Prezentacja projektu PROW 2014-2020

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja projektu PROW 2014-2020
Prezentacja projektu PROW 2014-2020 - ramowy program spotkania:
9.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.45 – 11.30
11.30 - 12.00
11.45 - 13.30
13.30 – 14.30
14.30 - 15.00
Rejestracja uczestników;
Wprowadzenie - Marszałek Województwa;
Przedstawienie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi;
Przerwa kawowa;
cd. Prezentacja działań PROW 2014-2020;
Obiad;
Dyskusja i zamknięcie spotkania.

Podobne dokumenty