Plan wydatków realizowanych z dotacji rozwojowej oraz środków na

Komentarze

Transkrypt

Plan wydatków realizowanych z dotacji rozwojowej oraz środków na
Plan wydatków realizowanych z dotacji
rozwojowej oraz środków na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na
2009 r.
Dział
853
Rozdział Paragraf
Załącznik nr 12b
do uchwały nr XXXIV/187/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 września 2009 r.
Stan na
Stan na
dzień:21-08-09 dzień:29-09-09
Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395
Pozostała działalność
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
Wydatki bieżące
0,00
0,00
0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
211 327,00
211 327,00
211 327,00
56 357,00
2 984,00
ogółem
211 327,00
211 327,00
211 327,00
56 357,00
2 984,00
11 347,00
11 347,00
0,00
1 706,00
1 706,00
0,00
21 508,00
21 508,00
0,00
211 327,00
211 327,00
0,00
Wynagrodzenia bezosobowe
ogółem
0,00
0,00
0,00
Razem
Strona: 1
ogółem
Zmiana
601,00
90,00
1 139,00
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
601,00
90,00
1 139,00

Podobne dokumenty