Pomidory szklarniowe

Komentarze

Transkrypt

Pomidory szklarniowe
Pomidory
szklarniowe
2013 / 2014
www.deruiter.com.pl
Od ciemnej zimy do upalnego lata – jaki był mijający sezon?
Rok 2013 nie należał do łatwych dla ogrodników. Był
to sezon ciekawy pod względem pogodowym. Meteorolodzy będą mogli zapisać w kronikach, że w roku
2013 zima była najciemniejsza, a lato od 20 lat najgorętsze. Jednak producentów pomidorów szklarniowych nie interesują rekordy meteorologiczne, ale
rekordy w plonowaniu - jakie można osiągnąć nawet
w tak ekstremalnych warunkach.
Tomimaru Muchoo – najsmaczniejszy pomidor malinowy na rynku, owoc poszukiwany przez kupców,
będący najlepszą odpowiedzią na zapotrzebowanie
rynku na owoc malinowy – tak bardzo popularny
w ostatnich latach w Polsce.
Torero – wysoki plon, wczesność i dokonała jakość
owoców. Odmiana bardzo dobrze przyjęta przez
Polskich ogrodników zaraz po wprowadzeniu jej do
W tym roku niekorzystny przebieg pogody w pierw- sprzedaży.
szych tygodniach stycznia i mała liczba słonecznych
dni (właściwie godzin, ponieważ w pierwszych tygo- Maxifort – jak szczepić to tylko na Maxiforcie! Tak
dniach stycznia trudno było nawet o cały słoneczny mówią od lat najwięksi ogrodnicy w Polsce i Holandzień!) zmuszała ogrodników do uważnego obserwo- dii. Najpopularniejsza podkładka pomidora w Europie,
wania roślin i przeprowadzania takich zabiegów by numer 1 na rynku.
odmiany dobrze zawiązały pierwsze grona by później
Marka De Ruiter to hodowcy, specjaliści odmianodać oczekiwany, wysoki plon.
wi, jak też dział rozwoju produktu, którzy w swojej
Odpowiedzią na te potrzeby ogrodników są nasiona codziennej pracy poszukują rozwiązań, które jak
pomidorów De Ruiter, które z roku na rok cieszą się najlepiej odpowiedzą na potrzeby rynku. Nowe odich największym zaufaniem. Przedstawiamy Państwu miany przed wprowadzeniem do sprzedaży testujebogatą ofertę odmian pomidorów szklarniowych, my w Polsce przez okres trzech lat, tak by mogły się
gdzie każdy, nawet najbardziej wymagający ogrod- sprawdzić w każdych warunkach – nawet tak trudnik, znajdzie odmianę spełniającą jego oczekiwania. nych jak w mijającym sezonie 2013.
Nasze nowości
Ułatw sobie życie, wybierz odmiany De Ruiter
Foronti – połączenie wysokiego plonu, twardości
i smaku w jednej odmianie mięsistej. Na to czekali polscy producenci! Ci, którzy są zainteresowani
uprawą odmiany powyżej 200 g powinni spróbować
Foronti i przekonać się, dlaczego cała Polska mówi
o rewolucji pomidorowej w odmianach mięsistych.
Zapraszamy do współpracy!
Merlice – pomidor gronowy, który spełnia wysokie wymagania zarówno jakościowe jak i smakowe supermarketów. Zwycięzca testu smakowego
przeprowadzonego przez Centrum Oceny Produktów Tesco, gdzie konkurował z innymi pomidorami
gronowymi dostępnymi na rynku.
Znane i cenione na rynku
Admiro – jakość i smak znany każdemu. Standard
wśród pomidorów średnioowocowych, który sprawdza się w każdych warunkach. Nie traci na jakości,
smaku i wyglądzie. Idealny dla potrzeb marketów
oraz na eksport.
Spis treści
Podkładki
Maxifort .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
DR0141TX – nowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pomidor mięsisty
Foronti – nowość .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Torero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Starbuck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pomidor średnioowocowy
Admiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Listell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pomidor malinowy
Tomimaru Muchoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pomidor gronowy
Merlice – nowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Idooll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pomidor koktajlowy
Conchita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Organza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
pomidory szklarniowe
1
Podkładki do szczepienia pomidorów
MAXIFORT F1 – Producenci wiedzą dlaczego!
Maxifort – najpopularniejszą podkładką
pomidora w Europie!
Szczepienie odmian pomidorów w bezglebowej uprawie szklarniowej wielu ogrodnikom jeszcze do niedawna
wydawało się zabiegiem niepotrzebnym. Po pierwszych
próbach z takim systemem uprawy i pozytywnych opiniach tych, którzy dzięki szczepieniu mogli w czasie letnich upałów być spokojniejsi o zdrowotność i kondycję
roślin oraz nie martwić się drobnieniem owoców, coraz
większa grupa ogrodników przekonywała się do uprawy
pomidorów z rozsady szczepionej.
W minionej dekadzie do spopularyzowania uprawy pomi-
Nasiona otoczkowane
dorów na podkładkach przyczyniła się m.in. coraz lepsza
dostępność szczepionych siewek i rozsady – jedno- lub
dwupędowych – w których przygotowaniu wyspecjalizowali się profesjonalni krajowi producenci rozsady. Na
dobrą opinię ogrodników na temat tego systemu uprawy od początku jego wprowadzania „pracowała” także
podkładka Maxifort. To właśnie na niej przez lata uczyli
się szczepić nasi ogrodnicy – zarówno ci, którzy obecnie
prowadzą firmy wyspecjalizowane w produkcji rozsady,
jak i ci, szczepiący wyłącznie na własne potrzeby. Zalety
uprawy pomidorów z rozsady szczepionej na tej właśnie
podkładce pozwoliły na szybkie upowszechnienie się tej
metody uprawy – a o korzystnych cechach podkładki
Maxifort najlepiej może świadczyć fakt, że mimo upły-
Prawidłowo zaszczepiona roślina
oraz przekrój przez miejsce szczepienia
wu czasu i pojawienia się na rynku nowszych podkładek,
jest to nadal najpopularniejsza podkładka pomidora wykorzystywana m.in. przez ogrodników w Holandii i Belgii
(87% tamtejszego rynku podkładek), a także w naszych
gospodarstwach. Do tej pory wszystkie próby podkładek
pomidora są porównywane do standardu, jakim jest właśnie Maxifort.
Korzeń
szczepionej rośliny
2
pomidory szklarniowe
Podkładki do szczepienia pomidorów
MAXIFORT F1
Odporności:
HR:ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR:Ma/Mi/Mj
Zalety:
odkładka MAXIFORT wykazuje najwyższą, spośród
p
znanych podkładek, odporność na korkowatość korzeni
zwiększa wigor roślin szczepionych o 15–20%
szczepione rośliny mają silny system korzeniowy,
większą siłę wzrostu, większy wigor
rośliny szczepione można uprawiać na jeden lub dwa
pędy. Po zaszczepieniu rośliny mają 2-, 3-krotnie
silniejszy korzeń zapewniający lepsze pobieranie
składników oraz odporność na suszę zarówno w ziemi,
jak i na wełnie mineralnej
podkładka wykazuje wysoką tolerancję na wirusa Pepino
Mosaic Virus oraz bardzo wysoką tolerancję
morfologiczną na połączenie nowej rasy Verticilium 2
i Pepino Mosaic Virus. Dodatkowo ma odporność na
fuzariozę szyjki korzeniowej.
zapewnia lepszą odporność na patogeny
DR0141TX F1
uprawach szczepionych zaobserwowano lepszą
w
kondycję i zdrowotność (mniejszy problem z szarą
pleśnią) roślin w całym sezonie wegetacyjnym oraz
większą wytrzymałość na upały
na roślinach szczepionych praktycznie nie występują
objawy suchej zgnilizny wierzchołkowej na owocach,
a to przekłada się bezpośrednio na zysk
Nowość!
doskonale łączy wigor
i generatywność
Odpormość:
HR:ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/vVa:0/Vd:0
IR:Ma/Mi/Mj
Zalety :
ardzo silny wigor
b
wysoki potencjalny plon
wyrównanie pędów (głównego i dodatkowego)
dobre wiązanie owoców
mocna roślina latem
Wynik obserwacji po dwóch sesjach
pomiarowych u 10 ogrodników
w 2012 roku w Holandii
– wyższy LAI
– długość liści jest większa
– średnica pędu jest taka sama lub większa
– możliwe szczepienie przy prowadzeniu na dwa i na jeden
wierzchołek
– najlepsze rezultaty osiągane są przy szczepieniu odmian
o wysokim potencjale plonotwórczym, które potrzebują
dodatkowego wigoru
pomidory szklarniowe
3
Pomidor mięsisty
Wysoki plon, jakość, wyjątkowy smak i kolor
Wszystko w jednym!
FORONTI F1
Nowość!
pomidor wielkoowocowy
z odpornością na mączniaka prawdziwego
Odporność:
HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR:On
Typ uprawy:
odmiana do uprawy całorocznej posiada mocny system
korzeniowy
Owoc:
30–270 g, mięsisty o bardzo dobrej twardości i trwałości
2
owoce kształtne, lekko spłaszczone
wybarwiają się do intensywnie czerwonego koloru
owoce o wyjątkowych walorach smakowych
ładna szypułka
przewaga owoców BBB (ok. 70% plonu całkowitego)
Siła wzrostu:
dmiana z dużym potencjałem plonotwórczym, silnym
o
wigorem i o otwartym pokroju
dobry balans generatywno-wegetatywny
roślina o nieco dłuższych międzywęźlach, wyróżnia się
dobrym wiązaniem owoców
Uwagi:
W pierwszych etapach produkcji wskazane jest sterowanie
rośliny w kierunku rozwoju generatywnego, oraz
utrzymywanie na roślinie nieco mniejszej ilości liści. Odmiana
dobrze reaguje na szczepienie na podkładce Maxifort.
Nowa, wielkoowocowa odmiana na rynku.
W dwóch minionych latach (2011 i 2012) spośród testowanych nowości na szczególną uwagę zasłużyła pozycja pod
numerem DRW 7848 F1. Obecnie pod nazwą Foronti F1 jest
ona uprawiana na większą skalę w całym kraju (około 7 ha).
Dwuletnie doświadczenia wskazały, że charakterystyczną
cechą tej odmiany jest zdolność do bardzo dobrego zawiązywania owoców nawet we wczesnych nasadzeniach
i w miesiącach o niskim natężeniu światła. Owoce są duże,
ładnie wybarwione, wielkokomorowe, mięsiste, o średniej masie około 230–270 g. Wyróżniają się bardzo ładnym kształtem, atrakcyjnym wyglądem i ciemnoczerwoną barwą. Początkowo są lekko spłaszczone i żebrowane,
w późniejszych miesiącach plonowania żebrowanie zanika. Owoce Foronti są bardzo twarde i trwałe.
Rośliny odmiany Foronti mają otwarty pokrój i „mocny”
wierzchołek. Wyróżniają się dobrym wigorem, dzięki czemu można prowadzić je bardziej generatywnie. Odmiana
ta ma również bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy. Bardzo ważną cechą tej odmiany (jako nielicznej
wśród pomidorów wielkoowocowych) jest odporność na
mączniaka prawdziwego.
4
pomidory szklarniowe
4 powody, dla których warto wybrać Foronti
1
PLON
2
JAKOŚĆ
ażną cechą odmiany Foronti jest bardzo duży udział ploW
nu handlowego. Niemal wszystkie owoce są ładne, kształtne i odpowiednie do sprzedaży. Z naszych doświadczeń
z roku 2011 wynika ze Foronti plonowało najlepiej w maju.
W każdym miesiącu – od maja do sierpnia – wyróżniało się
wyższym plonowaniem w porównaniu do innych odmian
(przewaga owoców BBB – ok. 70% plonu całkowitego).
Owoce Foronti są bardzo twarde i trwałe. Porównanie
twardości owoców w testach przechowalniczych
wskazało, że po 7 dniach owoce Foronti miały największą twardość w porównaniu do znanych odmian
pomidorów w tym segmencie. Ta cecha pozwala na
dłuższe ich przechowanie.
Porównanie twardości
odmian pomidorów mięsistych
50,0
100
45,0
95
40,0
90
35,0
85
30,0
80
Durofel
kg/m2
Porównanie plonowania odmian w 2012 roku
25,0
20,0
75
70
15,0
65
10,0
60
5,0
55
0,0
III
3
FORONTI
IV
V
VI
50
KONTROLA 1
VII
VIII
IX
SMAK
7 dni
0 dni
X
FORONTI
STARBUCK
GRACE
4
KOLOR
ielkokomorowe owoce Foronti wyróżniają się wyW
sokimi walorami smakowymi. W rankingu smakowym
naszych odmian Foronti zdobyło największe uznanie.
smak
brix
STARBUCK
4
4,08
TORERO
3
3,68
FORONTI
2,5
4,2
1- smaczny, 9- niesmaczny,
Gdy owoce Foronti osiągną pełną dojrzałość są bardzo atrakcyjne – intensywnie czerwone, z połyskiem.
Na początku wybrawiania się owoców można być
zaskoczonym ich odcieniem – bez przejściowego
rozjaśnienia zielonej barwy, ale owoce uzyskują ładny kolor. Pomidory bardzo efektownie prezentują
się w kartonach i szybko zdobyły stałych odbiorców,
którzy pytają tylko o tę odmianę, ponieważ polubili ją
klienci detaliczni.
zawartość cukrów
Klienci podkreślają, że pomidory Foronti wyróżniają
się wyjątkowo dobrym, wyrazistym smakiem – „dobrego, polskiego pomidora”.
Smak Foronti został również doceniony przez konsumentów, którzy wzięli udział w badaniu, jakie przeprowadziło certyfikowane Centrum Oceny Produktów
TESCO w czerwcu 2013 r. Foronti uzyskało bardzo
dobre wyniki – zostało ocenione najwyżej pod względem smaku jaki i wyglądu zewnętrznego*.
*Źródło: KOM – Test konsumencki nr 453, Centrum Oceny
Produktów TESCO, czerwiec 2013 r.
pomidory szklarniowe
5
Pomidor mięsisty
TORERO F1
doskonała jakość, trwałość, wyrównanie i smak
Odporność:
HR:ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
Typ uprawy:
do uprawy przedłużonej, w wełnie mineralnej, odmiana
wczesna
Owoc:
ś rednia masa 240–260 g
gładkie, kuliste, błyszczące, smaczne
doskonała jakość – twardość i trwałość
Siła wzrostu:
r oślina o średniej sile i generatywnym charakterze
wzrostu
pokrój otwarty
liście średniej długości
dobre zawiązywanie owoców również w warunkach
słabszego natężenia światła wiosną
Uwagi:
z alecamy szczepienie na silnie rosnącej podkładce
MAXIFORT
odmiana spotkała się z dobrymi opiniami ogrodników
w Polsce i na świecie. Wysoki plon, wczesność
i doskonała jakość owoców.
Torero – mój właściwy wybór.
„Za pierwszym razem posadziłem 4 nawy Torero na próbę.
Było to 4 lata temu. Jak zaczęły owocować zadawałem sobie pytanie: Dlaczego nie posadziłem na całej powierzchni
szklarni? W następnym sezonie Torero miałem w całym gospodarstwie.
Cenię odmianę Torero za plon, wczesność. Odbiorcy są zadowoleni z jakości i wielkości pomidorów.”
Pan Grzegorz Stefański, ok. 2 ha,
Kościelna Wieś k. Kalisza
6
pomidory szklarniowe
Pomidor mięsisty
STARBUCK F1
twarde i wyrównane owoce przez cały sezon
Odporność:
HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
Typ uprawy:
nasadzenia całoroczne, wiosenne, jesienne; na wełnie mineralnej
Owoc:
koło 230 g
o
twardy, o atrakcyjnym kolorze
skórka cechuje się wyjątkowym połyskiem
szypułka trwała w kształcie gwiazdki
doskonałej jakości – trwały, smaczny
owoce w gronie wyrównane przez cały sezon uprawowy
owoce zarówno roślin szczepionych,
jak i nieszczepionych mają od początku dobry kształt
wysoka jakość owoców – można je długo przechowywać
Siła wzrostu:
r oślina silna, generatywna
łatwa w uprawie i pielęgnacji, o otwartym pokroju
przy szczepieniu można ją prowadzić zarówno na jeden,
jak i na dwa pędy
rośliny prowadzone na jeden pęd mają nieco mocniejsze
wierzchołki
W sprzedaży w sezonie 2013/2014 są również
znane i cenione na rynku odmiany pomidorów:
Geronimo i Grace.
Uwagi:
dmiana bardzo plenna, dobre efekty daje szczepienie
o
na podkładce MAXIFORT
odmiana STARBUCK została wybrana przez hodowców
firmy De Ruiter i producentów głównie ze względu na
bardzo wysoką jakość owoców i bardzo wysoki plon.
Owoc o ładnym kształcie, atrakcyjnym połysku i pięknym
czerwonym kolorze przyciąga spojrzenia zarówno
producenta w szklarni, jak i nabywców w sklepach.
twardość owoców STARBUCK jest cechą bardzo istotną
dla ogrodników i ich kontrahentów
roślina wytwarza głównie owoce o wymiarze +82 i +92 mm.
Średnia masa owoców w połowie lipca to ok. 230 g.
Za co producenci cenią Starbuck?
– piękny, czerwony kolor owoców
– wysoki połysk owoców
– twarde owoce
– doskonałe wyrównanie owoców
– piękna, trwała szypułka w kształcie gwiazdki
– roślina szybko rosnąca i łatwa w pielęgnacji
– bardzo wysoki plon
pomidory szklarniowe
7
Pomidor średnioowocowy
ADMIRO – po prostu niezastąpiony!
Bo najważniejszy jest smak,
trwałość i plon.
ADMIRO F1
plon, trwałosć, smak
Odporność:
HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR:On
Typ uprawy:
Panowie Paweł i Damian Chrzan z Głuchowa uprawiają odmianę Admiro od 7–8 lat. „– Właściwie to uprawiamy Admiro od początku, od kiedy się pojawiło. Próbujemy, co raz
to nowe odmiany, ale do tej pory żadna z nich nie była lepsza od Admiro. Nie tylko, że nie była lepsza, ale nawet nie
była równie dobra.” – mówi Pan Paweł.
– Ten sezon po raz kolejny udowodnił, że Admiro świetnie
sprawdza się w każdych warunkach. W tym roku światła
było tak mało, że według wyliczeń światła wystarczyło
go tylko na 3–4 grona a ono rosło i owocowało świetnie.
Najważniejszy jest smak i trwałość. Mamy 3 sklepiki gdzie
sprzedajemy swoje pomidory detalicznie. Ludzie przychodzą do nas, bo mamy smaczne pomidory. Czasami ruch jest
tak duży, że cały towar sprzedamy do godz 13:00. Ludzie
przyjeżdżają do nas nawet kilkadziesiąt kilometrów żeby
kupić nasze A
­ dmiro – dodaje Pan Damian. – Nawet nie mamy
chłodni, cały towar na bieżąco jest sprzedawany. Dzięki naszej jakości i smaku możemy zarobić więcej.
– I nie zapominajmy o plonie – bo wysoki plon to podstawa
– dodaje Pan Damian. Nie oszczędzamy na nawozach, CO2
i mamy świetne wyniki. Admiro to naprawdę wdzięczna
odmiana, która daje wysoki plon.
nasadzenia całoroczne, wiosenne, jesienne; na wełnie
mineralnej i w podłożach organicznych
Owoc:
1 40–170 g, okrągły
bardzo twardy, o atrakcyjnym kolorze i połysku
szypułka o ładnym kształcie, trwała
ogonek szypułki skierowany w bok, nie uszkadza
owoców podczas sortowania i transportu
owoce utrzymują doskonałą jakość i twardość przez cały
sezon uprawowy
Siła wzrostu:
r ośliny o zrównoważonym wzroście
międzywęźla krótkie, mocny korzeń
rośliny dobrze znoszą upały, nie słabną
Uwagi:
dmiro doskonale sprawdza się w trudnych warunkach
A
zewnętrznych
rośliny dobrze zawiązują owoce przy niskim natężeniu
światła, jak również w czasie upałów
odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym,
spełniająca kryteria eksportowe takich krajów, jak Rosja,
Czechy, Słowacja, Francja, Niemcy, Szwecja, Anglia
ze względu na twardość i bardzo dobrą jakość, owoce
doskonale znoszą transport
wysoki plon wczesny i całkowity
8
pomidory szklarniowe
Damian i Paweł Chrzan.
Gospodarstwo Ogrodnicze w Głuchowie.
5 powodów dlaczego producenci
wybierają Admiro?
1. W
IELKOŚĆ i KSZTAŁT OWOCÓW – najbardziej poszukiwana na rynku
2. WYSOKI PLON – „Admiro to naprawdę „wdzięczna” odmiana, z której można uzyskać wysoki plon”
3. T
RWAŁOŚĆ – jakość i smak pomidorów Admiro przynosi
większe zyski
4. SMAK – „ludzie przychodzą do nas, bo mamy smaczne
pomidory, po które stoją kolejki”.
5. Ł
ATWA UPRAWA – Admiro świetnie sprawdza się w każdych warunkach
Pomidor średnioowocowy
LISTELL F1
zbiera się na wysokie plony
Odporność:
HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
Typ uprawy:
do uprawy przedłużonej w szklarni
Owoc:
ś rednia masa 160–180 g. Wyrównana wielkość BB
(wiosną BB/BBB).
owoce o ładnym połysku i intensywnym, atrakcyjnym
kolorze
lekko spłaszczony kształt z delikatnie zaznaczonym
żebrowaniem
doskonała jakość i twardość (powyżej 80 Durofel)
co daje bardzo wysoką trwałość pozbiorczą, a to
umożliwia sprzedaż w kraju jak i na eksport
owoce wybarwiają się na bardzo ładny i atrakcyjny,
czerwony kolor, nawet jeśli są zbierane w kolorze nr 2–3
owoce nie są podatne na mikrospękania
Siła wzrostu:
r ośliny o otwartym pokroju, o międzywęźlach średniej
długości
łączą w sobie silny wigor i zbalansowany, ale
generatywny charakter wzrostu, od początku produkcji
dynamiczny i zrównoważony rozwój rośliny
silny wigor i łatwość w pielęgnacji
dobre wiązanie owoców latem
Uwagi:
r ośliny powinny być wynoszone do szklarni po
10 stycznia, ze względu na niekorzystne warunki na
przełomie roku (niskie natężenie światła, nieoptymalne
temperatury dla wzrostu i rozwoju roślin pomidorów).
Nawet w takich warunkach, przy zachowaniu aktywnego
klimatu w szklarni LISTELL wykazuje zbalansowany
rozwój roślin i dobrze zawiązuje owoce.
d początku produkcji odmiana ta tworzy wyrównane
o
owoce w gronach. LISTELL daje wysoki i równomierny
plon podczas całego sezonu
wymaga zwiększonego nawożenia Mg w okresie dużego
obciążenia owocami
odmiana wczesna, do zbioru luzem
Listell – cenimy go za twardość,
piękny czerwony kolor i smak.
Odmianę Listell po raz pierwszy mieliśmy w naszym gospodarstwie, jako próbę odmianową. Spodobała nam się tak bardzo, że w następnym roku mieliśmy największe nasadzenie
tej odmiany w Polsce. Sadzimy Listella już kolejny rok.
Cenimy tę odmianę za twardość, piękny czerwony kolor
i smak. Odmiana ta odpowiada nam ze względu na wielkość: BB i BBB. Dobrze znosi trudne warunki i daje duży plon.
­Dobrze się zachowuje nawet, jeśli jest sadzona w grudniu.
Rodzina Państwa Janasów uprawia Listell na 12 ha.
pomidory szklarniowe
9
Pomidor malinowy
Bo liczy się smak!
TOMIMARU MUCHOO F1
najsmaczniejszy pomidor malinowy na rynku!
Odporność:
HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For
IR:Ma/Mi/Mj
Typ uprawy:
nasadzenia całoroczne, wiosenne, jesienne;
na wełnie mineralnej i w podłożach
organicznych. Sadzenie od połowy stycznia.
Owoc:
1 60–180 g, malinowoczerwony,
o wyjątkowym, doskonałym smaku
kulisty, w pierwszych gronach,
o delikatnie zarysowanym
żebrowaniu
dorównuje twardością odmianom
o czerwonych owocach
szypułka długa, o ładnym kształcie,
długo zachowuje świeżość
Siła wzrostu:
r ośliny generatywne, wysokie, o otwartym pokroju
blaszki liściowe wąskie
Uwagi:
owoc bardzo poszukiwany na rynku. Jest odpowiedzią
na zapotrzebowanie rynku na owoc koloru malinowego.
Tomimaru Muchoo wygrywa
smakiem!
Od 4 lat odmiana Tomimaru Muchoo zdobywa swoich zwolenników wśród producentów i konsumentów. Główną cechą, za którą klienci cenią Tomimaru Muchoo jest doskonały
smak – prawdziwego, polskiego pomidora.
W tym sezonie postanowiliśmy utwierdzić się w tym
przekonaniu, że smak Tomimaru Muchoo jest wyjątkowy.
W czerwcu 2013 roku zostały przeprowadzone badania
konsumenckie w certyfikowanym Centrum Oceny Produktów TESCO. Konsumenci podczas badania oceniali m.in.
smak, barwę, połysk oraz ogólny wygląd zewnętrzny pomidora. Wyniki były bardzo pozytywne dla odmiany Tomimaru Muchoo.
Konsumenci wskazali Tomimaru Muchoo jako pomidor najsmaczniejszy, o najlepszym wyglądzie zewnętrznym, połysku i kolorze.
10
pomidory szklarniowe
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Smak
Połysk
Barwa
całego
pomidora
wynik Tomimaru Muchoo Wygląd
zewnętrzny
całego
pomidora
Ocena
ogólna
Kontrola
Średnia z ocen 1 = wybitnie nie odpowiada, 9 = wybitnie odpowiada
Źródło: KOM - test konsumencki nr 452, Centrum Oceny Produktów
TESCO, czerwiec 2013 r.
Pomidor gronowy
Dołącz do grona najlepszych
Wybierz Merlice!
MERLICE F1
Nowość!
pomidor gronowy, bezkolankowy
z odpornością na mączniaka prawdziwego
Odporność:
HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol0,1/For/Va/Vd
IR:On
Typ uprawy:
nasadzenia całoroczne, wiosenne, jesienne; na wełnie
mineralnej i w podłożach organicznych
Owoc:
1 30–160 g, mięsisty, okrągły, o doskonałej
barwie i smaku, twardy
szypułka długa i trwała
zalecamy regulację gron do 4–6 owoców
w zależności od natężenia światła
Siła wzrostu:
odmiana o dużym potencjale plonotwórczym, zaliczana
do odmian o szybkim wzroście
Uwagi:
odmiana łatwa w pielęgnacji, generatywna, zalecamy
szczepienie na podkładce Maxifort
Merlice doceniony za swój
smak!
Smak pomidorów Merlice został wyróżniony przez konsumentów, którzy wzięli udział w badaniu konsumenckim
jakie przeprowadziło certyfikowane Centrum Oceny Produktów TESCO (czerwiec 2013 r.).
– Respondenci wskazali odmianę Merlice jako istotnie
smaczniejszą od porównywanej odmiany pomidora gronowego.
– Konsumenci docenili również jego wygląd zewnętrzny
(76% respondentów poleciłaby ten produkt innym*).
*Źródło: KOM – Test konsumencki nr.451, Centrum Oceny Produktów
TESCO, czerwiec 2013 r.
pomidory szklarniowe
11
Pomidor gronowy
IDOOLL F1
regularne plonowanie przez cały sezon
Odporność:
HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
Typ uprawy:
ze względu na siłę wzrostu nadaje się do przedłużonych
upraw na wełnie mineralnej i kokosie
Owoc:
yjątkowo wyrównane, o przeciętnej masie 150–170 g
w
ładny, czerwony, błyszczący i jednorodny kolor skórki
owoce wcześnie dojrzewają. Są twarde, kuliste i mają
dobrą trwałość po zbiorze.
pięknie prezentują się w gronach
Siła wzrostu:
r ośliny o silnym wzroście, bardzo dobrze sobie radzą we
wczesnych uprawach, pokrój otwarty
dobrze wiążą owoce, co umożliwia formowanie dobrej
jakości, wyrównanych gron
zaleca się szczepienie roślin na podkładce silnie rosnącej
Maxifort
Uwagi:
czesna odmiana, regularnie plonująca przez cały sezon,
w
do zbioru całych gron i pojedynczych owoców bez szypułki
podczas regulacji gron należy pozostawiać
5 owoców w gronie
wysoki plon
W sprzedaży w sezonie 2013/2014 jest również znana i ceniona na rynku odmiana Komeett.
Symbole odporności
SYMBOL
ToMV:0-2
ToTV
TSWV
TYLCV
Ff:A-E
Fol:0,1
For
On
Pi
Pl
Sbl/Sl/Ss
Va:0/Vd:0
Mi/Ma/Mj
Si
PATOGEN
ZNACZENIE
Tomato mosaic virus
odporność na wirusa mozaiki tytoniowej (mozaiki pomidora) rasy 0, 1, 2
Tomato torrado virus
odporność na wirusa torrado pomidora
Tomato spotted wilt virus
odporność na wirusa brązowej plamistości liści pomidora
Tomato yellow leaf curl virus
odporność na wirusa żółtej kędzierzawości liści pomidora
Fulvia fulva
odporność na brunatną plamistość liści pomidora rasy A, B, C, D i E
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
Fusarium oxysporum
f. sp. radicis-lycopersici
Oidium neolycopersici
odporność na Fusarium rasy 0 i 1
Phytophtora infestans
tolerancja na zarazę ziemniaczaną na pomidorach
Pyrenochaeta lycopersici
Stemphyllium botryosum f.sp. lycopersici
/Stemphylium lycopersici (ex Stemphylium
floridanum)/Stemphylium solani
Verticillium dahliae/
/Verticillium albo-atrum
Meloidogyne incognita/Meloidogyne
arenaria/Meloidogyne javanica
Silvering
odporność na korkowatość korzeni (większość ras)
odporność na Fusarium szyjki korzeniowej
odporność na mączniaka prawdziwego
odporność na Stemphylium
odporność na werticiliozę
odporność na większość występujących szkodliwych nicieni
odporność na srebrzystość
HR (High Resistance) – odporność wysoka IR (Intermediate Resistance) – odporność średnia
Symbole Monsanto są zgodne z systemem ISF (International Seed Federation) w zakresie użycia terminologii dotyczącej odporności na choroby.
12
pomidory szklarniowe
Pomidor koktajlowy
CONCHITA F1
rekordowe plony!
Odporność:
HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
Typ uprawy:
szklarnia, cykl całoroczny
Owoc:
0–22 g, twarde, o atrakcyjnym kolorze, błyszczące
2
bardzo smaczne, słodkie, ale z delikatnym,
orzeźwiającym, kwaskowatym posmakiem
owoce można zbierać z całym gronem lub luzem
średnia liczba owoców w gronie to 14–18 szt.
Siła wzrostu:
dmiana generatywna, o dużej sile wzrostu
o
rośliny silne o krótkich międzywęźlach
zagęszczenie pędów może wynosić
maksymalnie 4,1 szt./m2
rekordzistka w plonie wśród odmian
koktajlowych
Uwagi:
rzy zbiorze na grono, należy regulować
p
liczbę owoców w gronie do 10–12
grona wybarwiają się szybko
i równomiernie
ORGANZA F1
Odporność:
HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR:On
Owoc:
ś rednia masa 60–70 g
wydłużony, śliwkowaty kształt
bardzo atrakcyjna, pomarańczowożółta barwa
Siła wzrostu: rośliny o otwartym pokroju
Uwagi:
latem w czasie upałów może wystąpić sucha zgnilizna
na owocach
szczepienie na podkładkach o silnym wigorze
(MAXIFORT) zmniejsza ryzyko wystąpienie suchej
zgnilizny w czasie upałów
BIURO GŁÓWNE W WARSZAWIE
AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY NASION
MONSANTO Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
tel.(22) 395 65 31, (22) 395 65 33
fax(22) 395 65 01
www.deruiter.com.pl
Centrum Ogrodnicze POLGER Sp. z o.o.
Zofipole 144, 32-126 Igołomia
tel. (12) 287 03 90, kom. 602 397 776
[email protected]
www.polger.com
Biuro Obsługi Klienta
tel.(22) 395 65 31
fax(22) 395 65 01
MANDRAGORA Włodzimierz Kuciński
ul. Dworcowa 8/3, 62-800 Kalisz
tel. (62) 501 0 601, kom. 601 787 250
[email protected]
www.mandragora.kalisz.pl
REGIONALNI MENEDŻEROWIE HANDLOWI
dr MARTA REPELEWICZ-SZYBKOWSKA
Specjalista ds. upraw szklarniowych
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 692 569 889
[email protected]
KATARZYNA KACZMAREK
Rejon Polski Zachodniej – uprawy szklarniowe
tel. kom. 606 317 500
[email protected]
KAMIL BARTKOWSKI
Rejon Polski Centralnej
tel. kom. 784 004 768
[email protected]
PAWEŁ SKRZYNECKI
Rejon Polski Zachodniej
tel. kom. 664 196 396
[email protected]
ŁUKASZ RYCOMBEL
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 602 411 391
[email protected]
RADOSŁAW GRABOWSKI
Rejon Polski Północnej
Współpraca z przemysłem przetwórczym
tel. kom. 664 143 543
[email protected]
MARCIN PORTKA
Rejon Polski Wschodniej
tel. kom. 601 311 460
[email protected]
FLORTOM Marek Górny, Magdalena Krzyżanowska
ul. Toruńska 155c, 85-880 Bydgoszcz
tel.(52) 522 23 32, kom. 608 101 799, fax (52) 511 56 56
ul. Waryńskiego 80, 86-300 Grudziądz
tel. (56) 462 19 54, (52) 52 22 040, fax (52) 511 56 66
[email protected]
www.flortom.eu
REHEZA Henryk Zając
Moszna 11a, 24-150 Nałęczów
tel. (81) 502 94 27, kom. 602 337 540
[email protected]
www.reheza.pl
Zakład Handlowo-Usługowy HORTUS
P. Kania K. Kania Sp. j.
ul. Trzebińska 51a, 32-065 Krzeszowice
tel./fax (12) 282 13 88
kom. 601 677 344, 721 204 545
[email protected]
www.hortus-kania.pl
DREW SEEDS Krzysztof Grzyb
Doradca w zakresie uprawy i produkcji papryki
Dąbrówka Podłężna 41 k. Radomia, 26-652 Zakrzew
tel. (48) 610 58 93, (48) 363 86 67
kom. 608 531 551
[email protected]
SATIVEX S.C. Piotr Pańczak
ul. M. Rataja 28, 61-695 Poznań
tel./fax (61) 823 25 14, kom. 602 113 773, 609 224 992
[email protected]
www.sativex.pl
Lidia Horti Logistic
ul. Rogatka 16, 62-860 Opatówek
tel. (62) 767 03 83, fax (62) 767 00 05
[email protected]
[email protected]
www.lidia-horti.pl
Nasiona oznaczone logo Seminis zostaną dostarczone w opakowaniach Seminis.
Wszelkie informacje na temat odmian i ich właściwości przekazywane ustnie lub na piśmie przez firmę Monsanto, jej pracowników
lub przedstawicieli są informacjami przekazywanymi w dobrej wierze. Firma Monsanto nie udziela żadnych gwarancji
co do właściwości i przydatności sprzedawanych odmian. Wzrost roślin uzależniony jest od warunków klimatycznych
i innych czynników. Firma Monsanto nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje.
Pomidory szklarniowe 2013 / 2014
© Monsanto Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 09/2013

Podobne dokumenty