holger, International Sales
LUDESCHER Anzhelika, International Sales
LUDESCHER Thomas, Trading
LUO Fang, International Sales
MARCIELLO Pasquale, Asset Management
MARTE Julia, Accounting & Controlling
MARTIN Gabriele, Compliance, Legal & Tax
MEIER Paulina, Reception
MELAY Ivan, International Sales
MOSTEPAN Matylda, International Sales
MOXON Chester, IT
MUNGAN Ümmühan, International Sales
MUSTER Markus, IT
NÄF Christian, IT
OGORODNICIUK Aliona, Institutional Clients
OHNEBERG Claudia, Custodian Investment Funds
OUSCHAN Isabel, Institutional Clients
PAPIRTYTE Agne, Institutional Clients
PÖSCHL Markus, Compliance, Legal & Tax
RATZ Stefan, Institutional Clients
REICHART Norbert, Private Clients - Central Europe
RHOMBERG Manuela, Reception
RINDERER Alexander, Institutional Clients
ROSENBOOM Tatjana, International Sales
SPALT Tobias, Private Clients - Central Europe
STIER Stefan, Compliance, Legal & Tax
SVARTSEVICH Laura, International Sales
THALER Ramona, Payment Transactions
THÖNY Isabella, Compliance, Legal & Tax
THURNER Stefanie, Compliance, Legal & Tax
TSCHABRUN Lukas, Compliance, Legal & Tax
TURKIC Nermina, Private Clients - Central Europe
UNTERKIRCHER Markus, IT
USEINI Serif, Settlement
VEDUNOVA Julia, International Sales
VOLGGER Andreas, Settlement
VUSER Darko, Private Clients - Central Europe
WELTE Markus, IT
WERLE Bettina, Account Opening
WOHLWEND Marion, Institutional Clients
ZAJAC Peter, Institutional Clients
ZANINI Silvia, Private Clients - Middle & Western Europe
ZIMMERMANN Desiree, Compliance, Legal & Tax
www.valartisbank.li
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza publikacja oparta jest na ogólnie dostępnych źródłach, których nie mogliśmy zweryfikować, lecz które uważamy
za wiarygodne. Analizy i komentarze zostały nam częściowo udostępnione przez Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG. Biuro maklerskie przekazuje nasze niewiążące opinie na temat rynku i produktów na dzień ich sporządzenia, nie
zważając na nasz ewentualny udział w tychże produktach. Opinie te nie muszą być kompletne ani bezstronne.
Niniejsza publikacja nie zastępuje osobistego doradztwa. Ma ona wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty
kupna ani sprzedaży. W celu uzyskania aktualnych informacji na temat konkretnych możliwości inwestycyjnych oraz indywidualnych porad inwestycyjnych należy zwrócić się do doradcy inwestycyjnego.
VALARTIS BANK
USŁUGI W ZAKRESIE INWESTYCJI
NIEMIECKI
ANGIELSKI
WŁOSKI
TURECKI
ROSYJSKI
CHIŃSKI
ARABSKI
CZESKI
POLSKI
www.valartisbank.com

Podobne dokumenty