Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+

Komentarze

Transkrypt

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+
Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO
2014+
WUP Poznań 15.02.2017
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na
Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego
Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020
Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub pracodawcą zainteresowanym
uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o
funduszach europejskich,
przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!
W trakcie bezpłatnej porady można:
• uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa
wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny w obszarze aktywizacji zawodowej
i aktywnej integracji, w tym Działanie 6.1, 6.2 oraz Poddziałanie 7.1.2
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+,
• dowiedzieć się, jak można skorzystać ze wsparcia unijnego,
• poznać dotychczasowe efekty oraz dobre praktyki EFS,
• otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
• uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony
internetowe, dokumenty i wytyczne programowe.
W szczególności zapraszamy osoby powyżej 29. roku życia, dla których dedykowane
jest wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i, oraz osoby szukające wsparcia w
zakresie włączenia społecznego w ramach Priorytetu Inwestycyjny 9i.
Sobota, 25 lutego 2017 r., w godzinach od 10:30 do 12:30
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Kontaktowy WRPO 2014+ WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty