„Mój kolorowy świat. Uczę się, bawię i tworzę” – kontynuacja programu

Komentarze

Transkrypt

„Mój kolorowy świat. Uczę się, bawię i tworzę” – kontynuacja programu
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016-2017
Źródło:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/form/r20325,Moj-kolorowy-swiat-Ucze-sie-bawie-i-tworze-kontynu
acja-programu-Zyj-bezpiecznie.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 09:33
„Mój kolorowy świat. Uczę się, bawię i tworzę” –
kontynuacja programu „Żyj bezpiecznie”
Cele programu
Alternatywne formy działania w stosunku do niepożądanych społecznie.
Autor programu
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie
Województwo
dolnośląskie
Zakres programu
Bezpieczeństwo w szkole
Charakter programu
PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
Podmioty współuczestniczące
/ partnerzy
SM, Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do, KPP, PCK, Nadleśnictwo, Pogotowie Ratunkowe i inni
Suma dofinansowania
99 400
Czas rozpoczęcia
01.01.2011
Czas zakończenia programu
31.12.2011
Metody i sposoby realizacji
programu
Działania związane ze sztuką, nauką i sportem: działań teatralnych, plastycznych, ceramicznych,
fotograficznych, informatycznych, sportowych i edukacyjnych ukierunkowanych na szeroko pojętą sferę
bezpieczeństwa w szkole i w czasie wolnym.
Zakres działania / zakres
przeciwdziałania

Podobne dokumenty