ICF20/55 - Systemair

Komentarze

Transkrypt

ICF20/55 - Systemair
Instrukcja obsługi
ICF 20/55
ICF20/55
Dane techniczne
Typ
ICF20
ICF55
2
Wysokość
[mm]
545
545
ø
[mm]
1422
1422
Waga
[kg]
6,2
6,2
ICF20/55
Instalacja
• 2,7 m
˜ 2,3 m
1
84 mm
2
A
4
3
5
= 32 kg
8 kg
3
ICF20/55
7
6
ø < 6 mm
8
10
4
IPX5
9
ICF20/55
11
12
IPX5
5
15
16
L
2
14
N
1
13
(see 19 ) )
5
ICF20/55
17
18
1
N
2
L
5
1
N
2
L
5
6
ICF20/55
Konserwacja
19
20
21
7
ICF20/55
Schemat połączeń ICF20/55
CAR15
230V~
1 2
1
2 5
5
Czujnik sufitowy
L
N
Czerwony
°C
Niebieski
M
~
°C
Czarny
M
M
~
~
ICF20/55
Czerwony
1 2 3 4 5 6 7 8
NN
Czarny
L LR LF
ICF20/55
Niebieski
~~
1 2 5
Czujnik podłogowy
RE5
ICF20/55
N L U1 U2
1 2 5
ICF20/55
1 2 5
NL
230V~
CFR1R
ICF20/55
N L 1 2 5
1 2 5
NL
230V~
PE1/2,5
ICF20/55
NN
Podłączenie przekaźnika
L (L) N
~
1 2 5
ICF20/55
1 2 5
Przełącznik
230V~
Podłączenie do zmiany kierunków obrotów
8
ICF 20/55
Instrukcja montażu i obsługi
Instrukcje ogólne
Przed instalacją należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję. Zachowaj instrukcję na
przyszłość. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy
urządzenia są używane w sposób przewidziany
przez producenta i zgodnie z instrukcją obsługi
firmy Frico.
Zastosowanie
Wentylatory sufitowe są stosowane głównie w celu
wyrównywania temperatury w wysokich
pomieszczeniach. Ciepłe powietrze jest lżejsze niż
zimne, w związku z czym unosi się pod sufit.
Wentylator sufitowy ICF spycha ogrzane
powietrze z niską prędkością. Dzięki temu ciepło
jest lepiej wykorzystywane w strefie użytkowej bez
powstawania przeciągów.
Stopień ochrony ICF20: IPX0
Stopień ochrony ICF55: IPX5
Montaż
Wentylatory powinny być umieszczone
symetrycznie w pomieszczeniach, w których mogą
zapewnić optymalne rozprzestrzenianie się
temperatury. Upewnij się, że wentylatory są zawsze
instalowane w miejscach, w których nie istnieje
zagrożenie dla ludzi lub kontaktu z przedmiotami.
Prędkość obrotowa wentylatora powinna być
regulowana tak, aby nie powodować przeciągów.
Instalacja i podłączenie elektryczne
Patrz Rys. 1-18.
Serwis i konserwacja
Patrz Rys. 19-21.
Wentylator ICF20/55 jest w zasadzie bezobsługowy,
ale powinnien być sprawdzany regularnie.
Ważne! Sprawdź uchwyt wiszący w celu uniknięcia
odczepienia się wentylatora od sufitu.
Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz główny
wyłącznik i odłącz wtyczkę od źródła zasilania.
Kiedy kilka jednostek jest sterowanych za pomocą
wspólnego urządzenia sterującego, prędkości
poszczególnych wentylatorów mogą się od siebie
różnić. W większości przypadków te różnice znikną,
gdy wentylatory będą pracowały przez jakiś okres
czasu (około tygodnia). Innym powodem może być
to, że dolna pokrywa ochronna jest mocno
przyciśnięta do wentylatora, w razie potrzeby
poluzuj pokrywę.
Bezpieczeństwo
Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, nie mające
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy,
chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały
przeszkolone w zakresie jego obsługi przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci
powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych,
aby nie używały urządzenia do zabawy.
Specyfikacje dotyczące zasilania muszą być zgodne
z danymi elektrycznymi na tabliczce (Rys. 2).
Maksymalna temperatura otoczenia +40 °C.
Wentylatory sufitowe powinny być podłączane
tylko przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie
z obowiązującymi przepisami elektrycznymi.
9
Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden
Tel: +46 31 336 86 00
Fax: +46 31 26 28 25
[email protected]
www.frico.se
For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se

Podobne dokumenty